TEMA: Djurskyddet Sverige. Större och starkare Framåtanda på årskonferensen Regionala medlemsträffar under hösten NO. 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: Djurskyddet Sverige. Större och starkare Framåtanda på årskonferensen Regionala medlemsträffar under hösten NO. 3"

Transkript

1 2005 TIDNINGEN FÖR DJURSKYDDET SVERIGE NO. 3 ÅRGÅNG 113 Större och starkare Framåtanda på årskonferensen Regionala medlemsträffar under hösten TEMA: Djurskyddet Sverige

2 DJURSKYDDET Nr Årgång 113 Ansvarig utgivare Sven Stenson Redaktör Elsa Frizell Redaktionsassistent Viktor Hedén Förbundssekreterare Lena Hallberg Kansliansvarig Åsa Hedberg Adress kansliet Markvardsgatan Stockholm Tel: Fax: Postgiro: Bankgiro: Dags att ta nästa steg Under de senaste åren har Djurskyddet Sverige flyttat fram positionerna. Vi har etablerat fler kontakter med myndigheter och andra organisationer. Vi har blivit en självklar samtals- och samarbetspartner och vi syns allt mer i samhällsdebatten. Men vi kan bättre än så och det dags att ta nästa steg. Djurskyddet Sveriges PR-grupp har under året ringt runt till ordförande, kassörer och sekreterare i de lokala föreningarna för att få en bild av hur föreningarna uppfattar Djurskyddet Sverige men också vad medlemmarna vill med organisationen och hur vi ska arbeta. Resultatet av undersökningen visade att nästan alla föreningar vill att vi ska bli en större organisation med fler medlemmar, att vi ska bli en organisation som syns mer och som på så sätt blir en starkare röst för djuren. På årskonferensen i maj fick PR-gruppen mandat att fortsätta sitt arbete med att ta fram en marknadsföringsplan för Djurskyddet Sverige. Det känns viktigt att alla är delaktiga i det arbetet. Därför kommer vi att anordna regionala medlemsträffar under hösten där marknadsföring kommer vara en del på programmet under dagen. Se mer om medlemsträffarna på sidan 7 i tidningen! Jag tror att om vi ska lyckas att bli en starkare organisation som kan vara till större hjälp för djuren, då krävs en förändring. Vår organisation måste bli mer enhetlig med en tydlig gemensam målsättning. Vi står i startblocken för att kunna förändra och förbättra organisationen. Majoriteten av föreningarna vill detta. Men vågar vi ta steget mot en mer enhetlig och sammanhållen organisation? Har vi egentlighen något att förlora på det? Och framförallt, vad förlorar djuren på att vi inte gör organisationen starkare och synligare? Bli medlem Som medlem har du möjlighet att påverka det lokala djurskyddsarbetet och du får varje år fem nummer av Djurskyddet. Kontakta en förening nära dig, läs på sidorna för att se vilken förening du tillhör! Att bli direktansluten medlem till riksförbundet kostar 100 kronor som sätts in på pg Centralstyrelsen Sven Stenson, ordförande Björn-Fredrik Tollin, vice ordförande. Ledamöter: Gabrielle Rosendahl, Björn Dahlén, Jan-Åke Hillarp, Anders Jarkiewicz, Eva Norberg, Gunnela Ståhle, Lars Lindqvist. Suppleanter: Kerstin Malm, Ingrid Redbo, Henriette Westholm. Material Redaktionen ansvarar inte för insänt, ickebeställt material. Tryckeri Globalt företagstryck Annonsansvarig Kenneth Persson, Djurskyddet Sverige är en ideell organisation som i mer än hundra år arbetat med att skapa opinion för bättre djuromsorg. Detta har bland annat resulterat i en förbättrad djurskyddslagstiftning. Synen på djur och djurhållning förändras med samhällsutvecklingen. Djurskyddet Sveriges arbete är viktigt i den utvecklingen. Vår uppfattning bygger så långt som möjligt på vetenskap, beprövad erfarenhet och etiska värderingar. Vi arbetar genom kampanjer, rådgivning, remissarbete, representation i arbetsgrupper och kommittéer, ekonomiskt stöd till olika verksamheter och samarbete med andra organisationer och myndigheter. Omslagsfoto Susanne Kistner Manusstopp för nummer 4 15 Augusti 2005

3 INNEHÅLL Större och starkare 4 Regionala medlemsmöten 7 8 Tre föreningar om att byta namn 8 Framåtanda på årskonferensen Det här är centralstyrelsen Boktipset Glada eller goda grisar Insänt Landet runt 22 22

4 TEMA Större och starkare -Djurskyddet Sverige har alla möligheter att växa Djurskyddet Sverige ska synas och höras över hela Sverige och vi ska bli en större organisation med fler medlemmar. Så tycker majoriteten av ordförande, sekreterare och kassörer i föreningarna som PR-gruppen har pratat med. Och det är inget orealistiskt mål, bara vi vågar satsa. Text: Elsa Frizell Illustration: Viktor Hedén PR-GRUPPEN PR-gruppen är tillsatt av och rapporterar fortlöpande till centralstyrelsen. Gruppen består av: Henriette Westholm Bakgrund: Ordförande i Djurskyddet Västervik, nu också suppleant i centralstyrelsen. Har drivit egen reklambyrå under många år. Eva Norberg Bakgrund: Ordförande i Djurskyddet Sundsvall och ledamot i centralstyrelsen. Arbetar på CSN:s huvudkontor i Sundsvall på internserviceenheten. Björn-Fredrik Tollin Bakgrund: Ordförande i Djurskyddet Kronoberg och ledamot i centralstyrelsen. Är pensionerad idag. Har arbetat i tidningsbranschen under många år, senast som VD på Smålandsposten i Växjö. Gunnela Ståhle Bakgrund: Ledamot i centralstyrelsen. Arbetar på Svenskt Sigill med konsument-, djurskydds- och livsmedelsfrågor. Elsa Frizell Bakgrund: Redaktör för tidningen Djurskyddet på kansliet. Utbildad i media och kommunikation på Stockholms Universitet. Viktor Hedén Bakgrund: Webbansvarig på kansliet. Utbildad i media och kommunikation på Högskolan i Jönköping. Djurskyddet Sverige utnyttjar inte idag sin fulla potential. Konsekvensen blir att djuren inte får den hjälp de annars skulle kunna få. Tar man ett genomsnitt av föreningarna i Djurskyddet Sverige idag så är vi en organisation med ett lågt medlemsantal, hög ålder på medlemmarna och i princip ingen nyrekrytering av unga. Vi har hela föreningar som läggs ned med allt fler vita fläckar på kartan som följd. Det låga medlemsantalet gör opinionsbildning kraftlös. Nyrekrytering är svårt eftersom vi är anonyma idag, har en otydlig organisation med olika namn, vi syns inte tillräckligt i samhällsdebatten, på tv och i tidningar och saknar rikstäckande kampanjer. Idag hjälper vi helt enkelt inte djuren så mycket som vi skulle kunna. Vi har förmåga att ge djuren mycket mer. Mot bakgrund av hotbilden ovan bildade centralstyrelsen PR-gruppen för att ta fram en marknadsföringsplan för Djurskyddet Sverige (lokalföreningar + Riksförbundet) för att nå ut med budskapet om djurskydd till allmänheten och till beslutsfattarna. Ett första steg PR-gruppens arbete var att ta reda på vad föreningarna själva vill med sina föreningar och med riksförbundet. För att få en bild av detta ringde grup- pen ordförande, kassörer och sekreterare i alla föreningar. Resultat av undersökningen visar tydligt i vilken riktning föreningarna vill gå. Av de tillfrågade vill 97% att organisationen ska få fler medlemmar, 99% vill att organisationen syns och hörs över hela Sverige. Hur ska vi då nå detta? Förbundets uppgift är att samla och ena lokalföreningarna och i och med det stärka dem. Om förbundet ska kunna lösa denna uppgift måste alla föreningar ge och ta. Alla har olika kunskaper och åsikter och det utvecklar organisationen men bara om man lägger sin prestige åt sidan. För att göra övergripande förändringar och förändra på sikt behöver alla lyfta blicken, gå samman och stå bakom en enad front där Djurskyddet Sverige gemensamt kan driva frågor. Vi måste byta strategi På 20 år har antalet medlemmar i organisationen ökat med 75 medlemmar per år. Det blir inte ens två medlemmar per förening. Ändå har det varit ett av organisationens huvudmål under alla år. Slutsatsen av detta blir att den strategi vi haft kanske inte varit den effektivaste.

5 TEMA Vi måste tänka om och tänka nytt för att kunna blir en större organisation som bättre kan förbättra för djuren i större utsträckning än idag. Samma grundläggande målsättning Djurskyddet Sveriges lokalföreningar arbetar med olika djurskyddsfrågor men vi har alla ett mål gemensamt: Att förbättra djurens situation. Det är grundläggande att vi alla vill samma sak, att vi har samma målsättning i alla föreningar. Detta betyder inte att föreningarna blir osjälvständiga eller att det inte fortfarande kan ha olika intresseinriktningar. Vissa föreningar kanske har katter som huvudfokus och andra viltrehabilitering. Fler medlemmar Ju fler vi är desto fler lyssnar på vad vi har att säga och ju bättre kan djuren få det. Den hårda sanningen är att ingen lyssnar på en liten förening, hur duktiga de än är. Vi måste vara många som står bakom det vi vill få igenom. Om vi till exempel kan komma till jordbruksministern och säga att av hennes väljare står bakom det vi för fram, då tvingas hon lyssna, hon har inte råd med annat. Det gemensamma namnet och utseende ger en upprepningseffekt. Det fungerar som en påminnelse. PR gruppens vision PR-gruppens vision är att vi ska blir en stor erkänd organisation att räkna med. Att vi ska vara lika kända som Röda korset, Rädda Barnen och Amnesty International. Det ska inte finnas några tveksamheter om vad Djurskyddet Sverige arbetar med och vilka mål vi har. Vi ska ha många medlemmar så att vi blir en stark röst som kan tala för djuren. Vi tror på att det finns en enorm potential med nya medlemmar runt om i landet. Människor som tycker som vi och som gärna skulle stödja organisationen med sin röst. Vår danska motsvarighet Dyrenes Beskyttelse har medlemmar och då har Danmark hälften så många invånare som Sverige. Vad har vi att förlora? Djurskyddet Sverige skulle kunna vara en organisation som vaje människa kände till i Sverige. En organisation som har stor makt att förbättra för djuren, som beslutsfattare skulle vara tvingade att lyssna till. Beslutet är vårt eget, om. vi vågar ta steget och satsa på förändring och förbättring för organisationen och djuren. Har du tankar och idéer om PR Skriv eller ring till oss! Gemensamt namn och utseende PR-gruppen anser att vi på sikt behöver ha gemensamt namn och utseende för att överleva som organisation i mediebruset. Kraven att synas för att finnas i dagens samhälle ökar hela tiden. Budskapen blir allt tydligare och levereras i allt snyggare paket. Djurskyddet Sverige måste följa med i den utvecklingen för att få ut sitt budskap. Ett gemensamt namn och utseende ger tydlighet och visar sambandet och relationen mellan lokalföreningarna och riksorganisationen. Medlemmarna själva kan se att de ingår i något större. Man ser att man stöttar arbetet i hela Sverige. Samtidigt marknadsför man hela tiden varandra. Den lokala föreningen marknadsför riksförbundet och de övriga föreningarna och när riksförbundet syns så ger det på samma gång reklam till de föreningar som heter Djurskyddet följt av ortsnamn. Utseendet är viktigt. Hjärnan registrerar det visuella och gör att man minns organisationen. Upprepade symboler gör det lättare för hjärnan att registrera och minnas. Gemensamt namn och logotyp gör det lättare för organisationen att växa.

6 TEMA Naturligt fodertillskott till den äldre stela hunden Högt innehåll av glukosamin och kondroitinsulfat Innehåller dessutom gurkmejaextrakt som är en kraftfull naturlig antioxidant Hög kvalitet Tuggtabletter som de flesta tar som en godbit Kan köpas hos din veterinär För mer information: Tel Fax abcd Välkomna att söka 2005 års DJURSKYDDSSTIPENDIER till Tycho Carlssons minne om högst kronor Stipendierna kan sökas av dem, som på ena eller andra sättet, främjar djurskyddet - forskare, författare, journalister, veterinärer, organisationer och privatpersoner. Stipendierna kan delas av flera sökande. Sökande med anknytning till Kronobergs län har företräde men även andra är lika välkomna att söka. Det förutsätts att stipendiaterna inom ett år efter mottagandet av stipendiet redovisar hur det använts. Frågor kan ställas till Harry Karlsson tel Sänd er ansökan till Djurskyddet Kronoberg, c/o Harry Karlsson, Länsstyrelsen, Växjö, senast den 14/ Märk kuvertet "Djurskyddsstipendium"

7 TEMA Tillsammans blir vi starkare Regionala medlemsmöten i Djurskyddet Sverige När: I höst Var: Eskilstuna, Malmö, Växjö, Karlstad och Sundsvall För vem: Alla föreningar med respektive medlemmar Innehåll: Inspirerande föredrag, workshops och diskussioner Datum Eskilstuna 1/10 Karlstad 15/10 Växjö 22/10 Malmö 29/10 Sundsvall 29/10 Syfte: Utbildning i marknadsföring, tillfälle för föreningarna att träffa varandra, organisationens utveckling i marknadsföring för djurens bästa Under hösten kommer Djurskyddet Sverige ha medlemsmöten på fem platser runt om i Sverige. Syftet med träffarna är att gemensamt arbeta fram hur vi på bästa sätt kan marknadsföra organisationen så att vi blir en starkare röst för djuren. Dagen kommer att innehålla inspirerande föredrag, workshop och diskussioner. Ta tillfället i akt att dela med dig av dina framtidsvisioner för att utveckla förbundet vidare, utbyta erfarenheter och lära känna varandra! Förbundet kommer att stå för utbildning, lunch och fika. Resekostnader får föreningarna stå för själva. Välj den plats som passar er bäst. Anmälan till träffarna måste vara inne till kansliet senast den 7 september... Porto Ja, tack jag kommer gärna på medlemsträffen i... Jag vill ha information om träffen skickad till Jag har särskilda önskemål om mat... Skickas till Djurskyddet Sverige Markvardsgatan Stockholm

8 TEMA Ni har allt att vinna Att föreningarna ska satsa på namnbyte tycker Djurskyddet Eksjö som bytte namn redan Det blev en nystart för föreningen som gått från 15 medlemmar till över 200. Text: Elsa Frizell Foto:Jan Pilefelt Där det är vilja finns en väg. Djurskyddet Eksjö har visat att det går att ändra en neråtgående trend. För bara några års sedan var Djurskyddet Eksjö en slumrande förening med 15 medlemmar. Idag är de över 200, driver ett djurhem och har en jourtelefon för allmänhetens djurskyddsfrågor. Att byta namn till Djurskyddet Eksjö kändes som en självklarhet. -Vi vill visa att vi tillhör Djurskyddet Sverige, föreningarna har allt att vinna på att byta namn, säger Birgitta Törneberg ordförande i Djurskyddet Eksjö. Birgitta tycker att alla föreningar borde byta namn. -Det är ju djuren vi arbetar för så vi har ju alla samma mål. Det är bra om vi kan jobba enat och dra åt samma håll. Det är då vi kan bli stora. Namnbyte blev startskott Namnbytet blev något av ett startskott för föreningen. De kom snabbt igång att försöka saluföra sig. De lägger ut informationsblad om föreningen, de har tryckt upp kläder med namnet och klistermärken till bilarna. Fler och fler känner till föreningen och jourtelefonen som i början var ganska tyst ringer nu stup i ett. Djurskyddet Eksjö har i år omplacerat nitton katter och sex hundar. Men det är inte bara Sverige och Eksjö som gäller. Föreningen samlade också in över 2000 namn i protest mot tjurfäktning i Spanien, en fråga som Djurskyddet Sverige var engagerad som medlem i WSPA (World Society for the Protection of Animals). -Jag tycker det är viktigt med det internationella arbetet, det är så mycket elände överallt, säger Birgitta. Hur fick ni sådan fart på föreningen? -Framförallt är det viktigt att ge medlemmarna delaktighet. Vi började med att köpa en jourtelefon som medlemmarna fick ansvara för den en månad var. I början ringde det ju inte så mycket men jag tryckte upp lappar med numret på och det började ringa mer och mer. Om de som har jourtelefonen känner sig osäkra på något kan de alltid ringa mig, säger Birgitta. Men Birgitta menar att delaktighet på alla plan är viktiga. De sätter upp föreningens protokoll på djurhemmets anslagstavla och försöker sprida information om vad som händer till medlemmarna. De har medlemsmöten med bland annat föredrag för att de ska få chans att träffa varandra. -Det är så lätt att tänka, så har vi aldrig gjort, det kommer aldrig att gå. Men det behövs lite nytänkande, det är så man kommer igång. Men det kan vara svårt om man suttit i en förening länge.. Birgittas tips är att börja i det lilla, det sprider sig som ringar på vattnet, det ena ger det andra, lovar Birgitta. Har du frågor om eller synpunkter på namnbytet? Skriv till insändarsidan i tidningen eller kontakta oss på kansliet! Finns ingen anledning att byta namn Djurvännernas förening i Stockholm ser ingen anledning till att byta namn. De står undrande över åt vilket håll Djurskyddet Sverige är på väg. Text och foto: Elsa Frizell -Vår förening har hetat Djurvännernas förening i Stockholm sedan 1882 och vi tycker inte att det finns någon anledning att ändra på det. Traditionerna är viktiga för oss, säger Hans Hermansson ordförande i Djurvännernas förening i Stockholm. Det ska framgå i namnet att det är en förening tycker han. -Namnet Djurskyddet Stockholm säger ju inte ett smack. Folk kommer inte att veta vad det är, menar han. Ger ekonomisk hjälp Djurvännernas förening i Stockholm har som mål är att värna djurskyddet och måna om djurens väl och ve. -Vi har ju ingen verksamhet så tillvida att vi hanterar djur. Vi tycker att andra gör det bättre än vi. Vi ger ekono-

9 TEMA Släpp sentimentaliteten Våren 2005 bytte Oskarshamns Djurskyddsförening namn till Djurskyddet Oskarshamn. Föreningen var inte så förtjusta i det nya namnförslaget men har ändå valt att byta; Det är viktigare att alla föreningar heter samma tycker de. Text och foto: Elsa Frizell -Jag anser att ett gammalt namn inte kan vara heligt. Jag tycker att man ska förändra och förbättra sig, inte bita sig fast vid något sentimentalt, det säger Sif Strand Rönnbäck ordförande i Djurskyddet Oskarshamn. Argumentet att föreningen har hetat samma sak i 100 år tycker hon är just sentimentalt och hon tycker att alla borde sträva bort från inställningen att vi har alltid matat fåglar och hetat som vi gjort och det tänker vi fortsätta att göra. -Jag var inte stormförtjust när ordförande Sven Stenson föreslog det nya namnet, det är jag kanske fortfarande inte men jag tycker det är viktigt att vi alla heter samma sak, därför har vi valt att byta namn ändå, säger Sif. Samma målsättning Sif menar att om vi ska vara en sammanhållen organisation då måste vi ha gemensamma stadgar, policy och gemensamt namn. - Vissa av de viktigaste paragraferna måste vara samma, annars är vi ju ingen organisation, säger Sif. Sif tycker också att alla föreningar måste ha samma grundläggande målsättning: att skydda alla djur. En målsättning behöver inte betyda att man i realiteten arbetar med alla frågor och alla djur, menar hon. Kanske mäktar man i dagsläget bara med kattfrågan. Visa att man tillhör Sif Strand Rönnbäck jämför Djurskyddet Sverige med Svenska Naturskyddsföreningen som hon också är medlem i. Där arbetar man lokalt i så kallade kretsar. Alla tillhör Svenska Naturskyddsföreningen och har samma namn. Organisationen är stor och syns i både TV och tidningar vilket är ett måste enligt Sif om man ska nå ut med sitt budskap. -Man måste tänka på omvärlden. Tänk om Svenska Naturskyddsföreningen hette någonting annat här i Oskarshamn. Då skulle ingen veta vilka de var. Man måste visa att man tillhör en riksorganisation. -Jag har lite svårt att förstå dessa föreningar som är så rädda att blir av med sin självständighet, som tycker att riksförbundet är någon slags överhöghet som bestämmer över dem. Det är ju helt fel, centralstyrelsen är vald av föreningarna och är en samlande grupp människor som är till glädje och nytta för oss alla. Vill man vara för självständig finns risken att föreningarna blir separata småöar utan verklig kraft att kunna förändra på sikt, säger Sif. Det gäller att kunna se nyttan av både riksförbund och lokalförening, menar Sif. Hon betonar de lokala föreningarnas betydelse. Hon tycker att det borde finnas föreningar i varje kommun. På så vis skulle det vara lättare att påverka på kommunnivå. -Djurskyddet Oskarshamn har utnyttjat möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunen, vi skriver insändare i lokalpressen och har mycket kontakt med djurskyddsinspektören, säger Sif. Under 2004 blev föreningen belönad för sitt djurskyddsarbete av Oskars-. hamns miljönämnd som tilldelade föreningen kommunens miljöstipendium. misk hjälp till andra föreningar. Styrelsen träffas fyra till fem gånger per år. Det bästa sättet att påverka i djurskyddsfrågor är att uppvakta myndigheter och att påverka allmänheten, anser Hans Hermansson. Det är något som förbundet gör bra idag tycker han. Däremot står han undrande över åt vilket håll Djurskyddet Sverige är på väg. -I vår förening är vi oroliga över att förbundet är på väg att bli en överorganisation åt föreningarna. Vi vill inte. ha någon överstatlighet. Föreningarnas självständighet får inte naggas i kanten.

10 NOTISER Framåtanda på årskonferensen På Sudebys herrgård på Gotland, just när våren började komma på riktigt hade Djurskyddet Sverige årskonferens. Över hundra djurskyddare från lokalföreningar runt om i landet samlades för att diskutera, debattera och besluta. Text och foto: Elsa Frizell I en fantastiskt miljö med fin atmosfär som var sporrande för arbetsklimatet genomfördes årets konferens. -Det blev en lyckad tillställning, mycket tack vare gott samarbete och stöd från Djurskyddet Gotland, säger förbundssekreterare Lena Hallberg. Med Jan Wigdell som proffsig ordförande avklarades alla punkter på utsatt tid. Arbetsgrupperna presenterade sina arbeten och alla grupper fick mandat att fortsätta sitt arbete. I frågan om stadgeändringen drog centralstyrelsen tillbaka förslaget i sin helhet. -Tyvärr fick konferensen en trög inledning genom många komplicerade turer angående bland annat föredragningslistan, men efter fina presentationer av våra arbetsgruppen vändes stämningen och kontentan är en mycket givande konferens som bådar gott inför arbetet i framtiden, säger Lena Hallberg. Förtjänsttecken och stipendier När mötesförhandlingarna var avslutade var det dags för middag med underhållning. Djurskyddet Sverige passade på att dela ut förtjänsttecken till några av våra hårt arbetande djurskyddare. Eva Dahnberg och Sven-Erik Olsson från Falkenberg och Ingrid Lundin från Kristinehamn fick av ordförande Sven Stenson en glasstatyett som bevis på sitt fina djurskyddsarbete. Under middagen delades också Svenskt djurskyddsstipendium 2004 ut till Charlotte Sandgren, Svenska Djurhälsovården i Kalmar och till Birgitta och Claes Alwén Borsarps Kyckling. De fick vardera kronor. Även Djurskyddet Sveriges ungdomsstipendium delades ut till Gabriella Redebo, Mariefred som fick dela stipendiet med Linda Landerdahl. Linda Landerdahl kunde tyvärr inte komma till konferensen. På söndagen avslutades konferensen med program anordnat av Djurskyddet Gotland. Alla fick tillfälle att lära sig. mer om fårvallning och som pricken över i fick alla se mer av Gotland genom en sightseeingtur med buss. Sven-Erik Olsson från Falkenberg fick förtjänsttecken för sitt djurskyddsarbete. Anna-Lena Palmqvist tog emot Djurskyddet Norrbottens medlemsvärvarpris. Ingrid Lundin fick förtjänsttecken för sitt djurskyddsarbete. Här tillsammans med ordförande i Djurskyddet Sverige Sven Stenson.

11 TEMA Röster från konferensen Thord Öhammar, Linköpings Djurskyddsförening -Jag tycker att det har varit kul och givande konferens som vanligt och det var bra att konferensen var på Gotland, då samlas folk på ett annat sätt. Ingrid Fyhr Djurskyddet Dalarna -Det har varit en gemytlig konferens. Det verkar vara duktiga människor i arbetsgrupperna, det var god mat. Ja, jag är helt nöjd. Det är fantastiskt att få komma iväg på sådana här tillställningar. Man får en kick av att byta erfarenheter och tankar med andra. Det stimulerar till att fortsätta arbeta för djuren. Djurskyddet Gotland med ordförande Toni Wisth i spetsen var med och anordnade konferensen med kansliet. De planerade, organiserade och hämtade och lämnade vid färjor och plan. -Det var roligt att vi kunde ha konferensen här på Gotland och kunna visa alla vår fina ö! Rolf Eriksson Djurskyddet Jämtlands län -Det har varit en intressant konferens. Det var många bra punkter på dagordningen men det var synd att vi inte kom fram till beslut om stadgarna. Det är alltid värdefullt att komma ut såhär och träffa djurskyddskollegor Bo Stiltberg Djurskyddet Karlstad Vad tyckte du om årskonferensen: -Det var både bra och dåligt. Det var ju ett väldigt trevligt läge att ha konferensen på, lokalen var bra och det var roligt att höra om arbetet i centralstyrelsen och deras stora engagemang. Men vissa medlemmar verkar tyvärr ha en dålig inställning till livet som drar ner stämningen på mötena. Jag ser redan fram emot nästa år, det ska bli jätteroligt att se hur arbetet går framåt. Kjell Hallgren, Djurskyddet Gotland -Tyvärr har jag mest kört taxi. Men det har varit givande och spännande att få vara med och anordna konferensen. Känns jättebra att få hjälpa till. Och man känner att människorna tycker det har varit kul att få komma till Gotland, och det värmer, gotlänning som man är. Men jag önskar att man hade en bil som rymmer 110 personer så att man kunde visa alla hur fint Gotland är. Ylva Johansson Djurskyddet Karlshamn -Konferensen har varit mycket bra, bra boende, bra mat och kul att träffa alla. Gabriella Redebo 14 år och ungdomsstipendiat: -Det var jätteroligt att få stipendiet. Jag har hjälpt till på Djurskyddet Mariefreds djurhem i två år. Jag har engagerat mig för att jag tycker att det är kul. Och jag skulle fortsätta att jobba på djurhemmet oavsett om jag får stipendier eller inte. Men det känns bra att man får uppskattning för vad man gör. När jag inte hjälper till på djurhemmet så försöker jag sprida mina värderingar till andra på nätet, på ungdomssajter och forum. Jag jobbar på djurhemmet några dagar i veckan och kommer att fortsätta med det så länge jag har tid. Men jag vet inte om jag kommer att ha lika mycket tid när jag börjar på gymnasiet, för då ska jag rikta in mig på att bli djurskyddsinspektör.

12 Det här är centralstyrelsen Sysselsättning Polis utredare med inriktning brott mot djurskyddslagarna. Djurintresse Stort. Husdjur Häst, hund, katt och tävlingsduvor. Hjärtefråga Kontakten med lokalföreningarna och andra djurskyddsorganisationer och att bygga broar för att få till ett bättre samarbete mellan olika djurskyddsorganisationer. Djurskyddet Sverige i framtiden Vi kommer att växa! Gabrielle Rosendahl Ledamot Sysselsättning Leg. sjukgymnast med en ryggmottagning vid Umeå Universitetssjukhus. Djurintresse Alla djur men jag har en liten förkärlek till katter och hästar. Husdjur Hästar, hundar, ka tter, ankor, höns och fiskar samt alla de djur som mellanlandar i väntan på ett eget hem. Sysselsättning Tidningskonsult, VD i tidningsföretag, ledamot av SEB Växjöregionens styrelse, ledamot i styrelsen för Växjö St Sigfrids Rotaryklubb, ledamot i ett antal styrelser regionalt och VD i Medialen (moderaternas medibolag). Djurintresse Känner starkt för alla djur och inte minst samspelet med människan och att vi på ett klokt sätt värnar om alla djur och deras berättigande. Husdjur Vi har aldrig skaffat oss något husdjur. Vi har inte tyckt det varit rätt mot djuret att vi inte haft den tid som krävts att på ett bra sätt ha ett husdjur. Hjärtefråga Utveckla Djurskyddet Sverige till den ledande djurskyddsorganisationen. Djurskyddet Sverige i framtiden Att vi går i takt med våra lokalföreningar och starkt känner samhörigheten och att vi på några år skall ha bildat 10 nya lokalföreningar och minskat de vita fläckarna i landet. Starten med regionala träffar varje höst gör att vi lär känna varandra bättre och därmed utvecklar arbetet i lokalföreningarna och kan även bättre stötta varandra. Sysselsättning Affärskonsult i Östeuropa och logistiker. Djurintresse Har inte något specialområde, men sedan jag varit ordförande i Oskarshamns Djurskyddsförening och dess djurhem har jag mest arbetat med husdjur, främst då fågor som rör omplacering av katter. Är numera ordförande i Djurhemsföreningen. Husdjur Som allergisk mot pälsdjur är utbudet begränsat, har dock en katt som heter Edit men kallas för Nuttan. Hjärtefråga Att alla lokalföreningar får de redskap man behöver för att kunna bli den part allmänheten och myndigheter vänder sig till för råd och hjälp i djurskyddsfrågor. Satsningen på datorpaket och internetanknytning är ett sådant redskap som ger snabb informationsöverföring i bägge riktningar. Djurskyddet Sverige i framtiden Vi måste bli number one i Sverige. Vårt land är inte tillräckligt stort för att medge utrymme i media för mer än en djurskyddsförening. I dag är det inte vi. Men vi kommer att bli det om alla som är besjälade av djurskyddet jobbar mot samma mål, och om bakåtsträvarna lägger ned sin meningslösa obstruktion av våra satsningar och vårt arbete. Hjärtefråga Minska kattbekymret på alla tänkbara sätt så det blir mer tid och ork över för andra djurskyddsfrågor samt förbättra försöksdjurens situation. Djurskyddet Sverige i framtiden Driva kampanjer i viktiga djurskyddsfrågor samt även verka internationellt i dessa frågor. Satsa på medlemsvärvning så att Djurskyddet Sveriges ord väger tungt i alla sammanhang. Upprätta handlingsplaner för att påverka våra politiker både lokalt och centralt för att få gehör för våra ideér. Arbeta för gemensamma riktlinjer i samtliga kommuner beträffande djurtillsyn och andra berörda myndigheters djurengagemang exempelvis polisen. Sysselsättning Arbetar som miljö- och hälsoskyddschef med djurskyddsinspektörs ansvar i Vaxholms kommun. Djurintresse Jag har ett stort intresse för fiskar och fåglar. Jag är förstås också rent allmänt intresserad av djur. Jag arbetar med alla sorters djur som djurskyddsinspektör. Husdjur Två innekatter som jag motionerar i koppel. Hjärtefråga Att alla människor ska få medvetenhet om alla djurs värde! Djurskyddet Sverige i framtiden Vi spelar en avgörande roll i utvecklingen mot ett djurvänligt samhälle. Sysselsättning Lärare i biologi på grundskolans högstadium. På fritiden ägnar jag mig åt naturvård, naturfoto och vård av skadat vilt. Djurintresse Ja, stort! Husdjur För tillfället 2 undulater. Hjärtefråga Allt som rör vilda djur och djurtransporter samt kattens status. Djurskyddet Sverige i framtiden Större, starkare och bättre - en kraft att räkna med.

13 KATTFRÅGAN Sysselsättning Projektledare och expert på Svenskt Sigill Kvalitetssystem (ett dotterbolag till LRF). Djurintresse Livsmedelsproducerande djur. Husdjur Hund, en stor svart pudeltik. Hjärtefråga Göra Djurskyddet Sverige synligt och större, driva debatten och skapa allianser. Förbättra förhållandena för djuren internationellt. Djurskyddet Sverige i framtiden En samlad stor djurskyddsorganisation, som är en respekterad aktör med inflytande på djurskyddsfrågor i Sverige och internationellt. Sysselsättning Skriver böcker, artiklar med mera och håller kurser och föreläsningar om djurs (främst hundars) beteende och relation till människan. Djurintresse Jag har alltid varit fascinerad av djur och tyckt om att umgås med djur, helst på deras villkor. Husdjur En collietik och akvariefiskar. Hjärtefråga Just nu är det barn- och ungdomsfrågan. Djurskyddet Sverige i framtiden Det finns ett enormt behov av att Djurskyddet blir större och kan omfatta fler människors tänkande. Det viktigaste är att påverka attityder och människors syn på djur. Sysselsättning Projektledare inom reklam och marknadsföring. Djurintresse Ett stort allmänt intresse. Husdjur Ja, jag har fyra katter. Hjärtefråga Det är många frågor som känns oerhört viktiga, bland annat arbetet med att höja kattens status, eftersom det är ett stort problem i hela landet. Djurskyddet Sverige i framtiden Jag hoppas att Djurskyddet Sverige ska växa sig ännu större och starkare som organisation, att vi blir mer synliga hos allmänheten och att vi får fler aktiva föreningar och medlemmar runt om i landet. För det är ingen ju tvekan om att vi behövs och ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Sysselsättning Arbetar på administrativa enheten på Centrala Studiestödsnämndens huvudkontor i Sundsvall, med bland annat distributioner och fakturahantering. Djurintresse I första hand hundar, katter, hästar, fåglar och fiskar. Sysselsättning Länsveterinär i Kronobergs län. Djurintresse Det mesta men störst intresse för lantbruksdjur och hund. Sysselsättning Är doktor i etologi och arbetar nu som chef för alla försöksdjursavdelningar på Uppsala universitet. Jag ser till att regelverket följs och att djurens sköts om bra. Husdjur Ja, två hundar. En engelsk springerspaniel samt en blandras. Två huskatter, tre undulater samt ett gäng fiskar i akvarium. Hjärtefråga Djurtransporter i Sverige och utlandet. Att få människor att förstå vilket ansvar man har när man har skaffat ett husdjur. Att minska på kullar av oönskade kattungar samt att öka huskattens status. Djurskyddet Sverige i framtiden Är en stark organisation som finns i varje människas medvetande, som syns och hörs, där det behövs, när det behövs. Husdjur Fem Golden retrievers, två katter, tre ankor, tolv höns inklusive två tuppar samt ett antal akvariefiskar. Hjärtefråga Förbättrad tillsyn över djurskyddslagen, få stopp på plågsamma avlivningar av djur över hela världen. Djurskyddet Sverige i framtiden? Sveriges ledande djurskyddsorganisation, den röst man lyssnar till! Djurintresse Har alltid haft djurintresse! Husdjur Två, snart tre hästar, två siamesiska katter (busiga), en hamster och en mus. Hjärtefråga Kattfrågan, hur man ska kunna hantera problemet med de förvildade katterna. Jag kan också tycka att vissa djurslag är bortglömda till exempel fisk. Djurskyddet Sverige i framtiden Jättebra att vi går samman och försöker skapa en starkare organisation, det är helt rätt väg.

14 NOTISER Valarna är inte räddade! Djurskyddet Sverige och Förbundet Djurens Rätt kräver starkare svensk profil inom Internationella Valfångstkommissionen (IWC) Djurskyddet Sverige kräver att regeringen återtar den positiva och bevarandevänliga hållningen inom IWC. Så länge det inte finns något sätt att döda val på ett humant sätt och så länge Sveriges befolkning vill att Sverige har en ambitiös anti-valfångstpolitik - så ska Sveriges representanter enbart jobba för valarnas framtid - inte för grannarna, för pengarna eller kompromissen. Den Internationella Valfångstkommissionen (IWC) är det internationella organet som reglerar valfångst. Sverige har som medlemsland sen 1980 varit ambitiös på både valarnas och den marina miljöns sida. På sistone har Sverige dock medverkat till att de krafter inom IWC som vill återinföra kommersiell valfångst har fått vind i seglen. Regeringen har nyligen hanterat valjaktsfrågan inom IWC på ett vårdslöst och oaccebtabelt sätt då man lät Island återigen bli medlem i IWC trots landets ambition att återuppta kommersiell valfångst. Detta agerande har dessutom varit föremål för granskning i Riksdagens Konstitutionsutskott där miljöminister Lena Sommestad blev prickad. Island är ett av de länder som driver frågan om tillåten valjakt hårdast. Även Norge bedriver valfångst och har utövat påtryckningar för att få Sveriges hjälp att återinföra sanktionerad valfångst. Sverige har vid flera tillfällen under senare år förhandlat öppet inom IWC om planer och förvaltningsmetoder för kommersiell valfångst. Nästa IWC möte är i Syd Korea den juni. Det finns risk att det existerande förbudet mot valfångst undermineras vid detta möte då valfångstländer som Island, Norge och Japan vill upphäva det viktiga förbudet mot kommersiell valfångst. Dessa länder bedriver valfångst som inte sanktioneras av IWC vilket hotar valarna och IWC i sig. Det är sedan länge vetenskapligt accepterat att hoten mot valarnas framtida existens inte enbart är illegal valfångst, men också den försämrade marina miljöns effekt på dessa känsliga varelser. Foto: WSPA SVT lär ut dålig hundfostran SVTs program Gokväll har under längre tid haft ett inslag som heter Hundskolan. Detta inslag har väckt ilska och irritation hos många hundägare och andra hundintresserade över Sverige. Djurskyddet Sverige är kritisk till Gokvälls hundskola. Hundskolan kännetecknas av ett synsätt och värderingar som inte leder till att hundägare lär sig förstå sina hundar. Istället är risken stor att människor som tagit efter Gokvälls hundfostran istället behandlar sina hundar respektlöst och utan förståelse för vad det kan medföra. Djurskyddet Sverige har genom en skrivelse till Svt ifrågasatt programinslaget. Swedish Meats vill ha fler och längre djurtransporter Samtidigt som Sverige verkar för kortare transporttider för djur i EU arbetar Swedish Meats för att få fler och längre transporter i Sverige. Djurskyddet Sverige har fått kännedom om att Swedish Meats ska koncentrera sin nötslakt i södra Sverige till Kävlinge i Skåne. En sådan koncentration innebär att flera lokala slakterier kommer att läggs ned och att transporterna blir fler och längre. Tiden för transporterna kommer troligtvis inte att överstiga 8-timmarsgränsen. Men det visar tydligt att man inte prioriterar djurskydd. Djurskyddet Sverige begär oberoende eftersöksutredare Genom en skrivelse har Djurskyddet Sverige begärt att regeringen tillsätter en oberoende utredare för att utreda på vilket sätt och i vilken organisationsform eftersök i framtiden skall bedrivas. Idag görs eftersök av ideellt arbetande jägare, något som på senare tid fungerat mycket dåligt i vissa delar av landet. Eftersöksarbetet har blivit ett slagträ i den huvudsakligen i jägarkretsar infekterade debatten om rovdjurens vara eller icke vara. Inom vissa jaktkretsar där man normalt haft ett stort intresse av att uppspåra, avliva och omhänderta skadat vilt, har man i vissa fall vägrat att göra detta. Detta har lett till stort lidande för djuren. Årligen inträffar nästan rapporteringsskyldiga trafikolyckor med större vilda djur på våra vägar. Totalt omfattar trafikolyckor med vilda däggdjur och fåglar flera miljoner individer och i de fall djuren inte dör direkt, utsätts de för ett stort lidande. Djurskyddet Sverige anser att frågan om avlivande och omhändertagande och rehabilitering av de skadade vilda djuren är en av vår tids största svenska djurskyddsfrågor. Det finns idag starka lobbygrupper i jaktfrågor, Riksdagens fiske- och jaktklubb är en av dessa. Därför begär Djurskyddet Sverige att regeringen tillsätter en oberoende utredare för att utreda på vilket sätt och i vilken organisationsform eftersök i framtiden skall bedrivas. Djurskyddet Sverige uppmanar Kina att lagstifta om djurskydd Kina har inga lagar mot brutal slakt eller hållning av djur. Särskilt grym är hållningen av björn för att ta fram björngalla. Samma substans kan tas fram på syntetiskt väg. Björnarna hålls i extremt små burar där de genom att rör sticks in i deras gallblåsa dräneras på galla. Björnarna utsätts för stort lidande av de små burarna och av infektioner orsakade av dräneringenssåren och rören. Björnarna ges av tradition endast vatten när gallan tas vilket gör att björnarna lider av kronisk törst. Gallan används i medicinskt syfte men samma ämnen kan tas fram på konstgjord väg. -Det är ovärdigt att en så stor nation som Folkrepubliken Kina har en industri som tjänar pengar på dessa björnars oerhörda lidande, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige. Det finns även andra exempel på Kinas grymma djurhållning, bland annat pälsdjursuppfödningen där djuren föds upp under hemska förhållanden och i många fall avlivas genom att flås levande. - Kina kan inte kalla sig ett humant samhälle, Djurskyddet Sverige uppmanar Kina att stifta djurskyddslagar som stoppar den grymma hanteringen av djuren, säger Sven Stenson.

15 NOTISER Ann-Christin kräver importstopp mot hund- och kattskinn På mötet med EUs jordbruksministrar i maj tog Ann-Christin Nykvist upp frågan om ett gemensamt importstopp av hund- och kattskinn. EU-kommissionen har tidigare lovat att undersöka möjligheterna för gemensamma åtgärder. Ann-Christin Nykvist undrar när kommissionen ska komma med sitt förslag. Hon anser att det är en viktig och brådskande trovärdighetsfråga gentemot allmänheten. Ett tiotal länder stödde det svenska förslaget. Den ansvariga EUkommissionären Markus Kyprianou uttalade sig positivt och lovade att återkomma med förslag på gemensamma åtgärder så snart som möjligt. Representanter från jordbruksdepartementet ska träffa tjänstemän för att ytterligare påverka till en gemensam lagstiftning. Foto: Manfred Kanneman Oacceptabel export av kvigor från Sverige Med stöd av EU:s exportbidrag åker mer eller mindre regelbundet svenska dräktiga kvigor med båt till Jordanien. Förutom att djuren utsätts för långa transporter så slaktas djuren på ett sätt som är förbjudet i Sverige av djurskyddsskäl. Exporten är idag laglig, men etiskt helt oacceptabel anser Djurskyddet, Sverige. Exporten av svenska mjölkraskvigor har ökat i omfattning och går till flera länder inom och utanför Europa. Slakt i muslimska länder sker genom att halspulsådern skärs av utan bedövning en metod som är för- bjuden i Sverige av djurskyddsskäl. Oftast innebär också slakten att man fixerar djuren på ett mycket stressande sätt, vilket är en fruktansvärd upplevelse. -För några år sedan upprördes vi alla över exporten av kalvar från svenska mjölkgårdar till Holland säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige. Kalvarna fraktades långa sträckor till uppfödningsförhållanden som vi tar avstånd från i Sverige sedan länge. Men den här exporten av mjölkraskvigor är lika oetisk. Djurskyddet Sverige ifrågasätter starkt att vi ska exportera djur från Sverige till länder, exporter som innebär mycket långa transporttider. I fallet Jordanien slaktas djuren också under fruktansvärda förhållanden allt för att dra nytta av EU:s exportbidrag. -Vi förväntar oss att jordbruksministern kraftfullt agerar i ministerrådet för att avveckla exportbidragen för levande djur till länder utanför EU exempelvis till Mellersta Östern säger Sven Stensson. Men vi inom Djurskyddet kräver också att lantbrukare som säljer sina djur för export tar ansvar för vad som händer med deras djur efter att de har lämnat gården. Det är inte acceptabelt att man som ansvarsfull djurägare blundar för att man skickar sina djur till länder, som tillämpar en hantering i samband med slakt som helt strider mot svenska värderingar. Djurskyddet Sverige fördömer turistjakt på säl Risken för skadeskjutning av säl är mycket stor. I öppen sjö och på is är det lätt att sälen försvinner under isen eller bland vågorna. -Att låta turister med oftast ringa jaktvana skjuta sälar för att få in några extra turistkronor ser vi som både cyniskt och grymt. Vi förstår inte att Norge, som berömmer sig av att ha världens bästa djurskyddslag, tillåter detta, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige. Den traditionella säljakten i Norge är viktig som utkomst för en del kustbor i framförallt Nordnorge. Dessa jägare är ofta goda skyttar och har en stor kunnighet att finna sälarna, tillvarata skinn och kött samt att utnyttja detta inom det egna kosthållet. Trots sin skicklighet förekommer det ändå att dessa jägare skadeskjuter och förlorar påskjutna sälar. Sälar har för liten träffyta för att de skall dö omedelbart och inte försvinna genom sitt hål i isen. Om jakten sker i öppen sjö tillkommer svårigheterna att beräkna sälens, vågornas och en eventuell båts rörelser. Vi fördömer turistjakten och uppmanar det norska stortinget att se över denna verksamhet. 209 fall av sexuella övergrepp på djur Djurskyddsmyndigheten har nyligen kommit ut med en rapport på sexuellt utnyttjande av djur. Enligt denna registrerades 209 fall av tidelag i Sverige under I 161 av fallen var hästar utsatta. Även i det material med djurpornografi som finns på Internet förekommer hästar, men även hundar är vanligt förekommande. I Sverige är sexuellt umgänge med djur inte uttryckligen straffbart. Bara i de fall där polis och åklagare klart kan visa att djuret lidit fysiskt eller psykiskt av handlingarna kan någon dömas för djurplågeri. Djurskyddsmyndigheten menar att djur regelmässigt befinner sig i en beroendeställning till människan och därför är särskilt skyddsvärda. Om avsikten är att skydda djur från att användas av människor i sexuella sammanhang är bestämmelserna i nuvarande lagstiftning otillräckliga.

16 ~ Första hjälpen för alla djurägare & uppfödare ~ Vårt populära Mellan Kit till intropris 270 kr: Sax, pincett, termometer + skydd, engångshandskar, torkar, öronpinnar, kompresser, fixeringslinda, veterinär -bandage, fetvadd, microporetejp, blodstoppsvadd, natriumklorid, plastpåsar, gummiband, sårtvättare, desinfektions- & våtservett. Totalt 48 artiklar! Effektivt mot alla 18 kända virusfamiljer! Effektivt mot bakterier och svamp! Skonsamt mot djur och människor! 1 tablett räcker till 1/2 liter vatten. Tel Förpackningen är en stark wellpapplåda där produkterna ligger i fack (7 st). Frakt tillkommer, samtliga priser inkl moms Som Kit-köpare (med kundnr) hos oss har du 10% rabatt på refillprodukter Specialpris på PlaqueOff Animal. 139 kr INKL frakt! Handväskor och plånböcker med naturtrogna hundmotiv finns! VI TÅL ATT JÄMFÖRAS! Vara Djurkitets Annan Du Antal Pris leverantör Antal Pris tjänar Natriumklorid 6 x 30 ml 25 kr Apoteket 6x30 ml 49 kr 24 kr Blodstillande vadd 5 st 40 kr Apoteket 5 st 42 kr 2 kr st 75 kr Apoteket 2x5 st 84 kr 9 kr Fetvadd Ca 50 gr 13 kr Apoteket Ca 50 gr 20 kr 7 kr Engångshandske 10 par 20 kr Apoteket 10 par 51 kr 31 kr Torkar, sterila, 50 fp/säljes 200 Simonsen Minst 219 kr 19 kr 5-pack om 10 fp kr 50 fp Tass-salva 100 ml 60 kr Canis 100 ml 75 kr 15 kr Kontakta oss för mer info/utförlig prislista: DjurKitet, Box 5017, Upplands Väsby. Tele/Fax: , E-post:

17 DJURSKYDDET RECENSERAR BOKTIPSET Zander och tiden samtal med djur. Byggförlaget, 2002 (ca 296 sidor) Författare: Emelie Cajsdotter Foto: Författaren och Åke Mokvist Adjö, herr Muffin. BonnierCarlsen, 2002 (ca 42 sidor) Författare: Ulf Nilsson Illustrationer: Anna-Clara Tidholm Absint historien om en blåmes. W & W, 2003 (ca 103 sidor) Författare: Niklas Rådström Illustrationer: Catharina Günther-Rådström Text: Birgitta Imander FÖRMÅGAN ATT KUNNA PRATA med djur önskade jag mig då min undulat Simone flög till skogs en vacker vårdag. Jag stod med armarna sträckta mot skyn och ropade. Men vad hjälpte det! Alla efterforskningar var också förgäves. Ett öde som drabbar många burfåglar och jag har hittills ansett att det mest beror på slarv. Det anser jag fortfarande, men tröstar mig litet med att det är mänskligt att fela. FÖRMÅGAN ATT PRATA med djur har däremot Emelie Cajsdotter. I boken Zander och tiden samtal med djur skriver hon om egna och andras möten med djur. Möten där djur berättar om sitt liv och sina människor. Bokens titel syftar på katten Zander och vad han anförtrodde författaren, nämligen att vi människor låter tiden styra våra liv och glömmer bort det som egentligen är viktigt. Vidare, sägs det i boken, finns det ett gemensamt språk som förstås av allt levande, ett språk som i det närmaste är utdött. Ett fåtal människor äger färdigheten, men med ett öppet sinne går den att tillägna sig. För att sträckläsa boken bör man nog vara lite filosofiskt lagd och gilla psykologiska resonemang språket tenderar bli ganska abstrakt. Men tillåt dig att skumma lite och gör djupdykningar vid pärlorna mötena med djuren. Här några exempel på vad Cajsdotter fått sig berättat: Katten Zander som, tillsammans med en sedan länge död man, höll ett öga på familjens gård. Zander kunde beskriva såväl mannen som hur gården såg ut förr. Uppgifterna bekräftades. Hunden Totte är gammal och orolig för sin matte med tanke på sin förestående död. För Totte är döden inte fa rlig, bara ett annat tillstånd - ett tillstånd av vila. Han kommer aldrig att helt lämna sin matte, men hur ska han kunna förklara det för henne? Cajsdotter lånar Totte sitt öra. Och kaninen Ludde som bodde ensam i ett stall. Där fick han förvisso mat och vatten, men inget mer. Tillvaron var kall och mörk. Han mindes sina kaninsyskon, hur de låg tätt tillsammans och hur de lekte. Ibland dyker det upp en människa vid buren - äntligen! Men nej, bara vatten och en hötapp. Nu har han en bra familj med lek och smek. Utan kärlek och närhet existerar man bara, man lever inte. Filosofi enligt Ludde, nedtecknat av Cajsdotter. Tro t den som vill, men det är tankeväckande läsning. ABSINT- HISTORIEN OM EN blåmes (Niklas Rådström text och Catharina Günther- Rådström illustrationer). Han döps till Absint, den lille blåmesungen som hittas på marken. Mot alla odds räddas han till livet av Niklas och Ninna. De blir en del av varandras liv under några hektiska sommarmånader. Absint växer upp till en bestämd liten herre med egna vanor, han deltar i måltider och kortspel och sover i en taklampa. Men livet där ute lockar alltmer. Absint flyttar hemifrån på prov, vill inte riktigt släppa taget om tryggheten. Till författarens (smått egoistiska) förnöjelse dyker han upp med jämna mellanrum och de delar på en smörgås vid köksbordet. Så en dag tar naturen överhanden och Absint säger farväl för gott. Har det någon betydelse att en blåmesunge räddas till livet? Massor av fågelungar dör ju på grund av konkurrens, skyfall, rovdjur med mera. Ja, för Absint hade det betydelse och för Niklas och Ninna. Absint var förvisso också en god inspiratör som gav associationer till både filosofen Wittgenstein, poeten Tranströmer och kompositören Messiaen! Det lilla livet i det stora. Kan vara bra att tänka på att man i 99 fall av 100 ska lämna djurungar ifred och att det är mycket svårt att rädda vilda djur. Dessutom måste man ha viltrehabiliteringstillstånd från Naturvårdsverket för att få ta hand om vilda djur mer än 48 timmar. ADJÖ, HERR MUFFIN blev utsedd till årets bästa barnbok 2002 (text Ulf Nilsson och illustrerad av Anna-Clara Tidholm). Man förstår lätt varför. En bedårande bok som på ett rörande och samtidigt osentimentalt sätt betraktar döden ur ett omhuldat sällskapsdjurs perspektiv. Herr Muffin är ett marsvin med ett långt och bra liv bakom sig. Han har haft familj med många fina barn och som ung kunde han bära på stora gurkor. Så en dag känner han sig inte så kry längre. Herr Muffin har ont i magen och veterinären tillkallas... Beskedet om Herr Muffins död väcker stor bedrövelse i landet. Många hyllar herr Muffin och kanske blir det en statsbegravning. Ingen på jorden vet vad som händer när vi dör, men nu vet herr Muffin! Han vet också att det inte alls. är farligt. Ja, man bör nog ha ett hjärta av sten för att inte röras av denna lilla bok!

TEMA: Kultur. Renen-ett djur i politisk hetluft Hundens historiska klassresa För en bättre djurskyddslag i Egypten NO. 4

TEMA: Kultur. Renen-ett djur i politisk hetluft Hundens historiska klassresa För en bättre djurskyddslag i Egypten NO. 4 2005 TIDNINGEN FÖR DJURSKYDDET SVERIGE NO. 4 ÅRGÅNG 113 Renen-ett djur i politisk hetluft Hundens historiska klassresa För en bättre djurskyddslag i Egypten TEMA: Kultur DJURSKYDDET Nr 4 2005 Årgång 113

Läs mer

Trånga burar. Behövs verkligen djurförsök? Ingen lek för labråttan. Vi fick nya hem! Över 109.000 skrev på för katten!

Trånga burar. Behövs verkligen djurförsök? Ingen lek för labråttan. Vi fick nya hem! Över 109.000 skrev på för katten! En tidning från Sveriges största djurskyddsorganisation Nr 1 2008 Årgång 118 Behövs verkligen djurförsök? Vi fick nya hem! Trånga burar Ingen lek för labråttan Försöksaporna från Uppsala har fått en andra

Läs mer

Regeringen. vill tillåta jakt på varg. Kunskapens träd vann skräpkollagetävling. Djurskyddets kampanj mot dun plockat från levande fåglar

Regeringen. vill tillåta jakt på varg. Kunskapens träd vann skräpkollagetävling. Djurskyddets kampanj mot dun plockat från levande fåglar En tidning från Sveriges största djurskyddsorganisation Nr 1 2009 Årgång 119 Kunskapens träd vann skräpkollagetävling Intensiv stämma för Djurskyddet Sverige Nystartad förening: Djurskyddet Bohuslän Djurskyddets

Läs mer

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN!

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN! verksamheten 2009 INNEHÅLL 4 Vilka är vi och vad gör vi? Djurskyddet Sverige är med sina drygt 14 000 medlemmar och 57 anslutna djurskyddsföreningar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. 5 Året

Läs mer

DJURSKYDDET FLER VILL HA KÖTT FRÅN OBEDÖVADE DJUR TIPS FÖR EN MYSIG HÖST LICENSJAKTEN PÅ VARG FORTSÄTTER + REGLER SAKNAS FÖR EFTERTRAKTAD KANIN

DJURSKYDDET FLER VILL HA KÖTT FRÅN OBEDÖVADE DJUR TIPS FÖR EN MYSIG HÖST LICENSJAKTEN PÅ VARG FORTSÄTTER + REGLER SAKNAS FÖR EFTERTRAKTAD KANIN TIDNINGEN DJURSKYDDET MEDLEMSTIDNING FÖR DJURSKYDDET SVERIGE NUMMER 3/2011 ÅRGÅNG 121 LICENSJAKTEN PÅ VARG FORTSÄTTER Kritiserad jakt i ny skepnad sid 17 + REGLER SAKNAS FÖR EFTERTRAKTAD KANIN Så lever

Läs mer

djurskyddet nu rullar djurpolisen i stockholm tips för en djurvänlig semester SHIVA BLEV BARA SEX MÅNADER + SMÅ FÖRBÄTTRINGAR FÖR DJUREN tidningen

djurskyddet nu rullar djurpolisen i stockholm tips för en djurvänlig semester SHIVA BLEV BARA SEX MÅNADER + SMÅ FÖRBÄTTRINGAR FÖR DJUREN tidningen tidningen djurskyddet Medlemstidning för Djurskyddet Sverige Nummer 2/2011 årgång 121 SHIVA BLEV BARA SEX MÅNADER Valpen dumpades i skogen för att dö. sid 13 + SMÅ FÖRBÄTTRINGAR FÖR DJUREN Men minkarna

Läs mer

DJURSKYDDET NÄR DITT DJUR BLIR SJUKT. Ny ordförande TIPS PÅ HUR DU HJÄLPER DE VILDA DJUREN I VINTER TIDNINGEN

DJURSKYDDET NÄR DITT DJUR BLIR SJUKT. Ny ordförande TIPS PÅ HUR DU HJÄLPER DE VILDA DJUREN I VINTER TIDNINGEN TIDNINGEN DJURSKYDDET MEDLEMSTIDNING FÖR DJURSKYDDET SVERIGE NUMMER 4/2014 ÅRGÅNG 124 Ny ordförande Linda Maria Vonstad är redo att kavla upp ärmarna. sid 18 + drömmen om djurhem Djurskyddet Sunne sliter

Läs mer

djurskyddet djurens valfrågor Älgarna demonstreras saker att tänka på när du ska försäkra ditt djur tidningen

djurskyddet djurens valfrågor Älgarna demonstreras saker att tänka på när du ska försäkra ditt djur tidningen tidningen djurskyddet Medlemstidning för Djurskyddet Sverige Nummer 3/2014 årgång 124 Älgarna demonstreras Landets älgparker drar turister. Skogens konung trivs bäst på stora ytor. sid 22 + djurskyddets

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

KFV-kontakten. Foto: Kalle Hammarberg

KFV-kontakten. Foto: Kalle Hammarberg KFV-kontakten Foto: Kalle Hammarberg Nr 35 KFVs Riksförbund november 2008 KFVs Riksförbunds styrelse Ordförande Magnus Edelius Allarpsvägen 439, 295 91 Bromölla Tel: 0456-231 14 Mobil: 0705-47 16 10 E-post:

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Motioner Riksstämma, Göteborg 2015

Motioner Riksstämma, Göteborg 2015 Motioner Riksstämma, Göteborg 2015 Innehåll 1. Politiskt arbete nå politiska segrar Huvudmål 1. Djurs rättigheter ska respekteras i lagstiftningen Motion 1. Djurens juridiska status Motion 2. Juridiska

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2009 INTRA 3 09 1 Privatisering och valfrihet Den största förändringen av det nuvarande LSS-stödet är utan tvekan den pågående

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått?

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Nummer 2, juni 2008 Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Ur tidning 2/2003 Det kom ett brev Projekt Empowerment var ett projekt under Riksföreningen Autism

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 26 Nr 2 Juni 2008. Finns det lyckliga slut? Familjehem behövs! Vad är det för fel på den sociala barnavården?

En tidning för och om familjevård Årgång 26 Nr 2 Juni 2008. Finns det lyckliga slut? Familjehem behövs! Vad är det för fel på den sociala barnavården? Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 26 Nr 2 Juni 2008 Finns det lyckliga slut? Familjehem behövs! Vad är det för fel på den sociala barnavården? och fler intressanta artiklar REDAKTÖREN

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer