- Sedan antagen som oavlönad docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Sedan 2011-05-30 antagen som oavlönad docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet."

Transkript

1 Curriculum Vitae Docent Jayne Svenungsson Bergsundsgatan Stockholm Född Examina: - Filosofie kandidatexamen, Göteborgs universitet, Teologie kandidatexamen, Göteborgs universitet, Filosofie magisterexamen, Göteborgs universitet, Teologie doktorsexamen i systematisk teologi, Lunds universitet, 2002 Docentkompetens: - Sedan antagen som oavlönad docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet. Anställningar och förordnanden: - Doktorandtjänst, Lunds universitet, Timlärare, Teologiska högskolan Stockholm, Biträdande lektor, Teologiska högskolan Stockholm, Lektor, Teologiska högskolan Stockholm, fr.o.m , tillsvidareanställd. Forskningsanslag: - Projektanslag från Vetenskapsrådet: Att tänka historien: Profetism, messianism och andens utveckling, Deltagare i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet Time, Memory and Representation: A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness, Jag har genom åren även erhållit mindre anslag från Anders Karitz Stiftelse, Anérstiftelsen, Birgit och Gad Rausings Stiftelse, Nathan Söderbloms Minnesfond, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden samt Åke Wibergs Stiftelse. Vetenskapliga priser och stipendier: - Henrik Steffens-Studienstipendium, Alfred Toepfer Stiftung, (nominerad av 2004 års Henrik Steffens pristagare, Katarina Frostenson). - Resestipendium, Nils-Eric Svenssons Fond, Riksbankens Jubileumsfond, Föreläsningar och papers vid vetenskapliga konferenser (i urval): - Philosophy & Religion, Södertörn, 2002 (respondent). - Contemporary French Theology and Philosophy, Lund, 2002 (key note). - Konferens inom ramen för Borgåsamarbetet: Toolkits for Discipleship. The Second Theological Conference of the Porvoo Communion, Skálholt, 2004 (respondent).

2 - Ernst Cassirer Sällskapet: Ernst Cassirer and the Philosophy and Sociology of Religion, Göteborg, 2005 (presentation av paper). - 2 nd Swedish Finnish Phenomenological Workshop: Derrida and Phenomenology, Södertörn, 2005 (presentation av paper). - Nordiska systematikerkonferensen: Spirit and Spirituality, Hillerød, 2007 (key note). - NSPR (Nordic Society for Philosophy of Religion) Conference: Hermeneutics and Phenomenology, Oslo, 2007 (presentation av paper). - Phenomenology and Religion: New Frontiers, Stockholm, 2008 (presentation av paper) th ESPR (European Society for Philosophy of Religion) Conference: Sacrifice, Oslo, 2008 (respondent). - Art, Religion, Identity, Glasgow, 2008 (presentation av paper). - Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer, Bergen, 2008 (key note). - Sarah Coakley Symposium, Lund, 2009 (respondent). - NorLit conference: Codex and Code. Aesthetics, Language, and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, 2009 (presentation av paper). - ESF Exploratory Workshop: Technology and Religion: Structural Affinities and Cultural Challenges, Glasgow, 2009 (respondent). - Religion and Public Life: A Colloquium, Glasgow, 2010 (presentation av paper). - Boundaries and Borders, Roehampton, 2012 (presentation av paper). - Transcending Europe, Helsingfors, 2012 (key note) th Nordic Conference on Systematic Theology: Politics in Theology Theology in Politics, Reykjavik, 2013 (key note). - Kierkegaard s Fear and Trembling, Leuven, 2013 (presentation av paper). Organisering av konferenser: - Om förlåtelse. Föreläsningar med anledning av internationella kvinnodagen, Stockholm, Medverkande: Sophia Camnerin, Ann Heberlein, Kamilla Skarström. - Teologi, kön och våld. Föreläsningar med anledning av internationella kvinnodagen, Stockholm, Medverkande: Anna-Karin Hammar, Anne-Louise Eriksson och Sinikka Neuhaus. - Skärningspunkter och sammanflätningar. Ett symposium om teologi, filosofi och litteratur, Stockholm, Medverkande: Katarina Frostenson, Fredrika Spindler, Carin Franzén, Werner G. Jeanrond, Marcia Cavalcante, Mattias Martinson, Anders Olsson, Ola Sigurdson och Bengt Kristensson Uggla. - Nordiska systematikerkonferensen, Göteborg, 2010 (Sveriges representant i konferenskommittén). - Wendy Farley Symposium, Stockholm, Medverkande: Jan-Olav Henriksen, Bengt Kristensson Uggla, Ulf Jonsson, Elena Namli, Susanne Wigorts Yngvesson. - Body, Pain and Passion, Stockholm, Medverkande: Tina Beattie, Frederiek Depoortere, Mark Godin, Paul Hedges, Mattias Martinson, Alana Vincent, m.fl. - Jewish Thought, Utopia and Revolution, Vilnius, Medverkande: Catherine Chalier, Victor Seidler, Ward Blanton, Alexandra Polyan, Alexander Lokshin, m.fl. - Monument and Memory. 4th Nordic Conference in Philosophy and Religion, Stockholm, Medverkande: Hent de Vries, Amy Hollywood, Elisabeth Schüssler Fiorenza, m.fl. Vistelse vid utländska lärosäten: - STINT-stipendiat vid Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg. Under handledning av professor Christoph Schwöbel, höstterminen STINT-stipendiat vid Institut Catholique, Paris. Under handledning av professor Jean Greisch, vårterminen 2001.

3 - Gästforskare vid filosofiska institutionen vid Potsdamer Universität. Inbjudan från professor Christoph Menke, vår- och höstterminen Gästföreläsare vid Université Saint-Joseph, Beirut. Inbjudan från professor Jad Hatem, vårterminen 2007 (maj). - Honorary Research Fellow vid University of Glasgow. Inbjudan från professor Werner G. Jeanrond, höstterminen Redaktörskap: - Medlem i redaktionen för Svensk Teologisk Kvartalsskrift. Sedan januari Medlem i redaktionsrådet för Annex (med uppgift att bevaka utgivningen av teologisk och religionsvetenskaplig facklitteratur på svenska) Vetenskapliga sammanslutningar: - Medlem i NSPR (Nordic Society for Philosophy of Religion). Under perioden juni 2007 juni 2009 representant för Sverige i styrelsen för NSPR. Uppdrag som opponent samt ledamot i betygsnämnd: - Medlem i betygsnämnd för Sofia Camnerin, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, 19 december Medlem i betygsnämnd för Daniel Enstedt, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 29 januari :a opponent för Stine Holte, Teologiska fakulteten, Oslo universitet, maj :a opponent för Dag Norheim, Teologiska fakulteten, Oslo universitet, 7 8 nov Språkkunskaper: Engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Jag har också grundläggande kunskaper i latin. Publikationer: I. BÖCKER Monografier: 1. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Logos/Pathos nr. 3, Göteborg: Glänta, 2004 (nytryck 2007). ISBN: Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling, Göteborg: Glänta, ISBN: Antologier: 1. Postmodern teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, Tillsammans med Ola Sigurdson. ISBN: Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, Tillsammans med Mattias Martinson och Ola Sigurdson. ISBN: Jewish Thought Utopia and Revolution. Amsterdam och New York: Rodopi, Tillsammans med Elena Namli och Alana M. Vincent. 4. Monument and Memory. Berlin: LIT Verlag (under utgivning). Tillsammans med Jonna Bornemark och Mattias Martinson.

4 II. ARTIKLAR I ANTOLOGIER, ÅRSBÖCKER OCH UPPSLAGSVERK 1. Negativ teologi och postmodern filosofi, i Carl-Reinhold Bråkenhielm och Mattias Martinson (red.), Negativ teologi. Historiska och filosofiska perspektiv, Working Papers in Theology nr 3, Uppsala: Teologiska institutionen, 2003, s Brottet med det möjligas regim. Om Jacques Derrida och dekonstruktionens teologisering, i Mats Rosengren and Ola Sigurdson (red.), Penelopes väv. För en filosofisk och teologisk pathologi. Logos/Pathos nr. 1, Göteborg: Glänta, 2003, s Bibeln och den radikala hermeneutiken, i Anne-Louise Eriksson (red.), Tolkning för livet. Åtta teologer om bibelns auktoritet, Stockholm: Verbum, 2004, s En gåtfull spegelbild : Introduktion till postmodern teologi (tillsammans med Ola Sigurdson), i Ola Sigurdson and Jayne Svenungsson (red.), Postmodern teologi: En introduktion. Stockholm: Verbum, 2006, s Filosofihistoria och sekularisering: Om filosofins teologiska genealogi, Lychnos. Årsbok för idéoch lärdomshistoria. Tema: Filosofihistoriens idé (red. Mats Persson och Sharon Rider), 2006, s a. S(p)året av Gud, i Lars Ingelstam, Johnny Jonsson och Berit Åqvist (red.), Spår av Gud. Vänbok till Valborg Lindgärde rektor vid Teologiska Högskolan Stockholm, Stockholm: Studia Theologica Holmiensia, 2006, s b. S(p)året av Gud, i Anna Bengtsson (red.), Källarhändelser. Forum nutidsplats för kultur. Stockholm: Ersatz, 2007, s Introduktion, i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, 2007, s Tillsammans med Mattias Martinson och Ola Sigurdson. 8. Den heliga Anden, i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, 2007, s a. Postmodern teologi, i Ståle Johannes Kristiansen och Svein Rise (red.), Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2008, s b. Postmodern Theology, i Ståle Johannes Kristiansen och Svein Rise (red.), Key Theological Thinkers: From Modern to Postmodern, Farnham: Ashgate, 2013, s ISBN: Smärtans ansikte. För en ikonisk passionsfenomenologi, i Marcia Sá Cavalcante Schuback (red.), Att tänka smärtan, Södertörn Philosophical Studies 5, Huddinge: Södertörn University, 2009, s Tradition and Transformation: Towards a Messianic Critique of Religion, i Jonna Bornemark och Hans Ruin (red.), Phenomenology and Religion: New Frontiers, Södertörn Philosophical Studies 8, Huddinge: Södertörn University, 2010, s ISSN: Desiring Justice: Levinas and Heschel on Human and Divine Pathos, i Jan-Olav Henriksen och LeRon Shults (red.), Saving Desire, Grand Rapids: Eerdmans, 2011, s ISBN: Det Eviga Evangeliet: Joakim av Floris och den romantiska drömmen om en ny religion, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Tema: Den tyska idealismen (red. Anders Burman och Rebecka Lettervall), 2011, s (peer reviewed). 14. Gud mellan upplysning och vidskepelse, i Sven Rise och Knut-Willy Sæther (red.), En bok om Gud: Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011, s ISBN: Enlightened Prejudices: Anti-Jewish Tropes in Modern Philosophy, i Andrus Ers och Hans Ruin (red.), Conceptualizing History: Essays on History, Memory and Representation, Södertörn Philosophical Studies 11, Huddinge: Södertörn University, 2011, s ISBN: a. Det kristna Europa och gemenskapens gränser: Novalis Europatanke och samtiden, i Jon Wittrock (red.), Tid för Europa: Gemenskap, minne, hopp, Göteborg: Daidalos, 2012, s ISBN:

5 16b. Christian Europe: Borders and Boundaries of a Mythological Conception, i Sergei Prozorov, Susanna Lindberg och Mika Ojakangas, Transcending Europe: Beyond Universalism and Particularism, Palgrave Macmillan (under utgivning). 17. Nådens gränser. Om universella ambitioner och partikulära hämskor, i Barbara Törnquist-Plewa och Ingrid Rasch (red.), Minne och manipulation: Om det kollektiva minnets praktiker, Lund: CFE Conference Papers Series, 2013, s ISSN: A Secular Utopia: Remarks on the Löwith-Blumenberg Debate, i Elena Namli, Jayne Svenungsson och Alana Vincent (red.), Jewish Thought, Utopia and Revolution, Amsterdam och New York: Rodopi, 2014, s III. ARTIKLAR I TIDSKRIFTER 1. Postmoderna perspektiv, Tro och Liv, 59:3 (2000), s Att tro att man tror på en religion utan religion. Om Jacques Derridas och Gianni Vattimos postmoderna bekännelser, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77:4 (2001), s Response to Possibilities of the Impossible. Derrida s Idea of Justice and Negative Theology, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 78:3 (2002), s Idolernas vedersakare. Om Friedrich Nietzsche och den nya fascinationen inför gudsfrågan, Aiolos, (2003), s Vem säger ni att jag är? Om kristologidebattens teologiska sammanhang, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 80:2 (2004), s Postmodern teologi, Signum, 30:9 (2004), s Liv vid språkets gräns, Glänta, 4 (2005), s a. Europa, das Christentum und die Säkularisierung, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. Netzwerk Magazin, oktober 2005 (http://www.toepferfvs.de/netzwerk-magazin.html). 8.b. Europa, kristendomen, sekulariseringen, Ord & Bild, 5 (2006), s Histoire de la philosophie et sécularisation : de la généalogie théologique de la philosophie, L Orient des dieux, Vol. VI VII ( ), s Exil som självförglömmelse. Om Lévinas, Celan och rörelsen mot den andre, Aiolos, nr (2007), s Transcending Tradition: Towards a Critical Theology of the Spirit, Studia Theologica, 62:1 (2008), s (peer reviewed). 12. Sacrifice, Conflict and the Foundation of Culture, Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, vol. 50 (2008), s (peer reviewed). 13. Väntan på Messias är tidens själva varaktighet. Rationalism och messianism hos Maimonides och Levinas, Subaltern, nr 1 (2009), s Pain, Passion and Compassion: A Response to Sarah Coakley, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 85:2 (2009), s Wrestling with Angels: Or, How to Avoid Decisionist Messianic Romances, International Journal of Zizek Studies [online], 4:4 (2010). (peer reviewed). 16. Joakim och draken: En skräckteologisk betraktelse, Aiolos, (2011), s Representing Pain in Film: A Phenomenological Approach to Gibson, Tarantino and Lynch, Culture and Religion, vol. 13 (2012), s (peer reviewed). 18. Public Faith and the Common Good: A Radical Messianic Proposal, Political Theology, vol. 14, nr 6 (2013), s , (peer reviewed). IV. RECENSIONER AV VETENSKAPLIGA VERK 1. Graham Ward (red.), The Postmodern God: A Theological Reader, Malden och Oxford: Blackwell Publishers, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 74:3 (1998), s John Milbank, Catherine Pickstock and Graham Ward (red.), Radical Orthodoxy: A New Theology, London och New York: Routledge. Svensk Teologisk Kvartalskrift, 75:4 (1999), s

6 3. Davis S. Cunningham, These Three Are One: The Practice of Trinitarian Theology, Malden och Oxford: Blackwell Publishers, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 76:2 (2000), s Nina Björk, Sireners sång: Tankar kring modernitet och kön, Stockholm: Wahlström & Widstrand, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 76:4 (2000), s John D. Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77:1 (2001), s André Glucksmann, La troisième mort de Dieu, Paris: NIL Éditions, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77:4 (2001), s Dominique Janicaud et al., Phenomenology and the Theological Turn: The French debate, New York: Fordham University press, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 78:3 (2002), s Bengt Kristensson Uggla, Slaget om verkligheten. Filosofi, omvärldsanalys, tolkning, Brutus Östlings Förlag Symposion, Tro & Liv, 62:2 (2003), s Bo Brander, Människan och den ekologiska väven. Om människan som mikrokosmos och som skapelsens förvaltare. Bjärnum: Artos, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 80:1 (2004), s Thomas Ekstrand och Mattias Martinson, Tro och tvivel. Systematiska reflektioner över kristen tro. Lund: Studentlitteratur, Tro & Liv, 63:5 (2004), s Michel Onfray, Handbok för ateister. En ateologisk betraktelse. Stockholm: Nya Doxa, Annex, nr 2 (2006), s och Tro & Liv, 66:2 (2007), s Tomas Orylski, Migrations du croire chez Michel de Certeau. Lunds universitet, Tro & Liv, 66:3-4 (2007), s Jesper Svartvik, Bibeltolkningens bakgator. Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid. Stockholm: Verbum, Signum, 33:6 (2007), s René Girard, Syndabocken en antologi, urval och förord Anders Olsson, översättning Gunilla von Malmborg, Themis, Annex, nr 2 (2007), s Marius Timmann Mjaaland, Autopsia: Self, Death, and God after Kierkegaard and Derrida, Berlin och New York: Walter de Gruyter, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 86:3 (2010), s Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi och filosofins bilder. Göteborg: Glänta, Axess, nr 2 (2012), s V. POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER I URVAL 1. Filosofen som profet och obekväm röst, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 2. Guds återkomst, Trots Allt, nr 4 5 (2004), s Upplysningen blir upplyst om sitt religiösa förflutna, Axess, nr 9 (2004), s Armodets andlighet, Trots Allt, nr 3 (2005) s Det sekulära Europa vilar på andlig grund, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 6. Berlin förblir ideologiernas stad, Kyrkans tidning, nr 1 (2006), s Den inhägnade lyckan, i Susanne Johansson (red.), Hållplats livet. En liten bok om meningen i livet, Stockholm: Atlas, 2006, s Sekularismens blinda fläck, Trots Allt, nr 5 (2006), s Trons ständiga förflyttningar, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 10. De röstlösas röst, Trots Allt, nr 3 (2007), s Den omöjliga förlåtelsen, Trots Allt, nr 4 (2007), s Det enhetliga Europa har aldrig funnits, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 13. Kristendomen guldgruva för queerteoretiker, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 14. Öppenhet och transcendens: En mailkorrespondens med Jayne Svenungsson, Geist, nr 13 [Opening the Open], 2008, s Arvet som blöder, Trots Allt, nr 5 (2008), s Freud kilade in sig mellan tro och vetande, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 17. Den profetiska rösten, i Mikael Larsson (red.), Kultur och kyrka: På väg mot en kulturteologi, Stockholm: Verbum, 2008, s Nazismens rensning av religionen, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 19. Vänstern vill göra Paulus till revolutionär, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ).

7 20. Abbotens vision satte historien i rullning, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 21. Nådens gränser: Om universella ambitioner och partikulära hämskor, Dixikon ( ): 22. Inkarnationen av den perfekta människan, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 23. Godheten ett mirakel i mörkt århundrade, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 24. Drömmen om det kristna Europa, Axess, nr 7 (2011), s Den messianska tiden, Dixikon ( ), 26. Politiken behöver fiktion i brist på tro, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 27. Historiska brott: Walter Benjamin och utanförskapets förlösande kraft, Dixikon ( ),

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Curriculum vitae. A. Utbildning och akademiska examina. B. Föreläsningar och offentliga uppdrag

Curriculum vitae. A. Utbildning och akademiska examina. B. Föreläsningar och offentliga uppdrag Curriculum vitae Per Magnus Johansson Psykoanalytiker, filosofie doktor, docent i idé- och lärdomshistoria, leg psykolog med specialistkompetens i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och invandrarpsykolog.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2008. - Gävle : Lantmäteriet, 2008. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2007:16) Sandström, Ulf, 1953- Resurser för citeringar / Ulf Sandström

Läs mer

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01.

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01. Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Innehåll:

CURRICULUM VITAE. Innehåll: CURRICULUM VITAE Innehåll: 1 Personliga data 2 Utbildning 3 Anställningar och förtroendeposter 3.1 Sakkunniguppdrag 4 Studieresor, konferenser m.m. 5 Publikationslista 5.1 Egen produktion 5.1.1 Monografier

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Jarneving, Bo, 1956- The combined application of bibliographic coupling and the complete link cluster method in bibliometric science mapping / Bo Jarneving.

Läs mer

INNEHÅLL RAPPORTER PLANERAT NYA PUBLIKATIONER BIBLIOGRAFI ARTIKLAR

INNEHÅLL RAPPORTER PLANERAT NYA PUBLIKATIONER BIBLIOGRAFI ARTIKLAR INNEHÅLL RAPPORTER 3 Collegium Patristicum Lundense & Patristiska dagen 2006 3 Sjunde nordiska patristikermötet: Eros och agape 6 Nordisk doktorandkurs i Syrien och Turkiet 6 Forum for Patristik PLANERAT

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN 1 Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg Till Bror Rudolf Hall (1876 1950) Utbildningens sociala och kulturella historia Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2012 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 1 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2012 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskning

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

Förnuftet och vetenskap, begränsningar och dogmkritik

Förnuftet och vetenskap, begränsningar och dogmkritik Joseph Sverker Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet vt- 13 Förnuftet och vetenskap, begränsningar och dogmkritik PM - Kristendomens idéhistoria, delkurs III 1. Introduktion I frågan om tro och

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Svensk bokkatalog Svensk bokkatalog / redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm = The Swedish national bibliography / edited

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-05-22

CURRICULUM VITAE 2014-05-22 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-05-22 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Filosofie kandidatexamen 1980-06-09 Filosofie doktorsexamen 1987-12-08 Förordnande som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet 1988-04-08

Filosofie kandidatexamen 1980-06-09 Filosofie doktorsexamen 1987-12-08 Förordnande som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet 1988-04-08 KORTFATTAD CV Examina Filosofie kandidatexamen 1980-06-09 Filosofie doktorsexamen 1987-12-08 Förordnande som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet 1988-04-08 Tjänster och förordnanden Jag har

Läs mer

MINNE OCH FÖRSONING. Maria Ledstam. En komparativ undersökning av Miroslav Volfs och Jonathan Trans teologiska perspektiv på minne och försoning

MINNE OCH FÖRSONING. Maria Ledstam. En komparativ undersökning av Miroslav Volfs och Jonathan Trans teologiska perspektiv på minne och försoning MINNE OCH FÖRSONING En komparativ undersökning av Miroslav Volfs och Jonathan Trans teologiska perspektiv på minne och försoning Maria Ledstam Umeå universitet Vt 2013 Magisteruppsats i teologi, 15 hp

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Monokulturell utbildning

Monokulturell utbildning UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 3, 65-84 Monokulturell utbildning Mekonnen Tesfahuney Introduktion 1 I de flesta studier av den mångkulturella eller interkulturella skolan ligger fokus vid de frågor,

Läs mer

CV, Samuel Edquist (juni 2013)

CV, Samuel Edquist (juni 2013) CV, Samuel Edquist (juni 2013) Född i Kristinehamn 31 december 1973 Motsv. fil. mag. i historia, Uppsala universitet 1995 Fil. dr i historia, Uppsala universitet 2001 Docent i historia, Uppsala universitet

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Bästa fotobok 2002 Bästa fotobok 2002 : + 87 andra fotoböcker / [skribenter: Tommy Arvidsson (fotograf)... ; redaktör: Marie Nilsson. - Stockholm : Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2011

Verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen 2011 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 1 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 4 GÄSTFORSKARE...

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Alanen, Päivi Samisk bibliografi i Sverige : slutrapport av en förstudie vid Sametinget / Päivi Alanen. - Jokkmokk : Sametinget, 1999. - 37, [28] s. (Sámedikki

Läs mer

Årgång 37 2011. Sak- och personregister. katolsk orientering om kyrka kultur och samhälle

Årgång 37 2011. Sak- och personregister. katolsk orientering om kyrka kultur och samhälle katolsk orientering om kyrka kultur och samhälle Årgång 37 2011 Sak- och personregister Afrika Kyrkans försvar av homosexuella i Zambia...Info 4:64 Påvens 2:a Afrikaresa... Info7:63 Påvens besök i Benin

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kåhrström, Olof, 1964- Från Pier de' Crescenzi till Albrecht Thaer : om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre boksamling

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer