BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.52

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.52"

Transkript

1 BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.52 AV ANDERS MELLDÉN Över sparkades i november Under november 2012 var det personer i byggbranschen som förlorade jobbet. Totalt är nu 8,7 procent av kåren utan jobb, och antalet byggnadsarbetare som nu står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är uppe i Drygt av dessa är i någon form av åtgärdsarbete medan övriga är öppet arbetslösa. Denna andel har ökat markant bara mellan oktober och november. I oktober var det öppet arbetslösa och i november hade siffran stigit till Jämför man november 2012 med samma månad året tidigare har den totala byggarbetslösheten gått upp med 2,1 procent från 6,6 procent till 8,7 procent. Källa: Byggnadsarbetaren 25 % minskning av bostadsbyggande Efter 2009 har antalet påbörjade bostäder minskat med 25 procent. Efter finanskrisen ökade byggandet snabbt, till nära påbörjade bostäder i årstakt. Sedan dess har bolånetaket och det osäkra konjunkturläget gjort att försäljningen av nya småhus, och i viss mån bostadsrätter, minskat betydligt, meddelar Boverket. Störst är minskningen i Stor-Malmö, där också bostadspriserna har fallit. Byggandet har även minskat betydligt i Stor-Stockholm, medan nedgången varit mindre i Stor-Göteborg och övriga landet. År 2013 minskar byggandet ytterligare något, till bostäder. Byggandet av hyresrätter förväntas öka efter att ha minskat något under de senaste åren. Byggandet av bostadsrätter och småhus förväntas vara låg så länge konjunkturen är svag. 639 varslades i november Varselnivån bland byggnadsarbetare ligger på en ovanligt hög nivå. Under november i år varslades 639 byggnadsarbetare om uppsägning, nästan dubbelt så många som i november förra året då 358 byggnadsarbetare fick besked om uppsägning. Detta enligt siffror från Arbetsförmedlingen som Byggnadsarbetaren tagit del av. Kostnader upp med 1,7 % på årsbasis Från november 2011 till november 2012 steg faktorprisindex med 1,7 procent i byggbranschen. Entreprenörens kostnader steg med 1,8 procent. Omkostnader och löner steg med 3,3 respektive 2,4 procent. Även kostnader för maskiner höjdes något. Byggmaterialpriserna ökade med 1,7 procent, medan transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 1,2 procent. Byggherrekostnaderna steg med 1,1 procent på årsbasis, främst beroende på ökade lönekostnader. Källa: SCB anställda i byggindustrin fler tillfälligt anställda Antalet anställda inom byggindustrin ökade med 3,2 procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal år 2011, enligt SCB. Antalet anställda uppgick därmed till Andelen tillfälligt anställda inom byggindustrin var 7,0 procent, en ökning jämfört med tredje kvartalet 2011.

2 revolutionen för byggnadsställningar är här: Minskar bullret med drygt 21dB* Skyddar åt båda håll Skapar en trygg miljö Täta skarvar minskar läckage dbarrier skyddar mot: * Rmedel väder... insyn... buller... dbarrier är ett bullerskydd, för bl.a. montage på byggnadsställning vid nybyggnadtion, renovering eller demolering. Skyddar även mot väder, vind, inssyn och håller obehöriga utanför arbetsområdet. Med sitt breda användningsområde allt från skydd vid nyanläggning, temporära vägarbeten, sportevents till mer långsiktiga renoveringar t.ex. av museer m.m. bidrar dbarrier till en förbättrade miljö för både arbetare och berörda parter i närmiljön. Vare sig det rör sig om en vecka eller år, står dbarrier redo för nya uppdrag när arbetet är på plats är färdigställt

3 Nordisk byggmarknad mattas av Enligt senaste konjunkturbedömningen, publicerad av BI den 12 december 2012, mattas den samlade nordiska byggmarknaden successivt av. Bygginvesteringarna i Norden ökar bara med 2 procent i år och fortsätter upp med 1 procent Det är isländsk och norsk byggmarknad som utvecklas bäst i Norden, och det tack vare bostadssektorns återhämtning. I Danmark går det sämst, beroende på nedgången av bostadsbyggandet. Under perioden väntas Norge påbörja flest bostäder, Sverige hamnar näst sist med och Danmark intar sista platsen med igångsättningar. Totalt sysselsattes personer i nordisk byggindustri under 2011, en siffra som väntas öka med personer under hela prognosperioden Svagare byggprognos för Sverige Färre påbörjade bostadsbyggen ger en svagare byggprognos för Sverige än tidigare beräknat. Cirka bostäder påbörjades under de tre första kvartalen 2012, vilket är något färre än man tidigare trott. Efter att konjunkturbedömningens byggprognos reviderats räknar man med att totalt lägenheter påbörjas i år. Stambyte + skyddsrum = problem!? Kontakta... Har du skyddsrum i din fastighet, kontakta oss vid stambyte, renovering eller reparation. Vi hjälper dig att tolka besiktningsprotokoll och lagtexter, kostnadsfritt , Europeisk byggbransch i väntans tider Euroconstructs medlemsländer kan inte se någon generell tillväxt innan läget i eurozonen stabiliseras och arbetsmarknaden återhämtar sig. Detta enligt Euroconstructs marknadsanalytiker. I år går den totala byggaktiviteten ned 4,7 procent och förväntas minska med ytterligare 1,6 procent De som främst bidrar till den svaga utvecklingen är de mest skuldtyngda länderna som drabbats av vikande byggaktivitet, höga skulder och stora budgetunderskott. En blygsam uppgång väntas under 2014 på 1 procent, och aningen större tillväxt väntas % fler konkurser Företagskonkurserna har ökat under i stort sett hela I november ökade antalet konkurser med 12 procent. Byggindustrin, transportsektorn och företag inom kommunikationsbranschen bidrog mest till månadsökningen. Ingenjörerna klarar jobben Arbetslösheten för ingenjörer håller sig på en låg nivå: 0,8 procent, visar Sveriges Ingenjörers senaste siffror. För våra medlemmar har arbetslösheten i stort sett varit oförändrad det senaste dryga året, säger Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare på Sveriges Ingenjörer. 50 miljoner för säkerheten Sveriges Byggindustrier, BI, satsar 50 miljoner kronor på satsningen En säker arbetsplats. Satsningen innebär förstärkningar till medlemsföretagen i arbetsmiljöfrågor både vad gäller att höja nivån på företagens kunskaper och kompetens samt på deras säkerhetskultur. Klarar inte 10 veckor för bygglov Ännu klarar inte samtliga svenska kommuner plan- och bygglagens krav på max tio veckors handläggningstid för till exempel bygglov. Det visar Boverkets lägesrapport Enligt samma rapport fastställs att Sverige är det land i Norden som under de senaste 50 åren har haft flest bostäder, räknat per invånare. Antalet bostäder minskade per invånare i storstadsområdena och ökade i övriga kommungrupper. Dålig elsäkerhet på förskolorna Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, har undersökt kommunernas rutiner för elsäkerhet i svenska förskolor. Bland de kommuner som besvarat enkäten saknar mer än hälften en skriftlig policy för hur elsäkerheten i förskolan ska säkerställas. 20 procent uppger att det finns en policy, men att den inte omfattar elsäkerheten i förskolorna och 11 procent uppger att det aldrig på plats görs kontroller av elsäkerheten i de kommunala förskolorna. 43 procent svarar att kontroller görs men att det sker mer sällan än en gång per år. Annons Byggkontakt 95x127.indd :07

4 3 svenska företag bland världens mest innovativa När Thomson Reuters lista 2012 Top 100 Global Innovators presenterades fanns endast 3 svenska företag med. Nämligen Sandvik, Scania och Ericsson. Garage för 85 miljoner Stockholm Parkering har anlitat Veidekke Entreprenad AB, Region Tunnel & Bergrum, för att bygga ett nytt parkeringsgarage under Stigberget på Södermalm i Stockholm. Garaget kommer att ha minst 200 parkeringsplatser samt laddningsmöjligheter för elbilar. Projektet har en målbudget på cirka 85 miljoner kronor. Skanska flyttar kubikmeter berg Skanska har vunnit bergentreprenaden i bygget av Norsborgsdepån. Kunden är SL och ordersumman är på 233 miljoner kronor. Projektet omfattar cirka kubikmeter berg i 3 kilometer tunnlar och startar omgående för att vara klart i december Norsborgsdepån blir plats för löpande underhåll, reparationer och städning av nyinköpta tunnelbanevagnar. Betongproduktion minskar dramatiskt Svensk Betongs betongindikator för november visar på minskad aktivitet i byggbranschen. Jämfört med för ett år sedan minskade leveranserna av betong till husbyggandet med 11,6 procent under november. För leveranser till infrastrukturbyggandet noterades en nedgång med 16,2 procent, skriver Byggnadsarbetaren. 4 miljoner till varför danskar skadas mer än svenskar För att ta reda på orsaken till varför fler danska än svenska byggnadsarbetare skadades i samband med byggandet av Öresundsbron, har forskare vid Sahlgrenska akademin fått 4,2 miljoner kronor i stöd av AFA Försäkringar. Trots att danskarna och svenskarna arbetade sida vid sida var det alltså fler skador bland de danska arbetarna. Det är även sedan tidigare känt att skadefrekvensen är högre i dansk än i svensk byggindustri, skriver Byggnadsarbetaren besökare var på Entreprenadexpo utanför Helsingborg i höstas. Mässan arrangeras av Mentor Smart Expo och Leveranstidningen Entreprenad och nu är det beslutat att Entreprenadexpo hålls även 2013, närmare bestämt september. 24 kvinnor 24 kvinnor i ledande befattning ska delta i BI:s nya mentorprogram Mentor Bygg, och de 18 företag de jobbar på ska samtidigt arbeta för att nå ett jämställdhetsmål som företagsledningen har valt. Bland målen som de anmälda företagen valt finns: Att i rekryteringen av yngre ska minst hälften vara kvinnor. Att alla chefer ska utbildas i jämställdhet. Att ändra rekryteringsprocessen så att det alltid är en kandidat av varje kön och alltid två som bedömer ansökningar, en kvinna och en man. Att få fler kvinnor i ledningen. Att vid rekrytering till ledande positioner lägga särskild vikt vid utformningen av annonsen. Deltagarna i Mentor Bygg AF bygg Göteborg: Bridgette O Toole platschef Besqab: Anna Slåtteby projektledare Byggmästar n i Skåne: Jenny Svensson platschef Einar Mattson byggnads: Maya Hansing Årman entreprenadingenjör Ikano bostad: Li Cederwall Frizzo eftermarknadschef JM entreprenad: Alexandra Jansson arbetschef JSB: Jenny Berglin projektledare Järntorget: Madelein Keskitalo PL/projektutvecklare Järntorget: Ludmilla Brandt projektledare Kålltorps bygg: Sara Brännström arbetsledare, Göteborg NCC: Helena Tellberg affärschef, Göteborg NCC: Therese Friedman entreprenadchef NCC: Maria Wiklund entreprenadchef, Helsingborg Nynäs tak: Margareta Hansson vd Skanska: Mia Rodrick projektchef Skanska: Ylva Friis produktionschef, Linköping Strabag: Caroline Barros projekteringsledare, Helsingborg Strabag: Cristina Udroiu verksamhetsutvecklare Strängbetong: Cecilia Seavers projektledare Sveriges byggindustrier Takvärn: Erika Arenborn vd Tornstaden: Therese Kilenstam projektutvecklare, Göteborg Veidekke: Cecilia Sahlström projektutvecklare Nyheter och artiklar varje dag:

5 Byggnadsställningsnyhet: dbarrier, en produkt som värnar om både arbets- och närmiljö Järven Akustik introducerar dbarrier, en bullerbekämpare som reducerar nedsmutsningen av vår omgivning från buller, den monteras enkelt och snabbt på byggnadsställningar till glädje för alla. Vad är då fördelarna med dbarrier? Vi frågar Dag Nordin innovatör av dbarrier och delägare av Järven AB. Jag har nu hållit på med att sanera vår omgivning från buller (icke önskvärt ljud) i över 25 års tid och naturligtvis har det hänt mycket under dessa år. Framförallt tar man buller mer på allvar idag, då man har blivit mer medveten om bullrets negativa hälsoeffekter. Första tanken med dbarrier var just att reducera och minimera bullret från byggarbetsplatser, helt enkelt förbättra livskvalitén för de boende som råkar befinna sig i närheten av en byggarbetsplats. För vem vill bo nära ett konstant ljudmatta av buller och ibland under flera års tid! Finns det några andra fördelar med att använda dbarrier? Absolut! Vi ger de som använder byggställningarna som sin dagliga arbetsplats en förbättrad och säkrare arbetsmiljö, dbarrier ger en skydd mot alla typer av väder. Genom att eliminera regn, snö, sol och vind bidrar dbarrier till ett totalt väderskydd, som minskar risken för halk-och fall olyckor. Även bullernivån på insidan förbättras tack vare en absorberande yta som minimerar bullerreflexionerna, säger Dag Nordin och fortsätter. Vi har utfört tester av produkten i vindtunnel och vet att den står emot vindbyar och höga vindbelastningar. I och med att produkten är isolerad, har den en värmekonduktivitet som bidrar till energibesparingar vid byggprojekt, genom att man kan kontrollera inneklimatet. produkten, så man inte ska sakna något och behöva avbryta montaget. Att montaget sker inifrån stående på ställningen och att man inte behöver några extra verktyg eller hjälpmedel är väldigt viktigt. Man lär sig montera dbarrier säkert från första försök. Hanteringen är enkel då dbarrier-väggen är vikbar, vilket också är att föredra vid transporter och lyft, man kan även beställa speciellt framtagna transport/lagerlådor som förenklar hantering till och från arbetsplatserna. Produkten är utvecklad för att klara av olika klimatzoner, allt från isande kyla till tropisk värme, vilket ställer höga krav på produkten, men som samtidigt ger garanti för lång livslängd utan tappad kvalitet. För kunden ska det inte spela någon roll om man hyr eller köper dbarrier, vi garanterar en högkvalitativ produkt som både användaren och närområdet kommer att få stora fördelar av. Till sist om man vill veta mera om dbarrier, vart vänder man sig då? Ni är välkommen att ringa mig direkt Tel: alt. Mobil eller besök vår hemsida avslutar Dag Nordin. Tillbaka till dbarrier, hur monterar man den på ställningen? Ett krav jag ställde på mig själv var användarvänlighet. Montaget måste kunna genomföras snabbt och enkelt, annars använder man inte produkten. När jag var yngre jobbade jag som montör och spenderade mina dagar som svetsare på byggställningar. Ett av de största irritationsmomenten var om man var tvungen att avbryta arbetet p.g.a. det saknades detaljer. Därför har dbarrier speciella snabbfästen av rostfritt fjäderstål, som man klämmer fast runt byggnadsställningsröret. De är fastnitade i

6

I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget

I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget Välkommen Så här läser du Byggkontakt Byggkontakt är väldigt enkel att läsa. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa PDFen. Senaste version hittar du här, www. adobe.se Du navigerar mellan sidorna

Läs mer

Nr 4 2014 10 december

Nr 4 2014 10 december Nr 4 2014 10 december Temperaturhöjning på Nordens byggmarknad Den samlade nordiska byggmarknaden förbättras successivt. Bilden är dock splittrad länderna emellan, där Island, Sverige och i viss mån Norge

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.17

BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.17 Byggkontakt SVERIGES STÖRSTA FRISTÅENDE BYGG & FASTIGHETSTIDNING GRUNDAD 1972 I DETTA UTSKICK: Dataprogram för elproffs! Hjälper dig med... nr 1 på marknaden originalet sedan 1995! BYGGBRANSCHEN I SIFFROR

Läs mer

Fastighetsmäklarnämndens omvärldsanalys

Fastighetsmäklarnämndens omvärldsanalys 1 (24) 2009-12-16 Thomas Carter Fastighetsmäklarnämndens omvärldsanalys December 2009 POSTADRESS TELEFON E-POST Fastighetsmäklarnämnden Box 17174, 104 62 Stockholm 08-555 524 60 registrator@fastighetsmaklarnamnden.se

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie.

Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. Byggfelsrapporten Q3 2014 Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. I genomsnitt har vi varje

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

BEF-NYTT. www.bef.nu. Nr 3 2010 oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt

BEF-NYTT. www.bef.nu. Nr 3 2010 oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 3 2010 oktober t Medlem under vattnet Läs mer på sidorna 12-13 t Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt Läs mer på sidan 32 Vad innebär valutgången?

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 eio västra sverige träffades i Borås: elfel orsakar Bränder för 1 000 000 000 kronor varje år vissa stora bostadsbolag

Läs mer

Fastighetsmäklarnämndens omvärldsanalys

Fastighetsmäklarnämndens omvärldsanalys 1 (22) 2009-09-15 Thomas Carter Fastighetsmäklarnämndens omvärldsanalys September 2009 POSTADRESS TELEFON E-POST Fastighetsmäklarnämnden Box 17174, 104 62 Stockholm 08-555 524 60 registrator@fastighetsmaklarnamnden.se

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt

Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt Lägesrapport 2009-05-28 - detta har hänt Kraftsamling Kalmar län Detta har hänt med förslagen på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Efter en omfattande

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2006 Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke Bobutiken med försmak av framtidens boende Ökat trädgårdsintresse

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Nyhetsmagasinet KLIMAT #2 2015. måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker

Nyhetsmagasinet KLIMAT #2 2015. måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker Nyhetsmagasinet #2 2015 KLIMAT Certifieringen måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker Energispaning 2015 » LEDARE Fjärrvärme en medborgerlig rättighet eller skyldighet? Precis

Läs mer

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer

BEF-NYTT. t t. Nr 3 2012 September. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. Startskott för Northland Läs mer på sidorna 32-33

BEF-NYTT. t t. Nr 3 2012 September. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. Startskott för Northland Läs mer på sidorna 32-33 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 3 2012 September t Startskott för Northland Läs mer på sidorna 32-33 t t Det ska börjas i tid Läs mer på sidorna 16-17 Vattenkraft förnyas Läs mer på

Läs mer

Rapport 2011:21 Läget i länet

Rapport 2011:21 Läget i länet Rapport 2011:21 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 Riktlinjer för bostadsförsörjning Norrtälje 2004 Sigtuna 2010 Vallentuna 2010 Upplands Väsby Upplands-Bro 2002 2002 Täby Sollentuna

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer