Tidningen för dig som är medlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidningen för dig som är medlem"

Transkript

1 Tidningen för dig som är medlem KUNSKAP OCH INSPIRATION SEDAN 1994 NR 1/2015 Nya utbildningsmetoder för fotbollstränare Rätt stress ökar livskvalitén Bättre coaching med motiverande samtal Tävla om en handledskompass NY BOK UTGES I FEBRUARI SVARA SENAST 30 JANUARI 1

2 PERIODENS BOK Foto: Bildbyrån Bättre coaching med motiverande samtal Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som skapar samarbete och delaktighet. Den kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra. En tränares sociala kompetens och samtalsförmåga har stor betydelse för idrottarens välmående, motivation och prestation det krävs mer än idrottsspecifika kunskaper för att kunna vägleda utövare till utveckling och måluppfyllelse. Som ledare tjänar du mycket på att gå från expertrollen till att få utövaren att vara expert på sig själv, komma fram till lösningar kring hur hon eller han ska utvecklas och ta eget ansvar. Motiverande samtal handbok för coacher och tränare inom idrotten vill framför allt väcka nyfikenhet och reflektioner över hur man kan bemöta och kommunicera för att skapa ett motiverande klimat. En utgångspunkt i MI är att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. Genom att lyssna aktivt blir det tydligare hur du som Den här boken är viktig. Den kommer ge tränare och coacher inom idrottsrörelsen en ökad förståelse för inre motivation och hur man i praktiken kan hjälpa idrottaren att öka motivationen, i individuella samtal både på träning och match/ tävling. Tobias Sandberg, MI-utbildare och fotbollstränare coach, tränare (eller idrottsförälder) bäst kan vägleda utövarens utveckling i riktning mot målet. MI innefattar också strategier för att öka engagemang och motivation till förändring. En strategi som är unik för MI som vägledningsmetod är att locka fram förändringsprat. I denna bok beskrivs hur du som tränare kan känna igen och framkalla olika typer av förändringsprat som hjälper idrottaren från tanke till handling stärka idrottarens vilja och självtillit så att hon eller han blir tillräckligt redo att förändra stötta idrottare som upplever ambivalens till att förändra, för att öka motivationen och/eller hjälpa utövare att ta självständiga beslut när det finns argument såväl för som emot förändring. För att utveckla MI-färdigheter krävs övning och reflektion, därför vävs teori, samtalsverktyg och fallexempel samman med reflektionsfrågor för att öka kunskapen om hur MI kan tillämpas praktiskt. Författarna använder MI i sina respektive yrkesroller och delar här med sig av sina erfarenheter om hur metoden kan tillämpas i idrottsmiljöer. Förhoppningen är att boken ska inspirera coacher, tränare och idrottspsykologiska rådgivare på alla nivåer, från barn- och ungdomsidrott till elitidrott, samt idrottsföräldrar som vill stötta sina barn. 2

3 PERIODENS BOK SVARA SENAST 30 januari EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS DENNA PERIOD: 239:- ORDINARIE PRIS: 298:- UTGIVEN: 2015, mjukband, 268 sidor, webbplats ARTNR: 1360 MEDLEMSPRIS: 259:- Som komplement till boken finns en webbplats som innehåller fallbeskrivningar, övningar och filmer som visar hur MI fungerar. Om författarna Karolina Edler är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildning i MI, psykologisk coaching och idrottspsykologi. Hon arbetar som coach, MI-utbildare och handledare bland annat på högskolan i Skövde på programmet Psykologisk coach och i samarbete med Västsvenska idrottsförbundet. Malin Sjöström har en magister i psykologi med inriktning idrott. Hon är grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) och har bland annat fortbildat sig inom MI. Malin arbetar med idrottspsykologi och ledarskap och anlitas av såväl Riksidrottsförbundet som enskilda idrottsförbund. Henrik Gustafsson är docent i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet där han forskar i idrottspsykologi och undervisar i idrottscoaching på idrottsvetenskapliga programmet. Han är grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med inriktning elitidrott. Andreas Claeson har en fil kand i idrottspsykologi och är grundutbildad KBTterapeut (steg 1). Han arbetar som idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundet Elitidrott. 3

4 MOTIVERANDE SAMTAL Lyssna och bli en bättre tränare Visa att du lyssnar och försöker förstå den aktiva. Då skapas förtroende och samarbete och då ökar sannolikheten att personen blir engagerad. De inlyssnande tränarna är de bästa tränarna. Det säger Karolina Edler, redaktör och en av författarna till boken Motiverande samtal handbok för coacher och tränare inom idrotten. Vi tyckte att det behövdes en bra gedigen handbok i hur man coachar. Det finns många frågetecken kring hur man gör. Vi vill ge tränarna praktiska verktyg och konkreta tips på hur de kan skapa ett gott motiverande klimat och hur de kan bemöta idrottarna på ett sätt som stärker deras drivkraft att utvecklas, förklarar Karolina. Sedan 2009 har Karolina samarbetat med SISU Idrottsutbildarna Väst och hållit i kursen coachingsamtalet som SISU erbjuder tränare och ledare i alla föreningar. Dessutom får hon ofta förfrågningar från olika föreningar som vill ha hennes hjälp. Just denna kväll är hon inbokad för att utbilda tränarna i en simförening. Jag har själv spelat fotboll och tränat kampsport och då kommit i kontakt med både bra och dåliga coacher. Det har också bidragit till att jag har fördjupat mig i det som leder till framgångsrik coaching. Kan vem som helst använda sig av metoden motiverande samtal? Behöver man inte djupare kunskap eller rent av utbildning? För att bli framgångsrik behöver man utbildning och handledning och tillämpar man det som ryms i en introduktionskurs på en, två dagar då kan man åstadkomma mycket. Du kan samtidigt komma väldigt långt bara genom att förmedla förhållningssättet i metoden, MI-andan. Det går alltid att ta till sig konkreta tips för att skapa de goda samtalen. Vad är viktigast att tänka på om man använder motiverande samtal som metod? Att det handlar mindre om vad du säger och mer om hur. Förhållningssättet, det vill säga hur du bemöter personen, innebär att se personen som experten i sitt liv, som har egna resurser att tillämpa. Visa att du lyssnar och visa empati. Det skapar ett gott samarbete. Själva samtalstekniken är faktiskt mindre viktig. Om inte samarbetet blir bra så kommer till exempel de motivationshöjande frågorna ändå inte att fungera, säger Karolina och fortsätter: Be om lov. Tränarna är ofta snabba att ge tips utan att ta reda på om idrottarna är redo att ta emot tipsen. Det är en bättre strategi om man vill att idrottaren ska engageras och inlärningen ska bestå på lång sikt. Det är ett av flera sätt för att stärka individen att bli sin egen coach och utveckla ansvarskänslan. Kan du ge exempel på någon tränare som du tycker är inlyssnande? Pia Sundhage anammar det här förhållningssättet. Hon är ett klockrent exempel på en tränare som tror på spelarnas egen förmåga att finna lösningar. Hon citeras också i boken. Karolinas tips om hur du lyckas med motiverande samtal: Visa att du lyssnar och försöker förstå skapa förtroende och samarbete. Det ökar sannolikheten att idrottaren engageras. Summera ibland vad hon eller han säger. Fråga vad idrottaren själv tycker är viktigt och vilka idéer hon eller han har. Då ökar den egna förmågan att fatta beslut. Be om lov att komma med tips och råd. Uppmuntra till egna beslut och egna val i alla möjliga lägen. Idrottaren kan inte alltid bestämma allt, men ofta. Bekräfta idrottarens egenskaper och ansträngningar. Undvik att konfrontera eller att ta över samtalet. Döm inte ut. Håll idrottaren så aktiv som möjligt i samtalet. Foto: Håkan Flank 4

5 MASSAGE, ANATOMI OCH FYSIOLOGI Massagens anatomi Massagens anatomi ger dig en inblick i avslappningens och välbefinnandets värld. Du får först lära dig grunderna i massage. Bilder och illustrationer visar vilka muskler som masseras och mjukas upp. Steg för steg får du sedan lära dig att kombinera de bästa greppen och rörelserna, samt att sätta ihop ett fullständigt massageprogram. FÖRFATTARE: Abby Ellsworth, Peggy Altman UTGIVEN: 2014, mjukband, 160 sidor ART NR: 7578 MEDLEMSPRIS: 139:- Lär dig mer om människokroppen Fakta i fokus En faktaspäckad uppslagsbok för barn i 9 12-årsåldern om vår fantastiska kropp. Detaljrika fotografier och illustrationer berättar om hur kroppen fungerar: från hår till tår via hjärnan, hjärtat, lungorna och matsmältningssystemet. Dessutom kroppens utveckling från foster till vuxen ålder. FÖRFATTARE: Fleur Star UTGIVEN: 2014, hårdband, 156 sidor ART NR: 7582 MEDLEMSPRIS: 99:- Människokroppen Denna bok innehåller ett hundratal 3D-illustrationer som visar kroppens anatomi och funktioner med tydlighet och detaljrikedom. Till boken hör en dvd med specialanimationer. Människokroppen är ett material för såväl studenter som vårdpersonal, men också en övergripande uppslagsbok för familjen. FÖRFATTARE: Steve Parker UTGIVEN: 2013, hårdband, 288 sidor, dvd ART NR: 7579 MEDLEMSPRIS: 294:- 5

6 FOTBOLL Fotbollen storsatsar Nya tider kräver nya utbildningsmetoder. Det synsättet går som en röd tråd genom Svenska Fotbollförbundets (SvFF) satsning på de nya barn- och ungdomstränarutbildningarna. Idag har vi en annan konkurrens och fler som slutar. De yngre generationerna har andra förväntningar än förut. Därför är det otroligt viktigt att vi är vakna för nya verksamhetsformer, säger Urban Hammar, ansvarig för tränarutbildningen på SvFF. En av de största nyheterna i den nya tränarutbildningen är att man lanserar en webbplattform, som bland annat innehåller en digital övningsbank. Med hjälp av 200 instruktionsfilmer kan användarna ta del av utbildningen när det passar dem själva. Filmerna är mellan 30 sekunder och sju minuter långa. De består av föreläsningar om lärande, lekar, fysövningar och färdiga träningspass. Mellan kurstillfällena är det tänkt att kursdeltagarna ska göra egna webbuppgifter. Med webbtillgängligheten tar vi ett helt nytt grepp. Det blir en komplettering till mer traditionell utbildning där man träffas. Vi kommer ha kursdagar även i fortsättningen, men inte lika många som tidigare, förklarar Urban Hammar. Förbundet har lagt ner stora resurser för att bygga upp en struktur för e-learning. Vi har noga följt utvecklingen inom det pedagogiska området. Vi har också gjort en omvärldsanalys för att se hur vi på bästa sätt kan öka tillgängligheten. På sikt ska det gå att ta del av en tränarutbildning med mobilen i handen, säger Urban Hammar. Den nya tränarutbildningen är uppdelad i två en barn- och ungdomstränarutbildning och en seniortränarutbildning. Den förstnämnda har sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention, som beskriver barns rättigheter och allas lika värde. Vi vill vara öppna och välkomnande i utbildningssammanhang. På breddnivå är det viktigt att vi är tillgängliga för många. Det ska vara ett ansvarsfullt ledarskap på alla nivåer, menar Urban Hammar. Han får medhåll av Mats Svensson, författare till flera av utbildningsdelarna och ansvarig för bearbetningen av materialet. Vi tar avstånd från toppning och nivåindelning eftersom det ofta leder till utslagning i unga år. Vår devis är istället så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Målet är att få fler att stanna kvar längre. Tydligare lärandemetoder i träningen Foto: John Hellström och att utgå från en helhetssyn på spelet är andra områden som betonas i det nya utbildningsmaterialet. Ambitionen är att gå från ett styrande till ett mer stöttande ledarskap och att samtidigt öka spelardelaktigheten. Eftersom barn och ungdomar lär sig på olika sätt vill vi dock poängtera att det är viktigt att variera lärandemetoder instruktionsinlärning, modellinlärning och guided discovery*. C-kursen är en instegsutbildning för alla fotbollstränare som vill utbilda sig och vår förhoppning är att antalet blir stort, förklarar Mats Svensson. Vi är medvetna om att det är hög tid för idrotten att ta det här steget med e- learning. Vi är väldigt nöjda med att vi har kommit hit, säger Urban Hammar och sammanfattar sina förhoppningar med den nya satsningen. Stor volym och hög genomströmning är det främsta målet. Det är viktigt att vi håller hög kvalitet och att många börjar och fullföljer tränarutbildningarna. Och att ledarskapet utvecklas. Lärandet ska stå i centrum. * Kärnan i metoden är att spelaren på egen hand, med hjälp av klok guidning, ska hitta den lösning som individuellt passar bäst. Foto: John Hellström 6

7 FOTBOLL på e-learning Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning C Hur utvecklas barn till bra fotbollsspelare? Hur kan du som fotbollstränare skapa glädje när du tränar barn? Vilka metoder kan du använda för att utveckla lärandet inom barnfotbollen? Inom barnfotbollen ska barnen vara i fokus. Träningen ska ha spelet som utgångspunkt och präglas av en hög aktivitetsgrad och mycket glädje. I boken och på webbplatsen får du träningstips och ett stort övningsregister med lekar, färdighets- och spelövningar samt hela träningsprogram. Du får också kunskaper om barns och ungdomars utveckling och konkreta förslag på hur du kan leda lärande och organisera träningen. Materialet är kurslitteratur i Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning C-diplom. Webbplatsens namn är: fogis.se/tuc. UTGIVEN: 2014, mjukband, 156 sidor ART NR: MEDLEMSPRIS: 349:- Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning B Ungdom Vad bör du tänka på när du planerar ett träningspass för ungdomar? Och hur kan du skapa en positiv och utvecklande lärandemiljö? Det här är frågor du kan få hjälp att svara på genom Tränarutbildning B Ungdom. Materialet vänder sig till tränare för ungdomar i åldern år och är även en fortsättning på Tränarutbildning C. Alla fotbollsaktioner bygger på spelarens tekniska, fysiska och psykologiska färdigheter samt spelförståelse. I materialet som består av bok och en mobilanpassad webbplats visas hur dessa kvaliteter kan integreras i olika former av spelträning men också hur färdigheterna kan tränas isolerat. Webbplatsens namn är: fogis.se/tubu. UTGIVEN: 2014, mjukband, 216 sidor ART NR: MEDLEMSPRIS: 449:- Svenska Fotbollförbundets Målvaktstränarutbildning C Upp till tolvårsåldern bör hela laget träna målvaktsspel och även efter eventuell specialisering är det viktigt att se målvakten som en del av laget. Därför ska en stor del av målvaktsträningen bedrivas av alla tillsammans. Målvaktstränarutbildning C består av bok och webb och vänder sig till fotbollstränare med aktiva mellan 6 och 14 år. Du får träningstips och ett stort övningsregister med lekar, teknikövningar och hela träningsupplägg. Materialet är kurslitteratur i Svenska Fotbollförbundets Målvaktstränarutbildning C-diplom. Webbplatsens namn är: fogis.se/mvc. FÖRFATTARE: Mats Svensson UTGIVEN: 2013, mjukband, 141 sidor ART NR: MEDLEMSPRIS: 349:- Så funkar ungdomsfotboll Fotboll är för många glädje och gemenskap, men väcker också engagemang och heta känslor, som inte sällan leder till konflikter. Varje ungdomsledare vet hur besvärligt det kan vara. Hur man än gör verkar alltid någon bli besviken. Den här boken vänder sig till alla som är involverade i ungdomsfotbollen. Den ger användbara verktyg som förklarar lagidrottens konflikter. Vilka är de tydligaste ideologierna? Vilka värderingar står i konflikt? Och vilka krafter sätter agendan? Den grundläggande frågan är hur vi egentligen vill att barn- och ungdomsfotbollen ska se ut. Boken hjälper dig att formulera ett eget svar och ger dig som är ledare en kompass som stöd i ditt ledarskap. FÖRFATTARE: Fredrik Sundqvist UTGIVEN: 2013, mjukband, 272 sidor ART NR: MEDLEMSPRIS: 360:- 7

8 IDROTTSUTVECKLING Foto: CHRISTOFFER EDLING Dan Hasson Dan Hasson stressforskare med fokus på helhet Stressa rätt! Det vet alla att det är lättare sagt än gjort. Men stressforskaren och författaren till boken Stressa rätt!, Dan Hasson, menar att stress inte nödvändigtvis bara är något negativt. Tvärt om kan stress driva fram skärpa och öka prestationsförmågan. Det är bra att stressa regelbundet, men det är viktigt att den varvas med återhämtning. Om det inte finns någon stress så tar man bort livskvalitén, förklarar han och utvecklar sitt resonemang: Stressen är neutral, den är varken positiv eller negativ. Stress är en metafor. Olika personer menar olika saker. Det kan också variera över tid vad vi menar med stress. Däremot finns det positiva eller negativa konsekvenser av stress. Om du idrottar så kan stressen upplevas positivt och de flesta menar att motion och humor är bra för hälsan. Om stress vore dåligt så skulle det inte vara bra med motion och humor. Dan Hasson har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han är också knuten till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på folkhälsa eller så kallad socialmedicin. Han är dessutom legitimerad sjuksköterska och utbildad inom alternativmedicin. Något som har bidragit till att han har ett helhetsperspektiv på hälsa och hälsorelaterade frågor. Stressforskning är ett enormt brett område. Några har en bredare syn, några är mer praktiskt inriktade. Min profil är inte jättevanlig, men inom den moderna forskningen blir det holistiska synsättet allt vanligare. Det betyder bland annat att man anammar ett synsätt där fler professioner som till exempel läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, psykoterapeuter med flera kan hjälpa till. Många människor vet mycket om stresshantering men verkar ha svårt att omvandla kunskapen till praktik. Varför är det så tror du? Många tänker nog inte på det steget. De tänker kanske att det är intressant att djupa andetag kan hjälpa till att slappna av, men inte att det är något de kan göra själva. Om man testar så börjar man märka hur enkelt och belönande det är i vardagen. Hur ser du på svenska folkets stresstålighet i allmänhet? Det är svårt att säga eftersom stress är något relativt. Det är en upplevelse som är individuell. Det kan vara lika stressande för en 17-åring att Ipaden har gått sönder som för en 35-åring som förlorat jobbet. Men om du samtidigt jämför dig med någon som har fått fly för sitt liv för att överleva, så tycker du kanske inte att du har något att klaga över. Men man utgår primärt från sin egen situation. Sedan tio år tillbaka håller Dan Hansson och komikern Måns Möller föreläsningar för näringslivet på temat Öka livet om humor, stress och konsten att njuta av livet i praktiken. Vi slår hål på en del myter om humor, stress och hälsa. Ibland kan det vara så att ett skratt inte förlänger livet, utan snarare förkortar det. Personer som är särskilt gladlynta verkar bry sig mindre om hälsan och tar mer risker, vilket kan förkorta livet, även om man har roligare under tiden. Hur bra är då stressforskaren på att hantera sin egen stress? Blir du överhuvudtaget stressad? Självklart blir jag det. Det är bra att stressa regelbundet, men viktigt att den varvas med återhämtning. Om det inte finns någon stress så tar man bort livskvalitén. För många äldre till exempel händer det nästan ingenting på dagarna och då kan de varva upp i en vecka inför ett bankbesök. När stressmuskeln är otränad tar det lång tid att varva ner. Samtidigt kan långvarig stress utan tillräcklig återhämtning ge negativa konsekvenser eftersom den bryter ner kroppen under lång tid. Böcker av Dan Hasson Stressa rätt! ART NR: 7584 MEDLEMSPRIS: 195:- Effektiv stresshantering På en timme ART NR: 7583 MEDLEMSPRIS: 90:- Idrott och läsning en bra kombo Idrotta först och ta sedan paus och läs en bok. Det är kortfattat vad läskampanjen Paus du och en bok går ut på. Bakom initiativet står regeringen som gett Kulturrådet uppdraget att genomföra kampanjen tillsammans med Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna. Bakgrunden är att läskunnigheten bland unga har minskat under flera decennier. Syftet med Paus är att få fler unga idrottare att läsa böcker på sin fritid. Tanken är att idrottsmiljön ska kunna vara en bra ingång till läsandet. Genom att läsa får man hjärngympa och mental träning. Här några enkla tips på hur man kan locka fram den lustfyllda läsningen på fritiden och i idrottsmiljön. Bjud in en idrottare som skriver böcker eller läser mycket, som förebild och inspiratör. Låna en bokväska på längre resor till tränings- och sommarläger. Under resor till och från matcher uppstår mycket dötid. Lyssna på en bok tillsammans. Tala sedan om den. Hur upplever barnen eller ungdomarna boken? Nu utlyser Kulturrådet nya bidrag att söka för dem som vill satsa på långsiktiga samarbeten i klubbar, kommuner eller regioner. Läs mer om hur du söker på Kulturrådets hemsida Lilla sportspegelns stora sportbok ART NR: 7573 MEDLEMSPRIS: 179:- Lionel Messi allt om fotbollshjälten ART NR: 7581 MEDLEMSPRIS: 96:- Zlatan Ibrahimović allt om fotbollshjälten ART NR: 7580 MEDLEMSPRIS: 96:- 8

9 UTBILDNING KURSER OCH KONFERENSER KURSER NÄRA DIG BLEKINGE Att vara idrottsförälder vilken härlig utmaning Susanne Pettersson: 26/1 Karlshamn Grundtränarutbildning nivå 1: 14-15/2 Karlskrona Plattformen: 6-7/3 Olofström sisuidrottsutbildarna.se/ blekinge DALARNA IdrottOnline klubb Hemsida grund: 9/2 Mora Kostföreläsning: 19/3 Borlänge Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom: 28-29/3 Falun sisuidrottsutbildarna.se/dalarna GÄSTRIKLAND IdrottOnline Administration grund + LOK: 27/1 Gävle IdrottOnline Hemsida grund: 11/2 Gävle Åldersanpassad fysisk träning: 22/2 Valbo sisuidrottsutbildarna.se/ gastrikland JÄMTLAND/HÄRJEDALEN Plattformen: 24-25/1 Strömsund IdrottOnline klubb- Administration-Grund: 3/3 Östersund IdrottOnline klubb-hemsida- Grund: 4/3 Östersund sisuidrottsutbildarna.se/ jamtland-harjedalen SMÅLAND Fysinspiration funktionell träning: 29/1 Jönköping Plattformen: 7-8/2 Oskarshamn Investering anläggning: 3/3 Vaggeryd IdrottOnline Klubb administration grund: 4/3 Kalmar Basen Handikappidrottsförbundets ledarutbildning: 7/3 Kalmar Idrottens föreningslära grund: 12/3 Mönsterås sisuidrottsutbildarna.se/smaland VÄST Plattformen Unga ledare: 14-15/2 Göteborg Idrottsmassage 1: 28/2-1/3 Göteborg Kost och sömn för hälsa och prestation: 7/3 Göteborg Att leda och utveckla: 12/3 Göteborg Ekonomi Grund: 26/3 Göteborg sisuidrottsutbildarna.se/vast Västergötland Projektledarutbildning: 24-25/1 Borås Idrottsskador: 31/1 Vara IdrottOnline administration grund: 31/1 Vara Överlevnadskurs i föreningsekonomi: 21/2 Skövde sisuidrottsutbildarna.se/ vastergotland VÄSTERNORRLAND Idrottens Föreningslära grund: 4/2 Ånge 10/2 Timrå 17/2 Sollefteå 25/2 Örnsköldsvik Valberedningsutbildning: 11/3 Sundsvall 18/3 Örnsköldsvik Plattformen: 14/3, 24/3, 28/3 Sundsvall 28/3, 11/4, 14/4 Härnösand Åldersanpassad Fysisk Träning: 21-22/3 Örnsköldsvik 4-5/5 Sundsvall sisuidrottsutbildarna.se/ vasternorrland VÄSTMANLAND Framgångsrik valberedning: 29/1 Västerås IdrottOnline Team LOK-stöd: 10/2 Västerås IdrottOnline hemsida grund: 19/2 Västerås sisuidrottsutbildarna.se/ vastmanland Läs mer om Bosön, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och deras verksamhet: TIPS PÅ FÖRELÄSNING OCH KONFERENS Stå upp för en hållbar livsstil 30 januari, GIH, Stockholm Stressforskare Victoria Blom pratar om aktuell forskning och ger konkreta tips på hur du kan inspirera dig själv och dina medarbetare till en mer hållbar livsstil. Mer information: Idrott och mångfald februari 2015, Karlstad Temat för konferensen är Dolda funktionsnedsättningar kan alla vara med? och syftet är att öka kunskapen om mångfaldsfrågor inom idrottsrörelsen. Upplägget är en mix av forskning/fakta, föreläsningar, goda exempel och diskussioner. Läs mer på: BOKTIPS Framtidens ledarskap Denna praktiska ledarskapsbok ger dig idéer och lyfter fram ett antal faktorer som kan vara viktiga att beakta om du vill leda på ett framgångsrikt sätt. Boken talar exempelvis om hur du tar till vara varje individs kompetens, hur du skapar engagemang och bygger en hälsofrämjande och hållbar verksamhet. FÖRFATTARE: Pia Vingestråhle UTGIVEN: 2014, mjukband, 170 sidor ART NR: 7574 MEDLEMSPRIS: 289:- Jag tvivlar på idrotten Bokens huvudperson, den desillusionerade idrottsmannen Kvickenberg, för en dialog med en vän om idrottens nackdelar. De diskuterar idrottens kommersialisering, växande huliganism, och dopning. Viktiga frågor som även i dag är mycket aktuella i idrottsdebatten. Bokens förord är skrivet av Torbjörn Andersson och efterord av Kutte Jönsson. FÖRFATTARE: Ivar Lo-Johansson UTGIVEN: 2014, pocket, 142 sidor ART NR: 7575 MEDLEMSPRIS: 169:- Ny utgåva! 9

10 VÅGA SÄLJA HÄLSA Max Söderpalm: Duktiga säljare blir kompis med kunderna Att sälja hälsa kan låta som en enkel sak. Så är det inte. Åtminstone inte för väldigt många som är verksamma i hälsobranschen. Det kan säljcoachen Max Söderpalm intyga. Det finns ett stort missförstånd i branschen. Att man ska vara mjuk och inte sälja. Men folk i hälsobranschen är superhjältar som hjälper människor med en massa saker, säger han. I boken Våga sälja hälsa belyser Max Söderpalm det som många som arbetar med träning och hälsa tycker är det svåraste av allt att sälja sina tjänster. Anledningen till att han skrev boken beskriver han så här: Jag höll på att coacha en kille med eget gym. Han hade svårt att få ordning på firman och att få säljet att fungera. I samband med det kom jag i kontakt med hälsoterapeuter av olika slag och många av dem funderade på att stänga sina kliniker för Max råd till dig som vill bli bättre på att sälja Förstå hur bra du är för kunderna och se till att kunderna ser upp till dig för att du kan saker som de inte kan. Var noggrann när du väljer ut vad du ska sälja. Ha ett förberett manus så att du vet vad du ska säga för att kunna övertyga någon om det du vill sälja. Förstå att du är rådgivare. Att du kan peka med hela handen och säga till kunden: Du behöver det här! Du gör som doktorn säger. Om du följer det här rådet så mår du bättre. Säljcoachen Max Söderpalm. att de inte fick det att fungera. Det gjorde att Max satte upp en föreläsningsserie i tre delar i form av det han kallar webbinarier, där han håller föreläsning hemma på sitt kontor. Kursdeltagarna följer kursen via dator där de tar del av ljud och bild. Jag la ut information om kursen på Facebook. Till den första kursen anmälde sig 100 personer, till den andra 150 och till den tredje 250 personer. Då kände jag att jag kanske hade prickat in något här. Det i sin tur ledde till att jag skrev boken Våga sälja hälsa, berättar Max Söderpalm. Boken har nu sålt i över exemplar och Facebookgruppen har medlemmar. Max Söderpalm har som han säger gjort affärer hela sitt liv. Bland annat har han byggt upp två Gasellföretag och dessutom skrivit flera böcker för att förmedla sina kunskaper. Att många inom hälsobranschen exempelvis personliga tränare, coacher och terapeuter har det särskilt svårt med säljet förklarar Max Söderpalm med att många har köpt medias beskrivning av vad en säljare är. Ingen terapeut vill uppfattas som munväder eller att de lurar någon. Riktigt duktiga säljare är de som vet hur man gör, som blir kompis med sina kunder. De har förmåga att driva igenom affärer. Och det är det den här branschen behöver. Jag brukar ställa frågan: Vad händer om du ger en riktigt dålig massage? Svaret är att kunderna inte kommer tillbaka. Då frågar jag: Vad händer om du lägger en dålig säljpitch? Då förstår de. Man måste träna för att bli en bra säljare. En annan förklaring Max ger är att det finns ett stort missförstånd i branschen om att man inte ska vara så säljande. Min uppfattning är att folk i hälsobranschen är superhjältar som hjälper människor med en massa saker. Det är det de måste sälja in. Menar du att människor i hälsobranschen är sämre än andra på att sälja sina tjänster? Ja och anledningen är att det ska vara så mjukt, att människor själva ska ta initiativ till om de ska ha en ny behandling eller inte. Men om du börjar presentera något, men inte vågar sälja, då går kunderna till konkurrenten istället. Läs mer Våga sälja hälsa ART NR: 7463 EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS: 269:- (ord medlemspris 289:-) 10

11 BLANDAT Hela bokklubbens sortiment hittar du på HÄLSA OCH TRÄNING REVIDERAD! Nya konditionstest på cykel För dig som är eller vill bli testledare och önskar hjälpa människor till ett hälsosammare liv. Denna uppdaterade bok med tabellhäfte innehåller nyheter gällande genomförande av konditionstest på cykel, det nya Ekblom Baktestet och de senaste rönen om fysisk aktivitet och hälsa. FÖRFATTARE: Gunnar Andersson ART NR: 1298 MEDLEMSPRIS: 199:- Hälsa på recept Hur ska jag träna för att leva fem år längre? Kan fem minuters träning ge lika bra effekt som en timmes? Hur stor roll spelar mina gener för hur jag presterar i spåret? Författarna ger dig svaren på dessa frågor och den senaste vetenskapen kring träning och hälsa. FÖRFATTARE: Anders Hansen, Carl Johan Sundberg ART NR: 7538 MEDLEMSPRIS: 179:- Nystart Starkare, friskare, piggare med enkel träning Den här bokens mål är att väcka träningsgnistan i dig till liv eller i alla fall få dig att komma igång. Läs om att börja i det lilla, om vikten att ställa rätt frågor till sig själv, om träningens fyra hörnstenar, om träningsprogram och veckoschema. FÖRFATTARE: Gunilla Hasselgren, Sofia Åhman ART NR: 7577 MEDLEMSPRIS: 189:- Bra glid Så knäcker du vallakoden Tydligt och lättillgängligt får du lära dig hur du ska lägga glid- och fästvalla för olika typer av skidåkning, både för träning och tävling. Boken har enkla genomarbetade vallatabeller för alla olika väderförhållanden. FÖRFATTARE: Hans Olav Hamran ART NR: 7571 MEDLEMSPRIS: 179:- Stretchingens anatomi Stretchingens anatomi är en illustrerad guide med 100 övningar för att maximera resultatet av din stretching. Här finns detaljerad information om hur varje muskeltänjning påverkar din kropp, och stretchingprogram med varierande svårighetsgrad. FÖRFATTARE: Craig Ramsay ART NR: 7562 MEDLEMSPRIS: 153:- Laget framför jaget Gott samarbete i praktiken En bok för dig som vill vara med i eller leda grupper som präglas av samverkan och tydlighet, där medarbetarnas olika styrkor tas tillvara och där öppenhet och förtroende råder. Här finns metoderna och redskapen som tar dig en bra bit på vägen. FÖRFATTARE: Bengt Kallenberg ART NR: 7576 MEDLEMSPRIS: 229:- Det lönar sig att vara medlem! 4 Noga utvalt Idrottens bokklubb är en del av förlaget SISU Idrottsböcker. Vi producerar böcker med utgångspunkt i idrottens behov, för din och idrottens utveckling. I medlemstidningen som kommer 6 gånger per år kompletterar vi SISU Idrottsböckers egna produktioner med aktuella böcker från andra förlag. 4 Förmånliga priser Som medlem får du upp till 25 % rabatt på SISU Idrottsböckers produktioner. Dessutom förmånliga priser på utvalda titlar från andra förlag. 4 en enda regel I varje medlemstidning presenteras periodens bok. Om du inte vill ha den måste du avbeställa den före angivet datum. Bra att veta Har du mottagit en bokleverans bekostar du själv eventuell retur. Oavsett hur många böcker/produkter du beställer är pack och porto, för närvarande 39:- inkl moms/paket inom Sverige. Fakturan bifogas i din leverans. Uppsägning av medlemskapet kan ske via e-post, telefon eller post. Kontaktuppgifter till vår medlemsservice hittar du på tidningens baksida. 11

12 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IDROTTENS BOKKLUBB SVARA SENAST 30 JANUARI * * HANDBOLL Redo för handboll optimera din uppvärmning Forskning har påvisat faktorer i träningen som minskar risken för skador. Innehållet på denna webbplats hjälper dig att välja rätt övningar och genom att optimera uppvärmningen ökar du chanserna att förbättra din prestation och få ut mer av träningen. Du får drygt 100 övningsexempel med tydliga instruktioner och en enkel progression för stegring av träningen. Materialet riktar sig främst till ungdomar före och efter puberteten men en hel del övningar är applicerbara även på elitnivå. Vi önskar att uppvärmningens status höjs och att den används som ett naturligt tillfälle till riktad träning och inte bara för att man skall bli varm. Författarna Nytt webbmaterial Webbplatsen heter: svenskhandboll.se/redo FÖRFATTARE: Jennie Classon, Annelie Hallquist, Elvir Rakovic och Marie Wedberg UTGIVEN: 2014, webbplats ART NR: 5034 MEDLEMSPRIS: 198:- NU SOM WEBB! Individuell anfallsoch försvarsteknik Den nya webbplatsen svenskhandboll.se/ anfallforsvar innehåller 110 teknikmoment i handboll, framtagna av handbollsgurun Torbjörn Klingvall, och vänder sig till spelare, tränare och idrottslärare. Den tidigare dvd:n är nu ersatt av en webbplats för lätt åtkomst via mobiltelefon och dator. ART NR: 5054 MEDLEMSPRIS: 99:- Framtidens handbollspelare En bok om barnhandboll I boken hittar du allt från övningar och lekar till teorier om barns motoriska utveckling. Till varje kapitel finns diskussionsfrågor för reflektion och samtal. Boken riktar sig till dig som är ledare inom barnidrott och barnhandboll. Författare är Evy Nordström och Ulf Sandgren. ART NR: 5040 MEDLEMSPRIS: 189:- Målvaktsträning handboll Materialet är en webbplats med ett 60-tal filmer. Tekniker och övningar visas för målvaktens alla moment samt hur man lägger upp målvaktens träning från start upp till etablerad vuxen. Webbplatsens namn är svenskhandboll.se/malvakt. Författare är Jan Ekman och Thomas Forsberg. ART NR: 5048 MEDLEMSPRIS: 249:- KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR Medlemsservice Talsvar - dygnet runt: E-post: Telefon: Öppettider: Måndag torsdag: kl och Fredag: Adress vid retur: Idrottens bokklubb Holmbergs i Malmö AB Box Malmö Pg: Bg: Ansvarig utgivare: Ing-Marie Leidhammar Bokklubbsansvarig: Lena Skärhult Adress: Idrottens Hus, Stockholm Formgivning: Pär Lodin Omslagsfoto: John Hellström Nästa medlemstidning: 13 mars

13 Idrottens bokklubb c/o SISU Idrottsböcker Svarspost Kundnummer STOCKHOLM Frankeras ej! Idrottens bokklubb betalar portot. MEDLEMSTÄVLING Tävla och vinn en handledskompass För att delta i tävlingen: Kombinera kontrollnumren på kartan med rätt bokstav. Mejla ditt namn, adress, medlemsnummer och dina svar till Enbacka Skola, Gustafs SISU senast den 30 januari. De 20 först öppnade rätta svaren vinner en handledskompass. Kombinera kontrollnummer A Huset, NÖ hörnet B Häcken, S delen C Trädet, S sidan D Staketet, Ö delen E Lekställningen, N sidan Vinnarna meddelas via mejl. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren Skala 1: m SILVA BEGIN Höjdskillnad 2 m WRIST COMPASS Handledskompassen W o r l d G u i n n e s s R e c o är r d den perfekta 11 nybörjarkompassen för på såväl 2000 orienteringsin- platser maj 2016 tresserade ungdomar och vuxna som för skolorientering. Kompasshuset är gummerat och bandet sitter säkert på handen så att användaren kan fokusera på kartan och riktningen. Vill du köpa handledskompassen? Kontakta Silva Sweden AB via eller telefon: Priset för kompassen är 129:-/st. Vid beställning av 20 st eller fler ges 20 % rabatt. Orientera för att tävla Boken tar upp träning Sandytaoch tävling för målgruppen Öppen mark i skog juniorer och seniorer. Den Tät skog fokuserar på de fysiska, orienteringstekniska och Väg, mentala parkväg faktorer som är avgörande för Staket, opasserbar en bra prestation. ART NR: MEDLEMSPRIS: 245:- Dike Material för skolan OBS! Här får man inte springa! Orientera i skolan Klubb: Säterbygdens OK ART NR: Info: MEDLEMSPRIS: 185:- Hitta rätt ART NR: MEDLEMSPRIS: 119:- Teckenförklaring Skog Hus, byggnad Skärmtak Hårt underlag, asfalt, grus Mur, plank, opasserbar Beståndsgräns Träd; stort och litet Trappa Större stolpe, lyktstolpe Flaggstång, liten stolpe Kontaktperson: Per Sandberg Kartan ritad av: Göran Andersson

14 Motiverande samtal art nr: 1360 MEDLEMSNUMMER Du får din beställning i mitten av februari Vill du bara ha periodens utvalda bok behöver du inte göra något. Om du vill avbeställa periodens bok och/eller beställa andra böcker: Logga in på med e-post och medlemsnummer eller Sms:a till eller ring vårt talsvar tel , eller Posta svarstalongen nedan. SVARA SENAST DEN 30 JANUARI Enklast och snabbast beställer och avbeställer du på Där hittar du också hela bokklubbens sortiment och aktuella kampanjer. Om du har frågor kontakta vår medlemsservice. Kontaktuppgifter hittar du på tidningens baksida. Svars- och beställningstalong ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS 7571 Bra glid 179 kr 7583 Effektiv stresshantering 90 kr 5040 Framtidens handbollspelare 189 kr 7574 Framtidens ledarskap 289 kr Hitta rätt 119 kr 7538 Hälsa på recept 179 kr 5054 Individuell anfalls- och försvarsteknik, webb 99 kr 7575 Jag tvivlar på idrotten 169 kr 7576 Laget framför jaget 229 kr 7573 Lilla sportspegelns stora sportbok 179 kr 7581 Lionel Messi 96 kr 7582 Lär dig mer om människokroppen 99 kr 7578 Massagens anatomi 139 kr 5048 Målvaktsträning handboll, webb 249 kr 7579 Människokroppen, bok & dvd 294 kr 1298 Nya konditionstest på cykel, bok & tabellhäfte 199 kr 7577 Nystart! 189 kr Orientera i skolan 185 kr Orientera för att tävla 245 kr 5034 Redo för handboll, webb 198 kr 7562 Stretchingens anatomi 153 kr 7584 Stressa rätt! 195 kr ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS SvFF Målvaktstränarutbildning C 349 kr SvFF Tränarutbildning B Ungdom 449 kr SvFF Tränarutbildning C 349 kr Så funkar ungdomsfotboll 360 kr 7463 Våga sälja hälsa 269 kr 7580 Zlatan Ibrahimovic 96 kr Fyll i övriga beställningar här! EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS! Ange ditt mobilnummer och e-post här eller via så får du kostnadsfri sms- eller e-postavisering. Paket som aviseras med brev kostar 22 kr (postens avgift). Mobilnummer:... E-post:... Sms:a din beställning eller avbeställning till nummer och du får direkt ett bekräftelse-sms tillbaka Avbeställ periodens bok: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) nej (t ex: Bok nej) Beställning: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) artikelnummer på boken eller böckerna du vill ha. Vill du beställa flera titlar behövs mellanslag mellan varje artikelnummer. (t ex: Bok ) Avbeställning och beställning: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) nej (mellanslag) artikelnummer på boken eller böckerna du vill ha. Vill du beställa flera titlar behövs mellanslag mellan varje artikelnummer. (t ex: Bok nej 2200) Jag avbeställer periodens utvalda bok art nr: 1360 FAKTURAN SKA SKICKAS TILL FÖLJANDE ADRESS (OM EJ SOM OVAN) Förening/organisation/företag... Ref. person... Adress... Postnr/Ort... OBS! Var vänlig och tejpa inte ihop svarskortet! 14

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK Johan Kraft 2015-04-03 Detta dokument reglerar vilka utbildningar som ledare i Barkarö SKs verksamhet bör genomföra och arbeta efter. Välkommen som tränare i Barkarö Sportklubb!

Läs mer

Författare: Jim Thompson Art nr: 1270 Pris: 279 kr Medlemspris: 223 kr HANDBOK FÖR COACHER OCH

Författare: Jim Thompson Art nr: 1270 Pris: 279 kr Medlemspris: 223 kr HANDBOK FÖR COACHER OCH 2015 2016 2 Se hela utbudet på sisuidrottsbocker.se för dig som tränar barn & unga Idrottsledare för barn och ungdom Finns även som e-bok Författare: Ekblom, Engström m fl Art nr: 1254 Pris: 149 kr, e-bok

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare TEORI 1 SVENSK FOTBOLL Svenska Fotbollförbundet 24 Specialdistriktsförbund 3 200 föreningar 500 000 spelare VISION Fotboll Nationalsporten För alla och överallt MÅL FÖR SVENSK FOTBOLL Öka antalet utövare

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Handledning svenska fotbollförbundet c-diplom målvakt

Handledning svenska fotbollförbundet c-diplom målvakt 1 Handledning svenska fotbollförbundet c-diplom målvakt Handledning för användning av powerpointpresentation: C-Diplom Målvakt 2 7 20 28 39 Handledning för användning av powerpointpresentation: C-Diplom

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Barnfotboll Fotbollsglädje

Barnfotboll Fotbollsglädje Barnfotboll Fotbollsglädje Att vara Fotbollsförälder Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se Bra att tänka på och viktigt att veta om barn: Barn lär

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Samtalsunderlag. Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare.

Samtalsunderlag. Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. Samtalsunderlag Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. Samtalsunderlag Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som

Läs mer

Tränarutbildning i förening

Tränarutbildning i förening Tränarutbildning i förening Svenska Fotbollsakademin 2010 Information om tränarutbildningarna i Svenska Fotbollsakademins utbildningsprogram Tränarutbildning - Fotbollsträning Barn- och ungdomsträning

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter Välkommen till SISU-helgen den 29-30 september 2012! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande och duktiga föreningsmänniskor

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Mental tuffhet. Bildbyrån. Lärgruppsplan

Mental tuffhet. Bildbyrån. Lärgruppsplan Mental tuffhet Bildbyrån Lärgruppsplan Lärgruppsplan - Mental tuffhet Idrottsprestationer genomförs bäst automatiskt med en utvilad hjärna och en hög mental närvaro. Den vanligaste orsaken till sämre prestationer

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05 Idrottens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-05 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

MODELLEN. Dokumentation Individ Struktur - Kunskap. Copyright Hockeyfabriken talangutveckling med ambition

MODELLEN. Dokumentation Individ Struktur - Kunskap. Copyright Hockeyfabriken talangutveckling med ambition DISK MODELLEN Dokumentation Individ Struktur - Kunskap 1 Hockeyfabriken - Talangutveckling med ambition INNEHÅLL DISK - Komponenterna Vad blir slutprodukten? Hur dokumenterar vi i ett enkelt verktyg? Hur

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-12 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 1 HANDLEDNING

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 1 HANDLEDNING målvaktstränarutbildning i fotboll bas 1 HANDLEDNING LEDARSKAP - HANDLEDNING Spela, lek och lär Ledarens uppgifter Barns och ungdomars psykologiska utveckling Planering av träningstillfälle Instruktion

Läs mer

Mer harmoni Mindre stress

Mer harmoni Mindre stress Mer harmoni Mindre stress I förskola och skola En utbildningsdag för pedagoger till en bättre hälsa och arbetsmiljö för så väl vuxna som barn * Stress, en del av vardagen I den stress vi alla möter varje

Läs mer

Per Widén, Chef Utbildningsavdelningen SvFF. Varför/syftet Spelarutbildningsplan Bakgrund Grundbultarna Gruppdiskussioner

Per Widén, Chef Utbildningsavdelningen SvFF. Varför/syftet Spelarutbildningsplan Bakgrund Grundbultarna Gruppdiskussioner Per Widén, Chef Utbildningsavdelningen SvFF Varför/syftet Spelarutbildningsplan Bakgrund Grundbultarna Gruppdiskussioner Varför? Spelarutbildningsplanen beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening.

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening. Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet idrottslyftet 2017 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll 1 januari 2017 31 december 2017 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Svensk barn- och ungdomsfotboll

Läs mer

Utbildningsvecka 4 10 mars 2013

Utbildningsvecka 4 10 mars 2013 Utbildningsvecka 4 10 mars 2013 välkommen till FC motalas utvecklingsvecka 2013 Vad är FC Motala då? Jo, FC Motala är ett nätverk där Motala kommuns fotbollsföreningar jobbar tillsammans för att stärka

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Att vara idrottsförälder

Att vara idrottsförälder Att vara idrottsförälder Detta är ett studiematerial för er som är föräldrar till idrottande barn. För många barn är idrottsföreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön.

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGSPROGRAM VÅREN 2016 Åmål och Lysekil Plattformen Unga ledare Utbildningen riktar sig till aktivitetsledare för barn och ungdomar i åldern 7-15

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy Ingarö IF Fotboll 2016-05-10 Ingarö IF Ledningsgruppen Fotboll Barn- och ungdomspolicy Ingarö IF Fotboll Målet för Ingarö IF fotboll är att behålla så många spelare som möjligt,

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER Den röda tråden inom breddverksamheten BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLLEN BÖR I FÖRSTA HAND SE TILL ATT ALLA FÅR MÖJLIGHET ATT SPELA FOTBOLL I DEN UTSTRÄCKNING DE VILL, UPPLEVA GLÄDJE

Läs mer

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete Studieplan målinriktat -ledarskap och organisationsarbete av Annika Grälls och Tomas Ekman Svensk damfotboll befinner sig i en spännande tid. Klubbarna satsar, vi har våra första yrkesspelare. Mer tid

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-26 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer