Unika möjligheter till ledarutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unika möjligheter till ledarutveckling"

Transkript

1 informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 1 * februari 2014 Mitt i Rockneby Unika möjligheter till ledarutveckling En helt ovanlig dag på serviceförvaltningen 1 strömmen

2 Ordet Ett innehållsrikt år text: Kenneth Condrup, kommundirektör foto: Jan Magnusson Hej alla! Tisdagen den 25 november hade jag varit anställd som kommundirektör i ett år. Det har varit ett spännande och innehållsrikt år. Inte bara för mig yrkesmässigt utan även privat, eftersom jag har flyttat till Kalmar med min familj. Jag har fyra barn och de har påbörjat sina dagliga liv i Kalmars skolor. Som en del av att få barnen delaktiga i flytten har de fått välja skolor själva och det har medfört att de valde olika. Det fanns naturligtvis en del farhågor och funderingar inför en flytt, men det har gått bättre än vad vi vågat hoppas på. Jag är mycket imponerad av den kompetens och de höga ambitioner som vi stött på i de olika skolorna. Jag har fått mig till livs den förutfattade uppfattningen att det är svårt att etablera sig som ny i Kalmar och att det inte gaur. Jag kan givetvis bara relatera till vår familjs upplevelser, men vi har fått ett fantastiskt mottagande och vi känner oss verkligen välkomna. Under mitt första år har jag försökt att skaffa mig en bild av den stora organisation som Kalmar kommun utgör. Jag har träffat många intressanta människor både inom och utanför den kommunala organisationen. Det som genomgående kännetecknar de här mötena är det stora engagemang som finns hos alla för att göra ett riktigt gott arbete, och den positiva känslan man har för sin stad. Jag har nu påbörjat arbetet med att se över arbetsformerna när det gäller mål och återrapportering på kommunövergripande nivå. I det kärva ekonomiska läge som kommunsverige befinner sig klarar Kalmar sig förhållandevis bra. Det finns flera kommuner och landsting i vårt närområde som tvingats att ta till drastiska sparåtgärder eller att höja skatten. Vi i Kalmar har tagit fram en budget för 2014 som visar på ett överskott. Detta sker delvis med hjälp av extraordinära intäkter som består i återbetalning av medlemsavgifter till AFA och återföring av medel som tidigare avsatts till stiftelsebildningar inom forskning och utveckling. På längre sikt har vi ett för högt kostnadsläge i förhållande till intäktsidan och jag har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 20 miljoner inför verksamhetsåret Detta kommer vi i ledningsgruppen att gemensamt arbeta med under Jag vill passa på att tacka er alla för det fantastiska arbete ni gör varje dag för Kalmars innevånare, och önskar er en god fortsättning på året. informations Strömmen nr 1 februari 2014 Chefredaktör och ansvarig utgivare Sara Svensson Redaktionskommitté Sara Svensson, Lotta Mellstrand, Jan Magnusson, Per Sundlöv, Kristine Bergius, Rostia Johnrén, Kerstin Ivarsson, Pia Axeheim, Liselott Göth Hallgren och Ann Gustafsson Grafisk form Renee Hyckenberg Backman Foto framsidan Ironman 2014, foto: Jan Magnusson Produktion Kommunikationsenheten, Kalmar kommun Tryck KalmarSund Tryck AB, Kalmar Papper och upplaga 130g Silverblade, ex Innehållet i Strömmen får gärna citeras, bara källan anges 2 strömmen Strömmen Kommunikationsenheten, Box 611, Kalmar

3 Det är kontrasternas park: från det vilda till de omsorgsfullt anlagda och välskötta planteringarna. Central Park och Fredriksskans text och foto: Per-Olof Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret, från en parkbänk i Central Park Inte för att jag vet vilka tankar som sätts igång hos dig om du tänker på Central Park i New York. Kanske lite Simon and Garfunkel, en joint och lite lössläppt leverne i parken. I dag med över två miljoner besökare årligen är den ett lika starkt varumärke för New York som t.ex. Empire State Building eller Rockefeller Center. När jag i samband med en privat semesterresa hade möjligheten att strosa runt i parken under några rejäla timmar, slog det mig att vi har faktiskt har en unik möjlighet att skapa ett eget Central Park i Kalmar nu när Fredriksskans framtid diskuteras. Det är kontrasternas park: från det vilda till de omsorgsfullt anlagda och välskötta planteringarna. Från de lättjefulla gräsmattorna för lek och spontana infall till de mer organiserade idrottsanläggningarna (baseboll mest). Från den egna promenaden till att hyra en kanot eller ta en tur med häst och droska. Från det egna medtagna fikat till de mer välordnade caféerna. Det var en upplevelse att se alla citykodade som vid lunchtid strömmade ut ur kontorshusen i närheten, ivrigt lossande på slipsknutarna, ner mot gräsmattan eller parkbänken för att snöra av sig skorna en stund. För dem en stunds livskvalitét och retreat, det är jag helt övertygad om. I mitten på 1800-talet växte det moderna New York fram; då liksom idag en häxkittel av olika miljöer, industri och lantbruk, människor från jordens alla hörn, larm och stress. I detta sammanhang bestäms att Central Park, som då låg i utkanten av norra delen av staden, skulle byggas. Landskapsarkitekterna Frederick Law Olmstead och Calvert Vaux fick uppdraget att förvandla denna ca 3,5 km2 stora råmarksyta till park för New Yorkborna och för besökare. När parken 16 år senare var färdig blev den genast omåttligt populär. Är detta då möjligt i Kalmar? Tror alltid att man skall vara försiktig med att kopiera men mycket av ovan har vi faktiskt redan på Fredde. Idrottsmöjligheter, närheten till (naturligt) vatten för rekreation och aktivitet. Lek och spontana infall fullt möjligt. Stora arrangemang och event likaså (provades förresten förra sommaren när Gyllene Tider kom dit). Men skulle inte Fredriksskans bli bostäder nu när det är sådan bostadsbrist? Även detta tror jag är fullt möjligt att fixa. Med klokskap och omsorg i planläggning och byggnation är detta ingen motsättning. Tvärtom det kan komplettera riktigt bra. Det går ju dessutom att bygga på höjden, eller? Träsmaken från parkbänken börjar bli påtaglig så dags att avsluta. När jag reser mig upp ser jag inskriptionen på bänkens minnesplatta som får mig att stanna upp. Där står In loving memory of Ella Hodges, who loved the voice of childrens laughter. Så grabbar och tjejer fixar ni detta så lovar jag att ringa Simon and Garfunkel och ber dem komma och spela på invigningen. Jag bokar färdtjänsten åt dem också. strömmen 3

4 Nyheter Behövs mobilt stöd i hemtjänsten? text och foto: Samhället har under de senaste åren utvecklats så att internet och mobilitet idag är en självklar del i samhällsutvecklingen och ses i de flesta fall som en rättighet. Att då kunna använda mobil teknik som arbetsredskap, där smartphones, surfplattor, pekplattor, laptops, etc, blivit vardagsbegrepp, är en helt naturlig utveckling av vård och omsorg i hemmet. Mobilt stöd i hemtjänsten, MSH, är startskottet för den utvecklingen inom Kalmar kommun. MSH ska hjälpa oss att förbättra kvalitet, öka tryggheten i hemmet och förenkla för personalen i omsorgen, vilket innebär: Säkrare Bättre behörighetskontroll till omsorgstagarens bostad med en speciellt anpassad mobiltelefon som öppnar dörrar, men endast för de som har behörighet. Enklare Metallnyckel blir digital nyckel. Vanlig nyckelhanteringen minimeras och de 4 strömmen Anders Sundlöv, projektledare, Mobilt stöd digitala nycklarna laddas ned till mobiltelefonen. Inga borttappade nycklar. Tryggare Snabbare på plats när någon larmar via trygghetslarm. Inga nycklar behöver hämtas utan laddas ned till mobilen. Uppföljning Förbättrad uppföljning av att fattade biståndsbeslut blir utförda och att bedömd insats motsvarar verkligt behov. Man kan redovisa när man varit hos omsorgstagare utifrån att information lagras med automatik vid besök: när, var och vad. Man får även uppföljning på använd tid, oförutsedda händelser, kontinuitet, etc. Dokumentation Delar av det som idag hanteras i pappersform kommer att finnas tillgängligt i elektroniskt format via mobila system. Hur märker man av den förändring som sker? Det som omsorgstagaren allra först kommer att märka av vårt mobila arbetssätt är att de som har hemtjänst och/eller trygghetslarm kommer att få ett nytt låsvred monterat på sin dörr, när vi inför nyckelfri hemtjänst. Låsvredet är en del i arbetet med kvalitetssäkring av hela kedjan från det att ett biståndsbeslut fattas om hemtjänst till utförandet av arbetet inom hemtjänsten. Med hjälp av det nya låsvredet kan man förutom själva låsöppningen även se när, hur länge och vem inom hemtjänsten som varit på plats hos en omsorgstagare. Det nya låsvredet innebär att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera vanliga nycklar vid besöken och risken att nycklar hamnar i orätta händer minimeras. Att ta bort hanteringen av vanliga nyckelar gör också att hemtjänstpersonalens restid minskas till förmån för omsorgstid. Hemtjänstpersonal får även sina arbetsscheman till speciellt anpassade mobiltelefoner och information om vad som ska utföras vid olika tidpunkter. Sist men inte minst viktigt är att mobilt stöd ersätter inte den personliga kontakten med omsorgstagaren utan nyttjar tekniken till kvalitetsförbättring. Reflektioner och en vädjan till alla kommunanställda text: Christina Karlberg, enhetschef, serviceförvaltningen Under Ironman svarade jag på trafikfrågor som kom in via Ironmans informationsnummer, men även via till Kalmar kommun och vårt kontaktcenter. Redan tidigt på förmiddagen gör jag två reflektioner som handlar om vår tillgänglighet: Många telefoner ute i vår verksamhet står och ringer på helgerna. Efter ett antal signaler kopplas de vidare till kontaktcentret, i vanliga fall under kvällar och helger möts de av en telefonsvarare, men nu fick jag dem istället. Jag försökte hjälpa äldre damer och herrar som saknade toalettpapper, inte fått sin mat levererad eller inte fått sitt sår omlagt. Jag fick frågor om slottet var öppet eller varför vi inte betalat räkningen de skickat. Efter denna lördag är jag inte längre förvånad över att telefonstatistiken inte blir bättre. Snälla, använd hänvisningarna och koppla era telefoner. Den andra reflektionen var de tiotal samtal med privata sms som jag fick upplästa för mig. Skälet är förstås de mobila anknytningarna som visar det kommunala numret vid uppringning. När din kompis sedan skickar sms till dig använder de det numret och när du har din telefon hänvisad går meddelandet till kontaktcentret. Glöm därför inte att sprida ditt mobilnummer till dina vänner. Du anar inte vilka hemligheter kontaktcentret får veta, hemligheter som de inte vill höra.

5 Nyheter Ny på jobbet text: Lolita Persson foto: Privat Det finns två saker som jag tycker är riktigt roliga, kultur och fritid. Har tidigare arbetat på kommunal nivå, arbetar nu på regional nivå. Nu får jag chansen att igen arbeta i en kommun, det ska bli mycket spännande. Jag heter Lolita Persson och den 1 juni tog jag över som kultur- och fritidschef. Jag kommer ursprungligen från Kalmar, men har bott i Karlskrona de senaste tjugo åren. Jag har arbetat i stort sett hela mitt liv i den offentliga sektorn, något som jag verkligen tycker är fantastiskt roligt, jag har erfarenheter från både kommunal och regional verksamhet. Nu senast kommer jag från Region Blekinge där jag varit anställd som chef för kultur- och fritidsfrågorna, detta har inneburit att utveckla och samordna hela verksamhetsområdet inom Blekinge. Tidigare har jag bland annat varit anställd i Torsås kommun som kultur- och fritidschef. Jag drivs och trivs i första hand av att jobba med utvecklingsfrågor. Jag vill att kulturoch fritidsverksamheten ska vara en väl känd och strategisk viktig part för Kalmars utveckling, jag upplever att Kalmar kommun har kommit en bra bit på vägen. Vi har en spännande tid som ligger framför oss, när det gäller Kalmars attraktivitet för boende och besökare, där jag ser kultur- och fritid som en av de viktigaste spelarna. Är bosatt tillsammans med min man i Karlskrona och har tre barn. Fritiden ägnas mest åt idrott och kultur. Jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla Kalmar. Gemensam rättning av nationella prov text: Liselott Göth-Hallgren foto: Jan Magnusson Barn- och ungdomsförvaltningen organiserar för andra året, under 10 veckor, gemensam rättning av de nationella proven i grundskolan. I stort sett alla grundskolor i Kalmar bidrar med lärare för att rätta dessa prov. Varje vecka är lärare friställda från sitt ordinarie uppdrag, för att enbart fokusera på att tillsammans på Kalmarsundshotellet, rätta dessa prov. Totalt 12 ämnesprov genomförs i olika omfattning i årskurs 3, 6 och 9. I år genomförs även nationella prov i So- och No-ämnena i årskurs 6 och 9. Syftet med den gemensamma rättningen är att öka likvärdigheten i bedömningen av proven. För lärarna innebär detta ett tillfälle till kompetensutveckling genom den gemensamma reflektionen och diskussionen som sker i rättargruppen. Alla elevers prov bedöms och diskuteras av fler än en lärare och aldrig av sin undervisande lärare. Rättning av prov i Svenska och Svenska som andraspråk, i årskurs 3. strömmen 5

6 Mitt i Rockneby Rockneby växer text: Ylva Tinnert-Gelebo, rektor foto: Jan Magnusson Fler barnfamiljer slår ner sina bopålar i Rockneby med omnejd. En framtidstro spirar i Rockneby som samhälle. Skolan och förskolan byggs ut, Rockneby får ett allaktivitetshus med föreningslokaler, bibliotek och sporthall. Utökade skollokaler med fyra nya klassrum är redan invigt och huset är idag fyllt med verksamhet för 5- och 6-åringar. Matsal och kök är utbyggt för att möta det ökade elevantalet. Vid fotbollsplanen byggs en ny förskola med fyra avdelningar med olika flexibla lösningar för verksamheten. Vid årsskiftet 2013/2014 skedde inflyttning. Den konstnärliga utsmyckningen står Gunilla Pantzar och Anders Lönn för. Utsmyckningens utgångspunkt har varit naturen runt Torsbäcken, en bäck som rinner igenom Rockneby ut till Kalmarsund samt förskolans naturvetenskapliga arbete. Barnen kommer att möta bl.a. grodor, sländor och andra djur som har sin livsmiljö längst den rinnande bäcken. Skola och förskola arbetar på många plan med språkstödjande verksamhet. Enkelt uttryckt har man språket kan man utveckla sitt tänkande vilket främjar allt man möter livet igenom. Ur ett skolperspektiv vet vi att språket stödjer och är en viktig framgångsfaktor i alla skolämnen. På förskolan arbetar vi tematiskt runt sagan. Fantasin blir där ett rikt och kreativt verktyg för utveckling. I skolan arbetar vi systematiskt för att utveckla olika språkliga förmågor. Apropå språket vi hänvisar ofta till naturen i våra beskrivningar av enheten: Är barndomen som Torsbäcken? Olika tillflöden, skapar en mittfåra. Ett flöde en rörelse av kunskaper och erfarenheter. Bäcken breddas förmågorna ökar. Bäcken sträcker sig och når till slut öppet vatten. Rocknebyskolans mål är att våra elever efter år 6 ska vara rustade och redo att ge sig ut på lite mer öppet vatten. 6 strömmen

7 Allaktivitetshus i Rockneby Byggnation med många möjligheter text: Tina Bågfeldt, projektledare/koordinator, kultur- och fritidsförvaltningen Lördagen den 24 augusti var det dags att inviga det efterlängtade allaktivitetshuset i Rockneby, efter åratal av planering och förberedelser. Tal hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg och förvaltningsföreningens ordförande Calle Stenström. Därefter klipptes bandet och alla fick möjlighet att komma in och kika. I huset finns nu en ny sporthall som byggts bredvid Folket Hus. Den har en spelplan med fullmått det vill säga 20x40 meter och läktargradänger längs ena långsidan. Det finns fyra omklädningsrum samt ett omklädningsrum för domare och lärare. Till detta kommer förråds- och teknikutrymmen. I sporthallen finns det möjligheter att ställa in en scen för till exempel musik- och teaterframträdande. I Folkets Husdelen har vissa förändringar skett. Biblioteket har flyttat in i hörnrummet och den tidigare entrén är nu en öppen yta med sittgrupp. Sedan tidigare finns en stor sal med tillhörande scen, grupp- och studierum samt kök. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i lokalerna en gång i veckan. En gemensam entré som binder ihop Folkets Hus med sporthallen har byggts. Entrén präglas av stora ljusinsläpp och ytor med plats för sittgrupper. Konstnärinnan Susanna Arwin har jobbat med den konstnärliga utsmyckningen i entrén. Med allaktivitetshuset öppnar sig många nya möjligheter för föreningslivet i norra kommundelen. Idrott, dans, teater, musik, studiecirklar här finnas plats för det mesta under samma tak. Projektledare för byggnationen har varit Toni Sjöö på serviceförvaltningen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg klippte bandet och därefter fick alla möjlighet att komma in och kika i allaktivitetshuset. Lyft för biblioteket text: Pia Ericson, biblioteksassistent Det nya biblioteket i Rockneby allaktivitetshus innebär utveckling och utmaningar på olika sätt. Att fysiskt få nya fräscha lokaler är ett lyft men även att hitta nya samarbetsformer med allaktivitetshusets övriga föreningar och verksamheter känns mycket spännande! Lokalen är bättre anpassad ur bibliotekssynpunkt, det är högt i tak, luftigare och större möjlighet till överblick. Det är lättare för större grupper, till exempel skolelever att vistas i biblioteket samtidigt. En flytt är alltid bra, det betyder att vi har sett över beståndet och fått tänka till en extra gång för att allt ska bli så genomtänkt, lättillgängligt och trivsamt som möjligt. Vi hoppas att allaktivitethuset blir en härlig mötesplats för Rocknebys invånare i alla åldrar, en skön blandning av kultur och fritid, ett ställe där olika aktörer kan mötas. strömmen 7

8 Massor av möjligheter Du vet väl om att du som anställd i Kalmar kommun har unika möjligheter till kompetensutveckling. Höj din IT-kompetens Kalmar kommun erbjuder många olika utbildningar inom data och IT som kommunens anställda kan anmäla sig till för att höja sin kompetens inom IT. Christina Becker och Tommy Sundström arbetar som datautbildare på personalenheten och är de som oftast leder utbildningarna inom data. Flera av utbildningarna är kurser i Office-paketet, Word, Excel, Powerpoint och Outlook. Vi erbjuder kurser på olika nivåer, både grundkurser och fördjupningskurser i flera av dessa program, säger Christina Becker. Man kan vara nybörjare eller inte veta så mycket om mjukvaran och få en inblick i programmet för att kunna arbeta självständigt. För de som redan har baskunskaperna erbjuder vi fördjupningskurser som antingen jag eller min kollega leder. För den som känner sig väldigt osäker på datorn som arbetsredskap finns det en nybörjarkurs Grundkurs för PC-användare där man under fem tillfällen går igenom grunderna i Windows, Word, Outlook och internet. Vi erbjuder även kursen ITstandard i Kalmar kommun som vänder sig i första hand till alla nyanställda som jobbar administrativt, men även till de som har varit anställda länge och känner att de saknar dessa kunskaper. Enkät- och analysverktyg Vi utbildar i EsMaker som är ett webbaserat enkät- och analysverktyg där man enkelt kan skapa och skräddarsy sina egna webbenkäter och snabbt analysera resultatet. I EsMaker kan du välja mellan en mängd olika frågetyper och du kan designa dina enkäter efter egna önskemål med texter, färger, logotyper. Resultat- och rapporthanteringen fungerar snabbt och enkelt och rapporter kan skapas helt efter egna önskemål, från enkla till mer avancerade. Flera nya kurser Tommy Sundström är anställd som datautbildare sedan augusti och han har arbetat i många år med utbildning inom vuxenutbildning och yrkeshögskola som lärare i data/mediaämnen. I och med att Tommy anställdes har kursutbudet utökats med kurser i Photoshop för de av kommunens anställda som arbetar med bilder eller för de som vill lära sig bildhantering. I utbudet ingår även kurs i Microsoft Expression/Webbdesign som vänder sig till de som arbetar med att uppdatera och tillverka webbsidor på förvaltningarnas intranät eller de som är intresserade av ämnet. Modern utrustning Datasalarna Nollan och Ettan har plats för tio kursdeltagare var och har den senaste programvaran installerad. Datasal Nollan hyrs också ut till andra förvaltningar och bolag/gymnasieförbund. Ska man ha relevant utbildning så måste man ha aktuell programvara och bra utrustning och bägge datasalarna har bra datorer och kringutrustning, säger Tommy. Vi kör våra utbildningar på vår smartboard, vilket innebär att alla kursdeltagare kan ta del av informationen och följa kursledaren på sina egna datorer i datasalen. Platser kvar på kurserna Flera av kurserna som körs är inte fullbokade, vilket både Christina och Tommy tycker är synd. Detta är en förmån som anställda i kommunen borde utnyttja bättre, säger Christina. Man har möjlighet och chans att på arbetstid lära sig mer om till exempel Officepaketet. En del av kurserna är inriktade på att man ska kunna hantera programmen mer effektivt och man lär sig flera nyttiga tips och trix. Christina Becker och Tommy Sundström tycker det är synd att flera av kurserna som körs inte är fullbokade. Tommy tror att ett av problemen med att kurserna inte fylls är att man inte når ut med informationen till kommunens anställda. Jag tror att vi måste synas bättre så att anställda vet om att vi finns och vad vi kan erbjuda. Många ser eller vet kanske inte ens om var man hittar utbildningskatalogen. Det bästa hade ju varit om samtliga förvaltningar hade haft en länk till utbildningskatalogen från sina intranät så att alla kan ta del av den. Det allra bästa hade ju varit ett gemensamt intranät med gemensam startsida istället för så många olika som det är nu. Samtliga kurser körs till självkostnadspris och några är gratis vilket innebär att det inte kan vara priset som är det avgörande, säger Christina. Skräddarsydda utbildningar Christina och Tommy har även möjlighet att lägga upp kurser och utbildningar efter behov. Enheterna kan göra en kompetensinventering och se vad det finns för behov och därefter kan en kursplan göras. Vi kan i samråd med enhetens/avdelningens chef gå igenom behovet och därefter sammanställa ett förslag, säger Tommy. Man skulle kunna ha vald utbildning i flera nivåer, kanske steg 1 3. Steg 1 ska samtliga gå eller kunna, steg 2 för vissa som har användning av det och steg 3 för de som har behov av fördjupade kunskaper i vissa program. 8 strömmen

9 Läs mer om våra utbildningar och om hur du söker till dem på kalmar.se/internutbildning Unika möjligheter till ledarutveckling Text: Per Sundlöf, personalstrateg kommunledningskontoret Foto: Sara Svensson Kalmar kommun är en arbetsgivare som verkligen menar det när vi säger: vi satsar på kompetensutveckling. När jag började arbeta i Kalmar kommun var mitt första intryck att det här är en arbetsgivare som verkligen satsar på kompetensutveckling. Låt oss ta chefsutbildningarna som exempel. Här finns det genomarbetade strategier för hur vi ser till att våra chefer får grundläggande kunskaper, hur vi vässar organisationen med den senaste forskningen inom ledarskap och hur vi identifierar och rekryterar framtidens ledare. Obligatoriska utbildningar för chefer Som ny chef i Kalmar kommun är det obligatoriskt att delta i grundutbildningen chefskörkortet. Denna utbildning är en överskådlig kurs om de flesta praktiska områden som man kommer i kontakt med i sitt chefskap. Utvecklande ledarskap Unikt med Kalmar kommun är att vi också menar allvar när vi sätter fokus på ledarskapet. Därför är också vår ledarutbildning obligatorisk för samtliga chefer. Sedan 2005 är modellen för våra ledarutbildningar Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap (UL). Innan chefen går utbildningen får medarbetare, kollegor och närmsta chef till uppgift att lämna feedback på chefens ledarbeteenden. Utifrån feedbacken skriver chefen en personlig utvecklingsplan över vilka beteenden denne vill förändra. Ett utvecklat ledarskap kännetecknas av att vara ett föredöme, visa personlig omtanke och kunna inspirera och motivera sina medarbetare för att på så sätt bättre utveckla arbetsgruppen och nå högre effektivitet. Detta är också den övergripande målsättningen med UL. Även medarbetarnas personliga utveckling och arbetsglädje ökar med ett utvecklat ledarskap. Egna utbildare i Utvecklande ledarskap I Kalmar kommun har vi en egen handledare inom UL, Madelene Johansson. Madelene har tidigare arbetat som verksamhetschef på socialförvaltningen, nu arbetar hon på kommunledningskontoret. Tillsammans med en extern konsult genomför Madelene två UL-omgångar per år. Nyligen har vi lyckats headhunta ytterligare en intern handledare i UL. Per Malmquist som till vardags är rektor på Lindöskolan kommer inom kort att genomgå handledarutbildning. Till vårens omgång kommer vi för första gången genomföra utbildningen helt i egen regi vilket naturligtvis är mer kostnadseffektivt. Samarbete med andra arbetsgivare En annan nyhet är att vi i höstens omgång provat att samarbeta med en annan arbetsgivare. På vårt initiativ hade landstinget hälften av platserna i höstens grupp. Vi hoppas genom detta ge nya möjligheter för deltagarna att också skapa nätverk med kollegor från en annan organisation. Möjligheter till fördjupning Flera arbetsgivare använder sig av UL. Det som utmärker Kalmar kommun är att vi försöker ta ledarutbildningarna till nästa nivå. Vi ger nämligen chefer som har gått UL möjlighet att arbeta mer med hur de ska kunna uppnå målen i sin personliga utvecklingsplan genom att erbjuda ett antal verktygsutbildningar. Exempel på verktygsutbildningar är UL-kommunikation och feedback, ULlagutveckling och ULcoaching. För att öka måluppfyllelsen ytterligare genomför vi i vår för första gången utbildning i Indirekt ledarskap, som handlar om att leda genom att vara chef över chefer. Framtidens chefer Kalmar kommun är också unikt eftersom vi i vår ledarutveckling också lägger fokus på framtidens chefer. Vi har ett eget ledarförsörjningsprogram som vi genomför vartannat år är det dags för en ny kursomgång. Vi identifierar framtidens ledare i Kalmar kommun. Målsättningen är också att hjälpa deltagarna att formulera sin kompetensprofil och en individuell utvecklingsplan för att i framtiden kunna söka chefstjänster i Kalmar kommun. Utöver ledarutveckling och kurser inom data och IT erbjuder medarbetare fördjupade utbildningar inom en mängd områden: arbetsmiljö, brandskyddsutbildning, hälsa och livsstil, kvalitet, miljö, lönesystem, ekonomisystem och introduktion för nyanställda är bara några exempel på de utbildningar som finns. Per Sundlöf är personalstrateg och Madelene Johansson är handledare inom Utvecklande ledarskap. strömmen 9

10 En helt ovanlig dag på serviceförvaltningen text: Christina Karlberg, enhetschef, serviceförvaltningen foto: Jan Magnusson Personalen på serviceförvaltningen har också förberett sig under lång tid och nu ska all planering fungera. Inte bara för de tävlande utan även för alla tusentals åskådare och för Kalmarbor som har annat för sig denna lördag. Produktionsfolket påbörjade sitt arbete redan i början av veckan med utkörning av allt material. Klockan sju eller på vissa platser klockan nio, har våra 35 medarbetare satt upp cirka 450 stycken vägmärken och hänvisningsskyltar runt om i kommunen. I stort sett alla kommunala vägar i Kalmar tätort, Lindsdal, Läckeby och Rockneby var berörda av trafikregleringarna. Snabbt ska det gå, varje korsning måste klaras av på två tre minuter och därefter görs en säkerhetskontroll. Klockan är denna lördagsmorgon i mitten av augusti när jag cyklar in till brandstationen. I vanliga fall ligger de flesta Kalmarbor och sover som bäst, men denna dag är det ett lämmeltåg som går från ytterområdena in till Kvarnholmen, framförallt mot Elevatorkajen. Det är dags för modiga och duktiga triathleter att ge sig ut på sitt kanske livs utmaning. Peo Carlsson kom i mål på fantastiska 11:15 efter sin första triathlon. 10 strömmen Inga arga samtal På brandstationen samlas tävlingsledning, brandkår, ambulans, polis, Svevia och jag som kommunikatör. Med jämna mellanrum ringer telefonerna. Alla flaggvakter längs cykelsträckan är utrustade med kommunikationsradio och GPS. På en skärm på väggen kan vi följa deras rörelser och se var första och sista cyklist befinner

11 sig. Brandingenjör Kalle Dahlén och jag har förutom alla samtal fullt upp med att följa våra kollegor Tony Edmundssons och Peo Carlssons äventyr och prestationer i tävlingen. Under hela dagen är det inte en enda människa som ringer och skäller eller är irriterad över vare sig avstängningar eller själva arrangemanget. Ett par samtal handlar om det olämpliga i att små barn kan titta på det de tävlande gör i pissoaren, som de tycker är placerad för nära bostadsområdet. Men alla andra samtal vill bara ha råd och vägvisning hur de bäst ska köra eller parkera. Från turister kommer mycket beröm. Jag får till och med ett sms från en Göteborgare som tackar för den fantastiska hjälp han fick när han ringde. Ambulans och brandkår behöver under dagen gör en del utryckningar, men gemensamt hittar vi bästa vägarna för dem att köra. Grattis Peo Återigen har evenemanget blivit en stor publiksuccé. Parkeringsplatserna fylls och förvaltningens TME-enhet (Trafik, markupplåtelser och evenemang) har fullt sjå med att försöka ordna fram ytterligare platser. Totalt skapas nya platser till de cirka som i normala fall finns i området. Journalisterna ringer och enhetschef Stefan Larsson springer i skytteltrafik mellan radiosändningar, ledningscentralen och sin arbetsplats i Rådhuset. När de sista deltagarna går i mål på Stortorget sover både jag och säkert ännu fler av kollegorna på serviceförvaltningen. Efter midnatt återställer folket från TME trafikregleringarna. De får sin välbehövliga vila runt halv tre, men fortsatte återställningarna hela veckan efter. Peo kom i mål på fantastiska 11:15 efter sin första triathlon och firade detta genom att njuta av stämningen på Kvarnholmen långt efter midnatt. Ingen tvekan om vilka som var tröttast efter denna heldag. UEFA Dam-EM = Winning Ground! text: Pär Israelsson, Fan Zone Manager, kultur- och fritidsförvaltningen foto: Jan Magnusson Vi ser tillbaka på en fantastisk sommar Förutom det fina vädret som aldrig verkade vilja ge sig fick vi också uppleva en helt unik evenemangssommar i Kalmar. Utöver Kalmar stadsfest och Ironman m.m. stod Kalmar som en av sju värdstäder för UEFA Dam- EM. Vi som jobbade med evenemanget hade förväntningar på att detta kunde bli stort men kunde kanske aldrig riktigt förstå omfattningen av evenemanget förrän allt var över. Fyra matcher spelades på Guldfågel Arena varav två blev slutsålda och personer besökte Kalmars Fan Zone varje dag under perioden 10 22:e juli. Nationellt sett blev också evenemanget en stor succé även om det svenska landslaget såklart gärna hade fått spela final på Friends Arena! Personligen har jag inte upplevt en större nationell uppslutning sedan den magiska sommaren 1994 då Sverige tog brons i USA-VM. Två till tre tusen personer kom varje gång till Fan Zone på Sveaplan för att heja fram Sverige i sina matcher! På Fan Zone möttes idrotten och kulturen. De flesta människor idag är inte intresserade av antingen kultur eller idrott, utan rör sig ledigt mellan teaterföreställningar, fotbollsmatcher på storbildsskärm, konserter och olika fysiska aktiviteter. Fan Zone visade att det är fullt möjligt och kanske till och med nödvändigt med en sådan bred uppslutning bakom våra större evenemang. Winning Ground var UEFA:s och Svenska fotbollsförbundets övergripande vision med Dam-EM, damfotbollen skulle vinna mark och lyftas till en ny nivå i Sverige och resten av Europa. För Kalmar kommun innebar Dam- EM också ett slags Winning Ground. Vi som fick möjlighet att arbeta med Dam-EM har fått unika erfarenheter och kontakter i arbetet med UEFA, Svenska fotbollförbundet och de andra värdstäderna. Det hade så klart varit mycket enklare (och dyrare), att hyra in ett eventbolag som tagit hand om hela Dam-EM i Kalmar men då hade vi inte haft möjlighet att utvecklas varken på en individuell- eller organisatorisk nivå vilket faktiskt var halva grejen tycker jag. Arbetssättet innebar också att vi byggde upp en struktur och erfarenhetsbank som gör att vi står rustade inför liknande evenemang i framtiden. Utifrån ett turism- och medborgarperspektiv etablerade vi oss ännu tydligare som en evenemangsstad vilket såklart betyder mycket för Kalmar i den allt hårdare konkurrensen om de stora eventen och turisterna, vi tog också ett kliv mot att bli en ännu mera attraktiv stad att bo och leva i. Dessutom är jag övertygad om att det är bra för kommunen att vi har kul på jobbet! Kalmarsiffror i EM 4 Antal matcher på Kalmar Arena (Guldfågeln Arena). 200 Antal volontärer Publiksiffran Norge Island Publiksiffran Norge Holland Publiksnittet på Kalmar Arena Publiksiffran Norge Tyskland Publiksiffran Norge Spanien (kvartsfinal). Europarekord! Total publiksiffra i Kalmar Totalt antal besökare i Fan Zone Antal tv-tittare som såg Kalmarmatcherna i TV4. strömmen 11

12 Besök från Sydafrika på gemensam tidsresa text: Helen Persson, enhetschef omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun och Mörbylånga kommuns äldreomsorg, Kalmar läns museum samt Cape Winelands, vändistrikt i Sydafrika, har arbetat tillsammans sedan 2012 i ett projekt som heter More living Active age. Syftet är att hitta gemensamma beröringspunkter vad det gäller sociala och kulturella aktiviteter för seniorer i båda våra länder. Michael Andersson som vanligtvis jobbar på träffpunkt Norrlidshemmet har hämtat några portioner av den superba ostkakan. Vecka 20 var projektdeltagare från Cape Winelands på besök hos oss i Kalmar och på Öland. Gäster från Sydafrika är Gail Jacobs, Anrie Uys och Basil de Wee. Samtliga arbetar på äldrecenters i Cape Winelands. Onsdagen den 15 maj besökte de omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Program för dagen var besök på träffpunkt Mjölkörten i Rinkabyholm. Där man var med på lättgymnastik och en aktivitet med minnesväskor. Därefter ett besök på träffpunkt Frikadellen i Lindsdals centrum, med lunch på Frikadellen och ett besök på Lindsdalsskolan för att få en presentation av det projekt som varit ett samarbete mellan elever och seniorer som gästar Frikadellens träffpunkt. Seniorer Gästena från Cape Wineland, från vänster Anrie Uys, Gail Jacobs och Basil de Wee. 12 strömmen Cirka 380 seniorer och personal tog sig tillbaka till 1951 för att vara med på invigningen då Krusenstiernska öppnades för allmänheten. har berättat om sitt liv för eleverna som sedan gjort videoinspelning när de agerar historierna. På torsdagen 16 maj hade vi en tidsresa där både museet och Mörbylånga kommun samt Kalmar kommun deltog. Denna tog plats i Krusenstiernska trädgården. Cirka 380 seniorer och personal tog sig tillbaka till 1951 för att vara med på invigningen då Krusenstiernska öppnades för allmänheten. De som kunde var klädda i tidsenliga kläder. Man bjöds på musikunderhållning av dragspel, pensionärskör och barnklass från Vasaskolan. Förutom kaffekalaset bjöds samtliga på ostkaka. Många lokala näringsidkare har varit med och sponsrat med allt ifrån bussresor till bord och stolar och in minst ostkakan, frukt och kaffe.

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

strömmen Hit kommer Gud och alla människor Det ringer, det ringer, skynda dig att svara Motiverade vikarier klarar verksamheten INFORMATIONStill

strömmen Hit kommer Gud och alla människor Det ringer, det ringer, skynda dig att svara Motiverade vikarier klarar verksamheten INFORMATIONStill strömmen INFORMATIONStill anställda i Kalmar kommun Nr 2 * juni 2009 Hit kommer Gud och alla människor Det ringer, det ringer, skynda dig att svara Motiverade vikarier klarar verksamheten 1 strömmen Monica

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Inblicken. I det här numret... www.fridaskolorna.se www.fridagymnasiet.se. Äntligen student Fridagymnasiet släpper sina första treor

Inblicken. I det här numret... www.fridaskolorna.se www.fridagymnasiet.se. Äntligen student Fridagymnasiet släpper sina första treor Inblicken nummer 1/2009, elfte årgången I det här numret... Äntligen student Fridagymnasiet släpper sina första treor Vi i femman Uddevalla har svar på tal Bortom horisonten Är skolans framtid redan här?

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. BUNKEFLONr 2 Juni 2005. Nr 2 Juni 2005. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2005 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. BUNKEFLONr 2 Juni 2005. Nr 2 Juni 2005. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2005 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO BUNKEFLONr 2 Juni 2005 Nr 2 Juni 2005 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2005 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nyheter och information från Malmö stad Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt nr 4 2009 Hittade nya vägar Nya webbplatser Frilans i statens tjänst Framgångsrik rutinöversyn domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt Stockholms tingsrätt

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

såklartborås En trygg famn vid sidan av familjen Kultur Kungen av lilla scenen Öster Teamet som ger stöd vid demens Ekonomi Visionen styr budgeten

såklartborås En trygg famn vid sidan av familjen Kultur Kungen av lilla scenen Öster Teamet som ger stöd vid demens Ekonomi Visionen styr budgeten Samhälle Låt oss höra dina åsikter Ekonomi Visionen styr budgeten Kultur Kungen av lilla scenen Öster Teamet som ger stöd vid demens såklartborås vinter 2013 En trygg famn vid sidan av familjen Pelle Barrstrand

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

Kommunal verksamhetsutveckling. Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun

Kommunal verksamhetsutveckling. Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun Kommunal verksamhetsutveckling Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun Så jobbar vi med förändringskraft & effektivitet i Vara kommun... Förord 2001 reste alla anställda i Vara

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export Pålitlig och effektiv samhällsser vice TEKISNYTT Core för alla Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg e- som i enkel Tekis-LV på export TRÄFF 10 8-10 november nr 2-2010 Varför betala

Läs mer

DESIGNVERKSTAD SOM SOCIAL MOTOR När Elevens val gav nya möjligheter till möten. SAMARBETSLÄRANDE Mycket mer än att arbeta i grupp

DESIGNVERKSTAD SOM SOCIAL MOTOR När Elevens val gav nya möjligheter till möten. SAMARBETSLÄRANDE Mycket mer än att arbeta i grupp # 1 2014 ÅRGÅNG 16 DESIGNVERKSTAD SOM SOCIAL MOTOR När Elevens val gav nya möjligheter till möten SAMARBETSLÄRANDE Mycket mer än att arbeta i grupp MAJAS MANIFEST Höj volymen och våga drömma EN UTMANING

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer