TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME."

Transkript

1 Alfred Persson, besättningskarl på jakten Herr Kules, är på bönemöte i Ryd. Efter mötets slut vidtar själafisket och kallpitören frågar Alfred, om han inte vill lämna sitt hjärta åt Herren. Joo, nock velie ja dä, men om de sulle va så, att nån utå Hagstafleckera vell ha'et, så ska di ha företräde. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME. FRISKA, STA ft K Ar TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1 N:o 2. Den 8 Januari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 I en af våra norrländska residensstäder, där officersskolan för kavalleriet var förlagd med bl. a. kommenderadt underbefäl från ett af våra södra husarregementen, befunno sig några högre officerare från sistnämnda regemente på tillfälligt besök i staden. En afton sutto några af dessa officerare å stadshotellets kafé, där äfven den vid förenämnda skola kommenderade korpralen Ask befann sig, för tillfället lindrigt öfverförfriskad. Med vaknad hemkänsla och igenkännande sin chef stampar korpralen fram, gör ställningssteg samt säger i allvarlig ton och på skorrande skånska: Herr öfverstelöjtnant, korpral Ask ber höfligast om sin hälsning till herr överstelöjtnantens Ida, med hvilken jag en längre tid haft bekantskap. Plötsligt brast min hustru i gråt. O, Thomas, sade hon, kan du tänka dig, att Hedvig har fått fyra hvita antika stolar i sitt rum af Gustaf, fyra förtjusande stolar med blommig creton i sitsarna Min älskling, sade jag, då måste du också ha fyra hvita stolar i ditt rum, du skall ha dem, absolut. O, Thomas! sade min hustru och upphörde att gråta. Hvar har Gustaf köpt stolarna"? frågade jag. På»Kingens» auktion, och kan du tänka dig, de ha tillhört grefvinnan Piper von Höpken-Flattinghausen och äro från slutet af sjuttonhundratalet. Och kan du tänka dig, att Gustaf stod i 5 timmar på auktionen för att passa på när dom skulle gå. Så snällt af Gustaf, sa jag, en sån idiot, tänkte jag. Blef dom dyra 1? Nej, snälla du, inte alls, sa min hustru, bara 10 kronor stycket, och så reparation förstås, och ny stoppning och tyg, så dom kom på 25. O, så billigt, sa jag, bara 25 kronor, det är ju som hittadt. Hvad hette gumman, sa du Höpken von Piper von Flattinghausen? Piper von Höpken-Flattinghausen, rättade min hustru ger man en kvinna tillfälle att få rätta något, så misstänker hon ingenting. Men hvarför frågar du det, Thomas? Jo, därför att jag tänker fråga gumman, om hon inte vill kursa flera stolar, hon kanske behöfver en slant, stackarn. Hon kanske har det knalt, är änka och allting sånt där, sa jag. Thomas, sa min hustru strängt, så talar man inte om en Piper von Höpken-Flattinghausen och för öfrigt dog grefvinnan Vet du inte det, Thomas? Nej, förbanna mej! sa jag, och i detsamma ringde tamburklockan. GROVE M odern Engelsk Lärobok»... är just hvad den stora publiken behöfver, en bok, som inte trakasserar folk med det de inte behöfva lära sig»... (Dr.GodunniSv.DafH) OBS. Ovillkorligen den bästa läroboken för språkkurser och själfstudlum. Engelska texten med uttalsbeteckning och öfversättn. inb.separat Kr. 2:25, kompl. inb. 4: 75 hos alla Bokh. samt mot postförskott från K A LLIG RA Fl A S FÖRLAG, Stockholm. Riks 6923, Allra

3 Det måtte väl inte vara Hedvig, sa min hustru, jag afskyr henne sedan i går, hon var så försmädlig, då hon talade om sina adliga stolar. Och så kom Hedvig. Å, söta du, så vänligt af dig att komma och hälsa på, sade min hustru. Thomas och jag sutto just och talade om dig, och jag sa just åt Thomas, att jag längtade så efter dig. Lilla söta Hedvig! Jag kom i ett litet ärende, sade Hedvig. Jag har just nu varit på»eingens» visning, och där fanns fyra hvita antika stolar f-ö-r-t-j-u-s-a-n-d-e sa Hedvig, och eftersom du talade om att ni ville ha nya stolar Hedvig tittade försmädligt in i min hustrus rum så tycker jag, att Thomas borde ropa in dom här, dom e så trefliga. Hur ser dom ut, sa jag. Svängda ryggar och ben, sa Hedvig. När blir auktionen? frågade min hustru. I morgon kl. 10, kära du, så Thomas får passa på. Gustaf kommer dit också, han skall ropa in örhängen åt mig. Nej?! sa min hustru. Jo du, korall, äkta. Ha tillhört spanska attachén Maduros hustru, och hennes mor fick dom af Napoleon, som hade ryckt dem ur öronen på österrikiska kejsarinnan, därför att hon serverade honom för varmt kaffe. O, så förtjusande, sa min hustru, och så gick Hedvig. Gud, hvad den där människan kan reta mig! sa min hustru, men, Thomas, du måste köpa dom där stolarna, annars tar Gustaf dom också. Jag köper dom, sa jag. Klockan 11 dagen därpå stod jag i auktionslokalen. När jag kom in, höll dom på med en pinnsoffa. När det var gjordt, så ropade dom: N:r 42, fyra stolar! Hvad bjuds! Där ha vi dom, tänkte jag. 50 öre, sa någon. 1 krona, sa en annan. 5 kronor, sa jag. Då tittade dom allesamman, och så sade auktionsförrättaren: 20 kronor. Jojomen, sa jag, och så skildes vi. När jag kom hem, ropade min hustru: Thomas! Thomas! hur gick det?! Bra, sade jag, dom äro våra. O Gud, sa min hustru, var dom vackra? Förtjusande, sa jag. Jag hade visserligen inte sett dom, men så sade ju Hedvig. Svängda? frågade min hustru. Svängda, sa jag, för så sa Hedvig. Hvem har dom tillhört? frågade min hustru. Marie Antoinette, sade jag, och hon sålde dom till hertigen af Westminster natten före sin död fölen bit Johannesbröd, ty hon var hungrig. Hertigen sålde dem sedan till herr Waldemar Nyström, som i sin tur bytte till sig ett hus af major Amundson för stolarna, en klädhängare och fyra pilsner. När sedan Isaac Hirsch tog igen huset, ty det var hans, så blef Amundson så arg, så att Nyström tröttnade på stolarna, pilsnern hade kapten Amundson förtärt, och lämnade ned dem till»kingen», och nu äro de våra. Under tiden jag talade, så stod min hustru och tänkte på helt andra saker, det gör hon alltid, och så sa hon: Vet du, hvad jag gör, Thomas?! Jag skänker vår jungfru mina gamla stolar, och så skrifver jag till Hedvig och ber henne komma hit och se på stolarna i morgon. Gud, så afundsjuk hon skall bli, när hon får höra, att de tillhört Marie Antoinette. Gör det, sa jag. Och så fick jungfrun de gamla stolarna och Hedvig brefvet, och huset andades stilla lycka. 100! sa jag, och så slog han med klubban, och så voro stolarna våra. Jag gick, men i dörren mötte jag Gustaf. Går du? sa Gustaf. Ja, sa jag, jag har ropat in fyra stolar. Jaså, sa han. Dagen därpå gick vi, jag, min hustru och ett stadsbud, för att hämta stolarna, och under vägen såg min hustru mig djupt i ögonen och hviskade: O, hvad jag älskar dig! Naturligtvis, sa jag, ty så svarar jag alltid på sådant, när det kommer från familjen. Lokalen var åter full af folk, och vid ett bord satt en dam, och till henne betalade jag 400 kronor och fick en lapp och gick och lämnade den till en fet herre, som såg på den och därpå gick in i ett annat rum. Min hustru var blek af sinnesrörelse. Så kom mannen tillbaka och ställde fyra stolar framför oss. Stolarna voro inga antika stolar, på sin höjd lite gamla, och inte bara hvita, ty två voro brunbetsade, och alla voro vanliga krokiga, tarfliga, smutsiga och trasiga stolar från Oxtorgsgatans afbetalning. Det kan inte vara våra stolar, sade min hustru, ty sådana stolar hade inte Marie Antoinette. J&G- S tewarfs Whisky

4 »Kära lilla älskade Klara! Eftersom Thomas inte brydde sig om att ropa in stolarna, som jag talade om, så tog Gustaf dem. De gingo billigt, 1: 50 styck. De äro så förtjusande, så jag längtar att få visa dig dem. Din Hedvig. P. S. Jag kommer upp till dig i morgon och tittar på dina stolar. D. S.» Thomas P. Gilette. Ode till Amor. Marie Antoinette 1? sa han, dom här är nedlämnade af fru Svensson, som har mjölkaffären i 41:an. Då svimmade min hustru. Jag kände det mycket ödsligt, och min första tanke var att gå därifrån, bara gå, utåt någonstans, ut på landet och komma igen nån gång i mars. Men det blef inte af, ty min hustru vaknade, och i det hon såg på mig, sade hon: O, Thomas Thomas, är jag rufsig i håret 1?! Nej, sade jag, kom så gå vi. Och vi gick, och när vi kom hem, så låg ett kort från Hedvig på bordet, och på det stod: O Amor! Orymma Qud! Stort är ditt skuldregister, men må Olympen dö, blott dig man icke mister! Om du ej funnits till, så är det visst och sant, att världslitteraturn ej blifvit så pikant. Då hade Julia ej tagit opiumdroppar och fått en sarkofag, dit man visitkort stoppar. Då hade Dido ej till grottan nödgats fly för att Atineas glömt ta med sig paraply. Då hade Thisbe alls ej kommit på den tanken att kyssa Pyramus tvärs genom hål på planken. Då hade Helena ej satt en värld i brand men flirtat på sin höjd med Paris litet grand. Då hade Sapho ej gått bums uti kanalen och skön Ofelia ej varit lika galen. Då hade Elsa ej på bröllopskvällen blyg bedt Lohengrin att först få se hans prästbetyg. Då hade hon ej stått på opran, Margareta, och gjort koloratur i lingul dubbelfläta. Sin Oalathea då Pygmalion gett hin och tagit första pris i Konstakademin, och ej Cleopatra, som träffades af pilen, vid fyllda sextio år behöft den där reptilen. Då hade Dante ej begråtit Beatrix och denna sköna dikt ej kommit in i Strix. Fabius. Månen sir du, men sola sir du allri mer! ELEGANTA Nattligt DAM- och HERRi slagsmål. P. Q. LAGERSSONS Skoaffärer JAKOBSGATAN 18 och FREDSGATAN 8.

5 Herrgårdsfiskaren Persson har i någon angelägenhet rådgjort direkt med patron, hvilket gör att inspektören blir etter förbannad. Inspektören ryter åt Persson: Hva faen skulle Persson hos patron å göra vet inte Persson att han alltid ska vända sej te mej? Persson: Å, en vänner sek la inte gärna te rumpa, når en kan få tala ve hufvet! Förlofningen som inte blef af. Doktor Olof Skantze hade haft sitt första lasarettsläkareförordnande och under en månad njutit förmånen af goda inkomster och ett godt bemötande. Ett godt bemötande får alltid en tillförordnad lasarettsläkare i en liten stad, ty han är i alla fall en bland de bättre framtidsutsikterna för giftasvuxna kvinnor i det här landet han räknas till kavalleriet bland medicinarna och goda inkomster kan han också få, om lyckan är god och ortens provinsialfysicus nått en så tryggad ekonomi, att han inte behöfver anstränga sig för att hålla mortalitetssiffran nere. Mer än en kirurg har också grundlagt sin äktenskapliga lycka och finansiella vederhäftighet under den ordinarie lasarettsläkarens semester. Så höll det också på att gå Olof Skantze. Han tjänstgjorde i den lilla staden en vintermånad och kunde dela sin tid mellan en gifvande kvack och ett behagligt umgängeslif. Hade han inte varit inackorderad pr tid i stadshotellets matsal, skulle han inte behöft offra någon riksdaler på sitt vivre, så hög kurs hade han inom societeten. Den var också ur många synpunkter tillfredsställande, ty en ny tid hade ej hunnit göra sitt intåg på platsen, utan hvarje medlem af samhällets grädda insåg, att lefvernets quinta essentia bestod af mat och dryck, ett medvetande, som visserligen inte gör sig så bra i en moralists ögon, men vinner alla materialisters hjärtliga gillande, och den svenska läkareutbildningen är dess bättre ännu sådan, att först magkatarren eller andra syndens följder förmå göra medicinarne till immaterialister. Doktor Skantze mådde bra, och som han i alla fall en gång skulle gifta bort sig, så att han slapp använda de pengar, han en gång väntade förtjäna, på att betala sina skulder, inledde han en afsiktlig flirt med den rikaste mannens äldsta dotter. Hon var också villig att lyssna till hans vackra talesätt, och den rike mannen tycktes inte häller ha något emot partiet, ty enligt naturens ordning bör en lasarettsläkare alltid kunde försörja hustru och barn, och dessutom tillhör han den klass, som en gång skall se nordstjärnan falla på sitt frackuppslag. Den rike mannen uppmuntrade sålunda sin dotter genom att bjuda doktorn till middag oftare än en vanlig välvilja egentligen ålade honom, men han hade en riktig känsla af sina plikter mot barnen, och dessutom gladde det honom, att slå borgmästaren ur brädet, ty äfven han lade ut sina krokar för sin äldsta dotters räkning. Men borgmästaren hade motarbetat hans inval i landstinget, och den oförsyntheten skulle få sina kraftiga tillrättavisning. Nu var det sista dagen som doktor Skantze var i staden, och därför tyckte den rike mannen, att förlofningen borde göras i ordning. Han skulle bjuda honom till middag och så på kvällen arrangera en improviserad bal, där nyheten skulle offentliggöras. Och till den balen hade han tänkt bjuda borgmästaren och hela hans hus. Men innan dess ville han ju tala ett ord med svärsonen alldeles privat, ty den rike mannen var en öm fader och ämnade åtminstone veta, huru mycket det skulle kosta att ge sin dotter en skuldfri man. Då Olof Skantze hade hört den gamle mannen framföra sitt ärende, tryckte han hans hand, såg honom stadigt i ögonen och sade: Fyratiofem tusen sju hundra riksdaler och 50 öre. COINTREAU Lioueur

6 Den rike mannen kliade sig bakom örat och undrade, om det inte kunde bli billigare. Men doktor Skantze sade nej. Då ville den rike mannen, att doktorn skulle lofva honom på hedersord att aldrig skrifva på borgen, men äfven nu sade doktor Skantze nej samt tillade: I fem år har mitt namn inte dugt som trassent ens i banker, som ta fjorton procent, och nu vill du att jag skall bli solvent t. o. m. i Skandinaviska kreditaktiebolaget och inte begagna mig af denna behagliga situation. Hvem tager du mig förf Jag är väl ingen bräcka heller. Doktor Skantze åt middag på stadshotellet. A. B. Breflåda. Allmänheten. Jo, Almqvist & Wiksells almanackor äro bäst. Har Ni sett nägra andra för rasten? Men det finns många sorter att välja på, det är sant. Passepartout, Xenofon, Dirf, Anund Jakoh, Novus. Afvakta förhoppningsfullt! Salva, Spendius, Jeba Knaba. Omöjligt. Komajorn n o i, Palnatoke, J. Mar, Kolf, yuret. Någon kanske. k n. Nej tack! Sluring. Skola vi afböja en gång till? Men välkommen åter! En blyg yngling i Ystad. Sannfärdigare signatur, om vi få be. Och lämpligare historia! Ivrogne. Knappast, men vi ha sändt historien till vår Grönköpingsspecialist. Jojo, Umeå. Blif litet torrare bakom öronen, så stämmer ni neredraanspråk! Historierna Grosshandlar X föreslår grefve Y vid groggen titlarnas bortläggande. Grefve Y: Ja, på ett villkor: att vi bli halfbröder. Hva menar grefven me dä? Jo, att ja säjer du till grosshandlarn, men grosshandlarn får, fan ta mej, inte säja du till mig. Kaptenen i armén (utan majors afsked) vid Andra Dalslands regemente intervjuar läkaren angående sin hälsa. Läkaren: (allvarligt): Sköt sig, kapten! Kaptenen gick hem och sköt sig.

7 FENIX-PALATSET STOR KONSERT under anförande af Direktör OTTO TROBÄCK. dagligen kl e. m. Laurenti Komet-cacao ytterst delikat 6 Drottninggatan, z STOCKHOLM O REKOMMENDERAS ÄRADERESANDE. Alim. Tel. 7419, 9914, Riks 2142, Centralt läge. Elektriskt ljus. Rikstelefon å rummen Restaurant Ualpalais Café & matsal rekommenderas OBS! Musik dagligen fp. kl. 7 e. m. till MAZETTH-OQONCACAO pr hektopaket 45 öre, delikat kraftig hälsosam. Högsta näringsvärde! Lämnar ingen bottensats! MAZETTU SPIS-CHOKOLADER med eller utan mjölk särdeles fina och välsmakande. Ett når på hufvudet är bättre än lo 1 handen. Vårda därför Edert hår innan det blir för sent. Använd emellertid ej okända, måhända direkt skadliga s. k. hårvatten eller pomador utan ondast det af framstående bakteriologer och specialister på hårsjukdomarnas område rekommenderade hårvattnet "Antisepton", hvilket enligt välkända auktoriteters samstämmiga u '"g dödar de bakterier, som förorsaka hårets SJgilande, stäiker hufvudnerverna, befriar härbottnen -SLEjä! 1. s a m * gör håret mjukt, fylligt och glänsande HUJll att frisera.»antisepton» tillverkas med och a a f " t l l l s a t s a f fettämne och finnes hos återförsäljare tomatolpreparaten till kr pr halfflaska, 2.00 "or pr flaska och 3.50 pr dubbelflaska. Stomatolfabriken, Stockholm. H. M. Konungens Hofleverantör. Hugo Svenrson & C:o, Göteborg. Obs! Stor illustr. katalog gratis mot porto 30 öre! LUSTIGA HISTORIER Af MARK TWA1N. Ett urval af Mark Twains bästa humoresker i briljant öfversättning. Pris 1 krona. Tidigare äro utkomna af Mark Twain: Tom Sawyers äfventyr, pris 1 kr.; Huckleberry Finns äfventyr, pris 1 kr.; Tom Saw.\ er på resa och som detektiv, pris 1 kr. Samtliga vol. ingå i serien»berömda Böcker, och finnas äfven inbundna i smakfulla originalclotband till pris 2 kronor. Säljas i hvarje bokhandel eller hos Björck & Börjesson, Stockholm. LÖFBERQ & C0MP. V. H.fl.B. Fjällsanatorium för bröstsjuka D ekorerade Glastak. Emalj- ocb Qlasbokstäfver - Skyltar.. FRITHJ. TELENIUS.Cteftutegataii 29,Stockholm. Alim. Tel Telefon: Sundbyberg 76. I ~2k flr\ r% Efwinyar. Kopparstick. =» J QJ /Ol. Gravyre/-, Färgtryck, antika t^^\^^mmm eh moderna.btftiot. Konst. "Ondeln, Brunkeberosoatan ÖStockholm. Se Köp^ae^Alltid Verldens bästa garanterade Ooublé Klockkedjor. De äro stemplade H. J. Guldplet. Finnas i hvarje bättre Guldsmedsaffär. K I S M E T «S Finaste finska cigarett. k «*-»75. fulm.ui Rlkst. Lllieh. 25. Kemisk tvätt. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. till att IN i fåri STOCKHOLM. Cifl.-Cigarretter, ty de äro de enda Jxfrasex äkta i s. k. klubbfacon. Mörsil (Jämtland) Öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. Farsta klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvård från kr. 4: 50 6:50 pr dag, beroende på de olika rummen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Rikst. 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontoret. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet Mörsil. Rikstel. 7. PERMAR till STRIX å 1:T5. Vice Häradshöfdingen Regeringsgatan 3, RättegångarJllkaSSeringar. KARL MAGNUS LIND STOCKHOLM. Bouppteckningar m. m. (Inneh. af 1m. Sellins Advokatbyrå) Alim. tel Rikstel Billigt arfvode.

8 C. F. Norrlins Kardfabrik (f. d. firman M. H. Ltmqvist. Etablerad 1825) 43 Östgötagatan 43 Stockholm. Tillverkar alla sorters kardor såsom : Hårkardor, monterade och omonterade. Ullkardor, alla slag, Ryktkardor, å läder och trä, Skrubblor, fina och grofva, Kreppkardor, till Hårvalkar. = Bästa kvalité och billigaste priser. Telefoner: Riks 3113, Alim Förr skar man sig lätt, då man måste använda vanlig raktvål, ty den löddrade sig dåligt och förmådde ej tillräckligt uppmjuka skäggbottnen. Löddret torkade dessutom in, så att huden blef spröd och ömtålig och rakningen en pina och ett besvär. N i a blir rakningen angenäm och behaglig om man använder Hylins flytande Rak-Créme "Rakin" ty c:a 10 droppar "Rakin" på en fuktad rakborste framkallar ett ymnigt lödder, som uppmjukar skäggbottnen bättre än något annat rakmedel, samt bibehåller huden mjuk och smidig. Gullan Oljan sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder Ila n-olj e-fabriken T. Oisen. Stockholm BÄR ICKE BRÅCKBAND! Brooks bråckapparat ar en ny vetenskaplig uppfinning med automatisk luftdyna, som sammandrager bråcköppningens åtskilda kanter och förenar dem på samma sätt, som en läkare gar tillväga med en bruten lem. Apparaten håller bräcket säkert och bekvämt och glider aldrig ur läge. Den ar alltid lätt och sval och anpassar sig efter kroppens alla rörelser utan att skälva eller åsamka plågor. Den tillverkas etter mätt och sändes Eder under garanti att utfalla till fullaste belåtenhet eller Edra pengar återbetalas. Priset är sa»t så lågt, att hvar och en, fattig eller rik, kan köpa densamma. Lägg märke till att den tillverkas enligt Edra egna mått, sändes Eder, Ni får pröfva densamma, och om den icke utfaller till belåtenhet, sand den tillbaka till mig, och jag skall returnera Edra pengar Pi detta sätt gör jag affärer på ett städse ärligt sätt, och på denna basis har jag under de senast förflutna tio åren sålt apparater till tusentals människor. Kom ihåg, att jag ej ordinerar salvor och ej heller använder mig af klumpiga don, lögner eller bedrägeri. Jag erbjuder endast en god vara till ett rimligt pris. Skrif genast efter min illustrerade katalog. C. B. BROOKS, S 138. Bank Buildings, KIngsway, London, W. C, England. 'éfmp mmm V. J _ } \. fry t _r\ i) c ~i / \ mom; o GQMMERCE nueoiurt IDUMDUlKlilllCRS nuksnwu KAMEROR Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorterade Urmakare. WHISKY Besök Badhotellen vid Nynäshafsbad, Nynäshamn. ^ l I ALLA PRISLAGEN J STÖLTEN & SIMMONSEN. Fotografiskt Handelshus - MALMÖ. härligaste läge och fri utsikt oiver hafvet, väl vin^1 bonade rum med Centralvärmeledningar i båda hotell^ Mildt skärgårdsklimat, utmärkta promenadvägar. ^ STRIX, Karduansmakaregatan 7. Rikstel Alim. Tel. 45 3"

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv SANNA KVINNOR Anne Charlotte Leffler Tryckår 1883 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv PERSONERNA: BERTA } LISSI deras döttrar. WILHELM, Lissis man. KAMRER LUNDBERG.

Läs mer

v. i j 9 r:w :*$. m 4 -v.. *m *%S Ä * - E. WALTER HOLPHERS DÄR STJÄRNORNA TINDRA STOCKHOLM 1905 AKTIEBOLAGET LJUS GÖTEBORG 1905 WALD. ZACHR1SSONS BOKTRYCKERI A.-B. Den stora stjärnan INNEHÅLL: Arf vets

Läs mer

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii * MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE O OCH DE ANDRA HOME IS 0041986 jmdccccxiiii MATHILDA MALUNG EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA ROMAN AF MATHILDA MALUNG

Läs mer

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA.

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. Närvarande arbete, som delvis förut varit offentliggjordt i några tidningar, utgår kår i bokcorm revidera dt och icke oväsentligt utv låga dt af författaren. KORTA

Läs mer

Upptäcktsresanden d:r Sven Hedins moder.

Upptäcktsresanden d:r Sven Hedins moder. Stockholm., N;r 41 (512) Fredagen den 15 oktober 1897. Prenumerationspris pr å r : Idun ensam Iduns M o d e t., fjortondagsuppl. Iduns M o d e t., m å n a d s u p p l. Barngarderoben Redaktör och trtgrfvare:

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nrriddarulfsucooboll NÄR RIDDAR ULF SUCKAR UR FAMILJEKRÖNIKAN PÅ HÖÖGSBORG Pappersleverantör

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar-

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar- FEMTE KAPITLET Gullan, som egentligen hette Gunhild Pettersson, var gift med en alkoholist och minutförsäljare i preventivmedel. Allt vad Gullan drog in söp karlsloken opp. Ibland var han alldeles tokig,

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA.

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. N:R 15-16. ARG. 22. 1 AUGUSTI 1917. PREN.-PRlS I: 50..c=1 f.8[nuer UTGIFVARE: KOMMlrrtN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. Föredrag hållet vid konferensen i Yuncheng d. 9 januari 1917

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt -

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt - ^ RP4iiäffsN ' i 1./.1^' fr... a '" ^-w ti *** 'Söc^j^c.f fv^ tvt -. i^ ^i!^ -{Jm / (^- X: 7/0 LYCKLIGA MÄNNISKOR ROMAN AF GUSTAF AF GEIJERSTAM STOCKHOLM C. & E, GERNANDTS FÖRLAGSAKTIEBOLAG 77 97SJ

Läs mer

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET av Ola Montán stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET Del I Den långa vägen mot lycka av Ola Montán 1 KAPITEL 1 Mot okänt mål Rymdskeppet

Läs mer

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark ., DEN GODA MÄNNisKAN B--.R.AN' SEZUAN a. '-.7.bertolt brecht Översättning: Tomas Forser Jan 1'1ark Peter Oskarson 1985 ROLLER I den ordning de inträder på scen. Vattenförsäljare Wang Gud l Gud 2 Gud 3

Läs mer

L. L. Læstadius: Tåluts Suptsasah Jubmela pirra ja Almatji pirra 1844

L. L. Læstadius: Tåluts Suptsasah Jubmela pirra ja Almatji pirra 1844 TÅLUTS SUPTSASAH, JUBMELA PIRRA JA ALMATJI PIRRA GAMLA BERÄTTELSER OM GUD OCH OM MÄNNISKORNA Översatt från samiska av Georg Gripenstad, Haparanda. Publiceras av Pajala folkbibliotek med översättarens tillstånd.

Läs mer

En Julsaga. Charles Dickens. Översättning och bearbetning av Torbjörn Perttu

En Julsaga. Charles Dickens. Översättning och bearbetning av Torbjörn Perttu En Julsaga av Charles Dickens Översättning och bearbetning av Torbjörn Perttu Kontakt: 070-2489697 master@caminarycoma.se UPPHOVSRÄTT Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas

Läs mer

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg.

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg. Stockholm, Iduns 'JYyolceriAktiebolaf} N:r 39 (0) Fredagen den september 9. :de årg. Prenumerationspris pr år: Idun ensam kr. : Iduns Modet., fjortondagsuppl.» : Iduns Modetidn., mänadsuppl.»3: Barn garderoben

Läs mer

Tänk om hon berättat. Tänk om hon berättat vad som fanns i henne.

Tänk om hon berättat. Tänk om hon berättat vad som fanns i henne. 8. Jag faller på knä vid hennes bädd. Jag säger: Älskade Gaby, snart är det bra igen. Snart får du komma hem. Min älskling, hur kunde jag göra så här? Men snart blir det bra igen, du ska få se. Då ska

Läs mer

ina-missionstidningen ;' ;...an

ina-missionstidningen ;' ;...an I JAN. 1915. fren."pris 1: 35. Jfp ina-missionstidningen ;' ;...an C' ~. 1 d,,]~ ~lnlms ~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ Utgifvare 1 Redigeras åf Expedition: Telogramadress: Telefon:

Läs mer

Modern, by Ernst Ahlgren

Modern, by Ernst Ahlgren Modern, by Ernst Ahlgren 1 Modern, by Ernst Ahlgren The Project Gutenberg EBook of Modern, by Ernst Ahlgren Axel Lundegård This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Läs mer

KAN EJ, Familjemålning i 2 Akter, 3 o fy. Mbv. WLnntåns. msimfoes, Theodor Sederholms förlag. Finska Litt.-Sällsk. tryckeri, 185'i.

KAN EJ, Familjemålning i 2 Akter, 3 o fy. Mbv. WLnntåns. msimfoes, Theodor Sederholms förlag. Finska Litt.-Sällsk. tryckeri, 185'i. KAN EJ, Familjemålning i 2 Akter, af 3 o fy. Mbv. WLnntåns. msimfoes, Theodor Sederholms förlag. Finska Litt.-Sällsk. tryckeri, 185'i. Imprimatur: Carl von Schoult-. Personerna: v. Dann, rik egendomsherre

Läs mer

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria Rond Nummer. 2 Av: Sara Jussi Personer: Interiör: Ett hem, kväll. En kvinna fixar i ordning ett middagsbord, ser på klockan, ser sig själv i spegeln, ställer fram vin och vinglas, städar lite. Det knackar

Läs mer

Regnmakarna. Av Klaus Hagerup. Del 3

Regnmakarna. Av Klaus Hagerup. Del 3 Regnmakarna Av Klaus Hagerup Del 3 Regnmakarna Den här boken är den tredje av tre med historien om Regnmakarna. Boken är publicerad inom EU-projektet Kids4Future, EIE/06/204/SI2.447395, Creating Actions

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Copyright: Förlaget Boksidan 2007 Box 558 146 33 Tullinge Tre vardagsrysare, ISBN-nummer: 978-91-86199-19-7 Du får gärna kopiera denna

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

Ur en emigrants * * * anteckningsbok.

Ur en emigrants * * * anteckningsbok. Några sanningar om Amerika af Vilhälm Nordin. Ur en emigrants * * * anteckningsbok. Stockholm Gustaf Lindströms förlag. Pris 60 öre. UR EN EMIGRANTS ANTECKNINGSBOK. N Å G R A S A N N I N G A R O M A M

Läs mer

August Strindberg: Spöksonaten

August Strindberg: Spöksonaten AUGUST STRINDBERG SPÖK-SONATEN PERSONER. Gubben, direktör Hummel. Studenten, Arkenholz. Mjölkflickan (vision). Portvakterskan. Portvakten. Den Döde, konsul. Den Mörka Damen, Den Dödes dotter med Portvakterskan.

Läs mer