Kville Saluhall. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober Göteborgs nya klimatstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kville Saluhall. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2013. Göteborgs nya klimatstrategi"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2013 Göteborgs nya klimatstrategi Kville Saluhall äntligen invigdsid prisdialog ger samsyn 6 E-rapporter hjälper Volvo sänka elnotan 14-15

2 Dialog för ökad transparens På Göteborg Energi strävar vi efter att alltid vara lyhörda när det gäller önskemål från våra kunder. En del av fjärrvärmekunderna har efterfrågat större transparens kring hur vi sätter våra fjärrvärmepriser, vilket vi nu vill försöka tillgodose. Därför har vi beslutat att söka inträde i branschsamarbetet Prisdialogen, som beskrivs närmare i artikeln på sidan 6. Min förhoppning är att Prisdialogen kommer att öka förutsägbarheten för våra fjärrvärmekunder när det kommer till fjärrvärmepriset, både på kort och på lång sikt. Jag hoppas också att samarbetet kommer att leda till öppna diskussioner och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Prisdialogen är ett bra initiativ och jag ser fram emot en höst och vår fylld med givande diskussioner tillsammans med våra fjärrvärmekunder. Detta nummer är också fyllt av goda exempel på hur det runt om i Göteborg satsas på att göra staden så hållbar som möjligt. Läs till exempel om Transistorgatans förskola som kombinerar solceller och fjärrvärme, om Göteborg stads nya klimatstrategi och om M/S Ren-Ström som håller våra fina kanaler rena från skräp. Nu närmar sig höstlovet för Göteborgs alla skolbarn och många föräldrar funderar på vad de ska hitta på med sina barn. Vad sägs om att ta med barnen på fotboll, handboll och skidåkning allt under ett tak? Lagom till höstlovet, dock först år 2015, kommer detta att kunna bli verklighet när Änglagården i Kviberg slår upp portarna. På sidorna 8-9 kan du läsa mer om den kvadratmeter (!) stora multisportarenan som byggföretaget SEFA just nu uppför och som värms med fjärrvärme från Göteborg Energi. Trevlig läsning! Lovisa Mellgren Marknads- och Försäljningsdirektör 2 Effekt & Miljö

3 Miljö möter pedagogik Foto: Ivan Jara En förskola utformad för att ta hänsyn till både miljö och pedagogik. I Effekt & Miljö nummer skrev vi om samarbetet mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Lokalförvaltning i projekteringen av en förskola i Järnbrottsområdet. Nu är huset färdigbyggt och 120 barn är på väg att flytta in. Men det är inte en helt vanlig förskola. Det som skiljer Transistorgatans förskola från andra förskolor i Göteborg är att huset är ett nollenergihus. Det innebär att det på årsbasis producerar lika mycket energi som det använder. Göteborg Energi levererar fjärrvärme till förskolan och har varit delaktiga i projekteringen av de solceller som täcker en area på 438 kvadratmeter över tio olika ytor på huset. Dessutom har man skänkt en laddstolpe för elbilar som står på förskolans parkering. I förskolans matsal finns ett webbaserat visualiseringsverktyg som bland annat visar hur stor del av sin maxkapacitet som solcellerna producerar. Förhoppningen är att barnen ska förstå hur huset fungerar och att verktyget ska visa barnen hur de kan minska energianvändningen. En fördel med att ha en förskola i ett nollenergihus är att vi tidigt kan lära barnen att tänka miljösmart, huset är utformat för att ta hänsyn till både miljö och pedagogik. Vi hoppas att förskolan kan driva på utvecklingen av ett mer energieffektivt samhälle, säger Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare för energi och miljö på Lokalförvaltningen. Nina tror att projektet utvecklat både Lokalförvaltningen och Göteborg Energi, båda har fått ovärderliga insikter att ta med sig in i framtida projekt. Hon hoppas också att projektet kan fungera som förebild för resten av landet och hon har redan märkt av ett stort intresse från både offentliga och privata aktörer. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 3

4 Många utmaningar i stadens klimatstrategi Klimatstrategin för Göteborgs Stad ska visa vilka beslut och investeringar som krävs för att våra utsläpp av koldioxid ska minska till en hållbar nivå Det här handlar om vart vi vill och vad som verkligen behöver göras inom områdena energi, transport och konsumtion, lite av en färdplan 2050 för Göteborg säger Peter Krahl, projektledare för klimatstrategin på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. 4 Effekt & Miljö

5 » Det är en stor utmaning. Gränsen på 1,9 ton innebär att koldioxidutsläppen i Göteborg behöver minska med 80 procent. Glappet mellan miljömålen och resultatet av det vi faktiskt gör är för stort idag. Klimatstrategin ska hjälpa oss att bli konkreta och effektiva utifrån ett helhetsperspektiv på staden. År 2050 kan verka abstrakt men det är stora frågor som måste lyftas upp och viktiga beslut som måste fattas för att fylla glappet, fortsätter Peter. En hållbar och globalt rättvis utsläppsnivå 2050 behöver ligga under 1,9 ton fossil koldioxid per invånare, enligt den internationella organisationen för bedömning av klimatförändringar, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Den siffran har beräknats utifrån målet att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Det är en stor utmaning. Gränsen på 1,9 ton innebär att koldioxidutsläppen i Göteborg behöver minska med 80 procent, säger Peter. Men det finns också stora möjligheter för Göteborg att bli en förebild och därmed påverka andra städer och länder runtom i världen. Marknaden för svensk miljöteknik och annan expertis inom hållbar utveckling kan också växa när vi visar att vi klarar en stor omställning här, framhåller Peter. Arbetet med klimatstrategin har pågått i drygt ett år. Det har varit omfattande och involverat många aktörer. Göteborg Energi har representanter i arbetsgrupperna Energi och Transport. Både Göteborg Energi och Trafikkontoret har tunga roller i detta. Vi började samarbeta tidigt i processen och det har fungerat väldigt bra. Nu är vi inne i en fas där vi skriver och kvalitetssäkrar dokumentet, säger Peter. Strategin omfattar allt från energiinvesteringar, stadsplanering och infrastrukturåtgärder till beteendeförändringar. Göteborg ligger långt framme inom energiområdet, med ett väl utbyggt fjärrvärmenät och satsningar på GoBiGas-projektet. Men värme- och elproduktionen behöver bli fossiloberoende och det krävs fortsatta satsningar på förnybar energi som biogas, vindkraft och solenergi. Det handlar också om att göra fastigheter mer energieffektiva. Strategin riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän i Göteborg men även till regionala och nationella myndigheter. Meningen är också att den ska vara vägledande för näringslivet och stadens medborgare. Det som är lite unikt med klimatstrategin är att vi försöker lyfta konsumtionsaspekten. Det handlar mycket om Göteborgs Stads egen konsumtion, som maten i skolorna. Vi försöker också främja återvinning och en hållbar konsumtion bland medborgarna, säger Peter. Klimatstrategin ska ut på remiss i november och planen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om strategin före sommaren My Tiljestam Läs mer om miljömålen, klimatstrategin och klimatläget på Göteborgs Stads webbplats under fliken Miljö. Effekt & Miljö 5

6 Prisdialog ska ge samsyn kring prissättningen av fjärrvärme Prisdialogen är ett branschsamarbete som utvecklats av Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundernas ställning och att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Karin Ekh Modellen för hur man arbetar med Prisdialogen är ett nationellt och branschgemensamt koncept, men tilllämpningen sker lokalt. Nu har Göteborg Energi startat en process för att gå med i samarbetet, med en förhoppning om att det ska ge kunderna en större förståelse för prissättningen av fjärrvärme. Vi vill gå med i Prisdialogen för att utveckla relationen till våra kunder och tillsammans med dem ta fram en gemensam modell för hur vi ska justera fjärrvärmepriset framöver. Det är ett strukturerat arbetssätt där både vi och kunderna får komma till tals och där vi kan få en samsyn kring prissättningen, säger Karin Ekh, avdelningschef för Affärsstöd på Göteborg Energi. Enligt Karin har det i kundundersökningar och i dialog med kunder varit tydligt att kunderna vill ha mer transparens i hur prisjusteringar görs och på vilka grunder man justerar priset. Genom Prisdialogen vill Göteborg Energi tillgodose dessa behov. Göteborg Energi kommer nu att bjuda in 15 större kunder till samrådsmöten under hösten och våren. Dessa möten kommer att leda fram till en lokal prisändringsmodell, som innehåller prisändring före kommande år och en prognos för ytterliggare två år framåt. Där kommer också Göteborg Energis prispolicy att framgå samt vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar. Resultatet skickas till Prisdialogens styrelse som kommer att ta ställning till om prismodellen ska godkännas och om Göteborg Energi därmed ska beviljas inträde i Prisdialogen. Joseph Borenstein 6 Effekt & Miljö

7 M/S Ren-Ström skapar bättre innerstadsmiljö M/S Ren-Ström och kapten Andreas Löfving håller Göteborgs kanaler rena. Nu blir Göteborgs kanaler renare i dubbel bemärkelse. En ny specialkonstruerad renhållningsbåt städar sedan i somras Göteborgs vattenvägar. M/S Ren-Ström drivs med förnybar el från vindkraft och besparar därmed miljön från den gamla dieseldrivna städpråmens utsläpp. det är inte bara den yttre miljön som är vinnare när diesel byts mot el. Arbetsmiljön ombord på renhållningsbåten har också blivit mer behaglig. Den stora skillnaden är tystnaden, säger Andreas Löfving som är kapten på M/S Ren-Ström. Båten är också enklare att styra i trånga passager eftersom elmotorn svarar direkt vid manövrering. M/S Ren-Ström har sin kajplats utanför Alfons Åbergs Kulturhus i Trädgårdsföreningen. Där har Göteborg Energi satt upp en laddstolpe som förser båten med förnybar el från vindkraft. Både båten och skopan drivs med el. Vi laddar på natten och på rasterna och det räcker för hela arbetspasset, berättar Andreas. Nedskräpning i kanalerna är ett stort problem. Förutom skräp som blåser ned slängs där allt från kundvagnar och cyklar, till tvättställ och skidor. Under sommaren används M/S Ren-Ström varje dag, under höst och vår lite mer sällan. 70 kubikmeter skräp räknar man med att renhållningsbåten ska plocka upp varje år. M/S Ren-Ström är resultatet av ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg och Göteborg Energi. Ann-Charlotte Ekensten Effekt & Miljö 7

8 På Kviberg läggs nu grunden för multisportarenan Änglagården, som ska stå färdig sommaren Änglagården placerar Götebo Göteborgs Stad har länge haft en vision om att förvandla det gamla regementsområdet på Kviberg till ett av Sveriges mest attraktiva idrottsområden. Göteborgsbaserade byggkoncernen SEFA ser nu till att visionen blir verklighet genom att utveckla och bygga multisportarenan Änglagården. Förra hösten påbörjades byggnationen av multisportarenan, som ska stå helt färdig sommaren Då kommer Änglagården bland annat att innehålla en fullstor fotbollsplan med läktare som rymmer 1500 åskådare, två handbollsplaner, restauranger, sportbutik, gym, skadeklinik, föreningslokaler, gymnasieoch grundskola, idrottshallar, idrottshotell, kontor, konferenslokaler och en skidanläggning. SEFA är själv initiativtagare, byggherre och totalentreprenör för byggnaden som totalt kommer att bli kvadratmeter stor. Det som är unikt är att en stor inomhusarena kan kombineras med så många utomhusaktiviteter. Det finns flera fotbollsplaner, löparspår, cykel- och mountainbikespår, spår för rullskidor och mycket annat i anslutning till Änglagården, säger SEFA:s VD Ola Serneke. Enligt Ola började det hela med planer på att bygga en skolbyggnad och en fotbollshall i området. Projektet svällde under resans gång och när Änglagården är färdig kommer den att vara en av Göteborgs största byggnader. 8 Effekt & Miljö

9 Änglagårdens 1,2 kilometer långa längdskidspår kommer att vara öppet året runt. rg på idrottskartan Änglagårdens skidanläggning kommer att bestå av 1,2 kilometer skidspår i en kuperad bana inomhus, som även kan anslutas till en fem kilometer utvändig slinga. Anläggningen kommer att vara öppen året runt och förhoppningen är att den kommer att öka skidintresset i Göteborg. Man kommer även att rikta sig till skidintresserade tyskar, danskar och norrmän. Ola tror att Änglagården kommer att få stor betydelse för Göteborg. Jag tror framförallt att intresset för idrott överlag kommer att öka i Göteborg. Även Änglagårdsskolan och IFK-akademin, där man fostrar fotbollsspelare, kommer att få större möjligheter i och med att de kan Visualisering: Okidoki Arkitekter flytta in i Änglagården. Vi kommer dessutom att ha ett idrottshotell med 275 rum och det kommer att öka antalet idrottsintresserade turister till Göteborg, säger Ola. Miljöaspekten är viktig för SEFA och Änglagården kommer att värmas med fjärrvärme från Göteborg Energi. Att lösa energiförsörjningen till detta jättekomplex har inte varit något problem enligt Ola. Vi har diskuterat öppet och brett med Göteborg Energi, förståelsen har varit stor från båda håll. Miljömässigt känns det helrätt med fjärrvärme, säger han. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 9

10 Området Kvillebäcken på Hisingen får just nu ett rejält ansiktslyft och i hela området byggs det för fullt. Det förr ganska så ruffiga området kommer att få nya lägenheter, kontor, butiker och restauranger. Det senaste tillskottet bland nybyggena är Kville Saluhall vid Vågmästareplatsen som nu har slagit upp portarna för allmänheten. Foto: Hans Wretling Kville Saluhall är Göteborgs Den 21 september invigdes Kville Saluhall med invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén, uppträdanden och provsmakningar. Saluhallen innehåller 16 butiker fördelade över 1500 kvadratmeter på två plan och utbudet är stort här kan man köpa allt från kött, fisk och ost till blommor, glass och oliver. Det var ägarna till Akbars Chark i Kville Saluhall, Shamsi Naeimai och Akbar Asgari, som var pådrivande till att få till uppförandet av en saluhall i området. Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som äger marken, nappade på idén och sommaren 2012 påbörjades bygget. Målet med Kville Saluhall var att skapa en mötesplats för alla göteborgare. Det är fantastiskt att Hisingen nu har fått en saluhall. Det har varit fullt av folk där ända sedan vi smygöppnade i augusti och det märks att det har funnits ett uppdämt behov. Vi har fått väldigt mycket positiv respons, säger Emma Hedenryd, projektledare på Älvstranden Utveckling. Älvstranden Utveckling försöker att ha en hög hållbarhetsprofil och man eftersträvar att alla nybyggnationer i området, inklusive Kville Saluhall, ska certifieras enligt Sweden Green Building Councils klassificeringssystem Miljöbyggnad Silver. Allt byggmaterial har dessutom registrerats i en materialdatabas, för att i framtiden kunna spåra material som är godkända att använda idag men som 10 Effekt & Miljö

11 nya mötesplats man i framtiden upptäcker är miljöfarliga. Göteborg Energi står för energileveranserna och levererar fjärrvärme och naturgas till byggnaden. När Älvstranden Utveckling tillsammans med Sveriges Arkitekter i mars 2011 bjöd in till en allmän projekttävling för att hitta det bästa arkitektförslaget till saluhallen fick man in ett sjuttiotal förslag. Gustav Appell Arkitektkontor i Stockholm vann tävlingen med sitt genomarbetade och stilrena förslag i gult tegel. Det var framförallt programinnehållet med byggnadens funktion som kändes väldigt spännande. Det är både en offentlig byggnad och en kommersiell byggnad, man kan Emma Hedenryd, projektledare på Älvstranden Utveckling. handla där eller bara gå in och titta eller ta en fika. Det var en väldigt rolig uppgift att ta fram ett förslag, säger Gustav Appell på Gustav Appell Arkitektkontor. Arkitekternas vision var att byggnaden skulle vara både funktionell och tålig, lätt att utveckla och förändra och att den skulle interagera väl med området. Gustav Appell insåg tidigt att energiförsörjningen är en viktig faktor och en utmaning var att skapa en ljus, luftig och ändamålsenlig byggnad som samtidigt inte är allt för installationstung och energikrävande. Vi har försökt hitta en balans för att se till att den ganska tunga och solida byggnaden samtidigt känns inbjudande och transparant, säger han. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 11

12 I en av de tre deltävlingarna skulle två stora matkassar och en drickaback transporteras från punkt a till b. Vid starten lastade föraren och en teamdeltagare in matkassarna i bilen och sedan bar det iväg 402,3 meter med stående start. Vid slutmålet stannade bilarna så nära de uppsatta bildäcken som möjligt innan kassarna lastades ur. Från vänster: Chatrine Samuelsson, Fredrik Persson, Patrik Tillman och Gunilla Launonen från Göteborg Energi. Stort intresse för Göteborgs elbilsrally elemans De är snabba, de är tysta och de blir allt fler. Det är just detta som Göteborgs eget elbilsrally, elemans, vill visa. En måndag i mitten på september susade 16 fulladdade elbilar av olika modeller runt på Göteborg City Arena ute på Frihamnspiren. Göteborg Energi var där med två tävlande elbilar och sponsrade även tävlingens laddstolpar. Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerade elbilsrallyt för andra året i rad. Syftet med tävlingen är att låta fordon och förare få visa vad tekniken inom elfordon klarar idag. Elbilarna tävlade i tre olika lopp som fokuserade på energieffektiv körning och manöverprov. Tävlingen var öppen för alla intresserade företag, kommuner och privatpersoner. My Tiljestam 12 Effekt & Miljö

13 Vädret en ständig snackis Vi pratar gärna om det och vi vill veta hur det blir helst för lång tid framåt. Vädret berör oss alla. Det går att förutsäga om vädret blir ostadigt eller stabilt den kommande veckan. Men vill man ha säkrare prognoser får man nöja sig med de närmaste dagarna, säger Irene Helmersson, meteorolog som jobbar på handelsavdelningen hos DinEl. De olika vädertjänsterna utgår från samma grunddata men använder olika beräkningsmodeller och därför kan prognoserna se olika ut. Irene rekommenderar att man ringer vädertjänsten eller läser meteorologens kommentarer om man vill få ökad förståelse för väderläget. Det är särskilt svårt att göra långtidsprognoser på sommaren, eftersom vädret snabbt kan förändras lokalt. På vintern är det mer långsamma skeenden som bestämmer vädret. Ett riktigt kallt och klart vinterväder förändras inte särskilt snabbt. På handelsavdelningen prognostiseras hur mycket el DinEls kunder kommer att förbruka och producera under kommande dygn. Väderparametrar som vind, sol och temperatur är en central del av den information som behövs för att handla rätt mängd kraft, och att matcha tillgång och efterfrågan. Irene jobbar med mätvärden kopplat till modeller som är anpassade till DinEls behov. Dessutom hjälper hon till att förklara varför olika sorters väder uppstår och vilka samband som finns. Meteorologi är fysik. Det handlar om dynamiken i luften och de fysiska egenskaper och skeenden som framkallar vädret, till exempel hur luften rör sig och hur temperaturen inverkar, förklarar Irene. Så om det blir en kall vinter i år, har det inget med rönnbären att göra. My Tiljestam Irene Helmersson, meteorolog på handelsavdelningen på DinEl, håller koll på vädret för att förutspå kundernas elförbrukning. Effekt & Miljö 13

14 E-rapporten hjälper Volvo att Volvo Car Group i Torslanda hade speciella behov och så bra idéer att Göteborg Energi utvecklade en särskild version av onlinetjänsten e-rapport. Den hjälper Volvo att optimera energianvändningen. Normalt sett beräknar man energiförbrukning per kvadratmeter. Volvo Car Group mäter i stället energiförbrukning per producerad bil. Jag kollar energiförbrukningen så gott som varje dag för att se om det finns några avvikelser under dygnet. Den systematiska uppföljningen har lett till minskad energiförbrukning trots att fabriken har vuxit sedan vi började använda verktyget 2009, säger Thomas Persson, underhållsingenjör, Volvo Car Group. Varje morgon får Thomas tillgång till siffor och diagram på det föregående dygnets energiförbrukning i karossfabriken, målningen och monteringen, i en specialmeny på sin dator. Varje måndag går jag dessutom in och läser veckorapporten och jämför med föregående veckor. Rapporterna innehåller förbrukning av el, hetvatten och gas. Diagrammen dag för dag visar direkt om det är några avvikelser från det normala» Den systematiska uppföljningen har lett till minskad energiförbrukning trots att fabriken har vuxit sedan vi började använda verktyget 2009 Thomas Persson mönstret och i vilken av de tre fabriksdelarna avvikelsen har skett, säger Thomas. Finns det ingen naturlig förklaring, som exempelvis övertid, går Thomas djupare ner och söker avvikelser per timma i var och en av de 30 undercentralerna. Analyserna används både för att optimera och tidsanpassa befintlig utrustning och som underlag i budgetarbetet för kommande år. Med hjälp av e-rapporten kunde vi identifiera att elmotorerna, som driver utrustningen för ventilation och belysning i fabriken, slukade mycket energi. Vi sparar numera kronor per år genom att stänga av elmotorerna på kvällen och sätta på dem på morgonen när produktionen startar, i stället för att låta dem gå dygnet runt, säger Thomas. Företaget sparar ytterligare kronor per år genom att stänga av en stor industridammsugare på helger och nätter. Genom e-rapporten kunde Thomas härleda att dammsugaren förbrukade onödig energi genom att stå på hela tiden. Bra uppföljning och engagerade medarbetare är avgörande för att vi ska kunna genomföra energibesparande åtgärder. Det är viktigt att lyfta fram bra exempel internt och tala om att förändringarna verkligen ger resultat, konstaterar Thomas. I dagsläget används e-rapport av 560 av Göteborg Energis kunder. Tjänsten är 14 Effekt & Miljö

15 minska energianvändningen Thomas Persson, underhållsingenjör på Volvo Car Group, tar hjälp av Göteborg Energis e-rapport för att kontrollera energiförbrukningen per producerad bil. tillgänglig för kunder som köper fjärrvärme, kyla och gas. E-rapporten används av olika typer av verksamheter, allt från den lilla bostadsrättsföreningen till stora företag som Volvo. Mer information om vad e-rapport är finns på Göteborg Energis webb under fliken Produkter och tjänster. My Tiljestam Effekt & Miljö 15

16 Kundkoll: BRF Murbräckan På Majorsgatan/Sveagatan nedanför Skansen Kronan, ligger bostadsrättsföreningen Murbräckan Nr 9. Föreningen, som innefattar femtiofyra lägenheter, bildades i början av åttiotalet och har fjärrvärme från Göteborg Energi. Bor man i centrala Göteborg är fjärrvärme den enda vettiga lösningen, det har vi haft ända sedan huset byggdes, säger Carl-Olof Lejdström, föreningens ordförande. I egenskap av både ordförande och tekniskt ansvarig är det oftast Carl-Olof som sköter kontakten med Göteborg Energi och han är nöjd med samarbetet. Jag glömmer aldrig en söndagkväll när jag kom hem och tappvarmvattnet i huset var 76 grader. Då ringde jag till Göteborg Energis jourtjänst, klockan var strax efter nio på kvällen. Klockan halv tio var jouren här med allt som behövdes och jag tror att klockan var tio över tio när han åkte och allt var fixat. En söndagkväll! Det tycker jag är service det, säger Carl-Olof. Joseph Borenstein Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi. Redaktör Ann-Charlotte Ekensten, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Anette Damgren och Peter Öhman Produktion Cohn & Wolfe Layout och redigering: Ingela Hedberg/Lotta Williams Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Kville Saluhall vid Vågmästareplatsen Foto: Hans Wretling, Älvstranden Utveckling AB Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till artiklar. Kontakta redaktör Ann-Charlotte Ekensten eller någon i redaktionsrådet.

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Dialog för en fungerande värmemarknad En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leveran törer som öppet redovisar

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla

Läs mer

En arena för alla. Invigning sommaren 2015.

En arena för alla. Invigning sommaren 2015. En arena för alla. Invigning sommaren 2015. Välkommen till nordens största multisportarena. Öppnar sommaren 2015 för alla. Elit som motionär. 270 RESTAURANGPLATSER Sju våningar sport, med allt från längdskidåkning

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme. Hotell Paletten, Ängelholm 23 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme. Hotell Paletten, Ängelholm 23 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme Hotell Paletten, Ängelholm 23 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla resurser och absorbera koldioxidutsläppen.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi Klimatfärdplan Sammanställning från Workshop om energi Inledning Under FN:s klimatkonferens i Paris kom deltagarna från världens länder överens om målet att inte överstiga en global temperaturökning på

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Projektutveckling kan starta överallt. Mitt i skogen...

Projektutveckling kan starta överallt. Mitt i skogen... PROJEKTUTVECKLING Projektutveckling kan starta överallt. Mitt i skogen... Wästbygg arbetar med projekutveckling inom alla sina affärsområden kommersiella fastigheter, bostäder och logistikanläggningar.

Läs mer

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Vilka är klimatkommunerna? Nätverk med 22 kommuner Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Lär sig av varandra Klimatkommunerna driver projekt klimatcoachning Naturvårdsverket finansierar Vilka är med i klimatcoachningen??

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET Lager / fastighet SITUATIONSPLAN Befintlig lager och kontorsfastighet med stor potential om totalt cirka 7 099 kvm. Vakant lageryta cirka 4 292 kvm.

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Vårmarknad i Hälsans tecken!

Vårmarknad i Hälsans tecken! UPPFÖLJNING AV FOLKHÄLSORÅDETS MEDVERKAN VID VÅRMARKNADEN DEN 28 APRIL 2007 Vårmarknad i Hälsans tecken! Folkhälsorådets politiker Bertil Jonsson (HSN), Kent Hansson (KS), Ordf. Roger Andersson (KS), Jens

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet.

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet. Solstaden Vår stad heter solstaden för att den är uppbyggd på ett sätt som vi kallar solsystem. Det innebär att parken är som solens kärna och vägarna i staden utgår från parken som strålar så det ser

Läs mer

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader Bilag a KS 2015/ 18 4/1,~~~~ 1 (2) 2015-09-23 DIARIEN R: 2014/930 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson SALA l

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Version 2. 150525, Erik André, Hållbar utveckling Väst Sammanfattning

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi som genomgående tema Från nedslitet industriområde.via

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna Remissversionen av strategin Strategin Presenteras av: Maria Saxe Övergripande och stora frågor 1. Två delar med olika skärning förvirrar. 2. Visionen och målen är

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Stena Danica blir förebild. Eldsjälar sparar energi. Första fartyg att anslutas till fjärrvärmenätet

Stena Danica blir förebild. Eldsjälar sparar energi. Första fartyg att anslutas till fjärrvärmenätet Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi juni 2013 Eldsjälar sparar energi Stena Danica blir förebild Första fartyg att anslutas till fjärrvärmenätet S sid 14-15 ladda batterierna i gårdsten

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND Klimatstrategi Västra Götaland Hittills undertecknad av 67 aktörer Målsättning: 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Ny prismodell för fjärrvärme

Ny prismodell för fjärrvärme FÖR FÖRETAG Ny prismodell för fjärrvärme GÄLLER KROKOMS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUN Vi blir alla vinnare Du som valt fjärrvärme har gjort ett bra val för miljön. Du gynnar en resurseffektiv uppvärmningsform

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer