Tomrum eller himmel? Predikan av pastor Göran Appelgren. Läsningar: Mark 12:18-27; AC 8939:2, AC Se sista sidan!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomrum eller himmel? Predikan av pastor Göran Appelgren. Läsningar: Mark 12:18-27; AC 8939:2, AC 10594. Se sista sidan!"

Transkript

1 Tomrum eller himmel? Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Mark 12:18-27; AC 8939:2, AC Se sista sidan! Jesus sade: Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt. Mark 12:24 Fylla tomrum Naturvetenskapliga lagar lär säga att det inte kan finnas något tomrum i naturen. Tomrummet måste fyllas. Ja, det är faktiskt så ett flygplan kan flyga. Vingens böjda form skapar ett tomrum ovanför vingen, och tomrummet fylls med vingen därför att den flyttar sig uppåt och fyller tomrummet. Vakuum är ett konstlat tillstånd. Människans sinne fungerar inte särskilt annorlunda. När det uppstår ett tomrum vill man fylla det. Det handlar om någon slags nyfikenhet. Det som nyfikenheten riktar sig mot är ett slags tomrum. Vad blir det för väder i morgon? Man kan inte säga: Det blir inget väder i morgon! Där finns ett tomrum som måste fyllas med en bild, en tanke, en föreställning. Om ingen har någon uppfattning så fyller man hålet med till exempel tanken, att vädret nog blir som idag. Hålet är fyllt. Nyfikenheten är tillfredsställd. Om jag säger nifal, så är det troligt att det inte uppstår någon nyfikenhet och därför inget tomt hål och inget behov av att fylla det. Det är en grammatisk term i hebreiska språket. Om statsministern säger skattesänkning, så uppstår nyfikenhet. Man vill fylla på med passande information. Gäller dig mig? Barnfamilj, pensionär osv. Om meteorologen säger att det blir en kall vinter i år, så uppstår ett behov av att hitta lösningar, handlingar, idéer som fyller ett behov. Om man säger att någon har avlidit, ja, vad händer då? Olika slags död När vi hör talas om att ett sjuttiotal personer har dött i en flygkatastrof eller ett tjugotal människor i en orkan, så uppstår frågor som vill får svar. Hur farligt är det att flyga? Vems fel var det? Hur kraftig var orkanen? Hade någon varning utfärdats? Normalt känner vi inte någon som är med i en sådan händelse. Det blir inte så personliga frågor. Fast någon gång ibland händer det också förstås. När vi hör talas om att en 40-årig kvinna med man och fyra små barn har avlidit i en ovanlig sjukdom börjar döden komma oss närmre. Det uppstår en november

2 starkare tomhetskänsla? Varför var hon så ung? Tänk på de små barnen och mannen! Och så kan det komma ännu närmre. Det handlar om någon i vår omedelbara närhet. Ibland är det är ganska okomplicerat. Den som avlider är en människa i hög ålder med ett rikt liv bakom sig. Men det är klart att det uppstår någon slags tomrum. Tomrummet behöver fyllas, känslomässigt, tankemässigt. Allhelgonahelgen Igår var det allhelgonadagen. Många människor gick till kyrkogårdarna och tände ljus vid gravarna eller i minneslundarna. Det är en sed som vuxit sig allt starkare efter att den infördes för ungefär sjuttio år sedan. Under lång tid fanns det två olika dagar, en som var till för helgonen, en som var till för alla själar. I den katolska kyrkan var de flesta av årets dagar förknippade med ett särskilt helgon. Men det fanns fler helgon än dagar. Alla helgons dag blev då dagen då man kunde minnas alla helgon som inte hade en egen dag. Och Alla själars dag knöt an till alla andra som avlidit men som inte hade helgonförklarats. Varför går man dit? När man går till en kyrkogård på allhelgonadagen, så är det självklart att det finns många olika skäl och många olika tankar som ligger bakom. Det kan vara så enkelt som att man vill se till att graven ser välordnad ut. Det kan vara förknippat med den djupaste sorg över någon som gått bort - nyligen, hastigt, på ett tragiskt sätt, eller som har betytt så mycket att man helt enkelt måste gå dit varje år. Tomrum Inför döden och inför en grav är det nog inte många som inte känner någon slags tomhet till att börja med. Flygkatastrofen, mamman med små barn, någon vi känner. Det finns olika nivåer och olika nivåer av tomhetskänsla. Eller olika sorters tomhetskänsla. Vad tänker man? Och vad fyller man tomrummet med? Föräldrar säger olika saker till sina barn när morfar, farmor, moster dör. Barnets tomhetskänsla, eller frågor, bemöts på olika sätt. Det är omöjligt att inte lägga märke till ett tomt hål som måste fyllas med något. Att gå till en gravplats på allhelgonadagen kan vara ett sätt att närma sig det där eventuella tomrummet i sitt sinne, att försöka hitta nya svar, komma i november

3 kontakt med en känsla som oftast är tyst, och så se om man kan hitta något bättre att fylla den där speciella platsen i hjärtat med. Avgörande skillnader Alla människor vet att man en dag kommer att dö. Det är helt oundvikligt. En fråga som ingen kan gå förbi är frågan: Vad händer efter döden? Man kan komma med förenklade svar som ingenting, men själva frågan går inte gömma sig från. Frågan om Gud finns eller ej kan man på sätt och vis gömma sig från, men inte frågan vad som sker efter döden. En avgörande skillnad i svar på frågan om vad som händer är om man accepterar tanken på ett fortsatt liv eller ej. Och både om svaret är ja eller nej, så finns det fortfarande helt olika tankar som man fyller hålet med. Ingen fortsättning Ett sätt att bemöta tomheten är att låta den vara tomhet. Man fyller tomrummet med tomhet. Svaret på frågan blir ett utropstecken utan innehåll. Jag har svårt att tänka mig något annat än att man som människa då stänger av något inom sig själv. Man kan också ta i ordentligt och ha filosofiska idéer kring livet. - Vi har en chans. Vi måste leva nu. - Allt är bara en illusion. - Vi är atomer och molekyler. När vi dör förintas vi och förvandlas till nya byggstenar i naturen. Det kanske inte är så vanligt. Så vad gör då en mer vanlig människa som inte tror på en fortsättning. Ja, det man ofta hör är att en människa som avlidit lever kvar i de efterlevandes minne. Det är som att minnet av personen får eget liv. Det är inget fel att tänka så. Naturligtvis är sättet vi minns en människa på både verkligt och viktigt, viktigare ju mer vi har hållit av personen som gått vidare. Men räcker det för att fylla tomrummet? Hur länge håller minnena personen levande? När börjar det klinga av? Tanken på ett framtida möte i ett liv efter detta är till exempel uteslutet. Minnet sätter den som lever här i relation till den som har avlidit i sammanhanget av livet på jorden. De gemensamma minnena har att göra med livet på jorden. Det finns ingen länk dem emellan som har med ett längre perspektiv att göra. Det finns dessutom ingen ömsesidighet. Den som är död kan ju inte vara i en gemenskap via minnet med en person som lever kvar här. Om man är död så är man död. Bara den som lever kvar kan minnas. Man kan egentligen bara tänka bakåt, inte framåt. november

4 Bristen på ömsesidighet eller kvarvarande gemenskap är förmodligen det som gör att denna hållning inte ger en bestående känsla av tillfredställelse kring frågan om vad som händer efter döden. Är det därför många människor går tillbaka till gravplatserna - för att försöka gjuta mer liv i minnena, så att personen verkar vara närvarande fortfarande? Men det fattas fortfarande något. Ja, så skulle i alla fall vi säga. Det finns ett liv efter döden Och så finns det de som menar att det finns en fortsättning. När man säger fortsättning så måste det innebära en fortsatt identitet. Jag måste uppleva att jag är jag. Annars är tanken meningslös. Många människor tror på reinkarnation. Man tror att man ska komma tillbaka till denna jord och leva ytterligare ett liv, eller flera. En fördel med det tänkandet är eventuellt att man kan tänka sig en ömsesidighet, att man träffar personen man just mist, när man själv går över till den andra dimensionen. Men det blir ändå något famlande. Var finns man? Hur ser existensen ut? Hur länge är man där? Och när kommer man tillbaka? Men det mest problematiska är att identiteten suddas ut. Och därmed försvagas känslan av att på ett stadigvarande sätt vara förbunden med den som har gått före. En annan variant är helt och hållet betingad av ett kristet, bibliskt sammanhang. Alla som är frälsta kommer till himlen. Om man har förlorat någon som är en del av trosgemenskapen, så är det givet att den personen kommer till himlen. Men vad föreställer man sig om den personens tillvaro bortom döden? Vad är himlen, och hur lever personen där? Eller sover han eller hon till dess att Kristus återuppväcker människan på den yttersta dagen?! Finns personen så att säga omedelbart efter döden, eller är det eviga livet något som ligger långt in i framtiden? Om det är på det sättet, så förlorar man givetvis något av den levande kopplingen den avlidne. Det kan ju finnas en känsla av trygghet här. Personen lever vidare. På något sätt kommer man att träffas igen. Men konturerna för det eviga livet är otydliga. Även här är det troligt att en levande upplevelse av den bortgångne tonar bort med tiden. Kanske också den sortens människa går till gravplatsen för att förstärka och förnya upplevelsen av den avlidna människans eviga liv. Ja, det finns många, många olika föreställningar om hur förhållandet mellan de döda och de levande ser ut. I andra kulturer och religioner finns föreställningar om att man måste hålla sig väl med de avlidnas andar. Annars kan man råka ut för obehagliga saker. Levande värld Men så finns föreställningar om att livet på andra sidan är en levande värld, lik den här fast i en annan dimension. november

5 Den avgörande frågan har att göra med tiden. Som vi nämnde här ovan, så är frågan om personen existerar omedelbart efter döden, eller om det eviga livet är något som ligger långt in i framtiden? I Nya Kyrkan har vi ett bergfast löfte från Skrifterna om att livet fortsätter direkt efter döden. Människa kommer till det andra livet strax efter döden. NJHL 235 Människan förs efter döden först in i andarnas värld. HH 425 Det råder ingen tvekan om att människan fortsätter att vara levande direkt efter döden. Den som går till gravplatsen kan tänka att den som man saknar är lika vaken och aktiv som vi fast på andra sidan. Den andra lika avgörande frågan handlar om identiteten. Även här har vi en otvetydig hållning. Individen är helt och hållet densamma som här på jorden: Människan efter döden är inte en naturlig utan en andlig människa, men hon ser ändå i sina egna ögon likadan ut som förut, ja, så till den grad likadan att hon inte vet annat än att hon fortfarande är i den naturliga världen. ÄK 31 Med den kunskapen kan vårt minne av personen leva längre. Genom att vi föreställer oss att hon eller han är aktiv, så är det som att tänka på en släkting som bor i Australien och som vi inte träffar så ofta. Den tredje saken handlar om verksamheten. Här är det få religiösa traditioner som har en klar bild av vad det eviga livet egentligen handlar om. Den buddhistiska tanken om ett utsläckande av egot har en motsvarighet i Nya Kyrkans tankar om ånger, bättring och pånyttfödelse, där en ny vilja ges till människan av Herren. Men vart individen tar vägen i buddhismen är oklart. För Nya Kyrkan handlar det eviga livet om ett aktivt liv i gemenskap med andra människor, änglar. Ju mer vi kan föreställa oss av det här desto mer kan vår fantasi ge oss levande bilder av hur de som har gått före oss har det. Även om allt där är annorlunda, så är det ändå på ett sådant sätt att vi kan förstå det: Föremålet för änglarnas syn ter sig liksom i rum och tid, men trots det tänker de inte med utgångspunkt från tid och rum. GKV 70 Vi skulle kunna uttrycka det så här: de ser samma saker som vi, berg, floder, hus, människor, kläder, prylar, men varje föremål har en innebörd, en betydelse, ett sammanhang som vi skulle kalla andligt eller himmelskt eller Gudomligt. Men de begreppen är för dem inte abstrakta utan fullt levande. Vi kan därför tillåta oss att tänka på deras liv som väldigt lika våra - fast oändligt mycket mer fulländade och avskalade all misär, motgång och lidande. I alla fall när vi pratar om dem som har levt det liv som leder till himlen. Alla dessa fruktbara, levande tankar om ett liv som fortsätter omedelbart efter döden, som innebär att identiteten fortsätter, att de lever i verksamhet och glädje, gör det möjligt för oss att på ett starkare sätt ha en ren och levande november

6 upplevelse av dem som gått före oss. Och den kommer att finnas kvar hos oss länge, länge. Tomrummet blir inte tomhet. Tomrummet som naturligtvis uppstår fylls med en livgivande kunskap som vi kan ta till oss. Alla nivåer Den sista och avslutande tanken är att vi ska vara tacksamma för det vi har av andlig kunskap och vara beredda att dela med oss. Vi ska möta människor där de är på ett kärleksfullt sätt. Skrifterna säger så här: Herren verkar genom människokärleken var den än visar sig. AC 1100 Den visar sig också förstås i sammanhanget av död, begravning och gravplatser, på allhelgonadagen och vid andra tillfällen, när människor kommer nära dessa frågor. Vi kan tänka så här: Alla nivåer har en förbindelse med den stora frågan. Tomrummet, tomheten finns högst påtagligt kring döden och döendet. Varje människa möter utmaningen på sitt sätt. Den som ser atomer som upplöses och går vidare i kretsloppet har ju fått fatt i en liten del av sanningen. Den som tänker att den avlidna människan lever kvar i minnet har också rätt till en viss del. När vi talar med olika sorters människor om döden, de som har dött, om ett evigt liv kan vi tänka att det finns små sanningskorn i det mesta. Alla känner ett tomrum, och de försöker fylla det med något som fungerar i deras tankevärld. - Tanken på atomer kanske kan vara en början till ett samtal om den Stora människan. Varje individ - också i den andliga världen - är en kugge, en pusselbit, en cell i en stor organism. - Tanken på att minnet är det som förenar kan vara början till att tala om människans inre minne. Allt vi gör spelas in, skrivs in, registreras i vårt innersta minne. Det djupaste som vi upplever här blir inskrivet till evig tid och definierar vem vi kommer att vara i all evighet. Grundformen mejslas fram under livet på jorden. När vi minns en människa är det de väsentliga dragen, de viktigaste uttrycken hos den människan som vi minns. Det är samma sak som det djupast rotade som definierar den eviga människan. Det finns en bro för ett samtal. - Tanken på reinkarnation kan vara början till ett samtal om vad en bevarad identitet betyder, och det avgörande kanske inte är hur många liv man lever utan var man lägger tyngdpunkten i sina beslut i det här livet. - Tanken på att frälsningen leder till ett liv i himlen kan leda samtalet vidare till vad ett himmelskt liv verkligen handlar om. november

7 Tar ni inte fel? När Jesus citerar Gamla Testamentet och säger: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas utan de levandes Gud, så är det en uppmaning att upptäcka att livet på andra sidan döden är ett verkligt liv. Abraham är fortfarande Abraham. Isak är fortfarande Isak. Jakob är fortfarande Jakob. På samma sätt är mormor Greta fortfarande Greta. Farbror Torbjörn är fortfarande Torbjörn. Många människor har svårt att ta till sig sådana tankar Men Jesus säger: Ni tar fel just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt? Därför ska vi som bejakar dessa sanningar i all ödmjukhet försöka så gott vi kan att förmedla dessa tankar. Det kan göra så att de i full frihet upptäcker dessa vackra och inspirerande beskrivningar som vi har i den Himmelska läran. Herrens goda vilja När vi tänker på alla olika sorters föreställningar om döden, så kan vi ha med oss den förtröstansfulla tanken, att Herren vill att alla ska komma till Honom. Innerst inne finns hos alla människor en längtan efter att fylla tomrummet med mening, Stor Mening. Det är en längtan som Herren har placerat i människan och som Han gör allt för att levandegöra: Jag bereder plats åt er, och jag skall komma tillbaka och ta er till Mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Joh 14:3,4 Amen! november

8 Mark 12:18-27: Till Jesus kom också sadducéer - dessa påstår att det inte finns någon uppståndelse och de frågade honom: Mästare, Moses har gett oss denna föreskrift: Om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga barn, då skall hans bror gifta sig med henne och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där sju bröder. Den förste gifte sig. Han dog utan att ha lämnat efter sig några barn. Den andre gifte sig också med henne, men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de sju lämnade barn efter sig. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår, vem av dessa skall hon då vara hustru till? Alla sju var ju gifta med henne. Jesus sade till dem: Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då inte i Mose bok läst stället om törnbusken, hur Gud sade till Moses: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas utan de levandes Gud. Ni misstar er fullständigt. (Översättning: Svenska Folkbibeln) Arcana Cœlestia, nr 8939:2: Jag kan försäkra att människan så snart hon dör, är i det andra livet, och lever som ande ibland andarna, och att hon då syns inför sig själv och inför de övriga där alldeles såsom en människa i världen begåvad med varje inre och yttre sinne (n. 1881), följaktligen att kroppens död är blott ett bortkastande av sådana ting som hade tjänat till nytta och förrättning i världen, samt dessutom att själva döden är livets fortsättning men i en annan värld, som är osynlig för den jordiska kroppens ögon, men synlig där i ett ljus som tusen gånger övergår världens middagsljus. Arcana Cœlestia, nr 10594: Efter kroppens död visar sig människans ande i den andliga världen i mänsklig form, helt och hållet såsom den visade sig i den naturliga världen. Hon åtnjuter också förmågan att se, höra, tala och känna såsom förut i världen. Med ett ord, hon är människa i allt och i varje särskilt hänseende, såsom förut i världen, förutom att hon inte är omgiven av den grova kropp som hon hade förut. Denna lämnar hon när hon dör, ej heller tar hon någonsin på sig den igen. Det är denna livets fortsättning som menas med uppståndelse. Förkortningar av Skrifterna: AC = Arcana Cœlestia GKV = Gudomliga kärleken och visheten HH = Himmel och helvete NJHL = Nya Jerusalem och dess himmelska lära ÄK = Äktenskapliga kärleken november

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Självkärlek - sund eller fördärvlig?

Självkärlek - sund eller fördärvlig? Självkärlek - sund eller fördärvlig? En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:25-35; GF 233:5; GKV 396) Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Givande från kärlek för kärlek

Givande från kärlek för kärlek Givande från kärlek för kärlek Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 28:10-22; Luk 18:9-14: AC 1738. Se sista sidan!) Jakob gav ett löfte och sade: stenen som jag har rest till en stod skall

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött.

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. För psykisk hälsa NÄR EN FÖRÄLDER DÖR...... så förändras ens liv. En dag händer det värsta, det som du varit så rädd

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Tyda allt till något gott

Tyda allt till något gott Tyda allt till något gott Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 9:8-9; Matt 18:8-9; AC 1079. Se sista sidan!) Ham, Kanaans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften Frälsningsarméns Ungdomsenhet 2004 Introduktion av Juniorsoldaternas löften Hur motiverar vi svenska barn och ungdomar till medlemskap

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

torsdag 7 februari 13 Buddhismen

torsdag 7 februari 13 Buddhismen Buddhismen Religion försöker förstå världen, tolka den och göra den begriplig - ge namn åt krafter som påverkar oss och förklara orsakssammanhang Buddhismen gjorde en ny analys av världen och människans

Läs mer

Meditation för att öppna upp ditt hjärta

Meditation för att öppna upp ditt hjärta Meditation för att öppna upp ditt hjärta När människan växer andligt då släpper det undermedvetna gradvis sitt grepp om henne. Nyckeln till andligt uppvaknande är hjärtats blomning, dvs. hjärtchakrat måste

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer