Vanligt att använda för svaga lösenord sid 17. Nyhetskanalen för säkrare affärer l nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanligt att använda för svaga lösenord sid 17. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2009"

Transkript

1 Gymnasieelever positiva till kameraövervakning sid 17 Vanligt att använda för svaga lösenord sid 17 Miljonsatsning i Södertälje för att sid 16 stoppa bränderna Nyhetskanalen för säkrare affärer l nr Kontantfritt på Statoil ska minska risken för rån Nu har Statoilstationen på Skaraborgsgatan i Skara inte längre några kontanter i kassalådan. Ett kontanthanteringssystem har ersatt den traditionella kassalådan. Detta för ökad säkerhet för personalen samt för att minimera risken för rån och rånförsök. sid 16 Bättre kameror ska fånga fotbollshuliganer sid 18 Nu finns de nya kamerorna på plats på Stockholms stadion. De är betydligt bättre än tidigare och man ska nu kunna fånga fotbollshuliganer på bild. Svinnet i detaljhandeln uppgår till miljardbelopp sid 32 Svinn och förlust av varor inom detaljhandeln kostar butikerna miljarder varje år. Enligt KPMGs undersökning Global Retail Loss Prevention Survey uppskattas svinn motsvara upp till 3 procent av den årliga försäljningen. Security User Nr1 utgivning v Ny lag hot mot säkerheten sid oktober 2009 på Rica Talk Hotel i Älvsjö SECTECH smarta säkerhetslösningar med mervärden lockar företag och offentlig sektor Färdigskuret format 250x350 mm Komplett Foto-ID system Äntligen är det Stockholms tur att stå värd för Sectech. På Rica Talk Hotel i Älvsjö, Stockholm, den oktober äger årets evenemang rum. På plats finns ett hundratal utställare som visar de allra senaste produkterna inom En produkt från HEATHROW i fokus på konferens om transportsäkerhet Vi levererar kompletta system för lokal produktion av Foto-ID kort. Med systemet producerar du på ett enkelt sätt ett fl erfunktionskort på mindre än en minut. PAS Card AB Tel framför allt elektronisk säkerhet. Främst är det olika produkter och system för larm, passerkontrol och kameraövervakning som kommer att visas under två intensiva dagar. Information om teknikens många möjligheter och begränsningar ges på de miniseminarier som arrangeras i anslutning till utställningen. Arrangörerna räknar med att andelen besökare från slutkundsledet kommer att öka. Smarta mervärden gör ju dagens säkerhetsteknik allt mer attraktiv för både privata företag och offentlig sektor. sid förregistrera dig för gratis entré Den 20 oktober arrangerar Security- User.com en transportsäkerhetskonferens på Rica Talk Hotel. Evenemanget & SECURITY TRANSPORT CONFERENCE sker parallellt med Sectech-utställningen och går under namnet SecurityUser Transport & Security Conference. Keynote speaker på evenemanget är Jose Defreitas, från brittiska Metropolitan Police. Efter några spekatakulära rån på Heathrow var Jose Defreitas med och bildade Operation Grafton, som byggde på ett polisiärt samarbete för att bekämpa den organiserad brottsligheten. SecurityUser.com har gjort en intervju med Jose inför konferensen. sid 6-15

2 Säkerhet spar pengar Välkommen som läsare av den första svenska SecurityUser-tidningen. Som ett fackmedia online är SecurityUser.com ett väl etablerat verktyg för omvärldsbevakning när det gäller allt inom skydd säkerhet. Nu tar vi nästa steg genom att etablera en tidning, riktad Redaktion: Lennart Alexandrie, chefredaktör Inger Wiklund, journalist Annonser: Deniz Baykal, säljare Prenumeration: SecurityUser.com ges ut 4 ggr/år. Pris: 220:-/år. SecurityUser.com produceras och utges av: AR Media International AB Västberga Allé 32, Hägersten tel: , fax: Tryck: V-TAB, 2009 Lennart Alexandrie, chefredaktör till säkerhetsansvariga i såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Företag och offentliga verksamheter är idag under stort tryck när det gäller att spara pengar. Att investera i säkerhet är en viktig byggsten för de organisationer som vill besparas eller åtminstone begränsa framtida dyrbara kostnader till följd av brott, bränder eller rena olyckshändelser. Allt fler har förstått det som SecurityUser.com i grund och botten handlar om. En bra säkerhetsnivå gynnar alla verksamheter. Dålig säkerhet kan vara lika med katastrof. Sambandet mellan en bra säkerhetsnivå och t ex lönsamhet är sålunda självklar. En satsning på säkerhet betyder inte bara att en verksamhet kan undvika eller begränsa kostnader till följd av brott eller olyckshändelser. Säkerhet betyder också tryggare medarbetare vilket i sin tur stärker förutsättningarna för trivsel på arbetsplatsen, lojalitet mot arbetsgivaren och effektivitet i tjänsteutövandet hos varje individuell medarbetare. För att kunna hålla en rimlig eller hög säkerhetsnivå på en verksamhet krävs engagemang. Självklart krävs också kunskap om potentiella hot och vilka lagliga och lämpliga medel som finns att tillgå för att förebygga och begränsa eventuella skadekostnader. SecurityUser.com etablerades 2004 just för att vara en informationskälla för människor som värnar säkerhet i sina företag eller i förvaltningar och myndigheter. Med denna tryckta tabloid hoppas vi kunna inspirera till att ännu fler engagerade människor ska använda SecurityUser.com för att hålla sig ajour med utvecklingen hotbilder och möjligheterna att skydda sig och sin verksamhet. SecurityUser.com vänder sig till alla de människor som ansvarar eller engagerar sig för att säkerheten och tryggheten ska förbättras på arbetsplatsen. Den oktober arrangeras Sectech på Rica Talk Hotel i Älvsjö. För den som vill veta vad som händer inom säkerhetsområdet är Sectech ett måste. Missa inte det! Nyhetskanalen för säkrare affärer SecurityUser.com är den snabbt växande portalen för säkerhetsintresserade inom både privat och offentlig sektor. Som informationskanal hoppas vi att SecurityUser.com ska bli en inspirationskälla för alla som, via smart aktivt säkerhetsarbete, vill trygga arbetsmiljön och därmed öka sin verksamhets livskraft. Nyheter Här får du dagliga nyheter som berör företag och offentlig verksamhet. I menyn hittar du nyhets- och temaarkiv, brottsstatistik, och viktiga organisationer. Leverantörer Här har vi samlat säkerhetsleverantörer under respektive produkt- eller tjänsteområde. Gå in på Månadens produkt Presentation av en produkt som gagnar säkerheten på ett föredömligt sätt. Annonser Här hittar du meddelanden och budskap från olika typer av säkerhetsleverantörer. Intervjun/ Kommentaren Aktuell person kommenterar säkerhet eller intervjuas om säkerhet. Nyheter från säkerhetsbranschen Nya produkter Företag & Affärer Tema-artiklar Här fokuserar vi på ett visst branschtema. Transporttemat syftar till att belysa hoten via nyhetsrapportering och tips på hur man kan säkra sin fastighet på ett smart sätt. En produkt från 2

3 Nyhetskanalen för säkrare affärer 3

4 debatt Lennart Person, talesman för Swelarm Övervakningskameror förebygger brott inskränkningar i kameralagen får allvarliga konsekvenser för samhället På ren svenska tolkar många medier statistik som fan läser bibeln. Det finns lögn, förbannad lögn och statistik. Dessvärre används alla tre för att misskreditera kameraövervakning som ett brottsförebyggande verktyg. Lennart Person, talesman för branschorganisationen Swelarm, efterlyser en mer verklighetsbaserad syn på kameraövervakning och en avdramatiserad syn på användandet av övervakningskameror. Kameraövervakning förebygger brott, menar han i denna artikel. Lennart Person, talesman för branschorganisationen Swelarm, oroas över osaklig medierapportering kring kameraövervakning. Kameraövervakning är ett utomordentligt verktyg för att upptäcka och förebygga brott och bidra till trygghet samt besparingar för såväl offentliga som privata verksamheter. Därför är den osakliga rapporteringen kring kameraövervakning oroväckande. Särskilt i en tid då regeringens utredningsgrupp är inne i sitt slutarbete med sin översyn av lagen om allmän kameraövervakning. På Dagens Nyheters framsida den 23 september 2009 var rubriceringen Kameror avskräcker inte från våldsbrott. Med en BRÅ-rapport som bas beskrivs kameraövervakningens effekt på våldsbrott i Landskrona. Artikelförfattaren drar slutsatsen att övervakningskamerorna inte har någon brottspreventiv effekt. Man bläddrar snabbt fram till uppslaget där rubriken har sju spaltsbredd och förkunnar Fler kameror minskar inte brotten. Plötsligt bibringas läsaren uppfattningen att kamerorna är värdelösa som brottsförebyggande verktyg. Det finns inget belägg för den stora rubriken, förutom att Madeleine Blix, utredare vid Brå, lite vagt säger att det är svårt att visa att kamerabevakningen förebygger brott i stadskärnor. Menar hon då våldsbrott eller menar hon brott i största allmänhet? Än värre blir det med den feta bildtexten över tre spalter som säger I Landskrona har brotten ökat sedan övervakningskamerorna har satts upp. Plötsligt kan man tolka det som att kameraövervakning t o m befrämjar brott! Det kan inte hjälpas, men DN-artikeln känns som ett led i en politisk agenda som i det här fallet företräds av tidningen eller journalisten Simon Andrén. Såvida det inte handlar om ren inkompetens. Nu ska det sägas att alla kameraanläggningar inte är bra. En ej fackmannamässigt utförd installation av ett övervakningssystem kan innebära obrukbara bilder. Därför bör man anlita företag, som levererar anläggningar utförda enligt gällande Plötsligt kan man tolka det som att kameraövervakning t o m befrämjar brott! normer, SSF 1060, utgivna av Svenska Stöldskyddsföreningen i samarbete med branschföreningen Swelarm. I fallet med Landskronas stadskärna handlar det om ett övervakningssystem som knappt har nyttjats av polisen då de har varit osäkra på hur och när det ska användas. Endast några få gånger har man har man begärt in inspelade bilder och dessvärre har bildkvaliteten varit allt för dålig vid dessa tillfällen. Man kan dra slutsatsen att systemet varken har varit bra eller har använts rätt. Kameraövervakningens preventiva effekt på just våldbrott i en stadskärna, såsom i Landskrona, ger knappast något underlag för att bedöma övervakningskamerornas brottsförebyggande effekt i allmänhet. Våldsbrott i stadskärnor är vanligen förorsakad av tillfälligheter där omdömeslöshet till följd av drog- eller Detek- alkoholmissbruk gör det svårt att nå med avskräckande kameraövervakning. Däremot kan övervakningskameror, kopplade till någon form av åtgärdsservice, upptäcka händelser tidigt så att väktare och polis snabbt kan vara på plats för avbryta pågående gärning. Inspelat bildmaterial har i många fall lett till att gärningsmän har identifierats och gärningsmän kunnat gripas och lagföras. Detta händer varje dag. Kameran har då gjort sin nytta, men det framkommer naturligtvis inte i någon statistik. DN-artikeln är inget undantag när det gäller misskreditering av kameraövervakning. När BRÅ 2008 publicerade en märkligt spretig metaanalys om kameraövervakningens brottspreventiva effekter, blev massmedias tolkningar att kameraövervakningen hade ingen eller mycket marginell effekt på brottsligheten. Läste man däremot säkerhetsbranschens facktidning, Låt inte en osaklig medierapportering och politiska utspel kring kameraövervakning resultera i en åtskruvning av lagen om kameraövervakning... skadekostnader... tor, gavs en helt annan bild, utifrån samma metaanalys. Där angavs nämligen den genomsnittliga brottsminskningen där kameraövervakning hade utvärderats (BRÅ-rapporten avsåg offentliga platser) till 16 procent. Erik Grevholm, samordningschef på Brå, intervjuades och framhöll att det är högst påtagligt att kameraövervakning har en positiv effekt som brottsförebyggande åtgärd. På ren svenska tolkar många medier statistik som fan läser bibeln. Kameraövervakning är brottsförebyggande. Det blir alldeles påtagligt om man granskar siffror kring skadekostnader. I Malmö kommun finns skadekostnadsstatistik från före och efter kamerainstallationerna på 13 skolor. De visar på en besparing motsvarande 3,4 miljoner kronor i minskade skadekostnader om man jämför sista året utan kameraövervakning med första året med kameraövervakning. I Malmö kommun finns skadekostnadsstatistik från före och efter kamerainstallationerna på 13 skolor. De visar på en besparing motsvarande 3,4 miljoner kronor i minskade Man kan helt säkert säga att investeringen ca 5,2 miljoner är återbetalad många gånger om på fem år, något som kommer samhället och skattebetalarna till godo. Till detta ska adderas färre driftstörningar i verksamheten till följd av den reducerade vandaliseringen och en avsevärt mycket bättre studiemiljö för elever och lärare. Liknande erfarenheter finns i flera andra skolor. Att integritetsproblematiken är överdriven vittnar en Demoskop-undersökning, nyligen utförd på uppdrag av Stöldskyddsföreningen. Där framgår att 90 procent av landets gymnasieelever skulle tillåta kameraövervakning på den egna skolgården och på vissa platser inomhus i skolan, om det inspelade materialet hanteras på ett kontrollerat sätt. 70 procent av föräldrar till gymnasieelever skulle tillåta kameraövervakning på den egna arbetsplatsen under motsvarande förutsättningar. I nästan alla undersökningar kring kameraövervakning är majoriteten positiv eftersom trygghetsfaktorn väger tungt. Låt inte en osaklig medierapportering och politiska utspel kring kameraövervakning resultera i en åtskruvning av lagen om kameraövervakning med minskad trygghet och fler ouppklarade brott som resultat. Lennart Person, Talesman, Swelarm 4 Nyhetskanalen för säkrare affärer

5 A new dimension in security... Vi presenterar Galaxy Dimension G3D Galaxy G3D är ett inbrottsalarm som integrerar passerkontroll via öppet gränssnitt, detta ger Galaxy G3D en överlägsen ekonomi och flexibilitet. Till systemet kan alla läsare med Wiegand - gränssnitt anslutas. För användare har det blivit ännu enklare att sköta via den nya Touch-manöverpanelen. Systemet är mycket enkelt att installera och underhålla. Det nya PC-programmet ger enkel hantering av kort och händelser. För mer information kontakta: SAFETY LINE SECURITY AB tel: ADI-ALARMSYSTEM AB tel: Nyhetskanalen för säkrare affärer 5

6 transportsäkerhet TRANSPORT & SECURITY CONFERENCE SecurityUser Transport & Security Conference Stort intresse för transportsäkerhet Den 20 oktober arrangeras Security User Transport & Security Conference på Rica Talk Hotel i Älvsjö, söder om Stockholm. Bakom arrangemanget står förlaget AR Media International och dess webbportal Security User, som riktar sig till säkerhetsansvariga i såväl näringsliv som offentlig sektor. Att intresset är stort för detta område understryks av att vi redan innan vi hann börja med marknads föringen hade ett trettiotal deltagare anmälda, säger konferensens projektledare Åke Andersson. Det finns uppenbarligen ett starkt behov av information kring säkra transporter, fastslår han. Med Peter Jeppsson, vd för Transportgruppen inom Svenskt Näringsliv, och Jose Defreitas på Metropolitan Police, inleds Security Transport & Security Conference. Konferensen vänder sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar för att vi i Sverige och internationellt ska ha säkra och smidiga transporter. Det finns ett stort behov av kunskap kring säkerhet inom transportoch logistiksektorn. Det är detta behov vi nu försöker tillgodose med detta evenemang, förklarar Åke Andersson. För att maximera kvaliteten på arrangemanget har AR Media International involverat Svensk Näringsliv, via partnerskap med Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD), samt en annan viktig organisation, nämligen ASIS Sweden. En som har varit väldigt drivande har varit Per Lundkvist, säkerhetschef på Svenska Spel och ordförande för ASIS Sweden Chapter. Per Lundkvist var tidigare säkerhetschef på DHL och är därför mycket kunnig inom just transport och logistik, vilket vi har haft stor nytta av, poängte Per Lundkvist, säkerhetschef på Svenska Spel och ordförande för ASIS Sweden Chapter. rar Åke Andersson. När Security User Transport & Security Conference Åke Andersson projektledare för Transport & Security Conference. äger rum den 20 oktober på Rica Talk Hotel sker det parallellt med det etablerade evenemanget Sectech (20-21 oktober), vilket naturligtvis inte är en tillfällighet. Programmet är utformat så att det finns tid för deltagarna att också besöka utställningen. Det ger ett mervärde till både deltagarna och de utställare som Sectech har, vilket är en win-win situation som man bör ta fasta på, säger Lennart Alexandrie, vd för AR Media International, som i samarbete med Stockholmsmässan även arrangerar Sectech. Programmet Transportsäkerhetskonferensens innehåll präglas av bland annat nya regelverk. Den nya ISO-standarden för transportsäkerhet är ett exempel på det. Även de nya regler som avser logistikflöden samt Tullverkets AEO-projekt är inkluderat i programmet. Dessutom kommer en del exempel avseende säkerhet i transport och logistiksektorn att belysas. Med Peter Jeppsson, vd för Transportgruppen inom Svenskt Näringsliv, och Jose Defreitas på Metropolitan Police, inleds Security Transport & Security Conference, vilket vittnar om arrangörerens höga ambitionsnivå. Transportgruppen är en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringliv för arbetsgivar- och branchförbund och vdn Peter Jeppsson är därför en ideal inledningstalare som ger rätt tyngd åt evenamnget, menar Åke Andersson. Jose Defreitas, som är keynote speaker, kommer att berätta hur den brittiska polisen fick bukt med rån och stölder och annan organiserad kriminalitet på Heathrow. Vi är väldigt glada att få honom till Sverige och till denna konferens. Branschförening sponsrar Det är inte bara användarna av säkerhetsbranschens produkter och tjänster som är involverade i projektet. Bland sponsorerna märks branschorganisationer för den säkerhetstekniska sektorn. Konferensen vänder sig till våra medlemsföretags kunder, vilket gör vårt deltagande som sponsor väldigt angeläget, säger Swelarms talesman Lennart Person, som också ingår i den paneldebatt som avslutar evenmanget. 6 För anmälan till konferensen

7 Säkerhet spar pengar Med en genomtänkt säkerhetspolicy kan onödiga skadekostnader till följd av brott eller bränder undvikas. Välj rätt från början Det finns tusentals leverantörer av säkerhetssystem i Sverige. Men vilka av dessa kan göra din verksamhet säker och trygg? Känn dig trygg Auktoriserade Swelarm-företag finns över hela Sverige. De har rätt kompetens och arbetar seriöst för att säkerställa din trygghet.

8 transportsäkerhet 20 OKTOBER 2009 TRANSPORT & SECURITY CONFERENCE Flygande insats på Heathrow Den organiserade brottsligheten hade siktat in sig på Heathrow och värden för miljontals pund stals varje år från godsdepåer och transporter med anslutning till flygplatsen. För att få bukt med den ohållbara situationen sjösatte Metropolitan Police år 2003 Operation Grafton. Jose De Freitas är Liason Officer vid Metropolitan Police och key-note speaker på Transport & Security Conference den 20 oktober. Där berättar han om hur gruppen genom Flying squad insatser, samverkan med andra myndigheter samt de berörda företagen i det närmaste satt stopp för de grova brotten, inklusive vad som skulle ha blivit ett av de mest spektakulära rånen i Storbritanniens historia. 90 flygbolag trafikerar London Heathrow Airport. De flyger till 170 destinationer världen över, med en årlig frekvens av cirka 67 miljoner passagerare. Detta gör Heathrow till en av världens mest frekventerade flygplatser. Heathrow är hemmabas för British Airways, BMI, British Midland Airways Limited och Virgin Atlantic. Vidare är Heathrow, som ägs och drivs av BAA, British Airports Authority, en av Europas största flygplatser vad gäller flygplansrörelser och frakt. 95 procent av godset transporteras med passagerarflyg. Värdefullt gods som guld och kontanter och vapen, men också sårbart gods som alkohol, cigarretter, mobiltelefoner, datorutrustning och annan elektronik lockar kriminella och flera storrån, i början av 2000-talet, oroade både regeringen och näringsidkarna på Heathrow. Vid ett tillfälle bara några månader efter 9/11 attackerna kom rånare över värden för cirka 4,5 miljoner pund. Det var vanligt att kriminella förfalskade fraktsedlar och på olika sätt lurade lastbilschaufförer att åka till felaktiga adresser, varpå de rånades på lasten. Värden över pund För att få bukt med den ohållbara situationen på Heathrow formade Metropolitan Police våren 2003 en specialstyrka som döptes till Operation Grafton bestående av poliser med stor erfarenhet av brott som beväpnat rån, förfalskning och fordonskapning, vilka arbetar med omfattande utredningar och tillslag mot de kriminella grupperna. Operation Graftons verksamhet bekostas till dels av The Home Office, den myndighet i Storbritannien som bl a ansvarar för landets säkerhet, och som polisväsendet sorterar under. Detective Sergeant Jose De Freitas, som bl a har erfarenhet från Metropolitanpolisens Flying squad, är Operation Graftons Liaison Officer. Han föreläser ofta utanför landets gränser, och kommer för första gången till Skandinavien, för att hålla Key-note speech på Transport & Security Conference, den 20 oktober på Rica Talk Hotel vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Operation Grafton är högt prioriterat inom Metropolitan Police och vi förfogar över stora resurser. Vi siktar främst in oss på stulna eller planerat stulna värden som överstiger pund. Grundtanken är att de olika polisdistrikten runt Heathrow, åklagar- och andra myndigheter, samt frakt- och transportföretagen ska samverka mot kriminaliteten, berättar han. Det här innebär att polisen arbetar över vanligen stängda gränser och delar med sig av sina spaningsresultat. Operation Grafton har i dag kontakt med cirka företag och organisationer, även internationellt. De förlitar sig mycket på tips från allmänheten och har därför ett särskilt telefonnummer villket alla kan ringa, anonymt. Många rapporterar direkt till Grafton om de misstänker att brott är på väg att begås, och det sparar tid, säger Jose De Freitas, och berättar vidare att merparten av dessa brott begås av organiserade ligor. När vi började ringa in nätverken som låg bakom de Heathrow-relaterade brotten, identifierade vi 359 namn på brottslingar i olika konstellationer. Storkupp avslöjades Enligt Operation Graftons uppskattningar så var 98 procent av 8 För anmälan till konferensen

9 transportsäkerhet alla fraktrelaterade brott vilka begicks på Heathrow insiderbrott. Några personer upptäcktes som hade varit anställda på flera olika företag, och läckt information om dem alla. När polisen fann en stulen kamera i ett skåp vilket tillhörde en person som arbetade vid bagagebanden trodde de först att denne bara var en liten småtjuv. Efter en stunds förhör visade det sig att denne småtjuv kände till en hel del av storskurkarnas brott och framförallt planer på nya. En liga hade fått reda på att det fanns gods till ett värde av cirka 92 miljoner pund; guld, diamanter och kontanter på Swissport Cargo Warehouse, i maj De hade papper som var i sin ordning och de släpptes in på området. Men väl där tog de sig genom att ramma en vägg med en van in på den säkerhetsklassade depån. Dock, tack vare information från supertjallaren och klassiskt underrättelsearbete kunde polisen förhindra vad som skulle ha blivit en av Storbritanniens mest spektakulära rånkupper någonsin. 100 poliser från specialstyrkor som flying squad väntade på dem. Några av rånarna försökte fly en av dem kapade en lastbil och tvingade föraren att köra, men greps senare. Föraren klarade sig fysiskt men chockades svårt, berättar Jose De Freitas. Säkerhetsstandarder Operation Grafton fann att på ett stort antal fraktföretag så var säkerhetsrutinerna bristfälliga inte minst gällande anställning av personal och många CCTVsystem var undermåliga. Varför man började ett intensivt arbete för att höja säkerhetsmedvetandet hos dessa, bl a genom att hjälpa till att med att gå igenom deras CCTV-system och övriga säkerhetsanläggningar. År 2004, skapade Metropolitan Police riktlinjerna Airfreight Industry Minimum Security Standards, AIMSS, i samarbete med bl a British Airways, tullen och TAPA, Transported Asset Protection Association. Företagen kan gå in på AIMSS hemsida och med hjälp av en omfattande checklista som finns där betygsätta sig själva och se på vilka områden de behöver höja säkerheten. När nivåerna är uppnådda kan de lämna listan till den lokala brottsförebyggande polisen, förklarar Jose De Freitas. Företag som uppfyller dessa standarder erhåller ett certifikat som gäller i två år, och de får bl a använda loggan i sin marknadsföring. Deras kontaktuppgifter läggs upp så att polisen snabbt kan nå rätt person om de märker att något är på gång. Våren 2009 hade cirka 140 företag AIMSS certifikat, med verksamheter på ungefär 173 olika fraktdepåer. Även om nivåerna är låga så är det här är ett utmärkt sätt för företag att börja arbeta med säkerheten, säger Jose De Freitas. Strålande resultat på Heathrow Resultatet sedan Operation Grafton och AIMSS genomfördes är minst sagt gott, enligt Jose De Freitas. Rånen har minskat med cirka 95 procent, momsbedrägerier med mobiltelefoner, så kallade carousel crimes förekommer inte alls längre, medan övriga fraktrelaterade bedrägerier har minskat med 92 procent. Många av brottslingarna har fått långa fängelsestraff. Men, Storbritannien har också exporterat problemet till andra länder. På Amsterdams flygplats Schiphol stals datorer för 13,5 miljoner dollar och vi vet att detta utfördes av brittiska rånare, berättar han. En minskning har skett också av fordonskapningar i Heathrow-området, med cirka 77 procent. Olyckligtvis, så minskar dessa brott inte i resten av Storbritannien och Europa, utan tvärtom ökar transportrelaterade brott där, betonar Jose De Freitas. Oroande trend Polisen ser också en oroande trend att våldet ökar i de kriminella grupper som ägnar sig åt grova rån bland annat i butiker i grevskapen runt London. Vi vet att ett gäng kriminella, mellan fem och tio i antal, har tagit sig in i flera butikscentra, förklädda till poliser. De sätter handfängsel på personalen, och bär ut datorer från butik och lager, förklarar Jose De Freitas. Nu arbetar Operation Grafton också för att rikta ljuset mot den här typen av brottslighet, avslutar han. För anmälan till konferensen 9

10 transportsäkerhet Ledningssystem som stoppar slarv I takt med att transportvolymerna blir allt större världen över så ökar också hoten från kriminella och terrorister, varför tullen skärpt kraven på dokumentation och övervakning. Slarv med, eller bortkommen dokumentation, innebär att gods får stanna kvar i terminalen vilket kostar enorma pengar. Det finns uträkningar som visar att om omloppstiden för alla containrar i hela världen kunde minskas med i genomsnitt ett dygn skulle i storleksordningen en miljard kronor sparas, förklarar Hans Dahlquist, affärsområdeschef Risk och Säkerhet, Rote Consulting, vilken förespråkar kvalitetsledningssystemet ISO som en lösning. ISO använder det välkända förbättringshjulet, plan - do,- check act, som hjälper företaget att systematisera och förbättra sådant som dokumentation, information, ansvar, befogenheter och utbildning av personal i logistikkedjan. Det är uppbyggt på samma sätt som ledningssystemet för informationssäkerhet ISO 27001, och går också att kombinera med detta, liksom andra ledningssystem såsom miljö ISO och kvalitet ISO Det kan användas som grund för de krav som finns exempelvis i AEO, Authorised Economic Operator, inom EU, eller CSI, Container Security Initiative, förklarar Hans Dahlquist. Det är möjligt likväl att lägga till kontroller som att ta bort irrelevanta. Ett företag som bara transporterar gods med flyg har ju ingen nytta av de kontroller vilka reglerar gods som skeppas på sjön, säger han vidare. Kostnadsbesparande på sikt Att implementera ISO kostar en del i både tid och pengar, det är många led som ska säkerställas i transportkedjan, och processen är omfattande. Företaget ska till exempel analysera verksamhetens potentiella risker hela arbetet kräver att ledningen definierar en genomgående säkerhetspolicy, säger Hans Dahlquist. Jag hoppas att fler upptäcker fördelarna med standarden på sikt är ledningssystemet kostnadsbesparande, bland annat eftersom ledtiderna förkortas och risken för skadat, försenat eller bortkommet gods minskas, betonar han. Hittills är det ett fåtal som certifierat sig enligt ISO Först ut blev DPW, Dubai Ports World, vars verksamhet omfattar ett 40-tal hamnar och fraktterminaler. Det kan bli så att vissa företag har den som standard och som kräver av sina leverantörer och speditörer att dessa också inför den. Möjligheten finns också att ISO blir lagkrav i vissa länder, avslutar Hans Dahlquist. Hans Dahlquist, affärsområdeschef Risk och Säkerhet, Rote Consulting. 20 OKTOBER 2009 TRANSPORT & SECURITY CONFERENCE Adressera Säkerheten! Våldet mot förare i samband med brott mot transporter har blivit ett stort arbetsmiljöproblem liksom det faktum att stora värden stjäls varje år. Därför blir det enligt Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen, allt mer angeläget att adressera säkerheten inom transportbranschen. Till: Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen, samarbetsorganisationen för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, och medlem i Svenskt Näringsliv, inleder Transport & Security Conference den 20 oktober. Som en naturlig följd av den ökande välfärden i världen så ökar också transportvolymerna över gränserna det gäller inte bara vägtransporter, utan också gods som transporteras på järnvägar och med flyg, samt det som skeppas med fartyg, betonar Peter Jeppsson. Att angreppen mot transporter, t ex av så kallade vägpirater har ökat, även i Sverige, är ett stort arbetsmiljöproblem. T ex händer det att förare som kör internationellt blir sövda och gasade, när de övernattar. När de sedan vaknar vid dikeskanten är både bil och last borta. Det märks en tilltagande oro bland förarna, vilket är helt berättigat inte minst med tanke på att våldet i samband med brotten blir allt råare, säger Peter Jeppsson. På grund av detta liksom för att frakt till stora värden stjäls blir det allt mer angeläget att adressera säkerheten inom transportbranschen, betonar han vidare. För att uppnå detta krävs samarbete över gränserna och EU erbjuder en bra plattform att börja på. Dessvärre hindrar missriktade integritetsskydd att viktig information som finns i olika länders databaser sprids vilket givetvis får negativa konsekvenser. Eftersom motståndarlaget blir allt bättre, så gäller det att branschen ligger steget före. Sedan är ju frågan om det är självklart att transportföretagen ska bära ansvaret för detta. Givetvis är det bra att energi läggs på att utveckla teknik som förhindrar brott mot förare och transporter. Men, eftersom marginalerna inom transportbranschen är små, så måste avvägningar ibland göras vad gäller åtgärder av olika slag säkerhetslösningarna måste vara kostnadseffektiva, förklarar Peter Jeppsson. Jag ser fram emot att delta på Transport & Security Conference; programmet är synnerligen intressant och jag kommer att lära mig mycket nytt, avslutar han. 10 För anmälan till konferensen

11 Konferensen är öppen för alla Deltagaravgift 1800:- exkl moms. Partners: Sponsorer: S W E D E N Välkommen till 20 Anmälan sker på konferens TRANSPORT & SECURITY CONFERENCE oktober Rica Talk Hotel Älvsjö Årets händelse inom området transportsäkerhet vänder sig till alla som arbetar för eller i sitt arbete är beroende av säkra transporter inom och utanför Sverige.Här ges en inblick i vad den nya ISO-standarden för logistiksäkerhet innebär och hur den internationella organisationen TAPA arbetar för att minska stölder av gods. Tullens AEO-projekt och hur värdefulla transporter utförs och övervakas, är andra programpunkter. Konferensen inleds av Svensk Näringslivs Peter Jeppson, som är vd för arbetsgivarorganisatinens transportgrupp. Keynote speaker är Jose DeFreitas på Metropolitan Police UK, som ska berätta om sina erfarenheter av bekämpning av stöld och svinn på Heathrow. Bland övriga talare märks Hans Dahlquist, affärsområdeschef för Risk & Säkerhet på Rote Consulting, Christer Alldén, säkerhetsspecialist på Posten Logistik, Stefan Rydholm, säkerhetschef, Panaxia, och Elisabeth Eriksson, säkerhetshandläggare på Tullverket. Kontaktpersoner: Åke Andersson, Event Manager Lennart Alexandrie, vd, AR Media International AB Connecting Security Buyers and Suppliers AR Media International AB Västberga Allé Hägersten Tel: Fax: Säkerhetsinköparens bästa vän Nu kan du som inköpare av säkerhet enkelt hitta din lokala certifierade säkerhetsleverantör! Gå in på och ange önskade län och önskade verksamhetsområden. Du får också en hel del tips att tänka på vid inköp av säkerhetsanläggningar. Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC), Stockholm Tel: , Fax: , Epost: Nyhetskanalen för säkrare affärer 11

12 transportsäkerhet TAPA förebygger brott Christer Alldén, Säkerhetsspecialist på Posten Logistik AB. Elektronik och konsumtionsvaror, såsom datorer, tv-apparater och telefoner, men också märkeskläder och kosmetiska produkter är åtråvärt för välorganiserade ligor att stjäla eftersom det är lätt att sälja såväl till mindre nogräknade butiker, som Den världsomspännande säkerhetsorganisationen för transportbranschen, Transported Asset Protection Association, TAPA, bildades av några amerikanska elektronikföretag år 1996, med syftet att höja säkerheten och förhindra stölder av högvärdigt gods som hanteras i alla led på fraktterminaler, i lagerlokaler och i lastbilar. Christer Alldén, Säkerhetsspecialist på Posten Logistik AB, och TAPA:s enda instruktör i Sverige, föreläser på Transport & Security Conference, den 20 oktober. direkt till privatpersoner. Det måste ju transporteras på ett eller annat sätt och en last kan ha värden för mellan10 och 20 miljoner kronor, betonar Christer Alldén. TAPA EMEA har för närva- BAG FORENINGEN rande drygt NORMA 200 medlemsföre- STÅR in, FØLGENDE förklarar Christer Alldén, ORGANISATIONER: tag, bl a flera stora datadistributionsföretag. Svenska medlemmar är bl a Posten Sverige, Försäkringsförbundet och Volvo. Men för att få vara med i TAPA krävs referenser från ett företag som redan är medlem, och långt ifrån alla kvalar som menar att företagen vet att fördelarna är stora med att arbeta efter TAPA:s riktlinjer. Det innebär att säkerhetsarbetet blir strukturerat och välorganiserat. De får också rapporter som beskriver de senaste trenderna gällande vad som pågår. Exempelvis så ökar stölderna nu genomgående i transportledet i Europa. Ofta stjäls hela långtradaren, berättar Christer Alldén. Det gäller att förebygga stölderna inte minst med tanke på varumärket. En butik som väntar på en stor leverans blir ju inte glada om de står med tomma hyllor på grund av att leveransen stulits, säger han vidare. Två regelverk TAPA har bl a tagit fram två regelverk, FSR, Freight Security Requirements, som beskriver hur gods ska hanteras, lagras och fraktas. När Christer Alldén håller kurser är det framförallt FSR han lär ut. Det andra regelverket är TSR, Trucking Security Requirements, vilket talar om hur godset ska transporteras på väg. På grund de ökade stölderna från lastbilar som stannar för rast så har ett projekt skapats med stöd av EU-pengar, som syftar till att få fram fler säkra parkeringsplatser. TAPA arbetar också för att höja transportsäkerheten vid flygfraktbefordran, bland annat i samverkan med EU Kommissionen, säger Christer Alldén. Mer information finns på: 20 OKTOBER 2009 Tullen lyfter fram säkerheten TRANSPORT & SECURITY CONFERENCE För att höja nivån på skydd och säkerhet inom handel med tredje land har EU tagit fram certifieringsprogrammet AEO, Authorised Economic Operator. AEO fungerar ungefär på samma sätt som en ISO-certifiering; till stor del handlar det om att skapa ordning och reda genom att inventera och strukturera rutiner och riskanalysera verksamheten. Samt att medvetandegöra alla aktörer i kedjan om den illegala verksamhet som bedrivs i branschen. Målet är att alla aktörer i branschen ska certifiera sig, säger Jan- Ivar Andersson, Verksamhetsansvarig SMT/AEO, Säkerhet och Skydd, Tullverket, som föreläser på Transport & Security Conference. Transportkedjan blir alltmer viktig för näringslivet; då containertransporter är praktiska och ekonomiskt fördelaktiga kommer de att fortsätta öka, men enligt Jan-Ivar Andersson är hotbilden stor inte minst mot dessa både vad gäller terrorism och internationell organiserad brottslighet. Kraven på säkerhet vad gäller godsfrakter har hittills inte varit ett prioriterat område och därför vill EU och Tullverket lyfta fram säkerhetsfrågan, betonar Jan-Ivar Andersson. Risken är stor att företag inom transport- och speditionsnäringen blir utsatta för och indragna i illegal verksamhet, såsom smuggling av t ex narkotika, vapen och tobak, utan att veta om det. Ett bilföretag bad för några år sedan om hjälp att hitta en transport som skulle ha anlänt till Sverige, men som ingen visste var den fanns. Vi fann den hos tullen i Helsingborg, som hade tagit hela transporten i beslag eftersom de hittade ett parti insmugglade cigarretter i en av bilarna, berättar Jan- Ivar Andersson. Förmåner för AEO företag De tillverkare, speditörer, rederier och transportörer som certifierar sig enligt AEO åtnjuter flera förmåner. Enligt ett EU beslut som träder i kraft 1 juli 2009, ska alla varor som förs in eller ut ur gemenskapen föranmälas elektroniskt till tullmyndighet. Syftet är att skydda EU ur hälso- och miljösynpunkt från farliga varor och att leva upp till de ökade säkerhetskraven i världshandeln. AEO-certifierade företag får använda sig av en förenklad form, och eftersom AEOcertifieringen inkluderar Säkerhet och Skydd är risken mindre att deras fraktsändningar blir selekterade för kontroll än för icke certifierade företag. Vilket kan minimera risken för stopp i deras varuflöden, förklarar Jan-Ivar Andersson. I Sverige är cirka 140 företag certifierade enligt AEO, och drygt 300 ansökningar har kommit in sedan starten 1 januari En transport startar redan när en order går in i de elektroniska systemen. Då börjar ju planeringen av bland annat transportsätt, transportörer och färdvägar. Därför går tullen igenom företagets IT-system och IT-säkerhet. Men solvens, efterlevnad av tullbestämmelser samt skydd och säkerhet är givetvis också kriterier som ska vara uppfyllda för att bli AEO-certifierad, säger Jan- Ivar Andersson. Näringslivet tipsar tullen Sedan år 2004 arbetar Tullverket med överenskommelser om samarbete med näringslivet för att gemensamt motverka tullbrott, i Samverkan Mot Tullbrottslighet, SMT. Alla företag som certifierar sig enligt AEO, erbjuds att teckna SMTöverenskommelse, och detta görs även med ickecertifierade företag. Syftet är att brottslig verksamhet, eller misstanke om Jan-Ivar Andersson, Verksamhetsansvarig SMT/AEO, Säkerhet och Skydd, Tullverket. sådan, ska rapporteras till tullen. Tullverket kan också efterfråga information från företagen, säger Elisabeth Eriksson, Säkerhetshandläggare AEO Säkerhet och Skydd, som kommer att prata om SMT på konferensen. Läs mer på: 12 För anmälan till konferensen

13 transportsäkerhet Vakande öga tryggar transporter Värdet av det fraktgods som stjäls i Europa, uppgår enligt TAPA årligen till 8,2 miljarder Euro och våldet mot förarna som rånas blir allt grövre. Telematik är en nisch på frammarsch vad gäller att öka säkerheten för förare och frakt. Tack vare On-line tjänsten Eurowatch kan hjälp från den lokala polisen komma inom tio minuter. Om detta berättar Mats Nilsson, SOS International Sverige, Eurowatchs National Service Provider, på Transport & Security Conference, som hålls i samband med Sectech, den 20 oktober. Av Inger Wiklund TRANSPORT & SECURITY CONFERENCE SOS International Sveriges bevakningscentral, har en hög bemanning och operatörerna är grupperade efter de olika affärsområdena. Mats Nilsson (t.h) ansvarar bl a för On-line tjänsten Eurowatch. På bilden ses också Dan Bengtsson. Rån och kapningar av transporter på Europas vägar lockar i allt högre grad kriminella nätverk. Enligt TAPA, Transported Asset Protection Association, uppgår det sammanlagda värdet av stulna laster här till hela 8,2 miljarder Euro, årligen. En undersökning som publicerades år 2008, gjord av International Road Union, IRU, och International Transport Forum, ITF, av åren mellan 2000 och 2005, visar att 42 procent av brotten skedde på uppställningsplatser för lastbilar. 17 procent av alla förare i undersökningen hade utsatts för brott under den här femårsperioden 30 procent av dessa mer än en gång, och 21 procent blev dessutom fysiskt misshandlade. Ändå underlät 30 procent av de brottsutsatta förarna att anmäla brotten till polisen. Medan det är enkelt för brottslingar att köra över gränser, är detta tvärtom svårt för polisen, och transportrelaterade brott prioriteras heller inte i alla länder, säger Mats Nilsson, SOS International Sverige. Nordisk verksamhet SOS International ägs av 24 nordiska försäkringsbolag, bl a If, Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och Folksam, och har huvudkontoret i Köpenhamn Det främsta verksamhetsmålet är att hjälpa nödställda personer var de än befinner sig, men givetvis också att rädda såväl last som fordon, säger Mats Nilsson. Anders Söderberg är vd för SOS International Sverige, vars huvudsakliga kunder är de flesta försäkringsbolagen i Sverige, samt Schenker och Volvo. Även mindre företag och privatpersoner köper övervaknings- och bärgningstjänster av olika slag. Access till polisen Eurowatch är ett engelskt Online koncept som fungerar dygnet runt och bygger på att en NSP, National Service Provider, finns i varje land. Eftersom Eurowatch är anslutet till TAPA har man ett gott samarbete med den lokala polisen i alla länder. För närvarande finns NSPs i ett 40-tal länder i Europa, samt också i Mellanöstern, Ryssland och Sydafrika. Långtgående planer finns på att utvidga verksamheten till fler länder. Sedan tjänsten lanserades, år 2002, finns cirka fordon listade som abonnenter. Förare i 16 länder har fått hjälp av polisen vid olika slags incidenter, varpå polisen förhindrat stöld eller senare återtagit 94 procent av de aktuella värdena sammanlagt över 25 miljoner Euro. Samtliga fordon har återfunnits, och varken förare eller poliser har skadats fysiskt under dessa insatser. Drygt 50 personer har arresterats i sju olika länder. Det fungerar så att om en transport, exempelvis en svensk på väg genom Italien blir rånad, så larmar föraren endera via en larmknapp eller telefon sin svenska larmcentral, det vill säga oss, och vi i vår tur kontaktar Eurowatch i Italien, berättar Mats Nilsson. Det här innebär att chauffören själv slipper prata varken svenska eller engelska, medan operatörerna inom Eurowatch genomgående pratar engelska med varandra. Ett glossystem används som finns på enkla dropdown-menyer, vilket gör det snabbt och enkelt att registrera ärendet. Allt som görs loggas och är spårbart. Allvarliga ärenden har förtur, och då ska polisen vara kontaktad inom fyra minuter från det att ett brott verifierats, säger han vidare. Hög bemanning Närmare 100 personer är anställda på SOS International Sveriges larmcentral, strax norr om Stockholm. Operatörerna får en rigorös utbildning under två månader, och de går bredvid en erfaren operatör innan de börjar arbeta själva. Under dagtid är bemanningen hög tre skiftansvariga finns på plats och operatörerna är placerade i grupper efter olika affärsområden; som Eurowatch och Volvo On Call t ex. Alla samtal till och från larmcentralen avlyssnas och spelas in digitalt. Operatörerna måste kunna hantera stressade situationer, personerna de talar med har ofta blivit utsatta för olyckor och rån, förklarar Mats Nilsson. Det handlar till stor del om psykologi att höra vem som finns i andra änden, och ge en lösning till chauffören, så att personen i fråga känner sig vara omhändertagen. Operatörerna blir skickliga på att styra samtal att säga nu gör vi så här, förklarar han vidare. Telematik på frammarsch Telematiktjänster är enligt Mats Nilsson en nisch som tidigare fört en ganska anonym tillvaro i Sverige, men som nu är på frammarsch. Eurowatch har valt oss som samarbetspartner tack vare att vi ligger i framkanten vad gäller utvecklingen av telematiktjänster. Ett av våra konton är Volvo On Call, ett SRS system baserat på GPS-teknik. Det fungerar så att om en bil krockar eller åker av vägen så får operatören information om var det hänt och exakt vilken hastighet den hade innan avåkningen, samt också huruvida krockkudden löst ut och utifrån detta kan operatörerna avgöra om det handlar om högenergivåld, säger han, Enligt Mats Nilsson är telematik en nisch på frammarsch. SOS International är med och utvecklar tekniken, bland annat i samarbete med Volvo. och berättar vidare att den här tekniken också har andra fördelar till exempel kan operatören fjärröppna dörren om en förare låst in bilnycklarna. Jönköpingsbaserade och delvis Volvoägda Datachassi har tagit fram ett patentsökt stöldskyddssystem vilket bygger på intelligent radioteknik och sensorer. Enkelt utryckt fungerar det som ett osynligt fängsel som binder ihop fordon med släp eller trailer. Om någon kommer för nära ett parkerat ekipage så går ett larm, avslutar Mats Nilsson. För anmälan till konferensen 13

14 transportsäkerhet Programinnehållet SecurityUser Transport & Security Conference 20 oktober 2009 TRANSPORT & SECURITY CONFERENCE Åke Andersson Välkommen! Åke Andersson, Projektledare, AR Media International, önskar alla välkomna och presenterar konferensens arrangör, partners och sponsorer samt talarna. Inledning Angreppen mot transporter av så kallade vägpirater har ökat, även i Sverige. Säkerheten inom transportbranschen måste därför bli bättre inte minst ska aspekten gällande arbetsmiljön tas på allvar, men också för att gods till stora värden stjäls. Samarbete krävs över Peter Jeppson. gränserna och EU erbjuder en bra plattform att börja på. Dessvärre hindrar missriktade integritetsskydd att viktig information som finns i olika länders databaser sprids vilket givetvis får negativa konsekvenser. Talare: Peter Jeppsson, vd, TransportGruppen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen Metropolitan Police, Operation Grafton Heathrow. Key-note speech: Operation Grafton Heathrow. Flera spektakulära rån på Heathrow då brottslingar kom över miljonbelopp på fraktområden inom airside utgjorde ett allvarligt hot mot flygplatsens affärsmöjligheter. År 2003 bildade därför Metropolitan Police Operation Grafton för att bekämpa kriminaliteten på Heathrow. Ett polisiärt samarbete tog sin början, och via ett intensivt spaningsarbete har Jose Defreitas. många av de organiserade brottslingarna som legat bakom rånen gripits varför man i det närmaste lyckats sätta stopp för denna verksamhet. Talare: Jose Defreitas, Detective Sergeant på Metropolitan Police, UK, Liaison officer Operation Grafton Kaffe ISO 28000:2007, Security management system for the supply chain vad är det och varför? Den internationella standarden som hanterar logistiksäkerhet ISO kan användas som grund för de krav som finns exempelvis i AEO (Authorised Economic Operator), inom EU. Kvalitetsledningssystemet hjälper företag att förebygga och minimera olika slags risker inom hela logistikkedjan. På sikt är systemet kostnadsbesparande, då bl a ledtiderna Hans Dahlquist. förkortas och risken för skadat och bortkommet gods minskas. Fram för allt handlar det om ordning och reda gällande t ex dokumentation, information, personal liksom om ansvarsfördelning, exempelvis vid överlämning av gods. ISO 28000, som är uppbyggt på samma sätt som kvalitetsledningssystemet för informationssäkerhet ISO 27001, går också att kombinera med detta och andra ledningssysten såsom miljö ISO Talare: Hans Dahlquist, Affärsområdeschef Risk och Säkerhet, Rote Consulting TAPA, Säkerhet i samband med transport och godshantering Den världsomspännande säkerhetsorganisationen för transportbranschen, Transported Asset Protection Association, TAPA, bildades av några amerikanska elektronikföretag år 1996, med syftet att höja säkerheten och förhindra stölder av det gods som hanteras på fraktterminaler, i lagerlokaler och i lastbilar. Verktyget är ett strukturerat och välorganiserat Christer Alldén. säkerhetsarbete. Bland annat har två regelverk tagits fram: FSR, Freight Security Requirements, som beskriver hur gods ska hanteras, lagras och fraktas. Samt TSR, Trucking Security Requirements, vilket talar om hur det ska transporteras på väg. Talare: Christer Alldén, Säkerhetsspecialist på Posten Logistik AB, är idag den enda Tapainstruktören i Sverige Lunch och besök på Sectech-utställningen. För att delta på den kostnadsfria gemensamma lunchen, krävs föranmälan Säker logistik vilka möjligheter finns det och hur hanterar man hoten? Panaxia är specialiserade på värdetransporter och transporter av mycket värdefullt gods. Från mitten av 1990-talet har säkerheten gällande dessa transporter utvecklats, bland annat med att göra sedlar obrukbara, vilket innebär att även fast antalet rån är ungefär lika många i dag, så är det förlorade värdet enligt statistiken betydligt mindre. De som utför Stefan Rydholm. dessa rån är oftast tungt kriminella individer som arbetar i löst sammansatta grupper, vilka ofta bildas under fängelsevistelser. Yngre förmågor ser trottoarrån som en inträdesbiljett till en vidare karriär. Talare: Stefan Rydholm, Säkerhetschef, Panaxia Internationell övervakning av transporter SOS International Sverige är National Service Provider för den internationella online-tjänsten Eurowatch, vilken drygt 40 länder för närvarande är anslutna till. Chaufförerna på vägarna kan därför få assistans på sitt eget språk om någon oönskad händelse inträffar. Operatörerna kan följa transporten via en central server som visar fordonets exakta Mats Nilsson. position på en detaljerad monitorkarta. Detta säkerställer att operatören alltid får korrekt information, vilket i sin tur medför att det går snabbare att vidarebefordra larmet till ambulans och polis vid en olycka, fel på fordonet eller vid annat assistansbehov. Talare: Mats Nilsson, Säkerhetsansvarig, Eurowatch, SOS International Säker transport hela vägen via trådlös övervakad larmkommunikation Göran Eriksson. Idag kan en transport övervakas i realtid från start till mål. I varje ögonblick kan larmcentralen på några meter när se var ditt fordon befinner sig. Med detektorer och kameror installerade i fordonet kan säkerheten bli densamma som i en butik eller ett lager förutsatt att enheterna är trådlösa och övervakade, samt kopplade till en larmcentral. Talare: Göran Eriksson, Affärsutvecklare, Multicom Security. 14 För anmälan till konferensen

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda transporten Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda bilarna och lasten FOTO: Daniel Griffel-Folio 2 Godstransporterna ökar över hela europa. det gör också rånen och stölderna.

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Butiksstölder ökar kraftigt

Butiksstölder ökar kraftigt Ny kameraövervakningslag sid 12 Så blir transporter säkra sid 6 7 Riksdagen prioriterar säkerheten sid 20 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2009 Officiellt media för En produkt

Läs mer

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se Din Trygghet Dygnet Runt www.lh-alarm.se Vår syn på säkerhet Trygghet är målet, säkerhet är vägen. Och säkerhet uppnås genom pålitliga samarbetspartners och driftsäkra larmsystem. För oss på LH Alarm handlar

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm (ju.l6@regeringskansliet.se) Er referens: Ju/2017/05495/L6 Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Sammanfattning välkomnar

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av ökade säkerhetskrav?

Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av ökade säkerhetskrav? Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av ökade säkerhetskrav? CSI CSI PIP PIP Stairsec Stairsec BASC BASC Föranmälan EU Föranmälan EU ISPS ISPS ISO 28000 ISO 28000 SAFE Port Act SAFE Port Act

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Kameraövervakningens effekter vad vet vi och vad vet vi inte?

Kameraövervakningens effekter vad vet vi och vad vet vi inte? Kameraövervakningens effekter vad vet vi och vad vet vi inte? Markus Lahtinen & Benjamin Weaver Lusax, Lunds Universitet www.lusax.ehl.lu.se markus@lusax.se benjamin@lusax.se 1 2 3 Varför är forskningen

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Efter gästernas presentation öppnades för övriga att ställa frågor till panelen. Frågorna och svaren listas här i den ordning som de gavs.

Efter gästernas presentation öppnades för övriga att ställa frågor till panelen. Frågorna och svaren listas här i den ordning som de gavs. Trygghetsmöte 27/5 Oxievångsskolans matsal Gäster: Stödcentrum Titti och Gustav Polisen Bengt Hersler Brinova Jerker Danielsson Mötet öppnades och inleddes av Annie och Patrik som gav en kort presentation

Läs mer

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Nyhetsbrev 3 2015 Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Varför ska vi ha Grannsamverkan? Svaret är att vi tillsammans vill minska brottsligheten i vårt bostadsområde. Att Grannsamverkan har

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007 Slutrapport till SE:s Internetfond rörande projektet ECPAT Hotline 2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Projektets genomförande 3. Resultat och analys av 2007 4. Framtida arbete 2 1. Bakgrund Syftet

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Butiksrån första kvartalet 2013. svenskhandel.se

Butiksrån första kvartalet 2013. svenskhandel.se Butiksrån första kvartalet 2013 svenskhandel.se Butiksrån första kvartalet 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

Attityder till Kameraövervakning. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen

Attityder till Kameraövervakning. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen Resultat sammanfattning Attityder till Kameraövervakning SSF Svenska Stöldskyddsföreningen 2009 06 16 06 Om undersökningen I samband med en nya lagen om kameraövervakning som formuleras i höst önskar Svenska

Läs mer

Det Aktiva Varularmet Mercury

Det Aktiva Varularmet Mercury Det Aktiva Varularmet Mercury Intelligent varularm för butiker och varuhus Forsec Mercury - Den nya generationen av varularm för butiker och varuhus. Forsec AB lanserar i hela Europa det nya digitala varularmet

Läs mer

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun 1(5) vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2014-xx-xx Giltighetstid: Tillsvidare na kompletteras av Rutiner vid hot och våld mot förtroendevalda

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

DSV- presentation DSV 2017

DSV- presentation DSV 2017 DSV- presentation 2017 DSV Group - Översikt Global leverantör av transport- & logistiktjänster Börsnoterat och listat på NASDAQ OMX Copenhagen Omsättning 2016 9,1 miljarder Euro Egna kontor i mer än 80

Läs mer

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Kathrine Månsson, Tullverket och Tobias Stenström, Polisen 1 Innehåll 1. Inledning 2. Vad är en spritbuss 3. Vem stödjer smugglingen 4. Vad

Läs mer

WHAT IF. December 2013

WHAT IF. December 2013 December 2013 Har du hittat rätt säkerhetsnivå för ditt företag? Här får du hjälp i det arbetet, och med att få resurser för att nå den trygghet du tycker verksamheten behöver. God jul, Oskar Ehrnström

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Riskfritt för tjuvar på landsbygden?

Riskfritt för tjuvar på landsbygden? LRF Riskfritt för tjuvar på landsbygden? en rapport från Lantbrukarnas Riksförbund 2013-02-01 Sammanfattning 7 av 10 på landsbygden känner en eller flera i närheten som de senaste två åren varit utsatta

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2013 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Välkommen till Security and Safety Meet 21 februari 2013. Affär smöjligheter inom säker hetsbr anschen

Välkommen till Security and Safety Meet 21 februari 2013. Affär smöjligheter inom säker hetsbr anschen Välkommen till Security and Safety Meet 21 februari 2013 Affär smöjligheter inom säker hetsbr anschen SÄKTEK VISION Att med teknik skapa ett mjukare samhälle, utan att använda stängsel och vapen. Då blir

Läs mer

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017 NSD Västra Regionen Inbjuder till vårseminarium på Marstrands Havshotell 11-12 maj 2017 Välkomna till Västra Regionens vårseminarium! Tema: Skydd förr och nu Det är nu tredje året i rad som vi använder

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Inbjudan till. kurs om OFTP2

Inbjudan till. kurs om OFTP2 Inbjudan till kurs om OFTP2 Odette File Transfer Protocol 2 torsdagen den 4 december 2014 Scania, Jakobsbergs Konferens & Kursgård, Parkgatan 9 i Södertälje Välkommen att lära Dig mera om OFTP2 protokollet!

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Inledning Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning för att tydliggöra

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Tillgänglig turism den snabbast växande marknaden. Lilian Müller Mariehamn, januari 2013

Tillgänglig turism den snabbast växande marknaden. Lilian Müller Mariehamn, januari 2013 Tillgänglig turism den snabbast växande marknaden Lilian Müller Mariehamn, januari 2013 1 Översikt Tillgänglig turism en växande global trend Faktorer som påverkar Tillgänglighet som kvalitetsfaktor i

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur SÄKERHETSKULTUR Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur 2 3 Begreppet säkerhetskultur började diskuteras på allvar i samband med utredningen av kärnkraftsolyckan

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Samhällskunskap Civics

Samhällskunskap Civics 1 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Ersättningsprov Samhällskunskap Civics Delprov A1 Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2014. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2014. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2014 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2014 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras åsrapporten med råndata för

Läs mer

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight GÖR DINA TRANSPORTER SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT FÖR DIG För transporter inom Europa

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMLIG LAST LÖSNINGEN FÖR ICK-US,VANS OCH ERSONBILAR Som professionell användare ställer du säkert höga krav på effektivitet under din arbetsdag och ofta ingår

Läs mer

Svenskarnas syn på säkerhetskameror och trygghet på offentliga platser. En undersökning av SIFO

Svenskarnas syn på säkerhetskameror och trygghet på offentliga platser. En undersökning av SIFO Svenskarnas syn på säkerhetskameror och trygghet på offentliga platser En undersökning av SIFO Fakta om undersökningen Utförd av: SIFO Beställd av: Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) Tidsperiod:

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Utvecklad säkerhet med ny teknik

Utvecklad säkerhet med ny teknik Årsstämma den 8 maj 2015 Utvecklad säkerhet med ny teknik Alf Göransson VD och koncernchef Securitas Group Försäljningstillväxt 2005-2014 Försäljning, MSEK Organisk försäljningstillväxt, % 70 000 7 65

Läs mer

Säkerheten före allt? Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter

Säkerheten före allt? Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter Säkerheten före allt? Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter Uppdrag Affärsmodell Specialfastigheter ska långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter med höga säkerhetskrav. Säkerheten

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Utbildning i Säkerhet

Utbildning i Säkerhet Utbildning i Säkerhet 3 5 februari 2014 30 september 2 oktober 2014 SWERMA/NSD har i mer än 30 år utbildat flertalet säkerhetschefer/assistenter i de flesta stora och många medelstora företag i Sverige.

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiska brott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Beslut från Länsstyrelsen. Konsumentnämndens beslut

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Beslut från Länsstyrelsen. Konsumentnämndens beslut Beredning 2011-10-10 46 50 Konsumentnämnden 2011-10-26 46 50 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Konsumentombudsmannen

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Bilaga 1 till samverkansöverenskommelse mellan polismyndigheten i Järfälla och Järfälla kommun Oktober 2016 1. SAMVERKANSOMRÅDEN Nedanstående

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014 Snabbfakta DocuPartner AB DocuPartner är ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning och service av kontorsmaskiner och kontorsmaterial. Företaget

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Utställarinbjudan. Boka nu! ARENAN FÖR KUNSKAP KONTAKTER AFFÄRER! skydd.net. Nyhet! Nordens största och viktigaste mässa för säkerhetsbranschen!

Utställarinbjudan. Boka nu! ARENAN FÖR KUNSKAP KONTAKTER AFFÄRER! skydd.net. Nyhet! Nordens största och viktigaste mässa för säkerhetsbranschen! Utställarinbjudan Helhetslösningar Larm & Åtgärd Security as a Service Integrerade system Bevakning Brandredskap ARENAN FÖR KUNSKAP KONTAKTER AFFÄRER! Kommunikationssystem The Internet of Things Räddningsfordon

Läs mer