Förskolan som rör på sig!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan som rör på sig!"

Transkript

1 Experimentera mera! [Sid 7] SVARA SENAST 27 JANUARI Vem vann vår Junibackentävling? Se sid 11! Bokklubben för pedagoger i Norden Medlemstidning nr Förskolan som rör på sig! Signerat: Ny bok av Clas Rosvall Nyhet: Träna barnens minnesstrategier

2 boken Nytt och spännande komplement till den fasta förskolan En rullande förskola på hjul hur fungerar det egentligen? Alldeles utmärkt, enligt Solveig Sunnebo. Inspirerad av danska förebilder skapade hon en egen variant av mobil förskoleverksamhet. Genom att utveckla det pedagogiska innehållet och bussens funktionalitet och säkerhet var den mobila pedagogiken ett faktum. Läs om den i detta nummers huvudbok, som heter just Mobil pedagogik! Utevistelser både i form av naturupplevelser och kulturbesök. Minskad stress, allergiproblem och lägre ljudnivåer. Bättre kosthållning och mer rörelse för att minska barnfetman. Det är bara några av de utmaningar som den svenska förskolan står inför idag. En förskola på buss kan vara en del av lösningen på problemet! Tack vare den mobila pedagogiken blir utflykter och upptäckande en naturlig del av vardagen. Alltså inte bara något som sker en eller ett par gånger per termin. Man kommer långt utanför den begränsande gården! Ur innehållet: Vilken förskola behövs idag? Från omsorg till dialogpedagogik Rörelse Kunskapssyn Nya lärmiljöer Socialt samspel Miljö Nya arbetssätt Massor med praktiska detaljer Solveig Sunnebo hämtade grunden till den mobila förskolan från Danmark. Där rullar idag inte mindre än 50 bussar i Köpenhamnsområdet. Den svenska bussen kom sedan att utvecklas på en karossfabrik i Norge. En norsk förskola i närheten följde arbetet på fabriken och barnen fick komma med idéer. I mars 2006 stod den första svenska bussen klar! Rent praktiskt så är alla bord och stolar i bussen multifunktionella, så att man både kan äta, sova och pyssla vid dem. Även om de flesta aktiviteter sker utomhus, så kan barnen gå in där vid dåligt väder eller annat. Alla barn har egna lådor och hyllor. Vidare är bussen utrustad med kokplattor och vattentank för lättare matlagning, den har också värmeskåp och kylskåp där maten till lunchmåltiden kan förvaras. Toalett med skötrum finns givetvis också, liksom en stor mängd viktiga säkerhets- och praktiska bekvämlighetsdetaljer. Förundran i vardagen En bra sak med den mobila förskolan är att det är lätt att återvända till en plats. Vare sig det är ett museum, ett bibliotek, en simhall eller en parklek, så finns löftet om att det går att åka dit snart igen. Dessutom finns ju pedagogerna enbart till för barnen under turerna, det blir stor vuxennärvaro. Och en oändlig mängd nya, spännande lärmiljöer, platser som barnen kan upptäcka och uppleva med hela kroppen och alla sinnen. Istället för att leka bondgård med hjälp av fabrikstillverkade plastdjur, är det bara att åka till en riktig bondgård! Följ med ut på en tur I boken får man som läsare följa med på flera utflykter med bussen: Ville är bara fyra år, men han kan berätta om det bästa med bussen. Det är att få komma ut i naturen. Han försöker få ordning på tre fingrar för att kunna förklara fördelarna: 1. Roligt. 2. Att klättra på stenar, grenar, pinnar, stockar. 3. Roligt att vila på en stock. Sedan finns det stenar överallt och massor med träd. Jag kan nästan inte räkna alla. Även föräldrar, pedagoger, kommunpolitiker och forskare uttalar sig. Så här berättar en mamma: Natascha blev verkligen glad av att tillhöra bussavdelningen och en dag räckte för att hon skulle vilja komma dit igen. Hon sa bara du behöver inte följa med, mamma. Så inskolningen som skulle vara två veckor blev en dag. Pedagogisk grund Pedagogen Kajsa Holmgren har jobbat inom barnomsorgen i över 30 år. Hon beskriver den wow-känsla hon fick av att börja med bussen: Inga mötestider att passa, ingen disk, ingen städning eller leksaker som måste plockas undan. Bara en massa frihet och möjligheter. Tidigare var den omständliga kommunala resan och matproblem bromsklossar som hindrade oss från att komma iväg. Men med vår egen buss är hindren borta. Precis som den fasta förskolan är verksamheten på bussen knuten till läroplanen. Boken redogör noga för mål, aktiviteter och övningar för olika åldersgrupper inom hälsa, natur, matematik, kultur, skapande, språk m m. Den ger också exempel på allt från recept på t ex nässelsoppa till rörelseramsor anpassade till olika års tider. Ett appendix med tips kring kläder för utebruk ingår också, liksom praktiska råd för dokumentation. Leka Lära Leva önskar dig en god läsning! boken Om författarna Solveig Sunnebo (till vänster) har mångårig erfarenhet från förskola och skola. Har verkat som chef i flera olika kommuner och är den som ut vecklat den mobila pedagogiken i Sverige. Om huvudboken Mobil pedagogik gestaltar ett nytt sätt att arbeta inom förskolan. Den ger en tillbakablick på förskolehistoriken och historien om hur bussförskolan startade och utvecklades i Sverige. Den innehåller dessutom bl a många konkreta övningar och tips kring utepedagogik. Det kan finnas risk för att kommunerna ser bussen endast som ett alternativ för lokallösning. Men för mig är det större än så. Äntligen har vi i förskolan en unik verksamhet som vi kan vara stolta över. Äntligen kan vi tillsammans utveckla något nytt som gynnar barns lärande. Äntligen ser jag glöden komma tillbaka i pedagogernas ögon och många uttrycker en vilja att vara med i skapandet av den mobila pedagogiken. Vi har bara sett starten! Solveig Sunnebo Mobil pedagogik nya äventyr varje dag Lotta Hellman (till höger) har erfarenhet från arbete inom förskolan. Studentlitteratur, 105 sidor Lotta Hellman & Solveig Sunnebo 269:- Verksam som dramapedagog, Best.nr journalist och författare. 2 3

3 fler nyheter Träna minnesstrategier Barn som har dåligt självförtroende och en negativ attityd till skolan, som har sämre resultat än genomsnittet i formella tester av receptivt språk och vars språkliga fel är spridda och oregelbundna och inte pekar ut några specifika språkliga svagheter kan lida av bristande korttidsminne. Anknytning i praktiken Tillämpningar av anknytningsteorin Anders Broberg m fl 489:- Natur & Kultur, 427 sidor Best.nr Bristande korttidsminne hos barn Ett träningsmaterial Joanne Rudland Argument, 134 sidor Best.nr :- Allt om den viktiga anknytningen Läs om hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Här beskrivs klinisk späd- och småbarnspsykologi, föräldraskap och familjeliv samt hur forskare och kliniker kan mäta anknytningstrygghet hos barn, ungdomar och vuxna. Det finns extramaterial på bokens hemsida. Anders Broberg är professor i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Pia Risholm Mothander är fil.dr, lektor i utvecklingspsykologi samt leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Pehr Granqvist är docent och forskarassistent i psykologi. Tord Ivarsson är docent i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare. I boken finns ett färdigt program med idéer för att utveckla barnets korttidsminne. Det är avsett för individuell träning men delar av materialet kan anpassas för grupper. Boken innehåller även arbetsblad (som får kopieras) samt barnvänliga protokoll och tabeller för att notera framstegen. Med kopieringsunderlag Ledarskap i mångkulturell miljö Boken handlar om gränsöverskridande och inkluderande ledarskap interkul turellt ledarskap med utgångspunkt i forskning om rektorers arbete i mångkulturella skolor. Konstruktionen av förebilder och betydelsen av ledarens personliga kvaliteter är ett centralt tema, som författaren belyser med exemplen Nelson Mandela och rektor Tage Nodemalm. Interkulturellt ledarskap Förändring i mångfald Pirjo Lahdenperä Studentlitteratur, 122 sidor Best.nr :- Grundläggande att behärska talraden Denna handledning bygger på helt nya forskningsrön om den grundläggande matematiska begreppsbildningen. De visar att färdigheten att behärska talraden är grundläggande för denna förmåga. Boken ger en presentation av tankarna samt praktiska exempel på hur man med hjälp av denna teori kan bedriva rolig och lärorik undervisning i förskola, förskoleklass och upp till år 3 i skolan. Så erövrar barnen matematiken En lärarguide för undervisningen i matematik i förskola, förskoleklass och de tidiga åren i skolan Bo Johansson & Michael Wirth Kunskapsföretaget, 128 sidor Best.nr :- Förståelse för skolinspektionerna Inspektion av skolor har under de senaste åren upplevt en renässans. Staten vill bland annat genom förstärkt inspektion försäkra sig om såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Läs om hur dessa inspektioner kan gå till på gräsrotsnivå, hur inspektörerna arbetar och tänker samt vilka bedömningar detta leder till. Boken innehåller också ett antal inspektörers berättelser. Skolinspektion för bättre skolor Mats Löwing & E Bergeå (red) Studentlitteratur, 240 sidor 339:- Best.nr Barns olika behov vid läsinlärning Utgångspunkten för denna handbok är att varje barn behöver få lära sig att läsa utifrån sina egna förutsättningar. Den ger en mångfald av metoder och strategier, för som läslärare behöver man ha tillgång till en gedigen verktygslåda. Författarna har mångårig lärarerfarenhet och har fördjupat sig i forskning kring områdena lärstilar och lässtilar. Lärstilar & läsning Så lär du barn att läsa utifrån deras styrkor och behov Ingrid Bolander & Lena Boström Brain Books, 224 sidor 339:- Best.nr Skapa trygghet med dramalek Konkreta tips på hur du kan använda dramalek som metod för att skapa en trygg och harmonisk grupp. Boken innehåller ca 90 övningar, många med förslag på varianter. Den är indelad i sex huvudkapitel, med rubriker som Lär känna din grupp, Stärka självkänslan och Motverka och förebygga mobbning. Du får också tips på hur du som ledare kan agera i olika situationer lika väl som exempel på fällor och vanliga misstag som är bra att undvika! Camilla Strömberg är utbildad dramapedagog och har stor erfarenhet av att arbeta med grupper från förskola och uppåt. Goda grupper med pedagogisk dramalek Camilla Strömberg 489:- Argument, 164 sidor Best.nr fler nyheter 4 5

4 barntillåtet på schemat: experiment Massera i förskolan Lär dig använda massage i det dagliga arbetet med barn. Bokens första del innehåller tankar om hur du kan komma igång, vad du bör tänka på och vikten av att låta barnen själva bestämma om de vill delta i massagen. Den andra delen innehåller nyskrivna och gamla kända sagor, sånger, lekar och ramsor med anvisningar hur man använder dessa till massage. Leken som berör Sagor, lekar, sånger och ramsor till massage Pauline Hegner Natur & Kultur Best.nr :- Lätta lektyg i mjukaste siden för fantasi och rörelse Dessa lätta och följsamma sidensjalar kan bli vackra kostymer, användas till danslek och rörelselek, bygga kojor och landskap med, och mycket mer. De består av hållbart råsiden från Kina, färgade i USA med färger dokumenterat fria från skadliga kemikalier och tungmetaller. Finns i två mönster: dels som regnbåge, dels som natthimmel med stjärnor. 275 x 92 cm. Berättelse och spel på samma gång Innehåller ljudboken Rävjakten med Helge Skoog, Johan Ulvesson och Henric Holmberg. Dessutom ingår följande spel: Musikverkstaden, maskerad, plocka prillans fjädrar, gödselspelet samt pinnspringet. För barn 3-6 år. Pettson o Findus, ljudbok och dataspel Gammafon, 1 CD Best.nr :- Vidga begreppet familj Denna illustrativa bilderbok handlar om alla former av familjebildningar och tar bland annat upp hur ett barn blir till, insemination, sex, adoption, konstgjord befruktning samt heterosexuella, homosexuella och ensamstående föräldrar. Från förskolan och uppåt. Familjeboken E Summanen & C Kåberg Vombat förlag Best.nr :- Leksiden Natthimmelsmönster med stjärnor. Best.nr Regnbågsmönster. Best.nr per styck 229:- Använd den kroppsliga intelligensen Together Fling är ett spel med lekfulla rörelseuppdrag där man som spelare är aktiv hela tiden. Kroppsrörelserna är varierande och syftar till att kombinera forskning kring hur kropp och hjärna samspelar. 100 kort med symboler, 2 pennor, ett block, dragband, taggboll, snurra, timglas och spelregler på åtta språk. För 2-6 deltagare eller lag, från 5 år, men då behövs hjälp av någon läskunnig. Together Fling Best.nr :- Mandala målarbok Dessa böcker innehåller 32 Mandalas, som kan målas av barn från fyra år enkla, sköna former på mycket tjockt papper. Sidorna kan tas ut ur målarboken, hängas upp eller ges i gåva. Förordet ger råd och tips till de vuxna hur barnet bäst ska använda ritboken. För barn från 4 år Best.nr :- För barn från 8 år Best.nr :- Danssagor Tio danssagor med olika teman för dig som arbetar med drama, dans, musik, rörelseträning eller gymnastik. För förskolan och de tidiga skolåren. CD med musik och lärarhandledning. Best.nr :- Coacha dig själv framåt Med spelkort som utmaning associerar du dig fram och svarar på ditt livs frågor. Med associationerna öppnas minnen i hjärnan och kreativiteten tränas upp. Det handlar om att träna upp förmågan att se situationer ur en annan synvinkel och hitta fler och nya lösningar. 16 metafor-kort, 16 attribut-kort, 16 plats-kort,16 roll-kort, utvecklingsträd, livshjul, minispel. Ditt livs spel Movement Best.nr :- Kan man redan tidigt intressera barn och göra dem nyfikna för att naturvetenskap och teknik, kommer många att gripa tag i dessa ämnen med glädje senare under åren. Här presenterar vi ett antal lockande böcker! Lös elektricitetens gåta Massor med spännande projekt och roliga idéer att göra! Upptäck varför blixtarna lyser upp himlen och hur döda växter och djur blir elektricitet. Lär dig hur ett batteri fungerar och ta reda på varför kompassnålen pekar åt norr och en hel massa annat. 36 sidor. Vem hade trott att en citron kan bli ett batteri och andra fakta om elektricitet Med roliga experiment och saker att göra Egmont Kärnan Best.nr :- Upptäck animationens under Låt professor Ein-O lära barnen mer om rörliga bilder och enkel animation med roliga experiment! Innehåll: filmhjul, handhagshalvor, bildhjul, spegel, spegelställning, snurrskiva, snöre, symmetrikort och instruktionshäfte. Från 7 år och uppåt. Rörliga bilder Lär dig om enkel animation Egmont Kärnan Best.nr :- Kemi och fysik på lätt och roligt vis Ett kopieringsunderlag med roliga experiment i kemi och fysik. Vissa experiment är lärarledda, andra klarar eleverna på egen hand. Vid varje uppgift finns en kommentar avsedd för läraren med faktaupp gifter och förslag till hur man utför experimentet. Från skolår 3 och uppåt. Experimentera i kemi och fysik Karin Hahlin-Ohlström & Anna Palmquist Serholt Best.nr :- Elever och naturvetenskap Forskningen har gett oss många och intressanta beskrivningar av elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Boken består av tre delar: system jorden, biologi samt fysik och kemi. En webbplats med fördjupande artiklar ingår också. Att förstå skolans naturvetenskap Björn Andersson Studentlitteratur, 392 sidor Best.nr :- Öppna kylskåp och skafferi Varje kapitel innehåller en fristående saga om draken Bertas upptåg samt ett lätt genomförligt experiment. Experimentera med jäst, deg, vatten, bubblor, mjölk, potatis, bikarbonat, salt Alla ingredienser går att handla i vanliga mataffärer. För barn 4-8 år. Bertas experimentbok Spännande kemisagor från draklabbet Anna Gunnarsson & Karin Södergren Plast- & Kemiföretagen Best.nr :- Med kopieringsunderlag Kul experiment att göra hemma /U Berger Skicka upp en rymdraket i luften, eller lyft en mugg med hjälp av en ballong! Den här boken beskriver med text och tydliga fotografier 50 roliga experiment där barnen får laborera med lufttryck, ytspänning och hur olika ämnen reagerar med varandra. Inga dyra hjälpmedel behövs, det mesta har ni säkert redan hemma. 110 sidor. Best.nr :- Teknik för förskolan /K Lagerholm Genom att undersöka luft, ljud, ljus och vatten med enkla medel kan barn få utlopp för sin spontana nyfikenhet. Experimenten passar för barn från tre år och uppåt. 112 sidor. Best.nr :- Pelle experimenterar Man behöver inte så avancerade saker för att göra roliga experiment. I de här böckerna visar Pelle hur man kan göra enkla experiment med vatten och apelsiner på förskolan. Två lättsamma och faktafyllda bilderböcker för de yngre barnen. Varje bok har 32 sidor. Pelles experiment med vatten Best.nr Pelles experiment med apelsiner Best.nr per bok 117:- Best.nr Paketpris för båda 199:- Berta-paket! Paket med Bertas experimentbok, drak-handdocka, spiralbunden storbok att hänga på väggen (med bilder från experimentboken så att barnen kan titta på bilderna medan pedagoger läser i boken) samt 26-sidig vuxenhandledning (med fakta om vad som händer under experimenten, förslag på ytterligare experiment m m). Best.nr :- 6 7

5 alltid aktuella alltid aktuella OBS 10-pack Aktivitetsboken - Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD 101 sätt att omvandla barns svårigheter till styrkor Lara Honos-Webb I den här praktiska handboken omvandlar hon budskapet i sin tidigare bok Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD till konkreta och engagerande aktiviteter. Med hjälp av 101 aktiviteter kan dessa barn (tillsammans med lärare och vuxna) utveckla sina styrkor och öka sin självkänsla. Best.nr :- Vad händer med Kalle Fredrik Hjelm En normal, lite jäktig morgon i en vanlig småbarnsfamilj. Pappa lämnar Kalle på förskolan. Vi måste prata med er om Kalle, säger förskoleläraren Författaren skriver kärleksfullt om sin son, som visade sig ha autism. Boken skildrar hela vägen från oro, ett svårt besked, ilskan, sorgen, försöken att blunda och att hitta lätta vägar ur situationen, till att så småningom kunna acceptera det. Best.nr :- Att lyckas trots koncentrationssvårigheter G Carlsson-Kendall & B-I Olsson Detta elevhäfte är ett viktigt komplement till boken Att se möjligheter i svårigheter. Det kan användas tillsammans med en lärare, förälder eller liknande som underlag för samtal om kamratrelationer, förändring etc. Elevhäftet är personligt och ger Komplettera med: Att se möjligheter i svårigheter Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter Britt-Inger Olsson & Kurt Olsson Best.nr :- varje barn utrymme att skriva i. 32 sidor, säljes endast i 10-pack. Best.nr :- Lärarens handbok handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder För både blivande och verksamma lärare finns här de dokument som är grundläggande för all verksamhet i förskola, grund- och gymnasieskola: samtliga skolformers läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer samt FN:s barnkonvention. Några av Sveriges främsta skolforskare och experter inom respektive område introducerar dokumenten och sätter in dem i historiska, nutida och framtida sammanhang. 232 sidor. Best.nr :- Läsförståelse i teori och praktik Ivar Bråten Boken diskuterar vad det egentligen innebär att förstå det man läser, bl a ur utvecklingspsykologiskt samt minoritetsspråkligt perspektiv. Den ger en bred introduktion till läsförståelse men också praktiska rikt linjer för dem som ska planlägga och genomföra undervisning i läsförståelse för elever i olika åldrar och med olika förutsättningar. 264 sidor. Best.nr :- Elfte steget vägen dit En metodbok för praktiskt jämställdhetsarbete i förskola/skola Charlotta John & Pamela von Sabljar Boken är uppbyggd på en konkret metod i tre steg men ger även en bakgrundsbild av läget i den svenska förskolan och skolan ur ett genusperspektiv. Den tar också upp vad det innebär att gå in i ett förändringsarbete och vad som underlättar en sådan process. Den innehåller rikligt med övningar och tips som man kan tillämpa i sina barngrupper. Boken är skriven av två genuspedagoger verksamma inom förskola och skola. Best.nr :- Solen, månen och den röda planeten En rikt illustrerad och mycket informativ färgaffisch i två delar om alla planeter ute i rymden. Mått 150 x 21 cm. Best.nr :- Åtgärdsprogram i praktiken Lisa Asp-Onsjö Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. Hur kan ett åtgärdsprogram bli ett reellt stöd i verksamheten i stället för ännu ett papper i en pärm? Hur kan skolans dokumentation utvecklas så att den utgör ett effektivt redskap för att främja de pedagogiska förutsättningarna? Hur kan åtgärdsprogrammen bli en naturlig del i arbetet med elever i behov av särskilt stöd? Den här boken utgår från sex autentiska fallbeskrivningar där skolan upprättat åtgärdsprogram för elever med olika typer av stödbehov. Best.nr :- En liten bok om dyslexi Martin Ingvar Den framstående hjärnforskaren Martin Ingvar har länge varit djupt engagerad i ämnet dyslexi. I den här boken tar han ett helhetsgrepp på prob lemet från hjärnans funktion till ett samhällsperspektiv. Han har även läst in boken på CDskiva som medföljer. 140 sidor. Best.nr :- Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder Monica Eriksson Monica Eriksson är socionom, med drygt tjugofem års erfarenhet av arbete med dessa barn. Hon ger många goda råd om vad man kan tänka på för att på bästa sätt stötta barnet i hans eller hennes utveckling. Man får också en tydlig bild av dessa barns villkor idag och hur man skulle kunna förändra deras situation till det bättre. Boken tar även upp hur t ex familjesituationen kan upplevas av syskon. Best.nr :- Läs mer om alla våra böcker på Skiljas barnen berättar Sophie Arnö Varje år är drygt barn med om att deras föräldrar separerar. Hur upplever barnen denna omvälvande händelse? Hör vad barnen själva säger om beskedet, känslorna, bråken, boendet och de nya familjerelationerna. 68 sidor. Best.nr :- Läsa och skriva fast man inte kan U Föhrer & E Magnusson Råd och anvisningar om hur man använder kompenserande hjälpmedel. Författarna visar med konkreta exempel på hur elever med läs- och skrivsvårigheter kan få möjligheter att utnyttja sin fulla kapacitet genom en integrering av elev, miljö och teknologi. Best.nr :- Etnisk maktordning i skola och samhälle Elisabeth Elmeroth Författaren visar hur den monokulturella normen skapas och upprätthålls i skola och samhälle. Boken ger också kunskap om och exempel på hur skolan kan skapa förutsättningar för interkulturell pedagogik. Elisabeth Elmeroth är lektor i pedagogik vid Högskolan i Kalmar. Best.nr :- En rolig samling Här finns uppropsidéer, exempel på experiment, skuggspel, ritsagor, handdockor och mycket annat. Många av idéerna går att använda sig av både ute och inne. Arbetsmaterialet består av 249 tydliga och fint illustrerade kort med lekar, sånger, sånglekar, fingerlekar, rim och ramsor. De är lätta att klippa ut och laminera. En CD-skiva med ett 20-tal av sångerna och sånglekarna från samlingskorten medföljer. Best.nr :- 8 9

6 alltid aktuella signerat Barn skapar bilder i förskolan En inblick i vad bildskapande har för betydelse för barnen själva när de lever sina liv i förskolans vardag. Boken bygger på en studie av barn mellan fyra och sex år på två förskolor. Best.nr :- Bubbelskratt Vem vill inte sätta tänder på mormor, plantera avocado på balkongen, gå på spännande skattjakt i grannens trädgård, tävla i barkbåts-race, ordna honolulu-kalas eller pyssla fram en egen brevlåda? Denna bok är fylld med inspiration och tips! 112 sidor. Best.nr :- Explosiva barn Boken beskriver ett arbetssätt som minskar det förödande negativa samspelet mellan det explosiva barnet och dess omgivning. 287 sidor. Best.nr :- Bygg med stavelser 1 Stavelsebygge skapar en bro mellan barnets fonologiska medvetenhet och barnets förmåga att avkoda skrift. Det lotsar barnet från att laborera med orden muntligt till att kunna läsa dem. Best.nr :- Kärlekens energi Genom fallbeskrivningar tydliggör Ingalill Roos hinder på vägen mot goda relationer, men hon ger också handfasta råd som hjälper oss att leva rikare och mer kärleksfulla liv. Best.nr :- Från glass till bajs Med hjälp av naturtrogna pop-up illustrationer förklaras kroppens tredimensionella funktioner, och bidrar på så sätt fysiskt till att ge barnen ökad förståelse för matsmältningsapparaten. Best.nr :- Barns tankar om vänskap En underbar liten presentbok där barn mellan 5 och 10 år berättar om hur det är att mista en vän, hur man kan ha djur som vänner och om man kan köpa en vän. Best.nr :- Rymdmemo Ett memory om rymden med kort med bilder på planeter, galaxer m m. Varje kort har text som förklarar vad bilden föreställer. Från 3 år, 60 spelkort. Best.nr :- Literacy i familj, förskola och skola Barn praktiserar skrift långt innan de har utsatts för någon formell undervisning. Men varken förskola eller skola har ännu riktigt värdesatt och utnyttjat dessa kunskaper. Best.nr :- Drama i klassen Boken innehåller en stor mängd olika dramaövningar. Här finns drama i bl a matematik, historia och vid mobbning. Vidare sinnesövningar, rollspel, avslappningsövningar, skuggspel, tioradingar m m. 182 sidor. Best.nr :- Bokklubben för pedagoger i Norden nr Redaktion: Lotte Mjöberg, Jenny Linander. Produktion och form: Darling Reklambyrå Kundtjänst: Studentlitteratur Box 141, Lund UR Stockholm Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sju gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 49 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (65 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring den 24 februari 2009 Grattis Charlotte! I nr 6/2008 utlyste vi en tävling tillsammans med vår nya samarbetspartner Junibacken i Stockholm. Priset bestod av ett gratis besök med föredrag för antingen en hel barngrupp eller en vuxengrupp på utställningen Elsa Beskows sagovärld. Detta med anledning av att bokklubben firar 15-årsjubileum. När juryn (bestående av Maria Reuterskiöld, kommunikationschef Junibacken, Johan Ohlson, kundansvarig Förskoleforum samt undertecknad) sammanträdde valdes Charlotte Tillenius på Nyponets förskola i Kvarnbo, Uppsala till vinnare. Förutom att hon svarat rätt på frågan vem som kommit med idén till Junibacken (det var Staffan Götestam) föll vi för hennes formulering om vad Elsa Beskow betytt för henne: Magiska, mästerliga bilder, en del moral men mycket medkänsla. Många mysiga stunder som liten flicka men också som mamma! Juryn menar att formuleringen är poetisk och väl genomarbetad och hoppas att hon kommer att skapa mysiga stunder också i förskolan! Hon har valt att bjuda sina kolleger till Junibacken. Lotte Mjöberg Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlems nummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/ avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Nya, sprudlande språklekar Lotta bor som bekant på Bråkmakargatan. Men var bor alla hantverkare? På Kåkmakargatan! Och var bor alla fiolbyggare? På Stråkmakargatan! Och var bor vapentillverkande indianer? På tomahawkmakargatan! Och var bor de människor, som tristar till till varon för oss andra? På Tråkmakargatan! Men var bor alla fantasifulla, rimmande, ramsande, diktande, ordlekande, skapande barn? På Språkmakargatan! (Ur Clas Rosvalls förord till boken Barnen på Språkmakargatan.) Barnen på Språkmakargatan Clas Rosvall Warne förlag Best.nr :- Mer av Clas Rosvall: ABC vad är D? Best.nr :- Räkna med språk Best.nr :- Språklek och ordglädje Best.nr :- Kroppens ABC Best.nr :- Fria fantasier Best.nr :- Ny bok av storsäljaren Clas Rosvall En förskola i världsklass? Få rätt impulser! Välkommen till Nordiska Impulser den 7-9 maj i Stockholm. Du bjuds på en blandning av teori och praktik, träffar kollegor från hela Norden och lyssnar till nya spännande rön från förskolans värld. Anmäl dig på Ett samarbete mellan: OBS! Reservera den 7-9 maj 2009 Pedagogisk Forum i Stockholm! 10 15

7 Svarskupong, svara senast den 27 januari Ja tack, jag vill beställa Goda grupper med pedagogisk dramalek. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Så erövrar barnen matematiken. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Barnen på Språkmakargatan. Best.nr Övriga beställningar Stockholm porto betalt P Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Printed by Davidsons Tryckeri AB, Sweden 2009 Nej tack. Jag önskar ej huvudboken Mobil pedagogik. Best.nr Avbeställ gärna på Om du endast vill ha huvudboken Mobil pedagogik behöver du inte fylla i kupongen de skickas automatiskt. Om du vill avbeställa huvudboken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 27 januari. Du kan också enkelt beställa och avbeställa på nu. Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning/av beställning på 08/ , eller ringa vår servicetelefon dygnet runt 08/ Svarskupongen ska skickas in senast den 27 januari. Beställningarna skickas ut den 3 februari. Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , mån-tors 9-11 och samt fre Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Varför är vänskap så viktigt? Vad är vänskap? Hur vårdar man sin vänskap? Och förbehållslös vänskap, finns den? Följ med på upptäcktsfärd i vänskapens djungel. Från vänskapens första skälvande möten, genom förälskelse och konflikter, till att vara vän till den som är i kris. Kända och okända personer intervjuas för koden till vänskap, vem har egentligen den? Vänskapskoden Bodil Sjöström Alfabeta, 160 sidor Best.nr :- I Marks kärleksfulla universum Mark Levengood skriver om en värld där kinesiska Elvisimitatörer skimrar i kapp med Danmarks drottning, där Körskoleläraren Som Gud Glömde samsas med Jesus i Orlando (som Gud helst skulle vilja glömma). Här möter du nya vårar som blommar i krematoriets park och grannens otäta hund som blir misstänkt för att vara en vandrande njure klädd i päls. Hjärtat får inga rynkor Mark Levengood Piratförlaget, 160 sidor Best.nr :-

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor!

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! 1 Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! Introduktion till artikel 2 i Barnkonventionen Alla barn har samma rättigheter och värde. Inget barn får diskrimineras.

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor!

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! 1 Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! Introduktion till Barnkonventionen Jag har rättigheter 1 2 Retoys pedagogiska och giftfria Lekväska Jag har rättigheter

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 Lyans förskola Övergripande tema Arlanda - närmiljön Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor!

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! 1 Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! Introduktion till artikel 6 i Barnkonventionen Alla barn har rätt att leva i en miljö där de mår bra och utvecklas.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Igelkottens avdelning Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2.

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Vilka tankar hade pedagogerna i början? Vilka frågor kan man ställa i insamlandet för att få syn på barns nyfikenhet och intresse? Vad ser

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Välkommen Till Fredriksdals Förskola Avdelning Trollstjärnan Fredriksdals Förskola Trollstjärnan Innehållsförteckning Välkomna till Fredriksdals Trollstjärnans profil Förskolans Grund-idé Lek & Skapande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan

Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan När vi tar emot nya barn på hösten kommer de från flera olika ställen. Vår viktigaste uppgift då är att få ihop gruppen och introducera barnen sakta men säkert i

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll.

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll. Vårt tema När vi planerar det aktuella temat följer vi Läroplanen för förskolan 2010. De mål som vi på förskolan ska sträva mot kan sammanfattas i följande punkter: Värdegrundsfrågor Under en dag på förskolan

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014 Lokal pedagogisk planering för s förskoleklass, läsår 2013/2014 Syfte: Skolans uppdrag: Mål: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN. Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV VÅGA VILJAS MÅNADSBREV OKTOBER 2012 Hösten är här för att stanna och vi njuter av klar luft, sol, regn, vattenpölar och all den roliga lek som oktober erbjuder på gården och i omgivningarna! Vi vill be

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar Inskolning Mål: Barnet skall introduceras på avdelningen för att lära känna lokaler, barn och personal. Barnet visas runt på avdelningen. Barnet får bekanta sig med de andra barnen och personal. De gamla

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi Dikter Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkutveckling... 4 Skolprogrammets förankring i Lgr 11, reviderad 2016... 4 Förmågor...

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR HEMVIST LJUS SPRÅKPEDAGOGISK ARBETSPLAN 2010

NORRBACKA FÖRSKOLOR HEMVIST LJUS SPRÅKPEDAGOGISK ARBETSPLAN 2010 NORRBACKA FÖRSKOLOR HEMVIST LJUS SPRÅKPEDAGOGISK ARBETSPLAN 2010 Skutansförskola ~ 1 ~ Övergripande tema Arlanda - närmiljön Under läsåret 2010/2011 kommer vi att arbeta med tema Arlanda, det kommer genomsyra

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Opalens måldokument 2010/2011

Opalens måldokument 2010/2011 Opalen har en hösttermin som är förlagd utomhus till den allra största delen av tiden. Vi pedagoger är medvetna om att vi måste arbeta på ett annorlunda sätt än vi är vana vid och att det kräver en annan

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

EN BOK OM ATT BÖRJA FÖRSKOLAN

EN BOK OM ATT BÖRJA FÖRSKOLAN EN BOK OM ATT BÖRJA FÖRSKOLAN Du har precis blivit mamma eller pappa. Kanske är det första gången? Då och då, mellan blöjbytena, händer det säkert att du tänker på det här med förskola. För snart är det

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

PEDAGOGMATERIAL till föreställningen Peka Trumma Dansa Urpremiär december 2014

PEDAGOGMATERIAL till föreställningen Peka Trumma Dansa Urpremiär december 2014 PEDAGOGMATERIAL till föreställningen Peka Trumma Dansa Urpremiär december 2014 www.teatertre.se / 08-669 00 60 Peka Trumma Dansa är en rytmisk, rörlig och rolig föreställning för de yngsta, fritt efter

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Klagshamnsskolans förskoleklass/fritidshem

Klagshamnsskolans förskoleklass/fritidshem Malmö stad Limhamn-Bunkeflo sdf Klagshamns rektorsområde Välkommen till Klagshamnsskolans förskoleklass/fritidshem verksamhetsplan förskoleklass Vision för Klagshamns rektorsområde På vårt rektorsområde

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Verksamhetsplan ht-2010 och vt Verksamhetsplanen bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98.

Verksamhetsplan ht-2010 och vt Verksamhetsplanen bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98. Verksamhetsplan ht-2010 och vt-2011 Harens avdelning Förskolan Frida. Inledning: Verksamhetsplanen bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98. 1. Normer och värden 2.

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1,2.1.11-2012 Förskolan Rödkulla Förskolan som utvecklar miljön utifrån barns idéer och tankar Förskolan Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde med

Läs mer

www.hattenforlag.se u (nedtill på sidan) - Bobbo bo booooobbo! Bi bibbi bibb! - - Di di di diddi di di didd! - Dooo...

www.hattenforlag.se u (nedtill på sidan) - Bobbo bo booooobbo! Bi bibbi bibb! - - Di di di diddi di di didd! - Dooo... Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer som gör språkträningen till ett spännande och lekfullt äventyr. Alla älskar dem och varken barn eller vuxna tänker på att det är just språkträning det handlar

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015 Kvalitetsarbete Teman - vårterminen 2015 Förskolan Utsiktens kvalitetsredovisning våren 2015 Blåbär Blåbärens kvalitetsredovisning om tema skräp våren 2015 Under några veckor har blåbärsbarnen fått arbeta

Läs mer

Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen. PP: Skogen

Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen. PP: Skogen Herrängens skola Sida 1 (5) Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen PP: Skogen Vi använder oss av skogen där eleven ska ges möjlighet att Träna sin motorik, balans och kroppsuppfattning Utveckla

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR PEDAGOGISK VERKSAMHETSPLAN VATTEN LÄSÅR 2011-2012. Lyan, Skutan, Norrbacka, dagbarnvårdare

NORRBACKA FÖRSKOLOR PEDAGOGISK VERKSAMHETSPLAN VATTEN LÄSÅR 2011-2012. Lyan, Skutan, Norrbacka, dagbarnvårdare NORRBACKA FÖRSKOLOR PEDAGOGISK VERKSAMHETSPLAN VATTEN LÄSÅR 2011-2012 Lyan, Skutan, Norrbacka, dagbarnvårdare Norrbacka förskolor består av förskolan Lyan som är en dygnet-runtförskola med avdelningarna

Läs mer

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROVPLANERING - APRIKOS AVDELNING VT 2013 Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelning Aprikos på Lill-Myran. Vår barngrupp består av ca: 23 barn. Majoriteten

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 Avdelning - Lilla My Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen gäller för

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09 Förskolan Mål och arbetsplan 2008/09 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA FÖRSKOLAN I NAIROBI. Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan. Vi skall utnyttja det faktum att

Läs mer

Arbetsbeskrivning för

Arbetsbeskrivning för Arbetsbeskrivning för HT 2011 VT 2012 Arbetsbeskrivning Mästerkatten HT-11 VT-12 Barn: 5 4 3 2 1 Pojkar Flickor 0 2010 2009 2008 2007 2006 Personal: Namn Arbetstid Utbildning Jonas 100 % Förskollärare

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola

Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår enavdelningsförskola ligger på Mobacken, 4 km väster om centrum. Vi har en fin utegård som vi delar med Hallonbackens förskola. På vår

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkaktiviteter i förskoleklass... 4

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 4: Bibeltelefonen Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 4 Bibeltelefonen Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Grovplanering Näckrosen VT 2013

Grovplanering Näckrosen VT 2013 Grovplanering Näckrosen VT 2013 Copyright Helianthus AB Avdelningen: Vi är tre pedagoger som arbetar på Näckrosen. Här möts du av positiva, glada och nyfikna barn. Vår barngrupp består av 21 barn varav

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Till grund för miljöarbetet med Grön Flagg finns sex tema: Konsumtion, Livsstil & Hälsa Kretsloppet Klimat & Energi Vattenresurser Närmiljön.

Till grund för miljöarbetet med Grön Flagg finns sex tema: Konsumtion, Livsstil & Hälsa Kretsloppet Klimat & Energi Vattenresurser Närmiljön. Kristna förskolan Arken Förskolan Arken bedrivs av Vara Kyrkliga Samfällighet. Förskolan startade upp sin verksamhet höstterminen 2006 i församlingshemmet i Vedum. Ett avtal mellan kyrkan och kommunen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt?

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? Frågor och svar on StegVis: Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? På sikt är det viktigt att alla som arbetar i förskolan/skolan känner väl till arbetssättet. Då talar till

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Peter Lundhs förskola avd. Snövit ht-11/vt-12.

Arbetsbeskrivning för Peter Lundhs förskola avd. Snövit ht-11/vt-12. Arbetsbeskrivning för Peter Lundhs förskola avd. Snövit ht-11/vt-12. barn födda 2006-2010 Ur Lpfö-98, Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig,

Läs mer

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011 Grovplanering för Strålsnäs förskola Utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Hösten 2011 Oktober 2011; Anna Bratz, Britt Thudén, Helené Svanström, Maria Lööke, Anita Andersson, Åsa Holm,

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer