Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011"

Transkript

1 Miljökontoret Livsmedelskontroll Livsmedelsrapport Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr Datum: Handläggare: Victor Muñoz och Åsa Almberg Diarienummer:

2 Sammanfattning Mat som serveras i skolor och förskolor representerar en väldigt viktig del av barnens kost och det ska vara både säkert, gott och näringsrikt. En del av dessa portioner är speciallagad på grund av vissa barns överkänslighet mot något ämne som finns i livsmedel.. För att nå upp till de höga krav som ställs måste personalen som jobbar i köket ha bra kunskap och förutsättningar för hantering, tillagning och servering av specialkost. Livsmedelskontrollen i Södertälje kommun skapade ett projekt med syfte att kontrollera om förskolor och skolor i kommunen har ändamålsenliga rutiner för hantering av specialkost och kontrollera om dessa verksamheter följer sina rutiner. Inspektörerna gjorde oanmälda inspektioner i alla förskolor och skolor i kommunen. Som hjälp för inspektionerna skapades en Kom ihåg lista som innehöll sju kontrollområden baserade på rapporteringsformulär för kontrollresultat från Livsmedelsverket. Under projektet kontrollerades 103 objekt varav 76 förskolor och 27 skolor. Ett stort antal (76,5 %) förskolor/skolor fick minst en avvikelse mot lagstiftning under inspektionen. Men för endast en liten del (8,7 %) av verksamheterna bedömde inspektörerna det nödvändigt med en extra inspektion för att kontrollera om avvikelserna hade åtgärdats eller inte. Projektets slutsats var att förskolor och skolor i kommunen har ändamålsenliga rutiner men att alla inte följer sina rutiner. På 36 % av skolorna/förskolorna saknar personalen tillräckliga kunskaper inom specialkost. De överkänsligheter som förekommer oftast i kommunen är laktosintolerans, allergi mot äggprotein och allergi mot mjölkprotein.. 2

3 Innehåll Sammanfattning Inledning Mål och syfte Projektbeskrivning...5 Åtgärder när avvikelser från lagstiftningen noteras Resultat och diskussion Slutsatser Källförteckning Bilagor

4 1. Inledning Södertälje är Sveriges 20:e största kommun, med invånare. Cirka 19,5 % är barn mellan 0-15 år (Södertälje, 2010) d.v.s. i skolåldern. En del av portioner som serveras i skolor och förskolor ska vara speciallagad på grund av vissa barns överkänslighet mot något ämne som finns i livsmedel. Astma och Allergiförbundet (2011) uppskattar att en tiondel av alla elever har någon form av matallergi. I tonåren är siffran cirka 15 procent. Det är alltså en stor grupp elever som behöver speciallagad mat (också kallad specialkost). I detta projekt definierar vi specialkost som livsmedel avsedd till personer med överkänslighet mot viss mat och till personer med kostrelaterade sjukdomar, till exempel diabetes. Både allergi och intolerans är olika typer av överkänslighet. Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som normalt inte ger besvär. När man är allergisk reagerar kroppens immunförsvar mot det ämnet. Intolerans ger också en reaktion, men då är det inte immunförsvaret som reagerar (Vårdguiden, 2010). En bra beskrivning av vad händer i kroppen vid en allergisk reaktion hittas i en rapport från Karolinska De livsmedel som oftast ger allergiska reaktioner är mjölk (laktosintolerans och allergi mot mjölkprotein), ägg, fisk, skaldjur, baljväxter (jordnötter och soja), nötter (mandel, hasselnötter, etc.) och fröer av olika slag samt spannmål. I Sverige har sojaprotein, jordnötter och sesamfrö börjat användas mera frekvent under de senaste decennierna, vilket har medfört att flera drabbas av allergier mot dessa livsmedel (Livsmedelsverket, 2010a). En person med en allergisk reaktion kan få olika symtom. Symtomen märks efter några minuter eller några timmar efter intagande av livsmedlet. Symtomen kan bland annat vara hudutslag, eksem, ont i magen, klåda, andningsbesvär eller en svår allergisk reaktion (Stockholms läns Landsting 2011). En av de allergiska reaktionerna som kan vara livshotande är anafylaktisk reaktion eller allergisk chock. Den är en överkänslighetsreaktion som orsakas av ett plötsligt frisläppande av substanser från cellerna ut i blodet och vävnaderna. De frisläppta substanserna, främst histamin, utvidgar blodkärlen och orsakar svullnad i mun och svalg. Blodtrycket faller på grund av att blodkärlen utvidgas och buksmärtor kan uppstå. Yrsel, svimning och chock kan följa och personen förlorar medvetandet (Wikipedia 2011). Barnen är i förskola/skola under en stor del av dagen och där äter eleverna lunch och mellanmål varje dag. Det representerar en väldigt viktig del av deras kost och det ska vara både säkert, gott och näringsrikt. För att nå upp till de höga krav som ställs måste personalen som jobbar i köket ha bra kunskap och förutsättningar för hantering, tillagning och servering av specialkost. I förskolor/skolor som tillagar eller hanterar specialkost ska personalen ha en bra kommunikation med skolledning, elever och föräldrar. Det ska också finnas tydliga rutiner för hantering av 4

5 specialkost, vilket även vikarier ska ta del av. Lokalen ska också vara anpassad för att tillaga och servera den aktuella specialkost som finns inom verksamheten. I detta projekt har Livsmedelskontrollen på Södertälje Miljökontor kontrollerat hantering, tillagning och servering av specialkost i alla skolor och förskolor i kommunen. 2. Mål och syfte Projektets mål är att: Kontrollera om förskolor och skolor har ändamålsenliga rutiner för hantering av specialkost. Kontrollera om förskolor och skolor följer sina rutiner för hantering av specialkost. 3. Projektbeskrivning Under projektet kontrollerade handläggarna hantering av specialkost i förskolor och skolor. Både privata och kommunala verksamheter kontrollerades. Kontrollen var oanmäld. Till sin hjälp använde handläggarna en Kom ihåg lista för specialkost, se bilaga 1. Listan var utvecklad för detta projekt men den är baserad på rapporteringsformulär för kontrollresultat (Livsmedelsverket 2010 b). Listan innehåller sju kontrollområden. Under varje område finns det frågor som är inriktade för kontroll av specialkost. Dessa frågor har som syfte att hjälpa handläggaren vid inspektionen. Bedömning om avvikelse på kontrollområden gjordes enligt miljökontorets intern rutin för specialkost. Enligt rutinen ska inspektören ta hänsyn till vilka och hur allvarliga överkänsligheterna som finns i verksamheten som kontrolleras är. De kontrollerade områdena var: 01 - Infrastruktur, lokaler och utrustning, även fordon 02 - Råvaror och förpackningsmaterial 03 - Säker hantering, lagring och transport 06 Rengöring 06.1 Utrustning Lokalen 10 - Utbildning 12 - Information Dokumentation 12.4 Hälsorisk Övrigt 15 Övrigt (Registrering hos Miljökontoret) 5

6 Åtgärder när avvikelser från lagstiftningen noteras Varje handläggare gjorde, efter att ha varit på plats och kontrollerat hanteringen av specialkost, en bedömning om huruvida det var nödvändigt med en extrakontroll. Vid avvikelser som bedömdes hälsofarliga skulle ett beslut om förbud eller föreläggande fattas på plats. 4. Resultat och diskussion Under projektet kontrollerades 103 objekt varav 76 förskolor och 27 skolor. Kontrollen tog ca 1,5 timmar och inspektörerna kontrollerade sju kontrollområden enligt checklistan, se bilaga 2. Efter inspektionen bedömde inspektörerna om ärendet behövde följas upp eller inte. 9 förskolor/skolor behövde minst ett extra kontrollbesök, 70 stycken fick minst en avvikelse och 24 hade ingen avvikelse. Se Fig. 1. Ett stort antal (76,5 %) förskolor/skolor fick minst en avvikelse mot lagstiftning under inspektionen. Men för bara en liten del (8,7%) av verksamheterna bedömde inspektörerna det nödvändigt med en extra inspektion för att kontrollerar om avvikelserna hade åtgärdats eller inte Antal objekt Utan avvikelse Med avvikelse Behövde extra kontroll Fig. 1. Antal objekt utan avvikelse, med avvikelser och antal som behövde extrakontrollbesök i projekt hantering av specialkost i förskolor och skolor i Södertälje kommun. Resultat från inspektionerna visas i Fig. 2. Utbildning av personal var det område där inspektörerna noterade flest avvikelser. Totalt 37 förskolor/skolor hade problem med utbildning av personal. Under området utbildning kontrollerade inspektörerna bland annat om det fanns rutin för utbildning av personal inom specialkost och om personalen hade tillräcklig kunskap inom specialkost. Bland annat kontrollerade inspektörerna om personalen hade en uppdaterad 6

7 information om vilka elever som behöver specialkost och vilka av dem som har allvarliga allergier. Enligt bilaga II, kapitel XII, till förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien ska personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien och HACCP, som är anpassade till deras arbetsuppgifter. Kunskaper i HACCP betyder inte att alla i köket ska vara bered att göra en faroanalys i hela köket. Men personalen ska absolut veta vilka faror som finns för deras arbetsuppgifter. Att laga specialkost är säkert en av de största farorna i ett tillagningskök, speciellt när man jobbar med barn. Personal som hanterar livsmedel ska vara medvetna om de rutiner/instruktioner som finns i verksamheten. De som är ansvariga för tillagning, servering eller hantering av specialkost ska ha tillräcklig kunskap inom specialkost. Detta innebar också kunskap om vilka barn som är allergiska mot vilka ämnen och hur allvarligt det är. Vid några tillfällen hade personalen absolut inte kontroll över vilka sorters specialkost som tillagades till vilka barn och när inspektörerna frågade vilka barn som är allergiska mot vilket ämne, kunde de inte svara och visste inte heller var informationen om detta fanns. I 37 förskolor/skolor bestämde inspektörerna att personalens kunskaper inte var tillräckliga. Under området Märkning fick 24 objekt avvikelser och under Hantering av specialkost fick 22 objekt avvikelse. Området med minst avvikelser var Registrering hos Miljökontoret där bara 4 objekt fick avvikelse Antal objekt Infrastruktur Råvaror Hantering och lagring Kontroll område Rengöring Utbildning Märkning Registrering hos MK Fig. 2. Antal objekt med avvikelse på olika kontrollområden i projekt hantering av specialkost i förskolor och skolor i Södertälje kommun. Områdena Hantering, Rengöring och Märkning är uppdelade i olika punkter. Fig. 3 visar resultat från inspektioner av dessa tre kontrollområden. Under Hantering kontrollerade inspektörerna två 7

8 punkter. Den första punkten var om förskolan/skolan hade bra rutiner för allergener. 12 objekt fick avvikelse på denna punkt. Den andra punkten var om verksamheten i praktiken undviker korskontamination av allergener genom att har en bra lagring och hantering av råvaror, redskap och utrustning, 10 objekt fick avvikelse på denna punkt. Området Rengöring är uppdelat i två punkter. På den första punkten kontrollerade inspektörerna om redskap och ytor som används i direktkontakt med livsmedel var smutsiga. Bara 2 objekt fick avvikelse på denna punkt. När inspektörerna kontrollerades hela lokalen var det 17 objekt som fick avvikelse, se Fig. 3. Området Märkning är uppdelat i tre punkter. Den första är Hälsorisk där inspektörerna kontrollerade om specialkost var rätt markerad och om det fanns risk för att en elev skulle få fel portion på grund av fel märkning. Bara 1 verksamhet fick avvikelse på Hälsorisk. Den andra punkten är Dokumentation där 15 objekt fick avvikelse. På dokumentation kontrollerades om verksamheten markerar specialkost enligt sin rutin, till exempel hyllor i torrförråd och hyllor i kylar och frysar. Den sista punkten under information är märkning av färdiglagad mat. 8 förskolor/skolor som fick avvikelse på den punkten, se Fig Antal objekt Rutin - allergener Hantering Redskap och ytor Lokalen Hälsorisk Dokumentation Identification av färdiglagad Hantering Rengöring Information Kontroll område Fig. 3. Antal objekt med avvikelse på kontrollområden Hantering, Rengöring och Information i projekt hantering av specialkost i förskolor och skolor i Södertälje kommun. Under projektet har livsmedelsgruppen kontrollerat portioner varav 1395 var specialkost. Fig. 4 visar dessa resultat. 7, 53 % av portionerna som serveras i förskolor och skolor i Södertälje kommun är specialkost. Under inspektionerna frågade inspektörerna kökspersonalen hur många portioner som serveras i verksamheten och hur många av dessa som är specialkost. Därför kan dessa siffror vara annorlunda än de officiella siffrorna från utbildningskontoret. För inspektörerna, 8

9 vid inspektion, är det inte viktigt att personalen ska kunna dessa siffror. Vad som är viktigt är att personalen vilken specialkost som ska tillagas till vilken elev. Av specialkosten är den största delen laktosfri kost, cirka 45 %. Ägg- och mjölkfri kost kommer efter med 13,8 % respektive 9,5 %. Nötfri kost kommer på fjärde plats med 8,0 %. I Södertälje kommun finns en policy att inga produkter med nötter ska finnas i förskolor och skolor. Några privata verksamheter har också samma policy. Laktosintolerans är den överkänslighet som förekommer mest i förskolor/skolor i kommunen. Samma resultat har Strömsunds kommun hittat i sitt projekt om Allergi 2009 (Strömsunds kommun 2009). Enligt Stockholm läns landsting (2011) är laktosintolerans mycket ovanligt bland småbarn. 92,47% 7,53% Laktos (45,5%) Ägg (13,8%) Mjölk (9,5%) Nötter (8,0%) Gluten (4,5%) Fisk (3,2%) Baljväxter (2,1%) Övrigt (9,5%) Fig. 3. Procent av specialkost (lila) som serveras i förskolor och skolor i Södertälje kommun (vänster). Procent av typ av specialkost som serveras i förskolor och skolor i Södertälje kommun (höger). För att ta reda på vilka sorters överkänslighet som fanns i verksamheter har inspektörerna frågat personalen i köket. I några förskolor/skolor hade personalen en lista med alla sorters överkänsligheter som förekom i verksamheten. Under projektet samlade inspektörerna information om 31 olika sorts överkänsligheter. De sju oftast förekommande visas i Fig. 3 med namn och de 24 andra sorters visas under Övrigt. Som exempel kan man nämnas några som tomat, paprika, skaldjur, citrus, morot, äpple, päron, kiwi, sesamfrö, hallon, fetaost och vitlök. 9

10 6. Slutsatser Förskolor och skolor i Södertälje kommun har ändamålsenliga rutiner för hantering av specialkost. Förskolor och skolor i Södertälje kommun följer de flesta av sina rutiner för hantering av specialkost. En stor brist förekommer under rutinen för utbildning. På 36 % av objekten saknar personalen i köket tillräckliga kunskaper inom specialkost. Den överkänslighet som förekommer mest i förskolor och skolor i Södertälje kommun är laktosintolerans. På andra plats kommer allergi mot äggprotein och på tredje plats allergi mot mjölkprotein. 10

11 7. Källförteckning Astma- och Allergiförbundet (2011). Säker mat i förskola och skola Hur du förbättrar skolmåltiderna för elever med allergi. Hämtad , från Karolinska (2008). Vad händer i kroppen och hur tar vi reda på vad du är allergisk mot? Hämtad från Livsmedelsverket (2010a). Allergi mot mat. Hämtad från Livsmedelsverket (2010b). Vägledning till kontrollmyndigheter m. fl. Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Hämtad från ntligt_kontroll_livsmanl.pdf Strömsunds kommun (2009). Allergi projekt sidor. Hämtad från Allergiprojekt2009.pdf Södertälje (2010). Fakta om Södertälje. Hämtad från krati/om%20södertälje/faktabroschyr_sodertalje_sve.pdf. Stockholm läns landsting (2011). Matallergi hos barn. Hämtad från Vårdguiden (2010). Födoämnesallergi (matallergi). Hämtad från Wikipedia (2011). Anafylaxi. Hämtad från 11

12 8. Bilagor Bilaga 1 Kom ihåg lista som används vid inspektionen under projekt hantering av specialkost på förskolor och skolor i Södertälje kommun. Hantering av specialkost i förskolor och skolor Anläggning: Närvarande: Anläggningstelefon: Datum: Inspektör: Övrigt (registrering hos MK) UA A 10. Utbildning 10.1 Utbildning UA A Vilken specialkost hanteras i verksamheten? Information ska vara skriftlig. Antal barn Typ (ex.vis. laktos, gluten) Beskrivning av allvarlighetsgrad Rutin för utbildning - Finns det rutin för utbildning av personal inom specialkost? Rutin för reklamation/anmälan - Finns det rutin för reklamation om någon elev blir sjuk (på grund av överkänslighet)? Rutin för vikarier - Finns det rutin för vikarier? Skriftlig Dokumentation - Finns det dokumentation enligt rutin (intyg) från utbildning inom specialkost?. Kunskap - Har personalen tillräckliga kunskaper inom specialkost för sina arbetsuppgifter? Uppdaterad information - Har personalen en uppdaterad information om vilka elever som behöver specialkost? Och vilka av de är allvarliga? Se tabell ovan. 12

13 02. Råvaror och förpackningsmaterial Råvaror och förpackningsmaterial UA A Rutin - Finns det rutin för kontroll av allergener i innehållsförteckning och helt/skadat emballage Dokumentation - Finns det dokumentation enligt rutin? I praktiken - Fungerar kontroll av innehållsförteckning och emballage? Kontrollera om du hittar några produkter som innehåller allergener, ingredienser eller ämnen som är aktuell i verksamhet, ta stickprov i torrförråd, kylar och frysar 06. Rengöring 06.1 Är rutinerna ändamålsenliga UA A Utrustning - Är redskap och utrustning rena? 06.2 Övrigt UA A Lokalen - Är lokalen ren ur synvinkel överkänslighet? 03. Säker hantering, lagring och transport 03.3 Övrigt UA A Rutin - Finns det rutin för separering och hantering av specialkost 03.2 Ändamålsenliga rutin och korskontamination av allergener UA A Lagring Förhindras korskontamination av allergena råvaror och övriga råvaror? Kontrollera torrförråd, kylar och frysar. Inklusive på avdelning Hantering Förhindras korskontamination av specialkost och övriga livsmedel? Kontrollera, arbetsbänk och servering på avdelning. Utrustning och redskap - Lagras eller hanteras redskap och utrustning på rätt sätt? (tänk på vilket behov har verksamhet) 01. Infrastruktur, lokaler och utrustning även fordon 01.1 Infrastruktur, lokaler och utrustning även fordon UA A Plats för hantering - Används lokalen så att specialkost hanteras separat utan risk för kontamination? Om inte plats finns ska det finnas rutin som möjliggör en säker hantering. Exempelvis tidsmässig åtskillnad mellan olika specialkoster Plats för lagring - Förvaras redskap och utrustning utan risk för kontamination? 12. Information 13

14 12.5 Övrigt UA A Intern spårbarhet Är omförpackade eller lagade produkter rätt märkta? Lagade rätter i frysar och vid servering? 12.4 Dokumentationen UA A Dokumentationen - Gör verksamhet markeringar enligt sina rutiner? Kontrollera till exempel märkning av specialkost som skickas till avdelning, hyllor i torrförråd och hyllor i kylar och frysar. Om det finns lagad mat i kylar eller frysar ska personal kunna uppge om det finns allergener i den Hälsorisk UA A I praktiken - Är specialkost rätt markerad? Kontrollera bland annat frysar och servering. Frågor till projekt (ej avvikelse) Hur många portioner (total inte bara specialkost) serveras i verksamheten Hur många jobbar i köket? Hur många tillagar specialkost? Räknar inte personal från avdelning Hur många har utbildning i specialkost? Vem planerar meny? Hur gamla är utbildningar inom specialkost? Hur många utbildningstimmar (per person) har ni i specialkost? Vilket företag anlitades för utbildningar i specialkost? Vem gör beställning av livsmedel för specialkost? 14

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Rapport av miljö- och hälsoskyddsinspektörer Fouad Maroof och Malin Löwbom 2) Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna

Läs mer

Hantering av allergikost

Hantering av allergikost 1 (5) Miljökontoret 2011-01-11 Dnr Hantering av allergikost Hösten 2010 Kalle Tegnestedt Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60 00,

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Grundskolor - Skolmåltid och Födoämnesöverkänslighet Januari December 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Annelie Danielsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök En rapport från Miljöförvaltningen Teresa Tärnvik och Johan Rådal Oktober 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Datum: 2011-10-19 Antaget av/ansvarig Livsmedelsteamet Dokumentbeteckning 1. Projekt-, utvärderingsrapport: Förvaltning Miljöförvaltningen Dnr/Dokument

Läs mer

Bild: www.colourbox.com januari 2015

Bild: www.colourbox.com januari 2015 Bild: www.colourbox.com januari 2015 Rapport om kontroll av specialkosthantering på skolor och förskolor i Malmö 2014 1 2 I Malmös förskolor och skolor finns en del barn med födoämnesallergi. Dessa barn

Läs mer

Specialkost i förskolor

Specialkost i förskolor Specialkost i förskolor Projektinriktad livsmedelskontroll i Västra Götaland 2009 Rapport 2010:01 Rapportnr: 2010:01 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig/text: Maria Möller Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Kommunerna i Jönköpings län Jönköping 2010 2 Sammanfattning Kommunerna i Jönköpings län har genomfört projektet Allergener/specialkost i förskolor

Läs mer

Allergener i oförpackade livsmedel

Allergener i oförpackade livsmedel Allergener i oförpackade livsmedel Kontrollprojekt 2016 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Krav på allergiinformation... 4 Syfte... 5 Projektets genomförande och omfattning...

Läs mer

Allergiprojekt. Tillagningskök. Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1

Allergiprojekt. Tillagningskök. Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1 Allergiprojekt Tillagningskök 2009 Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1 Rapport för tillsynsprojekt om allergi och överkänslighet Sammanfattning Miljö- och byggavdelningen har genomfört projektinriktad

Läs mer

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

Kontroll av specialkosthanteringen inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012

Kontroll av specialkosthanteringen inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012 1 (11) Kontroll av specialkosthanteringen inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under hösten 2012 besökt sjutton

Läs mer

Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011

Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011 1 (11) Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under hösten 2011 besökt sjutton tillagningskök

Läs mer

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna Miljö- och Byggnadsavdelningen 2014-09-01 Anna Moldovani Dnr 2014/1954 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 - Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4

Läs mer

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015 Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Januari 2015 Utgivningsdatum: 2015-02-17 Utgivare: Miljöförvaltningen, Livsmedelskontrollen Projektledare:

Läs mer

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping RAPPORT 1(8) 2008-06-23 MHK 2008-3041 Handläggare, titel, telefon Axel Bark, miljö- och hälsoskyddsinspektör 011-15 16 30 Provtagning och analys av allergikost, Norrköping Sammanfattning Under våren 2008

Läs mer

Allergikost - Pizzerior Våren 2012

Allergikost - Pizzerior Våren 2012 Dnr 2012-2669 Allergikost - Pizzerior Våren 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Malin Malmberg 2012-06-29 Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun

Läs mer

Allergikost i skolor. Kontroll av allergikosthantering i Stockholms skolor. Maj stockholm.se

Allergikost i skolor. Kontroll av allergikosthantering i Stockholms skolor. Maj stockholm.se Kontroll av allergikosthantering i Stockholms skolor Maj 2017 stockholm.se Maj 2017 Dnr 2017-3432 Utgivningsdatum 2017-05-16 Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholms stad Kontaktperson: Helena Rosén och

Läs mer

Tillsynsprojekt Caféer 2013

Tillsynsprojekt Caféer 2013 Tillsynsprojekt Caféer 2013 Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Rapport 2:2013 Miljö 2013-08-09 Dnr: 2013-1650 Inledning Livsmedelsenheten som är en del av Miljö- och byggnadskontoret bedriver

Läs mer

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering 1.1 Introduktion Under hösten 2015 genomförde livsmedelsinspektörer i Danmark, Finland, Norge och

Läs mer

Livsmedelskontroll på kommunala förskolor i riskklass 3B och 4B

Livsmedelskontroll på kommunala förskolor i riskklass 3B och 4B RAPPORT Livsmedelskontroll på kommunala förskolor i riskklass 3B och 4B Antagen av Miljönämnden 2010-01-25 Rapportnr 02/2010 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2006: 01/2006 Livsmedelstillsyn

Läs mer

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, januari 2011 Postadress

Läs mer

Allergikost - Skolkök Våren 2012

Allergikost - Skolkök Våren 2012 Dnr 2012-2669 Allergikost - Skolkök Våren 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Malin Malmberg 2012-06-27 Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

Sprint. Skolmåltid 2012

Sprint. Skolmåltid 2012 Sprint Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.17-19 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 27 verksamheter kontrollerats. Fyra

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Uppdaterad: Hanna Liedgren, 2016-04-29 Rapporten

Läs mer

Kontrollprojekt Mottagningskök

Kontrollprojekt Mottagningskök Dnr 2015-1223 Kontrollprojekt Mottagningskök Miljö- och byggnadskontoret s kommun Anna Johansson 2015-06-12 1 Sammanfattning Många barn, elever och äldre serveras dagligen mat i verksamheter som är mottagningskök,

Läs mer

Provtagning av allergikost och "fri från produkter

Provtagning av allergikost och fri från produkter MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Provtagning av allergikost och "fri från produkter En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Tobias Johansson Januari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd, datum

Läs mer

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Kontroll av kök inom En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Li Hermansson Februari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Enligt Livsmedelsverkets vägledning

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Miljönämndens rapport nr 8/2010 1 (8) Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborgs

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Sprint 2. Skolmåltid 2012

Sprint 2. Skolmåltid 2012 Sprint 2 Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.39-42 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 29 verksamheter kontrollerats. Tre

Läs mer

7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll

7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll 7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare och följa lagstiftningen. Att underlätta för allergiska och överkänsliga

Läs mer

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Bilaga 1 2011-08-31 Kostenheten Specialkostintyg förskola/skola Ifylld blankett lämnas till skolsköterskan (gäller skolelev) eller till köket (gäller förskolebarn). Nytt intyg skall lämnas vid ändring!

Läs mer

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Skol- och förskoleprojektet 2009 1. Bakgrund Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under våren 2009 genomfört ett tillsynsprojekt på köken på skolor

Läs mer

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell)

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell) Verksamhetsnamn: Datum: Objektnummer: Närvarande: Kontaktperson: Rapporteringspunkter enligt Livsmedelsverket; grundförutsättningar 1.1-10.0. HACCP 11.1-15.1 Kontrollpunkt UA A EK EA 1. Infrastruktur,

Läs mer

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2012-11-30 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion 4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet att konsumenten

Läs mer

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009, Blekinge och Kronobergs län Länsstyrelsens

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av pizzerior

Tillsynsprojekt Revision av pizzerior Dnr 2014-2078 Tillsynsprojekt Revision av pizzerior Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Rada Dobriyanova 2014-12-08 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, Livsmedel

Bygg- och miljökontoret, Livsmedel 2012-06-25 Bygg- och miljökontoret, Livsmedel 2012:1 Kontroll av verksamheter som tillagar kost till känsliga konsumentgrupper Projektet är utfört av Bygg- och miljökontoret, livsmedelsenheten i Norrköpings

Läs mer

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Grillad kyckling - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Miljökontoret 2014 Birgitta Iggland Jennie Söderstedt Tedelid Sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Sprint. Pizzerior 2012

Sprint. Pizzerior 2012 Sprint Pizzerior 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.6-v8 utfört kontroller av pizzerior i Uddevalla kommun. Totalt har 29 verksamheter kontrollerats. Det ingick 32 pizzerior

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Att göra livsmedelsinköpen säkrare ur allergisynpunkt. Att minimera riskerna för misstag. Förutsättningar: Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM?

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? 1 HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? Ett egenkontrollprogram ska vara en beskrivning över hur man ska sköta och kontrollera sin livsmedelsverksamhet. Med hjälp av egenkontrollprogrammet ska företagaren

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

Allergi och överkänslighet mot livsmedel

Allergi och överkänslighet mot livsmedel Allergi och överkänslighet mot livsmedel Therese Sterner Astma- och Allergisjuksköterska Allergikonsult Skåne www.allergikonsultskåne.se Allergi mot livsmedel Matallergi kan ge många olika symtom, alltifrån

Läs mer

Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2016-10-24 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av restauranger

Tillsynsprojekt Revision av restauranger Dnr 2015-2257 Tillsynsprojekt Revision av restauranger Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2015-11-27 1 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett kontrollprojekt som

Läs mer

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Sammanställning av projektet om kontroll av skolor, fritidshem och daghem Projekttid: Januari - maj 2010 Bygg- och miljökontoret Livsmedelsenheten Projektsammanställning

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelsinköpen säkrare. Att minimera riskerna för misstag. Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten förväntar

Läs mer

Hantering av kost fri från allergener inom förskola, skola och äldreomsorg

Hantering av kost fri från allergener inom förskola, skola och äldreomsorg Hantering av kost fri från allergener inom förskola, skola och äldreomsorg Handling of food free of allergens in preschools, schools and elderly care. Louise Bjärmark Självständigt arbete inom magisterprogrammet

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012 Sprint Restaurang och Café 2, 2012 Inledning Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.47-49 utfört kontroller av restauranger i Uddevalla kommun. Sprinten byggdes upp på restaurang och caféverksamheter

Läs mer

Procordia Foods satsning på SärNär

Procordia Foods satsning på SärNär Procordia Foods satsning på SärNär Sex nya färsrätter under varumärket Liva Liva är ett nytt varumärke, där goda lösningar för speciella kostbehov samlas. Procordia Food har tagit fram sex färsrätter till

Läs mer

Revision - märkning Hösten 2012

Revision - märkning Hösten 2012 2012-4750 Revision - märkning Hösten 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Johanna Sandberg Larsson 2013-01-07 Inledning Under 2012 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 RAPPORT Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016 Antagen av miljönämnden 2016-06-14 Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2012: 01/2012 Sammanställning

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Guiden är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

8. Checklista för dig som arbetar med: Kontroll

8. Checklista för dig som arbetar med: Kontroll 8. Checklista för dig som arbetar med: Kontroll Syfte: Att underlätta att göra livsmedelshanteringen säkrare ur allergisynpunkt. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Förutsättningar:

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011.

Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011. Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011. Ansvariga för projektplan samt sammanställning av rapport: Helena Wistrand, Mjölby/Boxholms

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN. Glutenprojekt. Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun. Version 1, Är glutenfri pizza glutenfri?

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN. Glutenprojekt. Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun. Version 1, Är glutenfri pizza glutenfri? Version 1, 2015 BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Glutenprojekt 2015 Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun Är glutenfri pizza glutenfri? Sammanfattning Ett tillsynsprojekt har utförts av miljö- och hälsoenheten

Läs mer

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet.

Läs mer

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet.

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Den är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Mikrobiologiska kriterier 2012

Mikrobiologiska kriterier 2012 Dnr 2012-1671 Mikrobiologiska kriterier 2012 E.coli salmonella Utförd av miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Maria Sandquist 2012-03-xx Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i

Läs mer

Öppna restaurang eller kafé

Öppna restaurang eller kafé Öppna restaurang eller kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva en restaurang eller ett kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet. Det du serverar ska vara

Läs mer

Planering av kompetenshöjning i skolköken

Planering av kompetenshöjning i skolköken MILJÖFÖRVALTNINGEN Planering av kompetenshöjning i skolköken En undersökning av rutiner för utbildning En rapport från Miljöförvaltningen Jenny Johansson Februari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Information om registrering av livsmedelsanläggning

Information om registrering av livsmedelsanläggning Information om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering Den här foldern beskriver hur blanketten anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska fyllas i, hur ärendegången sker

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Branschgenomgång Restauranger och Pizzerior 2011 Rapport nr: 14

Branschgenomgång Restauranger och Pizzerior 2011 Rapport nr: 14 Branschgenomgång Restauranger och Pizzerior 2011 Rapport nr: 14 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Patrik Gustavsson Telefon 019-21

Läs mer

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Ditt deltagande är frivilligt, men vi är mycket tacksamma om du väljer att medverka! Som tack för hjälpen kan du välja mellan presentkort

Läs mer

Checklista - Internrevision

Checklista - Internrevision Verktygslådan SMART Titel Utgåva Checklista - Internrevision 2015-03-25 Checklista - Internrevision Ronden gäller för alla enheter som tillagar mat eller mottager mat från annat kök. Använd gärna egenkontrollen

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kost för allergiker. - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kost för allergiker. - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Kost för allergiker - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Giovanna Sanchez, Ulrika

Läs mer

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Värt att veta om allergi Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Allergi hur påverkas du? När vi bjuder på fest frågar vi sällan gästerna om det är något de

Läs mer

Specialkost för skola. Therese Lindh, leg dietist

Specialkost för skola. Therese Lindh, leg dietist Specialkost för skola Therese Lindh, leg dietist Allergiutbildning för kökspersonal Februari 2015 Therese Lindh, dietist Fakta Ca 34 000 personer i kommunen Centralorten Kinna ca 7000 personer Textilindustri

Läs mer

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Bilaga 1 RAPPORT Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-09-23 Rapportnr 11/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 1(8) Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 anläggningar i risk- och erfarenhetsklass 5B Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Samhällsbyggnadsnämndens rapport

Läs mer

Grossist och lager 2011

Grossist och lager 2011 Dnr 2011-2434 Grossist och lager 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Johan Schütte, 2011-07-06 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013 RAPPORT Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-12-10 Rapportnr 12/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2009: 01/2009 Livsmedelskontroll på

Läs mer

Allergiprojekt 2014. Kontroll av hantering av allergikost på förskolor och skolor och äldreboende

Allergiprojekt 2014. Kontroll av hantering av allergikost på förskolor och skolor och äldreboende Allergiprojekt 2014 Kontroll av hantering av allergikost på förskolor och skolor och äldreboende Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge kommun Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria 1 för livsmedel på restaurang och pizzeria Kontrollprojekt i Jönköpings län 2013 2 Sammanfattning Ett kontrollinriktat projekt utfördes under 2013 av tolv kommuner i Jönköpings län, i syfte att få en övergripande

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

Nya regler om livsmedelsinformation till konsumenterna

Nya regler om livsmedelsinformation till konsumenterna Nya regler om livsmedelsinformation till konsumenterna Anna Wedholm Pallas Rådgivare Kontrollavdelningen Livsmedlesverket OBS! Detaljer i presentationen kan ändras efter att vägledningen är fastställd

Läs mer

Bageri/konditori 2010

Bageri/konditori 2010 Dnr 2010-4870 Bageri/konditori 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2010-12-17 Inledning Under 2010 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

AVTAL. 1. Restaurangens åtagande

AVTAL. 1. Restaurangens åtagande AVTAL mellan Astma- och Allergiförbundet, Stockholm, org.nr 802005-7512, nedan kallat "Förbundet" och xxxxxxxx, org.nr xxxxxx-xxxx nedan kallat "Företaget" avseende rätten för Företaget att använda Förbundets

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av livsmedelsbutiker

Tillsynsprojekt Revision av livsmedelsbutiker Dnr 2014-2092 Tillsynsprojekt Revision av livsmedelsbutiker Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Anna Heidesjö 2014-12-08 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer