Jakten på en serieanläggare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jakten på en serieanläggare"

Transkript

1 TEMA Säkerhet Jakten på en serieanläggare Flera anlagda bränder inom samma område sprider inte bara skräck hos de boende, de kan också orsaka stora ekonomiska skador på fastigheter och närliggande miljö. Serieanläggare av bränder är ofta svåra att få fast, men nu har Eva Ljungkvist och Dan Granvik tagit fram en ny metod för att förutsäga serieanläggarens nästa drag. TEXT: JONAS LANNERING ILLUSTRATION: ROBERT HILMERSON En tidig morgon vintern 2010 kunde invånarna i Ystad äntligen andas ut. Efter en unik spaningsinsats hade polisen lyckats fånga den så kallade Gryningspyromanen på bar gärning. Ulf Borgström, som är hans riktiga namn, hade då satt skräck i Ystad under många år men flera gånger släppts ur häktet i brist på bevis. I det fallet hade man en ganska klar bild om vem gärningsmannen var. Men bevisläget gjorde det väldigt svårt att åtala honom. Vi var tvungna att försöka förutse hans mönster för att kunna gripa honom med fingrarna i syltburken, säger Dan Granvik som efter Ystadsfallet pensionerade sig efter över 40 år som polis, med brandutredningar som specialitet. 58 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2015

2 Ett växande samhällsproblem träder fram vid en titt i statistiken över anlagda bränder i Sverige. Enligt Björn Björkman, rådgivare på på Brandskyddsföreningen, kostar anlagda bränder samhället över en miljard kronor varje år. Skolmiljöer är särskilt utsatta, där ungefär hälften av bränderna är anlagda. Men anlagda bränder inträffar också i bostadshus, med direkt fara för de boendes liv. Mordbrandsutredningar är mycket svåra då bevisen oftast brinner upp. Inte sällan måste man ta gärningsmannen på bar gärning. För att underlätta utredningarna har Dan Granvik tillsammans med sin tidigare kollega, brandutredaren Eva Ljungkvist, tagit fram en särskild utredningsmetod för serieanläggare som bygger på så kallad relationskartläggning. Kort och gott är relationskartläggning en metod som vi utredare använder för att kunna pussla ihop mönster i en utredning med en misstänkt serieanläggare. Det gäller att fråga var, när och hur i varje detalj och lägga in all information i en databas. Förhoppningsvis hittar man sen enklare de detaljer som man kan gå vidare med, säger Eva Ljungkvist som numera arbetar skarpt med metoden i ett fall för danska polisen. TILLBAKA TILL YSTAD Dan Granvik och Eva Ljungkvist hade arbetat med utredningen om gryningspyromanen under flera år då han slutligen kunde gripas. När fallet var avslutat var de övertygade om att deras lärdomar från Sveriges största serieanläggarutredning kunde återvinnas. Eva övergick till konsultverksamhet och hade då mer tid åt att utveckla en systematisk utredningsmetod som utgick från relationskartläggning. De knöt också till sig en programmerare som hjälpte dem med de tekniska delarna av metodutvecklingen. Lösningen blev att utforma en grafdatabas som, till skillnad från en vanlig databas med tabeller, visualiserar samband och relationer mellan databasens poster. Det kan liknas vid en stor mind-map där cirklarna är noder och pilarna mellan cirklarna relationer. UTREDARNA MATAR IN parametrar från utredningen i programmet, som sedan gör om informationen till noder och relationer. Bränder som till exempel har skett på samma gata kan ha en relation i databasen. Bränder som har anlagts i ett soprum kan ha en annan. Misstänka, brottsoffer, deras anhöriga och en rad andra parametrar kan också läggas in i systemet. Tillsammans skapar alla relationer i databasen ett komplext nät av information som brandutredarna sedan kan leta efter mönster i. FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ

3 TEMA Säkerhet FOTO: HANDOUT/KOD 10500/POLISEN Natten mot den 2 december 2010 bröt en brand ut i ett flerfamiljshus i Ystad. Flera polispatruller såg en person lämna huset bara minuter innan vindsbranden blossade upp. Gryningspyromanen som hade gäckat polisen sedan 1990-talet kunde gripas på bar gärning och dömas till åtta års fängelse. Det finns flera andra fördelar med metoden. Det är en väldigt enkel metodik som vi kan lära ut och som gör stor nytta PROBLEMEN MED BRAND- UTREDNINGAR ÄR DESAMMA VÄRLDEN ÖVER. BEVISEN RÄCKER OFTA INTE TILL FÄLLANDE DOMAR. Dan Granvik, utredare på en lokal nivå. Till exempel fastighetsägare och försäkringbolag kan ha nytta av att vi tittar mer systematiskt på ett område där en serieanläggare härjar. Då kan vi enklare se vad de ska lägga resurserna på i sitt brandskyddsarbete. Vi kan därför hjälpa dem att prioritera bättre, berättar Eva Ljungkvist. Dan Granvik betonar att man med metoden inte kan förutsäga exakt vilket nästa mål en serieanläggare har i kikaren. Men man kan få svar på viktiga frågor som hjälper utredningen framåt. Vilka mönster tyder på att det är en och samma person? Vilka mål har hög risk? Var ska vi lägga våra spaningsresurser och på vilken tid? Det är sådana frågor vi ställer oss hela tiden, men som vi nu får ett bra verktyg för att strukturera, säger Dan. DAN OCH EVAS METOD har väckt stort intresse bland deras kollegor. De har fått ett stipendium av Brandskyddsföreningen för att kunna fortsätta med forskning och metodutveckling. I april förra året fick de också presentera sin forskning om hur man bättre förutser serieanläggare på IAAI:s (The International Association of Arson Investigators) konferens i Las Vegas. Problemen med brandutredningar är desamma världen över. Bevisen räcker ofta inte till för fällande domar. Det är helt enkelt svåra utredningar, vilket gör att det naturligtvis finns ett stort intresse för metodutveckling, säger Dan Granvik. Konferensen ledde till att nya viktiga kontakter kunde knytas. Just nu ligger fokus på att testa metoden på en av de mest kända serieanläggarna i USA, den före detta brandutredaren John Orr. I skydd av sitt yrke och sina kunskaper om brandutredningar kunde han under lång tid undgå upptäckt innan han slutligen ringades in och dömdes till livstid. Dan Granvik DET BLIR EN STOR Eva Ljungkvist utmaning och lite av ett examensarbete för oss. Det rör ju sig om en av våra egna, som valt att gå över till den mörka sidan. Vi får allt material från våra amerikanska kollegor och sen använder vi metoden och stämmer av och kalibrerar den, säger Eva Ljungkvist och låter exalterad. SE SIDAN 62 Brandingenjören ger goda råd. 60 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2015

4

5 TEMA Säkerhet FOTO: MIKAEL GUSTAVSEN 8 BRANDSÄKRA TIPS TILL FASTIGHETSÄGARE JAN TOMTIN är brandinspektör på Storstockholms brandförsvar och Farsta brandstation. Här kommer hans åtta bästa råd till fastighetsägare för att undvika anlagda bränder, som vid sidan av torr kokning och spisbrand är de vanligaste orsakerna till att brandkåren rycker ut. 1 Bedriv ett systematiskt brandskyddsarbete. Det ska alltid finnas någon med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation för en fastighet. 2 Titta på vad som finns tillgängligt i nära anslutning till fastigheten. Var kan en eld startas? Liggande bråte, öppna containrar eller påsar med byggmaterial är godis för en serieanläggare. 3 Se över brandsektionerna. Om man har dragit nya ledningar, installerat kabel-tv eller skaffat bredband kan de påverkas. 4 Se över tillträdet till fastigheten. Det är viktigt att alla lås fungerar och att dörrarna stängs igen som de ska. Kontrollera särskilt att dörrar till vind och källare har fungerande självstängare. 5Tänk på framkomligheten på kringliggande vägar. Kommer räddningstjänsten enkelt komma fram till fastigheten vid en brand? 6 Ha uppsyn över soprummen och ha gärna ett sprinklersystem där. Dels för att det anläggs bränder, men även för att bränder kan uppstå på grund av olyckor. 7 Håll trapphus och gångar fria. Bränder i barnvagnar och möbler orsakar mycket rök som kan tränga in i lägenheterna. 8 Se till att fastigheten har fungerande brandvarnare, det är fortfarande A och O. 62 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2015

6 Har dina entreprenörer giltiga Heta Arbeten certifikat? Fråga alltid! FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ

7 Annonsera i Fastighetstidningen Rena tak fina fasader MAGNUS JOHANSSON Tel: NIKLAS NILSSON Tel: Vi är experter, låt oss göra jobbet. Nu finns möjligheten att få tak, fasader och markytor fria från påväxt genom att låta våra auktoriserade entreprenörer göra jobbet. Med rätt produkt, kunskap och utrustning gör vi ett effektivt och kvalitetssäkert arbete. Välkommen in på för att hitta din närmaste entreprenör. Jag sparar en veckas Jag sparar jobb per en badrum, veckas jämfört jobb per med badrum, om vi skulle jämfört använda med om gamla vi skulle schakt. använda gamla schakt. Stefan Hammarbäck, Lineroom, som monterar 250 våtrumskassetter per år. Stefan Hammarbäck, Lineroom, som monterar 250 våtrumskassetter per år. SNABBARE STAMBYTE Altech Våtrumskassett (tidigare Columbivägg) sparar tid och pengar, med en både smart och stilren lösning. Alla installationer och rördragningar fi nns på plats direkt. Du slipper riva gamla stammar och hyresgästerna kan bo kvar under tiden. Varje kassett prefabriceras och anpassas till förhållandena i fastigheten. Kan förberedas för anslutning till kök, handdukstork, dusch, vattenmätning och tvättmaskiner. Du bestämmer ytmaterial och färg : plåt, kakel och hörn. Energieffektiv snålspolläge och hel- eller halvspolning. Minimal utbyggnad från väggen. Anpassad till Branschregler Säker Vatten-installation. Läckagevarning förebygger vattenskador. Vägghängd WC-stol enkelt att göra rent. Enkelt underhåll alla installationer är lättåtkomliga bakom frontluckan. Dahl Sverige AB FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2015

8 1 Säkerhet TEMA Riktlinjer för relining saknas Ett förslag till ändrade texter i AMA är ute på remiss. Dock ser det inte ut att komma med några tydligare riktlinjer för relining. Något som efterfrågats av många. Goda bakterier gör nytta i vattenledningarna FORSKARE HAR upptäckt att vårt dricksvatten till stor del tycks renas av goda bakterier i ledningsrören och inte enbart i vattenverken som man tidigare trott. Rent kranvatten är inte sterilt utan innehåller en miljon bakterier. De växer till sig på insidan av vattenledningarna, vilket syns i form av en tunn, kladdig beläggning, en så kallad biofilm. Nu har forskare på Lunds universitet kommit fram till att bakterierna spelar en större roll än vad man tidigare trott. Bland annat tror man nu att en stor del av ÄR DIN FASTIGHET KLIMATSÄKRAD? FASTIGHETSÄGARE I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT vattenreningen sker i ledningsrören inte enbart i vattenverken. Denna nya kunskap hoppas man kunna utnyttja när stora delar av Sveriges ledningsnät måste förnyas. Så småningom kanske vi kan styra sammansättningen av råvattnet i våra vattenverk så att tillväxten av de goda bakterierna gynnas på bekostnad av de oönskade mikroorganismerna. Ungefär som att rätt mat ger bättre tarmflora, säger forskarassistent Catherine Paul. Se till att huset är framtidssäkrat VI VET INTE EXAKT i vilken omfattning, men helt klart är att klimatförändringarna kommer att medföra konsekvenser. Vi kan redan se följderna av skyfall och översvämningar och som fastighetsägare bör du se till att förebygga skador till följd av ett mer extremt klimat. En bra start på det arbetet är att läsa och ta del av råden i broschyren Är din fastighet klimatsäkrad? som Stockholm tagit fram om klimatanpassning av fastigheten. Den går att ladda ner gratis i webshopen på fastighetsagarna.se. ATT RELINING NUMERA finns med i AMAtexterna gör det lättare att som beställare definiera krav på utförande. Men jämfört med de mer traditionella stambytesmetoderna är avsnittet om renoveringsmetoden relining relativt tunt. Det är svårt att sätta speciella krav i enlighet med AMA:s uppbyggnad. Dels finns det så många olika metoder, dels är det svårt att verifiera det slutgiltiga resultatet, säger Martin Brunnkvist, fackområdesexpert inom VVS på Svensk byggtjänst. Men även om det inte finns med några skrivelser om relining i remissförslaget går slutresultatet att påverka. PETER HALLING som företräder BRiF (Branschföreningen relining i fastigheter) anser att kraven på de kvalifikationer personalen som utför relining ska uppfylla borde skärpas. Kravet måste vara att reliningentreprenören ska vara ansluten till BRiF och ha genomgått en tredjepartscertifiering enligt vårt kvalitetsprogram BRiF3Q, säger han. Utöver det vill han att det ska finnas krav på att den aktuella reliningmetoden godkänts av en opartisk provning och ha ett godkännande från SP eller enligt Europastandard. AMA, Allmän material- och arbetsbeskrivning, är en serie referensböcker som ges ut av AB Svensk Byggtjänst. De används som stöd vid de flesta entreprenader vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. s försäkringsbolag i Stockholm sedan 1746 Förebygg skador och bli belönad Att arbeta skadeförebyggande är ett viktigt åtagande för dig som fastighetsägare. Som kund hos oss blir du extra premierad om du lyckas väl. För varje skadefritt år gör vi en avsättning till ett självriskkonto. Så om olyckan trots allt skulle vara framme kan du använda pengarna för att betala självrisken. Totalt kan du samla ihop upp till kronor på självriskkontot. Hos oss lönar det sig att vara skadefri! BRANDKONTORET TEL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ

9 TEMA Säkerhet Så ska vattenskadorna i kök minska UNDER ALLA vattenslutna apparater, exempelvis kaffe maskiner och ångugnar, ska det finnas ett tätt ytskikt, uppvikt som en balja i kanterna. IDAG UPPFYLLER inte alltid de slangar som följer med hushållsmaskiner Boverkets krav på att de ska klara ett tryck på 10 bar. Skarvade slangar är en annan risk. Leverantörerna måste se till att det medföljer slang med tillräcklig längd. VID DE FLESTA renoveringar är det svårt att montera en ny golvbrunn. Då är ett alternativ att montera en vattenfelsbrytare som stänger av tillförseln om fukt indikeras. EN VANLIG ORSAK till läckage är att man pressat in påsar, flaskor eller dylikt under diskbänksskåpet som orsakar glapp i någon koppling i vattenlåset. Därför kan ett förslag bli att ett skyddat utrymme för alla kopplingar i diskbänksskåpet blir standard. VATTENLARM bör indikera läcka. Bäst är om det går att komplettera med golvbrunn under diskbänken. Det är i köket de flesta skadorna sker Vattenskadorna fortsätter öka och allt fler skador uppstår i köket. I spåret av skadorna följer höjda försäkringspremier och självrisknivåer. KOSTNADER för vattenskador drabbar hela försäkringskollektivet. Men försäkringsbolagens hantering skiljer sig åt. Vi har reglerat det genom att ta ut rimliga premiehöjningar. Men vi har också höjt självriskerna utifrån hur gammal installationen är. Det är ett sätt att sätta press på fastighetsägare som inte sköter sitt underhåll, säger Jan Nielsen, försäkringsmäklare på Osséen försäkringsmäklare. Jan Nielsen menar att det är viktigt att arbeta skade förebyggande. Det går inte att enbart hänvisa till råd på försäkringsbolagens hemsidor. Man måste sätta något konkret i händerna på de boende. På går det att beställa boken Proaktiv där det ges skadeförebyggande råd inom flera områden. FÖR ATT KOMPLICERA det hela ytterligare har det dykt upp ett helt nytt riskmoment. Tidigare fanns två vattenanslutningar i köket, vattenkranen och diskmaskinen. Idag kan det handla om över tio anslutningar. Det är dubbla diskbänkar, kaffemaskin, frys med ismaskin, ugn med vattenånga och så vidare. Detta ger blöta avtryck i statistiken. För fem år sedan stod köken för 26 procent av vattenskadorna och badrummen för 37 procent. Nu står köken för 32 procent medan badrummen gått ner till 27 procent av skadorna, säger Fredrik Runius, teknik ansvarig på branschorganisationen Säker Vatten. För att stävja utvecklingen har Säker Vatten initierat ett projekt tillsammans med representanter från byggbranschen, ett flertal stora kökstillverkare och försäkringsbolagen. De flesta skador uppstår i eller runt diskbänksskåpet där alla nya apparater ska kopplas in samtidigt som vi ska få plats med sopsortering och en massa annat. Vi försöker få fram en standard för hur all utrustning ska få plats och samtidigt skyddas, säger Fredrik Runius. HAN MENAR OCKSÅ att det måste ställas krav på vitvarubranschen. Kvaliteten på slangar till diskmaskiner och andra vattenanslutna maskiner behöver ses över. Men läcka kommer det alltid att göra, därför är det viktigt att se över krav på tätskikt och installationer i kök både vid nybyggnad och renovering. ERIK HÖRNKVIST Välkommen till fullservicebyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt! - när det gäller fastigheter - Tel FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2015

10 BERGSÄKER Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den perfekta temperaturen. Tack vare dubbla kompressorer möjliggörs produktionen av värme och varmvatten samtidigt i fastigheten, vilket är unikt. Mindre än 3 kg köldmedium/aggregat NIBEs användarvänliga display 4 olika storlekar, upp till 540 kw i samma system Tystgående NIBE Energy Systems Box 14, Markaryd Tel Läs mer på nibe.se/f1345

11

12 svarar Ställ dina frågor till s experter Hur väljer jag inbrottskydd? FRÅGA: Vilket inbrottsskydd ska jag välja för min byggnad och de lokaler som finns där? SVAR: Det snabba svaret är att det beror helt på vad villkoren i försäkringsbreven säger. Hör med ditt försäkringsbolag. Frågan om nivå på inbrottsskydd och säkerhetstänk innefattar flera aspekter, allt från mekaniskt skydd, larm och lås till en säkerhetskultur som bör genomsyra hela verksamheten och organisationen. Till det kommer även IT-säkerhetsfrågor och eventuellt behov av personskydd med mera. EN KOMPLEX FRÅGA med andra ord, men ett par goda råd på vägen kanske jag kan bidra med. Det är inte alltid solklart vem som ska stå för notan hyresgäst eller fastighetsägare. MÅNGA OLIKA SKYDDSKLASSER FÖR LÅS SSF Stöldskyddsföreningen har nyligen uppdaterat sin norm SSF 200 Regler för inbrottsskydd Byggnader och lokaler. I den listas tre skyddsklasser. SSF Stöldskyddsföreningens norm SSF 130 listar fyra olika larmklasser. Larmklass 1 är den lägsta och larmklass 4 den högsta. När det gäller krav och klassning av lås beslutade SIS nyligen att inte ge ut någon reviderad version av den svenska standarden SS 3522 Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning. Tanken var från början att den skulle utökas till att även omfatta elektromekaniska låsprodukter ILLUSTRATION: DENNIS ERIKSSON ILLUSTRATION: DENNIS ERIKSSON och därmed göra det möjligt för fler tekniska lösningar att uppfylla kraven. Dessutom drog SIS in standarden i sin helhet, då man bedömde att den konkurrerade med en europeisk standard, vilket en nationell standard enligt EU-regler inte får göra. Detta har lett till upprördhet i branschen då För att underlätta för båda parter är det därför bra med lösningar som gör det lätt att uppdatera en säkerhetsklass eller två. Kan man göra det enkelt för en ny hyresgäst med andra krav höjer man troligen attraktionsvärdet på sin fastighet. JAG REKOMMENDERAR att du alltid använder en certifierad installatör och ser till att det finns serviceavtal för säkerhetsinstallationerna. Koppla redan på ett tidigt stadium in en säkerhetskonsult. Inte minst bör du ta hjälp för att det är svårt att navigera i den ibland snåriga vokabulären. Många av egenskaperna indelas i olika klasser som inte alltid är lätta att hålla reda på. Se exempel i rutan nedan. RIKARD SILVERFUR man menar att den europeiska standarden bland annat inte berör att lås och beslag ska stå emot dyrkning, manipulation och manuella angrepp samt att begreppet godkänd låsenhet överges. Därför har aktörer i branschen beslutat att ge ut en norm under SSF Stöldskyddsföreningen, SSF 3522, som berör detta. VI VILL BYGGA OM LOKALER FRÅGA: Vi bygger om före detta kontorslokaler till bostads rätter. Tanken är att dessa lägenheter ska få tillgång till en del av det nuvarande gemensamma gårds utrymmet. Vad krävs för typ av beslut? SVAR: Innebär detta att andra medlemmar får en försämrad tillgång till gården? I så fall kan det krävas medgivande av dem som berörs negativt. Om inte alla ger medgivande kan beslutet ändå bli giltigt, men då krävs 2/3-dels majoritet av de röstande på en stämma och hyresnämndens godkännande. Frågan kan också behövas tas upp på en stämma om det innebär en förändring av hus eller mark. Oftast behövs då ett stämmobeslut med enkel majoritet. Om beslutet inte innebär någon påverkan på hus eller mark kan styrelsen välja om det ska tas på en stämma eller som ett beslut bara i styrelsen. Det bör noga regleras skriftligen vad det är för avtal och vilka villkor som gäller. Ytan och skötseln bör definieras tydligt. Kom ihåg att ett avtal bara binder dem som ingått avtalet, exempelvis inte en kommande bostadsrättshavare. Därför kan det vara bra att reglera att avtalet upphör vid överlåtelse av bostadsrätten. OVE SCHRAMM Rikard Silverfur Näringspolitisk expert Sverige Mikael Gulliksson Chefsjurist Sverige Ove Schramm Fastighetsjurist (brf) Service Ulla Werkell Skattejurist Sverige Emma Berg Fastighetsjurist GFR Per Forsling Energispecialist Stockholm Ställ din fråga till Fråga experterna,, Box , Stockholm eller maila Märk mejlet med svarar. Line Zandén Fastighetsjurist Sverige FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Hur du förebygger skador i din fastighet

Hur du förebygger skador i din fastighet Hur du förebygger skador i din fastighet Det är ett stort ansvar att vara fastighetsägare och äger du en bostadsrättslägenhet har du också ett större ansvar än om du är hyresgäst. Du måste på egen bekostnad

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Materialet håller men blir lätt för tunt

Materialet håller men blir lätt för tunt Relining TEMA Spolar tryggt. Tack vare gedigen upphandling och besiktning känner Hans Lindberg att han kan lita på att det relinade avloppet håller. Ställ krav på reliningen Materialen i sig håller. Det

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september.

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. smöte 15 januari 2014 Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. Föreningens ärende är uppe i Hyresnämnden för behandlande. Efter

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån.

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. - Anmälan skickas till renovering@brfplatan.se eller lämnas till fastighetsexpeditionen Flintlåsvägen 1 senast 2 veckor innan byggstart. - Lägenhetsinnehavaren

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-01-28 HSB Brf Bergshamra Deltagare i projektet Styrelsens arbetsgrupp Dennis Kjellin, P-O Walther, Per Johannesson, Hans Bergstedt Konsulter

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05.

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05. Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05 BRF Leporiden 1 Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Traditionellt

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar. Certifierat av SP, VTT och Sintef

Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar. Certifierat av SP, VTT och Sintef Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar Certifierat av SP, VTT och Sintef Det gäller att använda insidan Ett stambyte med badrumsrenovering är vida känt som en jobbig tid för den boende. Det bullrar,

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt DIN SIDA Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Hösten 2011 TEMA VATTENSKADOR Så minskar du risken Kryssa och vinn 2 000 kr Björns vattentäta tips Vattenfelsbrytaren håller torrt På din sida i vått

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Glascentrum samt SSF 200:5. Malmö 2015-02-05 Jörgen Häll

Glascentrum samt SSF 200:5. Malmö 2015-02-05 Jörgen Häll Glascentrum samt SSF 200:5 Malmö 2015-02-05 Jörgen Häll GBF Glascentrum AB SPF Självständig och opartisk serviceorganisation för glasbranschens aktörer Glascentrums verksamhet Ta fram riktlinjer för val

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd.

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Sida 1(6) KAMMARKOLLEGIET Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Reviderad utgåva. Gäller från den 19 april 2007 Innehållsförteckning Orientering sid 2 1 Omfattning sid 2 2

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandforskning i Sverige Anlagd brand Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandteknik och riskhantering Forskning inom: Brandskydd Riskhantering Sårbarhetsanalyser Krishantering www.brand.lth.se

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

HAR DU KOLL PÅ DINA NYCKLAR?

HAR DU KOLL PÅ DINA NYCKLAR? HAR DU KOLL PÅ DINA NYCKLAR? Yale Doorman Ett smartare lås Låsning av våra hus och lägenheter har gått in i en ny era. Yale Doorman är ett nytt och bekvämt alternativ till den välbekanta mekaniska låsningen

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem,

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, Ledningssystem Totalt inrapporterades det 2537 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 58 % av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring Sundsbro PASSIVHUS 24 lägenheter med guldvittring Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus SUNDSBRO Välkommen till vårt första passivhus. Ett sju våningar högt hus

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer