Det lönar sig att investera i forskning, innovation och undervisning!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det lönar sig att investera i forskning, innovation och undervisning!"

Transkript

1 LERU Office Minderbroedersstraat Leuven, Belgium PRESSMEDDELANDE Det lönar sig att investera i forskning, innovation och undervisning! Europeiska forskningsuniversitet genererar bruttomervärde och skapar jobb På förslag av LERUs Enterprise and Innovation Community har rektorerna vid LERU-universiteten bestämt sig för att inleda ett nytt och utmanande projekt: Att kvantifiera LERU-universitetens kombinerade ekonomiska värde och ge en uppskattning av de europeiska forskningsuniversitetens bidrag till ekonomin. LERU anlitade det oberoende konsultföretaget BiGGAR Economics för uppdraget. Företaget samlade in data i nio månader, besökte LERU-universiteten och analyserade data. Resultatet blev rapporten The Economic Contribution of LERU Universities, som nu är tillgänglig. Rapporten innehåller talande siffror och en insiktsfull analys av LERU-universitetens, och forskningsuniversitetens i allmänhet, bidrag till Europas ekonomi. Trots att rapporten fokuserar på de ekonomiska effekterna, beaktar den också andra sätt på vilka universiteten bidrar till och gagnar samhället. Med rapporten vill LERU lyfta fram och informera om forskningsuniversitetens multidimensionella och omfattande effekter. Erkännandet av effekterna borde åtföljas av praktiska åtgärder på europeisk och nationell nivå för att möjliggöra utveckling av forskningsuniversitetens verksamhet, t.ex. att säkerställa ramarna för verksamheten och tillräcklig finansiering. The Economic Contribution of LERU Universities Hur mäts universitetens bidrag till ekonomin? I syfte att illustrera skalan och vidden av LERU-universitetens ekonomiska insats, fokuserar rapporten på att kvantifiera det ekonomiska värde som de producerar. Detta värde räknas ut med hjälp av två allmänt accepterade mått på ekonomisk effekt: arbetsplatser och bruttomervärde (GVA, värdet av de varor och tjänster som produceras inom ett bestämt område; det totala värdet av produktionen minus värdet av insatser). Uppgifterna som samlades in gäller år Utgångspunkten för kvantifieringen av LERU-universitetens ekonomiska värde var den verksamhet av olika slag som bedrivs av alla LERU-universitet. Man identifierade de typer av verksamhet som sannolikt genererar ekonomiskt värde. 18 källor för ekonomiskt värde identifierades och delades in i fem teman: grundläggande bidrag, inklusive direkta effekter, leverantörrelaterade effekter, personalens konsumtion och investeringar; studentrelaterade bidrag från studenternas konsumtion, arbete, frivilligarbete och praktik; kunskapsöverföring, företagande och innovation som skapas av LERU-universiteten; turismens bidrag som genereras av personalens och studenternas gäster och medverkan i konferenser och evenemang vid LERU-universiteten; ökad produktivitet tack vare universitetens undervisning (examenstillägg). U n i ve r s i ty of A ms te r d a m Un i ve r s i ta t de B a r c e l on a Un i ve r s i ty of Ca mb r i d g e Un i ve r s i ty of Ed i n b u r g h U n i v e r s i t y o f F r e i b u r g U n i v e r s i t é d e G e n è v e U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g U n i v e r s i t y o f H e l s i n k i L e i d e n U n i v e r s i t y KU L e u v e n I m p e r i a l C o l l e g e L o n d o n U n i v e r s i t y C o l l e g e L o n d o n L u n d University University of Milan Ludwig-Maximilians-Universität München University of Oxford Pierre & Marie Curie U n i v e r s i t y U n i v e r s i t é P a r i s - S u d U n i v e r s i t y o f S t r a s b o u r g U t r e c h t U n i v e r s i t y U n i v e r s i t y o f Z u r i c h

2 De viktigaste resultaten Page 2 / 4 Ett av de viktigaste resultaten av undersökningen är att LERU-universiteten producerade 71,2 miljarder euro i GVA och understödde arbetsplatser i Europa Resultatet fick man genom att räkna ihop följande insatser: grundläggande bidrag: 2014 genererade LERU-universiteten 23,9 miljarder euro i GVA och skapade arbetsplatser vid LERU-universiteten, genom inköp av material, pengar som personalen spenderade på den lokala marknaden samt kapitalprojekt; studentrelaterade bidrag: värdet av studenternas konsumtion, arbete (utanför LERU-universiteten), frivilligarbete och praktik uppgick till 9,7 miljarder euro i GVA och understödde arbetsplatser i Europa; kunskapsöverföring, företagande och innovation: licensiering av teknik, konsultering, avtals- och samarbetsforskning, spinout- och startup-företag, vetenskapsparker, personalutbildning och personalens frivilligarbete bidrog med 21,9 miljarder euro i GVA och arbetsplatser i Europa; turismens bidrag: besök till personal och studenter och medverkan i konferenser vid LERUuniversiteten bidrog med 0,3 miljarder euro i GVA och arbetsplatser i Europa; examenstillägg: den ökade produktiviteten över hela karriären tack vare universitetens undervisning uppskattades ha ett värde på 15,4 miljarder euro i GVA. Några andra relevanta resultat: internationella studenter (från länder utanför EU): LERU- universiteten lockar över studenter från länder utanför EU, vilket bidrar till Europas exportintäkter, uppskattningsvis tillförs den europeiska ekonomin 1,7 miljarder per år genom de avgifter som studenter från icke-eu-länder betalar och deras bidrag till ekonomin i övrigt. forskningsuniversitetssektorns bidrag: i en förhandsberäkning av LERU-universitetens inflytande uppskattas forskningsuniversitetssektorn bidra med över 300 miljarder euro i GVA och 3,8 miljoner arbetsplatser i Europa, vilket representerar 2,2 % av totala GVA och 1,8 % av sysselsättningen i EU. varje 1 euro i GVA som direkt genereras av LERU-universiteten bidrar med nästan 6 euro till den europeiska ekonomin, och varje arbetsplats som direkt skapas av LERU-universiteten understöder nästan 6 arbetsplatser i Europa. Trots de imponerande siffrorna visar studien endast en ögonblicksbild av LERU-universitetens bidrag till den europeiska ekonomin, dvs. den ekonomiska effekten De långtidsverkande effekterna av vissa verksamheter kan inte förbises. Och, även om rapporten ger en bild av LERU-universitetens kvantifierbara effekter, är nyttan av högre utbildning betydligt mer omfattande både för individer och för samhället, exempelvis större social kohesion, större social rörlighet, bättre hälsa och välmående och mer medborgarengagemang. Forskningsuniversiteten behöver mer erkännande (och stöd) Siffrorna i rapporten visar att investeringar i forskning, innovation och undervisning verkligen lönar sig! konstaterar LERUs generalsekreterare, professor Kurt Deketelaere uppgick LERU-universitetens intäkter till 16,3 miljarder euro och den genererade totala ekonomiska effekten var 71,2 miljarder euro. LERU-universiteten genererade alltså 4,37 euro i bruttomervärde för varje 1 euro i inkomst. Man borde i högre grad bli medveten om det stora inflytande som forskningsuniversiteten (och universiteten i allmänhet) har. Som rapporten visar skapar forskningsuniversiteten ett större bruttomervärde än det direkta bruttomervärde och de sysselsättningseffekter som fordonsindustrin, den farmaceutiska sektorn och fastighetssektorn står för. Det är verkligen inte ett obetydligt faktum konstaterar LERUs ordförande professor Alain Beretz.

3 Page 3 / 4 Rapporten LERU-BiGGAR ger bevis på hur forskningsuniversitet på ett fundamentalt sätt bidrar till den europeiska ekonomin. Man måste bättre än tidigare förstå och erkänna effekterna av universitetens verksamhet, och universitetens bidrag till ekonomin och samhället borde beaktas bättre av de europeiska och nationella beslutsfattarna. Om universiteten får tillräcklig finansiering gynnar det helt klart den europiska ekonomin och bidrar till tillväxt och ökad konkurrenskraft i Europa. Men även om finansieringen är viktig för att universiteten ska kunna utvecklas till sin fulla potential, är det inte tillräckligt om man inte skapar de rätta omständigheterna. När det gäller frågor som EU:s copyrightreform, dataskyddsbestämmelser eller Open Access, glömmer vi ofta hur mycket som står på spel för de europeiska universiteten och därför också den europeiska ekonomin och interna marknaden. Även om det vid en första anblick inte är uppenbart för alla, är frågor som avsaknaden av undantag för informationsutvinning och datautvinning, begränsningar av användningen av personuppgifter för forskningsändamål eller avsaknaden av en spelplan på EU-nivå för sådana frågor mycket nära förknippad med kunskapsproduktion, dvs. universitetens verksamhet och därför också med Europas konkurrenskraft förklarar professor Deketelaere. Siffrorna som beskriver hur universiteten bidrar till samhället och ekonomin presenteras här. Nu är det EU:s och de nationella beslutfattarnas uppgift att ta sig an sin del av uppgiften. Mer information Rapporten i sin helhet [link to be included] Beräkningsmetoder [link to be included] Grafik [link to be included] ---END---

4 Page 4 / 4 Kontaktinformation Prof. Deketelaere, Secretary-General LERU: / Ms Alea López de San Román, Policy Officer LERU: / About LERU The League of European Research Universities (LERU) is an association of twenty-one leading researchintensive universities that share the values of high-quality teaching within an environment of internationally competitive research. Founded in 2002, LERU advocates education through an awareness of the frontiers of human understanding; the creation of new knowledge through basic research, which is the ultimate source of innovation in society; and the promotion of research across a broad front in partnership with industry and society at large. The purpose of the League is to advocate these values, to influence policy in Europe and to develop best practice through mutual exchange of experience. LERU regularly publishes a variety of papers and reports which make high-level policy statements, provide in-depth analyses and make concrete recommendations for policymakers, universities, researchers and other stakeholders. The LERU universities are:

5 University of Amsterdam Universitat de Barcelona University of Cambridge University of Edinburgh University of Freiburg Université de Genève Universität Heidelberg University of Helsinki Universiteit Leiden KU Leuven Imperial College London Page 2 / 4

6 Page 3 / 4 University College London Lund University University of Milan Ludwig-Maximilians-Universität München University of Oxford Pierre & Marie Curie University Université Paris-Sud University of Strasbourg Utrecht University University of Zurich League of European Research Universities (LERU) Minderbroedersstraat Leuven, Belgium

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En rapport från HUI RESEARCH på uppdrag av McDonald's Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Hundra nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik idag kommer att ge tillväxt i Sverige och internationell

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Agenda för hälsa och välstånd

Agenda för hälsa och välstånd Agenda för hälsa och välstånd 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner Redaktör: Anna Nilsson Vindefjärd Agenda för hälsa och välstånd Copyright 2015/Forska!Sverige Forska!Sverige (2015) Agenda för

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS)

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Stockholm 21 januari 2008 Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Karolinska Institutet (KI) ser mycket positivt på detta initiativ.

Läs mer

e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Enterprise and Industry

e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Enterprise and Industry e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Forskningsrön utvecklade av: Framtaget för Europeiska kommissionen, GD Enterprise and Industry Innehållsförteckning OM PROJEKTET... 2 TACK... 2

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap ger samhällsekonomisk vinst. Vilka entreprenörer skapar flest jobb?

Akademiskt entreprenörskap ger samhällsekonomisk vinst. Vilka entreprenörer skapar flest jobb? Akademiskt entreprenörskap ger samhällsekonomisk vinst Vilka entreprenörer skapar flest jobb? Rapport 2013: Entreprenörskap och företagande bland akademiker under perioden 2004 2009 1. Akademiskt entreprenörskap

Läs mer

Slutet för personligt riktad kommunikation?

Slutet för personligt riktad kommunikation? Slutet för personligt riktad kommunikation? Är du redo för ett totalstopp för all riktad marknadsföring? Kanske känner du redan till förslaget om en ny europeisk dataskyddslagstiftning? SWEDMA välkomnar

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

Innovationsklimatet i Sverige 2014 Indikatorer till den nationella innovationsstrategin

Innovationsklimatet i Sverige 2014 Indikatorer till den nationella innovationsstrategin Rapport 2014:06 Innovationsklimatet i Sverige 2014 Indikatorer till den nationella innovationsstrategin Tillväxtanalys har fått i uppdrag att följa innovationsklimatets utveckling och den nationella innovationsstrategin.

Läs mer

Ett bättre innovationsklimat ger fler jobb Underlag till motioner

Ett bättre innovationsklimat ger fler jobb Underlag till motioner Svenska Uppfinnarakademien 2009 09 22 Ett bättre innovationsklimat ger fler jobb Underlag till motioner Det är inte brist på affärsidéer eller uppfinnare. Det är brist på kompetens och pengar att få dessa

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Utvärdering av statligt finansierad företagsrådgivning

Utvärdering av statligt finansierad företagsrådgivning Rapport 2014:08 Utvärdering av statligt finansierad företagsrådgivning Erfarenheter och slutsatser av utvärderingsuppdraget I Tillväxtanalys uppdrag att utvärdera statligt finansierad företagsrådgivning

Läs mer

Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling

Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures Reports 2014:03 Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling Sebastian Svenberg Mistra Urban Futures är ett internationell centrum som arbetar för att skapa en hållbar

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Arbetsrapport. Ökad IT-användning i småföretag

Arbetsrapport. Ökad IT-användning i småföretag Arbetsrapport R2007:009 Ökad IT-användning i småföretag Kan vi lära av amerikanska initiativ? Karin Hovlin ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

Utbildningsturism. ERASMUS-studerande som turister i Åbo. Victor Eriksson och Lina Hagner. Examensarbete för restonom (YH)-examen

Utbildningsturism. ERASMUS-studerande som turister i Åbo. Victor Eriksson och Lina Hagner. Examensarbete för restonom (YH)-examen Utbildningsturism ERASMUS-studerande som turister i Åbo Victor Eriksson och Lina Hagner Examensarbete för restonom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för turism Åbo 2013 EXAMENSARBETE Författare: Eriksson,

Läs mer

Hur driver IKT produktivitet och tillväxt? Analyser av kvantitativa data 2014:17

Hur driver IKT produktivitet och tillväxt? Analyser av kvantitativa data 2014:17 PM 2014:17 Hur driver IKT produktivitet och tillväxt? Analyser av kvantitativa data Rapporten beskriver hur digitaliseringen (IKT) bidragit till produktivitetstillväxten i Sverige mellan åren 2006 2013.

Läs mer

All inclusive, ett hållbart koncept?

All inclusive, ett hållbart koncept? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) All inclusive, ett hållbart koncept? -en studie kring

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer