Förskolan som rör på sig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan som rör på sig!"

Transkript

1 Experimentera mera! [Sid 7] SVARA SENAST 27 JANUARI Vem vann vår Junibackentävling? Se sid 11! Bokklubben för pedagoger i Norden Medlemstidning nr Förskolan som rör på sig! Signerat: Ny bok av Clas Rosvall Nyhet: Träna barnens minnesstrategier

2 boken Nytt och spännande komplement till den fasta förskolan En rullande förskola på hjul hur fungerar det egentligen? Alldeles utmärkt, enligt Solveig Sunnebo. Inspirerad av danska förebilder skapade hon en egen variant av mobil förskoleverksamhet. Genom att utveckla det pedagogiska innehållet och bussens funktionalitet och säkerhet var den mobila pedagogiken ett faktum. Läs om den i detta nummers huvudbok, som heter just Mobil pedagogik! Utevistelser både i form av naturupplevelser och kulturbesök. Minskad stress, allergiproblem och lägre ljudnivåer. Bättre kosthållning och mer rörelse för att minska barnfetman. Det är bara några av de utmaningar som den svenska förskolan står inför idag. En förskola på buss kan vara en del av lösningen på problemet! Tack vare den mobila pedagogiken blir utflykter och upptäckande en naturlig del av vardagen. Alltså inte bara något som sker en eller ett par gånger per termin. Man kommer långt utanför den begränsande gården! Ur innehållet: Vilken förskola behövs idag? Från omsorg till dialogpedagogik Rörelse Kunskapssyn Nya lärmiljöer Socialt samspel Miljö Nya arbetssätt Massor med praktiska detaljer Solveig Sunnebo hämtade grunden till den mobila förskolan från Danmark. Där rullar idag inte mindre än 50 bussar i Köpenhamnsområdet. Den svenska bussen kom sedan att utvecklas på en karossfabrik i Norge. En norsk förskola i närheten följde arbetet på fabriken och barnen fick komma med idéer. I mars 2006 stod den första svenska bussen klar! Rent praktiskt så är alla bord och stolar i bussen multifunktionella, så att man både kan äta, sova och pyssla vid dem. Även om de flesta aktiviteter sker utomhus, så kan barnen gå in där vid dåligt väder eller annat. Alla barn har egna lådor och hyllor. Vidare är bussen utrustad med kokplattor och vattentank för lättare matlagning, den har också värmeskåp och kylskåp där maten till lunchmåltiden kan förvaras. Toalett med skötrum finns givetvis också, liksom en stor mängd viktiga säkerhets- och praktiska bekvämlighetsdetaljer. Förundran i vardagen En bra sak med den mobila förskolan är att det är lätt att återvända till en plats. Vare sig det är ett museum, ett bibliotek, en simhall eller en parklek, så finns löftet om att det går att åka dit snart igen. Dessutom finns ju pedagogerna enbart till för barnen under turerna, det blir stor vuxennärvaro. Och en oändlig mängd nya, spännande lärmiljöer, platser som barnen kan upptäcka och uppleva med hela kroppen och alla sinnen. Istället för att leka bondgård med hjälp av fabrikstillverkade plastdjur, är det bara att åka till en riktig bondgård! Följ med ut på en tur I boken får man som läsare följa med på flera utflykter med bussen: Ville är bara fyra år, men han kan berätta om det bästa med bussen. Det är att få komma ut i naturen. Han försöker få ordning på tre fingrar för att kunna förklara fördelarna: 1. Roligt. 2. Att klättra på stenar, grenar, pinnar, stockar. 3. Roligt att vila på en stock. Sedan finns det stenar överallt och massor med träd. Jag kan nästan inte räkna alla. Även föräldrar, pedagoger, kommunpolitiker och forskare uttalar sig. Så här berättar en mamma: Natascha blev verkligen glad av att tillhöra bussavdelningen och en dag räckte för att hon skulle vilja komma dit igen. Hon sa bara du behöver inte följa med, mamma. Så inskolningen som skulle vara två veckor blev en dag. Pedagogisk grund Pedagogen Kajsa Holmgren har jobbat inom barnomsorgen i över 30 år. Hon beskriver den wow-känsla hon fick av att börja med bussen: Inga mötestider att passa, ingen disk, ingen städning eller leksaker som måste plockas undan. Bara en massa frihet och möjligheter. Tidigare var den omständliga kommunala resan och matproblem bromsklossar som hindrade oss från att komma iväg. Men med vår egen buss är hindren borta. Precis som den fasta förskolan är verksamheten på bussen knuten till läroplanen. Boken redogör noga för mål, aktiviteter och övningar för olika åldersgrupper inom hälsa, natur, matematik, kultur, skapande, språk m m. Den ger också exempel på allt från recept på t ex nässelsoppa till rörelseramsor anpassade till olika års tider. Ett appendix med tips kring kläder för utebruk ingår också, liksom praktiska råd för dokumentation. Leka Lära Leva önskar dig en god läsning! boken Om författarna Solveig Sunnebo (till vänster) har mångårig erfarenhet från förskola och skola. Har verkat som chef i flera olika kommuner och är den som ut vecklat den mobila pedagogiken i Sverige. Om huvudboken Mobil pedagogik gestaltar ett nytt sätt att arbeta inom förskolan. Den ger en tillbakablick på förskolehistoriken och historien om hur bussförskolan startade och utvecklades i Sverige. Den innehåller dessutom bl a många konkreta övningar och tips kring utepedagogik. Det kan finnas risk för att kommunerna ser bussen endast som ett alternativ för lokallösning. Men för mig är det större än så. Äntligen har vi i förskolan en unik verksamhet som vi kan vara stolta över. Äntligen kan vi tillsammans utveckla något nytt som gynnar barns lärande. Äntligen ser jag glöden komma tillbaka i pedagogernas ögon och många uttrycker en vilja att vara med i skapandet av den mobila pedagogiken. Vi har bara sett starten! Solveig Sunnebo Mobil pedagogik nya äventyr varje dag Lotta Hellman (till höger) har erfarenhet från arbete inom förskolan. Studentlitteratur, 105 sidor Lotta Hellman & Solveig Sunnebo 269:- Verksam som dramapedagog, Best.nr journalist och författare. 2 3

3 fler nyheter Träna minnesstrategier Barn som har dåligt självförtroende och en negativ attityd till skolan, som har sämre resultat än genomsnittet i formella tester av receptivt språk och vars språkliga fel är spridda och oregelbundna och inte pekar ut några specifika språkliga svagheter kan lida av bristande korttidsminne. Anknytning i praktiken Tillämpningar av anknytningsteorin Anders Broberg m fl 489:- Natur & Kultur, 427 sidor Best.nr Bristande korttidsminne hos barn Ett träningsmaterial Joanne Rudland Argument, 134 sidor Best.nr :- Allt om den viktiga anknytningen Läs om hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Här beskrivs klinisk späd- och småbarnspsykologi, föräldraskap och familjeliv samt hur forskare och kliniker kan mäta anknytningstrygghet hos barn, ungdomar och vuxna. Det finns extramaterial på bokens hemsida. Anders Broberg är professor i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Pia Risholm Mothander är fil.dr, lektor i utvecklingspsykologi samt leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Pehr Granqvist är docent och forskarassistent i psykologi. Tord Ivarsson är docent i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare. I boken finns ett färdigt program med idéer för att utveckla barnets korttidsminne. Det är avsett för individuell träning men delar av materialet kan anpassas för grupper. Boken innehåller även arbetsblad (som får kopieras) samt barnvänliga protokoll och tabeller för att notera framstegen. Med kopieringsunderlag Ledarskap i mångkulturell miljö Boken handlar om gränsöverskridande och inkluderande ledarskap interkul turellt ledarskap med utgångspunkt i forskning om rektorers arbete i mångkulturella skolor. Konstruktionen av förebilder och betydelsen av ledarens personliga kvaliteter är ett centralt tema, som författaren belyser med exemplen Nelson Mandela och rektor Tage Nodemalm. Interkulturellt ledarskap Förändring i mångfald Pirjo Lahdenperä Studentlitteratur, 122 sidor Best.nr :- Grundläggande att behärska talraden Denna handledning bygger på helt nya forskningsrön om den grundläggande matematiska begreppsbildningen. De visar att färdigheten att behärska talraden är grundläggande för denna förmåga. Boken ger en presentation av tankarna samt praktiska exempel på hur man med hjälp av denna teori kan bedriva rolig och lärorik undervisning i förskola, förskoleklass och upp till år 3 i skolan. Så erövrar barnen matematiken En lärarguide för undervisningen i matematik i förskola, förskoleklass och de tidiga åren i skolan Bo Johansson & Michael Wirth Kunskapsföretaget, 128 sidor Best.nr :- Förståelse för skolinspektionerna Inspektion av skolor har under de senaste åren upplevt en renässans. Staten vill bland annat genom förstärkt inspektion försäkra sig om såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Läs om hur dessa inspektioner kan gå till på gräsrotsnivå, hur inspektörerna arbetar och tänker samt vilka bedömningar detta leder till. Boken innehåller också ett antal inspektörers berättelser. Skolinspektion för bättre skolor Mats Löwing & E Bergeå (red) Studentlitteratur, 240 sidor 339:- Best.nr Barns olika behov vid läsinlärning Utgångspunkten för denna handbok är att varje barn behöver få lära sig att läsa utifrån sina egna förutsättningar. Den ger en mångfald av metoder och strategier, för som läslärare behöver man ha tillgång till en gedigen verktygslåda. Författarna har mångårig lärarerfarenhet och har fördjupat sig i forskning kring områdena lärstilar och lässtilar. Lärstilar & läsning Så lär du barn att läsa utifrån deras styrkor och behov Ingrid Bolander & Lena Boström Brain Books, 224 sidor 339:- Best.nr Skapa trygghet med dramalek Konkreta tips på hur du kan använda dramalek som metod för att skapa en trygg och harmonisk grupp. Boken innehåller ca 90 övningar, många med förslag på varianter. Den är indelad i sex huvudkapitel, med rubriker som Lär känna din grupp, Stärka självkänslan och Motverka och förebygga mobbning. Du får också tips på hur du som ledare kan agera i olika situationer lika väl som exempel på fällor och vanliga misstag som är bra att undvika! Camilla Strömberg är utbildad dramapedagog och har stor erfarenhet av att arbeta med grupper från förskola och uppåt. Goda grupper med pedagogisk dramalek Camilla Strömberg 489:- Argument, 164 sidor Best.nr fler nyheter 4 5

4 barntillåtet på schemat: experiment Massera i förskolan Lär dig använda massage i det dagliga arbetet med barn. Bokens första del innehåller tankar om hur du kan komma igång, vad du bör tänka på och vikten av att låta barnen själva bestämma om de vill delta i massagen. Den andra delen innehåller nyskrivna och gamla kända sagor, sånger, lekar och ramsor med anvisningar hur man använder dessa till massage. Leken som berör Sagor, lekar, sånger och ramsor till massage Pauline Hegner Natur & Kultur Best.nr :- Lätta lektyg i mjukaste siden för fantasi och rörelse Dessa lätta och följsamma sidensjalar kan bli vackra kostymer, användas till danslek och rörelselek, bygga kojor och landskap med, och mycket mer. De består av hållbart råsiden från Kina, färgade i USA med färger dokumenterat fria från skadliga kemikalier och tungmetaller. Finns i två mönster: dels som regnbåge, dels som natthimmel med stjärnor. 275 x 92 cm. Berättelse och spel på samma gång Innehåller ljudboken Rävjakten med Helge Skoog, Johan Ulvesson och Henric Holmberg. Dessutom ingår följande spel: Musikverkstaden, maskerad, plocka prillans fjädrar, gödselspelet samt pinnspringet. För barn 3-6 år. Pettson o Findus, ljudbok och dataspel Gammafon, 1 CD Best.nr :- Vidga begreppet familj Denna illustrativa bilderbok handlar om alla former av familjebildningar och tar bland annat upp hur ett barn blir till, insemination, sex, adoption, konstgjord befruktning samt heterosexuella, homosexuella och ensamstående föräldrar. Från förskolan och uppåt. Familjeboken E Summanen & C Kåberg Vombat förlag Best.nr :- Leksiden Natthimmelsmönster med stjärnor. Best.nr Regnbågsmönster. Best.nr per styck 229:- Använd den kroppsliga intelligensen Together Fling är ett spel med lekfulla rörelseuppdrag där man som spelare är aktiv hela tiden. Kroppsrörelserna är varierande och syftar till att kombinera forskning kring hur kropp och hjärna samspelar. 100 kort med symboler, 2 pennor, ett block, dragband, taggboll, snurra, timglas och spelregler på åtta språk. För 2-6 deltagare eller lag, från 5 år, men då behövs hjälp av någon läskunnig. Together Fling Best.nr :- Mandala målarbok Dessa böcker innehåller 32 Mandalas, som kan målas av barn från fyra år enkla, sköna former på mycket tjockt papper. Sidorna kan tas ut ur målarboken, hängas upp eller ges i gåva. Förordet ger råd och tips till de vuxna hur barnet bäst ska använda ritboken. För barn från 4 år Best.nr :- För barn från 8 år Best.nr :- Danssagor Tio danssagor med olika teman för dig som arbetar med drama, dans, musik, rörelseträning eller gymnastik. För förskolan och de tidiga skolåren. CD med musik och lärarhandledning. Best.nr :- Coacha dig själv framåt Med spelkort som utmaning associerar du dig fram och svarar på ditt livs frågor. Med associationerna öppnas minnen i hjärnan och kreativiteten tränas upp. Det handlar om att träna upp förmågan att se situationer ur en annan synvinkel och hitta fler och nya lösningar. 16 metafor-kort, 16 attribut-kort, 16 plats-kort,16 roll-kort, utvecklingsträd, livshjul, minispel. Ditt livs spel Movement Best.nr :- Kan man redan tidigt intressera barn och göra dem nyfikna för att naturvetenskap och teknik, kommer många att gripa tag i dessa ämnen med glädje senare under åren. Här presenterar vi ett antal lockande böcker! Lös elektricitetens gåta Massor med spännande projekt och roliga idéer att göra! Upptäck varför blixtarna lyser upp himlen och hur döda växter och djur blir elektricitet. Lär dig hur ett batteri fungerar och ta reda på varför kompassnålen pekar åt norr och en hel massa annat. 36 sidor. Vem hade trott att en citron kan bli ett batteri och andra fakta om elektricitet Med roliga experiment och saker att göra Egmont Kärnan Best.nr :- Upptäck animationens under Låt professor Ein-O lära barnen mer om rörliga bilder och enkel animation med roliga experiment! Innehåll: filmhjul, handhagshalvor, bildhjul, spegel, spegelställning, snurrskiva, snöre, symmetrikort och instruktionshäfte. Från 7 år och uppåt. Rörliga bilder Lär dig om enkel animation Egmont Kärnan Best.nr :- Kemi och fysik på lätt och roligt vis Ett kopieringsunderlag med roliga experiment i kemi och fysik. Vissa experiment är lärarledda, andra klarar eleverna på egen hand. Vid varje uppgift finns en kommentar avsedd för läraren med faktaupp gifter och förslag till hur man utför experimentet. Från skolår 3 och uppåt. Experimentera i kemi och fysik Karin Hahlin-Ohlström & Anna Palmquist Serholt Best.nr :- Elever och naturvetenskap Forskningen har gett oss många och intressanta beskrivningar av elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Boken består av tre delar: system jorden, biologi samt fysik och kemi. En webbplats med fördjupande artiklar ingår också. Att förstå skolans naturvetenskap Björn Andersson Studentlitteratur, 392 sidor Best.nr :- Öppna kylskåp och skafferi Varje kapitel innehåller en fristående saga om draken Bertas upptåg samt ett lätt genomförligt experiment. Experimentera med jäst, deg, vatten, bubblor, mjölk, potatis, bikarbonat, salt Alla ingredienser går att handla i vanliga mataffärer. För barn 4-8 år. Bertas experimentbok Spännande kemisagor från draklabbet Anna Gunnarsson & Karin Södergren Plast- & Kemiföretagen Best.nr :- Med kopieringsunderlag Kul experiment att göra hemma /U Berger Skicka upp en rymdraket i luften, eller lyft en mugg med hjälp av en ballong! Den här boken beskriver med text och tydliga fotografier 50 roliga experiment där barnen får laborera med lufttryck, ytspänning och hur olika ämnen reagerar med varandra. Inga dyra hjälpmedel behövs, det mesta har ni säkert redan hemma. 110 sidor. Best.nr :- Teknik för förskolan /K Lagerholm Genom att undersöka luft, ljud, ljus och vatten med enkla medel kan barn få utlopp för sin spontana nyfikenhet. Experimenten passar för barn från tre år och uppåt. 112 sidor. Best.nr :- Pelle experimenterar Man behöver inte så avancerade saker för att göra roliga experiment. I de här böckerna visar Pelle hur man kan göra enkla experiment med vatten och apelsiner på förskolan. Två lättsamma och faktafyllda bilderböcker för de yngre barnen. Varje bok har 32 sidor. Pelles experiment med vatten Best.nr Pelles experiment med apelsiner Best.nr per bok 117:- Best.nr Paketpris för båda 199:- Berta-paket! Paket med Bertas experimentbok, drak-handdocka, spiralbunden storbok att hänga på väggen (med bilder från experimentboken så att barnen kan titta på bilderna medan pedagoger läser i boken) samt 26-sidig vuxenhandledning (med fakta om vad som händer under experimenten, förslag på ytterligare experiment m m). Best.nr :- 6 7

5 alltid aktuella alltid aktuella OBS 10-pack Aktivitetsboken - Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD 101 sätt att omvandla barns svårigheter till styrkor Lara Honos-Webb I den här praktiska handboken omvandlar hon budskapet i sin tidigare bok Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD till konkreta och engagerande aktiviteter. Med hjälp av 101 aktiviteter kan dessa barn (tillsammans med lärare och vuxna) utveckla sina styrkor och öka sin självkänsla. Best.nr :- Vad händer med Kalle Fredrik Hjelm En normal, lite jäktig morgon i en vanlig småbarnsfamilj. Pappa lämnar Kalle på förskolan. Vi måste prata med er om Kalle, säger förskoleläraren Författaren skriver kärleksfullt om sin son, som visade sig ha autism. Boken skildrar hela vägen från oro, ett svårt besked, ilskan, sorgen, försöken att blunda och att hitta lätta vägar ur situationen, till att så småningom kunna acceptera det. Best.nr :- Att lyckas trots koncentrationssvårigheter G Carlsson-Kendall & B-I Olsson Detta elevhäfte är ett viktigt komplement till boken Att se möjligheter i svårigheter. Det kan användas tillsammans med en lärare, förälder eller liknande som underlag för samtal om kamratrelationer, förändring etc. Elevhäftet är personligt och ger Komplettera med: Att se möjligheter i svårigheter Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter Britt-Inger Olsson & Kurt Olsson Best.nr :- varje barn utrymme att skriva i. 32 sidor, säljes endast i 10-pack. Best.nr :- Lärarens handbok handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder För både blivande och verksamma lärare finns här de dokument som är grundläggande för all verksamhet i förskola, grund- och gymnasieskola: samtliga skolformers läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer samt FN:s barnkonvention. Några av Sveriges främsta skolforskare och experter inom respektive område introducerar dokumenten och sätter in dem i historiska, nutida och framtida sammanhang. 232 sidor. Best.nr :- Läsförståelse i teori och praktik Ivar Bråten Boken diskuterar vad det egentligen innebär att förstå det man läser, bl a ur utvecklingspsykologiskt samt minoritetsspråkligt perspektiv. Den ger en bred introduktion till läsförståelse men också praktiska rikt linjer för dem som ska planlägga och genomföra undervisning i läsförståelse för elever i olika åldrar och med olika förutsättningar. 264 sidor. Best.nr :- Elfte steget vägen dit En metodbok för praktiskt jämställdhetsarbete i förskola/skola Charlotta John & Pamela von Sabljar Boken är uppbyggd på en konkret metod i tre steg men ger även en bakgrundsbild av läget i den svenska förskolan och skolan ur ett genusperspektiv. Den tar också upp vad det innebär att gå in i ett förändringsarbete och vad som underlättar en sådan process. Den innehåller rikligt med övningar och tips som man kan tillämpa i sina barngrupper. Boken är skriven av två genuspedagoger verksamma inom förskola och skola. Best.nr :- Solen, månen och den röda planeten En rikt illustrerad och mycket informativ färgaffisch i två delar om alla planeter ute i rymden. Mått 150 x 21 cm. Best.nr :- Åtgärdsprogram i praktiken Lisa Asp-Onsjö Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. Hur kan ett åtgärdsprogram bli ett reellt stöd i verksamheten i stället för ännu ett papper i en pärm? Hur kan skolans dokumentation utvecklas så att den utgör ett effektivt redskap för att främja de pedagogiska förutsättningarna? Hur kan åtgärdsprogrammen bli en naturlig del i arbetet med elever i behov av särskilt stöd? Den här boken utgår från sex autentiska fallbeskrivningar där skolan upprättat åtgärdsprogram för elever med olika typer av stödbehov. Best.nr :- En liten bok om dyslexi Martin Ingvar Den framstående hjärnforskaren Martin Ingvar har länge varit djupt engagerad i ämnet dyslexi. I den här boken tar han ett helhetsgrepp på prob lemet från hjärnans funktion till ett samhällsperspektiv. Han har även läst in boken på CDskiva som medföljer. 140 sidor. Best.nr :- Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder Monica Eriksson Monica Eriksson är socionom, med drygt tjugofem års erfarenhet av arbete med dessa barn. Hon ger många goda råd om vad man kan tänka på för att på bästa sätt stötta barnet i hans eller hennes utveckling. Man får också en tydlig bild av dessa barns villkor idag och hur man skulle kunna förändra deras situation till det bättre. Boken tar även upp hur t ex familjesituationen kan upplevas av syskon. Best.nr :- Läs mer om alla våra böcker på Skiljas barnen berättar Sophie Arnö Varje år är drygt barn med om att deras föräldrar separerar. Hur upplever barnen denna omvälvande händelse? Hör vad barnen själva säger om beskedet, känslorna, bråken, boendet och de nya familjerelationerna. 68 sidor. Best.nr :- Läsa och skriva fast man inte kan U Föhrer & E Magnusson Råd och anvisningar om hur man använder kompenserande hjälpmedel. Författarna visar med konkreta exempel på hur elever med läs- och skrivsvårigheter kan få möjligheter att utnyttja sin fulla kapacitet genom en integrering av elev, miljö och teknologi. Best.nr :- Etnisk maktordning i skola och samhälle Elisabeth Elmeroth Författaren visar hur den monokulturella normen skapas och upprätthålls i skola och samhälle. Boken ger också kunskap om och exempel på hur skolan kan skapa förutsättningar för interkulturell pedagogik. Elisabeth Elmeroth är lektor i pedagogik vid Högskolan i Kalmar. Best.nr :- En rolig samling Här finns uppropsidéer, exempel på experiment, skuggspel, ritsagor, handdockor och mycket annat. Många av idéerna går att använda sig av både ute och inne. Arbetsmaterialet består av 249 tydliga och fint illustrerade kort med lekar, sånger, sånglekar, fingerlekar, rim och ramsor. De är lätta att klippa ut och laminera. En CD-skiva med ett 20-tal av sångerna och sånglekarna från samlingskorten medföljer. Best.nr :- 8 9

6 alltid aktuella signerat Barn skapar bilder i förskolan En inblick i vad bildskapande har för betydelse för barnen själva när de lever sina liv i förskolans vardag. Boken bygger på en studie av barn mellan fyra och sex år på två förskolor. Best.nr :- Bubbelskratt Vem vill inte sätta tänder på mormor, plantera avocado på balkongen, gå på spännande skattjakt i grannens trädgård, tävla i barkbåts-race, ordna honolulu-kalas eller pyssla fram en egen brevlåda? Denna bok är fylld med inspiration och tips! 112 sidor. Best.nr :- Explosiva barn Boken beskriver ett arbetssätt som minskar det förödande negativa samspelet mellan det explosiva barnet och dess omgivning. 287 sidor. Best.nr :- Bygg med stavelser 1 Stavelsebygge skapar en bro mellan barnets fonologiska medvetenhet och barnets förmåga att avkoda skrift. Det lotsar barnet från att laborera med orden muntligt till att kunna läsa dem. Best.nr :- Kärlekens energi Genom fallbeskrivningar tydliggör Ingalill Roos hinder på vägen mot goda relationer, men hon ger också handfasta råd som hjälper oss att leva rikare och mer kärleksfulla liv. Best.nr :- Från glass till bajs Med hjälp av naturtrogna pop-up illustrationer förklaras kroppens tredimensionella funktioner, och bidrar på så sätt fysiskt till att ge barnen ökad förståelse för matsmältningsapparaten. Best.nr :- Barns tankar om vänskap En underbar liten presentbok där barn mellan 5 och 10 år berättar om hur det är att mista en vän, hur man kan ha djur som vänner och om man kan köpa en vän. Best.nr :- Rymdmemo Ett memory om rymden med kort med bilder på planeter, galaxer m m. Varje kort har text som förklarar vad bilden föreställer. Från 3 år, 60 spelkort. Best.nr :- Literacy i familj, förskola och skola Barn praktiserar skrift långt innan de har utsatts för någon formell undervisning. Men varken förskola eller skola har ännu riktigt värdesatt och utnyttjat dessa kunskaper. Best.nr :- Drama i klassen Boken innehåller en stor mängd olika dramaövningar. Här finns drama i bl a matematik, historia och vid mobbning. Vidare sinnesövningar, rollspel, avslappningsövningar, skuggspel, tioradingar m m. 182 sidor. Best.nr :- Bokklubben för pedagoger i Norden nr Redaktion: Lotte Mjöberg, Jenny Linander. Produktion och form: Darling Reklambyrå Kundtjänst: Studentlitteratur Box 141, Lund UR Stockholm Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sju gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 49 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (65 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring den 24 februari 2009 Grattis Charlotte! I nr 6/2008 utlyste vi en tävling tillsammans med vår nya samarbetspartner Junibacken i Stockholm. Priset bestod av ett gratis besök med föredrag för antingen en hel barngrupp eller en vuxengrupp på utställningen Elsa Beskows sagovärld. Detta med anledning av att bokklubben firar 15-årsjubileum. När juryn (bestående av Maria Reuterskiöld, kommunikationschef Junibacken, Johan Ohlson, kundansvarig Förskoleforum samt undertecknad) sammanträdde valdes Charlotte Tillenius på Nyponets förskola i Kvarnbo, Uppsala till vinnare. Förutom att hon svarat rätt på frågan vem som kommit med idén till Junibacken (det var Staffan Götestam) föll vi för hennes formulering om vad Elsa Beskow betytt för henne: Magiska, mästerliga bilder, en del moral men mycket medkänsla. Många mysiga stunder som liten flicka men också som mamma! Juryn menar att formuleringen är poetisk och väl genomarbetad och hoppas att hon kommer att skapa mysiga stunder också i förskolan! Hon har valt att bjuda sina kolleger till Junibacken. Lotte Mjöberg Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlems nummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/ avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Nya, sprudlande språklekar Lotta bor som bekant på Bråkmakargatan. Men var bor alla hantverkare? På Kåkmakargatan! Och var bor alla fiolbyggare? På Stråkmakargatan! Och var bor vapentillverkande indianer? På tomahawkmakargatan! Och var bor de människor, som tristar till till varon för oss andra? På Tråkmakargatan! Men var bor alla fantasifulla, rimmande, ramsande, diktande, ordlekande, skapande barn? På Språkmakargatan! (Ur Clas Rosvalls förord till boken Barnen på Språkmakargatan.) Barnen på Språkmakargatan Clas Rosvall Warne förlag Best.nr :- Mer av Clas Rosvall: ABC vad är D? Best.nr :- Räkna med språk Best.nr :- Språklek och ordglädje Best.nr :- Kroppens ABC Best.nr :- Fria fantasier Best.nr :- Ny bok av storsäljaren Clas Rosvall En förskola i världsklass? Få rätt impulser! Välkommen till Nordiska Impulser den 7-9 maj i Stockholm. Du bjuds på en blandning av teori och praktik, träffar kollegor från hela Norden och lyssnar till nya spännande rön från förskolans värld. Anmäl dig på Ett samarbete mellan: OBS! Reservera den 7-9 maj 2009 Pedagogisk Forum i Stockholm! 10 15

7 Svarskupong, svara senast den 27 januari Ja tack, jag vill beställa Goda grupper med pedagogisk dramalek. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Så erövrar barnen matematiken. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Barnen på Språkmakargatan. Best.nr Övriga beställningar Stockholm porto betalt P Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Printed by Davidsons Tryckeri AB, Sweden 2009 Nej tack. Jag önskar ej huvudboken Mobil pedagogik. Best.nr Avbeställ gärna på Om du endast vill ha huvudboken Mobil pedagogik behöver du inte fylla i kupongen de skickas automatiskt. Om du vill avbeställa huvudboken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 27 januari. Du kan också enkelt beställa och avbeställa på nu. Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning/av beställning på 08/ , eller ringa vår servicetelefon dygnet runt 08/ Svarskupongen ska skickas in senast den 27 januari. Beställningarna skickas ut den 3 februari. Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , mån-tors 9-11 och samt fre Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Varför är vänskap så viktigt? Vad är vänskap? Hur vårdar man sin vänskap? Och förbehållslös vänskap, finns den? Följ med på upptäcktsfärd i vänskapens djungel. Från vänskapens första skälvande möten, genom förälskelse och konflikter, till att vara vän till den som är i kris. Kända och okända personer intervjuas för koden till vänskap, vem har egentligen den? Vänskapskoden Bodil Sjöström Alfabeta, 160 sidor Best.nr :- I Marks kärleksfulla universum Mark Levengood skriver om en värld där kinesiska Elvisimitatörer skimrar i kapp med Danmarks drottning, där Körskoleläraren Som Gud Glömde samsas med Jesus i Orlando (som Gud helst skulle vilja glömma). Här möter du nya vårar som blommar i krematoriets park och grannens otäta hund som blir misstänkt för att vara en vandrande njure klädd i päls. Hjärtat får inga rynkor Mark Levengood Piratförlaget, 160 sidor Best.nr :-

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker! Kom i julstämning! [ sidan 7] Svara senast 27 november Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 7 2007 www.lekalaraleva.nu RUS metod för tryggare barn Handla för 350:- och få cd:n Jul med Astrid Lindgren

Läs mer

Unik bok om krispedagogik av Magne Raundalen

Unik bok om krispedagogik av Magne Raundalen Du missar väl inte www.forskoleforum.se! Svara senast 16 oktober Ny webbplats för förskolan Läs mer på sidan 7 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2007 www.lekalaraleva.nu Unik bok om krispedagogik

Läs mer

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd.

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2005 www.lekalaraleva.nu Adoptivföräldrar är rädda att deras barn ska bli betraktat som den adopterade av pedagoger och barn på förskolan. Eftersom adoption

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2005 www.lekalaraleva.nu Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2003 Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring.

Läs mer

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2002 En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig

Läs mer

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2004 Många pedagogiska teoretiker ser barnet som en ofullkomlig varelse och tänker: Barn, jag ska göra en människa av dig. Janusz Korczak ville istället att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Förskolan. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

Förskolan. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR Förskolan Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR 2013 Per Gustavssons böcker om Prinsessor och Prinsar hittar du på www.nok.se Innehåll Med barnen 2 Vi hjälper dig lägga grunden för ett livslångt lärande

Läs mer

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR SFI & SVA FÖRSKOLAN Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Det är ett bra sätt för dig att hålla dig uppdaterad om nyutkomna material, få inbjudan till

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2002 Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

Temanummer. Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan. Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential

Temanummer. Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan. Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential Att lära genom upplevelser 7

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola.

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Emma Friman & Lisa Östergaard Inriktning/specialisering: Skapande verksamhet, LAU370 Handledare: Margareta Borg Examinator:

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

ORKA LÄRARHANDLEDNING

ORKA LÄRARHANDLEDNING ORKA LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL ORKA... 2 FÖRORD... 2 ORKA BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL... 2 KOPPLINGAR TILL LGR 11... 2 PROGRAMPRESENTATION... 3 SÅ HÄR KAN DU ANVÄNDA SERIEN ORKA... 3 ATT TÄNKA PÅ... 3 INNAN

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

2010-06-24 U2010/4443/S

2010-06-24 U2010/4443/S Promemoria 2010-06-24 U2010/4443/S Utbildningsdepartementet Arbetsgrupp (U 2010:A) Förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan Uppdraget Bakgrund Statens skolverk har haft

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Lärarhandledning till det offentliga konstverket Exlibris på Grindtorpsskolan

Lärarhandledning till det offentliga konstverket Exlibris på Grindtorpsskolan Lärarhandledning till det offentliga konstverket Exlibris på Grindtorpsskolan Oktober 2010 Vi på Botkyrka konsthall tycker att det är viktigt att konst finns i skolan och att eleverna får möjlighet att

Läs mer

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i utbildningssystem Nyfikna och engagerade sjuor i Bergvik 12 Morgondagens politiker kommer från Vågbro 14 Uf-företag bakom framgångsrik spritförsäljning 21

Läs mer