Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset. Här räddas liv! Följer patienten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset. Här räddas liv! Följer patienten"

Transkript

1 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens tema från: Karolinska Universitetssjukhuset NR 2/4 Om sjukhusets arbete för en säkrare vård. Här räddas liv! Bättre diagnostik, förfinad teknik och vässat samarbete i hela vårdkedjan. Ett gediget utvecklingsarbete gör att Karolinska Universitetssjukhuset i dag är ledande när det gäller att avlägsna stora blodproppar i hjärnan på kirurgisk väg. SID 8 Foto: o: Medicinsk Bild Karolinska Universitetssjukhuset Illustration: David Marklund Smarta lösningar från personalen. Det ska lyfta vården på Karolinska Universitetssjukhuset och samtidigt utveckla innovationer inom vården. SID 4 5 Distribueras med Dagens Nyheter Följer patienten ÖAK (Övre Abdominell Kirurgi) vid Gastrocentrum på Karolinska Huddinge tar hand om de allra svåraste fallen. Ändå är komplikationerna i samband med operationer få. SID 10 Vi jobbar bar effektivare nu, springandet i korridorerna rna är borta. Gunilla Axén Nyqvist SID 6 Foto: Rikkard Häggbom

2 vårdproffs Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Euopas största universitetssjukhus med anställda och en årsomsättning på 15,3 miljarder kronor. Totalt finns vårdplatser på sjukhuset. Visste du att... Karolinska Universitetssjukhuset varje år tar emot 1,5 miljoner besök i öppen vård? Intervjun Text: Sven-E Lindberg Foto: Johnér/Johan Willner & Karolinska Nätverk kring patienten Just nu pågår ett omfattande förändringsarbete inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting, där den högspecialiserade vården på Karolinska Universitetssjukhuset är en viktig del. Ambitionen är att vården ska komma närmare invånarna. Det ska vara enkelt att nå vården och stockholmarna ska få rätt vård i rätt tid på rätt plats. Framtidens hälso- och sjukvård ska fungera som ett nätverk kring patienten. Det gäller både förebyggande insatser, klinisk verksamhet samt forskning och utveckling. En viktig drivkraft för att omforma och utveckla sjukvården i Stockholms läns landsting är Nya Karolinska Solna. Här har kompetenta medarbetare som sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor en unik chans att vara med och utveckla framtidens högspecialiserade sjukvård redan i dag. Varsågod här är en hel tidning om allt det spännande som händer på Karolinska Universitetssjukhuset just nu! En bilaga från: Vid frågor om innehållet, kontakta Margareta Hamark, Kommunikationsavdelningen Producerad av: Intelligent kommunikation sedan Projektledare: Lars Jakobsson Texter: Sven-E Lindberg Grafisk formgivare: Sara Norkvist Korrektur: Solveig Enblom Repro: InPress Tryck: Bold Printing Group AB. För information om InPress-bilagor kontakta Lars Jakobsson, , Kultur i förändring STOLT, MEN INTE NÖJD. Birgir Jakobsson kan efter sex år som sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset se tillbaka på ett mödosamt, men framgångsrikt förändringsarbete med förbättrade resultat inom flera områden. J ag är stolt över det engagemang och den kompetens som finns på sjukhuset, säger Birgir Jakobsson. Karolinska Universitetssjukhuset är utan tvekan den mest kompetenta arbetsplats jag har varit på och det finns en stark vilja att klara de utmaningar vi står inför, såväl för att få ekonomin i balans som för att utveckla dagens och framtidens sjukvård. Fakta Karolinska Universitetssjukhus, ett av norra Europas största universitetssjukhus, ansvarar för den högspecialiserade sjukvården i Stockholms läns landsting. Genom att alltid sätta patienten först ska sjukhuset erbjuda säker vård och vård i rätt tid med en hållbar kostnadsutveckling. Just nu pågår ett omfattande för nyelsearbete med fokus på flöden, kvalitet, säkerhet, forskning och utveckling. I utvecklingsarbetet ingår att skapa en högsäkerhetskultur med standardiserade arbetssätt, nya samarbetsformer samt nya plattformar för utveckling och samarbete i nära samverkan med akademi och näringsliv. Birgir Jakobsson är barnläkare i grunden. Han kom till Karolinska Universitetssjukhuset från den privata vårdkoncernen Capio 2007, beskriver uppdraget som sjukhusdirektör på Karolinska Universitets sjukhuset som den tuffaste jobbmässiga utmaningen han har ställts inför men också som det mest givande och inspirerande han har arbetat med. SKAPA PATIENTNYTTA Det är en stor och komplex organisation där uppdraget är att leverera så mycket nytta till patienterna som möjligt. Vården ska vara tillgänglig, effektiv, högkvalitativ och säker. Här gör vi hela tiden framsteg. Det är mycket som är bra, men det betyder inte att jag är nöjd, fortsätter Birgir Jakobsson. Bra kan alltid bli bättre. Det vi strävar efter är att skapa en högsäkerhetskultur och värdebaserad sjukvård, där vi hela tiden mäter och utvärderar kvalitet och utfall, och förbättrar våra resultat i förhållande till oss själva och andra sjukhus, exempelvis via Öppna jämförelser. UTVECKLA NYA ARBETSSÄTT Det pågående förändringsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset syftar till att skapa en sammanhållen vårdkedja utifrån patientens behov snarare än, som tidigare, utifrån sjukhusets organisation. Det är en genomgripande kulturförändring och det tar sin tid att ställa om en så här stor organisation, men vi är på god väg och Det låter självklart, men när Karolinska Universitets sjukhuset sätter patienten i centrum innebär det en kulturrevolution. kan redan nu se att det nya sättet att arbeta innebär stora fördelar för såväl patienterna som personalen, säger Birgir Jakobsson. Ett av Karolinska Universitets sjukhusets huvuduppdrag är, förutom att bedriva högspecialiserad sjukvård, att i nära samverkan med akademin stimulera till patientnära forskning, och att utveckla nya förfinade processer och arbetssätt. Vi ska samtidigt som vi bedriver Sveriges mest kvalificerade sjukvård, också utveckla framtidens vård på Nya Karolinska Solna, säger Birgir Jakobs son. Det är en tuff uppgift, men även något som sporrar. Målet är att skapa en sjukvård med forskning och utveckling i världsklass, dska bli en hävstång som förbättrar sjukvården och den kliniska forskningen i Stockholm. Vi måste kunna attrahera den bästa kompetensen för att kunna bedriva excellent vård, säger Karolinskas sjukhusdirektör Birgir Jakobsson. 2

3 VI UTBILDAR FÖR FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Karolinska Institutet är Sveriges enda medicinska universitet, med landets största utbud av medicinska utbildningar. Utbildningen genomförs i nära samarbete med hälso- och sjukvården, och en examen från KI leder till intressanta och viktiga jobb inom vård, hälsa och medicin. Tillsammans med oss kan du bidra till att förbättra människors hälsa! ki.se/utbildning 3

4 2013 Innovationsplatsen Text: Sven-E Lindberg Illustration: David Marklund Foto: Samuel Unéus Samarbetar om cellterapi Karolinska Universitetssjukhuset och GE Healthcare Life Sciences har inlett ett samarbete för att driva på utvecklingen inom cellterapiområdet. Under tre år ska parterna tillsammans utforska och utveckla teknik och arbetsflöden för cellterapi i klinisk miljö. Innovationer ska hjälpa ännu fler PÅ INNOVATIONSPLATSEN hjälps sjukvårdsproffs, företagare och forskare åt att förverkliga idéer som ger sjukhuset möjlighet att hjälpa fler patienter och att ta tillvara den kompetens som finns. Innovationsplatsen fungerar som en portal där vi kan knyta ihop all den kunskap och innovationskraft som finns på sjukhuset med relevanta kompetenser inom akademin och i näringslivet, säger Jörgen Larsson, professor i kirurgi och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset samt t f verksamhetschef på Innovationsplatsen. Innovationsplatsen etablerades hösten 2011 och har sedan dess vuxit från en handfull personer till ett 30-tal medarbetare och finns sedan ett halvår i nya lokaler på Karolinska Huddinge. Grundtanken med Innovationsplatsen är att utveckla projekt för att förbättra kvaliteten i vården genom att ta tillvara idéer från medarbetare och samarbetspartners. Innovationsplatsen samlar kompetens från sjukvården, akademin och näringslivet i en rad angelägna pojekt. Kristina Groth, Annika Thoresson och Jörgen Larsson. Det finns en gedigen kunskap och massor av bra idéer om hur vi kan förbättra och förfina rutiner och processer hos medarbetarna på sjukhuset, säger Jörgen Larsson. Med Innovationsplatsen gör vi det lättare att fånga upp dessa idéer och komplettera med den expertis som kan behövas inom exempelvis juridik, ekonomi och forskning. Tack vare vårt samarbete med SLL Innovation, CTMH, Flemingsbergs Science, KI och KTH kan vi optimera vårt arbete för att skapa ökad patientnytta i vården. MÅNGA PROJEKT Det pågår en rad olika utvecklingsprojekt i Innovationsplatsens regi, där kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset samverkar med universitet/högskolor och näringsliv. Spännvidden är stor, från infektionskontroll och olika tillämpningar inom telemedicin till utveckling av framtidens sjukvård inom exempelvis geriatrik och cellterapi, säger Jörgen Larsson. Den gemensamma nämnaren för alla innovationsprojekt är att de ska generera påtaglig patientnytta. Karolinska Universitetssjukhuset har höga ambitioner när det gäller innovation och utveckling. För att kunna nå målen måste vi vara en attraktiv partner för akademi och näringsliv. Med Innovationsplatsen öppnar vi dörren för partnerskap med de främsta aktörerna inom olika områden. Det är viktigt både för sjukhuset och för den svenska sjukvården i stort. Här drivs stora Vinnova-projekt som Karolinska Test bädd för Telemedicin, Cellterapi, Innova tionshubben för vård på distans, Innovation mot infektioner, Nationell testbädd för innovativ strålbehandling samt Informatik testbädd för framtidens hälso- och sjukvård. STOR EXPORTPOTENTIAL Sverige har, understryker Jörgen Larsson, ett av världens främsta sjukvårdssystem och förmår vi ta till vara innovationskraften som finns på stora, välrenommerade sjukhus som Karolinska, finns goda möjligheter att göra tjänsteexport inom sjukvårdssektorn till en viktig svensk exportvara. Genom att arbeta systematiskt med utvecklings- och innovationsfrågor kan vi ta vara på denna kompetens och innovationskraft, och utveckla lösningar som gör att vi kan hjälpa fler. Ett område där det pågår flera projekt på Innovationsplatsen är telemedicin. Med modern kommunikationsteknik kan sjukvården utveckla effektivare och säkrare metoder och göra vården mer tillgänglig. Telemedicin handlar i grund och botten om att krympa avstånden inom sjukvården med hjälp av modern kommunikationsteknik, säger Kristina Groth, docent och enhetschef inom telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen. Vi driver flera projekt i partnerskap med regioner och landsting för att kunna utveckla lösningar för att patienter i glesbygd ska få samma möjlighet till högkvalitativ vård som patienter i storstäderna. Ett sådant projekt är ett långtgående samarbete mellan Karolinska och Visby Lasarett, där Karolinskas gastrokirurger hand leder endoskopiska operationer på Gotland via videolänk. Det innebär att vi kan utnyttja vårdens resurser bättre och att patienterna slipper åka till Stockholm för att göra ingreppet samtidigt som kirurgerna på Gotland får en möjlighet att utveckla sin kompetens. Det här sker rutinmässigt i dag och fungerar väldigt bra. BANAR VÄG FÖR CELLTERAPI Ett annat område där Innovationsplatsen driver på är cellterapi, som går ut på att använda skräddarsydda celler för att ersätta skadad vävnad eller för att behandla olika sjukdomar. Det bedrivs mycket forskning inom Fakta Innovationsplatsen Från infektioner till strålsäkerhet På Innovationsplatsen bedrivs en lång rad samarbetsprojekt inom vitt skilda områden. Här är några av de projekt Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset driver tillsammans med forskning och näringsliv: Framtidens geriatrik. Ett projekt för att förbättra kvaliteten i vården av äldre med fokus på allt från lokalfrågor till arbetsprocesser. 3D-navigering vid njurkirurgi. Samverkan mellan kliniker, tekniker och industrin för att förbättra precisionen vid kirurgi i njurbäckenet. Inventering av urinkatetervården. Ett samarbetsprojekt för att minska antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Arbetet ska mynna ut i en åtgärdsplan för att minska infektionsriskerna i samband med katetersättning. Nationell testbädd för innovativ strålbehandling. Utveckling och etablering av en nationell testbädd för strålbehandling och kvalitetssäkring tillsammans med Sveriges universitetssjukhus och ledande specialistföretag. Optimerad vårdkedja för hjärtsviktspatienter. Ett projekt för att förbättra och optimera en gemensam vårdkedja för hjärtsviktspatienter med standardiserade behandlingsrutiner utformade i nära samverkan med forskning, klinik och industri. Telemedicinsk Hemtitrering möjliggör för patienter med Parkinsons sjukdom att vara hemma i stället för på sjukhus vid utprovning av läkemedlet Duodopa. Projektet nyttjar videokommunikationsteknik mellan vården och patienten, då patienten är i sin hemmiljö. XQuality högre kvalitet inom Bild & Funktion med fokus på strålsäkerhet. Ett projekt där Karolinska tillsammans med näringslivet ska skapa en heltäckande lösning för kvalitetsarbete inom radiologi för att öka säkerheten för såväl patienter som personal. 4

5 Visste du att... Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset håller på att skapa en nationell knutpunkt får vård på distans? Tanken är att skapa en innovationshubb som kan möta näringslivets intresse för att utveckla telemedicinska produkter och tjänster. cellterapi, men den stora utmaningen just nu är att utveckla kliniska metoder och skala upp dem för behandling av stora patientgrupper på ett säkert, etiskt och effektivt sätt, säger Annika Thoresson, programansvarig för cellbaserade terapier på Innovationsplatsen. Cellterapi har en enorm potential. Vi utgår från de sjukdomsområden där Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har spjutspetskompetens, såsom behandling av cancer, neurologiska sjukdomar och metaboliska rubbningar. Innovationsplatsens uppgift är att ta cellterapi till patienten genom att hjälpa vården att genomföra kliniska studier, att tydliggöra vilka lagar och regler som finns inom området samt att ta fram processer för storskalig cellodling. Fakta Inno vationsplatsen Verksamheten är en del av staben för Utveckling och Innovation som leds av en direktör, professor Johan Permert, initiativtagare till uppbyggnaden av Innovationsplatsen. Inom staben finns även Medicinsk Teknik samt ehälsa och strategisk IT lokaliserade, vilket skapar viktiga synergier. Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. Ett samarbetsprojekt mellan forskande läkemedelsbolag och vården för utveckling av helhetslösningar inom VRI och resistens för global marknad, där incitament skapas för utveckling av nya antibiotika och lösningar som minskar den oroande resistensutvecklingen. eped, evidensbaserad information för Pediatrik. Består av ett kunskapscentrum med unik kompetens samt en databas där information om barnläkemedel samlas strukturerat för ökad patientsäkerhet. Optimerad IBD-vård. Ett projekt som syftar till att förbättra vårdkedjan för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar genom Lean-baserat patientflöde, säkrad effekt av läkemedelsbehandling och koppla patient till kvalitetsregister. 5

6 2013 Tar sikte mot Nya Karolinska Solna Satsningen Framtidens vårdavdelningar har planerats med sikte på Nya Karolinska Solna som förebild. På det nya högspecialiserade sjukhuset kommer samtliga rum att vara enkelrum utformade för optimal funktion och flexibilitet. Visste du att... projektet Framtidens vårdavdelningar hittills har lett till att tre avdelningar har byggts om vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge? Framtidens vårdavdelningar Text: Maija Axelsson Foto: Rikkard Häggbom Vi klarade eldprovet PÅ VÅRDAVDELNING K87 89 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge tar man hand om patienter som har fått en ny njure eller lever. Här får även hjärttransplanterade patienter eftervård. Avdelningen är en av de mest moderna i landet. Personalen deltog från början i planeringen av hur deras arbetsmiljö skulle utformas. När vi flyttade hit för fyra år sedan var vi så glada, det går inte att beskriva. Vi hade turen att få vara med ända från grovplaneringen år Då kartlade vi precis allting; flöden, arbetspassen, hur vi sprang i korridoren för att hämta det ena och andra, allt för att hitta de bästa lösningarna, berättar Gunilla Axén Nyqvist, chefssjuksköterska på K Som besökare slås man av hur fridfullt det är. Ändå är avdelningen fullbelagd. Annat var det tidigare. Patienterna hade inga ordentliga utrymmen. Vi hade 18 vårdplatser, varav endast tre var enkelrum med egen toalett. Vi kunde klara vården och undvika smittspridning tack vare att vi snabbt kunde isolera patienten i ett enkelrum, säger Barbro Örning, undersköterska på K Personalen hade det trångt; kaffe och lunch intogs i samma rum där man rapporterade och hade rondgenomgång. Läkemedelsrummet var minimalt och köket delades med en annan klinik, fortsätter Gunilla Axén Nyqvist. Hur viktigt det är för transplanterade patienter att ha egna rum och hygienutrymmen, och för personalen med tanke på deras arbetsmiljö och arbetssätt, förstår man när man lyssnar på Barbro Örning. Hon har arbetat på avdelningen som undersköterska i 13 år. STOPPADE SMITTSPRIDNING Våra patienter är extremt infektionskänsliga och en vanlig förkylning kan vara ödesdiger för dem. Tidigare, när en patient behövde isoleras, var vi tvungna att flytta runt fyra, fem patienter. Här har vi haft en patient med den multiresistenta bakterien MRSA. Det var ett verkligt eldprov för oss. Men vi klarade vården och hindrade smittspridningen, tack vare att vi snabbt kunde isolera patienten i ett enkelrum och vidta rigorösa hygienåtgärder, berättar hon. I dag finns det 18 enkelrum och tre dubbelrum. Dubbelrummen används oftast till patienter som kommer för undersökning eller kontroll över dagen. I slussarna mellan korridoren och rummen finns det handfat, handsprit, plastförkläden och annat material som behövs för att sköta om patienten inne på rummet. Därför behövs inget separat behandlingsrum som måste rengöras efter varje patient, vilket sparar tid och arbete för personalen. All inredning är rumsbunden och allt tål att desinficeras, från gardiner till fjärrkontrollen. Vi jobbar effektivare, springandet i korridoren är borta. Gunilla Axén Nyqvist Det finns fler fördelar med enkelrum. Eftersom det handlar om stora, kirurgiska ingrepp behöver patienterna lugn och ro, men de kan också ha sina anhöriga hos sig hela dagen. Barnpatienternas föräldrar övernattar här och därför är sex rum utrustade med praktiska skåpsängar, fortsätter Gunilla Axén Nyqvist. Tidigare fanns det bara en korridor på avdelningen, något som i sig var en smittokälla. Därför insisterade personalen tidigt att få dubbla korridorer. I mitten skulle det bland annat finnas avdelningskök, patientmatsal, förråd, dokumentationsrum och personalkök. Och vi fick det! Fördelen med dubbla korridorer är att vi kan begränsa smittan. Får vi vinterkräksjuka på ena sidan, kan vi isolera den andra sidan, konstaterar Barbro Örning. ÖKAD PATIENTSÄKERHET Den största vinsten, enligt Gunilla Axén Nyqvist, är patientsäkerheten den är mycket bättre än tidigare. Smitta förlänger vårdtiden, vilket är kostsamt, medan god hygien förkortar vårdtiden. Integriteten och sekretessen runt patienten är nu enklare att hålla. Personalen har bärbara telefoner och behöver inte leta efter varandra. Vi jobbar effektivare, springandet i korridoren är borta. Även om vi har jättehög belastning så märks det inte. Allt fungerar fantastiskt bra. Ulf fick en ny lever På Transplantations kirurgiska klinikens vårdavdelning K87 89 i rum 12, ligger Ulf Brandt, 57 år. Han håller på att återhämta sig efter en levertransplantation. Det har gått 10 dagar sedan operationen och han är trött, men glad. Det är helt fantastiskt, jag har fått en andra chans. De har bytt min lever mot en ny, den gamla var helt slut. Allt har fungerat jättebra, alla gör det bästa för mig, säger Ulf Brandt, som nyligen har genomgått en levertransplantation. Ulf Brandt hade under de senaste åren gått på provtagningar eftersom han inte mådde bra, men fortsatt arbeta som snickare i sin byggfirma, tills det tog stopp. I mitten av förra året blev jag riktigt dålig. Då låg jag på Danderyds sjukhus och trodde att det hela var slut. Men en läkare där tyckte att transplantationen skulle kunna vara en lösning för mig. 6

7 Bädd för anhöriga Patientens integritet sätts i centrum vid ombyggnaderna vid Karolinska Huddinge och rummen utformas utifrån patientens behov. På samtliga vårdrum finns även en anhörigbädd. Nytt centrum för endometrios UPP TILL 10 PROCENT AV ALLA KVINNOR i barnafödande ålder i Sverige beräknas lida av den kroniska gynekologiska sjukdomen endometrios som kan innebära att en del av livmoderslemhinnan finns utanför livmodern. Sjukdomen leder till svåra smärtor och i en del fall även till ofrivillig barnlöshet. Det finns ingen bot mot endometrios och många patienter upplever att det är svårt att få hjälp, eftersom symtomen kan yttra sig på många olika sätt. För att förbättra vården av kvinnor med endometrios har Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge nu öppnat ett speciellt Endometrioscentrum. Här samlas all kompetens kring sjukdomen under samma tak. Det innebär att kvinnor med endometrios nu får tillgång till gynekologer, smärtläkare, kirurger och sjuk gymnaster på samma plats. Dessutom finns sjukgymnaster, kuratorer och Kvinnoklinikens Fertilitetsenhet i nära anslutning till Endometrioscentrum. Fördjupad inflammationsforskning JOHN FROSTEGÅRD, PROFESSOR OCH ÖVERLÄKARE på Akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, får två miljoner kronor i stöd för att bedriva fördjupad forskning om olika typer av inflammatoriska processer. Johan Frostegård ska studera hur kronisk inflammation påverkar immunsystemet och i förlängningen risken för hjärt- och kärlbesvär samt olika reumatiska sjukdomar. Bakom forskningsstödet står AFA Försäkringar, som årligen delar ut 16 miljoner kronor till forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa. Patientsäkerheten har blivit mycket bättre i den nya arbetsmiljön, menar Gunilla Axén Nyqvist, chefssjuksköterska på K Risken för smittspridning kan minimeras och patienterna vårdas med större personlig integritet. Jobba på Karolinska Vi söker dig som vill vara med och delta i skapandet av framtidens vård genom forskning och utveckling. Välkommen att söka jobb hos oss! Fler smarta lösningar på K87 89: Varje vårdsal har ett eget badrum med dusch och spol/skölj. Då behöver man inte gå i korridoren med bäcken med mera. Golvmattan går en bit upp mot väggen. Enkelt att hålla rent. Fast det var mycket tjat först! Legionellaskydd. Ett system där vattnet cirkulerar hela tiden och håller rätt temperatur. Luftkonditionering med kyla i patientrummen. Skönt när man ligger med alla bandage. Linneskåpen fylls från korridoren, men går att öppna från patientrummen/slussarna. Nytt ringsystem för patienterna. Nu syns det tydligt vilket rum det handlar om. Miljörum med sop- och avfallssortering. Vi bygger framtidens vårdmiljöer I slutet av april i år fick han ställa sig i kön, och sent på kvällen den 10 maj kom samtalet från sjukhuset. Samma natt kom han till avdelningen och gjordes i ordning för operationen, som började klockan sju. Allt har fungerat jättebra. De har varit helt suveräna här, alla gör det bästa för mig. Ibland har jag känt mig lättirriterad, det hör tydligen till sjukdomsbilden, men personalen har haft tålamod. När jag kom hit, tänkte jag på en gång hur fint och fräscht det var och hur skönt det var med ett eget rum. Det är mycket jobbigare att vara sjuk i ett rum där det finns fyra patienter. Här kan jag ta emot besök och titta på tv när jag vill. Patienten är alltid i centrum. Därför bygger vi framtidens vårdrum. En patient per rum. Rofyllt och avskilt, med stor integritet. Risken för smittspridning minskar. Vårdpersonalen får en bättre arbetsmiljö. Patienterna blir friska snabbare. Läs mer på Det har redan varit prat om att han ska få åka hem. Men Ulf Brandt säger att han gärna stannar lite till eftersom han känner sig sliten och för att det är skönt med tryggheten. Fast jag kan längta efter att komma ut på greenen och bättra på mitt handikapp, säger han och skrattar. 7

8 2013 Allt fler opereras Antalet strokeoperationer har ökat stadigt de senaste åren. Trots det kommer hälften av alla patienter för sent. Tiden är avgörande för utgången vid en stroke och ju tidigare patienten kommer in, desto större är möljigheterna att behandla stroken. Visste du att... neuroradiologerna på Karolinska Universitets - sjukhuset lyckas fånga nio av tio blodproppar hos de patienter som genomgår trombektonomi? Profilen Text: Sven-E Lindberg Foto: Samuel Unéus Räddar liv NÄR STAFFAN HOLMIN KALLAS IN hänger patientens liv ofta på en skör tråd. Närmare bestämt på en tunn kateter som förs in via patientens ljumskartär för att plocka ut en livshotande blodpropp ur hjärnan. Tack vare bättre diagnostik, förfinad teknik och vässat samarbete längs hela vårdkedjan, kan vi rädda allt fler svårt sjuka patienter, säger Staffan Holmin, neuroradiolog och neurokirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet. Drygt svenskar drabbas varje år av stroke. Det stora flertalet, omkring 85 procent, får stroke i form av en blodpropp i hjärnan. Det är ett allvarligt och inte sällan livshotande tillstånd där patienten ska komma till sjukhus så snabbt som möjligt. Helst till röntgendiagnostik direkt utan att passera akuten. Vid svåra proppar är varje minut och varje sekund viktig, säger Staffan Holmin, som också är biträdande verksamhetschef på Neuroradiologen på Karolinska Universitetssjukhuset. Därför har vi de senaste åren lagt ned mycket arbete på att skapa en effektiv och Hittills har drygt 400 patienter behandlats med trombektomi på Karolinska. Foto: Karolinska sammanhållen vårdkedja, där patienter med strokesymtom ska komma direkt till röntgen, så att vi så tidigt som möjligt kan få en bild av var blodproppen sitter och hur vävnaden i hjärnan mår. FÅNGAR BLODPROPPEN Med hjälp av datortomografi eller magnetkamera undersökning görs en bedömning om det finns tillräckligt mycket frisk vävnad kvar i hjärnan för att det ska vara meningsfullt att genomföra en trombektomi, där blodproppen fångas med hjälp av ett litet nät som förs in i hjärnans kärl via ljumskartären. Själva ingreppet kan sedan göras på mellan 15 minuter och upp till ett par timmar, beroende på var blodproppen sitter och hur blodkärlen ser ut, säger Staffan Holmin, som via ett antal skärmar ovanför operationsbordet har full koll på varje moment i ingreppet. STORA FRAMSTEG Trombektomi är en behandlingsmetod under utveckling och förstahandsbehandlingen vid stora blodproppar i hjärnan är fortfarande intravenös trombolys, där man försöker lösa upp blodproppen med hjälp av läkemedel som injiceras i blodet. Men trombolys har ofta dålig effekt på stora proppar och det finns ett stort behov av alternativa metoder, säger Staffan Holmin. Sedan 2008 har vi gjort drygt 400 trombektomier på Karolinska och genom att hela tiden arbeta med utvärdering och utveckling, har vi kunnat förbättra resultaten år från år. Just nu är vi i färd med att inleda en stor internationell studie för att säkert kunna värdera resultaten och jag är övertygad En fantastisk utveckling där vi verkligen kan göra skillnad. Staffan Holmin om att vi redan inom ett par år kommer att kunna hjälpa betydligt fler patienter på det här sättet. STÄNDIG UTVECKLING Bättre bilddiagnostik, teknikutveckling och bättre sammanhållna vårdkedjor gör att allt fler patienter med stora blodproppar i hjärnan kan återgå till ett normalt liv. För fem år sedan hade vi inte den här behandlingsmetoden. I dag kan uppskattningsvis procent av de patienter som behandlas här klara sig själva tre månader efter ingreppet. Det är en fantastisk utveckling och ibland får man nästan nypa sig själv i armen när man ser en tidigare svårt sjuk patient äta frukost precis som vanligt dagen efter ett ingrepp. Då känner man verkligen att vi kan göra skillnad. DUBBELSPECIALIST OCH FORSKARE Staffan Holmin är en av fyra läkare på Neuroradiologen på Karolinska som har ständig jour dygnet runt, året om, för att kunna ta hand om patienter med stora blodproppar i hjärnan. Tillsammans med kollegorna Tommy Andersson, Michael Söderman och Åsa Kuntze Söderqvist ingår Staffan Holmin i ett stort team av kompetenta specialister inom allt från röntgendiagnostik till neurologi och narkos som kan sluta upp med kort varsel. Det innebär att all nödvändig kompetens snabbt kan samlas kring patienten och att vi därför kan fatta snabba och väl grundade beslut, säger Staffan Holmin. Utan det här gränsöverskridande samarbetet och ett starkt engagemang från alla led i vårdkedjan hade vi aldrig kunnat nå så här bra resultat. Staffan Holmin är en av totalt fyra neuroradiologer som ingår i Karolinskas stroketeam. Förra året opererades cirka 120 patienter och totalt har mer än 400 patienter behandlats med trombektomi på Karolinska. Med hjälp av en tunn kateter som förs in via ljumsken, kan blodproppar långt in i hjärnan avlägsnas. Läkemedelsautomater minskar risker Ökad patientsäkerhet ger bättre ekonomi och enklare hantering. Systemet med läkemedelsautomater som har införts i stor skala på Karolinska Universitetssjukhuset, har lett till påtagliga förbättringar för såväl patienter som personalen. Totalt finns närmare 65 automater utplacerade på sjukhuset. Det innebär att de flesta verksamheter med stor läkemedelshantering nu använder automaterna. Läkemedelsautomaterna minskar riskerna för misstag i samband med läkemedelsdosering. Samtidigt medför de ekonomiska fördelar på grund av minskat svinn och lägre lagerkostnader. Totalt beräknas varje automat spara omkring kronor per år. Leverpatienter slipper bli slussade Nu tas de första stegen för att samla leversjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Ett särskilt Levercentrum har bildats för att öka samarbetet mellan de kliniker som tar emot patienter med leversjukdomar. Det handlar i första hand om Gastrocentrum medicin, Gastrocentrum kirurgi, Barnmedicin, Transplantationskirurgiska kliniken samt Infektionskliniken. Tanken med Levercentrum är att skapa en mer effektiv vårdkedja, där patienterna slipper slussas runt mellan olika kliniker. I ett första skede utökas samarbetet mellan de kliniker som tar emot leverpatienter. Målet är att en ny gemensam mottagning ska stå klar i Huddinge

9 sitt arbete: Är specialist i neuroradiologi och neurokirurgi, biträdande verksamhetschef på Neuroradiologen på Karolinska Universitetssjukhuset samt professor i klinisk neuroimaging på Karolinska Institutet. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas ledande sjukhus när det gäller att avlägsna blodproppar i hjärnan med trombektomi. sina drivkrafter: Jag är en i grunden nyfiken person som tycker om att arbeta med utveckling och förbättring. Jag drivs av att kunna utveckla och förfina metoder som kan hjälpa svårt sjuka patienter tillbaka till ett bra liv. känslan av att kunna göra skillnad: Vi träffar alla patienter efter sex månader och att få träffa en person som har gått igenom allt det här och kan leva ett helt normalt liv igen, går utanpå det mesta. Det är själva essensen i det vi gör, att göra skillnad. om att arbeta både med klinik och forskning: Det är en stimulerande kombination där kunskaper och resultat från forskningen snabbt kan omsättas i vården, och där man kan föra in viktig erfarenhet från sjukvården i labbet. Det passar mig perfekt.... sin vision: Att vi på Karolinska genom vår kompetens och vårt sätt att arbeta kan fortsätta utveckla metoder och lösningar i världsklass, så att även patienter på andra sjukhus och i andra länder kan få bättre hjälp. 9

10 2013 Blodanalys online räddar liv Vid svåra blödningar är varje sekund värdefull. Tack vare Karolinska Universitetssjukhusets samarbete med Blodcentralen kan patienternas blodprov analyseras i realtid mitt under pågående operationer. Visste du att KTH-ingenjörer samarbetar med kirurger för att skapa 3D-rekonstruktioner av våra inre organ för säkrare kirurgiska ingrepp. Hallå där... PAMELA MAZZOCATO Ständiga förbättringar Text: Maija Axelsson Foto: Medicinsk Bild Karolinska Universitetssjukhuset Med dr, forskare och lärare vid Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet. Du har med kollegor på KI Carl Savage, Mats Brommels, Ulrika Bäckman och Johan Thor samt flera flödesledare på Karolinska Universitetssjukhuset jämfört hur olika akutmottagningar arbetar med flödesarbetet, ett nytt arbetssätt enligt Lean-metoden*. Vad var syftet med studien? Syftet var att beskriva hur de tillämpade flödesarbetet i verksamheten. Vi ville också se vilket resultat det gav, hur de uppnådda förbättringarna höll sig över tiden. Hur gjorde ni? Vi samlade data under fem år från sju olika patientflöden på lika många akutmottagningar. Vi tittade på var man lyckades förkorta vänte- och vistelsetider för patienter. Sedan genomförde vi intervjuer med representanter från de olika flödena för att förstå skillnader och likheter i de resultat som uppnåddes. Vad fick ni för resultat? Alla åstadkom stora, initiala förbättringar i sina flöden, när det gällde att förkorta vänte- och vistelsetider. Tre akutmottagningar lyckades förbättra sina resultat ytterligare under tiden som studien pågick. Två kunde behålla sina förbättrade resultat och två kunde endast upprätthålla den initiala förbättringen i studien. Vilka slutsatser kan ni dra av studien? Flödesarbetet bidrar till att visa vad som behöver förbättras. Därmed ökar också lärandet inom verksamheten. Hög kompetens och god kapacitet är centrala för att nå resultat i förbättringsarbetet. En förklaring till att resultaten blev så olika, kan höra ihop med hur man i de mest komplexa verksamheterna har anpassat kapaciteten, kompetensen och arbetssättet till vårdprocessen. * Lean produktion: Syftet med Lean i vården är att ständigt identifiera och eliminera alla faktorer i ett flöde som påverkar processen samt att arbeta kontinuerligt med utvärderingar och förbättringar. Kirurger, onkologer, radiologer, dietister, kontaktsjuksköterskor alla specialiteter samlas kring patienten i öppna konferenser för att samråda kring allt från diagnostik till behandling och eftervård. Bättre vård med samlad spetskom petens SEKTIONEN FÖR ÖVRE ABDOMINELL KIRURGI (ÖAK) vid Gastrocentrum i Huddinge har kommit långt inom den högspecialiserade vården. Verksamheten slipas för att korta ner väntetider, kunna hjälpa fler patienter och förbättra kvaliteten. Vi tar hand om de svåra fallen av tumörer i bukspottkörtel, lever och matstrupe. Den högspecialiserade vården hos oss innebär samlad, hög kompetens och fördjupad kunskap om dessa sjukdomar, vilket vi får genom att behandla många patienter med komplicerade och ovanliga fall, förklarar Magnus Nilsson, överläkare och sektionschef på ÖAK. En stor kvalitetsförbättring handlar om tillgängligheten för både patienter och remittenter: en speciell koordinatorstjänst har inrättats. Tjänsten innebär att någon av överläkarna är tillgänglig på vardagar och ger råd, svarar på frågor, samlar röntgenbilder och andra kompletterande handlingar. Därefter anmäls patienterna till den multidisciplinära konferensen. NAVET I VERKSAMHETEN De multidisciplinära beslutskonferenserna är det absoluta navet i vår verksamhet Vi kommer att ha ökat fokus på patientens väg genom hela vårdkedjan. Magnus Nilsson och huvudorsaken till att vi har uppnått högre kvalitet. Där samlas vi kirurger, onkologer, patologer, radiologer, dietister, kontaktsjuksköterska med flera, för att samråda kring diagnostik, bedömning och fatta beslut om en optimal behandling och eftervård. Det är en enorm styrka att ha konferenserna, för att kunna påverka prognosen och överlevnaden av cancersjukdomar, berättar Magnus Nilsson. ÖPPNA KONFERENSER Varje vecka, under 51 veckor om året, genomförs tre ordinarie konferenser en för matstrupe-ventrikelsjukdomar, en för leveroch en för bukspottkörtelsjukdomar. På en vecka hinner man gå igenom cirka 60 fall. Konferenserna är öppna för hela länet samt fasta utomlänspartners, och då kopplar deltagarna från alla sjukhus upp sig mot ÖAK. Man håller också nationella multidisciplinära konferenser mellan universitetssjukhus i hela landet, då särskilt komplexa fall tas upp. För kvalitetskontroll registreras alla patienter i nationella och lokala kvalitetsregister. Årligen får sektionen in totalt remisser, varav en mindre del kommer från utlandet. Trots att antalet remisser ökar, har man lyckats förkorta patientens totala väntetid inför operationen. När det gäller magstrupscancer håller man som bäst på att praktisera ett fast track -projekt för att förkorta tiden ännu mer från remissankomst till beslutskonferens. Trots en stor andel komplexa högriskpatienter, var sjukligheten och dödligheten efter operationerna låg vid internationell jämförelse. Vi har gjort mycket, men mer kan göras. Vi vill förkorta väntetiderna ytterligare, och förbättra vårt samarbete med Röntgenkliniken.Vi kommer att ha ökat fokus på patientens väg genom hela vårdkedjan. Även konferenserna kan utvecklas, till exempel kan dokumentationen från dessa bli bättre och effektivare, säger Magnus Nilsson. Ökar kvaliteten Karolinska Universitetssjukhuset har satt upp ett antal långsiktiga mål för att öka kvaliteten i vården. Ett viktigt redskap i kvalitetsarbetet är Öppna jämförelser, där sjukhusets verksamheter systematiskt jämförs med som bedrivs på andra sjukhus i landet. Målet för 2013 är att minst 50 procent av Karolinskas vårdresultat ska vara likvärdigt eller bättre än riksgenomsnittet i Öppna jämförelser är målet att 75 procent av vårdresultatet ska vara minst i nivå med riksgenomsnittet. 10

11 Ny metod för transplantation av leverceller Framtidens traumavård KAROLINSKA UNIVERSITETS- SJUKHUSET är ett av de första sjukhusen i världen som har utvecklat en metod för att transplantera leverceller till patienter som lider av ämnesomsättningssjukdomen Crigler-Najjar. En 13-årig pojke och en 11-årig flicka är de två första patienterna som har genomgått levercellstransplantation på Karolinska. Totalt har endast ett tiotal liknande transplantationer genomförts i världen. Crigler-Najjars sjukdom gör att patienterna drabbas av svår gulsot, som i förlängningen kan medföra allvarliga hjärnskador. För att undvika skador på hjärnan måste patienterna behandlas med ljusterapi timmar per dag, men effekten av ljusterapin avtar ju äldre barnen blir. Fram till i dag har levertransplantation varit det enda behandlingsalternativet när ljusbehandlingen inte längre har effekt. På Transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska i Huddinge har man utvecklat en metod där leverceller från en avliden donator isoleras och injiceras i mottagarens lever. Den nya metoden innebär många fördelar. Patienten kan behålla sin egen lever, ingreppet är betydligt mindre och risken för komplikationer kan begränsas. Förhoppningen är att metoden ska kunna användas för att behandla andra ämnesomsättningssjukdomar i levern. Leverceller injiceras till patientens egen lever. Välkommen att delta på Karolinska Universitets - sjukhusets seminarium den 1 juli Tid: Kaffe : Nya Karolinska Solna ett framtida nationellt traumacenter? ter? Var: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeister, Strandgatan 9 (ingång från baksidan av huset) Välkommen till ett seminarium som diskuterar vilka behov Sverige har av att utveckla traumavården för att kunna ta emot många svårt skadade vid en allvarlig händelse, till exempel vid ett terrordåd eller tågkatastrof. Ett trauma center innebär ett kontaktnät för övrig sjukvård där kompetens, forskning och utbildning stärks. I Stockholms läns landsting är traumavården koncentrerad till Traumacentrum Karolinska Universitetssjukhuset. Nu ska Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, göra en nationell plan för traumavården i Sverige. Blir Nya Karolinska Solna ett framtida nationellt traumacenter? Moderator Mikael Nestius, chefredaktör, Dagens Medicin Trauma en profilverksamhet för Nya Karolinska Solna. Marie Wickman, divisionschef MK1, Karolinska Universitetssjukhuset En nationell plan för traumavården i Sverige hur ser vårt uppdrag ut? Johanna Sandwall, enhetschef för enheten för krisberedskap, Socialstyrelsen Varför kan vi rädda livet på flera traumapatienter i dag? Louis Riddez, traumaspecialist, Karolinska Universitetssjukhuset. Kan Nya Karolinska Solna bli ett framtida nationellt traumacentrum? Vad vinner vi på ökad koncentration av traumavården? Lennart Adamsson, verksamhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset Paneldiskussion med Johanna Sandwall, chef enheten för krisberedskap, Socialstyrelsen. Åsa Himmelsköld, sektionschef avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting. Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), ledamot i socialutskottet, riksdagen. Lennart Adamsson, verksamhetschef, Traumacentrum Karolinska, och Marie Wickman, divisionschef, Karolinska Universitetssjukhuset. 11

12 Uppdragsbeskrivning: Skanska har tillsammans med brittiska Innisfree fått i uppdrag att finansiera, bygga, underhålla och driva framtidens sjukhus. Vi kallar projektet Nya Karolinska Solna och det är en unik lösning som tar sjukvården in i framtiden där patienten står i fokus öppnas dörrarna för det nya sjukhuset. Patienten i centrum. Snart blir det sant på riktigt. En helikopter landar på taket till det nya sjukhuset och en man lyfts ut. Han är skadad i en fallolycka och det är bråttom. Stora IVAhissar tar honom snabbt till ett akutrum och en kedja av kritiska insatser inleds. Alla viktiga enheter ligger nära varandra och den livsuppehållande utrustningen behöver aldrig kopplas ifrån. Samtidigt går en kvinna genom sjukhusets entré. Det finns misstanke om cancer. När hon bara timmar senare lämnar sjukhuset har hon fått både diagnos och vårdplan. Allt på en och samma dag. Välkommen till den framtida sjukvården. Nya Karolinska Solna är det största projektet i vår historia. Den 30 juni 2010 fick Skanska tillsammans med brittiska Innisfree i uppdrag att finansiera, bygga, underhålla och drifta Nya Karolinska Solna, ett av världens modernaste sjukhus. Hela avtalet är värt 27 miljarder kronor och är därmed det största i vår historia. Projektet är speciellt på flera sätt. Till skillnad från traditionell offentlig upphandling tar Skanska och Innisfree ett större ansvar för projektet, från finansiering till konstruktion. Vi ansvarar även för driften av de nya byggnaderna under en lång tid framöver. Nya Karolinska Solna är världens största sjukhusprojekt med modellen Offentlig Privat Samverkan (OPS). Men den största och viktigaste skillnaden handlar om människorna. Det nuvarande sjukhuset breder ut sig på 40 byggnader, vilket betyder att den som är sjuk idag behöver flyttas mellan olika avdelningar för att träffa specialister och få behandling. När det nya sjukhuset är färdigbyggt kommer patienten vara helt i fokus. Vi har då byggt ihop akutvård, laboratorier och specialistbehandlingar och ökat närheten mellan de viktiga enheterna. Patienterna får egna rum med plats för anhöriga och det är hit specialisterna kommer, istället för att patienten slussas mellan avdelningarna. Det nya sjukhuset innebär också nya förutsättningar för forskning i världsklass. 12

13 Entrén kommer rymma en tre våningar hög inomhusgård med caféer, butiker och lounger. Vi bygger inte bara ett toppmodernt sjukhus. Vi skapar också en attraktiv och trivsam arbetsplats för Karolinska Universitetssjukhusets personal med luftiga miljöer mitt i den nya stadsdelen Haga staden. Besökaren och de som arbetar här välkomnas i entrén av en tre våningar hög inomhusgård med caféer, restauranger, butiker och lounger. Den framtida sjukvården betyder också gröna och hållbara byggnader. Därför skapar vi ett av världens mest miljövänliga sjukhus som drivs med egenproducerad bergvärme och förnyelsebar energi. Målet är att komma ner i hälften av energimängden som andra sjukhus kräver. Nya Karolinska Solna-projektet skapar världens mest hållbara universitetssjukhus för patienter, miljö och vår omvärld. Det uppfyller kraven för två olika certifieringar av byggnader, Miljöbyggnad och LEED-certifiering. Offentlig Privat Samverkan Skanska är världsledande inom Offentlig Privat Samverkan (OPS). Konceptet innebär att vi arbetar som partner till den offentliga sektorn där vi utvecklar och investerar i stora komplexa projekt som vägar, sjukhus, skolor och vindkraftverk. Vårt ansvar i projekten sträcker sig från projektering, byggande och finansiering till drift och underhåll av den färdiga infrastrukturen. Gott om plats för möten, undervisning och erfarenhetsutbyte. Men för att bygga ett universitetssjukhus i världsklass behövs medarbetare i världsklass. Med över 125 års erfarenhet är Skanska ett av världens främsta projektutvecklings- och byggföretag och våra medarbetare tillhör de bästa. När arbetsstyrkan i Nya Karolinska Solna är som störst beräknas heltidsarbetande vara sysselsatta av projektet. Det är ett skräddarsytt team med experter inom allt från finansiering och konstruktion till sjukvård och drift. Uppdraget är ett av Sveriges största byggprojekt. Men det vi gör kommer framförallt att forma den framtida sjukvården till en effektivare, säkrare och tryggare tillvaro för patienterna. På Skanska är vi stolta över vår historia, men vi är ännu stoltare över att vara med och skapa framtiden. 13

14 2013 Teknikutveckling 5500 operationer Text: Sven-E Lindberg Foto: Eva Edsjö har hittills utförts med robotkirurgi på Robotkirurgicentrum på Karolinska Universitetssjukhuset. Visste du att... hälften av dem som opererats med robotkirurgi för prostata- och blåscancer är tillbaka i arbete efter elva dagar? Med hjälp av robotkirurgi kan vi genomföra avancerade canceroperationer med större noggrannhet än vid öppen kirurg, säger Peter Wiklund vid Urologiska kliniken. På Robotkiriurgicentrum arbetar Karolinskas egna specialister sida vid sida med kirurger från hela världen för att utbyta erfarenheter och kunskap. Intresset är stort utbildningsplatserna är fulltecknade fram till Robotkirurgin gör entré MED HJÄLP AV ROBOTAR kan fler svårt sjuka patienter med prostataoch blåscancer opereras och risken för komplikationer minimeras. Karolinska Universitetssjukhuset är med och leder en helt ny kirurgisk era. Robotkirurgin har det senaste decenniet genomgått en snabb utveckling och vi går mot att allt fler typer av operationer kan göras med titthålsteknik via robotar, förklarar Peter Wiklund, professor och Om robotkirurgi Robotkirurgi är en vidareutveckling av titthålskirurgin, där kirurgerna via ett antal mindre hål i buken kan styra instrumenten under operationen. Via en kamera får kirurgen en tredimensionell bild inifrån buken och kan förstora detaljer, exempelvis de känsliga nervtrådar som ligger utanpå prostatakörteln. Instrumenten styrs via joysticks och pedaler. Studier visar att robotkirurgi ger goda behandlingsresultat och låga frekvenser av komplikationer, som urinläckage och impotens. överläkare vid Urologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. KOMPETENS I VÄRLDSKLASS Fördelarna med robotkirurgi är att man kan genomföra avancerade canceroperationer med större noggrannhet och på ett skonsammare sätt än vid öppen kirurgi. För patienten innebär det mindre risker för komplikationer och kortare rehabilitering än vid öppenkirurgi, och vi kan genomföra operationen mer exakt och strukturerat. Patienten kan vanligen gå hem dagen efter operationen och såren är oftast läkta inom tio, elva dagar. Peter Wiklund gjorde sina första operationer med hjälp av robotar för drygt tio år sedan, och har sedan dess varit med och etablerat Robotkirurgicentrum på Karolinska Universitetssjukhuset som ett av de främsta i sitt slag i världen. Robotkirurgi har hittills använts mest inom urologin vid behandling av prostatacancer och blåscancer. Men med de två nya robotar som har donerats till Karolinska Universitetssjukhuset öppnas nya möjligheter att operera även andra cancerformer i exempelvis binjurarna, ändtarmen och livmodern. Vi står i början av en ny era inom kirurgin, där vi kan lägga in ännu mer funktioner i robotarna och därmed använda dem i allt fler olika sammanhang, säger Peter Wiklund. Nu gör vi närmare 600 operationer per år med robotar och inom bara något år räknar vi Vi står i början av en ny era inom kirurgin. Peter Wiklund med att vara uppe i omkring operationer årligen och jag är övertygad om att det här är framtiden inom kirurgin. UTVÄRDERING I REALTID På Urologiska kliniken bedrivs en omfattande patientnära forskning för att dokumentera resultaten från robotoperationerna och utveckla nya, förfinade metoder. Roboten i sig är ju bara en maskin som gör vad vi säger åt den att göra via joysticks och pedaler, förklarar Peter Wiklund. Men tekniken gör det möjligt att bryta ned varje operation i olika delmoment, så att vi kan arbeta mer strukturerat och standardiserat. Det innebär att man steg för steg blir bättre på att identifiera vilka patienter som har mest nytta av den här typen av operationer och vilka kirurger som är bäst lämpade att arbeta med tekniken. Dessutom kan vi genom att jämföra studier och resultat se hur vi står oss i förhållande till andra sjukhus och andra länder. KAN HJÄLPA FLER Karolinska är det enda sjukhus i världen där man med titthålsteknik kan göra nya urinblåsor med hjälp av tarmen. Genom att vi hela tiden arbetar med att utvärdera och utveckla våra metoder, kan fler svårt sjuka få hjälp, säger Peter Wiklund. Och det är vad allt det här ytterst handlar om, att kunna hjälpa så många som möjligt tillbaka till ett friskt liv. 14

15 Dags för svensk vård att prioritera handhygien När den ungerske läkaren Ignaz Semmelweis började förespråka hand desinfektion 1847, sjönk dödligheten i barnsängsfeber drastiskt. Undersökningar visar att det fortfarande är allt för många inom sjukvården som inte tvättar händerna innan de träffar patienter, säger Björn Rylander, vd för Sterisol. De senaste 30 åren har svenska Sterisol varit ett av de ledande hygienföretagen inom nordisk sjukvård. I Norge använder exempelvis 90 procent av sjukhusen Sterisols produkter inom handtvätt och handdesinfektion. Även i Polen och Schweiz har Sterisol en betydande marknadsandel inom sjukvårdssektorn. Sterisols hygienprodukter är unikt skonsamma mot huden eftersom de inte innehåller parfym eller konserveringsmedel. Det har betydelse, inte bara för personer med allergi och överkänslighet, utan egentligen för alla inom vården som har patientkontakt. Det kan bli många handtvättar om dagen och om personalen upplever att tvålen eller handspriten torkar ut händerna, kan handhygienen bli en källa till obehag. Våra produkter upplevs som väldigt behagliga och skonsamma för huden över tid. När huden mår bra, och inte blir uttorkad eller skadad vid frekvent handtvätt, ökar också följsamheten till hygienföreskrifterna. Sterisol har en unik luft- och bakterietät förpackning som skyddar innehållet. Därmed behövs inga konserverings medel eller parfymer. Debatten om allergier och konserveringsmedel blossar upp då och då. Vi vill tala om att det faktiskt går att tillverka produkter utan konserveringsmedel, säger Björn Rylander. Sterisol lanserar nu även ett 1 literssystem som passar i standardsystemet DispensoPac. I och med detta kan inköpsavdelningen på sjukhusen köpa Sterisols produkter med Sterisols alla unika fördelar, men nu i ett standardsystem. Sterisol, miljön och ekonomin Det har pratats länge om miljöaspekten i offentliga upphandlingar. I verkligheten läggs ofta störst vikt vid priset. Men det berg av plastflaskor som landstingen årligen hanterar stämmer till eftertanke. Sterisols påse väger bara 10 gram och är självkollapsande. Den 600 ml-flaska som är vanlig på svenska sjukhus i dag väger 70 gram. En pall förpackningsmaterial från Sterisol motsvarar 25 pallar förpackningsmaterial från konkurrenterna. Sterisols unika pump ger en kontrollerad dos, håller nere på förbrukningen. Dessutom har förpackningen marknadens bästa tömningsgrad (över 99 procent), vilket gör att mindre av produkten kastas. Vad gäller traditionella pumpflaskor slängs ofta mellan 5 och 10 procent av innehållet. 15

16 Forskningssamarbete for exakt cancerbehand ling ger battre livskvalitet for patienterna Kombinationen av strålbehandling och magnetresonansavbildning är nästa generations innovation för behandling av cancerpatienter. ROYAL PHILIPS, ledande inom medicinska bildhanteringssystem, och det globala medicinteknikföretaget Elekta, pionjär inom neurokirurgi och strålbehandlingssystem, skapar en plattform där båda teknikerna ska förenas i ett gemensamt behandlingssystem. Tekniken innebär att cancervävnaden identifieras och sedan strålas med högenergistrålar på ett sätt som skonar frisk vävnad runt tumören. Genom realtidsbilder av både tumörer och utsatta organ är det möjligt att med ett integrerat MRIstyrt strålbehandlingssystem få en mer exakt bild av det som ska behandlas och enbart stråla tumören, även när den rör sig i kroppen under behandlingen. Metoden ger läkare exceptionella mjukvävnadsbilder och i realtid möjlighet att anpassa behandlingen för att ge en oerhört exakt cancerbehandling. Det här kan komma att revolutionera cancervården när stråldosen kan koncentreras till målet och minskar exponeringen av frisk vävnad. Patienterna måste ges bästa möjliga förutsättningar för att tillfriskna och få en bättre livskvalitet. I utvecklingsprogrammet kommer ett forskningskonsortium att ingå och bestå av ledande cancerkliniker och -läkare, däribland University Medical Center Utrecht i Nederländerna. Banbrytande cancervård BILDSTYRD STRÅLBEHANDLING i cancervården tack vare en teknologi som kombinerar strålbehandling och magnetresonansavbildning (MRI) i ett och samma behandlingssystem har nu fått extra skjuts. Ett nytt forskningskonsortium* har inlett ett unikt samarbete. * Forskningskonsortiet består av Elekta, Royal Philips, University Medical Center Utrecht, University of Texas MD Anderson Cancer Center, the Netherlands Cancer Institute-Antoni van Leeuwenhoek Hospital och Canada's Sunnybrook Health Sciences Centre. Den senaste MRI-tekniken är integrerad i ett ledande strålbehandlingssystem ** och kom mer att ge läkarna högkvalitativa bilder av patientens mjukvävnader och tumörer i realtid under strålbehandling, vilket skapar förutsättningar för en mycket exakt behandling. MRI har sedan tekniken introducerades för närmare 30 år sedan, medfört betydande framsteg för hälsovården genom att förse läkarna med tydliga mjukvävnads- och patologibilder. Att kunna integrera bilddiagnostiken i realtid under behandling skulle innebära en dramatisk förbättring av cancervården. NKI-AVL är ett internationellt erkänt cancerinstitut, och jag och mina kollegor inom Elekta, Philips, University Medical Center Utrecht och MD Anderson är mycket glada över att de har anslutit sig, säger Tomas Puusepp, Elektas vd och koncernchef. MED ETT INTEGRERAT MRI-styrt strålbehandlingssystem får man en exakt bild av det som ska behandlas och behöver enbart stråla tumören vilket ökar patientens livskvalitet. ÖKAD PRECISION I BEHANDLINGEN MRI-styrd strålbehandling skapar förutsättningar för optimala bilder som ökar precisionen i behandlingen, speciellt vid tumörer i buken och bäcken. Våra erfarenheter från CBCT-styrd behandling (Cone Beam Computed Tomography) gör oss mycket motiverade att medverka i forskningskonsortiet och gemensamt arbeta för att ta fram en MRIstyrd strålbehandling, fortsätter Tomas. Konsortiets forskning visar betydelsen av en bra bilddiagnostik för utvecklingen av mer precisa cancerbehandlingar. Nederländska Cancer institu tet vid Antoni van Leeuwenhoeksjukhuset har haft en avgörande roll inom den tidigare utvecklingen av programvara för CT-styrd strålbehandling. Deras expertis kom pletterar den samlade kompetensen i forskningskonsortiet. BEPRÖVAT KOSTNADSEFFEKTIVT Innan konsortiet bildades byggde och testade Elekta, Philips och University Medical Center Utrecht en prototyp där en linjäraccelerator integrerades med ett MRI-system på 1,5 tesla. Arbetet var framgångsrikt, vilket skapade förutsättningar för att gå vidare till nästa fas: att utveckla och testa systemet i ett växande konsortium av samarbetspartners. Redan i dag spelar strålbehandling och medicinsk avbildning en avgörande roll i planering, behandling och eftervård. Den är också en beprövad kostnadseffektiv och säker behandlingsmetod för cancer. Strålterapi används antingen som enskild behandlingsmetod eller i kombination med exempelvis cellgifter. Behandlingstekniken innebär att tumören avgränsas och högenergi strålas på det sätt som i största möjliga utsträckning skonar omkringliggande vävnad. ** Det integrerade MRI-styrda strålbehandlingssystemet är under utveckling och finns inte till försäljning. Innovationer med manniskor i fokus Hälsovård och sjukvård handlar om människor och vår mission är att förbättra människors liv genom meningsfulla innovationer, säger Johan Höglund, Sverigechef för Philips Healthcare. GRUNDLÄGGANDE forskning är nödvändig när man utvecklar innovationer. I Norden har Philips en lokal grupp av forskare som samarbetar nära Philips internationella nätverk av forskare. Vi samarbetar med universitetssjukhusen i hela Norden. För oss är det viktigt att samarbetet ökar mellan akademin, industrin och vården, fortsätter Johan Höglund. Det nordiska huvudkontoret ligger i Kista. UTÖVER NY TEKNOLOGI utvecklar företaget hela hälso- och sjukvårdssystem. Vi kan göra hälso- och sjukvårdssystem mer effektiva genom att analysera processer, utveckla bättre arbetsflöden för personalen och minska väntetider för patienter. Vi tittar på hela vårdflödet från den prehospitala miljön till sjukhuset och vidare in i hemsjukvården, säger Johan Folkunger, Nordisk Affärsutvecklingschef vid Philips Healthcare. PHILIPS SATSAR MYCKET på tidig diagnostisering och behandling av hjärt-kärlsjukdomar och cancer med stort fokus på optimering av arbetsflöden. Det finns enorma möjligheter att skapa långsiktigt hållbara lösningar som kombinerar förbättrad patienthälsa med minskade vårdkostnader. Det är viktigt att vi samarbetar och skapar synergier, då får vi fram meningsfulla innovationer, säger Johan Folkunger. P hilips i Almedalen seminarium 2 juli Under Almedalsveckan arrangerar Philips ett seminarium med paneldiskussion mellan ledande beslutsfattare inom svensk sjukvård kring följande ämnen: Betydelsen av fler medicintekniska samarbeten mellan företag, forskning och sjukvård för att driva fram nya innovationer i syfte att stärka vårdprocesserna. Hur kan ny teknik underlätta och effektivisera arbetet för vårdens personal? Hur kan vi med teknikens hjälp bota fler, samtidigt som vi bidrar till att reducera antalet felbehandlingar och minska det mänskliga lidandet? Deltagare: Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Kristina Mårtensson (Kommunal), Pia Arndorff (Vårdförbundet), Karen Sørensen (Philips Nordics), Sören Johansson (Elekta), Margareta Norell Bergendahl (KTH). Moderator: Anna Lefevre Skjöldebrand (Swedish Medtech) Valkomna! Tisdag 2 juli kl Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4 Lättare mingellunch kommer att serveras strax före seminariet. Johan Folkunger och hjohan Höglund. 16

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010 NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan 23 september, 2010 1 Agenda 1. NKS-projektet 2. OPS-upphandlingen 3. Frågan 2 7 å r Historien 2001: första rapporten som identifierade behovet av ett nytt universitetssjukhus

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med?

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Rapport från seminarium Visby 29 juni 2015 Seminarium: Mångfald i vården hänger vårdgivarna med? Restaurang Vinäger, Visby 29 juni 2015 En vacker sommareftermiddag

Läs mer

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset Kliniken i fokus En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Här krävs hög kompetens eftersom man handskas med ett brett spektrum

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka 7 miljarder kronor i Flemingsberg.

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 TALARE Nya Karolinska Solna Anna-Karin Oscarsson Södersjukhuset Eva Tillman Locum Maria Östholm

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Patienthandbok. microspheres

Patienthandbok. microspheres Patienthandbok microspheres SIRT (Selective Internal Radiation Therapy - selektiv intern strålningsbehandling) för levertumörer med användning av SIR-Spheres mikrosfärer Denna broschyr tillhandahålls av

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Lokal anvisning 2012-04-30

Lokal anvisning 2012-04-30 1(5) Virusorsakad gastroenterit Lokal anvisning 2012-04-30 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Välkommen till avdelning 17/30

Välkommen till avdelning 17/30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 17/30 Fotograf: Carina Johansson Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Men han är inte De nya fynden

Men han är inte De nya fynden Bakterierna utmanar prostatapatienterna Risken att smittas av bakterier som motstår de flesta former av antibiotika har hittills varit låg i Sverige, jämfört med situationen i många andra länder. Men med

Läs mer

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare 2 REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. REMEO

Läs mer

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN UROLOGISK OPERATION VID DAGKIRURGISKT CENTRUM och få eftervård på avdelning 65 2 Välkommen till Urologiska kliniken och Dagkirurgiskt Centrum Vid de flesta

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer