Appendix 1: Bilagor för slutrapport till projektet Hållbara kliv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Appendix 1: Bilagor för slutrapport till projektet Hållbara kliv."

Transkript

1 Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Appendix 1: Bilagor för slutrapport till projektet Hållbara kliv. Bilaga 1 Inbjudan till seminarieserien Sid 1 Bilaga 2 Informationsfolder Hållbara kliv Sid 3 Bilaga 3 Exempel på program för lärarseminarium Sid 5 Bilaga 4 Program för Energy Forum 2008 Sid 6 Bilaga 5 Program för seminariet i december 2008 Sid 10 Bilaga 6 Program för seminariet i januari 2009 Sid 12 Bilaga 7 Program för seminariet i mars 2009 Sid 13 Bilaga 8 Program för seminariet i april 2009 Sid 14 Bilaga 9 Program för seminariet i maj 2009 Sid 15 Bilaga 10 Program för seminariet i augusti 2009 Sid 16 Bilaga 11a Uppgift 1 - elevperspektiv Sid 17 Bilaga 11b Sammanställning av svar uppgift 1 Sid 19 Bilaga 12 Program för aktiviteter hösten 2009 Sid 28 Bilaga 13 Program för workshop i oktober Sid 30 Bilaga 14 Program för workshop i oktober Sid 31 Bilaga 15 Inbjudan och program för studieresan Sid 32 Bilaga 16 Program för Energy Forum 2009 Sid 34 Bilaga 17 Program för inspirationsdag Sid 38 Bilaga 18 Program för Sjöängsskolans miljödag Sid 39 Bilaga 19 Utbytesjakten Sid 41 Bilaga 20 Utbytesjakten, tidningsartikel Sid 42 Bilaga 21 Energimässa i Påryd Sid 43 Bilaga 22 Exempel på program för elevkonferenser Sid 44 Bilaga 23 Inbjudan Hållbara kliv steg 3 Sid 45 Bilaga 24 Seminarium i Karlskrona i september 2009 Sid 47 Bilaga 25 Seminarium i Älmhult i september 2009 Sid 48 Energikontor sydost AB Adress Postnr & Ort Telefon Fax Org. nr Framtidsvägen 10 A VÄXJÖ Tel: fax: Hantverksgatan OSKARSHAMN Tel: Webb Bankgiro Ronnebygatan KARLSKRONA Tel: Esplanaden KALMAR Tel:

2 1 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Inbjudan till seminarieserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Välkomna att delta i vår föreläsningsserie som kommer att genomföras under vårterminen 2009 med eventuell fortsättning höstterminen Det genomgående temat blir Aktivt lärande för hållbar utveckling där Naturvetenskap, Teknik och Energifrågor sätts in i sitt sammanhang och det ämnesövergripande arbetssättet sätts i fokus. Bedömningens betydelse för lärandet kommer också att få en central roll. Föreläsningsserien ingår som en del i projektet Hållbara kliv. Föreläsningarna kompletteras med workshops där de teoretiska kunskaperna konkretiseras genom diskussioner och exempel på tillämpningar. Målgrupp: Arbetslagen som deltar i projektet Hållbara kliv - steg 2 men även andra intresserade lärare och skolledare får delta i mån av plats. På baksidan hittar du ett preliminärt program för vårterminens seminarier. Exakt programinnehåll bestäms varefter och i dialog med deltagarna. Programmen för de olika seminarierna kommer att presenteras på Energikontor Sydosts hemsida, För frågor och anmälan; kontakta Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , Välkomna! Projektet delfinansieras av

3 2 av 48 Boka redan nu in dessa datum i din kalender! 1 december 2008 Energiomställning som tillväxtfaktor Gästföreläsare Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Anna Fridén, Energimyndigheten 15 januari 2009 Skolans roll för en hållbar utveckling Gästföreläsare, Lars-Ove Dahlgren, Linköpings Universitet Thomas Krigsman, Stockholms Universitet Workshop 1 2 mars 2009 Bedömningens roll för lärandet Gästföreläsare Astrid Pettersson, Stockholms Universitet Workshop 2 2 april 2009 Hur kommunicerar vi med ungdomarna? Gästföreläsare Lennart Axelsson, Lärarhögskolan i Växjö Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Workshop 3 6 maj 2009 Utomhuspedagogik som ett konkret verktyg för lärandet Gästföreläsare Anders Szczepanski, Linköpings Universitet Programinnehåll, tid och plats för seminarierna kommer att meddelas i god tid före varje tillfälle.

4 3 av 48. Under deltog åtta lärararbetslag från sex skolor i Kalmar län, tre gymnasieskolor och tre högstadieskolor. Arbetslagen träffades i seminarieform under sju heldagar. Elevernas och lärarnas intressen och behov av faktakunskap och nya infallsvinklar i kring klimatproblematiken tik styrde innehållet i fortbildningsdagarna. På skolorna påbörjades olika temaarbeten som kopplades till skolans styrdokument och bedömningens roll för lärandet. Seminarierna hölls utanför ordinär skolmiljö vilket möjliggjorde intressanta studiebesök Dokumentation och utvärdering av projektet samt arbetslagens erfarenheter kommer att presenteras på Skolverkets hemsida hösten Vill du och ditt arbetslag vara med och ta nästa Hållbara kliv? Kontakta Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Hållbara kliv steg 2 Ett skolutvecklingsprojekt med start hösten 2008 I samarbete med Skolverket och Energimyndigheten Linköpings Universitet, Stockholms Universitet och Högskolan i Kalmar Projektet delfinansieras av

5 Projektets syfte är att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse och kunskaper inom energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Det är viktigt att i olika utvecklingsarbeten få med helheten i skolvardagen och att koppla aktiviteterna till målen i läroplan och kursplaner och samtidigt lyfta fram bedömningens betydelse för lärandet. Bakgrund till projektet är de resultat från flera olika undersökningar som visar på elevers minskade intresse för naturvetenskap och teknik. Några av anledningarna är att skolans undervisning inte alltid koppla aktiviteterna till målen i svarar upp mot elevernas frågeställningar och att eleverna har svårt att se det meningsfulla i lärandet. En samhällsutmaning vi står inför är klimatförändringarna. Hit hör problematiken kring exempelvis vår energianvändning, globalt IprojektetHållbara kliv involveras alla beskrivna frågeställningar. Kliv är en förkortning av kunskap, lärande, intresse och vetenskap. g g g g vattenutnyttjande, matproduktion, spridning av kemikalier, överkonsumtion och orättvis fördelning av jordens resurser. Gemensamt för dessa frågor är att de är livsstils- och beteenderelaterade och därmed påverkansbara. För att förstå dessa frågor och dess koppling till varandra krävs kunskaper i naturvetenskap och teknik. Frågornas komplexitet kräver dessutom ett ämnesövergripande angreppssätt och en förståelse för de vidare sammanhangen. Elevintresse Samhällets utmaningar Skolans styrdokument Projektet Hållbara kliv Om alla människor på jorden hade samma levnadsvanor som vi i Sverige, skulle det behövas fyra jordklot! En referensgrupp finns till projektets förfogande med representanter från Energimyndigheten, Skolverket, Linköpings Universitet och Stockholms Universitet. Energianvändningens påverkan på miljön och vår gemensamma framtid utgör ett konkret exempel som öppnar upp många aktuella frågor att fördjupa sig inom. 4 av 48 Ett samarbete finns etablerat t med liknande projekt i Kronoberg, Östergötland, Dalarna och Västernorrland. Flera aktörer utanför skolans verksamhetsområde deltar aktivt i projektet. Att lära för framtiden är en utmaning för såväl skola som för samhället i helhet!.

6 5 av 48 Hållbara kliv Ett lärande för hållbar utveckling Varför och hur? Fröviskolan den 25 september 2008 Program 8.30 Högsby en Uthållig kommun Ewa Engdahl, kommunstyrelsens ordförande 8.50 Våra ekologiska fotavtryck Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost Fika Skolans ansvar för en hållbar utveckling Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost Hur kan skolan jobba? Bernth Norén, experimentlabbet Kalmar Joakim Dahlberg, Påskallaviksskolan Vad gör vi som privatpersoner? Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Avslutande dialog

7 6 av 48 Välkommen till Energi skapar möjligheter 30 november till 3 december Forum Oskarshamn

8 Utmaning vem kör snålast? Läs mer på baksidan. Energi skapar möjligheter 7 av 48 Söndag 30 november Utställning Kakans Musiklek En föreställning för barn producerad och framförd av elever från Oscarsgymnasiets estetiska program Näringslivsutveckling Måndag 1 december Utställning Öppen Rotarylunch OKG informerar om Osart - en granskningstjänst som IAEA erbjuder Alla är välkomna - föranmälan till Forum, tel Invigning av Energy Forum Energiomställning som tillväxtfaktor Vem har ansvar för samhällets energiomställning? Anna Fridén, Energimyndigheten Energi som språngbräda för ekonomin Tommy Lööf, Grontmij Skolans uppdrag, Hur intresserade är dagens unga av energifrågan? Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Sammanfattning och avslutning Energikontor Sydost i samarbete med Energy Forum Föranmälan till Elever från Oscarsgymnasiets estetiska program bjuder på en musikalisk föreställning för barn. Programmet kompletteras under tiden fram till Energy Forums start, se det senaste på Huvudsponsorer:

9 8 av 48 Entreprenörskap Tisdag 2 december Utställning Öppen FCO-frukost Projektet Uthållig kommun Föranmälan till Program för grundskolan experimentlabbet och Energi i 5:an, åk 5 Inför gymnasievalet, åk 8 och Klimatsmart lunch Boka lunch hos Forum, tel Internt möte för Oskarshamns Energikluster Öppna föreläsningar Föreläsningar inom områdena: Vindkraft, plug-in bilar, kärnkraft och slutförvar Hur utvecklas Oskarshamn med ett slutförvar Effekter på befolkning, näringsliv och image mm. Stig Björne, SWECO, Eurofutures/SKB Näringslivets arbetskraftsbehov Onsdag 3 december Utställning Program för gymnasiet experimentlabbet och arbetsmarknadsinformation Klimatsmart lunch Boka lunch hos Forum, tel Din energi, ditt val att undvika konflikt och välja kontakt Kvällens huvudtalare Rachid Toufik ger ett humoristiskt perspektiv på hur vi omedvetet skapar konflikter. En blandning av underhållning och allvar i form av tal och musik. Arr: Systramin Förändringsledning i samarbete med Energy Forum Föranmälan till Läs mer på baksidan. Du missar väl inte lampjakten?

10 Utmaning vem kör snålast? Snålbilsrally En tävling för alla sparsamma smålänningar! Utmana dina vänner. De tre snålaste bilförarna kommer att uppmärksammas lite speciellt. Måndag 1 december kl av 48 Du missar väl inte den stora lampjakten! Visste du att glödlampan och lågenergilampan är farligt avfall, som måste tas om hand och att man sparar energi genom att byta till lågenergilampor. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att bidra till en bättre miljö för oss och våra barn. Under november månad pågår en kampanj för att samla in glödlampor från kommunens hushåll. Läs mer på energy-forum.se Var med du också och bidra till en bättre miljö! Arr: Tekniska kontoret i samarbete med Energy Forum Besök vår utställning! Öka din kunskap om energirelaterade verksamheter i Oskarshamn genom att besöka vår utställning på Forum. Välkommen! Prinfo Bergs Kommunikation, Oskarshamn Samordnare för Energy Forum 2008 är: FöretagsCentrum i Oskarshamn AB Tel: Fax:

11 10 av 48 Hållbara kliv Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturkunskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Välkomna till första träffen i projektet Hållbara kliv Den 1 december 2008, Forum Oskarshamn Program 9.00 Samling + fika, lokal Arne Tidlund 9.30 Introduktion av projektet Syfte och mål Siv Frisell, Skolverket Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost Varför Hållbara kliv? Finns det motiv för ett ökat elevperspektiv i skolan? Anders Jidesjö, Linköpings universitet Ett tvärvetenskapligt perspektiv för att förstå sambanden Anna Fridén, Energimyndigheten Reflektion - diskussion Projektets utforming Vilka förväntningar har ni som deltagare? Vad förväntas av deltagande arbetslag? Innehåll, tid och plats för seminarier och workshops utifrån planerat ramprogram Klimatsmart lunch Eftermiddagsseminarie enligt bifogat program (se baksidan) Projektet delfinansieras av

12 11 av 48 Energy Forum 2008 Eftermiddagsseminarie den 1 december Invigning Energy Forum Energiomställning som tillväxtfaktor Krafttag.nu - ett upprop för morgondagens energiförsörjning Svenskt Näringsliv Vem ansvarar för samhällets energiomställning? Anna Fridén, Energimyndigheten Energi som språngbräda för ekonomin Tommy Lööf, Grontmij Skolans uppdrag Hur intresserade är dagens unga av energifrågor? Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Energy Trophy+ Prisutdelning Prisutdelare Ewa Engdahl, kommunalråd i Högsby kommun Sammanfattning och avslutning Energikontor Sydost i samarbete med Energy Forum

13 12 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Aktivt lärande för hållbar utveckling Torsdagen den 15 januari 2009, Högskolan i Kalmar Storkenhuset, Stagneliusgatan 14, sal V159 Program 8.30 Genomgång av resultatet av den genomförda elevenkäten på respektive skolor 9.30 Fika Skolans roll för en hållbar utveckling Gästföreläsare Lars-Ove Dahlgren, Linköpings Universitet Thomas Krigsman, Stockholms Universitet Lunch Workshop kring aktivt lärande för hållbar utveckling Kursledare Linda Wolfgang, Simnet Bo Hellström, Simnet ca. Summering och avslutning Välkomna! Projektet delfinansieras av

14 13 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Seminariedag i föreläsningsserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Måndagen den 2 mars 2009 Länsmuseet, Skeppsbrogatan 51 i Kalmar Program 9.30 Fika + guidad visning av utställningen Klimatgreppet Dagens tema Bedömningens roll för lärandet Gästföreläsare Astrid Pettersson, Stockholms Universitet Lättlunch serveras på museets kafé Simulering om bedömning. Exempel på övning där eleverna är aktiva i utformandet av examinationen Gemensam diskussion för deltagarna i Hållbara kliv Hur jobbar vi vidare med projektidéerna? Summering och avslutning Välkomna med anmälan till Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , , Projektet delfinansieras av

15 14 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Seminariedag i föreläsningsserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Torsdagen den 2 april 2009 experimentlabbet i Kalmar, Esplanaden 20 Program 9.30 Fika + presentation av experimentlabbet Dagens tema Hur kommunicerar vi med dagens ungdomar? Gästföreläsare Lennart Axelsson, Växjö Universitet Simulering om kommunikation Lunch Story Line i praktiken Lärare från Ölands Friskola Simulering om Hållbar utveckling Exempel på övning att genomföra med eleverna Summering och samtal om aktiviteter under höstterminen 09 Välkomna med anmälan till Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , , Projektet delfinansieras av

16 15 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Seminariedag i föreläsningsserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Onsdagen den 6 maj 2009 Fokushuset, Lögstadsgatan 5, Vimmerby Program 9.00 Så vill vi se en fortsättning av projektet genomgång av frågeställningarna 9.30 Fika Utomhuspedagogik Lärandemiljöer Naturen och Hållbar utveckling Anders Szczepanski, Linköpings Universitet, leder dagens tema Vad är utomhuspedagogik? Aktuell forskning Sverige Norden Internationellt Lärandet i utomhusmiljöer, när, var, hur, vad och varför? Lunch serveras i Fokushuset Avfärd till Försjön med egna bilar där vi läser naturlandskapet Kopplingar till biologi, geologi och ekologi Avslutning Försjön Därefter återsamling för att stämma av projektets fortsättning Välkomna med anmälan till Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , , Senast den 24 april!! Projektet delfinansieras av

17 16 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Seminariedag i föreläsningsserien Aktivt lärande för hållbar utveckling Onsdagen den 26 augusti 2009 Fokushuset, Lögstadsgatan 5, Vimmerby Program Utomhuspedagogik Lärandemiljöer Naturen och Hållbar utveckling Anders Szczepanski, Linköpings Universitet, leder dagens tema 9.30 Samling och fika Vad är utomhuspedagogik? Aktuell forskning Sverige Norden Internationellt Lärandet i utomhusmiljöer, när, var, hur, vad och varför? Lunch serveras i Fokushuset Avfärd till Försjön med egna bilar där vi läser naturlandskapet Kopplingar till biologi, geologi och ekologi ca Avslutning med egen medhavd matsäck vid Försjön Projektet delfinansieras av

18 Hållbara kliv uppgift 1 17 av 48 Elevperspektiv på en obligatorisk utbildning I takt med att samhället utvecklas ställs nya frågor, ny kunskap utvecklas för att hantera dem vilket leder till att nya avgränsningar görs. Ett demokratiskt samhälle upplyser sina medborgare om det som är viktigt i kulturen så alla kan delta och förstå förutsättningarna för ett medborgarskap. Detta leder till ett ökat behov av att förstå aktuella sammanhang eftersom de påverkar vilket innehåll som behövs för att förstå dem. Dessa förhållanden skapar hela tiden nya förutsättningar för att bedriva en autentisk utbildning. Olika ämnen finns inte med i skolans styrdokument för att de ska göras relevanta. De finns där för att de är relevanta. I vad som anses vara relevant är det dock oftast vuxnas synsätt som varit allenarådande. Många elever har istället svårigheter med att se relevansen i det innehåll, som blir presenterat för dem i skolan och det gäller särskilt naturvetenskap och teknik. Nyare forskning handlar därför om hur eleverna upplever sin undervisning, vad de tycker om innehållet och vad undervisningen borde syfta till. Det finns alltså ett ökat behov av elevperspektiv. Varför sker denna utveckling just nu? Två bidragande orsaker är att i många industrialiserade länder väljer en för liten andel ungdomar högre utbildningar inriktade mot fysikaliska vetenskapsområden, som fysik och kemi, samt en mycket sned könsfördelning på dessa. Inom EU har beslut fattats att mängden studenter inom dessa områden skall öka och den underliggande idén är alltså att kunskaper om unga individers synsätt ska bistå denna strävan. En tredje orsak är en förändrad barnsyn. Aktuella internationella konventioner om mänskliga rättigheter och om barns rättigheter stipulerar att barns och ungdomars åsikter om sådant som berör dem skall uppmärksammas och tas i beaktande. Ytterligare en orsak är att samhällsutvecklingen lett till att skolan inte längre är ensam om att ha ett kunskapsuppdrag. Andra miljöer konkurrerar om ungdomars uppmärksamhet och exponerar ett innehåll utifrån de syften dessa byggt upp sin verksamhet för. Denna utveckling förstärks av att lagstiftningen som reglerar etablering av friskolor är betydligt mer tillåtande än tidigare. Skolans undervisning dras på dessa sätt mer och mer in i en marknad, men i sin tradition har eleverna inte varit betraktade som konsumenter med åsikter som behöver uppmärksammas. Ett synsätt som rimmar dåligt med ett marknadsstyrt system. Mot denna bakgrund blir minst två förhållningssätt uppenbara. Antingen betraktas och formuleras elever som en del av problemet och åtgärder arbetas fram för att förändra dessa förhållanden. Alternativet är att istället se elever som viktiga medaktörer i att formulera lösningar utifrån de förutsättningar som vi lever med. Vetenskapliga studier som utgår ifrån det senare beskriver ungdomar som tar avstånd från en skola som är ämnescentrerad, bedömningsinriktad och homogen i sitt sätt att se på människor. Eleverna vill istället diskutera mer, bli utmanade, samarbeta, säga sin åsikt, lära sig mer om aktuella och kontroversiella frågor, etiska perspektiv, arbeta praktiskt och förstå kopplingar till samhället, så som de erfar kunskaperna i sina liv. Att lära oss av dem skulle alltså kunna göra skolans undervisning mer autentisk. Fungerande samarbete i arbetslag, centrerade kring elevernas lärande av ett innehåll

19 18 av 48 blir därför en framgångsfaktor. En ökad dialog är viktig, vilket innebär en vuxenvärld som tar kommande generationer på allvar och öppnar upp för möjligheter att delta. Med denna inledning skriven av Anders Jidesjö och hämtad från vår dokumentation kring projektets första steg, vill vi att Du ställer följande frågor till dina elever; Vilka gemensamma samhällsutmaningar/problem står vi/världen inför? Vad är du intresserad av? Vad vill du lära mer om i skolan? Samla in kortfattade elevanteckningar, alternativt dina egna minnesanteckningar utifrån en muntlig klassrumsdiskussion. Därefter ser vi gärna att Du tillsammans med dina kollegor på gör en sammanställning av erhållna elevsvar. Går det att se några trender? Finns det kopplingar till naturvetenskap och teknik? Fundera även lite kring vilket ämnesinnehåll samt i vilka sammanhang (olika kontexter) man skulle kunna belysa, alternativt fördjupa något eller några av elevsvaren i skolans undervisning, d.v.s. välj att utveckla något exempel. På så sätt börjar ni att fundera kring hur man kan hantera ämnesinnehåll utifrån ett elevperspektiv, som samtidigt faller in i skolans uppdrag. Viktigt att poängtera är att de exempel ni väljer ut har anknytning till projektets innehåll, alltså någon koppling till energi, miljö och klimat. Har ni möjlighet att hinna detta inför vår nästa träff, den 15 januari, så vore det bra. Skicka då gärna sammanställningen till mig någon dag innan träffen. Lycka till!

20 19 av 48 KLIV-enkät Thomas Gunnarsson, Lars Kagg 1. Vilka gemensamma utmaningar står världen inför? Stoppa alla krig, svält och den ekonomiska krisen. Miljöpoblem Finanskrisen Globala uppvärmningen Fossila bränslen tar slut Klimatförändringar Att kunna arbeta tillsammans i hela världen och hålla sams Större jämställdhet mellan man och kvinna HIV Odla upp öknar Epidemier, rasism och kriminalitet 2 Vad är Du intresserad av? Mode, kläder, smink, musik, böcker, resor Träffa kompisar och teater Fiske-jakt Idrott, djur, skolan, historia och att läsa böcker Musik Komplicerade uträkningar, frihet Idrott, datorn, festa Film, böcker, musik, kompisar och familj Dans, träffa kompisar, resa, gå på fester, inredning, foto, idrott Träning, dans, matte Sport, design, foto Sport, inredning, träning, resa Musik, film, kultur, snowboard, segling Lära mig mer om världen, utveckla min kunskap, umgås med människor Träning, kompisar, demokratifrågor Design, inredning, musik Träning, laga mat, baka Träna, fiska, köra cross, vara ute i naturen Musik, gatukultur, gatukonst, gör-det-själv, djurrätt, religion, politik Musik och design 3 Vad vill du lära mer om i skolan? Saker som man har nytta av t.ex. skriva CV och köpa sin första lägenhet Saker som jag har nytta av i vardagen Den globala uppvärmningen, historia Privat ekonomi Grundläggande privatekonomi Astronomi, idrott, sjukdomar Sådant jag verkligen kommer att behöva i framtiden Engelska, praktiska saker Dans, bild, estetiska saker

21 Studieteknik, problemlösning Hur samhället fungerar, biologi Aktuella saker som händer i världen just nu Idrott Idrott, miljö Hur politik är kopplat till biologi, historia och svenska Aktuella saker i vardagen 20 av 48

22 21 av 48 Hållbara kliv-enkät, genomförd i en naturvetar-etta 1. Vilka gemensamma utmaningar står världen inför? Befolkningsökning Matbrist Miljöproblem Bättre energikällor Ekologiskt samhälle Klimatförändringar Hållbart samhälle Världsfred Ekonomin, finanskrisen, inflation Välfärd Diskriminering Jämlikhet HIV/aids Dianne Hjort, Lars Kagg 2. Vad är du intresserad av? Miljön Klimatfrågor Naturförändringar Mat Data Musik Människokroppen Idrott Jämlikhet Politik Hitta ett sätt att bekämpa aids Inget världsligt 3. Vad vill du lära mer av i skolan? Hur ska vi lösa framtida utmaningar Miljöfrågor Klimat Natur Ekologiskt samhälles uppbyggnad Världsekonomi Maktutövning Världen relationer mellan länder

23 Kroppen Genetik Matte Fysik Datorer, programmering Idrott Allt! 22 av 48

24 23 av 48 Christina Ask, Lars Kagg KLIV: Enkätsvar Enkäten genomförd i tre klasser; en från vardera årskursen. Totalt 48 elever. 1. Vilka gemensamma utmaningar står världen inför? Miljöfrågor av olika slag 58 (global uppvärmning, CO 2 -utsläpp, utsläpp, transporter, hållbar utveckling) Ekonomi 23 Krig 17 Överbefolkning 12 Sjukdomar 7 Fattigdom 6 (politiska & religiösa konflikter) Resursbrist & återvinning 5 (sötvatten, olja) Svält 2 Rasism 2 Att engagera de unga 2 Flyktingar Alternativa bränslen Rädda regnskogen Djurarter som dör ut Människans överlevnad Jämställdhet Minska elbehovet Hot från rymden USA

25 24 av Vad är DU intresserad av? Sport, idrott & dans 36 Politik 2 Vänner 12 Bygga saker 2 Sång&musik 12 Hur naturen fungerar 2 Datorer 9 Alkohol 2 Bild, konst, foto 7 Mänskliga rättigheter Tjejer/killar 5/2 Sova Läsa & skriva 6 Klimatförändringar Utveckla samhället 5 Skolarbete Skapa gott liv för alla 5 Lära sig saker Festa 4 Ideell förening Andra kulturer 4 Resor TV-spel 4 Robotutveckling Umgås med familjen 3 Kolonialisera andra planeter Mat & godis 3 En bättre skola Teknik 3 Shoppa Känna sig betydande 3 Överlevnad Ekonomi 3 Juridik Psykologi 3 Fyrverkerier Etik & moral 2 Resor Bilar & MC 2 Historia Hälsofrågor 2 Lösa alla problem Miljö 2 Religion Film 2 Uppträda Grafisk design 2 Krig & diktaturer 2 Kyrkan 2

26 25 av Vad vill du lära mer om i skolan? Lösa världens problem 11 Miljöarbete 6 Psykologi 5 (egna problem & andras) Ekonomi 5 (privat & samhälls-) Social kompetens 4 Nutidsfrågor 4 Framtidsfrågor 3 Teknik 2 (rädda världen, fattiga, sjuka) Sex & samlevnad 2 Studiebesök 2 Kost & friskvård 2 Hållbar utveckling 2 Historia 3 Andra kulturer 2 Kemilaborationer 2 Livskunskap Leva ekologiskt Rymden Studera i annat land Datorer Bakgrunden till dagens teknik Sociala förhållanden Uppfinningar & nytänkande Politik Bakgrunden till krig Utjämna klyftorna Forskningsmetodik Design Lära sig tala Tjäna pengar Hur man har nytta av skolans lärdomar Arbetslivet efter skolan Mönstringsövningar Matematik Samhällskritiskt tänkande Litteratur Musik

27 Uppgift: Hållbara kliv Maria Wallin Juhlin, Lindsdalsskolan 26 av 48 Sammanställning av frågor ställda till klass 8B 1. Samhällsutmaningar/problem Ekonomi, lågkonjunkturen, fattigdom, pengar Miljön, växthuseffekten, miljöföroreningar, miljöförstörelse, klimatförändringar Kriget i Gaza, krig, diktatorer, våld, Jämställdhet Djurplågeri Droger Sjukdomar Skövling av regnskog Arbetslöshet Konflikter (religion, politik, intressekonflikter) Energibrist, brist på olja Transporter Ökade priser på mat Utrotningshotade djur, även fisk Hårdare samhälle 2. Vi är intresserade av Hur man löser problemen Världen Kärleken Krokodiler, hästar, katter Bild Engelsk litteratur, film, musik, historien bakom filmer, myter, dans, teater Yrken och god utbildning med bra lärare Innebandy, fotboll, ridning mm Utmaningar och spänning Tv, datorer, data/tv-spel, LAN Motorer Gymnasievalet Resor Kläder och smink Stora krig Hjältar i historien Romantik och romantiska historier (stolthet och fördom, romeo och julia) Miljö och klimat Sjukdomar Naturkatastrofer Återvinning 3. Vad vi vill lära mera om Världen förr och nu Miljön Stora nyheter Ekonomi

28 Teknik, tex hur en dator fungerar Framtiden Vett och etikett Arbetsplatsbesök Massmedier Hur man blir framgångsrik Solceller Köra bil Krig Synsätt, värderingar och politiska åsikter Experimentera Naturkatastrofer Sexualkunskap Människor Spelberoende Laga mat Självförsvar Bild Historia Trolleri Sporter Kemi Mode, design Kända personer Liv på andra planeter Politik, psykologi, filosofi och mytologi USA 27 av 48

29 28 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap och samtidigt skapa en ökad medvetenhet om bedömningens roll för lärandet Hej Som tidigare aviserats genomförs nu i höst två workshops och en tvådagars studieresa inom ramen för projektet Hållbara kliv. Boka därför nu in följande datum i din kalender: 19 oktober klockan Lärare, högstadiet - gymnasiet Workshop på XL i Kalmar där vi jobbar med praktiska övningar med fokus på energi miljö teknik. 20 oktober klockan Lärare, förskolan - årskurs 6 Workshop på XL i Kalmar där vi jobbar med praktiska övningar med fokus på energi miljö teknik oktober I samarbete med Svensk Energi bjuder vi in till en tvådagars fortbildning med fokus på energi miljö teknik. Vi diskuterar klimat och energifrågor ur olika perspektiv och kopplar detta till studiebesök på fyra av regionens energiproducerande företag. Preliminärt program för studieresan: 28 oktober Förmiddag Södra Cell, Mönsterås, föredrag, studiebesök och lunch Eftermiddag Kvillsfors Vattenkraftverk, information, rundvandring och fika Sen eftermiddag/kväll Oskarshamns folkhögskola, föredrag, middag, övernattning på Vandrarhemmet Tuppen 29 oktober Förmiddag OKG, information, rundvandring på O3 och lunch

30 29 av 48 Eftermiddag SKB, information och besök på Äspölaboratoriet, (underjordslaboratoriet kring djupförvar av använt kärnbränsle) Beräknat avslut ca15.30 Buss kommer att utgå från Kalmar onsdag morgon. Deltagare från andra delar av länet ansluter vid Södra Cell. Buss tillbaka till Kalmar torsdag eftermiddag. Antal deltagare, max 30. Detaljerat program samt anmälningsblankett för dessa tre olika aktiviteter skickas ut i vecka 38. Har du frågor redan nu så kontakta mig gärna per mail eller telefon. Kerstin Eriksson Projektledare Energikontor Sydost Tel Mobil E-post Projektet delfinansieras av

31 30 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Ett aktivt lärande för hållbar utveckling Läs mer om projektet på; Tid: Välkommen till en workshop på XL den 19 oktober Lärare högstadiet gymnasiet Program Programinnehåll: Temat för eftermiddagen handlar om vår energiförsörjning. Vi kommer att tillsammans titta på ett fiktivt scenario där uppgifterna handlar om att se möjligheter inom energiområdet som ger en hållbar utveckling. Hur kan vi skapa detta kunskapsområde i skolan för att eleverna ska bli intresserade och känna en positiv tillförsikt inför framtiden. Uppmaning: Ta med era goda exempel! Fika serveras under eftermiddagen. Anmälan till: experimentlabbet Projektet delfinansieras av

32 31 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Ett aktivt lärande för hållbar utveckling Läs mer om projektet på; Tid: Välkommen till en workshop på XL den 20 oktober Lärare årskurs F 6 Program Programinnehåll: Temat för eftermiddagen handlar om energi. Ni kommer att få laborera och konstruera med enkla material som kan ge stöd i energiundervisningen på ett konkret sätt. Vi diskuterar hur ni kan skapa möjligheter för en laborativ, problembaserad undervisning i er egen skolvardag. Uppmaning: Ta med era goda exempel! Fika serveras under eftermiddagen. Anmälan till: experimentlabbet Projektet delfinansieras av

33 32 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Läs mer om projektet på; Välkomna att delta på studieresan den oktober Studieresan är en del av projektet Hållbara kliv, där du på ett konkret sätt får en uppfattning om dagens energiförsörjning och dess hot och möjligheter. Deltagarantalet är begränsat till max 30 så först till kvarn gäller. Onsdagen den 28 oktober Program Avresa med buss från Simhallen i Kalmar till Mönsterås massafabrik, Södra Cell. Deltagare från norra länsdelen ansluter med egna färdmedel, därefter gemensam buss Dagens energiförsörjning, lokalt globalt Information om och guidad visning av Mönsterås massafabrik Pia Hellewell och Annica Nilsson Lunch i personalmatsalen Avresa till Kvillsfors vattenkraftverk i Emån Information och rundvandring vid Kvillsfors vattenkraftverk Lars-Olof Karlsson, Fortum Generation Avresa till Oskarshamns Folkhögskola, inkvartering på vandrarhemmet Tuppen Dagens elförsörjning, lokalt globalt Egen tid Middag Övriga medverkande; Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost Gunilla Harrysson Nellevad, Svensk Energi Vänd!

34 33 av 48 Torsdagen den 29 oktober Frukost Avresa till Simpevarpshalvön, kärnkraftverket 3 mil norr om Oskarshamn Ankomst Simpevarpshalvön Legitimationskontroll. Besökaren visar giltig fotolegitimation. Information om OKG, Annika Carlsson Besök och rundvandring på O Lunch (personalrestaurangen Simpan) 12:45 Urbergsentrén utanför Clab Presentation av SKB och Äspölaboratoriet, Kajsa Engholm 13:15 Busstur ner i berget till 420 meters djup. Guidad rundvandring. Hiss upp till Äspö forskarby. 14:30 Avslutande frågestund. Kaffe och kaka Avresa OBS! Medtag giltig fotolegitimation Reservation för eventuella förändringar i programmet. Läs noga igenom bifogade information om vad som gäller vid besök på SKBs anläggningar. Kaffe och te serveras under besöken, men medtag gärna egen frukt och dricka. Anmälan Välkommen med anmälningar till Kerstin Eriksson senast den 9 oktober; I din anmälan skriver du Hållbara kliv studieresa Anmälan ska innehålla namn, personnummer, skola Projektet delfinansieras av

35 34 av 48 Välkommen till Energi skapar möjligheter 30 november till 3 december Forum Oskarshamn

36 Utmaning vem kör snålast? Läs mer på baksidan. Energi skapar möjligheter 35 av 48 Söndag 30 november Utställning Kakans Musiklek En föreställning för barn producerad och framförd av elever från Oscarsgymnasiets estetiska program Näringslivsutveckling Måndag 1 december Utställning Öppen Rotarylunch OKG informerar om Osart - en granskningstjänst som IAEA erbjuder Alla är välkomna - föranmälan till Forum, tel Invigning av Energy Forum Energiomställning som tillväxtfaktor Vem har ansvar för samhällets energiomställning? Anna Fridén, Energimyndigheten Energi som språngbräda för ekonomin Tommy Lööf, Grontmij Skolans uppdrag, Hur intresserade är dagens unga av energifrågan? Anders Jidesjö, Linköpings Universitet Sammanfattning och avslutning Energikontor Sydost i samarbete med Energy Forum Föranmälan till Elever från Oscarsgymnasiets estetiska program bjuder på en musikalisk föreställning för barn. Programmet kompletteras under tiden fram till Energy Forums start, se det senaste på Huvudsponsorer:

37 36 av 48 Entreprenörskap Tisdag 2 december Utställning Öppen FCO-frukost Projektet Uthållig kommun Föranmälan till Program för grundskolan experimentlabbet och Energi i 5:an, åk 5 Inför gymnasievalet, åk 8 och Klimatsmart lunch Boka lunch hos Forum, tel Internt möte för Oskarshamns Energikluster Öppna föreläsningar Föreläsningar inom områdena: Vindkraft, plug-in bilar, kärnkraft och slutförvar Hur utvecklas Oskarshamn med ett slutförvar Effekter på befolkning, näringsliv och image mm. Stig Björne, SWECO, Eurofutures/SKB Näringslivets arbetskraftsbehov Onsdag 3 december Utställning Program för gymnasiet experimentlabbet och arbetsmarknadsinformation Klimatsmart lunch Boka lunch hos Forum, tel Din energi, ditt val att undvika konflikt och välja kontakt Kvällens huvudtalare Rachid Toufik ger ett humoristiskt perspektiv på hur vi omedvetet skapar konflikter. En blandning av underhållning och allvar i form av tal och musik. Arr: Systramin Förändringsledning i samarbete med Energy Forum Föranmälan till Läs mer på baksidan. Du missar väl inte lampjakten?

38 Utmaning vem kör snålast? Snålbilsrally En tävling för alla sparsamma smålänningar! Utmana dina vänner. De tre snålaste bilförarna kommer att uppmärksammas lite speciellt. Måndag 1 december kl av 48 Du missar väl inte den stora lampjakten! Visste du att glödlampan och lågenergilampan är farligt avfall, som måste tas om hand och att man sparar energi genom att byta till lågenergilampor. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att bidra till en bättre miljö för oss och våra barn. Under november månad pågår en kampanj för att samla in glödlampor från kommunens hushåll. Läs mer på energy-forum.se Var med du också och bidra till en bättre miljö! Arr: Tekniska kontoret i samarbete med Energy Forum Besök vår utställning! Öka din kunskap om energirelaterade verksamheter i Oskarshamn genom att besöka vår utställning på Forum. Välkommen! Prinfo Bergs Kommunikation, Oskarshamn Samordnare för Energy Forum 2008 är: FöretagsCentrum i Oskarshamn AB Tel: Fax:

39 38 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Läs mer om projektet på; Inspirationsdag på Äspö för Sjöängsskolans personal 3 februari Buss avgår från Sjöängsskolan Information från Regionförbundet, SKB och Länsmuseet under bussresan Ankomst till Äspölaboratoriet. Legitimationskontroll. Besökaren visar giltig fotolegitimation. Kaffe och kaka Grupp Grupp2 Presentation av Kerstin Eriksson och Kajsa Engholm i konferensrum i Äspö forskarby. Guidad tur i Äspötunneln via hiss. Guidad tur i Äspötunneln via hiss Presentation av Kerstin Eriksson och Kajsa Engholm i konferensrum i Äspö forskarby Avslutande frågestund. Kaffe och smörgås Avresa till Kalmar Projektet delfinansieras av

40 39 av 48 Alla föräldrar och anhöriga: Varmt välkomna till Sjöängsskolans miljödag, 12 maj kl ! (OBS Den enskilda klassens tider meddelas i veckobladet.) Under eftermiddagen visar mellanstadiet upp sitt miljöprojekt. Projektet är ett samarbete med Regionförbundet i Kalmar, SKB och Energikontor Sydost. Samtliga klasser i åk 4-6 har arbetat med olika miljöfrågor utifrån elevernas frågeställningar. Detta vill vi visa upp under dagen. Dramaföreställningar PowerPoint presentationer Tipsrunda, Egna filmer Skulpteringar Textilt arbete Väggtidningar Serier Med mera...

41 40 av 48 Förskoleklass och lågstadiet öppnar upp sina klassrum och visar vad man jobbar med just nu. Åk 4 står för fikaförsäljning. Skolans eminenta skolkör uppträder kl och Vi ses! Sjöängsskolan

42 Till rektor/klasslärare 41 av 48 Miljö & Energi 2008 Utbytesjakten Syfte: En tävling för femteklassare i Kalmarsundsregionen. Vi vill få folk att byta från glödlampor till lågenergilampor. Hur: Tävlingen pågår under tre veckors tid, från 5 maj 23 maj 2008 Eleven tar med sig 5 st gamla glödlampor hemifrån. Dessa lämnas till klassföreståndaren som ger eleven en kupong från IKEA Kupongen är en rabattkupong på hela IKEA:s lågenergisortiment. Halva priset under tiden 5 maj 8 juni 2008 på max 6 st lågenenergilampor. Kupongen lämnar eleven till hushållet. Klassföreståndaren får kuponger från någon av kontaktpersonerna som även åker runt och samlar ihop glödlamporna. IKEA mäter försäljningsökningen under de veckor som kupongen gäller för att sedan göra en ungefärlig bedömning hur mycket som sålts och hur mycket energi som sparats. Efter tävlingens slut lottas priser ut bland deltagande klasser. Detta sker i samband med miljömässan på Kalmar Slott 6 8 juni Alla deltagande klasser får en DVD-film med anknytning till klimatförändringarna. Vill ni vara med och spara energi och därmed bidra till en bättre miljö? Kontakta någon av oss för mer information och anmälan. Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, tfn e-post: Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, tfn e-post: Lotta Lönnroth, Projektnyckeln, tfn , e-post: Med vänlig hälsning Ledningsgruppen för Miljö & Energi

43 42 av 48 bilaga 20 F Klass 5 pi Firboskotan r"o iin" inr"ur"ffiffi sirveri, r.ouise Nikorausson.,#il?h1l,'l;lili;#*::::Flf li:iti,il,5,,gn,.z"nna Khonsnonkok, n-,n"rin liirruij};i';iilhfiil:i:?lji'.xifi*xt; frg'"",{l$:l;sirphak FOTO:ROGER CARLSSON Jaktpagfodfampor fick Ffrboklass att trindatilf FARBO 283glOdlampor.Det har kla3s5 pi Firbo.skolanlyckats samla ihop i Utbgtesiaken. "a fredagen rdknade eleverna ut hur mycket pengar som sparas och hur mycket mindre kol_ dioxidutsliippetblir om de 283glddlampornabws ut motldgenergilampoi. - Det blev l0 5lg kronor och lika mycket kilo kol_ dioxid per dr, beriittar lhrare IngerNiklagdrd. Det var eleverna oerhdrt ntijda med. De har antagit tiivlingens utmaning med liv och lust. Genori den har de fdtt upp iigonen fiir hur mycket pengar man sparar pd att byta ut gltid_ tamporna och hur mvcket det spararmilj6n. Den stdrsta lampa de hade var pd 150 wat-t.den och de dwiga kommer att liimnas till miljd- och ener_ gim?issani Kalmar i bcir_ jan av juni. Arrangdrerna, Energikontor Sydost, Ikea och miissan, hoppas att liinets femteklasiare har samlat in sd mdnga gl6d_ Iampor att det kan hamna i Guinnessrekordbok. ANETTESWARD

44 43 av 48 Energimässa i Påryd Mellanstadiet vid Pårydsskolan inbjuder till en energimässa på skolan. Torsdagen, den 29 maj kl , bjuder mellanstadiet i Påryd in till en stor energimässa på skolan. Eleverna presenterar sina arbeten och många företag och personer med koppling till energihushållning har redan anmält sin medverkan och flera förväntas anmäla sig. Medverkande hittills: Marie Jönsson, energirådgivare Kalmar kommun. Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost. Toyota, hybridbilen Prius Elda, Kalmar, braskaminer. Nybro Transport lastbil med dator för energisnålt körsätt. Luft- och bergvärmepumpar. Modern vedeldning. Honda, Automax, hybridbilen Civic. Solvärme. X-labbet, Kalmar. Ica, närproducerad mat, miljöriktiga produkter Servering, lekruta för de små, lotterier, tipsrunda, visningar och diskussioner kopplade till energi och energispar. Dansuppvisning. Välkomna!

45 44 av 48 Ett skolutvecklingsprojekt i syfte att utveckla arbetssätt och innehåll för att öka elevers intresse för energi, teknik och naturvetenskap Läs mer om projektet på; Skolseminarium 3 mars på Högskolan i Kalmar (Falkens hörsal) Elever från gymnasieskolan i Högsby Välkommen! Johan Mauritzson Effect reklambyrå Vad händer med vårt klimat? Fikapaus! Hur stort blir ditt fotavtryck? Alla talar om ansvar, men vågar någon ta det? Pär Karlsson Kerstin Eriksson Kajsa Engholm Sjöfartshögskolan i Kalmar Energikontor Sydost i Oskarshamn Svensk Kärnbränslehantering (SKB) i Oskarshamn Lunch Tidsaxel svensk kärnkraft över tid Urberg urberg Världen/Vi - livsstilsperspektiv o valmöjligheter! Paneldiskussion Avslutning och utlottning av biobiljetter! Akko Karlsson (mp) Vice ordf. i Regionförbundet med ungdomspolitiskt ansvar Projektet delfinansieras av

46 45 av 48 Det är dags att ta hållbara kliv Vill du och ditt arbetslag vara med och ta nästa steg? Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar. Till problembilden hör vår energianvändning, globalt vattenutnyttjande, matproduktion, spridning av kemikalier, överkonsumtion och orättvis fördelning av jordens resurser. Alla dessa områden är livsstils- och beteenderelaterade och därmed möjliga att påverka. FN fokuserar under åren på att integrera hållbar utveckling i hela utbildningssystemet, att stärka det internationella samarbetet och att främja utbytet av nyskapande skolutvecklingsmetoder. Det är bakgrunden till att Energikontor Sydost läsåret startade ett skolutvecklingsprojekt i samarbete med Skolverket, Energimyndigheten, Linköpings och Stockholms Universitet. Under läsåret tar vi steg 3 i skolutvecklingsprojektet Hållbara kliv. Vill du vara med? Vänd och läs om projektets omfattning och raminnehåll! Deltagande skolor i steg 1: Ellen Keyskolan, Västervik Slottskolan, Borgholm Kristinebergsskolan, Oskarshamn Västerviksgymnasiet Oscarsgymnasiet, Oskarshamn Jenny Nyströmskolan, Kalmar Elever från Kristinebergsskolan

47 46 av 48 Hållbara kliv steg 3 Läsåret kan du tillsammans med ditt arbetslag delta i en kurs på temat Hållbar utveckling. I föreläsningar, workshops och företagsbesök belyses energifrågor få ur ett samhällsperspektiv. Kursen bygger på ett ämnesövergripande arbetssätt, där ämnesinnehållet bl.a. utgår från aktuell forskning och ämneskursplaner. Bedömningens betydelse för lärandet får en central roll. Parallellt med kursen genomför du ett projekt i klassrummet som kontinuerligt följs upp i kursens seminarier.. Exakt programinnehåll bestäms i dialog med deltagarna. Kursen pågår under ett år med ca. 9 heldagsträffar. Målgrupp är arbetslag i årskurserna F-9 9iK Kalmar, Kronoberg och hblekinge län. Vi ser helst flera arbetslag inom samma rektorsområde och att deltagarna i de högre årskurserna representerar olika ämnen. Vi kan ta emot 40 deltagare. Utvärdering och slutrapport från den första etappen av projektet samt program för steg 2 i projektet finns att läsa på eller på Projektets referensgrupp: Siv Frisell, Skolverket Daniel Lundqvist, Energimyndigheten Anders Jidesjö, Linköpings universitet (ROSE-projektet) Lars-Owe Dahlgren, Linköpings universitet Astrid Pettersson, Stockholms universitet Britt-louise Ek, Växjö universitet Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, projektledare Om alla människor på jorden hade samma levnadsvanor som vi i Sverige, skulle det behövas fyra jordklot! Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kt Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, , , Intresserade skolor inbjuds till en informationsträff den 21 april 2009 på Växjö universitet. Projektet Hållbara Kliv delfinansieras av

48 Klimatsmart livsstil 47 av 48 - En sund livsstil ger pengar över i plånboken! Hur kan man leva klimatsmart? Ska jag sluta äta kött nu? Borde jag skippa bilen? Klimat- och Energirådgivningen i Karlskrona bjuder tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, och Energikontor Sydost till en tankeväckande föreläsning med Per Hansson. Per är en miljöentusiast som föredrar att cykla om han själv får välja. I sitt engagemang om miljön delar han med sig av sina argument för att välja en klimatsmart livsstil. Per berättar om hur DU kan påverka och om hur dina val gör skillnad. Plats: Bibliotekets Hörsal, Karlskrona Datum: 14 september kl Gratis entré Föranmälan till Lisa Wälitalo på telnr: E-post: Per Hansson är nationalekonom med inriktning samhällsekonomisk analys och har under många år arbetat med och engagerat sig i med miljöoch trafikfrågor. Sedan 2000 sitter Per med i Naturskyddsföreningens riksstyrelse. Genom Naturskyddsföreningen har han fått uppdrag att bevaka de nationella miljömålen och är styrelseledamot i stiftelsen Håll Sverige Rent. Sedan 2005 arbetar han på Energikontor Sydost med hållbara transporter samt driver det Regionala Mobilitets-kontoret i Kronoberg. Han ansvarar också för Regionförbundet Södra Smålands tre KLIMP-program. Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till kursen Tjejer! Bygg en solfångare!!. Anmälan på plats. Välkomna! Föreläsningen är en del av skolutvecklingsprojektet Hållbara Kliv i samverkan med Energimyndigheten och Skolverket. Läs mer på

49 48 av 48

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Energikontor Sydost Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning I enlighet

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

Rapportering av forskningsinsatser. i skolutvecklingsprojektet KNUT. Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga:

Rapportering av forskningsinsatser. i skolutvecklingsprojektet KNUT. Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: September 2013 Rapportering av forskningsinsatser i skolutvecklingsprojektet KNUT Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande

Läs mer

En fallstudie i tre Blekingekommuner

En fallstudie i tre Blekingekommuner LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp VARFÖR SYNS INTE ARBETET MED HÅLLBAR UTVECKLING I SKOLAN?- En fallstudie i tre Blekingekommuner Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi Författare:

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Prova på Östra! Du har möjlighet att komma som elev för en dag och testa på det program du är intresserad av! Bokning gör du genom att

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Två studier om Den Globala Skolan

Två studier om Den Globala Skolan Rapport nr 30 Två studier om Den Globala Skolan Den Globala Skolans fortbildning av lärare Learning for sustainable development in a world of complexity and controversy Den Globala Skolans fortbildning

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö. Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö. Lärande för hållbar utveckling i Malmö www.damanco.se Lärande för hållbar utveckling i Malmö FN:s generalförsamling har förklarat perioden 2005-2014 ett decennium för lärande för hållbar utveckling. Då ska världen fokusera på frågan. Malmö

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

eneroi poolen 1.2012 De nya byggreglerna är inte klimatsmarta Anställda tog bussen sparade som 17!

eneroi poolen 1.2012 De nya byggreglerna är inte klimatsmarta Anställda tog bussen sparade som 17! 15 MILJONER. Brett och tvärvetenskapligt projekt ska ge mer flis från skogen. Sid 16 GRÖN REGION. Peter Hogla vill göra Kronoberg till bäst i Europa på miljöarbete. Sid 7 STÄMPLADE. Vi möter sex gröna

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö www.damanco.se Lärande för hållbar utveckling i Malmö FN:s generalförsamling har förklarat perioden 2005-2014 för ett årtionde (en dekad) för lärande för hållbar utveckling. Då ska världen fokusera på

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Temanummer. Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan. Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential

Temanummer. Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan. Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential Att lära genom upplevelser 7

Läs mer

Tobaksfri skoltid. Policy och åtgärdsplan för gymnasieskolan i Norrtälje kommun

Tobaksfri skoltid. Policy och åtgärdsplan för gymnasieskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Policy och åtgärdsplan för gymnasieskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Policy och handlingsplan för Rodengymnasiet i Norrtälje kommun Inledning Ett av vår tids stora folkhälsoproblem

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer