OBS! Kontakta alltid kommunens informationsenhet vid minsta fråga om manualen och utformning av material för Mariestads kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Kontakta alltid kommunens informationsenhet vid minsta fråga om manualen och utformning av material för Mariestads kommun."

Transkript

1 Grafisk manual

2 OBS! Kontakta alltid kommunens informationsenhet vid minsta fråga om manualen och utformning av material för Mariestads kommun. Utgivare: Mariestads kommun Produktion: Lazzo DM-byrå

3 Innehållsförteckning Förord GRUNDELEMENT Logotypen Stadsvapnets historia Blasoneringen Logotypen med tilläggstext Logotypens frizoner Logotypens minsta storlek Identitetstypsnitt Alternativt typsnitt Typografiskt tillämpningsexempel Profiltext Färger Grafiska element vågen Grafiska element faktarutor Bilder KORRESPONDENSMATERIAL Visitkort Korrespondenskort Kuvert Brevpapper/dokumentmallar Protokoll Blanketter Förord I den här manualen har vi samlat regler för hur vi visar upp vår kommun i en rad sammanhang. Reglerna är inget självändamål. De har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och seriöst intryck i allt vi gör. Eftersom kommunen är en myndighet är det extra viktigt att vi är lätta att känna igen, så att inga missförstånd kan uppstå. Om var och en använder egna lösningar, riskerar vi att åstadkomma det motsatta alldeles oavsett om det som görs är smakfullt utformat eller ej. Denna regelsamling ska förenkla ditt arbete genom att besvara många av de frågor som ibland kan dyka upp. Genom att följa de här reglerna blir det rätt, och vår identitet förblir stark och entydig. Kontakta alltid kommunstyrelsens informationsenhet om det uppstår tvekan kring vilka regler som är tillämpliga! PROFILMATERIAL Trycksaker Annonser Annonser kommuner i samarbete OH/Powerpoint E-post Roll-ups Utställningsvägg/skärmvägg Skyltar Profilkläder Fordon Fordon kommuner i samarbete Profilprodukter Flaggor Ulla Göthager Kommunstyrelsens ordförande Mariestads kommun SÄRPROFILERAD VERKSAMHET Särprofilerad verksamhet SAMARBETEN Kommuner i samarbete

4 Stadsvapen Ordbild I fält av guld en av vågskuror bildad, sänkt blå ginbalk och däröver en uppstigande tjur. Logotyp Logotypen Stadsvapnets historia Blasoneringen En stark grafisk identitet består i det unika formspråk som skapas genom en blandning av noggrant utvalda och framtagna enheter vilka vanligtvis är logotyp, typsnitt, färger, former och bildspråk. Det centrala i en grafisk identitet är dock alltid logotypen. I Mariestads kommuns fall är den uppbyggd genom en kombination av det historiska och moderniserade stadsvapnet samt ordbilden. Den är framtagen i ett flertal varianter såsom liggande och stående. Dessa finns dessutom i såväl färg som svartvit. Färgvarianten är färgsatt med Mariestads fyra primärfärger som finns beskrivna längre fram i denna manual. Logotypen ska som företrädare för vår stad finnas med på allt från olika trycksaker till bilar, skyltar, kläder och digitala media med mera. Ja, på snart sagt allt som tillhör eller kommer från kommunen och dess olika förvaltningar. Logotypen får absolut inte förvanskas, delas upp eller återges i några som helst andra färgkombinationer än de som anges i denna manual. Det ska också eftersträvas att så långt möjligt visa logotypen mot vit bakgrund. Ibland kan situation uppstå där logotypen ändå måste appliceras mot en färgad bakgrund. Naturligtvis går detta bra om inte läsbarheten av namnet och bilden påverkas i negativ riktning. Ett alternativ är att använda den vita, negativa variant av logotypen. Hertig Karl, sedemera Karl den IX, satt på Marieholm och fick plötsligt se en tjur stiga upp ur ån Tidan. Det slog honom att bilden han fick se framför sig var en strålande symbol för det som han tyckte att den då nygrundade staden Mariestad stod för; den stolta oxen med de gula sädesfälten i bakgrunden stod för jordbrukslandskapet medan Tidan symboliserade handeln och sjöfarten. Detta fick bli symbolen för den nya staden! Sedan dess lever stadsvapnet alltjämt vidare om än i moderniserad form. Den historiska text som beskriver och styr utformningen av Mariestads heraldiska vapen kallas blasonering. Inom ramarna för blasoneringen finns alltid ett mått av konstnärlig frihet. Ett heraldiskt vapen är aldrig avsett att vara en faktisk avbildning av verkligheten. Dess syfte är snarare att fungera som en stark och tydlig grafisk symbol för det som vapnet företräder. Mariestads blasonering lyder: I fält av guld en av vågskuror bildad, sänkt blå ginbalk och däröver en uppstigande tjur. 4

5 Barn- och utbildningsförvaltningen Logotypen med tilläggstext Specialogotypen Ibland behöver våra förvaltningar inom Mariestads kommun profilera namnet under logotypen enligt exemplen här bredvid. På vårt intranät finns färdiga digitala original för våra förvaltningar att hämta, gå in på info.mariestad.se Utöver kommunens logotyp i grundutförande tillåts en speciallogotyp för webben och vissa profilprodukter. Speciallogotypen ska användas extra restriktivt. Kontakta Informationsenheten för mer information. Kommunstyrelsen 5

6 Kommunledningskontoret Logotypens frizoner En logotyp mår alltid bra av mycket luft. Det vill säga den syns bättre och arbetar därmed mer effektivt om man inte inkräktar för mycket på dess så kallade frizon. Bokstaven M motsvarar i illustrationerna en kvadrat. Det optimala är om man kan ge logotypen cirka två M-kvadraters frizon, gärna mer, runtom i de olika sammanhang den kommer att användas. De grå fälten visar på det önskade minimala frizonsområde som logotypen alltid bör få. Men ge den gärna mer! Barn- och utbildningsförvaltningen 6

7 1 2 3 Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret 30 mm 30 mm 18 mm 4 Logotypens minsta storlek 1. Liggande Undvik mindre än 30 mm bred. 30 mm 2. Liggande med tilläggstext Aldrig mindre än 30 mm bred. Tilläggstext vid 30 mm bredd = 9 punkter. 3. Stående Undvik mindre än 18 mm bred. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 4. Stående med tilläggstext Aldrig mindre än 30 mm bred. Tilläggstext vid 30 mm bredd = 9 punkter. 7

8 Frutiger Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Frutiger Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Frutiger Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Fina ordbilder Fina ordbilder Adobe Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Garamond Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö adobe garamond kapitäler abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Läsvänliga ord Läsvänliga ord Identitetstypsnitt Typografin är en viktig del av Mariestads grafiska profil. Genom att all personal på ett konsekvent vis använder samma typsnitt och tillämpar dessa på samma sätt stärks igenkänningsfaktorn för kommunen. All vår kommunikation ska präglas av tydlighet och lättillgänglighet. Det ska klart framgå vem som är avsändare och den språkliga kommunikationen ska ur grafisk aspekt bäras av typsnitt som är erkänt lättlästa och kompletterar varandra på ett bra sätt. Av dessa skäl har Mariestads kommun valt att använda sig av två primära typsnitt som ska användas i all kommunikation. Dessa typsnitt heter Frutiger och Adobe Garamond. Två typsnitt som tillsammans skapar en välavvägd harmoni och balans i Mariestads språkliga kommunikation. FRUTIGER Det första typsnittet i profilprogrammet är Frutiger, tecknat av den fransk-schweiziske bokstavskonstnären Adrian Frutiger. Det är ett så kallat linjärt typsnitt med en modern skärning som är baserad på öppna och mjuka linjer. Typsnittet har en stor variation och ett stilrent uttryck som gör att det fungerar bra både för rubriksättning och löpande texter. Med sin enkla bokstavskonstruktion anses Frutiger av grafiker vara ett mycket lättläst och lättillgängligt typsnitt som inbjuder till läsning samtidigt som det betraktas som ett framtidssäkert typsnitt. Frutiger används till rubriker, ingresser, kortare brödtexter, kontaktinformation på trycksaker, tabeller, diagram och bildtexter med mera. ADOBE GARAMOND I vacker kontrast till Frutiger finns typsnittet Garamond. Det är ett klassiskt så kallat antikva-typsnitt som finns i en mängd olika skärningar och den variant som Mariestad valt att komplettera Frutiger med är just Adobe Garamond. Ett elegant typsnitt med mjuka harmoniska former och en mycket god läsbarhet i långa löpande texter. Adobe Garamond används enbart i längre textstycken där hög läsbarhet krävs. Dessa textstycken återfinns exempelvis i interna och externa brev, rapporter och artiklar. ELEKTRONISKA MEDIA Vad beträffar Hemsida/Intranät, e-post och Powerpoint så använder vi typsnittet Arial och inget annat. Det är särskilt framtaget för att fungera med hög läsbarhet på bildskärmar och är dessutom närbesläktat med Frutiger. 8

9 Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Fina ordbilder Fina ordbilder Fina ordbilder Fina ordbilder Alternativt typsnitt Av tekniska skäl har vi valt Arial som ett alternativt typsnitt till Frutiger. Identitetstypsnittet Frutiger är främst avsedd för grafisk produktion av mer avancerade trycksaker. Det används i profilskapande sammanhang, till exempel i annonser, broschyrer eller när vi tar fram mässmaterial. Finns inte Frutiger till hands använder vi istället typsnittet Arial. Det gäller först och främst för vår interna kommunikation, som tjänsteskrivelser, kallelser och protokoll. Typsnittet Arial är ett standardtypsnitt som finns som standard i Microsofts Office-paket. Arial ska användas precis som angivet för huvudtypsnittet Frutiger. Även här gäller det att Adobe Garamond är det kompletterande typsnittet till Arial. Kontakta kommunens Informationsenhet om du är osäker. 9

10 Välkommen till Mariestad Huvudrubrik Frutiger Bold 14 punkter med 17 punkters radavstånd Det är främst vattnet som ger Mariestad dess prägel Vänern, Tidan och Göta kanal, men även den omgivande vackra naturen och den pittoreska stadsmiljön med sina välbevarade kulturmiljöer från 1700-talet. Ingress Frutiger Bold 9 punkter med 12 punkters radavstånd Härliga Mariestad Rubrik Frutiger Bold 8 punkter med 11 punkters radavstånd Läget vid Vänern sätter sin unika prägel på Mariestads kommun. Den 14 mil långa kusten, det stora innanhavet och den vackra skärgården med över öar, holmar och skär, bidrar till att ge kommunen en mycket speciell karaktär. Kortare text Frutiger Light 8 punkter med 11 punkters radavstånd Göta kanal Rubrik Frutiger Bold 8 punkter med 11 punkters radavstånd Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i idylliska Sjötorp. Göta kanal är ett av Sveriges största besöksmål och upplevelseområden. Här finns ett brett utbud av aktiviteter, sevärdheter, matställen och övernattningsmöjligheter allt inbäddat i vacker natur och unik kanalatmosfär. Kortare text Frutiger Light 8 punkter med 11 punkters radavstånd Välkommen till Mariestad Huvudrubrik Frutiger Bold 14 punkter med 17 punkters radavstånd Det är främst vattnet som ger Mariestad dess prägel Vänern, Tidan och Göta kanal, men även den omgivande vackra naturen och den pittoreska stadsmiljön med sina välbevarade kulturmiljöer från 1700-talet. Ingress Frutiger Bold 9 punkter med 12 punkters radavstånd Härliga Mariestad Rubrik Frutiger Bold 8 punkter med 11 punkters radavstånd Läget vid Vänern sätter sin unika prägel på Mariestads kommun. Den 14 mil långa kusten, det stora innanhavet och den vackra skärgården med över öar, holmar och skär, bidrar till att ge kommunen en mycket speciell karaktär. Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i idylliska Sjötorp. Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i idylliska Sjötorp. Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i idylliska Sjötorp. Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i det idylliska Sjötorp. Längre löpande text Adobe Garamond 9 punkter med 12 punkters radavstånd Typografiskt tillämpningsexempel Vår profiltext Ovan visas några exempel på tillämpning av Mariestads typsnitt i olika textsammanhang. Samtidigt ses också exempel på skillnader i gradförhållanden mellan rubrik, ingress, rubriksnivåer och löpande texter. Den stora skillnaden mellan dessa två exempel är att de löpande texterna är satta med Frutiger respektive Adobe Garamond. Som tidigare nämnts så är anledningen till att vi använder Adobe Garamond i löpande texter den att Frutiger kan bli lite tröttande och svårläst om den löpande textmassan är lång. Gränsen för när det ena eller det andra är aktuellt är dock flytande. Det är alltså ofta en fråga för avvägning. Det är omöjligt att sätta en standard för när en text plötsligt ska anses för att vara lång istället för kort. Om frågan står och väger ska dock Frutiger alltid användas i första hand. Mariestads kommuns profiltext är framtagen för att stärka Mariestad som varumärke och för att alla medarbetare ska kommunicera på samma sätt. Profiltexterna finns i två olika varianter och används i annonser, på vepor etc. Om möjligt väljer vi att ha profiltexten högerställd. Sjöstaden Mariestad med invånare ligger vackert belägen vid Vänerns strand. Göta kanal och den omväxlande skärgården är stora turistattraktioner. Vi vill fortsätta utvecklas som en attraktiv och aktiv stad, där människor och idéer får växa. Profiltext högerställd 10

11 Primärfärger Sekundära komplementfärger MARIESTADGUL PMS 115 U PMS 123 C CMYK U CMYK C RGB ORANGE PMS 158 U PMS 158 C CMYK U CMYK C RGB HEX FF6600 KLARRÖD PMS 185 U PMS 185 C CMYK U CMYK C RGB HEX FF3333 HEX FFCC33 NCS S0560-Y10R MARIESTADRÖD PMS 200 U PMS 201 C MARIESTADSVART PMS BLACK U PMS BLACK C MARIESTADBLÅ PMS 300 U PMS 300 C LILA PMS 513 U PMS 513 C CMYK U CMYK C RGB HEX LJUSBLÅ PMS 2995 U PMS 299 C CMYK U CMYK C RGB HEX 3399CC CMYK U CMYK U CMYK U CMYK C CMYK C CMYK C RGB RGB RGB HEX CC0033 NCS S2070-R Färger HUVUDFÄRGER Mariestads huvudfärger primärfärgerna används i logotypen och är de viktigaste signalfärgerna i all grafisk kommunikation från Mariestad. Till primärfärgerna finns dessutom ytterligare åtta kompletterande färger sekundärfärger. SEKUNDÄRFÄRGER Sekundärfärgerna är, som namnet också antyder, enbart tänkta att komplettera de fyra primärfärgerna och därför ska de alltid HEX NCS S9000-N användas med måtta och inte utan väl övervägda motiv. TEXTFÄRG I de färgade klossarna visas vilken textfärg som fungerar bäst på respektive färg. Dessa texter visar samtidigt olika färgkoder för respektive färg i olika sammanhang. FÄRGSTANDARDER PMS (Pantone) och CMYK används vid professionell trycksaksproduktion. U och C HEX 0066CC NCS S2565-R80B vid PMS- och CMYK-koderna anger värden för obestruket (U) respektive bestruket (C) papper. RGB används för elektroniska media och HEX (Hexadecimal) används för internet. NCS (Natural Colour System) är ett färgsystem för kulörsäkring av bland annat vanlig målerifärg för vägg och tak. OBS! Den gula primärfärgen kräver en annan NCS-kod vid utomhusmålning pga så kallad metameri-effekt. Fackman vid färghandel kan säkerställa rätt kulör. LJUSGRÖN PMS 584 U PMS 584 C CMYK U CMYK C RGB HEX CCCC33 GRÅ PMS COOL GRAY 8 U PMS COOL GRAY 8 C CMYK U CMYK C RGB HEX OLIVGRÖN PMS 376 U PMS 369 C CMYK U CMYK C RGB HEX LJUSGRÅ PMS COOL GRAY 4 U PMS COOL GRAY 4 C CMYK U CMYK C RGB HEX CCCCCC 11

12 Varianter på vågen Höjden på vågen får inte överstiga 20 mm (gäller A4-format) 20 mm Grafiska element vågen Vågen är ett genomgående och markant dekorelement i Mariestads grafiska profil. Den är tänkt att skapa igenkänning och att bidra till en positiv bild av kommunen genom all den visuella kommunikationen. Vågen ska alltid, när den används, vara placerad i underkant och om möjligt vara utfallande, dvs löpa ända ut i kanten, med beskurna sidor och botten. Det ska också eftersträvas att så långt som möjligt visa vågen mot antingen vit bakgrund eller bild. Vågen ska vara fri från text, med undantag för webbadressen som får placeras i vågen. Webbadressen ska då placeras till höger i vågen, se exempel på sid 37. På denna sida visas de två varianterna på vågen, dels den gula som är färgsatt med Mariestads kommuns främsta primärfärg den gula, dels den grå som är tänkt för exempelvis svartvita annonser. Låt exemplen längre fram i denna manual vara vägledande vid arbete med vågen. 12

13 Rätt 1. Välavvägt och balanserat. 2. Välavvägt och balanserat. 3. Välavvägt och balanserat MARIESTADRÖD Här kan du se att solen lyser över Mariestad. MARIESTAD GOTLAND JUNI JULI AUG PMS 200 U PMS 201 C CMYK U CMYK C RGB HEX CC0033 NCS S1070-R05B Ditt möte med Mariestads kommun. Sidan 4 Fel 1. Hörnen ska vara rundade. 2. För liten hörnrundning och fel textfärg. 3. För stor hörnrundning MARIESTADRÖD Här kan du se att solen lyser över Mariestad. MARIESTAD GOTLAND JUNI JULI AUG PMS 200 U PMS 201 C CMYK U CMYK C RGB HEX CC0033 NCS S1070-R05B Ditt möte med Mariestads kommun. Sidan 4 Grafiska element faktarutor Ett annat av Mariestads profilförstärkande grafiska element är faktarutorna som alltid ska ha rundade hörn. De rundade hörnen bidrar till att skapa en mjukare, mer positiv och flexibel bild av kommunen. Faktarutor är ofta mycket tacksamma att arbeta med som informationsbärare av olika budskap. Kuberna färgsätts med primära eller sekundära profilfärger och med den textfärg som anges till respektive färg i avsnittet om färger, tidigare i manualen. Glöm inte att det finns en gräns för faktarutornas minsta storlek. Om de görs alltför små tenderar texten i dem att krympa till en nivå bortom läsbarhet. Tänk också på att hålla hörnrundningstalet rätt så att hörnen inte blir för stora eller små. Det finns inte någon fastställd punkt- eller procentsats för rundningen av hörn, men se de olika exemplen i denna manual som vägledande. 13

14 Rätt och fel 1 1. Välavvägt och balanserat. 2. För stor hörnrundning. 3. För liten hörnrundning. Bilder Bilder är en mycket viktig del av Mariestads kommunikation och därför ska bilder alltid väljas med stor omsorg. En väl vald bild ska hjälpa till att förmedla budskap samtidigt som den ska väcka nyfikenhet och intresse. UTFALLANDE BILDER Utfallande bilder (bilder som löper ända ut i kant) kan gärna ha en våglinje i överkant om den grafiska vågen samtidigt ligger placerad nertill på bilden. Men tänk på att när bilder har våglinje i överkant så ska denna också ha exakt samma form som våglinjen på den grafiska vågen. Kan man inte säkerställa detta ska man istället välja att ha en rak linje i överkant. Exempel på detta ser du här ovan. BILDER MED RUNDADE HÖRN Ej utfallande bilder bör precis som faktarutorna alltid ha rundade hörn. Även här bidrar de rundade hörnen till att skapa en mjukare, mer positiv och flexibel bild av Mariestad. Tänk också på att hålla hörnrundningstalet rätt så att hörnen inte blir för stora eller små. Det finns inte någon fastställd punkt- eller procentsats för rundningen av hörn, men se de olika exemplen i denna manual som vägledande

15 Korrespondensmaterial

16 Visitkort 1. Frutiger Light 7/11 pt 2. Frutiger Light 7/11 pt 7 mm 5 mm 24 mm 10,5 mm Christina Herthnek Pettersson Bendel 7 mm Informationschef 1 Logotyp 30 mm Mariestads kommun Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad 2 Telefon: , Direkt: Mobil: , Fax: mm 9,5 mm 8 mm TRYCKANVISNINGAR Format: 55 mm x 90 mm Papper: Scandia 2000 Vit Pappersvikt: 270 g Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 16

17 Korrespondenskort 1. Frutiger Light 7/11 pt 6 mm 10 mm Logotyp 30 mm TRYCKANVISNINGAR Format: 148,5 mm x 105 mm Papper: Scandia 2000 Vit Pappersvikt: 150 g Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps mm Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 12,5 mm 11 mm 17

18 Kuvert C5 självhäftande Rak klaff fönster H2 Förtryckt logotyp och våg 15 mm 15 mm Logotyp 45 mm Johanna Johansson Lingongränd Mariestad TRYCKANVISNINGAR Format: 162 x 229 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 17 mm 18

19 Kuvert C5 självhäftande Rak klaff Förtryckt logotyp och våg 15 mm 15 mm Logotyp 45 mm Anders Andersson Lilla stigen Mysbyn TRYCKANVISNINGAR Format: 162 x 229 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 17 mm 19

20 Kuvert C5 självhäftande Rak klaff Förtryckt svart logotyp och grå våg 15 mm 15 mm Logotyp 45 mm TRYCKANVISNINGAR Format: 162 x 229 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u_svart.eps Våg: Mstad_grå_våg_pms_u.eps Färger: 2+0 (PMS) Utfallande tryck Anders Andersson Lilla stigen Mysbyn 17 mm 20

21 Kuvert C4 självhäftande Rak klaff Förtryckt logotyp och våg 20 mm 25 mm Logotyp 53 mm Anders Andersson Lilla stigen Mysbyn TRYCKANVISNINGAR Format: 229 x 324 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 23 mm 21

22 Kuvert C4 självhäftande Rak klaff Förtryckt svart logotyp och grå våg 20 mm 25 mm Logotyp 53 mm Anders Andersson Lilla stigen Mysbyn TRYCKANVISNINGAR Format: 229 x 324 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u_svart.eps Våg: Mstad_grå_våg_pms_u.eps Färger: 2+0 (PMS) Utfallande tryck 23 mm 22

23 11 mm 18 mm Brevpapper/dokumentmall förstasida Förtryckt logotyp och våg 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Arial Regular 8/12 pt 17 mm 46 mm Logotyp 45 mm 85 mm Mariestads kommun 45 mm Informationsenheten Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad 2 Tel: Växel: E-post: 46 mm Anna Andersson Storgatan Mariestad 3 Ärende/typ av dokument Dnr mm 1 Sida 1 (2) Datum Bilaga D 86 mm 3. Adobe Garamond Regular 12/16 pt 4. Arial Regular 18/22 pt 45 mm 4 Beträffande dina tankar och frågor kring Mariestads grafiska profilprogram 30 mm 5. Adobe Garamond Regular 12/16 pt 6. Arial Bold 10 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken 5 Hej Anna! Tack för ditt brev! Id que nam di sus et occum dus, sit, vendiss equatur? Lecae aut aut etur, sitatum fugiassus alignia voloribus, officil luptia simoluptatus doluptibus quam del maxim dolorporro tectorepra di blam siti occupit rae consequi del idunt. Mus quae nus int dolluptatias. 6 Profilprogrammet för Mariestad Comnimolore ipsum faci apitessusam faccab iliam et eati ipisquia iscimoluptin pa dolorerist faccus nobis quunti cor moluptat. Edicium qui utem faceped qui dis sum etur sa dit optur? Solor susam dolorernat. Facitas peles voluptae volo experio. Et quam, solor soluptia erferionsed eum laet volesecea volenis a saero quam ese experspedi aspellore doles moluptiis accus. Omnis rent, cus abor anto modis dollaccum amus ea conem re, sit venis ne niandel ipist dolesequunte excercient et aute ipsam quae poreptus endusap elenim nus ressitasita evelest, sectusam, nulpa quis dentemolorit enem volupitia vellabo. Et et est occullibus utenis moloreces velest iume volut mostrum que velestiscia plaboremqui nus qui iminieni aut lam rem voloreste excesequi te. TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Papper: Scandia 2000 Vit Pappersvikt: 100 g Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck Tparum videres maximinim iuntio. Itate et ea ipsandi psuntet ad utaturi totas id qui debit et ad mod quo omnit ipsam invent et odi tecum reiumquate qui consequi demporem iunda comniam endamus modiaessus doluptas experor moluptias essuntium vent quam nullo que lab ium voluptatibus pa sus sitatem aliquiam aut labore que solorio. Ucimaxim qui rehendu. 35 mm 13 mm 23

24 11 mm 18 mm GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN 17 mm 46 mm Ärende/typ av dokument Dnr mm 1 Sida 2 (2) Brevpapper/dokumentmall följesida 45 mm Logotyp 45 mm 2 Comnimolore ipsum faci apitessusam faccab iliam et eati ipisquia iscimoluptin pa dolorerist faccus nobis quunti cor moluptat. Edicium qui utem faceped qui dis sum etur sa dit optur? Solor susam dolorernat. Facitas peles voluptae volo experio. Et quam, solor soluptia erferionsed eum laet volesecea volenis a saero quam ese experspedi aspellore doles moluptiis accus. Omnis rent, cus abor anto modis dollaccum amus ea conem re, sit venis ne niandel ipist dolesequunte excercient et aute ipsam quae poreptus endusap elenim nus ressitasita evelest, sectusam, nulpa quis dentemolorit enem volupitia vellabo. Et et est occullibus utenis moloreces velest iume volut mostrum que velestiscia plaboremqui nus qui iminieni aut lam rem voloreste excesequi te. 30 mm Förtryckt logotyp och våg 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Adobe Garamond Regular 12/16 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken Tparum videres maximinim iuntio. Itate et ea ipsandi psuntet ad utaturi totas id qui debit et ad mod quo omnit ipsam invent et odi tecum reiumquate qui consequi demporem iunda comniam endamus modiaessus doluptas experor moluptias essuntium vent quam nullo que lab ium voluptatibus pa sus sitatem aliquiam aut labore que solorio. Ucimaxim qui rehendu. Aciist, ut quiatae denisquas dictius moditio quamus, ipis distiae. Ovit utesto to comnis a parcipsandis everchi liciisqui tentior iostias alissim enihiliquo to exceseq uiasperia voluptia dolupti bea presseq uibusam recus aut lam fuga. Vite niantor simporia sita senis ut eaquam estrum lacere enis acculla. Med vänliga hälsningar Christina Herthnek Informationschef TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Papper: Scandia 2000 Vit Pappersvikt: 100 g Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 35 mm mm

25 11 mm 18 mm Brevpapper/dokumentmall digital förstasida Skrivs ut med svart logotyp 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Arial Regular 8/12 pt 17 mm Logotyp 45 mm 85 mm Mariestads kommun 45 mm Informationsenheten Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad 2 46 mm Tel: Växel: E-post: 46 mm Anna Andersson Storgatan Mariestad 3 Ärende/typ av dokument Dnr mm 1 Sida 1 (2) Datum Bilaga D 86 mm 3. Adobe Garamond Regular 11/15 pt 4. Arial Regular 18/22 pt 45 mm 4 Beträffande dina tankar och frågor kring Mariestads grafiska profilprogram 30 mm 5. Adobe Garamond Regular 12/16 pt 6. Arial Bold 10 pt 5 Hej Anna! Tack för ditt brev! Id que nam di sus et occum dus, sit, vendiss equatur? Lecae aut aut etur, sitatum fugiassus alignia voloribus, officil luptia simoluptatus doluptibus quam del maxim dolorporro tectorepra di blam siti occupit rae consequi del idunt. Mus quae nus int dolluptatias. 6 Profilprogrammet för Mariestad Comnimolore ipsum faci apitessusam faccab iliam et eati ipisquia iscimoluptin pa dolorerist faccus nobis quunti cor moluptat. Edicium qui utem faceped qui dis sum etur sa dit optur? Solor susam dolorernat. Facitas peles voluptae volo experio. Et quam, solor soluptia erferionsed eum laet volesecea volenis a saero quam ese experspedi aspellore doles moluptiis accus. Omnis rent, cus abor anto modis dollaccum amus ea conem re, sit venis ne niandel ipist dolesequunte excercient et aute ipsam quae poreptus endusap elenim nus ressitasita evelest, sectusam, nulpa quis dentemolorit enem volupitia vellabo. Et et est occullibus utenis moloreces velest iume volut mostrum que velestiscia plaboremqui nus qui iminieni aut lam rem voloreste excesequi te. TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Tparum videres maximinim iuntio. Itate et ea ipsandi psuntet ad utaturi totas id qui debit et ad mod quo omnit ipsam invent et odi tecum reiumquate qui consequi demporem iunda comniam endamus modiaessus doluptas experor moluptias essuntium vent quam nullo que lab ium voluptatibus pa sus sitatem aliquiam aut labore que solorio. Ucimaxim qui rehendu. 35 mm 25

26 11 mm 18 mm GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN 17 mm 46 mm Ärende/typ av dokument 1 Dnr Sida 2 (2) 14 mm Brevpapper/dokumentmall digital följesida 45 mm Logotyp 45 mm 2 Comnimolore ipsum faci apitessusam faccab iliam et eati ipisquia iscimoluptin pa dolorerist faccus nobis quunti cor moluptat. Edicium qui utem faceped qui dis sum etur sa dit optur? Solor susam dolorernat. Facitas peles voluptae volo experio. Et quam, solor soluptia erferionsed eum laet volesecea volenis a saero quam ese experspedi aspellore doles moluptiis accus. Omnis rent, cus abor anto modis dollaccum amus ea conem re, sit venis ne niandel ipist dolesequunte excercient et aute ipsam quae poreptus endusap elenim nus ressitasita evelest, sectusam, nulpa quis dentemolorit enem volupitia vellabo. Et et est occullibus utenis moloreces velest iume volut mostrum que velestiscia plaboremqui nus qui iminieni aut lam rem voloreste excesequi te. 30 mm Skrivs ut med svart logotyp 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Adobe Garamond Regular 12/16 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken Tparum videres maximinim iuntio. Itate et ea ipsandi psuntet ad utaturi totas id qui debit et ad mod quo omnit ipsam invent et odi tecum reiumquate qui consequi demporem iunda comniam endamus modiaessus doluptas experor moluptias essuntium vent quam nullo que lab ium voluptatibus pa sus sitatem aliquiam aut labore que solorio. Ucimaxim qui rehendu. Aciist, ut quiatae denisquas dictius moditio quamus, ipis distiae. Ovit utesto to comnis a parcipsandis everchi liciisqui tentior iostias alissim enihiliquo to exceseq uiasperia voluptia dolupti bea presseq uibusam recus aut lam fuga. Vite niantor simporia sita senis ut eaquam estrum lacere enis acculla. Med vänliga hälsningar Christina Herthnek Informationschef TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument 35 mm 26

27 20 mm 10 mm Logotyp 45 mm 35 mm 18 mm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida mm 1 GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN Protokoll Skrivs ut med svart logotyp Kommunstyrelsen 1. Arial Regular 8/12 pt 40 mm 2 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan Beslutande Jens Söder (s) ordförande Christer Dalvik (map) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (m) 2: e vice ordförande deltog ej 94 Marianne Kjellquist (s) ledamot Therése Weckström (s) ledamot Åsa Olsson (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot Stig H. Johansson (fp) ledamot Sture Pettersson (s) tjänstgörande ersättare Ola Bertilsson (s) tjänstgörande ersättare Bengt Erik Askerlund (mp) tjänstgörande ersättare Björn Fagerlund (m) tjänstgörande ersättare Leif Jonegård (fp) tjänstgörande ersättare Maria Jansson (c) tjänstgörande ersättare mm 2. Adobe Garamond Regular 12/16 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken Övriga deltagande Maria Jansson (c) ej tjänstgörande ersättare Lars Arvidsson kommunchef Lars Sylvén miljö- och byggnadschef Jonas Eriksson ekonom Maria Vaziri ekonomichef Kristofer Svensson planeringschef Ola Blomberg kommunsekreterare Utses att justera Johan Abrahamsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ola Blomberg TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Ordförande... Jens Söder Justerande... Johan Abrahamsson Björn Fagerlund 94 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15 mm 27

28 20 mm 10 mm 2 Logotyp 45 mm Kommunstyrelsen 35 mm Ks 83 KS 2011/0172 Förslag till revidering av Mariestads kommuns skolskjutsreglemente Kommunstyrelsens beslut 18 mm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida mm 40,5 mm 1 GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN Protokoll, följesida Skrivs ut med svart logotyp 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Adobe Garamond Regular 12/16 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken 40 mm Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till nytt skolskjutsreglemente för Mariestads kommun. Det nya reglementet ska gälla från och med Bakgrund Den nya skollagen som träder i kraft innebär vissa nyheter och förändringar för skolskjutsverksamheten. Förändringarna innebär bland annat att skolskjuts blir en rättighet, att kommunerna ska erbjuda utökad möjlighet till skolskjuts vid val av annan skola samt att eleven rätt till skolskjuts från två bostadsadresser inom en och samma kommun vid växelvis boende. Dessa förändringar innebär att kommunens skolskjutsreglemente måste revideras. 20 mm Utvecklingsenheten har utarbetat ett förslag till nytt reglemente i vilket följande ändringar föreslås: Allmänna lagkrav - Hänvisning till paragrafer i nya skollagen, SL2010:800. Färdvägens längd - Avståndsregler för förskoleklass (åk 0) har tagits bort då kommunen inte är skyldig att ordna skolskjuts för barn i förskoleklass. - Grundsärskolan har samma avståndsregler som grundskolan. - Gymnasiesärskolan har samma avståndsregler som Vadsbogymnasiet har för sina gymnasieelever. - Alla avstånd beräknas och mäts från kommunens elektroniska kartprogram. - I bedömningen av avstånd hem skola eftersträvas likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever behandlas något generöst. Det kan även innebära att ett begränsat område behandlas restriktivt, och att därmed igen uppfyller avståndskravet. Kompletterande regler - Förskoleklass - För barn i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts. Barn i förskoleklass kan tillåtas åka med i befintlig skolskjuts om det för kommunen inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Kommunens trafiksamordnare beslutar i dessa ärenden. Mariestads kommun ordnar ingen skolskjuts för barn i förskoleklass med växelvis boende. Det förutsätts att vårdnadshavare själv ansvarar för transport till verksamheten. TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Justerandes signatur Utdragsbestyrkande mm

29 11 mm 18 mm GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN 17 mm 44,5 mm Arial Bold 14 pkt, 18 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 22 pkt radavstånd Blankettgrid digital förstasida Skrivs ut med svart logotyp 35,5 mm Logotyp 45 mm Arial Bold 9 pkt, 12 pkt radavstånd Arial Regular 9 pkt, 12 pkt radavstånd Arial Regular 9 pkt, 12 pkt radavstånd Arial Regular 9 pkt, 12 pkt radavstånd Avstånd mellan ingress och formulärfält minst 5 mm (2 sektioner) Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Ramtjocklek 0,25 pkt 14 mm Se typografianvisningar direkt i bilden. Gridmallen används som utgångspunkt för skapande av nya blanketter. Se även digitalt original. Formulärfälten är 10 mm höga Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 19 pkt radavstånd Avstånd mellan formulärfält 2,5 mm (1 sektion) Arial Regular 8 pkt/19 pkt Arial Regular 8 pkt, 19 pkt radavstånd Gridmallen för blanketter är uppbyggd på ett system om sektioner på 2,5 mm. Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Avstånd mellan formulärfält 2,5 mm (1 sektion) Blankettens titel startsida Blankettexempel utan gridmarkeringar Sid 1 (1) Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Avstånd mellan formulärfält 2,5 mm (1 sektion) Ingressrubrik när så är aktuellt Ingresstext när så är aktuellt. Blanketten skall lämnas/sändas till barn- och utbildningskontoret, förskolechef, rektor eller biträdande rektor när platsen sägs upp. Uppsägningstiden är två månader från det datum detta besked lämnas. Avgift betalas hela uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Ankomstdatum (ifylles av Barn- och utbildningskontoret) Barnet/barnens personuppgifter Avstånd mellan formulärfält 2,5 mm (1 sektion) Namn Personnummer Dagbarnvårdare/förskola/fritidshem Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Datum när barnet/barnen ska sluta Förälders underskrift Ort och datum Barn- och utbildningskontorets anteckningar TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Mariestads kommun, Barn- och utbildningskontoret Postadress: Mariestad Besöksadress: Stadshuset Kyrkogatan 2 Telefon: Fax: E-postadress: Hemsida: Avstånd mellan formulärfält och avsändarfält minst 5 mm (2 sektioner) Arial Bold 8 pkt, 11 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Särskiljande punkter satta i 6 pkt och upphöjd 0,5 pkt Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Särskiljande punkter satta i 6 pkt och upphöjd 0,5 pkt 14 mm 25 mm 30 mm 29

30 Blankettens titel följesida GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN 11 mm 18 mm 44,5 mm Blankettgrid digital följesida Skrivs ut med svart logotyp 17 mm Arial Bold 8 pkt, 10 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 26 pkt radavstånd Se typografianvisningar direkt i bilden. 35,5 mm Logotyp 45 mm Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd 14 mm Gridmallen används som utgångspunkt för skapande av nya blanketter. Se även Arial Regular 8 pkt/11 pkt Arial Regular 8 pkt/11 pkt Arial Regular 8 pkt/11 pkt Arial Regular 8 pkt/11 pkt digitalt original. Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Gridmallen för blanketter är uppbyggd på ett system om sektioner på 2,5 mm. Ramtjocklek 0,25 pkt Formulärfälten utökas i intervaller om 10 mm. Från 1 till 2, 3, 4 cm höga o.s.v. Blankettexempel utan gridmarkeringar Sid 2 (2) Avstånd mellan formulärfält och informationstext 2,5 mm (1 sektion) Arial Regular 8 pkt, 10 pkt radavstånd Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättninghar väsentliga svårigheter att använda den allmänna kollektivtrafiken. Om det inträffar förändringar, som gör att jag inte längre behöver färdtjänst, kommer jag omgående att meddela färdtjänsten. Styckemellanrum 5 pkt Jag lämnar mitt medgivande till att tas kontakt med, och att uppgifter av betydelse för färdtjänstutredningen inhämtas från läkare som skriver utlåtande och i förekommande fall tjänsteman hos kommunen, hälso- och sjukvården, försäkringskassan eller bilregistret. Styckemellanrum 5 pkt Om medgivande till kontakt med läkare som skriver utlåtande eller en eller flera angivna myndigheter inte lämnas, kan dessa styrkas. Styckemellanrum 5 pkt Jag är införstådd med de personuppgifter om mig som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransporter kommer behandlas enligt personuppgiftslagen i personregistret hos beställningscentral och hos transportföretag. Styckemellanrum 5 pkt Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Resans ändamål Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Rekreation Fritidsverksamhet Enskild angelägenhet Tjänsteresa Kompletterande information Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att använda den allmänna kollektivtrafiken. Om det inträffar förändringar, som gör att jag inte längre behöver färdtjänst, kommer jag omgående att meddela färdtjänsten. Jag lämnar mitt medgivande till att tas kontakt med, och att uppgifter av betydelse för färdtjänstutredningen inhämtas från, läkare som skriver utlåtande och i förekommande fall tjänsteman hos kommunen, hälso- och sjukvården, försäkringskassan eller bilregistret. Om medgivande till kontakt med läkare som skriver utlåtande eller en eller flera angivna myndigheter inte lämnas, kan dessa strykas. Jag är införstådd med att de personuppgifter om mig som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransporter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen i personregister hos beställningscentral och hos transportföretag. Underskrift Ort och datum TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Mariestads kommun, Kommunledningskontoret Postadress: Mariestad Besöksadress: Nygatan 17 Telefon: Fax: E-postadress: Hemsida: Avstånd mellan formulärfält och avsändarfält minst 5 mm (2 sektioner) Arial Bold 8 pkt, 11 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Särskiljande punkter satta i 6 pkt och upphöjd 0,5 pkt Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Särskiljande punkter satta i 6 pkt och upphöjd 0,5 pkt 14 mm 25 mm 30 mm 30

31 Profilmaterial

32 Tidningen Mariestadnytt Se dataoriginal för exakta måttangivelser. Se även gridmallar för start- respektive följesidor på följande sida. Dessa ger en större förståelse för hur sidorna är uppbyggda och underlättar framtida originalarbete. Mariestadnytt nr information från mariestads kommun INGÅNGSVÄRDEN Format: A4 Färger: CMYK Utfallande tryck Framtiden finns på Vadsbogymnasiet Att vi stannar länge är ett tecken på att vi trivs s. 2 Valmöjligheter tilltalar elever s. 3 Om tre år har vi byggt om hela skolan s. 4 32

33 33

34 Personalbladet Sambandet På Sambandet har ett regelundantag gjorts för dekorelementet vågen. En del intern information produceras inom organisationen och e-postas och skrivs även ibland ut på enklare färgskrivare. Detta medför vissa tekniska begränsningar som kan påverka informationen negativt om man arbetar med utfall i dokumentet. Därför har vi valt att lägga på en 10 mm vit ram runt om. Se dataoriginal för exakta måttangivelser. Se även gridmallar för start- respektive följesidor på följande sida. Dessa ger en större förståelse för hur sidorna är uppbyggda och underlättar framtida originalarbete. Sambandet INFORMATION TILL DIG SOM ÄR ANSTÄLLD INOM MARIESTADS KOMMUN SEPTEMBER 2008 Qui bla nismod terrami Consed tisci eummy nullum eui tat la metum dit lutat la faccum nisl dunt amet ipit prat ip exerat, con henit, suscilisi tem quat. Met ea consectet prat lore dionseq uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo. prat lore dionseq uatisim volore et ming exeriure vulputet nismolo. Cerves et minod mod Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nisa mod magna feugait wisi tie feum dolobor aci bla aci exerosto ex el ute digna consed dunt irilit amconse doloboreet wisi. Amet lore vel ent delestrud ming exerili quisit vel ing exerci blaor suscin ullaorem inemo por per praesto. Consed tisci la dolobor Consed Met wis aliquam tisci la nonsent doloborus num quis aut alisl aut ut as nim int veliquis eatem nibh re volorep enim in velessendre eruet aut volorep tatum sandre repratiur dolum vel rem enis solorrore nibh erit et est dolut molorit irilisis nullutpate iatiasped dolessi untecus eugait et veliquipit On vendrem rate irit consa aut incidunt uam quamusae ulluptat delit pori ad modolor optatur ad ratem min exeriustrud quaerupta dolor- a abo. doleatusda perci esequatio eatiam do etue diat quia. volore magna faccum vel irit lorem quate consed el del inim veriure facidui sciduis euguero conulputatue vent dolut nullamc onsequis delisl Corrovitiae eu feugiat incipsu voluptatur mmodigniscin aritium entorro veliquisi. magnisi Sed tat. nimagnimus Lor iliquamet restecum dip eu feugiamcon nobitati as alit velent facernatur num nos rem alisi. cum. Ti int reptatecat la sapid qui beatur, sitatempora nosam volorro Consed ex tisci erro eummy toris doluptat. nullum Xerferro eui tat lametum ius, quatibus dit lutat ilignimusam, la faccum nisl sam dunt everuptassi amet odici ipit prat dolliquodit, ip exerat, con odit henit, hillic suscilisi to maiorem tem quat. sanducilit, Met ea odiamut consectet audae prat lore volupta dionseq cullab uatisim idebiti volore atiur, ming sandam exeriure volendignis vulputet nismoloreet ipsapelenis praesto ea sim odiam esequatqui zzriuscil dolorumquis am ipis voluptas dolobortie cora estio que moloreria et prat dolobore sequi simi, conulput ut andipieniat iril ut auguerostis omnimet num ut eliquip- quidi inim quis officient, susto consequis offici to accum idelige vel ndipitat irit ad tincinc alit parum ipsusto. sim.mint int quibusam. Qui bla nismod terrami Consed tisci eummy nullum eui tat la metum dit lutat la faccum nisl dunt amet ipit prat ip exerat, con henit, suscilisi tem quat. Met ea consectet prat lore dionseq uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo. prat lore dionseq uatisim volore et ming exeriure vulputet nismolo. INGÅNGSVÄRDEN Format: A4 Färger: CMYK Förmedlas som pdf via e-post. Skrivs ibland ut. Suscili tem quat Consed tisci eummy nullum eui tat lametum dit lutat la faccum nisl dunt amet ipit prat ip exerat, con henit, suscilisi tem quat. Met ea consectet prat lore dionseq uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo. Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nismod magna feugait wisi tie feum dolobor aci bla aci exerosto ex el ute digna consed dunt irilit amconse doloboreet wisi. Amet uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo exerci blaor suscin ullaorem in henim quat. Qui bla nismod terrami Consed tisci eummy nullum eui tat lametum dit lutat la faccum nisl dunt amet ipit prat ip exerat, con henit, suscilisi tem quat. Met ea consectet prat lore dionseq uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo. Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nismod magna feugait wisi tie feum dolobor aci bla aci exerosto ex el ute digna consed dunt irilit amconse doloboreet wisi. Amet uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo exerci blaor suscin ullaorem in henim quat. Cerves et minod mod Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nisa mod magna feugait wisi tie feum dolobor aci bla aci exerosto ex el ute digna consed dunt irilit amconse doloboreet wisi. Amet lore vel ent delestrud ming exerili quisit vel ing exerci blaor suscin ullaorem inemo por per praesto. Qui bla nismod terrami Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nisa mod magna feugait wisi tie feum. 34

35 35

36 Exempel på andra trycksaker Här visas exempel på hur profilen bör användas för omslag till rapporter och dylikt. Se manualens generella regler för logotyp, typografi, färger och grafiska element. Badhuset Mariestad FAMILJEBAD MOTION FRISKVÅRD Miljörapport Uppföljning av handlingsprogram för ekologisk mångfald i Mariestad 2008 Planbeskrivning Årsredovisning 2008 Fördjupad översiktsplan för Mariestads hamn- och strandområde Under asfalten finns en strand Projekt Sjöstaden Utställningshandling mars 2007 OBS! Kom ihåg att logotypen ska vara med på såväl fram- och baksida på trycksaker. Vår centrerade logotyp ska alltid finnas med centrerad längst ned på baksidan. Ev förvaltningsnamn och våg placeras enligt exemplet. Läs riktlinjer för vågen på sid 12. Mariestads kommun, Barn- och utbildningskontoret Postadress: Mariestad Besöksadress: Stadshuset, Kyrkgatan 2, Mariestad 36

37 aliquam, tendaer chiliquatis abo. milis persped eat ma doluptat voluptatet aut molorep ratempos suntia nectia dolum recuptur, to essim fuga. Mus adiciet eum, ullabo. Us sante nectur ratquis molore voluptat. Lorio beri du rem et officabor magnis aliam aut voluptaes eumquia simagn ihitiam is ant explia nis dipitis modis saest ma Upplysningar que ducit magnatur sunt, occatem haribus sint qui optur? faccum quiatius aut est restotat et preri. magnis aliam aut voluptaes eumquia ssimagn ihitiam is ant explia. GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN Annonser Annonser är ett område där det är näst intill omöjligt att sätta en generell standard Veckokalendern eftersom en mängd aspekter gör att layouten skiftar mycket från gång till annan. Aboressu ntibe, 14 april kl Sitasit excepudis dolupta tetur? Sum volene verro dio aliquam, tendaer chiliquatis abo. Aboressu expepupta, 18 april kl Sitasit excepudis upta tet Sum volene dion imene aliquam, tendaer. Aboressu nutibe, 20 april kl Sitasit excepudis dolupta tetur. Sum volene verro dio aliquam o tendaer. Sitasit excepudis dolupta tetur. Volene verror diouam, leste aut quamara quis id mollic tempost, omniminctota. Rios de voluptat qui cumquiaecto id quatias. Internationella dansfestivalen på Karlsholme, Mariestad, augusti Kom. Fröjdas. Dansa. Njut. Älska. Lev livet! Se manualens generella regler för logotyp, typografi, färger och grafiska element. Se också annonserna på denna sida som exempel på hur profilen kan appliceras. Annonserna är framtagna enligt Mariestadstidningens modulsystem. Följande riktlinjer gäller vid annonsproduktion: Logotypen måste alltid vara med. Försök alltid få med webbadress/kontakt. Använd endast Frutiger i annonser. Liggande annonsformat i första hand. Ta gärna med faktatexten om kommunen i plats- och profilannonser. Särskilt vid annonsering i media utanför Mariestad. Liggande eller stående logotyp beroende på tillgängligheten i ytan. Använd helst bara en bild per exponeringsyta. Mindre bilder kan förstås komplettera men huvudregeln är: en bild ett budskap. Trädgårdsdagar Stadsparken, 9 11 juli Aboressu ntibea nit voluptibus ut quas as iur Sitasit excepudis dolupta tetur? Sum volene verror dio aliquam, tendaer chiliquatis abo. Mariestad ligger vackert beläget vid Vänerns strand. Göta kanal och den underbart omväxlande skärgården är stora turistattraktioner.mariestad har invånare och den kommunala organisationen har cirka 2000 anställda. Trädgårdsmästare sökes till Mariestad Aboressu ntibea nit voluptibus ut qua que ducit magnatur sunt, occatem haribus sint qui optur? Sitasit excepudis dolupta tetur? Sum volene verror dio Lautem faccum quiatius aut est restotat et preri aliquam, tendaer chiliquatis abo. Dae.Commos ped mil milis persped eat ma doluptat voluptatet aut molorep ratempos Upplysningar suntia nectia dolum recuptur, to essim fuga. que ducit magnatur sunt, occatem haribus sint qui optur? Us sante nectur ratquis molore voluptat. Lorio beri du faccum quiatius aut est restotat et preri. magnis aliam aut rem et officabor magnis aliam aut voluptaesrem et officabor voluptaes eumquia ssimagn ihitiam is ant explia. magnis aliam aut voluptaes eumquia simagn ihitiam is ant explia nis dipitis modis saest ma KUNGÖRELSE Velomni sapere aumit Duisl ut nostrud dolestrud tet, vero odip ercin hende dunt ut vel enibh etuelet enis nos dolut dunt lorem percip endrercip enit dolobore dolupta et ametue dio dolor inis diam, veloni exeraesto corperaes simo iquate volor sectet velit ip euis aut irilis ea facing enibh euipis dio dit irillum vullaore ming. Kontaktuppgifter: Mariestads kommun sequi exer suscidunt diat dolor inis diam Barnteater med Clownen Manne Diamor luces inis In merilis dom sequi exer suscidunt diat dolor inista diamor luces. In merilis et dom sequi exer. OBS! På de minsta annonserna ska inte vågen förminskas så att den visas proportionerligt i sin fulla bredd. Om man gör så blir vågen alldeles för liten. Gör i stället som i exemplen här intill visa en del av vågen i naturligt format. 37 Veckokalendern

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v 1.0 2 Innehåll inledning Hallå, är det någon som hör mig?! Kommunvapnets historia regler kring kommunvapnet logotyp Kontorsmaterial

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

Kommunikationsplattform för Lunds kommun

Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationspolicy för Lunds kommun med värdegrund för arbete och relationer Varumärkesstrategi för Lunds kommun 2 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande

Läs mer

Grafisk profil för Kävlinge kommun

Grafisk profil för Kävlinge kommun Grafisk profil för Kävlinge kommun Gamm a markn ldags ad Ur apita chit, vo tiume dolum lu lor ma ptatiur mag quuntur abor na na ept at quam nihil en tia inturi re m ne id m ai al m dit qu e pra pl ut est

Läs mer

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning Grafisk manual Inledning Vi stärker vårt varumärke! Ale är en mångfacetterad kommun med många olika verksamheter på ett spritt geografiskt område alla med sina specifika målgrupper och kommunikationsbehov.

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen Grafisk Manual 1 Innehållsförteckning 3 Säters Kommuns grafiska profil 4 Sammanfattning av den grafiska profilen 5 Grundregler 6 Logotyp 9 Färger 10 Typografi 14 Layout 16 Papper 17 Tillämpningar 18 Korrespondensmaterial

Läs mer

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN 2009-09-01 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28

Läs mer

Täby kommun Grafisk profil 1.0

Täby kommun Grafisk profil 1.0 Täby kommun Grafisk profil 1.0 Täby kommun Grafisk profil 1.0 1 Innehåll Inledning................................................... 3 Om varumärket Täby......................................... 4 Historien

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Grafisk. profilmanual

Grafisk. profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll 1 Förord 1:1 Kontaktpersoner 1:2 2 Profilfärger 2:1 Accentfärger 2:2 3 Logotyp 3:1 Logotyp varianter 3:2 3:3 Logotypens placering 3:4 Kommunvapen 3:5 4 Dekorelement 4:1 Illustration

Läs mer

V. 23 l 2013. Grafisk profilmanual

V. 23 l 2013. Grafisk profilmanual V. 23 l 2013 Grafisk profilmanual Innehåll 3 Förord 4 Våra värdeord 5 Tonalitet/språk 6 Logotyper 12 Papper 13 Typsnitt 15 Färger 17 Bakgrunder 18 Grafiska element 21 Illustrationer 22 Bildmanér 24 Kontorstryck

Läs mer

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual Uppdaterad i november 2012 Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Särprofilering 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Grafisk profil Trafikverket. Grafisk profil Trafikverket 1

Grafisk profil Trafikverket. Grafisk profil Trafikverket 1 Grafisk profil Trafikverket Grafisk profil Trafikverket 1 Titel:Grafisk manual Utgivningsdatum: 2014-02 Utgivare: Trafikverket Publikationsnummer: 2013:182 ISBN 978-91-7467-552-8 Layout: Rewir Revidering:

Läs mer

En tydlig identitet för en nytänkande hamn

En tydlig identitet för en nytänkande hamn Grafisk identitet Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en

Läs mer

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp...

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp... Grafisk profil Innehåll Inledning... 03 Vår logotyp... 04 Logotypens färg... 06 Basfärger... 07 Komplementsfärger... 08 Den grafiska profilen är ett av våra verktyg för att stärka varumärket Visit Karlskrona.

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer