Ett titthål mot säkert boende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett titthål mot säkert boende"

Transkript

1 HBV maj 2008 utges av hbv tel fax NYTTwww.hbv.se Företag med socialt ansvar HBV testar bokningssystem Kassetter ger snabba stambyten Ett titthål mot säkert boende

2 Total säkerhet för hela fastigheten. Din HBV-avtalspartner för lås & passersystem samt beslag.

3 Vi värderar er åsikt e t t å r ä r till ända och summeringen av verksamheten visar återigen en kraftfull ökning av avtalsanvändningen. Den totala omsättningen ökar med 34 procent och blir över 1,9 miljarder kronor. På bara fem år har därmed omsättningen nästan fördubblats. Medlemsantalet fortsätter också att öka. Under 2007 kunde vi hälsa ytterligare sex företag som nya medlemmar i föreningen. Med ytterligare tillskott nu på vårkanten kan vi i dag räkna 303 medlemsföretag. I stort sett alla som kan vara med är också det. Det vittnar om ett mycket stort förtroende för verksamheten som vi har att vårda. En del i h b v s utbud som kräver ökade resurser är konsultstödet. Därför anställdes under hösten ytterligare en entreprenadupphandlare vilket gör att vi nu har fem medarbetare som kan ge de enskilda medlemsföretagen upphandlingsstöd. Målsättningen för gruppen 2008 är att klara 100 upphandlingar. Liksom under 2006 tog h b v s elhandel på Nordpool också under 2007 ett stort kliv framåt. Leveranserna under året blev närmare 1 TWh och de kommer att öka till nästan 1,5 TWh under h b v kommer därmed att stå för närmare en procent av landets elleveranser. Bland nyheterna i avtalsfloran kan nämnas naturgas som tillkom efter ett initiativ från ett medlemsföretag som stod inför en egen upphandling. När h b v fick frågan kunde vi ställa den till alla medlemmar inom området där naturgasledningar finns. Gensvaret var positivt och sedan i höstas finns möjligheten att ropa av naturgas på h b v -avtal. Tveka därför inte att höra av er till oss om behov av nya materialgrupper uppstår. Det lönar sig. Men också de av tradition stora avtalsområdena har haft framgångar. Till exempel passerade vitvaruhandeln 500 miljoner kronor. Ungefär var tionde vitvara som säljs i landet sker över ett h b v -avtal. Nu går vi vidare i utvecklingen. Bland årets utmaningar finns återigen att öka antalet medlemsföretag som får sina fakturor från h b v elektroniskt. Året har börjat bra och vi kan räkna in ytterligare fyra medlemmar i den skaran. h b v kommer också att förstärka möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen genom att arrangera förvaltningsträffar på fem platser i landet under våren. Till detta kommer fyra minimässor samt några konferenser på speciella teman. Förtroendet för h b v är alltså mycket stort och vi ska göra allt för att motsvara dessa under kommande år. Tack för Anders Linder, vd HBV genomför funktionstest 9 Färgefterlysande skyltar 9 Skola för miljövänlig städning 15 HBVs stämma i Uppsala 17 Testade radiatorventiler 19 Svanenmärkt gräsklippare Nya leverantören Klippo har fått vissa gräsklippare Svanenmärkta. Kraven för att få en gräsklippare Svanenmärkt är bland annat att tillverkningen är miljövänlig och att buller och vibration inte ska skada hälsan vid användning. 11 Socialt ansvar Innehåll CSR (Corporate Social Responsibility), eller på svenska företagens samhällsansvar, är beteckningen på när ett företag tar ett utökat ansvar i samhället ett ansvar som går utanför att enbart se till dess egen vinst. HBV har tagit fram en CSR-inköpshandbok. 4 Monterat och klart Säkerhetsdörrar inklusive monteringsmöjlighet har omfattats av HBVs avtal sedan Flera medlemmar hoppade på avtalsmöjligheten redan under det första året. Vid halvårsskiftet 2007 av ropade Helsingborgshem AB från Supernova HBV-avtal med två leverantörer av säkerhets dörrar inklusive montering. 7 Varselskyltar som kräver någon form av energitillförsel skall vara utr strömavbrott om inte faran bortfaller då strömtillförseln bryts. Faran varningsskylt för gasflaskor är exempel på faror som inte bortfaller d Godkända Supernova SE Patent No ; Moderna efterlysande skyltar, Supernova, tillverkade i ny teknik är färgefterlysande i mörker och därför godkända. Snabba stambyten med kassett, den säkraste skylten Traditionella stambyten kostar pengar, tar lång tid, är dammigt och ställer till besvär för både fastighetsägare och hyresgäster. Ett stambyte med kassetter går betydligt fortare och hyresgästen kan bo kvar i lägenheten medan arbetet pågår. 13 Ef ej Ansvarig utgivare Klas Hall Produktion Roxx Media Sverige Tel: Fax: E-post: HBV Box Stockholm Tel: Fax: Projektledare Micael Lindgren Redaktör Håkan Hellström Ellika Kax Grafisk form Göran Hagberg Omslagsbild Anders Nilsson Fotograf Anders Nilsson Original Nicklas Örnros Mediasäljare Maria Sveed Tryck CTM, 2008 Körkortsfria El- & Mopedbilar Aixam Mega är klassade som EU-mopeder och får köras från 15 år, förarbevis krävs. De är små, lättkörda, automatväxlade och drar mellan 3-4 dl/mil. El-bilen finns med 8 eller 12 batterier, en räckvidd på 7-8 mil. Drifts kostnaden ca 1 kr/mil Återförsäljare finns över hela Sverige Aigam-Mega Group världens största tillverkare av körkortsfria fordon Import Invest indd

4 Foto: DinBox CSR För företag som tar sitt ansvar Termen Corporate Social Responsibility (CSR) har fått stort internationellt genomslag under de senaste åren, bland annat skapas just nu en ISO-standard för CSR. Även i Sverige får allt fler företag upp ögonen för begreppet. Som ett stöd för både medlemmar och leverantörer håller HBV på att ta fram en handbok om socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande vid upphandlingar. corporate social responsibility kan översättas till socialt ansvarstagande för företag. En av de h b v -leverantörer som redan börjat arbeta med csr är DinBox som levererar fastighetsboxar till flerbostadshus. DinBox ställer bland annat krav på samtliga leverantörer och samarbetspartners att följa en social uppförandekod. Kraven innebär bland annat att f n:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna och i l o:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet följs. Uppföljningen svårast Olle Årman är vd och en av initiativtagarna till DinBox, som startade för cirka 2,5 år sedan. Det är lysande att h b v tar fram en handbok, säger han. Men det är faktiskt inte särskilt komplicerat för ett företag att ta fram en strategi för c s r. Utmaningen ligger i att kunna kontrollera att leverantörerna kontinuerligt lever upp till de krav som ställs. DinBox fastighetsboxar tillverkas i sydöstra Kina av en producent som under mer än tio års tid tillverkat boxar för både den europeiska och amerikanska marknaden. Den kinesiska tillverkaren har en nybyggd och modern produktionsanläggning, innehar ett kinesiskt miljöcertifikat och är kvalitetscertifierad av s p. Trots att vi är ett relativt litet företag har vi en mycket bra dialog med leverantören om våra krav, berättar Olle Årman. Kraven innefattar bland annat att tillverkaren följer lokal arbetslagstiftning. Än så länge har ingen av våra kunder specifikt frågat efter vår c s r -policy så jag tror att det kommer att dröja innan det blir ett krav från beställarna. Oanmälda besök DinBox har budgeterat för två besök om året hos den kinesiska tillverkaren för att kontrollera hur kraven efterlevs. Svårigheten ligger i att veta vad som händer i fabriken när vi själva inte är på plats, säger han. Det går ju inte att jämföra DinBox med till exempel h&m som har en hel avdelning som arbetar med sådana här frågor. Därför är vårt nästa steg att samarbeta med en oberoende aktör som kan göra oanmälda besök. DinBox har inlett samtal med Genombrott, en ideell ekonomisk förening som sköter just den här sortens uppdrag, i dag främst för kommuner och landsting. För hjälp med att precisera kraven har man också haft kontakt med Swedwatch, en ideell organisation med syfte att bidra till att svenskrelaterade företag tar hänsyn till människor och miljö i sin verksamhet i utvecklingsländer. För att ta fram företagets riktlinjer för c s r tog DinBox hjälp av samma konsult som tidigare arbetat med deras kvalitets- och miljöcertifieringar ISO 9000 och ISO I bakgrunden finns ISO 26000, en standard för c s r som ännu bara finns på utvecklingsstadiet. Detta är CSR c s r (Corporate Social Responsibility), eller på svenska företagens samhällsansvar, är beteckningen på när ett företag tar ett utökat ansvar i samhället ett ansvar som går utanför att enbart se till dess egen vinst. Ett företags samhällsansvar kan delas upp i etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Etiskt ansvarstagande kan gälla produktansvar, företagets affärs etik eller uppförandekod. Hållbara transporter och hållbar användning av naturresurser, respekt för naturen och hälsosamma produkter är exempel på miljömässigt ansvarstagande. Socialt ansvarstagande kan omfatta mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen och allmänt samhällsengagemang. 4

5 Fabrikören Ma Lao tillsammans med Mathias Jöhnk (t v) och Olle Årman från DinBox. Inköpshandbok för lågkostnadsländer En handbok i socialt ansvarstagande CSR är en oerhört viktig fråga, det är därför vi har tagit fram Inköpshandbok för lågkostnadsländer, säger Anders Linder, vd för HBV. Den vägleder våra leverantörer i socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande vid upphandlingar. i n k ö p s h a n d b o k f ö r l å g k o s t n a d s l ä n d e r är en ambitiös satsning från h b v, som är en av de första aktörerna i Sverige att ta fram den här typen av handledning för c s r. Syftet med handboken är främst att få våra avtalsleverantörer att känna sig trygga över att de har gjort vad de kan för att deras inköpshantering har gått rätt och riktigt till, säger Anders Linder. Självklart har även våra medlemmar nytta av handboken. Men samtidigt är det viktigt att påpeka att ingen kan vara helt säker på att förskonas från problem av den här typen vid inköp, det gäller alla företag oavsett storlek och intentioner. En kod för uppförande Handbokens första stycke upptas av h b v s Uppförandekod. Den innehåller de grundläggande värderingar för företag som vi tycker borde gälla för alla våra avtalsleverantörer och deras samarbetspartners, säger Anders Linder. Värderingarna omfattar bland annat arbetsmiljö, barnarbete, miljöhänsyn, arbetstider, löneutbetalningar och hur man inspekterar att kraven efterlevs av leverantören. Uppförandekoden är nog den viktigaste delen av handboken. Därefter innehåller handboken en genomgång av inköpsprocessen och dess olika delar utifrån ett c s r -perspektiv: hur man skapar en inköpsplan, hur man identifierar, utvärderar och väljer leverantörer, olika sätt att involvera tillverkaren i c s r samt hur man utvecklar interna uppföljningsrutiner. Handboken innehåller också mallar i form av checklistor på engelska och svenska som kan användas som stöd, säger Anders Linder. Checklistorna kan enkelt kopieras från boken och sedan användas direkt mot leverantören. En metod att jobba efter Till sin hjälp för att ta fram handboken har h b v anlitat Exportrådets expertis. Handboken ger en metod att jobba efter, men det är upp till varje företag att bestämma hur man kommer att använda den i sin egen verksamhet, säger Anders Linder. Från h b v s sida kommer det inte att vara ett krav att använda handboken för att kunna teckna avtal med oss. Självklart kan h b v hjälpa leverantörer och medlemmar som vill gå vidare med c s r, men då främst genom att hänvisa till Exportrådet eller någon annan av de organisationer som jobbar med c s r. För ytterligare information eller för att beställa Inköpshandbok för lågkostnadsländer, kontakta HBV på Förnya köken med måttbeställda skåpsluckor, insatshurtsar, bänkskivor m.m. Även hela stommar måttanpassade/standardmått! Montage ingår.leveranser över hela landet. Beställ kostnadsfri info. LUCK- OCH INREDNINGSBOLAGET AB Box 80, Dalsjöfors Tel Fax E-post: Nytt Kök Helt Enkelt

6 t kök Nytt på kök på rtare smartare sätt sätt ansvar hela Vi tar vägen ansvar hela vägen Genom vår unika Modexa-modell där vi byter köksluckor år unika Modexa-modell där vi byter köksluckor och tillbehör på befintliga skåpsstommar blir hela processen hör på befintliga skåpsstommar blir hela processen smärtfri. Från första kontakt till färdigt kök. Vi lämnar inga Från första kontakt till färdigt kök. Vi lämnar inga andra spår efter oss än nöjda hyresgäster. år efter oss än nöjda hyresgäster. Du får en komplett lösning som på ett smartare sätt ger mer komplett lösning som på ett smartare sätt ger mer köksglädje för investeringen. Håll med om att det är en smart je för investeringen. Håll med om att det är en smart kitchen makeover! akeover! Modexa är miljöcertifierat enligt ISO och har HBV-avtal. iljöcertifierat enligt ISO och har HBV-avtal. Dalsjöfors Box 110, Dalsjöfors

7 Foto: Anders Nilsson hbv-avtal på säkerhetsdörrar Med montering finns med Svenska Skydd, Nybergs Glas & Metall och Secor. Leverantörerna har tillgång till auktoriserade partners över hela landet för monteringen av deras säkerhetsdörrar. HBVs avtal för enbart säkerhetsdörrar omfattar Daloc samt Jeld-Wen (Swedoor). dörravtal med montering förenklar leverantörskontakter Säkerhetsdörrar inklusive monteringsmöjlighet har omfattats av HBVs avtal sedan De rikstäckande avtalen tillkom efter önskemål från flera av HBVs medlemmar. f l e r a m e d l e m m a r h o p pa d e på avtalsmöjligheten redan under det första året. Vid halvårsskiftet 2007 avropade Helsingborgshem från h b v -avtal med två leverantörer av säkerhetsdörrar inklusive montering, Secor (Dalocdörrar) och Nybergs Glas & Metall (Robust dörren). Helsingborgshem har tidigare haft Daloc som leverantör av sina säkerhetsdörrar men då använt sig av en lokal entreprenör för monteringen. På frågan varför man valde det nya avtalet med två skilda leverantörer svarar Helsingborgshems underhållssamordnare Anders Olsson direkt med en motfråga: Varför inte? Vi har ett ettårigt avtal med båda och kommer sedan att göra en utvärdering, berättar han. Man kan se det som en slags test där vi jämför de olika leverantörernas dörrmodeller och hur monteringslösningen fungerar. Det är ett effektivt sätt att testa två leverantörer samtidigt, i stället för att ta en i taget. Det är inte säkert att vi sedan väljer någon av dem för fortsättning av avtalet. Helsingborgshem har gjort en geografisk uppdelning mellan leverantörerna, där de jobbar i olika bostadsområden. Uppbyggnaden mellan de olika dörrmodellerna skiljer en del, något som bland annat påverkar underhållet, säger Anders Olsson. Det är den främsta orsaken till att vi har valt två olika leverantörer. Det är ju inte enbart inköpspriset som är avgörande när man ser till ekonomin utan även driftskostnaden. Självklart hoppas vi att avtalet med montering kommer att spara några kronor för Helsingborgshem, men också förenkla för oss. Att låta tredje part utföra monteringen kan medföra extra besvär vid eventuella reklamationer. Helsingsborgshem har valt säkerhetsdörrar av klass III, trots att klass II uppfyller de egna kraven. Det var ingen prisskillnad mellan klass II och klass III, säger Anders. Därför valde vi den högre säkerhetsklassen även om klass II ger det lägenhetsskydd som vi tycker är tillräcklig. Det handlar också om att ge hyresgästerna en produkt som de känner sig nöjda med.

8 at Grund 1912 RÄLTA SNICKERIFABRIK AB Tillverkare av specialsnickerier. Fullständig ytbehandling. Verkmästarekontor tel Offerter och fakturering tel , fax % POST RALTA SNICKERI TELIA COM s $JURA Undvik kapitalförstöringen i hemmet En familj spenderar omkring kronor om året på livsmedel. Minst 10 % av maten slängs, inte sällan på grund av dålig kyla. Läs mer om Bosch Food Safe på 18 olika tillbehör Vi finns på MaskinExpo maj monter 318 För dig med krav ÅRET RUNT Läs mer på LAPAB Maskin AB Box 46 t Hallstahammar t Tel Fax t

9 Foto: Aptus Äldre testar tvättbokningsystem Tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet genomför HBV ett funktionstest av passeroch bokningssystem. Syftet med testet är både att leda till produktutveckling av systemen och att fungera som vägledning för HBVs medlemmar vid inköp. Foto: RCO b e h o v s - o c h an v ä n d a r t e s t e t av passer- och bokningssystem för marknaden i dag är att använda för den här målgruppen, berättar Klas Hall på h b v. Testet har två syften: det ena är att under- bland annat tvättstugor genomförs under våren Testet är ett användningstest på tre olika system, från Aptus, QT System lätta för våra medlemmar när de ska inhandla den här typen av och RCO (ELS-boka). I testet ingår en målgruppsanalys där system med tanke på målgruppen. För det andra hoppas vi att Supernova, den säkraste skylten OM SUPERNOVA man låter äldre och personer med olika funktionshinder använda de olika systemen. finns, ska leda till en produktutveckling från tillverkarnas sida. testresultatet, där vi kommer att lista de olika problem som Varselskyltar som kräver någon form av energitillförsel skall vara utrustade med säker reservtillförsel under tillräcklig tid vid strömavbrott Man tittar om helt inte enkelt faran på bortfaller hur enkla då de strömtillförseln system som finns bryts. på Faran Testet för brand, beräknas utrymningskravet, kunna publiceras behovet före halvårsskiftet av nödstopp samt varningsskylt för gasflaskor är exempel på faror som inte bortfaller då strömtillförseln bryts. (se AFS 1997:11 bilaga p 4:7) Foto: Systemtext Godkända Supernova SE Patent No ; Ej godkända i mörker För Moderna efterlysande ett skyltar, Supernova, säkrare tillverkade i ny teknik är boende Efterlysande skyltar i gammal teknink ser ut så här i mörker och är därför färgefterlysande i mörker och därför godkända. ej godkända. Garage, källare, förråd och trapphus en del av boendemiljön som ställer speciella krav på säkerhetstänkandet. Här är det främst egendomsskyddet som ställs på prov samtidigt som det ska vara lätt att navigera sig i lokalerna. t r o t s a t t e t t nytt regelverk för varselskyltar trädde i kraft 1992 används fortfarande gamla skyltar i stor utsträckning. Varselskyltar visar på nödutgångar, anger placering av brandutrustning och ger annan viktig information vid nödsituationer. Från Systemtext kommer skyltserien Supernova med färgefterlysande varselskyltar. De färgefterlysande skyltarna fortsätter att visa sin färg även i mörker. Efterlysande material absorberar UV-ljuset i ett pigment som i mörker avger det lagrade ljuset. Varselskyltar bör ha samma funktion i ljus som i mörker, även när det gäller färg, till exempel att nödskyltar ska visa en vit symbol på grön bakgrund, säger Ralph Rehn på Systemtext. Med färgefterlysande färg uppfyller man regelverket med en ekonomiskt fördelaktig lösning jämfört med skyltar med någon form av energitillförsel, som ljuslådor, nödbelysning eller ljusdioder. För att klara strömavbrott måste dessa lösningar utrustas med en säker reservtillförsel. 9

10 Rätt utrustning är halva jobbet! Electrolux Hemprodukter AB Distriparts - Din naturliga leverantör av reservdelar & tillbehör Via ProCorner online kan du beställa 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Beställer du innan har du din leverans redan dagen efter. Om du inte har tillgång till ProCorner kontakta oss antingen via mail: telefon eller ansök direkt på Komplett sortiment av marknadsledande produkter för rör- och avloppsrensning Rensmaskiner Rensverktyg Rensspiraler Tillbehör Ring Träffa oss på HBV s minimässor Prodema AB, Låsbomsgatan 8, Linköping. Din HBV-avtalspartner kring badrumsinredning.

11 Foto: Klippo Svanenmärkta gräsklippare i HBV:s sortiment En av HBV:s nya leverantörer för 2008 är Klippo AB. Företaget, som tillverkar gräsklippare sedan 1954, är en av två tillverkare som fått gräsklippare Svanenmärkta. Vår produktion har fokus på miljön, säger Klippos Vd Roger Klotz. Vi vet att många av våra kunder väljer produkter med tydlig miljömärkning. roger klotz berättar att Klippo AB tillverkar cirka gräsklippare per år. En del går på export främst till Norden men också till Europa. Det är dock bara i Sverige som begreppet Svanenmärkning är riktigt välkänt. Ändå är det många som inte känner till vad märkningen innebär i detalj, men de utgår från att en Svanenmärkt produkt har en låg miljöbelastning, säger Roger. Kraven för att få en gräsklippare Svanenmärkt är att tillverkningen är miljövänlig. Buller och vibration ska inte skada hälsan vid användning. Det ställs också hårda krav på utsläpp av avgaser, att kemikalierna inte är de mest miljöbelastande och hur gräsklipparen tas hand om när den är uttjänt. Ett företag som vill ansöka om Svanenmärkning vänder sig till SIS Miljömärkning, en ansökan kostar kronor. SIS Miljömärkning kontrollerar att varan eller tjänsten uppfyller kraven genom omfattande tester från oberoende laboratorier, intyg, dokumentation och kontrollbesök. Sedan får företaget en licens att använda Svanen på sin produkt. Roger tycker att det ska vara tuffa kriterier för att bli Svanenmärkt, om för många produkter blir Svanenmärkta får konsumenterna svårt att avgöra vilka produkter som är bäst eftersom märkningen inte rangordnar produkterna i bra-bättre-bäst. Klippo AB tillverkar 22 olika modeller gräsklippare och åtta av dem är Svanenmärkta. Vi vill ha ett brett utbud av Svanenmärkta produkter och jobbar vidare för att fler ska bli det, säger Roger Klotz. Fotnot: Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning det praktiska arbetet med att utarbeta kriterier, utföra kontroller och ge licenser. Företaget ägs av Sveriges Standardiseringsråd (SSR) och staten. Källa: 11

12 Allt du behöver för fastighetsunderhåll! Vi erbjuder bland annat: Ljuskällor Elartiklar Beslag och lås Städredskap och rengöringsmedel Redskap Fläkt och spis VVS-artiklar Verktyg För att hitta ditt närmaste DahlCenter gå in på dahl.se. Ring oss gärna på eller maila på

13 Foto: HBV Ett snabbt stambyte är lönsamt i längden, både för installatörerna och för bostadsbolagen. Alla vinner på att stambyten går snabbt Traditionella stambyten kostar pengar, tar lång tid, är dammigt och ställer till besvär för både fastighetsägare och hyresgäster. Ett stambyte med kassetter går betydligt fortare och hyresgästen kan bo kvar i lägenheten medan arbetet pågår. v i d s ta m b y t e m e d kassett monteras nya stammar i badrummet, de gamla får stå kvar och kan muras in i väggen. En del gamla rör innehåller asbest men det är inte hälsofarligt att låta rören stå kvar, säger Mårten Kempe, upphandlare på h b v. Asbest är också dyrt att sanera. Att riva rören blir väldigt dammigt och det är även dyrt att slänga byggavfall. Man måste dock fylla igen rören med cement för att inte råttor ska kunna ta sig in. Arbetet börjar med att en diamantborrare gör hål i taket och golvet, hålen är cirka 14 centimeter i diameter. Sedan monterar rörmokaren kassetten. Den är ofta av plåt eller laminat och fästs i golv och tak. Både för- och nackdelar med kassetter AB Stockholmshem kommer att renovera cirka 700 lägenheter i år med olika varianter av kassetter. Kassetter har både för- och nackdelar, säger Magnus Petersson, chef på Stockholmshems ombyggnadsenhet. Fördelen är att det stambytet går snabbt, nackdelen är att kassetter av plåt inte passar in i miljön i 50-talsbadrum. I och med att nya stammar monteras försvinner en del golvutrymme. Det försvinner en golvyta motsvarande ungefär ett A4-ark, säger Mårten Kempe. Men kassetterna kan fylla flera funktioner, många värdar monterar handdukstorkar, badrumsskåp eller speglar på dem. En inspektionslucka monteras på kassetten vilket gör det lättare att upptäcka vatten- och fuktskador. Det blir också lättare att reparera eventuella skador när man slipper bila hål i betongeller tegelväggen, vilket är vanligt vid traditionell placering av stammen. Stor efterfrågan på renoveringar När kassetten är på plats monteras porslinet. Det är vanligt att sätta in nytt porslin som är fäst i väggen vilket gör det både lättstädat och handikappvänligt och man slipper borra hål i tätskiktet i golvet. Ett snabbt stambyte blir lönsamt i längden. En del rörföretag tror att de förlorar pengar på snabbare renoveringar då antalet arbetstimmar per objekt minskar. Men med kassettssystemet hinner de ju fler objekt på samma tid som tidigare, säger Mårten Kempe. Han säger att efterfrågan på r o t -jobb (reparation, om- och tillbyggnad) är stort. Inte minst de närmaste tio åren när 1,4 miljoner badrum i miljonprogrammets fastigheter ska renoveras. En branschöversikt av kassetter gjord av Mårten Kempe finns på HBVs medlemssidor på nätet, 13

14 HUSTLER gräsklippare med 0-vändradie VALPADANA traktor med Loma slaghugg efter. LS500 bogserad sopmaskin CARRARO traktor/redskapsbärare Klok investering för framtiden FÖNSTER BESLAG av alla slag Vi tillverkar markadens mest energieffektiva och långtidsverkande sparmunstycken (Sparlatorer)och duschar. Världsledande i vattenbesparing när det gäller prestanda, ekonomi, kvalitet och komfort. SKÅNEBESLAG AB Santessons väg 24, ARLÖV Tel: , Fax Stockholm Halmstad E-post Webb

15 Med rätt teknik kan städning vara roligt Det är lätt att städa fel. För mycket eller fel rengöringsmedel kan göra mer skada än nytta. Fel teknik gör att städaren får onödiga belastningsskador. Nilfisk kommer därför att erbjuda medlemmarna i HBV städkurser i HBV-skolan. Genom att medlemmarna utbildas kan de ställa krav på städentreprenörerna att städa miljövänligt. Foto: Nilfisk Christina Holmefalk, Key Account Manager, Nilfisk, Metod- och utbildningsansvarig Nilfiskskolan, Ordförande i den ideella föreningen Sveriges Rengörings tekniska förbund, SRTF. christina holmefalk är metod- och utbildningsansvarig på Nilfisks städskola. Hon berättar att det traditionellt anses tyngst att städa trapphus. Förr i tiden använde man vattenhink och svabb, då bar en trappstädare 40 ton vatten per år. Trots moderna metoder är det fortfarande tungt hygieniskt, inte minst att städa soprum med katturin och matrester. Materialkostnader för städning är bara mellan tre och fem procent av den totala städbudgeten berättar Christina Holmefalk. Resten är personalkostnader, därför är det viktigt att lära ut ergonomiskt rätt städteknik. Vår tuffaste uppgift är att förebygga belastningsskador. Genom att öka kompetensen minskar man skador på de anställda. Det ska vara roligt att städa, säger hon. Många yrkesgrupper behöver utbildning Nu krävs också kunskap om kemikalier. h b v s medlemmar har 63 A4-sidor med produkter att välja på från Nilfisk så det är en del att hålla reda på. Man ska exempelvis använda olika kemikalier till olika golv och man måste veta vilka medel som tar bort fett och kalk och dessutom om vattnet är mjukt eller hårt för att inte i onödan överdosera rengöringsmedlen. Christina berättar att intresset för städkurserna är stort men att kunderna inte har tid att gå långa kurser därför har Nilfisk en grundkurs på bara en dag. Sedan finns det möjlighet till påbyggnadskurser. Alla kurser avslutas med skriftliga test och deltagarna får diplom. Deltagarna är både säljare, städare och arbets ledare, fastighetsskötare, bovärdar eller områdesansvariga. Det är väldigt viktigt att arbetsledare får utbildning. Men även de som har kombitjänst och städar en del av sin arbetstid har stor nytta av kursen, säger Christina Holmefalk. Hon ger ett enkelt exempel: det är lätt att lägga ut mycket salt och grus på gården om man inte ser hur mycket som dras in trapphuset. Nordisk städstandard togs fram år 2000 och reviderades Den bygger på ISO-standard och innebär att kvaliteten på städningen går lätt att följa upp. Intresset för standarden är stort inom den offentliga sektorn, berättar Christina Holmefalk. Fotnot: Christina Holmefalk kommer att vara med på HBVs minimässa i Umeå den 20 maj. Städtips Ställ in skaftet på golvmoppen i rätt höjd för att undvika fel belastning på axlar och armar. Ta micropauser på sekunder och skaka loss armar och axlar. Andas inte in färdigblandade sprayer, de kan innehålla lösningsmedel. Var noga med att skydda ögonen mot kemikalier. Skydda händer med handskar mot kemikalier och när du använder microduk. Överdosera aldrig rengöringsmedel. Blanda aldrig olika rengöringsmedel med varandra. Använd inte för våta metoder. Se till att moppen alltid är ren. Byt mopp efter varje våningsplan när du städar trapphus. Använd färgkodade dukar. Nilfisk har röda för toaletter, blå för övriga utrymmen. Fönsterputs innehåller som regel någon typ av lösningsmedel (t.ex etanol) och skall inte sprayas på direkt på rutan när fönstren är stora. Spraya istället på städduken. Gnugga inte omedelbart på en fläck. Låt medlet eller bara vanligt vatten verka först. Många gånger räcker det då med vatten för att få bort fläcken. Minimässor över landet Häng med på HBVs minimässor under m i n i m ä s s o r n a s s y f t e ä r att under en dag (kl inklusive lunch) visa vad några av h b v s många avtalsleverantörer har att erbjuda. Den 20 maj besöker man Umeå och den 18 september besöks Stockholm. Ytterligare information om minimässorna får du genom att antingen ringa till h b v, , eller gå in på hemsidan,

16 Annonsör 186x273

17 Foto: Anders Nilsson Årets nya avtal HBV har tecknat nya avtal med ett antal leverantörer för Mer information om avtal och varor finns att hämta i medlemssektionen av HBVs hemsida, Leverantörerna är: DinBox AB Fastighetsboxar, tidningsklämmor Elektro Relä AB Prognosstyrning, reglerutrustning GEKAB Skyltar Husqvarna AB Markvårdsmaskiner HBVs årsstämma i Uppsala Den april hölls HBVs årliga föreningsstämma, denna gång i Uppsala. Vid stämman valdes bland annat ny styrelse och HBVs Inköpspris och Inköpsstipendium delades ut. under torsdagen den 10 april inleddes föreningsstämman i Uppsala Konsert & Kongress, med ett seminarium av Dag Lindskog, chefsekonom på DnB NOR, under rubriken Internationell och svensk konjunktur. Den nya styrelsen Vid stämman valdes h b v s nya styrelse: Pelle Björklund, ordförande, Stockholmshem Ulrica Jardfeldt, s a b o (nyval), Jonas Hansson, Halm stads Fastighets a b (nyval) Åsa Hedenberg, Uppsalahem Fredrik Hjort, Eslövs Bostads a b Anders Sandberg, Lulebo Anders Söderman, Bostads ab Poseidon Kenneth Söderman, Bostads stiftelsen Platen Lars-Olov Eriksson, ab Stora Tuna Byggen Fredrik Törnqvist, Bostads ab Mimer (nyval). h b v s Inköpspris 2007 delades ut till Liselotte Billborn, Armada Fastighets a b. h b v s Inköpsstipendium 2008 delades ut till Mikael Siecke, mkb Fastighets ab. Efter stämman följde middag och musikunderhållning av Maria Möller. Guidning till byggprojekt Under fredagen den 11 april berättade först Lars-Gunnar Sjöö, chef för bostadsproduktion vid Uppsalahem a b, om fördelarna med partnering. Stämmodeltagarna fick därefter en guidad tur runt Uppsala till tre byggprojekt där partnering använts som avtalsform. Nya medlemmar under 2007 HBV välkomnade sex nya medlemmar under Det innebär att HBV nu har sammanlagt 303 medlemsföretag. d e n y a m e d l e m m a r som tillkom under 2007 är Stiftelsen Ljungskilehem, Vestibulum i Östersund AB, Uppsala kommuns Fastighets AB, Kärnfastigheter, Årjängs Bostads AB och Stiftelsen Blomsterfonden. Importinvest i Danderyd AB Elfordon Lundberg Hymas AB Redskapsbärare Nybergs Glas & Metall AB Branddörrar, säkerhetsdörrar PAS Card AB Nyckelbrickor till Passagesystem Secor AB Branddörrar, säkerhetsdörrar Skyltar & Märken AB Skyltar Svensk Garageportsförsäljning AB Garageportar Svenska Fastighetsboxar AB Fastighetsboxar, tidningshållare Avslutade avtal Inför 2008 har ett antal varuavtal med leverantörer upphört att gälla. Avslutade avtal: Acticon AB BoxBeslag Fastighetsboxar CDV Sweden AB DuoLight AB GGP Sweden AB Sjölinder Snickeri AB Sonesson Inredningar AB 17

18 Den snabba vägen till ditt fastighetsunderhåll. Bra har blivit ännu bättre! Nyhet! 13,4% bättre! Vi har närmare artiklar inom El, VVS, Verktyg, Beslag och Städ, och allt finns tillgängligt inom 24 timmar. Du kan spara både tid och pengar genom att samordna alla inköp för ditt fastighetsunderhåll från en och samma leverantör. Nu lanserar vi Kåbe Original Tandad - i grunden samma konstruktion som Kåbe Original, men gummilamellerna är tandade för ännu bättre avskrapningsförmåga, halkskydd och dränering. SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut har testat avskrapningsförmågan och den blev hela13,4% bättre än otandad entrématta. Läs hela rapporten på Konvektorgaller Nyhet! Utöver vårt breda sortiment har vi tagit fram manuella och elektroniska system för kostnadseffektiva beställnings- och betalningsrutiner. Ring oss på , eller besök oss på Vi finns självklart också på din närmaste proffsmarknad. Kåbe Konvektorgaller av aluminium installeras där luft måste strömma fritt genom en fönsterbänk i hemmet, ett elementskydd på kontoret eller en ränna i sporthallens golv. Ställen där nyfikna fingrar eller andra små föremål inte får komma in. gör det enklare att vara proffs Ahlsell_HBVNytt_dator2.indd

19 Foto: Danfoss Fel användning av ventiler stör hyresgäster HBV testar regelbundet fabrikanters produkter och presenterar sedan resultaten på hemsidan. Men vi utser inte någon bäst i test utan medlemmarna får dra sina egna slutsatser, berättar Bo Gustavsson, inköpschef på HBV. d e n s e n a s t e t e s t e n gällde radiatorventiler och radiatortermostater. Ventilerna ska fördela värmevattnet till varje radiator och reglera inomhustemperaturen till en jämn nivå. Fel egenskaper hos ventilen har till exempel skapat oljud som varit störande för de boende. Bo Gustavsson erkänner att testrapporten var så teknisk att det nästan bara är värmetekniker som förstår den. De som har glädje av testresultaten är desto fler. h b v uppskattar att det finns cirka fyra miljoner ventiler i bostadsföretagen. Medlemmarna i h b v köper ungefär radiatorventiler varje år och av dem installeras i nyproduktion. Utrymme för förbättringar Även om ingen vinnare utses i h b v -testerna går det oftast att se tendenser i testen. Resultatet av testet av radiatorventilerna och termostaterna blev att ingen vann. Alla fabrikanter i testen kan förbättra sig, säger Bo Gustavsson. Fabrikanter får sina egna resultat tillsända för kommentar innan de ställs samman och publiceras på hemsidan. h b v s Produktkvalitetsråd, som är beställargrupp för testerna, inbjuder ibland fabrikanterna till hearings. Nästa test på gång är av mätare för individuell mätning av tappvarmvattenförbrukning i lägenheter. Tidigare tester, som också finns på hemsidan, har bland annat gjorts på skåpluckor, spisar, fastighetstvättmaskiner, kyl- och frysskåp och blandare för kök och bad. HBV-testerna hittar du på HBVs medlemssidor, Med allt du behöver veta om avtal 2008 års version av HBVs avtalsbok finns nu tillgänglig. I Avtal 2008 hittar du all information du behöver om HBVs olika avtal. i b o k s ta v s o r d n i n g hittar du alla HBVs avtalspartner, vilka varor avtalen omfattar, avtalstyper, avtalstider och leveransvillkor. Här finns även information om var du hittar priser och produktinformation, hur du beställer samt miljö- och kvalitetsuppgifter. I Avtal 2008 hittar du även kontaktinformation till HBVs marknads- och upphandlingsorganisation. Ett eget exemplar kan du beställa via telefon eller e-post Medlemmarna rekommenderar HBV HBV gör regelbundet undersökningar om vad medlemmarna tycker om sin inköpsförening. Efter den senaste undersökningen har HBV bestämt att göra en kompletterande undersökning, detta trots att medlemmarna är nöjda. m e d l e m s u n d e r s ö k n i n g e n gö r s vart tredje år och mynnar ut i ett nöjd kundindex, n k i. Den första genomfördes 1998 så förra årets var den fjärde. Anders Linder, vd på h b v, berättar att h b v frågade om allt från vad medlemmarna tycker om bemötandet från h b v, till vad de tycker om produkterna h b v köper in och hur de tycker att organisationen fungerar. Undersökningen går ut till alla vd-ar via e-post och frågorna behöver vara så lika som möjligt från år till år för att kunna se trender. Årets frågor har dock fått ett litet annat fokus. Tanken var att svaren mer skulle vägleda hur h b v kan jobba mer aktivt på att förbättra sig. I år kommer h b v dessutom att följa upp med en kompletterande undersökning med frågor riktade direkt till bland annat inköpschefer och förvaltare. De som sysslar med undersökningar av detta slag säger att om man bara fick ställa en enda fråga i en undersökning och ur svaret få en bild över verksamhetens kvalitet så är den: Skulle du rekommendera h b v till någon kollega i branschen. I denna undersökning svarade 97,3 procent ja, säger Anders Linder. Högre kan man knappt komma. 19

20

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

marknadsledaren varselskyltning! Välkommen till inom effektiv Supernova är ekonomi I mörker syns skillnaden som är avgörande i nödläge!

marknadsledaren varselskyltning! Välkommen till inom effektiv Supernova är ekonomi I mörker syns skillnaden som är avgörande i nödläge! Välkommen till marknadsledaren inom effektiv varselskyltning! Supernova är ekonomi Supernova spelar i en egen division bland efterlysande skyltar för nöd, brand och varning. Den avgörande skillnaden och

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING

TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING Vi på Vedum Kök & Bad har bestämt oss för att medverka till att skapa ett hållbart samhälle. Som ett led i vårt långsiktiga miljö- och kvalitetsarbete har vi därför

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Kommunala bostadsbolagens inköpscentral

Kommunala bostadsbolagens inköpscentral Kommunala bostadsbolagens inköpscentral Affärsidé HBV tillhandhåller affärsmässiga ramavtal i balans med LOU och miljö samt underlättar för medlemmarna att frigöra resurser till egen kärnverksamhet. 1

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Who the is Dustcontrol?

Who the is Dustcontrol? Who the is Dustcontrol? Bara proffs känner till våra stoftavskiljare Känner du till Dustcontrol? Grattis! Det betyder att du är ett riktigt proffs som ställer höga krav på din utrustning. Vi har i över

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

Miljövänlig värme från Småland.

Miljövänlig värme från Småland. Miljövänlig värme från Småland. Tillverkning av värmepumpar sedan början av 1970-talet. Sedan 2005 ägs IVT av Bosch Thermoteknik. Kombinationen utgör en plattform för att driva utvecklingen av ny teknik

Läs mer

marknadsledaren inom effektiv varselskyltning! Välkommen till

marknadsledaren inom effektiv varselskyltning! Välkommen till Välkommen till marknadsledaren inom effektiv varselskyltning! GÖR DET ENKELT Systemtext erbjuder dig ett av Skandinaviens största utbud av skyltar för nöd, brand, säkerhet och information. Allt under ett

Läs mer

Nya kök på smartare sätt. En lönsam investering för dig.

Nya kök på smartare sätt. En lönsam investering för dig. Nya kök på smartare sätt. En lönsam investering för dig. En komplett lösning som ger mervärde. Att förnya kök i ett lägenhetsbestånd är en investering som varken behöver tynga din förvaltning eller störa

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Städtips. Till dig som flyttar

Städtips. Till dig som flyttar Städtips Till dig som flyttar Städa noggrant och lämna nycklarna i tid! När du flyttar är det många saker du måste tänka på - till exempel att någon annan kommer att flytta in efter dig. Därför är det

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma Kontakta oss Vill du beställa eller har frågor om Fint Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till! Kundtjänst: tel 08-508 39 000 Måndag torsdag 7.00-16.00 Fredag 7.00-15.00 Fint Hemma-butiker: Distrikt Västerort/Innerstaden

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

Tvättutrustning för. Professionell. Städ

Tvättutrustning för. Professionell. Städ Tvättutrustning för Professionell Städ Electrolux Professional Städ 2 Electrolux Professional Städ 3 Vi tänker på dig När vi säger att vi tänker på dig menar vi exakt vad vi säger. Vi gör allt vi kan för

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001.

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001. OnlineByggvaror.se FÖNSTERFINAL! Sid 3-4 Kvalitetsdörrar för ett bättre pris! Sid. 5 Portar med kvalitet och stil! Köket-vårt viktigaste rum! Sid. 6 Sid. 7 Smidigare kan det inte bli! När du handlar hos

Läs mer

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Från brevinkast till fastighetsboxar nu börjar övergången. Före år 2011 ska alla flerfamiljshus

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Produktblad - Miljödisk

Produktblad - Miljödisk Produktblad - Miljödisk MILJÖDISK TreCes miljöstationer är designade för att täcka hela kontorets avfallshantering och återvinning. Vi erbjuder allt från en mindre miljöstation med små kärl placerade i

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem RENZ KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem 1 RENZ INTELLIGENTA SERVICEBOX -Få din vara levererad direkt till bostaden E-handeln fortsätter att växa och med Renz

Läs mer

Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris.

Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris. Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris. Tryckt på Cyclus Offset/Print, ett till 100% återvunnet och miljövänligt papper producerat av avsvärtat returpapper från hushåll och

Läs mer

Vår förvaltning din trygghet. www.ttf.se

Vår förvaltning din trygghet. www.ttf.se www.ttf.se Vår förvaltning din trygghet Totallösning eller skräddarsytt? Ägarna Matz Eklund och Nils Bengtsberg erbjuder en trygg och säker fastighetsförvaltning. Alla bekymmer med att förvalta fastigheter

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Nytt kök på ett smartare sätt

Nytt kök på ett smartare sätt Från barack till kvarboende. Från utblåsning till bevarande. Från konflikt till dialog. Från tvång till frivillighet. Från chockhöjning till rimlig hyra. Från miljöbelastning till besparing. Från månader

Läs mer

Hembad. Smart bygghandel

Hembad. Smart bygghandel Hembad Smart bygghandel Bakgrund Hembad har två inriktningar i företaget och det är att leverera produkter till privat- och proffsmarknaden. Till privatmarknaden säljer vi via vår webbutik på Internet.

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Informationsmöte HSB 38 Domar

Informationsmöte HSB 38 Domar Informationsmöte HSB 38 Domar 29/1-2013 Agenda Fönster HSBs nya stadgar Lägenhetsdörrar Källarutrymmen Fönster Föreningens fönster är original sedan 50- talet, två-glas De läcker värme och leder till ojämn

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Produktblad - Arkiv Kontor

Produktblad - Arkiv Kontor Produktblad - Arkiv Kontor ARKIV KONTOR ARKIV KONTOR Arkivet är ett mångsidigt och smart förvaringssystem för den som har mycket att spara och förvara. Med den flexibla utbyggbara lösningen kan företagets

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och Fabriksförsäljning av fönster, dörrar och uterum VI kommer från Småland. Från Stenriket som Vilhelm Moberg skrev. I stenriket

Läs mer

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp Västra Götalandsregionen Viveca Reimers Hå lbar upphandling och inköp 8 septcsr Västsverige Två stora ansvarsområden 90% 90% Hälso- och och Sjukvård 17 17 sjukhus 140 140 vårdcentraler 170 170 folktandvårdskliniker

Läs mer

Norrby Trä - En riktig bygghandel. Mötesplatsen Norrby Trä. Historia

Norrby Trä - En riktig bygghandel. Mötesplatsen Norrby Trä. Historia Norrby Trä - En riktig bygghandel Vi strävar efter att vara ett komplett byggvaruhus med allt under ett tak för dig med höga krav på kvalitet och personlig service, därför kallar vi oss En riktig bygghandel.

Läs mer

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat. 2017-01-30 Innehåll: Det här är Rotpartner Renoveringsstrategi Hyresgästdialogen Exempelprojekt - stambyten Det här är Rotpartner Det här är Rotpartner = en möjlighet

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

VITA BJÖRN BANGATAN 37-39

VITA BJÖRN BANGATAN 37-39 R E N OV E R I N G AV VITA BJÖRN BANGATAN 37-39 Maj 2016 1 RENOVERING AV VITA BJÖRN Husen i Vita Björn uppfördes 1965-1967 och det är dags att byta ut husets försörjningssystem (stammarna) för vatten,

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM!

VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM! VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM! HEMSTÄDNING AV MARIES PUTS & STÄD 14001 9001 OHSAS 18001 DETTA HITTAR DU I VÅR BROSCHYR! Innehåll FÖR EN ENKLARE VARDAG Privatstädning PRIVATSTÄDNING S.4 HEMSTÄDNING HUR GÅR

Läs mer

det behagliga din egen terrass eller uteplats. Om man slår ut investeringen

det behagliga din egen terrass eller uteplats. Om man slår ut investeringen Terrassmarkiser det behagliga Snyggt Utseende och och praktiskt funktion Lunex Behovet har utvecklat av solskydd och tillverkat har existerat solskydd sedan för nordiska tidernas förhållanden begynnelse,

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN DET HÄR KAN DU VÄLJA! Nu är det dags för stamrenovering och ombyggnation av din lägenhet. Inför ombyggnationen behöver du göra några val. Först och främst ska du välja mellan

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer