Manual 021. Kättingräknare Nautilux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual 021. Kättingräknare Nautilux"

Transkript

1 Manual 021 Kättingräknare Nautilux

2 Kättingräknaren NAUTILUX visar längden på kätting som hissas upp eller ner, uttryckt i meter eller fot och hastigheten av densamma. Teknisk info: Spänning 10-30V DC Strömförsörjning min 5mA - max 40mA Vattenskydd IP 65 Driftstemperatur 0/+70º C Grafisk display 128x64 pixlar Max kättinglängd 999 meter fot Mått (mm) 145 x 50 x 24 Vikt (g) 450* *med kabel Varning ANSLUT ENDAST TILL LIKSTRÖM Allmänna noteringar Kättingräknaren NAUTILUX får uteslutande användas för de syften som är beskrivna här, dvs manövrera och visa antalet meter/fot kätting ankarspelet hissar upp eller ner. All annan användning är olämpligt. OBS! Allt mixtrande med instrumentet kommer att resultera i omedelbar indragning av garantin. Komponenter Förpackningen innehåller: Kättingräknare med uttänjbar sladd och monterings-kit (en hållare och två skruvar) 7-polig däckskontakt med packning, 4 skruvar med distansbrickor Magnetisk sensor Monteringskit för sensor (fäste för den vertikala ankarspelssensorn, bas, 2 st monteringsskruvar och O-ring) Magnet Fäste för magnetisk sensor till ankarspel med horisontell axel Ström/spännings-sensor Instruktionsmanual 2

3 Installation På ett fåtal modeller av ankarspel är sensorn och magneten redan inbyggd (Project-serien). På dessa är instruktionerna nedan inte nödvändiga. Installation av magnet på ankarspel Ett hål med Ø7,5 mm och ett djup på 9 mm måste borras vid en tand på kättinghjulet, som ej är i vägen för kättingen. Om du har ett ankarspel med vertikal axel (se bild 1A och 1B), borra hålet i den inre delen av kättinghjulet. Om du har ett ankarspel med horisontell axel (se bild 2A och 2B), borra hålet i den yttre delen av kättinghjulet. Försäkra dig också om att den utskjutande delen av magneten inte kolliderar med basen eller sensorn när kättinghjulet roterar. För först in änden av metall på magneten i hålet och låt den skyddande änden att sticka ut 2 mm. Fixera den med ett lim för metall (två-komponents epoxilim) eller silikon. Limmet måste klara den marina miljön. Bild 1A Bild 1B Bild 2A Bild 2B 3

4 Installering av magnetisk sensor för ankarspel med vertikal axel Skall inte monteras på något ankarspel i Lofrans PROJECT-serien Applicera den bifogade borrmallen och borra ett 4 mm hål där sensorkabeln skall passera. Fäst del A av fästet med de två medföljande skruvarna efter att ha placerat O-ringen i den lägre delen av fästet. Passa in del B med den magnetiska sensorn på del A och justera höjden tills den är i höjd med magneten på kättinghjulet. Justera sensorn till ett avstånd på 3mm från magneten och säkra den med fästskruven G1. Skruva sedan åt den andra fästskruven G2. Installering av magnetisk sensor för ankarspel med horisontell axel Skall inte monteras på något ankarspel i Lofrans PROJECT-serien Applicera den bifogade borrmallen och borra ett 4 mm hål där sensorkabeln skall passera. Fäst del A av fästet med de två medföljande skruvarna efter att ha placerat O-ringen i den lägre delen av fästet. Såga till del C med en bågfil så att ett avstånd på 3 mm från magneten til kättinghjulet uppstår. Passa in del C med den magnetiska sensorn i del A och fixera den med ett lim för plast (tvåkomponents epoxi) eller silikon. Använd ett likadant lim och fäst sensorn i del C. 4

5 Varning KOPPLA ALLTID IFRÅN BATTERIET INNAN INSTALLATION Installering av kättingräknaren Kättingräknaren måste placeras så att displayen är enkel att läsa av. Den bör inte utsättas för direkt solljus. Montera instrumenthållaren med de två medföljande skruvarna. Applicera borrmallen (bifogad) på instrumentpanelen och borra ett hål på 20,5mm och fyra hål på 2,2mm, för att fästa honkontakten Placera packningen mellan baksidan av däckskontakten och panelen Den bakre delen av instrumentet måste placeras så att den inte kommer i kontakt med vatten eller fukt. För instruktioner på de elektriska anslutningarna se medföljande tabell. Kablarna måste ha en area på minst 1,5 mm². Installera en 3A säkring på + kabeln från batteriet. Använd inte spänningen från startbatteriet för att driva instrumentet. Instrumentet följer EMC standarden (EN550022) och måste placeras på ett avstånd av: - 30cm från kompass - 50cm från radioutrustning - 2m från radiosändarutrustning - 2m från radar 5

6 Anslutningar 7-polig anslutning, baksida PIN SIGNAL 1 V Batteri - 2 V Batteri + 3 Down Kommando 4 Up Kommando 5 Sensorkabel 6 Rep/kätting sensor ingång Borrmall till kontakt och sensor Starta upp Kättingräknaren har en grafisk display och tre knappar: (ON) (UP) (DOWN) Där finns också en summer som indikerar när knapparna trycks och fångar användarens uppmärksamhet vid speciella förhållanden (utlösning av larm). 6

7 ON-knappen tänder displayen och aktiverar de andra två knapparna. Knappen används för att komma åt inställningsmenyerna och för att bekräfta val. Displayens bakgrundsbelysning släcks 30 s efter senaste knapptryckning (justerbar tid, se BkLight Time ). UP-knappen styr höjningen av ankaret och DOWN-knappen sänker det. När knappen släpps stannar manövern. Under menyinställningar används knapparna till att flytta runt och ändra tabellvärden. Vid start kommer instrumentet att göra ett pip och följande bild kommer att visas i några sekunder: När startproceduren är färdig kommer huvudsidan att visas: STATUS: indikerar statusen av instrumentet och eventuellt fel. HASTIGHET: indikerar kättingens hastighet under höjning eller sänkning i meter eller fot per minut. RÄKNING: indikerar mätningen av kättingen som manövreras (i meter eller fot). ÖVERVAKNING: indikerar spänningen och strömmen till ankarspelets motor IKONER: detta är den del av displayen som visar ikonerna som presenterar höjningen eller sänkningen av ankaret samt eventuellt fel. När instrumentet slås på för första gången kommer den att vara inställd efter följande tabell från fabrik: Parameter Förprogrammerat värde Up Alarm 3,0 meter Auto Down Av BackLight Time 30 sekunder Units of measurement meter/centimeter Chain Measure 0,0 meter Barbotin Circumference 33 cm Sensor type okänd Keyboard Beep Ja Language Italienska Works Hours 0 Rope_Chain av 7

8 Kättingräknarens inställningsmeny Håll nere ON-knappen i sex sekunder för att nå instrumentets inställningsmeny. Följande meny visas på displayen: Använd DOWN- och UPknapparna för att flytta runt i menyn. När du har placerat dig på en post som skall ändras tryck på bekräfta ditt val. ON-knappen för att Använd DOWN- och UP-knapparna för att röra dig från en parameter till en annan. När du är placerad vid en parameter bekräfta med ändring. ON-knappen för att göra en Beroende på vilken typ av parameter, använd DOWN- och UPknapparna för att öka/minska ett värde eller för att slå till/från en funktion. När ändringen har blivit utförd bekräfta med ON-knappen. Använd DOWN-knappen för att gå till EXIT och tryck på ON-knappen för att lämna och återvända till inställningsmenyn. Samma procedur används för att komma till huvudsidan. 8

9 Measure menu (Mätningsmeny) Använd DOWN- eller UPknappen för att ändra parametrarna. Reset Measurement Nollställer kättingens mätningsvärde (0,0). =Ja =Nej Units Välj måttenhet: Meter/Centimeter Fot/Tum =Meter =Fot Rope_Chain Det är möjligt att välja när sensorn skall byta från rep till kätting. Inställbart värde mellan 0,1 till 25,0 meter/fot. Detta värde representerar kättingens längd. För att använda denna funktion installera sensor CMCT-01 (tillval). Ställ in värdet med Exit För att återvända till inställningsmenyn. 9

10 Alarm and functions menu (Alarm och funktionsmeny) Använd DOWN- eller UPknappen för att ändra parametrarna. Up Alarm Det är möjligt att bestämma ankarspelet skall stanna vid en viss höjd, därefter är det bara möjligt att trycka intermittent (pulstrycka). Valbara värden: meter/fot Ställ in värdet med Auto Down Gör det möjligt att automatisk sänka ankaret till vald höjd genom att trycka på ON och DOWN-knappen i minst tre sekunder. Valbara värden: meter/fot. (När denna funktion används måste knapparna släppas direkt efter det att manövern börjat). Ställ in värdet med Load Default Denna funktion tillåter användaren att återgå till värden programmerade från fabrik och raderar alla minnen/ inställningar valda tidigare. Denna funktion bör bara användas vid programmeringsfel. =Ja =Nej Exit För att återvända till inställningsmenyn. 10

11 Settings menu (Regleringsmeny) Använd DOWN- eller UPknappen för att ändra parametrarna. Contrast Genom att använda denna funktion är det möjligt att välja kontrasten på displayen. Ställ in värdet med Light Genom att använda denna funktion är det möjligt att välja ljusstyrkan som belyser displayen. Ställ in värdet med BackLight Time Denna funktion tillåter användaren att välja hur länge bakgrundsbelysningen skall verka efter senast tryckta knapp (förprogrammerat värde 30 sekunder). Ställ in värdet med Keyboard beep Denna funktion tillåter användaren att slå av eller på summern (gäller vid knapptryckning). =Ja =Nej Exit För att återvända till inställningsmenyn. 11

12 Language menu (Språkmeny) Använd DOWN- eller UPknappen för att ändra parametrarna. Language Användaren kan välja mellan följande språk: Italienska Engelska Franska Tyska Spanska Ställ in värdet med Exit För att återvända till inställningsmenyn. Sensor calibration menu (Sensorkalibrerings meny) Använd DOWN- eller UPknappen för att ändra parametrarna. Sensor Detect Denna funktion har syftet att kalibrera instrumentet efter den sensor som är installerad (Standard eller Project). Nästa bild visar tiden för en sensorperiod och typ. 12

13 Tryck eller När Sensor Detect har hittat en sensor ( Standard sensor eller Project sensor) och du går in i Sensor Calibrat menyn igen, kommer fakta att ändras enligt den sensor som upptäckts. Sensormenyn för standard och Project X serien. Sensormenyn för W Project. Barbotin Circumference Alla standard ankarspel och Project X-serien, EJ resten av Project-serien (Extern sensor): i denna rad måste användaren knappa in omkretsen på kättinghjulet (i meter eller tum). Använd medföljande Tabell 1 för att beräkna omkretsen. Grundinställning från fabrik: 33cm Reduction Factor Ankarspel i Project-serien utom Project X (Inbyggd sensor): i denna rad måste du knappa in reduktionsfaktorn. Se Tabell 2 för rätt värde. Grundinställning från fabrik: 57 Ställ in värdet med Exit För att återvända till inställningsmenyn. 13

14 Typ Tabell 1 - Standard och Project X Kättingtyp Antal fickor Kättinghjulets omkrets (cm) 6 mm mm mm mm 7 33* 8 mm mm mm mm mm mm mm /8 BBB /8 HT /16 HT /2 BBB /2 HT 5 40 *förinställt ifrån fabriken Tabell 2 - Project 500, 1000, 1500 och 2000W Kättinghjulets omkrets (cm) Antal fickor Kättingtyp (mm-inches) Reduktionsförhållande Reduktionsfaktor Project : /16 BBB 40 Project : /4 HAT 45 Project : /16 HT 47 Project : /16 HT 57* Project : DIN * Project : ISO-3/8 HT 59 Project : Project : /16 HT 43 Project : DIN Project : ISO-3/8 HT 44 Project : ISO-13 DIN 766-7/16 HT 51 Project :75 6 3/8 HT 52 Project :75 6 3/8 Proof Coil 53 Project : DIN 766-3/8 BBB 54 Project : ISO 58 Project : ISO 60 Project : ISO-13 DIN Project : DIN *förinställt ifrån fabriken 14

15 Current calibration menu (Ström-sensor-kalibreringsmeny) För att denna funktion skall gälla måste strömsensorn (current sensor input, 5) vara ansluten. Använd DOWN- eller UPknappen för att ändra parametrarna. Overcurrent Denna funktion tillåter användaren att slå av/på strömalarms-tröskeln (i ampere). När tröskeln är nådd kommer summern att låta och statusikonen att visa rubriken: Overcurrent. Valbara värden: Ställ in värdet med Wire diameter I denna rad måste användaren knappa in diametern i centimeter (med hölje) mätt med precision. Valbara värden: 0,01-0,02-0,03 6,00cm Ställ in värdet med Exit För att återvända till inställningsmenyn. Check menu (Test meny) Använd DOWN- eller UPknappen för att ändra parametrarna. 15

16 Sensor Checks Syftet med denna funktion är att testa funktionen hos sensorn. Öppen kontakt Stängd kontakt LCD Test Denna funktion slår på alla displayens pixlar och gör det möjligt att kontroller dem. Software version Indikerar vilken mjukvaruversion som är installerad. Work Hours Indikerar antalet timmar ankarspelet har manövrerats. Exit För att återvända till inställningsmenyn. 16

17 Instrumentkalibrering Innan instrumentet används skall följande parametrar fastställas: - val av måttenhet(meter eller fot) - fastställ rep och kättingfunktionen (Rope_Chain). (Valbar sensor typ CMCT-01) - fastställ vilken typ av sensor (Standard eller Project) - kättinghjulets diameter (från fabrik: 33.0) eller reduktionsfaktor (från fabrik: 57.0) Sensormenyn för standard och Project X serien. Sensormenyn för W Project. - strömalarmsfunktion Användning Tryck på ON-knappen för att aktivera knapparna och tända bakgrundsbelysningen. Tryck på UP-knappen för att hissa ankaret. Tryck på DOWN-knappen för att sänka ankaret. När någon knapp släpps hejdas rörelsen 17

18 Nollställning av mått För att nollställa räkningen av kättingen, tryck samtidigt in ON-knappen och UP-knappen i minst tre sekunder. Nollställningen kan också utföras i Measurement menyn genom att välja Yes i Reset Measure - raden. Automatisk sänkning av ankaret Denna funktion måste väljas i Alarm and Functions menyn (inställning från fabrik: Av). Välj raden Auto Down och bestäm längden där kättingen skall stoppa. Tryck sedan på ON-knappen och DOWN-knappen i minst tre sekunder. Så fort den automatiska sänkningen av ankaret har påbörjats, släpp knapparna. På grund av säkerhetsskäl är det möjligt att avbryta den automatiska sänkningen av ankaret genom att trycka på någon av knapparna på instrumentet. 18

19 Felsökning Fel Orsak Åtgärd Kontrollera sensorns elektriska anslutningar. Även om UP eller DOWNknappen är intryckt mottar inte instrumentet någon signal från sensorn i mer än 5 sekunder. Kontrollera att sensorn fungerar korrekt, annars byt ut den. Kontrollera placeringen av magneten och sensorn och deras avstånd (3 mm). Kontrollera den elektriska installationen eller ankarspelet. Instrumentets strömtillförsel har en spänning på mindre än 10V. Kontrollera batteriladdningen eller driften av det elektriska systemet ombord. Den uppmätta strömtillförseln överstiger alarmtröskeln. Kontrollera driften av det elektriska systemet ombord. Återställ larmet genom att trycka någon knapp. 19

20 Slätthultsvägen Ellös Tel Fax

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Användarmanual Version 1.0

Användarmanual Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Installation... 4 2. Lär

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Börja... 4 2. Lär känna

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

SKFs Endoskop TKES 10-serien. Bruksanvisning

SKFs Endoskop TKES 10-serien. Bruksanvisning SKFs Endoskop TKES 10-serien Bruksanvisning Innehållsförteckning EG-Försäkran om överensstämmelse...3 Säkerhetsrekommendationer...4 1. Inledning...5 2. Beskrivning...6 3. Teknisk data...7 3.1 Utrustningsinnehåll...

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Trådlös elenergimätare. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2

Trådlös elenergimätare. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 SE Trådlös elenergimätare Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 2 1. Innehållsförteckning 2. Introduktion... 4 3. Säkerhet... 5 4. Förpackningen innehåller... 6 5. Knappar och funktioner... 7 5.1. Hitta inkommande

Läs mer

Batt-Meter 3. Användarmanual Till Odelco Batt-Meter 3 tankmätaren för dina batterier

Batt-Meter 3. Användarmanual Till Odelco Batt-Meter 3 tankmätaren för dina batterier Batt-Meter 3 Användarmanual Till Odelco Batt-Meter 3 tankmätaren för dina batterier Innehållsförteckning Innan du går vidare med denna manual rekommenderar vi att ni läser igenom snabbstarts guiden och

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Trådlös energimätare Art.nr: 36-4000 Modell: Efergy elite 2.0

Trådlös energimätare Art.nr: 36-4000 Modell: Efergy elite 2.0 Trådlös energimätare Art.nr: 36-4000 Modell: Efergy elite 2.0 Innehållsförteckning Introduktion 3 Säkerhet 4 Förpackningen innehåller 5 Hitta inkommande elkabel till din elmätare (UK) 6 Hitta inkommande

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

WaterFuse - Centralenhet 8

WaterFuse - Centralenhet 8 WaterFuse - Centralenhet 8 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten

Läs mer

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND DRIFTHANDBOK INLEDNING SYSTEMSPECIFIKATIONER SÄKERHETSPRAXIS TEKNISKA SPECIFIKATIONER INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL FELSÖKNING "SNABBREFERENSMENYER"

Läs mer