TRE DAMER Nr 71 April 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRE DAMER Nr 71 April 2011"

Transkript

1 TRE DAMER Nr 71 April 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström

2 Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen, bra att veta om du har något önskemål som ska behandlas, eller vill få beslut om t.ex. överlåtelse eller uthyrning i andra hand. Observera att ärenden som ska behandlas vid styrelsemöte bör inkomma en vecka i förväg. Med önskan om en trevlig vår! Styrelsen sammanträder: 30 maj, 20 juni, 8 augusti Kontakta gärna styrelsen Flera medlemmar väljer varje år att skriva motioner, vilket i sig är mycket bra för föreningsdemokratin. Styrelsen vill gärna tipsa om att det när som helst på året även går att skriva till styrelsen med sina önskemål. Detta ger snabbare behandling och respons än hanteringen av motioner, som tar cirka ett halvår. Styrelsen har en egen brevlåda på baksidan av Eva Bonniers gata 10. Styrelsen Tre Damer är ett informationsblad för medlemmar i Riksbyggens BRF Tre Damer, Fruängen. Föreningen omfattar Eva Bonniers gata, Hanna Paulis gata och Kata Dalströms gata. Redaktör och ansvarig utgivare: Johan Nilsson, kontaktinformation se sista sidan. Upplaga: 610 exemplar. Informationsbladet utkommer cirka 4 gånger per år. Med reservation för eventuella skriv- och tryckfel. Skyddat av lagen om upphovsrätt all vidarespridning förbjuden utan redaktörens tillstånd. 11.

3 I närhet av Tre Damer Tipsa redaktören om du vet något intressant som är på gång i Fruängen med omnejd så berättar vi om det i tidningen Tre Damer! Tänk på grannen när du vattnar Fina blommor på balkongen är härligt, men tänk på grannen under dig när du vattnar. Var noggrann med att vatten inte rinner till kringliggande lägenheter. Ansök alltid om eventuell andrahandsuthyrning Städordning i tvättstugorna I föreningen tvättstugor städas förrum/hall och toalett av det städföretag som föreningen har upphandlat. För tvättstuga, torkrum och mangelrum är den boende som nyttjat faciliteten, skyldig att också städa efter sig. Det innebär bland annat att torka rent maskiner och bänkar, tömma ludd ur torktumlaren och att torka rent golvet. Portkod i låghusen Styrelsen har flera gånger uppvaktats av boende som önskar att portkod installeras i våra låghus. Sedan många år har höghusen redan portkod, detta på grund av upprepande problem med oönskade gäster. Styrelsen har nu beslutat att införa portkod i låghusen. Kostnaden blev lägre än de tidigare offerter föreningen fått. Installationen kostar cirka kronor per port. Styrelsen vill dock framhålla att portkoden inte på något sätt garanterar säkerhet. Det är mycket viktigt att boende är på sin vakt, låser sina egna dörrar, inte släpper in okända samt så klart inte sprider koden till annat än exempelvis familj och vänner. Och som vanligt ring alltid Polisen, telefon 112, om du ser ett pågående brott! Glöm inte att du måste ha tillstånd av föreningen för att hyra ut din lägenhet i andra hand. Annars kan nyttjanderätten till bostadsrätten förverkas. Styrelsen beviljar uthyrning i andra hand för flera skäl, t.ex. arbete utomlands eller studier på annan ort. Ansökan görs på särskild blankett som kan rekvireras från Riksbyggen

4 Dags att storstäda lägenhet och förråd! Nu ställer vi snart upp containrar för grovsopor igen så ta tillfället i akt att tömma lägenhet och förråd på det som du inte längre vill ha kvar. Släng ut vintern och släpp in sommaren! Helgen den 5-8 maj kommer sex containrar för grovsopor att ställas ut inom föreningens område. Vi är glada över att de flesta boende respekterat att miljöfarligt avfall inte får kastas i containrarna. Tack var detta har vi hittills sluppit de höga straffavgifter som annars utgår. Detta är exempel på miljöfarligt avfall: - Asbest (från t.ex. byggskivor, takskivor, rörisolering) - Elektriska eller elektroniska produkter (allt med sladd eller batteri) - Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier och däck) - Produkter med freon (kylskåp, frysboxar) - Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor) Dessa typer av avfall får du själv ombesörja att transportera till återvinning, t.ex. återvinningsstationen i Östberga. Tack för att du respekterar förbudet, och med önskan om en lyckad vårstädning! forts. motioner på stämman Motion från Björn Svedin om att bygga ytterligare källarförråd samt motion från Maja Wolt om att undersöka möjligheten till att inrätta fler källarförråd. Styrelsen delar båda motionärernas problembild om brist på förråd, och föreslog stämman att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till att bygga fler förråd. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att motionen från Björn Svedin ansågs besvarad och motionen från Maja Wolt bifölls. Motion från Christer Thönell om föreningens parkeringsplatser och garage, bland annat vad som hänt med de nya regler som utlovats. Styrelsen skriver i sitt svar på motionen att de nya reglerna för parkeringsplatser nu är utsända till berörda och har således börjat att gälla. Motionen innehåller inga konkreta yrkanden, varför styrelsen föreslog stämman att anse motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Motion från Marianne Thönell om lekplatsen på Eva Bonniers gata Motionären anser att lekplatsen behöver rustas upp, och föreslår att föreningen kallar till möte där boende kan lämna synpunkter om hur den aktuella lekplatsen kan renoveras. Styrelsen delar motionärens bild av att lekplatsen behöver rustas upp, och ser gärna att boende är delaktiga i förslag kring detta. Styrelsen föreslog stämman att bifalla motionen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

5 Uppgång igen i Tre Damer Återigen har överlåtelserna för föregående år (2010) studerats för att se hur tendensen ser ut när det gäller beloppen vid försäljning av bostadsrätt. Syftet är att kunna delge medlemmarna vilka priser som gällt under föregående år som en enkel, men inte på något sätt exakt, indikation av prisbilden. Totalt har 44 överlåtelser granskats, efter att överlåtelse genom arv, gåva, bodelning eller orealistiskt låga summor tagits bort ur materialet. Det är nu sextonde året som en genomgång av priserna görs. De genomsnittliga priserna för överlåtelser inom föreningen steg under Genomsnittspriset för en trea steg med 16 % till kronor. Året före (2009) var motsvarande summa kronor och året innan det (2008) kronor KR Genomsnittspris för 3:or Fyror har ökat mest med 29 %, men viktigt att notera är att det endast skett två sådana överlåtelser varför uppgiften bör tas med en nypa salt. För femmor och sexor har inga överlåtelser skett. Storlek Genomsnittligt pris Skillnad mot år 2009: 1:or : % 2:or : % 3:or : % 4:or : % 5:or n/a n/a 6:or n/a n/a En granskning mellan vår och höst 2010 visar att den största ökningen ligger på hösten Tänk på att detta endast är genomsnittsberäkningar och inte alls behöver säga något om värdet på Din lägenhet. Mycket beror på läge och standard/skick. Med reservation för skriv- och beräkningsfel. Några exempel ur den samlade statistiken åren för vad genomsnittsbeloppet varit för tvåor i Brf Tre Damer: 1995: :- 1997: :- 1999: :- 2001: :- 2003: :- 2006: :- 2009: :

6 Föreningens stämma Föreningen höll stämma den 7 februari Stämman avhölls i Hägerstensåsens Medborgarhus. 64 bostadsrätter var representerade, ungefär 80 deltagare närvarade. Årsredovisningen fastställdes och motioner behandlades (se nedan). Carola Uhrberg lämnade styrelsen och till ny suppleant valdes Anders Lin. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Ett problem som kunde konstateras, är det svaga intresset från medlemmarna att delta i föreningens demokratiska arbete och att vilja ställa upp på förtroendeposter. Föreningen är just nu beroende av att ett fåtal personer väljer att engagera sig. Detta trots att Tre Damer omfattar 567 bostadsrätter och underlaget för engagemang torde vara tämligen stort. Motioner på stämman Följande motioner avhandlades på föreningens stämma. Motion från Bo Löfmark att föreningen, konstant eller temporärt, ordnar med uppsamlingsställe för elavfall. Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen med hänsyn till höga kostnader samt att alternativ finns. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Hyr föreningens festlokal Föreningens medlemmar har möjlighet att, till en mycket låg kostnad, hyra festlokalen på Eva Bonniers gata 10. Lokalen, som är i två plan, har både flertalet bord och stolar, bardisk, sittgrupper, kylskåp, mikrovågsugn mm. Är du intresserad av att hyra lokalen, kontakta Annie Thun-Andersson, telefon Mata inte fiskmåsarna Fåglarna, främst fiskmåsarna, är ett stort bekymmer och en stor plåga för många boende. Föreningen gör det som är möjligt att undvika att de breder ut sig. Boende uppmanas därför att inte mata fåglarna (främst fiskmåsarna) i vårt område. Om fiskmåsarna inte får mat, kommer de inte att dö. De kommer att söka sig till andra områden, helst skärgården, där de hör hemma. Fiskmåsar ska inte vistas i tätort, det är varken bra för dem eller för de boende. Motion från Gunvor och Karl-Henrik Lindman angående röjning av buskage utanför Hanna Paulis gata 39 Styrelsen menar att marken som nämns är kommunens. Styrelsen föreslår att stämman istället ger styrelsen i uppdrag att kontakta kommunen och påtala behovet av röjning på den aktuella platsen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Fritt fram för fusk! foto: lotta imberg / metro

Fritt fram för fusk! foto: lotta imberg / metro Fritt fram för fusk! foto: lotta imberg / metro En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas från nätverket Rädda Linjalen och Hyresgästföreningen Region Stockholm Ombildning från hyresrätt

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 45 augusti -07 Tvättstugan Som de flesta säkert redan märkt har vi fått nytt lås och bokningssytem till tvättstugan. Låsbytet var planerat, eftersom

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer