Förskolan som rör på sig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan som rör på sig!"

Transkript

1 Experimentera mera! [Sid 7] SVARA SENAST 27 JANUARI Vem vann vår Junibackentävling? Se sid 11! Bokklubben för pedagoger i Norden Medlemstidning nr Förskolan som rör på sig! Signerat: Ny bok av Clas Rosvall Nyhet: Träna barnens minnesstrategier

2 boken Nytt och spännande komplement till den fasta förskolan En rullande förskola på hjul hur fungerar det egentligen? Alldeles utmärkt, enligt Solveig Sunnebo. Inspirerad av danska förebilder skapade hon en egen variant av mobil förskoleverksamhet. Genom att utveckla det pedagogiska innehållet och bussens funktionalitet och säkerhet var den mobila pedagogiken ett faktum. Läs om den i detta nummers huvudbok, som heter just Mobil pedagogik! Utevistelser både i form av naturupplevelser och kulturbesök. Minskad stress, allergiproblem och lägre ljudnivåer. Bättre kosthållning och mer rörelse för att minska barnfetman. Det är bara några av de utmaningar som den svenska förskolan står inför idag. En förskola på buss kan vara en del av lösningen på problemet! Tack vare den mobila pedagogiken blir utflykter och upptäckande en naturlig del av vardagen. Alltså inte bara något som sker en eller ett par gånger per termin. Man kommer långt utanför den begränsande gården! Ur innehållet: Vilken förskola behövs idag? Från omsorg till dialogpedagogik Rörelse Kunskapssyn Nya lärmiljöer Socialt samspel Miljö Nya arbetssätt Massor med praktiska detaljer Solveig Sunnebo hämtade grunden till den mobila förskolan från Danmark. Där rullar idag inte mindre än 50 bussar i Köpenhamnsområdet. Den svenska bussen kom sedan att utvecklas på en karossfabrik i Norge. En norsk förskola i närheten följde arbetet på fabriken och barnen fick komma med idéer. I mars 2006 stod den första svenska bussen klar! Rent praktiskt så är alla bord och stolar i bussen multifunktionella, så att man både kan äta, sova och pyssla vid dem. Även om de flesta aktiviteter sker utomhus, så kan barnen gå in där vid dåligt väder eller annat. Alla barn har egna lådor och hyllor. Vidare är bussen utrustad med kokplattor och vattentank för lättare matlagning, den har också värmeskåp och kylskåp där maten till lunchmåltiden kan förvaras. Toalett med skötrum finns givetvis också, liksom en stor mängd viktiga säkerhets- och praktiska bekvämlighetsdetaljer. Förundran i vardagen En bra sak med den mobila förskolan är att det är lätt att återvända till en plats. Vare sig det är ett museum, ett bibliotek, en simhall eller en parklek, så finns löftet om att det går att åka dit snart igen. Dessutom finns ju pedagogerna enbart till för barnen under turerna, det blir stor vuxennärvaro. Och en oändlig mängd nya, spännande lärmiljöer, platser som barnen kan upptäcka och uppleva med hela kroppen och alla sinnen. Istället för att leka bondgård med hjälp av fabrikstillverkade plastdjur, är det bara att åka till en riktig bondgård! Följ med ut på en tur I boken får man som läsare följa med på flera utflykter med bussen: Ville är bara fyra år, men han kan berätta om det bästa med bussen. Det är att få komma ut i naturen. Han försöker få ordning på tre fingrar för att kunna förklara fördelarna: 1. Roligt. 2. Att klättra på stenar, grenar, pinnar, stockar. 3. Roligt att vila på en stock. Sedan finns det stenar överallt och massor med träd. Jag kan nästan inte räkna alla. Även föräldrar, pedagoger, kommunpolitiker och forskare uttalar sig. Så här berättar en mamma: Natascha blev verkligen glad av att tillhöra bussavdelningen och en dag räckte för att hon skulle vilja komma dit igen. Hon sa bara du behöver inte följa med, mamma. Så inskolningen som skulle vara två veckor blev en dag. Pedagogisk grund Pedagogen Kajsa Holmgren har jobbat inom barnomsorgen i över 30 år. Hon beskriver den wow-känsla hon fick av att börja med bussen: Inga mötestider att passa, ingen disk, ingen städning eller leksaker som måste plockas undan. Bara en massa frihet och möjligheter. Tidigare var den omständliga kommunala resan och matproblem bromsklossar som hindrade oss från att komma iväg. Men med vår egen buss är hindren borta. Precis som den fasta förskolan är verksamheten på bussen knuten till läroplanen. Boken redogör noga för mål, aktiviteter och övningar för olika åldersgrupper inom hälsa, natur, matematik, kultur, skapande, språk m m. Den ger också exempel på allt från recept på t ex nässelsoppa till rörelseramsor anpassade till olika års tider. Ett appendix med tips kring kläder för utebruk ingår också, liksom praktiska råd för dokumentation. Leka Lära Leva önskar dig en god läsning! boken Om författarna Solveig Sunnebo (till vänster) har mångårig erfarenhet från förskola och skola. Har verkat som chef i flera olika kommuner och är den som ut vecklat den mobila pedagogiken i Sverige. Om huvudboken Mobil pedagogik gestaltar ett nytt sätt att arbeta inom förskolan. Den ger en tillbakablick på förskolehistoriken och historien om hur bussförskolan startade och utvecklades i Sverige. Den innehåller dessutom bl a många konkreta övningar och tips kring utepedagogik. Det kan finnas risk för att kommunerna ser bussen endast som ett alternativ för lokallösning. Men för mig är det större än så. Äntligen har vi i förskolan en unik verksamhet som vi kan vara stolta över. Äntligen kan vi tillsammans utveckla något nytt som gynnar barns lärande. Äntligen ser jag glöden komma tillbaka i pedagogernas ögon och många uttrycker en vilja att vara med i skapandet av den mobila pedagogiken. Vi har bara sett starten! Solveig Sunnebo Mobil pedagogik nya äventyr varje dag Lotta Hellman (till höger) har erfarenhet från arbete inom förskolan. Studentlitteratur, 105 sidor Lotta Hellman & Solveig Sunnebo 269:- Verksam som dramapedagog, Best.nr journalist och författare. 2 3

3 fler nyheter Träna minnesstrategier Barn som har dåligt självförtroende och en negativ attityd till skolan, som har sämre resultat än genomsnittet i formella tester av receptivt språk och vars språkliga fel är spridda och oregelbundna och inte pekar ut några specifika språkliga svagheter kan lida av bristande korttidsminne. Anknytning i praktiken Tillämpningar av anknytningsteorin Anders Broberg m fl 489:- Natur & Kultur, 427 sidor Best.nr Bristande korttidsminne hos barn Ett träningsmaterial Joanne Rudland Argument, 134 sidor Best.nr :- Allt om den viktiga anknytningen Läs om hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Här beskrivs klinisk späd- och småbarnspsykologi, föräldraskap och familjeliv samt hur forskare och kliniker kan mäta anknytningstrygghet hos barn, ungdomar och vuxna. Det finns extramaterial på bokens hemsida. Anders Broberg är professor i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Pia Risholm Mothander är fil.dr, lektor i utvecklingspsykologi samt leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Pehr Granqvist är docent och forskarassistent i psykologi. Tord Ivarsson är docent i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare. I boken finns ett färdigt program med idéer för att utveckla barnets korttidsminne. Det är avsett för individuell träning men delar av materialet kan anpassas för grupper. Boken innehåller även arbetsblad (som får kopieras) samt barnvänliga protokoll och tabeller för att notera framstegen. Med kopieringsunderlag Ledarskap i mångkulturell miljö Boken handlar om gränsöverskridande och inkluderande ledarskap interkul turellt ledarskap med utgångspunkt i forskning om rektorers arbete i mångkulturella skolor. Konstruktionen av förebilder och betydelsen av ledarens personliga kvaliteter är ett centralt tema, som författaren belyser med exemplen Nelson Mandela och rektor Tage Nodemalm. Interkulturellt ledarskap Förändring i mångfald Pirjo Lahdenperä Studentlitteratur, 122 sidor Best.nr :- Grundläggande att behärska talraden Denna handledning bygger på helt nya forskningsrön om den grundläggande matematiska begreppsbildningen. De visar att färdigheten att behärska talraden är grundläggande för denna förmåga. Boken ger en presentation av tankarna samt praktiska exempel på hur man med hjälp av denna teori kan bedriva rolig och lärorik undervisning i förskola, förskoleklass och upp till år 3 i skolan. Så erövrar barnen matematiken En lärarguide för undervisningen i matematik i förskola, förskoleklass och de tidiga åren i skolan Bo Johansson & Michael Wirth Kunskapsföretaget, 128 sidor Best.nr :- Förståelse för skolinspektionerna Inspektion av skolor har under de senaste åren upplevt en renässans. Staten vill bland annat genom förstärkt inspektion försäkra sig om såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Läs om hur dessa inspektioner kan gå till på gräsrotsnivå, hur inspektörerna arbetar och tänker samt vilka bedömningar detta leder till. Boken innehåller också ett antal inspektörers berättelser. Skolinspektion för bättre skolor Mats Löwing & E Bergeå (red) Studentlitteratur, 240 sidor 339:- Best.nr Barns olika behov vid läsinlärning Utgångspunkten för denna handbok är att varje barn behöver få lära sig att läsa utifrån sina egna förutsättningar. Den ger en mångfald av metoder och strategier, för som läslärare behöver man ha tillgång till en gedigen verktygslåda. Författarna har mångårig lärarerfarenhet och har fördjupat sig i forskning kring områdena lärstilar och lässtilar. Lärstilar & läsning Så lär du barn att läsa utifrån deras styrkor och behov Ingrid Bolander & Lena Boström Brain Books, 224 sidor 339:- Best.nr Skapa trygghet med dramalek Konkreta tips på hur du kan använda dramalek som metod för att skapa en trygg och harmonisk grupp. Boken innehåller ca 90 övningar, många med förslag på varianter. Den är indelad i sex huvudkapitel, med rubriker som Lär känna din grupp, Stärka självkänslan och Motverka och förebygga mobbning. Du får också tips på hur du som ledare kan agera i olika situationer lika väl som exempel på fällor och vanliga misstag som är bra att undvika! Camilla Strömberg är utbildad dramapedagog och har stor erfarenhet av att arbeta med grupper från förskola och uppåt. Goda grupper med pedagogisk dramalek Camilla Strömberg 489:- Argument, 164 sidor Best.nr fler nyheter 4 5

4 barntillåtet på schemat: experiment Massera i förskolan Lär dig använda massage i det dagliga arbetet med barn. Bokens första del innehåller tankar om hur du kan komma igång, vad du bör tänka på och vikten av att låta barnen själva bestämma om de vill delta i massagen. Den andra delen innehåller nyskrivna och gamla kända sagor, sånger, lekar och ramsor med anvisningar hur man använder dessa till massage. Leken som berör Sagor, lekar, sånger och ramsor till massage Pauline Hegner Natur & Kultur Best.nr :- Lätta lektyg i mjukaste siden för fantasi och rörelse Dessa lätta och följsamma sidensjalar kan bli vackra kostymer, användas till danslek och rörelselek, bygga kojor och landskap med, och mycket mer. De består av hållbart råsiden från Kina, färgade i USA med färger dokumenterat fria från skadliga kemikalier och tungmetaller. Finns i två mönster: dels som regnbåge, dels som natthimmel med stjärnor. 275 x 92 cm. Berättelse och spel på samma gång Innehåller ljudboken Rävjakten med Helge Skoog, Johan Ulvesson och Henric Holmberg. Dessutom ingår följande spel: Musikverkstaden, maskerad, plocka prillans fjädrar, gödselspelet samt pinnspringet. För barn 3-6 år. Pettson o Findus, ljudbok och dataspel Gammafon, 1 CD Best.nr :- Vidga begreppet familj Denna illustrativa bilderbok handlar om alla former av familjebildningar och tar bland annat upp hur ett barn blir till, insemination, sex, adoption, konstgjord befruktning samt heterosexuella, homosexuella och ensamstående föräldrar. Från förskolan och uppåt. Familjeboken E Summanen & C Kåberg Vombat förlag Best.nr :- Leksiden Natthimmelsmönster med stjärnor. Best.nr Regnbågsmönster. Best.nr per styck 229:- Använd den kroppsliga intelligensen Together Fling är ett spel med lekfulla rörelseuppdrag där man som spelare är aktiv hela tiden. Kroppsrörelserna är varierande och syftar till att kombinera forskning kring hur kropp och hjärna samspelar. 100 kort med symboler, 2 pennor, ett block, dragband, taggboll, snurra, timglas och spelregler på åtta språk. För 2-6 deltagare eller lag, från 5 år, men då behövs hjälp av någon läskunnig. Together Fling Best.nr :- Mandala målarbok Dessa böcker innehåller 32 Mandalas, som kan målas av barn från fyra år enkla, sköna former på mycket tjockt papper. Sidorna kan tas ut ur målarboken, hängas upp eller ges i gåva. Förordet ger råd och tips till de vuxna hur barnet bäst ska använda ritboken. För barn från 4 år Best.nr :- För barn från 8 år Best.nr :- Danssagor Tio danssagor med olika teman för dig som arbetar med drama, dans, musik, rörelseträning eller gymnastik. För förskolan och de tidiga skolåren. CD med musik och lärarhandledning. Best.nr :- Coacha dig själv framåt Med spelkort som utmaning associerar du dig fram och svarar på ditt livs frågor. Med associationerna öppnas minnen i hjärnan och kreativiteten tränas upp. Det handlar om att träna upp förmågan att se situationer ur en annan synvinkel och hitta fler och nya lösningar. 16 metafor-kort, 16 attribut-kort, 16 plats-kort,16 roll-kort, utvecklingsträd, livshjul, minispel. Ditt livs spel Movement Best.nr :- Kan man redan tidigt intressera barn och göra dem nyfikna för att naturvetenskap och teknik, kommer många att gripa tag i dessa ämnen med glädje senare under åren. Här presenterar vi ett antal lockande böcker! Lös elektricitetens gåta Massor med spännande projekt och roliga idéer att göra! Upptäck varför blixtarna lyser upp himlen och hur döda växter och djur blir elektricitet. Lär dig hur ett batteri fungerar och ta reda på varför kompassnålen pekar åt norr och en hel massa annat. 36 sidor. Vem hade trott att en citron kan bli ett batteri och andra fakta om elektricitet Med roliga experiment och saker att göra Egmont Kärnan Best.nr :- Upptäck animationens under Låt professor Ein-O lära barnen mer om rörliga bilder och enkel animation med roliga experiment! Innehåll: filmhjul, handhagshalvor, bildhjul, spegel, spegelställning, snurrskiva, snöre, symmetrikort och instruktionshäfte. Från 7 år och uppåt. Rörliga bilder Lär dig om enkel animation Egmont Kärnan Best.nr :- Kemi och fysik på lätt och roligt vis Ett kopieringsunderlag med roliga experiment i kemi och fysik. Vissa experiment är lärarledda, andra klarar eleverna på egen hand. Vid varje uppgift finns en kommentar avsedd för läraren med faktaupp gifter och förslag till hur man utför experimentet. Från skolår 3 och uppåt. Experimentera i kemi och fysik Karin Hahlin-Ohlström & Anna Palmquist Serholt Best.nr :- Elever och naturvetenskap Forskningen har gett oss många och intressanta beskrivningar av elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Boken består av tre delar: system jorden, biologi samt fysik och kemi. En webbplats med fördjupande artiklar ingår också. Att förstå skolans naturvetenskap Björn Andersson Studentlitteratur, 392 sidor Best.nr :- Öppna kylskåp och skafferi Varje kapitel innehåller en fristående saga om draken Bertas upptåg samt ett lätt genomförligt experiment. Experimentera med jäst, deg, vatten, bubblor, mjölk, potatis, bikarbonat, salt Alla ingredienser går att handla i vanliga mataffärer. För barn 4-8 år. Bertas experimentbok Spännande kemisagor från draklabbet Anna Gunnarsson & Karin Södergren Plast- & Kemiföretagen Best.nr :- Med kopieringsunderlag Kul experiment att göra hemma /U Berger Skicka upp en rymdraket i luften, eller lyft en mugg med hjälp av en ballong! Den här boken beskriver med text och tydliga fotografier 50 roliga experiment där barnen får laborera med lufttryck, ytspänning och hur olika ämnen reagerar med varandra. Inga dyra hjälpmedel behövs, det mesta har ni säkert redan hemma. 110 sidor. Best.nr :- Teknik för förskolan /K Lagerholm Genom att undersöka luft, ljud, ljus och vatten med enkla medel kan barn få utlopp för sin spontana nyfikenhet. Experimenten passar för barn från tre år och uppåt. 112 sidor. Best.nr :- Pelle experimenterar Man behöver inte så avancerade saker för att göra roliga experiment. I de här böckerna visar Pelle hur man kan göra enkla experiment med vatten och apelsiner på förskolan. Två lättsamma och faktafyllda bilderböcker för de yngre barnen. Varje bok har 32 sidor. Pelles experiment med vatten Best.nr Pelles experiment med apelsiner Best.nr per bok 117:- Best.nr Paketpris för båda 199:- Berta-paket! Paket med Bertas experimentbok, drak-handdocka, spiralbunden storbok att hänga på väggen (med bilder från experimentboken så att barnen kan titta på bilderna medan pedagoger läser i boken) samt 26-sidig vuxenhandledning (med fakta om vad som händer under experimenten, förslag på ytterligare experiment m m). Best.nr :- 6 7

5 alltid aktuella alltid aktuella OBS 10-pack Aktivitetsboken - Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD 101 sätt att omvandla barns svårigheter till styrkor Lara Honos-Webb I den här praktiska handboken omvandlar hon budskapet i sin tidigare bok Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD till konkreta och engagerande aktiviteter. Med hjälp av 101 aktiviteter kan dessa barn (tillsammans med lärare och vuxna) utveckla sina styrkor och öka sin självkänsla. Best.nr :- Vad händer med Kalle Fredrik Hjelm En normal, lite jäktig morgon i en vanlig småbarnsfamilj. Pappa lämnar Kalle på förskolan. Vi måste prata med er om Kalle, säger förskoleläraren Författaren skriver kärleksfullt om sin son, som visade sig ha autism. Boken skildrar hela vägen från oro, ett svårt besked, ilskan, sorgen, försöken att blunda och att hitta lätta vägar ur situationen, till att så småningom kunna acceptera det. Best.nr :- Att lyckas trots koncentrationssvårigheter G Carlsson-Kendall & B-I Olsson Detta elevhäfte är ett viktigt komplement till boken Att se möjligheter i svårigheter. Det kan användas tillsammans med en lärare, förälder eller liknande som underlag för samtal om kamratrelationer, förändring etc. Elevhäftet är personligt och ger Komplettera med: Att se möjligheter i svårigheter Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter Britt-Inger Olsson & Kurt Olsson Best.nr :- varje barn utrymme att skriva i. 32 sidor, säljes endast i 10-pack. Best.nr :- Lärarens handbok handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder För både blivande och verksamma lärare finns här de dokument som är grundläggande för all verksamhet i förskola, grund- och gymnasieskola: samtliga skolformers läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer samt FN:s barnkonvention. Några av Sveriges främsta skolforskare och experter inom respektive område introducerar dokumenten och sätter in dem i historiska, nutida och framtida sammanhang. 232 sidor. Best.nr :- Läsförståelse i teori och praktik Ivar Bråten Boken diskuterar vad det egentligen innebär att förstå det man läser, bl a ur utvecklingspsykologiskt samt minoritetsspråkligt perspektiv. Den ger en bred introduktion till läsförståelse men också praktiska rikt linjer för dem som ska planlägga och genomföra undervisning i läsförståelse för elever i olika åldrar och med olika förutsättningar. 264 sidor. Best.nr :- Elfte steget vägen dit En metodbok för praktiskt jämställdhetsarbete i förskola/skola Charlotta John & Pamela von Sabljar Boken är uppbyggd på en konkret metod i tre steg men ger även en bakgrundsbild av läget i den svenska förskolan och skolan ur ett genusperspektiv. Den tar också upp vad det innebär att gå in i ett förändringsarbete och vad som underlättar en sådan process. Den innehåller rikligt med övningar och tips som man kan tillämpa i sina barngrupper. Boken är skriven av två genuspedagoger verksamma inom förskola och skola. Best.nr :- Solen, månen och den röda planeten En rikt illustrerad och mycket informativ färgaffisch i två delar om alla planeter ute i rymden. Mått 150 x 21 cm. Best.nr :- Åtgärdsprogram i praktiken Lisa Asp-Onsjö Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. Hur kan ett åtgärdsprogram bli ett reellt stöd i verksamheten i stället för ännu ett papper i en pärm? Hur kan skolans dokumentation utvecklas så att den utgör ett effektivt redskap för att främja de pedagogiska förutsättningarna? Hur kan åtgärdsprogrammen bli en naturlig del i arbetet med elever i behov av särskilt stöd? Den här boken utgår från sex autentiska fallbeskrivningar där skolan upprättat åtgärdsprogram för elever med olika typer av stödbehov. Best.nr :- En liten bok om dyslexi Martin Ingvar Den framstående hjärnforskaren Martin Ingvar har länge varit djupt engagerad i ämnet dyslexi. I den här boken tar han ett helhetsgrepp på prob lemet från hjärnans funktion till ett samhällsperspektiv. Han har även läst in boken på CDskiva som medföljer. 140 sidor. Best.nr :- Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder Monica Eriksson Monica Eriksson är socionom, med drygt tjugofem års erfarenhet av arbete med dessa barn. Hon ger många goda råd om vad man kan tänka på för att på bästa sätt stötta barnet i hans eller hennes utveckling. Man får också en tydlig bild av dessa barns villkor idag och hur man skulle kunna förändra deras situation till det bättre. Boken tar även upp hur t ex familjesituationen kan upplevas av syskon. Best.nr :- Läs mer om alla våra böcker på Skiljas barnen berättar Sophie Arnö Varje år är drygt barn med om att deras föräldrar separerar. Hur upplever barnen denna omvälvande händelse? Hör vad barnen själva säger om beskedet, känslorna, bråken, boendet och de nya familjerelationerna. 68 sidor. Best.nr :- Läsa och skriva fast man inte kan U Föhrer & E Magnusson Råd och anvisningar om hur man använder kompenserande hjälpmedel. Författarna visar med konkreta exempel på hur elever med läs- och skrivsvårigheter kan få möjligheter att utnyttja sin fulla kapacitet genom en integrering av elev, miljö och teknologi. Best.nr :- Etnisk maktordning i skola och samhälle Elisabeth Elmeroth Författaren visar hur den monokulturella normen skapas och upprätthålls i skola och samhälle. Boken ger också kunskap om och exempel på hur skolan kan skapa förutsättningar för interkulturell pedagogik. Elisabeth Elmeroth är lektor i pedagogik vid Högskolan i Kalmar. Best.nr :- En rolig samling Här finns uppropsidéer, exempel på experiment, skuggspel, ritsagor, handdockor och mycket annat. Många av idéerna går att använda sig av både ute och inne. Arbetsmaterialet består av 249 tydliga och fint illustrerade kort med lekar, sånger, sånglekar, fingerlekar, rim och ramsor. De är lätta att klippa ut och laminera. En CD-skiva med ett 20-tal av sångerna och sånglekarna från samlingskorten medföljer. Best.nr :- 8 9

6 alltid aktuella signerat Barn skapar bilder i förskolan En inblick i vad bildskapande har för betydelse för barnen själva när de lever sina liv i förskolans vardag. Boken bygger på en studie av barn mellan fyra och sex år på två förskolor. Best.nr :- Bubbelskratt Vem vill inte sätta tänder på mormor, plantera avocado på balkongen, gå på spännande skattjakt i grannens trädgård, tävla i barkbåts-race, ordna honolulu-kalas eller pyssla fram en egen brevlåda? Denna bok är fylld med inspiration och tips! 112 sidor. Best.nr :- Explosiva barn Boken beskriver ett arbetssätt som minskar det förödande negativa samspelet mellan det explosiva barnet och dess omgivning. 287 sidor. Best.nr :- Bygg med stavelser 1 Stavelsebygge skapar en bro mellan barnets fonologiska medvetenhet och barnets förmåga att avkoda skrift. Det lotsar barnet från att laborera med orden muntligt till att kunna läsa dem. Best.nr :- Kärlekens energi Genom fallbeskrivningar tydliggör Ingalill Roos hinder på vägen mot goda relationer, men hon ger också handfasta råd som hjälper oss att leva rikare och mer kärleksfulla liv. Best.nr :- Från glass till bajs Med hjälp av naturtrogna pop-up illustrationer förklaras kroppens tredimensionella funktioner, och bidrar på så sätt fysiskt till att ge barnen ökad förståelse för matsmältningsapparaten. Best.nr :- Barns tankar om vänskap En underbar liten presentbok där barn mellan 5 och 10 år berättar om hur det är att mista en vän, hur man kan ha djur som vänner och om man kan köpa en vän. Best.nr :- Rymdmemo Ett memory om rymden med kort med bilder på planeter, galaxer m m. Varje kort har text som förklarar vad bilden föreställer. Från 3 år, 60 spelkort. Best.nr :- Literacy i familj, förskola och skola Barn praktiserar skrift långt innan de har utsatts för någon formell undervisning. Men varken förskola eller skola har ännu riktigt värdesatt och utnyttjat dessa kunskaper. Best.nr :- Drama i klassen Boken innehåller en stor mängd olika dramaövningar. Här finns drama i bl a matematik, historia och vid mobbning. Vidare sinnesövningar, rollspel, avslappningsövningar, skuggspel, tioradingar m m. 182 sidor. Best.nr :- Bokklubben för pedagoger i Norden nr Redaktion: Lotte Mjöberg, Jenny Linander. Produktion och form: Darling Reklambyrå Kundtjänst: Studentlitteratur Box 141, Lund UR Stockholm Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sju gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 49 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (65 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring den 24 februari 2009 Grattis Charlotte! I nr 6/2008 utlyste vi en tävling tillsammans med vår nya samarbetspartner Junibacken i Stockholm. Priset bestod av ett gratis besök med föredrag för antingen en hel barngrupp eller en vuxengrupp på utställningen Elsa Beskows sagovärld. Detta med anledning av att bokklubben firar 15-årsjubileum. När juryn (bestående av Maria Reuterskiöld, kommunikationschef Junibacken, Johan Ohlson, kundansvarig Förskoleforum samt undertecknad) sammanträdde valdes Charlotte Tillenius på Nyponets förskola i Kvarnbo, Uppsala till vinnare. Förutom att hon svarat rätt på frågan vem som kommit med idén till Junibacken (det var Staffan Götestam) föll vi för hennes formulering om vad Elsa Beskow betytt för henne: Magiska, mästerliga bilder, en del moral men mycket medkänsla. Många mysiga stunder som liten flicka men också som mamma! Juryn menar att formuleringen är poetisk och väl genomarbetad och hoppas att hon kommer att skapa mysiga stunder också i förskolan! Hon har valt att bjuda sina kolleger till Junibacken. Lotte Mjöberg Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlems nummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/ avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Nya, sprudlande språklekar Lotta bor som bekant på Bråkmakargatan. Men var bor alla hantverkare? På Kåkmakargatan! Och var bor alla fiolbyggare? På Stråkmakargatan! Och var bor vapentillverkande indianer? På tomahawkmakargatan! Och var bor de människor, som tristar till till varon för oss andra? På Tråkmakargatan! Men var bor alla fantasifulla, rimmande, ramsande, diktande, ordlekande, skapande barn? På Språkmakargatan! (Ur Clas Rosvalls förord till boken Barnen på Språkmakargatan.) Barnen på Språkmakargatan Clas Rosvall Warne förlag Best.nr :- Mer av Clas Rosvall: ABC vad är D? Best.nr :- Räkna med språk Best.nr :- Språklek och ordglädje Best.nr :- Kroppens ABC Best.nr :- Fria fantasier Best.nr :- Ny bok av storsäljaren Clas Rosvall En förskola i världsklass? Få rätt impulser! Välkommen till Nordiska Impulser den 7-9 maj i Stockholm. Du bjuds på en blandning av teori och praktik, träffar kollegor från hela Norden och lyssnar till nya spännande rön från förskolans värld. Anmäl dig på Ett samarbete mellan: OBS! Reservera den 7-9 maj 2009 Pedagogisk Forum i Stockholm! 10 15

7 Svarskupong, svara senast den 27 januari Ja tack, jag vill beställa Goda grupper med pedagogisk dramalek. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Så erövrar barnen matematiken. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Barnen på Språkmakargatan. Best.nr Övriga beställningar Stockholm porto betalt P Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Printed by Davidsons Tryckeri AB, Sweden 2009 Nej tack. Jag önskar ej huvudboken Mobil pedagogik. Best.nr Avbeställ gärna på Om du endast vill ha huvudboken Mobil pedagogik behöver du inte fylla i kupongen de skickas automatiskt. Om du vill avbeställa huvudboken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 27 januari. Du kan också enkelt beställa och avbeställa på nu. Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning/av beställning på 08/ , eller ringa vår servicetelefon dygnet runt 08/ Svarskupongen ska skickas in senast den 27 januari. Beställningarna skickas ut den 3 februari. Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , mån-tors 9-11 och samt fre Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Varför är vänskap så viktigt? Vad är vänskap? Hur vårdar man sin vänskap? Och förbehållslös vänskap, finns den? Följ med på upptäcktsfärd i vänskapens djungel. Från vänskapens första skälvande möten, genom förälskelse och konflikter, till att vara vän till den som är i kris. Kända och okända personer intervjuas för koden till vänskap, vem har egentligen den? Vänskapskoden Bodil Sjöström Alfabeta, 160 sidor Best.nr :- I Marks kärleksfulla universum Mark Levengood skriver om en värld där kinesiska Elvisimitatörer skimrar i kapp med Danmarks drottning, där Körskoleläraren Som Gud Glömde samsas med Jesus i Orlando (som Gud helst skulle vilja glömma). Här möter du nya vårar som blommar i krematoriets park och grannens otäta hund som blir misstänkt för att vara en vandrande njure klädd i päls. Hjärtat får inga rynkor Mark Levengood Piratförlaget, 160 sidor Best.nr :-

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID Tanneförskolan Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Läromedel & Utbildning

Läromedel & Utbildning Läromedel & Utbildning Best nr. 201301 Pris: 450:- exkl. moms NYHET Ett paket med 10 korta läseböcker i A5 format med symbolstöd (Widgitsymboler) för att underlätta läsförståelsen. Böckerna handlar om

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet.

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Normer och värden MÅL 1 Barnen utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation. Detta sker bl a när barnen... 1) tröstar andra.

Läs mer

Ta vara på upptäckarglädjen!

Ta vara på upptäckarglädjen! Lärarhandledning Ta vara på upptäckarglädjen! När vi ser förväntansfulla barn som börjar en ny termin vill vi värna om och ta vara på den lust, nyfikenhet och upptäckarglädje som barnen har med sig. De

Läs mer

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Avd Mästerkatten Matematik På Mästerkatten arbetar vi mycket med matematik, naturvetenskap och teknik. Matematik kommer in i alla våra vardagssituationer.

Läs mer

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket!

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket! Ny intressant bok av Ylva Ellneby! [ Sid 5] Svara senast 29 januari Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2008 www.lekalaraleva.nu Hitta

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BOFINKENS FÖRSKOLA

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BOFINKENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BOFINKENS FÖRSKOLA 2012/2013 Bakgrund och syfte. I Diskrimineringslagen(2008:567) och Skollagen 14 kap. har förskolan fått ett uppdrag att alla barn ska känna sig trygga och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 3 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Den stora slummerboken Av Giovanna Zoboli Urax Orättvist! Av Åsa Mendel-Hartvig

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer