Expertspalt om konflikthantering. Sidan 4 MITTENÄLVSBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Expertspalt om konflikthantering. Sidan 4 MITTENÄLVSBORG"

Transkript

1 Om ledningens betydelse för verksam verksamhet. Om löneväxling för anställda. Expertspalt om konflikthantering Sidan 4 Sidan 2 Sidan 4 MITTENÄLVSBORG Årgång 4 Nummer TILL FÖRET AGARE FÖR FÖRET AGARE Lysande ledarskap för framtiden När Lysande Ledarskap håller i en heldag för chefer och andra ledare i slutet av oktober, är det för att så många som möjligt ska få chansen att lära av varandra. Det är femte året som Lysande Ledarskap hålls i Alingsås. Med en blandning av inspirerande föreläsningar och diskussioner i workshops hoppas arrangörerna att ledare i både offentliga, privata och ideella verksamheter ska få lära sig något nytt och samtidigt dela med sig av sina egna erfarenheter. Precis som tidigare år är ungdomar representerade och arrangörerna hoppas på många bra diskussioner och idéer. Kan- ske knyts några viktiga kontakter under dagen? Bland föreläsarna finns bland andra Lisebergs vd Andreas Andersen och Jan Sturehag från Nolans Mekaniska AB. Sidan 6 Glöm ej förhandla Årets industriföretag Konjunkturpanel Om förhandlingsplikten. TA har fått utmärkelse. Stabil inledning av hösten. Sidan 8 Sidan 10 Sidan 10 Det naturliga valet för dig och ditt företag , , lansforsakringaar.se/alvsbo alv Utgiven av AlingsåsKuriren, verksam sedan 1969

2 LEDARE Arbetsmiljöverket backar på regelverk för minderårigas arbete A rbetsmiljöverket backar från flera ogenomtänkt och pekade på att regler och ansvarsfördelning mellan av sina ursprungliga förslag till ungdomar går miste om chansen att skola och praktikgivare/ arbets givare i nya reviderade föreskrifter för få arbetslivserfarenhet. samband med utbildningspraktik. minderåriga i arbetslivet efter en skur av kritik. I april 2009 kom ett förslag till nya regler för minderåriga i arbetslivet från Arbetsmiljöverket. Syftet var bland annat att bättre följa EU-direktiven än de gamla föreskrifterna från Av förslaget framgick bland annat att skoltid skulle räknas in i den totala veckoarbetstiden, som inte fick överstiga 40 timmar per vecka, att ensamarbete var omgärdat av restriktioner. Därmed blev det förbjudet för åringar att sälja jultidningar och dela ut reklam på egen hand. Arbetsgivare som bröt mot reglerna hotades med böter. Kritiken lät inte vänta på sig. Företrädare för Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Visita rynkade pannan över det nya sättet att beräkna arbetstid. Företagare kallade förslaget för Kritiken bestod i Arbetsmiljöverkets attityd att förmedla till ungdomar att det är farligt att arbeta. Osminkade klargöranden från remissinstanser, bristfälligt underlag och luddiga formuleringar har tvingat Arbetsmiljöverket att ändra sitt förslag gång efter annan. Men nu är en slutgiltig föreskrift klar och en vägledning väntas senare i höst. Allt har kritikerna i olika remissinstanser inte fått igenom, men många punkter är tillgodosedda. Till exempel räknas inte skoltiden in i arbetstiden, förbudet mot kassaarbete är borttaget, en riskbedömning ligger till grund för om ett arbete anses lämpligt för en minderårig eller inte. Arbetsgivaren behöver inte längre tillstånd från skolledningen för att få anställa minderåriga, det räcker med vårdnadshavarens medgivande. Dessutom är det tydligare Jobb i unga år är bra för arbetsmoralen, man lär sig att ta ansvar, vara flexibel och ha rätt bemötande. Extrajobb är en möjlighet att lära sig hur det är att jobba och arbetsmarknadens villkor, samtidigt som det ger bra referensmöjligheter när det är dags att ge sig ut på arbetsmarknadenn på heltid. Det är inte farligt att arbeta. Tvärtom. Det är inte oförenligt med skolarbete. Tvärtom. Det är viktigt att ungdomar har möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och lära sig hur det fungerar. Det har de definitivt nytta av också i skolan, så tack Arbetsmiljöverket för att ni lyssnade på de som faktiskt anställer ungdomar, och som kämpat för att ungdomarna ska få ha kvar möjligheterna att extrajobba. DEBATT Kapitalbrist hindrar företag från att växa V i behöver fler växande företag och till det behövs kapital. Svårigheten att hitta finansiering är ett konkret hinder för de många småföretag som vill växa. Både Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven vill förbättra företagarklimatet. Här är ett konkret problem som de skulle kunna hjälpa till att lösa. Det skulle löna sig genom stabilare bolag, växande bolag och nya jobb. Ett investeraravdrag ger en skatterabatt för personer som satsar sina pengar i små bolag. Pengarna används för att starta och utveckla bolagen och fungerar bara som riskpremie. Det kan bidra till att riva tillväxthinder i små bolag som är beroende av personer i sin nära omgivning för att hitta finansiering. 70 procent vill nyanställa Många vill växa. I vårens Småföretagsbarometer svarade 70 procent av småföretagen i Västra Götaland att de hade planer på att anställa. Det är självklart inte politikerna utan företagarna som skapar jobben. Politikerna behöver bidra med att ta bort hinder på vägen mot tillväxt. Dessvärre har debatten handlat mest om sänkt bolagsskatt och det är inte lösningen. Bolagsskatten är inte det största problemet för småföretagen och det är där fyra av fem nya jobb har skapats de senaste 20 åren. I Västra Götaland står de små företagen för över 40 procent av den totala sysselsättningen. Investeringar i nya små bolag är osäkra och det behövs en riskpremie för att öka. Med ett investeraravdrag som ger en skattelättnad på 20 procent svarar investeraren fortfarande för den huvudsakliga risken. Det betyder att kostnaden för staten blir relativt låg. Växer med egna medel En panelundersökning från Företagarna visar att mer än sex av tio företag finansieras av eget sparande. Ungefär åtta av tio företag växer med egna vinstmedel. Utan vinstmedel bromsas utvecklingen. Nästan varannan företagare svarade att ett investeraravdrag skulle underlätta en nyemission och därmed underlätta för företaget att växa. Över 70 procent skulle använda kapitalet för att utveckla nya produkter eller tjänster, komma in på nya marknader eller investeringar i maskiner eller nyrekrytering. Arbetslinje förutsätter företagarlinje Regeringen bör inte nöja sig med att sänka bolagsskatten utan samtidigt införa ett Investeraravdrag så att allt fler mindre företag får möjlighet att växa och skapa fler jobb. Svenska småföretagare begär inga gräddfiler men en företagarpolitik som utgår från företagarens verklighet och vars primära mål är att riva hinder. En framgångsrik arbetslinje förutsätter en slagkraftig företagarlinje. Maria Derner regionchef Företagarna Annika Fritsch skatteexpert Företagarna GÄSTKRÖNIKÖRER Utmaning i samtid och framtid Lednings betydelse för verksam verksamhet V arje samhälle, varje organisation, offentlig såsom privat, står ständigt inför utmaningen att få verksamheter verksamma så som det var tänkt. Givetvis påverkar mängder av faktorer varför en verksamhet fungerar eller ej, men när det inte fungerar, verkar det finnas ett mänskligt drag att så snabbt som möjligt utse syndabockar: Vems fel är det? Felsökeriet har en positivt och en negativ sida. Den positiva är att försöka lära sig av vad som gick eller var fel för att förbättra inför framtiden. Den negativa är att vi människor gärna söker förklara fel med allt annat än oss själva. Helst är det någon annan. Håller vi på alltför länge med att analysera problemet och syndabockarnas ageranden blir vi experter på varför det är overksamt, när vi egentligen vill bli experter på vad som är förutsättningar för det verksamma. Ledning är i detta sammanhang en avgörande faktor för att få till en verksam verksamhet, en verksamhet som gör den nytta som det är tänkt att den ska göra och helst något mer. Chefer förväntas leda andra på vägen mot en verksam verksamhet. Det är ett mycket mångfacetterat uppdrag som kräver en hel del. Ibland för mycket. Ledarskap är inte entydigt och enkelt. Vissa människor tror att de är ämnade att leda andra, några får inte rätt förutsättningar för att leda andra och vissa leder faktiskt andra mot en mer overksam verksamhet. Att vara chef innebär inte automatiskt att du kan leda andra. Chefen har fått ett uppdrag och mandat. För att kunna leda andra krävs dessutom förtroende från de som leds; de måste ställa sig villiga till att ledas. När vi är fler än en, då krävs det kommunikation och tydlighet. Någon ledare tänker kanske bara jag säger till tydligt hur det ska vara så blir det så, men erfarenhet och forskning pekar på att det inte är så enkelt. Kunskapen om och synen på vad som är ett bra ledarskap varierar från tid till annan. SAS-chefen Jan Carlsson myntade tanken på riv pyramiderna. Inte så långt efter detta, i slutet av 1980-talet, uttalades stora behov av starka ledare. Ibland trodde man att personer med starkt ledarskap skulle lösa skolans utmaningar och ett antal personer med militär bakgrund blev såväl rektorer som förvaltningschefer. Vad söktes? Vad är ett starkt ledarskap? Det handlade troligen om frågan om vad som är ett verksamt ledarskap, vad får verksamheten och dess resultat att lysa upp tillvaron, så att vi får det vi förväntat oss. Den som inte har försökt leda andra vet inte vad som krävs och den som försökt leda andra vet ibland vad som krävs men långt ifrån alltid. Dock ställs alltid krav på gott ledarskap. Hur skapas det? Vem ska tillse att vi tillsammans skapar ledare som kan bidra till verksamma verksamheter: individerna, skolan, yrkesutbildningarna, universiteten, kommunerna, staten, näringslivet, föreningarna? I denna ofullständiga uppräkning, kan vi kanske förstå att det krävs någonting av alla i kedjan. Låt oss då sluta skylla på att den andre är otillräcklig och försök istället skapa en länk till den andre. Kan vi vara nyfikna, berätta hur vi själva tänker och vill bidra, då ökar sannolikt möjligheten att möta utmaningarna i sam- och framtid. En nyckel till att hjälpas åt är att envetet utgå från en dialog om hur det är i en viss situation. Hur det bör vara vet alla, men vem vågar diskutera hur det egentligen är. Vad är utmaningen? Hur ser du på den med din kompetens? Det är frågor och utmaningar som vi borde ta oss an för att bättre kunna möta både samtidens och framtidens utmaningar. Sluta skyll på andra, fråga nyfiket, berätta om din erfarenhet och dina idéer, granska varandras tankar och för att saker ska bli verksamma, försök kom överens om att pröva något tillsammans. Detta är svårt, utmanande och vi kanske aldrig kommer att bli tillräckliga. Men vill vi upprätthålla tanken på upplyst demokrati måste vi nog ge oss ut i okänd terräng och ifrågasätta oss själva som personer, medborgare, politiker, företagsledare, föreningsmänniskor och granskare. Att vilja leda idag handlar inte så mycket om att några få styr de som vet mindre, utan om att om möjligt kunna leda dem som vill bestämma själva eller snarare att finna sätt att leda varandra i en mycket mer sammansatt värld. Hur gör man det? Den 24 oktober försöker vi ta oss an denna utmaning i Alingsås och under Lysandedagen undersöka vad som är avgörande faktorer för att få såväl offentlig som privat verksamhet att bli verksam. För Lysande Ledarskap Per Skoglund, Jan Marklund, Staffan Marklund, Lennart Dahlman & Fredrik Hansson Affärskuriren i Mittenälvsborg är producerad av AlingsåsKuriren AB, september 2012 Ansvarig utgivare: Anna-Karin Jansson AlingsåsKuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås Tel Affärskuriren 2012

3 SEK Så mycket har 722 av våra företagskunder sparat genom att framtidsäkra sin växel med ISDN via (s)ip! Vill även ert företag sänka sina kostnader och ta del av en modern kommunikationslösning? Kontakta oss direkt! Weblink IP Phone Göteborgsv 16, Alingsås Växel: Fax: almkommunikation.se Det lönar sig att vara kund hos Beijer! Hos oss hittar du allt du behöve er för att genomföra ditt by ygge. Vi tar fram en Självklart levererar vi dina leveransplan eransplan så att ditt by yggvaror dit du vill ha dem. Vi hjälper dig att kapa virke och såga skivor. Beijer Alingsås Maskingatan Beijer Borås Ålandsgatan Beijer Lerum Byggvägen 1, Stenkullen Mån fre Lör Sön Stängt Affärskuriren

4 Lönsam löneväxling Löneväxling innebär att arbetsgivaren låter den anställda avstå en del av sin bruttolön mot någon form av förmån. För arbetsgivarens del är löneväxlingen normalt kostnadsneutral, det vill säga kostnaden är oförändrad jämfört med att betala ut lön. För de anställda kan en löneväxling dock vara mycket förmånlig. Det går att löneväxla mot det mesta förutom personalvårdsförmåner, till exempel motion och friskvård, och s k arbetslivsinriktad rehabilitering. Därmed avses sådan rehabilitering som arbetsgivaren är skyldig att bekosta enligt arbetsmiljölagen. För att det ska vara lönsamt för de anställda krävs dock att man växlar mot skattefria förmåner. Att byta lön mot en fullt ut skattepliktig förmån ger ingen inbesparing för den anställde. Det vanligaste idag är att löneväxling sker mot privat sjukvård eller tjänstepension. Exakt hur lönsamt det är Tak- och väggplåt Lagerförsäljning till hämtpriser Hängrännor och stuprör. Skruv, beslag, tätningsband, korrugerad plast. Nu även: Portar och dörrar. Stål: Balk, konstruktionsstål och armering m.m. HÖG KVALITET TILL LÅGA PRISER! Per HåkansgårdenTel , Öppettider TråvadFax Mån tor 8 17, fre Mob lör RING Alingsås Brandskydd AB är ett nystartat företag. I grunden finns kunskap med över 30 års erfarenhet inom branschen och upp mot tusentals nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete samt utrustning. Vi utför underhåll och service till alla typer av kunder. Vi erbjuder tjänster och underhåll av allt inom brand- och utrymningssäkerhet, såsom: skyddsarbete) Målsättningen är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnadseffektivt brandskydd. Frågor? Kenneth Johansson ALINGSÅS BRANDSKYDD Lars Samuelsson, expert på Tholin&Larsson, att byta lön mot en skattefri förmån beror på vilken marginalskatt den anställde har, om kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren och om momsen är avdragsgill för arbetsgivaren. Detta kan illustreras med följande exempel: A ska göra ögonoperation på en privat klinik till en kostnad av kr. Arbetsgivaren betalar operationen mot att A avstår lön. Eftersom privat sjukvård är en skattefri förmån slipper arbetsgivaren att betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Om A avstår kr (40000 / 1,3142) är arbetsgivarens kostnad därmed lika stor i båda fallen. Privat sjukvård är inte heller avdragsgillt för arbetsgivaren vilket innebär att man måste korrigera för bolagsskatten. Detta görs genom att man dividerar med 0,737 (1 - bolagsskattesatsen 0,263). A:s totala löneavstående för operationen blir då kr (30437 / 0,737). Om A har 57 % blir kostnaden för operationen kr (41298 x 0,43) och om han har 32 % i marginalskatt blir kostnaden kr (41298 x 0,68). Kostnaden är helt enkelt vad den anställde skulle haft efter skatt på den lön han avstår från vid löneväxlingen. Vid högsta marginalskatten tjänar A 55 % på att löneväxla (( ) / ) och vid den lägsta blir inbesparingen ca 30 % (( ) / 40000). Att den som har den högsta marginalskatten, och redan har en hög lön, är den som tjänar mest på att löneväxla kan tyckas orättvist, men är en effekt av att marginalskatten är högre på höga inkomster. Det finns ingen tidsgräns för när löneväxlingen måste vara gjord. Om tidsperioden överstiger sex månader ska dock lönesänkningen anmälas till Försäkringskassan och kan därmed påverka sjukpenningen. Under 2012 gäller det för de som har en årsinkomst som understiger kr (taket för sjukpenninggrundande inkomst). Den pensionsgrundande inkomsten påverkas, oavsett tidsperioden för löneväxlingen, om årsinkomsten understiger kr. Tänk också på att fakturan på t ex en ögonoperation ska ställas till arbetsgivaren och betalas av arbetsgivaren. Lars Samuelsson Bolltorpsvägen 2 Alingsås Tel Layout: Global Studio Expertspalt Ulrika Gustavsson Consulting En strategi för konflikthantering V älkomna tillbaka till en krispig höst! Jag hoppas att sommaren har varit fin och att den gett er den vila och energi som semestrar är till för. Precis på samma sätt som det finns ett flöde och beroendeförhållande mellan arbete och vila, så finns det ett mellan konflikt och samarbete. Hade vi inte arbetat hade vi inte behövt semestern och hade vi inte haft semestern hade det inte varit lika givande att komma tillbaka till arbetet. På samma sätt är det när vi samarbetar som konflikter uppstår och genom att lösa konflikter ökar vi samarbetet. Men hur gör man i praktiken? Hur agerar man som ägare eller chef för att hantera flödet mellan konflikt och samarbete och samtidigt spara tid, tjäna mer pengar och få alla att må bra? Skapa rutiner Jag har tagit fram metodiken Strategisk konflikthantering. Den syftar till att skapa rutiner och strukturer för att vi ska bli bättre på att hantera detta flöde. Det handlar om att omvandla kraften i konflikter och att göra det svåra och obekväma, som det är att hantera konflikter, lite enklare. Metodiken sker i tre steg; Värdegrund, Strategi, Handlingsplan. Jag kommer under hösten att i tre nummer av Affärskuriren beskriva vart och ett av dem. Steg 1 Ta fram en värdegrund Det första steget är att ta fram en kort och koncis värdegrund, som på ett enkelt sätt beskriver hur vi ser på varandra, hur vi vill att klimatet på vår arbetsplats ska vara och hur vi förhåller oss gentemot konflikter. Ett värdegrundsarbete kan vara en omfattande och lång process, men när det gäller värdegrunden i denna metodik ska den vara kort, tydlig och den viktigaste meningen ska utgöras av vårt förhållningssätt gentemot konflikter. Det finns två sätt att förhållas sig till konflikter. Antingen har man en harmonisyn och anser att konflikter är onödiga, onaturliga och bör elimineras. Eller så har man en konfliktsyn och anser att konflikter är oundvikliga, naturliga och bör lyftas och hanteras konstruktivt. Bestäm i er värdegrund om ni har en harmonisyn eller en konfliktsyn. Jag möter dagligen organisationer, familjer, föreningar och människor som menar att vi har inga konflikter. Det leder till att de personer som har en konflikt befinner sig i en situation som inte finns och som därmed inte behöver hanteras. Det gör att konflikten blir värre, fler blir inblandade, mer tid och energi läggs på konflikten, sjukskrivningarna ökar och samarbetet minskar. Konflikter kostar och att ha en harmonisyn är ett förhållningssätt som vi alla förlorar på. Jag vet dock att det inte är av illvilja som personer och organisationer har detta förhållningssätt, utan de saknar kunskap, verktyg och ett alternativt sätt att förhålla sig till och agera i konflikter. Det är just vad jag vill ge er! Så det första steget i Strategiskt konflikthantering innebär att erkänna konflikters förekomst och att vi vill se, lyfta och lösa de situationer som uppstår. Hur ni ska hantera dem är nästa steg i Strategisk konflikthantering och det handlar om att ta fram en strategi, vilket jag kommer att beskriva i nästa nummer av Affärskuriren. Så tills nästa gång fundera på vilket förhållningssätt ni har i er organisation. Har ni en harmonisyn eller en konfliktsyn? Och vilken vill ni ha? På återseende och lycka till! Ulrika Gustavsson 4 Affärskuriren 2012

5 A Affärsresor f färsresor Petra Spa Spara p ra tid tid och hp pengar! engar! o ch Karin Boka Boka d din in a affärsresa f färsresa h hos os vvåra åra p proffsiga rof fsiga affärsresesäljare. Välkommen att af färsresesäljare. V älkommen a tt kontakta mer information. information. kontakta oss oss för förr mer Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 17 Afffärsresor Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång. Weblink och Telecom levererar framtidens kommunikationslösningar. Låt oss bli er partner. Vi hjälper er med allt inom kommunikation ISDN via (s)ip, IP-centrex, Sip-anslutningar, mobiltelefoni almkommunikation.se Weblink eblink IP P Phone Göteborgsv 16, Alingsås Växel: Fax: Affärskuriren

6 Ledare lär av varandra I oktober är det än en gång dags för Lysande Ledarskap i Alingsås. Då får chefer och ledare chans att träffas och lära av varandra. Det hela föddes som en idé hos Jan Marklund, som ville göra någonting för chefer och ledare i samband med det mycket populära Lights in Alingsås. Tillsammans med Anders Hansson har han utvecklat och dragit igång det som nu i fem år varit bekant som Lysande Ledarskap. Det här är en dag då vi får träffas, lyssna och framför allt delta aktivt, säger Jan Marklund. I slutet av oktober möts verksamma ledare från så väl offentliga och privata som ideella verksamheter på First Hotel Grand i Alingsås. Under en heldag varvas föreläsningar med workshops. Årets Lysande Ledarskap belyser hur man som ledare tillsammans med ledningen arbetar för att möta verksamhetens utmaningar. När jag själv jobbat som chef eller ledare upplevde jag att jag fick mest ut av att träffa andra ledare från olika typer av verksamheter, säger Jan Marklund som har ett förflutet som lärare och rektor. Till exempel har ledarna inom räddningstjänsten säkert mycket att lära av bilförsäljare, och tvärtom, menar han. Den här dagen är till för de som vill diskutera. Här krävs ett aktivt deltagande. Tydliga exempel Under dagen hoppas man tillsammans kunna svara på frågan: hur utvecklas egentligen framgångsrika skolor, näringspolitik och kommuner som helhet, med kommunal förvaltning, företag, föreningar och medborgare? För att inspirera och få igång diskussionen mellan de deltagande ledarna har man bjudit in ett antal föreläsare. Från lokalt håll kommer Jan Sturehag, vd på Nolans Mekaniska AB i Alingsås. Han ska tala om hur personalpolitik kan skapa förutsättningar för lönsamhet. Hos Nolans ser man tydligt att ledarskapet har betydelse för lönsamheten och konkurrenskraften. I sådana här tider är det oerhört viktigt, säger Jan Marklund, som tveklöst ser fram emot att lyssna på vd:n. På plats finns även Christian Jansson, doktorand från Handelshögskolan i Göteborg. Han har studerat Nolans Mekaniska och ytterligare ett par företag i Alingsås, och ska försöka visa på hur långsiktig lönsamhet kan skapas i ett företag. Andreas Andersen, vd på Liseberg, kommer att föreläsa om hur man varje år lyckas vara i framkant när det gäller nytänk och kundbemötande. Kommundirektör Lasse Björkqvist från Vårgårda ska tala om hur man lyckas föra en organisation från botten till toppen utan extra kostnad. Efter föreläsningarna delas deltagarna in i mindre grupper och får fortsätta diskussionen, inte sällan på något av Alingsås många kaféer. Vid slutet av dagen sätter sig organisationerna ner och får upprätta en handlingsplan. Det är mycket uppskattat. Man får en chans att formulera hur man ska gå vidare, säger Jan Marklund och berättar att man de senaste åren även kan erbjuda uppföljning. De två senaste åren har ungdomar från Alströmergymnasiet respektive Chalmers Högskola deltagit under dagen. Ungdomarna blir representerade även i år. Då blir de bekräftade och stärkta. De vill också bli ledare eller chefer, och dessutom kan de komma med helt andra frågor än de äldre, säger Jan Marklund. Björn Granat Pelle Skoglund och Lennart Dahlman på förra årets Lysande Ledarskap. Jan Marklund är en av initiativtagarna till Lysnade Ledarskap. Gruppsamtalen flyttas ofta ut på någon av Alingsås många kaféer. Arkivfoto: Anna-Karin Jansson Arkivfoto: Anna-Karin Jansson Fest på gång? Abonnera våra lokaler för personalevents & jubileumsfester med firstklassig mat och service! FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS WWW GRANDHOTEL ALINGSAS SE s 6 Affärskuriren 2012 Foto: Björn Granat

7 Hyr bil billigt! Person & lastbil, Minibuss, Släp DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION Telefonväxlar Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät Statoil Kristineholm, Boka på statoil.se Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Lagerbilar för omgående leverans -12 VW Transporter Kombi TDI 140 hk Reflexsilvermetallic, 5-sits, komfortpaket, drag, farthållare, värmevlx bak, alufälgar m.m : -13 VW Multivan Comfortline TDI 140 hk Deep black pärleffekt, businesspaket, parkeringsvärmare, drag, integrerat barnsäte m.m : -13 VW Caddy 1.6 TDI 75 hk Candyvit, cruisepaket, parkeringsvärmare,drag, fri service 36 mån, mil : -12 VW Caddy 2.0 DSG 140 hk Svartmetallic, cruisepaket, STCC paket, drag, parkeringsvärmare, rails, parkeringsvarnare bak m.m : -12 VW Caddy Maxi Comfortline TSI 105 hk Candyvit, pluspaket, parkeringsvärmare, kurvdimljus m.m : Samtliga priser är exklusive moms Häradsvägen/Boråsvägen Alingsås Affärskuriren

8 bio vi visar de senaste och mest populära filmerna i 2 salonger med hög bekvämlighet digital bild & 3d i båda salongerna öppet varje dag hela året (nästan) LIVE DIREKTSÄND OPERA, TEATER, KONSERTER MM FRÅN METROPOLITAN, DRAMATEN ETC I HD-KVALITET MÖTEN STANS BEKVÄMASTE LOKALER FÖR FÖRELÄSNINGAR OCH INFORMATIONS- MÖTEN UPP TILL 130 PERSONER (200). BILDSPELSVISNING I BIOFORMAT. ÄVEN SERVERING I PAUSER PROGRAM bokning info Nygatan 21 Alingsås Glöm inte förhandla Är det dags för viktigare förändringar på företaget måste arbetsgivaren komma ihåg att först begära förhandling med de fackföreningar som man har kollektivavtal med. Förhandlingen måste vara avslutad innan man kan fatta det formella beslutet om förändringen. En arbetsgivare med kollektivavtal måste alltså begära förhandling om man tänker sig en viktigare förändring av verksamheten. En förhandling innebär inte att man måste vara överens i frågan. Det viktiga är att fackföreningen får information om vad som händer på företaget. Det är till den lokala fackföreningen som företaget ska lämna sin begäran om förhandling. Finns det ingen lokal klubb får man vända sig till den närmaste avdelningen. Fackföreningen kan upplysa om vart förhandlingsbegäran ska skickas. Viktigare förändring av verksamheten kan vara uppsägningar eller utökning av personal, omorganisation, flytt till andra lokaler och liknande frågor. Tillsättande av chef räknas också som en viktigare förändring. Det brukar då vara fråga om chefer på högre nivå, men inte arbetsledare eller mellanchefer. Företaget ska begära förhandling även när det gäller ändring av arbets- och anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör fackföreningen. Viktigare förändring för en anställd kan vara ändrade arbetstider eller arbetsuppgifter. Det kan också vara ändrat lönesystem, till exempel provision. Rör det sig om lönehöjning för de anställda brukar det framgå av kollektivavtalet hur sådana förhandlingar ska gå till. När kollektivavtal saknas Saknas kollektivavtal på företaget kan det både vara lättare och svårare när det gäller att förhandla. Arbetsgivaren behöver inte förhandla när det gäller viktigare förändring av verksamheten. Om frågan däremot rör förändring av arbets- och anställningsförhållandena för en enskild arbetstagare, som är medlem i en fackförening, måste man begära förhandling med just den fackföreningen. Vidare måste man alltid förhandla när det är fråga om arbetsbrist på företaget eller övergång av verksamhet. I dessa situationer har man rätt att fråga de anställda vilken fackförening de tillhör. Sedan ska samtliga fackföreningar kallas till förhandling. Det kan alltså innebära förhandling med flera fackföreningar. För att underlätta kan man kalla alla fack till ett och samma förhandlingstillfälle. När företaget är bundet av kollektivavtal med en fackföreningen är det endast med den man förhandlar. Övergång av verksamhet innebär att hela företaget eller del av verksamheten övergår från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare. Köp av aktier i en juridisk firma räknas inte Lästips PR-handbok som inspirationskälla Westanders pr-handbok 2013 finns ute nu. Författarna hoppas att denna upplaga ska vara en än bättre inspirationskälla och checklista för alla som vill jobba långsiktigt och systematiskt med medierelationer och obbying. Med Westanders pr-handbok 2013 vill författarna bidra till att göra pr-verktygen tillgängliga för fler. Boken innehåller bland annat pressmeddelandetips, debattartikeltips, tips om sociala medier, tips om publicitetsform och generella lobbyingtips. Nytt för i år är tips för tv:s debattprogram och tips om bilder. Annika Westergren, expert hos Tholin & Larsson. som övergång, de anställda är fortfarande kvar som anställda i aktiebolaget. Huvudregeln vid en övergång är att samtliga anställda i företaget eller i den del av verksamheten som är berörd ska gå över till den nya ägaren. Både det säljande företaget och det köpande företaget ska begära förhandling med de fackföreningar som har medlemmar som är berörda av övergången. Facket kan begära förhandling Tänk även på att fackföreningen har rätt att begära förhandling med företaget. En facklig organisation har rätt till förhandling med arbetsgivaren i frågor som rör en medlem som är eller har varit anställd på företaget. Det har då ingen betydelse om det finns kollektivavtal på företaget. Arbetsgivaren är skyldig att komma till en förhandling om den fackliga organisationen kallar till förhandling. Denna skyldighet finns även om man anser att fackföreningen har fel eller anser att det inte skulle behövas någon förhandling. Vid förhandlingstillfället har man möjlighet att rätta till felaktiga uppgifter. Det kan vara fråga om ett missförstånd som uppstått. Det kan även vara fråga om ett förtydligande från någon av parternas sida. En arbetsgivare som inte ställer upp på en förhandling kan riskera att få betala skadestånd till fackföreningen. Det finns flera exempel från Arbetsdomstolen där fackföreningen har stämt arbetsgivaren för förhandlingsvägran. Man talar här om brott mot arbetsgivarens skyldighet att förhandla. Det är inte ovanligt att Arbetsdomstolen dömer arbetsgivaren att betala skadestånd till fackföreningen på kronor. I allvarligare fall har även skadestånd på upp till kronor dömts ut. Skyldigheten att förhandla gäller även om fackföreningen begär förhandling för att man vill få till stånd ett kollektivavtal mellan parterna. Det finns ingen skyldighet att teckna kollektivavtal, däremot som sagt skyldighet att förhandla om frågan. Annika Westergren 8 Affärskuriren 2012

9 En kompetent, flexibel och erfaren bemanningslösning på dina villkor. Gammal är äldst Veteranpoolen är bemanningsföretaget med ambitiösa och yrkeskunniga seniorer med mångårig erfarenhet från ett långt yrkesliv. Vi kan ställa upp med kort varsel RFKEHPDQQDUVnYlOHQNODUHVRPPHUNYDOL FHUDGH poster på företaget. Inga startavgifter eller bindningstider Ring oss nu ŠKODA A Octavia Co Combi ombi Alltid redo! Två förmånliga erbjudande! SPARA :- Affärskuriren

10 Stabil inledning av västsvensk höst I Västsvenska Handelskammarens konjunkturpanel i augusti, ser de västsvenska företagen en stabil inledning av hösten men är försiktiga inför framtiden. Tour & Andersson blev Årets Industriföretag Tour & Andersson AB i Annelund har i dagarna utnämnts till Årets Industriföretag i Sverige av tidningen Dagens Arbete. TA får priset för sitt föredömliga arbetsmiljöarbete. Detta betyder att företag i Herrljunga under ett och samma år har fått tre utmärkelser. Sundbergs utsågs till Sveriges främsta åkeri, Shell i Annelund har fått utmärkelsen Sverigs bästa servicebutik och nu har TA utsetts till Sveriges främsta industriföretag, säger Per Florén, Fokus Herrljunga. (S)-förslag om slopat arbetsgivaransvar Socialdemokraterna har föreslagit att arbetsgivarens ansvar för andra sjuklöneveckan slopas. Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren. Senvintern 2012 inleddes mycket starkt med exportsiffror som tangerade de högsta som uppmätts i den västsvenska konjunkturindikatorn de senaste tio åren. Exporten ligger ännu högt, men har dämpats något det senaste kvartalet. Under sommaren har den västsvenska konjunkturen fallit tillbaka och ligger nu strax under jämviktsläget. Arbetsmarknaden är stabil men med något låg efterfrågan. Konsumtionssiffrorna har varit avvaktande under sommaren men augustisiffrorna kommande månad kan tydligare ange tonen för hur hösten förväntas bli. Det är positivt att se att de svenska företagen fortsatt drivit en framgångsrik exporthandel. Vi ser samtidigt att de är avvaktande inför hösten, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren. Att kronan stärkts allt mer över sommaren samtidigt som omvärlden utvecklats svagare än väntat, innebär en osäkerhet. På ett års sikt är de västsvenska företagen ännu positiva, men har sen i juni sänkt sin förväntan på konjunkturen stegvis nedåt. På kort sikt är företagen avvaktande, lite åt det negativa hållet. Än så länge ser vi ingen lågkonjunktur i Västsverige, det går bra för oss. Men, den fortsatta finansiella oron i euroområdet, och orderböcker med allt kortare beställningar, skapar en viss reservation i förväntningarna framåt. Det är med respekt vi inväntar kommande konjunktur, säger Johan Trouvé. Det är bra att Socialdemokraterna har för avsikt att vilja minska bördan för företagen skriver Sofia Bergström, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Samtidigt ska man komma ihåg att utvecklingen av korttidsfrånvaron är ett stort bekymmer för företagen och för svensk arbetsmarknad. Det är viktiga perspektiv att ha med i de fortsatta diskussionerna kring sjuklöneansvarets utformning och konsekvenser av eventuella förändringar, inte minst inom ramen för socialförsäkringsutredningen. En möjlighet som regeringen skulle kunna genomföra omedelbart är att förbättra högkostnadsskyddet för sjuklönekostnaden. Genom att förbättra det får fler företag ett Sofia Bergström, socirimligt och förutsägbart tak för alförsäkringsexpert på sjuklönekostnader. Svenskt Näringsliv. Bäst of Sweden STOCKHOLM, ERICSSON GLOBE 16 NOVEMBER GÖTEBORG, SCANDINAVIUM NOVEMBER MALMÖ, MALMÖ ARENA 30 NOVEMBER Helkonservering KONFERENCIER: JAN BYLUND Ditec lackskydd bevarar ytan på din bil. Så att den håller längre. UNO SVENNINGSSON SEBASTIAN KARLSSON BROLLE JESSICA FOLCKER R JENNY SILVE NINA SÖDERQUIST w w w.on s tage. se Läktarbiljetter bokas på TICNET.SE - telefon Arrangör 10 Gör som många andra företag och boka OnStage istället för julbord. Kontakta Bestseller för information om 3-rätters supé och efterfest. Telefon: eller mail: Affärskuriren 2012 Mediapartners Välkommen till oss! Tomasgårdsvägen 17, Alingsås, tel

11 VI GÖR DET VI ÄR BRA PÅ Så kan du göra det du är bra på. I våra ögon går det mesta att göra. Har du ett mål kan vi hjälpa dig att uppnå det. Vi finns bredvid dig var du än är. Kungälvs Rörläggeri i Alingsås Allt inom VVS och sprinkler Rekrytering - Bemanning - Consulting Bolltorpsvägen Alingsås Kristineholmsvägen 10 A, Tel Trött på att leta...efter rätt kompetensutveckling? Vill du hitta en utbildningsleverantör som har de vassaste konsulterna? Ledarskapsutveckling Microsoft Office Arbetsmiljö Projekt Truckförarutbildning En leverantör all utbildning Pålitlig Tillgänglig Enkel Telefon Affärskuriren

12 Ditt lokala IT-företag Vi Vi kan till exempel erbjuda: Outsourcing Online Backup Spam- och virusfilter Webbhosting Webbhosting En leverantör alla möjligheter Pålitlig T illgänglig Tillgänglig Enkel elefon Telefon T e NG NI R e Ö VK eot.s O PR ug IN på pe D KA ne BO onli peugeot.se NU ÄR DE HÄR! KOM IN OCH PROVKÖR VÅRA DIESELHYBRIDER. PEUGEOT 3008 HY4. Pris fr kr PEUGEOT 508 RXH. Pris fr kr Peugeots nybilsgaranti består av 2 års nybilsgaranti + 1 års förlängd garanti och med vägassistans. Garantin gäller i 3 år eller km det som först inträffar. De 2 första åren gäller garantin utan milbegränsning. Bränsleförbrukning blandad körning: 3,4 5,8 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. NYA PEUGEOT 3008 HYbrid4 NYA PEUGEOT 508 RXH " $!! "! $ $ & & ### $ '! ' ' % '

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Är skyddsombudet lönsamt?

Är skyddsombudet lönsamt? Är skyddsombudet lönsamt? 1. Lönsamt för vem? 2. Hur är skyddsombudet lönsamt? Sten Gellerstedt, LO 28 april 2009 1 Är skyddsombudet lönsamt? Samhällets kostnad för arbetsrelaterad sjukfrånvaro 47 95 miljarder

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer