Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN"

Transkript

1 Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN

2 Uppsala en del av huvudstadsregionen, Europas mest expansiva tillväxtområde Uppsala är Sveriges fjärde storstad som växer med nya bostads- och verksamhetsområden. Närheten till universitet, framstående branschkluster och internationellt ansedda forskningscentra, lockar expansiva och högteknologiska företag och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en dynamisk plats att verka på, med sina företag. Här finns välutbildad arbetskraft och en stark entreprenörsanda. Den unika kopplingen mellan akademi och näringsliv gör Uppsala högintressant för företag inom kreativa och kunskapsintensiva branscher, som till exempel life science, clean tech, informations- och kommunikationsteknologi. Uppsala är samtidigt en av Sveriges största landsbygds kommun med en levande landsbygd och ett växande näringsliv i kransorterna. REGION MED STOR RÖRLIGHET Uppsala är en del av huvudstadsregionen med 17 minuter till Arlanda Airport och 38 minuter till Stockholm. Med goda förbindelser bidrar det till ett näringsliv med stor rörlighet och tillväxt. Idag är Uppsala den snabbast växande regionen i landet. I en jämförelse med Sveriges tio största städer har arbetsmarknaden i Uppsala vuxit mest, med lägre genomsnittlig arbetslöshet än landet i övrigt. Här bor över invånare och studenter. Inpendlingen till regionen är omfattande och fler väljer att bosätta sig här. Vid mitten av seklet förväntas Uppsala ha närmare invånare. SATSAR FÖR FRAMTIDEN Uppsala kommun utvecklar nya, attraktiva stadsdelar med plats för boende, arbete och rekreation. Här byggs fler bostäder per capita än i någon annan del av landet. Det investeras i infrastruktur och kollektivtrafik. Stora satsningar görs även inom den växande besöks näringen, möten, idrott och kultur i nya arenor. Fram växer en modern, urban stadsmiljö, med Uppsalas starka historiska prägel. En attraktiv boende- och arbetsmiljö, med gång och cykelavstånd till det mesta. Ett steg på vägen togs 2013 när Världsnaturfonden utsåg Uppsala till Sveriges klimatstad, för sitt långsiktiga och framsynta arbete inom klimat och hållbarhet. Välkommen hit. Välkommen hem. Till Sveriges fjärde storstad. 2

3 I Uppsala är det nära till framgång. Här verkar företag i en attraktiv storstadsmiljö, med tillgång till god kompetens och effektiva nätverk i staden. Hela Huvudstadsregionens och världens marknader via Arlanda är nära. Fler företag kommer att upptäcka innovationskraften och tillväxtmöjligheterna i Uppsala framöver! Göran Brocknäs, Regionchef Handelskammaren i Uppsala län. 3

4 En stad med internationell prägel Närheten till Arlanda och världen bidrar till att många internationella företag etablerar sig i Uppsala. Många av dem har världen som marknad. Gästforskare vid universitet och forskningscentra bidrar också till att stärka Uppsalas internationella prägel. Här finns till exempel många föreningar och nätverk som representerar ett brett spektra av nationaliteter. För barn och ungdomar finns internationella skolor och utbildningar med engelskspråkig undervisning ända upp till gymnasiet. En växande arbetsmarknad Uppsalas arbetsmarknad växer snabbt. Fler Uppsalabor arbetar på hemmaplan och pendlingen är större än någonsin, med personer som pendlar in till Uppsala kommun och som pendlar ut ökade antalet personer som arbetar i kommunen med tre procent. Det betyder att Uppsalas arbetsmarknad växte dubbelt så snabbt som i riket i övrigt, där tillväxttakten stannade på 1,4 procent under samma period. I konkurrens med de tio största städerna i landet står Uppsala starkt. Tack vare det centrala läget mitt i landets mest expansiva region och tillgången till kompetent arbetskraft, var det Uppsalas arbetsmarknad som växte mest av alla BEFOLKNINGSÖKNING Uppsala stad och län är en del av Sveriges snabbast växande region med över invånare. Befolkning Dagarbetsmarknad Utveckling befolkning och dagarbetsmarknad i Uppsala kommun, , index med basår

5 UPPSALA TVÅA I SVERIGE Uppsala kommun följer näringslivsutvecklingen genom fyra rankningar. Dessa är Svenskt Näringsliv, Årets Företagarkommun, tidningen Fokus bäst att bo -rankning och Nyföretagarbarometern. Slår man ihop resultaten och jämför med Sveriges största städer* ligger Uppsala på en andra plats. ÅR 2013 Plats Svenskt Näringsliv 17 Årets Företagarkommun 2 Fokus 3 Nyföretagarbarometern 9 * Kommuner med invånare och en tätortsgrad över 70 % 1 STOCKHOLM 2 UPPSALA 3 VARBERG 4 LINKÖPING 5 BORÅS Uppsalas resultat i respektive mätning jämfört med de 34 största städerna. 5

6 17 minuter till Arlanda och världen Halvvägs mellan Uppsala och Stockholm ligger Arlanda, Sveriges största flygplats, med omfattande utrikes- och inrikestrafik. Hit tar man sig snabbt och enkelt från Uppsala med bil, buss eller tåg. NÄT AV KOLLEKTIVTRAFIK Uppsala ligger längs norra stambanan och har utmärkta tågförbindelser med övriga Sverige. Resan till Stockholm tar 38 minuter med tåg. Med bil via E4:ans motorväg når man Stockholm på 45 minuter. Uppsala län har ett väl utvecklat bussnät där Uppsala centrum fungerar som nav invigdes Uppsala resecentrum som var Uppsalas största byggprojekt genom tiderna. Här finns nu en ny centralstation, nya perronger, spår, ny gång- och cykelgenomfart, ny Stationsgata och ett nytt parkeringsgarage. 6

7 UPPSALA ARLANDA Stockholm 38 min Tierp 37 min Arlanda 17 min Knivsta 9 min Stockholm 45 min Tierp 30 min Arlanda 30 min Knivsta 20 min Göteborg 1 tim Malmö 1 tim 5 min Köpenhamn 1 tim 10 min Bryssel 2 tim 10 min STOCKHOLM 7

8 Ett näringsliv med stor bredd Det finns cirka företag i Uppsala kommun, varav cirka är enmans företag. Flertalet branscher upplever tillväxt. Life science är den dominerande branschen. Hotell- och restaurangbranschen, fastighetstjänster och byggverksamhet har växt starkt de senaste åren. I stort sett alla branscher utvecklas i Uppsala. Den mest personal intensiva branschen är life science med drygt heltidstjänster, medan tillverkningsindustrin ökar mest mätt i omsättning. I övrigt speglar Uppsalaföretagen den privata sektorn i riket i stort. Det betyder att två tredjedelar formellt inte har några anställda medarbetare. Av resterande företag har merparten mellan 1 och 99 anställda. Därutöver finns ett antal större arbetsgivare med 500 eller fler anställda i Uppsala kommun, och ytterligare några i Uppsala län. De fem största branscherna* 1 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik företag (22 %). 2 Handel företag (12 %). 3 Jordbruk, skogsbruk och fiske företag (9 %). 4 Byggverksamhet företag (8 %). 5 Informations- och kommunikationsverksamhet företag (8 %). *September 2013, mätt i antal företag efter SNI-kod Privat sektor och övrigt 57,7% Offentliga myndigheter 38,2% Offentligt ägda företag, bolag och organisationer 4,1% 2013 STARTADE NYA FÖRETAG I UPPSALA 2014 FANNS SAMMANLAGT FÖRETAG I KOMMUNEN OFFENTLIGA ARBETSGIVARE OCH STATLIGA VERK Det finns flera statliga verk och offentliga verksamheter i Uppsala. Den största arbetsgivaren är Uppsala kommun. Därefter kommer landstinget med bland annat universitetssjukhuset Akademiska, som är en av stadens största arbetsplatser. Bland Uppsalas statliga verk och offentliga arbetsgivare finns till exempel Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedels verket, Läkemedelsverket och Sveriges geologiska undersökning. TVÅ UNIVERSITET Uppsala har två stora universitet med sammanlagt cirka studenter. Det har stor betydelse för regionens attraktionskraft, dels genom tillgången till välutbildad arbetskraft men också som grund för forskning, innovation och entreprenörskap. Uppsala universitets tre utbildningsområden är: 1. Humaniora och samhällsvetenskap. 2. Medicin och farmaci samt teknik. 3. Naturvetenskap. Sveriges lantbruksuniversitet erbjuder: 1. Landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap. 2. Naturresurser och jordbruksvetenskap. 3. Skogsvetenskap. 4. Veterinärmedicin och husdjursvetenskap. 8

9 För mig är Uppsala en stad som andas kreativitet och entreprenörskap. Det är enkelt att etablera sig och att skapa sig ett starkt nätverk inom näringslivet, samtidigt som det bara är ett stenkast ifrån omvärlden. Den perfekta kombinationen av en småstad och en storstad. Fredrik Annell-Berger, ordförande i Företagarna Uppsala län. Nybyggda Skandionkliniken som med den allra senaste tekniken behandlar cancerpatienter. Här finns även ett nytt hotell. 9

10 Här växer Uppsala Uppsala bygger för att möta efterfrågan på bostäder, handel, kontor och rekreation. För fjärde gången är Uppsala rankad som tredje starkaste fastighetsmarknaden i landet. Under de senaste åren har antalet byggherrar ökat från sju till 40 stycken. Målet är att nå 100 stycken för att bredda utbudet och för att utöka byggtakten. Här följer ett axplock av Uppsalas utvecklingsområden. 272 STADSKÄRNAN Uppsalas stadskärna är attraktiv och populär att bo och verka i. Kommunen rustar och utvecklar för att ge möjlighet till fler A-lägen för kontor och handel. Fler och fler upptäcker Uppsalas vardagsrum där olika evenemang och aktiviteter är populära inslag. SVARTBÄCKEN ÅRIKE FYRIS, STUDENTERNAS Stråket från City längs ån ända ut till Ultuna rustas successivt. Å-rummet inne i stadskärnan med sina upprustade bryggor och vackra planteringar har blivit Uppsalabornas nya vardagsrum. Nu ses området från Stadsträdgården ner mot Kungsängsbron över för att kunna möta Uppsalabornas önskemål om rekreationsområden och spontanidrott. Studenternas IP rustas med ny fotbolls- och bandyarena. 55 DAG HAMMARSKJÖLD-STRÅKET De senaste åren har miljarder investerats i att utveckla lokaler för forskning och innovationer. Här ligger Akademiska sjukhuset, Bio Medicinskt Centrum, Ångströmlaboratoriet, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Science Park, Läkemedelsverket, Psykiatrins hus, Uppsala universitets Blåsenhus, med utbildningar för lärare, personalvetare och psykologer. Nära Akademiska sjukhuset ligger nybyggda Skandionkliniken, som med den allra senaste stråltekniken behandlar cancerpatienter. Huset inrymmer även ett nybyggt hotell. NORBY SCIENCE PARK En av Sveriges främsta innovationsmiljöer och en utmärkt arena för framgångsrik affärsutveckling. Här samverkar näringsliv, offentlig verksamhet och akademi för att skapa framgångsrika innovationer. ROSENDAL Här kommer det byggas totalt bostäder. Det blir mestadels flerbostadshus, men även några radhus i ett helt nytt område med tillgång till service, affärer och rekreation. ULLERÅKER När Ulleråker nu omvandlas från tidigare sjukhusområde till en modern stadsdel sker det som en av landets största fastighetsaffärer. Här, i en attraktiv och citynära del av Uppsala, växer en ny stadsdel fram med nya bostäder, parker, verksamheter och lokal service. 10

11 288 GRÄNBY ÅRSTA E4 UPPSALA ARENA En multiarena som planeras i anslutning till Gränby Centrum. Med restauranger, lounger och 46 loger blir arenan en viktig mötesplats i staden. Här kommer många olika typer av evenemang äga rum inom till exempel idrott, mässor, galor, festivaler och möten. C 282 ÖSTRA SALA BACKE Området är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar. Här kommer det att finnas nya bostäder, service och arbetsplatser i en attraktiv stadsmiljö. Området planeras och byggs med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö och med närhet till Resecentrum och E4. ÖSTRA FYRISLUND Planerna för Östra Fyrislund är att skapa kvadratmeter yta för företag och arbetsplatser inom transport- och logistikbranschen. Här planeras även restauranger och annan service för de som kommer att arbeta och vistas här. BUSINESS PARK I Uppsala Business Park arbetar över personer i ca 70 olika företag. Här finns flertalet av Uppsalas life sciencebolag. Lokalerna är specialanpassade för renrumsmiljöer, laboratorier och olika pilotanläggningar för läkemedelsproduktion. 255 N OMRÅDET KRING RESECENTRUM/ UPPSALA ENTRÉ Uppsalas nya resecentrum invigdes 2011 med ny centralbyggnad, nya perronger och spår. Det har byggts ett nytt hotell och ett kontorshus som bland annat inrymmer kommunens ledning. Området utvecklas ytterligare med sju nya bostadshus under namnet Uppsala Entré. V S 2 km Ö ULTUNA På Ultunaområdet finns Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. De senaste åren har hela campusområdet byggts om med nytt BioCentrum, Mark-Vatten-Miljöcentrum och ett nytt Veterinär- och husdjurscentrum. Djursjukhuset är Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Det byggs även nya lokaler för forskning, utbildning, ledning och administration. 11

12 Uppsalas fokusbranscher Flera av Uppsalas framgångsrika företag och tillväxtbranscher är sprungna ur den världsledande forskning som bedrivs inom Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Det är den starka kopplingen mellan akademi och näringsliv som gör det gynnsamt att starta eller etablera företag i Uppsala. Det gäller framför allt inom de innovativa och kunskapsintensiva näringar som har utvecklats till regionens fokusbranscher. LIFE SCIENCE Life science är Uppsalas största tillväxtbransch med över anställda och en omsättning på över 20 miljarder kronor. Branschen har en lång tradition i Uppsala med framgång inom exempel vis medicinskteknisk forskning, närings lösningar och allergentester. Uppsala BIO är en stark samverkansorganisation som verkar för branschens tillväxt i Stockholm-Uppsalaregionen. I Uppsala finns även tre statliga verk inom området; Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. ScieLifeLab är en omfattande forskningssatsning mellan fyra stora universitet i regionen. ICT Information och kommunikationsteknologi är en bransch på stark uppgång i Uppsala. Traditionellt sett har den lokalt präglats av konsulttjänster mot framförallt life science-sektorn. Det som hänt under de senaste åren är att flera start-up bolag, inom eller riktade mot dataspelsutveckling, sett dagens ljus i Uppsala. Dessa har ett internationellt exportorienterat fokus från dag ett. Men även själva start-upscenen som sådan inom ICT har blommat ut och frambringat en uppsjö av spännande företag som fortsätter att attrahera investerare och kompetenser från när och fjärran. CLEAN TECH Energi- och miljöteknikbranschen har stor potential i Uppsala. Ett antal Uppsalaföretag har tilldelats uppmärksammade utmärkelser inom branschen. Starka segment är försörjande ekosystemtjänster, reglerande och upprätthållande ekosystemtjänster, materialhanteringsbolag samt miljöteknikkonsulter. Uppsala universitet är i kärnan av svensk innovation genom världsledande forskning med högt internationellt anseende. Ditt företag kan bli starkare genom att samarbeta med oss. Vi på Uppsala universitet innovation hjälper dig att hitta spännande idéer, projekt och samarbeten. Pirkko Tamsen, chef för Uppsala Universitet innovation. 12

13 Uppsala Innovation Centre* placerade sig högt i vår globala rankinglista, och utmärkte sig särskilt inom områden som innebär en positiv påverkan på ekonomin. Det visar att Uppsala Innovation Centres verksamhet ger ett betydande ekonomiskt avtryck i regioner där de verkar. Dhruv Bhatli, forskningschef, UBI Index. * Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer. Här erbjuds idébärare, entreprenörer och tillväxtföretag kvalificerad rådgivning och stöd med målsättningen att skapa fler livskraftiga tillväxtföretag i Uppsala och Sverige rankades Uppsala Innovation Centre som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling, av analysföretaget UBI Index. 13

14 Uppsala appears to be flourishing ( ) The international influence is visible all over town. New York Times Tillväxtbranscher BESÖKSNÄRING Uppsala är en av landets tio populäraste destinationer, mycket tack vare sin historia och sitt rika kulturutbud. Besöksnäringen pekas ut som en bransch som har potential att växa i Uppsala och stora satsningar görs på området i både privat och offentlig regi. Idag omsätter Uppsalas besöksnäring drygt 1,7 miljarder kronor per år och skapar sysselsättning åt 1450 personer. MÖTEN OCH KONGRESSER Uppsala är landets tredje största mötesstad. Under 2013 ökade antalet internationella möten med 50 procent. Besökarna uppskattar de goda förbindelserna till Arlanda, och att det mesta finns tillgängligt inom gångavstånd när man väl är på plats. HANDEL Handeln är den bransch de flesta Uppsalabor arbetar inom och som har högst omsättning. Efterfrågan från handlare som vill etablera sig i området är stor, inflyttningen ökar och köpkraften är stark. Uppsalas citykärna erbjuder ett varierat utbud av butiker och varumärken. I utkanten av staden, nära bostadsområden, finns större shoppingcentrum. 14

15 Nationella och internationella möten genererar tillväxt och kunskap, skapar arbetstillfällen och ger en synlighet för vår forskning, våra företag och Uppsalas framsteg. Principen är enkel, ju fler möten vi bjuder hit, desto bättre mår vi alla! Anna Lindström, verksamhetsansvarig Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala. 15

16 Vi står inför globala miljöutmaningar som i allt snabbare takt ökar behovet av att omvandla den kunskap som finns inom den gröna sektorn till lösningar. De möjligheter som nu skapas inom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nödvändiga i världssamfundet och kan komma till stor nytta för oss alla globalt. Det gör Uppsala till en viktig plattform, tillsammans kan vi göra skillnad! Turid Sundin Carlsson, Operativt ansvarig, SLU Holding. Uppsala prisad för hållbar utveckling 2013 utsåg Världsnaturfonden Uppsala till Sveriges klimatstad. Det var ett kvitto på att staden har lyckats i sin ambition att förbättra klimatet och höja miljömedvetenheten. UPPSALA KLIMATPROTOKOLL 2010 startades ett samarbete mellan Uppsala kommun, lokala företag, myndigheter och organisationer under namnet Uppsala klimatprotokoll. Syftet var att söka lokala lösningar på ett globalt problem, gemensamt anta klimatutmaningen och bidra till att uppnå kommunens klimatmål. Medlemmarna satsar både på egen klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling samt är med och formar en hållbar utveckling i Uppsala. 16

17 SOLPANELSHUS FRÅN UPPSALAHEM Uppsalahem har en långsiktig miljöplan och nära samarbete med Uppsala universitet kring forskning och utveckling på miljöområdet. Deras nybyggda hus i Frodeparken vid resecentrum, har till exempel försetts med Nordens största solcellsfasad för bostäder. Solcellerna räcker till att försörja 60 procent av fastighetens elbehov: hissar, pumpar, tvättstugor och belysning. Byggnaden är Uppsalas första Svanenmärkta hus. ÖSTRA SALABACKE Östra Salabacke är ett pilotprojekt inom hållbart byggande och har som målsättning att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. I utvecklingen av den nya stadsdelen öster om resecentrum, används det senaste inom teknikområdet, till exempel inom energi, avfall, vatten och avlopp, dagvatten, byggteknik, byggmaterial och transporter. 17

18 Toppbetyg för Uppsala Allt fler får upp ögonen för Sveriges fjärde storstad. De senaste åren har Uppsala tilldelats en rad fina utmärkelser och uppmärksammats i flera nationella och internationella sammanhang. Enligt Småföretagarbarometern (Företagarna och Swedbank) har Uppsala län den högsta tillväxttakten i riket. Uppsala Innovation Centre är rankad som världens 18:e bästa företagsinkubator. Uppsala är den kommun som ligger i topp när det gäller utveckling och framgång, enligt forskare på Handelshögskolan i Jönköping. Tidningen Fokus har rankat Uppsala som Sveriges fjärde bästa kommun att bo i, och den bästa stadskommunen. ICC Scandinavian har utsett Uppsala till den mest hållbara mötesdestinationen i Norden. Uppsala beskrivs som en av de bästa universitetsstäderna i världen av brittiska BBC. Sju av världens mest citerade forskare finns i Uppsala. Uppsala kommun utsågs av Världsnaturfonden och WWF till Sveriges klimatstad 2013, för sitt unika samarbete i klimatfrågor mellan kommun, näringsliv och akademi. Uppsala universitet ligger på 60:e plats i 2014 års Shanghairankning (ARWU), där världens främsta universitet listas. Åtta nobelpristagare har anknytning till Uppsala. 18

19 19

20 DET HÄNDER MYCKET, OCH DET HÄNDER NU I UPPSALA Uppsala bygger flest bostäder per capita i Sverige, fler flyttar hit och fler företag startas. Två universitet borgar för bra tillgång till hög kompetens och världsledande forskning. Ett väl utvecklat nätverk av ledande företagsinkubatorer och samarbetsmöjligheter mellan akademi, näringsliv, företagsfrämjande organisationer och offentliga aktörer ger utmärkta förutsättningar för företag att lyckas i Uppsala med ett bra näringslivsklimat och tillväxt som mål Producerad av Spider Stockholm. Fotografer Stewen Quigley, Ana Vera Burin Batarra, Niklas Lundengård och Destination Uppsala/Kalbar. Välkommen att kontakta: Kommunledningskontorets enhet för näringsliv och omvärld Näringslivsdirektör Yvonne Näsström Uppsala. Tillväxt varje dag. Sedan 1286.

Framåt för företagandet. Här är det gott att leva! STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV

Framåt för företagandet. Här är det gott att leva! STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV Framåt för företagandet sidan 14 Här är det gott att leva! sidan 18 Välkommen till MalmöLundregionen - en tillväxtmotor i Sverige sidan 2

Läs mer

En tillväxtmotor för Sverige

En tillväxtmotor för Sverige Vision för Norrland En tillväxtmotor för Sverige Innehåll 5 Norrland från dåtid till framtid 6 Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd 9 Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 år 2010 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Att arbeta i Falun

Läs mer

Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken 2014. En sammanställning från Näringslivskontoret

Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken 2014. En sammanställning från Näringslivskontoret Den moderna Industristaden Statistik och fakta Sandviken 2014 En sammanställning från Näringslivskontoret Näringslivsutveckling genom återindustrialisering Innovation och förnyelse är viktiga beståndsdelar

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från ÅRSRAPPORT Malmöläget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö En sammanställning från Stadskontoret Malmö stad 211 2 3 Förord innehåll Malmö en stad i medvind Innehåll Pehr Andersson, näringslivsdirektör

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

STOCKHOLM 2013 Full fart framåt!

STOCKHOLM 2013 Full fart framåt! Rapport 2012:26 STOCKHOLM 2013 Full fart framåt! Inledning Innehåll Till regeringen... 3 Inledning... 5 Antalet sysselsatta ökade med 30 000... 7 Nyföretagandet slog rekord 2011... 10 Stockholms invånare

Läs mer

ANSÖKAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2015

ANSÖKAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2015 UPPSALA CITY ANSÖKAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2015 STORSTAD MÖTER SMÅSTAD Innehåll 4 BAKGRUND OCH HISTORIA 7 SAMVERKANSORGANISATION 12 ARBETSPROCESSEN 16 MARKNADSFÖRING, EVENEMANG OCH VARUMÄRKET 24 FYSISKA

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2015 Uppsala Sveriges fjärde storstad SID 4 Området kring resecentrum växer med hotell, Stationsgalleria och det kommande kontorshuset Juvelen. Mellan Stationsgallerian

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö Visste du att......de senaste tjugo åren har Malmöborna blivit tre år yngre? Sid 11...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI Skånes regionala utvecklingsstrategi juni 2014 Politisk styrgrupp: Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Rikard Larsson, Pontus Lindberg, Ewa Bertz, Christine Axelsson,

Läs mer

STOCKHOLM SOM STARTUPSTAD

STOCKHOLM SOM STARTUPSTAD STOCKHOLM SOM STARTUPSTAD Hur man säkrar tillväxten genom att lösa bostadsbristen våren 2014 FastighEtsägarna stockholm OM rapporten I denna rapport presenteras resultaten av en studie om Stockholm som

Läs mer

Handlingskraft Entreprenörskap Företagaranda

Handlingskraft Entreprenörskap Företagaranda uddinge Handlingskraft Entreprenörskap Företagaranda Vi i Huddinge Satsa på en vinnare internationellt kraftcentrum för bioteknik, medicinsk forskning och utbildning Världsledande forskning bedrivs på

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG www.businessregion.se www.facebook.com/businessregiongoteborg Box 111 19, 404 23 Göteborg Telefon: 031-61 24 02 Fax: 031-61 24 01 Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg PRODUKTION: RUBRIK FOTO: MIKAEL

Läs mer

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN 2 3 uppsala i siffror Tillväxt 2010 3 036 fler invånare fick Uppsala under 2010. 12 130 flyttade till Uppsala under 2010. 10 443

Läs mer

STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012

STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012 STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012 SID 1 (13) 2013-03-11 INNEHÅLL En stad i världsklass... 2 En stad med hög livskvalitet... 3 En innovativ stad... 5 En hållbar stad... 8 Stad i tillväxt... 11 Framtiden

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

Näringslivets. Øresundsfakta

Näringslivets. Øresundsfakta Näringslivets Øresundsfakta Näringslivets Øresundsfakta Øresund Industri- & Handelskammare, juli 2007 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...4 2 ØRESUNDSREGIONENS ATTRAKTIONSKRAFT...5 2.1 Faktorer av betydelse

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer