Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Sida 1 Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnummer GUF Styrelse 2014 Ordf. V.ordf. Sekreterare: Kassör: Vice kassör Ord.styrelseledamöter: Suppleanter: Lena Nyström Sven Hellestam Robert Perneborn Gudrun Svensson Göte Eriksson Glenn Johansson, Birger Ericson och Yahya Can Rolf Hammarström och Yngve Westerlund Revisor: Revisorsuppl. Benny Hedlund Annica Garbring - Söndergaard Valberedning: Carina Jonsson Christer Kernell

2 Sida 2 Medlemsmöten Göteborgs Uppfinnareförening startade årets verksamhet den 8 januari och har haft medlemsmöten onsdagar i jämn vecka fram till juni månad. Totalt har det inneburit 11 kvällar med inslag i form av föredrag, workshops, seminarier, open innovation etc. I mars månad stod Göteborgs Uppfinnareförening värd för ett för allmänheten öppet möte där Hjälpmedelsinstitutet och Svenska Uppfinnareförening också var medarrangörer. Kvällens program hade fokus på Uppfinningar som Hjälpmedel och ett 100-tal personer tog del av detta. Utöver detta har vårens träffar också bla haft inslag av Minestos projekt kring elproduktion från tidvatten- och havsströmmar, Riskkapitalets effekter på Startup bolag, Borås Textilhögskola och Smart textiles. Vårsäsongen avslutades den 11 juni med Guidad promenad från Lindholmen till Färjenäs samt avslutning med fika och underhållning av vår egen trubadur Christer Kernell. Höstsäsongen startade i september med regelbundna medlemsträffar precis som vanligt. GUF lägger mycket fokus på att våra träffar ska ge medlemmarna ett utökat nätverk, ökad kunskap och förståelse för innovationsprocessen men också mer kunskap om entreprenörskapets betydelse. Nytt samarbetsavtal har under årets slutits mellan Svenska Uppfinnareföreningen och FundedByMe. Fört att informera GUFs medlemmar om vad detta avtal innebär och specifikt vad Crowdfunding kan innebära för uppfinnare så var detta en av höstens programpunkter. Årets sista träff den 10 december blev en kväll utöver det vanliga. Eftersom denna onsdag inföll på Nobeldagen så blev avslutningen också i form av en egen Nobelkväll för GUFs medlemmar. Det blev middag, underhållning, prisutdelning och också besök av Drottningen som förgyllde avslutningen på kvällen och höstsäsongen. Medlemmar Medlemmar i GUF är automatiskt anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen-SUF då GUF som lokal uppfinnareförening är medlem i SUF, Att ha en stabil medlemskår är viktigt för att kunna erbjuda ett aktivt och kompetent nätverk, medlemsträffar med ett varierat innehåll och andra medlemsaktiviteter som ger stöd i innovationsprocessen. Men det är också viktigt för att vi ska kunna vara delaktiga i att påverka Uppfinnarnas möjligheter på nationell nivå via SUF som är remissinstans i ett flertal frågor. Medlemmarna är den viktiga basen för GUFs verksamhet och vid årsskiftet hade vi 287 medlemmar varav 23 % är kvinnor. Nya medlemmar som registreras in på hösten betalar ordinarie avgift men får delta de återstående höstmånaderna utan extra avgift. De flesta som är anslutna bor i göteborgsregionen men det utesluter inte att vi har medlemmar från stora delar av Sverige i övrigt. Vi är mycket stolta över att vara en av de större föreningarna i landet med starkt engagerade medlemmar. Att medlemmarna finns kvar även om den mest aktiva delen i innovationsprocessen kanske går över i något annat är vi också glada för. Detta innebär att vi kan fortsätta att erbjuda kompetent stöd för nyare uppfinnare. Att vara ansluten till Göteborgs Uppfinnareförening gör att vår röst blir starkare för Uppfinnarna i Sverige. Webbsida, FaceBook, Mailutskick och Medlemsregister Thomas Larsson har i år haft huvudansvaret för vår webbsida med viss hjälp av Daniel Magnusson. På vår webbsida informeras om kommande medlemsträffar, nyheter, mässor, utbildningar mm. För er som är intresserade av att lägga upp information om egen uppfinning på guf.se så kan webbansvariga ordna detta. GUFs FaceBook sida som också är kopplat till Twitter uppdateras av Lena Nyström och alla mailutskick till medlemmarna sker också från Lena. Medlemsregistret sköts av Sven Hellestam och Lena Nyström. Vi vill gärna uppmana alla medlemmar att regelbundet gå in på hemsidan, det är här vi publicerar allt som kan vara av intresse för våra uppfinnare, nyheter som inte alltid hinner gå ut i mail. Detsamma gäller förstås för FaceBook och Twitter som också tillför massor med snabba nyheter som kan vara till nytta för GUFs uppfinnare men som också lätt kan spridas vidare till andra. Styrelsens uppdrag och övriga GUF aktiviteter GUFs styrelse utgörs av totalt 10 personer. En stor styrelse kan tyckas men för att klara av den allt större interna aktivitet vi driver men också det utökade externa engagemanget som oftast sker genom närvaro av styrelsemedlemmar ser vi det som mycket positivt att kunna dela uppdragen emellan oss. Styrelsen har sedan förra årsmötets konstituerande möte haft 9 protokollförda styrelsemöten. Samtliga 59 personer som sökt medlemskap i föreningen har intervjuats av någon i styrelsen. Föreningen bygger på ett starkt ideellt nätverk där alla medlemmar är beredda att bistå med sin kunskap för att andra också ska komma vidare framåt. Inom denna verksamhetsdel har bl.a. genomförts praktiskt stöd för nyhetsgranskningar och 3D- CAD ritningar. Väldigt ofta är det Robert Perneborn och Sven Hellestam som står för denna hjälp. Ytterligare en uppskattad möjlighet för medlemmarna är att GUF via vår medlem Daniel Magnusson erbjuder 3D-printning till ett mycket förmånligt pris. Kvalitén på dessa printningar är mycket nära kommersiella tjänster och ger uppfinnaren en möjlighet att visa upp prototyper på mässor, för finansiärer eller vid andra tillfällen.

3 Sida 3 Styrelsen ger råd och hjälp inte bara till GUFs medlemmar utan väldigt ofta till externa personer som inte vet vart de ska vända sig med sina frågor om idéutveckling. Det innebär att styrelsen lägger många timmar av ideell tid för att även dessa personer ska hitta rätt i systemen och förhoppningsvis gå vidare med sina idéer till nya varor och tjänster. Vi har uppskattat att det rör sig även i år om minst 300 sådana möten och telefonsamtal, en ansenlig mängd timmar av ideellt arbete. Styrelsen har tillsammans med många medlemmar precis som under tidigare år dessutom genomfört ett flertal möten med organisationer, företag och enskilda personer som är viktiga för vår verksamhet eller för att lotsa rätt i innovationssystemet. Under året har vi fått ett flertal förfrågningar från skolor som vill ha hjälp med inspiration kring uppfinnande, uppfinnartävlingar, utställningar etc. Här märker vi av att det finns ett mycket större intresse och behov nu än tidigare. Allt efter tid och möjlighet så ställer styrelsen och medlemmar upp på detta. Vi tar gärna emot förslag från medlemmar som kan tänkas ha tid för att hjälpa till vid något tillfälle under kommande år. En fortsatt diskussion och möten förs mellan GUF och Förtetagarna Göteborg där vi vill få till bra former för att våra medlemmar ska hitta kommersiella partners och där också företag ska kunna få utvecklingshjälp av uppfinnare. Program och stöd Mentorprogram Föreningen startade ett internt Mentorprogram under hösten Idén bakom Mentorprogrammet är att engagera medlemmar som gått en bit framåt i uppfinnarfasen eller in i entreprenörsfasen och återanvända deras kunskap på ett strukturerat sätt inom föreningen. På så sätt behålls viktig kunskap, erfarenhet och nätverk inom GUF till förmån för de medlemmar som inte kommit så långt. Medlem kan under en höst- och vårtermin få en egen mentor. Matchningen har i år gjorts av Rolf Hammarström och Lena Nyström. Idag har vi 13 mentorer som är matchade med adepter. Mentorerna ställer upp med sin tid och erfarenhet helt ideellt och GUFs mentorstöd får man som medlem ta del av genom ansökan och helt utan kostnad. InnovatörsBubbel InnovatörsBubbel syftar till att få en bredare förståelse för vad som krävs när man tar en idé framåt i innovationsprocessen. Att utöka det egna nätverket för att kunna inhämta mer kunskap och nå eventuella samarbetspartners är också ett viktigt inslag i detta program. Gruppen träffas regelbundet under två terminer och som ledare har vi i år haft Sanda Hadziavdic och Stefan Andtbacka. EntreprenörsBubbel Ett program som ska underlätta för medlemmar som ska ta steget ut mot kommersialisering. Ledare under våren har varit Glenn Johansson. Under hösten har vi tyvärr inte haft tillgång till ledare och därmed inte heller någon aktivitet i detta program. Du som vill göra en insats här framöver får gärna maila till styrelsen på Idéstipendium Den 29 oktober delade vi ut Göteborgs Uppfinnareförenings Idéstipendium. Stipendiat i år blev Julia Taube som fick ta emot Diplom och 5000 kronor. Detta stipendium har vi möjlighet att dela ut en gång varje år genom att GUF initialt fick ett bidrag från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, ett bidrag som under åren har kunnat växa genom stöd bl.a. från våra sponsorer. Kvinnliga uppfinnare Under höst och vår har 10 av GUFs kvinnliga uppfinnare deltagit i en utbildning, där Lena Nyström har varit utbildningsansvarig. Utbildningen går under namnet MentorRing och är en av Svenska Uppfinnareföreningens satsningar på kvinnliga uppfinnare. Samverkande aktiviteter Göteborgs uppfinnareförening och Företagarna Göteborg fortsätter att utveckla möjligheter för uppfinnare att nå marknadskontakter och också ge företagare stöd av uppfinnare i sitt utvecklingsarbete. GUF har genom Lena Nyström i samverkan med ALMI Företagspartner Väst deltagit i juryarbetet inför utdelningen av regionens SKAPA stipendium och Framtidens innovatörer samt nominering till de nationella SKAPA stipendierna. Årets SKAPA utdelning ägde rum på Residenset med Landshövding Lars Bäckström och SUFs ordförande Mats Olsson som prisutdelare. I april deltog GUF i Nyföretagarveckan

4 Sida 4 Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte anordnades i maj månad i Karlskrona. Göte Eriksson, Stefan Andtbacka och Lena Nyström representerade GUF. SKAPAs nationella prisutdelning ägde rum i oktober på Nalen i Stockholm samtidigt som Svenska uppfinnareföreningen anordnade den ordinarie ordförandekonferensen för de lokala uppfinnareföreningarna. Lena Nyström och Göte Eriksson representerade GUF. Lena Nyström är engagerad i BRGs satsningar kring ett Entreprenörernas Hus/kvarter. Daniel Magnusson har inspirerat 60 grundskoleelever på Nordhemsskolan kring innovation och teknik. GUF har fått förfrågan från Stadsdelsnämnden Lundby om att ge inspiration och kunskap kring uppfinnande för ungdomar på Hisingen. Göte Eriksson och Lena Nyström har inlett diskussioner med Stadsdelsnämnden. Deltagit i 7 av BRGs Starta Företagsdagar, vid dessa tillfällen får GUF ofta flera nya medlemmar. Deltagit i BRGs Företagsdag på Stadsbiblioteket, Sven, Carina och Göte representerade GUF Deltagit i BRGs Aktörsrådet vid 8 tillfällen, här representerar Göte och Lena GUF Publicitet Ett antal artiklar med koppling till innovation och entreprenörskap har under året publicerats i tidningen Uppfinnaren och Konstruktören. Här har vi haft extra stort stöd av Stefan Andtbacka som med sin utmärkta kompetens har hjälpt till med utformning av artiklarna. Idéutveckling och Entreprenörskap Många av GUFs medlemmar är på idéstadiet men flera har också under året utvecklat sina idéer till varor/tjänster som närmar sig marknaden. Ett flertal medlemmar har också uppfinningar på marknaden och utvecklar också fler nya innovativa varor/tjänster. GUF jobbar aktivt med att betona entreprenörskapets betydelse redan i tidiga rådgivningstillfällen. Sponsorer Under året har GUF haft ett antal sponsorer, företag eller enskilda personer som vill stödja föreningen. Även i år har GUF via vår medlem Benny Hedlund fått Ö-Varvet på Hönö som Guldsponsor och Eliasson & Lund AB som Silversponsor. Mölnlycke Health Care AB blivit ny Silversponsor detta år. Nya Bronssponsorer är Safetech HB och Collaparte AB, båda också medlemmar i GUF. Vi ser det som mycket positivt att medlemmar/företag vill bidra till vår verksamhetsutveckling. Sponsorstöd är viktigt eftersom GUF inte har något offentligt stöd för verksamheten utan drivs helt och hållet med medlemsavgifterna. Lindholmen Science Park är också sponsor till GUF genom att ge oss fri tillgång till möteslokal på Open Arena för våra medlemsträffar. Som Guldsponsor bidrar man med kr/år, Silversponsor 5 000kr/år och Bronssponsor kr/år. Sponsorerna blir synliga på vår webbsida och finns med i alla GUFs mailutskick. Styrelsen tar gärna emot nya förslag på sponsorer. Framtid Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för Göteborgs Uppfinnareförening. Att innovation och entreprenörskap är viktiga frågor i samhället märks tydligt. Under året som varit har ett flertal debattartiklar i Ny Teknik och DN diskuterat behovet av bättre möjligheter för fristående uppfinnare. En utredning som initierades av Svenska Uppfinnareföreningen och Stockholms innovatörskrets har genomförts av Christian Sandström, som är forskare på Chalmers och uppdragsforskare på Reforminstitutet. Rapporten benämns Var skapades Sveriges 100 främsta Innovationer? Rapporten visar tydligt på de fristående uppfinnarnas betydelse för tillväxten i Sverige. Rapporten går att läsa i sin helhet här: Många uppfinnare hör av sig till oss per telefon och mail för råd och initialt stöd. Flera av dessa blir också senare medlemmar. Kompetensen och nätverket inom GUF förstärks genom tillströmning av yngre medlemmar i kombination med kunskap och gedigen erfarenhet hos de mer erfarna uppfinnarna. Vi ser att föreningens medlemmar samarbetar kring idéer/uppfinningar på ett mer konkret sätt än vad som tidigare varit vanligt. Att använda den kompetens som finns inom GUF är positivt och gör allt lättare i början av innovationsprocessen. Vi vill gärna framhålla dessa möjligheter till medlemmar som är nya i GUF. Nytt för 2015 är att alla medlemmar i GUF nu kan få tidningen Uppfinnaren & Konstruktören som E-tidning, en önskan som har stått högt på listan de senaste åren. För att få tillgång till tidningen på detta sätt måste medlem kontakta styrelsen per mail på

5 Sida 5 Tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningen genom Lena Nyström har vi fortsatt att arbeta med projektet IRT, Innovation för Regional Tillväxt. Under hösten har första piloten startat i Skellefteå. IRT-Skellefteå har vuxit fram genom en välorganiserad lokal uppfinnarförenings verksamhet som har en bred uppslutning av regionens aktörer och beslutsfattare. Nu är Kalmar och ytterligare någon plats i landet närmast på väg att bli noder för denna verksamhet som under 3 år ska utvärderas för att förhoppningsvis sedan kunna växa på många platser i landet. Innovation för Regional Tillväxt - IRT - är Svenska Uppfinnareföreningens program för att ge uppfinnaren möjlighet till kompetent och oberoende rådgivning för verifiering av sin idé fram till det affärsmässiga förverkligandet. Flera initiativ till samarbeten har tagits av SUF under året vilket också positivt påverkar GUFs verksamhet och medlemmar. Nya sådana samarbeten är på gång både vad gäller möjligheter till att finansiera innovativa projekt och också nytt sätt att driva tvister i affärsverksamhet på ett enklare, snabbare och billigare sätt. Nyligen har SUF också introducerat en tjänst som gäller försäljning av patent. Det har blivit allt vanligare att patentägare och företag säljer sina patent i stället för att överge dem. Patent kan vara till nytta för andra företag och därmed ett bra sätt är att försöka sälja innan man beslutar sig för att lägga ned dem. Nu kan SUFs patentingenjör hjälpa till med denna process. GUFs medlemmar kan ta del av alla dessa förmåner genom det att GUF är ansluten som lokalförening till Svenska Uppfinnareföreningen. Slutord Vi tackar alla medlemmar, sponsorer och samarbetspartners för allt engagemang och stöd. Som vanligt får vi i styrelsen alltid ett fantastiskt gensvar när vi söker kompetens och kontakter som medlemmar är i behov av. Detta är ett bevis på att vår förening och vårt nätverk verkligen fungerar. Vi tackar också er alla som ofta ställer upp som värdar/värdinnor på onsdagsträffarna och på andra aktiviteter, som mentorer för våra medlemmar, som ledare i olika program, som nyhetsgranskare och 3D-CAD-ritare/3D-printare, som stöd vid design- och patentfrågor, för juridiska spörsmål, som föredragshållare och som övrigt stöd i vår verksamhet i stort. Det är ni som bidrar till att föreningen fortsätter att utvecklas. Göteborgs Uppfinnareförening är en lokal uppfinnareförening som är medlem i Svenska Uppfinnareföreningen- SUF. Göteborgs Uppfinnareförening är dessutom medlem i Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd, SFIR. Göteborg den 12 januari 2015 Lena Nyström (ordförande) Sven Hellestam (v. ordförande) Robert Perneborn (sekreterare) Gudrun Svensson (kassör) Göte Eriksson (v. kassör) Birger Ericson (ord. ledamot) Glenn Johansson (ord.ledamot) Yahya Can (ord. ledamot) Rolf Hammarström (suppl.) Yngwe Westerlund (suppl.)

6 Sida 6 Rolf Hammarström (Suppleant) Yngve Westerlund (Suppleant)

Göteborgs Uppfinnareförening. Verksamhetsberättelse 2015. Organisationsnummer 857208-0995. www.guf.se. info@guf.se.

Göteborgs Uppfinnareförening. Verksamhetsberättelse 2015. Organisationsnummer 857208-0995. www.guf.se. info@guf.se. 1 Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2015 Organisationsnummer 857208-0995 www.guf.se info@guf.se GUF Styrelse 2015 Ordf. Lena Nyström V.ordf. Sven Hellestam Sekreterare: Robert Perneborn

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020 Modell för stadgar för Lokal uppfinnarförening Fastställda 991020 Tfn 08-545 16470 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08-545 16471 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se www.uppfinnare.se

Läs mer

Rapport och utvärdering Nyföretagarveckan 2012 med NyföretagarCentrum

Rapport och utvärdering Nyföretagarveckan 2012 med NyföretagarCentrum Rapport och utvärdering Nyföretagarveckan 2012 med NyföretagarCentrum www.uppfinnare.se Bakgrund NyföretagarCentrum och inleder under 2012 ett samarbete för att stärka varandras verksamheter. Under året

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Effektrapport 2015 Mentor Sverige Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Vad vill er organisation uppnå? Rapporten Jobbiga tankar (2015)

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter.

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter. Svenska Uppfinnareföreningen Styrelsen april 2014/ kjell Motioner till årsmötet 2014. Styrelsens behandling av inkomna motioner 1) Motion Kenneth Palmestål. (sammanfattning) Information om hur man gör:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011

Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011 Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011 GUF delar i år ut två stipendier på 5000 kr vardera som stöd till uppfinnare för att kunna utveckla sina produkter/tjänster mot kommersialisering.

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Svenska Uppfinnareföreningen Besöksadress: Grev Turegatan 16 Postadress: Mailbox 512 114 11 Stockholm Tel. 08-545 164 70 info@uppfinnare.se www.uppfinnare.se www.mentorring.se www.innovationonline.se

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Datum: 18 december 2012 Plats: Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Närvarande: Henning Boström, Maria Lyth,

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Plats: Riksdagshuset Riksgatan 1. Tid: fre 25 mars kl. 13.30.

Plats: Riksdagshuset Riksgatan 1. Tid: fre 25 mars kl. 13.30. Riksskådebanas styrelsemöte och verksamhetsledarkonferens Välkomna till Riksskådebanans styrelsemöte/verksamhetsledarträff och årsmöte i Stockholm fre 25 - lör 26 mars 2011 Plats: Riksdagshuset Riksgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 Styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet 2011 Ordinarie Ordförande: Suppleanter Katarina Hampusson Sofia Blomquist Anna Gradin Inger Granström Anders Nilsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Dokumentet är också valberedningens underlag i valberedningsprocessen inför varje årsmöte.

Dokumentet är också valberedningens underlag i valberedningsprocessen inför varje årsmöte. Sverige Lacrosse Styrdokument v.2.0 (2016-04-17) Detta dokument är framtaget för att ge riktlinjer för Sverige Lacrosse verksamhet, strategi och definiera styrelsemedlemmarna olika ansvarsområden och därigenom

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3.

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer