- Sedan antagen som oavlönad docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Sedan 2011-05-30 antagen som oavlönad docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet."

Transkript

1 Curriculum Vitae Docent Jayne Svenungsson Bergsundsgatan Stockholm Född Examina: - Filosofie kandidatexamen, Göteborgs universitet, Teologie kandidatexamen, Göteborgs universitet, Filosofie magisterexamen, Göteborgs universitet, Teologie doktorsexamen i systematisk teologi, Lunds universitet, 2002 Docentkompetens: - Sedan antagen som oavlönad docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet. Anställningar och förordnanden: - Doktorandtjänst, Lunds universitet, Timlärare, Teologiska högskolan Stockholm, Biträdande lektor, Teologiska högskolan Stockholm, Lektor, Teologiska högskolan Stockholm, fr.o.m , tillsvidareanställd. Forskningsanslag: - Projektanslag från Vetenskapsrådet: Att tänka historien: Profetism, messianism och andens utveckling, Deltagare i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet Time, Memory and Representation: A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness, Jag har genom åren även erhållit mindre anslag från Anders Karitz Stiftelse, Anérstiftelsen, Birgit och Gad Rausings Stiftelse, Nathan Söderbloms Minnesfond, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden samt Åke Wibergs Stiftelse. Vetenskapliga priser och stipendier: - Henrik Steffens-Studienstipendium, Alfred Toepfer Stiftung, (nominerad av 2004 års Henrik Steffens pristagare, Katarina Frostenson). - Resestipendium, Nils-Eric Svenssons Fond, Riksbankens Jubileumsfond, Föreläsningar och papers vid vetenskapliga konferenser (i urval): - Philosophy & Religion, Södertörn, 2002 (respondent). - Contemporary French Theology and Philosophy, Lund, 2002 (key note). - Konferens inom ramen för Borgåsamarbetet: Toolkits for Discipleship. The Second Theological Conference of the Porvoo Communion, Skálholt, 2004 (respondent).

2 - Ernst Cassirer Sällskapet: Ernst Cassirer and the Philosophy and Sociology of Religion, Göteborg, 2005 (presentation av paper). - 2 nd Swedish Finnish Phenomenological Workshop: Derrida and Phenomenology, Södertörn, 2005 (presentation av paper). - Nordiska systematikerkonferensen: Spirit and Spirituality, Hillerød, 2007 (key note). - NSPR (Nordic Society for Philosophy of Religion) Conference: Hermeneutics and Phenomenology, Oslo, 2007 (presentation av paper). - Phenomenology and Religion: New Frontiers, Stockholm, 2008 (presentation av paper) th ESPR (European Society for Philosophy of Religion) Conference: Sacrifice, Oslo, 2008 (respondent). - Art, Religion, Identity, Glasgow, 2008 (presentation av paper). - Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer, Bergen, 2008 (key note). - Sarah Coakley Symposium, Lund, 2009 (respondent). - NorLit conference: Codex and Code. Aesthetics, Language, and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, 2009 (presentation av paper). - ESF Exploratory Workshop: Technology and Religion: Structural Affinities and Cultural Challenges, Glasgow, 2009 (respondent). - Religion and Public Life: A Colloquium, Glasgow, 2010 (presentation av paper). - Boundaries and Borders, Roehampton, 2012 (presentation av paper). - Transcending Europe, Helsingfors, 2012 (key note) th Nordic Conference on Systematic Theology: Politics in Theology Theology in Politics, Reykjavik, 2013 (key note). - Kierkegaard s Fear and Trembling, Leuven, 2013 (presentation av paper). Organisering av konferenser: - Om förlåtelse. Föreläsningar med anledning av internationella kvinnodagen, Stockholm, Medverkande: Sophia Camnerin, Ann Heberlein, Kamilla Skarström. - Teologi, kön och våld. Föreläsningar med anledning av internationella kvinnodagen, Stockholm, Medverkande: Anna-Karin Hammar, Anne-Louise Eriksson och Sinikka Neuhaus. - Skärningspunkter och sammanflätningar. Ett symposium om teologi, filosofi och litteratur, Stockholm, Medverkande: Katarina Frostenson, Fredrika Spindler, Carin Franzén, Werner G. Jeanrond, Marcia Cavalcante, Mattias Martinson, Anders Olsson, Ola Sigurdson och Bengt Kristensson Uggla. - Nordiska systematikerkonferensen, Göteborg, 2010 (Sveriges representant i konferenskommittén). - Wendy Farley Symposium, Stockholm, Medverkande: Jan-Olav Henriksen, Bengt Kristensson Uggla, Ulf Jonsson, Elena Namli, Susanne Wigorts Yngvesson. - Body, Pain and Passion, Stockholm, Medverkande: Tina Beattie, Frederiek Depoortere, Mark Godin, Paul Hedges, Mattias Martinson, Alana Vincent, m.fl. - Jewish Thought, Utopia and Revolution, Vilnius, Medverkande: Catherine Chalier, Victor Seidler, Ward Blanton, Alexandra Polyan, Alexander Lokshin, m.fl. - Monument and Memory. 4th Nordic Conference in Philosophy and Religion, Stockholm, Medverkande: Hent de Vries, Amy Hollywood, Elisabeth Schüssler Fiorenza, m.fl. Vistelse vid utländska lärosäten: - STINT-stipendiat vid Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg. Under handledning av professor Christoph Schwöbel, höstterminen STINT-stipendiat vid Institut Catholique, Paris. Under handledning av professor Jean Greisch, vårterminen 2001.

3 - Gästforskare vid filosofiska institutionen vid Potsdamer Universität. Inbjudan från professor Christoph Menke, vår- och höstterminen Gästföreläsare vid Université Saint-Joseph, Beirut. Inbjudan från professor Jad Hatem, vårterminen 2007 (maj). - Honorary Research Fellow vid University of Glasgow. Inbjudan från professor Werner G. Jeanrond, höstterminen Redaktörskap: - Medlem i redaktionen för Svensk Teologisk Kvartalsskrift. Sedan januari Medlem i redaktionsrådet för Annex (med uppgift att bevaka utgivningen av teologisk och religionsvetenskaplig facklitteratur på svenska) Vetenskapliga sammanslutningar: - Medlem i NSPR (Nordic Society for Philosophy of Religion). Under perioden juni 2007 juni 2009 representant för Sverige i styrelsen för NSPR. Uppdrag som opponent samt ledamot i betygsnämnd: - Medlem i betygsnämnd för Sofia Camnerin, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, 19 december Medlem i betygsnämnd för Daniel Enstedt, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 29 januari :a opponent för Stine Holte, Teologiska fakulteten, Oslo universitet, maj :a opponent för Dag Norheim, Teologiska fakulteten, Oslo universitet, 7 8 nov Språkkunskaper: Engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Jag har också grundläggande kunskaper i latin. Publikationer: I. BÖCKER Monografier: 1. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Logos/Pathos nr. 3, Göteborg: Glänta, 2004 (nytryck 2007). ISBN: Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling, Göteborg: Glänta, ISBN: Antologier: 1. Postmodern teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, Tillsammans med Ola Sigurdson. ISBN: Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, Tillsammans med Mattias Martinson och Ola Sigurdson. ISBN: Jewish Thought Utopia and Revolution. Amsterdam och New York: Rodopi, Tillsammans med Elena Namli och Alana M. Vincent. 4. Monument and Memory. Berlin: LIT Verlag (under utgivning). Tillsammans med Jonna Bornemark och Mattias Martinson.

4 II. ARTIKLAR I ANTOLOGIER, ÅRSBÖCKER OCH UPPSLAGSVERK 1. Negativ teologi och postmodern filosofi, i Carl-Reinhold Bråkenhielm och Mattias Martinson (red.), Negativ teologi. Historiska och filosofiska perspektiv, Working Papers in Theology nr 3, Uppsala: Teologiska institutionen, 2003, s Brottet med det möjligas regim. Om Jacques Derrida och dekonstruktionens teologisering, i Mats Rosengren and Ola Sigurdson (red.), Penelopes väv. För en filosofisk och teologisk pathologi. Logos/Pathos nr. 1, Göteborg: Glänta, 2003, s Bibeln och den radikala hermeneutiken, i Anne-Louise Eriksson (red.), Tolkning för livet. Åtta teologer om bibelns auktoritet, Stockholm: Verbum, 2004, s En gåtfull spegelbild : Introduktion till postmodern teologi (tillsammans med Ola Sigurdson), i Ola Sigurdson and Jayne Svenungsson (red.), Postmodern teologi: En introduktion. Stockholm: Verbum, 2006, s Filosofihistoria och sekularisering: Om filosofins teologiska genealogi, Lychnos. Årsbok för idéoch lärdomshistoria. Tema: Filosofihistoriens idé (red. Mats Persson och Sharon Rider), 2006, s a. S(p)året av Gud, i Lars Ingelstam, Johnny Jonsson och Berit Åqvist (red.), Spår av Gud. Vänbok till Valborg Lindgärde rektor vid Teologiska Högskolan Stockholm, Stockholm: Studia Theologica Holmiensia, 2006, s b. S(p)året av Gud, i Anna Bengtsson (red.), Källarhändelser. Forum nutidsplats för kultur. Stockholm: Ersatz, 2007, s Introduktion, i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, 2007, s Tillsammans med Mattias Martinson och Ola Sigurdson. 8. Den heliga Anden, i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, 2007, s a. Postmodern teologi, i Ståle Johannes Kristiansen och Svein Rise (red.), Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2008, s b. Postmodern Theology, i Ståle Johannes Kristiansen och Svein Rise (red.), Key Theological Thinkers: From Modern to Postmodern, Farnham: Ashgate, 2013, s ISBN: Smärtans ansikte. För en ikonisk passionsfenomenologi, i Marcia Sá Cavalcante Schuback (red.), Att tänka smärtan, Södertörn Philosophical Studies 5, Huddinge: Södertörn University, 2009, s Tradition and Transformation: Towards a Messianic Critique of Religion, i Jonna Bornemark och Hans Ruin (red.), Phenomenology and Religion: New Frontiers, Södertörn Philosophical Studies 8, Huddinge: Södertörn University, 2010, s ISSN: Desiring Justice: Levinas and Heschel on Human and Divine Pathos, i Jan-Olav Henriksen och LeRon Shults (red.), Saving Desire, Grand Rapids: Eerdmans, 2011, s ISBN: Det Eviga Evangeliet: Joakim av Floris och den romantiska drömmen om en ny religion, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Tema: Den tyska idealismen (red. Anders Burman och Rebecka Lettervall), 2011, s (peer reviewed). 14. Gud mellan upplysning och vidskepelse, i Sven Rise och Knut-Willy Sæther (red.), En bok om Gud: Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011, s ISBN: Enlightened Prejudices: Anti-Jewish Tropes in Modern Philosophy, i Andrus Ers och Hans Ruin (red.), Conceptualizing History: Essays on History, Memory and Representation, Södertörn Philosophical Studies 11, Huddinge: Södertörn University, 2011, s ISBN: a. Det kristna Europa och gemenskapens gränser: Novalis Europatanke och samtiden, i Jon Wittrock (red.), Tid för Europa: Gemenskap, minne, hopp, Göteborg: Daidalos, 2012, s ISBN:

5 16b. Christian Europe: Borders and Boundaries of a Mythological Conception, i Sergei Prozorov, Susanna Lindberg och Mika Ojakangas, Transcending Europe: Beyond Universalism and Particularism, Palgrave Macmillan (under utgivning). 17. Nådens gränser. Om universella ambitioner och partikulära hämskor, i Barbara Törnquist-Plewa och Ingrid Rasch (red.), Minne och manipulation: Om det kollektiva minnets praktiker, Lund: CFE Conference Papers Series, 2013, s ISSN: A Secular Utopia: Remarks on the Löwith-Blumenberg Debate, i Elena Namli, Jayne Svenungsson och Alana Vincent (red.), Jewish Thought, Utopia and Revolution, Amsterdam och New York: Rodopi, 2014, s III. ARTIKLAR I TIDSKRIFTER 1. Postmoderna perspektiv, Tro och Liv, 59:3 (2000), s Att tro att man tror på en religion utan religion. Om Jacques Derridas och Gianni Vattimos postmoderna bekännelser, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77:4 (2001), s Response to Possibilities of the Impossible. Derrida s Idea of Justice and Negative Theology, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 78:3 (2002), s Idolernas vedersakare. Om Friedrich Nietzsche och den nya fascinationen inför gudsfrågan, Aiolos, (2003), s Vem säger ni att jag är? Om kristologidebattens teologiska sammanhang, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 80:2 (2004), s Postmodern teologi, Signum, 30:9 (2004), s Liv vid språkets gräns, Glänta, 4 (2005), s a. Europa, das Christentum und die Säkularisierung, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. Netzwerk Magazin, oktober 2005 ( 8.b. Europa, kristendomen, sekulariseringen, Ord & Bild, 5 (2006), s Histoire de la philosophie et sécularisation : de la généalogie théologique de la philosophie, L Orient des dieux, Vol. VI VII ( ), s Exil som självförglömmelse. Om Lévinas, Celan och rörelsen mot den andre, Aiolos, nr (2007), s Transcending Tradition: Towards a Critical Theology of the Spirit, Studia Theologica, 62:1 (2008), s (peer reviewed). 12. Sacrifice, Conflict and the Foundation of Culture, Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, vol. 50 (2008), s (peer reviewed). 13. Väntan på Messias är tidens själva varaktighet. Rationalism och messianism hos Maimonides och Levinas, Subaltern, nr 1 (2009), s Pain, Passion and Compassion: A Response to Sarah Coakley, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 85:2 (2009), s Wrestling with Angels: Or, How to Avoid Decisionist Messianic Romances, International Journal of Zizek Studies [online], 4:4 (2010). (peer reviewed). 16. Joakim och draken: En skräckteologisk betraktelse, Aiolos, (2011), s Representing Pain in Film: A Phenomenological Approach to Gibson, Tarantino and Lynch, Culture and Religion, vol. 13 (2012), s (peer reviewed). 18. Public Faith and the Common Good: A Radical Messianic Proposal, Political Theology, vol. 14, nr 6 (2013), s , (peer reviewed). IV. RECENSIONER AV VETENSKAPLIGA VERK 1. Graham Ward (red.), The Postmodern God: A Theological Reader, Malden och Oxford: Blackwell Publishers, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 74:3 (1998), s John Milbank, Catherine Pickstock and Graham Ward (red.), Radical Orthodoxy: A New Theology, London och New York: Routledge. Svensk Teologisk Kvartalskrift, 75:4 (1999), s

6 3. Davis S. Cunningham, These Three Are One: The Practice of Trinitarian Theology, Malden och Oxford: Blackwell Publishers, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 76:2 (2000), s Nina Björk, Sireners sång: Tankar kring modernitet och kön, Stockholm: Wahlström & Widstrand, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 76:4 (2000), s John D. Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77:1 (2001), s André Glucksmann, La troisième mort de Dieu, Paris: NIL Éditions, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77:4 (2001), s Dominique Janicaud et al., Phenomenology and the Theological Turn: The French debate, New York: Fordham University press, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 78:3 (2002), s Bengt Kristensson Uggla, Slaget om verkligheten. Filosofi, omvärldsanalys, tolkning, Brutus Östlings Förlag Symposion, Tro & Liv, 62:2 (2003), s Bo Brander, Människan och den ekologiska väven. Om människan som mikrokosmos och som skapelsens förvaltare. Bjärnum: Artos, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 80:1 (2004), s Thomas Ekstrand och Mattias Martinson, Tro och tvivel. Systematiska reflektioner över kristen tro. Lund: Studentlitteratur, Tro & Liv, 63:5 (2004), s Michel Onfray, Handbok för ateister. En ateologisk betraktelse. Stockholm: Nya Doxa, Annex, nr 2 (2006), s och Tro & Liv, 66:2 (2007), s Tomas Orylski, Migrations du croire chez Michel de Certeau. Lunds universitet, Tro & Liv, 66:3-4 (2007), s Jesper Svartvik, Bibeltolkningens bakgator. Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid. Stockholm: Verbum, Signum, 33:6 (2007), s René Girard, Syndabocken en antologi, urval och förord Anders Olsson, översättning Gunilla von Malmborg, Themis, Annex, nr 2 (2007), s Marius Timmann Mjaaland, Autopsia: Self, Death, and God after Kierkegaard and Derrida, Berlin och New York: Walter de Gruyter, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 86:3 (2010), s Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi och filosofins bilder. Göteborg: Glänta, Axess, nr 2 (2012), s V. POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER I URVAL 1. Filosofen som profet och obekväm röst, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 2. Guds återkomst, Trots Allt, nr 4 5 (2004), s Upplysningen blir upplyst om sitt religiösa förflutna, Axess, nr 9 (2004), s Armodets andlighet, Trots Allt, nr 3 (2005) s Det sekulära Europa vilar på andlig grund, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 6. Berlin förblir ideologiernas stad, Kyrkans tidning, nr 1 (2006), s Den inhägnade lyckan, i Susanne Johansson (red.), Hållplats livet. En liten bok om meningen i livet, Stockholm: Atlas, 2006, s Sekularismens blinda fläck, Trots Allt, nr 5 (2006), s Trons ständiga förflyttningar, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 10. De röstlösas röst, Trots Allt, nr 3 (2007), s Den omöjliga förlåtelsen, Trots Allt, nr 4 (2007), s Det enhetliga Europa har aldrig funnits, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 13. Kristendomen guldgruva för queerteoretiker, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 14. Öppenhet och transcendens: En mailkorrespondens med Jayne Svenungsson, Geist, nr 13 [Opening the Open], 2008, s Arvet som blöder, Trots Allt, nr 5 (2008), s Freud kilade in sig mellan tro och vetande, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 17. Den profetiska rösten, i Mikael Larsson (red.), Kultur och kyrka: På väg mot en kulturteologi, Stockholm: Verbum, 2008, s Nazismens rensning av religionen, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 19. Vänstern vill göra Paulus till revolutionär, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ).

7 20. Abbotens vision satte historien i rullning, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 21. Nådens gränser: Om universella ambitioner och partikulära hämskor, Dixikon ( ): Inkarnationen av den perfekta människan, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 23. Godheten ett mirakel i mörkt århundrade, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 24. Drömmen om det kristna Europa, Axess, nr 7 (2011), s Den messianska tiden, Dixikon ( ), Politiken behöver fiktion i brist på tro, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 27. Historiska brott: Walter Benjamin och utanförskapets förlösande kraft, Dixikon ( ),

PUBLIKATIONER Jayne Svenungsson II. ARTIKLAR I ANTOLOGIER, ÅRSBÖCKER OCH UPPSLAGSVERK

PUBLIKATIONER Jayne Svenungsson II. ARTIKLAR I ANTOLOGIER, ÅRSBÖCKER OCH UPPSLAGSVERK PUBLIKATIONER Jayne Svenungsson I. BÖCKER Monografier 1. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Logos/Pathos nr. 3, Göteborg: Glänta, 2004 (nytryck 2007). ISBN: 91-97-4575-2-3.

Läs mer

JAYNE SVENUNGSSON. Curriculum Vitae

JAYNE SVENUNGSSON. Curriculum Vitae JAYNE SVENUNGSSON Curriculum Vitae Born: 9 December 1973 in Trollhättan, Sweden Education and Academic Career - 1996 Bachelor of Arts in Religious Studies (Subjects: Religious Studies, Linguistics, History

Läs mer

JAYNE SVENUNGSSON. Curriculum Vitae

JAYNE SVENUNGSSON. Curriculum Vitae JAYNE SVENUNGSSON Curriculum Vitae Born: 9 December 1973 in Trollhättan, Sweden Qualifications and Academic Employments! 1996 Bachelor of Arts in Religious Studies (Subjects: Religious Studies, Linguistics,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REX101 Dnr 02:146D Beslutsdatum 2002-11-05 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, allmän kurs Bibelvetenskap och religionshistoria RELIGIOUS

Läs mer

Kursplan. Religionsvetenskap

Kursplan. Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REC160 Dnr 99:131D Beslutsdatum 1999-12-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, religionshistorisk inriktning, kandidatkurs HISTORY

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Kursplan 2011-10-24 Sid 1 (5) Sociology of churches,

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 24 februari Känner vi för mycket och tänker för lite? har filosofin blivit undanträngd av psykologin? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms Universitet. Åsa Nilsonne,

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Kursplan för ebv101 Introduktion till teologi 6 p. Syftet med denna kurs är att göra det möjligt för studenten att:

Kursplan för ebv101 Introduktion till teologi 6 p. Syftet med denna kurs är att göra det möjligt för studenten att: Kursplan för ebv101 Introduktion till teologi 6 p I. KURSBESKRIVNING Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive viktiga frågor om mission, pastoral

Läs mer

Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015

Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015 Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015 Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, Undervisning, Skrivningar, Seminarier, Filosofiska

Läs mer

Drömmen om en annan värld Det bibliska arvets utopiska kraft

Drömmen om en annan värld Det bibliska arvets utopiska kraft Drömmen om en annan värld Det bibliska arvets utopiska kraft Jayne Svenungsson Den moderna politiken är ett kapitel i religionens historia. Detta lakoniska konstaterande inleder John Grays bästsäljare

Läs mer

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Kyrkans och missionens historia

Kyrkans och missionens historia Kurskod HK 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kyrkans och missionens historia History of Church and Mission 15 hp Historisk-praktisk teologi Kurskategori

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad:

Läs mer

Litteraturlista diakonprogrammet läsåret 2016/2017

Litteraturlista diakonprogrammet läsåret 2016/2017 Litteraturlista diakonprogrammet läsåret 2016/2017 KURS: SJÄLAVÅRD Biskopsmötets brev om tystnadsplikt och sekretess. (2004) Finns att ladda ner från Svenska kyrkans hemsida. Falk, Bent (2005/2012) Att

Läs mer

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Preliminärt Schema Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Uppdaterad 2015-02-25

Preliminärt Schema Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Uppdaterad 2015-02-25 Schema Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner Observera att vissa schemaändringar kan förekomma, moment markerade med *stjärna är nya/uppdaterade i den senaste versionen av schemat.

Läs mer

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer:

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer: FINANSIÄRER AV HUMANISTISK FORSKNING senast uppdaterad 2017-06-19 SAMMANSTÄLLNINGAR Avd. för forskningsstöd Utlysningsöversikter Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet Finansiärer

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium Kurskod HP 303 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (HP) Ämnesområde Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Perspektiv på kommunikation

Läs mer

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR 23-24 NOV 2016 UPPSALA UNIVERSITET FORUM FÖR MÅNGETENSKAPLIG FORSKNING OM RASISM Von Kraemers allé 1, Uppsala http://www.teol.uu.se/rasismforskning INFORMATION & ANMÄLAN

Läs mer

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson Vetenskap och vetenskaplighet Magnus Nilsson Disposition Universitetets historia Institutionella aspekter på vetenskaplighet seminarieuppgifter Universitetets historia Grunden i antikens Grekland Men mycket

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

Övergångsregler för blivande präster

Övergångsregler för blivande präster Övergångsregler för blivande präster Pastoralteologisk utbildning Pastoralteologisk utbildning för blivande präster ges till och med vårterminen 2014 av de båda pastoralinstituten i Uppsala och Lund. Från

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Seminarium C.S. Lewis

Seminarium C.S. Lewis Linköpings universitet Religionsvetenskap 790G70 Tros- och livsåskådningsvetenskap, Kristen trosåskådning, fortsättningskurs, 7,5 hp vt. 2014 Kjell O. Lejon, professor, studierektor Kontor: Hus Key, rum

Läs mer

Katolsk teologiprofessor håller årets Stendahlsföreläsning

Katolsk teologiprofessor håller årets Stendahlsföreläsning Centrum för religionsdialog, nyhetsbrev 2 2014 NR 2 2014 Katolsk teologiprofessor håller årets Stendahlsföreläsning En av de mest framstående teologerna inom judiskkristen dialog, Mary C Boys, håller 2014

Läs mer

Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp

Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp Q Linköpings universitet Tema Kultur och samhälle 2012-08-23 Forskarutbildningskurs, ht 2012 Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp Concepts of Culture in Theory and History, 15 credits Kursansvarig

Läs mer

List of Publications: Susanne Wigorts Yngvesson

List of Publications: Susanne Wigorts Yngvesson List of Publications: Susanne Wigorts Yngvesson Associated Professor in Ethics at Stockholm School of Theology August 13, 2013 Scientific publications 2013 Individ eller organisation vem ansvarar för yrkesetiken?

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom CTR

Rese- och forskningsbidrag inom CTR LEDIGKUNGÖRELSE 2015-01-22 1 (3) Dnr V 2015/10 Ekonomi Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom CTR Ansökan Ansökningsformulär finns i Lunds universitets ansökningssystem för stipendier som

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. March 2012 rev. Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Det har gått trögt ibland, men alltid framåt

Det har gått trögt ibland, men alltid framåt Maria Rönn om 10 år av dans inom Svenska kyrkan Det har gått trögt ibland, men alltid framåt av Eva Ullner Maria Rönn är danspedagog och präst i Svenska kyrkan. Hon har tidigare arbetat som designer, journalist

Läs mer

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat

Läs mer

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar)

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar) BESLUT 1 2013-03-13 Dnr HT 2013/68 Därefter reviderad av fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott vid följande tillfällen: Fakultetsstyrelsen Arbetsutskottet AU 2013-10-23, 330 AU 2014-02-12, 386 FS 2014-02-26,

Läs mer

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Allmänt om kursen Kursen syftar till: 1) att ge en bred översikt över det vetenskapsteoretiska fältet samt att ge kunskap om centrala vetenskapsteoretiska

Läs mer

Jerusalem den 7 juni 2014

Jerusalem den 7 juni 2014 Jerusalem den 7 juni 2014 Kära vänner! Denna gång kommer nyhetsbrevet att bli ovanligt personligt. Det beror på att jag just passerat en viktig milstolpe i livet, som i viss mån kommer att påverka min

Läs mer

Religionsvetenskap II, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Religionsvetenskap II, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Sid 1 (7) Religionsvetenskap II, fortsättningskurs,

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

BIBLIOTHECA THEOLOGIAE PRACTICAE. Editores: Oloph Bexell, Uppsala, Stephan Borgehammar, Lund, et Sven-Erik Brodd, Uppsala AGNETA LEJDHAMRE

BIBLIOTHECA THEOLOGIAE PRACTICAE. Editores: Oloph Bexell, Uppsala, Stephan Borgehammar, Lund, et Sven-Erik Brodd, Uppsala AGNETA LEJDHAMRE BIBLIOTHECA THEOLOGIAE PRACTICAE Editores: Oloph Bexell, Uppsala, Stephan Borgehammar, Lund, et Sven-Erik Brodd, Uppsala AGNETA LEJDHAMRE Psalm - kön - kyrka Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken

Läs mer

Utbildningsöversikt Socialt entreprenörskap

Utbildningsöversikt Socialt entreprenörskap Utbildningsöversikt Socialt entreprenörskap Inledning Målet med utbildningen som helhet är att studenterna ska vara redo mentalt, andligt och yrkesmässigt att sjösätta en lösning på en samhällsutmaning.

Läs mer

Susanne Wigorts Yngvesson Curriculum Vitae

Susanne Wigorts Yngvesson Curriculum Vitae Susanne Wigorts Yngvesson Curriculum Vitae Examina Teologie doktorsexamen (Etik), Uppsala universitet, 2006. Teologie kandidatexamen, Göteborgs universitet, 1992 Filosofie kandidatexamen i journalistik

Läs mer

KURSPLAN TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP C, 5 POÄNG (STUDIES OF FAITHS AND IDEOLOGIES)

KURSPLAN TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP C, 5 POÄNG (STUDIES OF FAITHS AND IDEOLOGIES) INSTITUTIONEN FÖR RELIGIONSVETENSKAP DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES KURSPLAN KURSPLAN TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP C, 5 POÄNG (STUDIES OF FAITHS AND IDEOLOGIES) 2 KURSPLAN FÖR KURS TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP

Läs mer

Kristna studentrörelsen i Sverige

Kristna studentrörelsen i Sverige Kristna studentrörelsen i Sverige Protokoll fört vid KRISS riksmöte Farsta den 4-6 mars 2011 Inledning 1. Riksmötet öppnas Kristoffer Moldéus öppnar mötet. 2. Val av presidium, bestående av ordförande

Läs mer

Hon står mellan raderna och ser på mig Att forska kom kyrka och kön

Hon står mellan raderna och ser på mig Att forska kom kyrka och kön Hon står mellan raderna och ser på mig Att forska kom kyrka och kön Installationföreläsning av Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap, 12 november 2012 Året var 1992. Jag

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

K U R S P L A N. Religionsvetenskap Kyrkovetenskap, etik och trosfrågor. Religious studies Ecclesiology, Ethics, Faiths and Ideologies.

K U R S P L A N. Religionsvetenskap Kyrkovetenskap, etik och trosfrågor. Religious studies Ecclesiology, Ethics, Faiths and Ideologies. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Religionsvetenskap Kyrkovetenskap, etik och trosfrågor Religious studies Ecclesiology, Ethics, Faiths and Ideologies Kurskod RE2201 Dnr HUM2008/489-514 Beslutsdatum

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

RELIGIONSHISTORIA C, 20 POÄNG

RELIGIONSHISTORIA C, 20 POÄNG RELIGIONSHISTORIA C, 20 POÄNG (HISTORY OF RELIGION, 30 ECTS) Kurskod: RELC63 Ansvarig institution: Religionsvetenskap Ämne: Religionsvetenskap Nivå: C Utbildningsområde: Humanistiskt Kursen kan ingå i

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2007/609-514 Beslutsdatum 2007-12-10 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia,

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2012 årgång 16

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2012 årgång 16 tidskrift för politisk filosofi nr 1 2012 årgång 16 Bokförlaget thales recension daniel j. solove: Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security, New Haven: Yale University Press 2011.

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Nådens gränser. Om universella ambitioner och partikulära hämskor

Nådens gränser. Om universella ambitioner och partikulära hämskor Nådens gränser Om universella ambitioner och partikulära hämskor Jayne Svenungsson Docent i systematisk teologi vid Uppsala universitet, verksam som forskare och lärare vid Teologiska högskolan i Stockholm

Läs mer

Kurslitteratur Kurslitteratur: se separat bilaga.

Kurslitteratur Kurslitteratur: se separat bilaga. Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kursplan Sid 1 (6) Kurslitteratur 2012-06-26 Kurslitteratur: se separat bilaga. Sid 2 (6) Bilaga till kursplan

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, Stockholm. Gustav III:s Boulevard 83, SOLNA.

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, Stockholm. Gustav III:s Boulevard 83, SOLNA. Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 83, 169 74 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2007/70-514 Beslutsdatum 2007-01-09 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia, religionsvetenskap

Läs mer

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Grundläggande nivå Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid, 7,5hp (kurskod 790G11) Studenten övar sig i att

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur.

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Battersby, C. (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women's Press. Brown, W. (1995). States of

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning: Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits

Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits KURSPLAN Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för vårdvetenskap 2002-03-20. Gäller läsåret 2002/2003. Poäng 20

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN våren 2015

ÖRTAGÅRDEN våren 2015 ÖRTAGÅRDEN 2015 våren Hälsning från ordföranden Utanför mitt fönster är det svart. Här inne sitter jag och hör vacker musik ifrån rummet intill och lamporna i fönstren är tända. Det är något rofyllt med

Läs mer

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp nivå Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid: 13.00-15.45 Plats: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Stig Norin professor Oloph Bexell professor Anders Bäckström

Läs mer

Etik, fördjupningskurs 15 hp

Etik, fördjupningskurs 15 hp Studiehandledning Etik, fördjupningskurs 15 hp Kurskod: 790G72 Lärare: Professor Anders Nordgren, Hus Key, kontor 4215 Tel. 013-28 47 21 Mobil: 0702-41 36 29 E-postadress: anders.nordgren@liu.se Administratör:

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Systematisk teologi och etik: fördjupningskurs 15 hp

Systematisk teologi och etik: fördjupningskurs 15 hp UMEÅ UNIVERSITET KURSPLAN Systematisk teologi och etik: fördjupningskurs 15 hp Systematic Theology and Ethics: Master Course 15 ECTS Högskolepoäng: 15 Kurskod:1RE088 Ansvarig institution: Institutionen

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2008/290-514 Beslutsdatum 2008-09-09 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia,

Läs mer

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008 1 Johnny Schödin Sundsvalls SSK A 3 284 S 2 Örjan Jansson Härnösands PSK A 3 281 S 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK A 3 279 S 4 Jan Danielsson Härnösands PSK A 3 277 S 5 Ulf Strindlund Kramfors PSK

Läs mer

Retreater 2009. Mangsgårde, Töcksfors 24 29 maj Retreat med personlig vägledning

Retreater 2009. Mangsgårde, Töcksfors 24 29 maj Retreat med personlig vägledning Ingress RETREAT OCH ANDLIG VÄGLEDNING De é mycke nu! Många känner det så alltför ofta. Det blir till slut nödvändigt att trycka ner pausknappen. Vägen till inre ro och glädje måste inte vara lång eller

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet BILAGA 3 Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedanstående

Läs mer