Vägledning i. Spackling av undergolv Vattentätning av våtrum. Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning i. Spackling av undergolv Vattentätning av våtrum. Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker"

Transkript

1 Vägledning i Spackling av undergolv Vattentätning av våtrum Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker Få en bra start 2 Verktyg, underlag 2 Spackling 3 Vattentätning 4 Uppmätning 6 Tillskärning/passning 6 Sättning/läggning 7 Fogning 8 Elastiska fogar 9 Rengöring och underhåll 9 Miljö 9 Komihåg 9 Produktöversikt 10 Produktval 12

2 Få en bra start med Alfix Keramiska plattor ger en styv beklädnad. Det är därför nödvändigt att underlaget är fast och stabilt. Våtrum t ex badrum, förses med tätskikt (VT). Andra rum t ex kök, förses med vattenavvisande skikt (VA). Härmed menas keramiska plattor monterade utan tätskikt. I denna broschyr finns anvisningar för ett antal olika underlag t ex betong, tegel, lättbetong och gipsskivor. Träbaserade skivor bör inte användas för keramiska väggbeklädnader. Av brochyren framgår vilka Alfix-produkter, som bör användas på resp underlag. Vägledningen på Alfix förpackningarna skall alltid följas. Ytterligare information kan erhållas på Verktyg för plattarbetet Gummispackel Bruksslev Kakelskärare Kakelhammare Fogpistol Tandspackel Maskeringstape Papegojtång Meterstock Trådsåg Visp Hink Vattenpass Knäcktång Svamp Kakeltång Kakelvinkel Glasskärare Underlag Generelle krav Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10ºC. Ytan skall vara slät och torr, utan hål och sprickor samt väl rengjord från damm, fett och eventuellt cementslam. Väggar Gipsskivor, puts, lättbetong och betong Skivor/konstruktioner skall vara monterade enligt fabrikantens anvisningar. Ett lag 13 mm gipsskivor monterat på reglar med 400 mm centrumavstånd eller två 13 mm gipsskivor med 600 mm centrumavstånd. Eventuel spackling av ojämnheter på lättbetong kan utföras med Alfix fästmassa. Betong skall vara minst en månad gammal och gjuten mot slät form. Golv Träbaserade skivor och betong Golvspånskiva 22 mm alternativt 19 mm plywood på golvbjälkar med max 300 mm centrumavstånd, limmad och skruvad enligt tillverkarens anvisningar. Skivorna skall vara torra, max fukthalt 15%. Der skall alltid monteras gipsskiva över spånskiva. Betonggolv skall vara minst en månad gammalt. Spackling av ojämnheter på lättbetong kan utföras med Alfix fästmassa. Golvlutning skall vara min 1:100, doch min 1:50 under badkar och vid golvbrunn. Golvbrunn skall vara avsedd för klinker och försedd med fläns. Observera att tätskikt på golv skall dragas upp min 130 mm på vägg och min 15 mm över färdigt golv vid tröskel. 2

3 Spackling av undergolv med Alfix PlaneMix Innan arbetet påbörjas skall man förvissa sig om att undergolvet är plant och/eller har den lutning man önskar. Rengöring Förarbete 1 2 Underlaget rengöres från damm, fett och cementslam. Gamla ytor med t ex klinker eller målarfärg skall ha erforderlig bärning, samt göres rena från fett, tvålrester o likn med Alfix Grundrent. 3 4 Kontrollera att alla ytor är täta, då spackelmassan annars kan rinna ner i små sprickor och håligheter. Använd t ex silicon eller likn. Vid dörrar, golvbrunnar och likn användes självhäftande skumlister som avgränsning. Primning 5 Vid lagtjocklek större än 5 mm, monteras självhäftande väggkantband. 6 7 Underlaget bestryks med Alfix MixPrimer. Vid täta underlag, skall man i den våta primern ströa torrt PlaneMix pulver, som kastas eller borstas ut på ytan. Spackling Blandning Utlægning För kontroll av höjder kan man spänna ett snöre från hörn til hörn och ev även diagonalt. Var aktsam på att ev golvvärme inte skadas vid borrning eller spikning. Blandning utföres med rent, kallt vatten. Häll vattnet i et kärl och blanda i pulvret under kraftig omrörning. Vid större spacklinger kan man med fördel använda speciel blandare. Tillse att den färdiga massan är klumpfri och lättflytande. Alfix PlaneMix hälls ut på underlaget. Lav evt. test av flyteavnen innan Alfix PlaneMix hälls på underlaget. Spackelmassan fördelas med en tandspackel, så att den flyter sammen till en jämn och plan yta. Vid tunnare lagtjocklekar bör man utjämna massan i hörn med hjälp av en slätspackel. 3

4 Enligt Boverkets Byggregler, 6:534, skal golv och väggar som utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten förses med vattentäta ytskikt (VT), om angränsande byggnadsdelar och utrymmen inte tål sådan fuktpåvekan. Golv och väggar som utsätts för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten och hög luftfuktighet skall, enligt Boverkets Byggregler, ha vattenavvisande ytskikt (VA). Användningsrekommendationer: Utrymme Täthetsklass golv resp vägg Bad-/duschrum VTg resp VTv Kök i bostäder eller motsvarande VA* resp VA Separat toalettrum eller motsvarande utan golvavlopp VA* resp VA Tvättstugor i bostadshus VA alt VTg** resp VA alt VTv** Definitioner: VT vattentäta ytskikt: *På golv (VTg) och väggar (VTv), som usätts för vattenspoling, vattenspill eller utläckande vatten. *VT kakel- eller klikerplattor monterade på tätskikt. VA vattenavvisande skikt: *På golv (VAg) och väggar (VAv), som utsätts för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten och hög luftfuktighet. *VA = kakel- eller klinkerplattor monerade utan tätskikt. Tätskikt: Tunna, icke deformationssuptagande, (t ex Alfix Primer Vattenspärr) till släta, formstabila väggar eller ca 1 mm deformationsupptagande, (t ex Alfix 1K eller Alfix 2K / 2K Quick) till ojämna väggunderlag och golv. **Under diskmaskin VTg. **Väljs med hänsyn til omgivande byggnadsdelars fuktkänslighed. Vattenavvisande väggar och golv Sugande underlag som t ex lättbetong, gipsskivor, puts, plywood o likn förbehandlas med Alfix Primer Vattenspärr, som påföres i ett heltäckande skikt med pensel eller roller. Gamle ytor t ex klinker eller målarfärg skall ha erforderlig bärning, samt göras rena frän fett, tvålrester o likn med Alfix Grundrent. Vattentätä väggar Gipsskivor Alfix 01-vägg, gips 14? 15? 16? 17? Ytan påföres Alfix Primer Vattenspärr i 2 lager. Rolla första skiktet flödigt. Rolla även ca 10 cm ut på golvet. Torktid mellan strykningarna ca 1 timme vid +20ºC. Efter första strykningen, när ytan har torkat, förseglas skivskarvar, hörn och skruvrader med Alfix Tape. I övergången golv/vägg monteras Alfix Seal-Strip, som är självhäftande. Avlägsna halva skyddsfolien och tryck fast mot golvet. Därefter görs på samma sätt vid väggen. Alternativt monteras Alfix Armeringsremsa i Alfix Tätningsmassa. Vid rör förseglas på motsvarande sätt. Rolla andra skiktet med Vattenspärr till full täckning. Torktid mellan strykningarna ca 1 timme vid +20ºC. 4

5 Vattentätä väggar och golv med Alfix Tætningsmassa Puts, lättbeton, betong, skivkonstruktioner Alfix 03-vägg, membran och Alfix 03-golv, membran. Uppbyggnad av våtrumsmembran med 1K eller 2K Tätningsmassa Alla ytor behandlas med outspädd Alfix Primer Vättenspärr. Vid starkt sugandesamt trä underlag först med Vattenspärr och vatten 1:10. Därefter en gång oförtunnad. Torktid ca 1 timme. I övergangen golv/vägg, i lodräta hörn och vid skivoch elementskarvar tillskärs bitar av Alfix Sealstrip, som är självhäftande. Starta med tillskärning och montering i hörn. Alternativt kan användas Alfix Armeringsremsa. I övergången golv/vägg monteras Alfix Seal-Strip, som är självhäftande. Avlägsna halva skyddsfolien och tryck fast mot golvet. Därefter görs på samma sätt vid väggen. Alternativt monteras Alfix Armeringsremsa i Alfix 1K Tätningsmassa. Vid rör förseglas på motsvarande sätt. Efter montering af Seal-Strip i övergång golv/vägg och vägg/vägg pressas tapen på plats med hård rulle För tätning vid golvbrunn används Alfix Täskiktsduk, som är självhäftande. Brunnens fläns avfettas före montage. Skyddspapperet avlägnas och duken trycks fast mot brunnen och underlaget. Rörgenomföringar och likn förseglas med Seal-Strip. Skivskarvar tätas med Armeringsväv monterad i ett lag Tätningsmassa. Alfix 1K Tätningsmassa är färdigblandad och kan påföres endera med spackel eller roller. Massan får inte användas på nygjuten betong eller avjämningsskikt K Tätningsmassa blandas bäst med visp och långsamgående borrmaskin. 2K kan användas på nygjuten betong och avjämningsskikt. 2K påföres med tandspackel 4x4 mm. Använd därefter en slätspackel och jämna ut massan, varefter det färdige membranet skall ha en tjocklek om ca 1 mm. Arbetet utföres bäst vid påföring i 2 omgångar, först ett tunnt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande. Törktid för första skiktet ca 2 timmar. För andra skiktet ca 1 dygn. 5

6 Uppmätning Bestäm på vilken höjd plattsättningen skall avslutas. Beräkna höjden från lägsta punkten mot golvet. Vägg Som regel blir det bäst att avsluta med en hel platta i överkant och eventuellt delad platta nertill. Golv Gör en vågrät markering i underkant på nedre skiftet med hela plattor. Gör en lodrät markering mitt på väggen. Mät ut det antal plattor och fogar som åtgår till sidväggen. Blir passbiten vid hörnet mindre än en hel platta, bör sättningen utföras enligt nästa illustration. Lämplig fogbredd för väggplattor är 2-12 mm. Använd Alfix Cerafill 5 Kakelfog eller Cerafill 10 Universalfog. Tillskärning/passning av plattor Kontrollera att rummet är rätvinkligt. Rita upp en linje mitt på golvet och lägg ut en rad plattor. Passa till en rak bräda i rummets bredd och märk ut fogarna på den. Om golv-och väggplattorna har samma format, bör fogarna stämma överens. Lämpliga fogbredder för golvplattor är 2-20 mm. Använd Alfix Cerafill 10 Universalfog eller Cerafill 20 Klinkerfog Mät plattans storlek. Tänk på fogbredden! Plattan ritsas på framsidan med en glas- eller kakelskärare. Använd linjal eller kakelvinkel. Dela plattan med en kakelknäcktång. Om det är många plattor som skall delas, så kan man med fördel använda en kakelskärare Tjocka eller hårdbrända plattor kan delas med en kakelhammare från baksidan. Mindre skärningar ritsas och tilpassas med en kakeltång eller trådsåg. Det är också möjligt att göra hål i en platta. Märkt ut var hålet skall vara. Borra hål i plattan med en borr med hårdmetallskär och klipp ut hålet med en papegojtång eller såga med trådsåg. 6

7 Sättning/läggning av plattor med Alfix fästmassor Generellt Alfix fästmassor påföres underlaget med en tandspackel, först med den släta sidan och därefter dras fästmassan ut med den tandade sidan. Därmed uppnås ett jämnt lager av sättmedel över hela ytan. Tandstorleken är berorende af plattans baksida och format. Se riktvärde i nedanstående tabell. Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan inom 15 minutter efter utdragningen. Plattstorlek Slät baksida Ojämn baksida Tandstorlek upp till 50 mm 3 x 3 mm 4 x 4 mm mm 4 x 4 mm 6 x 6 mm mm 6 x 6 mm 8 x 8 mm över 200 mm 8 x 8 mm 10 x 10 el 12 x 12 mm Kontrollera ibland att baksidan är helt täckt med fästmassa. Vid plattor med profilerad baksida kan det vara nödvendigt att även påföra fästmassa direkt på plattans baksida föra sättning. Vägg Avståndet mellan plattorna bliver rätt med fogkryss eller fogsnöre. Kontrollera att plattorna hålls i lod. Om golvplattorna har samma format som väggplattorna, bör fogarna linjera. Använd en rak bräda med påritade markeringar. Efter ca 1 timme, beroende på underlagets sugförmåga, tar man bort fogkryss eller fogsnöre. Skär till resterande passbitar mot golv. Golv Påför fästmassa med tandspackel. Eventuella ojämnheter upp till 50 mm kan avjämnas med Alfix PlaneMix. Plattorna läggs i 2-3 rader per gång. Mät avståndet för att få rätt vinkel. Lägg ut rad för rad. Tandstorlek Åtgang per m 2 3 x 3 mm ca 1,6 kg 6 x 6 mm ca 2,7 kg 8 x 8 mm ca 3,5 kg 10 x 10 mm ca 4,5 kg Åtgangen är beroende på tandstorlek, plattor och underlag. 7

8 Fogning med Alfix fogamassa Fogning kan normalt utföras ca 2 dygn efter avslutad sättning/läggning. Obeservera att fogning kan utföras redan efter ca 3 timmar vid användning av snabbhärdande fästmassor. Fogmassa blandas enligt anvisning på förpackningen och påföres väggen med en mjuk gummispackel, diagonalt över fogarna. Ytan rengöres först med en grov svamp och därefter med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i vatten. Arbeta diagonalt över fogarna tills plattorna är rena och fogarna är släta. 55 Vid fogning av golvplattor användes en mjuk gummispackel eller ett gummifogbrätt Vid fogning av oglaserade och hårdbrända klinker krävs en längre torktid. Den kan dock avkortas om man ströar torrt fogbruk över den fogade ytan. Efter kort tid, när fogarna framträder som mörka fält, bearbetas ytan med en torr trasa eller ett skurblock tills fogarna är jämna och klinkerna är rena. Därefter avtvättas ytan med en hårt urvriden svamp för att glätta fogarna. 58 Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så att fullständig härdning uppnås. Använd fuktig svamp. Ev fogfilm avlägsnas dagen efter fogning med vanlig ättika och vatten i förhållandet 1:1, eller med Alfix Syr a och vatten i förhållandet 1:20. Fogåtgången är beroende av plattans storlek och fogens bredd. Cerafill 5: Åtgång 0,5 kg - 0,9 kg pr. m 2. Cerafill 10 eller 20: Åtgång 0,7 kg - 1,7 kg pr. m 2. OBS! Färgskiftningar kan förekomma i fogarna beroende på cementens naturliga egenskaber. Färgade fogmassor kan i början avge viss överskottsfärg. 8

9 Elastiska fogar med Alfix Silicon För att reducera eventuella spänningar i den keramiska ytan och undvika sprickor i hörnfogar samt fogar omkring sanitära installationer, fogas dessa med Alfix Silicon, som är svamp- och mögelavvisande Kontaktytorna skall vara torra och rengjorda från fett, smuts och damm. Kanterna täcks med maskeringstejp, varefter fogarna fylls helt med fogmassa. Inom 10 min komprimeras och glättas fogen med en våt träpinne eller en stålspackel. Maskeringstapen avlägsnas omedelbart därefter. Fogarna efterslätas inom 15 min med en våt träpinne eller stålspackel. Alfix Silicon är färgmässigt avstämd efter Alfix Cerafill fogmassa. Rengöring och underhåll av kakel och klinker En förutsättning för att få maximalt utbyte av keramiska beklädnader är att man vet vilken typ av plattor som använts. Alfix har ett rengörings-och skötselprogram för rengöring och underhåll av keramiska ytor och natursten. Fråga efter vår specialbroschyr. Alfix produkter och miljön Rengöring: Bruksrester på verktyg, plattor o dyl avtvättas med vatten innan bruket härdat. Fix-och fogmassorna härdar i vatten, skölj därfor aldrig ut rester i avloppet! Avfallshantering: Större mängder pulverspill lämmas till mottagningsstation för kemikalieavfall eller blandas med vatten för uthärdning. Härdad massa behandlas som vanligt byggavfall. Komihåg-lista Verktyg: Se sidan 2 för specialverktyg. Dessutom behövs borrmaskin och borr med hårdmetallskär. Till planspackling av golv: Kantband, MixPrimer, PlaneMix 20 och/eller PlaneMix 50. Till våtrum: Primer, Våtrumsmembran typ, Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa, Seal-Strip Förseglingsremsa, ev Tape och/eller Armeringsväv, Tätskiktsduk. Till plattsättning: Alfix sättmedel enligt produktval på sid 12. Åtgången är beroende på tandstorlek, plattor och underlag. Till fogning: Alfix fogmassa avsett för kakel resp klinker. Se sid 8. Åtgången är beroende på plattstorlek och fogbredd. Till elastiska fogar användes Alfix Silicon. 9

10 Produktöversikt Alfix MixPrimer Polymerdispersion till förbehandling av underlag före spackling med PlaneMix. Åtgång: Ca 0,1-0,2 liter/m 2. Alfix PlaneMix 20 Grått, snabbhärdende, cementbaserat och plastförstärkt pulver. För finavjämning och planspackling av undergolv, före läggning av keramiska plattor. Lagtjocklek: Från 1-20 mm. Åtgang: Ca 1,6 kg/m 2 och mm tjocklek. Alfix PlaneMix 50 Grått, snabbhärdende, cementbaserat och plastförstärkt pulver. För finavjämning och planspackling av undergolv, före läggning av keramiska plattor. Lagtjocklek: Från 2-50 mm. Se vår specialbrochyr. Åtgang: Ca 1,7 kg/m 2 och mm tjocklek. Tillbehör till Alfix PlaneMix Väggkantband, vid större lagtjocklek. Skumlister, till avgränsning. CEN-Ring, till test av flyteavnen. Klass 3 Alfix Combifix Grått, cementbaserat, plastförstärkt sättmedel. För sättning/läggning av kakel, klinker, mosaik, granitkeramik o likn. Hög vidhäftning och skjuvhållfasthet. Lämpligt vid golvvärme. Godkänd av Byggkeramikrådet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Alfix Quickfix Grått, snabbhärdande, plastförstärkt sättmedel. Produkten är baserad på specialcement. För läggning av plattor, spackling och uppriktning av ojämnheter. Är gångbar och kan fogas efter 3 timmar. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lagtjocklek: Från 2 till 10 mm. Åtgang: Från 2,7-4,5 kg/m 2. Alfix CombiQuickfix Grått, cementbaserat, snabbhärdande och plastförstärkt sättmedel. För läggning av kakel, klinker, natursten mm. Kan med fördel även användas för spackling av ojämnheter och uppbyggnad av fall i samband med golvvärme. Produkten har hög vidhäftning och skjuvhållfasthet. Är gångbar och kan fogas efter 3 timmar. Lagtjocklek: Från 2 till 10 mm. Åtgang: Från 2,7-4,5 kg/m 2. Klass 2 Alfix Universalfix Vitt, cementbaserat och plastförstärkt fästmedel. För sättning/läggning av kakel, klinker, marmor o likn. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lämpligt vid golvvärme. Godkänd av Byggkeramikrådet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Klass 3 Alfix Profix Grått, cementbaserat torrbruk med hög plasttillsats. För sättning/läggning av keramiska golv- och väggplattor specielt granitkeramikoch storformatplattor, mosaik, natursten o likn. Hög drag- och tryckhållfasthet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Alfix Normalfix Grått, cementbaserat fästmedel. För sättning/- läggning av kakel, klinker, natursten mm. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lämpligt för bassänger. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Alfix Mediofix Grått, cementbaserat fästmedel. För sättning/läggning av storformatplattor, klinker, rustika tegelplattor o likn. För uppbyggnad av fall. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lagtjocklek: 5-15 mm. Åtgang: 5 mm/ca 7 kg/m mm/ca 20 kg/m 2. Klass 1, 3, 4 Alfix Readyflex Kakelpasta Vitt, färdigblandad fästmassa. Baserad på akryldispersion. För sättning av kakel, klinker, marmor, isolerskivor mm inomhus. Elastisk efter härdning. Massan skall ej användas på ytor med permanent vattenpåverkan. Lagtjocklek: max 3 mm. Åtgang: 1,6-4,0 kg/m 2. Alfix Primer Plastdispersion med röd spårfärg. Används som skydd mot fukt/vatteninträngning, samt till förbehandling av porösa och sugande underlag. Kort torktid. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: 0,1-0,2 liter/m 2. 10

11 Klass 3 Alfix Flexbinder Flytande akryldispersion för blandning med Alfix Universalfix, Normalfix, Mediofix och Quickfix. För inomhus sättning/läggning av kakel, klinker, storformatplattor och natursten. Andvänds med fördel vid konstruktioner med golvvärme. Vattenfast och elastisk efter härdning. Åtgång: 0,1-0,4 liter/kg pulver. Alfix Cerafill 5 Kakelfog Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvplattor, mosaik mm, såväl inom- som utomhus. Ger en jämn och slät fog. Används för foggbredder upp till 5 mm. Myket lämpligt för sugande plattor. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1,0 kg/m 2. Alfix Cerafill 10 Universalfog Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvplattor, mosaik mm, såväl inom- som utomhus. Ger en jämn och slät fog. Används för foggbredder från 2-12 mm. Specielt för granitkeramik och andra icke sugande plattor. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1-2 kg/m 2. Alfix Cerafill 20 Klinkerfog Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvklinker, natursten och rustika plattor, såväl inom- som utomhus. Ger en grovkornig, rustik fog. För foggbredder om minst 5 mm. Klinkerfog ger helt fyllda fogar, även vid stora fogbredder. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1,5-2 kg/m 2. Alfix M-Silicon Högelastisk 1-komponent fogmassa med neutralt härdsystem. För elastiske foger vid plattsättning, rörgenomgånger och sanitäre installationer. Förorsaker ej missfärgning på natursten. Svamp- och mögelavvisande. Finns i färger avstämda med Alfix fogmassa. Åtgang: Ca 9 m/patron vid fogstorlek 4x8 mm. Alfix S-Silicon Högelastisk 1-komponent fogmassa på silicongummibas. Neutralt härdsystem. För rörelsefogar i keramiska beklädnader o likn. Svamp- och mögelavvisande. Leveras i färger avstämda med Alfix fogmassa. Åtgang: Ca 9 m/patron vid fogstorlek 4x8 mm. Alfix 2K Tätningsmassa Flytande tätningsmassa, 2-komponent, baserad på Rapidcement och akryldispersion. För underlag där ställs krav på vattentäthet, t ex i bostadshus, hotel och likn. före plattsätning. Kan även användas utomhus på t ex altaner. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: Ca 1,5 kg/m 2. Alfix 2K Quick Tätningsmassa Flytande 2-komponent snabbhärdande tätningsmassa, baserad på polymerdispersion och Alfix Quick cement. För underlag där det ställs krav på vattentäthet, t ex i bostadshus, hotel och liknande före plattsättning. Ätgang: Ca. 1,5 kg/m 2. Alfix 1K Tätningsmassa Färdigblandad tätningsmassa för vattentätning av underlag i våtrum före plattsättning. Får ej användas på nygjuten betong eller på nygjorda avjämningsskikt. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: 1-1,5 kg/m 2. Tillbehör till Alfix Tätningssystem Seal-Strip Tätningsband, för tätning i övergång vägg/golv och vägg/vägg. Tätskiktsduk för tätning vid golvbrunn. Armeringsväv för förstärkning vid skivskarvar och ev springor. Fiberduk för förstärkning av Alfix 1K och 2K Tätningsmassa på känsliga underlag. Tape för tätning av skivskarvar utanför våtzone. Alfix rengörings- och skötselserie Alfix programmet innehåller även produkter för att rengöre och vårda keramiske beklädnader. Begär vår specialbroschyr! 11

12 Produktval Typkonstruk. Underlag Tätningsmassa Fix Frydenborg Reklamebureau * Med Flexbinder tilsats Marts 2004 Primer (Vattenspärr) 2K 1K Universalfix Normalfix Profix Combifix Readyflex (Kakelpasta) Mediofix Quickfix Vattentätä väggar, VTv Alfix 01 vägg, gips Klass 1 Formstabila underlag t. ex. Gipsskivor Alfix 02 vägg, membran Klass 3 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong 1-3 månader Alfix 03 vägg, membran Klass 3 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong 1-3 månader Vattenavvisande väggar, VA Klass 1 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong äldre än 12 månader Klass 2 Betong äldre än 6 månader Klass 3 Betong äldre än 2 månader * Vattentätä golv, VTg Betong äldre än 1 månader * * Alfix 02 golv, membran Klass 3 Betong 1-3 månader PlaneMix Alfix 03 golv, membran Klass 3 Betong 1-3 månader PlaneMix Klass 3 Skivkonstruktioner * * PlaneMix Vattenavvisande väggar, VA Klass 1 Betong äldre än 12 månader Klass 2 Betong äldre än 6 månader Klass 3 Betong äldre än 2 månader * Betong äldre än 1 månader * * Skivkonstruktioner DK-6000 Kolding Tlf Fax

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder SE 2010.02.01

Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder SE 2010.02.01 NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder SE 2010.02.01 Så här utförs korrekt tätskiktsisolering före montering av keramiska

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

PLATTSÄTTNING I VÅTRUM

PLATTSÄTTNING I VÅTRUM Plattsättning i våtrum utgåva 11.03 1 PLATTSÄTTNING I VÅTRUM RESCON MAPEIS UTVECKLING 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1983 RESCONs dotterbolag

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System A

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System A A Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System A Utgåva 2012.09.01 - ersätter samtliga tidigare utgåvor VR Duklim Säkra certifikat Certifierat kvalitets- och miljöengagemang. Mapeis produkter är baserade

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV 07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

HEY'DI HUVUDBOK Produktkatalog - www.heydi.se

HEY'DI HUVUDBOK Produktkatalog - www.heydi.se HUVUDBOK Produktkatalog - www.heydi.se Hey'di AB, www.heydi.se, heydi@heydi.se Side 1. Hey'di AB, www.heydi.se, heydi@heydi.se Se fler och uppdaterade filmer på vår hemsida : www.heydi.se/film INNEHÅLL

Läs mer