Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Föregående möte var ) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande justerare

2 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 2 Dagordning 1. Formalia Rapporter...5 Rapport: Arbetsledning ordförande Rapport: Bildbank och bildbankstävlingen...7 Rapport: Dialogforum om ungas fritid...8 Rapport: Distrikt Rapport: Ekonomi Rapport: Folkbildning december Rapport: Folkröresleforum...14 Rapport: Förbundsordförande...20 Rapport: Kansliet Rapport: LSU...27 Rapport: Marknadsföring...28 Rapport: Sverox...29 Rapport: Syftesutredningen Rapport: Möte med Evelina Lundqvist...31 Rapport: Möte med Hans Nilsson Beslut: Bidragssystem Beslut: Entledigande av förbundsstyrelseledamöter Beslut: till ordinarier förtroendevalda Beslut: Ratificering av antagna föreningar Beslut: Riksmöte Beslut: Samarbete med Kalmar Högskola...54 Rapport: Mötet med Vladan Zdravkovic Beslut: Stadgetolkning om valbarhet Beslut: Utbetalning av föreningsbidrag Beslut: Val av vice ordförande Diskussion: Nästa Slag Diskussion: Verksamhetsberättelse Diskussion: Verksamhetsplan Diskussion: Sveroks it-verksamhet Diskussion: Öka valdeltagande...75

3 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 3 1. Formalia Mötet öppnades. Röstlängden fastställdes. Mötet förklarades behörigt. Thomas Davidsson valdes till mötesordförande. Christer Pettersson valdes till mötessekreterare. Karl Lampinen valdes till justerare och rösträknare. Dagordningen justerades löpande. Handlingar i ärendet Dagordning.(sidan 2) Röstlängd. Adjungerade.

4 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 4 Röstlängd Närvarande ur förbundsstyrelsen var Jon Nilsson, förbundsordförande Thomas Davidsson, ledamot Elin Gullberg Bohlin, ledamot Karl Lampinen, ledamot Karolina Staël, ledamot Frånvarande ur förbundsstyrelsen var Fredrik Axelzon, ledamot Andreas Brodin, ledamot Fredrik Engström, ledamot Erik Hedberg, ledamot Loella Mårtensson, ledamot (avgick innan detta möte) Wille Raab, ledamot (avgick innan detta möte) Adjungerade Christer Chrisp Pettersson, kanslichef Lars Molle Johansson, utvecklingschef (punkt 1-12) Mårten Garner, ekonomiassistent (punkt 13-16) Markus Grönlund, drift (punkt 12)

5 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 5 2. Rapporter Mötet beslutade att lägga inkomna rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Rapport: Arbetsledning ordförande Rapport: Bildbank och bildbankstävlingen Rapport: Dialogforum om ungas fritid Rapport: Distrikt Rapport: Ekonomi Rapport: Folkbildning december 2003 Rapport: Folkröresleforum Rapport: Förbundsordförande Rapport: Kansliet Rapport: LSU Rapport: Marknadsföring Rapport: Sverox Rapport: Syftesutredningen 2003 Rapport: Möte med Evelina Lundqvist Rapport: Möte med Hans Nilsson Rapport: Mötet med Vladan Zdravkovic

6 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 6 Rapport: Arbetsledning ordförande av Fredrik Axelsson, Under denna period har jag fortsatt arbetsledningen av ordföranden Jon Nilsson. Kontakten har skett ca 4 gånger i veckan med hjälp av telefon och epost. Detta har gällt både planering och rapportering. Tyvärr har det inte varit tidsmässigt möjligt få till stånd ett personligt möte med Jon Nilsson, för att diskutera hans arbete. Planering Under nästa period kommer arbetsledningen fortsätta att bedrivas i enlighet med styrdokumentet för arbetsledning av ordförande. Jag och Jon Nilsson ska under december månad ha ett personligt möte för att diskutera arbetsledning.

7 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 7 Rapport: Bildbank och bildbankstävlingen av Karl Lampinen, ansvarig för Bildbanken och bildbankstävlingen, Vad har hänt? Bildbankens grundstruktur har skapats. Kända hobbyfotografer har lokaliserats. Personer i förbundsstyrelsens närmaste omgivning har anmodats skicka in bilder Bildbankstävlingens annons har utformats och kommer att publiceras i den nya redaktionens första nummer Vidare diskussion om samarbete med Lyran har förts mellan Karl Lampinen och Felix Bridell, bl.a. Kvalitetspriser eftersöks av Magnus Alm efter att alla kontaktade företag var kyligt inställda till förslaget. Vilka problem har tillstött? Som tidigare nämnts så var företagen kallsinniga här är några möjliga orsaker: Sverox inte är ett stort annonsmedium. Våra medlemmar inte är den mest attraktiva av marknader. Företagens marknadssatsningar sköts från centralkontoret, ofta utanför Sverige, och är planerade i månader i förväg. När företagen har sina annonskampanjer så har de i förväg kontrollerade medier, så de minskar risken att associeras med någonting dåligt. Hur ska arbetet fortsätta? Fotografer ska kontaktas och tillfrågas om delaktighet. Webbanksstruktur ska eftersökas. Sverok-engagerade ska tillfrågas om intresse av att delta.

8 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 8 Rapport: Dialogforum om ungas fritid av Jon Nilsson, Tillsammans med ca 15 andra företrädare för ungdomsorganisationer (bl.a. LSU, Unga Örnar, KFUK-KFUM m.fl.) deltog jag måndagen den 17 november på ett dialogforum med ett antal byråkrater från Ungdomsstyrelsen, Kommunförbundet och utbildningsförvaltningen (som ansvarar för ungdomsfrågor) samt ungdomsministern Lena Hallengren. Ämnet var ungas fritid. Upplägget var en blandning av gruppdiskussioner runt specifika frågeställningar, kortare omgångar av plenumdiskussioner och fikapauser med informella diskussioner. Allmänt kan man säga att Sverok är välkänt bland deltagarna på mötet, och att jag upplevde det som att folk lyssnade mer på mig/sverok än på de flesta andra organisationer. Likaså använde Lena Hallengren rollspel som ett av två exempel på ungas fritidsintressen idag, vilket är kul. I mycket gick det ut på att lyssna och komma med mindre inpass då och då. Jag förde fram Sveroks åsikter vid flera tillfällen. Bland annat om vikten av att stötta lokaler som drivs av och för unga (t.ex. våra föreningar spellokaler) och inte enbart kommunalt drivna lokaler, att det är viktigt att föreningar med (enbart) unga i styrelsen får bättre möjligheter och mindre problem än idag samt att kommunerna måste bli bättre på att stötta nya hobbyformer (läs spelhobbyn) och inte favorisera t.ex. idrottsrörelsen vid fördelning av bidrag och uthyrning av lokaler. En viktig fråga som diskuterades informellt (av mig och Kina från LSU) är att det nyligen kommit ett förslag om att ta ca 15 procent av statens pengar till ungdomsorganisationerna och fördela till samlingslokalorganisationer (ex. Folket hus). Idén om att stötta lokaler är inte helt fel, men att ta resurser från ungdomsorganisationerna är det. Tillsammans med LSU kommer vi lobby hårt i frågan, med start i form av ett utspel på folkrörelsekonferensen. Snappade också upp att det mellan ungdomspolitiska enheten och finansdepartementet nu förs diskussioner om att låsa pengarna från Svenska spel till ungdomsorganisationerna vid en viss nivå och sedan räkna upp dem med ett årligt index (typ inflationen). Den stora stridsfrågan verkar vara vid vilken nivå det ska låsas, finansdepartementet har föreslagit 2001 års nivå och ungdomspolitiska enheten 2003 års ger en betydligt högre nivå så vi får hoppas på den. Hade en längre diskussion med en man från kommunförbundet om möjligheten att nå ut med information och attitydpåverkan till kommunerna och han verkade positivt inställd till oss. Vi ska ha mer kontakt framöver.

9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 9 Rapport: Distrikt av Elin Gullberg-Bohlin, distriktsansvarig Allmänt I distrikten verkar läget vara lugnt. Jag har inte begärt in rapporter från alla distrikten den här gången utan istället gått ut med en förfrågan om åsikter inför arbetet med budget och verksamhetsplan för nästa år. Av distrikten är det bara Svealand som har en konkret sak till nästa år och det handlar om epostadresser och webbsupport. Jag har blivit lovad ett beslutsunderlag om detta från Tobias Nilsson. Det har ännu inte kommit så därför flaggar jag här för att jag kommer ta upp det på mötet. Nästa slag Efter halvslaget har Sverok Övre Norrland och Nedre Norrland anmält att dom vill gå ihop om att arrangera nästa slag. I samråd med dom har jag därför sagt ok till det samt att plats och tidpunkt har bestämts. Slaget kommer ske helgen den januari i Örnsköldsvik. Temat är inte spikat ännu och därför flaggar jag även för en diskussion om detta på mötet. Lina Berglund från Övre Norrland har lovat att skicka in förslag på tema och frågeställningar innan mötet så att förbundsstyrelsen kan få tycka till.

10 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 10 Rapport: Ekonomi av Andreas Brodin, förbundsstyrelsen, Nu är det jul igen, nu är det jul igen För julen varar ända fram till påska. Men det var inte sant, nej det var inte sant För däremellan kommer bokslut. Vi börjar närma oss slutet på året och om inte december innehåller några riktigt obehagliga överraskningar så kan man nog skönja ungefär var vi kommer att hamn resultatmässigt. INTÄKTER Budget Peiodisering Bidrag , ,00 Räntor , ,63 Övriga intäkter 0, ,00 KOSTNADER Föreningsbidrag Grundbidrag , , ,33 Arrangörssamverkan 0,00 0,00 0,00 Utskicksbidrag 0,00 0,00 0,00 Styrelse Arvodering , , ,33 Möten & Övrigt , ,33 Möten ,54 Utbildning 8 704,00 Förvaltning ,50 Övrigt ,45 Datorverktyg ,00 0, ,67 Förvaltning Databasutveckling , , ,33 Hemsidesredaktion , , ,00 Administration , , ,33 kanslihyra ,33 Kontorsmaskiner ,00 0, ,67 Personal , , ,33 Drift , , ,00 Ekonomi , , ,33 Övrigt 0, ,22 0,00 Riksmötet Allmänt , , ,33 Valberedningen , , ,33 Lotteri , , ,00

11 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 11 Organisationsutveckling Folkbildning , , ,67 Slag , , ,00 Ekonomisk grundgaranti , , ,67 Arbetsgrupper 0,00 0,00 Projektfinansiering , , ,00 Samarbeten , , ,33 Distrikt 0, ,10 0,00 Op. Frispel 0,00 212,00 0,00 Arvoderingar* 0, ,00 0,00 Övrigt 0,00 40,00 0,00 Marknadsföring Marknadsföring , , ,67 Arvoderingar ,00 0,00 NSV , , ,67 Övrigt 0, ,50 0,00 Sverox , , ,33 Summa utgifter , , ,67 RESULTAT , , ,00 En överraskning som dock inte alls är obehaglig men som kommer under december är beslut från ungdomsstyrelsen kring hur mycket bidrag vi ska få för Det är första gången som man använder sig av det nya systemet som inte baserar sig på verksamhet och det gör det svårare att beräkna hur mycket vi tror att vi ska få men gissningarna hamnar kring 9 miljoner. Kommande budgetarbetet På kommande två möten kommer vi att diskutera budgeten och vi kommer att utgå från den budget som låg förra året och modifiera den efter vilka förändrade kostnader, intäkter och behov som förbundet har (på akademiska kallas detta för inkrementalism, känner ni er osäkra på varför budgeten ser ut som den gör så kan ni alltid dra till med det ordet).

12 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 12 Rapport: Folkbildning december 2003 av Thomas Davidsson, Arbetet med folkbildning har klivit in i en ny fas, mot att på sikt grunda ett eget studieförbund. Det första steget är tänkt att utgöras av ett projekt, där vi prövar våra idéer utan att riskera för mycket pengar, dessutom i dialog med intressanta parter i folkbildningsfältet. Möten Vi har fortsatt arbeta i folkbildningsgruppen, bestående av Hanna Jonsson (Hanna), Lars Molle Johansson (Molle), Björn Flintberg (Björn), Jon Nilsson (Jon) samt Thomas Davidsson (Thomas), och har lagt upp arbetsplanen för hösten. Vi kommer att träffas ytterligare en gång under hösten. Planering Vi har nu dragit konturerna till projektplanen. Marknadsföringsplanen finns i grov form och vi har lagt ut arbete med projektlogga, grafisk profil och en enkel hemsida. Folkbildningsspelet Vi vill pröva att använda oss av vår bildande kunskap och göra ett spel kring projektet, för att lära sig vad vi vill och hur det går till med folkbildning på ett roligt sätt. Actions Fram till årsskiftet Ta fram projektplan Ta fram hemsida Grafisk profil Ta fram presentationsmaterial Marknadsföringsmöte med reklambyrå Under mötet i mitten av december Producera möteshandlingar till riksmötet Att göra innan jul Rekrytering av förbund Planering av lobbyarbete Slutföra demon och anpassa grafiken till den grafiska profilen. Jag har inte lyckats få kontakt med Wille än, vilket är nödvändigt för överlämning av information kring systemet. Mitten av januari Jakt på finansiering inleds Motion skrivs och handlingar skickas till årsmötet.

13 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 13 Mars Riksmöte och vi marknadsför folkbildningen med ett kortspel!

14 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 14 Rapport: Folkröresleforum Stockholm av Jon Nilsson, Deltagare Jon Nilsson (Jon) Karolina Staël (Karolina) Hanna Johnsson (Hanna) Fredrik Engström (Fredrik) Andreas Brodin (Andreas) Bakgrund Nästa år kommer regeringen att lägga en ny proposition om folkrörelsepolitiken och har därför under det gångna året arrangerat tre stycken mindre konferenser Folkrörelseforum riktade sig till alla inom ideell sektor, inte bara ungdomsorganisationer. Sveroks deltagande Precis som alla andra organisationer var Sverok där för att mingla, knyta kontakter, lära sig saker och försöka påverka. Jon och Andreas var där båda dagarna medan Karolina och Hanna endast deltog på fredag och Fredrik endast deltog på lördagen. Vi delade upp oss så att vi skulle täcka in så många seminarier och workshops som möjligt och återsamlades för att diskutera Sveroks ståndpunkter i pauserna. Frukostmöte & Seminarium Allmänna samlingslokaler demokrati, kultur, utveckling Hanna deltog på det av LSU arrangerade frukostmötet som Sveroks representant. Det som togs upp på mötet var i första hand presentationen av Rapport om allmänna samlingslokaler som skulle hållas som ett av seminarierna. Då ryktet gått om att viss finansiering för en del av åtgärderna skulle plockas från ungdomsorganisationerna gicks det hela igenom och vi diskuterade argument för och emot. De flesta var överens om att tanken att öppna upp de allmänna samlingslokalerna för fler ungdomar var god men emot att pengarna skall tas från våra bidrag. Under själva seminariet gick Kjell Nordström, som ansvarat för utredningen, dock inte in på finansieringsbiten över huvud taget. De organisationer som fanns representerade var alla överens om att frågan är intressant att fortsätta bevaka. LSU kommer att kalla till någon form av uppföljningsmöte efter att rapporten släppts vid årsskiftet. Efter detta kommer en mer detaljerad strategi för agerande att tas fram i samråd med intresserade organisationer. För mer information om vilka som var på mötet och vad vi tog upp, hör gärna av er till Hanna.

15 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 15 Inledning Fredagen inleddes med att Mona Sahlin höll ett tal kring folkrörelsen och regeringens bild av dess uppdrag, möjligheter och svårigheter. Därefter tog Scenkraft över, två skådespelerskor och gjorde en del dialoger och sketcher om olika samhällsproblem och folkrörelsen. Aningen ojämn kvalité men flera av sketcherna var mycket underhållande. Pass 1 - Lika deltagande i folkbildning Deltagande för Sverok var Jon, Karolina och Hanna. Seminariet (rubricerat som en workshop, men fick karaktären av ett seminarium, med inslag av diskussioner i mindre grupper) arrangerades av den utrednings som Lena Hallengren tillsatte i somras för att se över hur folkbildningen bättre kan nå de grupper som idag inte nås. Den ska presenteras i vår (mars), i samband med att den stora, med fem års mellanrum återkommande, översynen av folkbildningen i stort. Då kommer det även att läggas en proposition om framtidens folkbildning, så det är en extremt viktigt milstolpe för oss. Vi måste se till att få mer våra åsikter i utredningarna, och påverka innehållet i propositionen. Allmänt kan man säga att det var en tämligen klar skiljelinje under diskussionerna mellan de som är inne i systemet (representanterna för folkbildningsrådet, folkbildningsförbundet, studieförbunden, en kvinna från utbildningsdepartementet) och de som står utanför (Sverok, flera representanter från amatörkulturens organisationer, ungdomsstyrelsens representant, forskare etc.). Överlag kan man säga att de allra flesta som deltog var positivt inställda på förbättringar, men när det väl kom till kritan runt hur verkligheten ser ut idag var uppfattningarna mycket skilda. Sett ur det perspektivet finns det definitivt utmärkta förutsättningar för vårt folkbildningsprojekt och våra tankar. Framförallt är det nog bra att vi har kopplat löst innehållet från formen i det första steget, då dessa frågor är tillräckligt kontroversiella i sig. Vi kommer nog att tjäna mycket på att diskutera vidare med så många som möjligt för att tydligt visa på det behov vi ser och vad vi vill göra åt det. I både de mindre grupperna och i de större grupperna kom Sveroks åsikter fram bra vid flera tillfällen. Jon och Hanna fick chansen att lyfta fram sina respektive gruppers åsikter och sammanfatta de interna diskussionerna och tog chansen att sätta Sverok-prägel på dem. I den grupp som Jon deltog i deltog även bl.a. Lars Faragó (förbundssekreterare i Amatörkulturens riksförbund, där bl.a. ATR är medlemmar) som i stort sett delade vår syn på folkbildningens förnyelse, behovet av att koppla det mer till föreningslivet inom respektive kulturyttring/fritidsintresse. Han och de organisationer han företräder kan bli en mycket värdefull allierade i arbetet med att reformera folkbildningen. Anna Wennerstrand, som leder den aktuella utredningen om nya grupper och folkbildningen, verkade förhållandevis positiv till våra idéer, även om det är svårt att bedöm på så kort tid. Hon behöver kontaktas, för att vi ska ge vår syn på frågan och få en chans att få återkoppling av henne. Den största behållningen från seminariet kom av den underbara blandningen av organisationer och företrädare för dessa. Samtalen i de blandade grupperna gav mycket då förutsättningarna var mycket olika. Att se vilka likheter och skillnader som fanns mellan exempelvis PRO och Sverok var mycket givande.

16 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 16 Samtalsledarna var från Utredningen om deltagande i folkbildningen, Nina Wadensjö och Anna Wennerstrand. De var mycket intresserade av Sverok och vårt arbete runt folkbildning. Dels från vad de hört tidigare om oss och dels efter vad de hörde under diskussionerna. Vi bestämde att ordna ett möte så snart som möjligt och de kommer eventuellt även att kunna hjälpa till med finansierings tips för projektet. Övriga personer som var på seminariet och som vi fick bra kontakt med var bland annat från utbildningsdepartementet, folkbildningsförbundet samt ett par andra organisationer med liknande problem och tankar som vi; bland andra Riksförbundet för amatörkultur och Attac. Pass 1 Deltagande i Europa Andreas närvarade på det seminarium som behandlade folkrörelser som är aktiva i EU och den hölls av Sören Lekberg (s) som var riksdagens representant i framtidskonventet. Passet var ganska intetsägande och handlade mer om framtidskonventets förslag till ny konstitution för Europeiska unionen än folkrörelser. Det fanns inget som helst värde för Sverok att hämta ur detta seminarium. Pass 2 - folkbildningen och föreningslivet Från Sverok deltog Jon I grunden var deltagarna samma här som på föregående seminarium på samma tema, dock något fler och eventuellt också av något tyngre kaliber i respektive organisation. Diskussionen inleddes med anförande av diskussionsledarna samt en representant för studieförbundet Census. Detta fördes sedan vidare i mindre grupper, uppbrutet av kortare rundor i plenum. Generellt gällde samma skiljelinje mellan företrädare för folkbildningsetablissemanget och de utanför som i tidigare diskussioner. I gruppen där Jon deltog fanns höga företrädare för ABF samt Sensus, och Studiefrämjandets ansvarige för Sverok-frågor. Fokuset där hamnade fort på finansieringen av folkbildningen, där alla var överens om att det var svårt att ta in nya grupper/föreningar/organisationer eftersom det då konkurrerande med gamla om den statliga finansieringen. Sensus var dock betydligt starkare i sina åsikter är än ABF, vilket inte är så konstigt då ABF minskar och därför har anledning att hålla nere hastigheten i finansieringssystemets förändring, medan Sensus ökar (bl.a. genom att de samarbetar med de muslimska organisationerna). Pass 2 Stjälper eller hjälper Internet föreningslivet? Andreas närvarande för Sveroks räkning. Seminariet handlade om hur olika folkrörelser (Attac, RFSL samt Rädda Barnen) använder Internet och framför allt sin hemsida för att främja sin organisation. Intressanta uppslag när man jämförde de tre organisationernas syn på olika frågor men i grunden kom de fram till samma sak; en hemsida är oerhört dyr men lönar sig i längden. Något som Sverok lyckligtvis inte kan skriva under på. Inga nyheter för vår organisation. Pass 3 Nya rörelser kräver nya former Deltagande från Sverok var Jon som även satt med i panelen och spred det Sverokianska evangeliet för världen.

17 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 17 Pass 3 Ideella föreningars rättsliga villkor Andreas var med och satt i panelen under denna diskussion. Han förde fram ungdomsorganisationernas problem med att underåriga inte är myndiga och får rättshandla fullt ut d.v.s. starta en förening i explicit juridisk mening samt att det är förvirrande med bristande regelverk för unga eftersom det gör det svårare att starta en förening utan klara regler för hur man gör. De andra paneldeltagarna var Carl Hemström (professor i juridik på Uppsala universitet) som talade allmänt om ideella föreningar, Björn Lundqvist från riksidrottsförbundet som talade om hur självständigt ett distrikt är från sitt moderförbund (han var positiv till att komma och hålla föredrag på något slag) samt en representant från handkapprörelsen som tog upp problematiken med att tvinga ideella föreningar att redovisa moms. Sveroks situation möttes av stor förvåning från både publik och resterande panel och man menade att från Föreningssparbankens sida gjort hel fel tolkning då man anser att en förening inte kan öppna ett föreningskonto om det skulle finnas en omyndig i styrelsen. Man menade att det inte alls fanns stöd för en sådan tolkning kring ideella föreningar, bara för ekonomiska föreningar men att det inte är möjligt att tillämpa en analogi eftersom de skiljer sig mycket åt. Dag 2 Inledning Dagen inleddes av Lena Hallengren (ungdomsminister) som talade om det ideella engagemanget i stort och även använde Sverok som gått exempel på livskraftiga och verksamma ungdomsförbund. Scenkraft genomförde även olika scener för att illustrerar hur fel det kan gå i föreningslivet och det var upplyftande att kunna konstatera att nästan inget av de som de tog upp stämmer in på Sverok (vare det rörde sig om tjänstemanna styre, overksam styrelse, sjunkande medlemssiffror etc.). Pass 4 Allmänna samlingslokaler demokrati, kultur och utveckling Arrangör: Utredare Kjell Nordström (socialdemokratisk riksdagsman, medlem i finansutskottet), utredningens sekreterare Berndt Lindholm Från Sverok deltog Jon, Karolina och Hanna. Seminariet behandlade allmänna samlingslokaler, det vill säga folkets hus/parker, och bygdegårdar, och det statliga stödet till dem. Utredaren Kjell Nordström presenterade resultatet av sin utredning om det statliga stödet till denna företeelse, däribland ett förslag på förändrat stöd till de föreningar som driver dessa lokaler, och delvis ändrade riktlinjer för deras verksamhet. Ur Sveroks synvinkel var det två intressanta aspekter av frågan. Det ena här hur dessa lokaler ska kunna reformeras för att öppnas upp er för våra föreningar och spelhobbyn i stort. Det andra var hur det ökade stödet som utredningen föreslog skulle finansieras. Via läckor vet vi att det är sannolikt att han kommer vilja ta ett antal miljoner från stödet till ungdomsorganisationerna (det vill säga i förläningen Sverok) och stötta samlingslokalerna med. Att ge extra stöd till dem är inte fel i sig, snarare tvärtom, men att ta pengarna från ungdomsorganisationerna är väldigt dåligt för Sverok, och sannolikt även för samhället i stort då det verkar i motsatt riktning mot vad staten vill uppnå med stödet till samlingslokalerna.

18 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 18 Utredaren undvek dock alla diskussioner om finansieringen genom att hänvisa till att den delen inte är klar, utan skulle presenteras om 25 dagar för ansvarig minister (Mona Sahlin). LSU lobbar hårt i denna fråga och även Sverok bör delta i detta arbete framöver. Pass 4 Bidragen till folkrörelserna, konsekvenser för organisationerna och samhället. Det hela var en paneldebatt på scenen i aulan med deltagare från SIDA, Socialstyrelsen, Unga allergiker, Hela Människan, Rädda Barnen och Ungdomsstyrelsen. Andreas deltog som publik. Det talades en del ganska allmänt om bidrag och huruvida man anpassar bidragen efter organisationen eller vice versa men diskussionerna var tämligen generella och det var mycket gammal skåpmat. Det som var intressant var US som pratade om tre problem som de såg hos sina bidragstagare (t.ex. Sverok). Bidrag kan vara konserverande och hindra organisationen från att utvecklas pga. rädsla för att förlora sina bidrag Avgränsning av vem som kan få stöd leder till att inte alla kan få det eftersom de inte är självständiga från eventuella moderorganisationer (stödet från US till ungdomsorganisationer är ett demokratistöd). På lokal nivå säger kommunerna till nya föreningar att de endast kan få stöd om redan tillhör en organisation som uppbär bidrag från US, något som US själv menar inte alls stämmer och är något som kommunerna själva hittat på utan egentlig grund. Detta hindrar nya former av föreningar att växa fram. Andreas Bakken från Unga Allergiker som även sitter i LSU:s styrelse talade även om den s.k. projektfällan som många organisationer riskerar att fastna i. Lunch Pass 5 Mötesplatser; grunden för demokratin Närvarande från Sverok var Jon. Detta seminarium var en fortsättning på det föregående om samlingslokaler. Diskussioner fördes dels i mindre grupper och även i plenum. Många frågeställningar och ämnen berördes kortfattat, vilket tillsammans med att deltagarna hade olika bilder av vad de ville diskutera ledde till att det hela lade sig på en ganska ointressant nivå. Sverok kom upp flera gånger, och Jon fick möjligheten att föra fram olika ståndpunkter. Bland annat att unga måste få större tillgång till lokalerna, att de därför måste kunna hyras ut mer flexibelt och att öppenheten för ny verksamhet måste ökas. Sverok/spelhobbyn användes också flera gånger som exempel i diskussionen, av deltagare och samtalsledare. Pass 5 Ungas organisering pågår Andreas besökte denna workshop där ungdomsstyrelsen presenterade en del information om sig själva, om ungdomsorganisationer och om att den mörka bild som den senaste SCB-rapporten kring föreningslivet målar upp inte nödvändigtvis stämmer in på ungdomsorganisationerna. Återigen dök Sverok upp som exempel utan att de visste att jag representerade Sverok.

19 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 19 LSU presenterade sig därefter och man pratade en del om hur vi såg på framtiden vad gällde problem och möjligheter. Vi pratade i grupper och Andreas hamnade i samma grupp som en statssekreterare från utbildningsdepartementet, Birgitta Dahl (s), en kvinna från Bygdegårdsförbundet och två kvinnor som var på väg att starta ett kvinnonätverk. Inget nytt för Sverok men Andreas förde fram Sveroks synpunkter och idéer och fick en del feedback. Avslutningen Det var en ganska tam avslutning med en paneldebatt som i hög grad innebar att olika företrädare från publiken bad om ordet och sedan berättade för alla vilken inställning just deras organisation hade i en viss fråga och själva huvudtemat Folkrörelsernas roll i samhället i framtiden kom fullständigt bort. Därefter så tackade en av organisatörerna för sig och så lommade alla hem åt sitt håll (då hade redan hälften av deltagarna lämnat För er som vill kolla på hur det såg ut så finns vissa delar som Web-TV på denna länk: Avslutningsvis kan man säga att Sverok syntes i två olika paneler, förde fram sina åsikter kring en rad viktiga frågor som folkbildning, bidrag, samlingslokaler etc. Sverok är välkända och respekterade bland andra organisationer och kan med rätt strategi ha stor påverkan. Kort sagt; Sverok vann folkrörelseforum.

20 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 20 Rapport: Förbundsordförande av Jon Nilsson, Som i den senaste rapporten har jag inte tagit med mer rutinmässiga arbetsuppgifter (som allmän kontakt med styrelsen, kansliet och föreningarna etc.) i rapporten. De står dock för en stor del av en genomsnittlig veckas arbete. Styrelsen Arbetet har i stort flutit på som under tidigare perioder, och kontakten med styrelsen har underlättats mycket av att jag i slutet av perioden återigen fick tillgång till internet hemifrån. Har agerat stöd och bollblank till Karolina i samband med utvecklingssamtal och andra kanslifrågor. Hanterat många frågor i samband med avhoppen från styrelsen. Det har handlat om att lämna över ansvaret till andra, i styrelsen och utanför. Bland annat har Lina Berglund numera ansvar för verksamhetsgrupp airsoft, Karl Lampinen har ansvaret för marknadsföring tillsvidare, Petra Malmgren har tagit på sig rollen som sammanställare av möteshandlingarna till riksmötet. Har själv tills vidare tagit ansvaret för spelveckan samt riksmötet. Angående det sistnämnda diskuterar jag med bland annat Mikael Enmalm om att ta över olika delar av detta uppdrag. Sett till att protokoll från de två senaste samt artikel med bilder från det senaste mötet publicerats på hemsidan. Aktivt deltagit i folkbildningsarbetet. Bland annat på ett arbetsmöte i Göteborg, samt löpande kontakter med Thomas Davidsson och de andra i arbetsgruppen. Representera förbundet Deltagit på folkrörelsekonferensen. Se separat rapport. Hållit i en föreläsning om Sverok och (roll-)spelande för en del av lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Mycket uppskattat, kan eventuellt leda till fler liknande förfrågningar i framtiden. Deltagit på dialogforum om ungas fritid på utbildningsdepartementet. Se separat rapport. Med Fredrik Engström skrivit pressmeddelande (om medlemsökningen) samt sammanställt en ny och uppdaterad kontaktlista över intressanta (nyhets-)medier. Viss löpande distriktskontakt. Kontakt med justitiedepartementet inför Sveroks deltagande vid arbetsmöte om utredningen rörande stödet till allmänna samlingslokaler. Tillsammans med Karolina Staël skrivit nyhetsbrev till de distriktsaktiva. Även tagit fram ett antal nyhetsnotiser till hemsidan. Deltagit på sista dagen av LSU:s representantskap som uppbackning till Karl Lampinen och Andreas Brodin. Visions-, strategi- och förändringsarbete Lagt upp processen efter vilket styrelsen ska arbeta inför riksmötet.

21 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 21 Tagit fram förslag på verksamhetsplan Bistått Brodin i arbetet med att förbereda budgeteringen. Diverse möten (bl.a. med Emma Wislander) och allmänna efterforskningar angående jämlikhetsfrågor och förbundet. Med jämlikhet menas här inte enbart könsrelaterade frågor utan även sådana som handlar om etnisk och kulturell bakgrund etc. Syftet har (förenklat) varit att ta reda på om detta är ett område som Sverok behöver fokusera mer på i framtiden. Övrigt (projekt samt stödjande) Databasutvecklingen har nu i princip initierats enligt beslutet som fattades på förra mötet. Tyvärr har dock inte Krisstoffer Kriss Andsten kunnat träffa Christer Pettersson och Michael Bjurshagen än, vilket dock kommer ske inom kort. Med Molle lagt upp det fortsatta arbetet med att driva skolprojektet. Tanken är att initiera det under våren 2004, tillsammans med bl.a. Carl Heath. Inlett en utvärdering och översyn av Lars Johanssons projektledartjänst. Två möten, ett i Linköping och ett i Göteborg (på det sista var Björn Flintberg och Karolina Staël med). En rapport om detta samt ett förslag på upplägg av tjänsten för kommande år kommer förhoppningsvis finnas klart i januari. Planering Denna planering är kortfattad, en mer utförlig löpande planering kommer tas fram i samråd med arbetsledningen. Allmänt kommer mycket tid gå åt för att förbereda riskmötet. Både praktiska detaljer, arbete med motioner, verksamhetsplan, samordning av verksamhetsberättelse etc. Möte med Kristian Berg angående framtida samarbete med Historiska Museet Kontakt med Ungdomsministern angående framtida möten samt invigning av riksmötet Delta i initierandet av skolprojektet tillsammans med Lars Johansson och Carl Heath Delta i möten och på andra sätt lobba mot förslaget att ta pengar från ungdomsorganisationerna och ge till allmänna samlingslokaler. Stötta folkbildningsgruppen i mån av behov, delta på minst ett av deras möten. Deltaga på slaget i januari. Förbereda januarimötet. Beroende på styrelsens beslut angående omfördelning av ansvarsområden kommer jag att behöva hantera hela eller delar av de avhoppade ledamöternas område. Detta riskerar att bli en mycket tung uppgift. Kommer att ha semester i ca en vecka mellan jul och nyår.

22 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 22 Rapport: Kansliet av Christer Chrisp Pettersson, kanslichef, Detta är en allmän rapport från kansliet som behandlar den senaste tiden och den närmaste framtiden. Föreningar Antagningar hade kansliet antagit 451 föreningar under hade vi antagit 451 föreningar under hade vi antagit 296 föreningar under Antagningssvårigheter Fortfarande är stadgeproblem huvudproblemet med att en förening inte kan antas till Sverok. En lösning skulle vara att skriva en kort redogörelse om varför exempelstadgarna ser ut som de gör och tydligare trycka på vikten av att föreningen måste vara öppen för alla, obegränsad demokrati och ha spel i syftet. Styrdokumentet för antagningar är ännu inte omskrivet till en lättare form för att läggas upp på hemsidan. Jag vet inte om kansliet i dagsläget har tid att göra det, men det finns säkert frivilliga som gärna gör det. Föreningsbidrag Bidragsutbetalningar Efter senaste mötets beslut att hålla in bidragen har några föreningar hört av sig och varit oroliga för att inte få sina bidrag snarast. Jon Nilsson, Andreas Brodin och Erik Hedberg har fått ta ställning till dessa ett och ett och beslutat att kansliet ska betala ut bidragen till alla dessa. Vi har fått besked att det nog ska gå att få ett förskott ur våra bidrag från Svenska Spel så att vi kan göra en avslutande bidragsutbetalning innan jul till alla föreningar som vi är redo att betala ut till. Totalt finns det för tillfället cirka kr i ännu ej utbetalda bidrag. Som det stod redan i förra rapporten införde styrelsen i år en ny rapport som heter årsmötesrapport. Meningen är att en förening blir bidragsberättigad till och med den tidpunkt de nästa gång förväntades ha rapporterat sitt nästa årsmöte. I vår databas markerar vi när en årsmötesrapport inkommit och vilket datum de hade årsmöte, men det kan ha missats någon gång, speciellt för de tidigare rapporterna. Årsmöten som föreningarna meddelat på någon annan rapport är inte alls registrerade. Hur detta ska behandlas behöver styrelsen eller föreningsansvarig ta ställning till. En nyhet från och med nästa bidragutbetalning är att de föreningar där kontaktpersonen har en epostadress kommer att få utbetalningen meddelad per epost. Tanken är att det på framtida blanketter ska kunna finnas en speciell epostadress för bidrag dit registreringar av ansökningar, kontroller och utbetalningar kommer att meddelas. Bidragskontroller För närvarande, den 30 november, finns det 34 föreningar på kontroll för Vi har inlett kontroller på 157 föreningar. För 2002 är det bara 4 föreningar som är kvar på kontroll. Betydligt

23 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 23 fler föreningar är egentligen granskade, genom att vi fått in de underlag vi använder vid kontroller redan när bidragsansökningarna kom in. Det innebär att vi granskat 1115 verksamhetsbidrag för 2003 och 1305 verksamhetsbidrag för Kontohantering Kontohanteringen är som vanligt ett problem. Det finns många föreningar som inte har konto och därmed inte kan få bidrag från Sverok. Det finns en tillfällig instruktion som ger möjliga lösningar på problemet för föreningar som har svårt att få konto, exempelvis för att de inte har någon myndig firmatecknare. Vi har under en ganska lång tid haft planen att göra ett speciellt utskick till föreningarna om detta, men ännu har det inte blivit prioriterat och än mindre prioriterat blev det då bidragsbudgeten överskreds. Kontohanteringen behöver utredas ytterligare. Vi att ta kontakt med flera banker för att bygga en rutin som kan fungera för alla föreningar som vill. En lovande modell verkar vara att Sverok äger massor av konton och att vi ger uttagsrätt på dessa till någon eller några personer i föreningen som ska ha det. Då kommer vi ifrån problemet med att omyndiga inte kan starta konton. För tillfället finns 531 föreningar som inte har ett godkänt konto. Dessa har tillsammans drygt kr i bidrag för 2002 och 2003 att vänta sig då de lyckats. Statsbidrag Statsbidrag 2004 Ungdomsstyrelsen har lovat att förmedla information om vilka siffror som de andra förbunden söker för så snart som de kan. Vi har också bett om att få veta totalsummor för hur mycket som kommer att fördelas av pengarna som Ungdomsstyrelsen får ur statsbudgeten respektive av överskottet från Svenska Spel. Fortfarande är prognoserna att 2004 års bidrag kommer att vara mellan 8 och 15 miljoner, men inte ens det är helt säkert. Det enda vi med säkerhet vet är att vi inte kan få mindre bidrag än vi fick för Statsbidrag 2005 Statsbidraget för 2005 bygger på underlag från föreningar för För tillfället har föreningar rapporterat verksamhet och minst fem medlemmar. Det finns 783 föreningar som inte rapporterat. Totalt har föreningar rapporterat medlemmar varav i åldern 7-25 år. Förra året vid samma tid hade 877 föreningar rapporterat verksamhet och föreningar rapporterat medlemmar varav i åldern 7-25 år. Det är alltså fortfarande färre föreningar som rapporterat i år än förra året, men de har fortfarande rapporterat mer än förra årets föreningar. Svenska Spel Allt tyder på att pengarna från Svenska Spel kommer att fördelar ur hela överskottet och inte enbart från Jack Vegas-automaterna. Det diskuteras att värdesäkra nivån Ungdomsstyrelsen får att fördela genom att låsa den vid ett visst års överskott och sedan indexreglera det. För tillfället verkar det som det kommer att endera bli 2001 års överskott som var strax under 86 miljoner, men det talas även om 2003 års överskott som lär vara högre än de 143 miljoner som Ungdomsstyrelsen har fått att fördela från överskottet 2002.

24 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 24 Ekonomiarbetet Vi ligger fortfarande bra i fas med ekonomiarbetet. Allt inkommet som attesterats är skickat för betalning. Redovisningen är så gott som avstämd. Fordringsarbetet går nu in i nästa fas, där vi ska arbeta för att meddela styrelsens beslut från mötet i oktober till de vi har fordringar på. Kanslilokalen Värmen är nu fungerar nu ordentligt på kansliet. Ännu finns inget nytt på flyttfronten. Epost på kansliet Eposten fungerar tillfredsställande. Spam-mängden har ökat dramatiskt den senaste tiden. Jag funderar på att köpa ett spam-skydd. Det finns inbyggt i vårt epostprogram om man betalar för det. Virusmängden är konstant runt 1-2 per vecka. Arbetsledning och arbetsgivarkontakt Arbetsledningen fungerar bra. Jag har dock fortsatt att minska min egen inarbetade tid ordentligt, vilket betyder att jag har varit borta från kansliet rätt mycket. Det mesta avhandlar vi på arbetsmöten på måndagar eller löpande under veckan. Jag har hållit utvecklingssamtal med Lars Molle Johansson (i hans roll som kansliadministratör), Iréne Skogh och Mårten Garner. Det var spännande och utvecklande, inte minst för mig. Våra medarbetare trivs bra och vi har satt upp utvecklingsmål för allihop. Dessvärre har jag inte hunnit sammanställa den dokumentation jag gjorde under samtalen. Jag har även själv varit på utvecklingssamtal med Karolina Staël och Karl Lampinen. Hela kansliet har även varit på arbetsgivarinformation om det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Vi tog även upp hur kollektivavtalet påverkar de anställdas löner. Inarbetad tid och kvarvarande semesterdagar Christer Chrisp Pettersson har 25 kvarvarande semesterdagar, varav 15 är sparade från tidigare år och till och med vecka 48 cirka 11 timmar inarbetade tid. Lars Molle Johansson har 1 kvarvarande semesterdag och till och med vecka 46 cirka 10 timmar inarbetad kanslitid och knappt 4 timmar skyldig tid som utvecklingschef. Iréne Skogh har till och med vecka 48 fortsatt att öka sin inarbetade tid till strax under 65 timmar inarbetad tid. Mårten Garner har inga betalda semesterdagar, och har fått 15 dagars semesterförskott. Han har till och med vecka 48 cirka 6 timmar inarbetad tid. För Iréne har vi satt upp ett arbetsschema som borde minska den inarbetade tiden. Dels är hon ledig varje fredag och vi tar även tillfällen i akt för fler ledigheter. Problemet när Iréne inte är på arbetsplatsen är att hennes arbetsuppgifter läggs på hög, så det är möjligt att hennes arbetstid är lite knappt tilltagen. Målet är att alla, efter julledigheten, ska ha så nära noll inarbetade timmar som möjligt, även om det inte gör så mycket om det finns upp till en veckas plus- eller minustid.

25 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 25 Ledigheter över jul & nyår Planen som den ser ut nu är att kansliet stänger den fredagen den 19 december och öppnar igen onsdagen den 7 januari. Det brukar ändå bli lite arbetstid för någon under jullovet för att hjälpa förbundsstyrelsen med något och för att tömma brevlådan. Det finns bara sex vardagar under perioden detta år. Vi löser ledigheten med semesterdagar och inarbetad tid. Databasutveckling Den nuvarande databasen I samband med riksmötesombudsvalet har databasen utvidgas för att kunna ta emot nominerade, skicka brev och epost till dessa och för att ta mot svar från de nominerade om de vill bli valda eller ej. Det kommer att behövas ytterligare utvidgningar för att ta hand om rösträkningen. Databasen är nu ännu mer förberedd för att kunna ta emot inmatningar av medlemssiffror och bidrag för Det är fortfarande en del kvar att göra för att foga in detta i rutinerna för föreningsantagning och bidragshanteringen. Distriktsdatabasen En ny layout till distrikten för att kunna skicka rapportblanketter för 2003 till föreningar är infogad. Den nya databasen Nu är det klart att Kristoffer Kriss Andsten kommer att vara arvoderad för att få fart på utvecklingen av den nya databasen. Michael Bjurshagen är projektledare för databasprojektet. Jag är även inblandad i projektet, som den som vet mest om den nuvarande databasen och de processer vi använder den till. Styrelsemöte Möte Jag kommer som vanligt till mötet för att skriva protokoll. Protokoll Även det senaste protokollet blev försenat i väntan på ett yttrande om styrelseavgången på förra mötet. Jag har inte fått de sista underskrivna sidorna ännu, men det är på gång. Ett förslag för att kunna undvika att protokollen blir försenade är att yttranden som inkommer efter en specifik tid efter mötets avslutande hamnar i nästkommande protokoll. En ny protokollsrutin i och med det senaste protokollet är att mötesordförande inte skriver under protokollet på varje sida. Det gör enbart sekreteraren och justerare. Målet med rutinerna för protokollen är att kunna använda dem på riksmötet. Sverox Vi har fått en del samtal från den nya redaktionen med frågor om statistik och om illustrationer. Nationella spelveckan

26 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 26 Det som finns kvar att göra är att skicka ut de överraskningar som är utlovade till de föreningar som synts i media. Några föreningar har hört av sig om detta och även skickat in pressklipp. Ännu vet vi dock inte vad vi ska skicka. Riksmötet Jag har skrivit ett långt dokument om riksmötesprocessen för Det är långt ifrån fullständigt och ganska inriktat på målet att göra riksmötet beslutsmässigt. Kanske skulle det vinna på att enbart ha det som mål och lämna övrigt praktiskt till något annat dokument. Det är relativt tidlöst utformat, men det skulle säkert vara till stöd om det blev skrivet något inför riksmöte 2005 så att styrelsen som väljs på riksmöte 2004 har ett underlag att arbeta efter. Föreningarna har, genom Sverox, fått information om nomineringarna inför riksmötesombudsvalet. Det skickades även ut ett enkelt kort till alla föreningar, distrikt, förbundsvalda och alla som var nominerade och fick röster inför riksmöte Det har även varit reklam på hemsidan och de flesta nomineringarna har kommit den vägen också. Nytt i nomineringsprocessen är att vi har börjat en rundringning till alla nominerade (i slumpvis ordning) så att inte någon missar att tacka ja fast de önskar att bli valda. Just nu finns 239 nomineringar och bland dessa finns 113 ja-svar. Förra året fanns 64 ja-svar, så det har definitiv varit en lyckad nomineringsomgång. Det har varit lite diskussioner om vad de datum som publicerats för nomineringarna betyder. Vi har valt att tolka datumen snällt och har fortsatt att ta emot nomineringar även efter dessa datum. Inga datum är beslutade utan de bygger i första hand på utskicksplaneringen för valutskicket. Det är planerat till veckan efter decemberstyrelsemötet, men kan egentligen skickas ytterligare en vecka senare om vi vill. Budgetarbete inför 2004 Inget nytt att rapportera utöver det som redan är protokollfört. Distrikt Inget speciellt att rapportera.

27 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 27 Rapport: LSU av Karl Lampinen, Ansvarig för LSU, Vad har hänt? Om man jämför arbetet inom ansvarsområdet LSU med handlingsplanen så ser det ut som följande: Ökat engagemang inom formella beslutsorgan Sverok ska: 1 delta vid Repskapet och Medlemsrådslaget 2 stödja kandidater från organisationen till LSU:s valberedning 3 stödja kandidater från organisationen till LSU:s styrelse" Där har vi i alla tre haft framgång, så den delen kan sägas vara avklarad. Den övriga delen är däremot inte lika framgångsrik. Samarbetade tillsammans med Elevorganisationen med motioner inför Repskapet 2003 Besökte Repskapet 2003 tillsammans med Jon Nilsson och Andreas Brodin (fullkomlig rapport om det finns inlämnat av Andreas Brodin. Vilka problem har tillstött? / Hur ska arbetet fortsätta? Ökat deltagande inom fokusgrupper och nätverk Sverok ska: 1 delta aktivt i de fokusgrupper som rör områden där vi har kunskaper och erfarenheter 2 delta aktivt i de nätverk som rör för oss relevanta områden Detta deltagandet ska helst ske av så många medlemmar ur styrelsen som möjligt. Mycket påverkan på LSU:s mer reguljära verksamhet sker däremot i fokusgrupper, och även om några få duktiga förkämpar (ex. Jon Nilsson och Andreas Brodin) deltagit i LSU:s verksamhet så är detta något som inte utnyttjas av övriga i styrelsen - författaren inräknad. För att få ut det mesta av vad vi betalar till LSU i form av pengar, engagemang och storlek, så bör vi utnyttja deras verksamhet också. Även om det endast är 4 månader kvar, så behöver inte vårt uppdrag sluta därför! Jag uppmanar alla att delta för att berika sig själva och för att berika Sverok.

28 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 28 Rapport: Marknadsföring av Karl Lampinen, ansvarig för Marknadsföring, Då jag var vice ansvarig på marknadsföring har jag tills förbundsstyrelsen beslutar annat tagit över ansvarsområdet Marknadsföring. Jag har fått lite konstiga saker på mitt bord bl.a. från Jon Nilsson, som jag efter bästa förmåga har försökt ta hand om. Vad har hänt? Sverok är inbjudan som gästföreläsare till Kalmar högskola att prata om Sverok och datorspel på ett program som utbildar folk inom animationsteknik, bl.a. Syrianska ungdomsförbundet kontaktade oss och frågade om de kunde hjälpa oss att sprida, ge råd och lite sådant när det gäller spridandet och vidareutvecklingen av ett spel för att främja det Syrianska språket Sveroks insats i "En resa som ingen annan " har uppmärksammats högre upp än vad vi kanske trodde innan. Sida har kontaktat Carl Heath angående en sammanföring av informationskampanj mot HIV i södra Afrika och lajv. Jon Nilsson har nu ansvaret för det. Ett serietidningsföretag har hört av sig till oss om eventuella samarbeten och jämkning av tvåintressen (ex. serier om rollspel etc.). Diskussion har inletts med Sverox om intresse. Hjälpt lite föreningar med frågor när de träffat mig personligen. Samtal har förts med den Svenska återförsäljaren får Black Tree Design Medlemskortet har vidarebearbetats och beräknas vara klart innan arbetsveckans slut Vilka problem har tillstött? Någon överlämning från Anton Holmström har till dags dato inte genomförts Hur ska arbetet fortsätta? Arbetet med att försöka få en överlämning från Anton Holmström kommer att fortsätta. Styrdokumentet för Marknadsföring måste läsas igenom och kanske revideras av mig, men därefter fortsätta det arbete som Anton Holmström påbörjat. Kontakten med Vladan Zdravkovic från Kalmar Högskola kommer att fortsätta. Arbetet med att få Sveroks hemsida/sverox som ett godkänt annonsmedium kommer antagligen att delegeras eller fortsätta Boka träffa med killen som kontaktat oss.

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-10-03--05 (Föregående möte var 2003-07-18--20) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll 2010-08-21 Styrelsemöte nr 7 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...2 1.1 Mötets öppnande...2 1.2 Val av mötesordförande...2 1.3 Val av mötessekreterare...2

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2016-05-30, 9.00-11.30 Plats: Folkets Hus, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-05-15--16. (Föregående möte var 2004-04-18)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-05-15--16. (Föregående möte var 2004-04-18) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-05-15--16 (Föregående möte var 2004-04-18) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-06-07 08 (Föregående möte var 2003-05-09) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 20150216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande:

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer