Dina tänder och den nya tandvårdsreformen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina tänder och den nya tandvårdsreformen"

Transkript

1 Dina tänder och den nya tandvårdsreformen Texter: Ylva Hermansson Att ha problem med tänderna och munhålan är vanligt förekommande hos reumatiker. Vad kan man göra för att få mer saliv, undvika hål i tänderna och känna mindre obehag i munnen? Och vad innebär den nya tandvårdsreformen, samt vilka regler gäller nu inom den medicinska tandvården? Vi har pratat med olika specialister för att försöka ge er lite guidning på vägen. Till den här artikeln har vi pratat med följande personer: Reumatolog Marika Kvarnström som också forskar på Sjögrens syndrom på Karolinska Universitetssjukhuset. Tandläkare Royne Thorman, f.d. klinikchef för medicinsk tandvård på Karolinska Universitetssjukhuset. Är kvar inom organisationen men numera strateg inom äldretandvård på Tandhälsovård- och utvecklingsavdelningen inom Folktandvården. Hans Ekelund, jurist vid vårdersättningsenheten på Försäkringskassan. Bo Persson, tandläkare anställd inom Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, inriktning tandvård. Lars Sjödin, som är en av dem som har hand om tandvård på Läkemedelsförmånsnämnden. Lars har varit involverad i framtagningen av underlag till den nya tandvårdsreformen, ett arbete som har genomförts på uppdrag av regeringen. Läkemedelsförmånsnämnden är den myndighet som bestämmer referenspriserna för tandvård, och heter fr.o.m. den 1 september 2008 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Information till artikeln har också tagits från Försäkringskassans webbplats, samt regeringens webbplats, Sjögrens syndrom (SS) är den mest uppmärksammade reumatiska sjukdomen inom tandvården. Vid Sjögrens syndrom inflammeras vissa av kroppens körtlar, däribland munnens salivkörtlar, vilket gör att man får en minskad salivproduktion. Den minskade salivproduktionen ger upphov till muntorrhet som kan orsaka obehag, svårigheter att svälja mat, svampinfektioner och ökad risk för karies och tandlossning. Syndromet kan komma som ensamt fenomen och kallas då primärt Sjögens syndrom, men kan också ses tillsammans med andra reumatiska systemsjukdomar, framförallt reumatoid artrit och SLE. Då kallas det sekundärt SS. Förekomsten varierar vid olika undersökningar men uppskattningsvis har 1 % av den vuxna befolkningen syndromet. Primärt Sjögrens syndrom räknas in bland de reumatiska systemsjukdomarna. I den här artikelns löpande text fokuserar vi på munnen och tar därför inte upp andra problem som kan komma med sjukdomen. Läs däremot mer om Sjögrens syndrom i faktarutan som hör till den här artikeln. Fluor är bra, liksom matolja Marika Kvarnström är reumatolog och forskar även på Sjögrens syndrom på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hon träffar många SS-patienter, med varierande grad av munproblem. Fluor stärker tänderna och skyddar mot karies. Beroende på hur mycket saliv patienten har får fluoradministreringen ske på olika sätt. Är patienten inte alltför torr i munnen kan han eller hon börja använda sugtabletter med fluor i eller fluortuggtabletter. Det finns också salivstimulerande tabletter att köpa på apoteket, till exempel Xerodent som också Reumatikertidningen

2 Tandläkaren Royne Thorman tipsar om att det finns många bra hjälpmedel när man ska sköta sin munhygien, som till exempel handtag till tandborstar, och tandtråd. Hör efter med din tandläkare. innehåller fluor. Men är man riktigt torr i munnen kan det vara omöjligt att ens suga på en tablett. Då är fluorsköljning ett bra alternativ. Det finns också ett läkemedel som heter Salagen, som ökar salivmängden. Problemet med det läkemedlet är dock att det kan vara förknippat med en del biverkningar, som till exempel svettningar. Andra tips och råd som Marika brukar ge till patienter är först och främst att försöka hålla en god munhygien (borsta tänderna ordentligt, använda tandtråd etc.) och att regelbundet få tid hos tandhygienist och tandläkare. Man ska också undvika socker, även syrliga karameller trots att de kan ge lindring för stunden, och använda sockerfritt tuggummi eller sockerfritt godis om man är sugen på något sött. Många har problem med att de vaknar på natten och är väldigt torra i munnen. Då kan ett tips vara att gurgla munnen med matolja innan man går och lägger sig, efter att man har borstat tänderna. På så sätt minskar man obehaget, vilket gör att man kanske får sova hela natten. Vid svåra SS-fall kan matoljan även minska den sårbildning som kan uppkomma i gommen. Om du har en svår sveda i munnen kan det däremot bero på en svampinfektion. Tungan kan då ha vita beläggningar men även vara ilsket rodnad. Då behövs oftast läkemedel. Muntorrhet behöver inte betyda Sjögrens syndrom Samtidigt, påpekar Marika, är det viktigt att säga att man inte behöver ha Sjögrens syndrom för att man är torr i munnen. Många reumatiker äter mediciner som ger muntorrhet. Sådana mediciner kan till exempel vara smärtstillande läkemedel som Tryptisol, en del mediciner mot fibromyalgi Reumatologen Marika Kvarnström forskar på Sjögrens syndrom. Hon vill poängtera att man inte behöver ha Sjögrens syndrom bara för att man är torr i munnen. Det kan bero på många andra saker också, som till exempel vilka mediciner man äter. Foto: Yvonne Enman. och depression, och så blodtryckssänkande mediciner. De biologiska läkemedlen ger inte ökad muntorrhet vad man vet. Men man kan också bli torrare i munnen om man har diabetes med högt blodsocker, något som även kan drabba reumatiker som har tagit mycket kortison. Maten spelar roll för salivproduktionen Har man stora problem med muntorrhet och med sina tänder kan man få remiss av sin reumatolog till medicinsk tandvård. Royne Thorman är tandläkare och har varit klinikchef för den medicinska tandvården på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Numera jobbar han som ansvarig för äldretandvård inom Folktandvården. Han tycker också, liksom Marika, att man ska vara observant på vilka mediciner man tar. Äter man till exempel betablockerare, urindrivande preparat eller antidepressiva läkemedel så ligger man i farozonen för tandproblem. Då ska man gå till en tandhygienist lite oftare. Han framhåller också vikten av lokalbehandling i munhålan. Med lokalbehandling kan man komma ganska långt. Det finns salivstimulerande preparat att använda, liksom fluorsköljning, fluortuggummin etc., men man kan också påverka sin salivproduktion genom vad man äter. Ett tips är att äta mycket hårdtuggad mat och mat med låga halter av kolhydrater och socker, till exempel råa grönsaker och äpplen. Genom att tugga mycket stimulerar man salivproduktionen. Det finns bra hjälpmedel När reumatiker har fått remiss till den medicinska tandvården är det ofta tandläkarnas sak att kartlägga patienternas 14 Reumatikertidningen

3 Att använda fluorsköljning, fluortuggummin och fluortabletter är bra för att minska risken för karies. Råa grönsaker och äpplen är bra för att få mer saliv. Genom att du tuggar mycket stimulerar du salivproduktionen. Råd och tips för att minska besvären i munnen, och för att minska risken för karies Försök hålla en god munhygien (var noga med att borsta tänderna och att använda tandtråd). Besök tandhygienist och tandläkare regelbundet. Undvik socker, även syrliga karameller trots att de kan ge lindring i munnen för stunden. Använd fl uortuggtabletter eller fl uortuggummin om du kan. Annars kan du använda fl uorsköljning. Ha en extra mjuk tandborste. Du kan också använda salivstimulerande tabletter, t.ex. Xerodent, som fi nns att köpa på Apoteket. Det fi nns ett läkemedel, Salagen, som ökar salivmängden. Det kan dock vara förknippat med en del biverkningar, som till exempel svettningar. Ta gärna sockerfritt tuggummi och sockerfritt godis om du är sugen på något sött. Har du problem med att du vaknar och är jättetorr i munnen på natten gurgla munnen med matolja efter att du har borstat tänderna på kvällen. Öka din salivproduktion genom att äta mat som du behöver tugga mycket. Exempel på sådan mat är råa grönsaker och äpplen. Var observant på vilka mediciner du tar. Tar du läkemedel som ger extra muntorrhet är det särskilt viktigt att besöka tandhygienist ofta. Exempel på sådana läkemedel är: Smärtstillande läkemedel som Tryptisol, en del mediciner mot fi bromyalgi och depression, och blodtryckssänkande mediciner. Biologiska läkemedel (som Enbrel, Remicade och Humira) ger inte ökad muntorrhet vad man vet. Akupunktur har visat sig ha en viss effekt mot muntorrhet. munhälsa. Hur sänkt salivproduktion har patienten? Hur mycket går det att stimulera salivproduktionen (genom salivstimulerande preparat, tuggtabletter, kosthållning etc.)? Tandläkarna reder också ut om det finns någon infl ammation eller infektion i munhålan som behöver tas om hand. Har reumatologkliniken inte haft någon som har kunnat ta biopsier (vävnadsprov) på salivkörtlarna kan de göra det också. Vi kan dessutom tipsa patienterna om hjälpmedel som finns att tillgå på marknaden, som gör det lättare att sköta sin munhygien. Reumatiker som har rörelseinskränkningar på grund av sin sjukdom kan till exempel bli hjälpta av bra handtag till tandborstar och tandtråd. Dessa tips på hjälpmedel kan de också få hos sin ordinarie tandläkare, säger Royne. Framtidsutsikter vid Sjögrens syndrom Varför vissa personer drabbas av Sjögrens syndrom vet man inte men det tros vara en blandning av arv och miljö. En teori är att den utlösande faktorn kan vara ett virus. Forskarna har också hittat vissa gener som ger en ökad risk att drabbas av SS. Och forskningen fortsätter. En bred grundforskning bedrivs och biologiska läkemedel är under utveckling. Det tas också fram nya medel som ska hjälpa till att lindra besvären, och dessa blir bättre och bättre. Det är i alla fall skönt för den enskilde individen, säger Marika. Läs mer om Sjögrens syndrom i faktarutan på nästa sida. Reumatikertidningen

4 Sjögrens syndrom Källa: Broschyren Reumatiska sjukdomar A till Ö, reviderad upplaga 2008 som kommer att distribueras som bilaga till Reumatikertidningen längre fram. Bakom skriften står Jenny Arhammar och Joel Freilich. Texterna är slutligt faktagranskade av professor Per Larsson vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vilka drabbas? Merparten är kvinnor, särskilt vid den primära formen där nio av tio drabbade är kvinnor. Syndromet debuterar vanligen i medelåldern, men förekommer även i andra åldrar. Forskare har hittat vissa gener som ger en ökad risk att drabbas av båda formerna av SS. Troligen krävs det också någonting som utlöser syndromet. En teori är att denna utlösande faktor kan vara ett virus. Symtom Symtomen kommer dels från körtlar som utsöndrar sitt sekret via en kanal, så kallade exokrina körtlar, dels från andra delar av kroppen. Symtom som är kopplade till exokrina körtlar: Ögon Ögonen känns grusiga och svider. Ibland kliar de och är känsliga för ljus. Rodnad är mindre vanligt men förekommer. Tillståndet beror på dålig tårproduktion. Näsa Nästorrhet är ett mycket vanligt symtom och upplevs som obehag och nästäppa nattetid. Vissa har också lättare för att blöda näsblod. Mun och svalg Muntorrheten kan medföra allt ifrån känslighet för kryddad mat till svårigheter att svälja torr mat, som knäckebröd, utan att dricka något till. I svårare fall får man besvär med att tungan fastnar i gommen nattetid. Problem med karies och tandlossning är vanliga. Även svamp i munnen (torsk i dagligt tal) förekommer. Torrhet i svalget ger sväljningssvårigheter samt heshet och torrhosta om besvären sitter längre ner. Slidan och penis Torrhet i slidan kan medföra upprepade svampinfektioner och smärta vid samlag. Hos män kan torrhet under förhuden leda till smärtsamma sår och sprickor. Huden Blir vanligen torr vid SS och dessutom känslig för sol. Vid primärt SS kan en minoritet drabbas av små, punktformiga blödningar (kallas petekier) på underben och lår. Ibland kan blödningarna kännas som en upphöjning eller knottrighet. Efter några dagar försvinner de men kan efterlämna små bruna fläckar. Bukspottskörtel och magsäck Inflammation i bukspottskörteln (pankreatit) leder till bristande matsmältning och försämrat upptag av näringsämnen från tarmen. Pankreatiten är dock sällan farlig vid SS. Slemhinnan i magsäcken kan angripas vilket medför dåligt upptag av vitamin B12. Det kan leda till anemi som kräver behandling. Njurar I upp till en tredjedel av fallen vid primärt SS finns en påverkan på utsöndringen i njurarna. Det leder till en ökad risk för njursten. Symtom som inte kommer från exokrina körtlar innefattar: Trötthet Ett av de allra största besvären för patienter med SS är kronisk trötthet. Den varierar mycket från individ till individ. Tröttheten beror delvis på sjukdomen, men troligen även på dålig sömnkvalitet på grund av att man vaknar under natten med muntorrhet och måste upp för att dricka. Muskler och leder Muskelsmärtor är vanliga och liknar de som ses vid fibromyalgi. Även lederna kan göra ont men det handlar sällan om artrit. Raynauds fenomen Lungor Det är relativt vanligt med astmaliknande symtom hos SS-patienter. Det beror på en inflammation i de små yttersta luftblåsorna (alveolerna). Det kan även uppstå en inflammation i den hinna som omsluter lungorna (pleura). Detta ger smärta vid andning. Liknande inflammation kan även ske i hinnor runt andra organ som hjärta och buk. Nerver Om nervsystemet drabbas visar det sig som nedsatt känsel, domningar och smärtor, oftast i benen. Så här ställs diagnosen På grund av de mycket varierande symtomen söker patienterna ofta hjälp hos många olika typer av läkare, optiker och tandläkare innan diagnosen misstänks. För diagnos av SS krävs, utöver typiska symtom, en del specialundersökningar: Mätning av salivproduktion i vila och under tuggstimulering. Biopsi från läppsalivkörtel. Mätning av torrhetsgrad i ögonen. Olika tester finns. Särskilda autoantikroppar, anti-ssa och anti-ssb, används för att stärka diagnosen men är inte typiska för sjukdomen. Samtidig förekomst av annan reumatisk sjukdom kan göra att diagnosen sekundärt SS ställs. Så går det för patienterna Sjukdomen utvecklar sig ofta långsamt och växlar mellan bra och dåliga perioder. De största besvären brukar vara de torra slemhinnorna, tillsammans med ledbesvär och trötthet. Den stora majoriteten (70-80 %) utvecklar inga symtom från inre organ. Det finns inte heller några studier som visar att SS-patienter skulle ha en kortare livslängd än andra. Däremot finns en ökad risk för tumörsjukdom i lymfsystemet vid SS, framför allt vid den primära formen. Det är därför viktigt med regelbundna kontroller. 16 Reumatikertidningen

5 Tandvårdskostnader och ersättningar medicinsk tandvård, och den vanliga allmänna tandvården Foto: commons.wikimedia.org Medicinsk tandvård Inom landstingens särskilda tandvårdsstöd, den del som kallas Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, kan patienter med Sjögrens syndrom få viss tandvård till läkarvårdstaxa. Denna tandvård kan utföras av den tandläkare patienten väljer, såväl privat som inom Folktandvården. För att få tandvården subventionerad krävs att man har fått diagnosen Sjögrens syndrom av en reumatolog, och att man har visat på muntorrhet enligt vissa kriterier (salivmängden får inte överstiga ett visst värde efter tuggstimulering, respektive i vila). Uppfyller man dessa kriterier får man alltså en del av tandvården till samma taxa som läkarvård (140 kr/besök, priset kan variera mellan olika landsting). Den behandling som är rabatterad är bastandvård, som förebyggande behandling, lagningar etc., men bara den behandling som överstiger det normala behovet av tandvård under ett år och som kan knytas till muntorrheten. I vissa fall ersätts även protetiska ersättningar som kronor och broar. Socialstyrelsen fastställde i mars 2004 det normala behovet av tandvård till 1 undersökning, 2 tandhygienistbesök och 2 lagningar per år. Innan mars 2004 fick man ersättning för alla undersökningar, lagningar etc. men så är alltså inte fallet längre. Vissa landsting har valt att ändå ha kvar den allmänna generösare ersättningen, där även de första undersökningarna och lagningarna ingår, men många landsting har följt de nya striktare reglerna, bland dem Stockholms läns landsting som Reumatikertidningen har pratat med. Ersättning för tandlossning ingår inte. så har det från 1 juli i år skett en förändring när det gäller ersättning, i och med den nya tandvårdsreformen. Det är den allmänna tandvårdens priser som gäller för reumatiker som inte har diagnosen SS, men som kanske ändå har ökad muntorrhet och en ökad risk för karies, på grund av att de äter många olika mediciner. Dessa personer kunde innan den 1 juli i år få en förhöjd ersättning på grund av följder av sjukdom, men den förhöjda ersättningen har tagits bort i och med den nya tandvårdsreformen. Nu gäller här alltså samma regler för personer med sjukdomstillstånd som för alla andra personer. Har du ett beslut på att du ska få förhöjd ersättning under en period, gäller det dock tills den perioden är slut. Läs mer om den nya tandvårdsreformen på nästa sida. Allmän tandvård för dig som inte har Sjögrens syndrom När det gäller priser för den vanliga, allmänna, tandvården inom Folktandvården och på privata tandläkarmottagningar Reumatikertidningen

6 Den nya tandvårdsreformen för allmän tandvård trädde i kraft 1 juli 2008 En visdomstand. Bild: commons.wikimedia.org Reformen gäller för personer från och med det år de fyller 20 år och uppåt och innehåller två olika delar: ett allmänt tandvårdsbidrag, en så kallad tandvårdscheck, och ett skydd mot höga kostnader. För barn och ungdomar som är yngre än 20 år är tandvården liksom tidigare gratis. Allmänt tandvårdsbidrag Allmänt tandvårdsbidrag, Tandvårdschecken, gäller för två år i taget. Den fungerar som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och kan användas för delbetalning hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Patienten behöver alltså inte hålla ordning på någon handling eller blankett. Den första tandvårdschecken blev tillgänglig den 1 juli 2008 och sedan kommer det fortlöpande en ny tandvårdscheck den 1 juli kommande år. Det går att spara högst två tandvårdscheckar (alltså två års stöd). Tandvårdsbidragets värde varierar beroende på ålder: Är du år är värdet 300 kr per år, och 600 kr under två år. Är du år är värdet på tandvårdsbidraget 150 kr per år, 300 kr under två år. Det tidigare högkostnadsskyddet för patienter som är 65 år och äldre har ersatts med det nya tandvårdsstödet. Är du 75+ är tandvårdsbidragets värde 300 kr per år, 600 kr under två år. Skyddet mot höga kostnader Skyddet mot höga kostnader ser ut som följande: För tandvård upp till kronor betalar du fullt pris. För tandvård på kronor får du 50 procent av kostnaden i ersättning. För tandvård över kronor får du 85 procent av kostnaden i ersättning. Referenspris och ersättningsgränser Hur mycket du får i ersättning vid höga kostnader genom högkostnadsskyddet har fastställts av regeringen i en statlig referensprislista över olika ingrepp. Detta för att ha fortsatt fri prissättning på tandvård, samtidigt som patienten ska kunna se hur hans/hennes tandläkare ligger i prissättning jämfört med andra tandläkare. En prisportal på Internet ska göra det lättare för allmänheten att kunna jämföra och kontrollera olika vårdgivares priser. Försäkringskassan har fått i uppdrag att utforma portalen som beräknas vara i drift vid årsskiftet 2008/2009. Obs! Alla ingrepp är inte ersättningsberättigade, läs mer under rubriken Jämförelse mellan gamla och nya bidragssystemet för allmän tandvård på sidan 20. Om tandläkarens pris motsvarar referenspriset, eller är lägre, är det detta pris som ligger till grund för ersättningen. Ligger tandläkarens pris över referensprislistan betalar du mellanskillnaden. En ersättningsperiod kan som längst vara 12 månader. Referensprislistan hittar du på sb/d/10161 i pdf:n i högra spalten som heter Förordning om statligt tandvårdsstöd (2008:193) (listan börjar på sidan 22 i fi len). Eftersom patienten får ersättning för 85 procent av den del av det sammanlagda referenspriset som överstiger kronor kan det ibland vara fördelaktigt att börja en ny 18 Reumatikertidningen

7 Referenspriser Referenspriser avgör hur stor ersättning du får för olika ingrepp i och med den nya tandvårdsreformen. En prisportal på Internet ska göra det lättare för allmänheten att kunna jämföra och kontrollera olika vårdgivares priser. Försäkringskassan har fått i uppdrag att utforma portalen som beräknas vara i drift vid årsskiftet 2008/2009. Om tandläkarens pris motsvarar referenspriset, eller är lägre, är det detta pris som ligger till grund för ersättningen. Ligger tandläkarens pris över referensprislistan betalar du mellanskillnaden. En ersättningsperiod kan som längst vara 12 månader. Referensprislistan hittar du på: i pdf:n i högra spalten som heter Förordning om statligt tandvårdsstöd (2008:193) (listan börjar på sidan 22 i filen). Obs! Alla ingrepp är inte ersättningsberättigade, läs mer under rubriken Jämförelse mellan gamla och nya bidragssystemet för allmän tandvård på nästa sida. period i högkostnadsskyddet innan den förra är slut. På så sätt kan man genom att låta göra fler dyra åtgärder under samma period komma upp i kostnader som överstiger gränsen på kronor. Därmed behöver patienten betala en mindre del av kostnaderna själv. Om du som patient väljer att påbörja en ny ersättningsperiod innan den pågående har löpt ut ska din vårdgivare rapportera detta till Försäkringskassan i samband med att han/hon rapporterar in den första tandvårdsåtgärden som ska ingå i den nya ersättningsperioden. Om patienten väljer att använda det allmänna tandvårdsbidraget (tandvårdschecken) för att betala en del av kostnaden för en behandling dras bidraget av vid beräkningen av eventuell ersättning från högkostnadsskyddet. Tandvårdsåtgärder som påbörjats före den 1 juli 2008 ersätts inte i det nya tandvårdsstödet. För dem gäller äldre ersättningsbestämmelser. Källor, och läs mer om tandvårdsreformen på bland annat: 1. under I behov av tandvård. 2. På före detta Läkemedelsförmånsnämndens webbplats 3. Läs hela utredningen kring tandvårdsstödet på: En bra värklindring behöver inte vara dyr! SVENKO Mjukfibermadrass SVENKO mjukfiberprodukter är tillverkade av silikoniserad polyesterfiber. Madrassen har funnits på marknaden i över 20 år och används mycket av privatpersoner med smärtproblem, inom hemsjukvården och på äldreboenden. Madrassen är lätt att rulla ihop och ta med sig. SVENKO bas max 75 kg, ca 6 cm hög SVENKO plus max 100 kg, ca 11 cm hög Vi erbjuder även SVENKO tredelad, SVENKO i fodral, sittdyna, hälskydd samt madrasskydd. Tvättas i 60 samt torktumlas stryktorr. Placeras ovanpå befintlig standardmadrass. Ring och beställ eller sänd in talongen idag! 14 dagars öppet köp! Jag beställer härmed: bas 80 cm bred á 1 191,- plus 85 cm bred á 1 404,- bas 90 cm bred á 1 191,- plus 105 cm bred á 1 560,- bas 105 cm bred á 1 295,- plus 120 cm bred á 1 820,- bas 120 cm bred á 1 347,- tredelad 85 cm á 1 404,- priser inkl frakt (ev returfrakt ingår ej) NAMN: ADRESS: TEL: ArjoHuntleigh, Box 61, ESLÖV tel: fax: e-post: Reumatikertidningen

8 Röntgenbild av en amalgamfyllning. Foto: commons.wikimedia.org Jämförelse mellan gamla och nya bidragssystemet för allmän tandvård Om vi jämför den nya tandvårdschecken och skyddet mot höga kostnader, med den tidigare förhöjda ersättningen som man i vissa fall kunde få efter förhandsprövning (till följd av sjukdom), så ser det ut så här: Den tidigare förhöjda ersättningen innebar att den försäkrade fick ett dubbelt grundbelopp i bidrag. För en vanlig tandläkarundersökning som kanske kostade 600 kr utgick ett grundbelopp på 106 kr som ersättning för de som var yngre än 29 år, och i och med dubbleringen fick den försäkrade vid ett sådant besök 212 kr i bidrag. Denna princip gällde för alla åtgärder som beviljades förhöjd ersättning, d.v.s. att grundbeloppet dubblades. När det till exempel gällde en enkel enytsfyllning så var den vanliga ersättningen 91 kr men den försäkrade som beviljats förhöjd ersättning fick då 182 kr. För kronor, broar och proteser togs ett karensbelopp bort för dem som hade ett beslut om förhöjd ersättning. På så sätt blev en som sådan behandling som mest 3500 kr billigare. Med tandvårdschecken får du istället 300 kr per år, eller 150 kr per år, beroende på hur gammal du är. Går du många gånger till tandläkaren under ett år, utan att komma upp i den nya gräns som finns som skydd för höga kostnader, så kommer du alltså behöva betala mer nu. Men ska du göra stora ingrepp där du kommer upp i en kostnad på över 3000 kr på ett år, träder det nya skyddet för höga kostnader in, vilket gör att det blir billigare. Det finns dock restriktioner här som inte fanns förut. Har man tandproblem som orsakar infektion, värk och smärta, som gör det ganska svårt att tugga, tala och äta eller som påverkar ens utseende väldigt negativt, så ersätts behandlingarna. Kosmetiska ingrepp ersätts inte. Rotfyllning av visdomständerna ersätts inte heller. Har du tänder som är borta (tandluckor) eller tänder som behöver bytas som sitter i främre tandraden så ersätts dessa behandlingar. Men har du en tandlucka på tandplats 6 och bakåt (man räknar framifrån) så ersätts inte det ingreppet. Orsaken är att det anses gå ganska bra att äta tala och tugga med luckor långt bak i munnen samt att prognosen för behandlingar långt bak i munnen är sämre. Är man helt tandlös ersätts dock behandling i hela munnen och det med implantatskruvar som gör att tänderna sitter fast. Det är en mycket dyrbar behandling och ersätts i många andra fall av mer lössittande broar och kronor. Staten har valt att fokusera stödet till dem som saknar många tänder, och till dem som saknar tänder fram i munnen, där det syns. För personer som är 65 år eller äldre har det tidigare allmänna högkostnadsskyddet för äldre ersatts med det nya tandvårdsstödets skydd mot höga kostnader. För dessa personer innebär de nya reglerna att mindre omfattande protetiska behandlingar, till exempel en tandkrona eller en bro, blir något billigare. För mer omfattande protetiska behandlingar, till exempel större implantatbehandlingar, förändras inte priset i någon större utsträckning för de allra flesta. För personer 65 + som tidigare hade förhöjd ersättning så blir dock protetiska behandlingar lite dyrare. 20 Reumatikertidningen

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE MUNHÄLSA 23 APRIL 2006 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET APRIL 2006 FLUORTANTEN ÄR TILLBAKA

Läs mer

Tänder. tarmcancer. borstning, stålar och tandagnisslan. Jag går igång på socker. Kiss i sängen när barnen inte blir torra. för Stockholms län

Tänder. tarmcancer. borstning, stålar och tandagnisslan. Jag går igång på socker. Kiss i sängen när barnen inte blir torra. för Stockholms län nr 1 2013 för Stockholms län Babben Larsson: Jag går igång på socker Kiss i sängen när barnen inte blir torra tarmcancer Tidig upptäckt räddar liv Tänder borstning, stålar och tandagnisslan Notiser Har

Läs mer

1500 tandläkare till din tjänst

1500 tandläkare till din tjänst annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Munhälsa MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SYDSVENSKAN JUNI 2008 Möt sommaren med ett bländvitt leende! Läs mer sid 6-7 Vad innebär

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Kommunal om tandvårdsfrågan

Kommunal om tandvårdsfrågan 1 Kommunal om tandvårdsfrågan En rapport av Yeshiwork Wondmeneh www.kommunal.se 2 KOMMUNAL OM TANDVÅRDSFRÅGAN Innehåll Inledning 3 Den avskaffade tandvårdsförsäkringen 6 Vilken framtid har tandvården?

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Tandlösa tandvårdsstöd

Tandlösa tandvårdsstöd Rapport 2015:3 Tandlösa tandvårdsstöd En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Riktlinjer för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Utgiven av Föreningen BraVå Uppdaterad och reviderad maj 2010 Uppdaterad 2011-04-05 (Ändring gjord på sid 49) Utgiven av Föreningen

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin vårdguiden nr 3 2008 för Stockholms län Motionens mirakel världens bästa medicin Äldre & frisk så håller du dig pigg längre Impotens problemet ingen talar om Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll

Läs mer

Nytt namn & nummer. Säg aaah! Välj rätt fett. nr 4 2013. Terapi på nätet. Paddnacke eller sms-tumme? Ta det lugnt, det är krupp. Möt fyra som provat

Nytt namn & nummer. Säg aaah! Välj rätt fett. nr 4 2013. Terapi på nätet. Paddnacke eller sms-tumme? Ta det lugnt, det är krupp. Möt fyra som provat nr 4 2013 Stockholms län Terapi på nätet Möt fyra som provat Paddnacke eller sms-tumme? Läs om de moderna åkommorna Ta det lugnt, det är krupp Välj rätt fett Säg aaah! Nytt namn & nummer Notiser Lättare

Läs mer

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2006 På bettet hela livet om odontologisk vetenskap i Umeå En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Granulomatös polyangit

Granulomatös polyangit Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - av Ann Knight utgiven av Reumatikerförbundet1 Innehåll inledning Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - en orientering för

Läs mer

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö.

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Ur The Sjögren s Syndrome Survival Guide, med tillåtelse av författarna Teri R.Rumph, Ph.dr och Kathy Morland Hammit, f.d. ordf.

Läs mer

Var står våra politiker?

Var står våra politiker? apnéföreningen stockholm nummer 3, årg 7 www.apneforeningen.se september 2014 Vad är sömnapné? ömnapné innebär att man slutar andas långa stunder medan man Ssover, vilket beror på att musklerna i svalg

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer