2/2013 BREDBAND. 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg. Hela Sverige ska leva! 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/2013 BREDBAND. 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg. Hela Sverige ska leva! 1"

Transkript

1 2/2013 BREDBAND 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg Hela Sverige ska leva! 1

2 Innehåll Intervju 2. INTERVJU 3. Tema BREDBAND Bättre stöd på gång? 4. Tema BREDBAND 117 föreningar i stöd-kö 5. Tema BREDBAND Gotländsk fiberväckelse 6. FRÅN HELA SVERIGE Små skolor blir större 7. NYHETER I KORTHET Årets Länsbygderådsenkät 8. FRÅN NORR TILL SÖDER Hallå där, Inez A lokala grupper som skapar hållbara och företagsamma bygder i hela Sverige. Hela Sverige ska leva Stortorget 7, 1 tr Stockholm Du hittar oss även på Facebook Twitter YouTube Ansvarig utgivare: Staffan Bond Redaktör: Karin Wenström Telefon: Skribenter: Karin Wenström och Björn Lundbeck Layout: Linjalen Tre.Noll Omslagsfoto: Jan-Erik Eriksson Tryckeri: AlltryckPlus, Lysekil Vårt papper, Galeri Art Silk, är PEFC-märkt och klimatkompenserat. Grattis Åse och Staffan, våra två nya ordförande Åse Blombäck kommer från Båtskärsnäs i Norrbotten och sitter sedan 2007 i Hela Sverige ska levas styrelse. Åse är även ordförande i Hela Sverige ska leva Norrbotten och har haft flera styrelseuppdrag i organisationer som står oss nära, exempelvis Coompanion Norrbotten, Hushållningssällskapet Norr/Västerbotten och Social Ekonomi i övre Norrland. Hur känns det? Det är ju en otrolig förmån att få företräda en organisation med så mycket kompetens. Det känns både spännande och otroligt stimulerande att få jobba med de här viktiga frågorna om hur hela Sverige ska leva. Vad brinner du för? Min absoluta hjärtefråga är bygga strukturer så att lokalsamhället är med i planeringsprocesserna som rör samhällsutvecklingen. Det gäller översiktsplanering med kommunen, men också planering av hur vi ska använda våra naturresurser och hur kollektivtrafiken ska fungera. Vi har också ett antal utmaningar, som också är möjligheter. Jag tänker på omställningsfrågorna och behovet av lokalt kapital för investeringar. Men också problemet med att så många ungdomar inte återvänder till sina uppväxtbygder. Vad är styrkan med byarörelsen? Styrkan med byarörelsen är entreprenörstänket och kreativiteten. Människorna i byarörelsen har ett innovativt tänk, ser möjligheter och hittar lösningar. Staffan Nilsson är jordbrukare med mjölkproduktion från Svågadalen i Hälsingland. Han var ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén perioden Han är också ledamot av Centerpartiets internationella stiftelse. Staffan har ett förflutet inom flera av våra medlemsorganisationer: LRF, Studieförbundet Vuxenskolan och Hushållningssällskapet. Hur känns det? Jättekul att vara medordförande, för vi är ju två, och det tycker jag är bra. Jag ser mycket fram emot att komma tillbaka till ett nationellt perspektiv. Vad brinner du för? Jag brinner för mycket, men något jag tycker är extra viktigt är fördjupad demokrati och lokal utveckling, de är absolut viktigast för att motverka alla koncentrationskrafter. Jag ser det utifrån ett europeiskt perspektiv, de är betydelsefulla i alla EUs medlemsländer. Jag ser ingen motsättning mellan lokal utveckling och att inom EU stärka den inre marknaden och ha ett starkare samarbete. Vad är styrkan med byarörelsen? Styrkan med byarörelsen är att den bygger på eget engagemang och egna aktiviteter. Många gånger bortom och bredvid partipolitiken. Man kan inte bara vänta på att någon annan ska initiativ. Men vi måste också som riksorganisation sätta frågorna på dagordningen i riksdag och regering. En politik för hela Sverige är inget särintresse! 2 Hela Sverige ska leva!

3 Tema BREDBAND Bättre stöd på gång? För närvarande finns det ungefär 800 byanät i Sverige, alltså fiberföreningar som antingen gräver för fiberbaserat bredband eller har färdiga nät. Men de kommer att bli fler. Bredbandsforum räknar med att antalet inom några år kan uppgå till stycken om folkrörelsen håller i sig. Skälet är att om landsbygdsborna vill ha bredband så måste de gräva själv. Det finns i nuläget inget annat sätt på de ställen där marknaden inte är intresserad. Om byn gör det själva kan kostnaden halveras jämfört med om en telekomoperatör står för byggnationen, säger Patrik Sandgren på Bredbandsforum. Som nätägare kommer dessa föreningar att få ett stort ansvar. Medlemmarna säger upp sina andra abonnemang i telefoni, bredband och tv, och litar på att nätet fungerar. Allt fler viktiga tjänster kommer att finnas i nätet, exempelvis larmanordningar och då gäller det att nätet inte går ner. Och går det ner måste det kunna återställas snabbt, säger Lars Björkman som arbetat med seminarieserien Fiber till byn i fler år. Byanätsgruppen lämnar slutrapport Fiberföreningarna kommer att behöva stöd av olika slag, både i starten och när nätet är igång. Bredbandsforums arbetsgrupp, Byanätsgruppen, har undersökt vad som kan göras för att underlätta för fiberföreningarna. En slutrapport lämnas till Bredbandsforums ordförande it-minister Anna-Karin Hatt i slutet av maj. Bland förslagen finns önskemål om en officiell samlingspunkt för all information, att inrätta en helpdesk för att hantera byanätsfrågor, enhetliga stödregler i hela Sverige och att befria byalagen från ansvaret för marknadsanalyser. Genomförs förslagen, blir det betydligt enklare för byalag och fiberföreningar att ordna bredband på egen hand. Det viktigaste är att fiberföreningarna inte behöver uppfinna hjulet igen. De måste lätt kunna få hjälp och stöd av en helpdesk när de behöver det, säger Åsa Odell, ordförande i Byanätsgruppen. Åsa poängterar också betydelsen av det lokala ledarskapet. Förutsättningen för att bredband på landsbygden ska bli verklighet är att någon eller några lokalt tar ett ledarskap. Finns inga sådana initiativ så blir det inget bredband. Ni har många förslag till förbättringar, tror du att ni får igenom era förslag? Vi har ju högt ställda mål för bredbandstillgång i Sverige, och då är det byanät som gäller på stora delar av landsbygden. Så jag har gott hopp om att Anna-Karin Hatt kommer att lyssna på det vi föreslår, säger Åsa Odell. Invånarna vid Munkbysjön gräver för fiber. Foto: Jan-Erik Eriksson Ta vara på bygdernas engagemang Hela Sverige ska leva deltar i Byanätsgruppen och Staffan Bond, verksamhetschef hoppas också att Anna-Karin Hatt tar till sig, och genomför förslagen. De underlättar för fortsatt byggande och med de stöden i ryggen vågar säkert många fler grupper bilda fiberföreningar och arbeta för ett byanät, säger Staffan Bond och poängterar betydelsen av det ekonomiska stödet. Nu finns ett engagemang i bygderna och det gäller att ta vara på det. Det är oerhört angeläget att arbetet och engagemanget inte avstannar på grund av att det saknas centrala medel för fortsatt grävande. Det är också viktigt, precis som Byanätsgruppen säger, att pengar garanteras långsiktigt i ett mer kontinuerligt flöde och inte så oförutsägbart och ryckigt som nu. På Bredbandsforums hemsida finns dokumentationer och delrapporter som utgör grunden för slutrapporten. www. bredbandivarldsklass.se/ under Våra arbetsgrupper/ Byanätsgruppen. All information om byanät samlas också på Så tycker Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva driver tillsammans med andra aktörer frågan om en gemensam så kallad helpdesk som ett stöd till fiberföreningarna. På sikt kan en nationell förening behövas som stöd för byanäten. Vi tar gärna ett delansvar för etableringen av en sådan förening. Redan nu har flera fiberföreningar gått med som medlemmar hos oss. Vi anser att det bästa är att föreningarna behåller ägandet över nätet och därmed kontrollen över hur det används och utvecklas. Föreningarna måste få bra stöd för att även ta hand om drift och underhåll ifall de väljer det. Den viktiga dokumentationen I hela byanätsprocessen är koncensus ett nyckelbegrepp. Eftersom minnet är kort bör ni se till att alla beslut och överenskommelser är väl dokumenterade och protokollförda. Var noga med att reglera villkor som till exempel utträde ur föreningen, och villkor för anslutning i efterhand. Hela Sverige ska leva! 3

4 Tema BREDBAND 117 fiberföreningar i stöd-kö i Västra Götaland På många håll i Sverige pågår ett ambitiöst samarbete mellan kommuner och landsbygdsbefolkning. I Västra Götaland, exempelvis, har regionen hittat en bra morot för bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Hela 117 fiberföreningar i kö för att få stöd till bredbandsbyggnad, enligt länsstyrelsen i Västra Götaland. Här finns cirka 50 kommuner och många har en bredbandsstrategi, eller arbetar på en, berättar Helena Ingvarsson, handläggare på länsstyrelsen. Om kommunen har en bredbandsstrategi så kan de få ekonomiskt stöd av regionen för att utöka stomnätet och därmed minska anslutningsavståndet för byanäten, berättar Helena. Och det har uppenbarligen tagit skruv. En av kommunerna i Västra Götaland är Munkedal och de var tidigt ute. Tio fiberföreningar är bildade och kommunen stöttar dem, bland annat genom att bygga ut stomnätet. Näringslivs- och landsbygdsutvecklare Jan-Erik Larsson kallar regelbundet alla fiberföreningar till möte för att diskutera vad som är på gång. Ibland bjuds externa aktörer in. Dessa träffar innebär ett erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Syftet är att samordna och koordinera aktiviteter för att hålla nere kostnaderna. Nu är fiberföreningarna på väg in i förvaltningsfasen och diskussionerna handlar allt mer om att bilda en paraplyorganisation för upphandlingar, administration, support, service och annat som bättre hanteras gemensamt, berättar Jan-Erik. Andra kommuner som utmärker sig är Svenjunga och Borås. Modellen med byalagsledd utbyggnad som sprider sig över landet, började i Norrland. Att Norrland var först ut på plan berodde på att många bygder, som Tavelsjö, var snabba att satsa på fiberbaserat bredband och kommunerna insåg att kostnaderna kunde reduceras om lokalbefolkningen engagerades i arbetet. Genom samordning av resurser och ett lokalt ledarskap, det vill säga initiativ och engagemang från boende i byar i inlandet, blev det möjligt att bygga bredband och skapa regionala kluster. På Gotland har regionen bestämt att hela Gotland ska ha tillgång till fiberbaserat bredband. Läs mer om det på nästa sida. Engagemang ökar chansen till stöd I år finns 800 miljoner avsatta till stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Pengarna är till stor del redan intecknade och hanteras av länsstyrelserna. Just nu pågår en diskussion om medel ska avsättas även i det kommande landsbygdsprogrammet ( ). Jordbruksverket har föreslagit en satsning på 3,2 miljarder, men det är osäkert om dessa pengar verkligen kommer att anslås. Hur mycket stöd som kommer att finnas framöver beror till stor del på landsbygdsborna själva, anser Patrik Sandgren på Bredbandsforum, som uppmanar landsbygdsbor som vill ha bredband att organisera sig och visa intresse för frågan. Ni måste visa engagemang. Finns det engagemang så ökar sannolikheten att medel avsätts till bredbandsutbyggnad, finns inget intresse används statens pengar på annat sätt. Det finns en folkrörelse för att bygga bredband i Sverige och den är skälet till att det idag finns pengar till utbyggnaden, säger Patrik. Läsvärt om hur ni går till väga Broschyren Bredband på landsbygden från Bredbandsforum är en bra handbok. Den bifogas det här nyhetsbladet. Coompanion har också gjort en bra handbok, Handbok för fibernätsföreningar, om att bilda ekonomisk förening och gräva själv. Du hittar en elektronisk version på vår hemsida, www. helasverige.se. Stiftelsen Folkets Hubb har tagit fram en Bredbandskokbok för alla som vill veta mer och bygga bredband. www. bredbandskokboken.se/om/ Alla ska med? I en bygd finns ofta ett eller ett par hus som ligger avsides och vars anslutning kostar betydligt mer än genomsnittets. De flesta föreningar arbetar efter devisen alla ska med och vi är beroende av varandra. Lars Björkman, Fiber till byn, tipsar om två modeller för hur medlemmarna kan bära kostnaderna. 1. Alla delar lika på alla kostnaderna, alltså både för det gemensamma stomnätet, och för att ansluta de individuella husen till det gemensamma nätet oavsett avstånd. Kostnaderna för avsides liggande hus utslaget på alla fastigheter brukar bli relativt låg och en solidarisk hantering av kostnaderna brukar gynna samverkan i längden. 2. Är kostnaden för att ansluta avsides liggande hus betydande, kan man komma överens om en fördelningsnyckel. Alla betalar lika mycket för det gemensamma stomnätet och sedan betalar husägarna en avgift som är beroende av avståndet från huset till inkopplingspunkten för nätet. Genom att använda intervall, exempelvis meter, meter, går det ofta att hitta lösningar som fungerar för alla. 4 Hela Sverige ska leva!

5 Tema BREDBAND Larv och Längjum valde egen väg I byarna Larv och Längjum i Vara kommun valde man en egen väg i bredbandsfrågan. Byarna tackade nej till kommunens erbjudande om samarbete eftersom det innebar att kommunen skulle bli ägare till stamnätet i föreningens nät. Istället beslutade Larv Längjum Fiber Ekonomisk Förening att gräva i egen regi och därmed få ägarskap till hela nätet i sitt geografiska område. Anne Mousa Ståhl är ansvarig för Region Gotlands bredbandsstrategi. Gotländsk fiberväckelse Intresset för fibergrävning har spridit sig som en väckelserörelse på ön, förklarar Anne Mousa Ståhl, ansvarig för Region Gotlands beslutade bredbandsstrategi. Den innebär att samtliga bebyggda fastigheter på den gotländska landsbygden ska ha fiber senast Regionen har avsatt kronor per fastighet, totalt 45 miljoner kronor, till satsningen. Även de fritidsbostäderna får vara med och dela på fiberkakan. På Gotland lever sockenbegreppet. Därför har ansvaret för grävningen lagts på sockennivå. Varje fastighet ställer upp med tre gratis dagsverken. En tredjedel av öns 92 socknar har redan grävt färdigt och lagt ner fiber. En tredjedel gräver för fullt och den återstående tredjedelen beräknas gräva nästa år. Att socknarna tar ansvaret är perfekt, enligt Anne Mousa Ståhl. Alla känner alla så det är lätt att få folk att ställa upp. Dessutom är Gotland en utpräglad lantbruksbygd, och just lantbrukarna har visat ett väldigt stort intresse. Ett av pilotprojekten på Gotland var FLL Fiber (FLL) som omfattar socknarna Fardhem, Linde, Lojsta och Gerum med 300 anslutna fastigheter. Hela nätet, som varit i drift sedan slutet av 2011, ägs och drivs av FLL Ekonomisk förening. FLL:s ordförande, Tommy Andersson, anger två skäl till nätägandet: Vi vill ha kontroll över kostnaderna. Dessutom har vi möjlighet att gå samman med flera föreningar och hjälpas åt med driften. Varje ansluten fastighet har betalat kronor i insats till den ekonomiska föreningen. För telefoni, bredband och TV betalar sedan varje hushåll 350 kronor i månaden till föreningen. Avgiften täcker gott och väl FLL:s driftkostnader. Läs mer på: och Grävningen är nu i det närmaste klar och projektledaren Alf Bonander ser enbart fördelar med det egna initiativet. Nu får vi full bestämmanderätt över ett komplett nät inklusive stam. Vi har därmed full frihet att samarbeta med olika parter och är inte låst till någon. Medlemmarna satsar pengar i sitt eget kompletta nät. Vill vi sälja nätet så får vi tillbaka våra satsade pengar. Finansieringen har skett med hjälp av bidrag från länsstyrelsen samt Post & Telestyrelsen (PTS) med totalt 3,8 miljoner kronor. Anslutningsavgiften blir enligt kalkylen cirka kronor per hushåll, men den kommer att bli lägre tack vare att så många har anslutit sig. I dagsläget är mer än 380 hushåll anslutna, vilket motsvarar drygt 90 procent av det totala antalet fastboende inom föreningens område. Entreprenören som utför hela byggnationen har ett totalansvar vid eventuella missöden. Den kanske betydelsefullaste följden av projektet ligger emellertid på det mellanmänskliga planet. Folk har blivit positiva och sammanhållningen i byarna har förbättrats, säger Alf Bonander. Läs mer på Alf Bonander vid sin dator med internetuppkoppling. Foto: Jan-Olof Andersson Lite bredbandsstatistik I Sveriges städer har cirka 50 procent tillgång till fiber och därmed 100 Mbit/s. På landsbygden är andelen endast 10 procent. Hela Sverige ska leva! 5

6 Från Hela SVERIGE Orterna som deltog var Harads i Norrbotten, Svågadalen i Hälsingland och Lövsta Lärcenter på Gotland. Bilden är från Svågadalen. Foto: Mats Erixon. Små skolor blir större med nya tekniken En dag i februari kopplades tre av orterna som deltar i vårt skolprojekt ihop via smartboards, webbkameror, paddor och liknande för att känna på tekniken och testa metoder för distansundervisning. Det blev en rolig och lärorik dag tycker Lotta Gröning som arbetar på uppdrag inom projektet och som deltog från Gotland. Man kan säga att det var en första kontakt med hur det är med distansundervisning, säger Lotta som tycker att distansundervisning är alldeles fel ord. Det kan ju inte bli närmre! Det är ju bara att kliva in bakom kameran så syns man. Hela världen kan ju kliva in där. Vill eleverna läsa kinesiska så är det ju bara att kontakta en lärare i Kina och koppla upp. För närvarande är det förbjudet att nätundervisa i andra ämnen än hemspråk. Dessutom finns en utredning som vill cementera den här lagstiftningen ytterligare. Argumentet är att det inte finns någon forskning, men vi jobbar stenhårt med den här frågan på alla fronter, säger Lotta. Läs mer om projektet Små skolor i utveckling på vår hemsida Hon ser enorma möjligheter för både små och stora skolor. Är klassen för liten kan man komplettera med elever på nätet. En stor del av undervisningsmaterialet kan ligga på nätet, vilket sparar tryckkostnader och man kan lätt uppdatera materialet. Ett stort problem är enligt Lotta att lagstiftningen inte hänger med. Diskussion pågår i Svågadalen. Foto: Mats Erixon. På gång Dags för nordisk lokalekonomikonferens Vi introducerade regionala lokalekonomikonferenser i år och vid det här laget är de alla genomförda. Nu återstår den nordiska konferensen i Åre juni med rubriken Living Local Economies. Hit kommer både svenska och internationella gäster. Sista anmälningsdag är den 24 maj. Läs mer på Framtidslandet i Orsa Mässa för hållbar utveckling i Orsa. Seminarier, workshops, diskussioner, med mera. Tio teman, bland annat lokal mat, samhällsomställning och ekoturism. Företag med ekologiska, etiska och miljövänliga varor deltar också i mässan. Mässan pågår den juni. Omställning Sverige och Länsbygderådet i Dalarna är medarrangörer. Läs mer på 6 Hela Sverige ska leva!

7 Från Hela SVERIGE Årets länsbygderådsenkät har landat Den ger en mycket bra bild av situationen för våra 24 länsbygderåd som arbetar med lokal utveckling på sin nivå. Här kommer lite färska fakta. Hälften av länsbygderåden har sina kanslilokaler i ordföranden/ kanslistens/sekreterarens hem. Övriga har sitt kansli i annan organisations lokaler eller hyr i separat kontorslokal. Flertalet länsbygderåd är delaktiga i myndigheternas arbete genom nätverk och speciella samverkansgrupper och mer än hälften deltar i gemensamma projekt och är remissinstanser. Nära hälften är rådgivande. Nästan alla länsbygderåd är engagerade i projekt vilket innebär att man i vissa regioner omsätter mycket stora belopp. Deras deltagande i projektverksamhet med stöd av strukturfondsmedel m.m. visar att deras betydelse på regional nivå har blivit allt större med åren. Flertalet samarbetar med något eller flera studieförbund. De som nämns är Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Studiefrämjandet, Sensus, Bilda och Medborgarskolan. Bland de mest prioriterade studieområdena nämns: media/ folkbildning, skype, omställning, historia/hembygdsforskning, samverkan kring landsbygdsutveckling, lokala frågor, mobilisering av människor på landsbygden, finansieringsfrågor, projekthantering, redovisning. Mer än hälften av länsbygderåden bedriver ett aktivt arbete för jämställdhet. Över hälften har uppnått Hela Sverige ska levas mål om minst 40 procent kvinnor respektive män i styrelserna. Några av önskemålen för framtiden är att återbäringen från vindkraften tillfaller berörd bygd. Att fiber dras till alla på landsbygden. Att banker och lantbrevbäring finns kvar. Gör landsbygden till en valfråga 2014 är en uppmaning! Enkäten i sin helhet kan läsas på vår hemsida Fotboll och landsbygdsutveckling I boken Fotfolket berättar Torsten Letser roligt, inkännande och kunnigt om fotboll och bygdeutveckling. Vi får träffa sju bygder och höra om bygdehistoria och nutidsvardag, med fotbollen som röd tråd. Boken kan köpas via Idus förlag. Var med och påverka politiken till nästa val När vi genomför Landsbygdsriksdagen i Gävleborg maj 2014 är det bara några månader kvar till riksdagsvalet. Vi ska använda det både inför och under landsbygdsriksdagen, och byarörelsen ska då bestämma vilka frågeställningar som är viktigast. I varje län kommer det under hösten 2013 att bli lokala processer inför landsbygdsriksdagen för att lyfta viktiga frågeställningar. Metoden vi ska använda kallas Open space, en metod som är kreativ, deltagarstyrd och har ett underifrånperspektiv. Just nu pågår rekryteringen av de som ska leda mötena. Under själva landsbygdsriksdagen anordnas ett Open spacemöte med alla landsbygdsriksdagens deltagare, vilket blir en av de större sådana möten som genomförts i Sverige! Vi återkommer med mer detaljerad information när det närmar sig. GÄVLEBORG MAJ 2014 Nyheter i korthet Hela Sverige ska levas årsmöte Vid årsmötet den 11 april valdes två nya ordföranden för Hela Sverige ska leva, Åse Blombäck, Båtskärsnäs och Staffan Nilsson, Bjuråker. Samtidigt avtackades de två förra ordföranden Inez Abrahamzon och Kenneth Nilshem, liksom styrelseledamoten Johan Boström och suppleanterna Emma Hagel och Ida Järphag. Nya i styrelsen är Anna Frestadius (ledamot), Östersund, och suppleanterna Wanja Wallemyr, Falköping och Pia Tingvall, Rimforsa. Vi talar nordiskt samarbete Ett tjugotal svenska riksdagsledamöter samlades onsdagen den 27 mars för att tillsammans med representanter för Hela Norden ska leva samtala om nordiskt samarbete på temat Vad kan vi lära av varandra. Från Hela Norden ska leva deltog ordförande Inez Abrahamzon och Hela Sverige ska levas verksamhetschef Staffan Bond. Läs mer om vad som sades på vår hemsida under rubriken: Nyheter/ internationellt. Vi har nominerats till EU:s medborgarpris Hela Sverige ska leva har nominerats till EU:s medborgarpris av EU-parlamentarikern Kent Johansson. Alla eldsjälar som arbetar i lokala grupper för att utveckla sin hembygd runt om i landet förtjänar att uppmärksammas, säger Kent Johansson. Läs mer om nomineringen på vår hemsida: Nyheter/hela Sverige ska leva. Hela Sverige ska leva! 7

8 Avsändare: Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7, 1 tr, Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Hallå där, Inez A som nyligen avgått som ordförande för Hela Sverige ska leva. Hon började som vice ordförande år I maj 2011 ändrade Hela Sverige ska leva i sina stadgar så att föreningen har delat ordförandeskap, med en kvinna och en man. Inez blev ordförande tillsammans med Karl-Erik Nilsson. Han avgick för ett år sedan och ersattes av Kenneth Nilshem. Nu har Inez valt att inte kandidera igen. Är det något du är speciellt stolt över under dina år som ordförande? Jag är stolt över många saker. Först och främst våra landsbygdsriksdagar, som bildat modell i Europa. Vindöverenskommelsen där vi tillsammans med alla parter lyckades skapa modeller för vindåterbäring. Om det inte börjar tillämpas är nästa steg lagstiftning. Jag är också stolt över att vi har brutit jämställdhetsmark. Förutom i hela Sverige ska leva så är jag faktiskt också första kvinnan som är ordförande i Hela Norden ska leva. Det kommer att bli lättare för andra kvinnor att komma efter. Vad ska du göra nu? Jag ska vara med och arrangera den europeiska landsbygdsriksdagen i Bryssel. Dessutom fortsätter jag som ordförande i Hela Norden ska leva till årets slut. Sen kommer jag att jobba i mitt företag, skriva och föreläsa. Men mitt hjärta har jag förstås kvar i byarörelsen även om jag byter skepnad. Vad har hänt med svensk landsbygd under dessa sex år? Situationen är värre än någonsin på den svenska landsbygden, å ena sidan. Å andra sidan så har jag aldrig varit så förhoppningsfull som nu, om att landsbygden ska bli en viktig valfråga under valet Foto: Ann-Cathrine Eriksson Jag har en stor förhoppning om att människorna i miljonprogrammet och landsbygdsborna ska börja samtala med varandra, upptäcka att båda grupperna är satta på undantag och att de har allt att vinna på att gå samman. Både landsbygdsbor och förortsbor osynliggörs ofta i politiken. Vad önskar du dig mest? En värld där alla blir sedda, hörda och respekterade för den de är. För det är grunden till demokrati och klokt samarbete med andra. Och förstås att vi lyckas få igång butiken i min by, att skolan och annan service också blir kvar. Nej, det räcker inte. Jag vill ha inflyttning och ännu mer utveckling! Från norr Kultur gör skillnad Den 7 8 februari arrangerades en kulturkonferens i Bräcke. Syftet var att diskutera kultur på de mindre landsbygdskommunernas villkor och konferensen var visserligen den första i sitt slag, men lär inte bli den sista. Flera kommuner anmälde intresse för att arrangera nästa konferens. Se dokumentationen från konferensen på vår hemsida under rubriken: Projekt/avslutade projekt/ Kultur kan göra skillnad. Nora tar fram kommunal miljöplan Nora kommun är först ut bland Sveriges kommuner att påbörja arbetet för att ta fram en kommunal miljöplan. Kommunfullmäktige har tillsatt en beredning som ska ta fram direktiv för den kommande miljöplanen. Beredningen är tvärpolitisk och de ska lämna ett färdigt förslag i oktober. I samband med beslutet bjöds Jan Forsmark, projektledare för Omställning Sverige in för att berätta om hur andra kommuner arbetar med omställning. Ett mycket spännande initiativ av kommunfullmäktige i Nora som jag hoppas får efterföljare i andra kommuner, säger Jan Forsmark. Goda exempel på gröna näringars miljönytta Landsbygdsnätverket har samlat massor av goda exempel på miljönyttan med de gröna näringarna. Nu har dessa exempel fått en egen webbsida på nätverkets hemsida och är samlade under olika ämnesrubriker, exempelvis kulturlandskap, omställning/ klimat, öppet landskap/rekreation. Titta och inspireras på Intresserad av ett integrationsprojekt? Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp arbetar för att andelen personer med utländsk bakgrund som bor och arbetar på landsbygden ska öka. Gruppen har tagit fram material, som bland annat riktar sig till personer som vill starta integrationsprojekt. Läs mer på Landsbygdsnätverkets hemsida, www. landsbygdsnätverket.se, klicka på rutan Integration i vänstra spalten. till söder 8 Hela Sverige ska leva!

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva!

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva! 1/2013 KOMMUNBYGDERÅD 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. Tema KOMMUNBYGDERÅD Oskarshamn

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013 4/2013 LOKAL FINANSIERING 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll 2. Ledaren 3. Tema LOKAL FINANSIERING Regionala

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

3/2012 DAX FÖR LANDSBYGDSRIKSDAG. 4Gratis försäkring för byalag 4Sök vår utmärkelse 4Första träffen för byskoleprojektet. Hela Sverige ska leva!

3/2012 DAX FÖR LANDSBYGDSRIKSDAG. 4Gratis försäkring för byalag 4Sök vår utmärkelse 4Första träffen för byskoleprojektet. Hela Sverige ska leva! 3/2012 DAX FÖR LANDSBYGDSRIKSDAG 4Gratis försäkring för byalag 4Sök vår utmärkelse 4Första träffen för byskoleprojektet Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LANDSBYGDSRIKSDAGEN I BLEKINGE

Läs mer

Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen. Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8. Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10

Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen. Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8. Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen Sidan 4 Lokal utveckling på lika villkor Sidan 2 Medföljer som bilaga i Dagens Samhälle april 2014 Bybor och

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Dubbelt småländskt på årets prispall

Dubbelt småländskt på årets prispall God Jul! N Y H E T S B R E V N R 4 D E C E M B E R 2 0 0 Dubbelt småländskt på årets prispall Det var en mycket glad lokal utvecklingsgrupp som tog emot utmärkelsen på Hela Sverige ska levas höstmöte.

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

You wouldn t accept lag offline, so why do it online?

You wouldn t accept lag offline, so why do it online? magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 2 september 2014 You wouldn t accept lag offline, so why do it online? Ume.nets reklamfilm gör succé på Youtube Din bästa köpare och säljare! Snabbare bredband

Läs mer

Vi ordnar BREDBAND. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

Vi ordnar BREDBAND. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi ordnar BREDBAND En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling, i byalag,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa

underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa Maj 2013 Innehåll Föreningslivet och Europa av Kent Johansson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 1 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner.

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING ÖSTRA RYD MOGATA STEGEBORG SANKT ANNA TYRISLÖT Nr 3, februari 2013 Jörgen Filipsson, projektledare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer