2.Oligoartrit C:a 45%. # 1-4 leder första 6 veckorna, sedan: Oligoartrit Utvidgad oligoartrit (kontinuerligt > 4 leder).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.Oligoartrit C:a 45%. # 1-4 leder första 6 veckorna, sedan: Oligoartrit Utvidgad oligoartrit (kontinuerligt > 4 leder)."

Transkript

1 LEDSJUKDOMAR INFLAMMATORISKA Juvenil idiopatisk artrit ( JIA ) Definition: sjukdomsdebut före 16 års ålder kronisk > 6 veckor artrit - ledsvullnad eller ledutgjutning eller minst 2 av följande: smärtande rörelse, begränsad rörelse, ömhet,värmeökning annan känd orsak till artrit exkluderad Klassifikation av JIA enl ILAR( International league of associations for rheumatology).: 1.Systemisk JIA: 15% # Artrit i en el flera leder. # Daglig feber > 2veckor, ofta sågtandsmönstrad med > 39 gr dagligen. Febern skall vara dokumenterad i minst 3 dgr. + 1 av följande: # Flyktigt erytematöst exantem (syns oftast bäst i samb m febertopp). # Generell lymfkörtelförstoring. # Hepato-splenomegali. # Serosit: perikardit (50%), pleurit, peritonit. Artrit förekommer inte alltid vid debuten, diagnosen blir då trolig tills artriten slutligen debuterar. Har i ngt fall tagit 9 år!! 2.Oligoartrit C:a 45%. # 1-4 leder första 6 veckorna, sedan: Oligoartrit Utvidgad oligoartrit (kontinuerligt > 4 leder). 3. Polyartrit: 20% # > 5 leder under de första 6 veckorna, sedan: Reumafaktor postiv Reumafaktor negativ 4. Entesit relaterad artrit ( JAS juvenil ankyloserande pondylit) 10% # Artrit och/eller entesit + minst 2 av följande: # Ömhet över SI-leder eller inflammatorisk ryggsmärta. # HLA-B27 positivitet. # Familjär heriditet för HLA-B27-associerade sjukdomar. 5. Psoriasis relaterad artrit: ( JPA ) C:a 10%. # Artrit och psoriasis. # Artrit och daktylit. # Artrit och nagel-psoriasis. # Artrit och familjär hereditet för psoriasis. # Asymmetrisk ledpåverkan.

2 6. Annan artrit övriga se nedan ex.ibd Karaktäristika för respektive undergrupp av JIA: Systemisk Lika vanligt hos flickor som pojkar. Debuterar ofta i 1-5 åå. Enbart ett fåtal av barnen har vid debuten artrit, men > 50% utvecklar artrit inom 3 månader. Hög CRP och SR samt trombocytos och leukocytos. Uttalad mikrocytär anemi. Immunglobuliner höga. ANA och RF negativa. Relativt dålig prognos. Oligo Vanligaste formen hos barn. Ledsymptomen utvecklas ofta långsamt. Asymmetrisk. Drabbar ofta knän, fotleder, armbågar och enstaka fingrar o/e tår. Olika typiska undergrupper: # Tidig debut, 4-5 ggr vanligare hos flickor än pojkar, drabbar framförallt stora leder (knän 50 %), oftast enbart en led vid debut. 50 % ANA positiva. Stor risk för irit (20-30%). # Sen debut (> 9 åå), vanligare hos pojkar, ofta HLA-B27 positiva, kan utveckala sacroilit o/e spondylit. # Flickor med debut > 6 åå, ofta knän, god prognos. Poly-RF pos Debuterar ofta > 8 åå. Liknar vuxnas RA. Symmetrisk, ffa handleder, MCP-leder, knäleder. Ofta halsrygg. Erosiva förändringar. Kronisk irit kan förekomma. Vanligt med subfebrilitet, trötthet och failure to thrive. Relativt god prognos. Poly-RF neg Debuterar ofta i småbarnsåren. 3 ggr vanligare hos flickor än pojkar. Symmetriskt ledengagemang av ffa knän, hand-och fotleder samt ev småleder i händer och fötter. 30 % är ANA positiva. Entesit relaterad Vanligare hos pojkar än hos flickor. Debuterar > 8 åå. Relativt vanligt med plantar fasceit eller achillessenetendinit. Ibland ankylos-spondyloartrit. Irit rel vanligt vid akut symptomatisk sjukdom ( 15-25%). Övrig artrit Artrit associerad med IBD. RF negativ. Drabbar ffa perifiera leder men även SI-o/e ryggengagemang.

3 Kan debutera både före och efter debut av tarmsymptom. Differentialdiagnoser : JIA med akut feber Sepsis, Leukemi, Rheumatisk feber,systemisk bindvävssjukdom,kawasaki Mononukleos JIA en/några leder Purulent artrit/ osteomyelit, Borrelia,Postinfektiös reaktiv artrit, Henoch Schönlein- Coxitis simplex,perthes,epifyseolys,schlatter,chondromalaci Trauma,Växtvärk Tumör Utredning lab Utredning Basal: Blod-Hb, tpk, lpk, diff, Crp, (SR) urin:protein,epk,lpk Utvidgad: kompletteringar utifrån det enskilda fallet Elfores immunoglobuliner, orosomukoid Asat-Alat-Ld samt cystatin-c ANA( 5% av friska barn o ungd. är positiva) anti-ccp eller RF, ( COMP- broskdestruktion) Serologi Borrelia Ev. serologi tarminf(yersinia,campylobacter,salmonella)strepto,staf,influensa,rubella Coeliakiantikroppar HLA-B27, komplementfakt, anti-dsdna Utredning- radiologi / fysiologi Skelettröntgen av drabbade leder ( utföres definitivt vid ensidig lokalisation för att utesluta tumör bl.a.) Ultraljud leder ( fr.a. höfter) Magnetkamera( Gadoliniumkontrast), CT ( Scintigrafi) Ekg, Ekocardiografi och / eller Hjärt/lungrtg vid systemisk form

4 Gastro-/coloscopi vid misstänkt kombination med IBD( calprotectin i faeces) Artroskopi / punktion och ev.mikrobiologisk diagnostik Konsulter Sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator ( habiliteringen) Ögonläkare ( alltid vid ANA positivitet) Tandläkarbedömning remiss till Käkortopeden Käkkirurgiska kliniken US ( se käkleder nedan Ortoped, handkirurg Hudläkare Ev. vuxenreumatologen US Ev.utomlänsbedömning ( Barnreumatologen Astrid Lindgren barnsjukhus) BEHANDLING Medicinska behandlingsmål Motverka ledinflammation, leddestruktion, tillväxtstörning,smärta rörelseinskränkning Anti-reumatiska läkemedel 1. Icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel- NSAID 2. Steroider 3. Långverkande antireumatiska läkemedel LARM 4. Biologiska läkemedel Kommentar Propionsyraderivat Ibuprofen Ketoprofen Naproxen Brufen, Ibumetin, Ipren Ketoprofen, Orudis Albyl minor, Aspirin, Magnecyl, Bamyl, ASA Naprosyn, Naproxen, Pronaxen 1. NSAID (icke-steroida, anti-inflammatoriska/antireumatiska medel) Generiskt namn Preparatnamn Dos (mg/kg/ dygn) Max-dos Doser/ dygn Salicylsyraderivat Acetylsalicylsyra (100) (<25 kg), 2500 mg/m2 (>25 kg) (- 20) Obs. Salicylism. Öronsusningar, astma Ofta första-val (-40) Bra effektivitet vs toxicitet, rel lite G-I besvär Sämre effektivitet vs toxicitet

5 Ättiksyraderivat Indometacin Confortid, Indomee 1,5-3, Vid syst debut JIA, obs G-I, CNS, njurfunktion Sulindak Clinoril Rel mindre njurpåv Diklofenak Diklofenak, Voltaren Sign hepatotox Oxikam Piroxikam Brexidol, Piroxikam 0, Sämre effektivitet vs toxicitet Dessutom finns coxiber Celebra (6 mg/kg/dygn) och Bextra samt övriga såsom Relifex. men är aktuellt endast om patienten ej tolererar ovanstående NSAID Prostaglandinhämmare, smärtlindring kommer fort( min), inflammationsdämpning tar tid Individuell variation. Mer än 50% svarar på första NSAID som ges och de som inte svarar får till 50% ett svar på ett annat NSAID. En dos av NSAID bör prövas i 6-8 ve innan reevaluering, även om 50% svarar inom 2 veckor. 25% svarar inte förrän efter 12 veckor. NSAID förhindrar inte ledskada på sikt. De vanligaste biverkningarna av NSAID är - Gastrointestinala, t.ex. illamående, aptitlöshet, gastrit - Allergiska symtom - CNS-biverkningar, såsom huvudvärk, dåsighet - Leverpåverkan - Viss trombocytpåverkan - Pseudoporfyri ssk vanligt för naproxen /liknar porfyria cutana tarda Minska G-I-besvär genom att alltid ge NSAID med mat. Syra-reducerande har här sällan effekt. Interaktion mellan NSAID o methotrexat är sällan ngt bekymmer NSAID utsöndras fr.a. via levermetabolismen ge inte NSAID om levertranaminaserna är >3 ggr normala nivåer. Indometacin är bra vid systemisk JIA, såsom feber o perikardit o vid beh av spondyloartropati. NSAID som depåpreparat givet på kvällen är bra mot morgonstelhet Kontroller: Ta bltr o u-status innan långtidsbeh med NSAID. Patienter som står på NSAID bör kontrollera levertransaminaser, cystatin-c o blodstatus vart halvår, oftare vid systemisk aktiv sjukdom. 2. Steroider kraftigt inflammationsdämpande, snabbt insättande effekt, oklar effekt vad gäller förhindrande av ledskada på sikt, biverkningar Behandling: intraartikulär, peroral, i.v. regional, via jontofores( reumamott US,ViN) A. Steroider peroralt - 0,5-2 mg/kg/dag uppdelat på 1-2 doser - Långsamt nedtrappande B. Steroider intraartikulärt

6 - Depo-Medrol 40 mg/ml (metylprednisolon) i finger/tå-leder, 4-10 mg = 0,1-0,25 ml - Celeston bifas 6 mg/ml, stora leder 1-2 ml, medelstora 0,5-1 ml, små leder (inkl käkleder) 0,25-0,5 ml - Har ofta åtminstone någon månads effekt. - Lederspan 20 mg/ml (triamcinolon), i medelstor led 0,5 ml och i stor led 1,0 ml - Mera långvarig effekt upp till 3 månader - Indik: snabb regress av synovit, smärtlindring, underlättar rörelseträning, mindre risk för lokal tillväxtrubbning, minskar behovet av LARM. Ledinjektion Sedering/smärtlindring: Lokal Emlasalva på injektionsstället gärna upp till 2 timmar och peroralt Paracetamol obs! engångsdos 40mg/kg (max 2g) ca 2 tim före inj. Ev lokalanestesi med Xylocain, vid behov av sedering lustgas eller midazolam. Observation av barnet ca 1 timme efter ev. sedering. Utförande: markera instickstället med en pennspets där ledspringan känns som tydligast med pennan.noggrann handtvätt,sterila handskar. För större leder användes kanyl 0,7x50mm,för mindre leder 0,6x25mm.Punktionstället sprittvättas noggrant.leden tappas på ledvätska som v.b. sändes för vidare analys.därefter instilleras steroidlösningen i leden. Punktionstället täckes med torrt förband.belasta leden de närmaste dygnet. Obs mkt viktigt vid alla manövrer med sprutan att aldrig vidröra kanylen och därmed riskera steriliteten. OBS. Instruera patienten om att vid tilltagande svullnad,rodnad i behandlad led eller hög feber skall kontakt omedelbart tas med kliniken för bedömning för att utesluta komplicerande infektion. C. Regional i.v. steroidbeh. Utförande : Patienten fastande, om ingreppet skall utföras i narkos. Sätt venflon på aktuell handrygg respektive fotrygg. Lyft aktuell extremitet till högläge i 1-2 min, sätt därefter an blodrycksmanschett distalt på nderarm respektive underben för att uppnå blodtomhet. Injicera Solumedrol 1mg/kg via venflonen (alt Solucortef 150mg för en 30 kg individ) och efterskölj med koksaltlösning. Ha kvar stasen för blodtomt fält i ytterligare min ( totalt blodtomt max 30 min ) och släpp därefter stasen. Källa; Bengt Månsson Barnreumatologen Universitetssjukhuset Lund D. Jontofores Indikation: tenosynoviter fr.a. händer Remiss till reumamottagningen US respektive ViN Inj.vätska Decadron 4mg/ml 3ggr/vecka i 2 veckor 3. Långverkande antireumatiska läkemedel (LARM) Preparat Dos Vanliga biverkningar Kontroller Methotrexate mg/m 2 /vecka Illamående, leverpåverkan, benmärgshämning. Lungfibros har beskrivits hos vuxna men är mkt ovanligt hos barn. Hydroxiklorokin 5-7 mg/kg/dygn Fotosensibilitet 1-2 mån intervall, tätare under upptrappning. Hb, tpk, lpk, ASAT, ALAT, kreat. Obs vid ALAT 2 ggr övre normalvärdet. U- sticka.

7 Sulfasalazin 30- (-60) mg/kg/dygn Allergi, gastrointestinala symtom, benmärgspåverkan, reversibel oligospermi mm Ciclosporin (vid terapiresistenta fall) 3-5 mg/kg/dygn Njurar, lever, hypertoni Obs! Interaktion med många andra läkemedel-se FASS! Varannan ve under 3mån sen varje mån. Kreat, ASAT, ALAT, Hb, tpk, lpk, bltr. Följ kreat. Koncbest vanligen ej nödvändig. U-sticka. Salazopyrin Beror på grundsjd Varannan ve i 3 mån, sen en gång per mån i 3 mån och därefter var 3e månad. Hb, tpk, lpk, ASAT, ALAT, kreat. U-sticka. Indikation för LARM - systemisk JIA - polyartikulär JIA där steroidinj ej har effekt. Stark indik om pat är RF+ - oligoartikulär JIA där upprepade steroidinjektioner o NSAID ej har effekt Methotrexate ett av få läkemedel som i vetenskapliga studier har bevisad effekt på barn att förhindra leddestruktion - tas 1 timma före eller 1,5-2 timmar efter måltid en gång per vecka. Vanligaste biverkan är illamående o ngt förh leverv, ges ej under grav. Folacin, 1-2 tabletter à 5 mg/ve en o två dagar efter Mtx. - Första testdos 2,5mg första veckan och därefter ca 0,3-(0,6 mg/kg), 10-(15 mg/ m2). Normalt inte >20 mg/vecka. 3mån innan full effekt.utvärdering av medicineringen, subcutant vid otillr. effekt eller vid biverkningar. - Kontroll av blodstatus, ASAT, ALAT, cystatin-c, efter 1 vecka sedan varannan vecka i en mån, sen var 6-8:e vecka. Ev urinsticka samtidigt. Feber >38,5 gr el påv blodvärden - tillfällig uts. Hydroxyklorokin mg/kg/dygn, en gång om dagen - 6 mån innan full effekt Sulfasalazin mg/kg/dygn, uppdelat på 2 doser - 6 mån till full effekt - fr.a till HLA B27 postitiva patienter och IBD 4. Biologiska läkemedel Enbrel (etanercept)

8 - Konkurrerar med med TNF-bindningen till TNF-receptorerna /hämning av TNF/ - 0,4 mg/kg max 25mg per dos - Ges sc 2 ggr/ve - Ges i kombination med Methotrexat. Biverkn: Reaktioner på injektionsstället, utveckling av autoantikroppar, klåda, allvarliga infektioner Indik: När methotrexate subkutant, 15 mg/m2 kroppsyta/ve i minst 3 mån i kombination med intraartikulära steroidinjektioner eller högdossteroider inte har effekt. Ktl: Utgångsprov samt vid varje besök blodst, B-celler, ALAT, kreat, SR, CRP, u-sticka. Månad 12 o 24 tas dessutom ANA o anti-dna. Infliximab (Remicade) antikropp i iv infusion, Adalimumab(Humira) human monoklonal antikropp var 14:e dag. subcutant Indikationer för respektive läkemedelsbehandling Oligoartikulär NSAID och intraartikulära steroider, i svåra fall som vid polyartikulär JIA JIA Polyartikulär JIA NSAID och intraartikulära steroider. Methotrexate alt Hydroxyklorokin (låg-måttl aktiva fall) alt Sulfasalazin vid HLA27 pos. P-o steroider vid svåra fall samt vid iriter som inte svarar på lokal beh Ev. Etanercept där Mtx i minst 3 mån i kombination med lokala Steroidinj el. högdos steroider haft otillräcklig effekt Systemisk JIA JAS JPA Perorala steroider vid påverkan på inre organ, annars ev bara NSAID. Ev ASA. Överväg benmärgsbiopsi för uteslutande av leukemi innan steroider insättes. Ev Methotrexate ( I.v. immunoglobulin kan övervägas i de fall pat har kraftiga systemiska symtom utan artriter) NSAID, p-o steroider, MTX/hydroxyklorokin/sulfasal Tillväxthämning Tillväxthormonbehandling undantagsvis aktuellt efter samråd med barnendokrinolog Ögonpåverkan vid JIA Typ Uveit Systemisk 1-2% Polyartuikulär 2-5% Pauciartikulär 20-30% Uveit - Oftast anterior /iridocyklit/ - Oftast hos flickor med ANA-pos oligoartikulär artrit - Oftast asymtomatisk o kronisk - Viktigt med regelbunden förebyggande kontroll - Vid akut uveit fås smärtande, rött öga o ses vid HLA-B27 pos entesitrelaterad artrit.

9 Behandling av irit: som regel via ögonläkare o Steroider lokalt o generellt o Mydriatika o Antiinflammatoriska medel Naproxen etc generellt Voltaren lokalt o Immunsuppression o Methotrexate, cyclosporin o TNF-hämmare Käkledsinflammation - 60 % av barn med JIA får rtg-förändringar i temporo-mandibulärlederna som följd av artrit.men detta kan ske utan symtom som smärta,skrapljud,rörelseinskränkning - Mikrognati o retrognati utvecklas i 5-10% av fallen - 1/3-del ensidiga medförande asymmetri av ansiktet - störst risk av polyartikulär artrit - enbart 20-25% har smärtor eller inskränkt gapförmåga - Tandläkare- Oral kirurg Primär utredning inkl radiologi ( Tomografi, CT, MR) Åtgärdande av dent.infektioner,karies Årlig klinisk kontroll vid besvärsfrihet Akut artrit- skonkost, NSAID, lokala steroider, rörelseträning Bettskena, passiv aktivator Käkortopediska ingrepp Ortoped och handkirurg Synovektomi Artrodes Artroplastik / proteser Tillväxtkorrigerande ingrepp Hudläkare Differentialdiagnostik med bl.a. hudbiopsi Arbetsterapi o sjukgymnastik behandling Se separata PM under mappen Omvårdnads PM Nätadresser där finns länkar till barnreumatologi och till reumatologi

10

Reumatiska sjukdomar hos barn och unga Vad ska vi tänka på i skolan?

Reumatiska sjukdomar hos barn och unga Vad ska vi tänka på i skolan? Reumatiska sjukdomar hos barn och unga Vad ska vi tänka på i skolan? Sólveig Óskarsdóttir MD, PhD Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Vad behöver skolläkare och skolsköterskor

Läs mer

Artriter Diffdiagnoser. Är det en artrit? Debut symptom variation över dygnet? Lab. Anti-CCP RF SR CRP Trombocytos Anemi

Artriter Diffdiagnoser. Är det en artrit? Debut symptom variation över dygnet? Lab. Anti-CCP RF SR CRP Trombocytos Anemi Artriter Diffdiagnoser Annika Söderbergh juni 2016 PATIENT PERSPEKTIV: Stelhet och värk Allmänsymptom ANAMNES LAB KLINISKA TECKEN Rodnad, värmeökning, smärta, svullnad, inskränkt funktion Är det en artrit?

Läs mer

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) 3. DIAGNOS OCH BEHANDLING 3.1 Vilka blodprover behöver man ta? Då man ställer diagnosen kan, utöver undersökning av leder och

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) 1. VAD ÄR JUVENIL IDIOPATISK ARTRIT (JIA) 1.1 Vad är JIA? Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en kronisk sjukdom som karaktäriseras

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Vad är det? Juvenil spondyloartropati är en grupp av sjukdomar som påverkar leder (ledinflammation = artrit) och senfästen (entesit). Den

Läs mer

Reumatologi. Inflammatoriska sjukdomar. Rörelseapparaten. Inre organ. Stefan Deneberg Medicinkliniken Karolinska Huddinge

Reumatologi. Inflammatoriska sjukdomar. Rörelseapparaten. Inre organ. Stefan Deneberg Medicinkliniken Karolinska Huddinge Reumatologi Inflammatoriska sjukdomar Rörelseapparaten Inre organ Stefan Deneberg Medicinkliniken Karolinska Huddinge Fall 29-årig rökande kvinna Ledvärk och svullnad i fingrarnas småleder sedan några

Läs mer

Integrerande. MEQ fråga 1. Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor.

Integrerande. MEQ fråga 1. Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Integrerande MEQ fråga 1 Delexamination 3 Klinisk medicin, Södersjukhuset 2013 11 11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor

Läs mer

PP-ENB-SWE Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här:

PP-ENB-SWE Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här: Peter 32 år PP-ENB-SWE-0214 Detta formulär är inte utformat för, och får inte användas till, att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Om du har för avsikt att göra en biverkningsrapportering,

Läs mer

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA PEKKA LAHDENNE Barnreumatolog, docent i pediatrik Barnkliniken, Helsingfors universitet och Helsingfors universitets centralsjukhus Traditionella och biologiska reumamediciner MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING

Läs mer

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1 (7) Datum 2010-10-26 Diarienummer 74/2006 Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1. Vilka läkemedel i högkostnadsskyddet har TLV granskat i denna omprövning?

Läs mer

REUMATOID ARTRIT (RA)

REUMATOID ARTRIT (RA) REUMATOID ARTRIT (RA) Kliniska manifestationer och behandling Gerd-Marie Alenius Överläkare Reumatologiska Kliniken i Västerbotten EPIDEMIOLOGI och ETIOLOGI Prevalens 0,5-1% Incidens 15-20/100 000/år Insjuknandeålder

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Nydebuterade ledbesvär. Anna Lena Jernstedt Reumatologen KSS 080703

Nydebuterade ledbesvär. Anna Lena Jernstedt Reumatologen KSS 080703 Nydebuterade ledbesvär Anna Lena Jernstedt Reumatologen KSS 080703 Differentialdiagnoser Artralgi, myalgi Hemartros/trauma Artros Erysipelas Kristallartrit Reaktiv artrit/virusorsakad artrit Borrelia-artrit

Läs mer

Inflammatoriska Systemsjukdomar. Björn Lövström Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Inflammatoriska Systemsjukdomar. Björn Lövström Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Inflammatoriska Systemsjukdomar Björn Lövström Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Exempel Systemsjukdom Flicka 19 år. Söker VC. >6 mån vita fingrar och tår. Ont i lederna. Prover

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2016-12-1 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2017-11-02 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan

Läs mer

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi.

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi. Specialitet: OP/IVA Endoskopisektionen PM Omvårdnad Text författare: Ingrid Madsen Faktaansvarig: Caroline Lindstedth Godkänt av: Åsa Rudin Skapat: 2006-05-31 Reviderat: 2011-04-04 Bäst före: 2012-12-31

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA) Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA) Utarbetat av Svensk Barnreumatologisk förening, Svenska Barnläkarföreningen Lillemor Berntson (koordinator), Anders Fasth, Stefan Hagelberg,

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

1. Hur värderar du situationen i relation till anamnes, kliniska fynd och lab? Saknar du några uppgifter? (4p)

1. Hur värderar du situationen i relation till anamnes, kliniska fynd och lab? Saknar du några uppgifter? (4p) MEQ-fall Sara På akuten en kväll i januari träffar du Sara, en 37-årig kvinna som söker pga ledsmärtor och ett svullet knä som dessutom gör så ont att hon har svårt att belasta. Svullnaden har kommit successivt

Läs mer

Hypertoni och graviditet

Hypertoni och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Hypertoni och graviditet 1(5) Hypertoni och graviditet Kronisk hypertoni och graviditet Definition: Hypertoni som har förelegat före graviditeten eller har diagnostiserats före

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Patientinformation PM Ledsjukdomar

Patientinformation PM Ledsjukdomar Led- och muskelsjukdomar inkl reumatiska Patientinformations PM Omvårdnads PM Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Barn och ungdomsklinikerna i Linköping/Motala och Norrköping Patientinformation 1(7)

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Inflammatorisk reumatisk sjukdom. Reumatologisk vård i Halland Spenshult. Reumatologisk vård i Halland Spenshult, forts

Inflammatorisk reumatisk sjukdom. Reumatologisk vård i Halland Spenshult. Reumatologisk vård i Halland Spenshult, forts Inflammatorisk reumatisk sjukdom Annika Teleman Reumatologisk vård i Halland Spenshult Reumatologi - öppen- och slutenvård Reumakirurgi, som ovan Medicinsk rehabilitering Smärtbedömning Smärtrehabilitering

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

men lyssna vidare RA och andra artritsjukdomar Patientfall Maria 51 år Dags att ställa en fråga Första tanken

men lyssna vidare RA och andra artritsjukdomar Patientfall Maria 51 år Dags att ställa en fråga Första tanken men lyssna vidare RA och andra artritsjukdomar Christina Stranger 14-11-12 Jag har även värk i händerna som kan bli svullna Det håller på i ett par dagar men på sista tiden har perioderna varat längre,

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Reumatisk inflammatorisk ledsjukdom del 1 Klinisk bild, utredning och differentialdiagnostik

Reumatisk inflammatorisk ledsjukdom del 1 Klinisk bild, utredning och differentialdiagnostik Kandidatföreläsning 2014 Reumatisk inflammatorisk ledsjukdom del 1 Klinisk bild, utredning och differentialdiagnostik Saedis Saevarsdottir reumatolog, med. dr. Reumatologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar. Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar

Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar. Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar Tomas Bremell Mats Dehlin Reumatologen Sahlgrenska Ospecifika Anti-reum: Guld, Salazopurin,

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor. Maximal poäng 52

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor. Maximal poäng 52 Version 130316 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 Kortsvarsfrågor Maximal poäng 52 1. DISH är ett reumatiskt tillstånd som främst drabbar kotpelaren. A Vad

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

1.1 Vilka differentialdiagnoser bör du tänka på? (1p) 1.2 Din tidiga hypotes är att detta är en ulcerös colit. Vilka prover vill du ta?

1.1 Vilka differentialdiagnoser bör du tänka på? (1p) 1.2 Din tidiga hypotes är att detta är en ulcerös colit. Vilka prover vill du ta? En 22-årig kvinna kommer in till akuten med frekventa blodiga diarréer och påverkat allmäntillstånd. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 -

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 - Indikation Läkemedel Form Administrationssätt Styrka dosering maxdos kontraindikation instruktion till vårdgivare Se PM Prokto-Rektoscopi Om barnet har haft spontan avföring inom de närmaste 3-4 timmarna

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå?

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? B Porto betalt När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? Enbrel (etanercept),, F, ATC-kod: LO04AB01 injektionsvätska i förfylld spruta, pulver och vätska till injektion i styrkorna: 10 mg, 25

Läs mer

Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen

Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen Uppdatering 12.4.2016 Reumatoid artrit (RA), som också kallas ledgångsreumatism, är en kronisk ledsjukdom som är två till tre gånger

Läs mer

HEMOLYS och ITP 2015, T5. Helene Hallböök

HEMOLYS och ITP 2015, T5. Helene Hallböök HEMOLYS och ITP 2015, T5 Helene Hallböök Vi börjar med hemolysen HEM - blod LYS - gå sönder Diagnostik: Normo - macrocytär anemi Reticulocyter HEM - blod LYS - gå sönder Diagnostik: Normo - macrocytär

Läs mer

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling JUVENIL IDIOPATISK ARTRIT Farmakologisk behandling Utarbetat av Arbetsgruppen för barnreumatologi, Svenska Barnläkarföreningen Lillemor Berntson (koordinator), Anders Fasth, Stefan Hagelberg, Stefan Berg,

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

Svullen led Knäartros: Sensitivitet 84-95 % specificitet 69-89 % Höftartros: Sensitivitet 86 % specificitet 75 %

Svullen led Knäartros: Sensitivitet 84-95 % specificitet 69-89 % Höftartros: Sensitivitet 86 % specificitet 75 % Kapitel Aktuella länkar: Läkemedelsboken: www.lakemedelsboken.se Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar: www.sos.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar Bättre omhändertagande av

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Henoch-Schönlein purpura 1. VAD ÄR HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA? 1.1 Vad är det? Henoch-Schönlein purpura kallas också för IgA-vaskulit. Vid Henoch- Schönlein

Läs mer

MEQ-fråga 1 Sida 1 (5)

MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) En 29-årig kvinna med insulinbehandlad diabetes inkommer till akuten den 4 november tillsammans med sin pojkvän. Hon har sedan 3 dygn tillbaka besvärats av illamående, feber och

Läs mer

Alla lika, alla olika Om barn och ungdomar med reumatism

Alla lika, alla olika Om barn och ungdomar med reumatism Alla lika, alla olika Om barn och ungdomar med reumatism Innehållsförteckning Om reumatism hos unga Om reumatism hos unga JIA och de olika undergrupperna Känslor Smärta Symptom Diagnos och behandling Ärftlighet

Läs mer

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Hur ställs diagnosen SLE? Diagnosen av SLE baseras på en kombination av symptom (som smärta

Läs mer

Sylvie Kaiser Överläkare, med dr. Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sylvie Kaiser Överläkare, med dr. Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Sylvie Kaiser Överläkare, med dr Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Ont i magen? Dominerande diagnoser vid akuta buksymptom hos förskolebarn resp skolbarn

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska användas Effekten ska utvärderas

Läs mer

Del 6_9 sidor_13 poäng

Del 6_9 sidor_13 poäng En 22-årig kvinna söker akut för blodiga diarréer. Hon är avmagrad och blek. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi på akuten och finner en

Läs mer

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak.

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak. Anemifall 140925 Herman Nilsson-Ehle Sektionen f Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Mouna, 33 årig kvinna Född i Sverige, föräldrarna kommer från Irak. Arbetar som mellanchef

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Berörda enheter Anestesin, Piteå sjukhus Syfte Rutin Premedicinering till polikliniska patienter Processbeskrivning Paracetamol används som

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

ANELÄK Premedicinering till barn

ANELÄK Premedicinering till barn 1 (6) ANELÄK Premedicinering till barn Dosering enligt detta dokument får ske av sjuksköterska utan särskild ordination av narkosläkare när det gäller barn utan komplicerande sjukdom. Barn som fått premedicinering

Läs mer

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK HOS BARN OCH UNGDOMAR Primär huvudvärk Huvudvärk av spänningstyp Migrän Hortons huvudvärk (ovanlig

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

Neonatal Trombocytopeni

Neonatal Trombocytopeni Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram vid Neonatal Trombocytopeni Utarbetet 2006 och reviderat maj 201 av Jacek Winiarski och Göran Elinder 1 Innehåll Definition, symptom, orsaker

Läs mer

Fall 1-19-årig kvinna

Fall 1-19-årig kvinna Fall 1-19-årig kvinna En 19-årig kvinna kommer in på akuten med illamående och kräkningar. Påverkat allmäntillstånd och blodtrycket är 80/50 mmhg. Hon har varit trött och har minskat i vikt på sistone,

Läs mer

AKUT UROLOGI. Lathund för handläggning på kirurgakuten USÖ. Örebro 150802 Urologiska kliniken, USÖ

AKUT UROLOGI. Lathund för handläggning på kirurgakuten USÖ. Örebro 150802 Urologiska kliniken, USÖ AKUT UROLOGI Lathund för handläggning på kirurgakuten USÖ Örebro 150802 Urologiska kliniken, USÖ Avstängd pyelit Pyelonefrit med samtidigt avflödeshinder. Uretärsten vanligast men andra orsaker till avflödeshinder

Läs mer

Myoeloproliferativa sjukdomar - Medicinkliniken Ljungby

Myoeloproliferativa sjukdomar - Medicinkliniken Ljungby Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Cancer Giltig fr.o.m: 2010-06-15 Faktaägare: Agata Swinarska-Kluska, överläkare medicinkliniken Ljungby Fastställd av: Karl Ljungström, verksamhetschef medicinkliniken

Läs mer

T67 MEQ-fråga. Dugga april Klinisk medicin Ulf Åman, Agneta Månsson Broberg, Anna Abrahamsson, hans Gyllenhammar Sida 1.

T67 MEQ-fråga. Dugga april Klinisk medicin Ulf Åman, Agneta Månsson Broberg, Anna Abrahamsson, hans Gyllenhammar Sida 1. Ulf Åman, Agneta Månsson Broberg, Anna Abrahamsson, hans Gyllenhammar Sida 1 MEQ fråga 56-ÅRIG MAN 8 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande

Läs mer

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION S TÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion av Enbrel 10 Instruktion

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Systemisk lupus erytematosus. Sofia Ajeganova Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Systemisk lupus erytematosus. Sofia Ajeganova Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Systemisk lupus erytematosus Sofia Ajeganova Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Prototyp för systemisk inflammatorisk sjukdom allmänsymtom (trötthet, sjukdomskänsla, feber, viktnedgång)

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen.

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen. 14. Sedering Barn och ungdomar med oro inför tandbehandling kan hjälpas på många sätt. Primärt är ett gott omhändertagande mest väsentligt, men i de fall detta inte är tillräckligt finns flera farmakologiska

Läs mer

Del 6 5 sidor 9 poäng

Del 6 5 sidor 9 poäng 5 sidor 9 poäng Anna, 43, söker akutmottagningen pga hög feber 39 grader, trötthet och hosta. Hon sjuknade för ca 1v sedan med lätt feber, halsont och hosta. Hon har möjligen känt sig litet allmänt trött

Läs mer

Kvinna född 52. Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Läkemedelskommitté

Kvinna född 52. Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Läkemedelskommitté Kvinna född 52 Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Grov plackpsoriasis Kvinna född 52 Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. 80 talet ljusbeh av olika

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning: MEQ-fråga 9 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på sex sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Innehållet delger rätt svar på redan ställda frågor. All

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Pediatrisk reumatologi

Pediatrisk reumatologi Pediatrisk reumatologi Med fokus på de inflammatoriska ledsjukdomarna Health Department, Innehållsförteckning Reumatiska sjukdomar hos barn...3 Inledning...3 Differentiella diagnoser vid ledsmärta hos

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÄKEMEDELSBEHANDLING

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÄKEMEDELSBEHANDLING www.pediatric-rheumathology.printo.it LÄKEMEDELSBEHANDLING NSAID- Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs Genom att de dämpar inflammation kan dessa läkemedel lindra symptom som smärta och feber. De fungerar

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Borrelios och anaplasmos klinik, diagnostik och behandling

Borrelios och anaplasmos klinik, diagnostik och behandling Borrelios och anaplasmos klinik, diagnostik och behandling Anna J Henningsson Överläkare klinisk mikrobiologi Specialistläkare infektionsmedicin Humanpatogener i fästingar: Borrelia spp Lyme borrelios

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Oscar 18 år. Fall skapat av Reumatolog Ulla Lindqvist. Fall granskat av Medical Advisor Petra Neregård, Pfizer

Oscar 18 år. Fall skapat av Reumatolog Ulla Lindqvist. Fall granskat av Medical Advisor Petra Neregård, Pfizer Oscar 18 år PP-ENB-SWE-0213 Detta formulär är inte utformat för, och får inte användas till, att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Om du har för avsikt att göra en biverkningsrapportering,

Läs mer

Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA) Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA) Utarbetat av Svensk Barnreumatologisk förening Svenska Barnläkarföreningen (BLF) Lillemor Berntson 1 (koordinator), Anders Fasth 2, Stefan Hagelberg

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer