Tänk om, tänk nytt. SAAB rullar på Victor Muller om nytänkande och framtiden. Nya marknader, nya risker Stort temanummer om Risk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om, tänk nytt. SAAB rullar på Victor Muller om nytänkande och framtiden. Nya marknader, nya risker Stort temanummer om Risk"

Transkript

1 eye Eye on executive matters no SAAB rullar på Victor Muller om nytänkande och framtiden Nya marknader, nya risker Stort temanummer om Risk Kommunicera mera Dagens CFO är både en expert på siffror och en god kommunikatör Noreena Hertz är professorn som utmanar det ekonomiska etablissemanget: Tänk om, tänk nytt eye

2 Innehåll: Nr Sid 4 Sid 7 Sid 8 Tema: Risk. Nya risker knackar på dörren. Alfa Laval. Ökad riskrapportering en naturlig utveckling. Eye on. 10 Sid 10 Fem frågor till vinnaren av Risk Transparency Award Sid 12 Efter transaktionen. Entreprenörsandan inom Saab lyfts fram. 4 Sid 16 Porträtt. Lyssna inte på experterna! Det uppmanar Noreena Hertz, professor i ekonomi. Sid 20 Tillväxtmarknader: Asien. Electrolux satsar på att ta fler marknadsandelar. Sid 22 Framtidens CFO. En superhjälte? Sid 25 Eye ear mind. Leda utan styrning framtidens melodi. 16 Sid 26 Tänk om... akutsjukhusen privatiseras. Sid 28 Ernst & Young noterar. Sid 31 Krönika. Kinas makalösa gröna satsning. Av Karl Hallding ges ut av Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, Box 7850, Stockholm, Redaktionsråd: Björn Gustafsson, Karin Sancho, Björn Grundvall, Mats Andersson Lohi, Lars Träff, Helena Herlogsson, Erik Åström. Ansvarig utgivare: Teresa Palmquist. Chefredaktör: Andres Freisinger, e-post: Redaktion och produktion: Spoon Publishing AB. Redaktör (Spoon): Petra Malm. Omslagsfoto: Thron Ullberg. Tryck: Sandvikens tryckeri, Sandviken. ISSN: Ernst & Young AB delar inte nödvändigtvis de åsikter som enskilda personer uttrycker i tidningen. Citera oss gärna, men ange källan. Uppgifterna i denna publikation har noggrant kontrollerats, men bör inte användas som slutgiltigt råd i enskilda situationer. Kontakta våra rådgivare för detaljerad information. 2 eye

3 eye ledare Hur riskmedveten är du? RISK. Rör man om lite bland bokstäverna bildas ordet KRIS. Och kriser har vi haft gott om under året som gått. Tyvärr är bolagsbedrägerier, spruckna bubblor och allmänna finansskandaler ett vanligt förekommande inslag som går långt tillbaka i tiden; bortom Enron, bortom Kreugerkraschen, bortom tulpanlöksbubblan i Holland och förmodligen hela vägen tillbaka till kapitalismens vagga. När maktspel, katastrofer, spekulation och ren och skär girighet blandas in i företagsverksamheten skjuter naturligtvis risken i höjden, oftast med en våldsam krasch som oundviklig konsekvens. Men måste det vara så? Jag tycker inte det. Du som är en återkommande EYEläsare eller hört mig tala på någon av Ernst & Youngs seminarier eller konferenser, vet redan att jag inte nog kan betona vikten av riskrapportering, riskhantering och transparens. Eftersom vår värld förändras ständigt måste även riskhanteringen förändras och utvecklas, något som jag i min roll som vd dagligen kommunicerar till medarbetare och kunder. Jag vill dock gå ett steg längre i resonemanget kring risk och kris. Vi var och en av oss måste våga ställa oss frågan: Vilken är min personliga roll i sammanhanget? Det är ju så lätt att gömma sig bakom siffror, företagshierarkier, globala konjunkturer eller bara ett simpelt det var inte mitt fel och peka på någon annan. Jag tror snarare att boven i krisdramat är företagskulturen. Och då företagskulturer i sin tur byggs av enskilda människor som du och jag, så måste vi uppmuntra mer personligt ansvar och eftersträva att vi lever som vi lär. I det här numret har vi förutom riskområdet även valt att belysa tillväxtmarknaderna. Vi möter bland andra professor Noreena Hertz, en av världens främsta auktoriteter inom ekonomisk globalisering som diskuterar vikten av att våga ifrågasätta givna sanningar. Jag vill också passa på att göra dig uppmärksam på vår färska rapport The multi-billion dollar black hole där ytterligare ett riskmoment uppenbarar sig i samband med konjunkturförändringarna och tillväxtmarknadernas lockrop: företagen står redo att investera, men osäkerheten är större än någonsin kring vilka investeringar man ska göra. Slutligen vill jag påminna om att förutom alla våra tjänster som vi erbjuder, är det också viktigt att Vi måste uppmuntra mer personligt ansvar och eftersträva att vi lever som vi lär. komma ihåg att våra medarbetare alltid finns till hands för att lyssna, förstå, ge råd och hjälpa. Oftast är vi bara ett mejl eller telefonsamtal bort. Tveka inte att kontakta oss! Jan Birgerson, vd, Ernst & Young Vill du kommentera min krönika är du välkommen att skicka ett mejl till Bortkastade investeringar Nästan hälften av de globala företagen uppger i en ny studie att de kommer att öka sina investeringar i riskhantering de kommande månaderna. Satsningen på riskhantering i organisationen är en naturlig följd av finans krisen. Investerare och huvudintressenter i företagen ser riskhanteringen som ett mått på företagets stabilitet. 44 procent av de tillfrågade företagen anser att det är svårt att följa upp de åtgärder som vidtas. Något som kan göra de stora investeringarna verkningslösa. Rapporten "The multi-billion dollar black hole bygger på 567 telefonintervjuer som genomfördes i 13 europeiska länder i juni 2010, och finns att ladda ner från eye

4 eye risk Nya risker kräver skärpt sinne I dag är de flesta företagen medvetna om den direkta kopplingen mellan affärsnytta och riskhantering. Dåligt hanterade kan risker dra ner ett företags anseende och varumärke i botten. De kan även skapa svallvågor som slår över på en hel bransch. Text: Petra Malm Foto: Mattias Bardå 4 eye

5 eye risk Många företag har utvecklat en mer holistisk syn på risk. De kommande bankregleringarna förorsakades av ett alltför högt risktagande hos vissa finansiella institut under finanskrisen. Detta är ett exempel på hur nya krisrelaterade regleringar påverkar en hel bransch. BP:s oljeutsläpp är ett annat. Innan oljekatastrofen i Mexikanska golfen fanns det starka drivkrafter från såväl oljebolagens sida som från politiskt håll att vidareutveckla tekniker för djuphavsborrning. Nu har i stället kraven på nya och striktare regleringar och förändrade tillståndsprocesser ökat, vilket leder till minskade möjligheter inom global oljeprospektering. Därmed drabbas hela branschen, berättar Kristian Kallenberg. Kallenberg har doktorerat i riskhantering och företags ansvar vid Handelshögskolan i Stockholm. I avhandlingen Business at risk har han intervjuat företrädare från ett tjugotal svenska industriföretag för att ta reda på hur de arbetar med riskhantering och riskrapportering. Svenska bolag har historiskt sett alltid legat långt framme i sin riskhantering relaterad till miljöfrågor och frågor kopplade till arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor. Detta har bidragit till hur företagen nu även sköter sin CRrelaterade riskhantering. I sin studie har han tittat på två case som rör kemikalieriskhantering. Resultaten visar att företagens riskstrategier tydligt påverkats av den svenska försiktighetsprincipen. Kristian Kallenberg förklarar att företagens riskhantering har förändrats över tid. De ökade behoven från internationell lagstiftning, finansiella aktörer och försäkringsbranschen har lett till en mer strukturerad riskhantering och ökade krav på riskrapportering. Företagen utsätts även ständigt för nya risker, som till exempel är kopplade till IT-användningen, outsourcing, korruption och en ökad mediabevakning. Ett havererat it-system, en betalad muta eller undermålig due diligence av en leverantör kan påverka varumärket negativt under en lång tid, säger han. De nya riskerna, i kombination med en skärpt mediebevakning, ökar kraven på riskhantering och riskrapportering. Företagen måste också kunna hantera publika kriser och svara upp mot det ökade intresset för CR-frågor. Det har lett till att många företag utvecklat en mer holistisk syn på risk, ett bredare perspektiv som omfattar Kristian Kallen berg har doktorerat i riskhantering- och rapportering vid Handelshögskolan i Stockholm. Tre trender inom riskrapportering Ökad likriktning Internationella regelverk som COSO I och II samt KonTraG sätter ribban för många globala företags riskrapportering, även i de länder som inte måste rapportera efter dessa regelverk. Frivilliga åtaganden för riskhantering, som ISO och Global Compact (GRI), driver också utvecklingen mot ökad likriktning. Holistiskt synsätt med ERM Ökad globalisering leder till ökade risker på alla fronter. Därför väljer alltfler företag på att anamma en holistisk syn på risk. De använder ett så kallat enterprise risk management, ERM, som omfattar ett spektra av risker. Förutom att erbjuda en modell över hur risker interagerar och på verkar varandra blir ERM också ett viktigt instrument för att mäta, värdera och hantera risker. Numera är det inte ovanligt att företagen tillsätter en chief risk manager eller en oberoende riskkommitté. CR nära knutet till risk Människor världen över engagerar sig i tusentals frågor inom miljö- och CR-området. En företagsskandal blir blixtsnabbt globalt uppmärksammad. Likaså kan ett positivt ställningstagande från ett företag skapa ovärderlig goodwill som stärker varumärket och skapar fler affärer. I dag är CR ett riskområde som kräver maximal uppmärksamhet. eye

6 eye risk alla typer av risker och hur de interagerar och påverkar varandra, ett så kallat enterprise risk management, förklarar Kristian Kallenberg. Utöver regelverk, lagstiftning och frivilliga åtaganden måste företagen anpassa och utveckla sina egna strategier utifrån den verklighet och kontext de befinner sig i. Det går inte att sätta en generell standard för alla företag, ibland inte ens inom samma bransch. Ett företag med en internationell närvaro måste utveckla sina globala riskpolicyer och målsättningar och sedan anpassa dem till de olika marknader de verkar på. Även medarbetarna är en viktig grupp att ta hänsyn till. Studien visar att de har ett stort engagemang, i synnerhet vid risk kopplad till miljöfrågor. Det är viktigt att förstå kulturella och nationella aspekter, anställdas beteende och skillnader i lagar och regler. Om ett företag har verksamheter i olika länder blir det svårare att ha en nollvision i sin generella riskpolicy, säger Kristian Kallenberg. Till exempel, förklarar han, kan ett företag som vill införa en nollvision för fallskador ha lättare att göra detta i Sverige tack vare den svenska arbetsmiljölagstiftningen, jämfört med länder som inte har det. Attityder till rökning, lojalitet till företaget, men även en mer generell attityd till miljön kan behöva vägas in och påverkar företagens utsatthet för risk. Det kan låta banalt, men det påverkar i hög grad hur ett företag bör resonera när det utvecklar globala, nationella och till och med lokala riskpolicyer, säger Kristian Kallenberg. Det ökade intresset för ansvars- och miljöfrågor har Kristian Kallenberg. Det är viktigt att förstå kulturella och nationella aspekter. Om ett företag har verksamheter i olika länder blir det svårare att ha en nollvision i sin generella riskpolicy. satt avtryck på flera sätt. CR kritiseras ibland för att anses vara lite vagt. Men det finns både mjuka och hårda delar inom området. Ett riskhanteringsperspektiv kan konkretisera detta. Det handlar om att identifiera, mäta och kvantifiera risker och hitta vägar för att hantera dem. Detta legitimerar arbetet samtidigt som mer kvantitativa analyser intresserar försäkringsbolag och finansiella aktörer, menar Kristian Kallenberg. Till exempel tog Apple bort bromerade flamskydd i sina produkter på bara några veckor, efter kritik från konsumenter och granskning i media. Företaget stärkte därmed varumärket, minskade sin reputation risk, och behöll kunderna. Detta visar på vikten av en bred och anpassad hantering av risker, att utveckla strategier med olika intressenter i åtanke, avslutar Kristian Kallenberg. I dag vill alla prata risk Styrelseansvaret för riskhantering har utvecklats mycket sedan jag började med det här arbetet i början av 2000-talet. Då var det en ganska ostrukturerad fråga, med många diskussioner om varför man skulle arbeta med risk och vad värdet var av att strukturera sitt riskarbete. Sedan 2005 har diskussionerna vänt, säger Håkan Molin, partner och ansvarig för Risk advisory services på Ernst & Young. Nuförtiden, menar han, finns det inte en enda vd eller styrelse som inte tycker det är viktigt att arbeta med riskhantering. Fokus ligger snarare på hur man ska göra det. Styrelsens roll har blivit mycket tydligare. Det finns också en avvägning mellan beslutsfattande och att skapa transparens och kontroll. Hur säkerställer vi att informationen används på rätt sätt och att man inte förmedlar alltför mycket information? Det handlar om att bygga en kultur av transparens och att lita på varandra, säger han. CR-frågorna måste in som en naturlig del i riskhanteringsprocessen och på alla nivåer i företaget. I det sammanhanget är det viktigt att lyfta CR som en förutsättning för att skapa affärsvärde bortom den Håkan Molin, ansvarig för Risk advisory services, Ernst & Young. kommunikativa effekten. Jag tror på nästa nivå där man integrerar samhällsansvar i produkterbjudandet. Kunderna väljer företaget för att det stämmer bättre överens med deras värderingar. Det är först då CR har genomsyrat verksamhet, beslutsprocess, produktutveckling och faktisk leverans, säger Håkan Molin. 6 eye

7 eye risk Riskarbetet måste prägla hela organisationen På Alfa Laval får cheferna skriva under ett alldeles speciellt avtal. Där förbinder man sig att alltid följa företagets grundläggande principer och göra allt för att dessa efterlevs. Text: Petra Malm Foto: Gao Erqiang När Alfa Laval registrerades i USA i början av 2000-talet lydde de därmed under SEC 2000 och sedan även under Sarbanes-Oxley Act. Det bidrog till en ökad rapportering och reglering av formaliseringsfrågor. Det var där det började. De ökade kraven på formalisering var en konsekvens av ett antal företag som inte skött sig i branschen. Det finns inte utrymme för förtroendebaserad rapportering på samma sätt längre. För trots rapporteringsverktyg så kvarstår det faktum att det finns vanliga människor som faller för frestelser, säger Thomas Thuresson, CFO på Alfa Laval. Inom företaget har det skett en löpande utveckling av funktioner som är kopplade till hur risker hanteras och följs upp. Förutom reglering, har kraven på individer i företaget formaliserats, och internrevisionsfunktionen har stärkts. Medarbetarna på chefsnivå måste skriva under ett dokument med vissa bärande, grundläggande principer inom Alfa Laval. Alla uppmärksammas på att de har ansvar för att dessa principer efterlevs inom organisationen. Det gör att vi har en bas för att kunna säga du inte har gjort vad du lovat här, om något går fel. En tydligare formalisering kring de här frågorna gör också att du som ansvarig chef lägger ner mer tid på att fundera på dessa åligganden och frågor, berättar han. Vad är viktigt att belysa i sin riskrapportering? I den operationella verksamheten kan det handla om att säkerställa villkoren redan i förberedelserna för en offert inför en affär. Ett annat exempel kan vara att följa upp enskilda, dominerande kunder i verksamheten, eller se över hur strukturen ser ut och fungerar i försäljningsorganisationen ut mot kunderna, förklarar Thomas Thuresson. Han påpekar att man i varje verksamhet måste identifiera vad som är de största riskerna, vilket i sig inte är några konstigheter. Rapportering av risker i årsredovisningar har på senare tid blivit allt tydligare och fylligare. Detta är också en naturlig utveckling, menar Thomas Thuresson. Delårsapporten är i dag lika lång som årsredovisningen var för 20 år sedan därmed följer ett ökat Alfa Lavals tillverkning i Jiangyin, Kina. perspektiv på riskrapportering. Rapporteringen av kraven är en reflektion av den ökade transparensen av bolagets ökade utfall rent generellt sett, säger han. Det finns inte utrymme för förtroendebaserad rapportering längre. I Alfa Lavals fall speglar riskredovisningen hur frågorna drivs i företaget. När det finns en struktur i hur vi arbetar med detta i styrelsesammanhang och i den löpande verksamheten så blir det också lättare att skriva om frågorna. Det som är viktigt i dessa sammanhang är att det här arbetet är en integrerad del av den operationella organisationen, annars blir resultatet bara byråkrati och en hyllvärmare. Den löpande verksamheten måste ta ansvar för det den gör och våra egna kontrollfunktioner måste vara de som kontrollerar att det görs rätt, säger han. Thomas Thuresson, CFO, Alfa Laval. eye

8 eye on Inte så smart använda smartphones En ökad användning av privata mobiltelefoner och smartphones hos anställda har inte bara sina fördelar. Att medarbetarna kan nås och arbeta på andra tider än kontorstid, och att företaget slipper ta kostnaden för tekniken, måste vägas mot att det finns en risk med att låta medarbetarna handskas med företagets information i sina privata mobiler och datorer, konstaterar cfo.com. När anställda går vidare till andra uppdragsgivare, eller en konkurrent, finns det också en risk för att företagshemlig information följer med, varnar cfoworld.se. Men riskerna kan minskas. Medarbetarnas anställningsavtal bör till exempel alltid innehålla en sekretess reglering. Sekretessåtagandet bör även omfatta tiden efter anställningens upphörande för att ge avsedd effekt. Företaget kan då skydda sina företagshemligheter, vilka enligt lagen om skydd för företagshemligheter omfattar information som: kan sättas på papper. Yrkeserfarenhet och kunskap omfattas dock ej. rör affärs- eller driftsförhållanden. Informationen måste ha med företagets affärsverksamhet att göra. Privat skvaller om kollegor omfattas inte. avser näringsidkares rörelse. är hemlig. Hemligheter kan exempelvis vara: affärsplaner, konsultregister, offerter, pris- och kalkylunderlag. kan orsaka skada i konkurrenshänseende, det vill säga om den röjs så ska det vara till nackdel för arbetsgivaren i konkurrensen. Källa: Foto: Scanpix Med en sekretessreglering i medarbetarnas anställningsavtal tar företaget ett viktigt steg i riskarbetet. 8 eye

9 eye on Foto: Getty Så hanterar du en komplex omvärld Hur ska vi hantera den snabba omvälvningen vi står inför, där teknologin ständigt förändras, konjunkturer skiftar i rasande takt och u-länder förvandlas till i-länder? I IBM:s nya undersökning CEO Study, som baseras på 1500 intervjuer med företagsledare från hela världen, har man identifierat tre framgångsfaktorer. Dessa är: 1Bejaka kreativt ledarskap. De framgångsrika företagen har valt kreativitet som den viktigaste ledaregenskapen. Cheferna kännetecknas av att de är öppna och innovativa, särskilt i sättet de kommunicerar med den nya generationen medarbetare och kunder. De vågar förändra när verksamheten går som bäst. Gör som Nike, utveckla tillsammans med kunden. 2Utveckla tillsammans med kunden. Företag som exempelvis Nike och Apple ger makt till sina kunder. Nike låter kunderna designa egna skor och Apples kunder får tillverka egna applikationer till iphones. De företagsledare som lyckas i framtiden kommer att prioritera intimiteten med kunderna och låta dem påverka produkten. 3Förenkla verksamheten. När teknologi och konjunktur förändras i snabb takt, ser framgångsrika företag till att ha en förenklad organisation som de lätt kan skala upp och ner. Andra metoder är att samarbeta med andra och att ha flexibla kostnadsstrukturer. Källa: Nr 2 World Economic Forum har rankat vilka ekonomier som är de mest konkurrenskraftiga. På första plats kom Schweiz, följt av Sverige som nummer två. Singapore kom som trea, och USA föll från förra årets andraplats till fjärdeplatsen. Kina avancerade från 29 till 27:e plats. Svenska varumärken rankas högt i grön studie Ekologiskt och svenskt hör ihop, i alla fall om man får tro en nyligen gjord studie konsumenter från sju länder har utsett vilka varumärken som de anser är mest ekologiska. I toppen finns Ikea, Nivea, Microsoft, Dove och Nokia. I studien framkommer också att konsumenter i exempelvis Indien och Brasilien värderar miljön högre än priset när de handlar en vara, medan man i västländerna tycker att priset är viktigare. Undersökningen är gjord av kommunikationsbyrån Cohn & Wolfe. Sänkt tillväxtprognos för G7 Det började bra. Årets två första kvartal visade på en tillväxt inom G7 med 3,2 respektive 2,5 procent. Tredje kvartalet beräknas falla till 1,4 procent för att fortsätta ned till 1,0 procent under fjärde kvartalet, uppger OECD. Den beräknade nedgången beror bland annat på försvagade indikatorer, låg nivå på kreditgivningen, försämrade inköpschefsindex samt en konstaterad inbromsning i lyftet för industriproduktionen. Ekonomierna kommer att ha ett fortsatt behov av skuldsanering, och risken för fallande bostadspriser är fortsatt stor. Andra faktorer som kan påverka tillväxten negativt är en förvärrad situation på arbetsmarknaden samt en fortsatt osäkerhet kring skuld- och budgetproblem bland stater. Penningpolitisk stimulans måste förlängas eller till och med öka om den inbromsning som nu äger rum blir ihållande och planerna på budgetåtstramningar i G7-länderna fullföljs, enligt OECD. Foto: Scanpix eye

10 Bäst på risk Trelleborg vann årets Risk Transparency Award. Företaget har, enligt juryns motivering, i sin års redovisning tydligt kommunicerat hur de hanterar en allt mer komplex och föränderlig värld med en mer holistisk och sammansatt riskbild. EYE har träffat Bo Jacobsson, CFO på Trelleborg. Text: Petra Malm Foto: Adam Haglund Hur känns det att få priset? Det är trevligt att få en utmärkelse för det arbete som läggs ner. Det här är ett pris som vilar i många händer. Riskhanteringen genomsyrar hela företaget och den stora delen av arbetet sker ute i verksamheterna. Vad är det som gör ert riskarbete så framgångsrikt? Det viktigaste är att det är ett kontinuerligt arbete, och att få folk att engagera sig. Bra riskhantering sker alltid direkt i den operativa verksamheten. Nya komplexare tider ställer högre krav på en god riskhantering. Hur har det påverkat er? Om man ser till förra året så var det de dramatiska efterdyningarna av finanskrisen, med enorma volymnedgångar som följd. De flesta företag var tvungna att reagera snabbt och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Många fick finansieringsproblem och det ökade riskerna i verksamheten. Vi började ganska tidigt med åtgärder som inriktade sig på att förbättra våra strukturer. Vi hade i förväg arbetat en del med scenarier, hur vi kunde påverka våra kostnader vid eventuella volymnedgångar, så vi var till viss del förberedda. När krisen bröt ut tog vi tydliga beslut om vad vi skulle göra, vilket var bra. Till följd av krisen gjorde vi en nyemission för att skapa en större finansiell rörlighet. Vi har också arbetat med att stärka upp balansräkningen och satsat kraft på att finansiera offensiva åtgärder. Ser man till förändring i ett medellångt perspektiv, är utvecklingen i tillväxtmarknaderna en aktuell fråga. Vi har satsat på att investera och växa där, och det påverkar också vår riskhantering. Det är nya marknader och geografier att hantera. Där handlar det om att sätta sig in lokala förhållanden och regler samt tillsätta rätt kompetenser och personer för att säkerställa rätt kunskapsnivå. Ni har identifierat jumborisker som redovisas i er årsredovisning. Kan du berätta mer om dem? De har en betydande påverkan på koncernen, men ligger utanför de löpande riskerna. Vi identifierade dem 2008, och har bland annat fortsatt definiera upp våra kritiska anläggningar och hur riskbilden ser ut för dem, samt hur vi kan minska riskerna där. I år fortsätter vi arbetet med att informera och utbilda om de olika riskerna ute på våra affärsenheter. Bra riskhantering sker alltid direkt i den operativa verksamheten. Hur ser er praktiska riskorganisation ut? Vi har en ERM-board, Enterprise Risk Management, med representanter från staben och affärsområdena, för att möjliggöra en koncernövergripande överblick. Allt arbete sker dock i den löpande verksamheten och inom affärsområdena. Det gäller att ha en viss struktur för att fånga upp en del risker och se hur de har betydelse för koncernen. Att få grepp om dem, summera dem och sedan göra en riskbedömning totalt sett på koncernnivå. På varje affärsenhet finns det personer som arbetar med alla typer av risker som kan uppkomma, och vi har ett särskilt system för att säkerställa att vi kan hantera och reducera de risker som kan dyka upp. Om Risk Transparency Award. Ernst & Young delar varje år ut Risk Transparency Award till det företag som bäst genomlyser sin riskexponering och hantering av riskerna i årsredovisningen. Valet av vinnare baseras på en utvärdering av svenska börsbolags årsredovisningar. Företagen som deltar i tävlingen är samtliga noterade bolag på Large och Mid Cap i Sverige.

11 Viktoria Bergman, kommunikationschef på Trelleborg, tar emot Risk Transparency Award 2010 på Ernst & Youngs riskkonferens den 1 oktober i Stockholm. Prisutdelare är Jan Birgerson, vd för Ernst & Young. Så bedöms riskrapporteringen Bo Jacobsson, CFO på Trelleborg. Håkan Molin är partner i Ernst & Young och medlem i juryn för Risk Transparency Award. Han beskriver juryarbetet som en process där man bedömer årsredovisningarna utifrån fyra grundläggande kriterier: Tillgänglighet: Hur lättillgänglig 1 riskredovisningen är. Är den lätt att hitta? Finns den samlad under en rubrik, eller måste man leta igenom hela årsredovisningen för att hitta den? Arbetssätt: Hur arbetar företaget med risk. Hur ser ansvar, 2 process och organisation ut? Framkommer det hur man arbetat praktiskt med risk ute i verksamheten? Tydlig koppling till företagets 3 strategi och mål. Riskbeskrivning: Hur väl är 4 risken beskriven? Är den analyserad? Finns det argumentation kring hur man tänker kring scenarier, tänkbara utfall och hur väl är det beskrivet hur hanteringen ser ut? Det kan vara bra att tänka på att det finns en paradox i att beskriva sina risker utförligt och tydligt. Det är viktigt att vara transparent och tydlig gentemot sina intressenter, men samtidigt finns det en risk i sig i att lämna ut för mycket information om sitt strategiarbete, kommenterar Håkan Molin. Trelleborg ska ha en stor eloge för sitt transparenta sätt att presentera vad de gjort och vad som ligger i framtiden, att de är öppna med att de har en del kvar att göra på riskom rådet. Deras modell och process skapar trygghet, vilket gör att man litar på hur de redovisar sina risker, sammanfattar Håkan Molin. eye

12 Nytänkande ska få Saab att rulla Det är ingen överdrift att säga att transaktionen var komplex när sportbilstillverkaren Spyker skulle köpa Saab tidigare i år. Nu vill Victor Muller, vd för Spyker Cars och styrelseordförande i Saab Automobile blicka framåt och få företaget på hjul igen. Text: Peter Wiklund Foto: Mattias Bardå När Victor Muller tittar i backspegeln kan han konstatera att transaktionsperioden kännetecknades av ett minst sagt intensivt arbete. Vi var inte mer än fem personer som skulle se till att allt gick i lås parallellt. Vi jobbade 90 dagar i sträck, 20 timmar om dygnet under den perioden, berättar han. Den stora utmaningen hos alla inblandade var att hela tiden uppbåda ny energi för att kunna gå vidare. Minst ett tiotal gånger kändes det som om hela affären hade gått i stöpet. Och då var det viktigt att få de ansvariga på Saab att inte förlora hoppet de hade ju nyligen varit med om en försäljningstransaktion som inte blev av. Samtidigt som varumärket nu putsas, satsar Victor Muller hårt på att ingjuta nytt hopp hos återförsäljarna. Många har drabbats hårt under den kaotiska period som Saab har gått igenom. Våra återförsäljare har trots en haltande bilproduktion varit uppfinningsrika och fokuserat på after-sales eller att sälja begagnade modeller. Victor Muller är mycket nöjd med det verktyg företaget nu har för att såväl förstärka varumärket som att skapa hopp hos återförsäljarna: den nya modellen 9-5. Att kunna presentera en ny bra modell är självklart det allra bästa sättet för en biltillverkare att visa att det finns potential och att man är vid liv. Han berättar vidare om ännu fler kommande modeller som ska rosa marknaden. I november premiärvisas 9-4x i Los Angeles, nästa år kommer en 9-5 herrgårdsvagn och under 2012 ska Saabs nya bread-and-butter -bil 9-3 se världens ljus. De viktiga marknaderna är för närvarande USA, Storbritannien och Sverige, men han ser stora möjligheter även utanför dessa marknader. Saab är i dagsläget nästan inte alls representerat i de viktiga BRIC-länderna. Allt vi gör där kommer att bli ett tillskott till vår affärsplan. Kina som ligger högst i prioritet av BRIC- länderna, följt av Ryssland, Brasilien och Indien. Victor Muller vill se en etablering så snart som möjligt i de här länderna, men avstår från att precisera en tidplan. Vi var inte mer än fem personer som skulle se till att allt gick i lås parallellt. Vi jobbade 90 dagar i sträck, 20 timmar om dygnet under den perioden. Den stora utmaningen är att hitta rätt partner för distribution och lokal produktion. Samtidigt kan vi mycket väl tänka oss att gå in på egen hand också. Victor Muller berättar att han för egen del har skaffat sig erfarenheter av att göra affärer i alla BRIC-länder under flera års tid. Han hyser dock fortfarande en stor respekt för de kulturella och politiska skillnaderna jämfört med västländerna. Vi kommer alltid att se till att skaffa oss förankring genom att ta hjälp av exempelvis svenskar eller holländare som verkar i det aktuella landet och är ordentligt involverade i affärer där. Ett av Victor Mullers närmaste mål är att sänka nivån för break-even till en produktion av bilar. Något som 12 eye

13 Victor Muller, vd för Spyker Cars och styrelseordförande i Saab Automobile. eye

14 Att inte längre tillhöra ett stort konglomerat innebär bland annat att i högre grad tänka utanför boxen. Victor Muller. 14 eye

15 Global närvaro för affärernas skull Affären mellan Saab och Spyker är ett bra exempel på den sortens affärer som blir allt vanligare och samtidigt mer komplexa i globaliseringens tidevarv. För att möta marknadens krav på gränslösa tjänster har Ernst & Young skapat EMEIA som omfattar verksamheterna i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika. EMEIA garanterar ett effektivt kunskapsutbyte över 87 länder och en integrerad struktur över landsgränserna. EMEIA är en del av Ernst & Youngs globala integrerade organisation. Ernst & Young är revisorer för Saab i Sverige och i Holland är vi revisorer för Spyker. Vårt kunskapsutbyte över nationsgränserna kommer kunderna tillgodo på många olika sätt. För en stor internationell aktör med expansionsplaner är det givetvis extra viktigt, kommenterar Helene Siberg på Ernst & Young. Helene Siberg, branschansvarig, Automotive på Ernst & Young. har orsakat viss skepsis i medier med tanke på att Saab är känt för att redan ha en effektiv och flexibel produktion. I slutet av nästa år kommer vi ha nått dit, säger han. Han förklarar att en del av lösningen hänger ihop med hur hela branschen har förändrats. Nu är det entreprenörs andan som måste lyftas fram och få styra besluten inför framtiden. Vi måste hantera en hel del frågor på ett annat sätt än tidigare. Att inte längre tillhöra ett stort konglomerat innebär att i högre grad tänka utanför boxen vi har ju ett eget ansvar och kan inte vänta på att någon från Detroit, eller någon annanstans, och räddar oss om vi skulle fatta fel beslut. Det är dags för nytänkande, bland annat i form av samarbeten över tidigare starkt cementerade gränser. Och just modet att tänka nytt låg bakom beslutet att inleda ett samarbete med BMW. Under hösten kunde man läsa i dagstidningarna att den tyska biljättens motorer ska användas i Saab-bilar från och med Att få kalla BMW vår partner gör mig upprymd och mycket stolt. Det är en milstolpe för Saab. BMW-avtalet visar att Saab är här för att stanna. Man går inte in i något sådant här om man inte ser långsiktigt på det, kommenterade Victor Muller i ett pressmeddelande när samarbetet tillkännagavs i slutet av september Ett annat exempel är det pågående samarbetet mellan Mercedes och Renault, som för bara två år sedan hade betraktats som otänkbart. Nu finns det fantastiska möjligheter att skapa samarbeten med de partner som är fantastiska just för Saab vi behöver inte tänka på hur det ska påverka andra märken, som GM tvingades göra. Transaktionen steg för steg Den 24 februari 2010 skedde det formella ägarbytet av Saab Automobile. Då inleddes en period där flera parallella transaktioner var tätt sammanflätade: Den 5 juli genomfördes den avslutande delbetalning till GM, vilken innebar att Spyker betalat motsvarande dryg 560 Mkr för Saab Automobile. Lån av European Investment Bank (EIB) Finansiering hos GMAC Betalning till GM 24 februari 5 juli Victor Muller ställer höga krav på nya blivande samarbetspartner: de ska ha goda finanser, starka politiska nätverk, entreprenörsanda och givetvis en målinriktad ledning. Den här typen av partnerskap kommer att vara ytterst viktiga framöver, inte minst på nya marknader. Ägarbytet av Saab Automobil Garanti från Riksgälden Utköp av Vladimir Antonov Avslutande delbetalning till GM eye

16 eye porträtt Vi måste lära oss att bli mer skeptiska till det som sägs och våga ifrågasätta mer. 16 eye

17 eye porträtt Smarta beslut kräver ett smartare tankesätt Världen är långt större och mer komplex än några ekonomiska modeller. Vi skulle alla tjäna på att vara mer kritiska till vad experter säger och till de beslut som fattas, säger Noreena Hertz. Hon är professor i ekonomi och har arbetat med att förutsäga den globala, ekonomiska utvecklingen under de senaste 20 åren. Under World Economic Forum 2004 blev hon vald till Young Global Leader of Tomorrow. Text: Petra Malm Foto: Thron Ullberg Hennes resonemang är kontroversiellt och hon är inte rädd för att utmana etablerade teorier och experter. Själv säger hon att hennes kritiska tankesätt väcktes redan i skolan när läraren visade de ledande ekonomiska modellerna på svarta tavlan. Hon nöjde sig inte med det som skissades upp utan ansåg att det måste finnas mer som formar beslut och händelser i vår omvärld. Uppfattningen stärktes under åren i Ryssland, där hon bland annat hjälpte till att etablera landets första post-kommunistiska börs, och sedan blev rådgivare åt Boris Jeltsin för att guida honom i marknadsekonomins grundvalar. Att bara applicera en västerländsk kapitalistisk modell, utan att se den sociala kontext den ska verka i fungerar inte, menar hon. Det var en tid när det inte fanns många erfarenheter att falla tillbaka på, och mycket behövde tänkas igenom från grunden. Även senare, när jag arbetade med fredsprocessen i Mellanöstern, handlade det om att se situationer i sin kontext, och förstå vad beslutsfattarna influeras av: tro, föreställningar, utbildning, bakgrund. Den senaste forskningen på området visar på resultat i samma riktning. För att fatta smarta beslut måste vi tänka på ett smartare sätt. Som ekonom bör jag integrera ekonomi med andra discipliner till exempel psykologi, antropologi och sociologi, förklarar hon. Under de senaste åren har jag observerat detta men också sökt förstå varför vi tar de beslut vi tar och hur vi kan göra det annorlunda. Jag har arbetat med inspirerande företag som tänker annorlunda, kreativt och vågar trotsa normen. De ser världen ur ett mer holistiskt perspektiv, och väger in olika typer av risker i sina analyser, känner av vad som fungerar i den verkliga världen och varför. Som akademiker har jag förmånen att kombinera två världar: dels att vara med i beslutsfattandeprocessen på hög nivå hos företag och i politiken, dels kunna dra mig tillbaka och reflektera och forska, för att sedan testa mina teorier i företagen. Det har varit både produktivt och framgångsrikt, säger Noreena Hertz. Att bara vara ja-sägare till de ekonomiska teorier och förklaringar som läggs fram av kända så kallade experter kan vara oerhört riskabelt, menar hon, vilket inte minst finanskrisen vittnar om. Samtidigt ska vi inte skuldbelägga oss själva för mycket för det faktum att vi sällan ifrågasätter utan snarare hänfaller åt att följa experters råd som ett enda stort kollektiv. Undersökningar med magnetröntgen visar att en del av hjärnan automatiskt stänger av det kritiska förhållningssättet om vi får veta att vi lyssnar till råden från en expert. Vi tror blint på vad de säger. eye

18 eye porträtt Om Nintendo inte vågat gå utanför ramarna hade Wii-succén aldrig inträffat. Att föreslå ett spel utan joystick var fullständigt revolutionerande. Vi såg många experter ha fel under finanskrisen. Vi litade på ekonomiska modeller som inte höll. Det visar att vi måste lära oss att bli mer skeptiska till det som sägs, och våga ifrågasätta mer, säger Noreena Hertz. Kvalitativa data måste vägas in mer, och konventionella normer och beteenden måste utmanas. Som tur är, fortsätter Hertz, kan man se en förändring hos många företag. De som vågar ställa frågor och bryta mönster är också de som vinner i längden. Om Nintendos chefsdesigner inte vågat gå utanför ramarna och föreslå ett spel som inte bara var snygg grafik hade de inte haft den otroliga succé som Wii blivit. Bara att föreslå att man ska utveckla ett spel utan joystick var banbrytande på området, säger hon. Företag måste skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande, och utsätta sig för annorlunda och olika åsikter och perspektiv. En ledare som aktivt söker nya infallsvinklar och annorlunda åsikter är Googles vd Eric Schmidt. På styrelsemötena brukar han notera de personer som INTE gör sin röst hörd. Det är nämligen dessa som inte håller med och förmodligen kan bidra med en helt annan synvinkel och annorlunda åsikter. Han uppmärksammar dem som tycker olika, vilket gett maximal utdelning, berättar Noreena Hertz. På samma sätt har vi alla ansvar för att ta in information från fler håll än ett, menar hon. Vi tenderar att lyssna på personer och läsa tidningar som konfirmerar det vi redan vet eller tycker. När vi fått det bekräftat, slutar vi leta efter svaren. Men experter är mänskliga och kan ha fel. Därför måste vi själva söka information från mer än ett håll och våga ifrågasätta det vi hör. Kan det inte bli förvirrande för gemene man att alltid vara skeptisk mot de fakta som presenteras? Vi måste självklart prioritera och välja de stora frågorna som är viktiga för oss. Internet förser oss med för- och motargument i många frågor, men vi måste också förstå vad och vem som ligger bakom det som står där. Det handlar att ta ett steg tillbaka, tänk efter vad säger detta mig? Vem presenterar informationen och varför? Hur har du själv ändrat ditt sätt att tänka? Jag har blivit allt mer misstänksam. Är man som jag medveten om att misstag kan begås så blir det naturligt att väga skäl för och emot innan jag till exempel tar ett köpbeslut. Jag är medveten om fällorna. Hur ska vi få kommande generationer beslutsfattare att tänka mer kritiskt? Generellt sett har vi varit dåliga på det. Vi stannade till ideologiskt och slutade ställa frågor efter krisen. Vi tog för givet att politikerna fattade rätt beslut och utmanade inte studenterna att se världen annorlunda. Det har varit ett problem. På många utbildningar blir ett område dominant och uppmuntran att tänka nytt och utmana saknas. Men när jag i dag undervisar mina studenter i ekonomi så ser jag det som absolut nödvändigt att utveckla deras kritiska förmåga. De senaste åren har jag aktivt gjort det till en del av mina kurser. När jag möter företag så tittar vi på beteendemönster och dynamik inom organisationen, hur det ser ut och vad vi kan göra annorlunda, förklarar Noreena Hertz. Nu när finanskrisen ligger allt mer i backspegeln står vi inför svåra vägskäl, politiskt, ekonomiskt och demografiskt. Det finns många utmaningar som står framför oss. Terrorismen är ett ständigt hot, tillväxtmarknaderna kommer att bli oerhört betydelsefulla de kommande åren och den nuvarande recessionen är bara några av de faktorer som kommer att inverka på den ekonomiska och politiska agendan den närmaste tiden. Det är en utmanande tid, där medborgarna har ett behov av att känna sig sedda. När de inte gör det så ökar extremnationalistiska rörelser. Företagsledare har ett större ansvar än för bara företaget. Miljö och samhällsansvar klättrar allt högre upp på dagordningen. Det gör det än mer viktigt att våga gå den väg man tror på. Den väg alla andra tar behöver inte vara den rätta, så mycket kan vi lära oss av historien, säger Noreena Hertz. 18 eye

19 eye porträtt Noreena Hertz Titel: Professor i globalisering, hållbarhet och ekonomi vid Rotterdam School of Management, Erasmus University och Duisenberg School of Finance. Utbildning: Doktorerat i ekonomi vid Cambridge universitet. Utmärkelser: Har bland annat utnämnts av brittiska dagstidningen The Observer till en av världens ledande unga tänkare år 2000, och valdes av World Economic Forum till Young global leader of tomorrow år Författarskap: Har skrivit bästsäljaren The silent takeover (2001), samt uppmärksammade IOU: The Debt Threat. (2005). Aktuell som: Noreena Hertz var huvudtalare på Ernst & Youngs Riskkonferens 2010 i oktober. eye

20 Asien springer snabbt Tillväxtmarknaderna lockar allt fler till expansion. Men för att bli en aktör att räkna med måste man arbeta strategiskt med sin varumärkespositionering. Utmaningen är att utveckla bra produkter, anpassade efter k onsumenternas behov. Och det måste gå snabbt, säger Ulrik Svensson, strategichef, Electrolux Asia Pacific. Text: Petra Malm Det var redan på 1970-talet som Electrolux började ta sig in på de asiatiska marknaderna. Då i en mindre skala. I dag är ambitionen en annan. Att ta marknadsandelar på tillväxtmarknaderna ligger högt upp på agendan för oss i dag. Det är här vi ska fortsätta öka vår tillväxt och lönsamhet. Utmaningen är att vi inte alltid tidigare haft en genomtänkt struktur och organisation, och därmed inte kommit in på alla marknader på rätt sätt. Nu vill vi positionera vårt varumärke och bygga ett starkt regionalt fokus, berättar Pernilla Johansson, design director Electrolux Asia Pacific. Hon har arbetat på de asiatiska marknaderna i 12 år. Om man som företag vill etablera sig i här, förklarar hon, måste man inledningsvis analysera marknaden för att ta reda på vilka förutsättningar och vilken dynamik som råder. Det går inte att ta en befintlig affärsmodell som har fungerat i andra delar av världen, och importera rakt av. För att lyckas måste man sätta sig in i 20 eye

21 Ulrik Svensson, Electrolux Asia Pacific. En starkt lokalt ledarskap tillsammans med solida lokala partnerskap är nyckeln till framgång i den här regionen och förstå hur de asiatiska marknaderna är uppbyggda och hur kulturen ser ut just här. Du måste lära dig hur kommunikation och beslutsfattande fungerar. Ett ja kan betyda ja, jag har hört dig, vilket inte alltid är ett ja och betyder att du kan få det du vill ha. Du måste vara tydlig, återkomma med frågeställningar, inte kommunicera på det sätt vi gör i Europa, berättar hon. Noggranna studier av konsumenternas beteenden och behov ligger till grund för Electrolux produktutveckling och varumärkespositionering på varje enskild marknad. Det är också viktigt att bibehålla och värna företagets kultur och värderingar när vi bygger en ny infrastruktur för produktutveckling, distribution, försäljning och service på en ny marknad. En starkt lokalt ledarskap tillsammans med solida lokala partnerskap är nyckeln till framgång i den här regionen. Vår strategi är i grunden densamma över hela världen: att utveckla produkter baserade på en förståelse av kundens behov, säger Ulrik Svensson. Basen kommer från Europa och sedan har vi anpassat och utvecklat den efter de lokala marknadernas behov. För att vinna mark måste vi få fram bra produkter som passar på den här marknaden. Till exempel nämner han en kombinerad gasspis och induktionshäll, som är framtagen för asiatisk matlagning. På induktionshällen kan soppan stå och koka i flera timmar, och gaslågan passar bra att tillreda wokrätter över. Electrolux har också tagit fram en särskild sorts kylskåp, anpassat efter behovet av att förvara många färska råvaror, och rätter som ofta är starkt kryddade, vilket kräver effektiv luktfiltrering. De olika asiatiska marknaderna har stora skillnader sinsemellan, men också flera gemensamma beröringspunkter. Hygien är en sådan faktor. Stora delar av regionen har inte rent vatten, och det tropiska klimatet gör att bakterier fäster på ett annat sätt, vilket vi måste ha med i beräkningen när vi utvecklar vårt sortiment. När vi lanserade gas- och induktionshällen, där vi analyserat vilka behov användaren har, fick vi ett starkt positivt gensvar, säger Pernilla Johansson. Sedan finns det naturligtvis trender som är globala. Design och estetik är ett exempel. Europeisk design är känd och uppskattad här i Asien, säger Ulrik Svensson. På marknaden finns en prispress, men enligt Ulrik och Pernilla är den inte annorlunda här jämfört med någon annan marknad. Vår strategi är inte att konkurrera bara med pris någonstans. Vi arbetar med design och innovation som två sätt att utmärka oss, och det gör vi här också. Utmaningen är att utveckla bra produkter, anpassade efter konsumenternas behov, säger Ulrik Svensson. Och det får inte gå långsamt. Pernilla Johansson, design director Electrolux Asia Pacific. En stor del av Asien springer snabbt. Det gäller att hänga med, säger Pernilla Johansson. Den fortsatta etableringen i Asien kommer främst ske organiskt. Redan nu har vi bra positioner cirka 40 procent i vissa nischer av marknaden i bland annat Vietnam och Malaysia, men vill bli större. Vi kommer att öka investeringarna men kan, även tänka oss förvärv för att kunna ta fler marknadsandelar, säger Ulrik Svensson. Inte riskfritt med etablering på tillväxtmarknader Tillväxtekonomierna dominerar den globala tillväxten. Medan många rika länder fortfarande befinner sig i en recession, är återhämtningen på tillväxtmarknaderna varken preliminär eller långt borta den är robust och började för flera månader sedan. I och med att de belånade OECD-ekonomierna förväntas återhämta sig långsamt de kommande åren, gör en lyckad etablering på tillväxtmarknaderna till ett strategiskt imperativ för många stora företag. Självklart är det lättare att ta marknadsandelar när en marknad är under tillväxt, jämfört med när den är mogen. Och det finns i dag många möjligheter till förvärv exempelvis i form av företag som drabbats av finanskrisen. Men de strategiska riskerna associerade till tillväxtmarknaderna är fortsatt höga. Riskerna omfattar också vilken påverkan tillväxtekonomiernas kommer att ha på mogna marknader. De strategiska utmaningarna som finns på dessa växande marknader har gjort att de snabbt klättrat upp på listan över risker som Ernst & Young varje år sammanställer. För att hantera dessa risker och öka chanserna till framgång vid en etablering på tillväxtmarknaderna, tänk på: 1Bygg relationer i förväg. Företag som spenderar mycket tid tidigt i processen med att planera och bygga relationer med lagstiftare, potentiella partner och andra marknadsaktörer tar ofta bättre beslut om investeringar och presterar ett bättre resultat. 2Hitta en bättre balans. Företag behöver hitta den rätta balansen mellan den egna expertisen och lokal kunskap. Detta behöver man ta hänsyn från fall till fall. Erfarenhet säger att företag generellt sett har varit mer framgångsrika när de stödjer den lokala ledningen i stället för att ta in sina egna experter. Håll ut i kärva tider. Det lönar sig att 3 stå kvar även när det blåser hårt. Det visar också aktörerna på marknaden att man är seriös i sin satsning. Läs mer i rapporten: The Ernst & Young Business Risk Report 2010: The top 10 risks for business. A sector-wide view of the risks facing businesses across the globe, som finns att ladda ner från: eye

22 Framtidens CFO en superhjälte Initiativrik. Kommunikativ. Finansstrateg. Idéspruta. Den moderna CFO:n ska behärska ett stort antal kompetensområden samtidigt som resultatkraven ökar. Text: Elisabeth Krogh Foto: istock Text: Elisabeth Krogh Foto: Namn 22 eye

23 För att bli en komplett affärspartner krävs det att man kliver ut ur de rena ekonomifunktionerna och anammar en holistisk syn på verksamheten. René Hooft Graafland, CFO, Heiniken. Den perfekta CFO:n ska vara extremt professionell inom finansiella frågor, ha en känsla för affärer, kunskap om företagets verksamhet, vara bra på att hantera människor samt ha en mycket god kommunikativ och analytisk förmåga. Det framkommer av en ny rapport där uppemot 700 CFO:er i globala bolag intervjuats kring de nya förväntningar som finns på deras yrkesroll. I dag har multibegåvade personer ett rejält försprång på arbetsmarknadens utbud av chefsjobb. Det gäller inte minst dagens och morgondagens CFO:er. Därför räcker det inte längre att kunna hantera organisationens siffror på ett korrekt sätt. Kraven ökar på förmågan att kommunicera siffrorna och dess betydelse med omvärlden exempelvis till investerare, analytiker och media. Den moderna CFO:n ska dessutom arbeta strategiskt och operativt i samförstånd med vd:n. Oftast är det ekonomidirektören som är bäst insatt i företagets affärer. Därmed har han eller hon goda förutsättningar att vara aktiv i strategiska nyckelfrågor och driva processer där syftet är att genomföra strategier i organisationen. Samtidigt är det inte ovanligt att CFO:n medverkar i strategiska beslutsprocesser på ledningsnivå. CFO:n kan även upplevas ha en mer förtroendeingivande position än vd:n när det gäller att kommunicera ett balanserat och neutralt intryck till omvärlden. Inför framtiden ökar kraven på ekonomiledare i ännu högre grad. Man talar om tigertämjare, domptörer som inte är rädda att möta eventuella faror. De ska dessutom ha förmågan att ha kontroll över företagets utveckling, finansiella läge och kunna stryka media medhårs när det blåser snålt. Är det en stålman/stålkvinna som behövs? Generellt sett ökar kraven på morgondagens ledare, säger Ulf Boman, framtidsstrateg på forskningsföretaget Kairos Future. Morgondagens ledare måste hänga med i vad som händer i världen, både globalt, nationellt och regionalt. De behöver till exempel sätta sig in i hur en ny, svensk lagstiftning påverkar organisationen, se affärsmöjligheter när Turkiet går med i EU eller förstå ungdomars syn på ledarskap. Men hur ser arbetssituationen ut just nu för CFO:er? I studien uppger 50 procent av de tillfrågade CFO:erna att de spenderar hälften av sin arbetstid på strategiskt arbete medan 66 procent menar att de är organisationens ansikte utåt beträffande ekonomifrågor. Lika många säger att deras huvudsakliga uppgift är att förmedla förtroende för företagets ekonomi. Men de olika rollerna som en CFO spelar kan innebära en konflikt. Bara 37 procent upplever att de inte har tillräckligt med tid att fokusera på bredare, företagsstrategiskt arbete. Framtidens ledare måste våga ta hjälp för att prioritera bland arbetsuppgifterna, menar Ulf Boman. Han pratar om olika tidshorisonter. Ledningsgruppen, inklusive CFO:n, behöver dels kunna hantera snabba frågor här och nu, dels ha en långsiktig, strategisk tidshorisont på flera år. Den normala planering och rapportering på årsbasis, det vill säga ett medellångt perspektiv, utförs däremot av medarbetarna. Att gå från CFO till vd är ett stort steg och kvalifikationerna handlar i allt högre grad om personlighet och social kompetens än formella kvalifikationer. Juha Laaksonen, CFO, Fortum. eye

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden eye Eye on executive matters no 2 2010 Eurotrubbel Är gemensam ekonomisk politik för hela Europa möjlig? Tänk efter före Väl förberedd kan en etablering i Östeuropa bli en fullträff. Dubbel skatt, nej

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö Anseendeindex Företag 2017 Göran Celander Jonathan Wennö 2017-04-06 Anseendeindex Företag 2017 i korthet Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Internationalisering i en global värld

Internationalisering i en global värld Internationalisering i en global värld från innovation till marknadsledare Staffan Brege Professor Industriell marknadsföring, Linköpings universitet Christer Öjdemark Styrelseordförande och tidigare koncernchef

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK NEWS Always moving forward NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport NR 2 2015 LUKOIL NEWS UTKOMMER CIRKA 4 GÅNGER

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer