Anna Ulriksson Biderman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna Ulriksson Biderman aun09001@student.mdh.se"

Transkript

1 MÄLARDALENS HÖGSKOLA ITE305 INL1 PRAKTIKRAPPORT Anna Ulriksson Biderman 1

2 INNEHÅLL Framsida...1 Innehåll...2 Kontaktuppgifter...2 Inledning...3 Metod...4 Handledare...4 Om praktikplatsen Mina arbetsuppgifter...8 Källor...9 Vad har jag lärt mig?...10 Kontakter...11 Diskussion & Sammanfattning...12 Källförteckning...13 ALLMÄNNA UPPGIFTER TRAVRONDEN MARIEHÄLLSVÄGEN BROMMA Handledare: Ola Lernå INLEDNING NÄR JAG BÖRJADE SÖKA PRAKTIKPLATS inför den här kursen kontaktade jag ett ganska stort antal företag via mail. Eftersom jag känner att det finns många områden inom ämnena informations- och textdesign som intresserar mig så var sökspannet brett. Jag sökte praktikplats på flera tidningar, designbyråer, reklambyråer, marknadsavdelningar samt som informatör och korrekturläsare. Det var en positiv överraskning att responsen från de företag jag kontaktade var så stor. Jag fick flera svar från företag som var intresserade av att ge mig en praktikplats. Det satt mig i en väldigt härlig position där jag faktiskt kunde välja vart jag ville göra min praktik. Det fanns flera anledningar till att jag valde Travronden. För det första är journalistyrket något som intresserar mig, jag älskar att intervjua och att skriva artiklar och reportage. Jag har lätt för att anamma den språkliga stil som kännetecknar sådana texter. För det andra föddes jag i princip på en travbana och kan branchen väldigt väl. Jag såg det som en enorm fördel. I och med att jag redan hade kunskapen och kontakterna så kunde jag fokusera enbart på att bli en del av det dagliga arbetet och reflektera över yrket. För det tredje visste jag att arbetsbördan på Travrondens redaktion skulle vara väldigt hög under den här perioden (se kapitel Arbetsplatsen ) så jag räknade med att det skulle ge mig något att göra. Jag förstår att syftet med kursen är att man ska sitta bakom ryggen på en handledare och observera arbetet för att sedan kunna reflektera över det. Men jag tror också att ni som kursansvariga vet att vi studenter är väldigt hungriga och vill göra något på riktigt när vi är ute på praktik. Man vill inte sitta sysslolös på en stol hela dagarna utan man vill ta för sig och producera något med hjälp av de kunskaper man fått under sin utbildning. Jag tror också att det är genom att få göra det, alltså verkligen känna på yrket som man får en verklig uppfattning om det. Vilket i sin tur utgör en bättre grund för reflektion. Detta var också mina förväntningar. Jag förväntade mig faktiskt att jag, med mina förkunskaper och under den arbetsbelastning som var, skulle få skriva ganska mycket. Sammantaget var det därför jag valde Travronden. 2 3

3 METOD JAG SAMLADE INFORMATION om praktikplatsen genom observationer av andras arbete och genom eget arbete. Jag bad min handledare att få prova på många olika arbetsuppgifter för att få en bättre helhetsbild av verksamheten. Jag bad även att få prova på alla program de använder, både vid produktion av papperstidningen, E-tidningen och webbsidan (se kapitel Arbetsplatsen ) för att kunna sätta mig in i dessa. Övriga informationskällor var min handledare Ola som jag intervjuade, företagets hemsida och moderföretagets hemsida (Travronden ägs av Svensk Travsport, se kapitel Arbetsplatsen ). Dessutom överöste jag mina kollegor med frågor HANDLEDARE MIN HANDLEDARE HETER OLA LERNÅ och har arbetat på Travronden i 17 år. Han är redaktionssekreterare och ska fungera som en länk mellan tidningens ledning och dess redaktion. Han menar att en stor del av hans arbete går ut på att se till så att alla får göra sig hörda och att alla är på bra humör (intervju ). Dessutom sköter han mycket av redigeringen, har svårt att hålla sig från att skriva, samt ansvarar för planering av arbetet, schemaläggning, löner etc. Ola kommer ifrån Kalmar och inledde sin karriär som sportjournalist på morgontidningen Östra Småland. Han hade ingen journalistisk erfarenhet eller utbildning utan fick jobbet på grund av egna idrottsmeriter samt ett stort sportintresse och kunnande. Därifrån har han lärt sig att skriva journalistiskt, redaktionellt arbete och att desktop-redigera. om precis allt. Jag tänkte verkligen aktivt på att fråga mycket, vilket har lett till att jag idag vet hur hela arbetsförloppet inför varje nummer går till. Jag gick även igenom nummer från olika årtionden i arkivet för att få en bild av hur tidningen (och media över huvud taget) har utvecklats ur ett historiskt perspektiv. Jag upplevde inte att jag hade några svårigheter med att samla information om företaget. Det mesta fanns ju hela tiden framför näsan på mig, om man säger så. Det gällde bara att påminna sig själv om att fråga mycket och att inte tycka det var pinsamt att ställa även de dumma frågorna. Han kom till Travronden på grund av ett brinnande travintresse, att han hade vänner som arbetade där och för att tidningen just skulle ändra sitt sätt att redigera. Han hade stor erfarenhet av desktop-redigering vid den tidpunkten och blev ansvarig för den omställningen. Förutom Ola, så fick jag några faddrar också. Det gjorde att jag alltid hade någon att observera och någon som stödde mig i mitt eget arbete på väldigt nära håll. De här personerna var Thomas Hedlund (reporter), Elin Franke (webmaster), Marcus Jarleborn (tipsredaktör) och Charlotte Hägg (grafisk formgivare och bildredaktör). OM PRAKTIKPLATSEN TRAVRONDEN ÄR EN FACKTIDNING inom travsporten. Det är en svensk tidningen som går ut till hela landet, och i viss mån även till prenumeranter bosatta i utlandet. Företaget är ett dotterbolag till (ägs alltså av) Svensk Travsport, som är travets centralorganisationen. Svensk Travsport ägs i sin tur av de 33 svenska travsällskap som har tillstånd för spel, 40 av landets travklubbar och sju basorganisationer som bildats och drivs av de aktiva, till exempel travtränare. Eftersom att ägandeförhållandena är lite speciella anser jag att det ställer extra stora krav på de styrande på tidningen. Pressen finns ju till för att granska, och även fast Travronden i grund och botten ägs av travsporten måste den ha modet att granska såväl makthavare som aktiva inom denna. Detta anser jag att tidningen hittills har lyckas bra med. Det finns flera exempel på granskande journalistik och kritik gentemot såväl rådande system som makthavarna, så på det viset vinner den trovärdighet hos mig. TIDNINGEN Travronden ges ut två gånger i veckan året om, på tisdagar och på fredagar. Dessutom producerar man ett antal extrabilagor vid olika tillfällen varje år. I december varje år utkommer trav-sveriges lilla Bibel : Vinternumret. Vinternumret är ett jubileumsnummer på ca 400 sidor som består av flera längre reportage och topplistor från året som gått. Magasinet är mer påkostat i allt ifrån pappersval och bildkvalitet, till luft i layouten (fler sidor) och mer arbetad form. Det ger helt enkelt ett mer exklusivt intryck. Varje ordinarie nummer trycks i exemplar. I dagsläget har tidningen prenumeranter och en beräknad försäljning av lösnummer på ca st. Man trycker alltså något fler tidningar än vad man säljer, det är en säkerhetsbuffert eftersom att antalet lösnummer som säljs varierar något. För tillfället befinner man sig i en testperiod där man skickar ut löpsedlar till spelbutiker och liknande, för att försöka öka antalet lösnummer. Om den satsningen lönar sig eller inte, är dock för tidigt att se. Förutom papperstidningen ger man ut en E-tidning varje tisdag och fredag. Innehållet i den är detsamma som i den vanliga tidningen och e-tidningen finns tillgänglig på Travrondens hemsida för alla prenumeranter. På hemsidan publicerar man hela tiden kortare nyheter. Två personer är webbredaktörer veckovis och nyhetsbevakningen sköts även på helgen. Mellan 10 och 20 artiklar publiceras varje dag på hemsidan. Sedan man började arbeta med en nyhetswebb 2006 så har försäljningen av den tryckta upplagan minskat med sammanlagt 13%. Enligt Lernå (intervju ) kostar den relativt lilla IT-verksamhet som Travronden bedriver ca kronor om året och genererar ca kronor, vilket resulterar i en årlig förlust (på det området) på ca kronor. Ett problem som företaget brottas med idag. Travronden består inte bara av en redaktion och andra delar som utgör en tidning, utan även av en liten grafisk verkstad. Den gör merparten av de annonser som företag vill sätta ut i tidningen, men får även andra uppdrag såsom tävlingsprogram åt travbanorna, nya loggor och dyligt. TEKNIK Travronden använder sig av Mac-datorer 4 5

4 på hela redaktionen. I redigeringsarbetet av papperstidningen använder man sig dock inte av InDesign som jag är van vid från skolan, utan av QuarkXPress som är ganska vanligt inom tidningsbranschen. Jag tyckte att de bägge programmen påminner ganska mycket om varandra, så det var inte så svårt att ställa om sig. När jag var webbredaktör arbetade jag i ett CMS-system som heter E-drum. Nu skapade jag ju inte någonting nytt på hemsidan, förutom nya artiklar, men i det arbetet trivdes jag med publiceringssystemet. När jag satt ihop, redigerade och publicerade e-tidningen jobbade jag med ett program som heter E-magin, och vid arbetet med nyhetsbrevet använde jag ett vid namn Apsis. PUBLIKATIONEN Ser man till den tidning som ges ut två gånger i veckan så följer den många av de typografiska principer som jag fått lära mig i skolan. Dock så är layouten lite intetsägande och inte så nyskapande. Det är dåligt med luft på sidorna vilket ger lite morgontidnings-känsla. Dessutom är graden på texten väldigt liten och därmed inte förenlig med principerna för god läsbarhet. Och rent estetiskt kan det faktum att halva tidningen trycks i färg (första delen med artiklar, reportage o.s.v.) och andra halvan i svartvitt kännas lite tråkigt. Men det finns såklart alltid en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Det är oerhört mycket som ska rymmas på de 80 sidor ett normaltjockt nummer består av, och jag har verkligen insett hur mycket redigerarna kämpar för att få plats med allt som måste finnas med. I varje nummer slåss sportnyheter från landet med internationella nyheter, avelsnyheter, plocksidor, topplistor, resultat och en massa speltips inför de kommande dagarna. Dessutom kanske man inte har en målgrupp med samma estetiska preferenser som jag, eller en målgrupp som faktiskt inte bryr sig så mycket om formen utan mer om innehållet. Idag rör ytterst få av de kommentarer som kommer in från läsarna, layouten. Däremot så finns det åsikter på i princip allt annat, både positiva och negativa. Lernå säger att tidningen får väldigt mycket respons från läsarna. Framför allt om det rör sig om faktafel, då rasar det in arga mejl. Han tror att det beror på att målgruppen är ganska smal och att läsarna är väldigt intresserade och kunniga själva. Det finns inte rum för misstag helt enkelt, menar han (intervju ). För att eliminera fakta- och språkfel i tidningen korrekturläser man den hårt. Det var något jag reflekterade över tidigt under min praktik. En råtext korrläses först av en kollega innan den börjar formges. När sidorna är färdiga går de till redaktionssekreteraren som korrläser, sedan går de till redaktionschefen som korrläser, och sedan sätts de upp i rätt följd på en skena på väggen och då korrläser reportrarna så mycket de hinner, innan tidningen sätts ihop och går till tryck. KONKURRENTER Som papperstidning är Travronden tveklöst den marknadsledande facktidningen inom svensk travsport. Många lokaltidningar och nationella kvällstidningar har sportredaktionerna som delvis bevakar travet och det finns ett antal tipstidningar (som enbart skriver om spel) samt ett antal föreningstidningar och mindre facktidningar, men ingen som kommer i närheten av Travrondens upplaga. På webben finns det däremot konkurrenter. Framför allt två; travnet.se och trav365.se (undersida till Aftonbladet). Dessutom finns ett stort antal seriösa bloggar som sprider travnyheter. ORGANISATION Travronden har 24 heltidsanställda, plus 30 korrespondenter runt om i Sverige. I regel finns en korrespondent på varje travbana, men ibland två. Dessutom har man en korrespondent i Finland, en i Danmark, en i Norge, en i Frankrike och en i Italien. I tidningen finns ett antal Världen runt sidor där man rapporterar om stora händelser ifrån andra länder. Travrondens huvudkontor ligger i Sundbyberg, i ett område en liten bit ifrån huvudstadsbanan Solvalla. Där sitter företagets ledning, prenumerationsavdelning, annonsavdelning och hela redaktion under samma tak. Överst i hierarkien finns Travrondens VD och ansvarig utgivare, Anders Jonsson. Under honom ekonomichef Erik Ivares, redaktionschef Claes Freidenvall, editionschef Mathias Hedlund och redaktionssekreterare Ola Lernå. Själva redaktionen består av åtta reportrar, två redigerare, två tipsexperter, tre fotografer/bildredaktörer och en webmaster. När man gör tidning finns en så kallad dummy som alla går efter. Där finns angivet vad som ska vara på vilken sida. Många sidor är desamma från 6 7

5 nummer till nummer, där ändras bara innehållet. Sedan finns det glapp ska fyllas med artiklar, reportage och notiser. Reportrarna skriver sina texter och fotograferna/ bildredaktörerna ordnar bilder till dem. Tipsredaktörerna har ett visst antal sidor var, och producerar själva dessa utifrån olika mallar. Det betyder att de både ordnar innehållet och redigerar. Vissa korta notiser tas direkt ifrån nyhetslistan på webben om det är svårt att hinna producera tillräckligt mycket nytt. Sltligen sätter editionschefen ihop hela tidningen med hjälp av redigerarna. ARBETSPLATSEN Cheferna och annonsplanerarna har egna kontor, medan hela redaktionen sitter i ett öppet kontorslandskap med skrivbordsgrupper om fyra. Det är ljust och fräscht men ändå ganska hemtrevligt. Det öppna kontorslandskapet bidrar till att det är lätt att upprätthålla en god kommunikation emellan de som skriver, de som gör bilder och de som gör formen. De anställda får själva ta väldigt stort ansvar för sitt arbete. De har inga fasta arbetstider utan kommer, går, tar rast och äter lunch när de vill. Större delen av redaktionen jobbar sent onsdagar och söndagar, eftersom man gör tidning då. Det betyder att tidningen trycks tidigt torsdag och måndag morgon. I regel är de som jobbat söndag lediga på måndagen och de som jobbar sent på onsdagen börjar sent på torsdagen. Stämningen är märkbart, nästan imponerande, god på redaktionen. Man gör mycket saker tillsammans och verkar trivas bra ihop. Som utomstående märker man inte av några grupperingar. Det finns en väldigt positiv anda som delas av den stora massan och trots att alla har en hög arbetsbelastning och att det alltid händer hundra saker samtidigt, så känner man aldrig av någon negativ stress. Jag var väldigt positivt överraskad över stämningen och gemenskapen på arbetsplatsen, det är faktiskt något jag inte har upplevt någon annanstans förut. På fredagen innan första advent hade till exempel två stycken åkt till redaktionen kl. 04 på morgonen (!) bara för att baka egna lussebullar och glasera pepparkakor, koka glögg och tända en massa levande ljus och marshaller. Så när jag och de andra kom på morgonen doftade det nybakt på redaktionen och julmusiken var på. Det var väldigt mysigt! Travronden kändes som en modern arbetsplats i den mening att personalens välmående värderades högt. De gemensamma lokalerna var fräscha, det fanns soffgrupper, TV-apparater, vattenbehållare som kunde servera den temperatur man ville ha, fri tillgång på frukt, juice, kaffe och thé. Och så kunde de anställda gå till en naprapat på företagets bekostnad vid behov. Eftersom att arbetstiderna på en redaktion varierar mycket, det blir sena kvällar och helgjobb för de flesta iblande, oavsett vilken arbetsuppgift man har, så tror jag det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats. ARBETSUPPGIFTER JAG PROVADE PÅ FLERA YRKEN inom organisationen på Travronden. Under två veckor var jag webbredaktör vilket innebar att jag blev tipsad om eller själv letade upp nyheter i travvärlden, skrev artiklar av dem och publicerade dem på hemsidan. Det arbetet var intensivt, och det blev lite av en sport att hinna publicera nyheter innan de övriga travmedierna. Jag skrev även för pappersupplagan. Sammanlagt publicerades två längre reportage (första sidan på ett av dem finns ovan till höger), fyra artiklar och flera korta notiser som jag skrivit. Det var en härlig känsla faktiskt. Jag hjälpte även till med tipssidorna, vilket framför allt innebar att ringa runt till alla tränare som hade hästar till start inom de största spelformerna (t.ex. V75 och V65) och fråga dem om hästens form, chans i loppet, utrustning m.m. Jag gjorde telefonintervjuer med flera personer varje dag. Löpande under hela praktikperioden ansvarade jag för att skicka ut nyhetsbrev till prenumeranterna varje vardag och sätta ihop samt publicera E-tidningen. Jag jobbade även mycket i InDesign med att ta fram ett antal PDF:er som ska ligga på den nya hemsidan. Det är en Travskola för nybörjare där jag själv fick samla in all information och bestämma layouten. 8 9

6 VAD HAR JAG LÄRT MIG? JAG HAR LÄRT MIG SÅ HIMLA MYCKET. Dels rent praktiska kunskaper såsom att använda de dataprogram som behövdes för det dagliga arbetet. Dels hur man faktiskt producerar en tidning - hela processen bakom det färdiga resultatet. Men framför allt så har det här varit något som utmanat mig och som fått mig att utvecklas enormt i mitt sätt att arbeta. Jag har blivit bättre på intervjuteknik; att ställa öppna frågor, relevanta följdfrågor, tackla intervjupersoner som egentligen inte säger någonting och att tänkta, lyssna och ta anteckningar samtidigt. Dessutom har jag fått träna på att producera saker snabbt och utan att ha perfekta förhållanden. I skolans värld har man ju ofta ganska lång tid på sig till allt, för att man ska ha möjligheten att göra allt den korrekta vägen. Man går igenom en hel arbetsprocess, med ett planeringsstadium, olika utkast, respons från kurskamraterna och så KÄLLOR EFTERSOM ATT JAG FICK LEKA REPORTER under större delen av min praktik så hade jag stor användning av vad jag lärt mig ur Intervjuteknik (Häger, 2007) och Svenska Skrivregler (Språkrådet, 2008). Både dessa böcker slog jag i vid vissa tillfällen då jag kände mig osäker. Även de typografiska kunskaper som jag fick genom kursen Typografi och Layout har visat sig vara oumbärliga. vidare. Nu betyder aldrig riktigt nu, utan det går att vänta till i morgon eller gå hem och sätta sig i sitt tysta, lugna kök och få arbeta ostört. Just att skriva under en massa oljud är något som jag alltid har haft väldigt svårt för. Jag känner dock att praktiken har tränat mig i att vara i verkligheten. På redaktionen betyder nu verkligen nu. När innehållet spikas på morgonmötet samma dag som tidningen ska tryckas så är det bara att ringa upp intervjupersonen och sätta sig att skriva sitt reportage på tio tusen tecken. Idag, inte morgon. Då är det bara att gå in i sin text och göra det man ska, oavsett om tre personer sitter runt omkring och pratar tips, två telefoner ringer, en TV visar franskt trav, en annan visar svenskt och någon skrattar högt åt ett Youtube-klipp. Jag känner att jag på något vis lärt mig att ha ett fokus i det jag gör, istället för att fokusera på allt runt omkring mig. Och det har gjort mig till en bättre skribent. I utformningen av informationsmaterialet Travskolan använde jag många av de grepp jag lärde mig i kursen Lättläst och återvände till den kurslitteraturen (Sundin, 2007). Dessutom fick jag naturligtvis stor användning av allt jag lärt mig om grafisk form. Grunden till det lades framför allt genom kurserna Grafisk Form och Typografi & Layout, samt böckerna Effektiv Visuell Kommunikation (Bergström, 2009) och Visual Thinking for Design (Ware, 2008). KONTAKTER FÖRUTOM ALLA SOM ARBETAR på Travronden och som jag lärt känna under min praktikperiod har jag utökat mitt kontaktnät inom branschen. Jag har haft kontakt med sportcheferna på landets travbanor och med många av travtränarna. Dessutom har jag kommit i kontakt med journalister inom andra medier, vilket är nyttigt inför framtiden. Här är ett axplock av de jag varit i kontakt med under min praktikperiod: Anders Jonsson Claes Freidenvall Ola Lernå Mathias Hedlund Lars G Dahlgren Per Gustafsson Thomas Hedlund Lars-Johan Holm Patrik Jansson Gustaf Björck Anna Persson Mia Törnberg Elin Francke Thomas Johansson Mikael Söderlind Bengt Olsson Erik Ivares Johan Untersteiner Claes-Göran Björkroth Reijo Liljendahl Kim Eriksson Tommy Åström Tony Wallin Patrik Fernlund Fredrik Larsson Henrik Larsson Jörgen Westholm Marcus Eriksson Tommy Söderberg Anders Lindqvist 10 11

7 SAMMANFATTNING KÄLLFÖRTECKNING MINA ERFARENHETER av yrkesorienteringen har varit väldigt positiva. Det beror på att jag var väldigt nöjd med min praktikplats. Jag kände att jag fick användning av många - inte enbart ett fåtal - av de kunskaper jag tillgodosett mig hittills under min studietid och det kändes väldigt roligt. På min sista praktikdag var det en av mina kollegor som uttryckte det så här: Det är lite sorgligt att du ska sluta. Du har passat in så bra här. Du har ju hoppat in överallt. Vi har aldrig hittat någon som kan göra allt möjligt förut. Det citatet tyckte jag var lite talande för hur jag själv har upplevt min utbildning och vad den har lett till. Den har gett min en enorm bredd, och en förståelse för alla beståndsdelar av ämnet informationsdesign. Och det tror jag ger en ett försprång på arbetsmarknaden i framtiden. Den tid jag spenderade på Travronden var absolut en fördjupning inom ämnet, eftersom jag fick specialisera mig på vissa saker och omsätta mycket teori i praktik. Nu anser jag att Mdh är relativt bra på att upprätthålla en kontakt mellan studenter och yrkesliv, men det är ändå någonting annat att dagligen befinna sig på ett företag och jobba praktiskt hela tiden. Jag tycker fanns en fin balans mellan att låta mig observera och att låta mig producera eget material under min praktikperiod. Jag kände mig aldrig utnyttjad på något vis utan mer som en i gänget. Jag fick väldigt stort ansvar av min handledare, men aldrig utan översyn. Jag hade alltid någon som visade mig saker och som jag kunde fråga. Förutom reflektioner kring kopplingarna mellan min utbildning och arbetet på praktiken har jag tänkt en del på vad som utmärker mållgruppen för en facktidning gentemot en vanlig tidning. Jag har dragit slutsatsen att jag tror det kan vara svårare för en tidning att bli accepterad och vinna förtroende hos en kunnig läsarkrets som utmärker den hos en facktidning. Eftersom att läsaren själv är så kunnig måste du visa att även du som avsändare än det, för att få respekt. Annars finns det ingen anledning för läsaren att betala pengar för en prenumeration - då kan du aldrig ge henne eller honom någonting nytt. Dessutom har jag funderat en del över arbetsklimatet på olika arbetsplatsen och på vad som utmärker ett gott sådant. Jag har fascinerats över det lugn och den avslappnade stämning som kan råda även under skarp tidspress, och beundrat de människor som klarar av det. Journalistyrket lockar mig inte mindre efter den här praktiken, snarare tvärtom. Däremot så har den här perioden fått mig att inse hur mycket jag verkligen älskar att skriva, så om det blir ett yrke jag satsar på efter min examen så vet jag att det är en skrivande journalist jag vill bli. Och en som, oavsett om det handlar om trav eller om utrikespolitik, gör det på ett seriöst sätt. Fler än en gång hann jag reflektera över den bristande kompetensnivån på landets kvällstidningar, och där skulle jag aldrig vilja hamna. FRÅN WEBBEN MUNTLIG Intervju med Ola Lernå STÖDLITTERATUR Häger Björn, Intevjuteknik, 2007, Liber, ISBN: Språkrådet, Svenska skrivregler, 2008, Liber, ISBN: Sundin Maria, Lättläst, 2007, Jure Förlag, ISBN: Ware Colin, Visual Thinking for Design, 2008, Morgan Kaufmann Publishers In, ISBN: Bergström Bo, Effektiv Visuell Kommunikation, 2009, Carlsson, ISBN:

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se PRAKTIKRAPPORT Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se Praktikplats: JFS & Co Djurgårdsvägen 4 633 40 Eskilstuna Telefon: 016-51

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Ta tuffa samtal på måndagen

Ta tuffa samtal på måndagen Ta tuffa samtal på måndagen Näringsliv SvD 2011-08-18 08.03 Torsdag den 18 augusti Dalarö 16 Klart.se Ta tuffa samtal på måndagen PROFIL Namn: Jenny Rosberg. Ålder: 44. Bor: Söder om söder. Familj: Man

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Tidningarna har i dag en gemensam marknadsavdelning. Även tidningarnas webbplats, helagotland.se, är gemensam.

Tidningarna har i dag en gemensam marknadsavdelning. Även tidningarnas webbplats, helagotland.se, är gemensam. 1 (5) BESLUT 2012-10-24 Dnr 12/00072 Gotlands Media AB Box 1498 621 25 Visby Förändrad organisation vid Gotlands Media AB BESLUT Presstödsnämnden beslutar att det föreslagna samarbetet om den lokala allmänna

Läs mer

UR LEDNINGENS PERSPEKTIV

UR LEDNINGENS PERSPEKTIV UR LEDNINGENS PERSPEKTIV CAROLIN EKMAN LISA LAGERKVIST PAULINA MODLITBA En idé föds Våren 2002 kontaktade Mikael Nestius Bonniers med en idé om att starta en ny gratistidning i Stockholm. Mikael Nestius

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA!

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! OM UPPSKJUTARBETEENDE & ATT ÄNDRA SITT BETEENDE CHRISTINA JOHANSSON, STUDENTHÄLSAN W WW. HIS. SE / STUDENTHALSAN Bild 1 DAGS ATT BÖRJA H T T P S : / / W W W. Y O U T U B

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Annika i maktens korridorer

Annika i maktens korridorer Annika af Klercker övertalar finansminister Anders Borg att ställa upp på en bild nere i receptionen trots att han är stressad. Annika i maktens korridorer Nu går jag in och hämtar finansministern! Orden

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Inlämning 1. Praktikrapport ITE 305. Isabelle Willén. Iwn09002@student.mdh.se. Text och informationsdesign 2011-12-06.

Inlämning 1. Praktikrapport ITE 305. Isabelle Willén. Iwn09002@student.mdh.se. Text och informationsdesign 2011-12-06. Inlämning 1 Praktikrapport ITE 305 Iwn09002@student.mdh.se Text och informationsdesign 2011-12-06 ITE 305 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 Metod s.3 Sala Heby Energi AB s.3-5 Min Handledare s.6 Kommunikation

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP C H R I S T I N A J O H A N S S O N, S T U D E N T H Ä L S A N W W W. H I S. S E / S T U D E N T H A L S A N Bild 1 FÖRELÄSNINGENS

Läs mer

R O S E N L U N D S S K O L A N. Intervju med JP på sida 2-3. Mycket information om hur det funkar på en tidning!

R O S E N L U N D S S K O L A N. Intervju med JP på sida 2-3. Mycket information om hur det funkar på en tidning! Nr 5 2014 I det här numret har vi 4 sidor mer än i förra. Det betyder mer arbete och längre skoldagar för oss. Hoppas ni tycker om månadens nummer. Intervju med JP på sida 2-3. Mycket information om hur

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk och SYV

Mitt Jobb svenska som andraspråk och SYV AV-nummer 41511tv 1 4 Fyra yrken, fyra porträtt För Svenska som andraspråk och SYV Möt Buba Badjie, veterinären som redan som sexåring hade drömyrket klart för sig. Och hur arbetar en ung kvinnlig elektriker,

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Elevens val för årskurs 7-8 Läsåret 2013-2014

Elevens val för årskurs 7-8 Läsåret 2013-2014 Elevens val för årskurs 7-8 Läsåret 2013-2014 Tiden för elevens val är 90 min/vecka. Du kan antingen fördjupa dig i ett ämnesområde halva läsåret dvs en termin eller hela läsåret dvs två terminer. Elevens

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Vi når mediebranschens beslutsfattare!

Vi når mediebranschens beslutsfattare! "Det närmaste DN Debatt man kommer för mediebranschen" Mikael Marklund Axel Andén Lisa Bjurwald Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen Vi når mediebranschens beslutsfattare! n Medievärlden bevakar affärerna

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Försöker inte bli POPU LÄ R

Försöker inte bli POPU LÄ R nya tidningen balans Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Less is more Andrea del Sarto

Less is more Andrea del Sarto Ord Less is more Andrea del Sarto 2 Wordpower skriver era texter Låt oss hjälpa er med skrivande, både i stort och smått! Vi arbetar enligt journalistiskt arbetssätt och tar hand om er löpande nyhetsrapportering.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer