Framtidens akutvårdsavdelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens akutvårdsavdelning"

Transkript

1 Gå 4 betala för 3! Framtidens akutvårdsavdelning Konferensen som ger dig aktuell kunskap, nya arbetssätt och inspiration! Konkreta metoder för ökad patientsäkerhet på akutvårdsavdelningen Gränssnitt så lyckas du få rätt patient till rätt plats från början! Lean på akutvårdsavdelningen smidigare patientflöde och ökat patientfokus Tips från 2011 års vinnare av SM i EKG bli vassare i din EKG tolkning! Patienter med psykisk ohälsa på akutvårdsavdelningen hur få patienten att medverka till sin egen vård? Handfasta tips för hur du bemöter hotfulla och aggressiva personer TALARE Moderator: Jonas Leo Akutkliniken, Capio S:t Görans sjukhus Petra Lundgren m.fl. MAVA, Centralsjukhuset Karlstad Siv Båtman m.fl. AVA, Sjukhuset i Gävle Monika Söderholm m.fl. Akutmottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping Karin Ossmer IMA, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anders Widmark Sophiahemmets högskola Maura Krook Akutkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Sten Östenson Centralsjukhuset i Kristianstad Lars-Åke Olsson m.fl. KAVA, Skånes Universitetssjukhus, Lund Daniel Frydman spec. allmänpsykiatri, psykoterapeut Sören Sanz Akutklinken, Södersjukhuset Marie Källman SKL Unikt tillfälle! LEAN ledarskap i vården att leda och tänka LEAN Anmäl dig även till en separat bokningsbar seminariedag den 25 maj Seminarieledare: Anders Hugnell, Lean-expert Konferens maj 2012, Stockholm

2 Onsdag 23 maj Teori och praktik 9.00 Löpande registrering the/kaffe och smörgås 9:30 Konferensen inleds av moderator Marie Källman Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting Marie arbetar med nationella genombrottsprojekt och förbättringsarbeten. Hon har bl a drivit Bättre flyt på opererande verksamheter och Akutenprojektet på Akademiska sjukhuset m fl. 9:40 Lean för smidigare patientflöde och ökat patientfokus Hur kan ni utveckla LEAN-arbetet på er akutvårdsavdelning? Flödesoptimering och kvalitetsutveckling så kan vi förbättra samarbetet mellan avdelningarna och akuten! Ta del av konkreta exempel på Lean-principer så gör vi på S:t Görans sjukhus! Hur implementera och upprätthålla förbättringar och Lean arbete? Jonas Leo, kirurg, överläkare, facilitator, flödesägare akut kirurgi, akutsektionen, kirurgkliniken, Capio S:t Görans sjukhus Jonas har mångårig erfarenhet av att facilitera Capio S:t Görans Leantransformation. 10:40 Fikapaus 11:00 Problemlösare med patienten i fokus så skapade vi en Leanavdelning! Att lyckas bygga upp en ny avdelning efter Lean Praktikfall principer så har vi gjort! Problemlösare att bygga för en hållbar framtid med patienten i fokus Personalen som byggexperter ett sjukhus uppbyggt efter personalens kunskap Petra Lundgren, avdelningschef, Elin Spets Ramberg, sjuksköterska, Marina Bryntesson sjuksköterska, vårdplats-koordinator, MAVA, vårdavdelning 56, Centralsjukhuset Karlstad Petra, Elin och Marina har alla varit med under ombyggnadsprocessen av avdelningen och implementeringen av Lean i verksamheten. 11:40 Lunch 12:40 Gränssnitt så har vi lyckats att få rätt patient till rätt plats Vad innebär arbetet med gränssnitt? Tips för att få med hela sjukhuset i arbetet gränssnitt som genomsyrar hela verksamheten Så har vi lyckats minska onödiga förflyttningar och korta vårdtiderna! Konkreta tips och idéer för att minimera tidstjuvar, förbättra planeringen och skapa värdeskapande tid för patienten Siv Båtman, vårdenhetschef, Anna Bergström, sjuksköterska, Elisabeth Göransson sjuksköterska, AVA, Sjukhuset i Gävle Sedan sommaren 2011 arbetar hela Gävle sjukhus framgångsrikt med Gränssnitt, dvs. att minska antalet flyttar av patienter i slutenvården och slussa patienten rätt från början. Praktikfall 13:30 Från reaktivt till proaktivt arbetssätt en patientsäkerhetsresa har börjat! Så kan ni förbättra avvikelse- och riskhanteringen Hur upptäcka och identifiera händelser och risker i den dagliga verksamheten tidigare? Patientsäkerhet i samband med avancerad övervakning Så bör du arbeta för att minska en otydlig målbild och det omedvetna risktagandet i det patientnära arbetet Ta del av patientsäkerhetsarbete i Linköping, utvecklat parallellt med implementeringen av LEAN Monika Söderholm, vårdenhetschef, anestesisjuksköterska, Akutmottagningen, Linköpings Universitetssjukhus Monika har arbetat med patientsäkerhetsfrågor dels på en operationsavdelning men även som verksamhetsutvecklare i Landstinget i Östergötland. Tillsammans med avvikelse- och ledningsgruppen sker nu en nysatsning på patientsäkerhetsarbetet inom Akutklinken. Åsa Kihlstedt, sjuksköterska, Akutmottagningen, Linköpings Universitetssjukhus Åsa arbetar som ledningssjuksköterska och är sammankallande för akutmottagningens avvikelsegrupp och har stor erfarenhet av avvikelsehantering i landstingets system Synergi.

3 TORSdag 24 maj 14:20 Fikapaus 14:45 Tips och idéer från en av landets första IMA inom akutsjukvård 15:30 Paus Vad innebär arbetet på och med en IMA i verksamheten organisation och kompetensutveckling Så identifierar vi IMA patienter i det tidiga skedet! IMA framtidens nya akutvårdsavdelning? Hur förbättra övervakning i samklang med ökad patientsäkerhet? Karin Ossmer, chefssjuksköterska Intermediärvårdsavdelning (IMA), Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Karin arbetar idag med verksamhetsutveckling av IMA och har tidigare arbetat som intensivvårdssjuksköterska och projektledare. 15:40 Att stärka sjuksköterskans profession på akutavdelningen hur lyfta kompetensen? Vad är egentligen akutsjukvård? Hur ser vidareutbildningen för akutsjuksköterskor ut idag vad efterfrågas i framtiden? Vilken kompetens behövs på akutvårdsavdelningen hur påverkar det dig i ditt arbete? Vikten av rätt kompetens på rätt plats för att upprätthålla patientsäkerheten i en högteknologisk verksamhet Anders Widmark, sjuksköterska, specialist intensivvård och anestesisjukvård, adjunkt Sophiahemmets högskola Anders är programansvarig för specialistutbildningen Specifik omvårdnad och medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, avancerad nivå 60 hp på Sophiahemmet Högskola. 16:30 Dagen avslutas 9:00 Konferensen inleds av moderator 9:05 Högre läkemedelssäkerhet tack vare Akutklinikens läkemedelsverktygslåda! Vinnare av Guldpillret 2011 Ta del av verktygen som skapar läkemedelslådan olika verktyg, vid olika tillfällen för olika behov Rätt från början så har vi optimerat överföring av relevant information vid vårdens övergångar Så uppnår du bättre och säkrare läkemedelsanvändning Förbättrad och säkrare kommunikation för både sjuksköterskor och läkare Maura Krook, projektkoordinator, projektledare, Akutkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Akutkliniken vann Guldpillret 2011 för läkemedelsverktygslådan. Ett framgångsrikt arbete med ökad läkemedelssäkerhet för både patienter och personal där Maura har varit med i utvecklingen av projektet. 9:50 Fikapaus 10:10 Öka & uppdatera din kunskap om EKG tolkning Tips från vinnaren som förbättrar din tolkning! Så blir du bättre på att tolka EKG ta del av handfasta EKG tolkning tolkningstips! Att göra EKG tolkning intressant och mer lättförståeligt EKG i den kliniska vardagen Hur kan vi göra EKG tolkningen mer säker vid diffus diagnos konkreta patientfall Handläggning av patienter med bröstsmärta hur kan du optimera smärtlindringen? Sten Östenson, överläkare, specialist i klinisk fysiologi och kardiologi, Centralsjukhuset i Kristianstad Sten är idag Sveriges vassaste EKG kompetens efter att ha vunnit SM i EKG Han är även en flitigt anlitad föreläsare.

4 11:20 Vårdtyngdsmätning på en akutvårdsavdelning en spegling av verkligheten 12:00 Lunch Vårdtyngdsmätning en enkel metod att synliggöra vårdtyngden här och nu! Så hjälper vårdtyngdsmätningen dig att fördela personalresurser och jämna ut toppar Så har vi arbetat fram en passande modell för vårdtyngdsmätning erfarenheter, utveckling, tips och idéer! Lars-Åke Olsson, sjuksköterska, Melissa Björk, sjuksköterska, KAVA, SUS, Lund Lars Åke och Melissa arbetar med utvecklingen av vårdtyngdsmätning på KAVA. 13:00 Hur bemöta patienter med psykisk ohälsa; suicidala patienter, självskadebeteenden och intoxer? Möta patienter i kris hur får du patienten att medverka till sin egen vård? Att skapa förståelse för patienten utifrån olika sjukdomsbilder; självskadebeteende, intoxikation, suicidförsök Vikten av att våga samtala med patienten om situationen i terapeutiskt syfte hur går du till väga? Daniel Frydman, specialist allmänpsykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker Daniel är projektledare i noll självmord i Stockholms Län, ett samarbetsprojekt i Stockholms län, där personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst fått utbildning om självmordsförebyggande arbete. Akutmottagningar inom såväl psykiatri som somatik har också fått denna utbildning. 15:20 Så bemöter du hotfulla och aggressiva personer ett systematiskt arbetsmiljöarbete Hur kan du förebygga hot och våld? Hot och våld Hur hantera provokation, hot och våld från patienter och anhöriga tolerans, bemötande, attityd! Juridiska aspekter på hot och våld vad gäller när? Få tips och idéer om hur ni kan skapa en tryggare och säkrare arbetsplats vikten av dokumentation, handlingsplan och utbildning! Så stöder du någon som utsatts för hot & våld! Sören Sanz, sjuksköterska, vårdchef, vårdadministratör, Akutmottagningen, Södersjukhuset Sören är initiativtagare till sjukhusets Antivåldsgrupp som arbetar förebyggande mot gatuvåld. Han har även varit med och tagit fram landstingets program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön. 17:00 Konferensen avslutas Konferensen vänder sig till dig i slutenvården som arbetar på akutvårdsavdelning. Som exempelvis AVA, MAVA, KAVA, ITVA, SAVA, OBS-avdelning. 15:00 Fikapaus

5 Fredag 25 maj LEAN ledarskap i vården att leda och tänka LEAN Seminarieledare: Anders Hugnell, Seniorkonsult, Implement Separat bokningsbar seminariedag Ledarskapet är en mycket central del i hur väl LEAN-arbetet i vården lyckas! Som ledare i en LEAN-organisation måste du kunna utbilda, träna och stödja medarbetarna i ett ständigt förbättringsarbete. Medarbetarnas engagemang är hjärtat i LEAN-arbetet. Under en innehållsrik dag får du fördjupad kunskap om nyckelfaktorer som gör dig till en ledare med förmåga att driva ett långsiktigt och framgångsrikt LEAN-arbete. Teori varvas med praktiska moment där LEAN-ledarskapet tas upp utifrån de frågeställningar som är mest aktuella för dig som ledare i en vårdorganisation. Få handfasta råd utifrån hur du kan motivera och inspirera dina medarbetare så att ni tillsammans kan driva förändringsarbete mot en värdeskapande, kvalitativ och effektivare vård på er arbetsplats! 09:00 Dagen startar Vad innebär LEAN för dig som ledare? Genomgång av grunderna i LEAN med fokus på deras betydelse för ledarskapet Vilka hinder och möjligheter finns för att leda med LEAN i vården? LEAN-ledarskapet all förändring utgår från ledaren vad krävs för att lyckas som chef, ledare och lärare? Din roll som LEAN-ledare i förhållande till medarbetarna En LEAN-ledare skall vara smörjmedlet i en förändring inte motorn låt medarbetarna vara huvudaktörer i förbättringsprocesserna! Hur skapar du en LEAN-mentalitet i medarbetarkulturen? Ledaren och medarbetarnas roller i förhållande till den verksamhet de bedriver Att leda på individ- och gruppnivå hur kan ledaren motivera andra att förändras? Att vara LEAN-ledare i praktiken vilka hjälpmedel finns, vad är svårigheterna och hur kan du angripa dem? Håll engagemanget vid liv så får du alla i organisationen att fortsätta arbeta och tänka LEAN! Hur kan du övertyga medarbetare som inte köper LEAN-konceptet? Go to Gemba gå dit där det händer LEANledaren måste finnas till hands i verksamheten för att skapa förtroende och kunna agera utifrån vad som pågår i verkligheten Fokusera på arbetssättet rikta blicken framåt för att nå goda resultat Tekniker för mätning och beräkning innan, under och efter en förändring hur skall du annars veta om ni når uppsatta mål? Kaizen att standardisera, synliggöra och få kontinuitet i förbättringsarbetet Anders Hugnell, Lean-expert, Seniorkonsult, Implement, Teknik Dr, KTH Anders är en av Sveriges flitigast anlitade föreläsare och utbildare inom ämnet LEAN och effektivisering. Flera sjukhus i Sverige har använt sig av Anders Lean kunskaper för att utveckla sina Lean-processer. Idag arbetar Anders bl.a. med ledningssupport vid Leantransformationer. 16:00 Dagen avslutas Vi bryter för lunch samt fikapauser under för- och eftermiddagen. Du får bland annat: Praktiska övningar i mindre grupper som bryter ner och konkretiserar ämnet Bearbetning av LEAN-ledarskapets utmaningar utifrån dina egna problemformuleringar Tips för ditt LEAN-ledarskap att ta med hem och applicera i din egen verksamhet

6 B Porto betalt Sverige Framtidens akutvårdsavdelning Det totala patienttrycket har ökat de senaste åren och det sker ständigt snabb utveckling och förändring inom sjukvården. Dessa parametrar berör Akutvårdsavdelningen i högsta grad där verksamheten kännetecknas av höga flöden, avancerad sjukvård och förhållandevis korta vårdtider med en central roll i sjukhuset. Sammantaget ställer detta betydligt högre krav på lokaler, det medicintekniska arbetet, patientsäkerhet och personalens kompetens än tidigare. Vi har nu skapat en unik nationell konferens som riktar sig till dig som arbetar på en akutvårdsavdelning så som KAVA, AVA, MAVA, ITVA etc. Konferensen fokuserar på hur framtidens akutvårdsavdelning bland annat kan förbättra patientsäkerheten, flödesprocesser och lyckas med förbättringsarbeten utifrån de besparingskrav som många sjukhus står inför idag. Den initiala vården och det akuta omhändertagandet omfattar prioritering, diagnostik och behandling av patienter med akuta sjukdomstillstånd inom olika specialiteter. En fungerande samverkan kring många svårt sjuka patienter med olika diagnoser och försvårande tillstånd är av största vikt. Din kunskap är avgörande för att ge patienten kvalitativ vård. Under två dagar får du verktyg, konkreta arbetssätt och inspiration som ger dig förutsättningar för att lyckas med arbetet i er verksamhet! Missa inte heller den högaktuella seminariedagen LEAN ledarskap i vården att leda och tänka LEAN! Följ med i utvecklingen mot en mer framtidsenlig och säkrare vård! Med vänlig hälsning Katarina Forsberg Projektledare, leg. Sjuksköterska, Teknologisk Institut PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Tre enkla sätt att anmäla dig! Telefon E-post Webben Tid och plats Konferens maj 2012 (3850-1) Seminariedag 25 maj 2012 (3763-2) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Konferens: kr. Gå 4 betala för 3! Seminariedag: kr. Gå 4 betala för 3! Paketpris konferens och seminariedag: kr. Kan ej kombineras med erbjudandet Gå 4 betala för 3. I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. ÖvriG info Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se På webben hittar du även praktisk information och tips på boende. För övriga frågor kontakta projektledaren Katarina Forsberg på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändring av program, tid och plats. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi: Kvinnohälsa 2012 Telefonrådgivning på Kvinnokliniken Ortopedisk omvårdnad Akutsjukvård 2012 SBAR Psykiatri för icke psykiatriker Palliativ vård för icke palliativa enheter Se för datum och mer information. RETURADRESS Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Gå 3! för a l eta b 4 Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Ort ope dkl inik en Ta del av satsningar som ger högre vårdkvalitet! Effektivare ortopedisk

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Anmäl er redan idag och ta del av boka-tidigt-priset! Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Att se patientens egenvårdsförmåga och ge stöd utan att ta över! Ökad livskvalitet med

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer