2/2013 BREDBAND. 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg. Hela Sverige ska leva! 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/2013 BREDBAND. 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg. Hela Sverige ska leva! 1"

Transkript

1 2/2013 BREDBAND 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg Hela Sverige ska leva! 1

2 Innehåll Intervju 2. INTERVJU 3. Tema BREDBAND Bättre stöd på gång? 4. Tema BREDBAND 117 föreningar i stöd-kö 5. Tema BREDBAND Gotländsk fiberväckelse 6. FRÅN HELA SVERIGE Små skolor blir större 7. NYHETER I KORTHET Årets Länsbygderådsenkät 8. FRÅN NORR TILL SÖDER Hallå där, Inez A lokala grupper som skapar hållbara och företagsamma bygder i hela Sverige. Hela Sverige ska leva Stortorget 7, 1 tr Stockholm Du hittar oss även på Facebook Twitter YouTube Ansvarig utgivare: Staffan Bond Redaktör: Karin Wenström Telefon: Skribenter: Karin Wenström och Björn Lundbeck Layout: Linjalen Tre.Noll Omslagsfoto: Jan-Erik Eriksson Tryckeri: AlltryckPlus, Lysekil Vårt papper, Galeri Art Silk, är PEFC-märkt och klimatkompenserat. Grattis Åse och Staffan, våra två nya ordförande Åse Blombäck kommer från Båtskärsnäs i Norrbotten och sitter sedan 2007 i Hela Sverige ska levas styrelse. Åse är även ordförande i Hela Sverige ska leva Norrbotten och har haft flera styrelseuppdrag i organisationer som står oss nära, exempelvis Coompanion Norrbotten, Hushållningssällskapet Norr/Västerbotten och Social Ekonomi i övre Norrland. Hur känns det? Det är ju en otrolig förmån att få företräda en organisation med så mycket kompetens. Det känns både spännande och otroligt stimulerande att få jobba med de här viktiga frågorna om hur hela Sverige ska leva. Vad brinner du för? Min absoluta hjärtefråga är bygga strukturer så att lokalsamhället är med i planeringsprocesserna som rör samhällsutvecklingen. Det gäller översiktsplanering med kommunen, men också planering av hur vi ska använda våra naturresurser och hur kollektivtrafiken ska fungera. Vi har också ett antal utmaningar, som också är möjligheter. Jag tänker på omställningsfrågorna och behovet av lokalt kapital för investeringar. Men också problemet med att så många ungdomar inte återvänder till sina uppväxtbygder. Vad är styrkan med byarörelsen? Styrkan med byarörelsen är entreprenörstänket och kreativiteten. Människorna i byarörelsen har ett innovativt tänk, ser möjligheter och hittar lösningar. Staffan Nilsson är jordbrukare med mjölkproduktion från Svågadalen i Hälsingland. Han var ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén perioden Han är också ledamot av Centerpartiets internationella stiftelse. Staffan har ett förflutet inom flera av våra medlemsorganisationer: LRF, Studieförbundet Vuxenskolan och Hushållningssällskapet. Hur känns det? Jättekul att vara medordförande, för vi är ju två, och det tycker jag är bra. Jag ser mycket fram emot att komma tillbaka till ett nationellt perspektiv. Vad brinner du för? Jag brinner för mycket, men något jag tycker är extra viktigt är fördjupad demokrati och lokal utveckling, de är absolut viktigast för att motverka alla koncentrationskrafter. Jag ser det utifrån ett europeiskt perspektiv, de är betydelsefulla i alla EUs medlemsländer. Jag ser ingen motsättning mellan lokal utveckling och att inom EU stärka den inre marknaden och ha ett starkare samarbete. Vad är styrkan med byarörelsen? Styrkan med byarörelsen är att den bygger på eget engagemang och egna aktiviteter. Många gånger bortom och bredvid partipolitiken. Man kan inte bara vänta på att någon annan ska initiativ. Men vi måste också som riksorganisation sätta frågorna på dagordningen i riksdag och regering. En politik för hela Sverige är inget särintresse! 2 Hela Sverige ska leva!

3 Tema BREDBAND Bättre stöd på gång? För närvarande finns det ungefär 800 byanät i Sverige, alltså fiberföreningar som antingen gräver för fiberbaserat bredband eller har färdiga nät. Men de kommer att bli fler. Bredbandsforum räknar med att antalet inom några år kan uppgå till stycken om folkrörelsen håller i sig. Skälet är att om landsbygdsborna vill ha bredband så måste de gräva själv. Det finns i nuläget inget annat sätt på de ställen där marknaden inte är intresserad. Om byn gör det själva kan kostnaden halveras jämfört med om en telekomoperatör står för byggnationen, säger Patrik Sandgren på Bredbandsforum. Som nätägare kommer dessa föreningar att få ett stort ansvar. Medlemmarna säger upp sina andra abonnemang i telefoni, bredband och tv, och litar på att nätet fungerar. Allt fler viktiga tjänster kommer att finnas i nätet, exempelvis larmanordningar och då gäller det att nätet inte går ner. Och går det ner måste det kunna återställas snabbt, säger Lars Björkman som arbetat med seminarieserien Fiber till byn i fler år. Byanätsgruppen lämnar slutrapport Fiberföreningarna kommer att behöva stöd av olika slag, både i starten och när nätet är igång. Bredbandsforums arbetsgrupp, Byanätsgruppen, har undersökt vad som kan göras för att underlätta för fiberföreningarna. En slutrapport lämnas till Bredbandsforums ordförande it-minister Anna-Karin Hatt i slutet av maj. Bland förslagen finns önskemål om en officiell samlingspunkt för all information, att inrätta en helpdesk för att hantera byanätsfrågor, enhetliga stödregler i hela Sverige och att befria byalagen från ansvaret för marknadsanalyser. Genomförs förslagen, blir det betydligt enklare för byalag och fiberföreningar att ordna bredband på egen hand. Det viktigaste är att fiberföreningarna inte behöver uppfinna hjulet igen. De måste lätt kunna få hjälp och stöd av en helpdesk när de behöver det, säger Åsa Odell, ordförande i Byanätsgruppen. Åsa poängterar också betydelsen av det lokala ledarskapet. Förutsättningen för att bredband på landsbygden ska bli verklighet är att någon eller några lokalt tar ett ledarskap. Finns inga sådana initiativ så blir det inget bredband. Ni har många förslag till förbättringar, tror du att ni får igenom era förslag? Vi har ju högt ställda mål för bredbandstillgång i Sverige, och då är det byanät som gäller på stora delar av landsbygden. Så jag har gott hopp om att Anna-Karin Hatt kommer att lyssna på det vi föreslår, säger Åsa Odell. Invånarna vid Munkbysjön gräver för fiber. Foto: Jan-Erik Eriksson Ta vara på bygdernas engagemang Hela Sverige ska leva deltar i Byanätsgruppen och Staffan Bond, verksamhetschef hoppas också att Anna-Karin Hatt tar till sig, och genomför förslagen. De underlättar för fortsatt byggande och med de stöden i ryggen vågar säkert många fler grupper bilda fiberföreningar och arbeta för ett byanät, säger Staffan Bond och poängterar betydelsen av det ekonomiska stödet. Nu finns ett engagemang i bygderna och det gäller att ta vara på det. Det är oerhört angeläget att arbetet och engagemanget inte avstannar på grund av att det saknas centrala medel för fortsatt grävande. Det är också viktigt, precis som Byanätsgruppen säger, att pengar garanteras långsiktigt i ett mer kontinuerligt flöde och inte så oförutsägbart och ryckigt som nu. På Bredbandsforums hemsida finns dokumentationer och delrapporter som utgör grunden för slutrapporten. www. bredbandivarldsklass.se/ under Våra arbetsgrupper/ Byanätsgruppen. All information om byanät samlas också på Så tycker Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva driver tillsammans med andra aktörer frågan om en gemensam så kallad helpdesk som ett stöd till fiberföreningarna. På sikt kan en nationell förening behövas som stöd för byanäten. Vi tar gärna ett delansvar för etableringen av en sådan förening. Redan nu har flera fiberföreningar gått med som medlemmar hos oss. Vi anser att det bästa är att föreningarna behåller ägandet över nätet och därmed kontrollen över hur det används och utvecklas. Föreningarna måste få bra stöd för att även ta hand om drift och underhåll ifall de väljer det. Den viktiga dokumentationen I hela byanätsprocessen är koncensus ett nyckelbegrepp. Eftersom minnet är kort bör ni se till att alla beslut och överenskommelser är väl dokumenterade och protokollförda. Var noga med att reglera villkor som till exempel utträde ur föreningen, och villkor för anslutning i efterhand. Hela Sverige ska leva! 3

4 Tema BREDBAND 117 fiberföreningar i stöd-kö i Västra Götaland På många håll i Sverige pågår ett ambitiöst samarbete mellan kommuner och landsbygdsbefolkning. I Västra Götaland, exempelvis, har regionen hittat en bra morot för bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Hela 117 fiberföreningar i kö för att få stöd till bredbandsbyggnad, enligt länsstyrelsen i Västra Götaland. Här finns cirka 50 kommuner och många har en bredbandsstrategi, eller arbetar på en, berättar Helena Ingvarsson, handläggare på länsstyrelsen. Om kommunen har en bredbandsstrategi så kan de få ekonomiskt stöd av regionen för att utöka stomnätet och därmed minska anslutningsavståndet för byanäten, berättar Helena. Och det har uppenbarligen tagit skruv. En av kommunerna i Västra Götaland är Munkedal och de var tidigt ute. Tio fiberföreningar är bildade och kommunen stöttar dem, bland annat genom att bygga ut stomnätet. Näringslivs- och landsbygdsutvecklare Jan-Erik Larsson kallar regelbundet alla fiberföreningar till möte för att diskutera vad som är på gång. Ibland bjuds externa aktörer in. Dessa träffar innebär ett erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Syftet är att samordna och koordinera aktiviteter för att hålla nere kostnaderna. Nu är fiberföreningarna på väg in i förvaltningsfasen och diskussionerna handlar allt mer om att bilda en paraplyorganisation för upphandlingar, administration, support, service och annat som bättre hanteras gemensamt, berättar Jan-Erik. Andra kommuner som utmärker sig är Svenjunga och Borås. Modellen med byalagsledd utbyggnad som sprider sig över landet, började i Norrland. Att Norrland var först ut på plan berodde på att många bygder, som Tavelsjö, var snabba att satsa på fiberbaserat bredband och kommunerna insåg att kostnaderna kunde reduceras om lokalbefolkningen engagerades i arbetet. Genom samordning av resurser och ett lokalt ledarskap, det vill säga initiativ och engagemang från boende i byar i inlandet, blev det möjligt att bygga bredband och skapa regionala kluster. På Gotland har regionen bestämt att hela Gotland ska ha tillgång till fiberbaserat bredband. Läs mer om det på nästa sida. Engagemang ökar chansen till stöd I år finns 800 miljoner avsatta till stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Pengarna är till stor del redan intecknade och hanteras av länsstyrelserna. Just nu pågår en diskussion om medel ska avsättas även i det kommande landsbygdsprogrammet ( ). Jordbruksverket har föreslagit en satsning på 3,2 miljarder, men det är osäkert om dessa pengar verkligen kommer att anslås. Hur mycket stöd som kommer att finnas framöver beror till stor del på landsbygdsborna själva, anser Patrik Sandgren på Bredbandsforum, som uppmanar landsbygdsbor som vill ha bredband att organisera sig och visa intresse för frågan. Ni måste visa engagemang. Finns det engagemang så ökar sannolikheten att medel avsätts till bredbandsutbyggnad, finns inget intresse används statens pengar på annat sätt. Det finns en folkrörelse för att bygga bredband i Sverige och den är skälet till att det idag finns pengar till utbyggnaden, säger Patrik. Läsvärt om hur ni går till väga Broschyren Bredband på landsbygden från Bredbandsforum är en bra handbok. Den bifogas det här nyhetsbladet. Coompanion har också gjort en bra handbok, Handbok för fibernätsföreningar, om att bilda ekonomisk förening och gräva själv. Du hittar en elektronisk version på vår hemsida, www. helasverige.se. Stiftelsen Folkets Hubb har tagit fram en Bredbandskokbok för alla som vill veta mer och bygga bredband. www. bredbandskokboken.se/om/ Alla ska med? I en bygd finns ofta ett eller ett par hus som ligger avsides och vars anslutning kostar betydligt mer än genomsnittets. De flesta föreningar arbetar efter devisen alla ska med och vi är beroende av varandra. Lars Björkman, Fiber till byn, tipsar om två modeller för hur medlemmarna kan bära kostnaderna. 1. Alla delar lika på alla kostnaderna, alltså både för det gemensamma stomnätet, och för att ansluta de individuella husen till det gemensamma nätet oavsett avstånd. Kostnaderna för avsides liggande hus utslaget på alla fastigheter brukar bli relativt låg och en solidarisk hantering av kostnaderna brukar gynna samverkan i längden. 2. Är kostnaden för att ansluta avsides liggande hus betydande, kan man komma överens om en fördelningsnyckel. Alla betalar lika mycket för det gemensamma stomnätet och sedan betalar husägarna en avgift som är beroende av avståndet från huset till inkopplingspunkten för nätet. Genom att använda intervall, exempelvis meter, meter, går det ofta att hitta lösningar som fungerar för alla. 4 Hela Sverige ska leva!

5 Tema BREDBAND Larv och Längjum valde egen väg I byarna Larv och Längjum i Vara kommun valde man en egen väg i bredbandsfrågan. Byarna tackade nej till kommunens erbjudande om samarbete eftersom det innebar att kommunen skulle bli ägare till stamnätet i föreningens nät. Istället beslutade Larv Längjum Fiber Ekonomisk Förening att gräva i egen regi och därmed få ägarskap till hela nätet i sitt geografiska område. Anne Mousa Ståhl är ansvarig för Region Gotlands bredbandsstrategi. Gotländsk fiberväckelse Intresset för fibergrävning har spridit sig som en väckelserörelse på ön, förklarar Anne Mousa Ståhl, ansvarig för Region Gotlands beslutade bredbandsstrategi. Den innebär att samtliga bebyggda fastigheter på den gotländska landsbygden ska ha fiber senast Regionen har avsatt kronor per fastighet, totalt 45 miljoner kronor, till satsningen. Även de fritidsbostäderna får vara med och dela på fiberkakan. På Gotland lever sockenbegreppet. Därför har ansvaret för grävningen lagts på sockennivå. Varje fastighet ställer upp med tre gratis dagsverken. En tredjedel av öns 92 socknar har redan grävt färdigt och lagt ner fiber. En tredjedel gräver för fullt och den återstående tredjedelen beräknas gräva nästa år. Att socknarna tar ansvaret är perfekt, enligt Anne Mousa Ståhl. Alla känner alla så det är lätt att få folk att ställa upp. Dessutom är Gotland en utpräglad lantbruksbygd, och just lantbrukarna har visat ett väldigt stort intresse. Ett av pilotprojekten på Gotland var FLL Fiber (FLL) som omfattar socknarna Fardhem, Linde, Lojsta och Gerum med 300 anslutna fastigheter. Hela nätet, som varit i drift sedan slutet av 2011, ägs och drivs av FLL Ekonomisk förening. FLL:s ordförande, Tommy Andersson, anger två skäl till nätägandet: Vi vill ha kontroll över kostnaderna. Dessutom har vi möjlighet att gå samman med flera föreningar och hjälpas åt med driften. Varje ansluten fastighet har betalat kronor i insats till den ekonomiska föreningen. För telefoni, bredband och TV betalar sedan varje hushåll 350 kronor i månaden till föreningen. Avgiften täcker gott och väl FLL:s driftkostnader. Läs mer på: och Grävningen är nu i det närmaste klar och projektledaren Alf Bonander ser enbart fördelar med det egna initiativet. Nu får vi full bestämmanderätt över ett komplett nät inklusive stam. Vi har därmed full frihet att samarbeta med olika parter och är inte låst till någon. Medlemmarna satsar pengar i sitt eget kompletta nät. Vill vi sälja nätet så får vi tillbaka våra satsade pengar. Finansieringen har skett med hjälp av bidrag från länsstyrelsen samt Post & Telestyrelsen (PTS) med totalt 3,8 miljoner kronor. Anslutningsavgiften blir enligt kalkylen cirka kronor per hushåll, men den kommer att bli lägre tack vare att så många har anslutit sig. I dagsläget är mer än 380 hushåll anslutna, vilket motsvarar drygt 90 procent av det totala antalet fastboende inom föreningens område. Entreprenören som utför hela byggnationen har ett totalansvar vid eventuella missöden. Den kanske betydelsefullaste följden av projektet ligger emellertid på det mellanmänskliga planet. Folk har blivit positiva och sammanhållningen i byarna har förbättrats, säger Alf Bonander. Läs mer på Alf Bonander vid sin dator med internetuppkoppling. Foto: Jan-Olof Andersson Lite bredbandsstatistik I Sveriges städer har cirka 50 procent tillgång till fiber och därmed 100 Mbit/s. På landsbygden är andelen endast 10 procent. Hela Sverige ska leva! 5

6 Från Hela SVERIGE Orterna som deltog var Harads i Norrbotten, Svågadalen i Hälsingland och Lövsta Lärcenter på Gotland. Bilden är från Svågadalen. Foto: Mats Erixon. Små skolor blir större med nya tekniken En dag i februari kopplades tre av orterna som deltar i vårt skolprojekt ihop via smartboards, webbkameror, paddor och liknande för att känna på tekniken och testa metoder för distansundervisning. Det blev en rolig och lärorik dag tycker Lotta Gröning som arbetar på uppdrag inom projektet och som deltog från Gotland. Man kan säga att det var en första kontakt med hur det är med distansundervisning, säger Lotta som tycker att distansundervisning är alldeles fel ord. Det kan ju inte bli närmre! Det är ju bara att kliva in bakom kameran så syns man. Hela världen kan ju kliva in där. Vill eleverna läsa kinesiska så är det ju bara att kontakta en lärare i Kina och koppla upp. För närvarande är det förbjudet att nätundervisa i andra ämnen än hemspråk. Dessutom finns en utredning som vill cementera den här lagstiftningen ytterligare. Argumentet är att det inte finns någon forskning, men vi jobbar stenhårt med den här frågan på alla fronter, säger Lotta. Läs mer om projektet Små skolor i utveckling på vår hemsida Hon ser enorma möjligheter för både små och stora skolor. Är klassen för liten kan man komplettera med elever på nätet. En stor del av undervisningsmaterialet kan ligga på nätet, vilket sparar tryckkostnader och man kan lätt uppdatera materialet. Ett stort problem är enligt Lotta att lagstiftningen inte hänger med. Diskussion pågår i Svågadalen. Foto: Mats Erixon. På gång Dags för nordisk lokalekonomikonferens Vi introducerade regionala lokalekonomikonferenser i år och vid det här laget är de alla genomförda. Nu återstår den nordiska konferensen i Åre juni med rubriken Living Local Economies. Hit kommer både svenska och internationella gäster. Sista anmälningsdag är den 24 maj. Läs mer på Framtidslandet i Orsa Mässa för hållbar utveckling i Orsa. Seminarier, workshops, diskussioner, med mera. Tio teman, bland annat lokal mat, samhällsomställning och ekoturism. Företag med ekologiska, etiska och miljövänliga varor deltar också i mässan. Mässan pågår den juni. Omställning Sverige och Länsbygderådet i Dalarna är medarrangörer. Läs mer på 6 Hela Sverige ska leva!

7 Från Hela SVERIGE Årets länsbygderådsenkät har landat Den ger en mycket bra bild av situationen för våra 24 länsbygderåd som arbetar med lokal utveckling på sin nivå. Här kommer lite färska fakta. Hälften av länsbygderåden har sina kanslilokaler i ordföranden/ kanslistens/sekreterarens hem. Övriga har sitt kansli i annan organisations lokaler eller hyr i separat kontorslokal. Flertalet länsbygderåd är delaktiga i myndigheternas arbete genom nätverk och speciella samverkansgrupper och mer än hälften deltar i gemensamma projekt och är remissinstanser. Nära hälften är rådgivande. Nästan alla länsbygderåd är engagerade i projekt vilket innebär att man i vissa regioner omsätter mycket stora belopp. Deras deltagande i projektverksamhet med stöd av strukturfondsmedel m.m. visar att deras betydelse på regional nivå har blivit allt större med åren. Flertalet samarbetar med något eller flera studieförbund. De som nämns är Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Studiefrämjandet, Sensus, Bilda och Medborgarskolan. Bland de mest prioriterade studieområdena nämns: media/ folkbildning, skype, omställning, historia/hembygdsforskning, samverkan kring landsbygdsutveckling, lokala frågor, mobilisering av människor på landsbygden, finansieringsfrågor, projekthantering, redovisning. Mer än hälften av länsbygderåden bedriver ett aktivt arbete för jämställdhet. Över hälften har uppnått Hela Sverige ska levas mål om minst 40 procent kvinnor respektive män i styrelserna. Några av önskemålen för framtiden är att återbäringen från vindkraften tillfaller berörd bygd. Att fiber dras till alla på landsbygden. Att banker och lantbrevbäring finns kvar. Gör landsbygden till en valfråga 2014 är en uppmaning! Enkäten i sin helhet kan läsas på vår hemsida Fotboll och landsbygdsutveckling I boken Fotfolket berättar Torsten Letser roligt, inkännande och kunnigt om fotboll och bygdeutveckling. Vi får träffa sju bygder och höra om bygdehistoria och nutidsvardag, med fotbollen som röd tråd. Boken kan köpas via Idus förlag. Var med och påverka politiken till nästa val När vi genomför Landsbygdsriksdagen i Gävleborg maj 2014 är det bara några månader kvar till riksdagsvalet. Vi ska använda det både inför och under landsbygdsriksdagen, och byarörelsen ska då bestämma vilka frågeställningar som är viktigast. I varje län kommer det under hösten 2013 att bli lokala processer inför landsbygdsriksdagen för att lyfta viktiga frågeställningar. Metoden vi ska använda kallas Open space, en metod som är kreativ, deltagarstyrd och har ett underifrånperspektiv. Just nu pågår rekryteringen av de som ska leda mötena. Under själva landsbygdsriksdagen anordnas ett Open spacemöte med alla landsbygdsriksdagens deltagare, vilket blir en av de större sådana möten som genomförts i Sverige! Vi återkommer med mer detaljerad information när det närmar sig. GÄVLEBORG MAJ 2014 Nyheter i korthet Hela Sverige ska levas årsmöte Vid årsmötet den 11 april valdes två nya ordföranden för Hela Sverige ska leva, Åse Blombäck, Båtskärsnäs och Staffan Nilsson, Bjuråker. Samtidigt avtackades de två förra ordföranden Inez Abrahamzon och Kenneth Nilshem, liksom styrelseledamoten Johan Boström och suppleanterna Emma Hagel och Ida Järphag. Nya i styrelsen är Anna Frestadius (ledamot), Östersund, och suppleanterna Wanja Wallemyr, Falköping och Pia Tingvall, Rimforsa. Vi talar nordiskt samarbete Ett tjugotal svenska riksdagsledamöter samlades onsdagen den 27 mars för att tillsammans med representanter för Hela Norden ska leva samtala om nordiskt samarbete på temat Vad kan vi lära av varandra. Från Hela Norden ska leva deltog ordförande Inez Abrahamzon och Hela Sverige ska levas verksamhetschef Staffan Bond. Läs mer om vad som sades på vår hemsida under rubriken: Nyheter/ internationellt. Vi har nominerats till EU:s medborgarpris Hela Sverige ska leva har nominerats till EU:s medborgarpris av EU-parlamentarikern Kent Johansson. Alla eldsjälar som arbetar i lokala grupper för att utveckla sin hembygd runt om i landet förtjänar att uppmärksammas, säger Kent Johansson. Läs mer om nomineringen på vår hemsida: Nyheter/hela Sverige ska leva. Hela Sverige ska leva! 7

8 Avsändare: Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7, 1 tr, Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Hallå där, Inez A som nyligen avgått som ordförande för Hela Sverige ska leva. Hon började som vice ordförande år I maj 2011 ändrade Hela Sverige ska leva i sina stadgar så att föreningen har delat ordförandeskap, med en kvinna och en man. Inez blev ordförande tillsammans med Karl-Erik Nilsson. Han avgick för ett år sedan och ersattes av Kenneth Nilshem. Nu har Inez valt att inte kandidera igen. Är det något du är speciellt stolt över under dina år som ordförande? Jag är stolt över många saker. Först och främst våra landsbygdsriksdagar, som bildat modell i Europa. Vindöverenskommelsen där vi tillsammans med alla parter lyckades skapa modeller för vindåterbäring. Om det inte börjar tillämpas är nästa steg lagstiftning. Jag är också stolt över att vi har brutit jämställdhetsmark. Förutom i hela Sverige ska leva så är jag faktiskt också första kvinnan som är ordförande i Hela Norden ska leva. Det kommer att bli lättare för andra kvinnor att komma efter. Vad ska du göra nu? Jag ska vara med och arrangera den europeiska landsbygdsriksdagen i Bryssel. Dessutom fortsätter jag som ordförande i Hela Norden ska leva till årets slut. Sen kommer jag att jobba i mitt företag, skriva och föreläsa. Men mitt hjärta har jag förstås kvar i byarörelsen även om jag byter skepnad. Vad har hänt med svensk landsbygd under dessa sex år? Situationen är värre än någonsin på den svenska landsbygden, å ena sidan. Å andra sidan så har jag aldrig varit så förhoppningsfull som nu, om att landsbygden ska bli en viktig valfråga under valet Foto: Ann-Cathrine Eriksson Jag har en stor förhoppning om att människorna i miljonprogrammet och landsbygdsborna ska börja samtala med varandra, upptäcka att båda grupperna är satta på undantag och att de har allt att vinna på att gå samman. Både landsbygdsbor och förortsbor osynliggörs ofta i politiken. Vad önskar du dig mest? En värld där alla blir sedda, hörda och respekterade för den de är. För det är grunden till demokrati och klokt samarbete med andra. Och förstås att vi lyckas få igång butiken i min by, att skolan och annan service också blir kvar. Nej, det räcker inte. Jag vill ha inflyttning och ännu mer utveckling! Från norr Kultur gör skillnad Den 7 8 februari arrangerades en kulturkonferens i Bräcke. Syftet var att diskutera kultur på de mindre landsbygdskommunernas villkor och konferensen var visserligen den första i sitt slag, men lär inte bli den sista. Flera kommuner anmälde intresse för att arrangera nästa konferens. Se dokumentationen från konferensen på vår hemsida under rubriken: Projekt/avslutade projekt/ Kultur kan göra skillnad. Nora tar fram kommunal miljöplan Nora kommun är först ut bland Sveriges kommuner att påbörja arbetet för att ta fram en kommunal miljöplan. Kommunfullmäktige har tillsatt en beredning som ska ta fram direktiv för den kommande miljöplanen. Beredningen är tvärpolitisk och de ska lämna ett färdigt förslag i oktober. I samband med beslutet bjöds Jan Forsmark, projektledare för Omställning Sverige in för att berätta om hur andra kommuner arbetar med omställning. Ett mycket spännande initiativ av kommunfullmäktige i Nora som jag hoppas får efterföljare i andra kommuner, säger Jan Forsmark. Goda exempel på gröna näringars miljönytta Landsbygdsnätverket har samlat massor av goda exempel på miljönyttan med de gröna näringarna. Nu har dessa exempel fått en egen webbsida på nätverkets hemsida och är samlade under olika ämnesrubriker, exempelvis kulturlandskap, omställning/ klimat, öppet landskap/rekreation. Titta och inspireras på Intresserad av ett integrationsprojekt? Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp arbetar för att andelen personer med utländsk bakgrund som bor och arbetar på landsbygden ska öka. Gruppen har tagit fram material, som bland annat riktar sig till personer som vill starta integrationsprojekt. Läs mer på Landsbygdsnätverkets hemsida, www. landsbygdsnätverket.se, klicka på rutan Integration i vänstra spalten. till söder 8 Hela Sverige ska leva!

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015 Valberedningen har bestått av i den ordning ni ser oss på bilden ovan från vänster till höger: Sven-Olov Berggren Hjördis Clarberg Sivert Gustafsson Anders Karlsson

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet!

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! I DETTA NYHETSBREV: Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! Åsa Odell har ordet Bredbandsforum tillsätter Byanätsgrupp Från styrgruppsmötet En miljard till bredband Kanalisation för bättre bredband IT

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass!

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Välkomna till Tynderö Byfibers medlemsmöte/informationsmöte. Söndagen den 31 maj kl. 10.30, Tynderö bygdegård.

Välkomna till Tynderö Byfibers medlemsmöte/informationsmöte. Söndagen den 31 maj kl. 10.30, Tynderö bygdegård. Välkomna till Tynderö Byfibers medlemsmöte/informationsmöte. Söndagen den 31 maj kl. 10.30, Tynderö bygdegård. Program: 1. Information om fiberprojektet, vad har hänt sedan vi träffades senast (17 mars).

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening.

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Extra föreningsstämma för Läppe Fiber ekonomisk förening hålls lördagen den 7 mars 2015 klockan 11.00 på Hjälmargården i Läppe. Mötet sker

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Bakgrund Gotland antog sin andra bredbandsstrategi 2010. Målet var att med hjälp av socken-modellen anlägga ett fibernät

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Patrik Sandgren Stockholm 2011 05 31 2010-11-25 ARBETSMATERIAL Leverans och resultat Leverans Traditionell slutrapport av enkelt

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare.

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare. Klockrike byråd Verksamhetsberättelse 2014 Om Klockrike byråd Klockrike byråd bildades 14 mars 2001. Klockrike byråd är ett partipolitiskt och religiöst neutralt nätverk för föreningar, verksamheter och

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: LGN-Allack

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Etapp 2 2014 Etapp 3 2015

Etapp 2 2014 Etapp 3 2015 Etapp 2 2014 Etapp 3 2015 Bredband via fiber i Bodens kommun 2013-2015 Beviljade medel för 2013 Etapp 1 13.6 miljoner Beviljade medel för 2014 Etapp 2 10.3 miljoner + Privat medfinansiering 8000:- / st.

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Verksamhetsplan 2010

Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsplan 2010 2009 11 17 www.helasverige.se Dokumentets status I vår verksamhetsplan för 2010 ligger fundamenten för vår verksamhet fast. Vi har samma vision, värdegrund, mål och verksamhetsidé

Läs mer

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Bredband Gotland Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

PROGRAM HELA SVERIGE SKA LEVA

PROGRAM HELA SVERIGE SKA LEVA PROGRAM HELA SVERIGE SKA LEVA 2007 2012 Beslutat april 2007 Reviderat maj 2008 Till läsaren I din hand håller du programmet för vår rörelses utveckling. Det ska fungera som vägledning när vi utformar våra

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1 Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län 19 oktober 2012 Page 1 Fiberföreningsstatus per kommunstatus 2012-10-12 Aktiva föreningar Bredbandsintresse på kommunalt håll i Västra Götaland

Läs mer

Årsredovisning 2012. www.helasverige.se

Årsredovisning 2012. www.helasverige.se Årsredovisning 2012 www.helasverige.se Å R S R E D O V I S N I N G för Hela Sverige ska leva Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Hela Sverige ska leva skapar Hållbara bygder!

Hela Sverige ska leva skapar Hållbara bygder! Hela Sverige ska leva skapar Hållbara bygder! Varför behöver vi arbeta med Hållbara bygder? Svensken den åttonde värsta miljöboven i världen? Vårt ekologiska fotavtryck är på över 6 ha / person Den största

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Nya tider, nya utmaningar!

Nya tider, nya utmaningar! Webbversion Skicka vidare Dela: Nya tider, nya utmaningar! Maj 2015/Nr 1 Nu är jag tillbaka igen på länsstyrelsen efter en tids tjänstledighet. Under min frånvaro från länsstyrelsen har jag arbetat i Konkurrenskraftsutredningen

Läs mer

Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät

Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät Landsbygdsnätverkets styrgrupp har sedan något år tillbaka efterlyst en bättre bild om behovet av forskningsbaserad kunskap. Frågan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Bredbandskartan: Jennifer Sevallius,

Bredbandskartan: Jennifer Sevallius, Kontaktpersoner: Bredbandskartan: Jennifer Sevallius, jennifer.sevallius@pts.se Bredbandskartläggningen: Oscar Holmström, oscar.holmstrom@pts.se Jens Ingman, jens.ingman@pts.se Svensk Telemarknad, Prisrapporten,

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Företagssamma naturbrukselever i autentiskt lärande i landsbygdsutveckling.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Mieådalens fibernät. www.mieadalen.net info@mieadalen.net

Mieådalens fibernät. www.mieadalen.net info@mieadalen.net Mieådalens fibernät www.mieadalen.net info@mieadalen.net Agenda (20150415): Presentation av interims-grupp Fiberprojekt arbetsgången och status Regler för landsbygdsstöd Geografisk område Verksamhetsområde

Läs mer

UBit arbetsmöte. 2 mars 2016 kl 09:30 16:00. Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur.

UBit arbetsmöte. 2 mars 2016 kl 09:30 16:00. Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. UBit arbetsmöte 2 mars 2016 kl 09:30 16:00 Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Agenda 2 mars 2016 Bordet runt Senaste nytt om Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari 2014 Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Robusthetsgruppen Lägesrapportering från arbetsgruppen Robusthet II lösningar för robustare kommunikation

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Introduktion Kristdalabygdens fiberförening har bjudit in lokala politiker och länsstyrelsen till

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Välkomna. Nu är vi 570 medlemmar med 590 fastigheter. Tillsammans bygger vi vårt fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet

Välkomna. Nu är vi 570 medlemmar med 590 fastigheter. Tillsammans bygger vi vårt fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet Välkomna till informationsmöte Nu är vi 570 medlemmar med 590 fastigheter Tillsammans bygger vi vårt fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet www.hyssnafiber.se Information om Byggnationen av vårt

Läs mer