FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 3 12/ Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/ Sid 1(2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 3 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 2012-09-17 Sid 1(2)"

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 12/13 Måndagen den 17 september 2012 klockan Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande* Val av mötesordförande Val av sekreterare Val av justerare Anmälda förhinder Adjungeringar Fastställande av föredragningslista Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Rapport Rapport på verksamhetsplanen* Ordförande* Vice ordförande* Kanslichef* Kommunikationschef* Näringslivschef* Projektledare THS Armada* Head of THS International* Cheferna för utbildningsinflytande* Studiesocialt ansvarig* Evenemangschef* Ledningsgruppen Denise Fuglesang Emma Fogelström Charlotte Permin-Fager Sebastian Ols Fabian Wahlgren Olivia Lindgren Izla Unesi Sara Blomqvist & Per-Viktor Bryntesson Douglas Victor Victor Olsson

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 Sid 2(2) Mottagningssamordnare* Projektledare NobelNightcap* Sara Karlsson Marianne Fjelberg 3. Beslutsuppföljning Styrelsebeslut* Styrelsens actions points 4. Stadfästelse av delegationsbeslut Stadfästelse av eventuella presidiebeslut Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut 5. Övrigt Övriga frågor Sammanfattning till hemsidan Nästa möte Val av nästkommande mötesordförande Mötets avslutande

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 3 12/13 Måndagen den 17 september 2012 kl , Kröken, Nymble Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga torsdag den 13 september 2012 Nu har verksamhetsåret snurrat igång på riktigt! Jag skriver denna kallelse direkt efter avslutat KSm 2. Nästa måndag kommer ledningsgruppen 12/13 att rapportera på vad de har arbetat med under verksamhetsårets första två månader. Spännande, eller hur? Stockholm 10 september 2012 Denise Fuglesang Ordförande THS Välkommen!

4 Medlemskap Kärnvärden och värdegrund Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal Utarbeta en värdegrund bestående av kärnvärden, åsiktsdokument och arbetsprinciper KS: Ta fram åsiktsdokument och arbetsprinciper (dec) Kärnvärdena ska återspeglas i THS kommunikation mot medlemmarna under året i syfte att förmedla en enhetlig självbild KomC & OL: Ta fram verktyg för LG att sprida kärnvärdena inom hela THS, C och L. Utdelning av tygpåsar under kårens dag Entré-tygband till nollepubrundan med tryckta kärnvärden Kärnvärden i THS-presentationerna för nollan under mottagningen Kärnvärden i en infographic om medlemskapet Kommunikation av kärnvärdena genom tv-skärmarna i Nymble Under året dokumentera hur värdegrunden använts för att kunna utveckla verktyget KomC & OL: Halv- och helårsrapport Öka antalet medlemmar Ordf: Dokumentera antalet medlemmar/ sektion, avstämning OR med fokus medlemmar (nov) THS-station på kårens dag för information om medlemskapet samt uppställda Betala din kåravgift - datorstationer. Antal medlemmar: st Tydliggöra innebörden av ett medlemskap och dess förmåner samt verka för fler förmåner KomC, NC: Arbetar med detta, definerar medlemskap (nov) Fler förmåner (feb) Information om medlemskapet via THSpresentationerna för nollan under mottagningen. Arbete med fler förmåner, t.ex. medlemsrabatt på cyklar vid ett event ordnat av Näringslivsgruppen Öka antalet stödmedlemmar och utveckla stödmedlemskapet tillsammans med KTH alumni Ordf: Diskussion med KTH Alumni. KS: Definiera stödmedlemskap (konferens 3, feb).

5 En kommunicerande kår Undersöka alternativa rekryteringssätt för stödmedlemmar. Exempelvis alumnmiddagar och jubileum på THS Lokalt och Centralt All verksamhet inom THS ska motiveras till att ta in medlemmarnas åsikter Det ska både synliggöras och tydliggöras vem inom THS organisation som ansvarar för olika frågor För THS medlemmar tydliggöra vem som skall kontaktas i olika frågor KS: Görs i samband med definiering av stödmedlemskap (konferens 3, feb) LG: Informerar om detta på råd och liknande (okt) KomC: Förslag på förbättring, internt (dec) KomC: Förslag på förbättring, externt (dec) Antal likes på facebook: 3307 st (894 st nya under mottagningen!) Antal followers på twitter: 150 st Antal besökare på hemsidan: Augusti st En betydande del av THS förtroendevaldas tid ska läggas på kommunikation av sitt arbete och hur arbetet passar in i THS syfte. Kunskap ska spridas om THS verksamhet och THS synlighet ska ökas KomC: Kartläggning av kommunikationskanaler (okt) Undersöka att sätta upp Tvskärmar överallt. Ledningsgruppen har ätit frukost utanför Nymble under mottagningen för att synliggöra THS Centralt. Hela Ledningsgruppen har twitterkonton! En del rekryteringskampanjer har genomförts för att synliggöra vad de olika grupperna gör. Presentationer om THS har hållits för de internationella studenterna Märken har tryckts upp och delats ut till alla som gillar THS på facebook Det ska etableras strukturer för tvåvägskommunikation med ortscampi KomC: Halvårsuppföljning

6 IT och webb Samarbetet mellan all verksamhet inom THS Centralt som berör kommunikation ska öka Det tydliggörs vem som ansvarar för THS IT-system KS & KP: Skall skapa förutsättningar för detta. (dec) KC: Göra en nulägesanalys om vilka ITsystem som används i dagsläget. (dec) En gemensam workshop har hållits för hela programgruppen tillsammans med Kommunikationschefen. Samarbete mellan alla kommunikationsgrupper inom THS Centralt är planerat för att utveckla THS hemsida. Det utreds hur THS ska förvalta, vidareutveckla och nyutveckla system KC: Se över de olika möjligheterna att ta in en ITansvarig. Ta fram en upphandlingsstrategi för ITsystem (dec) De kommunikationsmedel som finns ska var tillgängliga för alla delar av organisationen System för att enkelt ta in åsikter från medlemmarna ska driftsättas KomC: Kartläggning av kommunikations-kanaler (okt) KomC: Förslag på hur detta skulle kunna göras (dec) Ett verktyg för att annonsera val till poster inom hela THS Centralt ska tas fram KS: Tydliggöra strategi, se till att den följs (sept)

7 THS Lokalt & Centralt - enad studentkår En samordnande och stödjande organisartion Utveckla medlemsregistret för att möjliggöra digitala val KS: Kontrollera medlemsmappning mellan program och sektioner (okt) En uppdatering av systemet har skett som innebär att många personers sektionskod har korrigerats, det finns dock fortfarande vissa fall där det inte fungerar. Ett möte med Ladok är inplanerat för att utreda exporten av programkoder till medlemssystemet. Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt ska ges möjlighet till att under sociala former träffa andra med liknande förtroendeuppdrag KS: Ska ge förutsättningar för sådanna former. Plan färdig (okt) Hittills aktiva och genomförda råd: Ordföranderådet, Ekonomirådet, Näringslivsrådet/Mässrådet, Idrottsrådet, Mottagningsrådet, Kommunikationsrådet, Internationella rådet Planerade råd: Utbildningsrådet Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt, ska erbjudas en utbildning eller introduktion relevant för det förtroende de fått samt deras plats, nytta och funktion i organisationen i stort Råden på THS ska ha tydliga syften som riktar rådsverksamheten och effektiviserar denna KS: Skapar förutsättningar för utbildningar och introduktion för alla förtroendevalda. Plan färdig (okt) KS: Sammanställer tydliga syften för samtliga råd inom THS (dec) Rekryteringsutbildningar genomförda för Nobel Night Cap, Näringslivsgruppen och Armada. Planerade utbildningar: Ekonomiutbildning, Ledarskapsutbildning för Ordföranderådet, Change management-utbildning för Ledningsgruppen, kårstyrelsen, Nobel Night Cap, Armada, Näringslivsgruppen, Programgruppen, Osqledarredaktionen, Sälj- och projektledningsutbildning för näringslivsverksamheterna inom THS Lokalt. Antal genomförda utbildningar: 3 Närvaro på råden: All verksamhet inom THS centralt ska ha THS som tydlig avsändare All verksamhet inom THS lokalt ska uppmuntras att ha THS som avsändare för att framgå att de är en del av THS KomC: Pressflik på hemsidan, mallar, loggor etc (feb) KomC: Pressflik på hemsidan, mallar, loggor (feb) LG: Informera om hur man använder dessa vid alla råd. Kommunikationsrådet samt Idrottsrådet har aktivt uppmuntrats till att använda THS logga i sin kommunikation.

8 Restaurang och eventverksamhet THS Lokalt - Framtidens organisation Det ska inrättas kommunikationskanaler för frågor mellan THS Lokalt och KTH för att säkerställa att THS har en enad och tydlig front mot KTH i alla frågor. En översyn av sektionsorganiseringen ska initieras i syfte att göra organisationen mer dynamisk vid förändringar inom KTH. CFU, KomC, SS: I råd ta fram processkartor för hur man driver en gemensam fråga (nov) Ordf KS: Lyfta frågan i OR1, reflektera i THS lokalt styrelse OR2. KS diskuterar på konferens 2 med högt till tak. Diskussion påbörjad i Ordföranderådet. THS Restaurang-, Café- och interncateringkoncept ska definieras och kommuniceras inom organisationen KS: se över restaurang- PM (okt). KC: Dokumentera restaurangkoncept tillsammans med RC (dec). KS: Uppdatera PM (jan) Antal externa förfrågningar/neka de förfrågningar: THS Restaurang och Café ska utvecklas för att ta emot mycket beställningar på extern catering samt flera externa och interna event i Nymble. Speciellt fokus ska läggas på att utreda och om möjligt skapa de förutsättningar som behövs för att erbjuda den catering THS lokalt efterfrågar Utvärdering i MR och OR (Klubbmästarråd?!) (okt). Fokus på konstruktiva förändringar. KS, KC, RC ansvarar för delegation av förändringar och implementation. Diskussion påbörjad i Ordföranderådet. Antal externa vs interna event: Arbete med att skapa förutsättningar för ökad pubverksamhet i Nymble ska fortsätta. Detta med mål i att på sikt bedriva daglig pubverksamhet i Nymble KS, EC: Strategi tas fram för hur man kan nå målen (sept). Diskussioner påbörjade i Programgruppen Konkretisering av ett enat evenemangskoncept påbörjat i Programgruppen Antal genomförda pubar: Antal genomförda övriga event:

9 THS Fastigheter Under verksamhetsåret 2011/2012 gjordes stora framsteg för fler enskilda evenemang i Nymble. Under 2012/2013 ska fokus ligga på att kontinuerligt utvärdera alla event för att ge fortsatt kvalitativ utveckling. RC, EC: undersöker vilka utvärderingssätt som är lämpliga (okt). Nyckeltal har tagits fram för att mäta utvecklingen av verksamheten Programgruppen ska erbjuda s.k. profilpubar i Nymble, pubar där programgruppen sköter baren samtidigt som olika verksamheter inom THS Lokalt och Centralt har möjlighet att profilera sig. KS, EC: Strategi tas fram för hur man kan nå målen (sept). Antal genomförda profilpubar: 0 Nymbles lokaler ska hållas attraktiva och rutiner för kortsiktig bokning och uthyrning ska vara översiktliga och lättillgängliga EC, SS, KårX/KC, RC: Definiera bokning, kontakt, bilder, regler etc. Anpassa därefter (dec). Nytt lokalbokningssystem implementerat Lokalpriserna är uppdaterade för att mäta de kostnader som finns för lokalerna En klassning av Nymbles lokaler skall utföras med syfte att tydliggöra lokalens långsiktiga användning. Exempel på klassning kan vara THS Föreningsrum och THS Studierum SS, EC: Projektplan för klassificering av Nymble (sept)

10 Näringslivsverksamhet Under verksamhetsåret skall syftet med Osqvik definieras och fastigheten anpassas därefter KS: Definiera syftet med Osqvik (sept). KC: plan för anpassning (nov). Ett projekt med mål att tillskapa och omvandla ytor inom kårhuset har initieras i samarbete med KTH. Under verksamhetsåret skall skisser tas fram och projekteringen påbörjas KS: kontakt med KTH:s Campusarkitekt (sept), projektplanering (jan). Skapa förutsättningar för ökad kommunikation och umgänge mellan THS Centralts näringslivsverksamheter KS & vordf: Öka budgetanslag för gemensamma aktiviteter. PLA & NC rapporterar (nov) Gemensamt event genomfört för Näringslivsgruppen och Armada tillsammans med Ericsson. Antal verksamhetsöverskr idande arrangemang: 1 Skapa förutsättningar och incitament för ökad kunskapsöverföring inom organisationen, både mellan THS Centralts olika grupper, men även mellan THS Centralt och Lokalt Undersöka intresset för att driva gemensamma näringslivsprojekt mellan THS Centralt och Lokalt, samt starta upp sådan verksamhet om intresse finns PLA & NC: Tas upp i NR/MäR, uppmuntra gemesamma projekt. (sept) PLA & NC: Utreds på NR/MäR (okt) Diskussion påbörjad i Näringslivsrådet/Mässrådet Antal genomförda gemensamma projekt: 0

11 THS Utbildning Nationellt påverkansarbete THS centrala näringslivsverksamheter ska gemensamt ansvara för att ta fram en lämplig arbetsstruktur för hur THS bör arbeta med produktsponsring i Nymble och kostnadsminskningar KS: Ger riktlinjer för vad som är ok (aug). PLA & NC: Ger förslag på hur man kan arbeta med detta (okt) THS under året ska delta i SFS arrangemang (fullmäktige, medlemsträffar etc.) i syfte att lära om organisationen Ordf: deltagande i SFSbootcamp (aug/sept). Delegation: deltagade i SFS-Fum (maj) THS ska ta fram en strategi för sitt arbete inom SFS KS: sätta ramar för val av SFS delegation (okt), välja delegation (nov). Delegation: prioritera frågor att stödja och driva (inför SFS-Fum). Ordförande och Chef för utbildningsinflytande har deltagit i SFS Bootcamp, en minikonferens med fokus på påverksansarbete och nätverkande. Antal SFSarrangemang vi deltagit i: 1 Allt påverkansarbete ska samlas under THS Utbildning som ska byggas till ett starkt socialt, kompetent och kommunikativt forum för frågor kring utbildningskvalitet CFU: tar fram konkreta mål (aug) - Gemensamma frågor i UR - Kommunikation via sociala medier - Kårens Dag - Artiklar i OL - Påverkansvecka i vår - Närvara vid sektionernas studienämnder Cheferna för utbildningsinflytande har tagit fram konkreta mål som nu finns införda under konkretiseringen till vänster. Kontinuerlig kommunikation sker via sociala medier, främst facebook och till viss del även twitter. THS Utbildning har haft en egen station under kårens dag för att synliggöra verksamheten Antal utbildningstillfällen : 0 Antal möten med studentrepresentant er: 1 Antal medlemmar i facebookgrupp: 66 st Antal behandlade studenträttsfall: 4

12 THS Visionsarbete Beskrivningar för THS Utbildnings verksamhet ska tas fram i syfte att öka kontinuitet och enighet i organisationen CFU: Tar fram beskrivningar (nov) En standard för THS kommunikation med KTH i påverkansarbetet ska utvecklas och implementeras KomC & CFU: Tar fram en processkarta som beskriver vägarna att gå i påverkansarbete (nov) implementerad (feb) THS arbete med påverkansarbete ska göras tillgängligt och synligt för att öka medlemmarnas intresse för frågorna. Syftet är att öka samtliga medlemmars beställarkompetens kring utbildning CFU: Genomföra påverkansvecka i vår (vår) - Kommunikation via sociala medier (kontirnuerligt) Artiklar i OL (kontirnuerligt) Antal OL-artiklar: 0 Antal likes på facebook: 165 st THS ska delta brett och kunnigt i alla tjänstetillsättningsprocesser CFU: ansvarar för att rapportera från samtliga TFN varje rapportmöte. Representanter är tillsatta i de centrala grupperna Hur det ser ut på skolnivå är inplanerat att diskuteras i Utbildningsrådet THS ska under verksamhetsåret 2012/2013 formulera en konkret 5- årsvision väl förankrad i organisationen samt i linje med vår omgivning. Visionen ska ligga till grund för verksamheten de åren den omfattar och det skall byggas strukturer för att följa upp visionens progression. KS: Väljer grupp som fixar innan KF1, uppföljning till KS (okt) (dec) (jan) klart KF4

13 Universitetets kultur För mottagningen i tiden Miljöpolicy THS ska se över det existerande dokumentet PM: THS Miljöpolicy och ta fram en ny miljöpolicy som behandlar både resursanvändande och avfallshantering KC, KS: KC ansvarar för PM uppdateras (okt). KS: Nytt PM/Policy färdigt att antas (dec). THS verksamhet ska anpassas till den framtagna miljöpolicyn KS ser över vilkas ansvar som berörs (feb). KC ansvarar för ansvarsfördelning inom av fastigheter. Utvärdering påbörjad men ej utskickad Siffror ur utvärderingen; ex andel nöjda studenter, andel som upplevt press att dricka alkohol, andel som känt sig kränkta, andel som deltagit. THS ska under verksamhetsåret påbörja en utvärdering av mottagningen för att identifiera mottagningens syfte och nytta samt dess styrkor och svagheter MS: Avstämning i MR (sept/okt), rapport (nov) Verka för att KTH arbetar vetenskapligt med utvecklingsarbete, framför allt vad gäller utbildningens genomförande Fokus i påverkansarbete CFU: Aktiv bevakning av ECE-skolans projekt med pedagogisk meritering, aktivt arbete i resursfördelningsutskottet Chefer för utbildningsinflytande har deltagit i, och aktivt lyft frågan för diskussion i möten och arbetsgrupper som berör frågan

14 Fysisk miljö THS relation till KTH Identifiera strukturer som försvårar fokus på utbildningen och studenten vid KTH CFU: Utreder vart sådana strukturer finns (nov) förslag på förbättring (mars) THS ska initiera en process för en policy om studentinflytande på KTH, där KTH sammanfattar sin relation till THS samt syftet och ambitionen med studentinflytande Ordf: Tydligör öppenhet för samarbetet med KTH. Presentera THS VP för KTH-LG/US. CFU: Jämförelser inom RUBIK. KS: Diskutera på vad man kan vinna/förlora genom policyn. THS proaktivt ska verka för att perspektiv viktiga för studenterna prioriteras i pågående och kommande projekt VO & SS: aktivt deltagande i MBA-möten (löpande under året) Vice ordförande och Studiesocialt ansvarig har deltagit i möten med Miljö- och byggnadsavdelningen för att bevaka studenternas perspektiv. Utveckla och definiera samarbetet mellan KTH:s miljö- och byggnadsavdelning (MBA), THS Centralt samt THS Lokalt. Det ska vara tydligt vem som har ansvar för en lokal, vilka krav som gäller och vem man ska vända sig till med frågor SS: Tar fram tidsplan (sept) för utredning vem som ansvarar för sektionslokaler. Presenteras för sektionerna på MBAs stormöte i vår (feb). THS har i dagsläget en mycket bra relation med MBA. Både KTH och THS är drivande i frågan om vem som har ansvar för olika lokaler och projektet är initierat med mål att presentera på MBAs stormöte med sektionerna.

15 Utresande studenter Sektionslokaler THS ska bevaka utvecklingen av MBA:s nytillsatta arbetsgrupp som ska utreda lokalbehov vid de olika skolorna, för att se till att relevant studentinflytande finns på plats SS: aktiv kommunikation med MBA i frågan löpande under året. Återrapportering varje rapportmöte. Undersöka och kartlägga THS sektionslokaler samt undersöka sektionernas organs behov av ytterligare lokaler i driften av sin verksamhet. Kvalitativ data och information ska insamlas, dvs. inte enbart antalet studenter och medlemmar som allokerats per sektionslokal utan även hur grupperna nyttjar lokalerna och under vilka perioder KS & SS: Utredning av användning av sektionslokaler (sept). Projektplan & utförande under tidig höst. Sektionerna har blivit kontaktade med riktlinjer för att samla in data och information, deadline för återkoppling till Studiesocialt ansvarig är sista september. Rutiner ska fastställas för hur detta underlag hålls aktuellt och hur THS ska bemöta KTH i dessa frågor Utvärdera hela utlandsstudieprocessen från idé till tillgodoräknande efter avslutad resa Arbeta för en större trygghet gällande tillgodoräknande av de kurser man läst SS: Utveckla rutiner för att hålla underlag uppdaterade (våren) CFU, THS I: Skapa och skicka enkät i utvärderingssyfte till minst 100 studenter som rest utomlands - för att belysa KTH:s brister. KS, CFU, THS I: Utred hur THS kan jobba med detta strategiskt: vilka kommunikationsvägar etc. (okt) Diskussion har förts i KTH:s ledningsgrupp och Universitetsstyrelse eftersom en punkt i deras Utvecklingsplan är att få fler utresande studenter. Andel tillgodoräknade kurser: (vet ej, statistik från KTH? ESN?)

16 Övriga nyckeltal Inresande studenter Utvärdera vilka stödfunktioner KTH erbjuder och bör erbjuda under studietiden i annat land THS bor under verksamhetsaret 2012/2013 utreda fragan med KTH och ta reda pa vad det finns for strategi kring integration av inresande studenter. Vems ansvar ligger integrationen pa och vilken fordelning av ansvaret finns mellan KTH och THS, centralt som lokalt. KP & THSI: Utvärdera THSI struktur och anpassa efter vad KTH vill THS ska göra.(sept) Ordf & THSI: Möte med KTH om deras syn på THSI och vad THS har för ansvar. (sept) Ordförande och Head of THS International har deltagit i möte med KTH och diskussionen har påbörjats. Antal medlemmar i THS International facebook-grupp: 1009 st Antal kårföreningar, andelar medlemmar i förening som är THS-medlem, antal skyddsombudsfall, antal luncher i restaurangen+cafet, andel näringslivsevent som var fullsatta, antal genomförda näringslivsevent, totalt antal engagerade studenter i alla centrala grupper, kostnad för reparation och underhåll av Nymble, antal sålda annonser till OL av NG resp. Tomat

17 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Ordförande, Denise Fuglesang Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 1, KSM Ordförandes rapport Aktuellt just nu Under augusti har väl det mesta kretsat runt Mottagningen. Det har varit mycket fokus på THSpresentationerna och att synliggöra THS genom att vara närvarande och tillgänglig under veckorna. Det flesta sektioners mottagningar håller dock på att avrundas så för tillfälle är det mycket nollegasquer som gäller. Det har riktats mycket negativ kritik mot kårens restaurang- och evenemangsverksamhet så jag har fått syssla ganska mycket med att prata med diverse parter för att förklara varför situationen ser ut som den gör. Det har för det mesta gått bra, men det är helt klart energikrävande. KTH:s heta puck just nu är nog utvecklingsplanen och den diskuteras i stort sett i alla de instanser som jag sitter med i (RG, LG och US). Annars har jag get mig f*n på att vi ska ha utformat en uppstyrd och hållbar struktur för THS International till dess att nästa HOTI blir vald, så jag har pratat mycket om det med Izla och börjat fundera på hur vi ska gå till väga. Vi var på möte med KTH för att få bättre insikt i hur deras internationella verksamhet fungerar samt för att se hur våra verksamheter kan komplettera varandra. KTH var positivt inställd och vi har bokat in ett nästa möte i början av november. I övrigt är det mycket samordning (inför möten, luncher och utbildningar), bollplankande (med alla möjliga parter), mötesdeltagande och informerande som gäller. Jag tror jag har mailat OR 2ggr/dagen på sistone, men det är ju viktigt att de hålls informerade eftersom de i stort sett är våra främsta ambassadörer ute på sektionerna. Gruppdynamik och organisationsfrågor Kortfattat om exempelvis arbetsledning, disskusioner kring LGmöten etc Stämningen i LG är jättebra. Alla kommer överens och samtliga verkar känna att de finns stöd (såväl fysiskt som psykiskt) att hämta i gruppen. Emma och jag har haft avstämningsmöten med hälften i gruppen och ska ha möte med övriga under kommande vecka. LG mötena fungerar helt okej, men har hittills snarare fyllt en informativ funktion. För min del har jag haft möten med ett flertal i LG för att få bättre insikt i hur deras enskilda områden fungerar och hur de jobbar med dem. Detta gör jag för att jag är nyfiken, intresserad och vill veta i detalj hur hela verksamheten fungerar, men också för att se vad det finns för möjligheter att knyta samman olika delar för att få en mer enad organisation. Samarbeten och kontakter OR Första OR var den 31 augusti. 13 stycken deltog och alla verkade taggade. Vi körde lite presentationer och en kort diskussion om vad vi vill använda OR till. Jag höll i ett pass om hur THS Centrala verksamhet fungerar och relaterar till sektionerna och KF, vilket var väldigt uppskattat då många tycker att det är

18 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Ordförande, Denise Fuglesang Sid 2(2) förvirrande. Jag tog emot och försökte reda ut mycket negativ kritik om evenemangsverksamheten under Mottagningen. Slutligen lyfte jag frågan om hur många sektioner THS bör har. Mötet avslutades med tårta och bubbel för att fira att året kommit igång. Jag har också spikat datum för en ledarskapsutbildning som OR ska få av McKinsey. KTH Mycket tid har förstås gått åt till möten (och internat) med KTH. Inte bara Rektorgruppen, Universitetstyrelsen och Ledningsgruppen utan även möten där fokus legat på sammarbetet THS-KTH. Som nämnt fokuserar KTH just nu mycket på sin utvecklingsplan, men det har även lagst tynd på den utredning som gjorts om KTH:s namn och varumärke. Regional och Nationellt samarbete: SFS och SSCO Jag har varit på SFS konferens och SSCO konferens. Båda fokuserade egentligen på påverkansarbete och nätverkande, men SSCO:s var mer givande. REFTEC Jag har haft ganska mycket kontakt med KORK angående ARGast-frågan. Hemsidan har ju inte fungerat ordentligt på länge, så vi har haft tre Skypemöten för att bestämma hur vi ska agera. Nu har vi skrivit avtal med Codemill som ska fixa problemen i två faser. Första fasen ska bli klar under hösten. Interna kontakter och samarbeten Tillsammans med Emma har jag haft möten med BEST och Quarnevalen. Båda mötena gick bra och det känns som att vi lagt en bra grund inför året. Övriga kontakter Emma och jag ska representera på MF:s Amphioxgasque (nollegasque) på lördag. Kan rapportera vidare om detta på mötet. Resonemang Arbetet är (knappast oväntat) ganska spretigt och det gör bland annat att denna rapport var jobbig att skriva. Det är ofta svårt att hitta tid för att verkligen kunna fokusera på en uppgift (nackdelen med kontorslandskap), men jag har lärt mig att om man kommer in tidigt på morgonen kan man få mycket sådant gjort. Trotts att det ibland är frustrerande är det samtidigt väldigt roligt att lära sig balansera det operativa, strategiska, ledande och plötsligt uppkomna arbetet. Man får ett brett perspektiv och jag får fruktansvärt mycket idéer på hur organisationen skulle kunna utvecklas och knytas samman. Man får se problemen från många olika håll och inser hur svårt det är att hitta lösningar som alla är nöjda med. Det har varit en hel del konflikhantering, mer än vad jag förväntat mig tidvis jobbigt, men alltid lärorikt. Ibland känns det tungt med mycket KTH-möten. De är ofta mycket ineffektiva och sådana möten tillhör klassen det värsta jag vet. Det kan kännas som totalt bortkastad tid: ett möte som är två timmar långt kan ha en 5minuterspunkt som berör THS. Annat är det med kårens möten! Där känner jag mig oftast inspirerad och engagerad och känner att det händer saker som för verksamheten i rätt riktning. Oftast kommer jag ifrån styrelsemötena med ny inspiration och kraft. Allmänt kan jag väl säga att det hela tiden är jättemycket, men det är roligt och givande och jag får träffa massa spännande människor, lära mig avgränsa och säga stopp samt helt enkelt jobba mer effektivt. Jag har kommit fram till att intensiv träning är mitt absolut bästa trick för att slappna av och jag tror jag håller på att trilla in i träningsnarkomani, men det är snarare positivt särskilt för mina blodsocker. Till slut vill jag bara säga att LG och KS är bäst i världen och jag tycker alltid att det är roligt att få hänga med er och önskar att jag fick göra det ännu oftare under icke-arbetsformer!

19 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 12/13 Vice ordförande, Emma Fogelström Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 1, KSM Vice Ordförandes rapport Aktuellt just nu De senaste veckorna har fokus legat på två stora saker, budgetrevideringen och underlaget inför mötet med KTH angående deras medfinansiering av THS. Budgeten är reviderad och klar och inväntar nu KF:s kritiska ögon och underlaget är inskickat, det känns skönt! Träffade Anders Lundgren idag som lovade att läsa underlaget ikväll inför vårt möte, jag sa att jag skulle förhöra honom imorgon Projekt som berör fastigheten är bland annat ombyggnationen av caféet som är planerad till jul. Ritningarna börjar anta sin slutgiltiga form och förfrågningsunderlaget går ut till byggföretagen nu i veckan. Spännande! Andra projekt är en rätt så omfattande reparation av taket på Osqvik samt Nymbles byggnadsminnesmärkning. Nästa steg i projektet med byggnadsminnesmärkningen är att ta fram en så kallad vårdplan för Nymble men det har ännu inte hunnits med. Upright är nästa högst aktuella problem, det uppdagades i augusti att Upright inte hade justerat sektionsindelningen enligt önskemålen från förra året. De har nu ändrat en hel del men vi har också upptäckt nya problem som vi inte hade tänkt på innan. Som tur väl är så har jag fått en del hjälp av både Sara och Henrik och jag och Henrik har bokat in ett möte med de som sköter exporten av programkoderna från Ladok för att reda ut det en gång för alla! Gruppdynamik och organisationsfrågor LG är bäst och alla är så himla lätta att ha och göra med. Även om alla är väldigt olika i sina personligheter så är gruppen ganska homogen och det känns som att alla siktar åt samma håll. Jag och Denise är mitt uppe i en period av avstämningsmöten med alla i LG för att kolla läget hur alla har kommit in i sina arbetsuppgifter men också hur de mår och hur allt känns. Det har känts jättebra med de möten vi hittills har hunnit med och vi har fortfarande några stycken kvar. Jag älskar att få vara med i allas arbeten på ett litet hörn antingen via ekonomifrågor eller bara för att agera bollplank när det behövs. Samarbeten och kontakter Efter inrådan av Sara och Johan så beslutade vi att Denise skulle sitta med i KTH:s Ledningsgrupp istället för mig (tidigare har ju vice ordförande suttit med). Det har gjort att jag typ inte har någon kontakt alls med KTH men för min del känns det helt okej. Det är såklart också lättare för Denise att hålla sig insatt och faktiskt utnyttja vårt inflytande bättre när hon även sitter i andra instanser. Reftec-samarbetet går jättebra, vi har haft ett superkul VORK1 och det är snart dags för konferens nummer två. Vi har dessutom haft ganska mycket utbyte och hjälp av varandra över mail vilket känns jätteskönt. Kontakten med våra två bolag går bra, det har varit jätteskönt att jag hunnit träffa både Natis och Gudrun under överlämningen för det känns aldrig som ett hinder att ringa dem om jag undrar över något. Jag planerar också att boka in lite mer regelbundna avstämningsmöten med Studentkonsulterna för att bevaka hur bolaget utvecklas. Ekonomirådet är igång och 12 sektioner var närvarande vid ER1. Vi lärde känna varandra lite grann och planerade upp resten av året. Jag är just nu också i planeringsfasen av ekonomiutbildningen för sektionerna som kommer bestå av tre tillfällen; grundläggande bokföring, Fortnox och skatterätt, med det första tillfället den 25e september. Upplägget på utbildningen diskuterades även i ER.

20 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 12/13 Vice ordförande, Emma Fogelström Sid 2(2) Resonemang Det här är verkligen det roligaste jag har gjort! Jag är så himla glad att jag tog chansen och sökte posten i våras. Jag har lärt känna så himla många fantastiska och imponerande människor och jag lär mig nya saker varenda dag. Även de dagarna man känner sig trött och frustrerad blir man uppiggad antingen av LG eller KS och det känns superskönt att alltid ha det stödet. Tidvis har arbetsbelastningen varit lite väl hög, men det har gått bra eftersom det har varit begränsat till typ en vecka. Jag tror också att det kommer bli lite bättre allt eftersom jag lär mig att kanske inte planera in deadline för medfinansieringsförslag samma dag som jag måste skicka in budgeten till styrelsehandlingarna

21 TITEL Charlotte Permin-Fager Kanslichef Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(2) RAPPORT ARBETSRAPPORT KANSLICHEF Löpande verksamhet Ekonomi 1. Hogias Cloudlösningär installerat och i drift sedan sommaren. Både löpande bokföring samt betalningar fungerar nu att sköta på distans. 2. Faktureringsprogrammet kommer att dra igång i oktober 3. Lönesystemet med tidsrapportering kommer lanseras i okt/nov. 4. Bokslutsarbetet är klart och revisorerna kommer den sept. Mia har gjort ett fantastiskt arbete! Ett bra verksamhetsår! 5. Likviditeten är fortsatt god och framtida utgifter och amorteringar ligger i fas. 6. Kvittoinlämningen fungerade bättre inför bokslutet bra! Personal 1. Personalen är åter på plats efter en välbehövlig semester 2. En extra resurs anställdes till Kår-x för att vara behjälplig under den ökade belastningen vid terminsstart. Hon kan fortsättningsvis vara behjälplig vid behov. Tycker dock att det är viktigt att LG fortsätter med torsdags uppdraget i Kår-x. Café och Restaurang 1. Resultatet för RS 5 vid årskiftet var över budget J 2. Matsalen har fått en uppfräschning med griffelfärg på vikväggarna, golvet slipat och nya möbler både inne och ute på terrassen. Positivt! 3. Halva personalstyrkan är nyanställd och får nu en rivstart iom mottagningarna. Tyvärr så brabbas personalen av höstförkylning vilket gör arbetsbelastningen ännu högre. 4. Senaste veckan har det varit försäljningsrekord i cafét varje dag! Flera tusen över budget/dag. Bådar gott för framtiden när cafét har eget kök! Fastighet 1. Under sommaren så renoverades betonggolvytorna i bistron, bokhandeln, nya korridoren och lastkajen. Resultatet är klart bättre än tidigare men ytterligare åtgärder kommer att genomföras för att minska sprickornas synlighet. 2. Trägolvet i puben och gamla matsalen slipades så att det ser nästan nytt ut, dock så kommer ytterligare omgångar med inoljning ske under september månad. 3. Alla trasiga stenplattor har bytts ut på plan 1 o 2 samt i gasquerna. 4. Ny matta har lagts i trapphuset DKV 19. Mycket fint blev det! 5. Nya PG förrådet fick förstärkta väggar. Säkrare dörr är på ingång. Kulverten får en ramp och gallerstaket monterat. 6. Flera inbrott har skett under sommaren vilket har resulterat i att flera dörrar har fått förstärkning och att alla har blivit mycket mer observanta på vad och vem som rör sig i huset samt att larma sina dörrar. Inbrotten har krävt mycket tid och pappersarbete men framför allt så är detta väldigt kostsamt för kåren. Skadorna från bara det ena inbrottet hamnar på ca 200 kr. Ena inbrottstjuven ertappades dock på bar gärning, en strålande insats av Studiesocialt ansvarig! Tjuven dömdes till 2 månaders fängelse. 7. Larm och inpasseringsfrågorna ligger på högsta prio! Anders L har nu godkänt samarbetet och möte med Bravida står nu på tur. Behovsanalys är genomförd och ska nu stämmas av mot KTH

22 TITEL Charlotte Permin-Fager Kanslichef Tekniska Högskolans Studentkår Sid 2(2) säk och sedan Bravida. Vi ska i möjligaste mån återanvända befintliga dragningar mm. Förhoppningen är att denna installation ska kunna genomföras samtidigt som ombyggnationen sker i december. 8. Marken där vintercontainern brukar stå genomgår nu en förbättringsåtgärd. Gräset hyvlas bort och grus kommer läggas. Detta för att stabilisera för den permanenta container som är på ingång. Kostnaden för att köpa containern motsvarar 2,5 årshyror, dessutom minskar inte värdet på en begagnad. 9. Nya stolar är beställda till LG + doktorandombudet så att de får en bättre arbetsmiljö! J 10. Taket läcker på Osqvik! Åtgärd måste ske omgående. Inga bokningar fr o m 1 oktober. Offert inhämtas från bonden som har Byggfirma och ombesörjer traktens alla byggprojekt. Projekt Ombyggnationens efterdyningar och andra nyheter Golvsprickor: Nästan klart har begärt in lite förbättringsåtgärder. Åtgärdas i slutet av september. Ventilation: OVK är genomförd med några anmärkningar. PB teknik har nu i dagarna vaknat till liv igen och frågan kvarstår hur vi ska lösa denna surdeg! Styrelsens ställning? Min ambition är att kunna avsluta detta kapitel snart. Terrassen: Klart! Återstår att se hur länge denna temporära lösning kommer hålla. Café ombyggnationen: Planritningar är klara och offertförfrågan skickas ut nästa vecka V.ordf har alla handlingar. Planen är att starta måndagen efter sista tentapuben, den 17 december. Café verksamheten flyttas under denna tid upp till restaurangen. KTH vill samtidigt genomföra en mindre ombyggnation hos IT-SC. Detta för att öka antalet arbetsplatser. Denna ombyggnation är planerad att genomföras samtidigt som cafét. Resonemang Mår ok. Det är roligt att ekonomisystemet fungerar och att min laptop är åter på plats.

23 Rapport inför kårstyrelsemöte 03 Kommunikationschef, Sebastian Ols Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 1, KSM03 Kommunikationschefens rapport Aktuellt projekt Just nu bedrivs ett antal mindre projekt: Rekryteringskampanj för THS webbgrupp Marknadsföringskampanj för Kårbokhandeln Ordna nya system som ska ersätta APSIS. Surveymonkey och MailChimp är lämpligaste kandidaterna och kostar tillsammans mindre än hälften av vad APSIS gör. Byte av skylt vid DKV19. Förhoppningsvis får möjligheten att driva årsberättelseprojektet. Ska försöka samla ett antal webmasters till ett möte där vi kan diskutera användning av THS hemsida och hur den kan utvecklas. Till att börja med ska dessa personer vara de som är webmasters på THS Centrala organisationer, i.e. Armada, NG, OL och NNC. En ny hemsida kan förhoppningsvis lanseras till THS 111års jubileum den 30:e januari. Gruppdynamik och organisationsfrågor Arbetet med gruppen går bra. Inget märkvärdigt som måste förändras. Samarbeten och kontakter Samarbetet med OL funkar bra. Inte behövt använda mig av redaktionen till något än men en del var taggade att hjälpa till med årsberättelsen om den blir av. INFARK har haft lite diskussioner kring varumärkesskydd då LinTek skulle ansöka om en ny sådan. Diskussioner kring första INFARK mötet på Chalmers den 1-3 oktober har också börjat och ett skypemöte ska planeras till nästa vecka för att sammanställa diskussionspunkter till träffen. Ekonomi Det ligger bra till med budget just nu. Katalogbudgeten är i princip slut då priset höjdes när nya sidor blev tillagda i Osquariana i sistaminuten men annars finns det mycket utrymme att jobba med för annan marknadsföring.

24 Rapport inför kårstyrelsemöte 03 Kommunikationschef, Sebastian Ols Sid 2(2) Resonemang Det är roligt att tänka mer strategiskt och hålla på lite med varumärket. Har dock inte haft mycket tid till det och brandbooken då små uppgifter dyker upp hela tiden. Det är mindre roligt att krångla med Upright, både medlemssystemet och deras utskick. Den konkretiserade verksamhetsplanen har suttit en hel del nya mål om vad som måste göras snarast. Några grejer hade deadline i oktober så det är dags att börja med dem.

25 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Näringslivschef, Fabian Wahlgren Sid 2(4) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Näringslivschefens rapport Gruppdynamik och organisationsfrågor Till att börja med så har jag ju haft ett avhopp i NX (min ledningsgrupp), min säljansvarige bestämde sig för att han helt enkelt hade tagit sig vatten över huvudet och att det blev för mycket med studier, THS Näringsliv och sitt jobb som studentambassadör. Sen har vi även haft issues med spons-ansvarige, då han haft lite personliga saker att hantera. Han har vart borta i 2-3 veckor, men det verkar nu som att han är back on track och taggad på att dra igång. Jag hoppas det iaf Gällande situationen med avhoppad säljansvarig så löser vi det genom att slå ihop sälj & spons samt att vi gör 3-5 team (beroende på ansökningar etc) med 2-3 pers i varje team. Dessa team får då fokusera på ett verksamhetsområde under vissa perioder. Känner att det är en bra lösning, fråga om ni vill veta mer Samarbeten och kontakter NX och PG har vart ute på Ericsson tillsammans. Har påbörjat en diskussion med min motsvarighet på Chalmers för att utvärdera hur man kan få in studenters tankar om näringslivsverksamheten på respektive lärosäte. Tillsammans med Olivia fortsatt diskussionen med MIRA om ett gemensamt CRM-system. Vi har troligen lyckats väva in att de ska bygga någon sorts eventkalender åt oss (yay!). Uppföljning sker i oktober. Första ARG-mötet om 2 veckor blir utan företag, tyvärr betyder det att alla inte kan delta från alla olika lärosäten pga olika ekonomiska förutsättningar. Men det ska bli skönt att ha två hela dagar bara för ARG, där inte ena dagen behöver gå åt till företagsbesök. Samarbetet med TalentEye går mycket bra och smidigt hittills. Vi gjorde vår rekryteringsutbildning med dem för några veckor sedan, och NX var mycket nöjda. Vi har även bokat in NR2 hos TalentEye för alla näringslivs- och mässansvariga på sektionerna. Temat kommer vara sälj. I NR verkar folk vara peppade på ett stort deltagande och mycket utbyte. Kommer bli en bra höst på den fronten tror jag! Jag och Elin (ansvarig i NG för internationell karriär) hade möte med Emma, nytillträdd projektledare för Project Destination. Det var ett bra möte, vi planerar att ha kontinuerlig uppföljning för att se till att event inte krockar och liknande. Jag har börjat jobba med ett fastighetsbolag som eventuellt vill hjälpa oss med renoveringar och liknande. Det är i initialt stadie, men tills nästa rapport hoppas jag kunna ha ett färdigt koncept. Däremot skulle jag vilja veta om jag kan förhandla om exponering på ths.kth.se. Det är vårt absolut största förhandlingsargument i den här diskussionen och jag måste få veta om jag kan driva den frågan vidare. Så, tankar?

26 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Näringslivschef, Fabian Wahlgren Sid 3(4) Aktuella event Evenemang Studentpriset, lunchfrl med Trafikverket och Framtidsverket o 3/5 i kröken. Fullsatt med 70 deltagare. Studentpriset, lunchfrl med Svenska Spel och Xylem o 4/5 i kröken. Fullsatt med 70 deltagare. Studentpriset, lunchfrl med Skandia och Vectura o 5/5 i kröken. Fullsatt med 70 deltagare. CaseClub introduktionsevent o 11/9 i Gröten CaseClub event 1 o 20/9 hos Quartz+co (huvudsamarbetspartner för CaseClub) Microsoft, Lunchföreläsning om Imagine Cup och Windows8-lanseringen o 27/9 i nya matsalen, satsar på runt 170 deltagare. CaseClub event 2 o 4/10 hos KPMG Monterplatser i KTHB My Academy o 27/8 o 31/8 o 4/9 o 6/9 Studybuddy o 5/9 o 6/9 Samsung (via eventföretaget Workshop) o Hela vecka 39 Monterplatser i Nymble Studentpriset o 3/9 o 4/9 o 5/9 Studybuddy o 6/9 o 19/9 o 26/9 o 10/10 Studentkortet Roadshow o 11/9 Dagens Nyheter o 12/9 Cykelgrossisten (utanför Nymble, ger rabatt på cyklar till THS-medlemmar) o 13/9 Forex Bank o 18/9 Microsoft o 25/9

27 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Näringslivschef, Fabian Wahlgren Sid 4(4) Ekonomi Har precis börjat skicka ut fakturor och lägga övergripande budgetar för några av våra enskilda projekt. Hittills ser det mycket bra ut även om vi ännu inte hunnit börja arbeta med aktivt sälj ännu. Ett problem som rör ekonomin är ju att min säljansvarige har hoppat av. Tanken var att han skulle börja sälja för OL redan nu. Tyvärr får vi skjuta på NG:s aktiva annonsförsäljning tills vi vet hur hela organisationen kommer att vara uppbyggd. Resonemang Det är mycket att göra, väldigt många sjukt roliga projekt som man vill dra i. Har en stor hög med projekt som ligger i min digitala förslagslåda tillsammans med min grupp. Har också många idéer om kostnadsminskande avtal och sponsring som jag diskuterat bl a med KC. När period 2 börjar är det aktuellt att starta att dra i dessa projekt. I övrigt, jobbigt att vara sjuk o inte bli frisk. Men nästa vecka har jag inte så mycket inbokat och ska kurera mig Förhoppningsvis kan jag under mötet även säga att vi fått in absurt många ansökningar till NG. Vi stänger ju söndag 16:e. I så fall kommer jag vara väldigt glad

28 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Projektledare Armada, Olivia Lindgren Sid 1(1) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Projektledare för Armadas rapport Gruppdynamik och organisationsfrågor Arbetet med projektgruppen går bra och de senaste veckorna har arbetsbelastningen ökat för alla i projektet. Vi är nästan klara med den fullständiga anmälan, det är cirka 40 företag som inte är klara med sina annonser i nuläget. Vi har sedan augusti haft tre avhopp och tagit in tre nya företag, det krävs extra administration av företagsanvarig men det finns ju företag som är intresserade. Det har varit enorma mailkonversationer för företagsansvarig och katalogansvarig under den fullständiga anmälan. Detta är självklart inget oväntat men totalt har de skickat cirka 3000 mail under fyra veckor, mycket är tack vare alla fel som uppstår via ARGast. Vi har haft många diskussioner kring kommunikation i projektet, speciellt hur information går till gruppledarna. Jag har inför att skicka ut veckomail till gruppledarna där jag sammanfattar kort vad som händer i projektet och vad som kommer härnäst. Det som jag anser gått sämre är lokalbokningen, speciellt vår bokning med stora värdmötet. Vi har även fått börja om från början med bilspons då Sunfleet inte längre är intresserad av det stora avtalet med kåren. Nästa helg åker vi på teambuildinghelg och idag ska vi på teambuilding med Vattenfall och Tieto. Det är viktigt att bara hänga med varandra utan att jobba och alla kommer följa med på båda tillfällena. Samarbeten och kontakter Armada och NG har varit på besök hos Ericsson, kul att grupperna fick träffas. Jag och Fabian har möten varje måndag för att diskutera vårt arbete och bara prata, det är riktigt bra att få kontinuitet på vårt arbete. Vi har även haft NR1 och det var 24 stycken som kom, kul! Ekonomi GOLD: Just nu 18 anmälda företag, vi har ökat med ringadet för GOLD efter fullständiga anmälan. KTH Näringslivssamverkan skulle också peppa företag som hör av sig till dem att vara med på GOLD. Resonemang Jag trivs och allting är roligt =)

29 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Head of THS international Izla Unesi Sid 2(3) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Head of THS Internationals rapport Gruppdynamik och organisationsfrågor Kortfattat om exempelvis nya idéer på hur man arbetar, hur går arbetet med gruppen? Etc Samarbeten och kontakter Kortfattat om exempelvis samarbetet med ESN, BEST, KTH, REFTEC, råd etc ESN ESN Stockholm joint trip 100-tal studenter från ESN Lund och Linköping kommer till Stockholm och turistar lite. Min aktivitetsgrupp kommer att hjälpa till med en tipsrunda i Stockholm, en middag och en pubrunda. NP (National Platform) Planerad i Växjö och Kalmar (27-30 september) KTH Språkkommitten Inte mycket att tillägga som är till THS nytta. I-gruppen höll en recap om hur mottagningen var och informerat om att vi vill ha kontaktuppgifter till de ankommande studenterna. Och att jag ska påminna de så fort antagningen är klar dvs slutet av oktober. Mastersgruppen samma som ovan med i-gruppen, dock till nästa år. IAG International Advisory Group, planerat möte. Jag kommer att presentera hur det har gått med de internationella faddrarna. Sedan hoppas jag på att de kan komma med bra förslag och hjälp med hur vi ska göra det bättre. REFTEC -RUBIK Missade senaste mötet i Göteborg pga mottagningen. Internationella Rådet (IR) Hade mitt första möte för terminen 8 personer från 6 sektioner var på plats. Vi har bestämt att vi kommer att ta fram en intervjumall alt en enkät till utresande studenter. (HALLÅ VP). Samt att vi kommer att anordna en sektionspubrunda under go global week. TECO Sitter som THS representant. Vi har kommit fram till att vi ska lägga TECO som vilande. Och ha nästa möte under nästa REFTEC överlämning. Scanbalt Kontraktet är färdigt, många studenter har anmält sig till deras resor. Emma har några frågetecken som hon vill få klargjorda innan vi skickar kontaktet till Scanbalt.

30 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Head of THS international Izla Unesi Sid 3(3) Aktuella event Internationella faddrar Allt går jättebra! Alla som har sökt om faddrar har fått det och vice versa. I oktober kommer en nt anmälan upp för vårterminens internationella faddrar. Och i november kommer en för utbytesstudenterna. KTHSnow Jean-Baptiste Thomas (internationell student på KTH) har tidigare jobbat med student skidresor på sitt hemuniversitet och ville anordna ett för studenter på KTH. THS international är med och samarbetar med honom och hans kommitté. Allt är i fas och anmälan börjar den 21 september. OL International Nyhetsbrev på engelska som Axel och jag kommer att genomföra. THS AG THS Activity Group, en nystartad grupp med studenter som kommer att anordna THS internationals aktiviteter. Haft ett möte många idéer och verkar vara ett riktigt bra gäng. Dans Vi har börjat med dans för studenterna, salsa och liknande. Ca 2ggr/månad Mottagningen Har gått ok, jättebra under exchangeveckorna, mindre bra under masters. Nackdelen är att det behöver marknadsföras bättre om att vara fadder för den internationella mottagningen. Visiting hours THS international Har börjat med visiting hours som är varje vardag mellan 12:30-14:30. Detta för att övriga arbetskollegor inte ska störas av massa folk som knackar på dörren konstant. THS international presentation Presentation för de internationella studenterna, GICK JÄTTEBRA! Intisarna kallar mig för Princess nu :P ESN Sea Battle Alla biljetter vi fick sälja såldes slut på ca 1 timme. Allt arbete med Sea Battle är i princip klart. Ekonomi Jag tror att vi har spenderat ca kr på mottagningarna. (kommer inte in på hogia). Resonemang Jag mår jättebra! Har dock blivit förkyld. Allting går i 180! Men jag har fixat grupper som jag tänker ta vidare till min efterträdare. Väldigt många av mina tankar går till hur jag ska få vidare detta till min efterträdare. ÖVER 1000 medlemmar på min internationella facebookgrupp!!

31 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 CFU, Sara Blomqvist & Per-Viktor Bryntesson Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Chefer för utbildningsinflytandes rapport Aktuellt projekt/frågor Högskoleverket (HSV) kommer under hösten att påbörja utvärderingen av examina vid tekniska lärosäten, däribland KTH. Vi har varit med på infomöten om hur det kommer att gå till samt diskuterat studentmedverkan med projektledaren Lars Källander. Utvärderingen kommer titta på måluppfyllelse i examensarbeten och detta ska kompletteras med självvärderingsrapporter från lärosätena. Utbildningarna på KTH kommer att utvärderas i ämneskluster och totalt ska ungefär 40 självvärderingar skrivas. Här är tanken att en student/rapport ska sitta med för att följa arbetet och kunna rapportera ut till resten av studentgruppen. Självvärderingsrapporterna kommer sedan att läsas av läsgrupper på KTH innan de lämnas till HSV och även här ska studenter vara med i arbetet. Detta arbete är mer omfattande och kommer troligtvis att arvoderas. Vi har skrivit en artikel till Osqledaren om hur strukturen för påverkansarbete ser ut på KTH. KTH kommer att ha en anti-diskrimeringskampanj i vår och Sara har varit på ett första planeringsmöte inför detta. Samarbeten och kontakter I början av augusti var vi till Chalmers och hade det första Rubik-mötet för året. Diskussionspass blandades med trevligt umgänge och skrivande av verksamhetsplan. THS Utbildning deltog med en monter på Kårens dag med hjälp av fyra andra studenter. Ett första Utbilningsråd är inplanerat till den 18 september. Detta kommer främst att ägnas åt att presentera oss för varandra och diskutera hur vi vill arbeta under året. Vi kommer även att följa upp hur det går med implementerandet av THS Utbildnings standarder (ang. Kursutvärderingar, representation på skolnivå och i tjänsteförslagsnämnder) på sektionerna samt informera om Högskoleverkets kommande utvärdering av examina. Sara har varit på konferens om Pedagogik i högskolan tillsammans med Lärandeavdelningen på KTH. Vi håller på med rekrytering av nya ledamöter till Centrala tjänsteförslagsnämnden och Anställningsutskottet. Ett par studenter har hittills varit intresserade av uppdragen och fått följa med sittande ledamöter på möten för att se vad det handlar om. Tre nya studentledamöter (2 ordinarie, 1 suppleant) har tillsatts till Disciplinnämnden. Vi har tillsammans med dessa efter ett första avstämningsmöte satt upp rutiner för insamling av statistik kring disciplinärenden och påbörjat utformningen av en arbetsbeskrivning. Vi har varit med vid Doktorandsektionens första styrelsemöte. Sektionen har tillsatt en arbetsgrupp med fokus på utbildningsfrågor där vi kommer att sitta med under året. Vi har varit i kontakt med studenter som läser språkkurser och diskuterat studentinsynen vid kursutvärderingar och kursutveckling vid språkavdelningen. Dessa kurser är ju inte naturligt kopplade till någon sektion och det är svårare att bedriva studiebevakning här. Va har ett möte inbokat med de ansvariga för avdelningen för att få klarlagt vilka rutiner som finns för kursutvärderingar idag och diskutera möjlighet till större studentmedverkan.

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår den 10 maj 2012 Sid 2(9) THS VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Introduktion Detta är THS verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012/2013. Verksamhetsplanen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 20 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm20 12/13 2013-05-27 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 20 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm20 12/13 2013-05-27 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm20 12/13 2013-05-27 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 20 12/13 Måndagen den 27 maj 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 3 12/13. Närvarande. 1. Formalia. 1.1 Mötets öppnande Mötesordföranden Johan Persson förklarar mötet öppnat 18:05.

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 3 12/13. Närvarande. 1. Formalia. 1.1 Mötets öppnande Mötesordföranden Johan Persson förklarar mötet öppnat 18:05. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 3 12/13 Måndagen den 17 september 2012 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Denise Fuglesang

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 13 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm13 12/13 2013-03-11 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 13 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm13 12/13 2013-03-11 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm13 12/13 2013-03-11 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 13 12/13 Måndagen den 11 mars 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 8 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm8 12/13 2012-11-26 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 8 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm8 12/13 2012-11-26 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm8 12/13 2012-11-26 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 8 12/13 Måndagen den 26 november 2012 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13 Sid 1(10) PROTKOLL Kårstyrelsemöte 22 11/12 Måndagen den 25 juni 2012 klockan 18.00 Kröken, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Egil Antonsen Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 07 14/15 Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble Närvarande THS Kårstyrelse Cecilia Molinder Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Nina Nilsson Medlem; tillträdande styrelseledamot 13/14

Nina Nilsson Medlem; tillträdande styrelseledamot 13/14 Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Emma Fogelström Henrik Jonhed Oscar Mo Anna Persson Sara Emilsson

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12) Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 Kårstyrelsemöte 19 09/10 Tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen: Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-16

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-16 Sid 1(10) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-16 Måndagen den 19 mars 2012 kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Ledningsgruppen: Chef för Utbildningsinflytande. Ledningsgruppen: Mottagningssamordnare

Ledningsgruppen: Chef för Utbildningsinflytande. Ledningsgruppen: Mottagningssamordnare Sid 1(8) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 10 12/13 Måndagen den 17 december 2012 klockan 15.00 Plats: Musikrummet, Nymble *= bilaga finnes. Närvarande Denise Fuglesang Emma Fogleström Henrik Jonhed Johan Persson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 10 12/ Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 12/ Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 10 12/ Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 12/ Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 12/13 2012-12-13 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 12/13 Måndagen den 17 december 2012 klockan 15.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 18:44 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 4. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 5. Val av Mötesordförande

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm1 13/14 2013-08-11 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 1 13/14 Söndagen den 11 augusti 2013 klockan 10.00 Norra vägen 3, Sorunda * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (4) E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 2 (4) I arbetet med masterprogrammen så kommer det ofta upp diskussioner kring vad LinTek anser vara tillräckligt för att vi ska anse att en

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling MLS HiG/ 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll 2013-12-12 Närvarande: Kaisu Sammalisto (Ordförande) Annika Johansson (SA) Leif Claesson (ATM) Rose Marie Löf (ATM) Tanja Donner (Bibl.) Josefin

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Styrelsemöte Tisdagen den 4/9 å Brevduvegatan 3, Solna 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Tonima öppnar mötet 19:53 1.2 Närvaro Närvarande

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer