Tänk om, tänk nytt. SAAB rullar på Victor Muller om nytänkande och framtiden. Nya marknader, nya risker Stort temanummer om Risk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om, tänk nytt. SAAB rullar på Victor Muller om nytänkande och framtiden. Nya marknader, nya risker Stort temanummer om Risk"

Transkript

1 eye Eye on executive matters no SAAB rullar på Victor Muller om nytänkande och framtiden Nya marknader, nya risker Stort temanummer om Risk Kommunicera mera Dagens CFO är både en expert på siffror och en god kommunikatör Noreena Hertz är professorn som utmanar det ekonomiska etablissemanget: Tänk om, tänk nytt eye

2 Innehåll: Nr Sid 4 Sid 7 Sid 8 Tema: Risk. Nya risker knackar på dörren. Alfa Laval. Ökad riskrapportering en naturlig utveckling. Eye on. 10 Sid 10 Fem frågor till vinnaren av Risk Transparency Award Sid 12 Efter transaktionen. Entreprenörsandan inom Saab lyfts fram. 4 Sid 16 Porträtt. Lyssna inte på experterna! Det uppmanar Noreena Hertz, professor i ekonomi. Sid 20 Tillväxtmarknader: Asien. Electrolux satsar på att ta fler marknadsandelar. Sid 22 Framtidens CFO. En superhjälte? Sid 25 Eye ear mind. Leda utan styrning framtidens melodi. 16 Sid 26 Tänk om... akutsjukhusen privatiseras. Sid 28 Ernst & Young noterar. Sid 31 Krönika. Kinas makalösa gröna satsning. Av Karl Hallding ges ut av Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, Box 7850, Stockholm, Redaktionsråd: Björn Gustafsson, Karin Sancho, Björn Grundvall, Mats Andersson Lohi, Lars Träff, Helena Herlogsson, Erik Åström. Ansvarig utgivare: Teresa Palmquist. Chefredaktör: Andres Freisinger, e-post: Redaktion och produktion: Spoon Publishing AB. Redaktör (Spoon): Petra Malm. Omslagsfoto: Thron Ullberg. Tryck: Sandvikens tryckeri, Sandviken. ISSN: Ernst & Young AB delar inte nödvändigtvis de åsikter som enskilda personer uttrycker i tidningen. Citera oss gärna, men ange källan. Uppgifterna i denna publikation har noggrant kontrollerats, men bör inte användas som slutgiltigt råd i enskilda situationer. Kontakta våra rådgivare för detaljerad information. 2 eye

3 eye ledare Hur riskmedveten är du? RISK. Rör man om lite bland bokstäverna bildas ordet KRIS. Och kriser har vi haft gott om under året som gått. Tyvärr är bolagsbedrägerier, spruckna bubblor och allmänna finansskandaler ett vanligt förekommande inslag som går långt tillbaka i tiden; bortom Enron, bortom Kreugerkraschen, bortom tulpanlöksbubblan i Holland och förmodligen hela vägen tillbaka till kapitalismens vagga. När maktspel, katastrofer, spekulation och ren och skär girighet blandas in i företagsverksamheten skjuter naturligtvis risken i höjden, oftast med en våldsam krasch som oundviklig konsekvens. Men måste det vara så? Jag tycker inte det. Du som är en återkommande EYEläsare eller hört mig tala på någon av Ernst & Youngs seminarier eller konferenser, vet redan att jag inte nog kan betona vikten av riskrapportering, riskhantering och transparens. Eftersom vår värld förändras ständigt måste även riskhanteringen förändras och utvecklas, något som jag i min roll som vd dagligen kommunicerar till medarbetare och kunder. Jag vill dock gå ett steg längre i resonemanget kring risk och kris. Vi var och en av oss måste våga ställa oss frågan: Vilken är min personliga roll i sammanhanget? Det är ju så lätt att gömma sig bakom siffror, företagshierarkier, globala konjunkturer eller bara ett simpelt det var inte mitt fel och peka på någon annan. Jag tror snarare att boven i krisdramat är företagskulturen. Och då företagskulturer i sin tur byggs av enskilda människor som du och jag, så måste vi uppmuntra mer personligt ansvar och eftersträva att vi lever som vi lär. I det här numret har vi förutom riskområdet även valt att belysa tillväxtmarknaderna. Vi möter bland andra professor Noreena Hertz, en av världens främsta auktoriteter inom ekonomisk globalisering som diskuterar vikten av att våga ifrågasätta givna sanningar. Jag vill också passa på att göra dig uppmärksam på vår färska rapport The multi-billion dollar black hole där ytterligare ett riskmoment uppenbarar sig i samband med konjunkturförändringarna och tillväxtmarknadernas lockrop: företagen står redo att investera, men osäkerheten är större än någonsin kring vilka investeringar man ska göra. Slutligen vill jag påminna om att förutom alla våra tjänster som vi erbjuder, är det också viktigt att Vi måste uppmuntra mer personligt ansvar och eftersträva att vi lever som vi lär. komma ihåg att våra medarbetare alltid finns till hands för att lyssna, förstå, ge råd och hjälpa. Oftast är vi bara ett mejl eller telefonsamtal bort. Tveka inte att kontakta oss! Jan Birgerson, vd, Ernst & Young Vill du kommentera min krönika är du välkommen att skicka ett mejl till Bortkastade investeringar Nästan hälften av de globala företagen uppger i en ny studie att de kommer att öka sina investeringar i riskhantering de kommande månaderna. Satsningen på riskhantering i organisationen är en naturlig följd av finans krisen. Investerare och huvudintressenter i företagen ser riskhanteringen som ett mått på företagets stabilitet. 44 procent av de tillfrågade företagen anser att det är svårt att följa upp de åtgärder som vidtas. Något som kan göra de stora investeringarna verkningslösa. Rapporten "The multi-billion dollar black hole bygger på 567 telefonintervjuer som genomfördes i 13 europeiska länder i juni 2010, och finns att ladda ner från eye

4 eye risk Nya risker kräver skärpt sinne I dag är de flesta företagen medvetna om den direkta kopplingen mellan affärsnytta och riskhantering. Dåligt hanterade kan risker dra ner ett företags anseende och varumärke i botten. De kan även skapa svallvågor som slår över på en hel bransch. Text: Petra Malm Foto: Mattias Bardå 4 eye

5 eye risk Många företag har utvecklat en mer holistisk syn på risk. De kommande bankregleringarna förorsakades av ett alltför högt risktagande hos vissa finansiella institut under finanskrisen. Detta är ett exempel på hur nya krisrelaterade regleringar påverkar en hel bransch. BP:s oljeutsläpp är ett annat. Innan oljekatastrofen i Mexikanska golfen fanns det starka drivkrafter från såväl oljebolagens sida som från politiskt håll att vidareutveckla tekniker för djuphavsborrning. Nu har i stället kraven på nya och striktare regleringar och förändrade tillståndsprocesser ökat, vilket leder till minskade möjligheter inom global oljeprospektering. Därmed drabbas hela branschen, berättar Kristian Kallenberg. Kallenberg har doktorerat i riskhantering och företags ansvar vid Handelshögskolan i Stockholm. I avhandlingen Business at risk har han intervjuat företrädare från ett tjugotal svenska industriföretag för att ta reda på hur de arbetar med riskhantering och riskrapportering. Svenska bolag har historiskt sett alltid legat långt framme i sin riskhantering relaterad till miljöfrågor och frågor kopplade till arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor. Detta har bidragit till hur företagen nu även sköter sin CRrelaterade riskhantering. I sin studie har han tittat på två case som rör kemikalieriskhantering. Resultaten visar att företagens riskstrategier tydligt påverkats av den svenska försiktighetsprincipen. Kristian Kallenberg förklarar att företagens riskhantering har förändrats över tid. De ökade behoven från internationell lagstiftning, finansiella aktörer och försäkringsbranschen har lett till en mer strukturerad riskhantering och ökade krav på riskrapportering. Företagen utsätts även ständigt för nya risker, som till exempel är kopplade till IT-användningen, outsourcing, korruption och en ökad mediabevakning. Ett havererat it-system, en betalad muta eller undermålig due diligence av en leverantör kan påverka varumärket negativt under en lång tid, säger han. De nya riskerna, i kombination med en skärpt mediebevakning, ökar kraven på riskhantering och riskrapportering. Företagen måste också kunna hantera publika kriser och svara upp mot det ökade intresset för CR-frågor. Det har lett till att många företag utvecklat en mer holistisk syn på risk, ett bredare perspektiv som omfattar Kristian Kallen berg har doktorerat i riskhantering- och rapportering vid Handelshögskolan i Stockholm. Tre trender inom riskrapportering Ökad likriktning Internationella regelverk som COSO I och II samt KonTraG sätter ribban för många globala företags riskrapportering, även i de länder som inte måste rapportera efter dessa regelverk. Frivilliga åtaganden för riskhantering, som ISO och Global Compact (GRI), driver också utvecklingen mot ökad likriktning. Holistiskt synsätt med ERM Ökad globalisering leder till ökade risker på alla fronter. Därför väljer alltfler företag på att anamma en holistisk syn på risk. De använder ett så kallat enterprise risk management, ERM, som omfattar ett spektra av risker. Förutom att erbjuda en modell över hur risker interagerar och på verkar varandra blir ERM också ett viktigt instrument för att mäta, värdera och hantera risker. Numera är det inte ovanligt att företagen tillsätter en chief risk manager eller en oberoende riskkommitté. CR nära knutet till risk Människor världen över engagerar sig i tusentals frågor inom miljö- och CR-området. En företagsskandal blir blixtsnabbt globalt uppmärksammad. Likaså kan ett positivt ställningstagande från ett företag skapa ovärderlig goodwill som stärker varumärket och skapar fler affärer. I dag är CR ett riskområde som kräver maximal uppmärksamhet. eye

6 eye risk alla typer av risker och hur de interagerar och påverkar varandra, ett så kallat enterprise risk management, förklarar Kristian Kallenberg. Utöver regelverk, lagstiftning och frivilliga åtaganden måste företagen anpassa och utveckla sina egna strategier utifrån den verklighet och kontext de befinner sig i. Det går inte att sätta en generell standard för alla företag, ibland inte ens inom samma bransch. Ett företag med en internationell närvaro måste utveckla sina globala riskpolicyer och målsättningar och sedan anpassa dem till de olika marknader de verkar på. Även medarbetarna är en viktig grupp att ta hänsyn till. Studien visar att de har ett stort engagemang, i synnerhet vid risk kopplad till miljöfrågor. Det är viktigt att förstå kulturella och nationella aspekter, anställdas beteende och skillnader i lagar och regler. Om ett företag har verksamheter i olika länder blir det svårare att ha en nollvision i sin generella riskpolicy, säger Kristian Kallenberg. Till exempel, förklarar han, kan ett företag som vill införa en nollvision för fallskador ha lättare att göra detta i Sverige tack vare den svenska arbetsmiljölagstiftningen, jämfört med länder som inte har det. Attityder till rökning, lojalitet till företaget, men även en mer generell attityd till miljön kan behöva vägas in och påverkar företagens utsatthet för risk. Det kan låta banalt, men det påverkar i hög grad hur ett företag bör resonera när det utvecklar globala, nationella och till och med lokala riskpolicyer, säger Kristian Kallenberg. Det ökade intresset för ansvars- och miljöfrågor har Kristian Kallenberg. Det är viktigt att förstå kulturella och nationella aspekter. Om ett företag har verksamheter i olika länder blir det svårare att ha en nollvision i sin generella riskpolicy. satt avtryck på flera sätt. CR kritiseras ibland för att anses vara lite vagt. Men det finns både mjuka och hårda delar inom området. Ett riskhanteringsperspektiv kan konkretisera detta. Det handlar om att identifiera, mäta och kvantifiera risker och hitta vägar för att hantera dem. Detta legitimerar arbetet samtidigt som mer kvantitativa analyser intresserar försäkringsbolag och finansiella aktörer, menar Kristian Kallenberg. Till exempel tog Apple bort bromerade flamskydd i sina produkter på bara några veckor, efter kritik från konsumenter och granskning i media. Företaget stärkte därmed varumärket, minskade sin reputation risk, och behöll kunderna. Detta visar på vikten av en bred och anpassad hantering av risker, att utveckla strategier med olika intressenter i åtanke, avslutar Kristian Kallenberg. I dag vill alla prata risk Styrelseansvaret för riskhantering har utvecklats mycket sedan jag började med det här arbetet i början av 2000-talet. Då var det en ganska ostrukturerad fråga, med många diskussioner om varför man skulle arbeta med risk och vad värdet var av att strukturera sitt riskarbete. Sedan 2005 har diskussionerna vänt, säger Håkan Molin, partner och ansvarig för Risk advisory services på Ernst & Young. Nuförtiden, menar han, finns det inte en enda vd eller styrelse som inte tycker det är viktigt att arbeta med riskhantering. Fokus ligger snarare på hur man ska göra det. Styrelsens roll har blivit mycket tydligare. Det finns också en avvägning mellan beslutsfattande och att skapa transparens och kontroll. Hur säkerställer vi att informationen används på rätt sätt och att man inte förmedlar alltför mycket information? Det handlar om att bygga en kultur av transparens och att lita på varandra, säger han. CR-frågorna måste in som en naturlig del i riskhanteringsprocessen och på alla nivåer i företaget. I det sammanhanget är det viktigt att lyfta CR som en förutsättning för att skapa affärsvärde bortom den Håkan Molin, ansvarig för Risk advisory services, Ernst & Young. kommunikativa effekten. Jag tror på nästa nivå där man integrerar samhällsansvar i produkterbjudandet. Kunderna väljer företaget för att det stämmer bättre överens med deras värderingar. Det är först då CR har genomsyrat verksamhet, beslutsprocess, produktutveckling och faktisk leverans, säger Håkan Molin. 6 eye

7 eye risk Riskarbetet måste prägla hela organisationen På Alfa Laval får cheferna skriva under ett alldeles speciellt avtal. Där förbinder man sig att alltid följa företagets grundläggande principer och göra allt för att dessa efterlevs. Text: Petra Malm Foto: Gao Erqiang När Alfa Laval registrerades i USA i början av 2000-talet lydde de därmed under SEC 2000 och sedan även under Sarbanes-Oxley Act. Det bidrog till en ökad rapportering och reglering av formaliseringsfrågor. Det var där det började. De ökade kraven på formalisering var en konsekvens av ett antal företag som inte skött sig i branschen. Det finns inte utrymme för förtroendebaserad rapportering på samma sätt längre. För trots rapporteringsverktyg så kvarstår det faktum att det finns vanliga människor som faller för frestelser, säger Thomas Thuresson, CFO på Alfa Laval. Inom företaget har det skett en löpande utveckling av funktioner som är kopplade till hur risker hanteras och följs upp. Förutom reglering, har kraven på individer i företaget formaliserats, och internrevisionsfunktionen har stärkts. Medarbetarna på chefsnivå måste skriva under ett dokument med vissa bärande, grundläggande principer inom Alfa Laval. Alla uppmärksammas på att de har ansvar för att dessa principer efterlevs inom organisationen. Det gör att vi har en bas för att kunna säga du inte har gjort vad du lovat här, om något går fel. En tydligare formalisering kring de här frågorna gör också att du som ansvarig chef lägger ner mer tid på att fundera på dessa åligganden och frågor, berättar han. Vad är viktigt att belysa i sin riskrapportering? I den operationella verksamheten kan det handla om att säkerställa villkoren redan i förberedelserna för en offert inför en affär. Ett annat exempel kan vara att följa upp enskilda, dominerande kunder i verksamheten, eller se över hur strukturen ser ut och fungerar i försäljningsorganisationen ut mot kunderna, förklarar Thomas Thuresson. Han påpekar att man i varje verksamhet måste identifiera vad som är de största riskerna, vilket i sig inte är några konstigheter. Rapportering av risker i årsredovisningar har på senare tid blivit allt tydligare och fylligare. Detta är också en naturlig utveckling, menar Thomas Thuresson. Delårsapporten är i dag lika lång som årsredovisningen var för 20 år sedan därmed följer ett ökat Alfa Lavals tillverkning i Jiangyin, Kina. perspektiv på riskrapportering. Rapporteringen av kraven är en reflektion av den ökade transparensen av bolagets ökade utfall rent generellt sett, säger han. Det finns inte utrymme för förtroendebaserad rapportering längre. I Alfa Lavals fall speglar riskredovisningen hur frågorna drivs i företaget. När det finns en struktur i hur vi arbetar med detta i styrelsesammanhang och i den löpande verksamheten så blir det också lättare att skriva om frågorna. Det som är viktigt i dessa sammanhang är att det här arbetet är en integrerad del av den operationella organisationen, annars blir resultatet bara byråkrati och en hyllvärmare. Den löpande verksamheten måste ta ansvar för det den gör och våra egna kontrollfunktioner måste vara de som kontrollerar att det görs rätt, säger han. Thomas Thuresson, CFO, Alfa Laval. eye

8 eye on Inte så smart använda smartphones En ökad användning av privata mobiltelefoner och smartphones hos anställda har inte bara sina fördelar. Att medarbetarna kan nås och arbeta på andra tider än kontorstid, och att företaget slipper ta kostnaden för tekniken, måste vägas mot att det finns en risk med att låta medarbetarna handskas med företagets information i sina privata mobiler och datorer, konstaterar cfo.com. När anställda går vidare till andra uppdragsgivare, eller en konkurrent, finns det också en risk för att företagshemlig information följer med, varnar cfoworld.se. Men riskerna kan minskas. Medarbetarnas anställningsavtal bör till exempel alltid innehålla en sekretess reglering. Sekretessåtagandet bör även omfatta tiden efter anställningens upphörande för att ge avsedd effekt. Företaget kan då skydda sina företagshemligheter, vilka enligt lagen om skydd för företagshemligheter omfattar information som: kan sättas på papper. Yrkeserfarenhet och kunskap omfattas dock ej. rör affärs- eller driftsförhållanden. Informationen måste ha med företagets affärsverksamhet att göra. Privat skvaller om kollegor omfattas inte. avser näringsidkares rörelse. är hemlig. Hemligheter kan exempelvis vara: affärsplaner, konsultregister, offerter, pris- och kalkylunderlag. kan orsaka skada i konkurrenshänseende, det vill säga om den röjs så ska det vara till nackdel för arbetsgivaren i konkurrensen. Källa: Foto: Scanpix Med en sekretessreglering i medarbetarnas anställningsavtal tar företaget ett viktigt steg i riskarbetet. 8 eye

9 eye on Foto: Getty Så hanterar du en komplex omvärld Hur ska vi hantera den snabba omvälvningen vi står inför, där teknologin ständigt förändras, konjunkturer skiftar i rasande takt och u-länder förvandlas till i-länder? I IBM:s nya undersökning CEO Study, som baseras på 1500 intervjuer med företagsledare från hela världen, har man identifierat tre framgångsfaktorer. Dessa är: 1Bejaka kreativt ledarskap. De framgångsrika företagen har valt kreativitet som den viktigaste ledaregenskapen. Cheferna kännetecknas av att de är öppna och innovativa, särskilt i sättet de kommunicerar med den nya generationen medarbetare och kunder. De vågar förändra när verksamheten går som bäst. Gör som Nike, utveckla tillsammans med kunden. 2Utveckla tillsammans med kunden. Företag som exempelvis Nike och Apple ger makt till sina kunder. Nike låter kunderna designa egna skor och Apples kunder får tillverka egna applikationer till iphones. De företagsledare som lyckas i framtiden kommer att prioritera intimiteten med kunderna och låta dem påverka produkten. 3Förenkla verksamheten. När teknologi och konjunktur förändras i snabb takt, ser framgångsrika företag till att ha en förenklad organisation som de lätt kan skala upp och ner. Andra metoder är att samarbeta med andra och att ha flexibla kostnadsstrukturer. Källa: Nr 2 World Economic Forum har rankat vilka ekonomier som är de mest konkurrenskraftiga. På första plats kom Schweiz, följt av Sverige som nummer två. Singapore kom som trea, och USA föll från förra årets andraplats till fjärdeplatsen. Kina avancerade från 29 till 27:e plats. Svenska varumärken rankas högt i grön studie Ekologiskt och svenskt hör ihop, i alla fall om man får tro en nyligen gjord studie konsumenter från sju länder har utsett vilka varumärken som de anser är mest ekologiska. I toppen finns Ikea, Nivea, Microsoft, Dove och Nokia. I studien framkommer också att konsumenter i exempelvis Indien och Brasilien värderar miljön högre än priset när de handlar en vara, medan man i västländerna tycker att priset är viktigare. Undersökningen är gjord av kommunikationsbyrån Cohn & Wolfe. Sänkt tillväxtprognos för G7 Det började bra. Årets två första kvartal visade på en tillväxt inom G7 med 3,2 respektive 2,5 procent. Tredje kvartalet beräknas falla till 1,4 procent för att fortsätta ned till 1,0 procent under fjärde kvartalet, uppger OECD. Den beräknade nedgången beror bland annat på försvagade indikatorer, låg nivå på kreditgivningen, försämrade inköpschefsindex samt en konstaterad inbromsning i lyftet för industriproduktionen. Ekonomierna kommer att ha ett fortsatt behov av skuldsanering, och risken för fallande bostadspriser är fortsatt stor. Andra faktorer som kan påverka tillväxten negativt är en förvärrad situation på arbetsmarknaden samt en fortsatt osäkerhet kring skuld- och budgetproblem bland stater. Penningpolitisk stimulans måste förlängas eller till och med öka om den inbromsning som nu äger rum blir ihållande och planerna på budgetåtstramningar i G7-länderna fullföljs, enligt OECD. Foto: Scanpix eye

10 Bäst på risk Trelleborg vann årets Risk Transparency Award. Företaget har, enligt juryns motivering, i sin års redovisning tydligt kommunicerat hur de hanterar en allt mer komplex och föränderlig värld med en mer holistisk och sammansatt riskbild. EYE har träffat Bo Jacobsson, CFO på Trelleborg. Text: Petra Malm Foto: Adam Haglund Hur känns det att få priset? Det är trevligt att få en utmärkelse för det arbete som läggs ner. Det här är ett pris som vilar i många händer. Riskhanteringen genomsyrar hela företaget och den stora delen av arbetet sker ute i verksamheterna. Vad är det som gör ert riskarbete så framgångsrikt? Det viktigaste är att det är ett kontinuerligt arbete, och att få folk att engagera sig. Bra riskhantering sker alltid direkt i den operativa verksamheten. Nya komplexare tider ställer högre krav på en god riskhantering. Hur har det påverkat er? Om man ser till förra året så var det de dramatiska efterdyningarna av finanskrisen, med enorma volymnedgångar som följd. De flesta företag var tvungna att reagera snabbt och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Många fick finansieringsproblem och det ökade riskerna i verksamheten. Vi började ganska tidigt med åtgärder som inriktade sig på att förbättra våra strukturer. Vi hade i förväg arbetat en del med scenarier, hur vi kunde påverka våra kostnader vid eventuella volymnedgångar, så vi var till viss del förberedda. När krisen bröt ut tog vi tydliga beslut om vad vi skulle göra, vilket var bra. Till följd av krisen gjorde vi en nyemission för att skapa en större finansiell rörlighet. Vi har också arbetat med att stärka upp balansräkningen och satsat kraft på att finansiera offensiva åtgärder. Ser man till förändring i ett medellångt perspektiv, är utvecklingen i tillväxtmarknaderna en aktuell fråga. Vi har satsat på att investera och växa där, och det påverkar också vår riskhantering. Det är nya marknader och geografier att hantera. Där handlar det om att sätta sig in lokala förhållanden och regler samt tillsätta rätt kompetenser och personer för att säkerställa rätt kunskapsnivå. Ni har identifierat jumborisker som redovisas i er årsredovisning. Kan du berätta mer om dem? De har en betydande påverkan på koncernen, men ligger utanför de löpande riskerna. Vi identifierade dem 2008, och har bland annat fortsatt definiera upp våra kritiska anläggningar och hur riskbilden ser ut för dem, samt hur vi kan minska riskerna där. I år fortsätter vi arbetet med att informera och utbilda om de olika riskerna ute på våra affärsenheter. Bra riskhantering sker alltid direkt i den operativa verksamheten. Hur ser er praktiska riskorganisation ut? Vi har en ERM-board, Enterprise Risk Management, med representanter från staben och affärsområdena, för att möjliggöra en koncernövergripande överblick. Allt arbete sker dock i den löpande verksamheten och inom affärsområdena. Det gäller att ha en viss struktur för att fånga upp en del risker och se hur de har betydelse för koncernen. Att få grepp om dem, summera dem och sedan göra en riskbedömning totalt sett på koncernnivå. På varje affärsenhet finns det personer som arbetar med alla typer av risker som kan uppkomma, och vi har ett särskilt system för att säkerställa att vi kan hantera och reducera de risker som kan dyka upp. Om Risk Transparency Award. Ernst & Young delar varje år ut Risk Transparency Award till det företag som bäst genomlyser sin riskexponering och hantering av riskerna i årsredovisningen. Valet av vinnare baseras på en utvärdering av svenska börsbolags årsredovisningar. Företagen som deltar i tävlingen är samtliga noterade bolag på Large och Mid Cap i Sverige.

11 Viktoria Bergman, kommunikationschef på Trelleborg, tar emot Risk Transparency Award 2010 på Ernst & Youngs riskkonferens den 1 oktober i Stockholm. Prisutdelare är Jan Birgerson, vd för Ernst & Young. Så bedöms riskrapporteringen Bo Jacobsson, CFO på Trelleborg. Håkan Molin är partner i Ernst & Young och medlem i juryn för Risk Transparency Award. Han beskriver juryarbetet som en process där man bedömer årsredovisningarna utifrån fyra grundläggande kriterier: Tillgänglighet: Hur lättillgänglig 1 riskredovisningen är. Är den lätt att hitta? Finns den samlad under en rubrik, eller måste man leta igenom hela årsredovisningen för att hitta den? Arbetssätt: Hur arbetar företaget med risk. Hur ser ansvar, 2 process och organisation ut? Framkommer det hur man arbetat praktiskt med risk ute i verksamheten? Tydlig koppling till företagets 3 strategi och mål. Riskbeskrivning: Hur väl är 4 risken beskriven? Är den analyserad? Finns det argumentation kring hur man tänker kring scenarier, tänkbara utfall och hur väl är det beskrivet hur hanteringen ser ut? Det kan vara bra att tänka på att det finns en paradox i att beskriva sina risker utförligt och tydligt. Det är viktigt att vara transparent och tydlig gentemot sina intressenter, men samtidigt finns det en risk i sig i att lämna ut för mycket information om sitt strategiarbete, kommenterar Håkan Molin. Trelleborg ska ha en stor eloge för sitt transparenta sätt att presentera vad de gjort och vad som ligger i framtiden, att de är öppna med att de har en del kvar att göra på riskom rådet. Deras modell och process skapar trygghet, vilket gör att man litar på hur de redovisar sina risker, sammanfattar Håkan Molin. eye

12 Nytänkande ska få Saab att rulla Det är ingen överdrift att säga att transaktionen var komplex när sportbilstillverkaren Spyker skulle köpa Saab tidigare i år. Nu vill Victor Muller, vd för Spyker Cars och styrelseordförande i Saab Automobile blicka framåt och få företaget på hjul igen. Text: Peter Wiklund Foto: Mattias Bardå När Victor Muller tittar i backspegeln kan han konstatera att transaktionsperioden kännetecknades av ett minst sagt intensivt arbete. Vi var inte mer än fem personer som skulle se till att allt gick i lås parallellt. Vi jobbade 90 dagar i sträck, 20 timmar om dygnet under den perioden, berättar han. Den stora utmaningen hos alla inblandade var att hela tiden uppbåda ny energi för att kunna gå vidare. Minst ett tiotal gånger kändes det som om hela affären hade gått i stöpet. Och då var det viktigt att få de ansvariga på Saab att inte förlora hoppet de hade ju nyligen varit med om en försäljningstransaktion som inte blev av. Samtidigt som varumärket nu putsas, satsar Victor Muller hårt på att ingjuta nytt hopp hos återförsäljarna. Många har drabbats hårt under den kaotiska period som Saab har gått igenom. Våra återförsäljare har trots en haltande bilproduktion varit uppfinningsrika och fokuserat på after-sales eller att sälja begagnade modeller. Victor Muller är mycket nöjd med det verktyg företaget nu har för att såväl förstärka varumärket som att skapa hopp hos återförsäljarna: den nya modellen 9-5. Att kunna presentera en ny bra modell är självklart det allra bästa sättet för en biltillverkare att visa att det finns potential och att man är vid liv. Han berättar vidare om ännu fler kommande modeller som ska rosa marknaden. I november premiärvisas 9-4x i Los Angeles, nästa år kommer en 9-5 herrgårdsvagn och under 2012 ska Saabs nya bread-and-butter -bil 9-3 se världens ljus. De viktiga marknaderna är för närvarande USA, Storbritannien och Sverige, men han ser stora möjligheter även utanför dessa marknader. Saab är i dagsläget nästan inte alls representerat i de viktiga BRIC-länderna. Allt vi gör där kommer att bli ett tillskott till vår affärsplan. Kina som ligger högst i prioritet av BRIC- länderna, följt av Ryssland, Brasilien och Indien. Victor Muller vill se en etablering så snart som möjligt i de här länderna, men avstår från att precisera en tidplan. Vi var inte mer än fem personer som skulle se till att allt gick i lås parallellt. Vi jobbade 90 dagar i sträck, 20 timmar om dygnet under den perioden. Den stora utmaningen är att hitta rätt partner för distribution och lokal produktion. Samtidigt kan vi mycket väl tänka oss att gå in på egen hand också. Victor Muller berättar att han för egen del har skaffat sig erfarenheter av att göra affärer i alla BRIC-länder under flera års tid. Han hyser dock fortfarande en stor respekt för de kulturella och politiska skillnaderna jämfört med västländerna. Vi kommer alltid att se till att skaffa oss förankring genom att ta hjälp av exempelvis svenskar eller holländare som verkar i det aktuella landet och är ordentligt involverade i affärer där. Ett av Victor Mullers närmaste mål är att sänka nivån för break-even till en produktion av bilar. Något som 12 eye

13 Victor Muller, vd för Spyker Cars och styrelseordförande i Saab Automobile. eye

14 Att inte längre tillhöra ett stort konglomerat innebär bland annat att i högre grad tänka utanför boxen. Victor Muller. 14 eye

15 Global närvaro för affärernas skull Affären mellan Saab och Spyker är ett bra exempel på den sortens affärer som blir allt vanligare och samtidigt mer komplexa i globaliseringens tidevarv. För att möta marknadens krav på gränslösa tjänster har Ernst & Young skapat EMEIA som omfattar verksamheterna i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika. EMEIA garanterar ett effektivt kunskapsutbyte över 87 länder och en integrerad struktur över landsgränserna. EMEIA är en del av Ernst & Youngs globala integrerade organisation. Ernst & Young är revisorer för Saab i Sverige och i Holland är vi revisorer för Spyker. Vårt kunskapsutbyte över nationsgränserna kommer kunderna tillgodo på många olika sätt. För en stor internationell aktör med expansionsplaner är det givetvis extra viktigt, kommenterar Helene Siberg på Ernst & Young. Helene Siberg, branschansvarig, Automotive på Ernst & Young. har orsakat viss skepsis i medier med tanke på att Saab är känt för att redan ha en effektiv och flexibel produktion. I slutet av nästa år kommer vi ha nått dit, säger han. Han förklarar att en del av lösningen hänger ihop med hur hela branschen har förändrats. Nu är det entreprenörs andan som måste lyftas fram och få styra besluten inför framtiden. Vi måste hantera en hel del frågor på ett annat sätt än tidigare. Att inte längre tillhöra ett stort konglomerat innebär att i högre grad tänka utanför boxen vi har ju ett eget ansvar och kan inte vänta på att någon från Detroit, eller någon annanstans, och räddar oss om vi skulle fatta fel beslut. Det är dags för nytänkande, bland annat i form av samarbeten över tidigare starkt cementerade gränser. Och just modet att tänka nytt låg bakom beslutet att inleda ett samarbete med BMW. Under hösten kunde man läsa i dagstidningarna att den tyska biljättens motorer ska användas i Saab-bilar från och med Att få kalla BMW vår partner gör mig upprymd och mycket stolt. Det är en milstolpe för Saab. BMW-avtalet visar att Saab är här för att stanna. Man går inte in i något sådant här om man inte ser långsiktigt på det, kommenterade Victor Muller i ett pressmeddelande när samarbetet tillkännagavs i slutet av september Ett annat exempel är det pågående samarbetet mellan Mercedes och Renault, som för bara två år sedan hade betraktats som otänkbart. Nu finns det fantastiska möjligheter att skapa samarbeten med de partner som är fantastiska just för Saab vi behöver inte tänka på hur det ska påverka andra märken, som GM tvingades göra. Transaktionen steg för steg Den 24 februari 2010 skedde det formella ägarbytet av Saab Automobile. Då inleddes en period där flera parallella transaktioner var tätt sammanflätade: Den 5 juli genomfördes den avslutande delbetalning till GM, vilken innebar att Spyker betalat motsvarande dryg 560 Mkr för Saab Automobile. Lån av European Investment Bank (EIB) Finansiering hos GMAC Betalning till GM 24 februari 5 juli Victor Muller ställer höga krav på nya blivande samarbetspartner: de ska ha goda finanser, starka politiska nätverk, entreprenörsanda och givetvis en målinriktad ledning. Den här typen av partnerskap kommer att vara ytterst viktiga framöver, inte minst på nya marknader. Ägarbytet av Saab Automobil Garanti från Riksgälden Utköp av Vladimir Antonov Avslutande delbetalning till GM eye

16 eye porträtt Vi måste lära oss att bli mer skeptiska till det som sägs och våga ifrågasätta mer. 16 eye

17 eye porträtt Smarta beslut kräver ett smartare tankesätt Världen är långt större och mer komplex än några ekonomiska modeller. Vi skulle alla tjäna på att vara mer kritiska till vad experter säger och till de beslut som fattas, säger Noreena Hertz. Hon är professor i ekonomi och har arbetat med att förutsäga den globala, ekonomiska utvecklingen under de senaste 20 åren. Under World Economic Forum 2004 blev hon vald till Young Global Leader of Tomorrow. Text: Petra Malm Foto: Thron Ullberg Hennes resonemang är kontroversiellt och hon är inte rädd för att utmana etablerade teorier och experter. Själv säger hon att hennes kritiska tankesätt väcktes redan i skolan när läraren visade de ledande ekonomiska modellerna på svarta tavlan. Hon nöjde sig inte med det som skissades upp utan ansåg att det måste finnas mer som formar beslut och händelser i vår omvärld. Uppfattningen stärktes under åren i Ryssland, där hon bland annat hjälpte till att etablera landets första post-kommunistiska börs, och sedan blev rådgivare åt Boris Jeltsin för att guida honom i marknadsekonomins grundvalar. Att bara applicera en västerländsk kapitalistisk modell, utan att se den sociala kontext den ska verka i fungerar inte, menar hon. Det var en tid när det inte fanns många erfarenheter att falla tillbaka på, och mycket behövde tänkas igenom från grunden. Även senare, när jag arbetade med fredsprocessen i Mellanöstern, handlade det om att se situationer i sin kontext, och förstå vad beslutsfattarna influeras av: tro, föreställningar, utbildning, bakgrund. Den senaste forskningen på området visar på resultat i samma riktning. För att fatta smarta beslut måste vi tänka på ett smartare sätt. Som ekonom bör jag integrera ekonomi med andra discipliner till exempel psykologi, antropologi och sociologi, förklarar hon. Under de senaste åren har jag observerat detta men också sökt förstå varför vi tar de beslut vi tar och hur vi kan göra det annorlunda. Jag har arbetat med inspirerande företag som tänker annorlunda, kreativt och vågar trotsa normen. De ser världen ur ett mer holistiskt perspektiv, och väger in olika typer av risker i sina analyser, känner av vad som fungerar i den verkliga världen och varför. Som akademiker har jag förmånen att kombinera två världar: dels att vara med i beslutsfattandeprocessen på hög nivå hos företag och i politiken, dels kunna dra mig tillbaka och reflektera och forska, för att sedan testa mina teorier i företagen. Det har varit både produktivt och framgångsrikt, säger Noreena Hertz. Att bara vara ja-sägare till de ekonomiska teorier och förklaringar som läggs fram av kända så kallade experter kan vara oerhört riskabelt, menar hon, vilket inte minst finanskrisen vittnar om. Samtidigt ska vi inte skuldbelägga oss själva för mycket för det faktum att vi sällan ifrågasätter utan snarare hänfaller åt att följa experters råd som ett enda stort kollektiv. Undersökningar med magnetröntgen visar att en del av hjärnan automatiskt stänger av det kritiska förhållningssättet om vi får veta att vi lyssnar till råden från en expert. Vi tror blint på vad de säger. eye

18 eye porträtt Om Nintendo inte vågat gå utanför ramarna hade Wii-succén aldrig inträffat. Att föreslå ett spel utan joystick var fullständigt revolutionerande. Vi såg många experter ha fel under finanskrisen. Vi litade på ekonomiska modeller som inte höll. Det visar att vi måste lära oss att bli mer skeptiska till det som sägs, och våga ifrågasätta mer, säger Noreena Hertz. Kvalitativa data måste vägas in mer, och konventionella normer och beteenden måste utmanas. Som tur är, fortsätter Hertz, kan man se en förändring hos många företag. De som vågar ställa frågor och bryta mönster är också de som vinner i längden. Om Nintendos chefsdesigner inte vågat gå utanför ramarna och föreslå ett spel som inte bara var snygg grafik hade de inte haft den otroliga succé som Wii blivit. Bara att föreslå att man ska utveckla ett spel utan joystick var banbrytande på området, säger hon. Företag måste skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande, och utsätta sig för annorlunda och olika åsikter och perspektiv. En ledare som aktivt söker nya infallsvinklar och annorlunda åsikter är Googles vd Eric Schmidt. På styrelsemötena brukar han notera de personer som INTE gör sin röst hörd. Det är nämligen dessa som inte håller med och förmodligen kan bidra med en helt annan synvinkel och annorlunda åsikter. Han uppmärksammar dem som tycker olika, vilket gett maximal utdelning, berättar Noreena Hertz. På samma sätt har vi alla ansvar för att ta in information från fler håll än ett, menar hon. Vi tenderar att lyssna på personer och läsa tidningar som konfirmerar det vi redan vet eller tycker. När vi fått det bekräftat, slutar vi leta efter svaren. Men experter är mänskliga och kan ha fel. Därför måste vi själva söka information från mer än ett håll och våga ifrågasätta det vi hör. Kan det inte bli förvirrande för gemene man att alltid vara skeptisk mot de fakta som presenteras? Vi måste självklart prioritera och välja de stora frågorna som är viktiga för oss. Internet förser oss med för- och motargument i många frågor, men vi måste också förstå vad och vem som ligger bakom det som står där. Det handlar att ta ett steg tillbaka, tänk efter vad säger detta mig? Vem presenterar informationen och varför? Hur har du själv ändrat ditt sätt att tänka? Jag har blivit allt mer misstänksam. Är man som jag medveten om att misstag kan begås så blir det naturligt att väga skäl för och emot innan jag till exempel tar ett köpbeslut. Jag är medveten om fällorna. Hur ska vi få kommande generationer beslutsfattare att tänka mer kritiskt? Generellt sett har vi varit dåliga på det. Vi stannade till ideologiskt och slutade ställa frågor efter krisen. Vi tog för givet att politikerna fattade rätt beslut och utmanade inte studenterna att se världen annorlunda. Det har varit ett problem. På många utbildningar blir ett område dominant och uppmuntran att tänka nytt och utmana saknas. Men när jag i dag undervisar mina studenter i ekonomi så ser jag det som absolut nödvändigt att utveckla deras kritiska förmåga. De senaste åren har jag aktivt gjort det till en del av mina kurser. När jag möter företag så tittar vi på beteendemönster och dynamik inom organisationen, hur det ser ut och vad vi kan göra annorlunda, förklarar Noreena Hertz. Nu när finanskrisen ligger allt mer i backspegeln står vi inför svåra vägskäl, politiskt, ekonomiskt och demografiskt. Det finns många utmaningar som står framför oss. Terrorismen är ett ständigt hot, tillväxtmarknaderna kommer att bli oerhört betydelsefulla de kommande åren och den nuvarande recessionen är bara några av de faktorer som kommer att inverka på den ekonomiska och politiska agendan den närmaste tiden. Det är en utmanande tid, där medborgarna har ett behov av att känna sig sedda. När de inte gör det så ökar extremnationalistiska rörelser. Företagsledare har ett större ansvar än för bara företaget. Miljö och samhällsansvar klättrar allt högre upp på dagordningen. Det gör det än mer viktigt att våga gå den väg man tror på. Den väg alla andra tar behöver inte vara den rätta, så mycket kan vi lära oss av historien, säger Noreena Hertz. 18 eye

19 eye porträtt Noreena Hertz Titel: Professor i globalisering, hållbarhet och ekonomi vid Rotterdam School of Management, Erasmus University och Duisenberg School of Finance. Utbildning: Doktorerat i ekonomi vid Cambridge universitet. Utmärkelser: Har bland annat utnämnts av brittiska dagstidningen The Observer till en av världens ledande unga tänkare år 2000, och valdes av World Economic Forum till Young global leader of tomorrow år Författarskap: Har skrivit bästsäljaren The silent takeover (2001), samt uppmärksammade IOU: The Debt Threat. (2005). Aktuell som: Noreena Hertz var huvudtalare på Ernst & Youngs Riskkonferens 2010 i oktober. eye

20 Asien springer snabbt Tillväxtmarknaderna lockar allt fler till expansion. Men för att bli en aktör att räkna med måste man arbeta strategiskt med sin varumärkespositionering. Utmaningen är att utveckla bra produkter, anpassade efter k onsumenternas behov. Och det måste gå snabbt, säger Ulrik Svensson, strategichef, Electrolux Asia Pacific. Text: Petra Malm Det var redan på 1970-talet som Electrolux började ta sig in på de asiatiska marknaderna. Då i en mindre skala. I dag är ambitionen en annan. Att ta marknadsandelar på tillväxtmarknaderna ligger högt upp på agendan för oss i dag. Det är här vi ska fortsätta öka vår tillväxt och lönsamhet. Utmaningen är att vi inte alltid tidigare haft en genomtänkt struktur och organisation, och därmed inte kommit in på alla marknader på rätt sätt. Nu vill vi positionera vårt varumärke och bygga ett starkt regionalt fokus, berättar Pernilla Johansson, design director Electrolux Asia Pacific. Hon har arbetat på de asiatiska marknaderna i 12 år. Om man som företag vill etablera sig i här, förklarar hon, måste man inledningsvis analysera marknaden för att ta reda på vilka förutsättningar och vilken dynamik som råder. Det går inte att ta en befintlig affärsmodell som har fungerat i andra delar av världen, och importera rakt av. För att lyckas måste man sätta sig in i 20 eye

21 Ulrik Svensson, Electrolux Asia Pacific. En starkt lokalt ledarskap tillsammans med solida lokala partnerskap är nyckeln till framgång i den här regionen och förstå hur de asiatiska marknaderna är uppbyggda och hur kulturen ser ut just här. Du måste lära dig hur kommunikation och beslutsfattande fungerar. Ett ja kan betyda ja, jag har hört dig, vilket inte alltid är ett ja och betyder att du kan få det du vill ha. Du måste vara tydlig, återkomma med frågeställningar, inte kommunicera på det sätt vi gör i Europa, berättar hon. Noggranna studier av konsumenternas beteenden och behov ligger till grund för Electrolux produktutveckling och varumärkespositionering på varje enskild marknad. Det är också viktigt att bibehålla och värna företagets kultur och värderingar när vi bygger en ny infrastruktur för produktutveckling, distribution, försäljning och service på en ny marknad. En starkt lokalt ledarskap tillsammans med solida lokala partnerskap är nyckeln till framgång i den här regionen. Vår strategi är i grunden densamma över hela världen: att utveckla produkter baserade på en förståelse av kundens behov, säger Ulrik Svensson. Basen kommer från Europa och sedan har vi anpassat och utvecklat den efter de lokala marknadernas behov. För att vinna mark måste vi få fram bra produkter som passar på den här marknaden. Till exempel nämner han en kombinerad gasspis och induktionshäll, som är framtagen för asiatisk matlagning. På induktionshällen kan soppan stå och koka i flera timmar, och gaslågan passar bra att tillreda wokrätter över. Electrolux har också tagit fram en särskild sorts kylskåp, anpassat efter behovet av att förvara många färska råvaror, och rätter som ofta är starkt kryddade, vilket kräver effektiv luktfiltrering. De olika asiatiska marknaderna har stora skillnader sinsemellan, men också flera gemensamma beröringspunkter. Hygien är en sådan faktor. Stora delar av regionen har inte rent vatten, och det tropiska klimatet gör att bakterier fäster på ett annat sätt, vilket vi måste ha med i beräkningen när vi utvecklar vårt sortiment. När vi lanserade gas- och induktionshällen, där vi analyserat vilka behov användaren har, fick vi ett starkt positivt gensvar, säger Pernilla Johansson. Sedan finns det naturligtvis trender som är globala. Design och estetik är ett exempel. Europeisk design är känd och uppskattad här i Asien, säger Ulrik Svensson. På marknaden finns en prispress, men enligt Ulrik och Pernilla är den inte annorlunda här jämfört med någon annan marknad. Vår strategi är inte att konkurrera bara med pris någonstans. Vi arbetar med design och innovation som två sätt att utmärka oss, och det gör vi här också. Utmaningen är att utveckla bra produkter, anpassade efter konsumenternas behov, säger Ulrik Svensson. Och det får inte gå långsamt. Pernilla Johansson, design director Electrolux Asia Pacific. En stor del av Asien springer snabbt. Det gäller att hänga med, säger Pernilla Johansson. Den fortsatta etableringen i Asien kommer främst ske organiskt. Redan nu har vi bra positioner cirka 40 procent i vissa nischer av marknaden i bland annat Vietnam och Malaysia, men vill bli större. Vi kommer att öka investeringarna men kan, även tänka oss förvärv för att kunna ta fler marknadsandelar, säger Ulrik Svensson. Inte riskfritt med etablering på tillväxtmarknader Tillväxtekonomierna dominerar den globala tillväxten. Medan många rika länder fortfarande befinner sig i en recession, är återhämtningen på tillväxtmarknaderna varken preliminär eller långt borta den är robust och började för flera månader sedan. I och med att de belånade OECD-ekonomierna förväntas återhämta sig långsamt de kommande åren, gör en lyckad etablering på tillväxtmarknaderna till ett strategiskt imperativ för många stora företag. Självklart är det lättare att ta marknadsandelar när en marknad är under tillväxt, jämfört med när den är mogen. Och det finns i dag många möjligheter till förvärv exempelvis i form av företag som drabbats av finanskrisen. Men de strategiska riskerna associerade till tillväxtmarknaderna är fortsatt höga. Riskerna omfattar också vilken påverkan tillväxtekonomiernas kommer att ha på mogna marknader. De strategiska utmaningarna som finns på dessa växande marknader har gjort att de snabbt klättrat upp på listan över risker som Ernst & Young varje år sammanställer. För att hantera dessa risker och öka chanserna till framgång vid en etablering på tillväxtmarknaderna, tänk på: 1Bygg relationer i förväg. Företag som spenderar mycket tid tidigt i processen med att planera och bygga relationer med lagstiftare, potentiella partner och andra marknadsaktörer tar ofta bättre beslut om investeringar och presterar ett bättre resultat. 2Hitta en bättre balans. Företag behöver hitta den rätta balansen mellan den egna expertisen och lokal kunskap. Detta behöver man ta hänsyn från fall till fall. Erfarenhet säger att företag generellt sett har varit mer framgångsrika när de stödjer den lokala ledningen i stället för att ta in sina egna experter. Håll ut i kärva tider. Det lönar sig att 3 stå kvar även när det blåser hårt. Det visar också aktörerna på marknaden att man är seriös i sin satsning. Läs mer i rapporten: The Ernst & Young Business Risk Report 2010: The top 10 risks for business. A sector-wide view of the risks facing businesses across the globe, som finns att ladda ner från: eye

22 Framtidens CFO en superhjälte Initiativrik. Kommunikativ. Finansstrateg. Idéspruta. Den moderna CFO:n ska behärska ett stort antal kompetensområden samtidigt som resultatkraven ökar. Text: Elisabeth Krogh Foto: istock Text: Elisabeth Krogh Foto: Namn 22 eye

23 För att bli en komplett affärspartner krävs det att man kliver ut ur de rena ekonomifunktionerna och anammar en holistisk syn på verksamheten. René Hooft Graafland, CFO, Heiniken. Den perfekta CFO:n ska vara extremt professionell inom finansiella frågor, ha en känsla för affärer, kunskap om företagets verksamhet, vara bra på att hantera människor samt ha en mycket god kommunikativ och analytisk förmåga. Det framkommer av en ny rapport där uppemot 700 CFO:er i globala bolag intervjuats kring de nya förväntningar som finns på deras yrkesroll. I dag har multibegåvade personer ett rejält försprång på arbetsmarknadens utbud av chefsjobb. Det gäller inte minst dagens och morgondagens CFO:er. Därför räcker det inte längre att kunna hantera organisationens siffror på ett korrekt sätt. Kraven ökar på förmågan att kommunicera siffrorna och dess betydelse med omvärlden exempelvis till investerare, analytiker och media. Den moderna CFO:n ska dessutom arbeta strategiskt och operativt i samförstånd med vd:n. Oftast är det ekonomidirektören som är bäst insatt i företagets affärer. Därmed har han eller hon goda förutsättningar att vara aktiv i strategiska nyckelfrågor och driva processer där syftet är att genomföra strategier i organisationen. Samtidigt är det inte ovanligt att CFO:n medverkar i strategiska beslutsprocesser på ledningsnivå. CFO:n kan även upplevas ha en mer förtroendeingivande position än vd:n när det gäller att kommunicera ett balanserat och neutralt intryck till omvärlden. Inför framtiden ökar kraven på ekonomiledare i ännu högre grad. Man talar om tigertämjare, domptörer som inte är rädda att möta eventuella faror. De ska dessutom ha förmågan att ha kontroll över företagets utveckling, finansiella läge och kunna stryka media medhårs när det blåser snålt. Är det en stålman/stålkvinna som behövs? Generellt sett ökar kraven på morgondagens ledare, säger Ulf Boman, framtidsstrateg på forskningsföretaget Kairos Future. Morgondagens ledare måste hänga med i vad som händer i världen, både globalt, nationellt och regionalt. De behöver till exempel sätta sig in i hur en ny, svensk lagstiftning påverkar organisationen, se affärsmöjligheter när Turkiet går med i EU eller förstå ungdomars syn på ledarskap. Men hur ser arbetssituationen ut just nu för CFO:er? I studien uppger 50 procent av de tillfrågade CFO:erna att de spenderar hälften av sin arbetstid på strategiskt arbete medan 66 procent menar att de är organisationens ansikte utåt beträffande ekonomifrågor. Lika många säger att deras huvudsakliga uppgift är att förmedla förtroende för företagets ekonomi. Men de olika rollerna som en CFO spelar kan innebära en konflikt. Bara 37 procent upplever att de inte har tillräckligt med tid att fokusera på bredare, företagsstrategiskt arbete. Framtidens ledare måste våga ta hjälp för att prioritera bland arbetsuppgifterna, menar Ulf Boman. Han pratar om olika tidshorisonter. Ledningsgruppen, inklusive CFO:n, behöver dels kunna hantera snabba frågor här och nu, dels ha en långsiktig, strategisk tidshorisont på flera år. Den normala planering och rapportering på årsbasis, det vill säga ett medellångt perspektiv, utförs däremot av medarbetarna. Att gå från CFO till vd är ett stort steg och kvalifikationerna handlar i allt högre grad om personlighet och social kompetens än formella kvalifikationer. Juha Laaksonen, CFO, Fortum. eye

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Att säga nej skickar negativa signaler

Att säga nej skickar negativa signaler nr 1 2014 En affärstidning från EY Rysk vinter Permafrost i affärsklimatet? Europas dyra nota Höga elpriser hotar industrin Anders Sundström om en politisk comeback: Att säga nej skickar negativa signaler

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Reflektion. Att kombinera leverans av välfärd och IT-infrastruktur kan ganska snart bli en framgångsrik exportvara för vårt land

Reflektion. Att kombinera leverans av välfärd och IT-infrastruktur kan ganska snart bli en framgångsrik exportvara för vårt land Reflektion 2 2011 Magasin om ledarskap, strategi och teknik från sas institute Att kombinera leverans av välfärd och IT-infrastruktur kan ganska snart bli en framgångsrik exportvara för vårt land Anna-Karin

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Hans Rosling: Han gör underhållning av statistik och analys

Hans Rosling: Han gör underhållning av statistik och analys MAGASIN OM LEDARSKAP, STRATEGI OCH TEKNIK FRÅN SAS INSTITUTE Hans Rosling: Han gör underhållning av statistik och analys Folksam: Försäkringsjätten redo för nya EU-direktiv Entercard: Kreditkortsföretagets

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap European Employee Index Sverige 2012 - Årgång 12 Vägen till högre arbetsglädje Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap Ledare Sverige har klarat de senaste årens

Läs mer

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den.

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. 2013 1 2 Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. Peter F. Drucker 1909 2005 3 14 Världen 2014 Annika Winsth är en av Sveriges främsta ekonomer. Här är hennes bild av året. Innehåll 70

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13 European Employee Index 2013 Sverige 2013 - Årgång 13 INNEHÅLL 04 06 08 10 Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädje & prestationskultur Sverige

Läs mer

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21 ntimeger INSIKT I TID T E M A : K R A F T E R I F Ö R Ä N D R I N G S A R B E T E Nr 4 december 2003 Framgångsrikt förändringsarbete sid 6 Varför är processförbättring så svårt? sid 14 Sju fallgropar att

Läs mer

Chefsrekrytering. Släpp inte organisationens stjärna ur sikte Engagera högpresterarna, lotsa nästa generation och coacha morgondagens ledare.

Chefsrekrytering. Släpp inte organisationens stjärna ur sikte Engagera högpresterarna, lotsa nästa generation och coacha morgondagens ledare. ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Sverige AB ANNONS Chefsrekrytering Släpp inte organisationens stjärna ur sikte Engagera högpresterarna, lotsa nästa generation och coacha morgondagens

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

1/04. Kreativitet och helhetstänkande. Sven Hamrefors Handelshögskolan i Stockholm

1/04. Kreativitet och helhetstänkande. Sven Hamrefors Handelshögskolan i Stockholm 1/04 En första reflektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation Kreativitet och helhetstänkande Sven Hamrefors Handelshögskolan i Stockholm Verkligheten ändrar sig ständigt

Läs mer

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll?

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll? En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag STOPS Vad gör dina risker i kväll? Stolpiller eller spray? 2009 WWW.SunGard.SE Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Risken för ny. Maria Rankka, Stockholms handelskammare. Gabriel Urwitz [s.34] Crowdfunding växer snabbt [s.38] Samma gamla kriser [s.

Risken för ny. Maria Rankka, Stockholms handelskammare. Gabriel Urwitz [s.34] Crowdfunding växer snabbt [s.38] Samma gamla kriser [s. En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2013 30 miljarder euro på spel i Tobinskatt Patrik Brummer om Risken för ny Kampen om talangerna Finanseliten som ratar

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer