OBS! Kontakta alltid kommunens informationsenhet vid minsta fråga om manualen och utformning av material för Mariestads kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Kontakta alltid kommunens informationsenhet vid minsta fråga om manualen och utformning av material för Mariestads kommun."

Transkript

1 Grafisk manual

2 OBS! Kontakta alltid kommunens informationsenhet vid minsta fråga om manualen och utformning av material för Mariestads kommun. Utgivare: Mariestads kommun Produktion: Lazzo DM-byrå

3 Innehållsförteckning Förord GRUNDELEMENT Logotypen Stadsvapnets historia Blasoneringen Logotypen med tilläggstext Logotypens frizoner Logotypens minsta storlek Identitetstypsnitt Alternativt typsnitt Typografiskt tillämpningsexempel Profiltext Färger Grafiska element vågen Grafiska element faktarutor Bilder KORRESPONDENSMATERIAL Visitkort Korrespondenskort Kuvert Brevpapper/dokumentmallar Protokoll Blanketter Förord I den här manualen har vi samlat regler för hur vi visar upp vår kommun i en rad sammanhang. Reglerna är inget självändamål. De har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och seriöst intryck i allt vi gör. Eftersom kommunen är en myndighet är det extra viktigt att vi är lätta att känna igen, så att inga missförstånd kan uppstå. Om var och en använder egna lösningar, riskerar vi att åstadkomma det motsatta alldeles oavsett om det som görs är smakfullt utformat eller ej. Denna regelsamling ska förenkla ditt arbete genom att besvara många av de frågor som ibland kan dyka upp. Genom att följa de här reglerna blir det rätt, och vår identitet förblir stark och entydig. Kontakta alltid kommunstyrelsens informationsenhet om det uppstår tvekan kring vilka regler som är tillämpliga! PROFILMATERIAL Trycksaker Annonser Annonser kommuner i samarbete OH/Powerpoint E-post Roll-ups Utställningsvägg/skärmvägg Skyltar Profilkläder Fordon Fordon kommuner i samarbete Profilprodukter Flaggor Ulla Göthager Kommunstyrelsens ordförande Mariestads kommun SÄRPROFILERAD VERKSAMHET Särprofilerad verksamhet SAMARBETEN Kommuner i samarbete

4 Stadsvapen Ordbild I fält av guld en av vågskuror bildad, sänkt blå ginbalk och däröver en uppstigande tjur. Logotyp Logotypen Stadsvapnets historia Blasoneringen En stark grafisk identitet består i det unika formspråk som skapas genom en blandning av noggrant utvalda och framtagna enheter vilka vanligtvis är logotyp, typsnitt, färger, former och bildspråk. Det centrala i en grafisk identitet är dock alltid logotypen. I Mariestads kommuns fall är den uppbyggd genom en kombination av det historiska och moderniserade stadsvapnet samt ordbilden. Den är framtagen i ett flertal varianter såsom liggande och stående. Dessa finns dessutom i såväl färg som svartvit. Färgvarianten är färgsatt med Mariestads fyra primärfärger som finns beskrivna längre fram i denna manual. Logotypen ska som företrädare för vår stad finnas med på allt från olika trycksaker till bilar, skyltar, kläder och digitala media med mera. Ja, på snart sagt allt som tillhör eller kommer från kommunen och dess olika förvaltningar. Logotypen får absolut inte förvanskas, delas upp eller återges i några som helst andra färgkombinationer än de som anges i denna manual. Det ska också eftersträvas att så långt möjligt visa logotypen mot vit bakgrund. Ibland kan situation uppstå där logotypen ändå måste appliceras mot en färgad bakgrund. Naturligtvis går detta bra om inte läsbarheten av namnet och bilden påverkas i negativ riktning. Ett alternativ är att använda den vita, negativa variant av logotypen. Hertig Karl, sedemera Karl den IX, satt på Marieholm och fick plötsligt se en tjur stiga upp ur ån Tidan. Det slog honom att bilden han fick se framför sig var en strålande symbol för det som han tyckte att den då nygrundade staden Mariestad stod för; den stolta oxen med de gula sädesfälten i bakgrunden stod för jordbrukslandskapet medan Tidan symboliserade handeln och sjöfarten. Detta fick bli symbolen för den nya staden! Sedan dess lever stadsvapnet alltjämt vidare om än i moderniserad form. Den historiska text som beskriver och styr utformningen av Mariestads heraldiska vapen kallas blasonering. Inom ramarna för blasoneringen finns alltid ett mått av konstnärlig frihet. Ett heraldiskt vapen är aldrig avsett att vara en faktisk avbildning av verkligheten. Dess syfte är snarare att fungera som en stark och tydlig grafisk symbol för det som vapnet företräder. Mariestads blasonering lyder: I fält av guld en av vågskuror bildad, sänkt blå ginbalk och däröver en uppstigande tjur. 4

5 Barn- och utbildningsförvaltningen Logotypen med tilläggstext Specialogotypen Ibland behöver våra förvaltningar inom Mariestads kommun profilera namnet under logotypen enligt exemplen här bredvid. På vårt intranät finns färdiga digitala original för våra förvaltningar att hämta, gå in på info.mariestad.se Utöver kommunens logotyp i grundutförande tillåts en speciallogotyp för webben och vissa profilprodukter. Speciallogotypen ska användas extra restriktivt. Kontakta Informationsenheten för mer information. Kommunstyrelsen 5

6 Kommunledningskontoret Logotypens frizoner En logotyp mår alltid bra av mycket luft. Det vill säga den syns bättre och arbetar därmed mer effektivt om man inte inkräktar för mycket på dess så kallade frizon. Bokstaven M motsvarar i illustrationerna en kvadrat. Det optimala är om man kan ge logotypen cirka två M-kvadraters frizon, gärna mer, runtom i de olika sammanhang den kommer att användas. De grå fälten visar på det önskade minimala frizonsområde som logotypen alltid bör få. Men ge den gärna mer! Barn- och utbildningsförvaltningen 6

7 1 2 3 Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret 30 mm 30 mm 18 mm 4 Logotypens minsta storlek 1. Liggande Undvik mindre än 30 mm bred. 30 mm 2. Liggande med tilläggstext Aldrig mindre än 30 mm bred. Tilläggstext vid 30 mm bredd = 9 punkter. 3. Stående Undvik mindre än 18 mm bred. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 4. Stående med tilläggstext Aldrig mindre än 30 mm bred. Tilläggstext vid 30 mm bredd = 9 punkter. 7

8 Frutiger Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Frutiger Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Frutiger Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Fina ordbilder Fina ordbilder Adobe Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Garamond Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö adobe garamond kapitäler abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Läsvänliga ord Läsvänliga ord Identitetstypsnitt Typografin är en viktig del av Mariestads grafiska profil. Genom att all personal på ett konsekvent vis använder samma typsnitt och tillämpar dessa på samma sätt stärks igenkänningsfaktorn för kommunen. All vår kommunikation ska präglas av tydlighet och lättillgänglighet. Det ska klart framgå vem som är avsändare och den språkliga kommunikationen ska ur grafisk aspekt bäras av typsnitt som är erkänt lättlästa och kompletterar varandra på ett bra sätt. Av dessa skäl har Mariestads kommun valt att använda sig av två primära typsnitt som ska användas i all kommunikation. Dessa typsnitt heter Frutiger och Adobe Garamond. Två typsnitt som tillsammans skapar en välavvägd harmoni och balans i Mariestads språkliga kommunikation. FRUTIGER Det första typsnittet i profilprogrammet är Frutiger, tecknat av den fransk-schweiziske bokstavskonstnären Adrian Frutiger. Det är ett så kallat linjärt typsnitt med en modern skärning som är baserad på öppna och mjuka linjer. Typsnittet har en stor variation och ett stilrent uttryck som gör att det fungerar bra både för rubriksättning och löpande texter. Med sin enkla bokstavskonstruktion anses Frutiger av grafiker vara ett mycket lättläst och lättillgängligt typsnitt som inbjuder till läsning samtidigt som det betraktas som ett framtidssäkert typsnitt. Frutiger används till rubriker, ingresser, kortare brödtexter, kontaktinformation på trycksaker, tabeller, diagram och bildtexter med mera. ADOBE GARAMOND I vacker kontrast till Frutiger finns typsnittet Garamond. Det är ett klassiskt så kallat antikva-typsnitt som finns i en mängd olika skärningar och den variant som Mariestad valt att komplettera Frutiger med är just Adobe Garamond. Ett elegant typsnitt med mjuka harmoniska former och en mycket god läsbarhet i långa löpande texter. Adobe Garamond används enbart i längre textstycken där hög läsbarhet krävs. Dessa textstycken återfinns exempelvis i interna och externa brev, rapporter och artiklar. ELEKTRONISKA MEDIA Vad beträffar Hemsida/Intranät, e-post och Powerpoint så använder vi typsnittet Arial och inget annat. Det är särskilt framtaget för att fungera med hög läsbarhet på bildskärmar och är dessutom närbesläktat med Frutiger. 8

9 Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Fina ordbilder Fina ordbilder Fina ordbilder Fina ordbilder Alternativt typsnitt Av tekniska skäl har vi valt Arial som ett alternativt typsnitt till Frutiger. Identitetstypsnittet Frutiger är främst avsedd för grafisk produktion av mer avancerade trycksaker. Det används i profilskapande sammanhang, till exempel i annonser, broschyrer eller när vi tar fram mässmaterial. Finns inte Frutiger till hands använder vi istället typsnittet Arial. Det gäller först och främst för vår interna kommunikation, som tjänsteskrivelser, kallelser och protokoll. Typsnittet Arial är ett standardtypsnitt som finns som standard i Microsofts Office-paket. Arial ska användas precis som angivet för huvudtypsnittet Frutiger. Även här gäller det att Adobe Garamond är det kompletterande typsnittet till Arial. Kontakta kommunens Informationsenhet om du är osäker. 9

10 Välkommen till Mariestad Huvudrubrik Frutiger Bold 14 punkter med 17 punkters radavstånd Det är främst vattnet som ger Mariestad dess prägel Vänern, Tidan och Göta kanal, men även den omgivande vackra naturen och den pittoreska stadsmiljön med sina välbevarade kulturmiljöer från 1700-talet. Ingress Frutiger Bold 9 punkter med 12 punkters radavstånd Härliga Mariestad Rubrik Frutiger Bold 8 punkter med 11 punkters radavstånd Läget vid Vänern sätter sin unika prägel på Mariestads kommun. Den 14 mil långa kusten, det stora innanhavet och den vackra skärgården med över öar, holmar och skär, bidrar till att ge kommunen en mycket speciell karaktär. Kortare text Frutiger Light 8 punkter med 11 punkters radavstånd Göta kanal Rubrik Frutiger Bold 8 punkter med 11 punkters radavstånd Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i idylliska Sjötorp. Göta kanal är ett av Sveriges största besöksmål och upplevelseområden. Här finns ett brett utbud av aktiviteter, sevärdheter, matställen och övernattningsmöjligheter allt inbäddat i vacker natur och unik kanalatmosfär. Kortare text Frutiger Light 8 punkter med 11 punkters radavstånd Välkommen till Mariestad Huvudrubrik Frutiger Bold 14 punkter med 17 punkters radavstånd Det är främst vattnet som ger Mariestad dess prägel Vänern, Tidan och Göta kanal, men även den omgivande vackra naturen och den pittoreska stadsmiljön med sina välbevarade kulturmiljöer från 1700-talet. Ingress Frutiger Bold 9 punkter med 12 punkters radavstånd Härliga Mariestad Rubrik Frutiger Bold 8 punkter med 11 punkters radavstånd Läget vid Vänern sätter sin unika prägel på Mariestads kommun. Den 14 mil långa kusten, det stora innanhavet och den vackra skärgården med över öar, holmar och skär, bidrar till att ge kommunen en mycket speciell karaktär. Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i idylliska Sjötorp. Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i idylliska Sjötorp. Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i idylliska Sjötorp. Och det är inte bara Vänern som tillför vatten till kommunen. I centrala Mariestad har ån Tidan sitt utlopp i Vänern och norr om Mariestad mynnar Göta kanal, Sveriges blåa band, i det idylliska Sjötorp. Längre löpande text Adobe Garamond 9 punkter med 12 punkters radavstånd Typografiskt tillämpningsexempel Vår profiltext Ovan visas några exempel på tillämpning av Mariestads typsnitt i olika textsammanhang. Samtidigt ses också exempel på skillnader i gradförhållanden mellan rubrik, ingress, rubriksnivåer och löpande texter. Den stora skillnaden mellan dessa två exempel är att de löpande texterna är satta med Frutiger respektive Adobe Garamond. Som tidigare nämnts så är anledningen till att vi använder Adobe Garamond i löpande texter den att Frutiger kan bli lite tröttande och svårläst om den löpande textmassan är lång. Gränsen för när det ena eller det andra är aktuellt är dock flytande. Det är alltså ofta en fråga för avvägning. Det är omöjligt att sätta en standard för när en text plötsligt ska anses för att vara lång istället för kort. Om frågan står och väger ska dock Frutiger alltid användas i första hand. Mariestads kommuns profiltext är framtagen för att stärka Mariestad som varumärke och för att alla medarbetare ska kommunicera på samma sätt. Profiltexterna finns i två olika varianter och används i annonser, på vepor etc. Om möjligt väljer vi att ha profiltexten högerställd. Sjöstaden Mariestad med invånare ligger vackert belägen vid Vänerns strand. Göta kanal och den omväxlande skärgården är stora turistattraktioner. Vi vill fortsätta utvecklas som en attraktiv och aktiv stad, där människor och idéer får växa. Profiltext högerställd 10

11 Primärfärger Sekundära komplementfärger MARIESTADGUL PMS 115 U PMS 123 C CMYK U CMYK C RGB ORANGE PMS 158 U PMS 158 C CMYK U CMYK C RGB HEX FF6600 KLARRÖD PMS 185 U PMS 185 C CMYK U CMYK C RGB HEX FF3333 HEX FFCC33 NCS S0560-Y10R MARIESTADRÖD PMS 200 U PMS 201 C MARIESTADSVART PMS BLACK U PMS BLACK C MARIESTADBLÅ PMS 300 U PMS 300 C LILA PMS 513 U PMS 513 C CMYK U CMYK C RGB HEX LJUSBLÅ PMS 2995 U PMS 299 C CMYK U CMYK C RGB HEX 3399CC CMYK U CMYK U CMYK U CMYK C CMYK C CMYK C RGB RGB RGB HEX CC0033 NCS S2070-R Färger HUVUDFÄRGER Mariestads huvudfärger primärfärgerna används i logotypen och är de viktigaste signalfärgerna i all grafisk kommunikation från Mariestad. Till primärfärgerna finns dessutom ytterligare åtta kompletterande färger sekundärfärger. SEKUNDÄRFÄRGER Sekundärfärgerna är, som namnet också antyder, enbart tänkta att komplettera de fyra primärfärgerna och därför ska de alltid HEX NCS S9000-N användas med måtta och inte utan väl övervägda motiv. TEXTFÄRG I de färgade klossarna visas vilken textfärg som fungerar bäst på respektive färg. Dessa texter visar samtidigt olika färgkoder för respektive färg i olika sammanhang. FÄRGSTANDARDER PMS (Pantone) och CMYK används vid professionell trycksaksproduktion. U och C HEX 0066CC NCS S2565-R80B vid PMS- och CMYK-koderna anger värden för obestruket (U) respektive bestruket (C) papper. RGB används för elektroniska media och HEX (Hexadecimal) används för internet. NCS (Natural Colour System) är ett färgsystem för kulörsäkring av bland annat vanlig målerifärg för vägg och tak. OBS! Den gula primärfärgen kräver en annan NCS-kod vid utomhusmålning pga så kallad metameri-effekt. Fackman vid färghandel kan säkerställa rätt kulör. LJUSGRÖN PMS 584 U PMS 584 C CMYK U CMYK C RGB HEX CCCC33 GRÅ PMS COOL GRAY 8 U PMS COOL GRAY 8 C CMYK U CMYK C RGB HEX OLIVGRÖN PMS 376 U PMS 369 C CMYK U CMYK C RGB HEX LJUSGRÅ PMS COOL GRAY 4 U PMS COOL GRAY 4 C CMYK U CMYK C RGB HEX CCCCCC 11

12 Varianter på vågen Höjden på vågen får inte överstiga 20 mm (gäller A4-format) 20 mm Grafiska element vågen Vågen är ett genomgående och markant dekorelement i Mariestads grafiska profil. Den är tänkt att skapa igenkänning och att bidra till en positiv bild av kommunen genom all den visuella kommunikationen. Vågen ska alltid, när den används, vara placerad i underkant och om möjligt vara utfallande, dvs löpa ända ut i kanten, med beskurna sidor och botten. Det ska också eftersträvas att så långt som möjligt visa vågen mot antingen vit bakgrund eller bild. Vågen ska vara fri från text, med undantag för webbadressen som får placeras i vågen. Webbadressen ska då placeras till höger i vågen, se exempel på sid 37. På denna sida visas de två varianterna på vågen, dels den gula som är färgsatt med Mariestads kommuns främsta primärfärg den gula, dels den grå som är tänkt för exempelvis svartvita annonser. Låt exemplen längre fram i denna manual vara vägledande vid arbete med vågen. 12

13 Rätt 1. Välavvägt och balanserat. 2. Välavvägt och balanserat. 3. Välavvägt och balanserat MARIESTADRÖD Här kan du se att solen lyser över Mariestad. MARIESTAD GOTLAND JUNI JULI AUG PMS 200 U PMS 201 C CMYK U CMYK C RGB HEX CC0033 NCS S1070-R05B Ditt möte med Mariestads kommun. Sidan 4 Fel 1. Hörnen ska vara rundade. 2. För liten hörnrundning och fel textfärg. 3. För stor hörnrundning MARIESTADRÖD Här kan du se att solen lyser över Mariestad. MARIESTAD GOTLAND JUNI JULI AUG PMS 200 U PMS 201 C CMYK U CMYK C RGB HEX CC0033 NCS S1070-R05B Ditt möte med Mariestads kommun. Sidan 4 Grafiska element faktarutor Ett annat av Mariestads profilförstärkande grafiska element är faktarutorna som alltid ska ha rundade hörn. De rundade hörnen bidrar till att skapa en mjukare, mer positiv och flexibel bild av kommunen. Faktarutor är ofta mycket tacksamma att arbeta med som informationsbärare av olika budskap. Kuberna färgsätts med primära eller sekundära profilfärger och med den textfärg som anges till respektive färg i avsnittet om färger, tidigare i manualen. Glöm inte att det finns en gräns för faktarutornas minsta storlek. Om de görs alltför små tenderar texten i dem att krympa till en nivå bortom läsbarhet. Tänk också på att hålla hörnrundningstalet rätt så att hörnen inte blir för stora eller små. Det finns inte någon fastställd punkt- eller procentsats för rundningen av hörn, men se de olika exemplen i denna manual som vägledande. 13

14 Rätt och fel 1 1. Välavvägt och balanserat. 2. För stor hörnrundning. 3. För liten hörnrundning. Bilder Bilder är en mycket viktig del av Mariestads kommunikation och därför ska bilder alltid väljas med stor omsorg. En väl vald bild ska hjälpa till att förmedla budskap samtidigt som den ska väcka nyfikenhet och intresse. UTFALLANDE BILDER Utfallande bilder (bilder som löper ända ut i kant) kan gärna ha en våglinje i överkant om den grafiska vågen samtidigt ligger placerad nertill på bilden. Men tänk på att när bilder har våglinje i överkant så ska denna också ha exakt samma form som våglinjen på den grafiska vågen. Kan man inte säkerställa detta ska man istället välja att ha en rak linje i överkant. Exempel på detta ser du här ovan. BILDER MED RUNDADE HÖRN Ej utfallande bilder bör precis som faktarutorna alltid ha rundade hörn. Även här bidrar de rundade hörnen till att skapa en mjukare, mer positiv och flexibel bild av Mariestad. Tänk också på att hålla hörnrundningstalet rätt så att hörnen inte blir för stora eller små. Det finns inte någon fastställd punkt- eller procentsats för rundningen av hörn, men se de olika exemplen i denna manual som vägledande

15 Korrespondensmaterial

16 Visitkort 1. Frutiger Light 7/11 pt 2. Frutiger Light 7/11 pt 7 mm 5 mm 24 mm 10,5 mm Christina Herthnek Pettersson Bendel 7 mm Informationschef 1 Logotyp 30 mm Mariestads kommun Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad 2 Telefon: , Direkt: Mobil: , Fax: mm 9,5 mm 8 mm TRYCKANVISNINGAR Format: 55 mm x 90 mm Papper: Scandia 2000 Vit Pappersvikt: 270 g Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 16

17 Korrespondenskort 1. Frutiger Light 7/11 pt 6 mm 10 mm Logotyp 30 mm TRYCKANVISNINGAR Format: 148,5 mm x 105 mm Papper: Scandia 2000 Vit Pappersvikt: 150 g Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps mm Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 12,5 mm 11 mm 17

18 Kuvert C5 självhäftande Rak klaff fönster H2 Förtryckt logotyp och våg 15 mm 15 mm Logotyp 45 mm Johanna Johansson Lingongränd Mariestad TRYCKANVISNINGAR Format: 162 x 229 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 17 mm 18

19 Kuvert C5 självhäftande Rak klaff Förtryckt logotyp och våg 15 mm 15 mm Logotyp 45 mm Anders Andersson Lilla stigen Mysbyn TRYCKANVISNINGAR Format: 162 x 229 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 17 mm 19

20 Kuvert C5 självhäftande Rak klaff Förtryckt svart logotyp och grå våg 15 mm 15 mm Logotyp 45 mm TRYCKANVISNINGAR Format: 162 x 229 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u_svart.eps Våg: Mstad_grå_våg_pms_u.eps Färger: 2+0 (PMS) Utfallande tryck Anders Andersson Lilla stigen Mysbyn 17 mm 20

21 Kuvert C4 självhäftande Rak klaff Förtryckt logotyp och våg 20 mm 25 mm Logotyp 53 mm Anders Andersson Lilla stigen Mysbyn TRYCKANVISNINGAR Format: 229 x 324 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 23 mm 21

22 Kuvert C4 självhäftande Rak klaff Förtryckt svart logotyp och grå våg 20 mm 25 mm Logotyp 53 mm Anders Andersson Lilla stigen Mysbyn TRYCKANVISNINGAR Format: 229 x 324 Papper: Scandia Logo: Mstad_vänster_pms_u_svart.eps Våg: Mstad_grå_våg_pms_u.eps Färger: 2+0 (PMS) Utfallande tryck 23 mm 22

23 11 mm 18 mm Brevpapper/dokumentmall förstasida Förtryckt logotyp och våg 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Arial Regular 8/12 pt 17 mm 46 mm Logotyp 45 mm 85 mm Mariestads kommun 45 mm Informationsenheten Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad 2 Tel: Växel: E-post: 46 mm Anna Andersson Storgatan Mariestad 3 Ärende/typ av dokument Dnr mm 1 Sida 1 (2) Datum Bilaga D 86 mm 3. Adobe Garamond Regular 12/16 pt 4. Arial Regular 18/22 pt 45 mm 4 Beträffande dina tankar och frågor kring Mariestads grafiska profilprogram 30 mm 5. Adobe Garamond Regular 12/16 pt 6. Arial Bold 10 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken 5 Hej Anna! Tack för ditt brev! Id que nam di sus et occum dus, sit, vendiss equatur? Lecae aut aut etur, sitatum fugiassus alignia voloribus, officil luptia simoluptatus doluptibus quam del maxim dolorporro tectorepra di blam siti occupit rae consequi del idunt. Mus quae nus int dolluptatias. 6 Profilprogrammet för Mariestad Comnimolore ipsum faci apitessusam faccab iliam et eati ipisquia iscimoluptin pa dolorerist faccus nobis quunti cor moluptat. Edicium qui utem faceped qui dis sum etur sa dit optur? Solor susam dolorernat. Facitas peles voluptae volo experio. Et quam, solor soluptia erferionsed eum laet volesecea volenis a saero quam ese experspedi aspellore doles moluptiis accus. Omnis rent, cus abor anto modis dollaccum amus ea conem re, sit venis ne niandel ipist dolesequunte excercient et aute ipsam quae poreptus endusap elenim nus ressitasita evelest, sectusam, nulpa quis dentemolorit enem volupitia vellabo. Et et est occullibus utenis moloreces velest iume volut mostrum que velestiscia plaboremqui nus qui iminieni aut lam rem voloreste excesequi te. TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Papper: Scandia 2000 Vit Pappersvikt: 100 g Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck Tparum videres maximinim iuntio. Itate et ea ipsandi psuntet ad utaturi totas id qui debit et ad mod quo omnit ipsam invent et odi tecum reiumquate qui consequi demporem iunda comniam endamus modiaessus doluptas experor moluptias essuntium vent quam nullo que lab ium voluptatibus pa sus sitatem aliquiam aut labore que solorio. Ucimaxim qui rehendu. 35 mm 13 mm 23

24 11 mm 18 mm GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN 17 mm 46 mm Ärende/typ av dokument Dnr mm 1 Sida 2 (2) Brevpapper/dokumentmall följesida 45 mm Logotyp 45 mm 2 Comnimolore ipsum faci apitessusam faccab iliam et eati ipisquia iscimoluptin pa dolorerist faccus nobis quunti cor moluptat. Edicium qui utem faceped qui dis sum etur sa dit optur? Solor susam dolorernat. Facitas peles voluptae volo experio. Et quam, solor soluptia erferionsed eum laet volesecea volenis a saero quam ese experspedi aspellore doles moluptiis accus. Omnis rent, cus abor anto modis dollaccum amus ea conem re, sit venis ne niandel ipist dolesequunte excercient et aute ipsam quae poreptus endusap elenim nus ressitasita evelest, sectusam, nulpa quis dentemolorit enem volupitia vellabo. Et et est occullibus utenis moloreces velest iume volut mostrum que velestiscia plaboremqui nus qui iminieni aut lam rem voloreste excesequi te. 30 mm Förtryckt logotyp och våg 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Adobe Garamond Regular 12/16 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken Tparum videres maximinim iuntio. Itate et ea ipsandi psuntet ad utaturi totas id qui debit et ad mod quo omnit ipsam invent et odi tecum reiumquate qui consequi demporem iunda comniam endamus modiaessus doluptas experor moluptias essuntium vent quam nullo que lab ium voluptatibus pa sus sitatem aliquiam aut labore que solorio. Ucimaxim qui rehendu. Aciist, ut quiatae denisquas dictius moditio quamus, ipis distiae. Ovit utesto to comnis a parcipsandis everchi liciisqui tentior iostias alissim enihiliquo to exceseq uiasperia voluptia dolupti bea presseq uibusam recus aut lam fuga. Vite niantor simporia sita senis ut eaquam estrum lacere enis acculla. Med vänliga hälsningar Christina Herthnek Informationschef TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Papper: Scandia 2000 Vit Pappersvikt: 100 g Logo: Mstad_vänster_pms_u.eps Våg: Mstad_gul_våg_pms_u.eps Färger: 4+0 (PMS) Utfallande tryck 35 mm mm

25 11 mm 18 mm Brevpapper/dokumentmall digital förstasida Skrivs ut med svart logotyp 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Arial Regular 8/12 pt 17 mm Logotyp 45 mm 85 mm Mariestads kommun 45 mm Informationsenheten Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad 2 46 mm Tel: Växel: E-post: 46 mm Anna Andersson Storgatan Mariestad 3 Ärende/typ av dokument Dnr mm 1 Sida 1 (2) Datum Bilaga D 86 mm 3. Adobe Garamond Regular 11/15 pt 4. Arial Regular 18/22 pt 45 mm 4 Beträffande dina tankar och frågor kring Mariestads grafiska profilprogram 30 mm 5. Adobe Garamond Regular 12/16 pt 6. Arial Bold 10 pt 5 Hej Anna! Tack för ditt brev! Id que nam di sus et occum dus, sit, vendiss equatur? Lecae aut aut etur, sitatum fugiassus alignia voloribus, officil luptia simoluptatus doluptibus quam del maxim dolorporro tectorepra di blam siti occupit rae consequi del idunt. Mus quae nus int dolluptatias. 6 Profilprogrammet för Mariestad Comnimolore ipsum faci apitessusam faccab iliam et eati ipisquia iscimoluptin pa dolorerist faccus nobis quunti cor moluptat. Edicium qui utem faceped qui dis sum etur sa dit optur? Solor susam dolorernat. Facitas peles voluptae volo experio. Et quam, solor soluptia erferionsed eum laet volesecea volenis a saero quam ese experspedi aspellore doles moluptiis accus. Omnis rent, cus abor anto modis dollaccum amus ea conem re, sit venis ne niandel ipist dolesequunte excercient et aute ipsam quae poreptus endusap elenim nus ressitasita evelest, sectusam, nulpa quis dentemolorit enem volupitia vellabo. Et et est occullibus utenis moloreces velest iume volut mostrum que velestiscia plaboremqui nus qui iminieni aut lam rem voloreste excesequi te. TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Tparum videres maximinim iuntio. Itate et ea ipsandi psuntet ad utaturi totas id qui debit et ad mod quo omnit ipsam invent et odi tecum reiumquate qui consequi demporem iunda comniam endamus modiaessus doluptas experor moluptias essuntium vent quam nullo que lab ium voluptatibus pa sus sitatem aliquiam aut labore que solorio. Ucimaxim qui rehendu. 35 mm 25

26 11 mm 18 mm GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN 17 mm 46 mm Ärende/typ av dokument 1 Dnr Sida 2 (2) 14 mm Brevpapper/dokumentmall digital följesida 45 mm Logotyp 45 mm 2 Comnimolore ipsum faci apitessusam faccab iliam et eati ipisquia iscimoluptin pa dolorerist faccus nobis quunti cor moluptat. Edicium qui utem faceped qui dis sum etur sa dit optur? Solor susam dolorernat. Facitas peles voluptae volo experio. Et quam, solor soluptia erferionsed eum laet volesecea volenis a saero quam ese experspedi aspellore doles moluptiis accus. Omnis rent, cus abor anto modis dollaccum amus ea conem re, sit venis ne niandel ipist dolesequunte excercient et aute ipsam quae poreptus endusap elenim nus ressitasita evelest, sectusam, nulpa quis dentemolorit enem volupitia vellabo. Et et est occullibus utenis moloreces velest iume volut mostrum que velestiscia plaboremqui nus qui iminieni aut lam rem voloreste excesequi te. 30 mm Skrivs ut med svart logotyp 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Adobe Garamond Regular 12/16 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken Tparum videres maximinim iuntio. Itate et ea ipsandi psuntet ad utaturi totas id qui debit et ad mod quo omnit ipsam invent et odi tecum reiumquate qui consequi demporem iunda comniam endamus modiaessus doluptas experor moluptias essuntium vent quam nullo que lab ium voluptatibus pa sus sitatem aliquiam aut labore que solorio. Ucimaxim qui rehendu. Aciist, ut quiatae denisquas dictius moditio quamus, ipis distiae. Ovit utesto to comnis a parcipsandis everchi liciisqui tentior iostias alissim enihiliquo to exceseq uiasperia voluptia dolupti bea presseq uibusam recus aut lam fuga. Vite niantor simporia sita senis ut eaquam estrum lacere enis acculla. Med vänliga hälsningar Christina Herthnek Informationschef TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument 35 mm 26

27 20 mm 10 mm Logotyp 45 mm 35 mm 18 mm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida mm 1 GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN Protokoll Skrivs ut med svart logotyp Kommunstyrelsen 1. Arial Regular 8/12 pt 40 mm 2 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan Beslutande Jens Söder (s) ordförande Christer Dalvik (map) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (m) 2: e vice ordförande deltog ej 94 Marianne Kjellquist (s) ledamot Therése Weckström (s) ledamot Åsa Olsson (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot Stig H. Johansson (fp) ledamot Sture Pettersson (s) tjänstgörande ersättare Ola Bertilsson (s) tjänstgörande ersättare Bengt Erik Askerlund (mp) tjänstgörande ersättare Björn Fagerlund (m) tjänstgörande ersättare Leif Jonegård (fp) tjänstgörande ersättare Maria Jansson (c) tjänstgörande ersättare mm 2. Adobe Garamond Regular 12/16 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken Övriga deltagande Maria Jansson (c) ej tjänstgörande ersättare Lars Arvidsson kommunchef Lars Sylvén miljö- och byggnadschef Jonas Eriksson ekonom Maria Vaziri ekonomichef Kristofer Svensson planeringschef Ola Blomberg kommunsekreterare Utses att justera Johan Abrahamsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ola Blomberg TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Ordförande... Jens Söder Justerande... Johan Abrahamsson Björn Fagerlund 94 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15 mm 27

28 20 mm 10 mm 2 Logotyp 45 mm Kommunstyrelsen 35 mm Ks 83 KS 2011/0172 Förslag till revidering av Mariestads kommuns skolskjutsreglemente Kommunstyrelsens beslut 18 mm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida mm 40,5 mm 1 GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN Protokoll, följesida Skrivs ut med svart logotyp 1. Arial Regular 8/12 pt 2. Adobe Garamond Regular 12/16 pt Dokumentmallar hittar du på hårddisken 40 mm Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till nytt skolskjutsreglemente för Mariestads kommun. Det nya reglementet ska gälla från och med Bakgrund Den nya skollagen som träder i kraft innebär vissa nyheter och förändringar för skolskjutsverksamheten. Förändringarna innebär bland annat att skolskjuts blir en rättighet, att kommunerna ska erbjuda utökad möjlighet till skolskjuts vid val av annan skola samt att eleven rätt till skolskjuts från två bostadsadresser inom en och samma kommun vid växelvis boende. Dessa förändringar innebär att kommunens skolskjutsreglemente måste revideras. 20 mm Utvecklingsenheten har utarbetat ett förslag till nytt reglemente i vilket följande ändringar föreslås: Allmänna lagkrav - Hänvisning till paragrafer i nya skollagen, SL2010:800. Färdvägens längd - Avståndsregler för förskoleklass (åk 0) har tagits bort då kommunen inte är skyldig att ordna skolskjuts för barn i förskoleklass. - Grundsärskolan har samma avståndsregler som grundskolan. - Gymnasiesärskolan har samma avståndsregler som Vadsbogymnasiet har för sina gymnasieelever. - Alla avstånd beräknas och mäts från kommunens elektroniska kartprogram. - I bedömningen av avstånd hem skola eftersträvas likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever behandlas något generöst. Det kan även innebära att ett begränsat område behandlas restriktivt, och att därmed igen uppfyller avståndskravet. Kompletterande regler - Förskoleklass - För barn i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts. Barn i förskoleklass kan tillåtas åka med i befintlig skolskjuts om det för kommunen inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Kommunens trafiksamordnare beslutar i dessa ärenden. Mariestads kommun ordnar ingen skolskjuts för barn i förskoleklass med växelvis boende. Det förutsätts att vårdnadshavare själv ansvarar för transport till verksamheten. TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Justerandes signatur Utdragsbestyrkande mm

29 11 mm 18 mm GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN 17 mm 44,5 mm Arial Bold 14 pkt, 18 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 22 pkt radavstånd Blankettgrid digital förstasida Skrivs ut med svart logotyp 35,5 mm Logotyp 45 mm Arial Bold 9 pkt, 12 pkt radavstånd Arial Regular 9 pkt, 12 pkt radavstånd Arial Regular 9 pkt, 12 pkt radavstånd Arial Regular 9 pkt, 12 pkt radavstånd Avstånd mellan ingress och formulärfält minst 5 mm (2 sektioner) Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Ramtjocklek 0,25 pkt 14 mm Se typografianvisningar direkt i bilden. Gridmallen används som utgångspunkt för skapande av nya blanketter. Se även digitalt original. Formulärfälten är 10 mm höga Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 19 pkt radavstånd Avstånd mellan formulärfält 2,5 mm (1 sektion) Arial Regular 8 pkt/19 pkt Arial Regular 8 pkt, 19 pkt radavstånd Gridmallen för blanketter är uppbyggd på ett system om sektioner på 2,5 mm. Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Avstånd mellan formulärfält 2,5 mm (1 sektion) Blankettens titel startsida Blankettexempel utan gridmarkeringar Sid 1 (1) Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Avstånd mellan formulärfält 2,5 mm (1 sektion) Ingressrubrik när så är aktuellt Ingresstext när så är aktuellt. Blanketten skall lämnas/sändas till barn- och utbildningskontoret, förskolechef, rektor eller biträdande rektor när platsen sägs upp. Uppsägningstiden är två månader från det datum detta besked lämnas. Avgift betalas hela uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Ankomstdatum (ifylles av Barn- och utbildningskontoret) Barnet/barnens personuppgifter Avstånd mellan formulärfält 2,5 mm (1 sektion) Namn Personnummer Dagbarnvårdare/förskola/fritidshem Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Datum när barnet/barnen ska sluta Förälders underskrift Ort och datum Barn- och utbildningskontorets anteckningar TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Mariestads kommun, Barn- och utbildningskontoret Postadress: Mariestad Besöksadress: Stadshuset Kyrkogatan 2 Telefon: Fax: E-postadress: Hemsida: Avstånd mellan formulärfält och avsändarfält minst 5 mm (2 sektioner) Arial Bold 8 pkt, 11 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Särskiljande punkter satta i 6 pkt och upphöjd 0,5 pkt Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Särskiljande punkter satta i 6 pkt och upphöjd 0,5 pkt 14 mm 25 mm 30 mm 29

30 Blankettens titel följesida GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN 11 mm 18 mm 44,5 mm Blankettgrid digital följesida Skrivs ut med svart logotyp 17 mm Arial Bold 8 pkt, 10 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 26 pkt radavstånd Se typografianvisningar direkt i bilden. 35,5 mm Logotyp 45 mm Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd 14 mm Gridmallen används som utgångspunkt för skapande av nya blanketter. Se även Arial Regular 8 pkt/11 pkt Arial Regular 8 pkt/11 pkt Arial Regular 8 pkt/11 pkt Arial Regular 8 pkt/11 pkt digitalt original. Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Gridmallen för blanketter är uppbyggd på ett system om sektioner på 2,5 mm. Ramtjocklek 0,25 pkt Formulärfälten utökas i intervaller om 10 mm. Från 1 till 2, 3, 4 cm höga o.s.v. Blankettexempel utan gridmarkeringar Sid 2 (2) Avstånd mellan formulärfält och informationstext 2,5 mm (1 sektion) Arial Regular 8 pkt, 10 pkt radavstånd Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättninghar väsentliga svårigheter att använda den allmänna kollektivtrafiken. Om det inträffar förändringar, som gör att jag inte längre behöver färdtjänst, kommer jag omgående att meddela färdtjänsten. Styckemellanrum 5 pkt Jag lämnar mitt medgivande till att tas kontakt med, och att uppgifter av betydelse för färdtjänstutredningen inhämtas från läkare som skriver utlåtande och i förekommande fall tjänsteman hos kommunen, hälso- och sjukvården, försäkringskassan eller bilregistret. Styckemellanrum 5 pkt Om medgivande till kontakt med läkare som skriver utlåtande eller en eller flera angivna myndigheter inte lämnas, kan dessa styrkas. Styckemellanrum 5 pkt Jag är införstådd med de personuppgifter om mig som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransporter kommer behandlas enligt personuppgiftslagen i personregistret hos beställningscentral och hos transportföretag. Styckemellanrum 5 pkt Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Resans ändamål Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Rekreation Fritidsverksamhet Enskild angelägenhet Tjänsteresa Kompletterande information Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att använda den allmänna kollektivtrafiken. Om det inträffar förändringar, som gör att jag inte längre behöver färdtjänst, kommer jag omgående att meddela färdtjänsten. Jag lämnar mitt medgivande till att tas kontakt med, och att uppgifter av betydelse för färdtjänstutredningen inhämtas från, läkare som skriver utlåtande och i förekommande fall tjänsteman hos kommunen, hälso- och sjukvården, försäkringskassan eller bilregistret. Om medgivande till kontakt med läkare som skriver utlåtande eller en eller flera angivna myndigheter inte lämnas, kan dessa strykas. Jag är införstådd med att de personuppgifter om mig som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransporter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen i personregister hos beställningscentral och hos transportföretag. Underskrift Ort och datum TRYCKANVISNINGAR Format: A4 Utskrift: Word-dokument Mariestads kommun, Kommunledningskontoret Postadress: Mariestad Besöksadress: Nygatan 17 Telefon: Fax: E-postadress: Hemsida: Avstånd mellan formulärfält och avsändarfält minst 5 mm (2 sektioner) Arial Bold 8 pkt, 11 pkt radavstånd Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Särskiljande punkter satta i 6 pkt och upphöjd 0,5 pkt Arial Regular 8 pkt, 11 pkt radavstånd Särskiljande punkter satta i 6 pkt och upphöjd 0,5 pkt 14 mm 25 mm 30 mm 30

31 Profilmaterial

32 Tidningen Mariestadnytt Se dataoriginal för exakta måttangivelser. Se även gridmallar för start- respektive följesidor på följande sida. Dessa ger en större förståelse för hur sidorna är uppbyggda och underlättar framtida originalarbete. Mariestadnytt nr information från mariestads kommun INGÅNGSVÄRDEN Format: A4 Färger: CMYK Utfallande tryck Framtiden finns på Vadsbogymnasiet Att vi stannar länge är ett tecken på att vi trivs s. 2 Valmöjligheter tilltalar elever s. 3 Om tre år har vi byggt om hela skolan s. 4 32

33 33

34 Personalbladet Sambandet På Sambandet har ett regelundantag gjorts för dekorelementet vågen. En del intern information produceras inom organisationen och e-postas och skrivs även ibland ut på enklare färgskrivare. Detta medför vissa tekniska begränsningar som kan påverka informationen negativt om man arbetar med utfall i dokumentet. Därför har vi valt att lägga på en 10 mm vit ram runt om. Se dataoriginal för exakta måttangivelser. Se även gridmallar för start- respektive följesidor på följande sida. Dessa ger en större förståelse för hur sidorna är uppbyggda och underlättar framtida originalarbete. Sambandet INFORMATION TILL DIG SOM ÄR ANSTÄLLD INOM MARIESTADS KOMMUN SEPTEMBER 2008 Qui bla nismod terrami Consed tisci eummy nullum eui tat la metum dit lutat la faccum nisl dunt amet ipit prat ip exerat, con henit, suscilisi tem quat. Met ea consectet prat lore dionseq uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo. prat lore dionseq uatisim volore et ming exeriure vulputet nismolo. Cerves et minod mod Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nisa mod magna feugait wisi tie feum dolobor aci bla aci exerosto ex el ute digna consed dunt irilit amconse doloboreet wisi. Amet lore vel ent delestrud ming exerili quisit vel ing exerci blaor suscin ullaorem inemo por per praesto. Consed tisci la dolobor Consed Met wis aliquam tisci la nonsent doloborus num quis aut alisl aut ut as nim int veliquis eatem nibh re volorep enim in velessendre eruet aut volorep tatum sandre repratiur dolum vel rem enis solorrore nibh erit et est dolut molorit irilisis nullutpate iatiasped dolessi untecus eugait et veliquipit On vendrem rate irit consa aut incidunt uam quamusae ulluptat delit pori ad modolor optatur ad ratem min exeriustrud quaerupta dolor- a abo. doleatusda perci esequatio eatiam do etue diat quia. volore magna faccum vel irit lorem quate consed el del inim veriure facidui sciduis euguero conulputatue vent dolut nullamc onsequis delisl Corrovitiae eu feugiat incipsu voluptatur mmodigniscin aritium entorro veliquisi. magnisi Sed tat. nimagnimus Lor iliquamet restecum dip eu feugiamcon nobitati as alit velent facernatur num nos rem alisi. cum. Ti int reptatecat la sapid qui beatur, sitatempora nosam volorro Consed ex tisci erro eummy toris doluptat. nullum Xerferro eui tat lametum ius, quatibus dit lutat ilignimusam, la faccum nisl sam dunt everuptassi amet odici ipit prat dolliquodit, ip exerat, con odit henit, hillic suscilisi to maiorem tem quat. sanducilit, Met ea odiamut consectet audae prat lore volupta dionseq cullab uatisim idebiti volore atiur, ming sandam exeriure volendignis vulputet nismoloreet ipsapelenis praesto ea sim odiam esequatqui zzriuscil dolorumquis am ipis voluptas dolobortie cora estio que moloreria et prat dolobore sequi simi, conulput ut andipieniat iril ut auguerostis omnimet num ut eliquip- quidi inim quis officient, susto consequis offici to accum idelige vel ndipitat irit ad tincinc alit parum ipsusto. sim.mint int quibusam. Qui bla nismod terrami Consed tisci eummy nullum eui tat la metum dit lutat la faccum nisl dunt amet ipit prat ip exerat, con henit, suscilisi tem quat. Met ea consectet prat lore dionseq uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo. prat lore dionseq uatisim volore et ming exeriure vulputet nismolo. INGÅNGSVÄRDEN Format: A4 Färger: CMYK Förmedlas som pdf via e-post. Skrivs ibland ut. Suscili tem quat Consed tisci eummy nullum eui tat lametum dit lutat la faccum nisl dunt amet ipit prat ip exerat, con henit, suscilisi tem quat. Met ea consectet prat lore dionseq uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo. Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nismod magna feugait wisi tie feum dolobor aci bla aci exerosto ex el ute digna consed dunt irilit amconse doloboreet wisi. Amet uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo exerci blaor suscin ullaorem in henim quat. Qui bla nismod terrami Consed tisci eummy nullum eui tat lametum dit lutat la faccum nisl dunt amet ipit prat ip exerat, con henit, suscilisi tem quat. Met ea consectet prat lore dionseq uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo. Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nismod magna feugait wisi tie feum dolobor aci bla aci exerosto ex el ute digna consed dunt irilit amconse doloboreet wisi. Amet uatisim volore ming exeriure vulputet nismolo exerci blaor suscin ullaorem in henim quat. Cerves et minod mod Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nisa mod magna feugait wisi tie feum dolobor aci bla aci exerosto ex el ute digna consed dunt irilit amconse doloboreet wisi. Amet lore vel ent delestrud ming exerili quisit vel ing exerci blaor suscin ullaorem inemo por per praesto. Qui bla nismod terrami Rud min velit vel ulluptat. Qui bla at nisa mod magna feugait wisi tie feum. 34

35 35

36 Exempel på andra trycksaker Här visas exempel på hur profilen bör användas för omslag till rapporter och dylikt. Se manualens generella regler för logotyp, typografi, färger och grafiska element. Badhuset Mariestad FAMILJEBAD MOTION FRISKVÅRD Miljörapport Uppföljning av handlingsprogram för ekologisk mångfald i Mariestad 2008 Planbeskrivning Årsredovisning 2008 Fördjupad översiktsplan för Mariestads hamn- och strandområde Under asfalten finns en strand Projekt Sjöstaden Utställningshandling mars 2007 OBS! Kom ihåg att logotypen ska vara med på såväl fram- och baksida på trycksaker. Vår centrerade logotyp ska alltid finnas med centrerad längst ned på baksidan. Ev förvaltningsnamn och våg placeras enligt exemplet. Läs riktlinjer för vågen på sid 12. Mariestads kommun, Barn- och utbildningskontoret Postadress: Mariestad Besöksadress: Stadshuset, Kyrkgatan 2, Mariestad 36

37 aliquam, tendaer chiliquatis abo. milis persped eat ma doluptat voluptatet aut molorep ratempos suntia nectia dolum recuptur, to essim fuga. Mus adiciet eum, ullabo. Us sante nectur ratquis molore voluptat. Lorio beri du rem et officabor magnis aliam aut voluptaes eumquia simagn ihitiam is ant explia nis dipitis modis saest ma Upplysningar que ducit magnatur sunt, occatem haribus sint qui optur? faccum quiatius aut est restotat et preri. magnis aliam aut voluptaes eumquia ssimagn ihitiam is ant explia. GRAFISK MANUAL MARIESTADS KOMMUN Annonser Annonser är ett område där det är näst intill omöjligt att sätta en generell standard Veckokalendern eftersom en mängd aspekter gör att layouten skiftar mycket från gång till annan. Aboressu ntibe, 14 april kl Sitasit excepudis dolupta tetur? Sum volene verro dio aliquam, tendaer chiliquatis abo. Aboressu expepupta, 18 april kl Sitasit excepudis upta tet Sum volene dion imene aliquam, tendaer. Aboressu nutibe, 20 april kl Sitasit excepudis dolupta tetur. Sum volene verro dio aliquam o tendaer. Sitasit excepudis dolupta tetur. Volene verror diouam, leste aut quamara quis id mollic tempost, omniminctota. Rios de voluptat qui cumquiaecto id quatias. Internationella dansfestivalen på Karlsholme, Mariestad, augusti Kom. Fröjdas. Dansa. Njut. Älska. Lev livet! Se manualens generella regler för logotyp, typografi, färger och grafiska element. Se också annonserna på denna sida som exempel på hur profilen kan appliceras. Annonserna är framtagna enligt Mariestadstidningens modulsystem. Följande riktlinjer gäller vid annonsproduktion: Logotypen måste alltid vara med. Försök alltid få med webbadress/kontakt. Använd endast Frutiger i annonser. Liggande annonsformat i första hand. Ta gärna med faktatexten om kommunen i plats- och profilannonser. Särskilt vid annonsering i media utanför Mariestad. Liggande eller stående logotyp beroende på tillgängligheten i ytan. Använd helst bara en bild per exponeringsyta. Mindre bilder kan förstås komplettera men huvudregeln är: en bild ett budskap. Trädgårdsdagar Stadsparken, 9 11 juli Aboressu ntibea nit voluptibus ut quas as iur Sitasit excepudis dolupta tetur? Sum volene verror dio aliquam, tendaer chiliquatis abo. Mariestad ligger vackert beläget vid Vänerns strand. Göta kanal och den underbart omväxlande skärgården är stora turistattraktioner.mariestad har invånare och den kommunala organisationen har cirka 2000 anställda. Trädgårdsmästare sökes till Mariestad Aboressu ntibea nit voluptibus ut qua que ducit magnatur sunt, occatem haribus sint qui optur? Sitasit excepudis dolupta tetur? Sum volene verror dio Lautem faccum quiatius aut est restotat et preri aliquam, tendaer chiliquatis abo. Dae.Commos ped mil milis persped eat ma doluptat voluptatet aut molorep ratempos Upplysningar suntia nectia dolum recuptur, to essim fuga. que ducit magnatur sunt, occatem haribus sint qui optur? Us sante nectur ratquis molore voluptat. Lorio beri du faccum quiatius aut est restotat et preri. magnis aliam aut rem et officabor magnis aliam aut voluptaesrem et officabor voluptaes eumquia ssimagn ihitiam is ant explia. magnis aliam aut voluptaes eumquia simagn ihitiam is ant explia nis dipitis modis saest ma KUNGÖRELSE Velomni sapere aumit Duisl ut nostrud dolestrud tet, vero odip ercin hende dunt ut vel enibh etuelet enis nos dolut dunt lorem percip endrercip enit dolobore dolupta et ametue dio dolor inis diam, veloni exeraesto corperaes simo iquate volor sectet velit ip euis aut irilis ea facing enibh euipis dio dit irillum vullaore ming. Kontaktuppgifter: Mariestads kommun sequi exer suscidunt diat dolor inis diam Barnteater med Clownen Manne Diamor luces inis In merilis dom sequi exer suscidunt diat dolor inista diamor luces. In merilis et dom sequi exer. OBS! På de minsta annonserna ska inte vågen förminskas så att den visas proportionerligt i sin fulla bredd. Om man gör så blir vågen alldeles för liten. Gör i stället som i exemplen här intill visa en del av vågen i naturligt format. 37 Veckokalendern

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp

Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp Halmstad DECEMBER 2010 Om Varför en destinationslogotyp? För att skapa en tydligare profil åt Halmstad som destination och etableringsort, samt

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar.

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. 1. Grundelement visuell identitet Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. www.regionostergotland.se 4 1.1 Logotyp Region Östergötlands logotyp består

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk manual. ljusdal.se

Grafisk manual. ljusdal.se Grafisk manual Innehåll Inledning 3 Logotyp och vapen 4 Placering och frizon 5 Samarrangemang 6 Särprofilering 6 Grafiska element 7 Typografi 8-9 Språk 10 Bilder 10 Annonser 11 Mallar 12-14 Webb 15 inledning

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet GRAFISK PROFIL Svenska Kroppskultur Förbundet Ett myckt starkt varumärke Ett starkt varumärke som Svenska Kroppskultur förbundet utgör en ovärderlig plattform i relationen med tävlande, föreningar, kunder,

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

G r a f i s k PROFILMANUAL

G r a f i s k PROFILMANUAL Grafisk PROFILMANUAL 2 Grafisk profilmanual Innehåll Bilder 5 Logotyp 6 Färger 8 Typografi 9 PowerPoint 11 Annonser 12-13 Visitkort & korrespondenskort 14 Kuvert & brevpapper 15 E-post signatur 16 Profilkläder

Läs mer

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters.

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters. Grafisk profil FNUF - Föreningen Nordens Ungdomsförbund tror på en bredare och en öppnare relation över landsgränserna i Norden. FNUF arbetar för ett ökat samarbete inom bland annat arbetsmarknad, utbildning,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET 2 GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET Innehåll Varför och hur man använder den grafiska manualen 3 LOGOTYP Färgvarianter av logotypen 4 Logotypens storlek och frizon 6

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk Profilmanual

Grafisk Profilmanual Grafisk Profilmanual bräcke kommuns profil Kommunens grafi ska profi l är en viktig del av kommunens profi lering. den uttrycker organisationens värderingar och den bidrar till både extern och intern identifi

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Visuell identitet Riktlinjer 1 VISUELL IDENTITET RIKTLINJER

Visuell identitet Riktlinjer 1 VISUELL IDENTITET RIKTLINJER Visuell identitet Riktlinjer 1 VISUELL IDENTITET RIKTLINJER Introduktion Megamind är en utställning inom Tekniska museet och har därför möjlighet att ha en egen visuell identitet. Megamind ska förhålla

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer