Projekthantering på Front. Elin Andersson Front Capital Systems AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekthantering på Front. Elin Andersson Front Capital Systems AB www.front.com"

Transkript

1 Projekthantering på Front Elin Andersson Front Capital Systems AB

2 Vem är jag Drygt fem år sen jag kom ut härifrån KTH d92 (tog examen maj 97) Började exjobba på Front höst 96, och har blivit kvar Jobbar med produktutveckling Först som utvecklare Sen projektledare i många olika projekt Frågor?

3 Front Capital Systems Produktbolag verkar inom Finans / IT branschen Vi gör system som bankernas mäklare, analytiker använder Börshandelssystem, optionsvärdering, riskanalys, portföljhantering mm Grundades 1987, idag 230 anställda

4 Varför är kunskap om projekthantering viktigt? 90% av all systemutveckling sker i projektform i IT-industrin Ni kommer att jobba i projekt! Projekt misslyckas skrämmande ofta Projekt kan vara (mycket) svårt Orsaken till projektmisslyckande är ofta dålig planering och kontroll = dålig projektledning Vill inte bli ett museum

5 Projekt generellt Projektdefinition Innehåll Varför är det så svårt att få projekt i mål Exempel från verkligheten på Front Saker som vi gör bra på Front Saker som vi gör mindre bra på Front Hur vi lyckas få våra projekt i mål

6 Mål - vad vill jag att ni ska ha med er från denna föreläsning Vad ett projekt är Förstå några svårigheter med IT-projekt Få en inblick i hur verkliga projekt på Front ser ut och hanteras Varför är detta så viktigt?

7 En mindre lyckad projektkick-out

8 VASA Projektledare: Skeppsbyggmästare Henrik Hybertsson Beställare: Kung Gustaf II Adolf Mål: Världens största krigsfartyg Uppgift: Varför gick det fel? Vems var felet?

9 Vad är projekt? En organisationsform Projektgrupp, projektledare Beställare Styrgrupp Har ett sluttillstånd: målet Projektet ska anpassa systemet till derivathandel i Tyskland Har en projektdefinition: Resultat: Målbilden, som spjälkas upp i ett antal mål och uppgifter Tid Kostnad (resurser) Kvalitetskrav

10 Vad är projekt? (forts) Är av engångskaraktär Annars är det normal linjeverksamhet Har en beställare Är oftast ett förändringsarbete Har egen rapportering internt och externt Internt: projektmöten och protokoll Externt: Styrgruppsmöten och protokoll

11 IT projekt: Ett sorgligt kapitel Statistik: 15 % av alla projekt levererade inget alls Budget överskrids med % [DeMarco Controlling Software Projects, 1982] Tidsavvikelse med 34% (+/-60%) för 20 olika projekt Premie pensions systemet (PPM) Projektet försenat 1 år Bidragande orsak: Orutinerad beställare, saknades kompetens och tid för att göra bra kravspecifikationer för systemet Konsekvens: Lägre pensioner (missade börsrallyt hösten 1999)

12 Varför så svårt? "No silver bullet: Essence and accidents of software engineering" [Fredrick P. Brooks, IEEE Computer, 1987] Problemet är inbyggt: Vi försöker lösa komplicerade abstrakta problem, det ÄR svårt Bra geometriska representationer saknas

13 Vanliga problem i IT-projekt Beställarna vet inte vad de vill ha Beställarna fokuserar på Hur det ska göras Projektledningen kan inte säg nej Projektledningen gör orimliga planer och har dålig kontroll Tekniken driver utvecklingen Dåliga avtal mellan leverantörer och kund Dåliga tekniska lösningar ifrågasätts inte Beställarna inser inte att de inte är kompetenta att specificera vad de vill ha från en IT-lösning

14 Projekt på Front Vidareutvecklingen av vår produkt sker i projektform Bestämd grupp av personer som jobbar med viss del av produkten Ofta en given sluttidpunkt Krav från många olika håll Otydlig beställare

15 Krav på produkten FRONT ARENA Realtid STORA datamängder 100 order/s genererar 100 prisuppdateringar/s, som ska skickas till 1000 inloggade användare i realtid Uptime nästan 100 % (vår produkt hanterar miljontals kronor dagligen) Robust - inte krascha Korrekt - får inte visa fel priser på BMW, Coca cola, Nokia aktien eller Nasdaq indexen

16 Andra krav på produkten Mycket komplexa integrationer uppkopplingar mot börser koppling till Reuters eller SIX prisfeed, Back Office system, dvs. det system som banken har som facit för att hålla reda på allt om sina kunder, deras pengar etc. Trades ska flöda in, pengar ska dras rätt, notor ska skickas Lång livslängd! Bankerna måste kunna lita på oss att vi kan hantera alla deras pengar och flöden imorgon, nästa vecka, nästa år, om 5 år

17 Komplex kravbild och många kravställare Bankerna/mäklarna Rapporterar in alla buggar, önskemål om ny utvecklig Front måste kunna kundernas verksamhet så bra att vi kan förutspå vilka krav de kommer ha på oss (även outtalade krav), samt vilka av deras krav som verkligen är viktiga Våra egna önskelistor Saker vi vill fixa, som vi hittat själva Införa nya tekniker läsa in instrumenten(t ex Ericsson, Volvo) via XML filer Börserna förändras ständigt vi måste anpassa oss (produktionsstart 1 Juni)

18 Forts. komplex kravbild Vi vill till nya geografiska marknader Aktuellt exempel: Sydafrika. Då får vi bygga en ny modul som kommunicerar med Johannesburg Stock Exchange (JSE): Fungerar tekniskt på ett helt annat sätt Har nya features som inte vi stöder innan - detta bakas in i och anpassas till befintliga APIer, protokoll, datamodeller, gui etc. Besvärlig infrastruktur i Sydafrika (stulna koppartrådar) Slutsats: kraven kommer från många olika källor och kan vara av mycket skiftande karaktär, vilket tillsammans ger en komplex kravbild

19 Beställaren ProductManagement (grupp inom Front) agerar beställare, ger grundprioriteringar och målbilden Projektledningen och ProductManagement sätter upp mål, delmål och sammanställer kravlistor.

20 Yttre tidsramarna ofta redan satta Börsuppgradering; version X gäller från 1 April Ny börs som öppnar 1 juni bra tillfälle att få nya kunder Ny kund som ska gå i produktion 1 september

21 Projekt / utvecklingsmodell Vi kör en variant på vattenfallsmodellen, med viss påverkan från Ericsson modelller Definierar ett antal projektfaser Definierar milstolpar Milstolpar är konkreta tillstånd som man har uppnått Milstolpar har ett planerat datum (och ett verkligt datum när de avklarades)

22 Projektfaser Kravinsamling & prioritering Projekt kick-off med riskanalys Design och kodning, avslutas med milstolpe Feature Complete (inga nya features, bara test och buggfixning) Installera & få igång - rough test Intern test (vi testar) Field test (kunden testar) hos oss, hos kund Dokumentation och överlämning Produktionstagning (kan ta lång tid, beror på banken)

23 Milestone plan Milestone Plan Ready MS 1. Exit of Definition phase 1 December 1 December MS 2. Exit of Planning phase 10 December 10 December MS 3. Feature Complete 20 February 20 February MS 3.1 Feature Complete AWT 20 March 20 March MS 3.2 Feature Complete Java Client 17 April MS 4. Installed in FRONT ARENA 28 February 13 March MS 5. Exit of Execution Phase 13 March 20 March (ready to start Field Test) MS 6. Release Status white 13 March 22 March MS 7. Release Yellow 17 April MS 8. Project Conclusion 30 May

24 Snabbkurs NEJ! Projektledaren

25 Uppgift! Ange tre vanliga uppgifter en projektledare har

26 Projektledaren Planerar och leder arbetet Kontrollerar och följer upp aktiviteter: "Hur går det?" "Hur långt har du hunnit?" "När är du klar?" Informerar och rapporterar internt (i projektet) och externt (ut i organisationen)

27 Projektledare på FRONT Informera Ställa krav, följa upp Uppmuntra Skriva protokoll Köpa bullar, tårta, champagne

28 Uppskattningar, varför så fel? Experiment: Uppskatta antalet böcker du äger! Tid för detta: 15 sekunder

29 En aktivitets tidsuppskattning är.. ofta den mest optimistiska uppskattningen, som har noll sannolikhet att inträffa Gäller i IT-branschen Lär sig inte av sina tidigare erfarenheter Hur lång tid tar det att bygga en modul som hanterar handel av fonder?

30 Uppgift: Vanliga risker Personbortfall Orealistiska tidsplaner/budget Fel funktioner utvecklas Förändrade krav

31 Riskanalys på Front Vilka risker ser du? Risken är att vi bara håller på med support Risken är att designfasen av trading agenter tar dubbelt så lång tid Hur stor sannolikhet att risken inträffar? 5 hög risk (händer definitivt), 1 låg risk Hur stor blir effekten om det händer? Multiplicera ihop dessa två, så har du fått fram riskmått som du kan jämföra

32 Riskanalys på Front Diskutera riskerna, börja med den allvarligaste Vilka åtgärder kan sättas in för att undvika att detta händer? Distribuera ut ansvar för detta i projektgruppen Dokumentera och distribuera riskerna samt deras motåtgärder Återkom till dessa under projektets gång Var alert om du ser tecken på att risken håller på att bli ett faktum

33 Risker hittade under riskanalys 1. Nya och gamla krav utanför prioriteringslistan försenar projektet Sannolikhet Effekt Prio Ansvarig ElinA - Okoordinerade krav från esales - Risken är att vi har svårt att säga nej till nya krav - Att vi får in nya kundkrav - typ kryptering från Bayerische LB - För hård prioritering -> viktiga punkter måste lämnas därhän - Risk för att vår egen ToDo -lista aldrig genomförs pga. kundkrav som prioriteras - Oförutsedda krav från Tyskland (Istron) - Risk att det finns saker lovade som ingen känner till. - Nya kundkrav försenar projektet - Ingen enhetlig kanalisering av kundkrav Åtgärdsidéer som kom fram under mötet: - Se till att alla kundkrav går genom projektledaren och att ingen gör sina egna sidospår. - Att client managers samlar in alla krav och rapporterar dem tydligt i Remedy - Vara hårdare mot client managers/kunder. Våga säga nej! - Ta höjd för libero tid för alla utvecklare

34 För att lyckas med IT-projekt Korta projekt! Mindre än 6 månader Dela upp projekt i olika faser Skriv tydliga kravspecifikationer Säg NEJ till nya saker, ta dessa i nästa fas Pressa beställarna att beskriva VAD de vill ha Använd mycket tid på arbetsmöten för att definiera vad det är som förväntas Använd prototyper (pappersvarianter av systemet)

35 Bra / mindre bra på Front Vad gör vi bra? Välfungerande metod för att driva projekt Duktiga på riskanalys Bra rutiner kring tester, releaser Bra på definiera milstolpar, projektfaser, samt uppfylla milstolparna och avsluta projektfaserna Vad gör vi mindre bra? Dåliga på att sammanställa kraven samt att prioritera kraven Låsta yttre tidsramar från början Dåliga på tidsuppskattningar Ibland otydlig beställare

36 Varför lyckas projekten på Front Kvalitetssäkringsmetoder inbyggda i projekten Testspecar, ordentliga testperioder, Överlämning till mottagare - bra fokus på dok Riskanalyser innan, projektutvärdering efter -lära av misstag Väl fungerande projektmodell / projektprocess Engagerade och duktiga kollegor Stor produktkännedom Vi vet VAD vi ska göra och varför Vi har kul! Bra gäng och bra atmosfär!

37 Kvalitetssäkring You don't have to do this, survival is not compulsory W. Edwards Deming

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM Vilka faktorer påverkar beslut om förtida projektavslut? En fallstudie av utvecklingsprojekt hos svenska industriföretag SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning

Läs mer

Civilingenjör i Informationsteknologi

Civilingenjör i Informationsteknologi LINKÖPINGS UNIVERSITET Civilingenjör i Informationsteknologi En modern civilingenjör som kan mer än teknik LiU EXPANDING REALITY Ett civilingenjörsprogram med det lilla extra Civilingenjörsprogrammet i

Läs mer

Examensarbete+! vid$csc,$kth!

Examensarbete+! vid$csc,$kth! Examensarbete+! vid$csc,$kth! EFFEKTIV MJUKVARUUTVECKLING MED CONTINUOUS INTEGRATION OCH AUTOMATISERING EFFECTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT WITH CONTINUOUS INTEGRATION AND AUTOMATION Nyholm, Tobias E-postadress

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen.

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. Bakgrund Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. För att kunna diskutera om man skall använda RUP eller inte måste man dock ta ett steg

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Implementering av affärssystem - En studie i om organisationer satsar tillräckligt på implementeringen av affärssystem Kandidatuppsats, 15 poäng, INFK01 i informatik Framlagd: Januari, 2011 Författare:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik EXAMENSARBETE Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning Pernilla Eriksson Högskoleexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer