i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06"

Transkript

1 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/06 Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema STÅENDE RULLAR Krankörning i Skoghall

2 LEDARE / HAMNNYTT Stuvargatan 1, Karlstad Telefon Mail Ansvarig utgivare Börje Meijer Redaktör Mikael Hallgren Form Preferens Reklambyrå Text och bild Magnus Larsson Tryck Industritryck Tack för ett bra år! Året närmar sig sitt slut. Vi har att se tillbaks på ett i många stycken framgångsrikt år. Även om vi inte fullt ut når budget ser det ekonomiskt bra ut och vi kommer tillsammans att nå ett fint rörelseresultat, vilket är en mycket viktig parameter för långsiktig överlevnad. Tack vare det fina resultatet har vi kunnat fortsätta investera i hög takt. Fräsch och rätt utrustning är viktig för att vi ska behålla vår konkurrenskraft på marknaden och fortsätta att vara framgångsrika. Vi har heller inte sparat på resurser när det gäller arbetsmiljöarbetet. Att våra medarbetare trivs på jobbet och att riskerna för ohälsa minimeras är viktigt, inte bara idag utan även i framtiden. Vi kommer därför konsekvent och strukturerat att arbeta vidare med arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Jag mottar, som alltid, gärna idéer och förbättringsförslag. Jag har under hösten träffat många kunder och gläds över de positiva omdömen vi får. Förutom rederierna har företag som Vargön Alloys, Lantmännen, Hanson & Möhring, Zinkgruvan, Fiskarheden, Sydpellets, Stora Enso och Rottneros klart uttryckt att de ser Vänerhamn som en stark samarbetspartner. I ett möte med saltföretaget Hanson & Möhring, gavs omdömet att Vänerhamns medarbetare i Otterbäcken aldrig ansåg något vara omöjligt. Vår personal upprätthåller en hög servicegrad och löser smidigt uppkomna problem. Det är just den uppfattningen som genomsyrar den nya marknadsplan som alla kommer att få ta del av under nästa år. Vänerhamn ska upplevas som möjligheternas partner, som obehindrat svarar på frågor, löser problem och ger bra kundservice. Då får vi med tiden ännu fler nöjda kunder som bidrar till ett gott ekonomiskt resultat och därmed möjligheter att investera i bra utrustning och arbetsmiljö. Alla har ett ansvar i den här processen och vi måste varje dag sträva efter bästa service till kunderna till lägsta kostnader för VHAB och alltid sätta säkerheten främst. Avslutningsvis vill jag tacka för bra insatser under året och önska en God Jul och ett Gott Nytt År. Börje Meijer Nytt fartyg i linjetrafiken Direkt från varvet kom Sine Bres till Karlstads hamn för att lasta papper och virke, med destination Marocko och Kanarieöarna. Fartyget är det första i en beställning av tre systrar som rederiet Nielsen&Bresling gjort för sin linjetrafik från Karlstad till Spanien och norra Afrika. Med ett lastrum på kbf vardera innebär de nya fartygen mer än fördubblad kapacitet jämfört med de två äldre fartyg som nu ersätts. Nya fartyget Sine Bres direkt från varvet. Kapten Leif Mikkelsen är glad att ha fått en ny båt att ta hand om. Navigeringsinstrumenten på bryggan är toppmoderna och sjökorten helt digitala. Med stöd av GPS-teknik navigeras fartyget säkert från hamn till hamn. Motorn är en modern MAK på 1880 KW som går uteslutande på dieselolja. Fartyget har isklass 1A. Lastning av limträbalkar Karlstads hamn fick nyligen ett speciellt uppdrag då limträbalkar skulle exporteras till Marocko. Moelven Töreboda Limträ AB valde Bres-line och Karlstad för transporten. Balkarna var upp till 27 meter långa och lastades med dubbellyft med hjälp av landkran och mobilkran från kaj ombord på fartyget. Balkarna saxades mellan kranarna och kunde läggas i hela sin längd ovanpå ett parti pappersrullar i lastrummet för vidare befordran. Lastning av limträbalkar upp till 27 meter långa. NR 4

3 REPORTAGE Krankörning vid Skoghallskajen Under hösten har Vänerhamn fördjupat sitt samarbete med Akzo Nobel Base Chemicals i Skoghall. En utökning av ett tidigare gott samarbete där Vänerhamn nu tar över ansvaret för lossning från fartyg. Efter de första veckorna konstaterar man från båda sidor att förändringen har varit lyckosam. Den 1 oktober tog Vänerhamn över all krankörning på kajen vid Akzo Nobel Base Chemicals (ANBC) produktionsanläggning i Skoghall, 8 km söder om Karlstad. Kontraktet avser lossning av salt och magnetit till bulkficka eller lastbilsflak. ANBC står för utrustning som kran, transportband och lämpmaskin, medan Vänerhamns personal utför själva lossningsarbetet. Jan Svensson och Bertil Claesson vid kajen. Godset som lossas är råvara för produktionen i Skoghallsanläggningen där det varje år tillverkas ca ton klor och drygt ton natriumlut. Kloret används i industrin för att producera MCA som i sin tur används till förtjockningsmedel. Natriumluten kommer till nytta inom pappersindustrin som insatsvara vid omvandlingen av skog till papper. Idag kommer det mesta saltet från ANBC s fabrik i Delfzijl, Holland. Poster om ca ton innebär i genomsnitt ett anlöp var 9:e dag. Fabriksverksamheten pågår dygnet runt, året om. Allt arbete är schemalagt med kontinuerlig bemanning på sex skiftgående arbetslag. Från ANBC s sida upplevdes tidigare bemanningen av hamnverksamheten svår att planera eftersom båtarna dyker upp när som helst under veckan. - Internt har det blivit bättre sedan Vänerhamn tog över krankörningen, berättar Jan Svensson, inköpsansvarig vid ANBC Skoghall. Nu har reparatörerna tid att arbeta med underhåll i fabriken istället för att lossa båtar. Vi är mycket nöjda med Vänerhamns arbetsinsats under de veckor som varit hittills. I upphandlingen gjordes en gedigen genomgång av vilka rutiner som skulle gälla för arbetet. Checklistor för kontroll och rapportering togs gemensamt fram och ANBC avdelade särskild personal för uppföljning av anmärkningar. Bertil Claesson är numera ansvarig för denna del av verksamheten vid kajen. Brister som påpekas av Vänerhamns personal, ser Bertil till blir åtgärdade. Kontraktet löper över ett år och omfattar minst ton salt. Utöver den kontrakterade volymen tillkommer, några gånger per år, båtar med magnetit som lossas direkt på dumpers, som kör och tippar materialet i en hall inne på fabriksområdet. Efter varje avslutad lossning av salt eller magnetit spolas kaj och utrustning av och ställs iordning inför nästa anlöp. - Allting fungerar mycket bra, säger Jan Svensson. Ansvarsfördelningen är tydlig och rutinerna följs. Det är vår förhoppning att båda parter ska vara såpass nöjda att kontraktet förlängs. Nu har reparatörerna tid att arbeta med underhåll istället för att lossa båtar. Några gånger per år kommer båtar med magnetit som lossas direkt på dumpers. NR 4

4 REPORTAGE Utlastning av stående pappersrullar I samarbete med StoraEnso och Sig Combiblock testas under hösten ett nytt upplägg för transport av pappersrullar. Ett spännande försök där rullarna transporteras och lastas stående istället för traditionellt liggande. De första veckorna visar på mycket lyckade resultat och samtliga parter känner sig nöjda med upplägget. Under hösten har ett nytt utlastningupplägg för papper testats vid Vänerterminalen. I ett samarbete mellan StoraEnso (SE) och mottagaren Sig Combibloc i Tyskland, provas ett upplägg där pappersrullarna, hela vägen från terminal till Hanteringen tillåter ökad automatisering. Genom att istället använda sjövägen på hela sträckan vill man nu ta reda på vilka kostnadsfördelar det kan tänkas få i ett helhetsperspektiv. fartyg, hanteras stående med utrustning som tillåter ökad automatisering. Roger Magnusson, transportutvecklare på SE, berättar att man från sina anläggningar i Finland - till hamnar nära kunden - levererat pappersrullarna på detta sätt sedan flera år tillbaka. Med dessa erfarenheter i bagaget vill man nu vill prova transport av stående pappersrullar från Skoghallsanläggningen utanför Karlstad. Det aktuella godsflödet har hittills hanterats inom NETSS-upplägget, med Stora-boxar på järnväg till Göteborg och vidare med ro-ro fartyg till Zeebrugge. Därifrån har godset distribuerats med järnväg till Sig Combibloc. Genom att istället använda sjövägen på hela sträckan vill man nu ta reda på vilka kostnadsfördelar det kan tänkas få i ett helhetsperspektiv. - Första resan gick väldigt bra, menar Roger Magnusson. Aggregaten som användes vid lastningen fungerade utmärkt och med Vänerhamns smidiga vikarmskran förlöpte hela lastningsarbetet utan problem. När fartyget sedan anländer till hamnen i Tyskland står en särskilt anpassad kaj, med regnskydd över hela lastrummets längd, till förfogande för hantering av pappersrullarna. Det som gör transportupplägget extra speciellt är att både Karlstads hamn och mottagande hamn i Dusseldorf ligger flera mil inåt landet. Man drar således nytta av Lastning med hydrauliskt griparmsaggregat. inlandets vattenvägar i båda ändar för att komma så nära produktionsanläggningarna som möjligt. För att komma till Dusseldorf körs fartygen uppför floden Rhen som har varierande vattenstånd över året. Transporten förutsätter därför särskilt anpassade fartyg, vilket också rederiet Rhein- Maas und See (RMS) tillhandahåller. - Innan den första utlastningen kunde genomföras införskaffades en särskild kontrollutrustning på Vänerterminalen för att kunna scanna pappersrullarna en extra gång, berättar Christer Bjäring, driftchef på Vänerterminalen. Eftersom kvantiteten som lastas är stor måste det gå fort. Vi måste samtidigt vara på alerten hela tiden och sortera bort de rullar som inte är godkända för den aktuella leveransen. 4 NR 4

5 REPORTAGE Stuveriarbetare Jerzy Gryzbyko dirigerar pappersrullarna på plats. Här finns inte utrymme för några misstag. När rullen väl är lastad i båten åker den med hela vägen. Det nya lastkontrollprogrammet är ett bra stöd för truckförarna, som får en varning vid minsta avvikelse. På stuveriavdelningen har kranförarna fått lära sig att köra med ett nytt aggregat. Eftersom pappersrullarna körs med truck direkt från magasinet till kajen ökar kranförarens betydelse i hanteringen markant. Det blir kranföraren som bestämmer takten för lastningen. Det tar två arbetsdagar att fylla fartygets lastrum med de 2000 ton pappersrullar som upplägget avser. Då har en förman redan några dagar tidigare gjort en lastplanering som visar hur rullarna, beroende på storlek och höjd, ska stuvas. Kranföraren rättar sig efter luckebasen som med tecken och kommunikationsradions hjälp anvisar plats för varje hiv som kommer över relingen. - Mer personal än så behövs inte för den här typen av hantering. Det är en säkrare arbetsmiljö jämfört med lastning av liggande rullar, eftersom vi inte behöver ha folk nere i lastrummet som hjälper till, menar Driftchef Mats Hallerstedt. Vid första lastningen i Karlstad fanns transportkvalitetsansvarig Stefan Fredriksson från StoraEnso på plats för att granska arbetet. - Sett till kvaliteten fungerar det här väldigt bra, säger Stefan. Stående rullar är känsligare för stötar underifrån. Kommer det en sten emellan blir det kostsamt eftersom hela rullen måste kasseras. Men det här har inte vållat några problem och kranförarna är mycket duktiga. Det nya hydrauliska gripaggregatet till vikarmskranen är klockrent och lastningen blir precis så bra som vi hade förväntat oss. Provet ska pågå i ett år och avser ca ton papper. Därefter ska försöket utvärderas innan beslut fattas om eventuell permanentning av upplägget. Det tar två arbetsdagar att fylla fartygets lastrum med 2000 ton. NR 4 5

6 BLANDAT Modern hydrostatisk drift ersätter växellådan. Magasinet är en Llentab-hall med stålstomme av fackverkskonstruktion. Nytt magasin i Karlstad Sista dagarna i november invigdes ett nybyggt magasin i hamnen i Karlstad. Först på plats var en last pappersmassa från Rottneros som placerades i ett av hörnen i det m 2 stora magasinet. Markytan mäter 30x90 meter och är täckt av asfalt med ytavjämnare för att få en ljus yta som är lätttare att hålla ren. Magasinet - i första hand avsett för mellanlagring av papper - är en Llentab-hall med stålstomme av fackverkskonstruktion och väggar av plåt. Kortsidans port är extra bred för smidig in- och utpassage ur byggnaden. Investeringen är budgeterad till ca 6 miljoner kronor. Det nya magasinet utgör etapp 1 för en genomgående modernisering av magasinen på styckegodskajen i Karlstad. Nya truckar till terminalen Tre nya Kalmar 8-tons papperstruckar har börjat användas på Vänerterminalen under hösten. Truckarna används på mottagningssidan för gods från Billerud och StoraEnso. Driften beräknas till ca drifttimmar per truck och år. Förarmiljön är modern med en ny typ av hydraulspakar och ett smidigare tangentbord som tar mindre plats. Förarstolen är dessutom vridbar ca 40 grader. Gripaggregatet är av märket Cascade och uppfyller alla önskemål om en skonsam hantering av pappersrullar. Truckförarna är mycket nöjda med de nya truckarna och övergången från växellådstruck till truck med hydrostatisk drift har gått mycket bra. Förarna har snabbt lärt sig den nya körtekniken och har på kort tid vant sig vid att arbeta på det nya sättet. Tunga lyft till pråm En regnig eftermiddag lastades två 122 ton tunga tryckdiffusörer ombord på en pråm för dragning till Uddevalla och vidare transport till Indonesien. Tillverkare är Kvaerner Pulping AB i Karlstad som övervakade lastningen medan den kontrakterade projekttransportören Transweco AB såg till att lastningsproceduren avlöpte som planerat. Golvytan mäter 30x90 meter. Tryckdiffusör lastas ombord på pråm. 6 NR 4

7 BLANDAT Brandövning i Karlstad oljehamn En stor brandövning ägde nyligen rum i Karlstad oljehamn. Karlstads räddningstjänst (KRT) och Släckmedelscentralen (SMC) i Göteborg genomförde tillsammans en stor övning kring en fingerad brand i en oljecistern. - Det här är bland de värsta scenarion som kan inträffa i Karlstadsregionen sett ur brandsynpunkt, säger Olle Carlsson, Karlstads Räddningstjänst. Vår uppgift blir att hålla branden under kontroll tills SMC har tagit sig hit. Det krävs väldigt speciell utrustning för att släcka en brand av den här typen. Det vi kan göra lokalt i inledningsskedet är att kyla och skydda omkringliggande utrustning tills SMC kommer. Övningen avlöpte som planerat och befintlig utrustning fungerade bra. Analysen av övningen resulterar i förslag till förbättringsåtgärder som kommer att delges hamnansvarig. Räddningstjänsten övade i Karlstad oljehamn. Omlastning i Kristinehamn Under hela hösten har det varannan vecka lastats om återvinningspapper i bal från lastbil till järnvägsvagn i Kristinehamns hamn. Bertil Backman är importspeditör och har arrangerat affären. - Vi hämtar med tre lastbilsekipage i Skara, lastar om till järnvägsvagn i Kristinehamn, sedan går godset med tåg till Trondheim i Norge. Vi har även haft provlaster från andra håll i mellansverige. Sett till aktiviteten på marknaden tror jag att hantering av återvinningsmaterial är ett växande godssegment för hamnarna att ta del av, spekulerar Bertil. AKTUELLT KALENDARIUM Nytt telesystem beställt Installation av ett nytt telesystem har påbörjats i Karlstad. Arbetet fortsätter i övriga hamnar. Tidsrapporteringssystem Ett nytt tidsrapporteringssystem testas i Kristinehamn. Systemet kopplas till lönesystemet och syftar till att minska den administrativa insatsen. Utbyggnad av radionätet Inom Karlstads hamnområde pågår ett installationsarbete för att åstadkomma ökad täckning i magasin och på kajområde. Arbetet utförs i syfte att få lika bra kontroll vid lastning av fartyg som vid lastning av andra transportslag. Marknadsmöte Genomgång av marknadsplanen med berörda genomförs i december. Planen ska därefter implementeras i de dagliga arbetsprocesserna Företagshälsovården Nya avtal har skrivits för Karlstad och Kristinehamn. Avtalen, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär i korthet att vi betalar för faktiska kostnader för varje besök istället för schablonbelopp per år. Nytt importmagasin I Kristinehamn planeras ett nytt importlager att byggas under våren. Nybygget kommer att vara minst lika stort som den nuvarande lageryta. Besök av förhandlare Bengt-Owe Birgersson är av regeringen utsedd till förhandlare med uppgift att ta fram en nationell hamnstrategi. Den 24 januari görs ett besök på Vänerhamn för diskussion med ledningen. Omlastning av återvingspapper i bal. Allsvensk vinnare Vänerterminalens driftchef Christer Bjäring vann Allsvenskan i bridge som avslutades i början av december. Efter totalt 11 matcher stod det klart att Christers Lag Örebro tagit hem den eftertraktade medaljen. Christer med Lag Örebro kommer därmed att representera Sverige i Europacupen nästa år. NR 4

8 KAJKANTEN PERSONALAKTUELLT Försäkringsskydd för dig som anställd Visst tar vi ibland för givet att allting är klappat och klart. Det finns ingen anledning för den enskilde att bry sig. Så är det självfallet inte. Var och en måste själv engagera sig och sätta sig in i hur saker och ting fungerar. Nödvändigt med ett bra försäkringsskydd En sak som du bör ha satt dig in i är hur du är försäkrad. För din egen säkerhet, ja visst, men också för din familjs skull. Kajkanten kommer då och då att ta upp försäkringsfrågorna. Den här gången fokuseras på de kollektiva försäkringar som företaget tecknat för sina anställda. De kollektiva försäkringarna är olika för var och en och det är inte alls så att försäkringarna påförs den nyanställde per automatik. Försäkringarna omgärdas av strikta inträdesregler. De mest kända avtalsförsäkringarna är : AGB Avgångsbidrag (AGB) är den försäkring som träder in som hjälp om du förlorar din anställning pga arbetsbrist. Den ger dels ekonomisk ersättning, dels hjälp till omställning dvs att hitta ett nytt arbete. AGB-ersättningen utges inte före 40 års ålder och du måste ha 7 intjänande år innan du får ut ersättningen. Intjänande år räknas från det att du fyllt 28 år. AGS Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) hjälper dig om du blir sjukskriven längre tid än 14 dagar. Försäkringen gäller så snart du har en, av försäkringskassan, fastställd sjukpenninggrundande inkomst, samt har varit anställd i 90 dagar hos arbetsgivare som tecknat försäkringen. Försäkringen gäller vid arbetsoförmåga som orsakats av sjukdom eller olycksfall och utges under sjukpenningtid tom 360:e dagen samt under tid med aktivitets- eller sjukersättning. Försäkringen inträder tidigast den 15:e sjukskrivningsdagen. TGL grundbelopp samt barnbelopp. Så fort du börjat arbeta gäller försäkringen så länge du utför minst 8 timmar i veckan, Vid arbete mindre än 8 timmar i veckan gäller försäkringen endast under den dag arbete utförs. Grundbeloppet reduceras efterhand efter 55 års ålder. TFA Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA) gäller som försäkring vid skador som inträffat på arbetet eller då du är i tjänst. Principen är att du ska vara ekonomiskt trygg om skadan gör att du inte kan förtjäna din inkomst genom arbete. Försäkringen har av och till blivit styrd av politiska utspel, då den ibland tolkas snävare än tidigare och vise versa. Begreppet arbetsskada ändras och då det är lite oklart om vad som är arbetsskada kan det i tveksamma fall ta lång tid innan slutgiltiga beslut om ersättningsrätt fattas. PENSION Avtalspension SAF-LO omfattar ålderspension, premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet. En anställd arbetare börjar tjäna in avtalad ålderspension från och med 21 års ålder. Det blir stora belopp, sammantaget 3,5% årligen i 44 år, cirka kr som betalas in och avsätts i fonder för att utges som avtalspension. Arbetarnas avtalsförsäkringar motsvarar ett normalår 5,9% av den totala lönesumman. Premierna betalas in av företaget. För Vänerhamns 86 fastanställda arbetare innebär försäkringarna en årspremie motsvarande ca 1,3 miljoner kr. Tjänstemännens uppgörelse samt övriga försäkringar beskrivs i ett senare nummer av i Vänerhamn. Artikeln har förhoppningsvis väckt din nyfikenhet. Har du frågor kan du kontakta din fackförening som har försäkringsrådgivare som kan hjälpa dig. Du kan också kontakta vår personalchef, Arne Svensson. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som faller ut vid dödsfall. De efterlevande får begravningshjälp,

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten Michel Normark, chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring Annika Thid, försäkringsspecialist,

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m

14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m Avsnitt 14 467 14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m 14.1 Författningar m.m. Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Betong invaderar kajen i Karlstads hamn

Betong invaderar kajen i Karlstads hamn ivänerhamn 1/2015 Betong invaderar kajen i Karlstads hamn Bra flås i löparspåren Ostindiefararen intar våra hamnar PERSONALTIDNINGEN VD:S KRÖNIKA Götaälvsbron enligt plan (Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson)

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Det här är dina avtalsförsäkringar. För dig som omfattas av KTP-planen KFO - Handels

Det här är dina avtalsförsäkringar. För dig som omfattas av KTP-planen KFO - Handels Det här är dina avtalsförsäkringar För dig som omfattas av KTP-planen KFO - Handels Trygghet via din anställning Att ha tjänstepension och försäkringsskydd via sin arbetsgivare är en riktigt bra förmån.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

1/2012 PERSONALTIDNINGEN. Skrot. fyller kajen i Trollhättan. Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar. Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn

1/2012 PERSONALTIDNINGEN. Skrot. fyller kajen i Trollhättan. Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar. Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn ivänerhamn 1/2012 Skrot fyller kajen i Trollhättan Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2007-2011 Nyckeltal 2011

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA INNEHÅLL FORA... 1 Hur beräknar Caspeco avsättningen till FORA?... 1 Skapa Fora... 4 Rapporten... 7 Ladda upp filen på FORAS hemsida... 8 1 FORA I programmet

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

i VÄNERHAMN Pappersrullar Bogserbåtar från finska Imatra rustade för vintern 2/2015 PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN Pappersrullar Bogserbåtar från finska Imatra rustade för vintern 2/2015 PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN 2/2015 PERSONALTIDNINGEN Pappersrullar från finska Imatra Bogserbåtar rustade för vintern VD:S KRÖNIKA Vi står stabila inför 2016 Årsskiftet närmar sig och det börjar bli dags att summera vad

Läs mer

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Pensionsplan Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Omtanke som lönar sig Att hitta rätt medarbetare är inte lätt. Och när du väl har dem, gäller det att behålla dem. Med Pensionsplan kan du erbjuda

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

AVTAL FÖR HÖGSKOLESTUDERANDE SOM FULLGÖR FARTYGSFÖRLAGD UTBILDNING

AVTAL FÖR HÖGSKOLESTUDERANDE SOM FULLGÖR FARTYGSFÖRLAGD UTBILDNING AVTAL FÖR HÖGSKOLESTUDERANDE SOM FULLGÖR FARTYGSFÖRLAGD UTBILDNING Avtal mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Facket för Service och Kommunikation angående löner och allmänna anställningsvillkor för

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 2/2014 Smarta kameror läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar Nya magasin på kajen i Karlstad VD:S KRÖNIKA Mari Christensson, Vänerhamns ekonomichef Ett bra

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag Sida 1 (7) Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag Gäller fr.o.m. 2014-12-31 FFFS 2011:12 Sida 2 (7) shistorik Uppdaterad av Kommentarer 1.0 1.1 2012-11-22 2013-12-04 Uppdaterad

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

i Vänerhamn 1/2006 Med Alea Tony över Vänern Full ruljans på salthanteringen Nyvunnen kunskap kan rädda liv

i Vänerhamn 1/2006 Med Alea Tony över Vänern Full ruljans på salthanteringen Nyvunnen kunskap kan rädda liv i Vänerhamn 1/2006 Med Alea Tony över Vänern Full ruljans på salthanteringen Nyvunnen kunskap kan rädda liv Ledaren! SÅ VAR DET DÅ DAGS för årets första utgåva av personaltidningen. Sedan föregående nummer

Läs mer