Unika möjligheter till ledarutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unika möjligheter till ledarutveckling"

Transkript

1 informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 1 * februari 2014 Mitt i Rockneby Unika möjligheter till ledarutveckling En helt ovanlig dag på serviceförvaltningen 1 strömmen

2 Ordet Ett innehållsrikt år text: Kenneth Condrup, kommundirektör foto: Jan Magnusson Hej alla! Tisdagen den 25 november hade jag varit anställd som kommundirektör i ett år. Det har varit ett spännande och innehållsrikt år. Inte bara för mig yrkesmässigt utan även privat, eftersom jag har flyttat till Kalmar med min familj. Jag har fyra barn och de har påbörjat sina dagliga liv i Kalmars skolor. Som en del av att få barnen delaktiga i flytten har de fått välja skolor själva och det har medfört att de valde olika. Det fanns naturligtvis en del farhågor och funderingar inför en flytt, men det har gått bättre än vad vi vågat hoppas på. Jag är mycket imponerad av den kompetens och de höga ambitioner som vi stött på i de olika skolorna. Jag har fått mig till livs den förutfattade uppfattningen att det är svårt att etablera sig som ny i Kalmar och att det inte gaur. Jag kan givetvis bara relatera till vår familjs upplevelser, men vi har fått ett fantastiskt mottagande och vi känner oss verkligen välkomna. Under mitt första år har jag försökt att skaffa mig en bild av den stora organisation som Kalmar kommun utgör. Jag har träffat många intressanta människor både inom och utanför den kommunala organisationen. Det som genomgående kännetecknar de här mötena är det stora engagemang som finns hos alla för att göra ett riktigt gott arbete, och den positiva känslan man har för sin stad. Jag har nu påbörjat arbetet med att se över arbetsformerna när det gäller mål och återrapportering på kommunövergripande nivå. I det kärva ekonomiska läge som kommunsverige befinner sig klarar Kalmar sig förhållandevis bra. Det finns flera kommuner och landsting i vårt närområde som tvingats att ta till drastiska sparåtgärder eller att höja skatten. Vi i Kalmar har tagit fram en budget för 2014 som visar på ett överskott. Detta sker delvis med hjälp av extraordinära intäkter som består i återbetalning av medlemsavgifter till AFA och återföring av medel som tidigare avsatts till stiftelsebildningar inom forskning och utveckling. På längre sikt har vi ett för högt kostnadsläge i förhållande till intäktsidan och jag har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 20 miljoner inför verksamhetsåret Detta kommer vi i ledningsgruppen att gemensamt arbeta med under Jag vill passa på att tacka er alla för det fantastiska arbete ni gör varje dag för Kalmars innevånare, och önskar er en god fortsättning på året. informations Strömmen nr 1 februari 2014 Chefredaktör och ansvarig utgivare Sara Svensson Redaktionskommitté Sara Svensson, Lotta Mellstrand, Jan Magnusson, Per Sundlöv, Kristine Bergius, Rostia Johnrén, Kerstin Ivarsson, Pia Axeheim, Liselott Göth Hallgren och Ann Gustafsson Grafisk form Renee Hyckenberg Backman Foto framsidan Ironman 2014, foto: Jan Magnusson Produktion Kommunikationsenheten, Kalmar kommun Tryck KalmarSund Tryck AB, Kalmar Papper och upplaga 130g Silverblade, ex Innehållet i Strömmen får gärna citeras, bara källan anges 2 strömmen Strömmen Kommunikationsenheten, Box 611, Kalmar

3 Det är kontrasternas park: från det vilda till de omsorgsfullt anlagda och välskötta planteringarna. Central Park och Fredriksskans text och foto: Per-Olof Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret, från en parkbänk i Central Park Inte för att jag vet vilka tankar som sätts igång hos dig om du tänker på Central Park i New York. Kanske lite Simon and Garfunkel, en joint och lite lössläppt leverne i parken. I dag med över två miljoner besökare årligen är den ett lika starkt varumärke för New York som t.ex. Empire State Building eller Rockefeller Center. När jag i samband med en privat semesterresa hade möjligheten att strosa runt i parken under några rejäla timmar, slog det mig att vi har faktiskt har en unik möjlighet att skapa ett eget Central Park i Kalmar nu när Fredriksskans framtid diskuteras. Det är kontrasternas park: från det vilda till de omsorgsfullt anlagda och välskötta planteringarna. Från de lättjefulla gräsmattorna för lek och spontana infall till de mer organiserade idrottsanläggningarna (baseboll mest). Från den egna promenaden till att hyra en kanot eller ta en tur med häst och droska. Från det egna medtagna fikat till de mer välordnade caféerna. Det var en upplevelse att se alla citykodade som vid lunchtid strömmade ut ur kontorshusen i närheten, ivrigt lossande på slipsknutarna, ner mot gräsmattan eller parkbänken för att snöra av sig skorna en stund. För dem en stunds livskvalitét och retreat, det är jag helt övertygad om. I mitten på 1800-talet växte det moderna New York fram; då liksom idag en häxkittel av olika miljöer, industri och lantbruk, människor från jordens alla hörn, larm och stress. I detta sammanhang bestäms att Central Park, som då låg i utkanten av norra delen av staden, skulle byggas. Landskapsarkitekterna Frederick Law Olmstead och Calvert Vaux fick uppdraget att förvandla denna ca 3,5 km2 stora råmarksyta till park för New Yorkborna och för besökare. När parken 16 år senare var färdig blev den genast omåttligt populär. Är detta då möjligt i Kalmar? Tror alltid att man skall vara försiktig med att kopiera men mycket av ovan har vi faktiskt redan på Fredde. Idrottsmöjligheter, närheten till (naturligt) vatten för rekreation och aktivitet. Lek och spontana infall fullt möjligt. Stora arrangemang och event likaså (provades förresten förra sommaren när Gyllene Tider kom dit). Men skulle inte Fredriksskans bli bostäder nu när det är sådan bostadsbrist? Även detta tror jag är fullt möjligt att fixa. Med klokskap och omsorg i planläggning och byggnation är detta ingen motsättning. Tvärtom det kan komplettera riktigt bra. Det går ju dessutom att bygga på höjden, eller? Träsmaken från parkbänken börjar bli påtaglig så dags att avsluta. När jag reser mig upp ser jag inskriptionen på bänkens minnesplatta som får mig att stanna upp. Där står In loving memory of Ella Hodges, who loved the voice of childrens laughter. Så grabbar och tjejer fixar ni detta så lovar jag att ringa Simon and Garfunkel och ber dem komma och spela på invigningen. Jag bokar färdtjänsten åt dem också. strömmen 3

4 Nyheter Behövs mobilt stöd i hemtjänsten? text och foto: Samhället har under de senaste åren utvecklats så att internet och mobilitet idag är en självklar del i samhällsutvecklingen och ses i de flesta fall som en rättighet. Att då kunna använda mobil teknik som arbetsredskap, där smartphones, surfplattor, pekplattor, laptops, etc, blivit vardagsbegrepp, är en helt naturlig utveckling av vård och omsorg i hemmet. Mobilt stöd i hemtjänsten, MSH, är startskottet för den utvecklingen inom Kalmar kommun. MSH ska hjälpa oss att förbättra kvalitet, öka tryggheten i hemmet och förenkla för personalen i omsorgen, vilket innebär: Säkrare Bättre behörighetskontroll till omsorgstagarens bostad med en speciellt anpassad mobiltelefon som öppnar dörrar, men endast för de som har behörighet. Enklare Metallnyckel blir digital nyckel. Vanlig nyckelhanteringen minimeras och de 4 strömmen Anders Sundlöv, projektledare, Mobilt stöd digitala nycklarna laddas ned till mobiltelefonen. Inga borttappade nycklar. Tryggare Snabbare på plats när någon larmar via trygghetslarm. Inga nycklar behöver hämtas utan laddas ned till mobilen. Uppföljning Förbättrad uppföljning av att fattade biståndsbeslut blir utförda och att bedömd insats motsvarar verkligt behov. Man kan redovisa när man varit hos omsorgstagare utifrån att information lagras med automatik vid besök: när, var och vad. Man får även uppföljning på använd tid, oförutsedda händelser, kontinuitet, etc. Dokumentation Delar av det som idag hanteras i pappersform kommer att finnas tillgängligt i elektroniskt format via mobila system. Hur märker man av den förändring som sker? Det som omsorgstagaren allra först kommer att märka av vårt mobila arbetssätt är att de som har hemtjänst och/eller trygghetslarm kommer att få ett nytt låsvred monterat på sin dörr, när vi inför nyckelfri hemtjänst. Låsvredet är en del i arbetet med kvalitetssäkring av hela kedjan från det att ett biståndsbeslut fattas om hemtjänst till utförandet av arbetet inom hemtjänsten. Med hjälp av det nya låsvredet kan man förutom själva låsöppningen även se när, hur länge och vem inom hemtjänsten som varit på plats hos en omsorgstagare. Det nya låsvredet innebär att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera vanliga nycklar vid besöken och risken att nycklar hamnar i orätta händer minimeras. Att ta bort hanteringen av vanliga nyckelar gör också att hemtjänstpersonalens restid minskas till förmån för omsorgstid. Hemtjänstpersonal får även sina arbetsscheman till speciellt anpassade mobiltelefoner och information om vad som ska utföras vid olika tidpunkter. Sist men inte minst viktigt är att mobilt stöd ersätter inte den personliga kontakten med omsorgstagaren utan nyttjar tekniken till kvalitetsförbättring. Reflektioner och en vädjan till alla kommunanställda text: Christina Karlberg, enhetschef, serviceförvaltningen Under Ironman svarade jag på trafikfrågor som kom in via Ironmans informationsnummer, men även via till Kalmar kommun och vårt kontaktcenter. Redan tidigt på förmiddagen gör jag två reflektioner som handlar om vår tillgänglighet: Många telefoner ute i vår verksamhet står och ringer på helgerna. Efter ett antal signaler kopplas de vidare till kontaktcentret, i vanliga fall under kvällar och helger möts de av en telefonsvarare, men nu fick jag dem istället. Jag försökte hjälpa äldre damer och herrar som saknade toalettpapper, inte fått sin mat levererad eller inte fått sitt sår omlagt. Jag fick frågor om slottet var öppet eller varför vi inte betalat räkningen de skickat. Efter denna lördag är jag inte längre förvånad över att telefonstatistiken inte blir bättre. Snälla, använd hänvisningarna och koppla era telefoner. Den andra reflektionen var de tiotal samtal med privata sms som jag fick upplästa för mig. Skälet är förstås de mobila anknytningarna som visar det kommunala numret vid uppringning. När din kompis sedan skickar sms till dig använder de det numret och när du har din telefon hänvisad går meddelandet till kontaktcentret. Glöm därför inte att sprida ditt mobilnummer till dina vänner. Du anar inte vilka hemligheter kontaktcentret får veta, hemligheter som de inte vill höra.

5 Nyheter Ny på jobbet text: Lolita Persson foto: Privat Det finns två saker som jag tycker är riktigt roliga, kultur och fritid. Har tidigare arbetat på kommunal nivå, arbetar nu på regional nivå. Nu får jag chansen att igen arbeta i en kommun, det ska bli mycket spännande. Jag heter Lolita Persson och den 1 juni tog jag över som kultur- och fritidschef. Jag kommer ursprungligen från Kalmar, men har bott i Karlskrona de senaste tjugo åren. Jag har arbetat i stort sett hela mitt liv i den offentliga sektorn, något som jag verkligen tycker är fantastiskt roligt, jag har erfarenheter från både kommunal och regional verksamhet. Nu senast kommer jag från Region Blekinge där jag varit anställd som chef för kultur- och fritidsfrågorna, detta har inneburit att utveckla och samordna hela verksamhetsområdet inom Blekinge. Tidigare har jag bland annat varit anställd i Torsås kommun som kultur- och fritidschef. Jag drivs och trivs i första hand av att jobba med utvecklingsfrågor. Jag vill att kulturoch fritidsverksamheten ska vara en väl känd och strategisk viktig part för Kalmars utveckling, jag upplever att Kalmar kommun har kommit en bra bit på vägen. Vi har en spännande tid som ligger framför oss, när det gäller Kalmars attraktivitet för boende och besökare, där jag ser kultur- och fritid som en av de viktigaste spelarna. Är bosatt tillsammans med min man i Karlskrona och har tre barn. Fritiden ägnas mest åt idrott och kultur. Jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla Kalmar. Gemensam rättning av nationella prov text: Liselott Göth-Hallgren foto: Jan Magnusson Barn- och ungdomsförvaltningen organiserar för andra året, under 10 veckor, gemensam rättning av de nationella proven i grundskolan. I stort sett alla grundskolor i Kalmar bidrar med lärare för att rätta dessa prov. Varje vecka är lärare friställda från sitt ordinarie uppdrag, för att enbart fokusera på att tillsammans på Kalmarsundshotellet, rätta dessa prov. Totalt 12 ämnesprov genomförs i olika omfattning i årskurs 3, 6 och 9. I år genomförs även nationella prov i So- och No-ämnena i årskurs 6 och 9. Syftet med den gemensamma rättningen är att öka likvärdigheten i bedömningen av proven. För lärarna innebär detta ett tillfälle till kompetensutveckling genom den gemensamma reflektionen och diskussionen som sker i rättargruppen. Alla elevers prov bedöms och diskuteras av fler än en lärare och aldrig av sin undervisande lärare. Rättning av prov i Svenska och Svenska som andraspråk, i årskurs 3. strömmen 5

6 Mitt i Rockneby Rockneby växer text: Ylva Tinnert-Gelebo, rektor foto: Jan Magnusson Fler barnfamiljer slår ner sina bopålar i Rockneby med omnejd. En framtidstro spirar i Rockneby som samhälle. Skolan och förskolan byggs ut, Rockneby får ett allaktivitetshus med föreningslokaler, bibliotek och sporthall. Utökade skollokaler med fyra nya klassrum är redan invigt och huset är idag fyllt med verksamhet för 5- och 6-åringar. Matsal och kök är utbyggt för att möta det ökade elevantalet. Vid fotbollsplanen byggs en ny förskola med fyra avdelningar med olika flexibla lösningar för verksamheten. Vid årsskiftet 2013/2014 skedde inflyttning. Den konstnärliga utsmyckningen står Gunilla Pantzar och Anders Lönn för. Utsmyckningens utgångspunkt har varit naturen runt Torsbäcken, en bäck som rinner igenom Rockneby ut till Kalmarsund samt förskolans naturvetenskapliga arbete. Barnen kommer att möta bl.a. grodor, sländor och andra djur som har sin livsmiljö längst den rinnande bäcken. Skola och förskola arbetar på många plan med språkstödjande verksamhet. Enkelt uttryckt har man språket kan man utveckla sitt tänkande vilket främjar allt man möter livet igenom. Ur ett skolperspektiv vet vi att språket stödjer och är en viktig framgångsfaktor i alla skolämnen. På förskolan arbetar vi tematiskt runt sagan. Fantasin blir där ett rikt och kreativt verktyg för utveckling. I skolan arbetar vi systematiskt för att utveckla olika språkliga förmågor. Apropå språket vi hänvisar ofta till naturen i våra beskrivningar av enheten: Är barndomen som Torsbäcken? Olika tillflöden, skapar en mittfåra. Ett flöde en rörelse av kunskaper och erfarenheter. Bäcken breddas förmågorna ökar. Bäcken sträcker sig och når till slut öppet vatten. Rocknebyskolans mål är att våra elever efter år 6 ska vara rustade och redo att ge sig ut på lite mer öppet vatten. 6 strömmen

7 Allaktivitetshus i Rockneby Byggnation med många möjligheter text: Tina Bågfeldt, projektledare/koordinator, kultur- och fritidsförvaltningen Lördagen den 24 augusti var det dags att inviga det efterlängtade allaktivitetshuset i Rockneby, efter åratal av planering och förberedelser. Tal hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg och förvaltningsföreningens ordförande Calle Stenström. Därefter klipptes bandet och alla fick möjlighet att komma in och kika. I huset finns nu en ny sporthall som byggts bredvid Folket Hus. Den har en spelplan med fullmått det vill säga 20x40 meter och läktargradänger längs ena långsidan. Det finns fyra omklädningsrum samt ett omklädningsrum för domare och lärare. Till detta kommer förråds- och teknikutrymmen. I sporthallen finns det möjligheter att ställa in en scen för till exempel musik- och teaterframträdande. I Folkets Husdelen har vissa förändringar skett. Biblioteket har flyttat in i hörnrummet och den tidigare entrén är nu en öppen yta med sittgrupp. Sedan tidigare finns en stor sal med tillhörande scen, grupp- och studierum samt kök. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i lokalerna en gång i veckan. En gemensam entré som binder ihop Folkets Hus med sporthallen har byggts. Entrén präglas av stora ljusinsläpp och ytor med plats för sittgrupper. Konstnärinnan Susanna Arwin har jobbat med den konstnärliga utsmyckningen i entrén. Med allaktivitetshuset öppnar sig många nya möjligheter för föreningslivet i norra kommundelen. Idrott, dans, teater, musik, studiecirklar här finnas plats för det mesta under samma tak. Projektledare för byggnationen har varit Toni Sjöö på serviceförvaltningen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg klippte bandet och därefter fick alla möjlighet att komma in och kika i allaktivitetshuset. Lyft för biblioteket text: Pia Ericson, biblioteksassistent Det nya biblioteket i Rockneby allaktivitetshus innebär utveckling och utmaningar på olika sätt. Att fysiskt få nya fräscha lokaler är ett lyft men även att hitta nya samarbetsformer med allaktivitetshusets övriga föreningar och verksamheter känns mycket spännande! Lokalen är bättre anpassad ur bibliotekssynpunkt, det är högt i tak, luftigare och större möjlighet till överblick. Det är lättare för större grupper, till exempel skolelever att vistas i biblioteket samtidigt. En flytt är alltid bra, det betyder att vi har sett över beståndet och fått tänka till en extra gång för att allt ska bli så genomtänkt, lättillgängligt och trivsamt som möjligt. Vi hoppas att allaktivitethuset blir en härlig mötesplats för Rocknebys invånare i alla åldrar, en skön blandning av kultur och fritid, ett ställe där olika aktörer kan mötas. strömmen 7

8 Massor av möjligheter Du vet väl om att du som anställd i Kalmar kommun har unika möjligheter till kompetensutveckling. Höj din IT-kompetens Kalmar kommun erbjuder många olika utbildningar inom data och IT som kommunens anställda kan anmäla sig till för att höja sin kompetens inom IT. Christina Becker och Tommy Sundström arbetar som datautbildare på personalenheten och är de som oftast leder utbildningarna inom data. Flera av utbildningarna är kurser i Office-paketet, Word, Excel, Powerpoint och Outlook. Vi erbjuder kurser på olika nivåer, både grundkurser och fördjupningskurser i flera av dessa program, säger Christina Becker. Man kan vara nybörjare eller inte veta så mycket om mjukvaran och få en inblick i programmet för att kunna arbeta självständigt. För de som redan har baskunskaperna erbjuder vi fördjupningskurser som antingen jag eller min kollega leder. För den som känner sig väldigt osäker på datorn som arbetsredskap finns det en nybörjarkurs Grundkurs för PC-användare där man under fem tillfällen går igenom grunderna i Windows, Word, Outlook och internet. Vi erbjuder även kursen ITstandard i Kalmar kommun som vänder sig i första hand till alla nyanställda som jobbar administrativt, men även till de som har varit anställda länge och känner att de saknar dessa kunskaper. Enkät- och analysverktyg Vi utbildar i EsMaker som är ett webbaserat enkät- och analysverktyg där man enkelt kan skapa och skräddarsy sina egna webbenkäter och snabbt analysera resultatet. I EsMaker kan du välja mellan en mängd olika frågetyper och du kan designa dina enkäter efter egna önskemål med texter, färger, logotyper. Resultat- och rapporthanteringen fungerar snabbt och enkelt och rapporter kan skapas helt efter egna önskemål, från enkla till mer avancerade. Flera nya kurser Tommy Sundström är anställd som datautbildare sedan augusti och han har arbetat i många år med utbildning inom vuxenutbildning och yrkeshögskola som lärare i data/mediaämnen. I och med att Tommy anställdes har kursutbudet utökats med kurser i Photoshop för de av kommunens anställda som arbetar med bilder eller för de som vill lära sig bildhantering. I utbudet ingår även kurs i Microsoft Expression/Webbdesign som vänder sig till de som arbetar med att uppdatera och tillverka webbsidor på förvaltningarnas intranät eller de som är intresserade av ämnet. Modern utrustning Datasalarna Nollan och Ettan har plats för tio kursdeltagare var och har den senaste programvaran installerad. Datasal Nollan hyrs också ut till andra förvaltningar och bolag/gymnasieförbund. Ska man ha relevant utbildning så måste man ha aktuell programvara och bra utrustning och bägge datasalarna har bra datorer och kringutrustning, säger Tommy. Vi kör våra utbildningar på vår smartboard, vilket innebär att alla kursdeltagare kan ta del av informationen och följa kursledaren på sina egna datorer i datasalen. Platser kvar på kurserna Flera av kurserna som körs är inte fullbokade, vilket både Christina och Tommy tycker är synd. Detta är en förmån som anställda i kommunen borde utnyttja bättre, säger Christina. Man har möjlighet och chans att på arbetstid lära sig mer om till exempel Officepaketet. En del av kurserna är inriktade på att man ska kunna hantera programmen mer effektivt och man lär sig flera nyttiga tips och trix. Christina Becker och Tommy Sundström tycker det är synd att flera av kurserna som körs inte är fullbokade. Tommy tror att ett av problemen med att kurserna inte fylls är att man inte når ut med informationen till kommunens anställda. Jag tror att vi måste synas bättre så att anställda vet om att vi finns och vad vi kan erbjuda. Många ser eller vet kanske inte ens om var man hittar utbildningskatalogen. Det bästa hade ju varit om samtliga förvaltningar hade haft en länk till utbildningskatalogen från sina intranät så att alla kan ta del av den. Det allra bästa hade ju varit ett gemensamt intranät med gemensam startsida istället för så många olika som det är nu. Samtliga kurser körs till självkostnadspris och några är gratis vilket innebär att det inte kan vara priset som är det avgörande, säger Christina. Skräddarsydda utbildningar Christina och Tommy har även möjlighet att lägga upp kurser och utbildningar efter behov. Enheterna kan göra en kompetensinventering och se vad det finns för behov och därefter kan en kursplan göras. Vi kan i samråd med enhetens/avdelningens chef gå igenom behovet och därefter sammanställa ett förslag, säger Tommy. Man skulle kunna ha vald utbildning i flera nivåer, kanske steg 1 3. Steg 1 ska samtliga gå eller kunna, steg 2 för vissa som har användning av det och steg 3 för de som har behov av fördjupade kunskaper i vissa program. 8 strömmen

9 Läs mer om våra utbildningar och om hur du söker till dem på kalmar.se/internutbildning Unika möjligheter till ledarutveckling Text: Per Sundlöf, personalstrateg kommunledningskontoret Foto: Sara Svensson Kalmar kommun är en arbetsgivare som verkligen menar det när vi säger: vi satsar på kompetensutveckling. När jag började arbeta i Kalmar kommun var mitt första intryck att det här är en arbetsgivare som verkligen satsar på kompetensutveckling. Låt oss ta chefsutbildningarna som exempel. Här finns det genomarbetade strategier för hur vi ser till att våra chefer får grundläggande kunskaper, hur vi vässar organisationen med den senaste forskningen inom ledarskap och hur vi identifierar och rekryterar framtidens ledare. Obligatoriska utbildningar för chefer Som ny chef i Kalmar kommun är det obligatoriskt att delta i grundutbildningen chefskörkortet. Denna utbildning är en överskådlig kurs om de flesta praktiska områden som man kommer i kontakt med i sitt chefskap. Utvecklande ledarskap Unikt med Kalmar kommun är att vi också menar allvar när vi sätter fokus på ledarskapet. Därför är också vår ledarutbildning obligatorisk för samtliga chefer. Sedan 2005 är modellen för våra ledarutbildningar Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap (UL). Innan chefen går utbildningen får medarbetare, kollegor och närmsta chef till uppgift att lämna feedback på chefens ledarbeteenden. Utifrån feedbacken skriver chefen en personlig utvecklingsplan över vilka beteenden denne vill förändra. Ett utvecklat ledarskap kännetecknas av att vara ett föredöme, visa personlig omtanke och kunna inspirera och motivera sina medarbetare för att på så sätt bättre utveckla arbetsgruppen och nå högre effektivitet. Detta är också den övergripande målsättningen med UL. Även medarbetarnas personliga utveckling och arbetsglädje ökar med ett utvecklat ledarskap. Egna utbildare i Utvecklande ledarskap I Kalmar kommun har vi en egen handledare inom UL, Madelene Johansson. Madelene har tidigare arbetat som verksamhetschef på socialförvaltningen, nu arbetar hon på kommunledningskontoret. Tillsammans med en extern konsult genomför Madelene två UL-omgångar per år. Nyligen har vi lyckats headhunta ytterligare en intern handledare i UL. Per Malmquist som till vardags är rektor på Lindöskolan kommer inom kort att genomgå handledarutbildning. Till vårens omgång kommer vi för första gången genomföra utbildningen helt i egen regi vilket naturligtvis är mer kostnadseffektivt. Samarbete med andra arbetsgivare En annan nyhet är att vi i höstens omgång provat att samarbeta med en annan arbetsgivare. På vårt initiativ hade landstinget hälften av platserna i höstens grupp. Vi hoppas genom detta ge nya möjligheter för deltagarna att också skapa nätverk med kollegor från en annan organisation. Möjligheter till fördjupning Flera arbetsgivare använder sig av UL. Det som utmärker Kalmar kommun är att vi försöker ta ledarutbildningarna till nästa nivå. Vi ger nämligen chefer som har gått UL möjlighet att arbeta mer med hur de ska kunna uppnå målen i sin personliga utvecklingsplan genom att erbjuda ett antal verktygsutbildningar. Exempel på verktygsutbildningar är UL-kommunikation och feedback, ULlagutveckling och ULcoaching. För att öka måluppfyllelsen ytterligare genomför vi i vår för första gången utbildning i Indirekt ledarskap, som handlar om att leda genom att vara chef över chefer. Framtidens chefer Kalmar kommun är också unikt eftersom vi i vår ledarutveckling också lägger fokus på framtidens chefer. Vi har ett eget ledarförsörjningsprogram som vi genomför vartannat år är det dags för en ny kursomgång. Vi identifierar framtidens ledare i Kalmar kommun. Målsättningen är också att hjälpa deltagarna att formulera sin kompetensprofil och en individuell utvecklingsplan för att i framtiden kunna söka chefstjänster i Kalmar kommun. Utöver ledarutveckling och kurser inom data och IT erbjuder medarbetare fördjupade utbildningar inom en mängd områden: arbetsmiljö, brandskyddsutbildning, hälsa och livsstil, kvalitet, miljö, lönesystem, ekonomisystem och introduktion för nyanställda är bara några exempel på de utbildningar som finns. Per Sundlöf är personalstrateg och Madelene Johansson är handledare inom Utvecklande ledarskap. strömmen 9

10 En helt ovanlig dag på serviceförvaltningen text: Christina Karlberg, enhetschef, serviceförvaltningen foto: Jan Magnusson Personalen på serviceförvaltningen har också förberett sig under lång tid och nu ska all planering fungera. Inte bara för de tävlande utan även för alla tusentals åskådare och för Kalmarbor som har annat för sig denna lördag. Produktionsfolket påbörjade sitt arbete redan i början av veckan med utkörning av allt material. Klockan sju eller på vissa platser klockan nio, har våra 35 medarbetare satt upp cirka 450 stycken vägmärken och hänvisningsskyltar runt om i kommunen. I stort sett alla kommunala vägar i Kalmar tätort, Lindsdal, Läckeby och Rockneby var berörda av trafikregleringarna. Snabbt ska det gå, varje korsning måste klaras av på två tre minuter och därefter görs en säkerhetskontroll. Klockan är denna lördagsmorgon i mitten av augusti när jag cyklar in till brandstationen. I vanliga fall ligger de flesta Kalmarbor och sover som bäst, men denna dag är det ett lämmeltåg som går från ytterområdena in till Kvarnholmen, framförallt mot Elevatorkajen. Det är dags för modiga och duktiga triathleter att ge sig ut på sitt kanske livs utmaning. Peo Carlsson kom i mål på fantastiska 11:15 efter sin första triathlon. 10 strömmen Inga arga samtal På brandstationen samlas tävlingsledning, brandkår, ambulans, polis, Svevia och jag som kommunikatör. Med jämna mellanrum ringer telefonerna. Alla flaggvakter längs cykelsträckan är utrustade med kommunikationsradio och GPS. På en skärm på väggen kan vi följa deras rörelser och se var första och sista cyklist befinner

11 sig. Brandingenjör Kalle Dahlén och jag har förutom alla samtal fullt upp med att följa våra kollegor Tony Edmundssons och Peo Carlssons äventyr och prestationer i tävlingen. Under hela dagen är det inte en enda människa som ringer och skäller eller är irriterad över vare sig avstängningar eller själva arrangemanget. Ett par samtal handlar om det olämpliga i att små barn kan titta på det de tävlande gör i pissoaren, som de tycker är placerad för nära bostadsområdet. Men alla andra samtal vill bara ha råd och vägvisning hur de bäst ska köra eller parkera. Från turister kommer mycket beröm. Jag får till och med ett sms från en Göteborgare som tackar för den fantastiska hjälp han fick när han ringde. Ambulans och brandkår behöver under dagen gör en del utryckningar, men gemensamt hittar vi bästa vägarna för dem att köra. Grattis Peo Återigen har evenemanget blivit en stor publiksuccé. Parkeringsplatserna fylls och förvaltningens TME-enhet (Trafik, markupplåtelser och evenemang) har fullt sjå med att försöka ordna fram ytterligare platser. Totalt skapas nya platser till de cirka som i normala fall finns i området. Journalisterna ringer och enhetschef Stefan Larsson springer i skytteltrafik mellan radiosändningar, ledningscentralen och sin arbetsplats i Rådhuset. När de sista deltagarna går i mål på Stortorget sover både jag och säkert ännu fler av kollegorna på serviceförvaltningen. Efter midnatt återställer folket från TME trafikregleringarna. De får sin välbehövliga vila runt halv tre, men fortsatte återställningarna hela veckan efter. Peo kom i mål på fantastiska 11:15 efter sin första triathlon och firade detta genom att njuta av stämningen på Kvarnholmen långt efter midnatt. Ingen tvekan om vilka som var tröttast efter denna heldag. UEFA Dam-EM = Winning Ground! text: Pär Israelsson, Fan Zone Manager, kultur- och fritidsförvaltningen foto: Jan Magnusson Vi ser tillbaka på en fantastisk sommar Förutom det fina vädret som aldrig verkade vilja ge sig fick vi också uppleva en helt unik evenemangssommar i Kalmar. Utöver Kalmar stadsfest och Ironman m.m. stod Kalmar som en av sju värdstäder för UEFA Dam- EM. Vi som jobbade med evenemanget hade förväntningar på att detta kunde bli stort men kunde kanske aldrig riktigt förstå omfattningen av evenemanget förrän allt var över. Fyra matcher spelades på Guldfågel Arena varav två blev slutsålda och personer besökte Kalmars Fan Zone varje dag under perioden 10 22:e juli. Nationellt sett blev också evenemanget en stor succé även om det svenska landslaget såklart gärna hade fått spela final på Friends Arena! Personligen har jag inte upplevt en större nationell uppslutning sedan den magiska sommaren 1994 då Sverige tog brons i USA-VM. Två till tre tusen personer kom varje gång till Fan Zone på Sveaplan för att heja fram Sverige i sina matcher! På Fan Zone möttes idrotten och kulturen. De flesta människor idag är inte intresserade av antingen kultur eller idrott, utan rör sig ledigt mellan teaterföreställningar, fotbollsmatcher på storbildsskärm, konserter och olika fysiska aktiviteter. Fan Zone visade att det är fullt möjligt och kanske till och med nödvändigt med en sådan bred uppslutning bakom våra större evenemang. Winning Ground var UEFA:s och Svenska fotbollsförbundets övergripande vision med Dam-EM, damfotbollen skulle vinna mark och lyftas till en ny nivå i Sverige och resten av Europa. För Kalmar kommun innebar Dam- EM också ett slags Winning Ground. Vi som fick möjlighet att arbeta med Dam-EM har fått unika erfarenheter och kontakter i arbetet med UEFA, Svenska fotbollförbundet och de andra värdstäderna. Det hade så klart varit mycket enklare (och dyrare), att hyra in ett eventbolag som tagit hand om hela Dam-EM i Kalmar men då hade vi inte haft möjlighet att utvecklas varken på en individuell- eller organisatorisk nivå vilket faktiskt var halva grejen tycker jag. Arbetssättet innebar också att vi byggde upp en struktur och erfarenhetsbank som gör att vi står rustade inför liknande evenemang i framtiden. Utifrån ett turism- och medborgarperspektiv etablerade vi oss ännu tydligare som en evenemangsstad vilket såklart betyder mycket för Kalmar i den allt hårdare konkurrensen om de stora eventen och turisterna, vi tog också ett kliv mot att bli en ännu mera attraktiv stad att bo och leva i. Dessutom är jag övertygad om att det är bra för kommunen att vi har kul på jobbet! Kalmarsiffror i EM 4 Antal matcher på Kalmar Arena (Guldfågeln Arena). 200 Antal volontärer Publiksiffran Norge Island Publiksiffran Norge Holland Publiksnittet på Kalmar Arena Publiksiffran Norge Tyskland Publiksiffran Norge Spanien (kvartsfinal). Europarekord! Total publiksiffra i Kalmar Totalt antal besökare i Fan Zone Antal tv-tittare som såg Kalmarmatcherna i TV4. strömmen 11

12 Besök från Sydafrika på gemensam tidsresa text: Helen Persson, enhetschef omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun och Mörbylånga kommuns äldreomsorg, Kalmar läns museum samt Cape Winelands, vändistrikt i Sydafrika, har arbetat tillsammans sedan 2012 i ett projekt som heter More living Active age. Syftet är att hitta gemensamma beröringspunkter vad det gäller sociala och kulturella aktiviteter för seniorer i båda våra länder. Michael Andersson som vanligtvis jobbar på träffpunkt Norrlidshemmet har hämtat några portioner av den superba ostkakan. Vecka 20 var projektdeltagare från Cape Winelands på besök hos oss i Kalmar och på Öland. Gäster från Sydafrika är Gail Jacobs, Anrie Uys och Basil de Wee. Samtliga arbetar på äldrecenters i Cape Winelands. Onsdagen den 15 maj besökte de omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Program för dagen var besök på träffpunkt Mjölkörten i Rinkabyholm. Där man var med på lättgymnastik och en aktivitet med minnesväskor. Därefter ett besök på träffpunkt Frikadellen i Lindsdals centrum, med lunch på Frikadellen och ett besök på Lindsdalsskolan för att få en presentation av det projekt som varit ett samarbete mellan elever och seniorer som gästar Frikadellens träffpunkt. Seniorer Gästena från Cape Wineland, från vänster Anrie Uys, Gail Jacobs och Basil de Wee. 12 strömmen Cirka 380 seniorer och personal tog sig tillbaka till 1951 för att vara med på invigningen då Krusenstiernska öppnades för allmänheten. har berättat om sitt liv för eleverna som sedan gjort videoinspelning när de agerar historierna. På torsdagen 16 maj hade vi en tidsresa där både museet och Mörbylånga kommun samt Kalmar kommun deltog. Denna tog plats i Krusenstiernska trädgården. Cirka 380 seniorer och personal tog sig tillbaka till 1951 för att vara med på invigningen då Krusenstiernska öppnades för allmänheten. De som kunde var klädda i tidsenliga kläder. Man bjöds på musikunderhållning av dragspel, pensionärskör och barnklass från Vasaskolan. Förutom kaffekalaset bjöds samtliga på ostkaka. Många lokala näringsidkare har varit med och sponsrat med allt ifrån bussresor till bord och stolar och in minst ostkakan, frukt och kaffe.

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter Täby seniorcenter Aktuella aktiviteter taby.se/seniorcenter Välkommen till Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer, vara med på något av de

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun. Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan

UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun. Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan Det började med en viktig mässa för en hel kommun Efter en uppstartskonferens angående Digidel i Västra

Läs mer

MARIA. 15 19 oktober. På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar

MARIA. 15 19 oktober. På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar MARIA 15 19 oktober mininytt NU BADAR VI! På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar aktiviteter på MMK 15-19 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bak Bak Film Ute Twister

Läs mer

En liten skola med stora ambitioner

En liten skola med stora ambitioner En liten skola med stora ambitioner Vi ger alla elever goda förutsättningar att lyckas med sina studier! Gribby Gård är en liten 6-9 skola som ligger i Gribbylund. Vår ambition är att, så långt som möjligt,

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

MMK- NYTT. 30 maj 3 juni

MMK- NYTT. 30 maj 3 juni MMK- NYTT 30 maj 3 juni Bildspecial från veckans Modevisning! Se fler bilder längre fram i tidningen! aktiviteter PÅ MMK 30 MAJ 3 Juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Mariokart-turnering

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT MARIA 7-11 november MiniNYTT Bildspecial från HÖSTLOVET aktiviteter PÅ MMK 7 11 NOVEMber LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Singstar Bakning Bakning Film Skridskor Frukt 16.00 16.00

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter Täby seniorcenter Aktuella aktiviteter taby.se/seniorcenter Välkommen till Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer. Vi har ett varierat utbud

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 14-18 november. Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces. Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av!

MARIA KLUBBNYTT. 14-18 november. Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces. Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av! MARIA KLUBBNYTT Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces 14-18 november Full fart på Levande Tyger! Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av! aktiviteter PÅ MFK 14 18 November

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

aktiviteter på MMK 31 4 augusti/september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 31 4 augusti/september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 31 4 augusti/september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bordshockey Äventyrsklubben Pingisturnering Biljardturnering Bak (Oscar) Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Inskolning. med tanke på genus

Inskolning. med tanke på genus Tredje pris! Inskolning med tanke på genus Kan inte mamma också få vara med och skola in, frågar en pappa efter en heldag i förskolan. Det kändes härligt eftersom föräldrarna är en viktig del också i jämställdhetsarbetet,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst frågor och svar Nyckelfri hemtjänst Enköpings kommun Det här är nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst innebär att vi installerar ett så kallat personallås hemma hos dig. Din hemtjänstpersonal utrustas

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj MARIA NYTT 27 31 maj VERNISSAGE aktiviteter på MMK 27 31 maj LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Höjdhopp på Zinken Vernissage Bakning Bakning Löpning på Zinken Boule Löpning på Zinken

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

MARIA. 10-14 oktober. MiniNYTT

MARIA. 10-14 oktober. MiniNYTT MARIA 10-14 oktober MiniNYTT BAD för KILLAR på onsdag! aktiviteter PÅ MMK 10 14 Oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Femton Kubb Bad för killar Skattjakt Film Frukt 16.00 16.00

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport HR-avdelningen kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamn 2017-09-13 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 1. Introduktion... 4 2. Syfte... 4 3. Faktasammanställning...

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT MARIA 12 16 december MiniNYTT DANS! Vernissage på tisdag 15.05 i Sal 3. Begränsat antal platser, Serieteckning anmäl dig till Jannike om du vill vara med! HÅLL UTKIK! aktiviteter PÅ MMK 12 16 december

Läs mer

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Äventyrsklubben 14.30 16.00 Dansklubben 15.00 Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL 3 Ute-lek Ute-lek

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Nr Nr 63 80 oktober april 2007 2012 Verksamhetsledaren Hej du medlem! En ny teaterhöst har dragit igång i lokstallarna. Nya gruppkonstellationer och nybörjare samsas

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016 SKAPANDE SKOLA Projektet är avslutat och var mycket uppskattat av eleverna! Filmerna finns på erikhedman.com. SMILE Månadens ord är MEDMÄNSKLIG- HET och vi arbetar med färdigheten att visa att man tycker

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 26 30 augusti. Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag!

MARIA KLUBBNYTT. 26 30 augusti. Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag! MARIA KLUBBNYTT 26 30 augusti Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag! aktiviteter på MFK 26 30 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november MARIA 29 oktober 2 november mininytt SKRIDSKOR CHOKLADPENGARNA PÅ BORDET SPÖKTIMME TYGTRYCK HINDERBANA och mycket mer HÖSTLOV på MMK 29 okt 2 nov LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Smak

Läs mer

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september MARIA 12-16 september MiniNYTT Fotboll för tjejer på torsdag i sal 3 aktiviteter PÅ MMK 12 16 September LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bakning Bakning Film Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer