Vägledning i. Spackling av undergolv Vattentätning av våtrum. Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning i. Spackling av undergolv Vattentätning av våtrum. Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker"

Transkript

1 Vägledning i Spackling av undergolv Vattentätning av våtrum Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker Få en bra start 2 Verktyg, underlag 2 Spackling 3 Vattentätning 4 Uppmätning 6 Tillskärning/passning 6 Sättning/läggning 7 Fogning 8 Elastiska fogar 9 Rengöring och underhåll 9 Miljö 9 Komihåg 9 Produktöversikt 10 Produktval 12

2 Få en bra start med Alfix Keramiska plattor ger en styv beklädnad. Det är därför nödvändigt att underlaget är fast och stabilt. Våtrum t ex badrum, förses med tätskikt (VT). Andra rum t ex kök, förses med vattenavvisande skikt (VA). Härmed menas keramiska plattor monterade utan tätskikt. I denna broschyr finns anvisningar för ett antal olika underlag t ex betong, tegel, lättbetong och gipsskivor. Träbaserade skivor bör inte användas för keramiska väggbeklädnader. Av brochyren framgår vilka Alfix-produkter, som bör användas på resp underlag. Vägledningen på Alfix förpackningarna skall alltid följas. Ytterligare information kan erhållas på Verktyg för plattarbetet Gummispackel Bruksslev Kakelskärare Kakelhammare Fogpistol Tandspackel Maskeringstape Papegojtång Meterstock Trådsåg Visp Hink Vattenpass Knäcktång Svamp Kakeltång Kakelvinkel Glasskärare Underlag Generelle krav Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10ºC. Ytan skall vara slät och torr, utan hål och sprickor samt väl rengjord från damm, fett och eventuellt cementslam. Väggar Gipsskivor, puts, lättbetong och betong Skivor/konstruktioner skall vara monterade enligt fabrikantens anvisningar. Ett lag 13 mm gipsskivor monterat på reglar med 400 mm centrumavstånd eller två 13 mm gipsskivor med 600 mm centrumavstånd. Eventuel spackling av ojämnheter på lättbetong kan utföras med Alfix fästmassa. Betong skall vara minst en månad gammal och gjuten mot slät form. Golv Träbaserade skivor och betong Golvspånskiva 22 mm alternativt 19 mm plywood på golvbjälkar med max 300 mm centrumavstånd, limmad och skruvad enligt tillverkarens anvisningar. Skivorna skall vara torra, max fukthalt 15%. Der skall alltid monteras gipsskiva över spånskiva. Betonggolv skall vara minst en månad gammalt. Spackling av ojämnheter på lättbetong kan utföras med Alfix fästmassa. Golvlutning skall vara min 1:100, doch min 1:50 under badkar och vid golvbrunn. Golvbrunn skall vara avsedd för klinker och försedd med fläns. Observera att tätskikt på golv skall dragas upp min 130 mm på vägg och min 15 mm över färdigt golv vid tröskel. 2

3 Spackling av undergolv med Alfix PlaneMix Innan arbetet påbörjas skall man förvissa sig om att undergolvet är plant och/eller har den lutning man önskar. Rengöring Förarbete 1 2 Underlaget rengöres från damm, fett och cementslam. Gamla ytor med t ex klinker eller målarfärg skall ha erforderlig bärning, samt göres rena från fett, tvålrester o likn med Alfix Grundrent. 3 4 Kontrollera att alla ytor är täta, då spackelmassan annars kan rinna ner i små sprickor och håligheter. Använd t ex silicon eller likn. Vid dörrar, golvbrunnar och likn användes självhäftande skumlister som avgränsning. Primning 5 Vid lagtjocklek större än 5 mm, monteras självhäftande väggkantband. 6 7 Underlaget bestryks med Alfix MixPrimer. Vid täta underlag, skall man i den våta primern ströa torrt PlaneMix pulver, som kastas eller borstas ut på ytan. Spackling Blandning Utlægning För kontroll av höjder kan man spänna ett snöre från hörn til hörn och ev även diagonalt. Var aktsam på att ev golvvärme inte skadas vid borrning eller spikning. Blandning utföres med rent, kallt vatten. Häll vattnet i et kärl och blanda i pulvret under kraftig omrörning. Vid större spacklinger kan man med fördel använda speciel blandare. Tillse att den färdiga massan är klumpfri och lättflytande. Alfix PlaneMix hälls ut på underlaget. Lav evt. test av flyteavnen innan Alfix PlaneMix hälls på underlaget. Spackelmassan fördelas med en tandspackel, så att den flyter sammen till en jämn och plan yta. Vid tunnare lagtjocklekar bör man utjämna massan i hörn med hjälp av en slätspackel. 3

4 Enligt Boverkets Byggregler, 6:534, skal golv och väggar som utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten förses med vattentäta ytskikt (VT), om angränsande byggnadsdelar och utrymmen inte tål sådan fuktpåvekan. Golv och väggar som utsätts för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten och hög luftfuktighet skall, enligt Boverkets Byggregler, ha vattenavvisande ytskikt (VA). Användningsrekommendationer: Utrymme Täthetsklass golv resp vägg Bad-/duschrum VTg resp VTv Kök i bostäder eller motsvarande VA* resp VA Separat toalettrum eller motsvarande utan golvavlopp VA* resp VA Tvättstugor i bostadshus VA alt VTg** resp VA alt VTv** Definitioner: VT vattentäta ytskikt: *På golv (VTg) och väggar (VTv), som usätts för vattenspoling, vattenspill eller utläckande vatten. *VT kakel- eller klikerplattor monterade på tätskikt. VA vattenavvisande skikt: *På golv (VAg) och väggar (VAv), som utsätts för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten och hög luftfuktighet. *VA = kakel- eller klinkerplattor monerade utan tätskikt. Tätskikt: Tunna, icke deformationssuptagande, (t ex Alfix Primer Vattenspärr) till släta, formstabila väggar eller ca 1 mm deformationsupptagande, (t ex Alfix 1K eller Alfix 2K / 2K Quick) till ojämna väggunderlag och golv. **Under diskmaskin VTg. **Väljs med hänsyn til omgivande byggnadsdelars fuktkänslighed. Vattenavvisande väggar och golv Sugande underlag som t ex lättbetong, gipsskivor, puts, plywood o likn förbehandlas med Alfix Primer Vattenspärr, som påföres i ett heltäckande skikt med pensel eller roller. Gamle ytor t ex klinker eller målarfärg skall ha erforderlig bärning, samt göras rena frän fett, tvålrester o likn med Alfix Grundrent. Vattentätä väggar Gipsskivor Alfix 01-vägg, gips 14? 15? 16? 17? Ytan påföres Alfix Primer Vattenspärr i 2 lager. Rolla första skiktet flödigt. Rolla även ca 10 cm ut på golvet. Torktid mellan strykningarna ca 1 timme vid +20ºC. Efter första strykningen, när ytan har torkat, förseglas skivskarvar, hörn och skruvrader med Alfix Tape. I övergången golv/vägg monteras Alfix Seal-Strip, som är självhäftande. Avlägsna halva skyddsfolien och tryck fast mot golvet. Därefter görs på samma sätt vid väggen. Alternativt monteras Alfix Armeringsremsa i Alfix Tätningsmassa. Vid rör förseglas på motsvarande sätt. Rolla andra skiktet med Vattenspärr till full täckning. Torktid mellan strykningarna ca 1 timme vid +20ºC. 4

5 Vattentätä väggar och golv med Alfix Tætningsmassa Puts, lättbeton, betong, skivkonstruktioner Alfix 03-vägg, membran och Alfix 03-golv, membran. Uppbyggnad av våtrumsmembran med 1K eller 2K Tätningsmassa Alla ytor behandlas med outspädd Alfix Primer Vättenspärr. Vid starkt sugandesamt trä underlag först med Vattenspärr och vatten 1:10. Därefter en gång oförtunnad. Torktid ca 1 timme. I övergangen golv/vägg, i lodräta hörn och vid skivoch elementskarvar tillskärs bitar av Alfix Sealstrip, som är självhäftande. Starta med tillskärning och montering i hörn. Alternativt kan användas Alfix Armeringsremsa. I övergången golv/vägg monteras Alfix Seal-Strip, som är självhäftande. Avlägsna halva skyddsfolien och tryck fast mot golvet. Därefter görs på samma sätt vid väggen. Alternativt monteras Alfix Armeringsremsa i Alfix 1K Tätningsmassa. Vid rör förseglas på motsvarande sätt. Efter montering af Seal-Strip i övergång golv/vägg och vägg/vägg pressas tapen på plats med hård rulle För tätning vid golvbrunn används Alfix Täskiktsduk, som är självhäftande. Brunnens fläns avfettas före montage. Skyddspapperet avlägnas och duken trycks fast mot brunnen och underlaget. Rörgenomföringar och likn förseglas med Seal-Strip. Skivskarvar tätas med Armeringsväv monterad i ett lag Tätningsmassa. Alfix 1K Tätningsmassa är färdigblandad och kan påföres endera med spackel eller roller. Massan får inte användas på nygjuten betong eller avjämningsskikt K Tätningsmassa blandas bäst med visp och långsamgående borrmaskin. 2K kan användas på nygjuten betong och avjämningsskikt. 2K påföres med tandspackel 4x4 mm. Använd därefter en slätspackel och jämna ut massan, varefter det färdige membranet skall ha en tjocklek om ca 1 mm. Arbetet utföres bäst vid påföring i 2 omgångar, först ett tunnt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande. Törktid för första skiktet ca 2 timmar. För andra skiktet ca 1 dygn. 5

6 Uppmätning Bestäm på vilken höjd plattsättningen skall avslutas. Beräkna höjden från lägsta punkten mot golvet. Vägg Som regel blir det bäst att avsluta med en hel platta i överkant och eventuellt delad platta nertill. Golv Gör en vågrät markering i underkant på nedre skiftet med hela plattor. Gör en lodrät markering mitt på väggen. Mät ut det antal plattor och fogar som åtgår till sidväggen. Blir passbiten vid hörnet mindre än en hel platta, bör sättningen utföras enligt nästa illustration. Lämplig fogbredd för väggplattor är 2-12 mm. Använd Alfix Cerafill 5 Kakelfog eller Cerafill 10 Universalfog. Tillskärning/passning av plattor Kontrollera att rummet är rätvinkligt. Rita upp en linje mitt på golvet och lägg ut en rad plattor. Passa till en rak bräda i rummets bredd och märk ut fogarna på den. Om golv-och väggplattorna har samma format, bör fogarna stämma överens. Lämpliga fogbredder för golvplattor är 2-20 mm. Använd Alfix Cerafill 10 Universalfog eller Cerafill 20 Klinkerfog Mät plattans storlek. Tänk på fogbredden! Plattan ritsas på framsidan med en glas- eller kakelskärare. Använd linjal eller kakelvinkel. Dela plattan med en kakelknäcktång. Om det är många plattor som skall delas, så kan man med fördel använda en kakelskärare Tjocka eller hårdbrända plattor kan delas med en kakelhammare från baksidan. Mindre skärningar ritsas och tilpassas med en kakeltång eller trådsåg. Det är också möjligt att göra hål i en platta. Märkt ut var hålet skall vara. Borra hål i plattan med en borr med hårdmetallskär och klipp ut hålet med en papegojtång eller såga med trådsåg. 6

7 Sättning/läggning av plattor med Alfix fästmassor Generellt Alfix fästmassor påföres underlaget med en tandspackel, först med den släta sidan och därefter dras fästmassan ut med den tandade sidan. Därmed uppnås ett jämnt lager av sättmedel över hela ytan. Tandstorleken är berorende af plattans baksida och format. Se riktvärde i nedanstående tabell. Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan inom 15 minutter efter utdragningen. Plattstorlek Slät baksida Ojämn baksida Tandstorlek upp till 50 mm 3 x 3 mm 4 x 4 mm mm 4 x 4 mm 6 x 6 mm mm 6 x 6 mm 8 x 8 mm över 200 mm 8 x 8 mm 10 x 10 el 12 x 12 mm Kontrollera ibland att baksidan är helt täckt med fästmassa. Vid plattor med profilerad baksida kan det vara nödvendigt att även påföra fästmassa direkt på plattans baksida föra sättning. Vägg Avståndet mellan plattorna bliver rätt med fogkryss eller fogsnöre. Kontrollera att plattorna hålls i lod. Om golvplattorna har samma format som väggplattorna, bör fogarna linjera. Använd en rak bräda med påritade markeringar. Efter ca 1 timme, beroende på underlagets sugförmåga, tar man bort fogkryss eller fogsnöre. Skär till resterande passbitar mot golv. Golv Påför fästmassa med tandspackel. Eventuella ojämnheter upp till 50 mm kan avjämnas med Alfix PlaneMix. Plattorna läggs i 2-3 rader per gång. Mät avståndet för att få rätt vinkel. Lägg ut rad för rad. Tandstorlek Åtgang per m 2 3 x 3 mm ca 1,6 kg 6 x 6 mm ca 2,7 kg 8 x 8 mm ca 3,5 kg 10 x 10 mm ca 4,5 kg Åtgangen är beroende på tandstorlek, plattor och underlag. 7

8 Fogning med Alfix fogamassa Fogning kan normalt utföras ca 2 dygn efter avslutad sättning/läggning. Obeservera att fogning kan utföras redan efter ca 3 timmar vid användning av snabbhärdande fästmassor. Fogmassa blandas enligt anvisning på förpackningen och påföres väggen med en mjuk gummispackel, diagonalt över fogarna. Ytan rengöres först med en grov svamp och därefter med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i vatten. Arbeta diagonalt över fogarna tills plattorna är rena och fogarna är släta. 55 Vid fogning av golvplattor användes en mjuk gummispackel eller ett gummifogbrätt Vid fogning av oglaserade och hårdbrända klinker krävs en längre torktid. Den kan dock avkortas om man ströar torrt fogbruk över den fogade ytan. Efter kort tid, när fogarna framträder som mörka fält, bearbetas ytan med en torr trasa eller ett skurblock tills fogarna är jämna och klinkerna är rena. Därefter avtvättas ytan med en hårt urvriden svamp för att glätta fogarna. 58 Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så att fullständig härdning uppnås. Använd fuktig svamp. Ev fogfilm avlägsnas dagen efter fogning med vanlig ättika och vatten i förhållandet 1:1, eller med Alfix Syr a och vatten i förhållandet 1:20. Fogåtgången är beroende av plattans storlek och fogens bredd. Cerafill 5: Åtgång 0,5 kg - 0,9 kg pr. m 2. Cerafill 10 eller 20: Åtgång 0,7 kg - 1,7 kg pr. m 2. OBS! Färgskiftningar kan förekomma i fogarna beroende på cementens naturliga egenskaber. Färgade fogmassor kan i början avge viss överskottsfärg. 8

9 Elastiska fogar med Alfix Silicon För att reducera eventuella spänningar i den keramiska ytan och undvika sprickor i hörnfogar samt fogar omkring sanitära installationer, fogas dessa med Alfix Silicon, som är svamp- och mögelavvisande Kontaktytorna skall vara torra och rengjorda från fett, smuts och damm. Kanterna täcks med maskeringstejp, varefter fogarna fylls helt med fogmassa. Inom 10 min komprimeras och glättas fogen med en våt träpinne eller en stålspackel. Maskeringstapen avlägsnas omedelbart därefter. Fogarna efterslätas inom 15 min med en våt träpinne eller stålspackel. Alfix Silicon är färgmässigt avstämd efter Alfix Cerafill fogmassa. Rengöring och underhåll av kakel och klinker En förutsättning för att få maximalt utbyte av keramiska beklädnader är att man vet vilken typ av plattor som använts. Alfix har ett rengörings-och skötselprogram för rengöring och underhåll av keramiska ytor och natursten. Fråga efter vår specialbroschyr. Alfix produkter och miljön Rengöring: Bruksrester på verktyg, plattor o dyl avtvättas med vatten innan bruket härdat. Fix-och fogmassorna härdar i vatten, skölj därfor aldrig ut rester i avloppet! Avfallshantering: Större mängder pulverspill lämmas till mottagningsstation för kemikalieavfall eller blandas med vatten för uthärdning. Härdad massa behandlas som vanligt byggavfall. Komihåg-lista Verktyg: Se sidan 2 för specialverktyg. Dessutom behövs borrmaskin och borr med hårdmetallskär. Till planspackling av golv: Kantband, MixPrimer, PlaneMix 20 och/eller PlaneMix 50. Till våtrum: Primer, Våtrumsmembran typ, Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa, Seal-Strip Förseglingsremsa, ev Tape och/eller Armeringsväv, Tätskiktsduk. Till plattsättning: Alfix sättmedel enligt produktval på sid 12. Åtgången är beroende på tandstorlek, plattor och underlag. Till fogning: Alfix fogmassa avsett för kakel resp klinker. Se sid 8. Åtgången är beroende på plattstorlek och fogbredd. Till elastiska fogar användes Alfix Silicon. 9

10 Produktöversikt Alfix MixPrimer Polymerdispersion till förbehandling av underlag före spackling med PlaneMix. Åtgång: Ca 0,1-0,2 liter/m 2. Alfix PlaneMix 20 Grått, snabbhärdende, cementbaserat och plastförstärkt pulver. För finavjämning och planspackling av undergolv, före läggning av keramiska plattor. Lagtjocklek: Från 1-20 mm. Åtgang: Ca 1,6 kg/m 2 och mm tjocklek. Alfix PlaneMix 50 Grått, snabbhärdende, cementbaserat och plastförstärkt pulver. För finavjämning och planspackling av undergolv, före läggning av keramiska plattor. Lagtjocklek: Från 2-50 mm. Se vår specialbrochyr. Åtgang: Ca 1,7 kg/m 2 och mm tjocklek. Tillbehör till Alfix PlaneMix Väggkantband, vid större lagtjocklek. Skumlister, till avgränsning. CEN-Ring, till test av flyteavnen. Klass 3 Alfix Combifix Grått, cementbaserat, plastförstärkt sättmedel. För sättning/läggning av kakel, klinker, mosaik, granitkeramik o likn. Hög vidhäftning och skjuvhållfasthet. Lämpligt vid golvvärme. Godkänd av Byggkeramikrådet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Alfix Quickfix Grått, snabbhärdande, plastförstärkt sättmedel. Produkten är baserad på specialcement. För läggning av plattor, spackling och uppriktning av ojämnheter. Är gångbar och kan fogas efter 3 timmar. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lagtjocklek: Från 2 till 10 mm. Åtgang: Från 2,7-4,5 kg/m 2. Alfix CombiQuickfix Grått, cementbaserat, snabbhärdande och plastförstärkt sättmedel. För läggning av kakel, klinker, natursten mm. Kan med fördel även användas för spackling av ojämnheter och uppbyggnad av fall i samband med golvvärme. Produkten har hög vidhäftning och skjuvhållfasthet. Är gångbar och kan fogas efter 3 timmar. Lagtjocklek: Från 2 till 10 mm. Åtgang: Från 2,7-4,5 kg/m 2. Klass 2 Alfix Universalfix Vitt, cementbaserat och plastförstärkt fästmedel. För sättning/läggning av kakel, klinker, marmor o likn. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lämpligt vid golvvärme. Godkänd av Byggkeramikrådet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Klass 3 Alfix Profix Grått, cementbaserat torrbruk med hög plasttillsats. För sättning/läggning av keramiska golv- och väggplattor specielt granitkeramikoch storformatplattor, mosaik, natursten o likn. Hög drag- och tryckhållfasthet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Alfix Normalfix Grått, cementbaserat fästmedel. För sättning/- läggning av kakel, klinker, natursten mm. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lämpligt för bassänger. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Alfix Mediofix Grått, cementbaserat fästmedel. För sättning/läggning av storformatplattor, klinker, rustika tegelplattor o likn. För uppbyggnad av fall. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lagtjocklek: 5-15 mm. Åtgang: 5 mm/ca 7 kg/m mm/ca 20 kg/m 2. Klass 1, 3, 4 Alfix Readyflex Kakelpasta Vitt, färdigblandad fästmassa. Baserad på akryldispersion. För sättning av kakel, klinker, marmor, isolerskivor mm inomhus. Elastisk efter härdning. Massan skall ej användas på ytor med permanent vattenpåverkan. Lagtjocklek: max 3 mm. Åtgang: 1,6-4,0 kg/m 2. Alfix Primer Plastdispersion med röd spårfärg. Används som skydd mot fukt/vatteninträngning, samt till förbehandling av porösa och sugande underlag. Kort torktid. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: 0,1-0,2 liter/m 2. 10

11 Klass 3 Alfix Flexbinder Flytande akryldispersion för blandning med Alfix Universalfix, Normalfix, Mediofix och Quickfix. För inomhus sättning/läggning av kakel, klinker, storformatplattor och natursten. Andvänds med fördel vid konstruktioner med golvvärme. Vattenfast och elastisk efter härdning. Åtgång: 0,1-0,4 liter/kg pulver. Alfix Cerafill 5 Kakelfog Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvplattor, mosaik mm, såväl inom- som utomhus. Ger en jämn och slät fog. Används för foggbredder upp till 5 mm. Myket lämpligt för sugande plattor. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1,0 kg/m 2. Alfix Cerafill 10 Universalfog Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvplattor, mosaik mm, såväl inom- som utomhus. Ger en jämn och slät fog. Används för foggbredder från 2-12 mm. Specielt för granitkeramik och andra icke sugande plattor. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1-2 kg/m 2. Alfix Cerafill 20 Klinkerfog Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvklinker, natursten och rustika plattor, såväl inom- som utomhus. Ger en grovkornig, rustik fog. För foggbredder om minst 5 mm. Klinkerfog ger helt fyllda fogar, även vid stora fogbredder. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1,5-2 kg/m 2. Alfix M-Silicon Högelastisk 1-komponent fogmassa med neutralt härdsystem. För elastiske foger vid plattsättning, rörgenomgånger och sanitäre installationer. Förorsaker ej missfärgning på natursten. Svamp- och mögelavvisande. Finns i färger avstämda med Alfix fogmassa. Åtgang: Ca 9 m/patron vid fogstorlek 4x8 mm. Alfix S-Silicon Högelastisk 1-komponent fogmassa på silicongummibas. Neutralt härdsystem. För rörelsefogar i keramiska beklädnader o likn. Svamp- och mögelavvisande. Leveras i färger avstämda med Alfix fogmassa. Åtgang: Ca 9 m/patron vid fogstorlek 4x8 mm. Alfix 2K Tätningsmassa Flytande tätningsmassa, 2-komponent, baserad på Rapidcement och akryldispersion. För underlag där ställs krav på vattentäthet, t ex i bostadshus, hotel och likn. före plattsätning. Kan även användas utomhus på t ex altaner. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: Ca 1,5 kg/m 2. Alfix 2K Quick Tätningsmassa Flytande 2-komponent snabbhärdande tätningsmassa, baserad på polymerdispersion och Alfix Quick cement. För underlag där det ställs krav på vattentäthet, t ex i bostadshus, hotel och liknande före plattsättning. Ätgang: Ca. 1,5 kg/m 2. Alfix 1K Tätningsmassa Färdigblandad tätningsmassa för vattentätning av underlag i våtrum före plattsättning. Får ej användas på nygjuten betong eller på nygjorda avjämningsskikt. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: 1-1,5 kg/m 2. Tillbehör till Alfix Tätningssystem Seal-Strip Tätningsband, för tätning i övergång vägg/golv och vägg/vägg. Tätskiktsduk för tätning vid golvbrunn. Armeringsväv för förstärkning vid skivskarvar och ev springor. Fiberduk för förstärkning av Alfix 1K och 2K Tätningsmassa på känsliga underlag. Tape för tätning av skivskarvar utanför våtzone. Alfix rengörings- och skötselserie Alfix programmet innehåller även produkter för att rengöre och vårda keramiske beklädnader. Begär vår specialbroschyr! 11

12 Produktval Typkonstruk. Underlag Tätningsmassa Fix Frydenborg Reklamebureau * Med Flexbinder tilsats Marts 2004 Primer (Vattenspärr) 2K 1K Universalfix Normalfix Profix Combifix Readyflex (Kakelpasta) Mediofix Quickfix Vattentätä väggar, VTv Alfix 01 vägg, gips Klass 1 Formstabila underlag t. ex. Gipsskivor Alfix 02 vägg, membran Klass 3 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong 1-3 månader Alfix 03 vägg, membran Klass 3 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong 1-3 månader Vattenavvisande väggar, VA Klass 1 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong äldre än 12 månader Klass 2 Betong äldre än 6 månader Klass 3 Betong äldre än 2 månader * Vattentätä golv, VTg Betong äldre än 1 månader * * Alfix 02 golv, membran Klass 3 Betong 1-3 månader PlaneMix Alfix 03 golv, membran Klass 3 Betong 1-3 månader PlaneMix Klass 3 Skivkonstruktioner * * PlaneMix Vattenavvisande väggar, VA Klass 1 Betong äldre än 12 månader Klass 2 Betong äldre än 6 månader Klass 3 Betong äldre än 2 månader * Betong äldre än 1 månader * * Skivkonstruktioner DK-6000 Kolding Tlf Fax

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix 1K Tätningsmassa och Alfix 2K Tätningsmassa vid massivkonstruktioner våtzon 1 och 2 samt skivkonstruktioner

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Du klarar det lätt själv med Bostik Fix&Fog. Och får ett professionellt resultat.

Du klarar det lätt själv med Bostik Fix&Fog. Och får ett professionellt resultat. Du klarar det lätt själv med Bostik Fix&Fog. Och får ett professionellt resultat. Förverkliga dina drömmar i hallen eller 2 om nytt kakel i köket, klinkers rent av ett helt nytt badrum. Du gör det lätt

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Utföranderåd - Golvplattor interiört.

Utföranderåd - Golvplattor interiört. Utförande Utföranderåd - Golvplattor interiört. Först och främst: Tänk på att det är en svår konst att lägga stengolv. Det finns risk att det kan bli fel om den som lägger plattorna inte har erfarenhet.

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Handbok. Allt du behöver veta om. Fogning. Spackling. Tätskikt. Skötsel

Handbok. Allt du behöver veta om. Fogning. Spackling. Tätskikt. Skötsel Handbok Allt du behöver veta om Gjutning Plattsättning Spackling Fogning Tätskikt Skötsel 3. utgåva oktober 2011 Innehåll Säkra lösningar... 3 mira produkter... 4 Gjutning av slipsats... 8 Spackling av

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I Let s stick together I www.schonox.se I Innehåll Gör rätt från början och få bort vattnet...3 Välj keramik med omsorg...4 SCHÖNOX fogbruk

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem.

Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem. Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem. Gör så här för ett lyckat resultat. Tålamod, noggrannhet, riktiga verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat slutresultat. Börja

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Teknos Våtrumssystem

Teknos Våtrumssystem Teknos Våtrumssystem Utförandeanvisning för Teknos Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Syfte: Denna utförandeanvisning är upprättad enligt MVK branschregler och syftar till att

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder Våtrumsguide Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder 2015-04-08 ersätter anvisning från 2014-10-28 SE 2015-04-08 CE- certifierat och uppfyller svenska krav Probaus

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2010 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning För Flügger Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Användningsområde / Inomhus / Våtrum Innehållsförteckning Måleribranschens regler för våtrum

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag Montera keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning gäller för montering

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Inledning. Generellt. Kakelplattan AB Tel +4 -(0) 4 18 81 80 E-post akelplattan.se www.kakelplattan.se

Inledning. Generellt. Kakelplattan AB Tel +4 -(0) 4 18 81 80 E-post akelplattan.se www.kakelplattan.se Information från Byggkeramikrådet om plattsättning INLEDNING GENERELLT Inledning Dessa riktlinjer, utarbetade av Byggkeramikrådet, presenterar de krav som den samlade byggkeramikbranschen anser skall kunna

Läs mer

2010 September Ref no: 330-3. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system. Folie system 25. Sid.

2010 September Ref no: 330-3. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system. Folie system 25. Sid. 00 September Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför också lagar och rekommendationer

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm Telefon 08-641 21 25. Fax 08-702 20 15 Beklädnader och beläggningar av keramiska plattor

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

BADRUM INSPIRATION FÖR BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN INOMHUS

BADRUM INSPIRATION FÖR BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN INOMHUS BADRUM INSPIRATION FÖR BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN INOMHUS Framsidan och denna sida: Väggen är målad med Biarritz Blue ur Beckers Selection 2005 Art Deco. En liten insats som ger en stor förändring. Det

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Handledning för plattsättning i våtrum. Easybuild

Handledning för plattsättning i våtrum. Easybuild Handledning för plattsättning i våtrum Easybuild Lagar och regler När det gäller plattsättning i våtutrymmen finns det branschregler som reglerar de detaljkrav som krävs för att uppfylla Boverkets lagstadgade

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Nyputsning Arbetsanvisning

Nyputsning Arbetsanvisning Nyputsning Arbetsanvisning Fasader och socklar Vid putsning ska fabrikstillverkade torrbruk användas såväl till grundning och grovputs som till ytputs. Tillsätt aldrig ytterligare bindemedel (Gullex eller

Läs mer

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click 1 För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant. FÖRBEREDELSE Vi rekommenderar att man beställer alla paneler för samma golvprojekt samtidigt.. 2 Förvara och

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

TJÄNA PENGAR MED VÅRT VIP-KORT!

TJÄNA PENGAR MED VÅRT VIP-KORT! TJÄNA PENGAR MED VÅRT VIP-KORT! Genom att använda vårt VIP-kort förser du kunden med bästa rabatt från början och du tjänar pengar på alla kundens inköp oavsett om det är kakel/klinker, inredning eller

Läs mer

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION Våtrumsskivor Sedan 1952 Bygg ett kvalitetsbadrum B-109-01.08 INSPIRATION Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor från Fibo-Trespo. Ett badrum är inte bara ett rum för personlig hygien,

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer