Innehåll: Ledare Fasadrenoveringen Hänt under året Något om framtiden Renovera med Rot-avdrag Hund, katt och fisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll: Ledare Fasadrenoveringen Hänt under året Något om framtiden Renovera med Rot-avdrag Hund, katt och fisk"

Transkript

1 TIDNING FÖR INFORMATION, ARTIKLAR & ANNONSER. UTGES AV STYRELSEN APRIL 2009 Innehåll: Ledare Fasadrenoveringen Hänt under året Något om framtiden Renovera med Rot-avdrag Hund, katt och fisk

2 Ordförandens anförande I detta nummer handlar det mycket om fakta. Hundrastgården som placeras i skogen bakom idrottsplatsen kommer säkert att avhjälpa matte/husses bekymmer med var man ska rasta sitt husdjur. Men säkert är att gräsremsan mellan lokal gatan och parkeringen inte är en lämplig plats. Husdjur ska alltid hållas i band. Ett annat problemområde är sophusen. De första soptunnelocken står på glänt medans nästa tunnor i raden bara har en bottenskyla. Snälla Du, ta några steg till! Observera vad man inte får slänga i grovsophusen! Störningar har tilltagit i form av hög musik, fester, skadegörelse, m m. Visa hänsyn mot dina grannar och speciellt då de säger till dig att de blir störda. Tonen då någon blivit tillsagd av sin granne kan stundtals vara hätsk och otrevlig. Bokningssystemet för tvättstugor kommer att ta bort problemet med att någon tar ens bokade tvättid som tydligen förekommer och ger upphov till konflikter. Sjötungan är och ska vara en bostadsrättsförening där alla trivs i sitt boende och medverkar till trevligt umgänge. Bengt Rapp Ordförande och ansvarig utgivare Fasad- och balkong Efter sju långa förberedelseår så tog det fart med upphandling och genomförande. Upphandlingen sköttes av föreningens konsult Lennart Ringblom, HSB Konsult, på ett föredömligt sätt. Anbudsgivarna sattes på kraftprov för att visa att de skulle klara av projektet inom uppsatt tid och med i anbudet angiven summa. Den slutliga vinnaren blev som alla känner till Hed fasad AB. Ett hus, M 76 78, valdes ut som provhus så att metoder, material och tidplan kunde kontrolleras mot verkligheten. När detta var klart påbörjades respektive hus i etappordning. Avslutet av hela projektet skedde cirka tre månader tidigare än planerat på grund av de milda vintrar som rådde. Styrelsen har fått många boendes lovord för väl genomfört arbete, och det är tack vare dessa personer som allting har gått så bra: Pether Johnsson, Brf Sjötungans representant Robert Frick, Brf Sjötungan f d ordförande Rolf Forsberg, arkitekt Lennart Ringblom, HSB Konsult, Kvalitetskontrollant Björn Öberg, HED FASAD AB Åke Hamber, HED FASAD AB Kerstin Ingmo, Opartisk besiktningsman Och många underleverantörer och skickliga arbetare, snickare, betongarbetare, elektriker, m fl yrkeskategorier. Vilka är då Hed Fasad AB? Kopplingen till Tyresö är stark, och faktiskt också till Myggdalsvägen Följ med på en historie lektion med Hed Fasads Åke Hamber: Företaget grundades ursprungligen 1964 under namnet Erik Hed Murnings AB med säte i Huddinge på Toffelbacken 25. Som namnet säger så inriktade sig företaget på framför allt murningsarbeten men även putsarbeten. I början av sjuttiotalet kom sonen Jan-Erik in i företaget efter att först ha arbetat inom Stockholms kommun och samtidigt studerat på Teknisk aftonskola. Erik Hed lämnade sedan företaget helt och återvände till hembygden i Dalarna. Jan-Erik var bosatt i Tyresö varför han 1982 flyttade företaget närmare och byggde nya lokaler på Vintervägen 6. Från dessa lokaler bedrev man mur- och putsarbeten och Jan-Erik hade även en avdelning för gymnastik och bollsporter. Numera hyr Tyresö Gym dessa lokaler helt skilt från vår verksamhet. Så småningom lämnade Jan-Erik sitt radhus och sökte nytt boende vilket blev med adress Myggdalsvägen kände Jan-Erik att han ville dra ned på arbetsinsatsen och kontaktade då undertecknad med frågan om jag kunde tänka mig att börja hos honom. Självklart så tackade jag ja till detta erbjudande eftersom Jan-Erik drivit företaget så att ryktet var väldigt gott och med många fina objekt bakom sig. Samtidigt ändrade vi inriktning från att enbart ha arbetat med murning och puts till att arbeta med hela det yttre på husen såsom även balkonger, fönster, yttertak, m m. Styrelsen i bfr Sjötungan: Bengt Rapp, ordförande (dagtid), Pether Johnson, vice ordförande (dagtid), Bertil Neij, sekreterare och studieombud (dagtid), Stefan Bengtsson, IT (TV, bredband och hemsida), Anita Buske, mark, Rolf Stohr, tryckt information och däckförvaring (dagtid), Lena Holmberg, suppleant, Markku Sandelin, suppleant. Vi i styrelsen ber er respektera vårt privatliv och i första hand använda Felanmälan, Störningsjouren och Måndagsträffen för kontakt med styrelsen, och i andra hand de nummer som angetts under dagtid till ordf, vice ordf och sekr för akuta ärenden som berör styrelsen. På kan du hitta svar på de flesta frågor som rör föreningen. I alla portar finns en infoskylt med telefonnummer. 2

3 renoveringen Åke Hamber, Hed Fasad. Björn Öberg, Hed Fasad. Lennart Ringbom, kvalitetskontrollant. Pether Johnsson, brf Sjötungan. Året därpå så ville Jan-Erik sälja företaget på grund av familjeskäl. Vi var tre personer som förvärvade bolaget med fastigheten på Vintervägen varmed även Jan-Erik flyttade hem till Dalarna. Vi som tog över verksamheten var Jan-Eriks syster Birgitta Hjelmberg som arbetat med administration i företaget sedan sjutiotalet, Björn Öberg som började som murarlärling 1964 och arbetade som arbetsledare från början av åttiotalet, samt undertecknad Åke Hamber med bakgrund i ett annat fasadföretag och som dessförinnan främst arbetat med ombyggnadsprojekt i byggbranchen sedan sextiotalet. När ni nu har följt arbetena på era fastigheter så har dessa på platsen styrts av Björn Öberg som lättast kan presenteras som den Tummen upp får de nya informationstavlorna som visar besökarna rätt i vårt nyrenoverade Sjötungan. Rolf Forsberg, arkitekt. person som hörs långt även utan mobiltelefon. Nämnas kan att grundaren Erik Hed hade samma röstförmåga och temperament. I dag har Birgitta Hjelmberg gått i pension och Björn och jag leder fortfarande företaget med en ny ägare, Pål Wingren, som har för avsikt att föra bolaget vidare som familjeföretag. Påls fru Elisabeth arbetar nu i företaget och har ersatt Birgitta. Från att ha börjat i liten skala på sextiotalet så har vi utvecklats till att vara ett marknadsledande bolag inom vår nisch med drygt ett hundratal anställda duktiga yrkesarbetare. Stort tack för uppdraget i era fastigheter på Myggdalsvägen! Tummen ner Åke Hamber blir det för dem som envisas med att släpa upp kundvagnar i området. Det kan lätt bli svåra olyckor om barnen frestas att skjutsa varandra i dem. 3

4 En sammanställning av allt det som hänt och planerats under 2008 och vad som väntar under 2009 och framåt. Missa inte stämman i Bio Forellen den 13 maj. Nytt för i år: musikunderhållning! Inglasning och markiser Intresseanmälan under 2005 visade att cirka 250 hushåll var intresserade av inglasning och cirka 50 av markis på sin balkong. Hittills är det 240 monterade inglasningar och 43 markiser. Priset för de som nu önskar köpa inglasning är kr inklusive moms, och beställningsunderlag hämtas genom besök på Måndagsträffen. Priset gäller under 2009 och ensamleverantör är HED FASAD AB. För beställning av markis eller vävbyte gäller dagspris hos leverantören Holmström i Trollbäcken. Även här behövs ett besök på Måndagsträffen för att få beställningsunderlag. Köper du markis hos annan leverantör så hämta specifikationen på utförande och tygets färg på Måndagsträffen. Byte av garageportar Under våren kommer samtliga garageportar att bytas ut till portar av typen giljotin, det betyder att de går upp på utsidan av fasaden. Bytet sker för att de befintliga portarna inte längre är värda att laga på grund av slitage, ålder och att de ständigt utsätts för sabotage. Även våra berömda sjöbodar får ett delvis nytt utseende då portmotorn sitter på utsidan. Bygglov har getts av Tyresö kommun. Under bytet kommer det att bli störningar vid in- och utfart, men det hoppas vi du som har garageplats har förståelse för. Lokal blir lägenhet Som det beslutades vid stämman 2008 så är nu lokalen i Myggdalsvägen 104 bottenvåningen klar för att byggas om till en 4-rumslägenhet. Lägenheten förses med balkong och inglasning samt nya våtrum och kök. Ytskikt invändigt blir av god standard. Bygglov har getts av Tyresö kommun. Mc- och mopedparkering Det har under många år varit problem med mc- och mopedparkering inom området. Det har nu blivit en helt ny lösning i och med att en del av föreningens förråd i C-garaget har gjorts om till mcgarage och bilplatser som blir extra breda (och kostar lite mer). De gamla mc-platserna avser vi att göra om till mopedplatser. De som nu har sin motorcykel framför bilen i garaget kommer att erbjudas mc-plats. Praktisk går det till så att alla sägs upp från nuvarande avtal och erbjuds nytt avtal och plats. Kostnaden för motorcykel blir densamma som tidigare 150 kr i månaden. Energideklarationen Föreningen slutförde energideklarationen på utsatt tid, det vill säga före den 31 december 2008, som var ett krav från Boverket. Till vår hjälp som energiexpert har föreningen anlitat HSB som lämnade deklarationerna (59 stycken, ett per hus) till Boverket. Insamlingen av data för föreningen under perioden september 2007 till augusti 2008 tog ganska lång tid i anspråk och har gett uppgifter på framtida förbättringsprojekt för sänkning av både el- och värmeförbrukning. Intyget sitter snart i varje port. 3-fas installation Upphandling av 3-fasprojektet pågår för att kunna presentera förslaget vid årsstämman för beslut om genomförande. Tidsplan: Vecka Aktivitet 3 Förfrågningsunderlag skickas ut 15 jan 9 Anbud in 4 mars Komplettering av anbud. 0-ställning 13 Förhandling med uppgörelseprotokoll, villkorat av 20 Beslut på stämma 13 maj Stamspolning Stamspolning av såväl vertikala som horisontala avloppsledningar gjordes Ledningarna är i god kondition. Endast en bristning hittades i en avloppsledning, vilket kunde åtgärdas med smärre ingrepp i den boendes lägenhet. Tänk på vad du spolar ner i avloppet. Enkelt kan det uttryckas att endast det som passerat kroppen ska spolas ner i toaletten. Andra föremål kan orsaka stopp som kan drabba andra boende med kostsamma skador som följd. Stopp kan det även bli i kommunens ledningsnät och pumpstationer, speciellt varnas för damstrumpor som inte sällan hittas lindade runt pumpaxlar. Markskötsel/återställning I samband med fasadrenovering var det tvunget att ta bort buskar och andra planteringar runt husen. Tidigare markentreprenören har sagts upp och ny entreprenör är under upphandling för att överta markskötsel från 1 juni För nyplantering av buskar och träd upprättas en plan. En arborist har inventerat husnära träd och gett styrelsen en plan för vilka som behöver ersättas eller på annat sätt åtgärdas. Vissa träd behöver fällas då de är sjuka. Våra entréer i låghusen har kompletterats med asfaltramper för bättre tillgänglighet. Asfaltering av yttre körvägar sker under 4

5 våren. Inre asfaltytor kommer också att åtgärdas efter det att belysningskomplettering har utförts. Stenar som finns inom området kommer att ommöbleras då flera ligger på fel plats och dessutom är de onödigt många. Gestaltningen av gårdarna ges olika teman som bygger på skärgård och sjö. Konstnärlig utsmyckning saknas för närvarande i Sjötungan, detta kommer också att ses över. under 2009 i samband med byte av portar. Golv i garage och allmän uppsnyggning sker löpande och allt beräknas vara slutfört under Underhåll av miljöhus och fristående tvättstugors fasader blev skjutet från 2008 till Ekonomi Föreningens ekonomi är god och följer den upprättade underhållsplanen. Avsättningar för framtida arbeten är gjorda. Detaljer kommer i årsredovisningen för 2008 som utdelas inför stämman i varje brevlåda. Dessvärre tvingas vi konstatera att några inte betalar avgiften i tid utan lånar pengar av föreningen. De påförs påminnelseavgift och dröjsmålsränta samt i några fall även inkassokostnad. Om du vet med dig att det är problem för dig att betala i rätt tid så använd då tjänsten Autogiro. Kontakta Gurli Nordlander på HSB så hjälper hon dig igång, telefon Stämma Den årliga stämman för HSB bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö avhålls den 13 maj Stämman börjar kl 19 i Bio Forellen. Enkel förtäring serveras från kl 18. Från kl 18 spelar Stockholms melodiiklubb består av: Christer Alm trumpet, L-M Ahlgren trummor, Lena Hedin sång, Erik Holgersson tenorsax, Jim Johansson altsax, Maud Lindblom klarinett, Lasse Lindström trumpet, Bengt Lublin baritonsax, Bo Redtzer altsax, Lasse Romin bas, Thomas Rynell tenorsax, Karl Johan Sköld kornett, Thore Söderman gitarr, Peter Wiedenkeller trombon, Bertil Åkerström dragspel. Underhållsplan Enligt stadgarna 33 ska styrelsen upprätta underhållsplan för genomförande av underhåll av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Den underhållsplan som gällt from 1993 och som reviderades 2007 visar att det periodiska underhållet har hållit både tidsplan och ekonomi. Det periodiska underhållet har utförts i trapphus, hissar, fasader, balkonger, omläggning av tak, tvättstugor delvis genom byggnation av tre fristående tvättstugor, bastu och gym genom flyttning till nya lokaler. Återstående arbeten till och med år 2013 är fortsatt underhåll av några slitna tvättstugor. Införande av bokningssystem för tvättstugor och bastu. OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) under eldningssäsongen Samtidigt görs injustering av till och frånluftsystem. Radonmätning utförs också under eldningssäsongen Underhåll av garage har påbörjats genom nya garageportar och skapande av mc- och mopedplatser. Garagefasaderna målas Bokningssystem Bokningstavla för att boka tid i fristående tvättstugan vid M 74 blir driftsatt från och med 1 maj. Anvisningarna för att boka tid är enkla att följa. Visa din elektroniska nyckel för tavlan och välj sedan datum och tid. Lika lätt är att avboka tagen tid. Bokning gäller familjevis, det vill säga alla i familjen får tillträde under bokad tid. Bokningstavlor för alla tvättstugor och bastun införs löpande under Bastun Vår bastu får ständigt nya medlemmar till en mycket ringa kostnad som i dag är 20 kr per person och månad, eller max 100 kr per hushåll. Bastun är således endast öppen för våra boende i Sjötungan. Längre öppethållande har kommit upp som förslag. Vi kommer att utöka bastutiderna enligt följande: Måndag kl familjebastu Tisdag kl damer Onsdag kl familjebastu Torsdag kl familjebastu Fredag kl herrar Lördag kl familjebastu Söndag kl familjebastu Familjebastun bokas för en timme. Under dam- och herrkvällar är det öppet hus. Det kommer att finnas elektroniska bokningstavlor i de fristående tvättstugorna samt i föreningslokalen där Du bokar Din familjebastutid. Innan dessa är uppsatta kommer bokningsblock finnas utanför bastun där man antecknar sig. Bokningstavlan kommer att tas bort. Din bokningscylinder kan du lägga i anvisad låda i bastulokalen eller lämna i brevlådan utanför Måndagsträffens lokal på Myggdalsvägen 102 B. Några siffror Elförbrukning för trapphus, tvättstugor, markbelysning, andra gemensamma utrymmen är 19 kwh/kvm. Värmeförbrukningen per kvm är 119 kwh i detta ingår även varmvattenuppvärmning. 5

6 Underhåll av lägenheter Enligt stadgarna 31 är det respektive bostadsrättshavare som står för det inre underhållet. I samband med konditionsbesiktningen 2008 noterades att många bostadsrättshavare brister i sitt underhåll av våtrum. Väggar och golv lades in i samband med stambytet i duschrum och är nu slitna och i vissa fall har skarvar spruckit upp vilket kan ge fuktskador. Dessa skador/brister är inte ersättningsbara genom HSB Försäkrings gemensamma bostadrättstillägg då de inte uppkommit plötsligt och oförutsett. Om inget görs av den boende drabbas föreningen av onödiga kostnader för följdskador då föreningens fastighetsförsäkring tvingas tas i anspråk för utrivning och uttorkning med självriskkostnader som följd. Hantverkshjälp HSB Stockholm har slutit ett antal ramavtal med olika hantverkare. Det ger våra Passa på att underhålla/renovera din lägenhet då du kan erhålla ROT-avdrag enligt nedanstående regler: Ett ROT-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrättslägenhet. Avdragen för ROT-arbeten förs in i samma system som avdragen för de hushållsnära tjänsterna. Det innebär att skatteavdraget för renovering och de hushållsnära tjänsterna tillsammans får uppgå till max kronor. Skattereduktion medges med 50 procent av arbetskostnaden, dock med max kronor per år och person. Det är ägaren av ett småhus eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion. Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x kronor per år, det vill säga kronor per år. Totalt kan de två delägarna alltså renovera eller köpa hushållstjänster (avdragsgillt) för max en kostnad av kronor per år. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll, det vill säga det som bostadsrättshavaren svarar för enligt bostadsrättslagen. Eftersom det är arbetskostnaden du får skatterabatt på är det smart att köpa tjänster som är arbets intensiva men där materialkostnaden är förhållandevis låg som till exempel målning, tapetsering och golvslipning. Arbetet måste ha utförts efter den 8 Det här är väl att ta i men ytskiktet har du som bostadsrätthavare faktiskt ansvar för. medlemmar förmånliga erbjudanden på ett stort antal produkter och tjänster inom bland annat måleri, plåt och smide samt vvs och bygg. För att nå listan med ramavtalenkan du gå in på den krångliga adressen: Ombyggnad i lägenhet, ROT-avdrag Rot-avdrag Reglerna för rotavdraget blev klara i mitten av mars. Till skillnad från tidigare år med tillfälliga rotavdrag handlar det numera om riktigt höga belopp. Det s k Husavdraget, som omfattar både rotavdrag och avdrag för hushållsnära tjänster, ger upp till kronor i skatterabatt per person och år. ROT-avdraget gäller på arbeten utförda från och med 8 dec Om arbetet är utfört och betalt före den 1 juli i år kan du begära jämkning hos Skatteverket för att slippa ligga ute med pengar. Annars får du tillbaka dem tidigast vid midsommar nästa år. Från och med den 1 juli år gäller den så kallade fakturamodellen. Då får du skatterabatten direkt på fakturan, eftersom hantverksfirman ansöker om skatterabatten. Spara kvittot du kan använda det igen om du säljer bostaden. Då får du dra av för materialkostnader samt om du haft arbetskostnader som du inte fått skatterabatt för. Det gäller för alla ny-, till- och ombyggnader samt för vissa reparationer om de inte är äldre än fem år. ROT-avdraget gäller för både bostadsrättslägenheter och småhus. Den hantverkare som utför arbetet måste ha F-skattsedel. december Arbeten utförda i december 2008 kommer att slås ihop med 2009, så i maxbeloppet för 2009 ligger även arbeten som är gjorda i december Mer information om ROT-avdragen hittar du på regeringens hemsida: Glöm inte att du ska ha styrelsen tillstånd innan arbete påbörjas. Blankett finns jsp?d=35432&a= eller en kanske enklare medtod: kom in till Måndagsträffen helgfria måndagar så får du en utskriven kopia direkt i handen. att hämta på Måndagsträffen eller på www. sjotungan.se Nedan finner du HSB försäkrings förtroendeentreprenörer som föreningen använder vid ombyggnation och skador. Dessa bör du använda dig av då de är väl insatta i försäkringsvillkor och ROT-avdrag. CH Bygg AB, Christer Carpewall , epost: Gärdets Bygg AB, Urban Mellåker vxl David: , epost: HGC Bygg AB, Hasse Carlsson P Tillbergs Byggnads AB, Paul Tillberg PSB-Gruppen, Peter Sandström Recreo Bygg AB, Göran Smedstad , epost: Storstockholm Byggservice AB, Thomas Erixon Robert Holmström S&Q Bygg AB, Sven Axelsson , epost: Åke Tungel Byggare AB eller Pelle: , epost: Vaskab, Anders Österlund eller Johan Laurin , Peter Sjöström , Göran Edås

7 Är det skillnad på en katt och en katt? Det finns bondkatter och raskatter i prislägen från en hundralapp till flera tusentals kronor. En bondkatt betalar man oftast inte mycket för. Tänk då på följande: mamman känner man kanske, men pappan har ingen sett. Vad jag menar är: vad är det som säger att detta lilla ullnystan du precis kom hem med inte blir en riktig värsting i vuxen ålder. Skaf far du en katt på detta sätt bör du åka till veterinären och få den undersökt för öronskabb, avmaskad, vaccinerad mot kattpest och kattsnuva. Köper du en raskatt av en upp födare får du en stamtavla med fem generationer bakåt. Du får katten veterinärbesiktigad, avmaskad och vaccinerad vid leverans. Du får kanske träffa pappan, mormor och till och med morfar. Du kan då själv göra en bedömning av kattens temperament. Han eller honkatt. Spelar ingen roll. En hankatt kan/bör kastreras från sex månaders ålder. Och en hona behöver inte ha en kull innan hon kastreras. Oavsett hur du skaffar din nya älskling så kommer du att älska den i många år och den älska dig lika länge. Tänk på att den kan leva i upp till 15 år. Har du planerat för det? Skaffa inte en katt på impuls eller för att barnen tjatar! Det är inte skillnad på en katt och en katt, vår tamkatt härstammar från den afrikanska vildkatten. Kan en katt då leva sitt liv inomhus? Ja, absolut. Hemma är det lugnt och tryggt. Spännande saker händer däremot utanför fönstret. Där finns mycket att titta på och man tror att katten längtar ut. Men gör den verkligen det? Skulle du släppa ut innekatten byts tryggheten mot förvirring och rädsla. Katter behöver trygghet. Ute lurar många faror. Bilar och bussar är några. Många katter träffar dessa fordon bara en gång. Första och sista, tyvärr är det så. Alla tycker inte om att din katt uträttar sina behov i barnens sandlåda, eller att den kommer in genom balkongdörren, och många är allergiska eller rädda för katter., Inte bara din katt riskerar att bli osams med dina grannar. Små revir, många katter på en liten yta, ger upphov till kattslagsmål. Din lilla katt kan jagas i väg av den ilskna hankatten och kanske hittar den inte tillbaka hem. Katten kan faktiskt också bli stulen. Vill du ändå låta katten vara ute prova med att gå med katten i sele. Många katter vänjer sig snabbt. Om katter vistas ensamma på en balkong som är belägen mer än fem meter över marken måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra att katten faller ner. Utan nät hoppar troligtvis katten ut, tar sig in på nästa balkong eller i värsta fall ramlar den ner. Kolla dock med föreningen innan du sätter upp ett nät. Lek med din katt. Som liten är allt spännande från minsta dammtuss till snodden i morgonrocken. Full fart ena stunden och i nästa djup sömn. Ju äldre katten blir desto lugnare blir den. På ålderns höst är det bästa som finns att tillbringa dagarna i ett soligt fönster eller i favoritfåtöljen. En katt sover upp till 18 timmar per dygn. Köp ett klätterträd till din katt redan som liten, så får den möjlighet att klättra och vässa klorna och dina möbler får vara i fred. En kam och borste är inte hel ler dumt. Skaffa även lite kattgräs i en kruka, det är bra för kattens matsmältning. Använd ett bra foder och en bra kattsand. Allt detta får du tag i hos zooaffären i centrum. Vill du bada din katt duger ett oparfymerat barnschampo alldeles utmärkt. Glöm inte att skölja ordentligt! Katten är lättskött och kräver egentligen inte så mycket av sin ägare. Ger du den kärlek och omvårdnad kommer du att få mångdubbelt tillbaka. Du får en vän som snabbt lär sig dina vanor. Som står vid ytterdörren och väntar när du kommer hem. Ligger i ditt knä och spinner och när det är sovdags somnar djupt på ditt bröst. Som hjälper till med alla hushållsbestyr från matlagning till dammsugning. Teckna en försäkring på din katt. Ett akutbesök på ett djursjukhus kan kosta många, många tusenlappar. Låt kastrera din katt oavsett om det är en hona eller hane. Det finns alltför många hemlösa katter så det är viktigt att vi alla hjälps åt så att inte antalet ökar. En lokal veterinär heter Tyresö Djurklinik eller så kan du vända dig till Bagarmossens Djursjukhus. Var rädd om din livskamrat. Håll din katt inne! Vill du veta mer finns mycket läsning på nätet. Här är några tips: och Vill du kanske gå med i en kattlubb eller kanske besöka en kattutställning Stefan Bengtsson Insändare Är hundbajs en skitsak? Efter förtydligandet av styrelsen att hundpinkning (rastning) inte är tillåtet, vilket jag är mycket tacksam för, skall jag också tillägga att det inte är tillåtet att låta hunden skita inom området heller. Det är fortfarande någon/några som helt fräckt låter sin hund utföra sina behov vid husväggarnas gräsplättar längs trottoaren mellan Myggdalsvägen och Sjötungan. Det har nu gått så långt att gränsen är nådd och samtal har förts med åklagare/länsstyrelsen och polis inför filmning och polisanmälan. Jag har märkt en klar förbättring från många av er hundägare som kanske inte tidigare förstod vilken kränkning och trakasseri denna rastningverksamhet innebär för dem som bor på markplan, det är precis som ni skulle stå själv och göra era behov där, inte så roligt nej. Varken den estetiska eller sanitära aspekten är tilltalande. När våren kommer så kan man inte öppna fönstren utan att få in stora flugor som utan tvekan har dinerat i hundlämningar. Tänk er själva när dessa sedan sätter sig på bord, smörgåsar eller i maten. Dessa trakasserier och kränkningar (hundbajs och pinkning även om ni tar upp) måste få ett slut. Jag begriper inte hur de hundägare är funtade som låter hunden göra detta utanför andras bostadsfönster. Jag vet inte om dessa är analfabeter eller på annat sätt inte förstår språket, jag har föreslagit styrelsen att få upp förbudsskyltar på gavlar och långsidor för att upplysa de som inte är boende här. Detta trots att de borde känna till lagarna, såväl kommunallag, som miljölag, som hälsoskyddslag och stadgarna i Sjötungan. Och ni låter andra rasta er hund så upplys dem om lagarna och stadgarna, ni är ansvariga för era familjemedlemmar (hunden inkluderad), Här följer några rader ur de lagar som vi alla SKALL följa. Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1 Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. 8 Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Såväl förelägganden som förbud får förenas med vite Miljöbalken skall tillämpas så att 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, Signaturen RI 7

8 Fisksorter i och kring brf Sjötungan Spätta [hojus åkus] Visar sig från mitten på maj till slutet av september, oftast iklädd hjälm och färgglatt skinn. Mullrar mycket. Sjötunga [neonus lysus] Tydligaste kan den observeras på gaveln M12. Torsk [tallin resus] Ingen rapporterad förekomst i Sjötungan. Björkna [grenus grönus] Tappar sina gröna fjäll om hösten. Står åter i full grönska framåt våren. Lyssnar då ivrigt med sina musöron. Id [kämpus knegus] Flitigt förekommande lite varstans i Sjötungan. Stör [volymus värstus] En inte särskilt uppskattad medlem i dammen. Stimmar ovanligt mycket utan att ta hänsyn andra. Kan dämpas med hjälp av stör(ningsjouren). Gös(ta) [herre elegantus] Numera en ganska sällsynt firre med stil. Gillar randigt. Forell(en) [bio dukus] En gigantisk syn som rymmer många hundra personer i sin buk. Sväljer många Sjötungor den 13 maj. Kattfisk [sprättus i sandlådus] Tassar runt i området på jakt efter föda och toalett. Trivs mycket bättre inomhus. Yngel [gängus gapus] Drar runt i små högljudda stim. Hannarna försöker överträffa varandra i tokiga upptåg för att imponera på honorna. Utvecklas inte sällan till Id. Strömming [kortis fixus] Tillhör släket hantverksfiskar och fixar allt med en sladd. Slår gärna volter och kan ibland dela ut en propp. Finns även i en mörkare variant som kallas Sotare, men sysslar då helst med rengöring. Sej [fastighet skötos] En hjälpsam herre som egentligen heter Berndt, men har fått sitt namn efter divisen "Det ordnar Sej". Är nära släkting med Id. (K)olja [kladdus golvus] En giftig typ som ibland lämnas vind för våg i grovsoprummen. Smiter då ofta ut på golvet till mångas förtret. Ab(borr)e [perforera mera] Tillhör också släktet hantverksfiskar. Allmänt förekommande i Sjötungan, lite väl allmänt enligt en del. Är vid vissa tidpunkter mycket nära släkting till Stör. Hammarhaj [bankus knackus] Är egentligen ingen fisk, men har ändå indelats i släktet hanverksfiskar på grund av sitt släktskap med Stör. Tumlare [snurrus torrkus] Inte heller en riktig fisk, men enstaka exemplar snurrar omkring lite varstans i området. Behöver ständigt hjälp med att rensa magen från ludd. Val [ledamotus bytus] Gör sin stämma hörd en gång om året och kan lätt påverkas av alla Sjötungor. Kallas ibland för demokratifisk. Fångas lättast med röstfiske. Nära släkting med Forell(en). Sjötunga Walewska Portioner: 4 Svårighetsgrad: Svårt Ingredienser: 600 g sjötungsfilé (om ni inte filear själv, be fiskhandlaren att han spar skrovet och koka buljong på det när ni kommer hem; det går med tärning, men om ni nu ändå ska slå på stort ) 2 tsk citronsaft 1½ dl torrt vitt vin 1½ dl stark fiskbuljong 1 msk smör + 1 msk mjöl 4-5 dl vispgrädde 1 äggula 1-2 msk smör salt och en aning cayennepeppar Tillbehör och garnityr: Pommes Duchesse (spritsat potatismos, se recept nedan) 4 lättkokta champinjonhattar 4 tryffelskivor (nu börjar det bli knepigt) 4 bitar hummer (stjärt och klor) Pommes duchesse: 12 medelstora potatisar av mjölig sort 2-3 msk smör 2 äggulor 1 tsk salt 1 krm nymalen (helst) vitpeppar Gör så här: Börja med pommes duchessen: Koka potatisen och slå av vattnet, mosa eller pressa den. Blanda och arbeta in smör, äggulor och kryddor. Fyll moset i en stor spritspåse med krusad spets. Spritsa moset runt kanten av ett ugnssäkert stort fat. Gärna av silver. Det har väl alla! Spritsa moset medan det är varmt, det går lättast då. Lägg sjötungsfiléerna dubbelvikta i en smord låg, vid panna. Fyll på med citronsaft, vin och fiskbuljong. Täck med lock eller folie och sjud mycket sakta i 5-6 minuter beroende på filéernas storlek. Sätt ugnen på grill 300 grader. Förgratinera det spritsade potatismoset så det får lite färg, alltså inte helt färdigt. Lägg upp fisken på ett fat, låt dem rinna av och håll dem varma under folie eller dylikt. Koka ihop spadet från fiskkoket till hälften. Krossa hummerskalen i en mortel och låt koka med i fiskspadet när det kokar ihop. Använd en rymlig kastrull och koka på högsta värme, sila av spadet. Blanda under tiden 1 msk mjukt smör med 1 msk mjöl till en jämn smet (på köksfranska burre manié). Klicka i smeten i spadet under vispning samt späd med 3-4 dl av grädden. Koka ganska kraftigt under vispning till en ganska tjock sås. Vispa upp resten av grädden. Tag såskastrullen av värmen och vispa i äggulan och 1-2 msk smör. Smaka av med salt, citronsaft och en doft av cayennepeppar. Vänd slutligen ner den vispade grädden i såsen. Lägg de avrunna filéerna i mitten på fatet med potatismoset och häll över såsen. Ställ in det hela i ugnen under ständig uppsikt tills såsen och pommes duchessen får fin färg. Garnera med hummerbitar, lättkokta champinjonhattar samt tryffelskivor! Servera omedelbart. Till detta: Chablis eller Sancerre! Fler goda recept på 8

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 Information från Nya grannar Än är det behaglliig temperatur ii lluften Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT)

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) 1 Ankomststämpel Ärendenummer (fylls i av myndigheten) Siffror inom ring hänvisar till upplysningar på sidorna 7, 8 och 9 i broschyren. Om ansökan gäller

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 www.skogalundsklippan.com Information från Styrelsen MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 Vårdagjjämniing,, sommartiid God fortsättning på det nya året, vi ser fram emot ett år i energisparandets tecken och

Läs mer

Ansökan om balkonginglasning

Ansökan om balkonginglasning Ansökan om balkonginglasning Lägenhetsnummer: Namn: Adress: Majrovägen: Trappa: Vi vill montera balkonginglasning på vår balkong: Montageritning bifogas: Leverantörsval: Val av balkonginglasningssystem:

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

STINSNYTT. Nya grannar. Sopor

STINSNYTT. Nya grannar. Sopor STINSNYTT Informationsblad till boende i Stinsparken, Tillberga Augusti 2013 Nr 7 Innehåll Nya grannar Sopor Ny Ordförande Höststädningen Målning Bilparkering Förändringar inomhus och tomt Omläggning av

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm 2005-11-05 sid 1 Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm Bakgrund Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads riktlinjer enligt gällande

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida:

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Maj 2015 Sid 1 Information om stambytet Byggstarten är

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö TRIVSEL/ORDNINGSREGLER Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 Natiionalldag,, miidsommar semester Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 Sommarvärme,, piingst Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon sedan förra

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Södra Gulsparvsgatan 56

Södra Gulsparvsgatan 56 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Område Söderkulla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll framför allt för det fria läget med underbar utsikt och helt insynsskyddat.

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Tiiden mellllan hägg och syren är här Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

bladet Sun nnan Målardag 13 september September 2008 Redaktör: Jimmy Egserius i 205:an,

bladet Sun nnan Målardag 13 september September 2008 Redaktör: Jimmy Egserius i 205:an, bladet Redaktör: Jimmy Egserius i 205:an, 08-7153034 Jimmy.egserius@gmail.com Sun nnan den Målardag 13 september 4 September 2008 Styrelsen för brf Sunnan Barbro Biberg, ordförande ekonomi, nya medlemmar

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2 Förfrågan om intresse att renovera fönster Har skickats ut till alla 176 hus inom Akalladalen 130 hus har svarat Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kulladalsgatan 10 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kulladalsgatan 10 B Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39,5 m² Område Kulladal Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för lägenheten för dess läge på Kulladal som känns både lugnt och tryggt.

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Information till nya medlemmar

Information till nya medlemmar Bostadsrättsföreningen Stensveden Utgåva 3 2012-12-18 Information till nya medlemmar Vår förening är en fristående bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening,

Läs mer

Julinfo från Brf Järnåldern

Julinfo från Brf Järnåldern Årsavgift Julinfo från Brf Järnåldern Styrelsen har beslutat att det inte blir någon höjning av årsavgiften vid årsskiftet 2013-2014. Utedagar 2014 Klipp ner och packa ihop så mycket som möjligt. Förpacka

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bävernytt. Om Bäverdammen ritats av Giovanni Battista Piranesi. ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Herr Bäver säger: Nr 2 april 2003

Bävernytt. Om Bäverdammen ritats av Giovanni Battista Piranesi. ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Herr Bäver säger: Nr 2 april 2003 Bävernytt Herr Bäver säger: Nr 2 april 2003 ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA Katter på gården Ny medlemsenkät Årsstämman uppskjuten! Om Bäverdammen ritats av Giovanni Battista Piranesi. Nytt datum för årsstämman

Läs mer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer Allmänt Föreningens namn? Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer 745000-1370 Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer på att den ska bli

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 januari 2009. Italienskt - ekologiskt med Matmästare Sander Johansson. Arrangör:

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 januari 2009. Italienskt - ekologiskt med Matmästare Sander Johansson. Arrangör: Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET 28 januari 2009 Italienskt - ekologiskt med Matmästare Sander Johansson Arrangör: Konsumentföreningen Norrort Optimusvägen 21 194 34 Upplands Väsby www.kf.se/norrort Crostini

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Årsredovisning för Brf Tele 2004

Årsredovisning för Brf Tele 2004 Årsredovisning för Brf Tele 2004 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tele får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2004. Årsmötet Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 20 april 2004 med

Läs mer

Brf Vindsslottet Juli 2007

Brf Vindsslottet Juli 2007 Nyhetsbrev ombildning Vi tänkte med detta brev berätta lite mer om vad en ombildning innebär och förhoppningsvis kunna hjälpa dig i ditt beslut kring ombildningen. Processen Nedan finner du de steg som

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer