Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset. Här räddas liv! Följer patienten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset. Här räddas liv! Följer patienten"

Transkript

1 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens tema från: Karolinska Universitetssjukhuset NR 2/4 Om sjukhusets arbete för en säkrare vård. Här räddas liv! Bättre diagnostik, förfinad teknik och vässat samarbete i hela vårdkedjan. Ett gediget utvecklingsarbete gör att Karolinska Universitetssjukhuset i dag är ledande när det gäller att avlägsna stora blodproppar i hjärnan på kirurgisk väg. SID 8 Foto: o: Medicinsk Bild Karolinska Universitetssjukhuset Illustration: David Marklund Smarta lösningar från personalen. Det ska lyfta vården på Karolinska Universitetssjukhuset och samtidigt utveckla innovationer inom vården. SID 4 5 Distribueras med Dagens Nyheter Följer patienten ÖAK (Övre Abdominell Kirurgi) vid Gastrocentrum på Karolinska Huddinge tar hand om de allra svåraste fallen. Ändå är komplikationerna i samband med operationer få. SID 10 Vi jobbar bar effektivare nu, springandet i korridorerna rna är borta. Gunilla Axén Nyqvist SID 6 Foto: Rikkard Häggbom

2 vårdproffs Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Euopas största universitetssjukhus med anställda och en årsomsättning på 15,3 miljarder kronor. Totalt finns vårdplatser på sjukhuset. Visste du att... Karolinska Universitetssjukhuset varje år tar emot 1,5 miljoner besök i öppen vård? Intervjun Text: Sven-E Lindberg Foto: Johnér/Johan Willner & Karolinska Nätverk kring patienten Just nu pågår ett omfattande förändringsarbete inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting, där den högspecialiserade vården på Karolinska Universitetssjukhuset är en viktig del. Ambitionen är att vården ska komma närmare invånarna. Det ska vara enkelt att nå vården och stockholmarna ska få rätt vård i rätt tid på rätt plats. Framtidens hälso- och sjukvård ska fungera som ett nätverk kring patienten. Det gäller både förebyggande insatser, klinisk verksamhet samt forskning och utveckling. En viktig drivkraft för att omforma och utveckla sjukvården i Stockholms läns landsting är Nya Karolinska Solna. Här har kompetenta medarbetare som sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor en unik chans att vara med och utveckla framtidens högspecialiserade sjukvård redan i dag. Varsågod här är en hel tidning om allt det spännande som händer på Karolinska Universitetssjukhuset just nu! En bilaga från: Vid frågor om innehållet, kontakta Margareta Hamark, Kommunikationsavdelningen Producerad av: Intelligent kommunikation sedan Projektledare: Lars Jakobsson Texter: Sven-E Lindberg Grafisk formgivare: Sara Norkvist Korrektur: Solveig Enblom Repro: InPress Tryck: Bold Printing Group AB. För information om InPress-bilagor kontakta Lars Jakobsson, , Kultur i förändring STOLT, MEN INTE NÖJD. Birgir Jakobsson kan efter sex år som sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset se tillbaka på ett mödosamt, men framgångsrikt förändringsarbete med förbättrade resultat inom flera områden. J ag är stolt över det engagemang och den kompetens som finns på sjukhuset, säger Birgir Jakobsson. Karolinska Universitetssjukhuset är utan tvekan den mest kompetenta arbetsplats jag har varit på och det finns en stark vilja att klara de utmaningar vi står inför, såväl för att få ekonomin i balans som för att utveckla dagens och framtidens sjukvård. Fakta Karolinska Universitetssjukhus, ett av norra Europas största universitetssjukhus, ansvarar för den högspecialiserade sjukvården i Stockholms läns landsting. Genom att alltid sätta patienten först ska sjukhuset erbjuda säker vård och vård i rätt tid med en hållbar kostnadsutveckling. Just nu pågår ett omfattande för nyelsearbete med fokus på flöden, kvalitet, säkerhet, forskning och utveckling. I utvecklingsarbetet ingår att skapa en högsäkerhetskultur med standardiserade arbetssätt, nya samarbetsformer samt nya plattformar för utveckling och samarbete i nära samverkan med akademi och näringsliv. Birgir Jakobsson är barnläkare i grunden. Han kom till Karolinska Universitetssjukhuset från den privata vårdkoncernen Capio 2007, beskriver uppdraget som sjukhusdirektör på Karolinska Universitets sjukhuset som den tuffaste jobbmässiga utmaningen han har ställts inför men också som det mest givande och inspirerande han har arbetat med. SKAPA PATIENTNYTTA Det är en stor och komplex organisation där uppdraget är att leverera så mycket nytta till patienterna som möjligt. Vården ska vara tillgänglig, effektiv, högkvalitativ och säker. Här gör vi hela tiden framsteg. Det är mycket som är bra, men det betyder inte att jag är nöjd, fortsätter Birgir Jakobsson. Bra kan alltid bli bättre. Det vi strävar efter är att skapa en högsäkerhetskultur och värdebaserad sjukvård, där vi hela tiden mäter och utvärderar kvalitet och utfall, och förbättrar våra resultat i förhållande till oss själva och andra sjukhus, exempelvis via Öppna jämförelser. UTVECKLA NYA ARBETSSÄTT Det pågående förändringsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset syftar till att skapa en sammanhållen vårdkedja utifrån patientens behov snarare än, som tidigare, utifrån sjukhusets organisation. Det är en genomgripande kulturförändring och det tar sin tid att ställa om en så här stor organisation, men vi är på god väg och Det låter självklart, men när Karolinska Universitets sjukhuset sätter patienten i centrum innebär det en kulturrevolution. kan redan nu se att det nya sättet att arbeta innebär stora fördelar för såväl patienterna som personalen, säger Birgir Jakobsson. Ett av Karolinska Universitets sjukhusets huvuduppdrag är, förutom att bedriva högspecialiserad sjukvård, att i nära samverkan med akademin stimulera till patientnära forskning, och att utveckla nya förfinade processer och arbetssätt. Vi ska samtidigt som vi bedriver Sveriges mest kvalificerade sjukvård, också utveckla framtidens vård på Nya Karolinska Solna, säger Birgir Jakobs son. Det är en tuff uppgift, men även något som sporrar. Målet är att skapa en sjukvård med forskning och utveckling i världsklass, dska bli en hävstång som förbättrar sjukvården och den kliniska forskningen i Stockholm. Vi måste kunna attrahera den bästa kompetensen för att kunna bedriva excellent vård, säger Karolinskas sjukhusdirektör Birgir Jakobsson. 2

3 VI UTBILDAR FÖR FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Karolinska Institutet är Sveriges enda medicinska universitet, med landets största utbud av medicinska utbildningar. Utbildningen genomförs i nära samarbete med hälso- och sjukvården, och en examen från KI leder till intressanta och viktiga jobb inom vård, hälsa och medicin. Tillsammans med oss kan du bidra till att förbättra människors hälsa! ki.se/utbildning 3

4 2013 Innovationsplatsen Text: Sven-E Lindberg Illustration: David Marklund Foto: Samuel Unéus Samarbetar om cellterapi Karolinska Universitetssjukhuset och GE Healthcare Life Sciences har inlett ett samarbete för att driva på utvecklingen inom cellterapiområdet. Under tre år ska parterna tillsammans utforska och utveckla teknik och arbetsflöden för cellterapi i klinisk miljö. Innovationer ska hjälpa ännu fler PÅ INNOVATIONSPLATSEN hjälps sjukvårdsproffs, företagare och forskare åt att förverkliga idéer som ger sjukhuset möjlighet att hjälpa fler patienter och att ta tillvara den kompetens som finns. Innovationsplatsen fungerar som en portal där vi kan knyta ihop all den kunskap och innovationskraft som finns på sjukhuset med relevanta kompetenser inom akademin och i näringslivet, säger Jörgen Larsson, professor i kirurgi och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset samt t f verksamhetschef på Innovationsplatsen. Innovationsplatsen etablerades hösten 2011 och har sedan dess vuxit från en handfull personer till ett 30-tal medarbetare och finns sedan ett halvår i nya lokaler på Karolinska Huddinge. Grundtanken med Innovationsplatsen är att utveckla projekt för att förbättra kvaliteten i vården genom att ta tillvara idéer från medarbetare och samarbetspartners. Innovationsplatsen samlar kompetens från sjukvården, akademin och näringslivet i en rad angelägna pojekt. Kristina Groth, Annika Thoresson och Jörgen Larsson. Det finns en gedigen kunskap och massor av bra idéer om hur vi kan förbättra och förfina rutiner och processer hos medarbetarna på sjukhuset, säger Jörgen Larsson. Med Innovationsplatsen gör vi det lättare att fånga upp dessa idéer och komplettera med den expertis som kan behövas inom exempelvis juridik, ekonomi och forskning. Tack vare vårt samarbete med SLL Innovation, CTMH, Flemingsbergs Science, KI och KTH kan vi optimera vårt arbete för att skapa ökad patientnytta i vården. MÅNGA PROJEKT Det pågår en rad olika utvecklingsprojekt i Innovationsplatsens regi, där kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset samverkar med universitet/högskolor och näringsliv. Spännvidden är stor, från infektionskontroll och olika tillämpningar inom telemedicin till utveckling av framtidens sjukvård inom exempelvis geriatrik och cellterapi, säger Jörgen Larsson. Den gemensamma nämnaren för alla innovationsprojekt är att de ska generera påtaglig patientnytta. Karolinska Universitetssjukhuset har höga ambitioner när det gäller innovation och utveckling. För att kunna nå målen måste vi vara en attraktiv partner för akademi och näringsliv. Med Innovationsplatsen öppnar vi dörren för partnerskap med de främsta aktörerna inom olika områden. Det är viktigt både för sjukhuset och för den svenska sjukvården i stort. Här drivs stora Vinnova-projekt som Karolinska Test bädd för Telemedicin, Cellterapi, Innova tionshubben för vård på distans, Innovation mot infektioner, Nationell testbädd för innovativ strålbehandling samt Informatik testbädd för framtidens hälso- och sjukvård. STOR EXPORTPOTENTIAL Sverige har, understryker Jörgen Larsson, ett av världens främsta sjukvårdssystem och förmår vi ta till vara innovationskraften som finns på stora, välrenommerade sjukhus som Karolinska, finns goda möjligheter att göra tjänsteexport inom sjukvårdssektorn till en viktig svensk exportvara. Genom att arbeta systematiskt med utvecklings- och innovationsfrågor kan vi ta vara på denna kompetens och innovationskraft, och utveckla lösningar som gör att vi kan hjälpa fler. Ett område där det pågår flera projekt på Innovationsplatsen är telemedicin. Med modern kommunikationsteknik kan sjukvården utveckla effektivare och säkrare metoder och göra vården mer tillgänglig. Telemedicin handlar i grund och botten om att krympa avstånden inom sjukvården med hjälp av modern kommunikationsteknik, säger Kristina Groth, docent och enhetschef inom telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen. Vi driver flera projekt i partnerskap med regioner och landsting för att kunna utveckla lösningar för att patienter i glesbygd ska få samma möjlighet till högkvalitativ vård som patienter i storstäderna. Ett sådant projekt är ett långtgående samarbete mellan Karolinska och Visby Lasarett, där Karolinskas gastrokirurger hand leder endoskopiska operationer på Gotland via videolänk. Det innebär att vi kan utnyttja vårdens resurser bättre och att patienterna slipper åka till Stockholm för att göra ingreppet samtidigt som kirurgerna på Gotland får en möjlighet att utveckla sin kompetens. Det här sker rutinmässigt i dag och fungerar väldigt bra. BANAR VÄG FÖR CELLTERAPI Ett annat område där Innovationsplatsen driver på är cellterapi, som går ut på att använda skräddarsydda celler för att ersätta skadad vävnad eller för att behandla olika sjukdomar. Det bedrivs mycket forskning inom Fakta Innovationsplatsen Från infektioner till strålsäkerhet På Innovationsplatsen bedrivs en lång rad samarbetsprojekt inom vitt skilda områden. Här är några av de projekt Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset driver tillsammans med forskning och näringsliv: Framtidens geriatrik. Ett projekt för att förbättra kvaliteten i vården av äldre med fokus på allt från lokalfrågor till arbetsprocesser. 3D-navigering vid njurkirurgi. Samverkan mellan kliniker, tekniker och industrin för att förbättra precisionen vid kirurgi i njurbäckenet. Inventering av urinkatetervården. Ett samarbetsprojekt för att minska antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Arbetet ska mynna ut i en åtgärdsplan för att minska infektionsriskerna i samband med katetersättning. Nationell testbädd för innovativ strålbehandling. Utveckling och etablering av en nationell testbädd för strålbehandling och kvalitetssäkring tillsammans med Sveriges universitetssjukhus och ledande specialistföretag. Optimerad vårdkedja för hjärtsviktspatienter. Ett projekt för att förbättra och optimera en gemensam vårdkedja för hjärtsviktspatienter med standardiserade behandlingsrutiner utformade i nära samverkan med forskning, klinik och industri. Telemedicinsk Hemtitrering möjliggör för patienter med Parkinsons sjukdom att vara hemma i stället för på sjukhus vid utprovning av läkemedlet Duodopa. Projektet nyttjar videokommunikationsteknik mellan vården och patienten, då patienten är i sin hemmiljö. XQuality högre kvalitet inom Bild & Funktion med fokus på strålsäkerhet. Ett projekt där Karolinska tillsammans med näringslivet ska skapa en heltäckande lösning för kvalitetsarbete inom radiologi för att öka säkerheten för såväl patienter som personal. 4

5 Visste du att... Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset håller på att skapa en nationell knutpunkt får vård på distans? Tanken är att skapa en innovationshubb som kan möta näringslivets intresse för att utveckla telemedicinska produkter och tjänster. cellterapi, men den stora utmaningen just nu är att utveckla kliniska metoder och skala upp dem för behandling av stora patientgrupper på ett säkert, etiskt och effektivt sätt, säger Annika Thoresson, programansvarig för cellbaserade terapier på Innovationsplatsen. Cellterapi har en enorm potential. Vi utgår från de sjukdomsområden där Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har spjutspetskompetens, såsom behandling av cancer, neurologiska sjukdomar och metaboliska rubbningar. Innovationsplatsens uppgift är att ta cellterapi till patienten genom att hjälpa vården att genomföra kliniska studier, att tydliggöra vilka lagar och regler som finns inom området samt att ta fram processer för storskalig cellodling. Fakta Inno vationsplatsen Verksamheten är en del av staben för Utveckling och Innovation som leds av en direktör, professor Johan Permert, initiativtagare till uppbyggnaden av Innovationsplatsen. Inom staben finns även Medicinsk Teknik samt ehälsa och strategisk IT lokaliserade, vilket skapar viktiga synergier. Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. Ett samarbetsprojekt mellan forskande läkemedelsbolag och vården för utveckling av helhetslösningar inom VRI och resistens för global marknad, där incitament skapas för utveckling av nya antibiotika och lösningar som minskar den oroande resistensutvecklingen. eped, evidensbaserad information för Pediatrik. Består av ett kunskapscentrum med unik kompetens samt en databas där information om barnläkemedel samlas strukturerat för ökad patientsäkerhet. Optimerad IBD-vård. Ett projekt som syftar till att förbättra vårdkedjan för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar genom Lean-baserat patientflöde, säkrad effekt av läkemedelsbehandling och koppla patient till kvalitetsregister. 5

6 2013 Tar sikte mot Nya Karolinska Solna Satsningen Framtidens vårdavdelningar har planerats med sikte på Nya Karolinska Solna som förebild. På det nya högspecialiserade sjukhuset kommer samtliga rum att vara enkelrum utformade för optimal funktion och flexibilitet. Visste du att... projektet Framtidens vårdavdelningar hittills har lett till att tre avdelningar har byggts om vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge? Framtidens vårdavdelningar Text: Maija Axelsson Foto: Rikkard Häggbom Vi klarade eldprovet PÅ VÅRDAVDELNING K87 89 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge tar man hand om patienter som har fått en ny njure eller lever. Här får även hjärttransplanterade patienter eftervård. Avdelningen är en av de mest moderna i landet. Personalen deltog från början i planeringen av hur deras arbetsmiljö skulle utformas. När vi flyttade hit för fyra år sedan var vi så glada, det går inte att beskriva. Vi hade turen att få vara med ända från grovplaneringen år Då kartlade vi precis allting; flöden, arbetspassen, hur vi sprang i korridoren för att hämta det ena och andra, allt för att hitta de bästa lösningarna, berättar Gunilla Axén Nyqvist, chefssjuksköterska på K Som besökare slås man av hur fridfullt det är. Ändå är avdelningen fullbelagd. Annat var det tidigare. Patienterna hade inga ordentliga utrymmen. Vi hade 18 vårdplatser, varav endast tre var enkelrum med egen toalett. Vi kunde klara vården och undvika smittspridning tack vare att vi snabbt kunde isolera patienten i ett enkelrum, säger Barbro Örning, undersköterska på K Personalen hade det trångt; kaffe och lunch intogs i samma rum där man rapporterade och hade rondgenomgång. Läkemedelsrummet var minimalt och köket delades med en annan klinik, fortsätter Gunilla Axén Nyqvist. Hur viktigt det är för transplanterade patienter att ha egna rum och hygienutrymmen, och för personalen med tanke på deras arbetsmiljö och arbetssätt, förstår man när man lyssnar på Barbro Örning. Hon har arbetat på avdelningen som undersköterska i 13 år. STOPPADE SMITTSPRIDNING Våra patienter är extremt infektionskänsliga och en vanlig förkylning kan vara ödesdiger för dem. Tidigare, när en patient behövde isoleras, var vi tvungna att flytta runt fyra, fem patienter. Här har vi haft en patient med den multiresistenta bakterien MRSA. Det var ett verkligt eldprov för oss. Men vi klarade vården och hindrade smittspridningen, tack vare att vi snabbt kunde isolera patienten i ett enkelrum och vidta rigorösa hygienåtgärder, berättar hon. I dag finns det 18 enkelrum och tre dubbelrum. Dubbelrummen används oftast till patienter som kommer för undersökning eller kontroll över dagen. I slussarna mellan korridoren och rummen finns det handfat, handsprit, plastförkläden och annat material som behövs för att sköta om patienten inne på rummet. Därför behövs inget separat behandlingsrum som måste rengöras efter varje patient, vilket sparar tid och arbete för personalen. All inredning är rumsbunden och allt tål att desinficeras, från gardiner till fjärrkontrollen. Vi jobbar effektivare, springandet i korridoren är borta. Gunilla Axén Nyqvist Det finns fler fördelar med enkelrum. Eftersom det handlar om stora, kirurgiska ingrepp behöver patienterna lugn och ro, men de kan också ha sina anhöriga hos sig hela dagen. Barnpatienternas föräldrar övernattar här och därför är sex rum utrustade med praktiska skåpsängar, fortsätter Gunilla Axén Nyqvist. Tidigare fanns det bara en korridor på avdelningen, något som i sig var en smittokälla. Därför insisterade personalen tidigt att få dubbla korridorer. I mitten skulle det bland annat finnas avdelningskök, patientmatsal, förråd, dokumentationsrum och personalkök. Och vi fick det! Fördelen med dubbla korridorer är att vi kan begränsa smittan. Får vi vinterkräksjuka på ena sidan, kan vi isolera den andra sidan, konstaterar Barbro Örning. ÖKAD PATIENTSÄKERHET Den största vinsten, enligt Gunilla Axén Nyqvist, är patientsäkerheten den är mycket bättre än tidigare. Smitta förlänger vårdtiden, vilket är kostsamt, medan god hygien förkortar vårdtiden. Integriteten och sekretessen runt patienten är nu enklare att hålla. Personalen har bärbara telefoner och behöver inte leta efter varandra. Vi jobbar effektivare, springandet i korridoren är borta. Även om vi har jättehög belastning så märks det inte. Allt fungerar fantastiskt bra. Ulf fick en ny lever På Transplantations kirurgiska klinikens vårdavdelning K87 89 i rum 12, ligger Ulf Brandt, 57 år. Han håller på att återhämta sig efter en levertransplantation. Det har gått 10 dagar sedan operationen och han är trött, men glad. Det är helt fantastiskt, jag har fått en andra chans. De har bytt min lever mot en ny, den gamla var helt slut. Allt har fungerat jättebra, alla gör det bästa för mig, säger Ulf Brandt, som nyligen har genomgått en levertransplantation. Ulf Brandt hade under de senaste åren gått på provtagningar eftersom han inte mådde bra, men fortsatt arbeta som snickare i sin byggfirma, tills det tog stopp. I mitten av förra året blev jag riktigt dålig. Då låg jag på Danderyds sjukhus och trodde att det hela var slut. Men en läkare där tyckte att transplantationen skulle kunna vara en lösning för mig. 6

7 Bädd för anhöriga Patientens integritet sätts i centrum vid ombyggnaderna vid Karolinska Huddinge och rummen utformas utifrån patientens behov. På samtliga vårdrum finns även en anhörigbädd. Nytt centrum för endometrios UPP TILL 10 PROCENT AV ALLA KVINNOR i barnafödande ålder i Sverige beräknas lida av den kroniska gynekologiska sjukdomen endometrios som kan innebära att en del av livmoderslemhinnan finns utanför livmodern. Sjukdomen leder till svåra smärtor och i en del fall även till ofrivillig barnlöshet. Det finns ingen bot mot endometrios och många patienter upplever att det är svårt att få hjälp, eftersom symtomen kan yttra sig på många olika sätt. För att förbättra vården av kvinnor med endometrios har Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge nu öppnat ett speciellt Endometrioscentrum. Här samlas all kompetens kring sjukdomen under samma tak. Det innebär att kvinnor med endometrios nu får tillgång till gynekologer, smärtläkare, kirurger och sjuk gymnaster på samma plats. Dessutom finns sjukgymnaster, kuratorer och Kvinnoklinikens Fertilitetsenhet i nära anslutning till Endometrioscentrum. Fördjupad inflammationsforskning JOHN FROSTEGÅRD, PROFESSOR OCH ÖVERLÄKARE på Akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, får två miljoner kronor i stöd för att bedriva fördjupad forskning om olika typer av inflammatoriska processer. Johan Frostegård ska studera hur kronisk inflammation påverkar immunsystemet och i förlängningen risken för hjärt- och kärlbesvär samt olika reumatiska sjukdomar. Bakom forskningsstödet står AFA Försäkringar, som årligen delar ut 16 miljoner kronor till forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa. Patientsäkerheten har blivit mycket bättre i den nya arbetsmiljön, menar Gunilla Axén Nyqvist, chefssjuksköterska på K Risken för smittspridning kan minimeras och patienterna vårdas med större personlig integritet. Jobba på Karolinska Vi söker dig som vill vara med och delta i skapandet av framtidens vård genom forskning och utveckling. Välkommen att söka jobb hos oss! Fler smarta lösningar på K87 89: Varje vårdsal har ett eget badrum med dusch och spol/skölj. Då behöver man inte gå i korridoren med bäcken med mera. Golvmattan går en bit upp mot väggen. Enkelt att hålla rent. Fast det var mycket tjat först! Legionellaskydd. Ett system där vattnet cirkulerar hela tiden och håller rätt temperatur. Luftkonditionering med kyla i patientrummen. Skönt när man ligger med alla bandage. Linneskåpen fylls från korridoren, men går att öppna från patientrummen/slussarna. Nytt ringsystem för patienterna. Nu syns det tydligt vilket rum det handlar om. Miljörum med sop- och avfallssortering. Vi bygger framtidens vårdmiljöer I slutet av april i år fick han ställa sig i kön, och sent på kvällen den 10 maj kom samtalet från sjukhuset. Samma natt kom han till avdelningen och gjordes i ordning för operationen, som började klockan sju. Allt har fungerat jättebra. De har varit helt suveräna här, alla gör det bästa för mig. Ibland har jag känt mig lättirriterad, det hör tydligen till sjukdomsbilden, men personalen har haft tålamod. När jag kom hit, tänkte jag på en gång hur fint och fräscht det var och hur skönt det var med ett eget rum. Det är mycket jobbigare att vara sjuk i ett rum där det finns fyra patienter. Här kan jag ta emot besök och titta på tv när jag vill. Patienten är alltid i centrum. Därför bygger vi framtidens vårdrum. En patient per rum. Rofyllt och avskilt, med stor integritet. Risken för smittspridning minskar. Vårdpersonalen får en bättre arbetsmiljö. Patienterna blir friska snabbare. Läs mer på Det har redan varit prat om att han ska få åka hem. Men Ulf Brandt säger att han gärna stannar lite till eftersom han känner sig sliten och för att det är skönt med tryggheten. Fast jag kan längta efter att komma ut på greenen och bättra på mitt handikapp, säger han och skrattar. 7

8 2013 Allt fler opereras Antalet strokeoperationer har ökat stadigt de senaste åren. Trots det kommer hälften av alla patienter för sent. Tiden är avgörande för utgången vid en stroke och ju tidigare patienten kommer in, desto större är möljigheterna att behandla stroken. Visste du att... neuroradiologerna på Karolinska Universitets - sjukhuset lyckas fånga nio av tio blodproppar hos de patienter som genomgår trombektonomi? Profilen Text: Sven-E Lindberg Foto: Samuel Unéus Räddar liv NÄR STAFFAN HOLMIN KALLAS IN hänger patientens liv ofta på en skör tråd. Närmare bestämt på en tunn kateter som förs in via patientens ljumskartär för att plocka ut en livshotande blodpropp ur hjärnan. Tack vare bättre diagnostik, förfinad teknik och vässat samarbete längs hela vårdkedjan, kan vi rädda allt fler svårt sjuka patienter, säger Staffan Holmin, neuroradiolog och neurokirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet. Drygt svenskar drabbas varje år av stroke. Det stora flertalet, omkring 85 procent, får stroke i form av en blodpropp i hjärnan. Det är ett allvarligt och inte sällan livshotande tillstånd där patienten ska komma till sjukhus så snabbt som möjligt. Helst till röntgendiagnostik direkt utan att passera akuten. Vid svåra proppar är varje minut och varje sekund viktig, säger Staffan Holmin, som också är biträdande verksamhetschef på Neuroradiologen på Karolinska Universitetssjukhuset. Därför har vi de senaste åren lagt ned mycket arbete på att skapa en effektiv och Hittills har drygt 400 patienter behandlats med trombektomi på Karolinska. Foto: Karolinska sammanhållen vårdkedja, där patienter med strokesymtom ska komma direkt till röntgen, så att vi så tidigt som möjligt kan få en bild av var blodproppen sitter och hur vävnaden i hjärnan mår. FÅNGAR BLODPROPPEN Med hjälp av datortomografi eller magnetkamera undersökning görs en bedömning om det finns tillräckligt mycket frisk vävnad kvar i hjärnan för att det ska vara meningsfullt att genomföra en trombektomi, där blodproppen fångas med hjälp av ett litet nät som förs in i hjärnans kärl via ljumskartären. Själva ingreppet kan sedan göras på mellan 15 minuter och upp till ett par timmar, beroende på var blodproppen sitter och hur blodkärlen ser ut, säger Staffan Holmin, som via ett antal skärmar ovanför operationsbordet har full koll på varje moment i ingreppet. STORA FRAMSTEG Trombektomi är en behandlingsmetod under utveckling och förstahandsbehandlingen vid stora blodproppar i hjärnan är fortfarande intravenös trombolys, där man försöker lösa upp blodproppen med hjälp av läkemedel som injiceras i blodet. Men trombolys har ofta dålig effekt på stora proppar och det finns ett stort behov av alternativa metoder, säger Staffan Holmin. Sedan 2008 har vi gjort drygt 400 trombektomier på Karolinska och genom att hela tiden arbeta med utvärdering och utveckling, har vi kunnat förbättra resultaten år från år. Just nu är vi i färd med att inleda en stor internationell studie för att säkert kunna värdera resultaten och jag är övertygad En fantastisk utveckling där vi verkligen kan göra skillnad. Staffan Holmin om att vi redan inom ett par år kommer att kunna hjälpa betydligt fler patienter på det här sättet. STÄNDIG UTVECKLING Bättre bilddiagnostik, teknikutveckling och bättre sammanhållna vårdkedjor gör att allt fler patienter med stora blodproppar i hjärnan kan återgå till ett normalt liv. För fem år sedan hade vi inte den här behandlingsmetoden. I dag kan uppskattningsvis procent av de patienter som behandlas här klara sig själva tre månader efter ingreppet. Det är en fantastisk utveckling och ibland får man nästan nypa sig själv i armen när man ser en tidigare svårt sjuk patient äta frukost precis som vanligt dagen efter ett ingrepp. Då känner man verkligen att vi kan göra skillnad. DUBBELSPECIALIST OCH FORSKARE Staffan Holmin är en av fyra läkare på Neuroradiologen på Karolinska som har ständig jour dygnet runt, året om, för att kunna ta hand om patienter med stora blodproppar i hjärnan. Tillsammans med kollegorna Tommy Andersson, Michael Söderman och Åsa Kuntze Söderqvist ingår Staffan Holmin i ett stort team av kompetenta specialister inom allt från röntgendiagnostik till neurologi och narkos som kan sluta upp med kort varsel. Det innebär att all nödvändig kompetens snabbt kan samlas kring patienten och att vi därför kan fatta snabba och väl grundade beslut, säger Staffan Holmin. Utan det här gränsöverskridande samarbetet och ett starkt engagemang från alla led i vårdkedjan hade vi aldrig kunnat nå så här bra resultat. Staffan Holmin är en av totalt fyra neuroradiologer som ingår i Karolinskas stroketeam. Förra året opererades cirka 120 patienter och totalt har mer än 400 patienter behandlats med trombektomi på Karolinska. Med hjälp av en tunn kateter som förs in via ljumsken, kan blodproppar långt in i hjärnan avlägsnas. Läkemedelsautomater minskar risker Ökad patientsäkerhet ger bättre ekonomi och enklare hantering. Systemet med läkemedelsautomater som har införts i stor skala på Karolinska Universitetssjukhuset, har lett till påtagliga förbättringar för såväl patienter som personalen. Totalt finns närmare 65 automater utplacerade på sjukhuset. Det innebär att de flesta verksamheter med stor läkemedelshantering nu använder automaterna. Läkemedelsautomaterna minskar riskerna för misstag i samband med läkemedelsdosering. Samtidigt medför de ekonomiska fördelar på grund av minskat svinn och lägre lagerkostnader. Totalt beräknas varje automat spara omkring kronor per år. Leverpatienter slipper bli slussade Nu tas de första stegen för att samla leversjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Ett särskilt Levercentrum har bildats för att öka samarbetet mellan de kliniker som tar emot patienter med leversjukdomar. Det handlar i första hand om Gastrocentrum medicin, Gastrocentrum kirurgi, Barnmedicin, Transplantationskirurgiska kliniken samt Infektionskliniken. Tanken med Levercentrum är att skapa en mer effektiv vårdkedja, där patienterna slipper slussas runt mellan olika kliniker. I ett första skede utökas samarbetet mellan de kliniker som tar emot leverpatienter. Målet är att en ny gemensam mottagning ska stå klar i Huddinge

9 sitt arbete: Är specialist i neuroradiologi och neurokirurgi, biträdande verksamhetschef på Neuroradiologen på Karolinska Universitetssjukhuset samt professor i klinisk neuroimaging på Karolinska Institutet. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas ledande sjukhus när det gäller att avlägsna blodproppar i hjärnan med trombektomi. sina drivkrafter: Jag är en i grunden nyfiken person som tycker om att arbeta med utveckling och förbättring. Jag drivs av att kunna utveckla och förfina metoder som kan hjälpa svårt sjuka patienter tillbaka till ett bra liv. känslan av att kunna göra skillnad: Vi träffar alla patienter efter sex månader och att få träffa en person som har gått igenom allt det här och kan leva ett helt normalt liv igen, går utanpå det mesta. Det är själva essensen i det vi gör, att göra skillnad. om att arbeta både med klinik och forskning: Det är en stimulerande kombination där kunskaper och resultat från forskningen snabbt kan omsättas i vården, och där man kan föra in viktig erfarenhet från sjukvården i labbet. Det passar mig perfekt.... sin vision: Att vi på Karolinska genom vår kompetens och vårt sätt att arbeta kan fortsätta utveckla metoder och lösningar i världsklass, så att även patienter på andra sjukhus och i andra länder kan få bättre hjälp. 9

10 2013 Blodanalys online räddar liv Vid svåra blödningar är varje sekund värdefull. Tack vare Karolinska Universitetssjukhusets samarbete med Blodcentralen kan patienternas blodprov analyseras i realtid mitt under pågående operationer. Visste du att KTH-ingenjörer samarbetar med kirurger för att skapa 3D-rekonstruktioner av våra inre organ för säkrare kirurgiska ingrepp. Hallå där... PAMELA MAZZOCATO Ständiga förbättringar Text: Maija Axelsson Foto: Medicinsk Bild Karolinska Universitetssjukhuset Med dr, forskare och lärare vid Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet. Du har med kollegor på KI Carl Savage, Mats Brommels, Ulrika Bäckman och Johan Thor samt flera flödesledare på Karolinska Universitetssjukhuset jämfört hur olika akutmottagningar arbetar med flödesarbetet, ett nytt arbetssätt enligt Lean-metoden*. Vad var syftet med studien? Syftet var att beskriva hur de tillämpade flödesarbetet i verksamheten. Vi ville också se vilket resultat det gav, hur de uppnådda förbättringarna höll sig över tiden. Hur gjorde ni? Vi samlade data under fem år från sju olika patientflöden på lika många akutmottagningar. Vi tittade på var man lyckades förkorta vänte- och vistelsetider för patienter. Sedan genomförde vi intervjuer med representanter från de olika flödena för att förstå skillnader och likheter i de resultat som uppnåddes. Vad fick ni för resultat? Alla åstadkom stora, initiala förbättringar i sina flöden, när det gällde att förkorta vänte- och vistelsetider. Tre akutmottagningar lyckades förbättra sina resultat ytterligare under tiden som studien pågick. Två kunde behålla sina förbättrade resultat och två kunde endast upprätthålla den initiala förbättringen i studien. Vilka slutsatser kan ni dra av studien? Flödesarbetet bidrar till att visa vad som behöver förbättras. Därmed ökar också lärandet inom verksamheten. Hög kompetens och god kapacitet är centrala för att nå resultat i förbättringsarbetet. En förklaring till att resultaten blev så olika, kan höra ihop med hur man i de mest komplexa verksamheterna har anpassat kapaciteten, kompetensen och arbetssättet till vårdprocessen. * Lean produktion: Syftet med Lean i vården är att ständigt identifiera och eliminera alla faktorer i ett flöde som påverkar processen samt att arbeta kontinuerligt med utvärderingar och förbättringar. Kirurger, onkologer, radiologer, dietister, kontaktsjuksköterskor alla specialiteter samlas kring patienten i öppna konferenser för att samråda kring allt från diagnostik till behandling och eftervård. Bättre vård med samlad spetskom petens SEKTIONEN FÖR ÖVRE ABDOMINELL KIRURGI (ÖAK) vid Gastrocentrum i Huddinge har kommit långt inom den högspecialiserade vården. Verksamheten slipas för att korta ner väntetider, kunna hjälpa fler patienter och förbättra kvaliteten. Vi tar hand om de svåra fallen av tumörer i bukspottkörtel, lever och matstrupe. Den högspecialiserade vården hos oss innebär samlad, hög kompetens och fördjupad kunskap om dessa sjukdomar, vilket vi får genom att behandla många patienter med komplicerade och ovanliga fall, förklarar Magnus Nilsson, överläkare och sektionschef på ÖAK. En stor kvalitetsförbättring handlar om tillgängligheten för både patienter och remittenter: en speciell koordinatorstjänst har inrättats. Tjänsten innebär att någon av överläkarna är tillgänglig på vardagar och ger råd, svarar på frågor, samlar röntgenbilder och andra kompletterande handlingar. Därefter anmäls patienterna till den multidisciplinära konferensen. NAVET I VERKSAMHETEN De multidisciplinära beslutskonferenserna är det absoluta navet i vår verksamhet Vi kommer att ha ökat fokus på patientens väg genom hela vårdkedjan. Magnus Nilsson och huvudorsaken till att vi har uppnått högre kvalitet. Där samlas vi kirurger, onkologer, patologer, radiologer, dietister, kontaktsjuksköterska med flera, för att samråda kring diagnostik, bedömning och fatta beslut om en optimal behandling och eftervård. Det är en enorm styrka att ha konferenserna, för att kunna påverka prognosen och överlevnaden av cancersjukdomar, berättar Magnus Nilsson. ÖPPNA KONFERENSER Varje vecka, under 51 veckor om året, genomförs tre ordinarie konferenser en för matstrupe-ventrikelsjukdomar, en för leveroch en för bukspottkörtelsjukdomar. På en vecka hinner man gå igenom cirka 60 fall. Konferenserna är öppna för hela länet samt fasta utomlänspartners, och då kopplar deltagarna från alla sjukhus upp sig mot ÖAK. Man håller också nationella multidisciplinära konferenser mellan universitetssjukhus i hela landet, då särskilt komplexa fall tas upp. För kvalitetskontroll registreras alla patienter i nationella och lokala kvalitetsregister. Årligen får sektionen in totalt remisser, varav en mindre del kommer från utlandet. Trots att antalet remisser ökar, har man lyckats förkorta patientens totala väntetid inför operationen. När det gäller magstrupscancer håller man som bäst på att praktisera ett fast track -projekt för att förkorta tiden ännu mer från remissankomst till beslutskonferens. Trots en stor andel komplexa högriskpatienter, var sjukligheten och dödligheten efter operationerna låg vid internationell jämförelse. Vi har gjort mycket, men mer kan göras. Vi vill förkorta väntetiderna ytterligare, och förbättra vårt samarbete med Röntgenkliniken.Vi kommer att ha ökat fokus på patientens väg genom hela vårdkedjan. Även konferenserna kan utvecklas, till exempel kan dokumentationen från dessa bli bättre och effektivare, säger Magnus Nilsson. Ökar kvaliteten Karolinska Universitetssjukhuset har satt upp ett antal långsiktiga mål för att öka kvaliteten i vården. Ett viktigt redskap i kvalitetsarbetet är Öppna jämförelser, där sjukhusets verksamheter systematiskt jämförs med som bedrivs på andra sjukhus i landet. Målet för 2013 är att minst 50 procent av Karolinskas vårdresultat ska vara likvärdigt eller bättre än riksgenomsnittet i Öppna jämförelser är målet att 75 procent av vårdresultatet ska vara minst i nivå med riksgenomsnittet. 10

11 Ny metod för transplantation av leverceller Framtidens traumavård KAROLINSKA UNIVERSITETS- SJUKHUSET är ett av de första sjukhusen i världen som har utvecklat en metod för att transplantera leverceller till patienter som lider av ämnesomsättningssjukdomen Crigler-Najjar. En 13-årig pojke och en 11-årig flicka är de två första patienterna som har genomgått levercellstransplantation på Karolinska. Totalt har endast ett tiotal liknande transplantationer genomförts i världen. Crigler-Najjars sjukdom gör att patienterna drabbas av svår gulsot, som i förlängningen kan medföra allvarliga hjärnskador. För att undvika skador på hjärnan måste patienterna behandlas med ljusterapi timmar per dag, men effekten av ljusterapin avtar ju äldre barnen blir. Fram till i dag har levertransplantation varit det enda behandlingsalternativet när ljusbehandlingen inte längre har effekt. På Transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska i Huddinge har man utvecklat en metod där leverceller från en avliden donator isoleras och injiceras i mottagarens lever. Den nya metoden innebär många fördelar. Patienten kan behålla sin egen lever, ingreppet är betydligt mindre och risken för komplikationer kan begränsas. Förhoppningen är att metoden ska kunna användas för att behandla andra ämnesomsättningssjukdomar i levern. Leverceller injiceras till patientens egen lever. Välkommen att delta på Karolinska Universitets - sjukhusets seminarium den 1 juli Tid: Kaffe : Nya Karolinska Solna ett framtida nationellt traumacenter? ter? Var: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeister, Strandgatan 9 (ingång från baksidan av huset) Välkommen till ett seminarium som diskuterar vilka behov Sverige har av att utveckla traumavården för att kunna ta emot många svårt skadade vid en allvarlig händelse, till exempel vid ett terrordåd eller tågkatastrof. Ett trauma center innebär ett kontaktnät för övrig sjukvård där kompetens, forskning och utbildning stärks. I Stockholms läns landsting är traumavården koncentrerad till Traumacentrum Karolinska Universitetssjukhuset. Nu ska Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, göra en nationell plan för traumavården i Sverige. Blir Nya Karolinska Solna ett framtida nationellt traumacenter? Moderator Mikael Nestius, chefredaktör, Dagens Medicin Trauma en profilverksamhet för Nya Karolinska Solna. Marie Wickman, divisionschef MK1, Karolinska Universitetssjukhuset En nationell plan för traumavården i Sverige hur ser vårt uppdrag ut? Johanna Sandwall, enhetschef för enheten för krisberedskap, Socialstyrelsen Varför kan vi rädda livet på flera traumapatienter i dag? Louis Riddez, traumaspecialist, Karolinska Universitetssjukhuset. Kan Nya Karolinska Solna bli ett framtida nationellt traumacentrum? Vad vinner vi på ökad koncentration av traumavården? Lennart Adamsson, verksamhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset Paneldiskussion med Johanna Sandwall, chef enheten för krisberedskap, Socialstyrelsen. Åsa Himmelsköld, sektionschef avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting. Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), ledamot i socialutskottet, riksdagen. Lennart Adamsson, verksamhetschef, Traumacentrum Karolinska, och Marie Wickman, divisionschef, Karolinska Universitetssjukhuset. 11

12 Uppdragsbeskrivning: Skanska har tillsammans med brittiska Innisfree fått i uppdrag att finansiera, bygga, underhålla och driva framtidens sjukhus. Vi kallar projektet Nya Karolinska Solna och det är en unik lösning som tar sjukvården in i framtiden där patienten står i fokus öppnas dörrarna för det nya sjukhuset. Patienten i centrum. Snart blir det sant på riktigt. En helikopter landar på taket till det nya sjukhuset och en man lyfts ut. Han är skadad i en fallolycka och det är bråttom. Stora IVAhissar tar honom snabbt till ett akutrum och en kedja av kritiska insatser inleds. Alla viktiga enheter ligger nära varandra och den livsuppehållande utrustningen behöver aldrig kopplas ifrån. Samtidigt går en kvinna genom sjukhusets entré. Det finns misstanke om cancer. När hon bara timmar senare lämnar sjukhuset har hon fått både diagnos och vårdplan. Allt på en och samma dag. Välkommen till den framtida sjukvården. Nya Karolinska Solna är det största projektet i vår historia. Den 30 juni 2010 fick Skanska tillsammans med brittiska Innisfree i uppdrag att finansiera, bygga, underhålla och drifta Nya Karolinska Solna, ett av världens modernaste sjukhus. Hela avtalet är värt 27 miljarder kronor och är därmed det största i vår historia. Projektet är speciellt på flera sätt. Till skillnad från traditionell offentlig upphandling tar Skanska och Innisfree ett större ansvar för projektet, från finansiering till konstruktion. Vi ansvarar även för driften av de nya byggnaderna under en lång tid framöver. Nya Karolinska Solna är världens största sjukhusprojekt med modellen Offentlig Privat Samverkan (OPS). Men den största och viktigaste skillnaden handlar om människorna. Det nuvarande sjukhuset breder ut sig på 40 byggnader, vilket betyder att den som är sjuk idag behöver flyttas mellan olika avdelningar för att träffa specialister och få behandling. När det nya sjukhuset är färdigbyggt kommer patienten vara helt i fokus. Vi har då byggt ihop akutvård, laboratorier och specialistbehandlingar och ökat närheten mellan de viktiga enheterna. Patienterna får egna rum med plats för anhöriga och det är hit specialisterna kommer, istället för att patienten slussas mellan avdelningarna. Det nya sjukhuset innebär också nya förutsättningar för forskning i världsklass. 12

13 Entrén kommer rymma en tre våningar hög inomhusgård med caféer, butiker och lounger. Vi bygger inte bara ett toppmodernt sjukhus. Vi skapar också en attraktiv och trivsam arbetsplats för Karolinska Universitetssjukhusets personal med luftiga miljöer mitt i den nya stadsdelen Haga staden. Besökaren och de som arbetar här välkomnas i entrén av en tre våningar hög inomhusgård med caféer, restauranger, butiker och lounger. Den framtida sjukvården betyder också gröna och hållbara byggnader. Därför skapar vi ett av världens mest miljövänliga sjukhus som drivs med egenproducerad bergvärme och förnyelsebar energi. Målet är att komma ner i hälften av energimängden som andra sjukhus kräver. Nya Karolinska Solna-projektet skapar världens mest hållbara universitetssjukhus för patienter, miljö och vår omvärld. Det uppfyller kraven för två olika certifieringar av byggnader, Miljöbyggnad och LEED-certifiering. Offentlig Privat Samverkan Skanska är världsledande inom Offentlig Privat Samverkan (OPS). Konceptet innebär att vi arbetar som partner till den offentliga sektorn där vi utvecklar och investerar i stora komplexa projekt som vägar, sjukhus, skolor och vindkraftverk. Vårt ansvar i projekten sträcker sig från projektering, byggande och finansiering till drift och underhåll av den färdiga infrastrukturen. Gott om plats för möten, undervisning och erfarenhetsutbyte. Men för att bygga ett universitetssjukhus i världsklass behövs medarbetare i världsklass. Med över 125 års erfarenhet är Skanska ett av världens främsta projektutvecklings- och byggföretag och våra medarbetare tillhör de bästa. När arbetsstyrkan i Nya Karolinska Solna är som störst beräknas heltidsarbetande vara sysselsatta av projektet. Det är ett skräddarsytt team med experter inom allt från finansiering och konstruktion till sjukvård och drift. Uppdraget är ett av Sveriges största byggprojekt. Men det vi gör kommer framförallt att forma den framtida sjukvården till en effektivare, säkrare och tryggare tillvaro för patienterna. På Skanska är vi stolta över vår historia, men vi är ännu stoltare över att vara med och skapa framtiden. 13

14 2013 Teknikutveckling 5500 operationer Text: Sven-E Lindberg Foto: Eva Edsjö har hittills utförts med robotkirurgi på Robotkirurgicentrum på Karolinska Universitetssjukhuset. Visste du att... hälften av dem som opererats med robotkirurgi för prostata- och blåscancer är tillbaka i arbete efter elva dagar? Med hjälp av robotkirurgi kan vi genomföra avancerade canceroperationer med större noggrannhet än vid öppen kirurg, säger Peter Wiklund vid Urologiska kliniken. På Robotkiriurgicentrum arbetar Karolinskas egna specialister sida vid sida med kirurger från hela världen för att utbyta erfarenheter och kunskap. Intresset är stort utbildningsplatserna är fulltecknade fram till Robotkirurgin gör entré MED HJÄLP AV ROBOTAR kan fler svårt sjuka patienter med prostataoch blåscancer opereras och risken för komplikationer minimeras. Karolinska Universitetssjukhuset är med och leder en helt ny kirurgisk era. Robotkirurgin har det senaste decenniet genomgått en snabb utveckling och vi går mot att allt fler typer av operationer kan göras med titthålsteknik via robotar, förklarar Peter Wiklund, professor och Om robotkirurgi Robotkirurgi är en vidareutveckling av titthålskirurgin, där kirurgerna via ett antal mindre hål i buken kan styra instrumenten under operationen. Via en kamera får kirurgen en tredimensionell bild inifrån buken och kan förstora detaljer, exempelvis de känsliga nervtrådar som ligger utanpå prostatakörteln. Instrumenten styrs via joysticks och pedaler. Studier visar att robotkirurgi ger goda behandlingsresultat och låga frekvenser av komplikationer, som urinläckage och impotens. överläkare vid Urologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. KOMPETENS I VÄRLDSKLASS Fördelarna med robotkirurgi är att man kan genomföra avancerade canceroperationer med större noggrannhet och på ett skonsammare sätt än vid öppen kirurgi. För patienten innebär det mindre risker för komplikationer och kortare rehabilitering än vid öppenkirurgi, och vi kan genomföra operationen mer exakt och strukturerat. Patienten kan vanligen gå hem dagen efter operationen och såren är oftast läkta inom tio, elva dagar. Peter Wiklund gjorde sina första operationer med hjälp av robotar för drygt tio år sedan, och har sedan dess varit med och etablerat Robotkirurgicentrum på Karolinska Universitetssjukhuset som ett av de främsta i sitt slag i världen. Robotkirurgi har hittills använts mest inom urologin vid behandling av prostatacancer och blåscancer. Men med de två nya robotar som har donerats till Karolinska Universitetssjukhuset öppnas nya möjligheter att operera även andra cancerformer i exempelvis binjurarna, ändtarmen och livmodern. Vi står i början av en ny era inom kirurgin, där vi kan lägga in ännu mer funktioner i robotarna och därmed använda dem i allt fler olika sammanhang, säger Peter Wiklund. Nu gör vi närmare 600 operationer per år med robotar och inom bara något år räknar vi Vi står i början av en ny era inom kirurgin. Peter Wiklund med att vara uppe i omkring operationer årligen och jag är övertygad om att det här är framtiden inom kirurgin. UTVÄRDERING I REALTID På Urologiska kliniken bedrivs en omfattande patientnära forskning för att dokumentera resultaten från robotoperationerna och utveckla nya, förfinade metoder. Roboten i sig är ju bara en maskin som gör vad vi säger åt den att göra via joysticks och pedaler, förklarar Peter Wiklund. Men tekniken gör det möjligt att bryta ned varje operation i olika delmoment, så att vi kan arbeta mer strukturerat och standardiserat. Det innebär att man steg för steg blir bättre på att identifiera vilka patienter som har mest nytta av den här typen av operationer och vilka kirurger som är bäst lämpade att arbeta med tekniken. Dessutom kan vi genom att jämföra studier och resultat se hur vi står oss i förhållande till andra sjukhus och andra länder. KAN HJÄLPA FLER Karolinska är det enda sjukhus i världen där man med titthålsteknik kan göra nya urinblåsor med hjälp av tarmen. Genom att vi hela tiden arbetar med att utvärdera och utveckla våra metoder, kan fler svårt sjuka få hjälp, säger Peter Wiklund. Och det är vad allt det här ytterst handlar om, att kunna hjälpa så många som möjligt tillbaka till ett friskt liv. 14

15 Dags för svensk vård att prioritera handhygien När den ungerske läkaren Ignaz Semmelweis började förespråka hand desinfektion 1847, sjönk dödligheten i barnsängsfeber drastiskt. Undersökningar visar att det fortfarande är allt för många inom sjukvården som inte tvättar händerna innan de träffar patienter, säger Björn Rylander, vd för Sterisol. De senaste 30 åren har svenska Sterisol varit ett av de ledande hygienföretagen inom nordisk sjukvård. I Norge använder exempelvis 90 procent av sjukhusen Sterisols produkter inom handtvätt och handdesinfektion. Även i Polen och Schweiz har Sterisol en betydande marknadsandel inom sjukvårdssektorn. Sterisols hygienprodukter är unikt skonsamma mot huden eftersom de inte innehåller parfym eller konserveringsmedel. Det har betydelse, inte bara för personer med allergi och överkänslighet, utan egentligen för alla inom vården som har patientkontakt. Det kan bli många handtvättar om dagen och om personalen upplever att tvålen eller handspriten torkar ut händerna, kan handhygienen bli en källa till obehag. Våra produkter upplevs som väldigt behagliga och skonsamma för huden över tid. När huden mår bra, och inte blir uttorkad eller skadad vid frekvent handtvätt, ökar också följsamheten till hygienföreskrifterna. Sterisol har en unik luft- och bakterietät förpackning som skyddar innehållet. Därmed behövs inga konserverings medel eller parfymer. Debatten om allergier och konserveringsmedel blossar upp då och då. Vi vill tala om att det faktiskt går att tillverka produkter utan konserveringsmedel, säger Björn Rylander. Sterisol lanserar nu även ett 1 literssystem som passar i standardsystemet DispensoPac. I och med detta kan inköpsavdelningen på sjukhusen köpa Sterisols produkter med Sterisols alla unika fördelar, men nu i ett standardsystem. Sterisol, miljön och ekonomin Det har pratats länge om miljöaspekten i offentliga upphandlingar. I verkligheten läggs ofta störst vikt vid priset. Men det berg av plastflaskor som landstingen årligen hanterar stämmer till eftertanke. Sterisols påse väger bara 10 gram och är självkollapsande. Den 600 ml-flaska som är vanlig på svenska sjukhus i dag väger 70 gram. En pall förpackningsmaterial från Sterisol motsvarar 25 pallar förpackningsmaterial från konkurrenterna. Sterisols unika pump ger en kontrollerad dos, håller nere på förbrukningen. Dessutom har förpackningen marknadens bästa tömningsgrad (över 99 procent), vilket gör att mindre av produkten kastas. Vad gäller traditionella pumpflaskor slängs ofta mellan 5 och 10 procent av innehållet. 15

16 Forskningssamarbete for exakt cancerbehand ling ger battre livskvalitet for patienterna Kombinationen av strålbehandling och magnetresonansavbildning är nästa generations innovation för behandling av cancerpatienter. ROYAL PHILIPS, ledande inom medicinska bildhanteringssystem, och det globala medicinteknikföretaget Elekta, pionjär inom neurokirurgi och strålbehandlingssystem, skapar en plattform där båda teknikerna ska förenas i ett gemensamt behandlingssystem. Tekniken innebär att cancervävnaden identifieras och sedan strålas med högenergistrålar på ett sätt som skonar frisk vävnad runt tumören. Genom realtidsbilder av både tumörer och utsatta organ är det möjligt att med ett integrerat MRIstyrt strålbehandlingssystem få en mer exakt bild av det som ska behandlas och enbart stråla tumören, även när den rör sig i kroppen under behandlingen. Metoden ger läkare exceptionella mjukvävnadsbilder och i realtid möjlighet att anpassa behandlingen för att ge en oerhört exakt cancerbehandling. Det här kan komma att revolutionera cancervården när stråldosen kan koncentreras till målet och minskar exponeringen av frisk vävnad. Patienterna måste ges bästa möjliga förutsättningar för att tillfriskna och få en bättre livskvalitet. I utvecklingsprogrammet kommer ett forskningskonsortium att ingå och bestå av ledande cancerkliniker och -läkare, däribland University Medical Center Utrecht i Nederländerna. Banbrytande cancervård BILDSTYRD STRÅLBEHANDLING i cancervården tack vare en teknologi som kombinerar strålbehandling och magnetresonansavbildning (MRI) i ett och samma behandlingssystem har nu fått extra skjuts. Ett nytt forskningskonsortium* har inlett ett unikt samarbete. * Forskningskonsortiet består av Elekta, Royal Philips, University Medical Center Utrecht, University of Texas MD Anderson Cancer Center, the Netherlands Cancer Institute-Antoni van Leeuwenhoek Hospital och Canada's Sunnybrook Health Sciences Centre. Den senaste MRI-tekniken är integrerad i ett ledande strålbehandlingssystem ** och kom mer att ge läkarna högkvalitativa bilder av patientens mjukvävnader och tumörer i realtid under strålbehandling, vilket skapar förutsättningar för en mycket exakt behandling. MRI har sedan tekniken introducerades för närmare 30 år sedan, medfört betydande framsteg för hälsovården genom att förse läkarna med tydliga mjukvävnads- och patologibilder. Att kunna integrera bilddiagnostiken i realtid under behandling skulle innebära en dramatisk förbättring av cancervården. NKI-AVL är ett internationellt erkänt cancerinstitut, och jag och mina kollegor inom Elekta, Philips, University Medical Center Utrecht och MD Anderson är mycket glada över att de har anslutit sig, säger Tomas Puusepp, Elektas vd och koncernchef. MED ETT INTEGRERAT MRI-styrt strålbehandlingssystem får man en exakt bild av det som ska behandlas och behöver enbart stråla tumören vilket ökar patientens livskvalitet. ÖKAD PRECISION I BEHANDLINGEN MRI-styrd strålbehandling skapar förutsättningar för optimala bilder som ökar precisionen i behandlingen, speciellt vid tumörer i buken och bäcken. Våra erfarenheter från CBCT-styrd behandling (Cone Beam Computed Tomography) gör oss mycket motiverade att medverka i forskningskonsortiet och gemensamt arbeta för att ta fram en MRIstyrd strålbehandling, fortsätter Tomas. Konsortiets forskning visar betydelsen av en bra bilddiagnostik för utvecklingen av mer precisa cancerbehandlingar. Nederländska Cancer institu tet vid Antoni van Leeuwenhoeksjukhuset har haft en avgörande roll inom den tidigare utvecklingen av programvara för CT-styrd strålbehandling. Deras expertis kom pletterar den samlade kompetensen i forskningskonsortiet. BEPRÖVAT KOSTNADSEFFEKTIVT Innan konsortiet bildades byggde och testade Elekta, Philips och University Medical Center Utrecht en prototyp där en linjäraccelerator integrerades med ett MRI-system på 1,5 tesla. Arbetet var framgångsrikt, vilket skapade förutsättningar för att gå vidare till nästa fas: att utveckla och testa systemet i ett växande konsortium av samarbetspartners. Redan i dag spelar strålbehandling och medicinsk avbildning en avgörande roll i planering, behandling och eftervård. Den är också en beprövad kostnadseffektiv och säker behandlingsmetod för cancer. Strålterapi används antingen som enskild behandlingsmetod eller i kombination med exempelvis cellgifter. Behandlingstekniken innebär att tumören avgränsas och högenergi strålas på det sätt som i största möjliga utsträckning skonar omkringliggande vävnad. ** Det integrerade MRI-styrda strålbehandlingssystemet är under utveckling och finns inte till försäljning. Innovationer med manniskor i fokus Hälsovård och sjukvård handlar om människor och vår mission är att förbättra människors liv genom meningsfulla innovationer, säger Johan Höglund, Sverigechef för Philips Healthcare. GRUNDLÄGGANDE forskning är nödvändig när man utvecklar innovationer. I Norden har Philips en lokal grupp av forskare som samarbetar nära Philips internationella nätverk av forskare. Vi samarbetar med universitetssjukhusen i hela Norden. För oss är det viktigt att samarbetet ökar mellan akademin, industrin och vården, fortsätter Johan Höglund. Det nordiska huvudkontoret ligger i Kista. UTÖVER NY TEKNOLOGI utvecklar företaget hela hälso- och sjukvårdssystem. Vi kan göra hälso- och sjukvårdssystem mer effektiva genom att analysera processer, utveckla bättre arbetsflöden för personalen och minska väntetider för patienter. Vi tittar på hela vårdflödet från den prehospitala miljön till sjukhuset och vidare in i hemsjukvården, säger Johan Folkunger, Nordisk Affärsutvecklingschef vid Philips Healthcare. PHILIPS SATSAR MYCKET på tidig diagnostisering och behandling av hjärt-kärlsjukdomar och cancer med stort fokus på optimering av arbetsflöden. Det finns enorma möjligheter att skapa långsiktigt hållbara lösningar som kombinerar förbättrad patienthälsa med minskade vårdkostnader. Det är viktigt att vi samarbetar och skapar synergier, då får vi fram meningsfulla innovationer, säger Johan Folkunger. P hilips i Almedalen seminarium 2 juli Under Almedalsveckan arrangerar Philips ett seminarium med paneldiskussion mellan ledande beslutsfattare inom svensk sjukvård kring följande ämnen: Betydelsen av fler medicintekniska samarbeten mellan företag, forskning och sjukvård för att driva fram nya innovationer i syfte att stärka vårdprocesserna. Hur kan ny teknik underlätta och effektivisera arbetet för vårdens personal? Hur kan vi med teknikens hjälp bota fler, samtidigt som vi bidrar till att reducera antalet felbehandlingar och minska det mänskliga lidandet? Deltagare: Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Kristina Mårtensson (Kommunal), Pia Arndorff (Vårdförbundet), Karen Sørensen (Philips Nordics), Sören Johansson (Elekta), Margareta Norell Bergendahl (KTH). Moderator: Anna Lefevre Skjöldebrand (Swedish Medtech) Valkomna! Tisdag 2 juli kl Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4 Lättare mingellunch kommer att serveras strax före seminariet. Johan Folkunger och hjohan Höglund. 16

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

Ronden. Han drömmer om nytt kirurgicentrum. Valspecial så ser partierna på Akademiskas framtid. Nummer 4 2010

Ronden. Han drömmer om nytt kirurgicentrum. Valspecial så ser partierna på Akademiskas framtid. Nummer 4 2010 Ronden Nummer 4 2010 Han drömmer om nytt kirurgicentrum Valspecial så ser partierna på Akademiskas framtid Ronden Nr 4 2010 Cyklister kraftsamlade för nya patienhotellet Sidan 4 Pet-tekniken säkras åt

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

PÅ USÖ NR 2 2013. Jämlik vård med bredd och spets. Kerstin tar färdriktning mot lika vård för alla. Birgitta tar hand om ögonkirurgi i hela länet

PÅ USÖ NR 2 2013. Jämlik vård med bredd och spets. Kerstin tar färdriktning mot lika vård för alla. Birgitta tar hand om ögonkirurgi i hela länet PÅ USÖ NR 2 2013 Jämlik vård med bredd och spets Kerstin tar färdriktning mot lika vård för alla Birgitta tar hand om ögonkirurgi i hela länet 1 Jan Olsson: Drivkraften bakom förändringen i sjukvården

Läs mer

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste SOPHIAnytt en tidning om sophiahemmet nr 1 maj 2012 Foto: samir soudah Foto: per westergård Foto: david Magnusson nu blir det lättare för besökare att hitta rätt sid 6 Ylva ryngebos snilleblixt hjälper

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

En titt bakom kulisserna

En titt bakom kulisserna akademiska sjukhusets personaltidning nummer 3 2014 krönika Själva marken omformas med samma frenesi som sanden i en lekpark En titt bakom kulisserna bma Ronden har låtit en fotograf skildra vardagen på

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Helix öppnar FRAMTIDENS VÅRDRUM OMTANKE OM DÖENDE BARN LOCUMS NYA HYRESERBJUDANDE

Helix öppnar FRAMTIDENS VÅRDRUM OMTANKE OM DÖENDE BARN LOCUMS NYA HYRESERBJUDANDE »Läkare sökte sig till Huddinge för att det var nytt och man såg framtiden för sig.«sidan 17 Helix öppnar FÖR DEN MODERNA SLUTNA VÅRDEN FRAMTIDENS VÅRDRUM OMTANKE OM DÖENDE BARN LOCUMS NYA HYRESERBJUDANDE

Läs mer

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn.

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. akademiska sjukhusets personaltidning nummer 4 2014 krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. nyheter Akademiska får nytt kök 3 Vårdens detektiver dagboken Biomedicinska analytikern

Läs mer

Genvägen till en diagnos

Genvägen till en diagnos I framkant Genvägen till en diagnos Kundsamtal som ökar förståelsen s2 s 10 Mervärde med patogeninaktivering s 14 Vinnande koncept för säkrare väg i vården s 17 2014 2015 s c i l i f e l a b Genvägen till

Läs mer

PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT!

PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 SEPTEMBER 2014 PRIVAT VÅRD Missa inte EFFEKTIVARE VÅRD Den privata vården utvecklar

Läs mer

Att tänka och bygga nytt för framtidens patient

Att tänka och bygga nytt för framtidens patient Att tänka och bygga nytt för framtidens patient En sammanfattning av konferensen den 24 25 april 2014 Ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet,

Läs mer

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 5 dec 2012 Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand tema: kvalitet och ekonomi sid. 3 7 Sociala medier sid. 8 Carina är sonograf sid. 11 Missa inte

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Cancervård på hemmaplan

Cancervård på hemmaplan no 2 2012 Cancervård på hemmaplan Fredrik, 10 år, får större delen av sin behandling på Sunderby sjukhus tema barncancer: sidorna 3 5 Foto: maria åsén Nya miljoner till forskning om smärta sidan 6 Trycksår

Läs mer

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13 en tidning om sophiahemmet nr 2 november 2013 FOTO: SAMIR SOUDAH BB SOPHIA ÖPPNAR TILL VÅREN sid 3 FOTO: OSKAR OMNE FOTO: OSKAR OMNE HEMSJUKVÅRD NÄR PATIENTEN BEHÖVER sid 10 FOTO: SAMIR SOUDAH Alpinstjärnan

Läs mer

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Tebladet. personal Posttidning B Nr 8 2014 årgång 33 Tema: Patientsäkerhet Ny patientlag ökar din informationsplikt Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Foto: KRISTIN LUNDSTRÖM... och Tebladstårtan

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 4 SEPTEMBER 2013 LIFE SCIENCE FORSKNING & INNOVATION FÖR FRAMTIDENS HÄLSA & SJUKVÅRD Missa inte FORSKNINGSPROJEKT Att vara försöksperson

Läs mer

SOPHIAnytt. Från helikoptern till högskolan. Lean hjälper oss att fokusera på patientens bästa. efter frågan på över viktsoperationer

SOPHIAnytt. Från helikoptern till högskolan. Lean hjälper oss att fokusera på patientens bästa. efter frågan på över viktsoperationer SOPHIAnytt e n t i dni ng o m s o p h i a h e m m e t n r 1 a p r i l 2010 Anna Haag: mjölkstopp gav OS-Medajler sid 7 Foto: per westergård Foto: AFTONBLADET BILD Foto: Håkan Flank Robert Löfberg ger IBD-sjuka

Läs mer

Pulsen BLICK FÖR JÄMLIK VÅRD STROKEVÅRD NU UNDER SAMMA TAK. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Beröm för kamp mot clostridium

Pulsen BLICK FÖR JÄMLIK VÅRD STROKEVÅRD NU UNDER SAMMA TAK. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Beröm för kamp mot clostridium SIDAN 13 Pulsen Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 3.2012 Nu ska vi ha en ny resursmodell. SID 14 17 Hus 36 i Eksjö: STROKEVÅRD NU UNDER SAMMA TAK SID 12 13 Beröm för kamp mot clostridium

Läs mer

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nummer 4 2009 Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nr 4 2009 Målet närmar sig för kömiljarden Sidan 4 Ny i stan Ny biträdande sjukhusdirektör: Björn Olsen. foto:

Läs mer

Maria Larsson SÄKRARE VÅRD OCH OMSORG. Medicinteknik innovativ bransch. om äldrevården, patientsäkerhet och ojämlik vård PATIENTEN I FOKUS

Maria Larsson SÄKRARE VÅRD OCH OMSORG. Medicinteknik innovativ bransch. om äldrevården, patientsäkerhet och ojämlik vård PATIENTEN I FOKUS ANNONS H E L A D E N N A B I L A G A Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A ANNONS SÄKRARE VÅRD OCH OMSORG PATIENTEN I FOKUS MAJ 202 Medicinteknik innovativ bransch Ökad patientsäkerhet gör alla

Läs mer

Det ljusa sjukhuset. Nya Karolinska Solna i ord och bild. sjukhuset. Det ljusa

Det ljusa sjukhuset. Nya Karolinska Solna i ord och bild. sjukhuset. Det ljusa Det ljusa sjukhuset Det ljusa sjukhuset Nya Karolinska Solna i ord och bild Välkommen in i Nya Karolinska Solna! Det återstår sex år av intensivt arbete innan Nya Karolinska Solna står helt klart 2017.

Läs mer