Vägledning i. Spackling av undergolv Vattentätning av våtrum. Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning i. Spackling av undergolv Vattentätning av våtrum. Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker"

Transkript

1 Vägledning i Spackling av undergolv Vattentätning av våtrum Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker Få en bra start 2 Verktyg, underlag 2 Spackling 3 Vattentätning 4 Uppmätning 6 Tillskärning/passning 6 Sättning/läggning 7 Fogning 8 Elastiska fogar 9 Rengöring och underhåll 9 Miljö 9 Komihåg 9 Produktöversikt 10 Produktval 12

2 Få en bra start med Alfix Keramiska plattor ger en styv beklädnad. Det är därför nödvändigt att underlaget är fast och stabilt. Våtrum t ex badrum, förses med tätskikt (VT). Andra rum t ex kök, förses med vattenavvisande skikt (VA). Härmed menas keramiska plattor monterade utan tätskikt. I denna broschyr finns anvisningar för ett antal olika underlag t ex betong, tegel, lättbetong och gipsskivor. Träbaserade skivor bör inte användas för keramiska väggbeklädnader. Av brochyren framgår vilka Alfix-produkter, som bör användas på resp underlag. Vägledningen på Alfix förpackningarna skall alltid följas. Ytterligare information kan erhållas på Verktyg för plattarbetet Gummispackel Bruksslev Kakelskärare Kakelhammare Fogpistol Tandspackel Maskeringstape Papegojtång Meterstock Trådsåg Visp Hink Vattenpass Knäcktång Svamp Kakeltång Kakelvinkel Glasskärare Underlag Generelle krav Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10ºC. Ytan skall vara slät och torr, utan hål och sprickor samt väl rengjord från damm, fett och eventuellt cementslam. Väggar Gipsskivor, puts, lättbetong och betong Skivor/konstruktioner skall vara monterade enligt fabrikantens anvisningar. Ett lag 13 mm gipsskivor monterat på reglar med 400 mm centrumavstånd eller två 13 mm gipsskivor med 600 mm centrumavstånd. Eventuel spackling av ojämnheter på lättbetong kan utföras med Alfix fästmassa. Betong skall vara minst en månad gammal och gjuten mot slät form. Golv Träbaserade skivor och betong Golvspånskiva 22 mm alternativt 19 mm plywood på golvbjälkar med max 300 mm centrumavstånd, limmad och skruvad enligt tillverkarens anvisningar. Skivorna skall vara torra, max fukthalt 15%. Der skall alltid monteras gipsskiva över spånskiva. Betonggolv skall vara minst en månad gammalt. Spackling av ojämnheter på lättbetong kan utföras med Alfix fästmassa. Golvlutning skall vara min 1:100, doch min 1:50 under badkar och vid golvbrunn. Golvbrunn skall vara avsedd för klinker och försedd med fläns. Observera att tätskikt på golv skall dragas upp min 130 mm på vägg och min 15 mm över färdigt golv vid tröskel. 2

3 Spackling av undergolv med Alfix PlaneMix Innan arbetet påbörjas skall man förvissa sig om att undergolvet är plant och/eller har den lutning man önskar. Rengöring Förarbete 1 2 Underlaget rengöres från damm, fett och cementslam. Gamla ytor med t ex klinker eller målarfärg skall ha erforderlig bärning, samt göres rena från fett, tvålrester o likn med Alfix Grundrent. 3 4 Kontrollera att alla ytor är täta, då spackelmassan annars kan rinna ner i små sprickor och håligheter. Använd t ex silicon eller likn. Vid dörrar, golvbrunnar och likn användes självhäftande skumlister som avgränsning. Primning 5 Vid lagtjocklek större än 5 mm, monteras självhäftande väggkantband. 6 7 Underlaget bestryks med Alfix MixPrimer. Vid täta underlag, skall man i den våta primern ströa torrt PlaneMix pulver, som kastas eller borstas ut på ytan. Spackling Blandning Utlægning För kontroll av höjder kan man spänna ett snöre från hörn til hörn och ev även diagonalt. Var aktsam på att ev golvvärme inte skadas vid borrning eller spikning. Blandning utföres med rent, kallt vatten. Häll vattnet i et kärl och blanda i pulvret under kraftig omrörning. Vid större spacklinger kan man med fördel använda speciel blandare. Tillse att den färdiga massan är klumpfri och lättflytande. Alfix PlaneMix hälls ut på underlaget. Lav evt. test av flyteavnen innan Alfix PlaneMix hälls på underlaget. Spackelmassan fördelas med en tandspackel, så att den flyter sammen till en jämn och plan yta. Vid tunnare lagtjocklekar bör man utjämna massan i hörn med hjälp av en slätspackel. 3

4 Enligt Boverkets Byggregler, 6:534, skal golv och väggar som utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten förses med vattentäta ytskikt (VT), om angränsande byggnadsdelar och utrymmen inte tål sådan fuktpåvekan. Golv och väggar som utsätts för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten och hög luftfuktighet skall, enligt Boverkets Byggregler, ha vattenavvisande ytskikt (VA). Användningsrekommendationer: Utrymme Täthetsklass golv resp vägg Bad-/duschrum VTg resp VTv Kök i bostäder eller motsvarande VA* resp VA Separat toalettrum eller motsvarande utan golvavlopp VA* resp VA Tvättstugor i bostadshus VA alt VTg** resp VA alt VTv** Definitioner: VT vattentäta ytskikt: *På golv (VTg) och väggar (VTv), som usätts för vattenspoling, vattenspill eller utläckande vatten. *VT kakel- eller klikerplattor monterade på tätskikt. VA vattenavvisande skikt: *På golv (VAg) och väggar (VAv), som utsätts för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten och hög luftfuktighet. *VA = kakel- eller klinkerplattor monerade utan tätskikt. Tätskikt: Tunna, icke deformationssuptagande, (t ex Alfix Primer Vattenspärr) till släta, formstabila väggar eller ca 1 mm deformationsupptagande, (t ex Alfix 1K eller Alfix 2K / 2K Quick) till ojämna väggunderlag och golv. **Under diskmaskin VTg. **Väljs med hänsyn til omgivande byggnadsdelars fuktkänslighed. Vattenavvisande väggar och golv Sugande underlag som t ex lättbetong, gipsskivor, puts, plywood o likn förbehandlas med Alfix Primer Vattenspärr, som påföres i ett heltäckande skikt med pensel eller roller. Gamle ytor t ex klinker eller målarfärg skall ha erforderlig bärning, samt göras rena frän fett, tvålrester o likn med Alfix Grundrent. Vattentätä väggar Gipsskivor Alfix 01-vägg, gips 14? 15? 16? 17? Ytan påföres Alfix Primer Vattenspärr i 2 lager. Rolla första skiktet flödigt. Rolla även ca 10 cm ut på golvet. Torktid mellan strykningarna ca 1 timme vid +20ºC. Efter första strykningen, när ytan har torkat, förseglas skivskarvar, hörn och skruvrader med Alfix Tape. I övergången golv/vägg monteras Alfix Seal-Strip, som är självhäftande. Avlägsna halva skyddsfolien och tryck fast mot golvet. Därefter görs på samma sätt vid väggen. Alternativt monteras Alfix Armeringsremsa i Alfix Tätningsmassa. Vid rör förseglas på motsvarande sätt. Rolla andra skiktet med Vattenspärr till full täckning. Torktid mellan strykningarna ca 1 timme vid +20ºC. 4

5 Vattentätä väggar och golv med Alfix Tætningsmassa Puts, lättbeton, betong, skivkonstruktioner Alfix 03-vägg, membran och Alfix 03-golv, membran. Uppbyggnad av våtrumsmembran med 1K eller 2K Tätningsmassa Alla ytor behandlas med outspädd Alfix Primer Vättenspärr. Vid starkt sugandesamt trä underlag först med Vattenspärr och vatten 1:10. Därefter en gång oförtunnad. Torktid ca 1 timme. I övergangen golv/vägg, i lodräta hörn och vid skivoch elementskarvar tillskärs bitar av Alfix Sealstrip, som är självhäftande. Starta med tillskärning och montering i hörn. Alternativt kan användas Alfix Armeringsremsa. I övergången golv/vägg monteras Alfix Seal-Strip, som är självhäftande. Avlägsna halva skyddsfolien och tryck fast mot golvet. Därefter görs på samma sätt vid väggen. Alternativt monteras Alfix Armeringsremsa i Alfix 1K Tätningsmassa. Vid rör förseglas på motsvarande sätt. Efter montering af Seal-Strip i övergång golv/vägg och vägg/vägg pressas tapen på plats med hård rulle För tätning vid golvbrunn används Alfix Täskiktsduk, som är självhäftande. Brunnens fläns avfettas före montage. Skyddspapperet avlägnas och duken trycks fast mot brunnen och underlaget. Rörgenomföringar och likn förseglas med Seal-Strip. Skivskarvar tätas med Armeringsväv monterad i ett lag Tätningsmassa. Alfix 1K Tätningsmassa är färdigblandad och kan påföres endera med spackel eller roller. Massan får inte användas på nygjuten betong eller avjämningsskikt K Tätningsmassa blandas bäst med visp och långsamgående borrmaskin. 2K kan användas på nygjuten betong och avjämningsskikt. 2K påföres med tandspackel 4x4 mm. Använd därefter en slätspackel och jämna ut massan, varefter det färdige membranet skall ha en tjocklek om ca 1 mm. Arbetet utföres bäst vid påföring i 2 omgångar, först ett tunnt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande. Törktid för första skiktet ca 2 timmar. För andra skiktet ca 1 dygn. 5

6 Uppmätning Bestäm på vilken höjd plattsättningen skall avslutas. Beräkna höjden från lägsta punkten mot golvet. Vägg Som regel blir det bäst att avsluta med en hel platta i överkant och eventuellt delad platta nertill. Golv Gör en vågrät markering i underkant på nedre skiftet med hela plattor. Gör en lodrät markering mitt på väggen. Mät ut det antal plattor och fogar som åtgår till sidväggen. Blir passbiten vid hörnet mindre än en hel platta, bör sättningen utföras enligt nästa illustration. Lämplig fogbredd för väggplattor är 2-12 mm. Använd Alfix Cerafill 5 Kakelfog eller Cerafill 10 Universalfog. Tillskärning/passning av plattor Kontrollera att rummet är rätvinkligt. Rita upp en linje mitt på golvet och lägg ut en rad plattor. Passa till en rak bräda i rummets bredd och märk ut fogarna på den. Om golv-och väggplattorna har samma format, bör fogarna stämma överens. Lämpliga fogbredder för golvplattor är 2-20 mm. Använd Alfix Cerafill 10 Universalfog eller Cerafill 20 Klinkerfog Mät plattans storlek. Tänk på fogbredden! Plattan ritsas på framsidan med en glas- eller kakelskärare. Använd linjal eller kakelvinkel. Dela plattan med en kakelknäcktång. Om det är många plattor som skall delas, så kan man med fördel använda en kakelskärare Tjocka eller hårdbrända plattor kan delas med en kakelhammare från baksidan. Mindre skärningar ritsas och tilpassas med en kakeltång eller trådsåg. Det är också möjligt att göra hål i en platta. Märkt ut var hålet skall vara. Borra hål i plattan med en borr med hårdmetallskär och klipp ut hålet med en papegojtång eller såga med trådsåg. 6

7 Sättning/läggning av plattor med Alfix fästmassor Generellt Alfix fästmassor påföres underlaget med en tandspackel, först med den släta sidan och därefter dras fästmassan ut med den tandade sidan. Därmed uppnås ett jämnt lager av sättmedel över hela ytan. Tandstorleken är berorende af plattans baksida och format. Se riktvärde i nedanstående tabell. Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan inom 15 minutter efter utdragningen. Plattstorlek Slät baksida Ojämn baksida Tandstorlek upp till 50 mm 3 x 3 mm 4 x 4 mm mm 4 x 4 mm 6 x 6 mm mm 6 x 6 mm 8 x 8 mm över 200 mm 8 x 8 mm 10 x 10 el 12 x 12 mm Kontrollera ibland att baksidan är helt täckt med fästmassa. Vid plattor med profilerad baksida kan det vara nödvendigt att även påföra fästmassa direkt på plattans baksida föra sättning. Vägg Avståndet mellan plattorna bliver rätt med fogkryss eller fogsnöre. Kontrollera att plattorna hålls i lod. Om golvplattorna har samma format som väggplattorna, bör fogarna linjera. Använd en rak bräda med påritade markeringar. Efter ca 1 timme, beroende på underlagets sugförmåga, tar man bort fogkryss eller fogsnöre. Skär till resterande passbitar mot golv. Golv Påför fästmassa med tandspackel. Eventuella ojämnheter upp till 50 mm kan avjämnas med Alfix PlaneMix. Plattorna läggs i 2-3 rader per gång. Mät avståndet för att få rätt vinkel. Lägg ut rad för rad. Tandstorlek Åtgang per m 2 3 x 3 mm ca 1,6 kg 6 x 6 mm ca 2,7 kg 8 x 8 mm ca 3,5 kg 10 x 10 mm ca 4,5 kg Åtgangen är beroende på tandstorlek, plattor och underlag. 7

8 Fogning med Alfix fogamassa Fogning kan normalt utföras ca 2 dygn efter avslutad sättning/läggning. Obeservera att fogning kan utföras redan efter ca 3 timmar vid användning av snabbhärdande fästmassor. Fogmassa blandas enligt anvisning på förpackningen och påföres väggen med en mjuk gummispackel, diagonalt över fogarna. Ytan rengöres först med en grov svamp och därefter med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i vatten. Arbeta diagonalt över fogarna tills plattorna är rena och fogarna är släta. 55 Vid fogning av golvplattor användes en mjuk gummispackel eller ett gummifogbrätt Vid fogning av oglaserade och hårdbrända klinker krävs en längre torktid. Den kan dock avkortas om man ströar torrt fogbruk över den fogade ytan. Efter kort tid, när fogarna framträder som mörka fält, bearbetas ytan med en torr trasa eller ett skurblock tills fogarna är jämna och klinkerna är rena. Därefter avtvättas ytan med en hårt urvriden svamp för att glätta fogarna. 58 Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så att fullständig härdning uppnås. Använd fuktig svamp. Ev fogfilm avlägsnas dagen efter fogning med vanlig ättika och vatten i förhållandet 1:1, eller med Alfix Syr a och vatten i förhållandet 1:20. Fogåtgången är beroende av plattans storlek och fogens bredd. Cerafill 5: Åtgång 0,5 kg - 0,9 kg pr. m 2. Cerafill 10 eller 20: Åtgång 0,7 kg - 1,7 kg pr. m 2. OBS! Färgskiftningar kan förekomma i fogarna beroende på cementens naturliga egenskaber. Färgade fogmassor kan i början avge viss överskottsfärg. 8

9 Elastiska fogar med Alfix Silicon För att reducera eventuella spänningar i den keramiska ytan och undvika sprickor i hörnfogar samt fogar omkring sanitära installationer, fogas dessa med Alfix Silicon, som är svamp- och mögelavvisande Kontaktytorna skall vara torra och rengjorda från fett, smuts och damm. Kanterna täcks med maskeringstejp, varefter fogarna fylls helt med fogmassa. Inom 10 min komprimeras och glättas fogen med en våt träpinne eller en stålspackel. Maskeringstapen avlägsnas omedelbart därefter. Fogarna efterslätas inom 15 min med en våt träpinne eller stålspackel. Alfix Silicon är färgmässigt avstämd efter Alfix Cerafill fogmassa. Rengöring och underhåll av kakel och klinker En förutsättning för att få maximalt utbyte av keramiska beklädnader är att man vet vilken typ av plattor som använts. Alfix har ett rengörings-och skötselprogram för rengöring och underhåll av keramiska ytor och natursten. Fråga efter vår specialbroschyr. Alfix produkter och miljön Rengöring: Bruksrester på verktyg, plattor o dyl avtvättas med vatten innan bruket härdat. Fix-och fogmassorna härdar i vatten, skölj därfor aldrig ut rester i avloppet! Avfallshantering: Större mängder pulverspill lämmas till mottagningsstation för kemikalieavfall eller blandas med vatten för uthärdning. Härdad massa behandlas som vanligt byggavfall. Komihåg-lista Verktyg: Se sidan 2 för specialverktyg. Dessutom behövs borrmaskin och borr med hårdmetallskär. Till planspackling av golv: Kantband, MixPrimer, PlaneMix 20 och/eller PlaneMix 50. Till våtrum: Primer, Våtrumsmembran typ, Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa, Seal-Strip Förseglingsremsa, ev Tape och/eller Armeringsväv, Tätskiktsduk. Till plattsättning: Alfix sättmedel enligt produktval på sid 12. Åtgången är beroende på tandstorlek, plattor och underlag. Till fogning: Alfix fogmassa avsett för kakel resp klinker. Se sid 8. Åtgången är beroende på plattstorlek och fogbredd. Till elastiska fogar användes Alfix Silicon. 9

10 Produktöversikt Alfix MixPrimer Polymerdispersion till förbehandling av underlag före spackling med PlaneMix. Åtgång: Ca 0,1-0,2 liter/m 2. Alfix PlaneMix 20 Grått, snabbhärdende, cementbaserat och plastförstärkt pulver. För finavjämning och planspackling av undergolv, före läggning av keramiska plattor. Lagtjocklek: Från 1-20 mm. Åtgang: Ca 1,6 kg/m 2 och mm tjocklek. Alfix PlaneMix 50 Grått, snabbhärdende, cementbaserat och plastförstärkt pulver. För finavjämning och planspackling av undergolv, före läggning av keramiska plattor. Lagtjocklek: Från 2-50 mm. Se vår specialbrochyr. Åtgang: Ca 1,7 kg/m 2 och mm tjocklek. Tillbehör till Alfix PlaneMix Väggkantband, vid större lagtjocklek. Skumlister, till avgränsning. CEN-Ring, till test av flyteavnen. Klass 3 Alfix Combifix Grått, cementbaserat, plastförstärkt sättmedel. För sättning/läggning av kakel, klinker, mosaik, granitkeramik o likn. Hög vidhäftning och skjuvhållfasthet. Lämpligt vid golvvärme. Godkänd av Byggkeramikrådet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Alfix Quickfix Grått, snabbhärdande, plastförstärkt sättmedel. Produkten är baserad på specialcement. För läggning av plattor, spackling och uppriktning av ojämnheter. Är gångbar och kan fogas efter 3 timmar. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lagtjocklek: Från 2 till 10 mm. Åtgang: Från 2,7-4,5 kg/m 2. Alfix CombiQuickfix Grått, cementbaserat, snabbhärdande och plastförstärkt sättmedel. För läggning av kakel, klinker, natursten mm. Kan med fördel även användas för spackling av ojämnheter och uppbyggnad av fall i samband med golvvärme. Produkten har hög vidhäftning och skjuvhållfasthet. Är gångbar och kan fogas efter 3 timmar. Lagtjocklek: Från 2 till 10 mm. Åtgang: Från 2,7-4,5 kg/m 2. Klass 2 Alfix Universalfix Vitt, cementbaserat och plastförstärkt fästmedel. För sättning/läggning av kakel, klinker, marmor o likn. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lämpligt vid golvvärme. Godkänd av Byggkeramikrådet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Klass 3 Alfix Profix Grått, cementbaserat torrbruk med hög plasttillsats. För sättning/läggning av keramiska golv- och väggplattor specielt granitkeramikoch storformatplattor, mosaik, natursten o likn. Hög drag- och tryckhållfasthet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Alfix Normalfix Grått, cementbaserat fästmedel. För sättning/- läggning av kakel, klinker, natursten mm. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lämpligt för bassänger. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6-4,5 kg/m 2. Alfix Mediofix Grått, cementbaserat fästmedel. För sättning/läggning av storformatplattor, klinker, rustika tegelplattor o likn. För uppbyggnad av fall. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lagtjocklek: 5-15 mm. Åtgang: 5 mm/ca 7 kg/m mm/ca 20 kg/m 2. Klass 1, 3, 4 Alfix Readyflex Kakelpasta Vitt, färdigblandad fästmassa. Baserad på akryldispersion. För sättning av kakel, klinker, marmor, isolerskivor mm inomhus. Elastisk efter härdning. Massan skall ej användas på ytor med permanent vattenpåverkan. Lagtjocklek: max 3 mm. Åtgang: 1,6-4,0 kg/m 2. Alfix Primer Plastdispersion med röd spårfärg. Används som skydd mot fukt/vatteninträngning, samt till förbehandling av porösa och sugande underlag. Kort torktid. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: 0,1-0,2 liter/m 2. 10

11 Klass 3 Alfix Flexbinder Flytande akryldispersion för blandning med Alfix Universalfix, Normalfix, Mediofix och Quickfix. För inomhus sättning/läggning av kakel, klinker, storformatplattor och natursten. Andvänds med fördel vid konstruktioner med golvvärme. Vattenfast och elastisk efter härdning. Åtgång: 0,1-0,4 liter/kg pulver. Alfix Cerafill 5 Kakelfog Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvplattor, mosaik mm, såväl inom- som utomhus. Ger en jämn och slät fog. Används för foggbredder upp till 5 mm. Myket lämpligt för sugande plattor. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1,0 kg/m 2. Alfix Cerafill 10 Universalfog Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvplattor, mosaik mm, såväl inom- som utomhus. Ger en jämn och slät fog. Används för foggbredder från 2-12 mm. Specielt för granitkeramik och andra icke sugande plattor. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1-2 kg/m 2. Alfix Cerafill 20 Klinkerfog Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvklinker, natursten och rustika plattor, såväl inom- som utomhus. Ger en grovkornig, rustik fog. För foggbredder om minst 5 mm. Klinkerfog ger helt fyllda fogar, även vid stora fogbredder. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1,5-2 kg/m 2. Alfix M-Silicon Högelastisk 1-komponent fogmassa med neutralt härdsystem. För elastiske foger vid plattsättning, rörgenomgånger och sanitäre installationer. Förorsaker ej missfärgning på natursten. Svamp- och mögelavvisande. Finns i färger avstämda med Alfix fogmassa. Åtgang: Ca 9 m/patron vid fogstorlek 4x8 mm. Alfix S-Silicon Högelastisk 1-komponent fogmassa på silicongummibas. Neutralt härdsystem. För rörelsefogar i keramiska beklädnader o likn. Svamp- och mögelavvisande. Leveras i färger avstämda med Alfix fogmassa. Åtgang: Ca 9 m/patron vid fogstorlek 4x8 mm. Alfix 2K Tätningsmassa Flytande tätningsmassa, 2-komponent, baserad på Rapidcement och akryldispersion. För underlag där ställs krav på vattentäthet, t ex i bostadshus, hotel och likn. före plattsätning. Kan även användas utomhus på t ex altaner. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: Ca 1,5 kg/m 2. Alfix 2K Quick Tätningsmassa Flytande 2-komponent snabbhärdande tätningsmassa, baserad på polymerdispersion och Alfix Quick cement. För underlag där det ställs krav på vattentäthet, t ex i bostadshus, hotel och liknande före plattsättning. Ätgang: Ca. 1,5 kg/m 2. Alfix 1K Tätningsmassa Färdigblandad tätningsmassa för vattentätning av underlag i våtrum före plattsättning. Får ej användas på nygjuten betong eller på nygjorda avjämningsskikt. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: 1-1,5 kg/m 2. Tillbehör till Alfix Tätningssystem Seal-Strip Tätningsband, för tätning i övergång vägg/golv och vägg/vägg. Tätskiktsduk för tätning vid golvbrunn. Armeringsväv för förstärkning vid skivskarvar och ev springor. Fiberduk för förstärkning av Alfix 1K och 2K Tätningsmassa på känsliga underlag. Tape för tätning av skivskarvar utanför våtzone. Alfix rengörings- och skötselserie Alfix programmet innehåller även produkter för att rengöre och vårda keramiske beklädnader. Begär vår specialbroschyr! 11

12 Produktval Typkonstruk. Underlag Tätningsmassa Fix Frydenborg Reklamebureau * Med Flexbinder tilsats Marts 2004 Primer (Vattenspärr) 2K 1K Universalfix Normalfix Profix Combifix Readyflex (Kakelpasta) Mediofix Quickfix Vattentätä väggar, VTv Alfix 01 vägg, gips Klass 1 Formstabila underlag t. ex. Gipsskivor Alfix 02 vägg, membran Klass 3 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong 1-3 månader Alfix 03 vägg, membran Klass 3 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong 1-3 månader Vattenavvisande väggar, VA Klass 1 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong äldre än 12 månader Klass 2 Betong äldre än 6 månader Klass 3 Betong äldre än 2 månader * Vattentätä golv, VTg Betong äldre än 1 månader * * Alfix 02 golv, membran Klass 3 Betong 1-3 månader PlaneMix Alfix 03 golv, membran Klass 3 Betong 1-3 månader PlaneMix Klass 3 Skivkonstruktioner * * PlaneMix Vattenavvisande väggar, VA Klass 1 Betong äldre än 12 månader Klass 2 Betong äldre än 6 månader Klass 3 Betong äldre än 2 månader * Betong äldre än 1 månader * * Skivkonstruktioner DK-6000 Kolding Tlf Fax

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system

Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system Ansvarig styrka Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system SE Väggnära golvbrunnar Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix 1K Tätningsmassa och Alfix 2K Tätningsmassa vid massivkonstruktioner våtzon 1 och 2 samt skivkonstruktioner

Läs mer

Våtrum Försegling mot golvbrunnar. Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system

Våtrum Försegling mot golvbrunnar. Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system A n s v a r i g s t y r k a Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system SE Väggnära golvbrunnar Tätskiktbranscherna och VVS-branschen

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Du klarar det lätt själv med Bostik Fix&Fog. Och får ett professionellt resultat.

Du klarar det lätt själv med Bostik Fix&Fog. Och får ett professionellt resultat. Du klarar det lätt själv med Bostik Fix&Fog. Och får ett professionellt resultat. Förverkliga dina drömmar i hallen eller 2 om nytt kakel i köket, klinkers rent av ett helt nytt badrum. Du gör det lätt

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning Denna anvisning

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett Fix & Fog Finja Betong Fix och fog Säkert, flexibelt och komplett Tryggt fix- och fogsortiment Finja erbjuder ett komplett sortiment av fix- och fogprodukter som tillgodoser marknadens efterfrågan på moderna

Läs mer

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Stående fogning med snabbhärdande golvfog, Cerafill 15 quick Denna temainfo handlar om fogning av keramiska golvplattor, natursten mm., när vikten läggs på arbetsmiljö och en rationell fog process.

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGG 1. Prima de torra och dammfria väggarna med Kiilto Keraprimer. Kiilto Keraprimer förtunnas med vatten (1 del Kiilto Keraprimer/1 del

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Monteringsinfo. Generellt. BBR BBV krav. Konstruktioner

Monteringsinfo. Generellt. BBR BBV krav. Konstruktioner Sida 1 Vattentätning med system Alfix Våtrumsmatta. Anvisningen gäller vattentätning med Alfix Våtrumsmatta efter de nya kraven i Boverkets Byggregler, BBR pr. 1 juli, 2007. VTv F VTg F Generellt Antalet

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Hur du beräknar din m yta Löpmetern runt rummet x Höjden = Din väggyta i m Ta bort ytor som inte

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser maj 2014 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar vid regn,

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. Inledning Denna anvisning

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. BRUKSANVISNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget ska

Läs mer

Stegljudsdämpning betongbjälklag

Stegljudsdämpning betongbjälklag Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Januari 2015 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat CC Höganäs erbjuder metod för dämpning av stegljud. Konstruktionsprincipen

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

3. Materialvalsrekommendationer för kakel, klinker och mosaik

3. Materialvalsrekommendationer för kakel, klinker och mosaik 3. Materialvalsrekommendationer för kakel, klinker och mosaik Som framgått av det föregående har keramiska plattor egenskaper som innebär att de passar i de flesta sammanhang och klarar av den flesta påverkningar.

Läs mer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning MAPELASTIC BRUKSANVISNING - för säker vattentätning 2 Vattenläckage? Mapelastic är ett 100% vattentätt cementbaserat membran som är mycket lätt att applicera: På terrasser och balkonger På utvändiga källarväggar

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor.

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Information från Byggkeramikrådet om kakel och klinker KLINKER material Materialvalsrekommendationer för kakel och klinker Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Byggkeramik Rådet Information

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

... och massera ner så att brunnen syns igenom

... och massera ner så att brunnen syns igenom 1 2 7 8 Dessa produkter visar innehållet i systemet och kan ligga som en bild efter underlagstexten. Förutsättningar, underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t ex. betong, lättbetong puts,

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Handbok. Allt du behöver veta om. Fogning. Spackling. Tätskikt. Skötsel

Handbok. Allt du behöver veta om. Fogning. Spackling. Tätskikt. Skötsel Handbok Allt du behöver veta om Gjutning Plattsättning Spackling Fogning Tätskikt Skötsel 3. utgåva oktober 2011 Innehåll Säkra lösningar... 3 mira produkter... 4 Gjutning av slipsats... 8 Spackling av

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta 73 MJK.112 Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta Våtrumssystem - PCI Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

Säker montering av storformatplattor på golv och vägg

Säker montering av storformatplattor på golv och vägg Juni 2013 NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Säker montering av storformatplattor på golv och vägg + fliser /fliseklæb på væg Krav och definitioner på plattor och underlag för montering av storformatplattor

Läs mer

Utföranderåd - Golvplattor interiört.

Utföranderåd - Golvplattor interiört. Utförande Utföranderåd - Golvplattor interiört. Först och främst: Tänk på att det är en svår konst att lägga stengolv. Det finns risk att det kan bli fel om den som lägger plattorna inte har erfarenhet.

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 72 JSE.1 Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta Våtrumssystem Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN illigo våtrumssystem MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN utgåva 4 2010 11 29 (Ersätter utgåva 3 2009 10 10) återförsäljare: VÅTRUM OCH TÄTSKIKT STÄLLER SPECIELLA KRAV PÅ KUNSKAP OCH KVALITETSPRODUKTER.

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I Let s stick together I www.schonox.se I Innehåll Gör rätt från början och få bort vattnet...3 Välj keramik med omsorg...4 SCHÖNOX fogbruk

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem.

Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem. Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem. Gör så här för ett lyckat resultat. Tålamod, noggrannhet, riktiga verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat slutresultat. Börja

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer