Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Sida 1 Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnummer GUF Styrelse 2014 Ordf. V.ordf. Sekreterare: Kassör: Vice kassör Ord.styrelseledamöter: Suppleanter: Lena Nyström Sven Hellestam Robert Perneborn Gudrun Svensson Göte Eriksson Glenn Johansson, Birger Ericson och Yahya Can Rolf Hammarström och Yngve Westerlund Revisor: Revisorsuppl. Benny Hedlund Annica Garbring - Söndergaard Valberedning: Carina Jonsson Christer Kernell

2 Sida 2 Medlemsmöten Göteborgs Uppfinnareförening startade årets verksamhet den 8 januari och har haft medlemsmöten onsdagar i jämn vecka fram till juni månad. Totalt har det inneburit 11 kvällar med inslag i form av föredrag, workshops, seminarier, open innovation etc. I mars månad stod Göteborgs Uppfinnareförening värd för ett för allmänheten öppet möte där Hjälpmedelsinstitutet och Svenska Uppfinnareförening också var medarrangörer. Kvällens program hade fokus på Uppfinningar som Hjälpmedel och ett 100-tal personer tog del av detta. Utöver detta har vårens träffar också bla haft inslag av Minestos projekt kring elproduktion från tidvatten- och havsströmmar, Riskkapitalets effekter på Startup bolag, Borås Textilhögskola och Smart textiles. Vårsäsongen avslutades den 11 juni med Guidad promenad från Lindholmen till Färjenäs samt avslutning med fika och underhållning av vår egen trubadur Christer Kernell. Höstsäsongen startade i september med regelbundna medlemsträffar precis som vanligt. GUF lägger mycket fokus på att våra träffar ska ge medlemmarna ett utökat nätverk, ökad kunskap och förståelse för innovationsprocessen men också mer kunskap om entreprenörskapets betydelse. Nytt samarbetsavtal har under årets slutits mellan Svenska Uppfinnareföreningen och FundedByMe. Fört att informera GUFs medlemmar om vad detta avtal innebär och specifikt vad Crowdfunding kan innebära för uppfinnare så var detta en av höstens programpunkter. Årets sista träff den 10 december blev en kväll utöver det vanliga. Eftersom denna onsdag inföll på Nobeldagen så blev avslutningen också i form av en egen Nobelkväll för GUFs medlemmar. Det blev middag, underhållning, prisutdelning och också besök av Drottningen som förgyllde avslutningen på kvällen och höstsäsongen. Medlemmar Medlemmar i GUF är automatiskt anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen-SUF då GUF som lokal uppfinnareförening är medlem i SUF, Att ha en stabil medlemskår är viktigt för att kunna erbjuda ett aktivt och kompetent nätverk, medlemsträffar med ett varierat innehåll och andra medlemsaktiviteter som ger stöd i innovationsprocessen. Men det är också viktigt för att vi ska kunna vara delaktiga i att påverka Uppfinnarnas möjligheter på nationell nivå via SUF som är remissinstans i ett flertal frågor. Medlemmarna är den viktiga basen för GUFs verksamhet och vid årsskiftet hade vi 287 medlemmar varav 23 % är kvinnor. Nya medlemmar som registreras in på hösten betalar ordinarie avgift men får delta de återstående höstmånaderna utan extra avgift. De flesta som är anslutna bor i göteborgsregionen men det utesluter inte att vi har medlemmar från stora delar av Sverige i övrigt. Vi är mycket stolta över att vara en av de större föreningarna i landet med starkt engagerade medlemmar. Att medlemmarna finns kvar även om den mest aktiva delen i innovationsprocessen kanske går över i något annat är vi också glada för. Detta innebär att vi kan fortsätta att erbjuda kompetent stöd för nyare uppfinnare. Att vara ansluten till Göteborgs Uppfinnareförening gör att vår röst blir starkare för Uppfinnarna i Sverige. Webbsida, FaceBook, Mailutskick och Medlemsregister Thomas Larsson har i år haft huvudansvaret för vår webbsida med viss hjälp av Daniel Magnusson. På vår webbsida informeras om kommande medlemsträffar, nyheter, mässor, utbildningar mm. För er som är intresserade av att lägga upp information om egen uppfinning på guf.se så kan webbansvariga ordna detta. GUFs FaceBook sida som också är kopplat till Twitter uppdateras av Lena Nyström och alla mailutskick till medlemmarna sker också från Lena. Medlemsregistret sköts av Sven Hellestam och Lena Nyström. Vi vill gärna uppmana alla medlemmar att regelbundet gå in på hemsidan, det är här vi publicerar allt som kan vara av intresse för våra uppfinnare, nyheter som inte alltid hinner gå ut i mail. Detsamma gäller förstås för FaceBook och Twitter som också tillför massor med snabba nyheter som kan vara till nytta för GUFs uppfinnare men som också lätt kan spridas vidare till andra. Styrelsens uppdrag och övriga GUF aktiviteter GUFs styrelse utgörs av totalt 10 personer. En stor styrelse kan tyckas men för att klara av den allt större interna aktivitet vi driver men också det utökade externa engagemanget som oftast sker genom närvaro av styrelsemedlemmar ser vi det som mycket positivt att kunna dela uppdragen emellan oss. Styrelsen har sedan förra årsmötets konstituerande möte haft 9 protokollförda styrelsemöten. Samtliga 59 personer som sökt medlemskap i föreningen har intervjuats av någon i styrelsen. Föreningen bygger på ett starkt ideellt nätverk där alla medlemmar är beredda att bistå med sin kunskap för att andra också ska komma vidare framåt. Inom denna verksamhetsdel har bl.a. genomförts praktiskt stöd för nyhetsgranskningar och 3D- CAD ritningar. Väldigt ofta är det Robert Perneborn och Sven Hellestam som står för denna hjälp. Ytterligare en uppskattad möjlighet för medlemmarna är att GUF via vår medlem Daniel Magnusson erbjuder 3D-printning till ett mycket förmånligt pris. Kvalitén på dessa printningar är mycket nära kommersiella tjänster och ger uppfinnaren en möjlighet att visa upp prototyper på mässor, för finansiärer eller vid andra tillfällen.

3 Sida 3 Styrelsen ger råd och hjälp inte bara till GUFs medlemmar utan väldigt ofta till externa personer som inte vet vart de ska vända sig med sina frågor om idéutveckling. Det innebär att styrelsen lägger många timmar av ideell tid för att även dessa personer ska hitta rätt i systemen och förhoppningsvis gå vidare med sina idéer till nya varor och tjänster. Vi har uppskattat att det rör sig även i år om minst 300 sådana möten och telefonsamtal, en ansenlig mängd timmar av ideellt arbete. Styrelsen har tillsammans med många medlemmar precis som under tidigare år dessutom genomfört ett flertal möten med organisationer, företag och enskilda personer som är viktiga för vår verksamhet eller för att lotsa rätt i innovationssystemet. Under året har vi fått ett flertal förfrågningar från skolor som vill ha hjälp med inspiration kring uppfinnande, uppfinnartävlingar, utställningar etc. Här märker vi av att det finns ett mycket större intresse och behov nu än tidigare. Allt efter tid och möjlighet så ställer styrelsen och medlemmar upp på detta. Vi tar gärna emot förslag från medlemmar som kan tänkas ha tid för att hjälpa till vid något tillfälle under kommande år. En fortsatt diskussion och möten förs mellan GUF och Förtetagarna Göteborg där vi vill få till bra former för att våra medlemmar ska hitta kommersiella partners och där också företag ska kunna få utvecklingshjälp av uppfinnare. Program och stöd Mentorprogram Föreningen startade ett internt Mentorprogram under hösten Idén bakom Mentorprogrammet är att engagera medlemmar som gått en bit framåt i uppfinnarfasen eller in i entreprenörsfasen och återanvända deras kunskap på ett strukturerat sätt inom föreningen. På så sätt behålls viktig kunskap, erfarenhet och nätverk inom GUF till förmån för de medlemmar som inte kommit så långt. Medlem kan under en höst- och vårtermin få en egen mentor. Matchningen har i år gjorts av Rolf Hammarström och Lena Nyström. Idag har vi 13 mentorer som är matchade med adepter. Mentorerna ställer upp med sin tid och erfarenhet helt ideellt och GUFs mentorstöd får man som medlem ta del av genom ansökan och helt utan kostnad. InnovatörsBubbel InnovatörsBubbel syftar till att få en bredare förståelse för vad som krävs när man tar en idé framåt i innovationsprocessen. Att utöka det egna nätverket för att kunna inhämta mer kunskap och nå eventuella samarbetspartners är också ett viktigt inslag i detta program. Gruppen träffas regelbundet under två terminer och som ledare har vi i år haft Sanda Hadziavdic och Stefan Andtbacka. EntreprenörsBubbel Ett program som ska underlätta för medlemmar som ska ta steget ut mot kommersialisering. Ledare under våren har varit Glenn Johansson. Under hösten har vi tyvärr inte haft tillgång till ledare och därmed inte heller någon aktivitet i detta program. Du som vill göra en insats här framöver får gärna maila till styrelsen på Idéstipendium Den 29 oktober delade vi ut Göteborgs Uppfinnareförenings Idéstipendium. Stipendiat i år blev Julia Taube som fick ta emot Diplom och 5000 kronor. Detta stipendium har vi möjlighet att dela ut en gång varje år genom att GUF initialt fick ett bidrag från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, ett bidrag som under åren har kunnat växa genom stöd bl.a. från våra sponsorer. Kvinnliga uppfinnare Under höst och vår har 10 av GUFs kvinnliga uppfinnare deltagit i en utbildning, där Lena Nyström har varit utbildningsansvarig. Utbildningen går under namnet MentorRing och är en av Svenska Uppfinnareföreningens satsningar på kvinnliga uppfinnare. Samverkande aktiviteter Göteborgs uppfinnareförening och Företagarna Göteborg fortsätter att utveckla möjligheter för uppfinnare att nå marknadskontakter och också ge företagare stöd av uppfinnare i sitt utvecklingsarbete. GUF har genom Lena Nyström i samverkan med ALMI Företagspartner Väst deltagit i juryarbetet inför utdelningen av regionens SKAPA stipendium och Framtidens innovatörer samt nominering till de nationella SKAPA stipendierna. Årets SKAPA utdelning ägde rum på Residenset med Landshövding Lars Bäckström och SUFs ordförande Mats Olsson som prisutdelare. I april deltog GUF i Nyföretagarveckan

4 Sida 4 Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte anordnades i maj månad i Karlskrona. Göte Eriksson, Stefan Andtbacka och Lena Nyström representerade GUF. SKAPAs nationella prisutdelning ägde rum i oktober på Nalen i Stockholm samtidigt som Svenska uppfinnareföreningen anordnade den ordinarie ordförandekonferensen för de lokala uppfinnareföreningarna. Lena Nyström och Göte Eriksson representerade GUF. Lena Nyström är engagerad i BRGs satsningar kring ett Entreprenörernas Hus/kvarter. Daniel Magnusson har inspirerat 60 grundskoleelever på Nordhemsskolan kring innovation och teknik. GUF har fått förfrågan från Stadsdelsnämnden Lundby om att ge inspiration och kunskap kring uppfinnande för ungdomar på Hisingen. Göte Eriksson och Lena Nyström har inlett diskussioner med Stadsdelsnämnden. Deltagit i 7 av BRGs Starta Företagsdagar, vid dessa tillfällen får GUF ofta flera nya medlemmar. Deltagit i BRGs Företagsdag på Stadsbiblioteket, Sven, Carina och Göte representerade GUF Deltagit i BRGs Aktörsrådet vid 8 tillfällen, här representerar Göte och Lena GUF Publicitet Ett antal artiklar med koppling till innovation och entreprenörskap har under året publicerats i tidningen Uppfinnaren och Konstruktören. Här har vi haft extra stort stöd av Stefan Andtbacka som med sin utmärkta kompetens har hjälpt till med utformning av artiklarna. Idéutveckling och Entreprenörskap Många av GUFs medlemmar är på idéstadiet men flera har också under året utvecklat sina idéer till varor/tjänster som närmar sig marknaden. Ett flertal medlemmar har också uppfinningar på marknaden och utvecklar också fler nya innovativa varor/tjänster. GUF jobbar aktivt med att betona entreprenörskapets betydelse redan i tidiga rådgivningstillfällen. Sponsorer Under året har GUF haft ett antal sponsorer, företag eller enskilda personer som vill stödja föreningen. Även i år har GUF via vår medlem Benny Hedlund fått Ö-Varvet på Hönö som Guldsponsor och Eliasson & Lund AB som Silversponsor. Mölnlycke Health Care AB blivit ny Silversponsor detta år. Nya Bronssponsorer är Safetech HB och Collaparte AB, båda också medlemmar i GUF. Vi ser det som mycket positivt att medlemmar/företag vill bidra till vår verksamhetsutveckling. Sponsorstöd är viktigt eftersom GUF inte har något offentligt stöd för verksamheten utan drivs helt och hållet med medlemsavgifterna. Lindholmen Science Park är också sponsor till GUF genom att ge oss fri tillgång till möteslokal på Open Arena för våra medlemsträffar. Som Guldsponsor bidrar man med kr/år, Silversponsor 5 000kr/år och Bronssponsor kr/år. Sponsorerna blir synliga på vår webbsida och finns med i alla GUFs mailutskick. Styrelsen tar gärna emot nya förslag på sponsorer. Framtid Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för Göteborgs Uppfinnareförening. Att innovation och entreprenörskap är viktiga frågor i samhället märks tydligt. Under året som varit har ett flertal debattartiklar i Ny Teknik och DN diskuterat behovet av bättre möjligheter för fristående uppfinnare. En utredning som initierades av Svenska Uppfinnareföreningen och Stockholms innovatörskrets har genomförts av Christian Sandström, som är forskare på Chalmers och uppdragsforskare på Reforminstitutet. Rapporten benämns Var skapades Sveriges 100 främsta Innovationer? Rapporten visar tydligt på de fristående uppfinnarnas betydelse för tillväxten i Sverige. Rapporten går att läsa i sin helhet här: Många uppfinnare hör av sig till oss per telefon och mail för råd och initialt stöd. Flera av dessa blir också senare medlemmar. Kompetensen och nätverket inom GUF förstärks genom tillströmning av yngre medlemmar i kombination med kunskap och gedigen erfarenhet hos de mer erfarna uppfinnarna. Vi ser att föreningens medlemmar samarbetar kring idéer/uppfinningar på ett mer konkret sätt än vad som tidigare varit vanligt. Att använda den kompetens som finns inom GUF är positivt och gör allt lättare i början av innovationsprocessen. Vi vill gärna framhålla dessa möjligheter till medlemmar som är nya i GUF. Nytt för 2015 är att alla medlemmar i GUF nu kan få tidningen Uppfinnaren & Konstruktören som E-tidning, en önskan som har stått högt på listan de senaste åren. För att få tillgång till tidningen på detta sätt måste medlem kontakta styrelsen per mail på

5 Sida 5 Tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningen genom Lena Nyström har vi fortsatt att arbeta med projektet IRT, Innovation för Regional Tillväxt. Under hösten har första piloten startat i Skellefteå. IRT-Skellefteå har vuxit fram genom en välorganiserad lokal uppfinnarförenings verksamhet som har en bred uppslutning av regionens aktörer och beslutsfattare. Nu är Kalmar och ytterligare någon plats i landet närmast på väg att bli noder för denna verksamhet som under 3 år ska utvärderas för att förhoppningsvis sedan kunna växa på många platser i landet. Innovation för Regional Tillväxt - IRT - är Svenska Uppfinnareföreningens program för att ge uppfinnaren möjlighet till kompetent och oberoende rådgivning för verifiering av sin idé fram till det affärsmässiga förverkligandet. Flera initiativ till samarbeten har tagits av SUF under året vilket också positivt påverkar GUFs verksamhet och medlemmar. Nya sådana samarbeten är på gång både vad gäller möjligheter till att finansiera innovativa projekt och också nytt sätt att driva tvister i affärsverksamhet på ett enklare, snabbare och billigare sätt. Nyligen har SUF också introducerat en tjänst som gäller försäljning av patent. Det har blivit allt vanligare att patentägare och företag säljer sina patent i stället för att överge dem. Patent kan vara till nytta för andra företag och därmed ett bra sätt är att försöka sälja innan man beslutar sig för att lägga ned dem. Nu kan SUFs patentingenjör hjälpa till med denna process. GUFs medlemmar kan ta del av alla dessa förmåner genom det att GUF är ansluten som lokalförening till Svenska Uppfinnareföreningen. Slutord Vi tackar alla medlemmar, sponsorer och samarbetspartners för allt engagemang och stöd. Som vanligt får vi i styrelsen alltid ett fantastiskt gensvar när vi söker kompetens och kontakter som medlemmar är i behov av. Detta är ett bevis på att vår förening och vårt nätverk verkligen fungerar. Vi tackar också er alla som ofta ställer upp som värdar/värdinnor på onsdagsträffarna och på andra aktiviteter, som mentorer för våra medlemmar, som ledare i olika program, som nyhetsgranskare och 3D-CAD-ritare/3D-printare, som stöd vid design- och patentfrågor, för juridiska spörsmål, som föredragshållare och som övrigt stöd i vår verksamhet i stort. Det är ni som bidrar till att föreningen fortsätter att utvecklas. Göteborgs Uppfinnareförening är en lokal uppfinnareförening som är medlem i Svenska Uppfinnareföreningen- SUF. Göteborgs Uppfinnareförening är dessutom medlem i Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd, SFIR. Göteborg den 12 januari 2015 Lena Nyström (ordförande) Sven Hellestam (v. ordförande) Robert Perneborn (sekreterare) Gudrun Svensson (kassör) Göte Eriksson (v. kassör) Birger Ericson (ord. ledamot) Glenn Johansson (ord.ledamot) Yahya Can (ord. ledamot) Rolf Hammarström (suppl.) Yngwe Westerlund (suppl.)

6 Sida 6 Rolf Hammarström (Suppleant) Yngve Westerlund (Suppleant)

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Siffror och fakta Den här verksamhetsberättelsen är den mer formella beskrivningen av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet 2013. Den ska kompletteras med föreningens Årsredovisningen

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med!

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med! NyföretagarCentrum Öresund ÅRSBERÄTTELSE 2011 NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö Telefon 0734-274050 oresund@nyforetagarcentrum.se www.nyforetagarcentrum.se/oresund Layout

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/2008-101 Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer