i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06"

Transkript

1 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/06 Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema STÅENDE RULLAR Krankörning i Skoghall

2 LEDARE / HAMNNYTT Stuvargatan 1, Karlstad Telefon Mail Ansvarig utgivare Börje Meijer Redaktör Mikael Hallgren Form Preferens Reklambyrå Text och bild Magnus Larsson Tryck Industritryck Tack för ett bra år! Året närmar sig sitt slut. Vi har att se tillbaks på ett i många stycken framgångsrikt år. Även om vi inte fullt ut når budget ser det ekonomiskt bra ut och vi kommer tillsammans att nå ett fint rörelseresultat, vilket är en mycket viktig parameter för långsiktig överlevnad. Tack vare det fina resultatet har vi kunnat fortsätta investera i hög takt. Fräsch och rätt utrustning är viktig för att vi ska behålla vår konkurrenskraft på marknaden och fortsätta att vara framgångsrika. Vi har heller inte sparat på resurser när det gäller arbetsmiljöarbetet. Att våra medarbetare trivs på jobbet och att riskerna för ohälsa minimeras är viktigt, inte bara idag utan även i framtiden. Vi kommer därför konsekvent och strukturerat att arbeta vidare med arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Jag mottar, som alltid, gärna idéer och förbättringsförslag. Jag har under hösten träffat många kunder och gläds över de positiva omdömen vi får. Förutom rederierna har företag som Vargön Alloys, Lantmännen, Hanson & Möhring, Zinkgruvan, Fiskarheden, Sydpellets, Stora Enso och Rottneros klart uttryckt att de ser Vänerhamn som en stark samarbetspartner. I ett möte med saltföretaget Hanson & Möhring, gavs omdömet att Vänerhamns medarbetare i Otterbäcken aldrig ansåg något vara omöjligt. Vår personal upprätthåller en hög servicegrad och löser smidigt uppkomna problem. Det är just den uppfattningen som genomsyrar den nya marknadsplan som alla kommer att få ta del av under nästa år. Vänerhamn ska upplevas som möjligheternas partner, som obehindrat svarar på frågor, löser problem och ger bra kundservice. Då får vi med tiden ännu fler nöjda kunder som bidrar till ett gott ekonomiskt resultat och därmed möjligheter att investera i bra utrustning och arbetsmiljö. Alla har ett ansvar i den här processen och vi måste varje dag sträva efter bästa service till kunderna till lägsta kostnader för VHAB och alltid sätta säkerheten främst. Avslutningsvis vill jag tacka för bra insatser under året och önska en God Jul och ett Gott Nytt År. Börje Meijer Nytt fartyg i linjetrafiken Direkt från varvet kom Sine Bres till Karlstads hamn för att lasta papper och virke, med destination Marocko och Kanarieöarna. Fartyget är det första i en beställning av tre systrar som rederiet Nielsen&Bresling gjort för sin linjetrafik från Karlstad till Spanien och norra Afrika. Med ett lastrum på kbf vardera innebär de nya fartygen mer än fördubblad kapacitet jämfört med de två äldre fartyg som nu ersätts. Nya fartyget Sine Bres direkt från varvet. Kapten Leif Mikkelsen är glad att ha fått en ny båt att ta hand om. Navigeringsinstrumenten på bryggan är toppmoderna och sjökorten helt digitala. Med stöd av GPS-teknik navigeras fartyget säkert från hamn till hamn. Motorn är en modern MAK på 1880 KW som går uteslutande på dieselolja. Fartyget har isklass 1A. Lastning av limträbalkar Karlstads hamn fick nyligen ett speciellt uppdrag då limträbalkar skulle exporteras till Marocko. Moelven Töreboda Limträ AB valde Bres-line och Karlstad för transporten. Balkarna var upp till 27 meter långa och lastades med dubbellyft med hjälp av landkran och mobilkran från kaj ombord på fartyget. Balkarna saxades mellan kranarna och kunde läggas i hela sin längd ovanpå ett parti pappersrullar i lastrummet för vidare befordran. Lastning av limträbalkar upp till 27 meter långa. NR 4

3 REPORTAGE Krankörning vid Skoghallskajen Under hösten har Vänerhamn fördjupat sitt samarbete med Akzo Nobel Base Chemicals i Skoghall. En utökning av ett tidigare gott samarbete där Vänerhamn nu tar över ansvaret för lossning från fartyg. Efter de första veckorna konstaterar man från båda sidor att förändringen har varit lyckosam. Den 1 oktober tog Vänerhamn över all krankörning på kajen vid Akzo Nobel Base Chemicals (ANBC) produktionsanläggning i Skoghall, 8 km söder om Karlstad. Kontraktet avser lossning av salt och magnetit till bulkficka eller lastbilsflak. ANBC står för utrustning som kran, transportband och lämpmaskin, medan Vänerhamns personal utför själva lossningsarbetet. Jan Svensson och Bertil Claesson vid kajen. Godset som lossas är råvara för produktionen i Skoghallsanläggningen där det varje år tillverkas ca ton klor och drygt ton natriumlut. Kloret används i industrin för att producera MCA som i sin tur används till förtjockningsmedel. Natriumluten kommer till nytta inom pappersindustrin som insatsvara vid omvandlingen av skog till papper. Idag kommer det mesta saltet från ANBC s fabrik i Delfzijl, Holland. Poster om ca ton innebär i genomsnitt ett anlöp var 9:e dag. Fabriksverksamheten pågår dygnet runt, året om. Allt arbete är schemalagt med kontinuerlig bemanning på sex skiftgående arbetslag. Från ANBC s sida upplevdes tidigare bemanningen av hamnverksamheten svår att planera eftersom båtarna dyker upp när som helst under veckan. - Internt har det blivit bättre sedan Vänerhamn tog över krankörningen, berättar Jan Svensson, inköpsansvarig vid ANBC Skoghall. Nu har reparatörerna tid att arbeta med underhåll i fabriken istället för att lossa båtar. Vi är mycket nöjda med Vänerhamns arbetsinsats under de veckor som varit hittills. I upphandlingen gjordes en gedigen genomgång av vilka rutiner som skulle gälla för arbetet. Checklistor för kontroll och rapportering togs gemensamt fram och ANBC avdelade särskild personal för uppföljning av anmärkningar. Bertil Claesson är numera ansvarig för denna del av verksamheten vid kajen. Brister som påpekas av Vänerhamns personal, ser Bertil till blir åtgärdade. Kontraktet löper över ett år och omfattar minst ton salt. Utöver den kontrakterade volymen tillkommer, några gånger per år, båtar med magnetit som lossas direkt på dumpers, som kör och tippar materialet i en hall inne på fabriksområdet. Efter varje avslutad lossning av salt eller magnetit spolas kaj och utrustning av och ställs iordning inför nästa anlöp. - Allting fungerar mycket bra, säger Jan Svensson. Ansvarsfördelningen är tydlig och rutinerna följs. Det är vår förhoppning att båda parter ska vara såpass nöjda att kontraktet förlängs. Nu har reparatörerna tid att arbeta med underhåll istället för att lossa båtar. Några gånger per år kommer båtar med magnetit som lossas direkt på dumpers. NR 4

4 REPORTAGE Utlastning av stående pappersrullar I samarbete med StoraEnso och Sig Combiblock testas under hösten ett nytt upplägg för transport av pappersrullar. Ett spännande försök där rullarna transporteras och lastas stående istället för traditionellt liggande. De första veckorna visar på mycket lyckade resultat och samtliga parter känner sig nöjda med upplägget. Under hösten har ett nytt utlastningupplägg för papper testats vid Vänerterminalen. I ett samarbete mellan StoraEnso (SE) och mottagaren Sig Combibloc i Tyskland, provas ett upplägg där pappersrullarna, hela vägen från terminal till Hanteringen tillåter ökad automatisering. Genom att istället använda sjövägen på hela sträckan vill man nu ta reda på vilka kostnadsfördelar det kan tänkas få i ett helhetsperspektiv. fartyg, hanteras stående med utrustning som tillåter ökad automatisering. Roger Magnusson, transportutvecklare på SE, berättar att man från sina anläggningar i Finland - till hamnar nära kunden - levererat pappersrullarna på detta sätt sedan flera år tillbaka. Med dessa erfarenheter i bagaget vill man nu vill prova transport av stående pappersrullar från Skoghallsanläggningen utanför Karlstad. Det aktuella godsflödet har hittills hanterats inom NETSS-upplägget, med Stora-boxar på järnväg till Göteborg och vidare med ro-ro fartyg till Zeebrugge. Därifrån har godset distribuerats med järnväg till Sig Combibloc. Genom att istället använda sjövägen på hela sträckan vill man nu ta reda på vilka kostnadsfördelar det kan tänkas få i ett helhetsperspektiv. - Första resan gick väldigt bra, menar Roger Magnusson. Aggregaten som användes vid lastningen fungerade utmärkt och med Vänerhamns smidiga vikarmskran förlöpte hela lastningsarbetet utan problem. När fartyget sedan anländer till hamnen i Tyskland står en särskilt anpassad kaj, med regnskydd över hela lastrummets längd, till förfogande för hantering av pappersrullarna. Det som gör transportupplägget extra speciellt är att både Karlstads hamn och mottagande hamn i Dusseldorf ligger flera mil inåt landet. Man drar således nytta av Lastning med hydrauliskt griparmsaggregat. inlandets vattenvägar i båda ändar för att komma så nära produktionsanläggningarna som möjligt. För att komma till Dusseldorf körs fartygen uppför floden Rhen som har varierande vattenstånd över året. Transporten förutsätter därför särskilt anpassade fartyg, vilket också rederiet Rhein- Maas und See (RMS) tillhandahåller. - Innan den första utlastningen kunde genomföras införskaffades en särskild kontrollutrustning på Vänerterminalen för att kunna scanna pappersrullarna en extra gång, berättar Christer Bjäring, driftchef på Vänerterminalen. Eftersom kvantiteten som lastas är stor måste det gå fort. Vi måste samtidigt vara på alerten hela tiden och sortera bort de rullar som inte är godkända för den aktuella leveransen. 4 NR 4

5 REPORTAGE Stuveriarbetare Jerzy Gryzbyko dirigerar pappersrullarna på plats. Här finns inte utrymme för några misstag. När rullen väl är lastad i båten åker den med hela vägen. Det nya lastkontrollprogrammet är ett bra stöd för truckförarna, som får en varning vid minsta avvikelse. På stuveriavdelningen har kranförarna fått lära sig att köra med ett nytt aggregat. Eftersom pappersrullarna körs med truck direkt från magasinet till kajen ökar kranförarens betydelse i hanteringen markant. Det blir kranföraren som bestämmer takten för lastningen. Det tar två arbetsdagar att fylla fartygets lastrum med de 2000 ton pappersrullar som upplägget avser. Då har en förman redan några dagar tidigare gjort en lastplanering som visar hur rullarna, beroende på storlek och höjd, ska stuvas. Kranföraren rättar sig efter luckebasen som med tecken och kommunikationsradions hjälp anvisar plats för varje hiv som kommer över relingen. - Mer personal än så behövs inte för den här typen av hantering. Det är en säkrare arbetsmiljö jämfört med lastning av liggande rullar, eftersom vi inte behöver ha folk nere i lastrummet som hjälper till, menar Driftchef Mats Hallerstedt. Vid första lastningen i Karlstad fanns transportkvalitetsansvarig Stefan Fredriksson från StoraEnso på plats för att granska arbetet. - Sett till kvaliteten fungerar det här väldigt bra, säger Stefan. Stående rullar är känsligare för stötar underifrån. Kommer det en sten emellan blir det kostsamt eftersom hela rullen måste kasseras. Men det här har inte vållat några problem och kranförarna är mycket duktiga. Det nya hydrauliska gripaggregatet till vikarmskranen är klockrent och lastningen blir precis så bra som vi hade förväntat oss. Provet ska pågå i ett år och avser ca ton papper. Därefter ska försöket utvärderas innan beslut fattas om eventuell permanentning av upplägget. Det tar två arbetsdagar att fylla fartygets lastrum med 2000 ton. NR 4 5

6 BLANDAT Modern hydrostatisk drift ersätter växellådan. Magasinet är en Llentab-hall med stålstomme av fackverkskonstruktion. Nytt magasin i Karlstad Sista dagarna i november invigdes ett nybyggt magasin i hamnen i Karlstad. Först på plats var en last pappersmassa från Rottneros som placerades i ett av hörnen i det m 2 stora magasinet. Markytan mäter 30x90 meter och är täckt av asfalt med ytavjämnare för att få en ljus yta som är lätttare att hålla ren. Magasinet - i första hand avsett för mellanlagring av papper - är en Llentab-hall med stålstomme av fackverkskonstruktion och väggar av plåt. Kortsidans port är extra bred för smidig in- och utpassage ur byggnaden. Investeringen är budgeterad till ca 6 miljoner kronor. Det nya magasinet utgör etapp 1 för en genomgående modernisering av magasinen på styckegodskajen i Karlstad. Nya truckar till terminalen Tre nya Kalmar 8-tons papperstruckar har börjat användas på Vänerterminalen under hösten. Truckarna används på mottagningssidan för gods från Billerud och StoraEnso. Driften beräknas till ca drifttimmar per truck och år. Förarmiljön är modern med en ny typ av hydraulspakar och ett smidigare tangentbord som tar mindre plats. Förarstolen är dessutom vridbar ca 40 grader. Gripaggregatet är av märket Cascade och uppfyller alla önskemål om en skonsam hantering av pappersrullar. Truckförarna är mycket nöjda med de nya truckarna och övergången från växellådstruck till truck med hydrostatisk drift har gått mycket bra. Förarna har snabbt lärt sig den nya körtekniken och har på kort tid vant sig vid att arbeta på det nya sättet. Tunga lyft till pråm En regnig eftermiddag lastades två 122 ton tunga tryckdiffusörer ombord på en pråm för dragning till Uddevalla och vidare transport till Indonesien. Tillverkare är Kvaerner Pulping AB i Karlstad som övervakade lastningen medan den kontrakterade projekttransportören Transweco AB såg till att lastningsproceduren avlöpte som planerat. Golvytan mäter 30x90 meter. Tryckdiffusör lastas ombord på pråm. 6 NR 4

7 BLANDAT Brandövning i Karlstad oljehamn En stor brandövning ägde nyligen rum i Karlstad oljehamn. Karlstads räddningstjänst (KRT) och Släckmedelscentralen (SMC) i Göteborg genomförde tillsammans en stor övning kring en fingerad brand i en oljecistern. - Det här är bland de värsta scenarion som kan inträffa i Karlstadsregionen sett ur brandsynpunkt, säger Olle Carlsson, Karlstads Räddningstjänst. Vår uppgift blir att hålla branden under kontroll tills SMC har tagit sig hit. Det krävs väldigt speciell utrustning för att släcka en brand av den här typen. Det vi kan göra lokalt i inledningsskedet är att kyla och skydda omkringliggande utrustning tills SMC kommer. Övningen avlöpte som planerat och befintlig utrustning fungerade bra. Analysen av övningen resulterar i förslag till förbättringsåtgärder som kommer att delges hamnansvarig. Räddningstjänsten övade i Karlstad oljehamn. Omlastning i Kristinehamn Under hela hösten har det varannan vecka lastats om återvinningspapper i bal från lastbil till järnvägsvagn i Kristinehamns hamn. Bertil Backman är importspeditör och har arrangerat affären. - Vi hämtar med tre lastbilsekipage i Skara, lastar om till järnvägsvagn i Kristinehamn, sedan går godset med tåg till Trondheim i Norge. Vi har även haft provlaster från andra håll i mellansverige. Sett till aktiviteten på marknaden tror jag att hantering av återvinningsmaterial är ett växande godssegment för hamnarna att ta del av, spekulerar Bertil. AKTUELLT KALENDARIUM Nytt telesystem beställt Installation av ett nytt telesystem har påbörjats i Karlstad. Arbetet fortsätter i övriga hamnar. Tidsrapporteringssystem Ett nytt tidsrapporteringssystem testas i Kristinehamn. Systemet kopplas till lönesystemet och syftar till att minska den administrativa insatsen. Utbyggnad av radionätet Inom Karlstads hamnområde pågår ett installationsarbete för att åstadkomma ökad täckning i magasin och på kajområde. Arbetet utförs i syfte att få lika bra kontroll vid lastning av fartyg som vid lastning av andra transportslag. Marknadsmöte Genomgång av marknadsplanen med berörda genomförs i december. Planen ska därefter implementeras i de dagliga arbetsprocesserna Företagshälsovården Nya avtal har skrivits för Karlstad och Kristinehamn. Avtalen, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär i korthet att vi betalar för faktiska kostnader för varje besök istället för schablonbelopp per år. Nytt importmagasin I Kristinehamn planeras ett nytt importlager att byggas under våren. Nybygget kommer att vara minst lika stort som den nuvarande lageryta. Besök av förhandlare Bengt-Owe Birgersson är av regeringen utsedd till förhandlare med uppgift att ta fram en nationell hamnstrategi. Den 24 januari görs ett besök på Vänerhamn för diskussion med ledningen. Omlastning av återvingspapper i bal. Allsvensk vinnare Vänerterminalens driftchef Christer Bjäring vann Allsvenskan i bridge som avslutades i början av december. Efter totalt 11 matcher stod det klart att Christers Lag Örebro tagit hem den eftertraktade medaljen. Christer med Lag Örebro kommer därmed att representera Sverige i Europacupen nästa år. NR 4

8 KAJKANTEN PERSONALAKTUELLT Försäkringsskydd för dig som anställd Visst tar vi ibland för givet att allting är klappat och klart. Det finns ingen anledning för den enskilde att bry sig. Så är det självfallet inte. Var och en måste själv engagera sig och sätta sig in i hur saker och ting fungerar. Nödvändigt med ett bra försäkringsskydd En sak som du bör ha satt dig in i är hur du är försäkrad. För din egen säkerhet, ja visst, men också för din familjs skull. Kajkanten kommer då och då att ta upp försäkringsfrågorna. Den här gången fokuseras på de kollektiva försäkringar som företaget tecknat för sina anställda. De kollektiva försäkringarna är olika för var och en och det är inte alls så att försäkringarna påförs den nyanställde per automatik. Försäkringarna omgärdas av strikta inträdesregler. De mest kända avtalsförsäkringarna är : AGB Avgångsbidrag (AGB) är den försäkring som träder in som hjälp om du förlorar din anställning pga arbetsbrist. Den ger dels ekonomisk ersättning, dels hjälp till omställning dvs att hitta ett nytt arbete. AGB-ersättningen utges inte före 40 års ålder och du måste ha 7 intjänande år innan du får ut ersättningen. Intjänande år räknas från det att du fyllt 28 år. AGS Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) hjälper dig om du blir sjukskriven längre tid än 14 dagar. Försäkringen gäller så snart du har en, av försäkringskassan, fastställd sjukpenninggrundande inkomst, samt har varit anställd i 90 dagar hos arbetsgivare som tecknat försäkringen. Försäkringen gäller vid arbetsoförmåga som orsakats av sjukdom eller olycksfall och utges under sjukpenningtid tom 360:e dagen samt under tid med aktivitets- eller sjukersättning. Försäkringen inträder tidigast den 15:e sjukskrivningsdagen. TGL grundbelopp samt barnbelopp. Så fort du börjat arbeta gäller försäkringen så länge du utför minst 8 timmar i veckan, Vid arbete mindre än 8 timmar i veckan gäller försäkringen endast under den dag arbete utförs. Grundbeloppet reduceras efterhand efter 55 års ålder. TFA Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA) gäller som försäkring vid skador som inträffat på arbetet eller då du är i tjänst. Principen är att du ska vara ekonomiskt trygg om skadan gör att du inte kan förtjäna din inkomst genom arbete. Försäkringen har av och till blivit styrd av politiska utspel, då den ibland tolkas snävare än tidigare och vise versa. Begreppet arbetsskada ändras och då det är lite oklart om vad som är arbetsskada kan det i tveksamma fall ta lång tid innan slutgiltiga beslut om ersättningsrätt fattas. PENSION Avtalspension SAF-LO omfattar ålderspension, premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet. En anställd arbetare börjar tjäna in avtalad ålderspension från och med 21 års ålder. Det blir stora belopp, sammantaget 3,5% årligen i 44 år, cirka kr som betalas in och avsätts i fonder för att utges som avtalspension. Arbetarnas avtalsförsäkringar motsvarar ett normalår 5,9% av den totala lönesumman. Premierna betalas in av företaget. För Vänerhamns 86 fastanställda arbetare innebär försäkringarna en årspremie motsvarande ca 1,3 miljoner kr. Tjänstemännens uppgörelse samt övriga försäkringar beskrivs i ett senare nummer av i Vänerhamn. Artikeln har förhoppningsvis väckt din nyfikenhet. Har du frågor kan du kontakta din fackförening som har försäkringsrådgivare som kan hjälpa dig. Du kan också kontakta vår personalchef, Arne Svensson. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som faller ut vid dödsfall. De efterlevande får begravningshjälp,

i VÄNERHAMN Indiska stålrör Vargön Alloys varslar 75 anställda på kajen i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN 4/08

i VÄNERHAMN Indiska stålrör Vargön Alloys varslar 75 anställda på kajen i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN 4/08 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/08 Indiska stålrör på kajen i Kristinehamn Vargön Alloys varslar 75 anställda LEDARE / HAMNNYTT REPORTAGE Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad Telefon 054-14 48 60 Mail vanerhamn@vanerhamn.se

Läs mer

i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA

i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/07 Glaskross från Otterbäcken sprids över Norden GOD JUL & Gott Nytt År Kristinehamn har invigt sin NYA GRINDSTUGA 45 tons reachstacker på plats i Karlstad LEDARE / HAMNNYTT

Läs mer

i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso:

i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso: i Vänerhamn 2/2005 Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Stora Enso: Kraftfull satsning på framtiden Framtidstro! SOMMAREN ÄR HÄR och de flesta av oss har redan

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 1 Utbilda dig med facket Medlemsutbildningar, sid 9 Silikos av stendamm Så skyddar du dig,

Läs mer

pengar att hämta? mer pension

pengar att hämta? mer pension november 2010 Avtalsförsäkringarna 0 kronor. Det betalade arbetsgivarna i premie för avtalsförsäkringarna under 2009. Orsaken är försämringarna i sjukförsäkringen. Läs mer på sid 6 7. Nytt Omställningsbidrag

Läs mer

Facket tar Scania till täten

Facket tar Scania till täten trygg på jobbe t Ett nyhetsbrev från AFA Försäkring. Nummer 3 2013 tema: > Samvetsstress att inte räcka till skapar stress Ny kampanj Enklare anmäla via Kundwebben > Sociala medier kundtjänsten nu på Facebook

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. DECEMBER 2014 Julfrukten HAR KOMMIT TILL HELSINGBORG! BOLIDEN en tungviktare I HELSINGBORGS HAMN Kundernas röst RESULTATET ÄR HÄR JUST NU 2014 ett investeringens

Läs mer

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt T A B Posttidning B Nr 57 JUNI 2011 Allt om det nya avtalet Tidningsdistributörerna ska ha fast arbetstid och den tiden ska fyllas med arbete. Det är den huvudsakliga förändringen i det nya kollektivavtal,

Läs mer

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 2 2014 Kakel & klinker Miljönären blir ETT ÄNNU bredare ytskiktsföretag Nu ser Miljönären ljuset i tunneln Anki jobbar med skidor och gitarrer

Läs mer

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010 Medlemsinformation Arbetsmiljö & Försäkring 2009/2010 ARBETSMILJÖ + FÖRSÄKRING + REHAB = SANT! Vi har sett en trist utveckling av arbetsplatsolyckorna de senaste åren. Istället för att fortsätta minska

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Säker i sadeln. trygg på jobbe t. Vallentuna blir säkrare med KIA. nytt tillägg till Föräldrapenningen. Mikael guidar er på Kundwebben

Säker i sadeln. trygg på jobbe t. Vallentuna blir säkrare med KIA. nytt tillägg till Föräldrapenningen. Mikael guidar er på Kundwebben trygg på jobbe t > Ett nyhetsbrev från AFA Försäkring. Nummer 4 2013 tema: kia Vallentuna blir säkrare med KIA Ny försäkring nytt tillägg till Föräldrapenningen > > Kundwebben Mikael guidar er på Kundwebben

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren...

Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren... PERSONALTIDNING FÖR T A B Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren... LEDARE, SIDAN 2 FOTO: EDWARD ÅHL Gösta Christensen, en av vinnarna

Läs mer

SDC ÅRSREDOVISNING 2014 INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING

SDC ÅRSREDOVISNING 2014 INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING SDC ÅRSREDOVISNING 2014 INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING Innehåll 4 9 14 16 18 41 VD HAR ORDET... 4 VÅRA MEDLEMMAR... 8 KUNDTJÄNST... 9 ÅRET I KORTHET... 12 VI PÅ SDC: OSKAR CEDERLÖF...

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran

BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran NUMMER 2-2013 EN TIDNING FRÅN SDC SKOGSNÄRINGENS IT-FÖRETAG Porträttet: Ny VMF-vd Katarina Movitz Superuser - En viktig resurs Imano + SDC = Sant - Samverkan lönar sig BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt Alltransport 2008 Ingenting är omöjligt Innehållsförteckning Inledning 1 VD har ordet 3 Bygg & Anläggning 5 Fjärr & Distribution 7 Tank & Miljö 9 Ledningsgruppen 11 Styrelsen 12 Fallmans Åkeri 13 Sanero

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

http://webnews.textalk.com/pappers96

http://webnews.textalk.com/pappers96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.2 2013 2014 I detta nummer: * Musikalisk medarbetare * Sociala fonden & personalstiftelsen * Pappers avd. 96 ÅRSMÖTE * Arbetsskadorna ökar * Hemförsäkring liten

Läs mer