Appendix 1: Bilagor för slutrapport till projektet Hållbara kliv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Appendix 1: Bilagor för slutrapport till projektet Hållbara kliv."

Transkript

1 Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Appendix 1: Bilagor för slutrapport till projektet Hållbara kliv. Bilaga 1 Inbjudan till seminarieserien Sid 1 Bilaga 2 Informationsfolder Hållbara kliv Sid 3 Bilaga 3 Exempel på program för lärarseminarium Sid 5 Bilaga 4 Program för Energy Forum 2008 Sid 6 Bilaga 5 Program för seminariet i december 2008 Sid 10 Bilaga 6 Program för seminariet i januari 2009 Sid 12 Bilaga 7 Program för seminariet i mars 2009 Sid 13 Bilaga 8 Program för seminariet i april 2009 Sid 14 Bilaga 9 Program för seminariet i maj 2009 Sid 15 Bilaga 10 Program för seminariet i augusti 2009 Sid 16 Bilaga 11a Uppgift 1 - elevperspektiv Sid 17 Bilaga 11b Sammanställning av svar uppgift 1 Sid 19 Bilaga 12 Program för aktiviteter hösten 2009 Sid 28 Bilaga 13 Program för workshop i oktober Sid 30 Bilaga 14 Program för workshop i oktober Sid 31 Bilaga 15 Inbjudan och program för studieresan Sid 32 Bilaga 16 Program för Energy Forum 2009 Sid 34 Bilaga 17 Program för inspirationsdag Sid 38 Bilaga 18 Program för Sjöängsskolans miljödag Sid 39 Bilaga 19 Utbytesjakten Sid 41 Bilaga 20 Utbytesjakten, tidningsartikel Sid 42 Bilaga 21 Energimässa i Påryd Sid 43 Bilaga 22 Exempel på program för elevkonferenser Sid 44 Bilaga 23 Inbjudan Hållbara kliv steg 3 Sid 45 Bilaga 24 Seminarium i Karlskrona i september 2009 Sid 47 Bilaga 25 Seminarium i Älmhult i september 2009 Sid 48 Energikontor sydost AB Adress Postnr & Ort Telefon Fax Org. nr Framtidsvägen 10 A VÄXJÖ Tel: fax: Hantverksgatan OSKARSHAMN Tel: Webb Bankgiro Ronnebygatan KARLSKRONA Tel: Esplanaden KALMAR Tel:

2 1 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Inbjudan till seminarieserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Välkomna att delta i vår föreläsningsserie som kommer att genomföras under vårterminen 2009 med eventuell fortsättning höstterminen Det genomgående temat blir Aktivt lärande för hållbar utveckling där Naturvetenskap, Teknik och Energifrågor sätts in i sitt sammanhang och det ämnesövergripande arbetssättet sätts i fokus. Bedömningens betydelse för lärandet kommer också att få en central roll. Föreläsningsserien ingår som en del i projektet Hållbara kliv. Föreläsningarna kompletteras med workshops där de teoretiska kunskaperna konkretiseras genom diskussioner och exempel på tillämpningar. Målgrupp: Arbetslagen som deltar i projektet Hållbara kliv - steg 2 men även andra intresserade lärare och skolledare får delta i mån av plats. På baksidan hittar du ett preliminärt program för vårterminens seminarier. Exakt programinnehåll bestäms varefter och i dialog med deltagarna. Programmen för de olika seminarierna kommer att presenteras på Energikontor Sydosts hemsida, För frågor och anmälan; kontakta Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , Välkomna! Projektet delfinansieras av

3 2 av 48 Boka redan nu in dessa datum i din kalender! 1 december 2008 Energiomställning som tillväxtfaktor Gästföreläsare Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Anna Fridén, Energimyndigheten 15 januari 2009 Skolans roll för en hållbar utveckling Gästföreläsare, Lars-Ove Dahlgren, Linköpings Universitet Thomas Krigsman, Stockholms Universitet Workshop 1 2 mars 2009 Bedömningens roll för lärandet Gästföreläsare Astrid Pettersson, Stockholms Universitet Workshop 2 2 april 2009 Hur kommunicerar vi med ungdomarna? Gästföreläsare Lennart Axelsson, Lärarhögskolan i Växjö Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Workshop 3 6 maj 2009 Utomhuspedagogik som ett konkret verktyg för lärandet Gästföreläsare Anders Szczepanski, Linköpings Universitet Programinnehåll, tid och plats för seminarierna kommer att meddelas i god tid före varje tillfälle.

4 3 av 48. Under deltog åtta lärararbetslag från sex skolor i Kalmar län, tre gymnasieskolor och tre högstadieskolor. Arbetslagen träffades i seminarieform under sju heldagar. Elevernas och lärarnas intressen och behov av faktakunskap och nya infallsvinklar i kring klimatproblematiken tik styrde innehållet i fortbildningsdagarna. På skolorna påbörjades olika temaarbeten som kopplades till skolans styrdokument och bedömningens roll för lärandet. Seminarierna hölls utanför ordinär skolmiljö vilket möjliggjorde intressanta studiebesök Dokumentation och utvärdering av projektet samt arbetslagens erfarenheter kommer att presenteras på Skolverkets hemsida hösten Vill du och ditt arbetslag vara med och ta nästa Hållbara kliv? Kontakta Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Hållbara kliv steg 2 Ett skolutvecklingsprojekt med start hösten 2008 I samarbete med Skolverket och Energimyndigheten Linköpings Universitet, Stockholms Universitet och Högskolan i Kalmar Projektet delfinansieras av

5 Projektets syfte är att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse och kunskaper inom energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Det är viktigt att i olika utvecklingsarbeten få med helheten i skolvardagen och att koppla aktiviteterna till målen i läroplan och kursplaner och samtidigt lyfta fram bedömningens betydelse för lärandet. Bakgrund till projektet är de resultat från flera olika undersökningar som visar på elevers minskade intresse för naturvetenskap och teknik. Några av anledningarna är att skolans undervisning inte alltid koppla aktiviteterna till målen i svarar upp mot elevernas frågeställningar och att eleverna har svårt att se det meningsfulla i lärandet. En samhällsutmaning vi står inför är klimatförändringarna. Hit hör problematiken kring exempelvis vår energianvändning, globalt IprojektetHållbara kliv involveras alla beskrivna frågeställningar. Kliv är en förkortning av kunskap, lärande, intresse och vetenskap. g g g g vattenutnyttjande, matproduktion, spridning av kemikalier, överkonsumtion och orättvis fördelning av jordens resurser. Gemensamt för dessa frågor är att de är livsstils- och beteenderelaterade och därmed påverkansbara. För att förstå dessa frågor och dess koppling till varandra krävs kunskaper i naturvetenskap och teknik. Frågornas komplexitet kräver dessutom ett ämnesövergripande angreppssätt och en förståelse för de vidare sammanhangen. Elevintresse Samhällets utmaningar Skolans styrdokument Projektet Hållbara kliv Om alla människor på jorden hade samma levnadsvanor som vi i Sverige, skulle det behövas fyra jordklot! En referensgrupp finns till projektets förfogande med representanter från Energimyndigheten, Skolverket, Linköpings Universitet och Stockholms Universitet. Energianvändningens påverkan på miljön och vår gemensamma framtid utgör ett konkret exempel som öppnar upp många aktuella frågor att fördjupa sig inom. 4 av 48 Ett samarbete finns etablerat t med liknande projekt i Kronoberg, Östergötland, Dalarna och Västernorrland. Flera aktörer utanför skolans verksamhetsområde deltar aktivt i projektet. Att lära för framtiden är en utmaning för såväl skola som för samhället i helhet!.

6 5 av 48 Hållbara kliv Ett lärande för hållbar utveckling Varför och hur? Fröviskolan den 25 september 2008 Program 8.30 Högsby en Uthållig kommun Ewa Engdahl, kommunstyrelsens ordförande 8.50 Våra ekologiska fotavtryck Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost Fika Skolans ansvar för en hållbar utveckling Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost Hur kan skolan jobba? Bernth Norén, experimentlabbet Kalmar Joakim Dahlberg, Påskallaviksskolan Vad gör vi som privatpersoner? Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Avslutande dialog

7 6 av 48 Välkommen till Energi skapar möjligheter 30 november till 3 december Forum Oskarshamn

8 Utmaning vem kör snålast? Läs mer på baksidan. Energi skapar möjligheter 7 av 48 Söndag 30 november Utställning Kakans Musiklek En föreställning för barn producerad och framförd av elever från Oscarsgymnasiets estetiska program Näringslivsutveckling Måndag 1 december Utställning Öppen Rotarylunch OKG informerar om Osart - en granskningstjänst som IAEA erbjuder Alla är välkomna - föranmälan till Forum, tel Invigning av Energy Forum Energiomställning som tillväxtfaktor Vem har ansvar för samhällets energiomställning? Anna Fridén, Energimyndigheten Energi som språngbräda för ekonomin Tommy Lööf, Grontmij Skolans uppdrag, Hur intresserade är dagens unga av energifrågan? Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Sammanfattning och avslutning Energikontor Sydost i samarbete med Energy Forum Föranmälan till Elever från Oscarsgymnasiets estetiska program bjuder på en musikalisk föreställning för barn. Programmet kompletteras under tiden fram till Energy Forums start, se det senaste på Huvudsponsorer:

9 8 av 48 Entreprenörskap Tisdag 2 december Utställning Öppen FCO-frukost Projektet Uthållig kommun Föranmälan till Program för grundskolan experimentlabbet och Energi i 5:an, åk 5 Inför gymnasievalet, åk 8 och Klimatsmart lunch Boka lunch hos Forum, tel Internt möte för Oskarshamns Energikluster Öppna föreläsningar Föreläsningar inom områdena: Vindkraft, plug-in bilar, kärnkraft och slutförvar Hur utvecklas Oskarshamn med ett slutförvar Effekter på befolkning, näringsliv och image mm. Stig Björne, SWECO, Eurofutures/SKB Näringslivets arbetskraftsbehov Onsdag 3 december Utställning Program för gymnasiet experimentlabbet och arbetsmarknadsinformation Klimatsmart lunch Boka lunch hos Forum, tel Din energi, ditt val att undvika konflikt och välja kontakt Kvällens huvudtalare Rachid Toufik ger ett humoristiskt perspektiv på hur vi omedvetet skapar konflikter. En blandning av underhållning och allvar i form av tal och musik. Arr: Systramin Förändringsledning i samarbete med Energy Forum Föranmälan till Läs mer på baksidan. Du missar väl inte lampjakten?

10 Utmaning vem kör snålast? Snålbilsrally En tävling för alla sparsamma smålänningar! Utmana dina vänner. De tre snålaste bilförarna kommer att uppmärksammas lite speciellt. Måndag 1 december kl av 48 Du missar väl inte den stora lampjakten! Visste du att glödlampan och lågenergilampan är farligt avfall, som måste tas om hand och att man sparar energi genom att byta till lågenergilampor. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att bidra till en bättre miljö för oss och våra barn. Under november månad pågår en kampanj för att samla in glödlampor från kommunens hushåll. Läs mer på energy-forum.se Var med du också och bidra till en bättre miljö! Arr: Tekniska kontoret i samarbete med Energy Forum Besök vår utställning! Öka din kunskap om energirelaterade verksamheter i Oskarshamn genom att besöka vår utställning på Forum. Välkommen! Prinfo Bergs Kommunikation, Oskarshamn Samordnare för Energy Forum 2008 är: FöretagsCentrum i Oskarshamn AB Tel: Fax:

11 10 av 48 Hållbara kliv Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturkunskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Välkomna till första träffen i projektet Hållbara kliv Den 1 december 2008, Forum Oskarshamn Program 9.00 Samling + fika, lokal Arne Tidlund 9.30 Introduktion av projektet Syfte och mål Siv Frisell, Skolverket Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost Varför Hållbara kliv? Finns det motiv för ett ökat elevperspektiv i skolan? Anders Jidesjö, Linköpings universitet Ett tvärvetenskapligt perspektiv för att förstå sambanden Anna Fridén, Energimyndigheten Reflektion - diskussion Projektets utforming Vilka förväntningar har ni som deltagare? Vad förväntas av deltagande arbetslag? Innehåll, tid och plats för seminarier och workshops utifrån planerat ramprogram Klimatsmart lunch Eftermiddagsseminarie enligt bifogat program (se baksidan) Projektet delfinansieras av

12 11 av 48 Energy Forum 2008 Eftermiddagsseminarie den 1 december Invigning Energy Forum Energiomställning som tillväxtfaktor Krafttag.nu - ett upprop för morgondagens energiförsörjning Svenskt Näringsliv Vem ansvarar för samhällets energiomställning? Anna Fridén, Energimyndigheten Energi som språngbräda för ekonomin Tommy Lööf, Grontmij Skolans uppdrag Hur intresserade är dagens unga av energifrågor? Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Energy Trophy+ Prisutdelning Prisutdelare Ewa Engdahl, kommunalråd i Högsby kommun Sammanfattning och avslutning Energikontor Sydost i samarbete med Energy Forum

13 12 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Aktivt lärande för hållbar utveckling Torsdagen den 15 januari 2009, Högskolan i Kalmar Storkenhuset, Stagneliusgatan 14, sal V159 Program 8.30 Genomgång av resultatet av den genomförda elevenkäten på respektive skolor 9.30 Fika Skolans roll för en hållbar utveckling Gästföreläsare Lars-Ove Dahlgren, Linköpings Universitet Thomas Krigsman, Stockholms Universitet Lunch Workshop kring aktivt lärande för hållbar utveckling Kursledare Linda Wolfgang, Simnet Bo Hellström, Simnet ca. Summering och avslutning Välkomna! Projektet delfinansieras av

14 13 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Seminariedag i föreläsningsserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Måndagen den 2 mars 2009 Länsmuseet, Skeppsbrogatan 51 i Kalmar Program 9.30 Fika + guidad visning av utställningen Klimatgreppet Dagens tema Bedömningens roll för lärandet Gästföreläsare Astrid Pettersson, Stockholms Universitet Lättlunch serveras på museets kafé Simulering om bedömning. Exempel på övning där eleverna är aktiva i utformandet av examinationen Gemensam diskussion för deltagarna i Hållbara kliv Hur jobbar vi vidare med projektidéerna? Summering och avslutning Välkomna med anmälan till Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , , Projektet delfinansieras av

15 14 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Seminariedag i föreläsningsserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Torsdagen den 2 april 2009 experimentlabbet i Kalmar, Esplanaden 20 Program 9.30 Fika + presentation av experimentlabbet Dagens tema Hur kommunicerar vi med dagens ungdomar? Gästföreläsare Lennart Axelsson, Växjö Universitet Simulering om kommunikation Lunch Story Line i praktiken Lärare från Ölands Friskola Simulering om Hållbar utveckling Exempel på övning att genomföra med eleverna Summering och samtal om aktiviteter under höstterminen 09 Välkomna med anmälan till Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , , Projektet delfinansieras av

16 15 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Seminariedag i föreläsningsserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Onsdagen den 6 maj 2009 Fokushuset, Lögstadsgatan 5, Vimmerby Program 9.00 Så vill vi se en fortsättning av projektet genomgång av frågeställningarna 9.30 Fika Utomhuspedagogik Lärandemiljöer Naturen och Hållbar utveckling Anders Szczepanski, Linköpings Universitet, leder dagens tema Vad är utomhuspedagogik? Aktuell forskning Sverige Norden Internationellt Lärandet i utomhusmiljöer, när, var, hur, vad och varför? Lunch serveras i Fokushuset Avfärd till Försjön med egna bilar där vi läser naturlandskapet Kopplingar till biologi, geologi och ekologi Avslutning Försjön Därefter återsamling för att stämma av projektets fortsättning Välkomna med anmälan till Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , , Senast den 24 april!! Projektet delfinansieras av

17 16 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Seminariedag i föreläsningsserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Onsdagen den 26 augusti 2009 Fokushuset, Lögstadsgatan 5, Vimmerby Program Utomhuspedagogik Lärandemiljöer Naturen och Hållbar utveckling Anders Szczepanski, Linköpings Universitet, leder dagens tema 9.30 Samling och fika Vad är utomhuspedagogik? Aktuell forskning Sverige Norden Internationellt Lärandet i utomhusmiljöer, när, var, hur, vad och varför? Lunch serveras i Fokushuset Avfärd till Försjön med egna bilar där vi läser naturlandskapet Kopplingar till biologi, geologi och ekologi ca Avslutning med egen medhavd matsäck vid Försjön Projektet delfinansieras av

18 Hållbara kliv uppgift 1 17 av 48 Elevperspektiv på en obligatorisk utbildning I takt med att samhället utvecklas ställs nya frågor, ny kunskap utvecklas för att hantera dem vilket leder till att nya avgränsningar görs. Ett demokratiskt samhälle upplyser sina medborgare om det som är viktigt i kulturen så alla kan delta och förstå förutsättningarna för ett medborgarskap. Detta leder till ett ökat behov av att förstå aktuella sammanhang eftersom de påverkar vilket innehåll som behövs för att förstå dem. Dessa förhållanden skapar hela tiden nya förutsättningar för att bedriva en autentisk utbildning. Olika ämnen finns inte med i skolans styrdokument för att de ska göras relevanta. De finns där för att de är relevanta. I vad som anses vara relevant är det dock oftast vuxnas synsätt som varit allenarådande. Många elever har istället svårigheter med att se relevansen i det innehåll, som blir presenterat för dem i skolan och det gäller särskilt naturvetenskap och teknik. Nyare forskning handlar därför om hur eleverna upplever sin undervisning, vad de tycker om innehållet och vad undervisningen borde syfta till. Det finns alltså ett ökat behov av elevperspektiv. Varför sker denna utveckling just nu? Två bidragande orsaker är att i många industrialiserade länder väljer en för liten andel ungdomar högre utbildningar inriktade mot fysikaliska vetenskapsområden, som fysik och kemi, samt en mycket sned könsfördelning på dessa. Inom EU har beslut fattats att mängden studenter inom dessa områden skall öka och den underliggande idén är alltså att kunskaper om unga individers synsätt ska bistå denna strävan. En tredje orsak är en förändrad barnsyn. Aktuella internationella konventioner om mänskliga rättigheter och om barns rättigheter stipulerar att barns och ungdomars åsikter om sådant som berör dem skall uppmärksammas och tas i beaktande. Ytterligare en orsak är att samhällsutvecklingen lett till att skolan inte längre är ensam om att ha ett kunskapsuppdrag. Andra miljöer konkurrerar om ungdomars uppmärksamhet och exponerar ett innehåll utifrån de syften dessa byggt upp sin verksamhet för. Denna utveckling förstärks av att lagstiftningen som reglerar etablering av friskolor är betydligt mer tillåtande än tidigare. Skolans undervisning dras på dessa sätt mer och mer in i en marknad, men i sin tradition har eleverna inte varit betraktade som konsumenter med åsikter som behöver uppmärksammas. Ett synsätt som rimmar dåligt med ett marknadsstyrt system. Mot denna bakgrund blir minst två förhållningssätt uppenbara. Antingen betraktas och formuleras elever som en del av problemet och åtgärder arbetas fram för att förändra dessa förhållanden. Alternativet är att istället se elever som viktiga medaktörer i att formulera lösningar utifrån de förutsättningar som vi lever med. Vetenskapliga studier som utgår ifrån det senare beskriver ungdomar som tar avstånd från en skola som är ämnescentrerad, bedömningsinriktad och homogen i sitt sätt att se på människor. Eleverna vill istället diskutera mer, bli utmanade, samarbeta, säga sin åsikt, lära sig mer om aktuella och kontroversiella frågor, etiska perspektiv, arbeta praktiskt och förstå kopplingar till samhället, så som de erfar kunskaperna i sina liv. Att lära oss av dem skulle alltså kunna göra skolans undervisning mer autentisk. Fungerande samarbete i arbetslag, centrerade kring elevernas lärande av ett innehåll

19 18 av 48 blir därför en framgångsfaktor. En ökad dialog är viktig, vilket innebär en vuxenvärld som tar kommande generationer på allvar och öppnar upp för möjligheter att delta. Med denna inledning skriven av Anders Jidesjö och hämtad från vår dokumentation kring projektets första steg, vill vi att Du ställer följande frågor till dina elever; Vilka gemensamma samhällsutmaningar/problem står vi/världen inför? Vad är du intresserad av? Vad vill du lära mer om i skolan? Samla in kortfattade elevanteckningar, alternativt dina egna minnesanteckningar utifrån en muntlig klassrumsdiskussion. Därefter ser vi gärna att Du tillsammans med dina kollegor på gör en sammanställning av erhållna elevsvar. Går det att se några trender? Finns det kopplingar till naturvetenskap och teknik? Fundera även lite kring vilket ämnesinnehåll samt i vilka sammanhang (olika kontexter) man skulle kunna belysa, alternativt fördjupa något eller några av elevsvaren i skolans undervisning, d.v.s. välj att utveckla något exempel. På så sätt börjar ni att fundera kring hur man kan hantera ämnesinnehåll utifrån ett elevperspektiv, som samtidigt faller in i skolans uppdrag. Viktigt att poängtera är att de exempel ni väljer ut har anknytning till projektets innehåll, alltså någon koppling till energi, miljö och klimat. Har ni möjlighet att hinna detta inför vår nästa träff, den 15 januari, så vore det bra. Skicka då gärna sammanställningen till mig någon dag innan träffen. Lycka till!

20 19 av 48 KLIV-enkät Thomas Gunnarsson, Lars Kagg 1. Vilka gemensamma utmaningar står världen inför? Stoppa alla krig, svält och den ekonomiska krisen. Miljöpoblem Finanskrisen Globala uppvärmningen Fossila bränslen tar slut Klimatförändringar Att kunna arbeta tillsammans i hela världen och hålla sams Större jämställdhet mellan man och kvinna HIV Odla upp öknar Epidemier, rasism och kriminalitet 2 Vad är Du intresserad av? Mode, kläder, smink, musik, böcker, resor Träffa kompisar och teater Fiske-jakt Idrott, djur, skolan, historia och att läsa böcker Musik Komplicerade uträkningar, frihet Idrott, datorn, festa Film, böcker, musik, kompisar och familj Dans, träffa kompisar, resa, gå på fester, inredning, foto, idrott Träning, dans, matte Sport, design, foto Sport, inredning, träning, resa Musik, film, kultur, snowboard, segling Lära mig mer om världen, utveckla min kunskap, umgås med människor Träning, kompisar, demokratifrågor Design, inredning, musik Träning, laga mat, baka Träna, fiska, köra cross, vara ute i naturen Musik, gatukultur, gatukonst, gör-det-själv, djurrätt, religion, politik Musik och design 3 Vad vill du lära mer om i skolan? Saker som man har nytta av t.ex. skriva CV och köpa sin första lägenhet Saker som jag har nytta av i vardagen Den globala uppvärmningen, historia Privat ekonomi Grundläggande privatekonomi Astronomi, idrott, sjukdomar Sådant jag verkligen kommer att behöva i framtiden Engelska, praktiska saker Dans, bild, estetiska saker

21 Studieteknik, problemlösning Hur samhället fungerar, biologi Aktuella saker som händer i världen just nu Idrott Idrott, miljö Hur politik är kopplat till biologi, historia och svenska Aktuella saker i vardagen 20 av 48

22 21 av 48 Hållbara kliv-enkät, genomförd i en naturvetar-etta 1. Vilka gemensamma utmaningar står världen inför? Befolkningsökning Matbrist Miljöproblem Bättre energikällor Ekologiskt samhälle Klimatförändringar Hållbart samhälle Världsfred Ekonomin, finanskrisen, inflation Välfärd Diskriminering Jämlikhet HIV/aids Dianne Hjort, Lars Kagg 2. Vad är du intresserad av? Miljön Klimatfrågor Naturförändringar Mat Data Musik Människokroppen Idrott Jämlikhet Politik Hitta ett sätt att bekämpa aids Inget världsligt 3. Vad vill du lära mer av i skolan? Hur ska vi lösa framtida utmaningar Miljöfrågor Klimat Natur Ekologiskt samhälles uppbyggnad Världsekonomi Maktutövning Världen relationer mellan länder

23 Kroppen Genetik Matte Fysik Datorer, programmering Idrott Allt! 22 av 48

24 23 av 48 Christina Ask, Lars Kagg KLIV: Enkätsvar Enkäten genomförd i tre klasser; en från vardera årskursen. Totalt 48 elever. 1. Vilka gemensamma utmaningar står världen inför? Miljöfrågor av olika slag 58 (global uppvärmning, CO 2 -utsläpp, utsläpp, transporter, hållbar utveckling) Ekonomi 23 Krig 17 Överbefolkning 12 Sjukdomar 7 Fattigdom 6 (politiska & religiösa konflikter) Resursbrist & återvinning 5 (sötvatten, olja) Svält 2 Rasism 2 Att engagera de unga 2 Flyktingar Alternativa bränslen Rädda regnskogen Djurarter som dör ut Människans överlevnad Jämställdhet Minska elbehovet Hot från rymden USA

25 24 av Vad är DU intresserad av? Sport, idrott & dans 36 Politik 2 Vänner 12 Bygga saker 2 Sång&musik 12 Hur naturen fungerar 2 Datorer 9 Alkohol 2 Bild, konst, foto 7 Mänskliga rättigheter Tjejer/killar 5/2 Sova Läsa & skriva 6 Klimatförändringar Utveckla samhället 5 Skolarbete Skapa gott liv för alla 5 Lära sig saker Festa 4 Ideell förening Andra kulturer 4 Resor TV-spel 4 Robotutveckling Umgås med familjen 3 Kolonialisera andra planeter Mat & godis 3 En bättre skola Teknik 3 Shoppa Känna sig betydande 3 Överlevnad Ekonomi 3 Juridik Psykologi 3 Fyrverkerier Etik & moral 2 Resor Bilar & MC 2 Historia Hälsofrågor 2 Lösa alla problem Miljö 2 Religion Film 2 Uppträda Grafisk design 2 Krig & diktaturer 2 Kyrkan 2

26 25 av Vad vill du lära mer om i skolan? Lösa världens problem 11 Miljöarbete 6 Psykologi 5 (egna problem & andras) Ekonomi 5 (privat & samhälls-) Social kompetens 4 Nutidsfrågor 4 Framtidsfrågor 3 Teknik 2 (rädda världen, fattiga, sjuka) Sex & samlevnad 2 Studiebesök 2 Kost & friskvård 2 Hållbar utveckling 2 Historia 3 Andra kulturer 2 Kemilaborationer 2 Livskunskap Leva ekologiskt Rymden Studera i annat land Datorer Bakgrunden till dagens teknik Sociala förhållanden Uppfinningar & nytänkande Politik Bakgrunden till krig Utjämna klyftorna Forskningsmetodik Design Lära sig tala Tjäna pengar Hur man har nytta av skolans lärdomar Arbetslivet efter skolan Mönstringsövningar Matematik Samhällskritiskt tänkande Litteratur Musik

27 Uppgift: Hållbara kliv Maria Wallin Juhlin, Lindsdalsskolan 26 av 48 Sammanställning av frågor ställda till klass 8B 1. Samhällsutmaningar/problem Ekonomi, lågkonjunkturen, fattigdom, pengar Miljön, växthuseffekten, miljöföroreningar, miljöförstörelse, klimatförändringar Kriget i Gaza, krig, diktatorer, våld, Jämställdhet Djurplågeri Droger Sjukdomar Skövling av regnskog Arbetslöshet Konflikter (religion, politik, intressekonflikter) Energibrist, brist på olja Transporter Ökade priser på mat Utrotningshotade djur, även fisk Hårdare samhälle 2. Vi är intresserade av Hur man löser problemen Världen Kärleken Krokodiler, hästar, katter Bild Engelsk litteratur, film, musik, historien bakom filmer, myter, dans, teater Yrken och god utbildning med bra lärare Innebandy, fotboll, ridning mm Utmaningar och spänning Tv, datorer, data/tv-spel, LAN Motorer Gymnasievalet Resor Kläder och smink Stora krig Hjältar i historien Romantik och romantiska historier (stolthet och fördom, romeo och julia) Miljö och klimat Sjukdomar Naturkatastrofer Återvinning 3. Vad vi vill lära mera om Världen förr och nu Miljön Stora nyheter Ekonomi

28 Teknik, tex hur en dator fungerar Framtiden Vett och etikett Arbetsplatsbesök Massmedier Hur man blir framgångsrik Solceller Köra bil Krig Synsätt, värderingar och politiska åsikter Experimentera Naturkatastrofer Sexualkunskap Människor Spelberoende Laga mat Självförsvar Bild Historia Trolleri Sporter Kemi Mode, design Kända personer Liv på andra planeter Politik, psykologi, filosofi och mytologi USA 27 av 48

29 28 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Hej Som tidigare aviserats genomförs nu i höst två workshops och en tvådagars studieresa inom ramen för projektet Hållbara kliv. Boka därför nu in följande datum i din kalender: 19 oktober klockan Lärare, högstadiet - gymnasiet Workshop på XL i Kalmar där vi jobbar med praktiska övningar med fokus på energi miljö teknik. 20 oktober klockan Lärare, förskolan - årskurs 6 Workshop på XL i Kalmar där vi jobbar med praktiska övningar med fokus på energi miljö teknik oktober I samarbete med Svensk Energi bjuder vi in till en tvådagars fortbildning med fokus på energi miljö teknik. Vi diskuterar klimat och energifrågor ur olika perspektiv och kopplar detta till studiebesök på fyra av regionens energiproducerande företag. Preliminärt program för studieresan: 28 oktober Förmiddag Södra Cell, Mönsterås, föredrag, studiebesök och lunch Eftermiddag Kvillsfors Vattenkraftverk, information, rundvandring och fika Sen eftermiddag/kväll Oskarshamns folkhögskola, föredrag, middag, övernattning på Vandrarhemmet Tuppen 29 oktober Förmiddag OKG, information, rundvandring på O3 och lunch

30 29 av 48 Eftermiddag SKB, information och besök på Äspölaboratoriet, (underjordslaboratoriet kring djupförvar av använt kärnbränsle) Beräknat avslut ca15.30 Buss kommer att utgå från Kalmar onsdag morgon. Deltagare från andra delar av länet ansluter vid Södra Cell. Buss tillbaka till Kalmar torsdag eftermiddag. Antal deltagare, max 30. Detaljerat program samt anmälningsblankett för dessa tre olika aktiviteter skickas ut i vecka 38. Har du frågor redan nu så kontakta mig gärna per mail eller telefon. Kerstin Eriksson Projektledare Energikontor Sydost Tel Mobil E-post Projektet delfinansieras av

31 30 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Ett aktivt lärande för hållbar utveckling Läs mer om projektet på; Tid: Välkommen till en workshop på XL den 19 oktober Lärare högstadiet gymnasiet Program Programinnehåll: Temat för eftermiddagen handlar om vår energiförsörjning. Vi kommer att tillsammans titta på ett fiktivt scenario där uppgifterna handlar om att se möjligheter inom energiområdet som ger en hållbar utveckling. Hur kan vi skapa detta kunskapsområde i skolan för att eleverna ska bli intresserade och känna en positiv tillförsikt inför framtiden. Uppmaning: Ta med era goda exempel! Fika serveras under eftermiddagen. Anmälan till: experimentlabbet Projektet delfinansieras av

32 31 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Ett aktivt lärande för hållbar utveckling Läs mer om projektet på; Tid: Välkommen till en workshop på XL den 20 oktober Lärare årskurs F 6 Program Programinnehåll: Temat för eftermiddagen handlar om energi. Ni kommer att få laborera och konstruera med enkla material som kan ge stöd i energiundervisningen på ett konkret sätt. Vi diskuterar hur ni kan skapa möjligheter för en laborativ, problembaserad undervisning i er egen skolvardag. Uppmaning: Ta med era goda exempel! Fika serveras under eftermiddagen. Anmälan till: experimentlabbet Projektet delfinansieras av

33 32 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Läs mer om projektet på; Välkomna att delta på studieresan den oktober Studieresan är en del av projektet Hållbara kliv, där du på ett konkret sätt får en uppfattning om dagens energiförsörjning och dess hot och möjligheter. Deltagarantalet är begränsat till max 30 så först till kvarn gäller. Onsdagen den 28 oktober Program Avresa med buss från Simhallen i Kalmar till Mönsterås massafabrik, Södra Cell. Deltagare från norra länsdelen ansluter med egna färdmedel, därefter gemensam buss Dagens energiförsörjning, lokalt globalt Information om och guidad visning av Mönsterås massafabrik Pia Hellewell och Annica Nilsson Lunch i personalmatsalen Avresa till Kvillsfors vattenkraftverk i Emån Information och rundvandring vid Kvillsfors vattenkraftverk Lars-Olof Karlsson, Fortum Generation Avresa till Oskarshamns Folkhögskola, inkvartering på vandrarhemmet Tuppen Dagens elförsörjning, lokalt globalt Egen tid Middag Övriga medverkande; Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost Gunilla Harrysson Nellevad, Svensk Energi Vänd!

34 33 av 48 Torsdagen den 29 oktober Frukost Avresa till Simpevarpshalvön, kärnkraftverket 3 mil norr om Oskarshamn Ankomst Simpevarpshalvön Legitimationskontroll. Besökaren visar giltig fotolegitimation. Information om OKG, Annika Carlsson Besök och rundvandring på O Lunch (personalrestaurangen Simpan) 12:45 Urbergsentrén utanför Clab Presentation av SKB och Äspölaboratoriet, Kajsa Engholm 13:15 Busstur ner i berget till 420 meters djup. Guidad rundvandring. Hiss upp till Äspö forskarby. 14:30 Avslutande frågestund. Kaffe och kaka Avresa OBS! Medtag giltig fotolegitimation Reservation för eventuella förändringar i programmet. Läs noga igenom bifogade information om vad som gäller vid besök på SKBs anläggningar. Kaffe och te serveras under besöken, men medtag gärna egen frukt och dricka. Anmälan Välkommen med anmälningar till Kerstin Eriksson senast den 9 oktober; I din anmälan skriver du Hållbara kliv studieresa Anmälan ska innehålla namn, personnummer, skola Projektet delfinansieras av

35 34 av 48 Välkommen till Energi skapar möjligheter 30 november till 3 december Forum Oskarshamn

36 Utmaning vem kör snålast? Läs mer på baksidan. Energi skapar möjligheter 35 av 48 Söndag 30 november Utställning Kakans Musiklek En föreställning för barn producerad och framförd av elever från Oscarsgymnasiets estetiska program Näringslivsutveckling Måndag 1 december Utställning Öppen Rotarylunch OKG informerar om Osart - en granskningstjänst som IAEA erbjuder Alla är välkomna - föranmälan till Forum, tel Invigning av Energy Forum Energiomställning som tillväxtfaktor Vem har ansvar för samhällets energiomställning? Anna Fridén, Energimyndigheten Energi som språngbräda för ekonomin Tommy Lööf, Grontmij Skolans uppdrag, Hur intresserade är dagens unga av energifrågan? Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Sammanfattning och avslutning Energikontor Sydost i samarbete med Energy Forum Föranmälan till Elever från Oscarsgymnasiets estetiska program bjuder på en musikalisk föreställning för barn. Programmet kompletteras under tiden fram till Energy Forums start, se det senaste på Huvudsponsorer:

37 36 av 48 Entreprenörskap Tisdag 2 december Utställning Öppen FCO-frukost Projektet Uthållig kommun Föranmälan till Program för grundskolan experimentlabbet och Energi i 5:an, åk 5 Inför gymnasievalet, åk 8 och Klimatsmart lunch Boka lunch hos Forum, tel Internt möte för Oskarshamns Energikluster Öppna föreläsningar Föreläsningar inom områdena: Vindkraft, plug-in bilar, kärnkraft och slutförvar Hur utvecklas Oskarshamn med ett slutförvar Effekter på befolkning, näringsliv och image mm. Stig Björne, SWECO, Eurofutures/SKB Näringslivets arbetskraftsbehov Onsdag 3 december Utställning Program för gymnasiet experimentlabbet och arbetsmarknadsinformation Klimatsmart lunch Boka lunch hos Forum, tel Din energi, ditt val att undvika konflikt och välja kontakt Kvällens huvudtalare Rachid Toufik ger ett humoristiskt perspektiv på hur vi omedvetet skapar konflikter. En blandning av underhållning och allvar i form av tal och musik. Arr: Systramin Förändringsledning i samarbete med Energy Forum Föranmälan till Läs mer på baksidan. Du missar väl inte lampjakten?

38 Utmaning vem kör snålast? Snålbilsrally En tävling för alla sparsamma smålänningar! Utmana dina vänner. De tre snålaste bilförarna kommer att uppmärksammas lite speciellt. Måndag 1 december kl av 48 Du missar väl inte den stora lampjakten! Visste du att glödlampan och lågenergilampan är farligt avfall, som måste tas om hand och att man sparar energi genom att byta till lågenergilampor. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att bidra till en bättre miljö för oss och våra barn. Under november månad pågår en kampanj för att samla in glödlampor från kommunens hushåll. Läs mer på energy-forum.se Var med du också och bidra till en bättre miljö! Arr: Tekniska kontoret i samarbete med Energy Forum Besök vår utställning! Öka din kunskap om energirelaterade verksamheter i Oskarshamn genom att besöka vår utställning på Forum. Välkommen! Prinfo Bergs Kommunikation, Oskarshamn Samordnare för Energy Forum 2008 är: FöretagsCentrum i Oskarshamn AB Tel: Fax:

39 38 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Läs mer om projektet på; Inspirationsdag på Äspö för Sjöängsskolans personal 3 februari Buss avgår från Sjöängsskolan Information från Regionförbundet, SKB och Länsmuseet under bussresan Ankomst till Äspölaboratoriet. Legitimationskontroll. Besökaren visar giltig fotolegitimation. Kaffe och kaka Grupp Grupp2 Presentation av Kerstin Eriksson och Kajsa Engholm i konferensrum i Äspö forskarby. Guidad tur i Äspötunneln via hiss. Guidad tur i Äspötunneln via hiss Presentation av Kerstin Eriksson och Kajsa Engholm i konferensrum i Äspö forskarby Avslutande frågestund. Kaffe och smörgås Avresa till Kalmar Projektet delfinansieras av

40 39 av 48 Alla föräldrar och anhöriga: Varmt välkomna till Sjöängsskolans miljödag, 12 maj kl ! (OBS Den enskilda klassens tider meddelas i veckobladet.) Under eftermiddagen visar mellanstadiet upp sitt miljöprojekt. Projektet är ett samarbete med Regionförbundet i Kalmar, SKB och Energikontor Sydost. Samtliga klasser i åk 4-6 har arbetat med olika miljöfrågor utifrån elevernas frågeställningar. Detta vill vi visa upp under dagen. Dramaföreställningar PowerPoint presentationer Tipsrunda, Egna filmer Skulpteringar Textilt arbete Väggtidningar Serier Med mera...

41 40 av 48 Förskoleklass och lågstadiet öppnar upp sina klassrum och visar vad man jobbar med just nu. Åk 4 står för fikaförsäljning. Skolans eminenta skolkör uppträder kl och Vi ses! Sjöängsskolan

42 Till rektor/klasslärare 41 av 48 Miljö & Energi 2008 Utbytesjakten Syfte: En tävling för femteklassare i Kalmarsundsregionen. Vi vill få folk att byta från glödlampor till lågenergilampor. Hur: Tävlingen pågår under tre veckors tid, från 5 maj 23 maj 2008 Eleven tar med sig 5 st gamla glödlampor hemifrån. Dessa lämnas till klassföreståndaren som ger eleven en kupong från IKEA Kupongen är en rabattkupong på hela IKEA:s lågenergisortiment. Halva priset under tiden 5 maj 8 juni 2008 på max 6 st lågenenergilampor. Kupongen lämnar eleven till hushållet. Klassföreståndaren får kuponger från någon av kontaktpersonerna som även åker runt och samlar ihop glödlamporna. IKEA mäter försäljningsökningen under de veckor som kupongen gäller för att sedan göra en ungefärlig bedömning hur mycket som sålts och hur mycket energi som sparats. Efter tävlingens slut lottas priser ut bland deltagande klasser. Detta sker i samband med miljömässan på Kalmar Slott 6 8 juni Alla deltagande klasser får en DVD-film med anknytning till klimatförändringarna. Vill ni vara med och spara energi och därmed bidra till en bättre miljö? Kontakta någon av oss för mer information och anmälan. Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, tfn e-post: Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, tfn e-post: Lotta Lönnroth, Projektnyckeln, tfn , e-post: Med vänlig hälsning Ledningsgruppen för Miljö & Energi

43 42 av 48 bilaga 20 F Klass 5 pi Firboskotan r"o iin" inr"ur"ffiffi sirveri, r.ouise Nikorausson.,#il?h1l,'l;lili;#*::::Flf li:iti,il,5,,gn,.z"nna Khonsnonkok, n-,n"rin liirruij};i';iilhfiil:i:?lji'.xifi*xt; frg'"",{l$:l;sirphak FOTO:ROGER CARLSSON Jaktpagfodfampor fick Ffrboklass att trindatilf FARBO 283glOdlampor.Det har kla3s5 pi Firbo.skolanlyckats samla ihop i Utbgtesiaken. "a fredagen rdknade eleverna ut hur mycket pengar som sparas och hur mycket mindre kol_ dioxidutsliippetblir om de 283glddlampornabws ut motldgenergilampoi. - Det blev l0 5lg kronor och lika mycket kilo kol_ dioxid per dr, beriittar lhrare IngerNiklagdrd. Det var eleverna oerhdrt ntijda med. De har antagit tiivlingens utmaning med liv och lust. Genori den har de fdtt upp iigonen fiir hur mycket pengar man sparar pd att byta ut gltid_ tamporna och hur mvcket det spararmilj6n. Den stdrsta lampa de hade var pd 150 wat-t.den och de dwiga kommer att liimnas till miljd- och ener_ gim?issani Kalmar i bcir_ jan av juni. Arrangdrerna, Energikontor Sydost, Ikea och miissan, hoppas att liinets femteklasiare har samlat in sd mdnga gl6d_ Iampor att det kan hamna i Guinnessrekordbok. ANETTESWARD

44 43 av 48 Energimässa i Påryd Mellanstadiet vid Pårydsskolan inbjuder till en energimässa på skolan. Torsdagen, den 29 maj kl , bjuder mellanstadiet i Påryd in till en stor energimässa på skolan. Eleverna presenterar sina arbeten och många företag och personer med koppling till energihushållning har redan anmält sin medverkan och flera förväntas anmäla sig. Medverkande hittills: Marie Jönsson, energirådgivare Kalmar kommun. Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost. Toyota, hybridbilen Prius Elda, Kalmar, braskaminer. Nybro Transport lastbil med dator för energisnålt körsätt. Luft- och bergvärmepumpar. Modern vedeldning. Honda, Automax, hybridbilen Civic. Solvärme. X-labbet, Kalmar. Ica, närproducerad mat, miljöriktiga produkter Servering, lekruta för de små, lotterier, tipsrunda, visningar och diskussioner kopplade till energi och energispar. Dansuppvisning. Välkomna!

45 44 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Läs mer om projektet på; Skolseminarium 3 mars på Högskolan i Kalmar (Falkens hörsal) Elever från gymnasieskolan i Högsby Välkommen! Johan Mauritzson Effect reklambyrå Vad händer med vårt klimat? Fikapaus! Hur stort blir ditt fotavtryck? Alla talar om ansvar, men vågar någon ta det? Pär Karlsson Kerstin Eriksson Kajsa Engholm Sjöfartshögskolan i Kalmar Energikontor Sydost i Oskarshamn Svensk Kärnbränslehantering (SKB) i Oskarshamn Lunch Tidsaxel svensk kärnkraft över tid Urberg urberg Världen/Vi - livsstilsperspektiv o valmöjligheter! Paneldiskussion Avslutning och utlottning av biobiljetter! Akko Karlsson (mp) Vice ordf. i Regionförbundet med ungdomspolitiskt ansvar Projektet delfinansieras av

46 45 av 48 Det är dags att ta hållbara kliv Vill du och ditt arbetslag vara med och ta nästa steg? Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar. Till problembilden hör vår energianvändning, globalt vattenutnyttjande, matproduktion, spridning av kemikalier, överkonsumtion och orättvis fördelning av jordens resurser. Alla dessa områden är livsstils- och beteenderelaterade och därmed möjliga att påverka. FN fokuserar under åren på att integrera hållbar utveckling i hela utbildningssystemet, att stärka det internationella samarbetet och att främja utbytet av nyskapande skolutvecklingsmetoder. Det är bakgrunden till att Energikontor Sydost läsåret startade ett skolutvecklingsprojekt i samarbete med Skolverket, Energimyndigheten, Linköpings och Stockholms Universitet. Under läsåret tar vi steg 3 i skolutvecklingsprojektet Hållbara kliv. Vill du vara med? Vänd och läs om projektets omfattning och raminnehåll! Deltagande skolor i steg 1: Ellen Keyskolan, Västervik Slottskolan, Borgholm Kristinebergsskolan, Oskarshamn Västerviksgymnasiet Oscarsgymnasiet, Oskarshamn Jenny Nyströmskolan, Kalmar Elever från Kristinebergsskolan

47 46 av 48 Hållbara kliv steg 3 Läsåret kan du tillsammans med ditt arbetslag delta i en kurs på temat Hållbar utveckling. I föreläsningar, workshops och företagsbesök belyses energifrågor få ur ett samhällsperspektiv. Kursen bygger på ett ämnesövergripande arbetssätt, där ämnesinnehållet bl.a. utgår från aktuell forskning och ämneskursplaner. Bedömningens betydelse för lärandet får en central roll. Parallellt med kursen genomför du ett projekt i klassrummet som kontinuerligt följs upp i kursens seminarier.. Exakt programinnehåll bestäms i dialog med deltagarna. Kursen pågår under ett år med ca. 9 heldagsträffar. Målgrupp är arbetslag i årskurserna F-9 9iK Kalmar, Kronoberg och hblekinge län. Vi ser helst flera arbetslag inom samma rektorsområde och att deltagarna i de högre årskurserna representerar olika ämnen. Vi kan ta emot 40 deltagare. Utvärdering och slutrapport från den första etappen av projektet samt program för steg 2 i projektet finns att läsa på eller på Projektets referensgrupp: Siv Frisell, Skolverket Daniel Lundqvist, Energimyndigheten Anders Jidesjö, Linköpings universitet (ROSE-projektet) Lars-Owe Dahlgren, Linköpings universitet Astrid Pettersson, Stockholms universitet Britt-louise Ek, Växjö universitet Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, projektledare Om alla människor på jorden hade samma levnadsvanor som vi i Sverige, skulle det behövas fyra jordklot! Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kt Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , , Intresserade skolor inbjuds till en informationsträff den 21 april 2009 på Växjö universitet. Projektet Hållbara Kliv delfinansieras av

48 Klimatsmart livsstil 47 av 48 - En sund livsstil ger pengar över i plånboken! Hur kan man leva klimatsmart? Ska jag sluta äta kött nu? Borde jag skippa bilen? Klimat- och Energirådgivningen i Karlskrona bjuder tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, och Energikontor Sydost till en tankeväckande föreläsning med Per Hansson. Per är en miljöentusiast som föredrar att cykla om han själv får välja. I sitt engagemang om miljön delar han med sig av sina argument för att välja en klimatsmart livsstil. Per berättar om hur DU kan påverka och om hur dina val gör skillnad. Plats: Bibliotekets Hörsal, Karlskrona Datum: 14 september kl Gratis entré Föranmälan till Lisa Wälitalo på telnr: E-post: Per Hansson är nationalekonom med inriktning samhällsekonomisk analys och har under många år arbetat med och engagerat sig i med miljöoch trafikfrågor. Sedan 2000 sitter Per med i Naturskyddsföreningens riksstyrelse. Genom Naturskyddsföreningen har han fått uppdrag att bevaka de nationella miljömålen och är styrelseledamot i stiftelsen Håll Sverige Rent. Sedan 2005 arbetar han på Energikontor Sydost med hållbara transporter samt driver det Regionala Mobilitets-kontoret i Kronoberg. Han ansvarar också för Regionförbundet Södra Smålands tre KLIMP-program. Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till kursen Tjejer! Bygg en solfångare!!. Anmälan på plats. Välkomna! Föreläsningen är en del av skolutvecklingsprojektet Hållbara Kliv i samverkan med Energimyndigheten och Skolverket. Läs mer på

49 48 av 48

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Energi för unga i skolan P 30603-2

Energi för unga i skolan P 30603-2 Slutrapport Energi för unga i skolan P 30603-2 Hållbara kliv del 2 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Fortbildningsdagar. i teknik & naturvetenskap

Fortbildningsdagar. i teknik & naturvetenskap Fortbildningsdagar i teknik & naturvetenskap För lärare skolår 1-6 1-2 november 2011 KÄRA KONFERENSDELTAGARE! Även i år arrangerar teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, fortbildningsdagar

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen... 1 Samtliga arbetsområden 1-6... 2

Läs mer

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund.

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund. INBJUDAN Nu är det dags igen, kom och lyssna och lär när Sveriges VVS-inspektörer håller sitt årliga tekniska informationsmöte i samarbete med VVS Tekniska Föreningen på Forum konferensanläggning den 13-15

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Det finns några platser kvar. Även du som är runt 20 år kan anmäla dig! (23/10) I Love Music Camp ett camp för ungdomar med funktionsnedsättning

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor BioFuel Region ett kluster Norra Sverige - världsledande region i omställningen 4ll e5 ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle KNUT- projektet

Läs mer

På upptäcksfärd i Frusna världar

På upptäcksfärd i Frusna världar På upptäcksfärd i Frusna världar Lärarhandledning Upptäck Abisko - väder och klimat Videofilm för barn i årskurs 4-6 om livet i nordligaste Sverige Följ med till Abisko, en ort i nordligaste Sverige. Här

Läs mer

Energimyndigheten som aktör inom utbildningssektorn

Energimyndigheten som aktör inom utbildningssektorn Energimyndigheten som aktör inom utbildningssektorn Morgan Dahlman Projektledare Avdelningen för energieffektivisering Enheten samhälle och transporter Innehåll: 1. Energieffektivisering, styrmedel, information,

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många?

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många? ANMÄLNINGSBLANKETT TILL 7:e INTERNATIONELLA LITOGRAFISKA SYMPOSIET 2015 Sänd in denna blankett tillsammans med CD-skiva eller USB-sticka innehållande digital kopia av bild till i katalog samt en kopia

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val

Valbara kurser Elevens Val Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Handboll OBS! Detta val gör du till alla tre passen! Kod: ABC0 Att våga tala Svenska A26 Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo,

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp?

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp? Vetenskapens Hus och Föreningen Unga Forskare bjuder in lärare och elever i grundskola och gymnasium till en prova-på-kväll med information om vetenskapstävlingar. Tid: Torsdag den 19 februari 16.00-19.00

Läs mer

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN!

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Klimatsamverkan Kalmar län Energiomställning (HINDRA) Klimatanpassning (LINDRA) Hållbar tillväxt Klimatkommissionens uppgifter: - Öka takten (för att

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Lärarfortbildningar våren 2012

Lärarfortbildningar våren 2012 Lärarfortbildningar våren 2012 Naturvetenskap och teknik på riktigt Välkommen till en inspirerande vår med Vetenskapens Hus! Vi erbjuder dig fortbildning i biologi, kemi, fysik, matematik, teknik samt

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Uppdrag: Östersjön mår dåligt. Antar ni uppdraget och försöker rädda den? Rädda Östersjön! Lärarhandledning

Uppdrag: Östersjön mår dåligt. Antar ni uppdraget och försöker rädda den? Rädda Östersjön! Lärarhandledning Östersjön mår dåligt. Antar ni uppdraget och försöker rädda den? Uppdrag: Rädda Östersjön! Lärarhandledning Hur kan du och dina elever bidra till en friskare Östersjö? Hav i balans Giftri miljö Ingen övergödning

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer