Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN"

Transkript

1 Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN

2 Uppsala en del av huvudstadsregionen, Europas mest expansiva tillväxtområde Uppsala är Sveriges fjärde storstad som växer med nya bostads- och verksamhetsområden. Närheten till universitet, framstående branschkluster och internationellt ansedda forskningscentra, lockar expansiva och högteknologiska företag och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en dynamisk plats att verka på, med sina företag. Här finns välutbildad arbetskraft och en stark entreprenörsanda. Den unika kopplingen mellan akademi och näringsliv gör Uppsala högintressant för företag inom kreativa och kunskapsintensiva branscher, som till exempel life science, clean tech, informations- och kommunikationsteknologi. Uppsala är samtidigt en av Sveriges största landsbygds kommun med en levande landsbygd och ett växande näringsliv i kransorterna. REGION MED STOR RÖRLIGHET Uppsala är en del av huvudstadsregionen med 17 minuter till Arlanda Airport och 38 minuter till Stockholm. Med goda förbindelser bidrar det till ett näringsliv med stor rörlighet och tillväxt. Idag är Uppsala den snabbast växande regionen i landet. I en jämförelse med Sveriges tio största städer har arbetsmarknaden i Uppsala vuxit mest, med lägre genomsnittlig arbetslöshet än landet i övrigt. Här bor över invånare och studenter. Inpendlingen till regionen är omfattande och fler väljer att bosätta sig här. Vid mitten av seklet förväntas Uppsala ha närmare invånare. SATSAR FÖR FRAMTIDEN Uppsala kommun utvecklar nya, attraktiva stadsdelar med plats för boende, arbete och rekreation. Här byggs fler bostäder per capita än i någon annan del av landet. Det investeras i infrastruktur och kollektivtrafik. Stora satsningar görs även inom den växande besöks näringen, möten, idrott och kultur i nya arenor. Fram växer en modern, urban stadsmiljö, med Uppsalas starka historiska prägel. En attraktiv boende- och arbetsmiljö, med gång och cykelavstånd till det mesta. Ett steg på vägen togs 2013 när Världsnaturfonden utsåg Uppsala till Sveriges klimatstad, för sitt långsiktiga och framsynta arbete inom klimat och hållbarhet. Välkommen hit. Välkommen hem. Till Sveriges fjärde storstad. 2

3 I Uppsala är det nära till framgång. Här verkar företag i en attraktiv storstadsmiljö, med tillgång till god kompetens och effektiva nätverk i staden. Hela Huvudstadsregionens och världens marknader via Arlanda är nära. Fler företag kommer att upptäcka innovationskraften och tillväxtmöjligheterna i Uppsala framöver! Göran Brocknäs, Regionchef Handelskammaren i Uppsala län. 3

4 En stad med internationell prägel Närheten till Arlanda och världen bidrar till att många internationella företag etablerar sig i Uppsala. Många av dem har världen som marknad. Gästforskare vid universitet och forskningscentra bidrar också till att stärka Uppsalas internationella prägel. Här finns till exempel många föreningar och nätverk som representerar ett brett spektra av nationaliteter. För barn och ungdomar finns internationella skolor och utbildningar med engelskspråkig undervisning ända upp till gymnasiet. En växande arbetsmarknad Uppsalas arbetsmarknad växer snabbt. Fler Uppsalabor arbetar på hemmaplan och pendlingen är större än någonsin, med personer som pendlar in till Uppsala kommun och som pendlar ut ökade antalet personer som arbetar i kommunen med tre procent. Det betyder att Uppsalas arbetsmarknad växte dubbelt så snabbt som i riket i övrigt, där tillväxttakten stannade på 1,4 procent under samma period. I konkurrens med de tio största städerna i landet står Uppsala starkt. Tack vare det centrala läget mitt i landets mest expansiva region och tillgången till kompetent arbetskraft, var det Uppsalas arbetsmarknad som växte mest av alla BEFOLKNINGSÖKNING Uppsala stad och län är en del av Sveriges snabbast växande region med över invånare. Befolkning Dagarbetsmarknad Utveckling befolkning och dagarbetsmarknad i Uppsala kommun, , index med basår

5 UPPSALA TVÅA I SVERIGE Uppsala kommun följer näringslivsutvecklingen genom fyra rankningar. Dessa är Svenskt Näringsliv, Årets Företagarkommun, tidningen Fokus bäst att bo -rankning och Nyföretagarbarometern. Slår man ihop resultaten och jämför med Sveriges största städer* ligger Uppsala på en andra plats. ÅR 2013 Plats Svenskt Näringsliv 17 Årets Företagarkommun 2 Fokus 3 Nyföretagarbarometern 9 * Kommuner med invånare och en tätortsgrad över 70 % 1 STOCKHOLM 2 UPPSALA 3 VARBERG 4 LINKÖPING 5 BORÅS Uppsalas resultat i respektive mätning jämfört med de 34 största städerna. 5

6 17 minuter till Arlanda och världen Halvvägs mellan Uppsala och Stockholm ligger Arlanda, Sveriges största flygplats, med omfattande utrikes- och inrikestrafik. Hit tar man sig snabbt och enkelt från Uppsala med bil, buss eller tåg. NÄT AV KOLLEKTIVTRAFIK Uppsala ligger längs norra stambanan och har utmärkta tågförbindelser med övriga Sverige. Resan till Stockholm tar 38 minuter med tåg. Med bil via E4:ans motorväg når man Stockholm på 45 minuter. Uppsala län har ett väl utvecklat bussnät där Uppsala centrum fungerar som nav invigdes Uppsala resecentrum som var Uppsalas största byggprojekt genom tiderna. Här finns nu en ny centralstation, nya perronger, spår, ny gång- och cykelgenomfart, ny Stationsgata och ett nytt parkeringsgarage. 6

7 UPPSALA ARLANDA Stockholm 38 min Tierp 37 min Arlanda 17 min Knivsta 9 min Stockholm 45 min Tierp 30 min Arlanda 30 min Knivsta 20 min Göteborg 1 tim Malmö 1 tim 5 min Köpenhamn 1 tim 10 min Bryssel 2 tim 10 min STOCKHOLM 7

8 Ett näringsliv med stor bredd Det finns cirka företag i Uppsala kommun, varav cirka är enmans företag. Flertalet branscher upplever tillväxt. Life science är den dominerande branschen. Hotell- och restaurangbranschen, fastighetstjänster och byggverksamhet har växt starkt de senaste åren. I stort sett alla branscher utvecklas i Uppsala. Den mest personal intensiva branschen är life science med drygt heltidstjänster, medan tillverkningsindustrin ökar mest mätt i omsättning. I övrigt speglar Uppsalaföretagen den privata sektorn i riket i stort. Det betyder att två tredjedelar formellt inte har några anställda medarbetare. Av resterande företag har merparten mellan 1 och 99 anställda. Därutöver finns ett antal större arbetsgivare med 500 eller fler anställda i Uppsala kommun, och ytterligare några i Uppsala län. De fem största branscherna* 1 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik företag (22 %). 2 Handel företag (12 %). 3 Jordbruk, skogsbruk och fiske företag (9 %). 4 Byggverksamhet företag (8 %). 5 Informations- och kommunikationsverksamhet företag (8 %). *September 2013, mätt i antal företag efter SNI-kod Privat sektor och övrigt 57,7% Offentliga myndigheter 38,2% Offentligt ägda företag, bolag och organisationer 4,1% 2013 STARTADE NYA FÖRETAG I UPPSALA 2014 FANNS SAMMANLAGT FÖRETAG I KOMMUNEN OFFENTLIGA ARBETSGIVARE OCH STATLIGA VERK Det finns flera statliga verk och offentliga verksamheter i Uppsala. Den största arbetsgivaren är Uppsala kommun. Därefter kommer landstinget med bland annat universitetssjukhuset Akademiska, som är en av stadens största arbetsplatser. Bland Uppsalas statliga verk och offentliga arbetsgivare finns till exempel Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedels verket, Läkemedelsverket och Sveriges geologiska undersökning. TVÅ UNIVERSITET Uppsala har två stora universitet med sammanlagt cirka studenter. Det har stor betydelse för regionens attraktionskraft, dels genom tillgången till välutbildad arbetskraft men också som grund för forskning, innovation och entreprenörskap. Uppsala universitets tre utbildningsområden är: 1. Humaniora och samhällsvetenskap. 2. Medicin och farmaci samt teknik. 3. Naturvetenskap. Sveriges lantbruksuniversitet erbjuder: 1. Landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap. 2. Naturresurser och jordbruksvetenskap. 3. Skogsvetenskap. 4. Veterinärmedicin och husdjursvetenskap. 8

9 För mig är Uppsala en stad som andas kreativitet och entreprenörskap. Det är enkelt att etablera sig och att skapa sig ett starkt nätverk inom näringslivet, samtidigt som det bara är ett stenkast ifrån omvärlden. Den perfekta kombinationen av en småstad och en storstad. Fredrik Annell-Berger, ordförande i Företagarna Uppsala län. Nybyggda Skandionkliniken som med den allra senaste tekniken behandlar cancerpatienter. Här finns även ett nytt hotell. 9

10 Här växer Uppsala Uppsala bygger för att möta efterfrågan på bostäder, handel, kontor och rekreation. För fjärde gången är Uppsala rankad som tredje starkaste fastighetsmarknaden i landet. Under de senaste åren har antalet byggherrar ökat från sju till 40 stycken. Målet är att nå 100 stycken för att bredda utbudet och för att utöka byggtakten. Här följer ett axplock av Uppsalas utvecklingsområden. 272 STADSKÄRNAN Uppsalas stadskärna är attraktiv och populär att bo och verka i. Kommunen rustar och utvecklar för att ge möjlighet till fler A-lägen för kontor och handel. Fler och fler upptäcker Uppsalas vardagsrum där olika evenemang och aktiviteter är populära inslag. SVARTBÄCKEN ÅRIKE FYRIS, STUDENTERNAS Stråket från City längs ån ända ut till Ultuna rustas successivt. Å-rummet inne i stadskärnan med sina upprustade bryggor och vackra planteringar har blivit Uppsalabornas nya vardagsrum. Nu ses området från Stadsträdgården ner mot Kungsängsbron över för att kunna möta Uppsalabornas önskemål om rekreationsområden och spontanidrott. Studenternas IP rustas med ny fotbolls- och bandyarena. 55 DAG HAMMARSKJÖLD-STRÅKET De senaste åren har miljarder investerats i att utveckla lokaler för forskning och innovationer. Här ligger Akademiska sjukhuset, Bio Medicinskt Centrum, Ångströmlaboratoriet, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Science Park, Läkemedelsverket, Psykiatrins hus, Uppsala universitets Blåsenhus, med utbildningar för lärare, personalvetare och psykologer. Nära Akademiska sjukhuset ligger nybyggda Skandionkliniken, som med den allra senaste stråltekniken behandlar cancerpatienter. Huset inrymmer även ett nybyggt hotell. NORBY SCIENCE PARK En av Sveriges främsta innovationsmiljöer och en utmärkt arena för framgångsrik affärsutveckling. Här samverkar näringsliv, offentlig verksamhet och akademi för att skapa framgångsrika innovationer. ROSENDAL Här kommer det byggas totalt bostäder. Det blir mestadels flerbostadshus, men även några radhus i ett helt nytt område med tillgång till service, affärer och rekreation. ULLERÅKER När Ulleråker nu omvandlas från tidigare sjukhusområde till en modern stadsdel sker det som en av landets största fastighetsaffärer. Här, i en attraktiv och citynära del av Uppsala, växer en ny stadsdel fram med nya bostäder, parker, verksamheter och lokal service. 10

11 288 GRÄNBY ÅRSTA E4 UPPSALA ARENA En multiarena som planeras i anslutning till Gränby Centrum. Med restauranger, lounger och 46 loger blir arenan en viktig mötesplats i staden. Här kommer många olika typer av evenemang äga rum inom till exempel idrott, mässor, galor, festivaler och möten. C 282 ÖSTRA SALA BACKE Området är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar. Här kommer det att finnas nya bostäder, service och arbetsplatser i en attraktiv stadsmiljö. Området planeras och byggs med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö och med närhet till Resecentrum och E4. ÖSTRA FYRISLUND Planerna för Östra Fyrislund är att skapa kvadratmeter yta för företag och arbetsplatser inom transport- och logistikbranschen. Här planeras även restauranger och annan service för de som kommer att arbeta och vistas här. BUSINESS PARK I Uppsala Business Park arbetar över personer i ca 70 olika företag. Här finns flertalet av Uppsalas life sciencebolag. Lokalerna är specialanpassade för renrumsmiljöer, laboratorier och olika pilotanläggningar för läkemedelsproduktion. 255 N OMRÅDET KRING RESECENTRUM/ UPPSALA ENTRÉ Uppsalas nya resecentrum invigdes 2011 med ny centralbyggnad, nya perronger och spår. Det har byggts ett nytt hotell och ett kontorshus som bland annat inrymmer kommunens ledning. Området utvecklas ytterligare med sju nya bostadshus under namnet Uppsala Entré. V S 2 km Ö ULTUNA På Ultunaområdet finns Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. De senaste åren har hela campusområdet byggts om med nytt BioCentrum, Mark-Vatten-Miljöcentrum och ett nytt Veterinär- och husdjurscentrum. Djursjukhuset är Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Det byggs även nya lokaler för forskning, utbildning, ledning och administration. 11

12 Uppsalas fokusbranscher Flera av Uppsalas framgångsrika företag och tillväxtbranscher är sprungna ur den världsledande forskning som bedrivs inom Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Det är den starka kopplingen mellan akademi och näringsliv som gör det gynnsamt att starta eller etablera företag i Uppsala. Det gäller framför allt inom de innovativa och kunskapsintensiva näringar som har utvecklats till regionens fokusbranscher. LIFE SCIENCE Life science är Uppsalas största tillväxtbransch med över anställda och en omsättning på över 20 miljarder kronor. Branschen har en lång tradition i Uppsala med framgång inom exempel vis medicinskteknisk forskning, närings lösningar och allergentester. Uppsala BIO är en stark samverkansorganisation som verkar för branschens tillväxt i Stockholm-Uppsalaregionen. I Uppsala finns även tre statliga verk inom området; Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. ScieLifeLab är en omfattande forskningssatsning mellan fyra stora universitet i regionen. ICT Information och kommunikationsteknologi är en bransch på stark uppgång i Uppsala. Traditionellt sett har den lokalt präglats av konsulttjänster mot framförallt life science-sektorn. Det som hänt under de senaste åren är att flera start-up bolag, inom eller riktade mot dataspelsutveckling, sett dagens ljus i Uppsala. Dessa har ett internationellt exportorienterat fokus från dag ett. Men även själva start-upscenen som sådan inom ICT har blommat ut och frambringat en uppsjö av spännande företag som fortsätter att attrahera investerare och kompetenser från när och fjärran. CLEAN TECH Energi- och miljöteknikbranschen har stor potential i Uppsala. Ett antal Uppsalaföretag har tilldelats uppmärksammade utmärkelser inom branschen. Starka segment är försörjande ekosystemtjänster, reglerande och upprätthållande ekosystemtjänster, materialhanteringsbolag samt miljöteknikkonsulter. Uppsala universitet är i kärnan av svensk innovation genom världsledande forskning med högt internationellt anseende. Ditt företag kan bli starkare genom att samarbeta med oss. Vi på Uppsala universitet innovation hjälper dig att hitta spännande idéer, projekt och samarbeten. Pirkko Tamsen, chef för Uppsala Universitet innovation. 12

13 Uppsala Innovation Centre* placerade sig högt i vår globala rankinglista, och utmärkte sig särskilt inom områden som innebär en positiv påverkan på ekonomin. Det visar att Uppsala Innovation Centres verksamhet ger ett betydande ekonomiskt avtryck i regioner där de verkar. Dhruv Bhatli, forskningschef, UBI Index. * Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer. Här erbjuds idébärare, entreprenörer och tillväxtföretag kvalificerad rådgivning och stöd med målsättningen att skapa fler livskraftiga tillväxtföretag i Uppsala och Sverige rankades Uppsala Innovation Centre som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling, av analysföretaget UBI Index. 13

14 Uppsala appears to be flourishing ( ) The international influence is visible all over town. New York Times Tillväxtbranscher BESÖKSNÄRING Uppsala är en av landets tio populäraste destinationer, mycket tack vare sin historia och sitt rika kulturutbud. Besöksnäringen pekas ut som en bransch som har potential att växa i Uppsala och stora satsningar görs på området i både privat och offentlig regi. Idag omsätter Uppsalas besöksnäring drygt 1,7 miljarder kronor per år och skapar sysselsättning åt 1450 personer. MÖTEN OCH KONGRESSER Uppsala är landets tredje största mötesstad. Under 2013 ökade antalet internationella möten med 50 procent. Besökarna uppskattar de goda förbindelserna till Arlanda, och att det mesta finns tillgängligt inom gångavstånd när man väl är på plats. HANDEL Handeln är den bransch de flesta Uppsalabor arbetar inom och som har högst omsättning. Efterfrågan från handlare som vill etablera sig i området är stor, inflyttningen ökar och köpkraften är stark. Uppsalas citykärna erbjuder ett varierat utbud av butiker och varumärken. I utkanten av staden, nära bostadsområden, finns större shoppingcentrum. 14

15 Nationella och internationella möten genererar tillväxt och kunskap, skapar arbetstillfällen och ger en synlighet för vår forskning, våra företag och Uppsalas framsteg. Principen är enkel, ju fler möten vi bjuder hit, desto bättre mår vi alla! Anna Lindström, verksamhetsansvarig Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala. 15

16 Vi står inför globala miljöutmaningar som i allt snabbare takt ökar behovet av att omvandla den kunskap som finns inom den gröna sektorn till lösningar. De möjligheter som nu skapas inom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nödvändiga i världssamfundet och kan komma till stor nytta för oss alla globalt. Det gör Uppsala till en viktig plattform, tillsammans kan vi göra skillnad! Turid Sundin Carlsson, Operativt ansvarig, SLU Holding. Uppsala prisad för hållbar utveckling 2013 utsåg Världsnaturfonden Uppsala till Sveriges klimatstad. Det var ett kvitto på att staden har lyckats i sin ambition att förbättra klimatet och höja miljömedvetenheten. UPPSALA KLIMATPROTOKOLL 2010 startades ett samarbete mellan Uppsala kommun, lokala företag, myndigheter och organisationer under namnet Uppsala klimatprotokoll. Syftet var att söka lokala lösningar på ett globalt problem, gemensamt anta klimatutmaningen och bidra till att uppnå kommunens klimatmål. Medlemmarna satsar både på egen klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling samt är med och formar en hållbar utveckling i Uppsala. 16

17 SOLPANELSHUS FRÅN UPPSALAHEM Uppsalahem har en långsiktig miljöplan och nära samarbete med Uppsala universitet kring forskning och utveckling på miljöområdet. Deras nybyggda hus i Frodeparken vid resecentrum, har till exempel försetts med Nordens största solcellsfasad för bostäder. Solcellerna räcker till att försörja 60 procent av fastighetens elbehov: hissar, pumpar, tvättstugor och belysning. Byggnaden är Uppsalas första Svanenmärkta hus. ÖSTRA SALABACKE Östra Salabacke är ett pilotprojekt inom hållbart byggande och har som målsättning att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. I utvecklingen av den nya stadsdelen öster om resecentrum, används det senaste inom teknikområdet, till exempel inom energi, avfall, vatten och avlopp, dagvatten, byggteknik, byggmaterial och transporter. 17

18 Toppbetyg för Uppsala Allt fler får upp ögonen för Sveriges fjärde storstad. De senaste åren har Uppsala tilldelats en rad fina utmärkelser och uppmärksammats i flera nationella och internationella sammanhang. Enligt Småföretagarbarometern (Företagarna och Swedbank) har Uppsala län den högsta tillväxttakten i riket. Uppsala Innovation Centre är rankad som världens 18:e bästa företagsinkubator. Uppsala är den kommun som ligger i topp när det gäller utveckling och framgång, enligt forskare på Handelshögskolan i Jönköping. Tidningen Fokus har rankat Uppsala som Sveriges fjärde bästa kommun att bo i, och den bästa stadskommunen. ICC Scandinavian har utsett Uppsala till den mest hållbara mötesdestinationen i Norden. Uppsala beskrivs som en av de bästa universitetsstäderna i världen av brittiska BBC. Sju av världens mest citerade forskare finns i Uppsala. Uppsala kommun utsågs av Världsnaturfonden och WWF till Sveriges klimatstad 2013, för sitt unika samarbete i klimatfrågor mellan kommun, näringsliv och akademi. Uppsala universitet ligger på 60:e plats i 2014 års Shanghairankning (ARWU), där världens främsta universitet listas. Åtta nobelpristagare har anknytning till Uppsala. 18

19 19

20 DET HÄNDER MYCKET, OCH DET HÄNDER NU I UPPSALA Uppsala bygger flest bostäder per capita i Sverige, fler flyttar hit och fler företag startas. Två universitet borgar för bra tillgång till hög kompetens och världsledande forskning. Ett väl utvecklat nätverk av ledande företagsinkubatorer och samarbetsmöjligheter mellan akademi, näringsliv, företagsfrämjande organisationer och offentliga aktörer ger utmärkta förutsättningar för företag att lyckas i Uppsala med ett bra näringslivsklimat och tillväxt som mål Producerad av Spider Stockholm. Fotografer Stewen Quigley, Ana Vera Burin Batarra, Niklas Lundengård och Destination Uppsala/Kalbar. Välkommen att kontakta: Kommunledningskontorets enhet för näringsliv och omvärld Näringslivsdirektör Yvonne Näsström Uppsala. Tillväxt varje dag. Sedan 1286.

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

MARIESTAD 2030. TRÄDGÅRDSSTADEN... SJÖSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION OM EN NY STAD

MARIESTAD 2030. TRÄDGÅRDSSTADEN... SJÖSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION OM EN NY STAD VISION OM EN NY STAD MARIESTAD 2030 TRÄDGÅRDSSTADEN... SJÖSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att den blir en inspirationskälla

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala.

En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala. En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala. Uppsala behöver fler jobb. För att klara detta måste Uppsalas företag stå starka i konkurrensen. Trots vårt strategiska läge i Sveriges största arbetsmarknadsregion

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

en kunskapsmiljö för hållbar

en kunskapsmiljö för hållbar en kunskapsmiljö för hållbar f o r s k n i n g och u t b i l d n i n g Mark-Vatten-MiljöCentrum Shaping the future Mark-Vatten-Miljöcentrum består av tre institutioner inom fakulteten för naturresurser

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget.

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget. Alviks Torg. En fantastisk Alvik oas nära mälaren. alviks torg är en ny stadsdel sedan början på 90-talet, alldeles utanför tullarna. Här finns idag cirka 6 000 arbetsplatser. Det är ett område för dig

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 HÖGT BELÄGET KONTOR I FUNKISHUS NÄRA DEN NYA STADSDELEN HAGASTADEN. På attraktiv adress i gränslandet mellan Stockholms nya stadsdel Hagastaden och Vasastaden

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Närhet. Välkommen till Albyberg mitt i det nya handelsstråket på Södertörn. ETAPP 2 ETAPP 1 ALBYBERG OCH HANINGE

Närhet. Välkommen till Albyberg mitt i det nya handelsstråket på Södertörn. ETAPP 2 ETAPP 1 ALBYBERG OCH HANINGE FÖRETAGSPARK Närhet. Välkommen till Albyberg mitt i det nya handelsstråket på Södertörn. ETAPP 1 Markarbeten pågår och en del av området är redan inflyttningsklar. Etapp 1 har en markyta om 330 000 m 2

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer