- Sedan antagen som oavlönad docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Sedan 2011-05-30 antagen som oavlönad docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet."

Transkript

1 Curriculum Vitae Docent Jayne Svenungsson Bergsundsgatan Stockholm Född Examina: - Filosofie kandidatexamen, Göteborgs universitet, Teologie kandidatexamen, Göteborgs universitet, Filosofie magisterexamen, Göteborgs universitet, Teologie doktorsexamen i systematisk teologi, Lunds universitet, 2002 Docentkompetens: - Sedan antagen som oavlönad docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet. Anställningar och förordnanden: - Doktorandtjänst, Lunds universitet, Timlärare, Teologiska högskolan Stockholm, Biträdande lektor, Teologiska högskolan Stockholm, Lektor, Teologiska högskolan Stockholm, fr.o.m , tillsvidareanställd. Forskningsanslag: - Projektanslag från Vetenskapsrådet: Att tänka historien: Profetism, messianism och andens utveckling, Deltagare i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet Time, Memory and Representation: A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness, Jag har genom åren även erhållit mindre anslag från Anders Karitz Stiftelse, Anérstiftelsen, Birgit och Gad Rausings Stiftelse, Nathan Söderbloms Minnesfond, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden samt Åke Wibergs Stiftelse. Vetenskapliga priser och stipendier: - Henrik Steffens-Studienstipendium, Alfred Toepfer Stiftung, (nominerad av 2004 års Henrik Steffens pristagare, Katarina Frostenson). - Resestipendium, Nils-Eric Svenssons Fond, Riksbankens Jubileumsfond, Föreläsningar och papers vid vetenskapliga konferenser (i urval): - Philosophy & Religion, Södertörn, 2002 (respondent). - Contemporary French Theology and Philosophy, Lund, 2002 (key note). - Konferens inom ramen för Borgåsamarbetet: Toolkits for Discipleship. The Second Theological Conference of the Porvoo Communion, Skálholt, 2004 (respondent).

2 - Ernst Cassirer Sällskapet: Ernst Cassirer and the Philosophy and Sociology of Religion, Göteborg, 2005 (presentation av paper). - 2 nd Swedish Finnish Phenomenological Workshop: Derrida and Phenomenology, Södertörn, 2005 (presentation av paper). - Nordiska systematikerkonferensen: Spirit and Spirituality, Hillerød, 2007 (key note). - NSPR (Nordic Society for Philosophy of Religion) Conference: Hermeneutics and Phenomenology, Oslo, 2007 (presentation av paper). - Phenomenology and Religion: New Frontiers, Stockholm, 2008 (presentation av paper) th ESPR (European Society for Philosophy of Religion) Conference: Sacrifice, Oslo, 2008 (respondent). - Art, Religion, Identity, Glasgow, 2008 (presentation av paper). - Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer, Bergen, 2008 (key note). - Sarah Coakley Symposium, Lund, 2009 (respondent). - NorLit conference: Codex and Code. Aesthetics, Language, and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, 2009 (presentation av paper). - ESF Exploratory Workshop: Technology and Religion: Structural Affinities and Cultural Challenges, Glasgow, 2009 (respondent). - Religion and Public Life: A Colloquium, Glasgow, 2010 (presentation av paper). - Boundaries and Borders, Roehampton, 2012 (presentation av paper). - Transcending Europe, Helsingfors, 2012 (key note) th Nordic Conference on Systematic Theology: Politics in Theology Theology in Politics, Reykjavik, 2013 (key note). - Kierkegaard s Fear and Trembling, Leuven, 2013 (presentation av paper). Organisering av konferenser: - Om förlåtelse. Föreläsningar med anledning av internationella kvinnodagen, Stockholm, Medverkande: Sophia Camnerin, Ann Heberlein, Kamilla Skarström. - Teologi, kön och våld. Föreläsningar med anledning av internationella kvinnodagen, Stockholm, Medverkande: Anna-Karin Hammar, Anne-Louise Eriksson och Sinikka Neuhaus. - Skärningspunkter och sammanflätningar. Ett symposium om teologi, filosofi och litteratur, Stockholm, Medverkande: Katarina Frostenson, Fredrika Spindler, Carin Franzén, Werner G. Jeanrond, Marcia Cavalcante, Mattias Martinson, Anders Olsson, Ola Sigurdson och Bengt Kristensson Uggla. - Nordiska systematikerkonferensen, Göteborg, 2010 (Sveriges representant i konferenskommittén). - Wendy Farley Symposium, Stockholm, Medverkande: Jan-Olav Henriksen, Bengt Kristensson Uggla, Ulf Jonsson, Elena Namli, Susanne Wigorts Yngvesson. - Body, Pain and Passion, Stockholm, Medverkande: Tina Beattie, Frederiek Depoortere, Mark Godin, Paul Hedges, Mattias Martinson, Alana Vincent, m.fl. - Jewish Thought, Utopia and Revolution, Vilnius, Medverkande: Catherine Chalier, Victor Seidler, Ward Blanton, Alexandra Polyan, Alexander Lokshin, m.fl. - Monument and Memory. 4th Nordic Conference in Philosophy and Religion, Stockholm, Medverkande: Hent de Vries, Amy Hollywood, Elisabeth Schüssler Fiorenza, m.fl. Vistelse vid utländska lärosäten: - STINT-stipendiat vid Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg. Under handledning av professor Christoph Schwöbel, höstterminen STINT-stipendiat vid Institut Catholique, Paris. Under handledning av professor Jean Greisch, vårterminen 2001.

3 - Gästforskare vid filosofiska institutionen vid Potsdamer Universität. Inbjudan från professor Christoph Menke, vår- och höstterminen Gästföreläsare vid Université Saint-Joseph, Beirut. Inbjudan från professor Jad Hatem, vårterminen 2007 (maj). - Honorary Research Fellow vid University of Glasgow. Inbjudan från professor Werner G. Jeanrond, höstterminen Redaktörskap: - Medlem i redaktionen för Svensk Teologisk Kvartalsskrift. Sedan januari Medlem i redaktionsrådet för Annex (med uppgift att bevaka utgivningen av teologisk och religionsvetenskaplig facklitteratur på svenska) Vetenskapliga sammanslutningar: - Medlem i NSPR (Nordic Society for Philosophy of Religion). Under perioden juni 2007 juni 2009 representant för Sverige i styrelsen för NSPR. Uppdrag som opponent samt ledamot i betygsnämnd: - Medlem i betygsnämnd för Sofia Camnerin, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, 19 december Medlem i betygsnämnd för Daniel Enstedt, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 29 januari :a opponent för Stine Holte, Teologiska fakulteten, Oslo universitet, maj :a opponent för Dag Norheim, Teologiska fakulteten, Oslo universitet, 7 8 nov Språkkunskaper: Engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Jag har också grundläggande kunskaper i latin. Publikationer: I. BÖCKER Monografier: 1. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Logos/Pathos nr. 3, Göteborg: Glänta, 2004 (nytryck 2007). ISBN: Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling, Göteborg: Glänta, ISBN: Antologier: 1. Postmodern teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, Tillsammans med Ola Sigurdson. ISBN: Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, Tillsammans med Mattias Martinson och Ola Sigurdson. ISBN: Jewish Thought Utopia and Revolution. Amsterdam och New York: Rodopi, Tillsammans med Elena Namli och Alana M. Vincent. 4. Monument and Memory. Berlin: LIT Verlag (under utgivning). Tillsammans med Jonna Bornemark och Mattias Martinson.

4 II. ARTIKLAR I ANTOLOGIER, ÅRSBÖCKER OCH UPPSLAGSVERK 1. Negativ teologi och postmodern filosofi, i Carl-Reinhold Bråkenhielm och Mattias Martinson (red.), Negativ teologi. Historiska och filosofiska perspektiv, Working Papers in Theology nr 3, Uppsala: Teologiska institutionen, 2003, s Brottet med det möjligas regim. Om Jacques Derrida och dekonstruktionens teologisering, i Mats Rosengren and Ola Sigurdson (red.), Penelopes väv. För en filosofisk och teologisk pathologi. Logos/Pathos nr. 1, Göteborg: Glänta, 2003, s Bibeln och den radikala hermeneutiken, i Anne-Louise Eriksson (red.), Tolkning för livet. Åtta teologer om bibelns auktoritet, Stockholm: Verbum, 2004, s En gåtfull spegelbild : Introduktion till postmodern teologi (tillsammans med Ola Sigurdson), i Ola Sigurdson and Jayne Svenungsson (red.), Postmodern teologi: En introduktion. Stockholm: Verbum, 2006, s Filosofihistoria och sekularisering: Om filosofins teologiska genealogi, Lychnos. Årsbok för idéoch lärdomshistoria. Tema: Filosofihistoriens idé (red. Mats Persson och Sharon Rider), 2006, s a. S(p)året av Gud, i Lars Ingelstam, Johnny Jonsson och Berit Åqvist (red.), Spår av Gud. Vänbok till Valborg Lindgärde rektor vid Teologiska Högskolan Stockholm, Stockholm: Studia Theologica Holmiensia, 2006, s b. S(p)året av Gud, i Anna Bengtsson (red.), Källarhändelser. Forum nutidsplats för kultur. Stockholm: Ersatz, 2007, s Introduktion, i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, 2007, s Tillsammans med Mattias Martinson och Ola Sigurdson. 8. Den heliga Anden, i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, 2007, s a. Postmodern teologi, i Ståle Johannes Kristiansen och Svein Rise (red.), Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2008, s b. Postmodern Theology, i Ståle Johannes Kristiansen och Svein Rise (red.), Key Theological Thinkers: From Modern to Postmodern, Farnham: Ashgate, 2013, s ISBN: Smärtans ansikte. För en ikonisk passionsfenomenologi, i Marcia Sá Cavalcante Schuback (red.), Att tänka smärtan, Södertörn Philosophical Studies 5, Huddinge: Södertörn University, 2009, s Tradition and Transformation: Towards a Messianic Critique of Religion, i Jonna Bornemark och Hans Ruin (red.), Phenomenology and Religion: New Frontiers, Södertörn Philosophical Studies 8, Huddinge: Södertörn University, 2010, s ISSN: Desiring Justice: Levinas and Heschel on Human and Divine Pathos, i Jan-Olav Henriksen och LeRon Shults (red.), Saving Desire, Grand Rapids: Eerdmans, 2011, s ISBN: Det Eviga Evangeliet: Joakim av Floris och den romantiska drömmen om en ny religion, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Tema: Den tyska idealismen (red. Anders Burman och Rebecka Lettervall), 2011, s (peer reviewed). 14. Gud mellan upplysning och vidskepelse, i Sven Rise och Knut-Willy Sæther (red.), En bok om Gud: Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011, s ISBN: Enlightened Prejudices: Anti-Jewish Tropes in Modern Philosophy, i Andrus Ers och Hans Ruin (red.), Conceptualizing History: Essays on History, Memory and Representation, Södertörn Philosophical Studies 11, Huddinge: Södertörn University, 2011, s ISBN: a. Det kristna Europa och gemenskapens gränser: Novalis Europatanke och samtiden, i Jon Wittrock (red.), Tid för Europa: Gemenskap, minne, hopp, Göteborg: Daidalos, 2012, s ISBN:

5 16b. Christian Europe: Borders and Boundaries of a Mythological Conception, i Sergei Prozorov, Susanna Lindberg och Mika Ojakangas, Transcending Europe: Beyond Universalism and Particularism, Palgrave Macmillan (under utgivning). 17. Nådens gränser. Om universella ambitioner och partikulära hämskor, i Barbara Törnquist-Plewa och Ingrid Rasch (red.), Minne och manipulation: Om det kollektiva minnets praktiker, Lund: CFE Conference Papers Series, 2013, s ISSN: A Secular Utopia: Remarks on the Löwith-Blumenberg Debate, i Elena Namli, Jayne Svenungsson och Alana Vincent (red.), Jewish Thought, Utopia and Revolution, Amsterdam och New York: Rodopi, 2014, s III. ARTIKLAR I TIDSKRIFTER 1. Postmoderna perspektiv, Tro och Liv, 59:3 (2000), s Att tro att man tror på en religion utan religion. Om Jacques Derridas och Gianni Vattimos postmoderna bekännelser, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77:4 (2001), s Response to Possibilities of the Impossible. Derrida s Idea of Justice and Negative Theology, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 78:3 (2002), s Idolernas vedersakare. Om Friedrich Nietzsche och den nya fascinationen inför gudsfrågan, Aiolos, (2003), s Vem säger ni att jag är? Om kristologidebattens teologiska sammanhang, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 80:2 (2004), s Postmodern teologi, Signum, 30:9 (2004), s Liv vid språkets gräns, Glänta, 4 (2005), s a. Europa, das Christentum und die Säkularisierung, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. Netzwerk Magazin, oktober 2005 (http://www.toepferfvs.de/netzwerk-magazin.html). 8.b. Europa, kristendomen, sekulariseringen, Ord & Bild, 5 (2006), s Histoire de la philosophie et sécularisation : de la généalogie théologique de la philosophie, L Orient des dieux, Vol. VI VII ( ), s Exil som självförglömmelse. Om Lévinas, Celan och rörelsen mot den andre, Aiolos, nr (2007), s Transcending Tradition: Towards a Critical Theology of the Spirit, Studia Theologica, 62:1 (2008), s (peer reviewed). 12. Sacrifice, Conflict and the Foundation of Culture, Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, vol. 50 (2008), s (peer reviewed). 13. Väntan på Messias är tidens själva varaktighet. Rationalism och messianism hos Maimonides och Levinas, Subaltern, nr 1 (2009), s Pain, Passion and Compassion: A Response to Sarah Coakley, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 85:2 (2009), s Wrestling with Angels: Or, How to Avoid Decisionist Messianic Romances, International Journal of Zizek Studies [online], 4:4 (2010). (peer reviewed). 16. Joakim och draken: En skräckteologisk betraktelse, Aiolos, (2011), s Representing Pain in Film: A Phenomenological Approach to Gibson, Tarantino and Lynch, Culture and Religion, vol. 13 (2012), s (peer reviewed). 18. Public Faith and the Common Good: A Radical Messianic Proposal, Political Theology, vol. 14, nr 6 (2013), s , (peer reviewed). IV. RECENSIONER AV VETENSKAPLIGA VERK 1. Graham Ward (red.), The Postmodern God: A Theological Reader, Malden och Oxford: Blackwell Publishers, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 74:3 (1998), s John Milbank, Catherine Pickstock and Graham Ward (red.), Radical Orthodoxy: A New Theology, London och New York: Routledge. Svensk Teologisk Kvartalskrift, 75:4 (1999), s

6 3. Davis S. Cunningham, These Three Are One: The Practice of Trinitarian Theology, Malden och Oxford: Blackwell Publishers, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 76:2 (2000), s Nina Björk, Sireners sång: Tankar kring modernitet och kön, Stockholm: Wahlström & Widstrand, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 76:4 (2000), s John D. Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77:1 (2001), s André Glucksmann, La troisième mort de Dieu, Paris: NIL Éditions, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77:4 (2001), s Dominique Janicaud et al., Phenomenology and the Theological Turn: The French debate, New York: Fordham University press, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 78:3 (2002), s Bengt Kristensson Uggla, Slaget om verkligheten. Filosofi, omvärldsanalys, tolkning, Brutus Östlings Förlag Symposion, Tro & Liv, 62:2 (2003), s Bo Brander, Människan och den ekologiska väven. Om människan som mikrokosmos och som skapelsens förvaltare. Bjärnum: Artos, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 80:1 (2004), s Thomas Ekstrand och Mattias Martinson, Tro och tvivel. Systematiska reflektioner över kristen tro. Lund: Studentlitteratur, Tro & Liv, 63:5 (2004), s Michel Onfray, Handbok för ateister. En ateologisk betraktelse. Stockholm: Nya Doxa, Annex, nr 2 (2006), s och Tro & Liv, 66:2 (2007), s Tomas Orylski, Migrations du croire chez Michel de Certeau. Lunds universitet, Tro & Liv, 66:3-4 (2007), s Jesper Svartvik, Bibeltolkningens bakgator. Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid. Stockholm: Verbum, Signum, 33:6 (2007), s René Girard, Syndabocken en antologi, urval och förord Anders Olsson, översättning Gunilla von Malmborg, Themis, Annex, nr 2 (2007), s Marius Timmann Mjaaland, Autopsia: Self, Death, and God after Kierkegaard and Derrida, Berlin och New York: Walter de Gruyter, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 86:3 (2010), s Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi och filosofins bilder. Göteborg: Glänta, Axess, nr 2 (2012), s V. POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER I URVAL 1. Filosofen som profet och obekväm röst, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 2. Guds återkomst, Trots Allt, nr 4 5 (2004), s Upplysningen blir upplyst om sitt religiösa förflutna, Axess, nr 9 (2004), s Armodets andlighet, Trots Allt, nr 3 (2005) s Det sekulära Europa vilar på andlig grund, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 6. Berlin förblir ideologiernas stad, Kyrkans tidning, nr 1 (2006), s Den inhägnade lyckan, i Susanne Johansson (red.), Hållplats livet. En liten bok om meningen i livet, Stockholm: Atlas, 2006, s Sekularismens blinda fläck, Trots Allt, nr 5 (2006), s Trons ständiga förflyttningar, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 10. De röstlösas röst, Trots Allt, nr 3 (2007), s Den omöjliga förlåtelsen, Trots Allt, nr 4 (2007), s Det enhetliga Europa har aldrig funnits, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 13. Kristendomen guldgruva för queerteoretiker, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 14. Öppenhet och transcendens: En mailkorrespondens med Jayne Svenungsson, Geist, nr 13 [Opening the Open], 2008, s Arvet som blöder, Trots Allt, nr 5 (2008), s Freud kilade in sig mellan tro och vetande, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 17. Den profetiska rösten, i Mikael Larsson (red.), Kultur och kyrka: På väg mot en kulturteologi, Stockholm: Verbum, 2008, s Nazismens rensning av religionen, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 19. Vänstern vill göra Paulus till revolutionär, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ).

7 20. Abbotens vision satte historien i rullning, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 21. Nådens gränser: Om universella ambitioner och partikulära hämskor, Dixikon ( ): 22. Inkarnationen av den perfekta människan, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 23. Godheten ett mirakel i mörkt århundrade, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 24. Drömmen om det kristna Europa, Axess, nr 7 (2011), s Den messianska tiden, Dixikon ( ), 26. Politiken behöver fiktion i brist på tro, Svenska Dagbladet: Under strecket ( ). 27. Historiska brott: Walter Benjamin och utanförskapets förlösande kraft, Dixikon ( ),

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Susanne Wigorts Yngvesson Curriculum Vitae

Susanne Wigorts Yngvesson Curriculum Vitae Susanne Wigorts Yngvesson Curriculum Vitae Examina Teologie doktorsexamen (Etik), Uppsala universitet, 2006. Teologie kandidatexamen, Göteborgs universitet, 1992 Filosofie kandidatexamen i journalistik

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

SYMPOSIUM 20 22 NOVEMBER

SYMPOSIUM 20 22 NOVEMBER 2009 Forskarnätverket Judarna i Sverige en minoritets historia SYMPOSIUM 20 22 NOVEMBER Uppsala P R O G R A M Symposiet äger rum i sal ENG 2-1077 i anslutning till Centrum för multietnisk forsknings lokaler

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

20.10.2012. Agenda. Men först: reklam! BF Skinner. BF Skinner. BF Skinners behaviorism. BF Skinners Walden Två - en behaviorist drömmer om utopia

20.10.2012. Agenda. Men först: reklam! BF Skinner. BF Skinner. BF Skinners behaviorism. BF Skinners Walden Två - en behaviorist drömmer om utopia BF Skinners Walden Två - en behaviorist drömmer om utopia Lars Klintwall Agenda Författaren till Walden Två Boken Walden Två Verklighetens Walden Två Framtidens Walden Två Men först: reklam! BF Skinner

Läs mer

Engelska, fristående kurser

Engelska, fristående kurser Institutionen för språkstudier /LHü Kursansvariga/Studieadministratörer vt 2015 Engelska, fristående kurser Biträdande studierektor: Berit Åström Engelska A 30 hp Johan Nordlander Emma Strömqvist Engelska

Läs mer

Regionalpolitik Utbildningspolitik Kultur (-och teater)politik

Regionalpolitik Utbildningspolitik Kultur (-och teater)politik SEMINARIER Regionalpolitik Utbildningspolitik Kultur (-och teater)politik Nationella Dramaturgiatet i samarbete med Teater Halland arrangerar i Stockholm under våren 2012 tre seminarier/samtal med riktigt

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor Människan och samhället Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor mår bra. I ett bra samhälle överensstämmer människan och samhället. Överensstämmelsen

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid StockJiolms universitet MINS 55 Jubileumsskrift 2003 Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Stockholm 2003 Innehåll Förord 1 Nordister och

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Berget Hermon i bakgrunden - med topparna fortfarande snötäckta. Jerusalem den 18 april 2011

Berget Hermon i bakgrunden - med topparna fortfarande snötäckta. Jerusalem den 18 april 2011 Sida 1 av 5 Berget Hermon i bakgrunden - med topparna fortfarande snötäckta. Jerusalem den 18 april 2011 Kära vänner! När jag skriver denna hälsning har jag just återvänt från ett kort besök i Sverige,

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 2220 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av utbildningsenheternas namn: BA HHH HU HU (SSKH) JoU JU KIH

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse

Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse Inst. för Nordiska språk, Uppsala 5 juni 2012 Karin Sheikhi Göteborgs Universitet/Mälardalens

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan 1 INFORMATION Granskad: 2014-06-01 Reviderad: 2014-06-01 Kansli EHL Åsa Quensel Ahnfelt Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor

Läs mer

Perspektiv på landskap

Perspektiv på landskap INBJUDAN 2014-12-12 Perspektiv på landskap En universitetskurs om landskapsperspektiv och den europeiska landskapskonventionen (7,5hp) Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Avanmälan: Frågor: Kursen genomförs

Läs mer

Bemötandets etik och helhetsvård

Bemötandets etik och helhetsvård Bemötandets etik och helhetsvård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Arlebrink, Jan Grundläggande vårdetik : teori och praktik / Jan Arlebrink.

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Ett litet ämne med bara sex anställda - men ett stort fält att studera! Alla samhällen och kulturer genom historien har nämligen

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

2. Till ordförande för mötet valdes Anne-Marie Søndergaard Christensen och till sekreterare Niklas Forsberg.

2. Till ordförande för mötet valdes Anne-Marie Søndergaard Christensen och till sekreterare Niklas Forsberg. Protokoll för Nordiska Wittgensteinsällskapets Årsmöte 2014 Lördagen den 31 maj 2014 kl. 17.30 (Universitetet i Stavanger, Norge) 1. De närvarande antecknades. (Bilaga 1) 2. Till ordförande för mötet valdes

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet Källhänvisningar enligt fotnotssystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Teologi Religionsvetenskap

Teologi Religionsvetenskap TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Teologi Religionsvetenskap Pastor/Präst Religion-Kultur-Samhälle Magister/Master LÄSÅRET 2015/2016 TEOLOGI Innehåll Öppna ett fönster! 3 Hallå där! Varför THS? 3 Teologiskt

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kristendomen. -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter

Kristendomen. -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter Kristendomen -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter Fisken var en tidig symbol för kristendomen att symbolen blev så populär bland de kristna var troligen att själva ordet för fisk hade sin

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer