FJÄDERFÄ. Det finns alltid förbättringar att göra. PRESSADE Österlenuppföd letar möjlighete. FÄRRE HÖN Minskat hönsant i Tyskland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FJÄDERFÄ. Det finns alltid förbättringar att göra. PRESSADE Österlenuppföd letar möjlighete. FÄRRE HÖN Minskat hönsant i Tyskland"

Transkript

1 FJÄDERFÄ 0 2 PRESSADE Österlenuppföd letar möjlighete Det finns alltid förbättringar att göra Christer Svensson, Tre Högar FÄRRE HÖN Minskat hönsant i Tyskland SENASTE NY Det röda hönskvalstret Reportage från hönsgården Tre Högar, Lilluns AB. Fjäderfä nr (Särtryck, pdf på Hälsningar Sven Secher redaktör ÄGGBIKTEN Kronägg frågar unga SIFFROR EFSA om camp bacter i EU-26 UTEVISTELSE Ut med ekohön FÖRENINGEN SV FJÄDERFÄSKÖT TIDSK

2 Besök på hönsgården Tre Högar Ständigt nya steg för effektivare produktion Det finns alltid förbättringar att göra. Det säger Christer Svensson om företagandet med produktion av ägg som huvudsaklig inkomstkälla. Målet är en effektiv och lönsam äggproduktion och vägen dit handlar dels om större investeringar som flera hönshus med centralt beläget packrum, dels om en rad mindre åtgärder för ett effektivare vardagsarbete. Christer Svenssons far började på gården Tre Högar mellan Halmstad och Laholm, med äggproduktion i början av 1970-talet då mjölkkorna ersattes av höns. Då var konventionella burar det naturliga valet för den som ville vara lagenlig och konkurrenskraftig. Under 1990-talet byggde Christer ett stall med inredning för frigående höns medan 2000-talets satsningar på två hus (2002 resp 2008), med respektive höns, har inretts med inredda burar. Christer har i dag i sitt företag Lilluns AB, fem stall med tre djuråldrar och totalt värphöns (LSL Lohmann) och han söker tillstånd för ytterliforts på sidan 26 Christer Svensson (bilden till höger) har i dag värphöns i inredda burar. Produktionen fungerar bra men Christer jobbar ständigt med vardagsrationaliseringar. På bilden håller Christer i en limpistol som används för lagning av äggbanden (läs mer på sidan 28). Foto: Sven Secher.

3 Det finns alltid förbättringar att göra Christer Svensson, Tre Högar

4 gare höns. Om denna satsning kommer att förverkligas återstår att se. Marknaden avgör och det är också denna faktor som styr val av inhysningssystem men Christer trivs med de inredda burarna ser gärna en fortsättning på den inslagna vägen. Stallet från 2002 har Viktorssons T8-bur medan det i 2008 års satsning installerades motsvarande bur för tio värphöns, T10:an. Kanske en storbur med 40 höns kan aktualiseras till nästa investering men denna produktionsform är ännu inte godkänd i Halland, till skillnad mot Västra Götaland, Stockholms och Skåne län (en märklig situation med olika lagtillämpning i landet, vilket vi skrivit om tidigare i Fjäderfä). Ständig effektivisering Men denna artikel handlar inte om nästa investering eller om att till varje pris växa och öka den producerade volymen. Vi tar istället fasta på Christers systematiska arbete i smått och stort för ökad effektivitet och bästa möjliga lönsamhet under givna förutsättningar med gårdens hönsantal. Det finns alltid något som kan bli bättre. Något moment där tid kan sparas och arbetet göras effektivare, säger Christer Svensson entusiastiskt. Som framgår av bilderna nedan handlar förbättringarna många gånger om ganska enkla och små åtgärder. Små men smarta. Låt oss nämna följande: Fönster i kontrollskåp Ett hål i luckan där temperaturavläsningen sker. Tidigare skulle Christer eller någon i personalen kliva över äggbandet, låsa upp luckan, öppna den och läsa av temperaturen. Därefter stänga och backa tillbaka över äggbandet. Nu avläses temperaturen direkt genom det monterade glaset i luckan. Tidsbesparing: någon minut varje dag. Glasfiberpinne för lampjusteringar En filad glasfiberpinne (som INTE leder ström) används när kontakten släpper i lampinfästningarna. Tidigare krävdes att strömmen bröts medan man nu kan peta ihop infästningen direkt ute i djuravdelningen utan att först gå ut och bryta strömmen. Hjulburen spruta Att spraya hönor mot IB med ryggspruta är ett tufft jobb som har rationaliserats genom att man har tagit fram en smidig vagn med en femliterstank och tre sprutmunstycken som är placerade på olika höjd, lagom för de tre våningarna i bursystemet. Vagnen går på hjul och skjuts lätt framåt och en liten batteridriven elmotor pumpar vaccinet. Ledad skrapa Det samlas mycket damm på golvet under burarna och arbetsställningen för att med skrapa dra ut dammet är inte särskilt bekväm. Christers anställde Johan Winterbol konstruerade då en ledad skrapa som sparar tid och ryggar. Dammblås Det samlas också mycket damm högre upp i stallet på väggar med mera. För att få bort detta använder Tidigare skulle Christer eller någon i personalen kliva över äggbandet, låsa upp luckan, öppna den och läsa av temperaturen. Nu avläses temperaturen direkt genom det monterade glaset i luckan. Glasfiberpinne för att peta ihop lampinfästningar ute i djuravdelningen, utan att bryta strömmen.

5 Lövblås som går på miljöbensin och kan användas inne i stallet. man på Tre Högar en lövblås. Med miljöbensin går det att köra inne i stallet och man brukar faktiskt blåsa bort dammet före utplockningen inför slakt. Hönsen klarar detta och personalen som plockar höns får en betydligt bättre och mer dammfri arbetsmiljö. Relä rycker utgödslingen Hur många utgödslingar har inte frusit fast en vinter som den nyss gångna? För att motverka detta har Christer monterat ett tidsrelä som då och då rycker igång utgödslingen för fem sekunders körning. Den dagliga flytten av nära fem ton ägg från staplaren till kylrummet går lätt och smidigt med den eldrivna handtrucken. Denna vinter har utgödslingen inte frusit en enda gång på Tre Högar. (Christer betonar att detta inte är hans idé, han har hämtat den från en kollega). Eldriven handtruck Den eldrivna handtrucken är inget eget påfund som konstruerats på gården. Men väl införskaffad sparar En smidig hjulburen vagn med femliterstank och tre sprutmunstycken underlättar. Den ledade skrapan sparar tid och ryggar när golvet under burarna ska skrapas. Foto: Sven Secher

6 den kraft när varje dags nära fem ton ägg ska förflyttas från staplaren till kylrummet. Golvtvätt Inte heller maskinen för tvätt av golvet är ett eget påfund men även detta inköp sparar tid och kroppskrafter. Batteridriven limpistol När äggbanden brister inne i hönshuset måste de lagas och Christer går då in med sin limpistol. Tidigare ordnades strömförsörjningen med en 50 meters förlängningssladd men sedan Christer för en billig penning hittade en uppladdningsbar pistol slipper han dra ut kabeln (vilket tar tid och inte är bra hur hygienisk synpunkt). Pistolen laddas med 20 minuter i uttaget. Vardagsrationaliseringar Denna lista på detaljer visar tänket på Tre Högar. Det behöver inte alltid röra sig om stora och kostsamma åtgärder som förbättrar effektiviteten. Istället är det kreativitet och engagemang, utan yviga gester, som åstadkommer förbättringarna. Vardagsrationaliseringar är ett bra ord för detta. Mer finns att göra En av de åtgärder som står på tur är framtagning och montering av en u-formad ränna under äggbanden i packrummet, där knäck och spill ska kunna rinna direkt ner till avloppet istället för att hamna i de rekforts på sidan 32 Bilder på staplaren i packrummet på Tre Högar. Här finns också en packmaskin, Moba 100.

7 Var god och läs vidare på nästa sida.

8 forts från sidan 28 Det finns alltid en osäkerhet i djurproduktion och vi hade i en omgång en väldigt hög dödlighet. Det visade sig då, att vi hade fått unghöns som var uppfödda i frigående system, vilket alltså inte fungerade i den inredda buren, säger Christer Svensson. tangulära plåtar som i dag står under banden. Dessa plåtar ska som bekant rengöras varje dag och planen är alltså att Monika Fransson som sköter äggplockningen på Tre Högar ska slippa detta dagliga städmoment. Foderanläggning nästa steg Utöver Monika Fransson har Christer en kvinna som plockar ägg varannan helg samt en nyanställd man för service och djurskötsel. Johan Winterbol jobbar också med hönsen men framför allt ute i växtodlingen som omfattar 245 hektar växtodling med bland annat 40 hektar potatis. Spannmålsodlingen dominerar och nu ska skörden stanna på gården istället för att köras till Lantmännens foderfabrik i Falkenberg. Christers nästa investeringssteg är nämligen en spannmålsanläggning med tre silos. Hel spannmål, koncentrat och kalk ska blandas över våg. Det går åt cirka ton vete och rågvete till Tre Högars värphöns och den volymen har Christer från egen odling. Investeringen ligger på runt tre miljoner kronor och den ska betala sig så snabbt som på tre till fyra år. Foderinvesteringen skulle ha gjorts tidigare, säger Christer men vi kan konstatera att tempot med investeringar i nya stallar och ett effektivt packrum ändå har varit högt i företaget under senare år. Effektiv packning Packrummet ligger i den huskropp som färdigställdes 2002 där höns finns. När nya packrummet skulle inredas förlängde vi huskroppen och fick på så sätt utrymme för ett bra packrum. Via kulvertar kommer äggen in från de övriga stallen och Christer packar alltså alla ägg på ett ställe. Christer bytte nyligen ut sin packmaskin, Moba 85, till en Moba 100 som teoretiskt ska packa ägg i timmen. Nytt i packlokalen är också roboten som staplar äggen. Roboten, som kostade cirka en miljon kronor ( i investeringsstöd), sparar en och en halv timme för Monika varje dag och framför allt minskar den också belastningen på Monikas armar, axlar och rygg. Monika Fransson, som har packat äggen på Tre Högar i tolv år, är glad för hjälpmedel som staplare och eldriven handtruck.

9 Bättre att förekomma eventuella förslitningsskador, kommenterar Christer på sitt typiskt framsynta sätt. Christer säljer till Hallandsägg, ingående i Stjärnägg, och runt vecka 20 byts de gamla pappbrickorna ut mot plastbrickor. Bättre hygien är att vänta och även högre effektivitet i packen eftersom man då kan ha fem varv på pallen istället för fyra. Snart tio år med inredda burar Vilka erfarenheter har då Christer Svensson av snart tio års produktion i inredda burar? Det är mycket vinklar och vrår och kvalster är ett problem i hönshållningen. Men produktionen fungerar i stort bra. Dödligheten är låg och när det gäller äggproduktionen kan nämnas 23 kilo i T10:ans första omgång. Tyvärr har andelen smutsägg varit högre i T10:an men det är för tidigt att säga om det beror på burens utformning. När vi har kommit längre in i omgång två vet vi mer, säger Christer som på papper noga dagligen noterar grundläggande faktorer som stalltemperaturer, vatten- och foderförbrukning (där våg finns), dödlighet etc. Monika skriver också upp hur många ägg som plockas men uppgifterna om produktionsresultaten förs dock inte in på data av Christer som enlig egen uppgift inte är någon skrivbordsmänniska. När det gäller datakörningar backas dock Christer upp av foder- och hönsleverantörerna. När det gäller kvalsterproblematiken kan nämnas att omgång ett i det nya stallet med T10:an inte har haft kvalster, peppar peppar, säger Christer som annars i de övriga stallen bekämpar med kiselpulver ungefär var tolfte vecka. Självklart försöker Christer och hans personal nu undvika att få in kvalster i det nya stallet med strikt hygien i arbetet. Bland annat börjar man alltid de dagliga skötselrundorna i det stallet. Har du inte drabbats av några bakslag eller misslyckade omgångar? Det finns alltid en osäkerhet i djurproduktion och vi hade i en omgång en väldigt hög dödlighet. Det visade sig då, att vi hade fått unghöns som var uppfödda i frigående system, vilket alltså inte fungerade i den inredda buren. Hönsen blev oroliga när de placerades i bur, började hacka varandra och dödligheten blev mycket hög, berättar 48-åriga Christer Svensson som omsätter 25 miljoner kronor på sin gård Tre Högar i bolaget Lilluns AB, och han är nöjd med lönsamheten. Sven Secher Du har just läst en av artiklarna i tidningen Fjäderfä nummer För beställning av tidningen och prenumeration, är du välkommen att kontakta Elisabeth Secher tel: e-post:

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hönan eller ägget. En genomlysning av äggindustrin

Hönan eller ägget. En genomlysning av äggindustrin Hönan eller ägget En genomlysning av äggindustrin Hönan eller ägget En genomlysning av äggindustrin av Lena Lindström Recept av Gabriella Terneborg Djurens Rätt Box 2005 125 02 Älvsjö www.djurensratt.se

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

Per fick snabb hjälp. Sid 2 3. Succé för Frisktandvård SID 6 7. Utvecklande forskning SID 5. Drömmen förverkligad SID 8

Per fick snabb hjälp. Sid 2 3. Succé för Frisktandvård SID 6 7. Utvecklande forskning SID 5. Drömmen förverkligad SID 8 3 2012 Per fick snabb hjälp Sid 2 3 Utvecklande forskning SID 5 Succé för Frisktandvård SID 6 7 Drömmen förverkligad SID 8 Hallå där... Sabina Winhammar, tandläkare på Folktandvården i Frövi, som jobbade

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Ekologiskt mitt val! FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Eko Nu sista sidan sidan 5 Ogräs kan bekämpas effektivt även i ekologisk odling sidan 6 Konsumenterna skriker efter ekologiska

Läs mer

Den offentliga maten

Den offentliga maten Den offentliga maten... om vad vi äter i dubbelmoralens förlovade land... Vad ska ställas på matbordet? En rapport om den offentliga matserveringen Den offentliga maten... en rapport om vad vi äter i dubbelmoralens

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer