Unika möjligheter till ledarutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unika möjligheter till ledarutveckling"

Transkript

1 informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 1 * februari 2014 Mitt i Rockneby Unika möjligheter till ledarutveckling En helt ovanlig dag på serviceförvaltningen 1 strömmen

2 Ordet Ett innehållsrikt år text: Kenneth Condrup, kommundirektör foto: Jan Magnusson Hej alla! Tisdagen den 25 november hade jag varit anställd som kommundirektör i ett år. Det har varit ett spännande och innehållsrikt år. Inte bara för mig yrkesmässigt utan även privat, eftersom jag har flyttat till Kalmar med min familj. Jag har fyra barn och de har påbörjat sina dagliga liv i Kalmars skolor. Som en del av att få barnen delaktiga i flytten har de fått välja skolor själva och det har medfört att de valde olika. Det fanns naturligtvis en del farhågor och funderingar inför en flytt, men det har gått bättre än vad vi vågat hoppas på. Jag är mycket imponerad av den kompetens och de höga ambitioner som vi stött på i de olika skolorna. Jag har fått mig till livs den förutfattade uppfattningen att det är svårt att etablera sig som ny i Kalmar och att det inte gaur. Jag kan givetvis bara relatera till vår familjs upplevelser, men vi har fått ett fantastiskt mottagande och vi känner oss verkligen välkomna. Under mitt första år har jag försökt att skaffa mig en bild av den stora organisation som Kalmar kommun utgör. Jag har träffat många intressanta människor både inom och utanför den kommunala organisationen. Det som genomgående kännetecknar de här mötena är det stora engagemang som finns hos alla för att göra ett riktigt gott arbete, och den positiva känslan man har för sin stad. Jag har nu påbörjat arbetet med att se över arbetsformerna när det gäller mål och återrapportering på kommunövergripande nivå. I det kärva ekonomiska läge som kommunsverige befinner sig klarar Kalmar sig förhållandevis bra. Det finns flera kommuner och landsting i vårt närområde som tvingats att ta till drastiska sparåtgärder eller att höja skatten. Vi i Kalmar har tagit fram en budget för 2014 som visar på ett överskott. Detta sker delvis med hjälp av extraordinära intäkter som består i återbetalning av medlemsavgifter till AFA och återföring av medel som tidigare avsatts till stiftelsebildningar inom forskning och utveckling. På längre sikt har vi ett för högt kostnadsläge i förhållande till intäktsidan och jag har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 20 miljoner inför verksamhetsåret Detta kommer vi i ledningsgruppen att gemensamt arbeta med under Jag vill passa på att tacka er alla för det fantastiska arbete ni gör varje dag för Kalmars innevånare, och önskar er en god fortsättning på året. informations Strömmen nr 1 februari 2014 Chefredaktör och ansvarig utgivare Sara Svensson Redaktionskommitté Sara Svensson, Lotta Mellstrand, Jan Magnusson, Per Sundlöv, Kristine Bergius, Rostia Johnrén, Kerstin Ivarsson, Pia Axeheim, Liselott Göth Hallgren och Ann Gustafsson Grafisk form Renee Hyckenberg Backman Foto framsidan Ironman 2014, foto: Jan Magnusson Produktion Kommunikationsenheten, Kalmar kommun Tryck KalmarSund Tryck AB, Kalmar Papper och upplaga 130g Silverblade, ex Innehållet i Strömmen får gärna citeras, bara källan anges 2 strömmen Strömmen Kommunikationsenheten, Box 611, Kalmar

3 Det är kontrasternas park: från det vilda till de omsorgsfullt anlagda och välskötta planteringarna. Central Park och Fredriksskans text och foto: Per-Olof Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret, från en parkbänk i Central Park Inte för att jag vet vilka tankar som sätts igång hos dig om du tänker på Central Park i New York. Kanske lite Simon and Garfunkel, en joint och lite lössläppt leverne i parken. I dag med över två miljoner besökare årligen är den ett lika starkt varumärke för New York som t.ex. Empire State Building eller Rockefeller Center. När jag i samband med en privat semesterresa hade möjligheten att strosa runt i parken under några rejäla timmar, slog det mig att vi har faktiskt har en unik möjlighet att skapa ett eget Central Park i Kalmar nu när Fredriksskans framtid diskuteras. Det är kontrasternas park: från det vilda till de omsorgsfullt anlagda och välskötta planteringarna. Från de lättjefulla gräsmattorna för lek och spontana infall till de mer organiserade idrottsanläggningarna (baseboll mest). Från den egna promenaden till att hyra en kanot eller ta en tur med häst och droska. Från det egna medtagna fikat till de mer välordnade caféerna. Det var en upplevelse att se alla citykodade som vid lunchtid strömmade ut ur kontorshusen i närheten, ivrigt lossande på slipsknutarna, ner mot gräsmattan eller parkbänken för att snöra av sig skorna en stund. För dem en stunds livskvalitét och retreat, det är jag helt övertygad om. I mitten på 1800-talet växte det moderna New York fram; då liksom idag en häxkittel av olika miljöer, industri och lantbruk, människor från jordens alla hörn, larm och stress. I detta sammanhang bestäms att Central Park, som då låg i utkanten av norra delen av staden, skulle byggas. Landskapsarkitekterna Frederick Law Olmstead och Calvert Vaux fick uppdraget att förvandla denna ca 3,5 km2 stora råmarksyta till park för New Yorkborna och för besökare. När parken 16 år senare var färdig blev den genast omåttligt populär. Är detta då möjligt i Kalmar? Tror alltid att man skall vara försiktig med att kopiera men mycket av ovan har vi faktiskt redan på Fredde. Idrottsmöjligheter, närheten till (naturligt) vatten för rekreation och aktivitet. Lek och spontana infall fullt möjligt. Stora arrangemang och event likaså (provades förresten förra sommaren när Gyllene Tider kom dit). Men skulle inte Fredriksskans bli bostäder nu när det är sådan bostadsbrist? Även detta tror jag är fullt möjligt att fixa. Med klokskap och omsorg i planläggning och byggnation är detta ingen motsättning. Tvärtom det kan komplettera riktigt bra. Det går ju dessutom att bygga på höjden, eller? Träsmaken från parkbänken börjar bli påtaglig så dags att avsluta. När jag reser mig upp ser jag inskriptionen på bänkens minnesplatta som får mig att stanna upp. Där står In loving memory of Ella Hodges, who loved the voice of childrens laughter. Så grabbar och tjejer fixar ni detta så lovar jag att ringa Simon and Garfunkel och ber dem komma och spela på invigningen. Jag bokar färdtjänsten åt dem också. strömmen 3

4 Nyheter Behövs mobilt stöd i hemtjänsten? text och foto: Samhället har under de senaste åren utvecklats så att internet och mobilitet idag är en självklar del i samhällsutvecklingen och ses i de flesta fall som en rättighet. Att då kunna använda mobil teknik som arbetsredskap, där smartphones, surfplattor, pekplattor, laptops, etc, blivit vardagsbegrepp, är en helt naturlig utveckling av vård och omsorg i hemmet. Mobilt stöd i hemtjänsten, MSH, är startskottet för den utvecklingen inom Kalmar kommun. MSH ska hjälpa oss att förbättra kvalitet, öka tryggheten i hemmet och förenkla för personalen i omsorgen, vilket innebär: Säkrare Bättre behörighetskontroll till omsorgstagarens bostad med en speciellt anpassad mobiltelefon som öppnar dörrar, men endast för de som har behörighet. Enklare Metallnyckel blir digital nyckel. Vanlig nyckelhanteringen minimeras och de 4 strömmen Anders Sundlöv, projektledare, Mobilt stöd digitala nycklarna laddas ned till mobiltelefonen. Inga borttappade nycklar. Tryggare Snabbare på plats när någon larmar via trygghetslarm. Inga nycklar behöver hämtas utan laddas ned till mobilen. Uppföljning Förbättrad uppföljning av att fattade biståndsbeslut blir utförda och att bedömd insats motsvarar verkligt behov. Man kan redovisa när man varit hos omsorgstagare utifrån att information lagras med automatik vid besök: när, var och vad. Man får även uppföljning på använd tid, oförutsedda händelser, kontinuitet, etc. Dokumentation Delar av det som idag hanteras i pappersform kommer att finnas tillgängligt i elektroniskt format via mobila system. Hur märker man av den förändring som sker? Det som omsorgstagaren allra först kommer att märka av vårt mobila arbetssätt är att de som har hemtjänst och/eller trygghetslarm kommer att få ett nytt låsvred monterat på sin dörr, när vi inför nyckelfri hemtjänst. Låsvredet är en del i arbetet med kvalitetssäkring av hela kedjan från det att ett biståndsbeslut fattas om hemtjänst till utförandet av arbetet inom hemtjänsten. Med hjälp av det nya låsvredet kan man förutom själva låsöppningen även se när, hur länge och vem inom hemtjänsten som varit på plats hos en omsorgstagare. Det nya låsvredet innebär att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera vanliga nycklar vid besöken och risken att nycklar hamnar i orätta händer minimeras. Att ta bort hanteringen av vanliga nyckelar gör också att hemtjänstpersonalens restid minskas till förmån för omsorgstid. Hemtjänstpersonal får även sina arbetsscheman till speciellt anpassade mobiltelefoner och information om vad som ska utföras vid olika tidpunkter. Sist men inte minst viktigt är att mobilt stöd ersätter inte den personliga kontakten med omsorgstagaren utan nyttjar tekniken till kvalitetsförbättring. Reflektioner och en vädjan till alla kommunanställda text: Christina Karlberg, enhetschef, serviceförvaltningen Under Ironman svarade jag på trafikfrågor som kom in via Ironmans informationsnummer, men även via till Kalmar kommun och vårt kontaktcenter. Redan tidigt på förmiddagen gör jag två reflektioner som handlar om vår tillgänglighet: Många telefoner ute i vår verksamhet står och ringer på helgerna. Efter ett antal signaler kopplas de vidare till kontaktcentret, i vanliga fall under kvällar och helger möts de av en telefonsvarare, men nu fick jag dem istället. Jag försökte hjälpa äldre damer och herrar som saknade toalettpapper, inte fått sin mat levererad eller inte fått sitt sår omlagt. Jag fick frågor om slottet var öppet eller varför vi inte betalat räkningen de skickat. Efter denna lördag är jag inte längre förvånad över att telefonstatistiken inte blir bättre. Snälla, använd hänvisningarna och koppla era telefoner. Den andra reflektionen var de tiotal samtal med privata sms som jag fick upplästa för mig. Skälet är förstås de mobila anknytningarna som visar det kommunala numret vid uppringning. När din kompis sedan skickar sms till dig använder de det numret och när du har din telefon hänvisad går meddelandet till kontaktcentret. Glöm därför inte att sprida ditt mobilnummer till dina vänner. Du anar inte vilka hemligheter kontaktcentret får veta, hemligheter som de inte vill höra.

5 Nyheter Ny på jobbet text: Lolita Persson foto: Privat Det finns två saker som jag tycker är riktigt roliga, kultur och fritid. Har tidigare arbetat på kommunal nivå, arbetar nu på regional nivå. Nu får jag chansen att igen arbeta i en kommun, det ska bli mycket spännande. Jag heter Lolita Persson och den 1 juni tog jag över som kultur- och fritidschef. Jag kommer ursprungligen från Kalmar, men har bott i Karlskrona de senaste tjugo åren. Jag har arbetat i stort sett hela mitt liv i den offentliga sektorn, något som jag verkligen tycker är fantastiskt roligt, jag har erfarenheter från både kommunal och regional verksamhet. Nu senast kommer jag från Region Blekinge där jag varit anställd som chef för kultur- och fritidsfrågorna, detta har inneburit att utveckla och samordna hela verksamhetsområdet inom Blekinge. Tidigare har jag bland annat varit anställd i Torsås kommun som kultur- och fritidschef. Jag drivs och trivs i första hand av att jobba med utvecklingsfrågor. Jag vill att kulturoch fritidsverksamheten ska vara en väl känd och strategisk viktig part för Kalmars utveckling, jag upplever att Kalmar kommun har kommit en bra bit på vägen. Vi har en spännande tid som ligger framför oss, när det gäller Kalmars attraktivitet för boende och besökare, där jag ser kultur- och fritid som en av de viktigaste spelarna. Är bosatt tillsammans med min man i Karlskrona och har tre barn. Fritiden ägnas mest åt idrott och kultur. Jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla Kalmar. Gemensam rättning av nationella prov text: Liselott Göth-Hallgren foto: Jan Magnusson Barn- och ungdomsförvaltningen organiserar för andra året, under 10 veckor, gemensam rättning av de nationella proven i grundskolan. I stort sett alla grundskolor i Kalmar bidrar med lärare för att rätta dessa prov. Varje vecka är lärare friställda från sitt ordinarie uppdrag, för att enbart fokusera på att tillsammans på Kalmarsundshotellet, rätta dessa prov. Totalt 12 ämnesprov genomförs i olika omfattning i årskurs 3, 6 och 9. I år genomförs även nationella prov i So- och No-ämnena i årskurs 6 och 9. Syftet med den gemensamma rättningen är att öka likvärdigheten i bedömningen av proven. För lärarna innebär detta ett tillfälle till kompetensutveckling genom den gemensamma reflektionen och diskussionen som sker i rättargruppen. Alla elevers prov bedöms och diskuteras av fler än en lärare och aldrig av sin undervisande lärare. Rättning av prov i Svenska och Svenska som andraspråk, i årskurs 3. strömmen 5

6 Mitt i Rockneby Rockneby växer text: Ylva Tinnert-Gelebo, rektor foto: Jan Magnusson Fler barnfamiljer slår ner sina bopålar i Rockneby med omnejd. En framtidstro spirar i Rockneby som samhälle. Skolan och förskolan byggs ut, Rockneby får ett allaktivitetshus med föreningslokaler, bibliotek och sporthall. Utökade skollokaler med fyra nya klassrum är redan invigt och huset är idag fyllt med verksamhet för 5- och 6-åringar. Matsal och kök är utbyggt för att möta det ökade elevantalet. Vid fotbollsplanen byggs en ny förskola med fyra avdelningar med olika flexibla lösningar för verksamheten. Vid årsskiftet 2013/2014 skedde inflyttning. Den konstnärliga utsmyckningen står Gunilla Pantzar och Anders Lönn för. Utsmyckningens utgångspunkt har varit naturen runt Torsbäcken, en bäck som rinner igenom Rockneby ut till Kalmarsund samt förskolans naturvetenskapliga arbete. Barnen kommer att möta bl.a. grodor, sländor och andra djur som har sin livsmiljö längst den rinnande bäcken. Skola och förskola arbetar på många plan med språkstödjande verksamhet. Enkelt uttryckt har man språket kan man utveckla sitt tänkande vilket främjar allt man möter livet igenom. Ur ett skolperspektiv vet vi att språket stödjer och är en viktig framgångsfaktor i alla skolämnen. På förskolan arbetar vi tematiskt runt sagan. Fantasin blir där ett rikt och kreativt verktyg för utveckling. I skolan arbetar vi systematiskt för att utveckla olika språkliga förmågor. Apropå språket vi hänvisar ofta till naturen i våra beskrivningar av enheten: Är barndomen som Torsbäcken? Olika tillflöden, skapar en mittfåra. Ett flöde en rörelse av kunskaper och erfarenheter. Bäcken breddas förmågorna ökar. Bäcken sträcker sig och når till slut öppet vatten. Rocknebyskolans mål är att våra elever efter år 6 ska vara rustade och redo att ge sig ut på lite mer öppet vatten. 6 strömmen

7 Allaktivitetshus i Rockneby Byggnation med många möjligheter text: Tina Bågfeldt, projektledare/koordinator, kultur- och fritidsförvaltningen Lördagen den 24 augusti var det dags att inviga det efterlängtade allaktivitetshuset i Rockneby, efter åratal av planering och förberedelser. Tal hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg och förvaltningsföreningens ordförande Calle Stenström. Därefter klipptes bandet och alla fick möjlighet att komma in och kika. I huset finns nu en ny sporthall som byggts bredvid Folket Hus. Den har en spelplan med fullmått det vill säga 20x40 meter och läktargradänger längs ena långsidan. Det finns fyra omklädningsrum samt ett omklädningsrum för domare och lärare. Till detta kommer förråds- och teknikutrymmen. I sporthallen finns det möjligheter att ställa in en scen för till exempel musik- och teaterframträdande. I Folkets Husdelen har vissa förändringar skett. Biblioteket har flyttat in i hörnrummet och den tidigare entrén är nu en öppen yta med sittgrupp. Sedan tidigare finns en stor sal med tillhörande scen, grupp- och studierum samt kök. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i lokalerna en gång i veckan. En gemensam entré som binder ihop Folkets Hus med sporthallen har byggts. Entrén präglas av stora ljusinsläpp och ytor med plats för sittgrupper. Konstnärinnan Susanna Arwin har jobbat med den konstnärliga utsmyckningen i entrén. Med allaktivitetshuset öppnar sig många nya möjligheter för föreningslivet i norra kommundelen. Idrott, dans, teater, musik, studiecirklar här finnas plats för det mesta under samma tak. Projektledare för byggnationen har varit Toni Sjöö på serviceförvaltningen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg klippte bandet och därefter fick alla möjlighet att komma in och kika i allaktivitetshuset. Lyft för biblioteket text: Pia Ericson, biblioteksassistent Det nya biblioteket i Rockneby allaktivitetshus innebär utveckling och utmaningar på olika sätt. Att fysiskt få nya fräscha lokaler är ett lyft men även att hitta nya samarbetsformer med allaktivitetshusets övriga föreningar och verksamheter känns mycket spännande! Lokalen är bättre anpassad ur bibliotekssynpunkt, det är högt i tak, luftigare och större möjlighet till överblick. Det är lättare för större grupper, till exempel skolelever att vistas i biblioteket samtidigt. En flytt är alltid bra, det betyder att vi har sett över beståndet och fått tänka till en extra gång för att allt ska bli så genomtänkt, lättillgängligt och trivsamt som möjligt. Vi hoppas att allaktivitethuset blir en härlig mötesplats för Rocknebys invånare i alla åldrar, en skön blandning av kultur och fritid, ett ställe där olika aktörer kan mötas. strömmen 7

8 Massor av möjligheter Du vet väl om att du som anställd i Kalmar kommun har unika möjligheter till kompetensutveckling. Höj din IT-kompetens Kalmar kommun erbjuder många olika utbildningar inom data och IT som kommunens anställda kan anmäla sig till för att höja sin kompetens inom IT. Christina Becker och Tommy Sundström arbetar som datautbildare på personalenheten och är de som oftast leder utbildningarna inom data. Flera av utbildningarna är kurser i Office-paketet, Word, Excel, Powerpoint och Outlook. Vi erbjuder kurser på olika nivåer, både grundkurser och fördjupningskurser i flera av dessa program, säger Christina Becker. Man kan vara nybörjare eller inte veta så mycket om mjukvaran och få en inblick i programmet för att kunna arbeta självständigt. För de som redan har baskunskaperna erbjuder vi fördjupningskurser som antingen jag eller min kollega leder. För den som känner sig väldigt osäker på datorn som arbetsredskap finns det en nybörjarkurs Grundkurs för PC-användare där man under fem tillfällen går igenom grunderna i Windows, Word, Outlook och internet. Vi erbjuder även kursen ITstandard i Kalmar kommun som vänder sig i första hand till alla nyanställda som jobbar administrativt, men även till de som har varit anställda länge och känner att de saknar dessa kunskaper. Enkät- och analysverktyg Vi utbildar i EsMaker som är ett webbaserat enkät- och analysverktyg där man enkelt kan skapa och skräddarsy sina egna webbenkäter och snabbt analysera resultatet. I EsMaker kan du välja mellan en mängd olika frågetyper och du kan designa dina enkäter efter egna önskemål med texter, färger, logotyper. Resultat- och rapporthanteringen fungerar snabbt och enkelt och rapporter kan skapas helt efter egna önskemål, från enkla till mer avancerade. Flera nya kurser Tommy Sundström är anställd som datautbildare sedan augusti och han har arbetat i många år med utbildning inom vuxenutbildning och yrkeshögskola som lärare i data/mediaämnen. I och med att Tommy anställdes har kursutbudet utökats med kurser i Photoshop för de av kommunens anställda som arbetar med bilder eller för de som vill lära sig bildhantering. I utbudet ingår även kurs i Microsoft Expression/Webbdesign som vänder sig till de som arbetar med att uppdatera och tillverka webbsidor på förvaltningarnas intranät eller de som är intresserade av ämnet. Modern utrustning Datasalarna Nollan och Ettan har plats för tio kursdeltagare var och har den senaste programvaran installerad. Datasal Nollan hyrs också ut till andra förvaltningar och bolag/gymnasieförbund. Ska man ha relevant utbildning så måste man ha aktuell programvara och bra utrustning och bägge datasalarna har bra datorer och kringutrustning, säger Tommy. Vi kör våra utbildningar på vår smartboard, vilket innebär att alla kursdeltagare kan ta del av informationen och följa kursledaren på sina egna datorer i datasalen. Platser kvar på kurserna Flera av kurserna som körs är inte fullbokade, vilket både Christina och Tommy tycker är synd. Detta är en förmån som anställda i kommunen borde utnyttja bättre, säger Christina. Man har möjlighet och chans att på arbetstid lära sig mer om till exempel Officepaketet. En del av kurserna är inriktade på att man ska kunna hantera programmen mer effektivt och man lär sig flera nyttiga tips och trix. Christina Becker och Tommy Sundström tycker det är synd att flera av kurserna som körs inte är fullbokade. Tommy tror att ett av problemen med att kurserna inte fylls är att man inte når ut med informationen till kommunens anställda. Jag tror att vi måste synas bättre så att anställda vet om att vi finns och vad vi kan erbjuda. Många ser eller vet kanske inte ens om var man hittar utbildningskatalogen. Det bästa hade ju varit om samtliga förvaltningar hade haft en länk till utbildningskatalogen från sina intranät så att alla kan ta del av den. Det allra bästa hade ju varit ett gemensamt intranät med gemensam startsida istället för så många olika som det är nu. Samtliga kurser körs till självkostnadspris och några är gratis vilket innebär att det inte kan vara priset som är det avgörande, säger Christina. Skräddarsydda utbildningar Christina och Tommy har även möjlighet att lägga upp kurser och utbildningar efter behov. Enheterna kan göra en kompetensinventering och se vad det finns för behov och därefter kan en kursplan göras. Vi kan i samråd med enhetens/avdelningens chef gå igenom behovet och därefter sammanställa ett förslag, säger Tommy. Man skulle kunna ha vald utbildning i flera nivåer, kanske steg 1 3. Steg 1 ska samtliga gå eller kunna, steg 2 för vissa som har användning av det och steg 3 för de som har behov av fördjupade kunskaper i vissa program. 8 strömmen

9 Läs mer om våra utbildningar och om hur du söker till dem på kalmar.se/internutbildning Unika möjligheter till ledarutveckling Text: Per Sundlöf, personalstrateg kommunledningskontoret Foto: Sara Svensson Kalmar kommun är en arbetsgivare som verkligen menar det när vi säger: vi satsar på kompetensutveckling. När jag började arbeta i Kalmar kommun var mitt första intryck att det här är en arbetsgivare som verkligen satsar på kompetensutveckling. Låt oss ta chefsutbildningarna som exempel. Här finns det genomarbetade strategier för hur vi ser till att våra chefer får grundläggande kunskaper, hur vi vässar organisationen med den senaste forskningen inom ledarskap och hur vi identifierar och rekryterar framtidens ledare. Obligatoriska utbildningar för chefer Som ny chef i Kalmar kommun är det obligatoriskt att delta i grundutbildningen chefskörkortet. Denna utbildning är en överskådlig kurs om de flesta praktiska områden som man kommer i kontakt med i sitt chefskap. Utvecklande ledarskap Unikt med Kalmar kommun är att vi också menar allvar när vi sätter fokus på ledarskapet. Därför är också vår ledarutbildning obligatorisk för samtliga chefer. Sedan 2005 är modellen för våra ledarutbildningar Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap (UL). Innan chefen går utbildningen får medarbetare, kollegor och närmsta chef till uppgift att lämna feedback på chefens ledarbeteenden. Utifrån feedbacken skriver chefen en personlig utvecklingsplan över vilka beteenden denne vill förändra. Ett utvecklat ledarskap kännetecknas av att vara ett föredöme, visa personlig omtanke och kunna inspirera och motivera sina medarbetare för att på så sätt bättre utveckla arbetsgruppen och nå högre effektivitet. Detta är också den övergripande målsättningen med UL. Även medarbetarnas personliga utveckling och arbetsglädje ökar med ett utvecklat ledarskap. Egna utbildare i Utvecklande ledarskap I Kalmar kommun har vi en egen handledare inom UL, Madelene Johansson. Madelene har tidigare arbetat som verksamhetschef på socialförvaltningen, nu arbetar hon på kommunledningskontoret. Tillsammans med en extern konsult genomför Madelene två UL-omgångar per år. Nyligen har vi lyckats headhunta ytterligare en intern handledare i UL. Per Malmquist som till vardags är rektor på Lindöskolan kommer inom kort att genomgå handledarutbildning. Till vårens omgång kommer vi för första gången genomföra utbildningen helt i egen regi vilket naturligtvis är mer kostnadseffektivt. Samarbete med andra arbetsgivare En annan nyhet är att vi i höstens omgång provat att samarbeta med en annan arbetsgivare. På vårt initiativ hade landstinget hälften av platserna i höstens grupp. Vi hoppas genom detta ge nya möjligheter för deltagarna att också skapa nätverk med kollegor från en annan organisation. Möjligheter till fördjupning Flera arbetsgivare använder sig av UL. Det som utmärker Kalmar kommun är att vi försöker ta ledarutbildningarna till nästa nivå. Vi ger nämligen chefer som har gått UL möjlighet att arbeta mer med hur de ska kunna uppnå målen i sin personliga utvecklingsplan genom att erbjuda ett antal verktygsutbildningar. Exempel på verktygsutbildningar är UL-kommunikation och feedback, ULlagutveckling och ULcoaching. För att öka måluppfyllelsen ytterligare genomför vi i vår för första gången utbildning i Indirekt ledarskap, som handlar om att leda genom att vara chef över chefer. Framtidens chefer Kalmar kommun är också unikt eftersom vi i vår ledarutveckling också lägger fokus på framtidens chefer. Vi har ett eget ledarförsörjningsprogram som vi genomför vartannat år är det dags för en ny kursomgång. Vi identifierar framtidens ledare i Kalmar kommun. Målsättningen är också att hjälpa deltagarna att formulera sin kompetensprofil och en individuell utvecklingsplan för att i framtiden kunna söka chefstjänster i Kalmar kommun. Utöver ledarutveckling och kurser inom data och IT erbjuder medarbetare fördjupade utbildningar inom en mängd områden: arbetsmiljö, brandskyddsutbildning, hälsa och livsstil, kvalitet, miljö, lönesystem, ekonomisystem och introduktion för nyanställda är bara några exempel på de utbildningar som finns. Per Sundlöf är personalstrateg och Madelene Johansson är handledare inom Utvecklande ledarskap. strömmen 9

10 En helt ovanlig dag på serviceförvaltningen text: Christina Karlberg, enhetschef, serviceförvaltningen foto: Jan Magnusson Personalen på serviceförvaltningen har också förberett sig under lång tid och nu ska all planering fungera. Inte bara för de tävlande utan även för alla tusentals åskådare och för Kalmarbor som har annat för sig denna lördag. Produktionsfolket påbörjade sitt arbete redan i början av veckan med utkörning av allt material. Klockan sju eller på vissa platser klockan nio, har våra 35 medarbetare satt upp cirka 450 stycken vägmärken och hänvisningsskyltar runt om i kommunen. I stort sett alla kommunala vägar i Kalmar tätort, Lindsdal, Läckeby och Rockneby var berörda av trafikregleringarna. Snabbt ska det gå, varje korsning måste klaras av på två tre minuter och därefter görs en säkerhetskontroll. Klockan är denna lördagsmorgon i mitten av augusti när jag cyklar in till brandstationen. I vanliga fall ligger de flesta Kalmarbor och sover som bäst, men denna dag är det ett lämmeltåg som går från ytterområdena in till Kvarnholmen, framförallt mot Elevatorkajen. Det är dags för modiga och duktiga triathleter att ge sig ut på sitt kanske livs utmaning. Peo Carlsson kom i mål på fantastiska 11:15 efter sin första triathlon. 10 strömmen Inga arga samtal På brandstationen samlas tävlingsledning, brandkår, ambulans, polis, Svevia och jag som kommunikatör. Med jämna mellanrum ringer telefonerna. Alla flaggvakter längs cykelsträckan är utrustade med kommunikationsradio och GPS. På en skärm på väggen kan vi följa deras rörelser och se var första och sista cyklist befinner

11 sig. Brandingenjör Kalle Dahlén och jag har förutom alla samtal fullt upp med att följa våra kollegor Tony Edmundssons och Peo Carlssons äventyr och prestationer i tävlingen. Under hela dagen är det inte en enda människa som ringer och skäller eller är irriterad över vare sig avstängningar eller själva arrangemanget. Ett par samtal handlar om det olämpliga i att små barn kan titta på det de tävlande gör i pissoaren, som de tycker är placerad för nära bostadsområdet. Men alla andra samtal vill bara ha råd och vägvisning hur de bäst ska köra eller parkera. Från turister kommer mycket beröm. Jag får till och med ett sms från en Göteborgare som tackar för den fantastiska hjälp han fick när han ringde. Ambulans och brandkår behöver under dagen gör en del utryckningar, men gemensamt hittar vi bästa vägarna för dem att köra. Grattis Peo Återigen har evenemanget blivit en stor publiksuccé. Parkeringsplatserna fylls och förvaltningens TME-enhet (Trafik, markupplåtelser och evenemang) har fullt sjå med att försöka ordna fram ytterligare platser. Totalt skapas nya platser till de cirka som i normala fall finns i området. Journalisterna ringer och enhetschef Stefan Larsson springer i skytteltrafik mellan radiosändningar, ledningscentralen och sin arbetsplats i Rådhuset. När de sista deltagarna går i mål på Stortorget sover både jag och säkert ännu fler av kollegorna på serviceförvaltningen. Efter midnatt återställer folket från TME trafikregleringarna. De får sin välbehövliga vila runt halv tre, men fortsatte återställningarna hela veckan efter. Peo kom i mål på fantastiska 11:15 efter sin första triathlon och firade detta genom att njuta av stämningen på Kvarnholmen långt efter midnatt. Ingen tvekan om vilka som var tröttast efter denna heldag. UEFA Dam-EM = Winning Ground! text: Pär Israelsson, Fan Zone Manager, kultur- och fritidsförvaltningen foto: Jan Magnusson Vi ser tillbaka på en fantastisk sommar Förutom det fina vädret som aldrig verkade vilja ge sig fick vi också uppleva en helt unik evenemangssommar i Kalmar. Utöver Kalmar stadsfest och Ironman m.m. stod Kalmar som en av sju värdstäder för UEFA Dam- EM. Vi som jobbade med evenemanget hade förväntningar på att detta kunde bli stort men kunde kanske aldrig riktigt förstå omfattningen av evenemanget förrän allt var över. Fyra matcher spelades på Guldfågel Arena varav två blev slutsålda och personer besökte Kalmars Fan Zone varje dag under perioden 10 22:e juli. Nationellt sett blev också evenemanget en stor succé även om det svenska landslaget såklart gärna hade fått spela final på Friends Arena! Personligen har jag inte upplevt en större nationell uppslutning sedan den magiska sommaren 1994 då Sverige tog brons i USA-VM. Två till tre tusen personer kom varje gång till Fan Zone på Sveaplan för att heja fram Sverige i sina matcher! På Fan Zone möttes idrotten och kulturen. De flesta människor idag är inte intresserade av antingen kultur eller idrott, utan rör sig ledigt mellan teaterföreställningar, fotbollsmatcher på storbildsskärm, konserter och olika fysiska aktiviteter. Fan Zone visade att det är fullt möjligt och kanske till och med nödvändigt med en sådan bred uppslutning bakom våra större evenemang. Winning Ground var UEFA:s och Svenska fotbollsförbundets övergripande vision med Dam-EM, damfotbollen skulle vinna mark och lyftas till en ny nivå i Sverige och resten av Europa. För Kalmar kommun innebar Dam- EM också ett slags Winning Ground. Vi som fick möjlighet att arbeta med Dam-EM har fått unika erfarenheter och kontakter i arbetet med UEFA, Svenska fotbollförbundet och de andra värdstäderna. Det hade så klart varit mycket enklare (och dyrare), att hyra in ett eventbolag som tagit hand om hela Dam-EM i Kalmar men då hade vi inte haft möjlighet att utvecklas varken på en individuell- eller organisatorisk nivå vilket faktiskt var halva grejen tycker jag. Arbetssättet innebar också att vi byggde upp en struktur och erfarenhetsbank som gör att vi står rustade inför liknande evenemang i framtiden. Utifrån ett turism- och medborgarperspektiv etablerade vi oss ännu tydligare som en evenemangsstad vilket såklart betyder mycket för Kalmar i den allt hårdare konkurrensen om de stora eventen och turisterna, vi tog också ett kliv mot att bli en ännu mera attraktiv stad att bo och leva i. Dessutom är jag övertygad om att det är bra för kommunen att vi har kul på jobbet! Kalmarsiffror i EM 4 Antal matcher på Kalmar Arena (Guldfågeln Arena). 200 Antal volontärer Publiksiffran Norge Island Publiksiffran Norge Holland Publiksnittet på Kalmar Arena Publiksiffran Norge Tyskland Publiksiffran Norge Spanien (kvartsfinal). Europarekord! Total publiksiffra i Kalmar Totalt antal besökare i Fan Zone Antal tv-tittare som såg Kalmarmatcherna i TV4. strömmen 11

12 Besök från Sydafrika på gemensam tidsresa text: Helen Persson, enhetschef omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun och Mörbylånga kommuns äldreomsorg, Kalmar läns museum samt Cape Winelands, vändistrikt i Sydafrika, har arbetat tillsammans sedan 2012 i ett projekt som heter More living Active age. Syftet är att hitta gemensamma beröringspunkter vad det gäller sociala och kulturella aktiviteter för seniorer i båda våra länder. Michael Andersson som vanligtvis jobbar på träffpunkt Norrlidshemmet har hämtat några portioner av den superba ostkakan. Vecka 20 var projektdeltagare från Cape Winelands på besök hos oss i Kalmar och på Öland. Gäster från Sydafrika är Gail Jacobs, Anrie Uys och Basil de Wee. Samtliga arbetar på äldrecenters i Cape Winelands. Onsdagen den 15 maj besökte de omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Program för dagen var besök på träffpunkt Mjölkörten i Rinkabyholm. Där man var med på lättgymnastik och en aktivitet med minnesväskor. Därefter ett besök på träffpunkt Frikadellen i Lindsdals centrum, med lunch på Frikadellen och ett besök på Lindsdalsskolan för att få en presentation av det projekt som varit ett samarbete mellan elever och seniorer som gästar Frikadellens träffpunkt. Seniorer Gästena från Cape Wineland, från vänster Anrie Uys, Gail Jacobs och Basil de Wee. 12 strömmen Cirka 380 seniorer och personal tog sig tillbaka till 1951 för att vara med på invigningen då Krusenstiernska öppnades för allmänheten. har berättat om sitt liv för eleverna som sedan gjort videoinspelning när de agerar historierna. På torsdagen 16 maj hade vi en tidsresa där både museet och Mörbylånga kommun samt Kalmar kommun deltog. Denna tog plats i Krusenstiernska trädgården. Cirka 380 seniorer och personal tog sig tillbaka till 1951 för att vara med på invigningen då Krusenstiernska öppnades för allmänheten. De som kunde var klädda i tidsenliga kläder. Man bjöds på musikunderhållning av dragspel, pensionärskör och barnklass från Vasaskolan. Förutom kaffekalaset bjöds samtliga på ostkaka. Många lokala näringsidkare har varit med och sponsrat med allt ifrån bussresor till bord och stolar och in minst ostkakan, frukt och kaffe.

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj UEFA DAM-EM 2013 Kalmar 6 maj DAM- OCH FLICKFOTBOLL I SVERIGE OCH VÄRLDEN Vilka associationer ger detta? Positiva? Negativa? Allmänt intresse? Publiksiffror? Utövande? Framtid? DAM- OCH FLICKFOTBOLL I

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Enkät- och analysverktyg

Enkät- och analysverktyg Enkät- och analysverktyg Be the first to know Skapa undersökningar, anmälningar och blanketter Kombinera webb-, mobil-, pekskärms- och pappersenkäter Analysera och bearbeta enkäter Enkät- och analysverktyg

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst frågor och svar Nyckelfri hemtjänst Enköpings kommun Det här är nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst innebär att vi installerar ett så kallat personallås hemma hos dig. Din hemtjänstpersonal utrustas

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

MARIA NYTT. 15 19 september

MARIA NYTT. 15 19 september MARIA NYTT 15 19 september aktiviteter på MMK 15 19 september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Cluedo Bakning Äventyrsklubben 14.30 16.00 Loppverkstad Bingo Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj MARIA NYTT 27 31 maj VERNISSAGE aktiviteter på MMK 27 31 maj LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Höjdhopp på Zinken Vernissage Bakning Bakning Löpning på Zinken Boule Löpning på Zinken

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Må nådsbrev åugusti-september

Må nådsbrev åugusti-september Må nådsbrev åugusti-september Akvariet (A-huset) FA och FB A-huset har blivit Akvariet. Barnen har gjort fiskar som vi ska pynta hallen med. Senare har vi en liten invigning. Barnen har nu gått här lite

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november MARIA 29 oktober 2 november mininytt SKRIDSKOR CHOKLADPENGARNA PÅ BORDET SPÖKTIMME TYGTRYCK HINDERBANA och mycket mer HÖSTLOV på MMK 29 okt 2 nov LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Smak

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september MARIA 12-16 september MiniNYTT Fotboll för tjejer på torsdag i sal 3 aktiviteter PÅ MMK 12 16 September LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bakning Bakning Film Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Nu tänker vi bygga Hälsokällan. Vill du vara med?

Nu tänker vi bygga Hälsokällan. Vill du vara med? Nu tänker vi bygga Hälsokällan. Vill du vara med? Vid Hälsokällan i Piteå arbetar vi med kultur och natur som hälsofrämjande kraft, bland annat genom konst, musik och djur. Vi kommer att erbjuda boende,

Läs mer

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN 3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2015 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11 Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 1-11 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer