TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME."

Transkript

1 Alfred Persson, besättningskarl på jakten Herr Kules, är på bönemöte i Ryd. Efter mötets slut vidtar själafisket och kallpitören frågar Alfred, om han inte vill lämna sitt hjärta åt Herren. Joo, nock velie ja dä, men om de sulle va så, att nån utå Hagstafleckera vell ha'et, så ska di ha företräde. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME. FRISKA, STA ft K Ar TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1 N:o 2. Den 8 Januari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 I en af våra norrländska residensstäder, där officersskolan för kavalleriet var förlagd med bl. a. kommenderadt underbefäl från ett af våra södra husarregementen, befunno sig några högre officerare från sistnämnda regemente på tillfälligt besök i staden. En afton sutto några af dessa officerare å stadshotellets kafé, där äfven den vid förenämnda skola kommenderade korpralen Ask befann sig, för tillfället lindrigt öfverförfriskad. Med vaknad hemkänsla och igenkännande sin chef stampar korpralen fram, gör ställningssteg samt säger i allvarlig ton och på skorrande skånska: Herr öfverstelöjtnant, korpral Ask ber höfligast om sin hälsning till herr överstelöjtnantens Ida, med hvilken jag en längre tid haft bekantskap. Plötsligt brast min hustru i gråt. O, Thomas, sade hon, kan du tänka dig, att Hedvig har fått fyra hvita antika stolar i sitt rum af Gustaf, fyra förtjusande stolar med blommig creton i sitsarna Min älskling, sade jag, då måste du också ha fyra hvita stolar i ditt rum, du skall ha dem, absolut. O, Thomas! sade min hustru och upphörde att gråta. Hvar har Gustaf köpt stolarna"? frågade jag. På»Kingens» auktion, och kan du tänka dig, de ha tillhört grefvinnan Piper von Höpken-Flattinghausen och äro från slutet af sjuttonhundratalet. Och kan du tänka dig, att Gustaf stod i 5 timmar på auktionen för att passa på när dom skulle gå. Så snällt af Gustaf, sa jag, en sån idiot, tänkte jag. Blef dom dyra 1? Nej, snälla du, inte alls, sa min hustru, bara 10 kronor stycket, och så reparation förstås, och ny stoppning och tyg, så dom kom på 25. O, så billigt, sa jag, bara 25 kronor, det är ju som hittadt. Hvad hette gumman, sa du Höpken von Piper von Flattinghausen? Piper von Höpken-Flattinghausen, rättade min hustru ger man en kvinna tillfälle att få rätta något, så misstänker hon ingenting. Men hvarför frågar du det, Thomas? Jo, därför att jag tänker fråga gumman, om hon inte vill kursa flera stolar, hon kanske behöfver en slant, stackarn. Hon kanske har det knalt, är änka och allting sånt där, sa jag. Thomas, sa min hustru strängt, så talar man inte om en Piper von Höpken-Flattinghausen och för öfrigt dog grefvinnan Vet du inte det, Thomas? Nej, förbanna mej! sa jag, och i detsamma ringde tamburklockan. GROVE M odern Engelsk Lärobok»... är just hvad den stora publiken behöfver, en bok, som inte trakasserar folk med det de inte behöfva lära sig»... (Dr.GodunniSv.DafH) OBS. Ovillkorligen den bästa läroboken för språkkurser och själfstudlum. Engelska texten med uttalsbeteckning och öfversättn. inb.separat Kr. 2:25, kompl. inb. 4: 75 hos alla Bokh. samt mot postförskott från K A LLIG RA Fl A S FÖRLAG, Stockholm. Riks 6923, Allra

3 Det måtte väl inte vara Hedvig, sa min hustru, jag afskyr henne sedan i går, hon var så försmädlig, då hon talade om sina adliga stolar. Och så kom Hedvig. Å, söta du, så vänligt af dig att komma och hälsa på, sade min hustru. Thomas och jag sutto just och talade om dig, och jag sa just åt Thomas, att jag längtade så efter dig. Lilla söta Hedvig! Jag kom i ett litet ärende, sade Hedvig. Jag har just nu varit på»eingens» visning, och där fanns fyra hvita antika stolar f-ö-r-t-j-u-s-a-n-d-e sa Hedvig, och eftersom du talade om att ni ville ha nya stolar Hedvig tittade försmädligt in i min hustrus rum så tycker jag, att Thomas borde ropa in dom här, dom e så trefliga. Hur ser dom ut, sa jag. Svängda ryggar och ben, sa Hedvig. När blir auktionen? frågade min hustru. I morgon kl. 10, kära du, så Thomas får passa på. Gustaf kommer dit också, han skall ropa in örhängen åt mig. Nej?! sa min hustru. Jo du, korall, äkta. Ha tillhört spanska attachén Maduros hustru, och hennes mor fick dom af Napoleon, som hade ryckt dem ur öronen på österrikiska kejsarinnan, därför att hon serverade honom för varmt kaffe. O, så förtjusande, sa min hustru, och så gick Hedvig. Gud, hvad den där människan kan reta mig! sa min hustru, men, Thomas, du måste köpa dom där stolarna, annars tar Gustaf dom också. Jag köper dom, sa jag. Klockan 11 dagen därpå stod jag i auktionslokalen. När jag kom in, höll dom på med en pinnsoffa. När det var gjordt, så ropade dom: N:r 42, fyra stolar! Hvad bjuds! Där ha vi dom, tänkte jag. 50 öre, sa någon. 1 krona, sa en annan. 5 kronor, sa jag. Då tittade dom allesamman, och så sade auktionsförrättaren: 20 kronor. Jojomen, sa jag, och så skildes vi. När jag kom hem, ropade min hustru: Thomas! Thomas! hur gick det?! Bra, sade jag, dom äro våra. O Gud, sa min hustru, var dom vackra? Förtjusande, sa jag. Jag hade visserligen inte sett dom, men så sade ju Hedvig. Svängda? frågade min hustru. Svängda, sa jag, för så sa Hedvig. Hvem har dom tillhört? frågade min hustru. Marie Antoinette, sade jag, och hon sålde dom till hertigen af Westminster natten före sin död fölen bit Johannesbröd, ty hon var hungrig. Hertigen sålde dem sedan till herr Waldemar Nyström, som i sin tur bytte till sig ett hus af major Amundson för stolarna, en klädhängare och fyra pilsner. När sedan Isaac Hirsch tog igen huset, ty det var hans, så blef Amundson så arg, så att Nyström tröttnade på stolarna, pilsnern hade kapten Amundson förtärt, och lämnade ned dem till»kingen», och nu äro de våra. Under tiden jag talade, så stod min hustru och tänkte på helt andra saker, det gör hon alltid, och så sa hon: Vet du, hvad jag gör, Thomas?! Jag skänker vår jungfru mina gamla stolar, och så skrifver jag till Hedvig och ber henne komma hit och se på stolarna i morgon. Gud, så afundsjuk hon skall bli, när hon får höra, att de tillhört Marie Antoinette. Gör det, sa jag. Och så fick jungfrun de gamla stolarna och Hedvig brefvet, och huset andades stilla lycka. 100! sa jag, och så slog han med klubban, och så voro stolarna våra. Jag gick, men i dörren mötte jag Gustaf. Går du? sa Gustaf. Ja, sa jag, jag har ropat in fyra stolar. Jaså, sa han. Dagen därpå gick vi, jag, min hustru och ett stadsbud, för att hämta stolarna, och under vägen såg min hustru mig djupt i ögonen och hviskade: O, hvad jag älskar dig! Naturligtvis, sa jag, ty så svarar jag alltid på sådant, när det kommer från familjen. Lokalen var åter full af folk, och vid ett bord satt en dam, och till henne betalade jag 400 kronor och fick en lapp och gick och lämnade den till en fet herre, som såg på den och därpå gick in i ett annat rum. Min hustru var blek af sinnesrörelse. Så kom mannen tillbaka och ställde fyra stolar framför oss. Stolarna voro inga antika stolar, på sin höjd lite gamla, och inte bara hvita, ty två voro brunbetsade, och alla voro vanliga krokiga, tarfliga, smutsiga och trasiga stolar från Oxtorgsgatans afbetalning. Det kan inte vara våra stolar, sade min hustru, ty sådana stolar hade inte Marie Antoinette. J&G- S tewarfs Whisky

4 »Kära lilla älskade Klara! Eftersom Thomas inte brydde sig om att ropa in stolarna, som jag talade om, så tog Gustaf dem. De gingo billigt, 1: 50 styck. De äro så förtjusande, så jag längtar att få visa dig dem. Din Hedvig. P. S. Jag kommer upp till dig i morgon och tittar på dina stolar. D. S.» Thomas P. Gilette. Ode till Amor. Marie Antoinette 1? sa han, dom här är nedlämnade af fru Svensson, som har mjölkaffären i 41:an. Då svimmade min hustru. Jag kände det mycket ödsligt, och min första tanke var att gå därifrån, bara gå, utåt någonstans, ut på landet och komma igen nån gång i mars. Men det blef inte af, ty min hustru vaknade, och i det hon såg på mig, sade hon: O, Thomas Thomas, är jag rufsig i håret 1?! Nej, sade jag, kom så gå vi. Och vi gick, och när vi kom hem, så låg ett kort från Hedvig på bordet, och på det stod: O Amor! Orymma Qud! Stort är ditt skuldregister, men må Olympen dö, blott dig man icke mister! Om du ej funnits till, så är det visst och sant, att världslitteraturn ej blifvit så pikant. Då hade Julia ej tagit opiumdroppar och fått en sarkofag, dit man visitkort stoppar. Då hade Dido ej till grottan nödgats fly för att Atineas glömt ta med sig paraply. Då hade Thisbe alls ej kommit på den tanken att kyssa Pyramus tvärs genom hål på planken. Då hade Helena ej satt en värld i brand men flirtat på sin höjd med Paris litet grand. Då hade Sapho ej gått bums uti kanalen och skön Ofelia ej varit lika galen. Då hade Elsa ej på bröllopskvällen blyg bedt Lohengrin att först få se hans prästbetyg. Då hade hon ej stått på opran, Margareta, och gjort koloratur i lingul dubbelfläta. Sin Oalathea då Pygmalion gett hin och tagit första pris i Konstakademin, och ej Cleopatra, som träffades af pilen, vid fyllda sextio år behöft den där reptilen. Då hade Dante ej begråtit Beatrix och denna sköna dikt ej kommit in i Strix. Fabius. Månen sir du, men sola sir du allri mer! ELEGANTA Nattligt DAM- och HERRi slagsmål. P. Q. LAGERSSONS Skoaffärer JAKOBSGATAN 18 och FREDSGATAN 8.

5 Herrgårdsfiskaren Persson har i någon angelägenhet rådgjort direkt med patron, hvilket gör att inspektören blir etter förbannad. Inspektören ryter åt Persson: Hva faen skulle Persson hos patron å göra vet inte Persson att han alltid ska vända sej te mej? Persson: Å, en vänner sek la inte gärna te rumpa, når en kan få tala ve hufvet! Förlofningen som inte blef af. Doktor Olof Skantze hade haft sitt första lasarettsläkareförordnande och under en månad njutit förmånen af goda inkomster och ett godt bemötande. Ett godt bemötande får alltid en tillförordnad lasarettsläkare i en liten stad, ty han är i alla fall en bland de bättre framtidsutsikterna för giftasvuxna kvinnor i det här landet han räknas till kavalleriet bland medicinarna och goda inkomster kan han också få, om lyckan är god och ortens provinsialfysicus nått en så tryggad ekonomi, att han inte behöfver anstränga sig för att hålla mortalitetssiffran nere. Mer än en kirurg har också grundlagt sin äktenskapliga lycka och finansiella vederhäftighet under den ordinarie lasarettsläkarens semester. Så höll det också på att gå Olof Skantze. Han tjänstgjorde i den lilla staden en vintermånad och kunde dela sin tid mellan en gifvande kvack och ett behagligt umgängeslif. Hade han inte varit inackorderad pr tid i stadshotellets matsal, skulle han inte behöft offra någon riksdaler på sitt vivre, så hög kurs hade han inom societeten. Den var också ur många synpunkter tillfredsställande, ty en ny tid hade ej hunnit göra sitt intåg på platsen, utan hvarje medlem af samhällets grädda insåg, att lefvernets quinta essentia bestod af mat och dryck, ett medvetande, som visserligen inte gör sig så bra i en moralists ögon, men vinner alla materialisters hjärtliga gillande, och den svenska läkareutbildningen är dess bättre ännu sådan, att först magkatarren eller andra syndens följder förmå göra medicinarne till immaterialister. Doktor Skantze mådde bra, och som han i alla fall en gång skulle gifta bort sig, så att han slapp använda de pengar, han en gång väntade förtjäna, på att betala sina skulder, inledde han en afsiktlig flirt med den rikaste mannens äldsta dotter. Hon var också villig att lyssna till hans vackra talesätt, och den rike mannen tycktes inte häller ha något emot partiet, ty enligt naturens ordning bör en lasarettsläkare alltid kunde försörja hustru och barn, och dessutom tillhör han den klass, som en gång skall se nordstjärnan falla på sitt frackuppslag. Den rike mannen uppmuntrade sålunda sin dotter genom att bjuda doktorn till middag oftare än en vanlig välvilja egentligen ålade honom, men han hade en riktig känsla af sina plikter mot barnen, och dessutom gladde det honom, att slå borgmästaren ur brädet, ty äfven han lade ut sina krokar för sin äldsta dotters räkning. Men borgmästaren hade motarbetat hans inval i landstinget, och den oförsyntheten skulle få sina kraftiga tillrättavisning. Nu var det sista dagen som doktor Skantze var i staden, och därför tyckte den rike mannen, att förlofningen borde göras i ordning. Han skulle bjuda honom till middag och så på kvällen arrangera en improviserad bal, där nyheten skulle offentliggöras. Och till den balen hade han tänkt bjuda borgmästaren och hela hans hus. Men innan dess ville han ju tala ett ord med svärsonen alldeles privat, ty den rike mannen var en öm fader och ämnade åtminstone veta, huru mycket det skulle kosta att ge sin dotter en skuldfri man. Då Olof Skantze hade hört den gamle mannen framföra sitt ärende, tryckte han hans hand, såg honom stadigt i ögonen och sade: Fyratiofem tusen sju hundra riksdaler och 50 öre. COINTREAU Lioueur

6 Den rike mannen kliade sig bakom örat och undrade, om det inte kunde bli billigare. Men doktor Skantze sade nej. Då ville den rike mannen, att doktorn skulle lofva honom på hedersord att aldrig skrifva på borgen, men äfven nu sade doktor Skantze nej samt tillade: I fem år har mitt namn inte dugt som trassent ens i banker, som ta fjorton procent, och nu vill du att jag skall bli solvent t. o. m. i Skandinaviska kreditaktiebolaget och inte begagna mig af denna behagliga situation. Hvem tager du mig förf Jag är väl ingen bräcka heller. Doktor Skantze åt middag på stadshotellet. A. B. Breflåda. Allmänheten. Jo, Almqvist & Wiksells almanackor äro bäst. Har Ni sett nägra andra för rasten? Men det finns många sorter att välja på, det är sant. Passepartout, Xenofon, Dirf, Anund Jakoh, Novus. Afvakta förhoppningsfullt! Salva, Spendius, Jeba Knaba. Omöjligt. Komajorn n o i, Palnatoke, J. Mar, Kolf, yuret. Någon kanske. k n. Nej tack! Sluring. Skola vi afböja en gång till? Men välkommen åter! En blyg yngling i Ystad. Sannfärdigare signatur, om vi få be. Och lämpligare historia! Ivrogne. Knappast, men vi ha sändt historien till vår Grönköpingsspecialist. Jojo, Umeå. Blif litet torrare bakom öronen, så stämmer ni neredraanspråk! Historierna Grosshandlar X föreslår grefve Y vid groggen titlarnas bortläggande. Grefve Y: Ja, på ett villkor: att vi bli halfbröder. Hva menar grefven me dä? Jo, att ja säjer du till grosshandlarn, men grosshandlarn får, fan ta mej, inte säja du till mig. Kaptenen i armén (utan majors afsked) vid Andra Dalslands regemente intervjuar läkaren angående sin hälsa. Läkaren: (allvarligt): Sköt sig, kapten! Kaptenen gick hem och sköt sig.

7 FENIX-PALATSET STOR KONSERT under anförande af Direktör OTTO TROBÄCK. dagligen kl e. m. Laurenti Komet-cacao ytterst delikat 6 Drottninggatan, z STOCKHOLM O REKOMMENDERAS ÄRADERESANDE. Alim. Tel. 7419, 9914, Riks 2142, Centralt läge. Elektriskt ljus. Rikstelefon å rummen Restaurant Ualpalais Café & matsal rekommenderas OBS! Musik dagligen fp. kl. 7 e. m. till MAZETTH-OQONCACAO pr hektopaket 45 öre, delikat kraftig hälsosam. Högsta näringsvärde! Lämnar ingen bottensats! MAZETTU SPIS-CHOKOLADER med eller utan mjölk särdeles fina och välsmakande. Ett når på hufvudet är bättre än lo 1 handen. Vårda därför Edert hår innan det blir för sent. Använd emellertid ej okända, måhända direkt skadliga s. k. hårvatten eller pomador utan ondast det af framstående bakteriologer och specialister på hårsjukdomarnas område rekommenderade hårvattnet "Antisepton", hvilket enligt välkända auktoriteters samstämmiga u '"g dödar de bakterier, som förorsaka hårets SJgilande, stäiker hufvudnerverna, befriar härbottnen -SLEjä! 1. s a m * gör håret mjukt, fylligt och glänsande HUJll att frisera.»antisepton» tillverkas med och a a f " t l l l s a t s a f fettämne och finnes hos återförsäljare tomatolpreparaten till kr pr halfflaska, 2.00 "or pr flaska och 3.50 pr dubbelflaska. Stomatolfabriken, Stockholm. H. M. Konungens Hofleverantör. Hugo Svenrson & C:o, Göteborg. Obs! Stor illustr. katalog gratis mot porto 30 öre! LUSTIGA HISTORIER Af MARK TWA1N. Ett urval af Mark Twains bästa humoresker i briljant öfversättning. Pris 1 krona. Tidigare äro utkomna af Mark Twain: Tom Sawyers äfventyr, pris 1 kr.; Huckleberry Finns äfventyr, pris 1 kr.; Tom Saw.\ er på resa och som detektiv, pris 1 kr. Samtliga vol. ingå i serien»berömda Böcker, och finnas äfven inbundna i smakfulla originalclotband till pris 2 kronor. Säljas i hvarje bokhandel eller hos Björck & Börjesson, Stockholm. LÖFBERQ & C0MP. V. H.fl.B. Fjällsanatorium för bröstsjuka D ekorerade Glastak. Emalj- ocb Qlasbokstäfver - Skyltar.. FRITHJ. TELENIUS.Cteftutegataii 29,Stockholm. Alim. Tel Telefon: Sundbyberg 76. I ~2k flr\ r% Efwinyar. Kopparstick. =» J QJ /Ol. Gravyre/-, Färgtryck, antika t^^\^^mmm eh moderna.btftiot. Konst. "Ondeln, Brunkeberosoatan ÖStockholm. Se Köp^ae^Alltid Verldens bästa garanterade Ooublé Klockkedjor. De äro stemplade H. J. Guldplet. Finnas i hvarje bättre Guldsmedsaffär. K I S M E T «S Finaste finska cigarett. k «*-»75. fulm.ui Rlkst. Lllieh. 25. Kemisk tvätt. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. till att IN i fåri STOCKHOLM. Cifl.-Cigarretter, ty de äro de enda Jxfrasex äkta i s. k. klubbfacon. Mörsil (Jämtland) Öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. Farsta klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvård från kr. 4: 50 6:50 pr dag, beroende på de olika rummen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Rikst. 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontoret. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet Mörsil. Rikstel. 7. PERMAR till STRIX å 1:T5. Vice Häradshöfdingen Regeringsgatan 3, RättegångarJllkaSSeringar. KARL MAGNUS LIND STOCKHOLM. Bouppteckningar m. m. (Inneh. af 1m. Sellins Advokatbyrå) Alim. tel Rikstel Billigt arfvode.

8 C. F. Norrlins Kardfabrik (f. d. firman M. H. Ltmqvist. Etablerad 1825) 43 Östgötagatan 43 Stockholm. Tillverkar alla sorters kardor såsom : Hårkardor, monterade och omonterade. Ullkardor, alla slag, Ryktkardor, å läder och trä, Skrubblor, fina och grofva, Kreppkardor, till Hårvalkar. = Bästa kvalité och billigaste priser. Telefoner: Riks 3113, Alim Förr skar man sig lätt, då man måste använda vanlig raktvål, ty den löddrade sig dåligt och förmådde ej tillräckligt uppmjuka skäggbottnen. Löddret torkade dessutom in, så att huden blef spröd och ömtålig och rakningen en pina och ett besvär. N i a blir rakningen angenäm och behaglig om man använder Hylins flytande Rak-Créme "Rakin" ty c:a 10 droppar "Rakin" på en fuktad rakborste framkallar ett ymnigt lödder, som uppmjukar skäggbottnen bättre än något annat rakmedel, samt bibehåller huden mjuk och smidig. Gullan Oljan sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder Ila n-olj e-fabriken T. Oisen. Stockholm BÄR ICKE BRÅCKBAND! Brooks bråckapparat ar en ny vetenskaplig uppfinning med automatisk luftdyna, som sammandrager bråcköppningens åtskilda kanter och förenar dem på samma sätt, som en läkare gar tillväga med en bruten lem. Apparaten håller bräcket säkert och bekvämt och glider aldrig ur läge. Den ar alltid lätt och sval och anpassar sig efter kroppens alla rörelser utan att skälva eller åsamka plågor. Den tillverkas etter mätt och sändes Eder under garanti att utfalla till fullaste belåtenhet eller Edra pengar återbetalas. Priset är sa»t så lågt, att hvar och en, fattig eller rik, kan köpa densamma. Lägg märke till att den tillverkas enligt Edra egna mått, sändes Eder, Ni får pröfva densamma, och om den icke utfaller till belåtenhet, sand den tillbaka till mig, och jag skall returnera Edra pengar Pi detta sätt gör jag affärer på ett städse ärligt sätt, och på denna basis har jag under de senast förflutna tio åren sålt apparater till tusentals människor. Kom ihåg, att jag ej ordinerar salvor och ej heller använder mig af klumpiga don, lögner eller bedrägeri. Jag erbjuder endast en god vara till ett rimligt pris. Skrif genast efter min illustrerade katalog. C. B. BROOKS, S 138. Bank Buildings, KIngsway, London, W. C, England. 'éfmp mmm V. J _ } \. fry t _r\ i) c ~i / \ mom; o GQMMERCE nueoiurt IDUMDUlKlilllCRS nuksnwu KAMEROR Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorterade Urmakare. WHISKY Besök Badhotellen vid Nynäshafsbad, Nynäshamn. ^ l I ALLA PRISLAGEN J STÖLTEN & SIMMONSEN. Fotografiskt Handelshus - MALMÖ. härligaste läge och fri utsikt oiver hafvet, väl vin^1 bonade rum med Centralvärmeledningar i båda hotell^ Mildt skärgårdsklimat, utmärkta promenadvägar. ^ STRIX, Karduansmakaregatan 7. Rikstel Alim. Tel. 45 3"

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA SIRIX UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA *mzn> oarjlad dt aät_yjodt.f Den

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, N:o 8. Den 19 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913.

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, N:o 8. Den 19 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913. Gamle vedsågare Johannia är hos sin själasörjare och sågar. Prosten (som står och ser på, hur den gamle knogar): - Du är gammal nu, Johannes, och snart färdig at1 dö. Sedan slipper du såga ved. Johannia:

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp En liten saga om barns rättigheter i landstinget efter en förlaga från Stockholms läns landsting Det var en gång fyra kompisar

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

SIM. Siglufjord. (Ett kapitel ur Åt Häcklefjäll, min ett tu tre utkommande bok om Island.)

SIM. Siglufjord. (Ett kapitel ur Åt Häcklefjäll, min ett tu tre utkommande bok om Island.) SIM UTGIFVARE. ALBERT ENGSTRÖM ^Tdlinld ande i vårfjzn^ mxn, var jflad dt all ^_yodt TYPISK ISLÄNDSK BONDGÅRD. Siglufjord. (Ett kapitel ur Åt Häcklefjäll, min ett tu tre utkommande bok om Island.) Vi kommo

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se q Prövningen p Sagan är satt med typsnittet Esperanto, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

STOMATOLI S T O I M A T O L TAND-CRÉME. Sjuttonde årgången.

STOMATOLI S T O I M A T O L TAND-CRÉME. Sjuttonde årgången. Gamla Marja i Hägås gick in till Gäfle lasarett för att bli opererad för någon åkomma ocli hörde sig för hos lasarettsläkaren, om hon kunde bli opererad samma dag. Svaret blef, att bon nog måste vänta

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft.

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft. ALLSÅNGSHÄFTE Mel:Diana Aim såo jang änd jår såo åold - dis mai darling aiv biin tåold. Ai dåont käär djast vått dej sej kåås får evör ai vill prej juu änd ai vill bii äss frii äss dö bööds ap om dö trii.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913, A Det är märkvärdigt, att ni nykteraster inte tar bort ärter och fläsk också! Hvarför skulle vi göra det? Det finns ju inte ringaste anlednings Jo, dä ä godt! Salamander EM HETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

En omväg till ditt hjärta

En omväg till ditt hjärta Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge En omväg till ditt hjärta Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se EN OMVÄG TILL

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer