Erfarenheter av en industriledares roll för processäkerhet. Staffan Lennström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter av en industriledares roll för processäkerhet. Staffan Lennström 1 2014-02-04"

Transkript

1 Erfarenheter av en industriledares roll för processäkerhet Staffan Lennström

2 Min bakgrund Började 1974 som process ingenjör hos Esso Chemicals i deras kracker i Stenungsund och ledde senare produktionen till 1986 Arbetade därefter som marknadschef under några år till 1989 då Statoil skulle delta i att bygga upp en ny petrokemisk verksamhet i Antwerpen Var med och bildade Borealis 1994 och satt i dess koncernledning på olika poster fram till 2005 Har sedan 2005 haft ansvaret att som koncernchef leda Nynas AB

3 Varför är jag här idag För att ge min erfarenhet av hur vi som ledare kan göra vår verksamhet säkrare För att kemi- olje- och gasindustrin har risker som kan resultera I olyckor med stora konsekvenser för både anställda, miljö och samhälle För att jag har sett hur stor skillnad ledningens engagemang för säkerhet kan åstadkomma För att det är vår skyldighet som ledare att göra vad vi kan för att de som arbetar i och kring våra företag inte ska komma till skada

4 Vad vi vill undvika - Buncefield

5 Innehåll Vår uppfattning om säkerhet i Sverige Vad jag sett haft stor betydelse för säkerheten Några områden vi arbetat med på Nynas Hur Nynas har använt OECD s självtest Vad lärde vi oss av OECD s självtest Min syn på vad industrin skulle kunna dra nytta av

6 Vår uppfattning om säkerhet Säkerheten i Sverige är högre än i de flesta andra länder. Bra siffror för trafiksäkerhet, barnadödlighet och mycket annan statistik Vi certifierar elektriker, byggkontrollanter och en hel del andra yrken Har sedan länge en omfattande lagstiftning vad gäller arbetsmiljö Vi är bra på öppenhet och diskussion men kanske lite sämre på att ge klara instruktioner

7 Men förutsättningarna för processindustrin kan bli bättre Svenska ingenjörer får ingen eller ringa utbildning om processäkerhet på högskolorna samtidigt som säkerheten bygger på mindre föreskrifter och mer riskvärdering Svenska företag har kommit olika långt i sitt säkerhetsarbete. Inte alla har tillgång till Best in Class erfarenheter. Processoperatörer och driftledning certifieras inte utan får den mesta utbildningen på sin arbetsplats..ips är en viktig resurs att minska kunskapsgapet

8 Vad jag sett haft stor betydelse för bra resultat vad gäller säkerhet Att företaget skapar en kultur som innebär att säkerhet kommer först Att man arbetar både med person- och processäkerhet Att företaget aktivt arbetar med att hålla en hög kunskapsnivå och systematiskt använder sig av flera bra arbetsmetoder t.ex. Hazops Take two Cockpit approach Professionella skyddsronder med utforskande frågor Professionella incident utredningar Proaktivt underhåll Riskvärdering

9 Vad jag sett haft stor betydelse för bra resultat vad gäller säkerhet Att man ställer krav på att följa instruktioner Att man har systematik och kvalitet på rapportering, utredning och uppföljning. Inspektionsfunktionen är en viktigt del i detta arbete. Att man aldrig tummar på säkerheten även om ekonomin kärvar om högsta ledningen och styrelsen inte är med får man ett sämre resultat

10 Att man ställer krav på att följa instruktioner Detta är tydligast hos de organisationer som har infört Life saving rules, t. ex. Shell If they break the rules, employees face disciplinary action up to termination of employment, while contractors can be removed from the site and barred from future work with Shell

11 Att man har systematik och kvalitet på rapportering, utredning och uppföljning Andrew Hopkins beskriver i sitt utbildningsmaterial angående en Mindful organisation att det (nästan) alltid finns varningssignaler innan en storolycka sker. Det gäller att ha system och organisatorisk förmåga att kunna reagera på dessa varningssignaler. Vid Challenger katastrofen var det känt att O- ringar krånglade, men det gjordes inget åt detta:

12 Att man aldrig tummar på säkerheten speciellt inte när ekonomin kärvar Från Dupont: Efter en explosion 1818 beslutade medlemmarna av du Pont familjen (som alla var borta när explosionen skedde) att en partner alltid skulle finnas på plats och att mellanchefer skulle (som de gjorde) bo på anläggningen. Det går inte att separera beslut som rör säkerhet och ekonomi. Riskerna finns där för att det är något som ska produceras

13 Men några av de stora olyckorna har rest frågor Hög fokus på och bra resultat vad gäller personsäkerhet har inte förhindrat stora olyckor Under ekonomisk press har underhåll sviktat som i sin tur lett till incidenter och olyckor Även om högsta ledningen säger sig prioritera säkerhet återspeglar det sig inte alltid i hur man använder sin tid och sina resurser

14 .Min egen erfarenhet pekar också på risker med brister i konstruktion eller eftersatt underhåll.. Korrosion under isolering Bristande standard på ytbehandling, isolering och inspektion gav upphov till flera allvarlig tillbud på tryckkärl och rörledningar under 70- och 80-talen på det företag jag då arbetade på trots att arbetet på att förbättra säkerheten gavs stor prioritet. Ekonomiskt drivna beslut, bristande kunskapsöverföring och oförmåga att kraftfullt agera på varningssignaler bidrog till problemen. Kollaps av saltvattenkyltorn (70x20x10 meter) Problem med en speciell typ av korrosion/erosion hade uppmärksammats men endast begränsade underhållsinsatser hade vidtagits då man inte fullt ut insett risken med problemet, ingen systematisk riskvärdering gjordes, och ekonomiska överväganden senarelade underhåll. Konstruktionen gjorde underhåll och inspektion svårt och problemet med korrosion var ovanligt p.g.a. att saltvatten användes som kylmedel. Stort utsläpp av LPG från superfractionator I samband med uppstart av en Dehydrogenation Plant uppstod ett stort utsläpp av propan. Orsaken var för dåligt åtdraget flänsförband och bristfällig kvalitetskontroll på hur hårt bultarna dragits av entreprenören innan anläggningen startade

15 Nynas har använt OECD s självtest För att förbättra kunskapen i Nynas ledningsgrupp svarade hela gruppen på OECD s självtest om processäkerhet. Svaren gicks igenom vid ett av de tre årliga säkerhetsmötena i ledningsgruppen. Svaga och starka sidor belystes. För svaga områden beslutades om uppföljning

16 Några resultat. 1 = Yes, and I can easily demonstrate this 2 = Uncertain, I would need to find out, or this is already work in progress 3 = No, I think there is a gap Average Leadership and Culture Do you have a policy on corporate governance for process safety which describes the management expectations, required commitment, and corporate activities in relation to process safety? 1,3 Do you include process safety on the agenda for all board meetings? 1,1 Do you have a designated board member responsible for process safety? 1,0 Do you and senior leaders actively work to remove any barriers to the reporting of bad news up the management hierarchy, and promote an open culture for communicating process safety issues (e.g. by providing direct communications routes from the shopfloor to senior leaders, or from the national board to overseas HQ)? 1,4 Do you and senior leaders go out on plant visits and conduct safety tours, audits or inspections? 1,3 Do you and your senior leaders have process safety related performance objectives in your personal objectives/performance agreements? 2,1 Do you prioritise long term process safety assurance over and above short term budget restrictions and profitability? 1,3 Do you implement the same safety standards for all parts of the organisation, wherever they are located in the world? 1,

17 Vad vi fann och har agerat på Första exemplet Ledningen inte tillräckligt informerat om sitt ansvar för processäkerhet En utbildning kring ledningsansvar och processäkerhet arrangerades för att förbättra situationen Nästa två bilder beskriver vad den utbildningen innehöll

18 What do the Process Safety Management elements mean? Commitment and accountability: Management is responsible. Employee participation: How it is ensured that all is involved. Management system: How all procedures fit together. Process Safety Information: Information about the plant and products that are kept up-to-date to allow for Safe operation and maintenance. Drawings, datasheets and Process and Mechanical design considerations. Process Hazard Analysis, Hazard assessments: HAZOPS and other risk assessments. Operating procedures, Safe work practices. All process work is controlled by either specific or general operating procedures. All work are to follow Safe work practices. Training: How it is ensured that only qualified personnel perform work. Contractors: How it is ensured that Contractors at site work safely

19 What do the Process Safety Management elements mean? Pre start-up review: How it is ensured that a plant is ready for start-up for the first time or after a MOC. Maintenance / Mechanical integrity: How the plant is inspected and maintained to avoid any loss of containment. Hot work permits: All hot work to be subject to approval process to avoid fires and explosions. Management of Change: All changes to be identified and engineered by professionals. Accident / Incident investigation: Criteria for reporting established and accidents / incidents investigated to identify causes and actions to avoid reoccurrence are identified and implemented. Emergency planning and response: To define emergency scenarios and organisation to handle these. Audits: Activities that verifies that the PSM system is working

20 Vad vi fann och har agerat på Andra exemplet Riskprioriteringen kunde förbättras i företaget En omfattande sammanställning över säkerhetsriskerna i företaget gjordes och redovisades med hjälp av Nynas riskmatris

21 Nynas tools for risk assessments EH VH H M L Consequence VL EL EL VL L M H VH EH Likelihood

22 Framtida frågor för Nynas ledning Andra svaga områden som kommer att bearbetas: Ingår processäkerhetsrelaterade prestationsmål bland dina och andra ledande befattningshavares personliga prestationsmål? Tar ni hänsyn till importerad risk från leverantörer och kunder, särskilt när viktiga delar av verksamheten läggs ut på entreprenad?

23 Slutsatser För att lyckas måste säkerhet prioriteras från högsta ledningen Kunskapen om hur man arbetar med säkerhet behöver stärkas Insikten har växt att processäkerhet måste prioriteras och OECD s material är ett exempel på detta

Säkerhet vid väg- och spårarbete

Säkerhet vid väg- och spårarbete VTI rapport 825 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Säkerhet vid väg- och spårarbete En intervjustudie Anita Ihs Anne Bolling Lisa Hansson Ragnar Hedström Gunilla Sörensen Utgivare: Publikation:

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Slutrapport RJ 2014:05

Slutrapport RJ 2014:05 Slutrapport RJ 2014:05 Säkerhet vid arbete i spårmiljö. Diarienr J-67/12 2014-11-20 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att liknande händelser ska

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen rapport 6591 november 13 verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Kristna von Oelreich och Märta Philp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten. Författare: Åsa Ek Forskning 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM perspektiv Bakgrund Under senare

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

socialt ansvar i leverantörsledet problem, lösningar och vägar framåt

socialt ansvar i leverantörsledet problem, lösningar och vägar framåt EN Rapport om socialt ansvar i leverantörsledet problem, lösningar och vägar framåt 2 Rapport om konserverad tonfisk Rapport om socialt ansvar i leverantörsledet Inledning 4 Hur jobbar företag med leverantörsledet?

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Inspektionen hårdkontrollerar arbetsmiljön under 2007

Inspektionen hårdkontrollerar arbetsmiljön under 2007 Nyheter om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfart 1/07 TEMA: ARBETSMILJÖLAGEN Inspektionen hårdkontrollerar arbetsmiljön under 2007.. 1 Åtta steg till systematiskt arbetsmiljöarbete................ 2 Hur

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen LARS HOLMBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04134 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare:

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare: Författare: Roland Akselsson Forskning 2015:17 Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet Rapportnummer: 2015:17 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Den etiska konsumenten inom klädesindustrin:

Den etiska konsumenten inom klädesindustrin: Kandidatuppsats Juni 2007 Företagsekonomiska institutionen Den etiska konsumenten inom klädesindustrin: En myt eller den framtida trenden? Författare: Roosbeh Ozlati Handledare: Olivia Kang 1. Inledning

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Säkerhetsplanering vid upprättandet av APDplaner

Säkerhetsplanering vid upprättandet av APDplaner Säkerhetsplanering vid upprättandet av APDplaner 4D-simulering i SketchUp av Växhusens APD-plan Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ALEXANDER STRAND EDVIN SVANTESSON Institutionen

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Lennart Rolfsman, Kristin Larsson Juni 2014 Förord SP Energiteknik har inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+ genomfört ett projekt om drift

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

Kurser för den svenska marknaden

Kurser för den svenska marknaden Kurser för den svenska marknaden 2010/2011 Kursutbud S203 MentalSäljKompetens - Säljande ledarskap...4 S204 KommunikationsKompetens...6 S205 Föreläsning med workshop - Säljande ledare...8 S206 Föreläsning

Läs mer

IVL. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research Institute

IVL. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research Institute ,QWHUQNRQWUROOLVPnI UHWDJ 9HUNOLJKHWRFKYLVLRQHU Ann-Beth Antonsson, Malin Nilsson och Ola Hansén B 1291 Stockholm, januari 1998 IVL Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research

Läs mer