Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN"

Transkript

1 Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN

2 Uppsala en del av huvudstadsregionen, Europas mest expansiva tillväxtområde Uppsala är Sveriges fjärde storstad som växer med nya bostads- och verksamhetsområden. Närheten till universitet, framstående branschkluster och internationellt ansedda forskningscentra, lockar expansiva och högteknologiska företag och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en dynamisk plats att verka på, med sina företag. Här finns välutbildad arbetskraft och en stark entreprenörsanda. Den unika kopplingen mellan akademi och näringsliv gör Uppsala högintressant för företag inom kreativa och kunskapsintensiva branscher, som till exempel life science, clean tech, informations- och kommunikationsteknologi. Uppsala är samtidigt en av Sveriges största landsbygds kommun med en levande landsbygd och ett växande näringsliv i kransorterna. REGION MED STOR RÖRLIGHET Uppsala är en del av huvudstadsregionen med 17 minuter till Arlanda Airport och 38 minuter till Stockholm. Med goda förbindelser bidrar det till ett näringsliv med stor rörlighet och tillväxt. Idag är Uppsala den snabbast växande regionen i landet. I en jämförelse med Sveriges tio största städer har arbetsmarknaden i Uppsala vuxit mest, med lägre genomsnittlig arbetslöshet än landet i övrigt. Här bor över invånare och studenter. Inpendlingen till regionen är omfattande och fler väljer att bosätta sig här. Vid mitten av seklet förväntas Uppsala ha närmare invånare. SATSAR FÖR FRAMTIDEN Uppsala kommun utvecklar nya, attraktiva stadsdelar med plats för boende, arbete och rekreation. Här byggs fler bostäder per capita än i någon annan del av landet. Det investeras i infrastruktur och kollektivtrafik. Stora satsningar görs även inom den växande besöks näringen, möten, idrott och kultur i nya arenor. Fram växer en modern, urban stadsmiljö, med Uppsalas starka historiska prägel. En attraktiv boende- och arbetsmiljö, med gång och cykelavstånd till det mesta. Ett steg på vägen togs 2013 när Världsnaturfonden utsåg Uppsala till Sveriges klimatstad, för sitt långsiktiga och framsynta arbete inom klimat och hållbarhet. Välkommen hit. Välkommen hem. Till Sveriges fjärde storstad. 2

3 I Uppsala är det nära till framgång. Här verkar företag i en attraktiv storstadsmiljö, med tillgång till god kompetens och effektiva nätverk i staden. Hela Huvudstadsregionens och världens marknader via Arlanda är nära. Fler företag kommer att upptäcka innovationskraften och tillväxtmöjligheterna i Uppsala framöver! Göran Brocknäs, Regionchef Handelskammaren i Uppsala län. 3

4 En stad med internationell prägel Närheten till Arlanda och världen bidrar till att många internationella företag etablerar sig i Uppsala. Många av dem har världen som marknad. Gästforskare vid universitet och forskningscentra bidrar också till att stärka Uppsalas internationella prägel. Här finns till exempel många föreningar och nätverk som representerar ett brett spektra av nationaliteter. För barn och ungdomar finns internationella skolor och utbildningar med engelskspråkig undervisning ända upp till gymnasiet. En växande arbetsmarknad Uppsalas arbetsmarknad växer snabbt. Fler Uppsalabor arbetar på hemmaplan och pendlingen är större än någonsin, med personer som pendlar in till Uppsala kommun och som pendlar ut ökade antalet personer som arbetar i kommunen med tre procent. Det betyder att Uppsalas arbetsmarknad växte dubbelt så snabbt som i riket i övrigt, där tillväxttakten stannade på 1,4 procent under samma period. I konkurrens med de tio största städerna i landet står Uppsala starkt. Tack vare det centrala läget mitt i landets mest expansiva region och tillgången till kompetent arbetskraft, var det Uppsalas arbetsmarknad som växte mest av alla BEFOLKNINGSÖKNING Uppsala stad och län är en del av Sveriges snabbast växande region med över invånare. Befolkning Dagarbetsmarknad Utveckling befolkning och dagarbetsmarknad i Uppsala kommun, , index med basår

5 UPPSALA TVÅA I SVERIGE Uppsala kommun följer näringslivsutvecklingen genom fyra rankningar. Dessa är Svenskt Näringsliv, Årets Företagarkommun, tidningen Fokus bäst att bo -rankning och Nyföretagarbarometern. Slår man ihop resultaten och jämför med Sveriges största städer* ligger Uppsala på en andra plats. ÅR 2013 Plats Svenskt Näringsliv 17 Årets Företagarkommun 2 Fokus 3 Nyföretagarbarometern 9 * Kommuner med invånare och en tätortsgrad över 70 % 1 STOCKHOLM 2 UPPSALA 3 VARBERG 4 LINKÖPING 5 BORÅS Uppsalas resultat i respektive mätning jämfört med de 34 största städerna. 5

6 17 minuter till Arlanda och världen Halvvägs mellan Uppsala och Stockholm ligger Arlanda, Sveriges största flygplats, med omfattande utrikes- och inrikestrafik. Hit tar man sig snabbt och enkelt från Uppsala med bil, buss eller tåg. NÄT AV KOLLEKTIVTRAFIK Uppsala ligger längs norra stambanan och har utmärkta tågförbindelser med övriga Sverige. Resan till Stockholm tar 38 minuter med tåg. Med bil via E4:ans motorväg når man Stockholm på 45 minuter. Uppsala län har ett väl utvecklat bussnät där Uppsala centrum fungerar som nav invigdes Uppsala resecentrum som var Uppsalas största byggprojekt genom tiderna. Här finns nu en ny centralstation, nya perronger, spår, ny gång- och cykelgenomfart, ny Stationsgata och ett nytt parkeringsgarage. 6

7 UPPSALA ARLANDA Stockholm 38 min Tierp 37 min Arlanda 17 min Knivsta 9 min Stockholm 45 min Tierp 30 min Arlanda 30 min Knivsta 20 min Göteborg 1 tim Malmö 1 tim 5 min Köpenhamn 1 tim 10 min Bryssel 2 tim 10 min STOCKHOLM 7

8 Ett näringsliv med stor bredd Det finns cirka företag i Uppsala kommun, varav cirka är enmans företag. Flertalet branscher upplever tillväxt. Life science är den dominerande branschen. Hotell- och restaurangbranschen, fastighetstjänster och byggverksamhet har växt starkt de senaste åren. I stort sett alla branscher utvecklas i Uppsala. Den mest personal intensiva branschen är life science med drygt heltidstjänster, medan tillverkningsindustrin ökar mest mätt i omsättning. I övrigt speglar Uppsalaföretagen den privata sektorn i riket i stort. Det betyder att två tredjedelar formellt inte har några anställda medarbetare. Av resterande företag har merparten mellan 1 och 99 anställda. Därutöver finns ett antal större arbetsgivare med 500 eller fler anställda i Uppsala kommun, och ytterligare några i Uppsala län. De fem största branscherna* 1 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik företag (22 %). 2 Handel företag (12 %). 3 Jordbruk, skogsbruk och fiske företag (9 %). 4 Byggverksamhet företag (8 %). 5 Informations- och kommunikationsverksamhet företag (8 %). *September 2013, mätt i antal företag efter SNI-kod Privat sektor och övrigt 57,7% Offentliga myndigheter 38,2% Offentligt ägda företag, bolag och organisationer 4,1% 2013 STARTADE NYA FÖRETAG I UPPSALA 2014 FANNS SAMMANLAGT FÖRETAG I KOMMUNEN OFFENTLIGA ARBETSGIVARE OCH STATLIGA VERK Det finns flera statliga verk och offentliga verksamheter i Uppsala. Den största arbetsgivaren är Uppsala kommun. Därefter kommer landstinget med bland annat universitetssjukhuset Akademiska, som är en av stadens största arbetsplatser. Bland Uppsalas statliga verk och offentliga arbetsgivare finns till exempel Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedels verket, Läkemedelsverket och Sveriges geologiska undersökning. TVÅ UNIVERSITET Uppsala har två stora universitet med sammanlagt cirka studenter. Det har stor betydelse för regionens attraktionskraft, dels genom tillgången till välutbildad arbetskraft men också som grund för forskning, innovation och entreprenörskap. Uppsala universitets tre utbildningsområden är: 1. Humaniora och samhällsvetenskap. 2. Medicin och farmaci samt teknik. 3. Naturvetenskap. Sveriges lantbruksuniversitet erbjuder: 1. Landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap. 2. Naturresurser och jordbruksvetenskap. 3. Skogsvetenskap. 4. Veterinärmedicin och husdjursvetenskap. 8

9 För mig är Uppsala en stad som andas kreativitet och entreprenörskap. Det är enkelt att etablera sig och att skapa sig ett starkt nätverk inom näringslivet, samtidigt som det bara är ett stenkast ifrån omvärlden. Den perfekta kombinationen av en småstad och en storstad. Fredrik Annell-Berger, ordförande i Företagarna Uppsala län. Nybyggda Skandionkliniken som med den allra senaste tekniken behandlar cancerpatienter. Här finns även ett nytt hotell. 9

10 Här växer Uppsala Uppsala bygger för att möta efterfrågan på bostäder, handel, kontor och rekreation. För fjärde gången är Uppsala rankad som tredje starkaste fastighetsmarknaden i landet. Under de senaste åren har antalet byggherrar ökat från sju till 40 stycken. Målet är att nå 100 stycken för att bredda utbudet och för att utöka byggtakten. Här följer ett axplock av Uppsalas utvecklingsområden. 272 STADSKÄRNAN Uppsalas stadskärna är attraktiv och populär att bo och verka i. Kommunen rustar och utvecklar för att ge möjlighet till fler A-lägen för kontor och handel. Fler och fler upptäcker Uppsalas vardagsrum där olika evenemang och aktiviteter är populära inslag. SVARTBÄCKEN ÅRIKE FYRIS, STUDENTERNAS Stråket från City längs ån ända ut till Ultuna rustas successivt. Å-rummet inne i stadskärnan med sina upprustade bryggor och vackra planteringar har blivit Uppsalabornas nya vardagsrum. Nu ses området från Stadsträdgården ner mot Kungsängsbron över för att kunna möta Uppsalabornas önskemål om rekreationsområden och spontanidrott. Studenternas IP rustas med ny fotbolls- och bandyarena. 55 DAG HAMMARSKJÖLD-STRÅKET De senaste åren har miljarder investerats i att utveckla lokaler för forskning och innovationer. Här ligger Akademiska sjukhuset, Bio Medicinskt Centrum, Ångströmlaboratoriet, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Science Park, Läkemedelsverket, Psykiatrins hus, Uppsala universitets Blåsenhus, med utbildningar för lärare, personalvetare och psykologer. Nära Akademiska sjukhuset ligger nybyggda Skandionkliniken, som med den allra senaste stråltekniken behandlar cancerpatienter. Huset inrymmer även ett nybyggt hotell. NORBY SCIENCE PARK En av Sveriges främsta innovationsmiljöer och en utmärkt arena för framgångsrik affärsutveckling. Här samverkar näringsliv, offentlig verksamhet och akademi för att skapa framgångsrika innovationer. ROSENDAL Här kommer det byggas totalt bostäder. Det blir mestadels flerbostadshus, men även några radhus i ett helt nytt område med tillgång till service, affärer och rekreation. ULLERÅKER När Ulleråker nu omvandlas från tidigare sjukhusområde till en modern stadsdel sker det som en av landets största fastighetsaffärer. Här, i en attraktiv och citynära del av Uppsala, växer en ny stadsdel fram med nya bostäder, parker, verksamheter och lokal service. 10

11 288 GRÄNBY ÅRSTA E4 UPPSALA ARENA En multiarena som planeras i anslutning till Gränby Centrum. Med restauranger, lounger och 46 loger blir arenan en viktig mötesplats i staden. Här kommer många olika typer av evenemang äga rum inom till exempel idrott, mässor, galor, festivaler och möten. C 282 ÖSTRA SALA BACKE Området är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar. Här kommer det att finnas nya bostäder, service och arbetsplatser i en attraktiv stadsmiljö. Området planeras och byggs med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö och med närhet till Resecentrum och E4. ÖSTRA FYRISLUND Planerna för Östra Fyrislund är att skapa kvadratmeter yta för företag och arbetsplatser inom transport- och logistikbranschen. Här planeras även restauranger och annan service för de som kommer att arbeta och vistas här. BUSINESS PARK I Uppsala Business Park arbetar över personer i ca 70 olika företag. Här finns flertalet av Uppsalas life sciencebolag. Lokalerna är specialanpassade för renrumsmiljöer, laboratorier och olika pilotanläggningar för läkemedelsproduktion. 255 N OMRÅDET KRING RESECENTRUM/ UPPSALA ENTRÉ Uppsalas nya resecentrum invigdes 2011 med ny centralbyggnad, nya perronger och spår. Det har byggts ett nytt hotell och ett kontorshus som bland annat inrymmer kommunens ledning. Området utvecklas ytterligare med sju nya bostadshus under namnet Uppsala Entré. V S 2 km Ö ULTUNA På Ultunaområdet finns Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. De senaste åren har hela campusområdet byggts om med nytt BioCentrum, Mark-Vatten-Miljöcentrum och ett nytt Veterinär- och husdjurscentrum. Djursjukhuset är Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Det byggs även nya lokaler för forskning, utbildning, ledning och administration. 11

12 Uppsalas fokusbranscher Flera av Uppsalas framgångsrika företag och tillväxtbranscher är sprungna ur den världsledande forskning som bedrivs inom Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Det är den starka kopplingen mellan akademi och näringsliv som gör det gynnsamt att starta eller etablera företag i Uppsala. Det gäller framför allt inom de innovativa och kunskapsintensiva näringar som har utvecklats till regionens fokusbranscher. LIFE SCIENCE Life science är Uppsalas största tillväxtbransch med över anställda och en omsättning på över 20 miljarder kronor. Branschen har en lång tradition i Uppsala med framgång inom exempel vis medicinskteknisk forskning, närings lösningar och allergentester. Uppsala BIO är en stark samverkansorganisation som verkar för branschens tillväxt i Stockholm-Uppsalaregionen. I Uppsala finns även tre statliga verk inom området; Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. ScieLifeLab är en omfattande forskningssatsning mellan fyra stora universitet i regionen. ICT Information och kommunikationsteknologi är en bransch på stark uppgång i Uppsala. Traditionellt sett har den lokalt präglats av konsulttjänster mot framförallt life science-sektorn. Det som hänt under de senaste åren är att flera start-up bolag, inom eller riktade mot dataspelsutveckling, sett dagens ljus i Uppsala. Dessa har ett internationellt exportorienterat fokus från dag ett. Men även själva start-upscenen som sådan inom ICT har blommat ut och frambringat en uppsjö av spännande företag som fortsätter att attrahera investerare och kompetenser från när och fjärran. CLEAN TECH Energi- och miljöteknikbranschen har stor potential i Uppsala. Ett antal Uppsalaföretag har tilldelats uppmärksammade utmärkelser inom branschen. Starka segment är försörjande ekosystemtjänster, reglerande och upprätthållande ekosystemtjänster, materialhanteringsbolag samt miljöteknikkonsulter. Uppsala universitet är i kärnan av svensk innovation genom världsledande forskning med högt internationellt anseende. Ditt företag kan bli starkare genom att samarbeta med oss. Vi på Uppsala universitet innovation hjälper dig att hitta spännande idéer, projekt och samarbeten. Pirkko Tamsen, chef för Uppsala Universitet innovation. 12

13 Uppsala Innovation Centre* placerade sig högt i vår globala rankinglista, och utmärkte sig särskilt inom områden som innebär en positiv påverkan på ekonomin. Det visar att Uppsala Innovation Centres verksamhet ger ett betydande ekonomiskt avtryck i regioner där de verkar. Dhruv Bhatli, forskningschef, UBI Index. * Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer. Här erbjuds idébärare, entreprenörer och tillväxtföretag kvalificerad rådgivning och stöd med målsättningen att skapa fler livskraftiga tillväxtföretag i Uppsala och Sverige rankades Uppsala Innovation Centre som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling, av analysföretaget UBI Index. 13

14 Uppsala appears to be flourishing ( ) The international influence is visible all over town. New York Times Tillväxtbranscher BESÖKSNÄRING Uppsala är en av landets tio populäraste destinationer, mycket tack vare sin historia och sitt rika kulturutbud. Besöksnäringen pekas ut som en bransch som har potential att växa i Uppsala och stora satsningar görs på området i både privat och offentlig regi. Idag omsätter Uppsalas besöksnäring drygt 1,7 miljarder kronor per år och skapar sysselsättning åt 1450 personer. MÖTEN OCH KONGRESSER Uppsala är landets tredje största mötesstad. Under 2013 ökade antalet internationella möten med 50 procent. Besökarna uppskattar de goda förbindelserna till Arlanda, och att det mesta finns tillgängligt inom gångavstånd när man väl är på plats. HANDEL Handeln är den bransch de flesta Uppsalabor arbetar inom och som har högst omsättning. Efterfrågan från handlare som vill etablera sig i området är stor, inflyttningen ökar och köpkraften är stark. Uppsalas citykärna erbjuder ett varierat utbud av butiker och varumärken. I utkanten av staden, nära bostadsområden, finns större shoppingcentrum. 14

15 Nationella och internationella möten genererar tillväxt och kunskap, skapar arbetstillfällen och ger en synlighet för vår forskning, våra företag och Uppsalas framsteg. Principen är enkel, ju fler möten vi bjuder hit, desto bättre mår vi alla! Anna Lindström, verksamhetsansvarig Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala. 15

16 Vi står inför globala miljöutmaningar som i allt snabbare takt ökar behovet av att omvandla den kunskap som finns inom den gröna sektorn till lösningar. De möjligheter som nu skapas inom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nödvändiga i världssamfundet och kan komma till stor nytta för oss alla globalt. Det gör Uppsala till en viktig plattform, tillsammans kan vi göra skillnad! Turid Sundin Carlsson, Operativt ansvarig, SLU Holding. Uppsala prisad för hållbar utveckling 2013 utsåg Världsnaturfonden Uppsala till Sveriges klimatstad. Det var ett kvitto på att staden har lyckats i sin ambition att förbättra klimatet och höja miljömedvetenheten. UPPSALA KLIMATPROTOKOLL 2010 startades ett samarbete mellan Uppsala kommun, lokala företag, myndigheter och organisationer under namnet Uppsala klimatprotokoll. Syftet var att söka lokala lösningar på ett globalt problem, gemensamt anta klimatutmaningen och bidra till att uppnå kommunens klimatmål. Medlemmarna satsar både på egen klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling samt är med och formar en hållbar utveckling i Uppsala. 16

17 SOLPANELSHUS FRÅN UPPSALAHEM Uppsalahem har en långsiktig miljöplan och nära samarbete med Uppsala universitet kring forskning och utveckling på miljöområdet. Deras nybyggda hus i Frodeparken vid resecentrum, har till exempel försetts med Nordens största solcellsfasad för bostäder. Solcellerna räcker till att försörja 60 procent av fastighetens elbehov: hissar, pumpar, tvättstugor och belysning. Byggnaden är Uppsalas första Svanenmärkta hus. ÖSTRA SALABACKE Östra Salabacke är ett pilotprojekt inom hållbart byggande och har som målsättning att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. I utvecklingen av den nya stadsdelen öster om resecentrum, används det senaste inom teknikområdet, till exempel inom energi, avfall, vatten och avlopp, dagvatten, byggteknik, byggmaterial och transporter. 17

18 Toppbetyg för Uppsala Allt fler får upp ögonen för Sveriges fjärde storstad. De senaste åren har Uppsala tilldelats en rad fina utmärkelser och uppmärksammats i flera nationella och internationella sammanhang. Enligt Småföretagarbarometern (Företagarna och Swedbank) har Uppsala län den högsta tillväxttakten i riket. Uppsala Innovation Centre är rankad som världens 18:e bästa företagsinkubator. Uppsala är den kommun som ligger i topp när det gäller utveckling och framgång, enligt forskare på Handelshögskolan i Jönköping. Tidningen Fokus har rankat Uppsala som Sveriges fjärde bästa kommun att bo i, och den bästa stadskommunen. ICC Scandinavian har utsett Uppsala till den mest hållbara mötesdestinationen i Norden. Uppsala beskrivs som en av de bästa universitetsstäderna i världen av brittiska BBC. Sju av världens mest citerade forskare finns i Uppsala. Uppsala kommun utsågs av Världsnaturfonden och WWF till Sveriges klimatstad 2013, för sitt unika samarbete i klimatfrågor mellan kommun, näringsliv och akademi. Uppsala universitet ligger på 60:e plats i 2014 års Shanghairankning (ARWU), där världens främsta universitet listas. Åtta nobelpristagare har anknytning till Uppsala. 18

19 19

20 DET HÄNDER MYCKET, OCH DET HÄNDER NU I UPPSALA Uppsala bygger flest bostäder per capita i Sverige, fler flyttar hit och fler företag startas. Två universitet borgar för bra tillgång till hög kompetens och världsledande forskning. Ett väl utvecklat nätverk av ledande företagsinkubatorer och samarbetsmöjligheter mellan akademi, näringsliv, företagsfrämjande organisationer och offentliga aktörer ger utmärkta förutsättningar för företag att lyckas i Uppsala med ett bra näringslivsklimat och tillväxt som mål Producerad av Spider Stockholm. Fotografer Stewen Quigley, Ana Vera Burin Batarra, Niklas Lundengård och Destination Uppsala/Kalbar. Välkommen att kontakta: Kommunledningskontorets enhet för näringsliv och omvärld Näringslivsdirektör Yvonne Näsström Uppsala. Tillväxt varje dag. Sedan 1286.

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Kista Science City 2011

Kista Science City 2011 Kista Science City 211 TRENDRAPPORT KISTA SCIENCE CITY FAKTA Sysselsatta dagtid: 7 Invånare boende: 125 679 Omsättning per anställd: 1 38 kronor (median) Avkastning på kapital: 8,6 % (median) Antal företag

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson MalmöLund-samarbetet - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen Cecilia Hansson och Johan Emanuelson Avståndet mellan Malmö och Lund är jordens omkrets minus 20

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Varmt välkommen till Karlstad Business Region Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse och dynamik där det alltid händer intressanta

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor,

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor, Sida 1(5) Tjänsteställe: Kommunledningskontoret Handläggare: Kerstin Guth Datum: 2015-10-14 Beteckning: KS 2015-42 140-2 Er beteckning: Underlag för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

Sundsvall växer. Gatu- och parkdagarna maj 2017 Anders Bolin, tf Stadsbyggnadsdirektör

Sundsvall växer. Gatu- och parkdagarna maj 2017 Anders Bolin, tf Stadsbyggnadsdirektör Sundsvall växer Gatu- och parkdagarna maj 2017 Anders Bolin, tf Stadsbyggnadsdirektör Hur ser man hur en stad mår? Man tittar uppåt Sundsvall arbetar utifrån RIKARE (strategi för Hållbar Tillväxt 2021)

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

GNAB budgetåret 2013

GNAB budgetåret 2013 GNAB budgetåret 2013 Den lokala/regionala marknaden en snabb återblick Branschutveckling arbetskraft dag/natt befolkning 2012-2011 2012-2008 2012-2002 Gislaved Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 199 274

Läs mer