Sysselsättning inom hotell och restaurang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sysselsättning inom hotell och restaurang"

Transkript

1 Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från RAMS gällande sysselsättningen inom Hotell-, restaurang- och cateringverksamhet m m, för år : 1 Jordbruksstatistisk årsbok 2010 med data om livsmedel, Jordbruksverket och SCB, s 266.

2 I tabellen kan man utläsa att av de totalt personerna som arbetar inom branschen är 54 procent kvinnor och 46 procent män en jämn könsfördelning alltså. Den största delen av dessa personer arbetar inom delbranschen Hotell-, restaurang- och barverksamhet (exkl hotell utan restaurang) drygt personer. Av dessa är knappt 53 procent kvinnor. Ser man istället på den andra, betydligt mindre delbranschen, Drift av personalmatsalar, catering och centralköksverksamhet, ser vi att delbranschen har en ojämn könsfördelning. Den domineras av kvinnor, som utgör drygt 68 procent av de drygt sysselsatta. SCBs siffror (2007): Antalet anställda vid hotell- och restauranger var år personer, enligt SCB 2. Av dessa var kvinnor och män. De motsvarar tillsammans 2,9 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i dagbefolkningen. Av de personerna var egna företagare och företagare i eget aktiebolag (ingen könsuppdelning finns på dessa uppgifter). Enligt Statistikdatabasen, Arbetsmarknad, SCB: Förvärvsarbetande anställda i åldern år efter yrke (SSYK 96) 3 : SSYK 96 Yrke Män Kvinnor Totalt 512 Storhushålls- och restaurangpersonal Köks- och restaurangbiträden Ju högre SSYK, desto lägre utbildningsnivå krävs. OFFENTLIGA SEKTORN (MAT INOM VÅRD, SKOLA, OMSORG) Enligt skriften Kommunal personal 2007 personalstatistisk undersökning 4, från SKL, sysselsätter kommunerna drygt 21 procent av alla förvärvsarbetande i riket. Av dessa arbetar som och som. Omräknat till heltidsanställningar/årsarbetare var det personer i november procent av anställningarna innehas av kvinnor. När vi söker efter personer som arbetar med maten inom kommuner, landsting och regioner vet vi att det finns flera som inte fångas i statistiken för måltidspersonal. De ingår i andra yrkeskategorier som t ex på chefsnivå (Biträdande förvaltnings-, avdelnings-, kontors, områdeschef, byråinspektör eller Annan administrativ chef) eller inom kategorin Inköpare. Av de var 4 procent eller personer, måltidspersonal. Måltidspersonalen räknas till det tekniska området. Till måltidspersonal räknas: Ekonomiföreståndare/Dietist/Internatföreståndare, Första kokerska/kokerska tillika husmor, Kokerska, samt Ekonomi-/skolmåltidsbiträde. I tabellen nedan redovisas antal sysselsatta och helt lediga bland måltidspersonalen i kommunerna den 1 november 2007: Måltidspersonal kommunerna 2007 Månadsavlönade personer 93,9 % 6,1 % 81,9 % 81,3 % Ingen uppgift finns, men 2 Statistisk årsbok 2010, sid 283, källa RAMS. 3 Statistisk årsbok 2010: sid , källa Statistikdatabasen, Arbetsmarknad. 4 Kommunal personal 2007 personalstatistisk undersökning, SKL, s 7-8 och

3 Timavlönade personer 90,0 % 10,0 % Årsarbetare (stående 34,7 % 34,6 % Ingen uppgift finns, men vara tämligen lika för kvinnor och män personer 93,3 % 6,7 % 74,0 % 73,8 % Ingen uppgift finns, men årsarbetare 93,0 % 7,0 % Helt lediga personer 94,7 % 5,3 % Samma fakta uppdelat på yrkeskategorierna som nämns, redovisas i tabellerna nedan: Ekonomiföreståndare, dietist, internatsföreståndare, BSK , år 2007 Månadsavlönade 483 personer 90,9 % 9,1 % 92,2 % 91,5 % Ingen uppgift finns, men Timavlönade 13 personer 92,3 % 7,7 % Årsarbetare (stående 35,5 % 36,8 % Ingen uppgift finns. Liten population (1 man). 496 personer 90,9 % 9,1 % 90,7 % 90,1 % Ingen uppgift finns, men 450 årsarbetare 406 kvinnor (90,2%) 44 män (9,8 %) Helt lediga 6 41 personer 90,2 % 9,8 % 1:a kokerska, kokerska tillika husmor, BSK 5 Helt lediga = månadsavlönad personal som är helt ledig under minst 30 dagar under oktober november, t ex 6 Helt lediga = månadsavlönad personal som är helt ledig under minst 30 dagar under oktober november, t ex

4 030206, 2007 Månadsavlönade personer 89,2 % 10,8 % 92,6 % 92,0 % Ingen uppgift finns, men verkar män ha en något. Timavlönade 58 personer 82,8 % 17,2 % Årsarbetare (stående 36,1 % 36,1 % Ingen uppgift finns, men vara lika för kvinnor och män personer 89,0 % 11,0 % 91,1 % 90,5 % Ingen uppgift finns, men årsarbetare 1698 kvinnor (88,4 %) 222 män (11,6 %) Helt lediga personer 91,9 % 8,1 % Kokerska, BSK , 2007 Månadsavlönade personer 91,4 % 8,6 % 86,2 % 85,6 % Ingen uppgift finns, men Timavlönade 900 personer 84,1 % 15,9 % Årsarbetare (stående 34,8 % 33,9 % Ingen uppgift finns, men vara något högre för män personer 90,6 % 9,4 % 81,1 % 80,8 % Ingen uppgift finns, men årsarbetare (90,3 %) 711 (9,7 %) Helt lediga personer 92,6 % 7,4 % 7 Helt lediga = månadsavlönad personal som är helt ledig under minst 30 dagar under oktober november, t ex 8 Helt lediga = månadsavlönad personal som är helt ledig under minst 30 dagar under oktober november, t ex

5 Ekonomi- och skolmåltidsbiträde, BSK , 2007 Månadsavlönade personer 96,0 % 4,0 % 77,7 % 77,4 % Ingen uppgift finns, men verkar män ha en något. Timavlönade personer 91,4 % 8,6 % Årsarbetare (stående 34,7 % 34,7 % Ingen uppgift finns, men vara lika för kvinnor och män personer 95,0 % 5,0 % 68,4 % 68,5 % Ingen uppgift finns, men kvinnor verkar ha en något än män årsarbetare (95,2 %) 630 (4,8 %) Helt lediga personer 96,1 % 3,9 % Enligt rapporten Landstingsanställd personal 2007 personalstatistisk undersökning från SKL sysselsätter landstingen och regionerna sex procent av samtliga förvärvsarbetande i riket. Av dessa arbetar ca som och Omräknat till heltidsanställningar, det vill säga faktiska årsarbetare var det i november Kvinnorna är tydligt överrepresenterade bland de anställda i landsting och regioner. Av de utgör kvinnorna 81 procent. I tabellen nedan redovisas antal anställda individer () totalt och i yrkesgruppen Ekonomiföreståndare, kökspersonal: Befattningsområde Ekonomiföreståndare, kökspersonal Totalt Medelålder Antal Andel kvinnor Andel män Kvinnor Män ,1 % 10,9 % 47,9 år 42,7 år individer ,0 % 19 % 46,5 år 45,7 år individer 9 Helt lediga = månadsavlönad personal som är helt ledig under minst 30 dagar under oktober november, t ex

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet

Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Företagsledarna i Sverige Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet Fredrik W. Andersson Jan Andersson 1 1.

Läs mer

Innehåll. Förord. Befolkning... 3. Hälsa... 9. Utbildning... 14. Barn och familj... 24. Förvärvsarbete... 32. Inkomst... 51. Kriminalitet...

Innehåll. Förord. Befolkning... 3. Hälsa... 9. Utbildning... 14. Barn och familj... 24. Förvärvsarbete... 32. Inkomst... 51. Kriminalitet... Innehåll Befolkning... 3 Hälsa... 9 Utbildning... 14 Barn och familj... 24 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 51 Kriminalitet... 59 Makt och inflytande... 65 Producerad av SCB samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap 1 Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat

Läs mer

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013 Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper November 2013 Niklas Linder, VD Telefon 08-514 905 91 E-post niklas.linder@datadia.se Kvinnors representation inom operativ ledning av företag och organisationer

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation Grupp 4 Media, journalistik och information 213a Medieproduktion, allmän utbildning 213d Illustration, reklam, grafisk formgivning

Läs mer

Statistik 2013:4. Löner inom den privata sektorn 2012

Statistik 2013:4. Löner inom den privata sektorn 2012 Statistik 2013:4 Löner inom den privata sektorn 2012 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan Statistiska centralbyrån 2015 Report 2015:1 Establishment

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer