Ett titthål mot säkert boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett titthål mot säkert boende"

Transkript

1 HBV maj 2008 utges av hbv tel fax NYTTwww.hbv.se Företag med socialt ansvar HBV testar bokningssystem Kassetter ger snabba stambyten Ett titthål mot säkert boende

2 Total säkerhet för hela fastigheten. Din HBV-avtalspartner för lås & passersystem samt beslag.

3 Vi värderar er åsikt e t t å r ä r till ända och summeringen av verksamheten visar återigen en kraftfull ökning av avtalsanvändningen. Den totala omsättningen ökar med 34 procent och blir över 1,9 miljarder kronor. På bara fem år har därmed omsättningen nästan fördubblats. Medlemsantalet fortsätter också att öka. Under 2007 kunde vi hälsa ytterligare sex företag som nya medlemmar i föreningen. Med ytterligare tillskott nu på vårkanten kan vi i dag räkna 303 medlemsföretag. I stort sett alla som kan vara med är också det. Det vittnar om ett mycket stort förtroende för verksamheten som vi har att vårda. En del i h b v s utbud som kräver ökade resurser är konsultstödet. Därför anställdes under hösten ytterligare en entreprenadupphandlare vilket gör att vi nu har fem medarbetare som kan ge de enskilda medlemsföretagen upphandlingsstöd. Målsättningen för gruppen 2008 är att klara 100 upphandlingar. Liksom under 2006 tog h b v s elhandel på Nordpool också under 2007 ett stort kliv framåt. Leveranserna under året blev närmare 1 TWh och de kommer att öka till nästan 1,5 TWh under h b v kommer därmed att stå för närmare en procent av landets elleveranser. Bland nyheterna i avtalsfloran kan nämnas naturgas som tillkom efter ett initiativ från ett medlemsföretag som stod inför en egen upphandling. När h b v fick frågan kunde vi ställa den till alla medlemmar inom området där naturgasledningar finns. Gensvaret var positivt och sedan i höstas finns möjligheten att ropa av naturgas på h b v -avtal. Tveka därför inte att höra av er till oss om behov av nya materialgrupper uppstår. Det lönar sig. Men också de av tradition stora avtalsområdena har haft framgångar. Till exempel passerade vitvaruhandeln 500 miljoner kronor. Ungefär var tionde vitvara som säljs i landet sker över ett h b v -avtal. Nu går vi vidare i utvecklingen. Bland årets utmaningar finns återigen att öka antalet medlemsföretag som får sina fakturor från h b v elektroniskt. Året har börjat bra och vi kan räkna in ytterligare fyra medlemmar i den skaran. h b v kommer också att förstärka möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen genom att arrangera förvaltningsträffar på fem platser i landet under våren. Till detta kommer fyra minimässor samt några konferenser på speciella teman. Förtroendet för h b v är alltså mycket stort och vi ska göra allt för att motsvara dessa under kommande år. Tack för Anders Linder, vd HBV genomför funktionstest 9 Färgefterlysande skyltar 9 Skola för miljövänlig städning 15 HBVs stämma i Uppsala 17 Testade radiatorventiler 19 Svanenmärkt gräsklippare Nya leverantören Klippo har fått vissa gräsklippare Svanenmärkta. Kraven för att få en gräsklippare Svanenmärkt är bland annat att tillverkningen är miljövänlig och att buller och vibration inte ska skada hälsan vid användning. 11 Socialt ansvar Innehåll CSR (Corporate Social Responsibility), eller på svenska företagens samhällsansvar, är beteckningen på när ett företag tar ett utökat ansvar i samhället ett ansvar som går utanför att enbart se till dess egen vinst. HBV har tagit fram en CSR-inköpshandbok. 4 Monterat och klart Säkerhetsdörrar inklusive monteringsmöjlighet har omfattats av HBVs avtal sedan Flera medlemmar hoppade på avtalsmöjligheten redan under det första året. Vid halvårsskiftet 2007 av ropade Helsingborgshem AB från Supernova HBV-avtal med två leverantörer av säkerhets dörrar inklusive montering. 7 Varselskyltar som kräver någon form av energitillförsel skall vara utr strömavbrott om inte faran bortfaller då strömtillförseln bryts. Faran varningsskylt för gasflaskor är exempel på faror som inte bortfaller d Godkända Supernova SE Patent No ; Moderna efterlysande skyltar, Supernova, tillverkade i ny teknik är färgefterlysande i mörker och därför godkända. Snabba stambyten med kassett, den säkraste skylten Traditionella stambyten kostar pengar, tar lång tid, är dammigt och ställer till besvär för både fastighetsägare och hyresgäster. Ett stambyte med kassetter går betydligt fortare och hyresgästen kan bo kvar i lägenheten medan arbetet pågår. 13 Ef ej Ansvarig utgivare Klas Hall Produktion Roxx Media Sverige Tel: Fax: E-post: HBV Box Stockholm Tel: Fax: Projektledare Micael Lindgren Redaktör Håkan Hellström Ellika Kax Grafisk form Göran Hagberg Omslagsbild Anders Nilsson Fotograf Anders Nilsson Original Nicklas Örnros Mediasäljare Maria Sveed Tryck CTM, 2008 Körkortsfria El- & Mopedbilar Aixam Mega är klassade som EU-mopeder och får köras från 15 år, förarbevis krävs. De är små, lättkörda, automatväxlade och drar mellan 3-4 dl/mil. El-bilen finns med 8 eller 12 batterier, en räckvidd på 7-8 mil. Drifts kostnaden ca 1 kr/mil Återförsäljare finns över hela Sverige Aigam-Mega Group världens största tillverkare av körkortsfria fordon Import Invest indd

4 Foto: DinBox CSR För företag som tar sitt ansvar Termen Corporate Social Responsibility (CSR) har fått stort internationellt genomslag under de senaste åren, bland annat skapas just nu en ISO-standard för CSR. Även i Sverige får allt fler företag upp ögonen för begreppet. Som ett stöd för både medlemmar och leverantörer håller HBV på att ta fram en handbok om socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande vid upphandlingar. corporate social responsibility kan översättas till socialt ansvarstagande för företag. En av de h b v -leverantörer som redan börjat arbeta med csr är DinBox som levererar fastighetsboxar till flerbostadshus. DinBox ställer bland annat krav på samtliga leverantörer och samarbetspartners att följa en social uppförandekod. Kraven innebär bland annat att f n:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna och i l o:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet följs. Uppföljningen svårast Olle Årman är vd och en av initiativtagarna till DinBox, som startade för cirka 2,5 år sedan. Det är lysande att h b v tar fram en handbok, säger han. Men det är faktiskt inte särskilt komplicerat för ett företag att ta fram en strategi för c s r. Utmaningen ligger i att kunna kontrollera att leverantörerna kontinuerligt lever upp till de krav som ställs. DinBox fastighetsboxar tillverkas i sydöstra Kina av en producent som under mer än tio års tid tillverkat boxar för både den europeiska och amerikanska marknaden. Den kinesiska tillverkaren har en nybyggd och modern produktionsanläggning, innehar ett kinesiskt miljöcertifikat och är kvalitetscertifierad av s p. Trots att vi är ett relativt litet företag har vi en mycket bra dialog med leverantören om våra krav, berättar Olle Årman. Kraven innefattar bland annat att tillverkaren följer lokal arbetslagstiftning. Än så länge har ingen av våra kunder specifikt frågat efter vår c s r -policy så jag tror att det kommer att dröja innan det blir ett krav från beställarna. Oanmälda besök DinBox har budgeterat för två besök om året hos den kinesiska tillverkaren för att kontrollera hur kraven efterlevs. Svårigheten ligger i att veta vad som händer i fabriken när vi själva inte är på plats, säger han. Det går ju inte att jämföra DinBox med till exempel h&m som har en hel avdelning som arbetar med sådana här frågor. Därför är vårt nästa steg att samarbeta med en oberoende aktör som kan göra oanmälda besök. DinBox har inlett samtal med Genombrott, en ideell ekonomisk förening som sköter just den här sortens uppdrag, i dag främst för kommuner och landsting. För hjälp med att precisera kraven har man också haft kontakt med Swedwatch, en ideell organisation med syfte att bidra till att svenskrelaterade företag tar hänsyn till människor och miljö i sin verksamhet i utvecklingsländer. För att ta fram företagets riktlinjer för c s r tog DinBox hjälp av samma konsult som tidigare arbetat med deras kvalitets- och miljöcertifieringar ISO 9000 och ISO I bakgrunden finns ISO 26000, en standard för c s r som ännu bara finns på utvecklingsstadiet. Detta är CSR c s r (Corporate Social Responsibility), eller på svenska företagens samhällsansvar, är beteckningen på när ett företag tar ett utökat ansvar i samhället ett ansvar som går utanför att enbart se till dess egen vinst. Ett företags samhällsansvar kan delas upp i etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Etiskt ansvarstagande kan gälla produktansvar, företagets affärs etik eller uppförandekod. Hållbara transporter och hållbar användning av naturresurser, respekt för naturen och hälsosamma produkter är exempel på miljömässigt ansvarstagande. Socialt ansvarstagande kan omfatta mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen och allmänt samhällsengagemang. 4

5 Fabrikören Ma Lao tillsammans med Mathias Jöhnk (t v) och Olle Årman från DinBox. Inköpshandbok för lågkostnadsländer En handbok i socialt ansvarstagande CSR är en oerhört viktig fråga, det är därför vi har tagit fram Inköpshandbok för lågkostnadsländer, säger Anders Linder, vd för HBV. Den vägleder våra leverantörer i socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande vid upphandlingar. i n k ö p s h a n d b o k f ö r l å g k o s t n a d s l ä n d e r är en ambitiös satsning från h b v, som är en av de första aktörerna i Sverige att ta fram den här typen av handledning för c s r. Syftet med handboken är främst att få våra avtalsleverantörer att känna sig trygga över att de har gjort vad de kan för att deras inköpshantering har gått rätt och riktigt till, säger Anders Linder. Självklart har även våra medlemmar nytta av handboken. Men samtidigt är det viktigt att påpeka att ingen kan vara helt säker på att förskonas från problem av den här typen vid inköp, det gäller alla företag oavsett storlek och intentioner. En kod för uppförande Handbokens första stycke upptas av h b v s Uppförandekod. Den innehåller de grundläggande värderingar för företag som vi tycker borde gälla för alla våra avtalsleverantörer och deras samarbetspartners, säger Anders Linder. Värderingarna omfattar bland annat arbetsmiljö, barnarbete, miljöhänsyn, arbetstider, löneutbetalningar och hur man inspekterar att kraven efterlevs av leverantören. Uppförandekoden är nog den viktigaste delen av handboken. Därefter innehåller handboken en genomgång av inköpsprocessen och dess olika delar utifrån ett c s r -perspektiv: hur man skapar en inköpsplan, hur man identifierar, utvärderar och väljer leverantörer, olika sätt att involvera tillverkaren i c s r samt hur man utvecklar interna uppföljningsrutiner. Handboken innehåller också mallar i form av checklistor på engelska och svenska som kan användas som stöd, säger Anders Linder. Checklistorna kan enkelt kopieras från boken och sedan användas direkt mot leverantören. En metod att jobba efter Till sin hjälp för att ta fram handboken har h b v anlitat Exportrådets expertis. Handboken ger en metod att jobba efter, men det är upp till varje företag att bestämma hur man kommer att använda den i sin egen verksamhet, säger Anders Linder. Från h b v s sida kommer det inte att vara ett krav att använda handboken för att kunna teckna avtal med oss. Självklart kan h b v hjälpa leverantörer och medlemmar som vill gå vidare med c s r, men då främst genom att hänvisa till Exportrådet eller någon annan av de organisationer som jobbar med c s r. För ytterligare information eller för att beställa Inköpshandbok för lågkostnadsländer, kontakta HBV på Förnya köken med måttbeställda skåpsluckor, insatshurtsar, bänkskivor m.m. Även hela stommar måttanpassade/standardmått! Montage ingår.leveranser över hela landet. Beställ kostnadsfri info. LUCK- OCH INREDNINGSBOLAGET AB Box 80, Dalsjöfors Tel Fax E-post: Nytt Kök Helt Enkelt

6 t kök Nytt på kök på rtare smartare sätt sätt ansvar hela Vi tar vägen ansvar hela vägen Genom vår unika Modexa-modell där vi byter köksluckor år unika Modexa-modell där vi byter köksluckor och tillbehör på befintliga skåpsstommar blir hela processen hör på befintliga skåpsstommar blir hela processen smärtfri. Från första kontakt till färdigt kök. Vi lämnar inga Från första kontakt till färdigt kök. Vi lämnar inga andra spår efter oss än nöjda hyresgäster. år efter oss än nöjda hyresgäster. Du får en komplett lösning som på ett smartare sätt ger mer komplett lösning som på ett smartare sätt ger mer köksglädje för investeringen. Håll med om att det är en smart je för investeringen. Håll med om att det är en smart kitchen makeover! akeover! Modexa är miljöcertifierat enligt ISO och har HBV-avtal. iljöcertifierat enligt ISO och har HBV-avtal. Dalsjöfors Box 110, Dalsjöfors

7 Foto: Anders Nilsson hbv-avtal på säkerhetsdörrar Med montering finns med Svenska Skydd, Nybergs Glas & Metall och Secor. Leverantörerna har tillgång till auktoriserade partners över hela landet för monteringen av deras säkerhetsdörrar. HBVs avtal för enbart säkerhetsdörrar omfattar Daloc samt Jeld-Wen (Swedoor). dörravtal med montering förenklar leverantörskontakter Säkerhetsdörrar inklusive monteringsmöjlighet har omfattats av HBVs avtal sedan De rikstäckande avtalen tillkom efter önskemål från flera av HBVs medlemmar. f l e r a m e d l e m m a r h o p pa d e på avtalsmöjligheten redan under det första året. Vid halvårsskiftet 2007 avropade Helsingborgshem från h b v -avtal med två leverantörer av säkerhetsdörrar inklusive montering, Secor (Dalocdörrar) och Nybergs Glas & Metall (Robust dörren). Helsingborgshem har tidigare haft Daloc som leverantör av sina säkerhetsdörrar men då använt sig av en lokal entreprenör för monteringen. På frågan varför man valde det nya avtalet med två skilda leverantörer svarar Helsingborgshems underhållssamordnare Anders Olsson direkt med en motfråga: Varför inte? Vi har ett ettårigt avtal med båda och kommer sedan att göra en utvärdering, berättar han. Man kan se det som en slags test där vi jämför de olika leverantörernas dörrmodeller och hur monteringslösningen fungerar. Det är ett effektivt sätt att testa två leverantörer samtidigt, i stället för att ta en i taget. Det är inte säkert att vi sedan väljer någon av dem för fortsättning av avtalet. Helsingborgshem har gjort en geografisk uppdelning mellan leverantörerna, där de jobbar i olika bostadsområden. Uppbyggnaden mellan de olika dörrmodellerna skiljer en del, något som bland annat påverkar underhållet, säger Anders Olsson. Det är den främsta orsaken till att vi har valt två olika leverantörer. Det är ju inte enbart inköpspriset som är avgörande när man ser till ekonomin utan även driftskostnaden. Självklart hoppas vi att avtalet med montering kommer att spara några kronor för Helsingborgshem, men också förenkla för oss. Att låta tredje part utföra monteringen kan medföra extra besvär vid eventuella reklamationer. Helsingsborgshem har valt säkerhetsdörrar av klass III, trots att klass II uppfyller de egna kraven. Det var ingen prisskillnad mellan klass II och klass III, säger Anders. Därför valde vi den högre säkerhetsklassen även om klass II ger det lägenhetsskydd som vi tycker är tillräcklig. Det handlar också om att ge hyresgästerna en produkt som de känner sig nöjda med.

8 at Grund 1912 RÄLTA SNICKERIFABRIK AB Tillverkare av specialsnickerier. Fullständig ytbehandling. Verkmästarekontor tel Offerter och fakturering tel , fax % POST RALTA SNICKERI TELIA COM s $JURA Undvik kapitalförstöringen i hemmet En familj spenderar omkring kronor om året på livsmedel. Minst 10 % av maten slängs, inte sällan på grund av dålig kyla. Läs mer om Bosch Food Safe på 18 olika tillbehör Vi finns på MaskinExpo maj monter 318 För dig med krav ÅRET RUNT Läs mer på LAPAB Maskin AB Box 46 t Hallstahammar t Tel Fax t

9 Foto: Aptus Äldre testar tvättbokningsystem Tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet genomför HBV ett funktionstest av passeroch bokningssystem. Syftet med testet är både att leda till produktutveckling av systemen och att fungera som vägledning för HBVs medlemmar vid inköp. Foto: RCO b e h o v s - o c h an v ä n d a r t e s t e t av passer- och bokningssystem för marknaden i dag är att använda för den här målgruppen, berättar Klas Hall på h b v. Testet har två syften: det ena är att under- bland annat tvättstugor genomförs under våren Testet är ett användningstest på tre olika system, från Aptus, QT System lätta för våra medlemmar när de ska inhandla den här typen av och RCO (ELS-boka). I testet ingår en målgruppsanalys där system med tanke på målgruppen. För det andra hoppas vi att Supernova, den säkraste skylten OM SUPERNOVA man låter äldre och personer med olika funktionshinder använda de olika systemen. finns, ska leda till en produktutveckling från tillverkarnas sida. testresultatet, där vi kommer att lista de olika problem som Varselskyltar som kräver någon form av energitillförsel skall vara utrustade med säker reservtillförsel under tillräcklig tid vid strömavbrott Man tittar om helt inte enkelt faran på bortfaller hur enkla då de strömtillförseln system som finns bryts. på Faran Testet för brand, beräknas utrymningskravet, kunna publiceras behovet före halvårsskiftet av nödstopp samt varningsskylt för gasflaskor är exempel på faror som inte bortfaller då strömtillförseln bryts. (se AFS 1997:11 bilaga p 4:7) Foto: Systemtext Godkända Supernova SE Patent No ; Ej godkända i mörker För Moderna efterlysande ett skyltar, Supernova, säkrare tillverkade i ny teknik är boende Efterlysande skyltar i gammal teknink ser ut så här i mörker och är därför färgefterlysande i mörker och därför godkända. ej godkända. Garage, källare, förråd och trapphus en del av boendemiljön som ställer speciella krav på säkerhetstänkandet. Här är det främst egendomsskyddet som ställs på prov samtidigt som det ska vara lätt att navigera sig i lokalerna. t r o t s a t t e t t nytt regelverk för varselskyltar trädde i kraft 1992 används fortfarande gamla skyltar i stor utsträckning. Varselskyltar visar på nödutgångar, anger placering av brandutrustning och ger annan viktig information vid nödsituationer. Från Systemtext kommer skyltserien Supernova med färgefterlysande varselskyltar. De färgefterlysande skyltarna fortsätter att visa sin färg även i mörker. Efterlysande material absorberar UV-ljuset i ett pigment som i mörker avger det lagrade ljuset. Varselskyltar bör ha samma funktion i ljus som i mörker, även när det gäller färg, till exempel att nödskyltar ska visa en vit symbol på grön bakgrund, säger Ralph Rehn på Systemtext. Med färgefterlysande färg uppfyller man regelverket med en ekonomiskt fördelaktig lösning jämfört med skyltar med någon form av energitillförsel, som ljuslådor, nödbelysning eller ljusdioder. För att klara strömavbrott måste dessa lösningar utrustas med en säker reservtillförsel. 9

10 Rätt utrustning är halva jobbet! Electrolux Hemprodukter AB Distriparts - Din naturliga leverantör av reservdelar & tillbehör Via ProCorner online kan du beställa 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Beställer du innan har du din leverans redan dagen efter. Om du inte har tillgång till ProCorner kontakta oss antingen via mail: telefon eller ansök direkt på Komplett sortiment av marknadsledande produkter för rör- och avloppsrensning Rensmaskiner Rensverktyg Rensspiraler Tillbehör Ring Träffa oss på HBV s minimässor Prodema AB, Låsbomsgatan 8, Linköping. Din HBV-avtalspartner kring badrumsinredning.

11 Foto: Klippo Svanenmärkta gräsklippare i HBV:s sortiment En av HBV:s nya leverantörer för 2008 är Klippo AB. Företaget, som tillverkar gräsklippare sedan 1954, är en av två tillverkare som fått gräsklippare Svanenmärkta. Vår produktion har fokus på miljön, säger Klippos Vd Roger Klotz. Vi vet att många av våra kunder väljer produkter med tydlig miljömärkning. roger klotz berättar att Klippo AB tillverkar cirka gräsklippare per år. En del går på export främst till Norden men också till Europa. Det är dock bara i Sverige som begreppet Svanenmärkning är riktigt välkänt. Ändå är det många som inte känner till vad märkningen innebär i detalj, men de utgår från att en Svanenmärkt produkt har en låg miljöbelastning, säger Roger. Kraven för att få en gräsklippare Svanenmärkt är att tillverkningen är miljövänlig. Buller och vibration ska inte skada hälsan vid användning. Det ställs också hårda krav på utsläpp av avgaser, att kemikalierna inte är de mest miljöbelastande och hur gräsklipparen tas hand om när den är uttjänt. Ett företag som vill ansöka om Svanenmärkning vänder sig till SIS Miljömärkning, en ansökan kostar kronor. SIS Miljömärkning kontrollerar att varan eller tjänsten uppfyller kraven genom omfattande tester från oberoende laboratorier, intyg, dokumentation och kontrollbesök. Sedan får företaget en licens att använda Svanen på sin produkt. Roger tycker att det ska vara tuffa kriterier för att bli Svanenmärkt, om för många produkter blir Svanenmärkta får konsumenterna svårt att avgöra vilka produkter som är bäst eftersom märkningen inte rangordnar produkterna i bra-bättre-bäst. Klippo AB tillverkar 22 olika modeller gräsklippare och åtta av dem är Svanenmärkta. Vi vill ha ett brett utbud av Svanenmärkta produkter och jobbar vidare för att fler ska bli det, säger Roger Klotz. Fotnot: Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning det praktiska arbetet med att utarbeta kriterier, utföra kontroller och ge licenser. Företaget ägs av Sveriges Standardiseringsråd (SSR) och staten. Källa: 11

12 Allt du behöver för fastighetsunderhåll! Vi erbjuder bland annat: Ljuskällor Elartiklar Beslag och lås Städredskap och rengöringsmedel Redskap Fläkt och spis VVS-artiklar Verktyg För att hitta ditt närmaste DahlCenter gå in på dahl.se. Ring oss gärna på eller maila på

13 Foto: HBV Ett snabbt stambyte är lönsamt i längden, både för installatörerna och för bostadsbolagen. Alla vinner på att stambyten går snabbt Traditionella stambyten kostar pengar, tar lång tid, är dammigt och ställer till besvär för både fastighetsägare och hyresgäster. Ett stambyte med kassetter går betydligt fortare och hyresgästen kan bo kvar i lägenheten medan arbetet pågår. v i d s ta m b y t e m e d kassett monteras nya stammar i badrummet, de gamla får stå kvar och kan muras in i väggen. En del gamla rör innehåller asbest men det är inte hälsofarligt att låta rören stå kvar, säger Mårten Kempe, upphandlare på h b v. Asbest är också dyrt att sanera. Att riva rören blir väldigt dammigt och det är även dyrt att slänga byggavfall. Man måste dock fylla igen rören med cement för att inte råttor ska kunna ta sig in. Arbetet börjar med att en diamantborrare gör hål i taket och golvet, hålen är cirka 14 centimeter i diameter. Sedan monterar rörmokaren kassetten. Den är ofta av plåt eller laminat och fästs i golv och tak. Både för- och nackdelar med kassetter AB Stockholmshem kommer att renovera cirka 700 lägenheter i år med olika varianter av kassetter. Kassetter har både för- och nackdelar, säger Magnus Petersson, chef på Stockholmshems ombyggnadsenhet. Fördelen är att det stambytet går snabbt, nackdelen är att kassetter av plåt inte passar in i miljön i 50-talsbadrum. I och med att nya stammar monteras försvinner en del golvutrymme. Det försvinner en golvyta motsvarande ungefär ett A4-ark, säger Mårten Kempe. Men kassetterna kan fylla flera funktioner, många värdar monterar handdukstorkar, badrumsskåp eller speglar på dem. En inspektionslucka monteras på kassetten vilket gör det lättare att upptäcka vatten- och fuktskador. Det blir också lättare att reparera eventuella skador när man slipper bila hål i betongeller tegelväggen, vilket är vanligt vid traditionell placering av stammen. Stor efterfrågan på renoveringar När kassetten är på plats monteras porslinet. Det är vanligt att sätta in nytt porslin som är fäst i väggen vilket gör det både lättstädat och handikappvänligt och man slipper borra hål i tätskiktet i golvet. Ett snabbt stambyte blir lönsamt i längden. En del rörföretag tror att de förlorar pengar på snabbare renoveringar då antalet arbetstimmar per objekt minskar. Men med kassettssystemet hinner de ju fler objekt på samma tid som tidigare, säger Mårten Kempe. Han säger att efterfrågan på r o t -jobb (reparation, om- och tillbyggnad) är stort. Inte minst de närmaste tio åren när 1,4 miljoner badrum i miljonprogrammets fastigheter ska renoveras. En branschöversikt av kassetter gjord av Mårten Kempe finns på HBVs medlemssidor på nätet, 13

14 HUSTLER gräsklippare med 0-vändradie VALPADANA traktor med Loma slaghugg efter. LS500 bogserad sopmaskin CARRARO traktor/redskapsbärare Klok investering för framtiden FÖNSTER BESLAG av alla slag Vi tillverkar markadens mest energieffektiva och långtidsverkande sparmunstycken (Sparlatorer)och duschar. Världsledande i vattenbesparing när det gäller prestanda, ekonomi, kvalitet och komfort. SKÅNEBESLAG AB Santessons väg 24, ARLÖV Tel: , Fax Stockholm Halmstad E-post Webb

15 Med rätt teknik kan städning vara roligt Det är lätt att städa fel. För mycket eller fel rengöringsmedel kan göra mer skada än nytta. Fel teknik gör att städaren får onödiga belastningsskador. Nilfisk kommer därför att erbjuda medlemmarna i HBV städkurser i HBV-skolan. Genom att medlemmarna utbildas kan de ställa krav på städentreprenörerna att städa miljövänligt. Foto: Nilfisk Christina Holmefalk, Key Account Manager, Nilfisk, Metod- och utbildningsansvarig Nilfiskskolan, Ordförande i den ideella föreningen Sveriges Rengörings tekniska förbund, SRTF. christina holmefalk är metod- och utbildningsansvarig på Nilfisks städskola. Hon berättar att det traditionellt anses tyngst att städa trapphus. Förr i tiden använde man vattenhink och svabb, då bar en trappstädare 40 ton vatten per år. Trots moderna metoder är det fortfarande tungt hygieniskt, inte minst att städa soprum med katturin och matrester. Materialkostnader för städning är bara mellan tre och fem procent av den totala städbudgeten berättar Christina Holmefalk. Resten är personalkostnader, därför är det viktigt att lära ut ergonomiskt rätt städteknik. Vår tuffaste uppgift är att förebygga belastningsskador. Genom att öka kompetensen minskar man skador på de anställda. Det ska vara roligt att städa, säger hon. Många yrkesgrupper behöver utbildning Nu krävs också kunskap om kemikalier. h b v s medlemmar har 63 A4-sidor med produkter att välja på från Nilfisk så det är en del att hålla reda på. Man ska exempelvis använda olika kemikalier till olika golv och man måste veta vilka medel som tar bort fett och kalk och dessutom om vattnet är mjukt eller hårt för att inte i onödan överdosera rengöringsmedlen. Christina berättar att intresset för städkurserna är stort men att kunderna inte har tid att gå långa kurser därför har Nilfisk en grundkurs på bara en dag. Sedan finns det möjlighet till påbyggnadskurser. Alla kurser avslutas med skriftliga test och deltagarna får diplom. Deltagarna är både säljare, städare och arbets ledare, fastighetsskötare, bovärdar eller områdesansvariga. Det är väldigt viktigt att arbetsledare får utbildning. Men även de som har kombitjänst och städar en del av sin arbetstid har stor nytta av kursen, säger Christina Holmefalk. Hon ger ett enkelt exempel: det är lätt att lägga ut mycket salt och grus på gården om man inte ser hur mycket som dras in trapphuset. Nordisk städstandard togs fram år 2000 och reviderades Den bygger på ISO-standard och innebär att kvaliteten på städningen går lätt att följa upp. Intresset för standarden är stort inom den offentliga sektorn, berättar Christina Holmefalk. Fotnot: Christina Holmefalk kommer att vara med på HBVs minimässa i Umeå den 20 maj. Städtips Ställ in skaftet på golvmoppen i rätt höjd för att undvika fel belastning på axlar och armar. Ta micropauser på sekunder och skaka loss armar och axlar. Andas inte in färdigblandade sprayer, de kan innehålla lösningsmedel. Var noga med att skydda ögonen mot kemikalier. Skydda händer med handskar mot kemikalier och när du använder microduk. Överdosera aldrig rengöringsmedel. Blanda aldrig olika rengöringsmedel med varandra. Använd inte för våta metoder. Se till att moppen alltid är ren. Byt mopp efter varje våningsplan när du städar trapphus. Använd färgkodade dukar. Nilfisk har röda för toaletter, blå för övriga utrymmen. Fönsterputs innehåller som regel någon typ av lösningsmedel (t.ex etanol) och skall inte sprayas på direkt på rutan när fönstren är stora. Spraya istället på städduken. Gnugga inte omedelbart på en fläck. Låt medlet eller bara vanligt vatten verka först. Många gånger räcker det då med vatten för att få bort fläcken. Minimässor över landet Häng med på HBVs minimässor under m i n i m ä s s o r n a s s y f t e ä r att under en dag (kl inklusive lunch) visa vad några av h b v s många avtalsleverantörer har att erbjuda. Den 20 maj besöker man Umeå och den 18 september besöks Stockholm. Ytterligare information om minimässorna får du genom att antingen ringa till h b v, , eller gå in på hemsidan,

16 Annonsör 186x273

17 Foto: Anders Nilsson Årets nya avtal HBV har tecknat nya avtal med ett antal leverantörer för Mer information om avtal och varor finns att hämta i medlemssektionen av HBVs hemsida, Leverantörerna är: DinBox AB Fastighetsboxar, tidningsklämmor Elektro Relä AB Prognosstyrning, reglerutrustning GEKAB Skyltar Husqvarna AB Markvårdsmaskiner HBVs årsstämma i Uppsala Den april hölls HBVs årliga föreningsstämma, denna gång i Uppsala. Vid stämman valdes bland annat ny styrelse och HBVs Inköpspris och Inköpsstipendium delades ut. under torsdagen den 10 april inleddes föreningsstämman i Uppsala Konsert & Kongress, med ett seminarium av Dag Lindskog, chefsekonom på DnB NOR, under rubriken Internationell och svensk konjunktur. Den nya styrelsen Vid stämman valdes h b v s nya styrelse: Pelle Björklund, ordförande, Stockholmshem Ulrica Jardfeldt, s a b o (nyval), Jonas Hansson, Halm stads Fastighets a b (nyval) Åsa Hedenberg, Uppsalahem Fredrik Hjort, Eslövs Bostads a b Anders Sandberg, Lulebo Anders Söderman, Bostads ab Poseidon Kenneth Söderman, Bostads stiftelsen Platen Lars-Olov Eriksson, ab Stora Tuna Byggen Fredrik Törnqvist, Bostads ab Mimer (nyval). h b v s Inköpspris 2007 delades ut till Liselotte Billborn, Armada Fastighets a b. h b v s Inköpsstipendium 2008 delades ut till Mikael Siecke, mkb Fastighets ab. Efter stämman följde middag och musikunderhållning av Maria Möller. Guidning till byggprojekt Under fredagen den 11 april berättade först Lars-Gunnar Sjöö, chef för bostadsproduktion vid Uppsalahem a b, om fördelarna med partnering. Stämmodeltagarna fick därefter en guidad tur runt Uppsala till tre byggprojekt där partnering använts som avtalsform. Nya medlemmar under 2007 HBV välkomnade sex nya medlemmar under Det innebär att HBV nu har sammanlagt 303 medlemsföretag. d e n y a m e d l e m m a r som tillkom under 2007 är Stiftelsen Ljungskilehem, Vestibulum i Östersund AB, Uppsala kommuns Fastighets AB, Kärnfastigheter, Årjängs Bostads AB och Stiftelsen Blomsterfonden. Importinvest i Danderyd AB Elfordon Lundberg Hymas AB Redskapsbärare Nybergs Glas & Metall AB Branddörrar, säkerhetsdörrar PAS Card AB Nyckelbrickor till Passagesystem Secor AB Branddörrar, säkerhetsdörrar Skyltar & Märken AB Skyltar Svensk Garageportsförsäljning AB Garageportar Svenska Fastighetsboxar AB Fastighetsboxar, tidningshållare Avslutade avtal Inför 2008 har ett antal varuavtal med leverantörer upphört att gälla. Avslutade avtal: Acticon AB BoxBeslag Fastighetsboxar CDV Sweden AB DuoLight AB GGP Sweden AB Sjölinder Snickeri AB Sonesson Inredningar AB 17

18 Den snabba vägen till ditt fastighetsunderhåll. Bra har blivit ännu bättre! Nyhet! 13,4% bättre! Vi har närmare artiklar inom El, VVS, Verktyg, Beslag och Städ, och allt finns tillgängligt inom 24 timmar. Du kan spara både tid och pengar genom att samordna alla inköp för ditt fastighetsunderhåll från en och samma leverantör. Nu lanserar vi Kåbe Original Tandad - i grunden samma konstruktion som Kåbe Original, men gummilamellerna är tandade för ännu bättre avskrapningsförmåga, halkskydd och dränering. SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut har testat avskrapningsförmågan och den blev hela13,4% bättre än otandad entrématta. Läs hela rapporten på Konvektorgaller Nyhet! Utöver vårt breda sortiment har vi tagit fram manuella och elektroniska system för kostnadseffektiva beställnings- och betalningsrutiner. Ring oss på , eller besök oss på Vi finns självklart också på din närmaste proffsmarknad. Kåbe Konvektorgaller av aluminium installeras där luft måste strömma fritt genom en fönsterbänk i hemmet, ett elementskydd på kontoret eller en ränna i sporthallens golv. Ställen där nyfikna fingrar eller andra små föremål inte får komma in. gör det enklare att vara proffs Ahlsell_HBVNytt_dator2.indd

19 Foto: Danfoss Fel användning av ventiler stör hyresgäster HBV testar regelbundet fabrikanters produkter och presenterar sedan resultaten på hemsidan. Men vi utser inte någon bäst i test utan medlemmarna får dra sina egna slutsatser, berättar Bo Gustavsson, inköpschef på HBV. d e n s e n a s t e t e s t e n gällde radiatorventiler och radiatortermostater. Ventilerna ska fördela värmevattnet till varje radiator och reglera inomhustemperaturen till en jämn nivå. Fel egenskaper hos ventilen har till exempel skapat oljud som varit störande för de boende. Bo Gustavsson erkänner att testrapporten var så teknisk att det nästan bara är värmetekniker som förstår den. De som har glädje av testresultaten är desto fler. h b v uppskattar att det finns cirka fyra miljoner ventiler i bostadsföretagen. Medlemmarna i h b v köper ungefär radiatorventiler varje år och av dem installeras i nyproduktion. Utrymme för förbättringar Även om ingen vinnare utses i h b v -testerna går det oftast att se tendenser i testen. Resultatet av testet av radiatorventilerna och termostaterna blev att ingen vann. Alla fabrikanter i testen kan förbättra sig, säger Bo Gustavsson. Fabrikanter får sina egna resultat tillsända för kommentar innan de ställs samman och publiceras på hemsidan. h b v s Produktkvalitetsråd, som är beställargrupp för testerna, inbjuder ibland fabrikanterna till hearings. Nästa test på gång är av mätare för individuell mätning av tappvarmvattenförbrukning i lägenheter. Tidigare tester, som också finns på hemsidan, har bland annat gjorts på skåpluckor, spisar, fastighetstvättmaskiner, kyl- och frysskåp och blandare för kök och bad. HBV-testerna hittar du på HBVs medlemssidor, Med allt du behöver veta om avtal 2008 års version av HBVs avtalsbok finns nu tillgänglig. I Avtal 2008 hittar du all information du behöver om HBVs olika avtal. i b o k s ta v s o r d n i n g hittar du alla HBVs avtalspartner, vilka varor avtalen omfattar, avtalstyper, avtalstider och leveransvillkor. Här finns även information om var du hittar priser och produktinformation, hur du beställer samt miljö- och kvalitetsuppgifter. I Avtal 2008 hittar du även kontaktinformation till HBVs marknads- och upphandlingsorganisation. Ett eget exemplar kan du beställa via telefon eller e-post Medlemmarna rekommenderar HBV HBV gör regelbundet undersökningar om vad medlemmarna tycker om sin inköpsförening. Efter den senaste undersökningen har HBV bestämt att göra en kompletterande undersökning, detta trots att medlemmarna är nöjda. m e d l e m s u n d e r s ö k n i n g e n gö r s vart tredje år och mynnar ut i ett nöjd kundindex, n k i. Den första genomfördes 1998 så förra årets var den fjärde. Anders Linder, vd på h b v, berättar att h b v frågade om allt från vad medlemmarna tycker om bemötandet från h b v, till vad de tycker om produkterna h b v köper in och hur de tycker att organisationen fungerar. Undersökningen går ut till alla vd-ar via e-post och frågorna behöver vara så lika som möjligt från år till år för att kunna se trender. Årets frågor har dock fått ett litet annat fokus. Tanken var att svaren mer skulle vägleda hur h b v kan jobba mer aktivt på att förbättra sig. I år kommer h b v dessutom att följa upp med en kompletterande undersökning med frågor riktade direkt till bland annat inköpschefer och förvaltare. De som sysslar med undersökningar av detta slag säger att om man bara fick ställa en enda fråga i en undersökning och ur svaret få en bild över verksamhetens kvalitet så är den: Skulle du rekommendera h b v till någon kollega i branschen. I denna undersökning svarade 97,3 procent ja, säger Anders Linder. Högre kan man knappt komma. 19

20

HBV NYTT Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se

HBV NYTT Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se magasinet HBV NYTT oktober 2008 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se En fråga om tillgänglighet Rekordstor minimässa Bokningssystem klarar inte äldres krav Medvind för

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna.

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna. magasinet HBV NYTT november 2011 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Satsar på blandare Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat

Läs mer

magasinet Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Internationell upphandling för ökad prispress

magasinet Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Internationell upphandling för ökad prispress magasinet HBV NYTT april 2011 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Internationell upphandling för ökad prispress Cylindaköket - energisnålt och lättskött

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Upphandling av städtjänster Miljö och kvalitet. ger lönsamhet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Upphandling av städtjänster Miljö och kvalitet. ger lönsamhet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS Rena tjänster Mer över för kärnverksamheten med Facility Services En professionell fungerande kringservice kan ge många fördelar för ett företag.

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT BÄTTRE BOENDE NOVEMBER 2006 BILD: STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR FOTO: LENNART JOHANSSON INFOBILD.

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN 24 MARS 2010 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Rotavdraget

Läs mer

RELINING PENGAR I AVLOPPET? Med Kinasigtuna som kärleksfond 24. Hyreshuset där mat ingick i hyran. Renoveringar som flykt från friheten

RELINING PENGAR I AVLOPPET? Med Kinasigtuna som kärleksfond 24. Hyreshuset där mat ingick i hyran. Renoveringar som flykt från friheten nummer 8 2010 59 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Upphovet till denna ängslan är de tunga elefanterna de stora reliningföretagen. Helene Ahlberg 12 Renoveringar som flykt från friheten

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG RENGÖR & ING HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 6.2014 VI BYGGER UPP KRAFT Vänner! I skrivande stund

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV

EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV VILKEN INNEHÅLL Styrelseordförande... s. 4 VD... s. 6 Upphandlare... s. 8 ÄR NYTTAN MED HBV? Distriktsansvarig...s. 9 Medlemmar...

Läs mer

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 Foto:Amelie Westerberg MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Bo bättre NYA REGLER FÖR BORÄTTER INNEMILJÖ ENERGIFÖNSTER. Mats Odell i stor Bo bättre-intervju. Så mycket kan ni spara. Bullret Luften Rutinerna

Bo bättre NYA REGLER FÖR BORÄTTER INNEMILJÖ ENERGIFÖNSTER. Mats Odell i stor Bo bättre-intervju. Så mycket kan ni spara. Bullret Luften Rutinerna b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 1 2009 det föreningen behöver veta NYA REGLER FÖR BORÄTTER Mats Odell i stor Bo bättre-intervju STOR GUIDE: Skapa EN GOD INNEMILJÖ

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

DOGMANS VÄRLD. Välkommen in i. Få en inblick i det dagliga arbetet på Dogman.

DOGMANS VÄRLD. Välkommen in i. Få en inblick i det dagliga arbetet på Dogman. Välkommen in i DOGMANS VÄRLD Få en inblick i det dagliga arbetet på Dogman. Andrea Kosmelova, inköpschef och ansvarig för kategoriorganisationen, med sin hund Chilla. HÅLLBAR UTVECKLING Miljövänliga material

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet Rengör ing & Hygien Medlemstidning för SRTF, Svenska Golvrådet, IIH och Almega Serviceentreprenörerna Årgång 2 Pris SEK 80 # 5.2012 TEMA: PRODUKT- UTVECKLING Mobil IT blir snart en självklarhet Rengörings-

Läs mer