3.1 Grävningarna kommer igång Avbrott i arbetet Slutundersökningen 37

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.1 Grävningarna kommer igång 31 3.2 Avbrott i arbetet 31 3.3 Slutundersökningen 37"

Transkript

1 Innehåll Summary 13 Zusammenfassung 15 Förord 17 1 Introduktion 19 2 Upptäckten 28 3 Undersökningsförloppet Grävningarna kommer igång Avbrott i arbetet Slutundersökningen 37 4 Dokumentation Inledning Rutnätet Höjdsystemet Grävningstekniken Dagboksanteckningar Plan- och sektionsritningar Fotografier Modellen Provförteckningar 50 5 Arbetsstyrkan och sociala förhållanden Arbetsstyrkan Sociala förhållanden 59 6 Museal och vetenskaplig bearbetning Inledning Fältdokumentationen Föremålsfynden Stenmaterial Osteologiskt material Äpplen och nötter Svampar Sädeskorn och andra frön Trämaterial Kulturlagerprover Jordprover Sammanfattning 74 5

2 7 Lagerförhållanden Alvastra källmyr Pålbyggnadens kulturlager Försök med en artificiell lagerindelning 80 8 Trä- och stenkonstruktioner Metodik och källkritik Översikt Detaljerad beskrivning Område Område Område Område Område Område Område Område Område Område Område Område Område Område Sammanfattning Byggnadskorologisk analys Träkonstruktionernas inbördes relationer Stenkonstruktionernas relationer till träkonstruktionerna Syntes Fyndmaterial Metod Föremål av flinta Inledning Yxor Kärnor Cylindriska spånkärnor Rundkärnor Bipolära kärnor Kärnfragment Spån Hela spån Spånfragment Rumslig fördelning Skrapor Spånskrapor Skivskrapor Skärvskrapor Övriga skrapor 190 6

3 Rumslig fördelning Knivar Spånknivar Skivknivar Rumslig fördelning Borr Spånborr Skivborr Rumslig fördelning Pilspetsar Tväreggade pilspetsar Spånpilspetsar Rumslig fördelning Sammanfattning Avslag och avfall Vanliga avslag Bipolära avslag Avfall Rumslig fördelning Föremål av bergart Inledning Enkelyxor Dubbeleggade stridsyxor Sammanfattning Eldslagningsstenar Knackstenar Svavelkis Slipstenar Brynen Pilspetsar Skrapa Spetsredskap Stenplatta med skålformig fördjupning Kvarnstenar Övrig sten Avslag och skärvor Kärnor Annan bearbetad sten Obearbetad sten Jämförelse med bergartsfrekvensen i omgivningens lösa jordtäcke Föremål av lera Lerkärl Tidigare forskning Kompletterande analys Ornerade lerkärlsobjekt Oornerade lerkärlsobjekt Lerskivor och lerlock Jämförelse med keramik från andra neolitiska fyndplatser 286 7

4 Trattbägarkeramik Gropkeramik Pålbyggnadskeramik Sammanfattning Bränd lera och lerklining Föremål av bärnsten Föremål av ben Inledning Prylar Nål Dolkar Pilspets Harpun- och ljusterspetsar Metkrokar Orneringsinstrument Spetsar Mejslar Knivar Spade Skedar Rörpärlor Bearbetat benmaterial med osäker tolkning (bl. a. pilspetsar, stötvapen, tvärkrok, flåkniv, ben med genomborrat hål, handtag, trådvinda, glättningsredskap, stångknapp, smyckeplatta, figurer) Obearbetat benmaterial Föremål av horn Inledning Prylar Stötvapen Mejslar Tryckstockar Mellanslagsstycken Bearbetat hornmaterial med osäker tolkning Obearbetat hornmaterial Föremål av tand Inledning Prylar Metkrokar Mejslar Knivar Skedar Pärlor Hängen Bearbetat tandmaterial med osäker tolkning (orneringsinstrument, kniv, mejsel, figur) Obearbetat tandmaterial Ben och tänder av människa Övriga animalier 336

5 9.11 Översikt över det osteologiska materialets rumsliga fördelning Frukter Nötter Äpplen Svampar Inledning Fnöskesvampar Övriga svampar Övriga frukter Sädeskorn och frön Trä Bark Näver Föremål av trä Inledning Kluven stock med kil Trästycke med konkav sida Trästycken med rundade ändar Risflätning Pålar med klykformad topp Yxskaft Krok Flöte med hål Bearbetat trä med osäker tolkning Rumslig fördelning Kvistar och andra växtämnen Träkol Sammanfattning Om fyndmaterialets sammansättning Om fyndmaterialets korologi och kronologi Övergripande tolkningar Inledning Om pålbyggnadens konstruktion Om pålbyggnadens funktion Neolitiska pålbyggnader i Europa Inledning Tyskland Nederländerna Lettland Litauen Ryssland Storbritannien Danmark Sverige Jämförelser 380 9

6 12 Sammanfattning av års utgrävningar Beskrivningar Organisation och syfte Naturvetenskaplig expertis Undersökningsförloppet Arkeologiskt efterarbete Publik verksamhet Internationell utvärdering Projektskrifter Metodik och grävningsteknik Lagerförhållanden Trä- och stenkonstruktioner Fynd Petrografi Osteologi Paleoetnobotanik Radiometriska dateringar Dendrokronologi och vedanatomi Övergripande tolkningar Grundplanen Offerplats och gravplats Externa relationer Kulturförändringar Författarens nuvarande ståndpunkt 413 Förkortningar 415 Referenser 416 Arkivhandlingar 416 Litteratur 422 Internet 432 Muntligt meddelande 432 Förteckning över tabeller på bifogad CD 433 Förteckning över avbildade föremål från Alvastra pålbyggnad 439 Om författaren

7 Innehåll på bifogad CD 1. Om denna CD 2. Tabeller Tabellförteckning Tabeller 3. Appendix Appendix 1: [Otto Frödins påbörjade manus till en monografi om undersökningen av Alvastra pålbyggnad] Appendix 2: Arbetsmetod vid undersökning av frön i prov från den s.k. stenålderspålbyggnaden vid Alvastra. Av G. Wiksell Appendix 3: Redogörelse för undersökningen av de i Alvastraproven ingående kärnorna av stråsäd. Av E. Hellbo Appendix 4: Prov från pålbyggnaden vid Alvastra. Av G. Lundqvist Appendix 5: [Redogörelse för bestämning av träprov från pålbyggnaden i Alvastra.] Av C. Malmström Appendix 6: [Redogörelse för den anatomiska granskningen av vedprov från Alvastra pålbyggnad.] Av E. Rennerfelt Appendix 7: [Förteckning över resterande prov från Alvastra pålbyggnad.] Av E. Rennerfelt Appendix 8: Pollenstatistisk undersökning av jordartsprov från pålbyggnaden i Alvastra. Av G. Erdtman Appendix 9: [Redogörelse för bestämning av svampar, tillvaratagna i pålbyggnaden vid Alvastra.] Av T. Lagerberg Appendix 10: Katalogbeskrivning Appendix 11: Digitaliseringsdokumentation Appendix 12: Förteckning över äppleprover och vissa andra växtprover i provserie I Appendix 13: Förteckning över prover av fnöskesvampar och vissa andra svampar i provserie II Appendix 14: Förteckning över prover av frukter och frön Appendix 15: Förteckning över vedprover och vissa andra växtprover i samma provserie 4. Fyndplanernas fyndlistor Inledning till fyndplanernas fyndlistor Fyndlistor 5. Fyndkatalog 6. Planritningar Kplan1.dwg [konstruktioner inritade på fyndplanerna, dwg-fil] Kplan2.dwg [konstruktionsplanerna, dwg-fil] Användarvillkor CD Denna CD skyddas av gällande lagstiftning om upphovsrätt. All kommersiell användning av innehållet är förbjuden. Alla rättigheter rörande CD-versionen tillkommer författaren Hans Browall och utgivaren Kungl. Vitterhetsakademien. Systemkrav För att läsa innehållet på bifogad CD-skiva krävs en dator med CD-läsare samt programvara för att läsa PDF-filer (exempelvis Adobe Reader) och DWG-filer (exempelvis Autodesk DWG TrueView). Gratis visarprogram för dessa båda filformat finns att hämta på Internet för Windows, MacOS X och Linux. För vidare information, se Appendix 11 på bifogad CD. (CD) 2011 Författaren och KVHAA; Stockholm 11

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Nr 7 Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Arkeologisk undersökning 2012 Råby 28:3 Svensköp socken

Läs mer

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning

Läs mer

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn Arkeologi i skolan -Att jaga sammanhang i det förfl utna Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Läs mer

Abbetorp - ett landskapsutsnitt under 6000 år

Abbetorp - ett landskapsutsnitt under 6000 år Vid Abbetorp undersöktes åren 1997 98 ett ca 80 000 m 2 stort område i samband med ombyggnaden av väg E4 genom västra Östergötland. Den nya vägen genomkorsar ett välbevarat stensträngssystem söder om Väderstad.

Läs mer

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala.

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala. 2002 Undersökning 2003 Utgrävningar år 2003 har börjat! Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i. Här pågår utgrävningar

Läs mer

Härdområde, brandgravar, boplats och rostningsplats

Härdområde, brandgravar, boplats och rostningsplats UV SYD, DOKUMENTATION AV FÄLTARBETSFASEN 2000:1 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Härdområde, brandgravar, boplats och rostningsplats Skåne län, Halland Båstads kommun, Väg 115, Östra Karups socken. Dnr 421-5176-1997

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

KÅLGÅRDAR OCH FÖRSVARSVERK I ASYLENPARKEN

KÅLGÅRDAR OCH FÖRSVARSVERK I ASYLENPARKEN RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KÅLGÅRDAR OCH FÖRSVARSVERK I ASYLENPARKEN RAÄ 21 KV ASYLEN 10 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN EMMA KARLSSON Kålgårdar och försvarsverk i Asylenparken

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Arkeologi i Dragarbrunnsgatan- Smedsgränd, Uppsala

Arkeologi i Dragarbrunnsgatan- Smedsgränd, Uppsala Arkeologisk schaktningsövervakning Arkeologi i Dragarbrunnsgatan- Smedsgränd, Uppsala Dragarbrunn 27:2, 31:1 m fl Uppsala stad 88:1 Uppsala kommun Uppland Anna Ölund 2 Upplandsmuseets rapporter 2014:09

Läs mer

KRISTIANSTAD/LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT NR

KRISTIANSTAD/LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT NR UV SYD, DOKUMENTATION AV FÄLTARBETSFASEN 2003:7 RAPPORT. REGIONMUSEET I KRISTIANSTAD/LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT NR 2003:34 Hunneberget En neolitisk centralplats Arkeologisk slutundersökning. Väg

Läs mer

Använd handledningen i Din undervisning, kopiera den gärna!

Använd handledningen i Din undervisning, kopiera den gärna! INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM MÄNNISKANS LIV UNDER JÄGARSTENÅLDERN... 2 Efter istidenb Klimat Boplatser3 Social struktur Organisation Kärnfamiljen Kvinnans ställning Kultur JÄGARSTENÅLDER I JÖNKÖPINGS

Läs mer

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Hur påverkas synen på det förflutna av våra metoder? Hur möjliggör metoder

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

Lärarhandledning Arkeologi i Norrbotten

Lärarhandledning Arkeologi i Norrbotten ARKEOLOGIPEDAGOGIK Lärarhandledning Arkeologi i Norrbotten Vilka forntidsspår har arkeologerna i Norrbottens hittat? Hur kan du som lärare arbeta med arkeologi i skolan? Norrbottens museum 2008 Annika

Läs mer

13622 13622 14267 14355 14355 16285 18311 18378 20236 460 631 2110 3012 3036 3641 13305 13305 24621 24624

13622 13622 14267 14355 14355 16285 18311 18378 20236 460 631 2110 3012 3036 3641 13305 13305 24621 24624 FORNFYND Generell information om förvaring och var de lokala fornfynden från Rydebäckstrakten är förvarade - med bilder på de tre små figuriner som har hittats i Rydebäck. De fynd som görs i Sverige förvaltas

Läs mer

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 3. ARKEOLOGISKA FYND FRÅN NÄROMRÅDETS

Läs mer

;\IL[IZSMWTWOQ[S\ ZMOQ[\MZ

;\IL[IZSMWTWOQ[S\ ZMOQ[\MZ Björn Pettersson Björn Pettersson Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under våren 2007 sammanställt ett GIS-baserat stadsarkeologiskt register för Mariefreds gamla stadsområde, fornlämning Mariefred

Läs mer

Recensioner http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2005_litt_a Fornvännen 2005, s. 49-79 Ingår i: samla.raa.se

Recensioner http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2005_litt_a Fornvännen 2005, s. 49-79 Ingår i: samla.raa.se Recensioner http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2005_litt_a Fornvännen 2005, s. 49-79 Ingår i: samla.raa.se Recensioner Jörn Staecker, Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz-

Läs mer

Rumsliga mönster utifrån det osteologiska materialet

Rumsliga mönster utifrån det osteologiska materialet köttets skull. Fåren/getterna har sannolikt även haft en roll som ullproducenter, vilket utslaktningen av fullvuxna djur kan visa (Vretemark 1997, Myrdal 1997:218). Rumsliga mönster utifrån det osteologiska

Läs mer

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck uv bergslagen, rapport 2009:2 arkeologisk förundersökning och undersökning Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan,

Läs mer

3 Forntidslandskapet

3 Forntidslandskapet 3 Forntidslandskapet Under en resa genom backlandskapet är forntiden kanske inte det första man tänker på efter senare tiders stora landskapsomvandlingar. Enstaka bronsåldershögar och resta stenar står

Läs mer

Två stenåldersboplatser i Runsbäck

Två stenåldersboplatser i Runsbäck Två stenåldersboplatser i Runsbäck Särskild arkeologisk undersökning 2008 Runsbäck 5:2, 5:66 och 7:9, Torslunda socken, Mörbylånga kommun, Öland Kenneth Alexandersson Ludvig Papmehl-Dufay KALMAR LÄNS MUSEUM

Läs mer

Kvarteret Ansvaret, Jönköping 2008

Kvarteret Ansvaret, Jönköping 2008 Jönköping, arkeologisk undersökning 2008, startsida Arkeologisk utgrävning inom tre tomter från 1600- till 1700-talet UV genomför under april till augusti 2008 en arkeologisk undersökning i kvarteret Ansvaret

Läs mer

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13.

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13. Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:13 Per Sarnäs Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE

Läs mer