Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling"

Transkript

1 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight

2 Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden CLAUDIA WÖRMANN ANALYSANSVARIG Hej, Du håller Mäklarinsikt 2011:2 i din hand, Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden för andra kvartalet Förra gången ändrade vi lite layout och form och denna gång har vi förenklat ytterligare. I vår rapport har vi tänkt magasin, göra massiv information lättbegriplig. Alla citat kommer från fastighetsmäklarna själva och är markerade med. Vi hoppas att du tycker om den! Den här gången besvarades undersökningen av 1974 fastighetsmäklare från norr till söder. De fick som vanligt besvara frågor om hur bostadsmarknaden utvecklas. Frågor har ställts om hur antalet bostäder till salu kommer att förändras mellan juni och augusti, hur köpintresset ska komma att utvecklas och hur fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen. Dessa frågor ställs varje gång för bostadsformerna bostadsrätt och småhus, ibland får även fritidshusen vara med. Så nu när fritidshussäsongen är i full gång fick våra medlemmar även besvara frågor om fritidshus. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp-och säljögonblicket. Den kan också brytas ner i mindre grupper. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Vi kan i denna undersökning med fastighetsmäklarnas hjälp konstatera att det skett en förändring på bostadsmarknaden. Det har blivit alltmer vanligt att man säljer innan man köper sitt nästa boende. Många mäklare vittnar om att människor fortfarande ofta vill göra det motsatta, köpa sitt boende innan det gamla säljs, men att det är banken som kräver denna ordning. Det är också bankernas restriktiva utlåning som hamnar i topp när landets fastighetsmäklare rankar vad som påverkar deras lokala bostadsmarknad mest i maj Fastighetsmäklarna ställdes inför en rad olika alternativ, med frågan: Vad påverkar köpintresset mest för ett fritidshus? Med hjälp av fastighetsmäklarnas svar kan vi skissa på ett optimalt fritidshus. Det absolut mest tilltalande fritidshuset ligger sjö- eller havsnära. Huset ska vara bekvämt, med indraget vatten, och gärna bilväg ända fram. Nu verkar utedasset och det handpumpade vattnet ha gjort sitt, människor prioriterar bekvämlighet på fritiden. Pumpen får stå kvar, men som dekoration i trädgården. Vi har ställt samma frågor till fastighetsmäklare i våra nordiska grannländer och kan konstatera att vi inte är så där värst olika. Vi vill till havet och sjön på fritiden oavsett om vi bor på Island, i Norge, i Danmark eller Sverige. Mer om det kan du läsa på sidan 16 i rapporten. Och hur är det nu tar hela bostadsmarknaden semester när solen gassar, eller? Den frågan får du svar på, på sidan 13 i rapporten. Med vänliga hälsningar och med hopp om en lång, lagom solig och avkopplande sommar, nära vattnet! Grafisk form och layout Carina Vikarby Mäklarsamfundet Claudia Wörmann, Analysansvarig Mäklarsamfundet 2

3 4 slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Fler småhus till salu 40 procent av landets fastighetsmäklare tror att antalet småhus till salu kommer att bli fler under juni, juli och augusti. 4 procent bedömer att antalet småhus till salu kommer att öka kraftigt kommande månader. 31 procent bedömer oförändrat antal småhus till salu och övriga menar att antalet kommer att bli färre under sommarmånaderna. Bedömningen framåt påverkas av nuläget. I bedömningsmånaden maj 2011 var det fler småhus till salu jämfört med samma period förra året. Och fler ska det bli. 2. Spretig prisbild Landets fastighetsmäklare är inte helt eniga. Småhuspriserna kommer antingen att sjunka över sommaren alternativt kommer försäljningspriset att vara oförändrat. Det är den allmänna uppfattningen och den delar fastighetsmäklarkåren i två delar, hälften bedömer stillastående till ökande småhuspriser och lika många bedömer att priserna kommer att sjunka över sommaren. 3. Vanligare idag att sälja först Det har blivit vanligare att sälja först och köpa sedan i jämförelse med för drygt ett år sedan. Idag vittnar många fastighetsmäklare om att människor fortfarande vill köpa först för att sedan sälja sin bostad. Men att det numera i många förmedlingar är ett krav från banken att göra det motsatta, sälja först och köpa sen. Det leder i sin tur till ett större förråd av bostäder till salu. Vi ser ett förändrat beteende på en bostadsmarknad med fler bostäder till salu och längre förmedlingstider som följd av kraven från banken. 4. Inte solen men semestern Landets fastighetsmäklare fick besvara frågan hur deras marknad påverkas av vädret och om de märker av någon skillnad när det är semestertider. De allra flesta gör bedömningen att deras marknad inte påverkas alls vare sig av dåligt eller bra väder. Däremot är det fler som gör bedömningen att aktiviteten på småhusmarknaden går ned under semestertider. 3

4 påverkan Aldrig tidigare har bankerna påverkat så mycket Hela 81 procent av fastighetsmäklarna bedömer att bankernas restriktiva utlåning påverkar småhusmarknaden och dess kunder i maj Bankernas påverkan har alltid varit stor och hamnat högt upp på fastighetsmäklarnas lista över påverkansfaktorer. Sedan undersökningen startade, april 2009, har samma fråga ställts men aldrig tidigare har bankernas påverkan bedömts så stark. Vad påverkar bostadsmarknaden? Media Litet utbud Stort utbud Oro/ osäkerhet Bolånetak påverkar mycket, det har börjat slå igenom nu i vår. Bankerna Pessimism Småhus Bostadsrätter Optimism Väder Arbetsmarknad Ränta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Småhusmarknaden 81 procent av fastighetsmäklarna gör bedömningen att bankernas restriktiva utlåning påverkar deras småhusmarknad just nu. Bolånetaket har givit effekt, många mäklare vittnar om att vissa grupper helt försvunnit från marknaden och att det allmänt råder en större oro och osäkerhet. bedömning över vad som påverkar bostadsrätts- och småhusmarknaden. 78 procent anger att bankernas restriktiva utlåning påverkar deras bostadsrättsmarknad i hög grad. Räntan bedöms av 80 procent som en stor påverkansfaktor på marknaden. Därefter är det en allmän oro och osäkerhet som påverkar småhusmarknaden just nu. Bostadsrättsmarknaden Sammantaget gör landets fastighetsmäklare en likartad Två marknader idag! Den mer välbeställda delen är opåverkad av begränsad upplåning och ränta. Förstagångsköpare på lägenheter utan föräldrars bidrag i den mindre välbeställda delen är nästan borta. 4

5 påverkan Räntan, bedöms av 70 procent påverka i hög grad. 62 procent av fastighetsmäklarna anger att den allmänna oron och osäkerheten påverkar bostadsrättsmarknaden. Sammantaget Alla faktorer påverkar tillsammans och styr utvecklingen på bostadsmarknaden. Inom bankernas restriktiva utlåning ryms inte bara bolånetaket utan även regeln att sälja innan man köper. Det leder till en ökad oro hos säljarna över att inte få sålt inom en för dem rimlig tid. När de väl har sålt, ska de också som köpare hitta ett nytt boende som passar. Det leder också till en oro för att inte hitta rätt när den nuvarande bostaden blivit såld. Bolånetaket har fått konsekvenser långt utanför det verkliga fokusområdet. Till exempel vittnar fastighetsmäklare om att skillnaden mellan renoverat och orenoverat blivit mycket tydligare. Med en kontantinsats på 15 procent samt ett hus med renoveringsbehov blir det en utgift för mycket för de flesta. Många väljer då ett kanske mindre men renoverat hem, som de bara kan flytta in i. Längre förmedlingstid blir en konsekvens av att fler säljer först och köper sedan. Trots en ganska utbredd osäkerhet bland köpare och säljare på både småhus- och bostadsrättsmarknaden är optimisterna fler än pessimisterna, enligt landets fastighetsmäklare. Ett stort utbud påverkar mer än ett litet utbud. Idag är det mest ränteläget, prat om bostadsbubbla och bankernas restriktiva utlåning som stör den traditionella marknaden. 5

6 Spretig prisbild småhus Landets fastighetsmäklare är inte helt eniga. Småhuspriserna kommer antingen att sjunka över sommaren alternativt kommer försäljningspriset att vara oförändrat. Det är den allmänna uppfattningen och den delar fastighetsmäklarkåren i två delar, hälften bedömer stillastående till ökande småhuspriser och lika många bedömer att priserna kommer att sjunka över sommaren. Spretig prisbild Tyngdpunkten i fastighetsmäklarnas bedömning av kommande tre månaders prisutveckling på den femgradiga skalan är att priserna kommer att sjunka något, 48 procent gör den bedömningen och 3 procent menar att priserna kommer att sjunka kraftigt. Sammanlagt 51 procent menar att priserna kommer att sjunka. Övriga bedömer att priserna kommer att stiga något, 43 procent är av uppfattningen att priserna kommer att vara oförändrade och 6 procent bedömer att priserna kommer att stiga. Det är i stort lika många fastighetsmäklare som bedömer sjunkande priser som stillastående och stigande priser. Att bedömningarna skiljer sig åt har fler förklaringsfaktorer. Den första är att bostadsmarknaden inte är homogen utan varierar starkt från norr till söder. I den sammanslagna bedömningen ryms svaren från fastighetsmäklare verksamma i Sveriges alla län. Bedömningsperioden maj kännetecknades av ett stort utbud av småhus på bostadsmarknaden på många håll. Regionala avvikelser Fastighetsmäklare i Västmanlands och Gävleborgs län gör en mycket starkare bedömning än övriga län på att småhuspriserna kommer att vara oförändrade kommande tre månader, 65 procent i Västmanland och 64 procent i Gävleborg delar den uppfattningen. I andra län gör fastighetsmäklare en mer optimistisk bedömning av prisutvecklingen på marknaden för småhus juni till och med augusti. I Västernorrlands och i Dalarnas län gör fastighetsmäklare en mycket starkare bedömning på att priserna kommer att stiga, än övriga län. 21 respektive 20 procent av fastighetsmäklarna gör den bedömningen i dessa län. Så finns det mer negativa tongångar, det finns län där flera fastighetsmäklare än riksgenomsnittet bedömer att småhuspriserna kommer att sjunka kommande tre månader. I Skåne bedömer 60 procent att småhuspriserna kommer att sjunka. Likartad bedömning gör fastighetsmäklare i Värmland och i Blekinge län. 6

7 småhus Sommar, sol och ännu fler småhus till salu 40 procent av landets fastighetsmäklare tror att antalet småhus till salu kommer att bli fler under juni, juli och augusti. 4 procent bedömer att antalet småhus till salu kommer att öka kraftigt kommande månader. 31 procent bedömer oförändrat antal småhus till salu och övriga menar att antalet kommer att bli färre under sommarmånaderna. Bedömningen framåt påverkas av nuläget. I bedömningsmånaden maj 2011 var det fler småhus till salu jämfört med samma period förra året. Och fler ska det bli. Fler småhus till salu Fler småhus till salu och landets fastighetsmäklare menar att köpintresset blir oförändrat under sommarmånaderna. Bedömningsmånaden maj kännetecknas av mycket aktivitet på marknaden för småhus, om än med längre förmedlingstider. I maj 2011 fanns det dessutom fler småhus till salu jämfört med samma period förra året. Det är sällan förhållandet utbud och efterfrågan är i balans på bostadsmarknaden. Obalansen i sig är en drivkraft. Ett ovanligt stort utbud kan indikera att det finns fler säljare än köpare, eller att köpintresset avtagit. Så är inte marknadssituationen för närvarande. Det stora utbudet har flera förklaringar och beror, enligt landets fastighetsmäklare inte på sviktande intresse från köparna. En stor förklaringsvariabel till det större utbudet är dels vintern men också att förmedlingarna tar längre tid. Det leder till ett ackumulerat bestånd, ett förråd av bostäder. Det kan också handla om olika uppfattning om marknaden, där säljare har sin uppfattning och köpare sin. Det leder till att säljare och köpare har svårare att mötas och komma till avslut. Köpintresset finns där Tonvikten i fastighetsmäklarnas bedömning ligger på oförändrat köpintresse för småhus kommande tre månader, 43 procent delar den uppfattningen. 45 procent gör bedömningen att köpintresset kommer att minska, varav 40 procent bedömer minska något och 5 procent kraftigt minskat köpintresse. I den andra änden på skalan återfinns de som anser att köpintresset kommer att öka något och öka kraftigt. 13 procent är av uppfattningen att köpintresset kommande tre månader ökar något, varav 1 procent bedömer kraftigt ökat köpintresse. Inledningen på det som brukar betecknas som högsäsong för småhusmarknaden blev lite trögare än vanligt i år. Det blir, vissa år, rena ketchupeffekten även på bostadsmarknaden. Först kommer ingenting, sen ingenting och sen en hel massa (småhus till salu). Under den kalla vintern är det inte särskilt hett på småhusmarknaden. Då går aktiviteten alltid ned och kommer igång igen när kung Bore lämnat landet. Summan av alla bostäder som säljs under ett år är ganska konstant. Säsonger kommer och går, med vissa förskjutningar, som i år. Det finns alltid ett intresse för hur många eller få bostäder som för tillfället är till salu. Att vi nu har en marknadssituation med fler bostäder till salu beror till stor del på att förmedlingarna tar längre tid. Förrådet av bostäder byggs upp, vilket kan verka illavarslande om inte köparna och intresset finns där. Så är inte marknadssituationen just nu. Både köpare och säljare finns där även om försäljningarna tar längre tid. Många rekommenderas att sälja innan de köper nytt, bolånetaket har bidragit till att vissa köpare försvunnit från marknaden och säljare och köpare har många gånger olika uppfattning om marknaden. Det tar olika lång tid att anpassa sig till en ny marknadssituation. Som säljare kan det vara svårare att anpassa sig till en svikande marknad och längre förmedlingstid. Till slut anpassar sig köpare och säljare efter den nya marknadssituation som råder, när de blivit tillvanda vid det nya. Regionala avvikelser I stort är fastighetsmäklarna eniga i sina bedömningar om bostadsmarknaden den närmaste framtiden. Men genom att studera bedömningarna i respektive län framkommer en rad skillnader mot bedömningarna i riket. I Västernorrland är det betydligt fler fastighetsmäklare än i riket som är av uppfattningen att köpintresset för småhus kommer att öka under juni till och med augusti, 45 procent delar den bedömningen. Likartad bedömning görs av fastighetsmäklare i Västerbotten och Norrbotten. Att det just är länen i norr som bedömer ökat köpintresse kommande period är inte så konstigt. I norra delarna av Sverige stannar bostadsmarknaden och därmed köpintresset helt av under vintern för att komma igång igen när den mesta av snön lämnat marken. Först då vaknar köpare och säljare till liv igen. Speciellt en så vintrig vinter som i år blir det tydligt att marknaden för bostäder stannar upp. Människor har nog med att skotta snö och elda brasa. Flyttbeslut och köpintresse kommer senare, först när snöskyffeln ersatts av gräsklipparen. Detta blir extra tydligt i norr. 7

8 bostadsrätter Varken färre eller fler bostadsrätter till salu Tyngdpunkten i fastighetsmäklarnas bedömning är att antalet bostadsrätter till salu varken kommer att bli fler eller färre juni till och med augusti procent av landets fastighetsmäklare bedömer oförändrat antal bostadsrätter till salu. Utbudet Förutom de 40 procent som bedömer oförändrat antal bostadsrätter till salu så är 32 procent av uppfattningen att antalet till salu kommer öka fram till och med augusti procent menar att bostadsrätterna till salu blir färre den kommande tiden. Väldigt få fastighetsmäklare bedömer att antalet bostadsrätter till salu kommer att minska kraftigt eller i andra änden blir betydligt många fler, fem respektive två procent är av den uppfattningen. Fastighetsmäklarnas bedömning framåt hänger starkt samman med hur marknadsläget för bostadsrätter ser ut vid bedömningstillfället, i maj Till skillnad från småhusmarknaden (där utbudet är ovanligt stort) var det i maj ungefär lika många bostadsrätter till salu som förra året under samma period. Efterfrågan Efterfrågan på bostadsrätter, det vill säga köpintresset bedöms av de allra flesta fastighetsmäklare bli oförändrat de kommande tre månaderna. 48 procent av landets fastighetsmäklare har den uppfattningen. 13 procent anser att köpintresset kommer att öka. 36 procent delar bedömningen att köpintresset kommer att minska under sommaren och två procent av de svarande bedömer kraftigt minskat köpintresse. Jämfört med förra gången, Mäklarinsikt 2011:1 så har tongångarna blivit mer pessimistiska bland landets fastighetsmäklare. Då bedömde 31 procent att köpintresset för bostadsrätter skulle öka, vilket är en dramatisk skillnad mot dagsläget då 13 procent är av den uppfattningen. Köpintresset har påverkats av bolånetaket. Fastighetsmäklare vittnar om att vissa grupper helt försvunnit från bostadsmarknaden och speciellt från bostadsrättsmarknaden. Antalet intressenter är färre för varje bostadsrätt. Speciellt tydligt är det för kategorin bostadsrätter som passar förstagångsköpare. Bakom bedömningarna ligger det faktum att vissa kundgrupper helt försvunnit från bostadsrättsmarknaden på grund av bolånereglerna. Färre intressenter leder till att bostadsrättsmarknaden saktar ned. Osäkerhet kring räntan och hög egen kontantinsats gör det mycket svårt för vissa. Förstagångsköparna är så gott som borta från marknaden, man får inte lån! 8

9 bostadsrätter Stillastående priser på bostadsrättsmarknaden i sommar Fastighetsmäklarna bedömer att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att vara oförändrat kommande tre månader, 46 procent delar den uppfattningen om utvecklingen framåt. 43 procent bedömer att bostadsrättspriserna kommer att sjunka, övriga 12 procent tror att priserna för bostadsrätter kommer att stiga. Nu och då Jämfört med Mäklarinsikt 2011:1 med bedömningsmånaderna mars till och med maj har fastighetsmäklarna blivit mer negativa i sin bedömning om prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden den närmaste tiden. Då, i februari/ mars 2011, bedömde 22 procent att bostadsrättspriserna skulle stiga. Idag är det betydligt färre som delar den bedömningen, 12 procent. Då bedömde 18 procent att bostadsrättspriserna skulle sjunka, att jämföra med dagens 43 procent. Sammantaget gör fastighetsmäklarna en betydligt mer dämpad prognos över prisutvecklingen för bostadsrätter kommande tremånadersperiod i jämförelse med förra. Hårdare krav från banken, oro i vår omvärld, stigande räntor och framför allt bolånetaket har påverkat bostadsrättsmarknaden. Detta avspeglas i fastighetsmäklarnas bedömningar. Stigande bostadsrättspriser Då 2011:1 22 % Nu 2011:2 12 % Sjunkande bostadsrättspriser Då 2011:1 18 % Nu 2011:2 43 % Regionala avvikelser Genom att närmare studera varje enskilt län och hur fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på bostadsrättsmarknaden utmärker sig vissa län genom att göra en avvikande bedömning gentemot övriga. Bedömningarna i Dalarna utmärker sig genom att flera fastighetsmäklare i jämförelse med övriga län gör bedömningen att priset för en bostadsrätt kommer att stiga fram till och med augusti. 44 procent av fastighetsmäklarna som besvarat Mäklarinsikt 2011:2 gör den bedömningen. De mer positiva tongångarna, liknande dem i Dalarna delas av fastighetsmäklare i Västerbotten, Kalmar och Jönköpings län. Desto mer negativa bedömningar gör man i Västmanlands och Jämtlands län där fler fastighetsmäklare gör bedömningen att priserna kommer att sjunka. 57 procent av de svarande mäklarna i Jämtland bedömer sjunkande priser på bostadsrätter kommande tre månader, 43 procent av fastighetsmäklarna i Västmanland är av samma uppfattning om framtiden. 9

10 fritidshus Röda huset med vita knutar står stabilt Oförändrade priser, fler fritidshus till salu med bibehållet köpintresse är att vänta de kommande tre månaderna. En majoritet, 52 procent av fastighetsmäklarna gör bedömningen att antalet fritidshus till salu kommer att öka i sommar. Detta ligger också i linje med den traditionella säsongen för sommarstugor. Tonvikten i bedömningarna ligger på lika stort köpintresse tre månader framåt som i maj, denna uppfattning delas av 39 procent av de mäklare som svarat. 44 procent bedömer att försäljningspriset för fritidshus kommer att vara oförändrat över sommaren. Glitter och vågskvalp, ja tack! Vår längtan till havet eller sjön slår det mesta. En stuga vid vattnet gör inte bara utsikten föränderlig med årstiderna, den är också användbar. Den glittriga utsikten kan på sommaren användas som badvik och på hösten gör den sig utmärkt för fiske. I den vinterbonade stugan åker skridskorna fram. buss eller tåg. Om stugan ligger i närheten av en större stad är inte heller viktigt. Av de stugor som kommer ut på fritidshusmarknaden per år är det ganska många som kvalar in på listan för sommarstugor med sjönära läge. Vi har i Sverige inte bara en lång kustremsa utan även många sjöar. Det unika med den svenska sommarstugan är att den till skillnad från stugorna i många andra länder verkligen har en historia att berätta. En majoritet av torpen som finns har faktiskt inhyst en torparfamilj också. Orka med Mäklarna har i en tidigare Mäklarinsikt konstaterat att den största anledningen till att sälja sitt fritidshus är på grund av att säljarna inte orkar med underhållet längre. Vi har låtit våra medlemmar svara på frågan om vilka faktorer som ger mer eller mindre efterfrågan på ett fritidshus. Vad vi egentligen frågar är vad köpare av fritidshus helst av allt vill ha. Sammanfattningsvis kan man säga att svenska folkets drömstuga bör ligga vid vattnet, det ska vara en stuga med indraget vatten och med bilväg ända fram. Omgivningen är mycket viktig för sommarstugeköpare. Där har vi sommarstugan som efterfrågas mest. Kraven på standard ökar år från år samt att närhet till samhälle eller mindre stad blir viktigare. Den bild vi tillsammans med landets fastighetsmäklare målar upp är en schablonbild, baserad på de sammantagna bedömningarna. Naturligtvis finns utrymme för att tycka och tänka olika i sitt val av fritidshus. Långt ned på listan över vad som påverkar efterfrågan på ett traditionellt fritidshus finner vi om fritidshuset har öppen spis. Det är inte så viktigt alls. Det är heller inte viktigt att det finns möjlighet att komma till stugan med hjälp av Hög standard efterfrågas. Idag ska fritidshuset vara lika utrustat som permanentbostaden. För de allra flesta människor är tid en konstant bristvara. Majoriteten vill ha den gamla sommarstugan med vita knutar exteriört, men innanmätet ska framförallt vara bekvämt. Både indraget vatten och bilväg ända fram påverkar köpintresset positivt och båda är bekvämlighetsfaktorer. De flesta har gärna en pump, men då som dekoration i trädgården. 10

11 special Allt fler säljer först och köper sen Det har blivit vanligare att sälja först och köpa sedan. Denna beteendeförändring kan indikera att bostadsmarknaden är i förändring. På en uppåtgående marknad som också präglas av ett litet utbud är det vanligare att köpa först och sälja sedan. Som säljare känner man sig trygg med att få ut det man vill för sin nuvarande bostad. Som köpare vill man passa på att köpa det hus som man kanske väntat länge på, vid rätt tillfälle. I den mer osäkra marknaden reagerar många med att sälja först, för att veta vad de har att röra sig med, och därefter köpa nytt boende. Det är mer naturligt att vilja flytta till något, inte ifrån. Vi har även denna gång ställt frågan till landets fastighetsmäklare hur den vanliga ordningen i en bostadsrätts- eller småhusförmedling ser ut. Säljer människor innan de köper nytt eller tvärt om? Här jämförs resultat i nuvarande Mäklarinsikt 2011:2 med hur fastighetsmäklarna svarade i augusti 2010 och vi kommer fram till att det är fler människor idag som säljer först och köper sen. Då och nu 48 procent av fastighetsmäklarna svarade i augusti 2010 att det vanligaste beteendet på småhusmarknaden var att köpa först och sälja sen. Idag, maj 2011 delas bedömningen av 37 procent. I augusti 2010 svarade 55 procent att det vanligaste beteendet på bostadsrättsmarknaden var att köpa först och sälja sen. Idag bedömer 44 procent att det är så. Idag vittnar många fastighetsmäklare om att människor fortfarande vill köpa först för att sedan sälja sin bostad. Men att det numera i många förmedlingar är ett krav från banken att göra det motsatta, sälja först och köpa sen. Det leder i sin tur till ett större förråd av bostäder till salu. Vi ser ett förändrat beteende på bostadsmarknaden med fler bostäder till salu och längre förmedlingstider som följd av kraven från banken. Naturligtvis är det individuellt vad man kan och vill göra, och i vilken ordning. Det där huset som familjen suktat efter i år blir till salu, och de vill så gärna slå till, innan de sålt sin nuvarande bostad. Eller det par som inte törs agera förrän de fått sitt eget boende sålt. De vill inte ligga sömn- Småhus Augusti 2010 Maj 2011 Köper först Bostadsrätt Augusti 2010 Maj 2011 Köper först

12 special lösa och har inte ekonomin för dubbla boendekostnader. Det är ju väldigt viktigt att boendet man flyttar till blir rätt. Det finns en anledning till varför ett hus kommer ut till Ingen salu. Många gånger ligger anledningen till flytten i att det vill hasta in i ett köp som inte känns rätt på skett en förändring inom familjen. Någon dör, en annan grund av att man sålt sitt nuvarande. föds, några skiljer sig och andra flyttar ihop. Det är olyckligt om man ser sitt drömhem säljas och gå en ur händerna bara för att man inte fått sitt eget boende sålt ännu. När man inte valt den ordningen själv. 50,0% Vilket beteende är vanligast på bostadsmarknaden just nu? 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% Bostadsrätt Småhus 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Köper först- säljer sen Säljer först- köper sen Lika vanligt Bankerna vill att man säljer först och köper sen, människor har svårt att anpassa sig till det. Man vill inte sälja och stå oviss inför nästa bostad. 12

13 Sol, regn och semester special Landets fastighetsmäklare fick besvara frågan hur deras marknad påverkas av vädret och om de märker av någon skillnad när det är semestertider. De allra flesta gör bedömningen att deras marknad inte påverkas alls vare sig av dåligt eller bra väder. Däremot är det fler som gör bedömningen att aktiviteten på småhusmarknaden går ned under semestertider. Om solen skiner under den del av semestern när människor är hemma, är folk på stranden eller gör utflykter i hemtrakten. Regnar det blir det jobbigt hemma och då vill folk antingen skiljas eller byta bostad! Semestern påverkar mer än vädret 53 procent av landets fastighetsmäklare är av uppfattningen att aktiviteten går ned på deras bostadsmarknad under semestertider. Bedömningen varierar beroende på var fastighetsmäklaren är verksam. Den som arbetar på en utpräglad sommar och semesterort känner av semestertiden på motsatt sätt, aktiviteten ökar. Många passar på att gå på husvisning när de ändå är på semester på orten. Regn 24 procent av landets fastighetsmäklare anser att aktiviteten går ned när det regnar, vilket främst märks på att det är färre människor på visning. 25 procent bedömer att det blir fler människor på visningarna. Övriga menar att de inte märker någon skillnad. Det är business as usual, oavsett väder. Solen gassar En solig sommar ger effekt på bostadsmarknaden. 44 procent av landets fastighetsmäklare säger att de märker av en minskad aktivitet. Det kommer färre människor på visning. I vårt område så jämnar det dessutom ut sig med sådana som reser bort på semester när vi även har inflöde av andra som semestrar i området. Man är som en bonde och vädret påverkar mycket! 13

14 special Tomt och trädgård påverkar mer och mer Genom att vara med mitt i händelsernas centrum, där människor fattar kanske sitt livs största beslut får fastighetsmäklaren en unik kunskap. De hör hur människor planerar och resonerar och de tillgodogör sig en kunskap, i mötet med säljare och köpare, både om trender och tendenser. De hör resonemang om ekonomi, om inredning och om trädgård. Vi kan med hjälp av fastighetsmäklarnas kunskap rangordna vilken tomt som ger bäst betalt. Ingen förmedling är den andra lik. Så brukar det heta, och det stämmer. Det passar även in på tomten och trädgården. Intresset för tomt och trädgård har ökat på senare år. Människor har blivit mer medvetna om vikten av en välordnad trädgård. Landets fastighetsmäklare vittnar om att skiljelinjen mellan ute och inne suddats ut. Ute blir inne och inne blir ute. Detta illustreras mycket bra av hur utemöblerna idag ser ut. De har mer och mer kommit att likna inomhusmöblerna. Det är klart att en påkostad trädgård påverkar priset då huset växer i och med en trevlig utemiljö att vistas i. Sen är intresset för trädgård och tomt lika individuellt som allt annat i och kring ett hem. En del vill ha anlagda rabatter och har tid att lägga många timmar på trädgårdsarbete. Andra kanske har intresset men inte tiden. Generellt, oavsett om tomten är stor, liten, fixad eller naturlig, så finns det en mycket större medvetenhet om trädgården och tomtens betydelse för helhetsintrycket av ett hem idag. En mycket stor påverkansfaktor på ens preferenser är var man tittar efter hus. I tätort eller utanför, på landet. Den stora, avstyckningsbara tomten på första plats Att den avstyckningsbara tomten hamnar i topp är varken förvånande eller konstigt då den ger köparen en intäkt. Vilken tomt ger bäst betalt? Stor, avstyckningsbar tomt Stor tomt, påkostad trädgård Liten men påkostad tomt Stor tomt med möjlighet till egen planering Naturtomt Så liten tomt som möjligt Trädgården ska vara lättskött. Om den är fin, påkostad men kräver mycket arbete är det inte säkert att det är värdehöjande. Däremot är skötselfria anlagda trädgårdar värdehöjande. 14

15 special Stor tomt, påkostad trädgård Näst efter den avstyckningsbara tomten får man bäst betalt för en stor tomt med påkostad trädgård. Den påkostade trädgården får inte vara förknippad med för mycket arbete. Liten men påkostad tomt Påkostat, lättskött och litet är också värdehöjande. Stor tomt med möjlighet till egen planering hamnar på fjärde plats i mäklarnas rankning av tomt- och trädgårdspreferenser. Lättskött, stensatt och inga rabatter. Gärna fruktträd. Flera uteplatser i olika väderstreck. Naturtomt En del önskar sig en naturtomt. Men att få tag i en naturtomt inne i tätorten kan vara svårt. Kanske är man jättenöjd med sin naturliga tomt i radhusområdet, men då är sällan grannarna lika nöjda. Naturtomten som förvisso hamnar långt ned på listan, må vara en del människors dröm, men svår att förena med ett liv inne i tätorten. Kvällssol är alltid ett plus så att man kan äta middag och grilla i solen. Fastighetsmäklarna trendspanar Landets fastighetsmäklare fick i anslutning till frågan om tomtpreferenser även trendspana. Precis som med inredning, vissa år ska det vara fondvägg, andra år ska det vara helvitt eller pastell. Redan förra året kunde landets fastighetsmäklare konstatera att trenden gått mot ett ökat intresse för tomt och trädgård. Som i år ytterligare förstärkts. Människor har insett värdet av att ha en fin trädgård. Viss draghjälp kommer från media, inredningsmagasin har avsnitt om tomt och trädgård, och det finns en hel del program med trädgårdstips på TV. Nedan sammanfattas vad som framkom, varvat med röster ur rapporten, fastighetsmäklares kommentarer. Platt ska det vara De flesta barnfamiljer efterfrågar en plan del av tomten. För studsmatta eller annan lek. En platt yta kan också innebära bättre förutsättningar för pool eller trätunna. Barnfamiljer vill gärna ha en plan tomt för lek, ökad efterfrågan på pool och spa. Solsidan! Många fastighetsmäklare påpekar att det viktigaste är hur huset ligger på tomten och hur solen letar sig in på densamma. Solen spelar stor roll, speciellt i detta solfattiga land. Ute blir inne och inne ute Redan förra året kunde våra medlemmar konstatera att skillnaden mellan ute och inne inte var lika markant som förr. Denna trend har fortsatt att utvecklas i år och verkar inte vara avtagande. Flera bedömer det som att det blivit allt mer vanligt att styla trädgården. Gränsen mellan ute och inne blir inte lika tydlig. Många köpare efterfrågar uterum. Många fastighetsmäklare vittnar om att styling som tidigare företrädesvis skedde inomhus nu även omfattar den yttre miljön. Det speglar vad vi redan konstaterat trädgårdens och tomtens betydelse har ökat. Så liten tomt som möjligt En del efterfrågar så liten tomt som möjligt. Dessa finns ofta i radhusområden. De människor som absolut inte vill ha en trädgård söker sig då till bostadsrättsmarknaden. Sen är det ju väldigt stor skillnad mellan det ena och andra huset. Den lättskötta lilla tomten har sin kundgrupp inne i tätort. Utanför tätort finns en annan kategori människor som kanske söker sig dit just på grund av en stor tomt med möjlighet att planera och plantera. Barnfamiljer vill gärna ha en plan tomt för lek, ökad efterfrågan på pool och spa. Styling gäller mer och mer i trädgården och på altanen. Ska vara typ som inne fast ute! 15

16 Nordic Housing Nordic Housing Insight I det nordiska samarbetet Nordic Housing Insight ställer vi samma frågor under samma tid till fastighetsmäklare verksamma i Danmark, Norge, på Island och i Sverige. Den här gången var frågan: vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Vill vi ha samma sak eller skiljer vi oss åt? Slutsatsen sammanfattas i nedanstående grafer. Svaret är att vi vill i stort sett ha samma sak i vårt fritidshus. VAD ÖKAR EFTERFRÅGAN PÅ FRITIDSHUS? NORGE DANMARK ISLAND SVERIGE 1. Strandnära läge 2. Bilväg ända fram 3. Omgivningarna 1. Strandnära läge 2. Omgivningarna 3. Indraget vatten 1. Omgivningarna 2. Nära vatten 3. Nära större stad 1. Strandnära läge 2. Indraget vatten 3. Omgivningarna Slutsats Vår längtan till havet är lika stark i Norge som i Danmark och i Sverige. Den stuga som ligger havs- eller sjönära efterfrågas mest, den står som ohotad etta i alla länder. På Island, som saknar fritidshus med strandnära läge, är omgivningarna viktigast. På andra plats hamnar fritidshus nära vatten. Svenska fritidshusköpare mer bekväma? På andra plats på efterfrågelistan i Sverige hamnar indraget vatten, näst efter sjö- eller havsnära läge. Kravet på indraget vatten hamnar längre ned på listan i våra grannländer. I Norge först på femte plats, och i Danmark på tredje. I Norge är det näst viktigast med bilväg ändra fram till fritidshuset. Med tanke på den kuperade terrängen i fjordarnas land är det inte så konstigt. I det betydligt plattare Danmark påverkas efterfrågan av omgivningen runt fritidshuset näst mest. Strandläge, bilväg och omgivningarna är viktigt för dagens fritidshusspekulanter i Norge, Danmark och Sverige. I botten på den lista som radar upp vilka faktorer som påverkar intresset för ett fritidshus hamnar i alla länder möjligheten att ta sig till stugan med hjälp av buss eller tåg. Den möjligheten påverkar inte, vilket blir ett likhetstecken med att det inte är viktigt för dem som köper fritidshus. Den öppna spisen är heller inte särskilt viktig. Att ha gästhus inte bara signalerar gästfrihet utan gör det också möjligt. Vi är ganska gästfria av oss, något mer i Sverige och Danmark, där ett gästhus hamnar på femte plats. I Norge är man då lite mindre gästfri, där hamnar gästhuset på sjätte plats på efterfrågelistan fritidhus. De allra flesta köper sitt fritidshus utifrån egna behov och anpassat efter hur familjen ser ut. Gästerna får gärna komma, men de bör inte förvänta sig ett eget hus. 16

17 Så gick undersökningen till Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Metodvalet motiverades med att en webbaserad undersökning tillåter att respondenterna svarar då de anser sig ha tid. Vidare ger metoden tid till eftertanke i den mån respondenten själv önskar. Webbundersökningen administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades, vikten av att varje respondent svarade samt att man svarade anonymt. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. En påminnelse skickas för att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt. Sammanlagt skickades tre påminnelser. Målgrupp och Urval: Samtliga av Mäklarsamfundets ledamöter kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre än ner till sju respondenter per grupp, detta för att inte äventyra anonymitetsskyddet. Enkät Enkäten baserades på den enkät som användes från och med andra omgången av Mäklarinsikt. Ett antal frågor har bytts ut i syfte att hålla frågeställningar och resultat aktuella. Från och med Mäklarinsikt 3 är svarsalternativet vet ej borttaget från majoriteten av de fasta frågorna. Detta beslut fattades efter samtal med mäklare där det framkom att svarsalternativet ansågs onödigt. Att svarsalternativet tagits bort innebär en liten justering i majoriteten av de fasta frågorna och detta ska hållas i åtanke vid jämförelser mellan mätningarna. Effekten bör dock vara försumbar då svarsalternativet har använts i mycket liten utsträckning vid tidigare mätningar. I denna enkät togs även frågor om fritidshus med. Småhus/ bostadsrätter 1. Förmedlar du småhus/ Bostadsrätter? (Ja, Nej) 2. Hur bedömer du att antalet småhus/ bostadsrätter till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) Småhus och bostadsrätter bedömdes för sig. 3. Hur bedömer du att köpintresset för småhus/ bostadsrätter kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) Småhus och bostadsrätter bedömdes för sig. 4. Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) Småhus och bostadsrätter bedömdes för sig. 5. Vilket beteende är vanligast just nu, att köpa eller sälja först? Köper först och säljer sen. Säljer först och köper sen. Det är lika vanligt. Småhus och bostadsrätter bedömdes för sig. 6. Hur positiv påverkan på priset har följande faktorer? 1 5, där 1 = liten påverkan och 5 = stor påverkan. Liten men påkostad tomt Stor, avstyckningsbar tomt Naturtomt Så liten tomt som möjligt Stor tomt, med möjlighet till egen planering Stor tomt, påkostad trädgård. 7. Här kan du om du vill nämna några trender och tendenser bland dina kunder gällande tomt och trädgård. Öppna svar. Bostadsrätt Förmedlar du bostadsrätter? (Ja, Nej) 8. Hur bedömer du att antalet bostadsrätter till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 9. Hur bedömer du att köpintresset för bostadsrätter på din marknad kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 10. Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 11. Vad är vanligast på bostadsrättsmarknaden nu, att köpa eller sälja först? Köper först och säljer sen. Säljer först och köper sen. Det är lika vanligt. Fritidshus 12. Förmedlar du fritidshus? (Ja, Nej) 13. Hur bedömer du att antalet fritidshus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 14. Hur bedömer du att köpintresset för fritidshus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 15. Hur bedömer du att försäljningspriset på fritidshus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 16. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? 3 svarsalternativ möjliga. (1 =ingen påverkan på efterfrågan = 5 stor påverkan) Gästhus Strand- eller sjönära Öppen spis Möjlighet att komma till huset med buss eller tåg Bilväg ända fram Indraget vatten Omgivningarna Nära större stad 17

18 Så gick undersökningen till, fortsättning Övriga frågor 17. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer din bostadsmarknad just nu? (1= Inte alls, 5 = I mycket hög utsträckning) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Säsong - Väder - Allmän oro och försiktighet - Media Övrigt som påverkan öppet svarsalternativ. OBS. Frågan om påverkan ställdes i separata frågor avseende bostadsrätter och småhus. Fältperiod: Fältarbetsperiod var mellan Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal Inbjudna: 4357 Nettourval = Antal målgruppsaktuella: 4264 Kompletta svar: 1974 Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/nettourval: 46% 18

19 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen gör Mäklarsamfundets ledamöter över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala bostadsmarknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg som heter EasyResearch. Mäklarsamfundets ledamöter deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen mellan och ledamöter har svarat. Våra ledamöter bedömer bostadsrätter, småhus och fritidshus separat - de kommande tre månaderna, d.v.s. juni till och med augusti I Mäklarinsikt görs nedbrytning på län- och kommunnivå, i de kommuner där det finns tillräckligt med underlag. Information om metod, svarsperiod etc hittar du längst bak i rapporten. I den här riksrapporten finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter med tillhörande grafer som finns att hämta på Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2011:2. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka ledamöter, vilket utgör en majoritet av den samlade kåren. Läs mer om oss på 19

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Mer aktivitet - stillastående priser

Mer aktivitet - stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2011 Mer aktivitet - stillastående priser Fritidshusmarknaden vaknar till liv Mamman bestämmer var skåpet ska stå Nordic Housing

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet mäklarinsikt Mars 10 5 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar.

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar. Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012 Oförändrade priser Bank och media påverkar Ökad aktivitet Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt april 09

mäklarinsikt april 09 April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Människor lever i bilden som media målar upp

Människor lever i bilden som media målar upp Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2011 Människor lever i bilden som media målar upp Erfarenhet gör människor luttrade och coola 54% bedömer svagt sjunkande småhuspriser

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Juli nr 6 2010 mäklarinsikt mäklarinsikt Juli 10 6 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer