För att vi bryr oss. hållbarhetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att vi bryr oss. hållbarhetsrapport"

Transkript

1 För att vi bryr oss hållbarhetsrapport europa 2010

2

3 Innehållsförteckning Att bygga upp en hållbar verksamhet 5 Inledning 6 Höjdpunkter under det gångna året 7 Om den här rapporten 8 Amway i Europa 12 Arbetsplatsen 17 Våra anställda 18 Våra distributörer 20 Miljön 23 Hantering av vår miljöpåverkan 24 Smarta byggnader 26 Produkter, förpackningar och livscykelanalys 28 Samhället 31 One by One by One-kampanjen för barn 32 Välbefinnande 36 Katastrofhjälp 37

4

5 En blomstrande verksamhet som driver en hållbar tillväxt. Att bygga upp en hållbar verksamhet

6 Inledning Som vi lovat har vi utvecklat ett miljöhanteringssystem och under 2011 kommer vi att lansera vår nya miljöhandbok inom hela vår europeiska verksamhet. Vårt nya toppmoderna Krakow-kontor tilldelades ett Grönt kontor-certifikat för ökade energibesparingar och minskat avfall. Vid vårt huvudkontor i Puchheim har vi minskat gaskonsumtionen med 43 % och elkonsumtionen med 22 % över de två senaste åren, vilket har medfört miljöfördelar och kostnadsbesparingar. Vi på Amway har en vision som är ganska enkel att hjälpa människor till ett bättre liv. Den här visionen är central för våra produkter och hur vi utövar vår verksamhet. Eftersom vi är ett direktförsäljningsföretag är människor vår viktigaste tillgång. Hela vår affärsmodell kretsar kring våra intressenter konsumenter, anställda, distributörer och deras lokala samhällen. Om de blomstrar kommer vår verksamhet att fortsätta växa och generera långsiktigt värde. Långsiktiga verksamheter är hållbara verksamheter. Därför placerar vi hållbarheten i centrum för vår verksamhet och har åtagit oss att arbeta för fortsatta förbättringar på det här området. I den här hållbarhetsrapporten dokumenterar vi våra framsteg under år Vi ser tillbaka över 2010 som ett framgångsrikt år för Amway Europe. Vår ekonomiska prestation var fortsatt stark med årsintäkter i Europa på 1,2 miljarder USD. Vi har också upprätthållit starka prestationer i Ryssland, vår största marknad i regionen. Vidare har vi lanserat vårt nya Amway Business Center Europe i Krakow, Polen som integrerar och konsoliderar nyckeltjänster, samt kommer att ha välkomnat över 200 nyanställda vid slutet av Våra distributörer och anställda är dock grunden för våra affärsframgångar. Vi kan bara växa med hjälp av deras medarbetares hårda arbete och engagemang, och vi i vår tur har åtagit oss att investera i utbildning och utveckling liksom att erbjuda nya möjligheter. Över europeiska distributörer deltog i tränarledda utbildningar via Amway Academy under 2010 vilket har drivit på entreprenörsandan i hela regionen. Amway Europe och dess distributörer fortsätter att stödja lokala samhällen runt om i Europa och resten av världen. Under 2010 samlade vi in över 2,8 miljoner USD, och anställda och distributörer investerade över timmars frivilligarbete. Våra anställda får också ledigt för att hjälpa till på lokala daghem, sjukhus och skolor. Vidare har One by One-kampanje fortsatt att samordna olika välgörenhetsprogram som stöd till utsatta barn. Samtidigt som jag är stolt över vad vi åstadkommit, finns det fortfarande mycket kvar för oss att göra. Vi lever i en värld där energi, vatten och andra resurser utarmas allt mer. Konsumenterna blir allt mer miljömedvetna. Det här skapar nya möjligheter och utmaningar för vår verksamhet. Vi kommer att göra framsteg bara om vi antar de här utmaningarna i samarbete med våra huvudintressenter. Under 2011 kommer vi att utföra en undersökning bland intressenter för att hjälpa oss forma vår hållbarhetsstrategi och skapa mer heltäckande standarder under det globala rapporteringsinitiativet (GRI). Jag tror att vi genom att arbeta tillsammans kommer att kunna bygga upp en ännu starkare och bättre verksamhet inför framtiden. Jag ser fram emot att arbeta med er alla under ett spännande år. Mark Beiderwieden Verkställande direktör för Amway Europe 6 ATT BYGGA UPP EN HÅLLBAR VERKSAMHET

7 Höjdpunkter under 2010 Att bygga upp en hållbar verksamhet Vår ekonomiska prestation var fortsatt stark med årsintäkter på cirka 1,2 miljarder USD. Vi lanserade vårt nya Amway Business Center i Krakow, Polen, som integrerar och konsoliderar nyckeltjänster och kommer att ge över 200 nya arbetsplatser 2010/11. Amway Ryssland tilldelades 2010 Consumor Rights Award för bästa handelscenter av Ryska federationens kontrollorgan för konsumenträttigheter och människors välbefinnande. Arbetsplatsen Tusentals europeiska Amway-distributörer deltog i instruktörsledd utbildning vid Amway Academy liksom i e-kurser och webbpresentationer. Amway Österrike tilldelades Work & Family Award av Federal Ministry for Economic Affairs & Labour för flexibla och familjevänliga arbetsarrangemang. Miljön Vid vårt huvudkontor i Puchheim har vi minskat gaskonsumtionen med 43 % och elkonsumtionen med 22 % över de två senaste åren. Därmed har vi minskat både koldioxidutsläpp och kostnader en verklig vinst för alla. Vårt nya toppmoderna Amway Business Center Europe i Krakow tilldelades ett Green Office Certificate av Partnership for Environment Foundation. Tillverkningen av våra fyra största Amway Home-produkter flyttar från USA till Europa, vilket kommer att minska koldioxidutsläpp från transport med upp till 79 %. Samhället Amway Europe samlade in över 2,8 miljoner USD och distributörer investerade över timmar frivilligarbete i vår One by One-kampanjen för barn. Tillsammans med UNICEF gav vi stöd till öppnandet av två nya lekskolor i Van i Turkiet. Över deltagare från Amway anmälde sig till Team NUTRIWAY i Kievs Kastanjelopp i Ukraina och samlade in USD för att hjälpa barn med hjärtsjukdomar. Vårt välgörenhetsinitiativ samlade in USD för ett nytt idrottscenter efter jordbävningen i L Aquila i Italien. Amway Ryssland lanserade sitt nya Nutriway fotbollprojekt Likvärdig i idrott -för barn med speciella behov. Efter den förödande jordbävningen i Haiti samlade Amway Europe in över USD som stöd till katastrofhjälpen. HÅLLBARHETSRAPPORT

8 Om den här rapporten Amways globala målsättning är att bli en ledare inom hållbarhet i direktförsäljningsbranschen senast Den här rapporten granskar våra framsteg och prestationer i Europa under 2010, som en milstolpe på den här resan. Samtidigt som vi har gjort framsteg under 2010 strävar vi efter att bli allt hållbarare för varje år som går. Som en del av åtagandet kommer vi att genomföra en hållbarhetsundersökning för intressenter under hösten Det här kommer att hjälpa oss forma vår hållbarhetsstrategi och att gå vidare mot heltäckande standarder under det globala rapporteringsinitiativet (GRI). Hållbarhet hos Amway Europe Amway har verkat i Europa i 39 år och är för närvarande aktivt i 29 länder runt om i regionen. Vi är stolta över att kunna rapportera att vi i vår verksamhet har hjälp människor till ett bättre liv. Vi inser att vi bara kan fortsätta att stödja människor genom att sträva efter en ännu hållbarare affärsverksamhet. nyckelfaktorer Amways verksamhet i Europa Amway har en klar målsättning: att bli en ledare inom hållbarhet i direktförsäljningsbranschen senast När det gäller vår europeiska verksamhet menar vi att vi ska fortsätta uppbyggnaden av en hållbar verksamhet liksom att vi ska visa vårt engagemang inom tre nyckelområden för socialt företagsansvar: socialt ansvar, miljöskydd och direkt stöd till lokala samhällen. Åtagandet beträffande socialt ansvar innebär att vi ska utöva en ansvarsfull affärsverksamhet med långsiktiga fördelar för våra kunder, att vi ska fortsätta stödja våra medarbetare genom att skapa nya tillfällen till karriärsutveckling och ett bättre arbetsliv. Åtagandet beträffande miljöskydd handlar om att dra vårt strå till stacken här i Europa för att minska energikonsumtionen, utsläppen av växthusgaser, avfallet och användningen av råmaterial. Åtagandet beträffande samhället innebär att ge något tillbaka till de lokala samhällen där många av våra distributörer och anställda lever och arbetar genom målinriktade projekt som ger långsiktigt värde och genom att stödja samhällen under tuffa omständigheter. Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Ryssland Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike 8 ATT BYGGA UPP EN HÅLLBAR VERKSAMHET

9 Företags sociala ansvar: en av Amways fyra pelare Amways varumärke Hjälpa människor till ett bättre liv Hållbarhet: att skapa förändring med omtanke Familj av varumärken Affärsmöjlighet Relationer Företags sociala ansvar Arbetsplats, affärsmetoder och medarbetare Införliva hållbarhetsaspekter i Amways affärsmetoder Utöka och höja medvetenheten, kunskapen och passionen för hållbarhet bland Amways intressenter Produkter, miljö och verksamhet Utveckla nya, innovativa, lönsamma och hållbara produkter och kontinuerligt förbättra hållbarheten hos befintliga produkter samtidigt som konsumentbehov och kostnader balanseras. Minska Amways miljöavtryck genom att spara på resurser, minska avfall, använda alternativa energikällor och utnyttja banbrytande teknologi. Samhället Vara en god företagsmedborgare genom att investera tid, kunskap och resurser för att förbättra livskvalitet och inspirera till förändring i de samhällen där vi verkar. Vi lyssnar på våra intressenter Vi inser också att vi måste lyssna på och ha ett nära samarbete med många olika intressenter för att kunna forma en hållbarhetsstrategi för Amway Europe och för att uppfylla våra mål för Bland våra viktigaste intressenter finns våra konsumenter, anställda, distributörer och samhället i stort. Som en del av åtagandet gentemot våra intressenter kommer vi att genomföra en hållbarhetsundersökning under hösten Undersökningen kommer att samla in kommentarer från intressenter om vår Hållbarhetsrapport från 2010 liksom om Amway Europes hållbarhetsprestation i stort, om arbetsplats- och personaltillfredsställelse, om miljöskydd och om vårt åtagande att hjälpa lokalsamhällen i synnerhet barn och behövande. Mot ett GRI-ramverk Den här rapporten täcker hållbarheten inom all Amways verksamhet i 29 europeiska länder. Rapporteringsperioden sträcker sig från januari till december Vi har använt ramverket från Global Reporting Initiative (GRI) som en riktlinje då vi skapade den här rapporten. Vi strävar efter att göra fler framsteg under 2011 och framöver. GRI:s rapporteringsramverk är en omfattande samling principer och prestationsindikatorer som organisationer kan använda för att mäta och rapportera om sina ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer. GRI:s ramverk kommer att hjälpa oss med fortsatt ökad hållbarhet med hjälp av omfattande rapportering och åtgärder inom all vår europeiska verksamhet. Som en del av GRI:s ramverk kommer vi framöver att åta oss att granska och förbättra våra hållbarhetsprinciper inom all Amway Europes verksamhet. HÅLLBARHETSRAPPORT

10 Hållbarhetshantering vid Amway Europe Vi anser att etisk affärsutövning kräver en bra ledning. Därför bevakas företagets sociala ansvarstagande i Europa liksom vår hållbarhetspolicy i stort av Vice President for Corporate Affairs som är medlem av European Executive Management Team. Corporate Social Responsibility Manager rapporterar direkt till vår Vice President. Det här garanterar att hållbarheten förblir en central del av Amway Europes affärsmodell, med en transparant fördelning av ansvarsområden. Struktur för hållbarhetshantering vid Amway Europe Vi har också åtagit oss att garantera en hållbarhetshantering som helt integreras på de individuella kontoren runt om i Europa. En del av våra kontor har redan fått erkännande för sina metoder när det gäller företags ansvarstagande och hållbarhet. Men vi arbetar vidare för att skapa kontinuerliga förbättringar. Vi kommer att introducera ett bredare informations- och utbildningsprogram under 2011 för att upprätthålla ett konsekvent hållbarhetsarbete inom hela Amway Europe. Hållbarhetshantering nyckelfaktorer MICHAEL MEISSNER Vice President Corporate Affairs, Amway Europe Amways hållbarhetspolicy och regelefterlevnad bevakas på styrelsenivå. Vi anställer personer och tillhandahåller en affärsmodell för direktförsäljare Amway har ett mycket stort ansvar att utöva en hållbar verksamhet i Europa. Våra åtaganden 2010 är ännu ett steg mot mer omfattande rapportering under det globala rapporteringsinitiativet. Verkställande direktör för Europa Vice verkställande för FÖRETAGSFRÅGOR EUROPA Vice verkställande PERSONALCHEF FÖR EUROPA Ekonomichef Vice verkställande FÖRSÄLJ- NINGSCHEF FÖR EUROPA Vice verkställande MARKNADSFÖRINGS- CHEF FÖR EUROPA KOMMUNIKATIONSDI- REKTÖR FÖR EUROPA Chef för Amway RYSSLAND Företags sociala ansvar i Europa Hållbarhetssystem 10 ATT BYGGA UPP EN HÅLLBAR VERKSAMHET

11 Exempel på hållbara företagsutmärkelser som Amway Europe mottog år 2010 Land Utmärkelse Utdelad av Utmärkelsens syfte Italien Utmärkelse till företag för socialt ansvarstagande Union Cammere Milanos handelskammare Erkännande till företag som tar ett socialt ansvar. Polen Positiv praxis och socialt ansvar bland företag Forum för ansvarsfullt företagande Utmärkelse för utbildningskampanj med syfte att minska kvävningsolyckor bland barn. Ryssland Företagsmedborgares ledarskap Donors Forum, PwC och affärstidningen Vedomosti Ledande av CSRaffärspraxis i Ryssland Konsumenträttighetsutmärkelse - Bästa handelscentret Ryska federationens kontrollorgan för konsumenträttigheter och människors välbefinnande (Rospotrebnadzor) Erkännande för skydd av konsumenträttigheter och höjande av tjänstestandard. Tillförlitligt varumärke - Grön planet-utmärkelse Readers Digest Erkännande för varumärken med det bästa ryktet beträffande miljöskydd. Tjeckien Erkännandecertifikat UNICEF Långvarigt betydande stöd. Turkiet Utmärkelsecertifikat för socialt ansvar Izmirs socialtjänst och Föreningen för barns skydd Erkännande för stöd till föräldralösa barn. Österrike Familjevänligt företag Federala ekonomi- och arbetsministeriet Erkännande till företag som hjälper anställda att kombinera arbete och familj. Ungern Uppskattningsutmärkelse UNICEF Kontinuerligt partnerskap och stöd för UNICEF. Särskilt stöd till hjälparbetet i Haiti. Uppskattningscertifikat Röda Korset Stöd till översvämningsoffer i Ungern. HÅLLBARHETSRAPPORT

12 Amway i Europa Amway har verkat som ett ansvarsfullt företag i Europa i 39 år. Vi säljer 450 olika produkter, inklusive produkter för näring och välbefinnande, skönhet och hemvård. Vi är nu aktiva i 29 länder och har intäkter på cirka 1,2 miljarder USD. Vår direktförsäljningsmodell skapar affärstillfällen för över egenföretagande distributörer över hela Europa, samtidigt som vi även ger arbetstillfällen till anställda. Gynnar entreprenörskap i Europa Amways affärsmodell med direktförsäljning är en metod för försäljning av varor i huvudsak via personliga kontakter med kunder. Som en del av den här modellen har vår framgång skapats tack vare människor i alla åldrar som tagit tillfället i akt och som vill ha det oberoende och den flexibilitet egenföretagande innebär, men med fördelen av att höra till en stor, tillförlitlig organisation som Amway. Vi har hjälpt hundratusentals distributörer i hela Europa att bli egenföretagare på del- eller heltid. Vi tillhandahåller för närvarande möjlighet för över distributörer att sälja våra produkter till konsumenter. Med en hög grad av flexibilitet och minimalt startkapital, är direktförsäljning särskilt lämpat för kvinnor med familjeåtaganden och personer som vill starta en deltidsverksamhet hemifrån. Genom att ge affärstillfällen som ger människor möjlighet att realisera sin potential och själva påverka sin framtid, och genom att göra det här tillfället tillräckligt flexibelt för att passa var och ens individuella mål och omständigheter, erbjuder vi ett partnerskap med distributörer som kan bli mycket givande. nyckelfaktorer Etreprenörsanda i Europa Även om den ekonomiska nedgången har skapat tuffa omständigheter i Europa under de senaste åren förblir många människor positiva till att starta egna företag. Som en förberedelse för Global Entrepreneurship Week 2010 har vi tagit reda på över människors åsikter i 11 olika länder inom EU, Schweiz, Ryssland och Ukraina, beträffande deras personliga perspektiv på egenföretagande. Resultatet inkluderar: ENKÄT: EUROPEISKT ENTREPRENÖRSKAP Enmansföretaget är den attraktivaste formen av egenföretagande i Europa. Italien Frankrike Tyskland Schweiz Polen Storbritannien Österrike Danmark Ukraina Ryssland Turkiet Representativ enkät på uppdrag av Amway Europe Exempel: kvinnor och män över 14 år Amway Europe 12 ATT BYGGA UPP EN HÅLLBAR VERKSAMHET

13 Vår europeiska verksamhet Amway har verkat i Europa i 39 år och är för närvarande aktivt i 29 länder från Irland till Ryssland och från Sverige till Grekland. Amways samarbetspartner i Europa är del av företagskoncernen Alticor. Huvudkontoret ligger i Ada, Michigan i USA. Amways europeiska huvudkontor har 260 anställda och ligger i Puchheim nära München i Tyskland. Amways nya Business Center Europe nyckelfaktorer Andra stora Amway-center finns i Ryssland, Nederländerna och Polen. Amway har utökat sin verksamhet i Ryssland under de senaste tre åren. Totalt 13 produktvalscenter har nu verksamhet i 11 ryska städer, tillsammans med fyra logistikcenter i Moskva, Khabarovsk, Novosibirsk och Rostov-on-Don. Vårt europeiska logistikcenter ligger i Venlo i Nederländerna och fortsätter att förse våra distributörer med i medeltal produkter per dag, medan vi år 2010 öppnade Amways nya europeiska affärscenter i Krakow, Polen för att integrera nyckeltjänster inom hela den europeiska verksamhet. Andra viktiga anläggningar i Europa är ett logistikcenter i Budapest och Flagship Experience Centre i Storbritannien med produktförsäljning. Vi är stolta över vårt nya Amway Business Center Europe som öppnade 2010 i Krakow, Polen. Centret är utformat för att integrera och konsolidera nyckeltjänster över hela Europa. Över 200 anställda kommer att tillhandahålla tjänster inom ekonomi, IT, försäljning, administration och marknadsföring för 24 marknader på 21 språk för hela Europa. Centret kommer att öka effektiviteten på våra europeiska marknader och hjälpa till att erbjuda våra distributörer bästa möjliga stöd. Historien bakom NUTRILITEs/NUTRIWAYs kosttillskott förklaras på våra upplevelsecenter HÅLLBARHETSRAPPORT

14 Att skapa en stark och hållbar verksamhet På Amway och Amways moderkoncern Alticor tillverkar och säljer vi över 450 olika produkter, inklusive produkter för näring och välbefinnande, skönhet och hemvård. Hemvårdsprodukterna är för närvarande vår bäst säljande kategori i Europa och utgjorde 29 % av nettoförsäljningen under Näringstillskott och kroppsvårdsprodukter bidrar med 21 % av försäljningen vardera. Vår verksamhet i Europa har förblivit stark under Omsättningen för året var 1,2 miljarder USD. Förutom att ge affärstillfällen till över distributörer i Europa anställer vi också en personalstyrka på personer. Försäljning av Amway-produkter under 2010 inom olika affärskategorier 8 % 5 % 21 % Detaljinformation om produkter och ingredienser är det unika försäljningsargumentet för direktförsäljning Ansvarsfulla affärsmetoder 29 % 16 % 21 % Näringstillskott Skönhet Kroppsvård Produkter för hemmet Kapitalvaror för hemmet Övrigt Konsumenterna är verksamhetens hjärta. Amways fortsatta framgångar beror på det förtroende och den tillit kunderna känner för våra distributörer och produkter. Föutom att vi följer EU:s konsumentskyddsregler har vi varit en världsledare när det gäller att etablera uppförandekoder och ökat skydd för konsumenter och distributörer. Vi följer inte bara EU:s konsumentskyddsregler utan har också åtagit oss att följa den konsumentskyddspraxis som fastställts den globala direkthandelsföreningen och branschorganisationen (WFDSA) och nationella direkthandelsföreningar (DF) runt om i Europa samt att iaktta Amways egna etiska regler. DF s etiska regler beskriver DF-medlemmarnas förpliktelser gentemot direktförsäljare (så som Amways förpliktelser gentemot Amways distributörer) liksom DFmedlemmarnas förpliktelser gentemot konsumenter. Vi införlivar DF-krav i våra kontrakt med distributörer. 14 ATT BYGGA UPP EN HÅLLBAR VERKSAMHET

15 STORBRITANNIEN Direkthandelsföreningens etiska regler fallstudie Som en del av vårt åtagande för en rättvis, etisk och transparent affärsmodell är Amway aktivt engagerat i World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). Vi införlivar DF-krav i våra kontrakt med distributörer. På det sättet skapar vi ett partnerskap med våra distributörer med de bästa metoderna inom direktförsäljning. De flesta direkthandelsföreningar, som t.ex. i Storbritannien, har t.ex. fastställt detaljerade medlemskriterier som kan inkludera t.ex.: Rättvisa försäljningsmetoder Orderannulleringsrätt som överstiger det lagen kräver Tydlig dokumentering av alla transaktioner för kunderna Respekt för kundernas privatliv Öppen deklaration av företagets och direktförsäljarnas identitet Hos Amway inser vi att allt inte alltid går som planerat när det gäller affärsverksamhet liksom i livet. Därför har vi satt upp tydliga, konsekventa, rättvisa och transparenta procedurer för hantering av eventuella klagomål. Det primära syftet är att garantera att kontraktsbestämmelser följs, för att skydda konsumenter, distributörer och Amways egna starka värderingar och etik. Vi tar vårt ansvar gentemot leveranskedjan på största allvar. Access Business Group, som är en del av Amways moderbolag Alticor och logistisk partner på Amways marknader i hela världen, har en bindande etikkod för alla leverantörer och deras underleverantörer (Supplier Code of Ethics), som de måste följa då de ingår affärsavtal med Amway. De etiska reglerna innehåller riktlinjer för rättvis ersättning, arbetstider, åldersgränser, arbets- och hälsonormer samt jämställdhet. Leverantörerna måste släppa in Access Business Groups inspektörer för besök på deras produktionsanläggningar när som helst. Vi strävar efter att upprätthålla starka värderingar och etik. Vi arbetar aktivt för konsumentskydd och insisterar på att våra leverantörer ska använda sig av hållbarhetsstandarder. Amway Europe ger inga politiska donationer och vi följer alla antikorruptionslagar i de länder där vi har verksamhet liksom den amerikanska antikorruptionslagen US Foreign Corrupt Practices Act. Vi på Amway har aktivt uppmuntrat till utvecklingen av DFs etiska regler för att garantera att företag inom direkthandelssektorn handlar på ett etiskt sätt som är förmånligt för kunderna och samhället i stort. HÅLLBARHETSRAPPORT

16

17 Uppmuntran till engagemang bland våra medarbetare och nya möjligheter för dem att förbättra sina arbetsliv. Arbetsplatsen

18 Våra anställda Kunskapen och motivationen hos våra anställda runt om i Europa lägger grunden för vår framgång. Under 2010 har vi strävat efter att upprätthålla en arbetsmiljö där alla våra medarbetare kan frodas och får möjlighet att uppfylla sin fulla potential. Vi fortsätter att gynna mångfald och utveckling, att erbjuda förmåner och att garantera hög standard när det gäller välbefinnande och säkerhet. Stöd till våra medarbetare Vi anställer cirka människor i över 29 länder runt om i Europa på våra kontor och våra upplevelsecenter. Det är mycket viktigt för oss att engagera oss i våra medarbetare och hålla dem motiverade och passionerade för sitt arbete. Under 2010 införde vi vår nya europeiska operativa modell. Det här kommer att hjälpa till i konsolideringen av våra processer, uppfylla behoven hos våra distributörer och garantera att företaget förblir starkt och välpositionerat inför återhämtningen i den globala ekonomin. Det är extra viktigt för oss att vi stödjer våra medarbetare genom den här processen. Som en del av vår världsomspännande, kontinuerliga bevakning, rådfrågade vi anställda vid vårt nya Amway Business Center Europe i Krakow som öppnade Totalt var 95 % av de anställda i stort sett eller fullständigt nöjda med sin arbetsplats, medan 70 % gav Amway högre betyg än andra arbetsgivare. Vi inser att livet idag kan vara en utmaning för människor som måste fördela tid mellan arbete, familj och vänner. Vi tror på att företag kan gör en betydande insats när det gäller arbetstillfredsställelse genom att erbjuda en trevlig arbetsmiljö och flexibilitet att passa in arbetet kring andra viktiga områden i livet. Amway Österrike har till exempel utvecklat ett mentorsprogram för att hjälpa unga mödrar under processen med att återvända till arbetet en del av ett initiativ som tilldelades Utmärkelsen för arbete och familj av Federala ekonomi- och arbetsministeriet. Vi erbjuder stöd till våra anställda genom omfattande förmåner och tjänster, inklusive bland annat: specialledighet, pensionsbidrag, rökavvänjningskurser, reseförsäkringar, företagsevenemang och språklektioner. Personalenkät vid det nya Amway Business Center % av anställda som svarade positivt Arbetsplatstillfredsställelse Höga prestationsstandarder Företagsledningens synlighet Öppenhet och mångfald Betygsättning av Amway som arbetsgivare Det europeiska personalteamet Undersökning utfördes av Aon Hewitt i april 2011 som en del av en världsomspännande studie. Totalt 85 personer svarade, vilket motsvarar 79 % av centrets personal. 18 ARBETSPLATSEN

19 Mångfald bland anställda Mångfalden bland våra anställda och chefer är mycket viktig för att gynna kreativitet och innovationer. En arbetsplats med mångfald ger oss också möjlighet att bättre förstå våra kunders förväntningar. Vi strävar efter att garantera att alla våra anställda har liknande erfarenheter och möjligheter, oavsett var i Europa de arbetar, deras ålder, kön, religion och etniska bakgrund. När det gäller personalen är 68 % av Amway Europes anställda kvinnor. Den här andelen stiger till 71 % på chefsnivå. Vi anser att den här könsblandningen ökar företagets innovationsförmåga. På företagsledarnivå är 57,5 % män och 42,5 % kvinnor. Ryssland har en hög andel kvinnliga företagsledare. Olika åldersgrupper är också väl representerade inom Amway Europe, med 40 % av de anställda upp till 30, 32 % mellan 31 och 40, och 28 % över 40. ÖSTERRIKE fallstudie Familjen är sin egen belöning EVELYN TREMMESBERGER Generaldirektör för Amway Österrike Familj och självständighet är centrala värderingar i vår företagsfilosofi. Vi vill att våra anställda ska känna att de kan blomstra både professionellt och privat. Amway Europes anställdas kön Företagsledare Chefer Personal män kvinnor I november 2010 tilldelades Amway Österrike Utmärkelsen för arbete och familj av Federala ekonomi- och arbetsministeriet. Statssekreteraren Christine Marek överlämnade certifikatet vid en ceremoni i Wiens börshus. Som en del av vårt åtagande beträffande arbets/ livsbalans har vi börjat införa nya deltidslösningar. Vi har bland annat utformat ett mentorsprogram som hjälper nyblivna mödrar i processen att återvända till arbetet. Amway Europes anställdas ålder 1 % 20 % 7 % 32 % 40 % Över 60 HÅLLBARHETSRAPPORT

20 Våra distributörer Våra distributörer är vår verksamhets viktigaste ambassadörer och vi stödjer dem genom omfattande utbildning och utveckling. Amway Academy är ett integrerat system med professionell utbildning som innefattar klassrumsutbildning, e-kurser och webbpresentationer. Under 2010 deltog över distributörer i Amways instruktörsledda utbildningar, varav 98 % erbjöds helt gratis för deltagarna. Mångfald bland distributörer Mångfald är inte bara en fundamental företagsvärdering, det är också en viktig del av vår framgång. Våra distributörer lever och arbetar i många olika europeiska länder och kulturer och de varierar beträffar ålder och kön. Efter den senaste tidens ekonomiska nedgång i Europa är det extra svårt för unga människor och personer över femtio att hitta arbete. Vi på Amway Europe är stolta över att 33 % av våra distributörer är 50 år eller äldre, medan 16 % är under 30 år. Distributörers ålder 23 % 10 % 26 % 16 % 25 % under till till till och över Ensamstående kvinnor är också väl representerade bland våra distributörer med 71 % av verksamheterna (där data finns tillgängliga). Många kvinnor uppskattar den flexibilitet som egenföretagandet erbjuder. 14 % av de oberoende verksamheterna ägs av par. Amway Academy: Investering i våra distributörer För en Amway-distributör är det mycket viktigt att lära känna och förstå företagets produkter och att lära sig hur man driver en effektiv affärsverksamhet på ett etiskt och framgångsrikt sätt. För att hjälpa distributörer med detta erbjuder Amway Academy ett integrerat system med professionell utbildning bestående av e-kurser, webbpresentationer, klassrumsutbildning och personliga träningskurser. Under 2010 deltog över distributörer i Amways instruktörsledda kurser. Utbildningen finns tillgänglig för alla distributörer som en del av kontinuerlig personlig och professionell utveckling. Utbildningarna är mycket flexibla och anpassas till varje persons individuella behov. Framsteg bevakas regelbundet för att möjliggöra konstruktivt stöd på ett tidigt stadium. Amway Academy samarbetar med cirka 100 frilansande instruktörer runt om i Europa och det här antalet ökar som ger kurser på 24 olika språk. Cirka 70 % av träningssessionerna som erbjuds är traditionella personliga lektioner. Men e-kurser som erbjuder stor flexibilitet blir mer och mer populära bland distributörerna. E-kurser hålls på alla Amways europeiska marknader. Distributörers familjestatus 14 % 15 % 71 % Ensamstående kvinnor Ensamstående män Par 20 ARBETSPLATSEN

21 Utbildning för distributörer i Europa 2010 Utbildning Instruktörsledda Online Live online Amway Academy-certifierade distributörer Antal distributörer IRLAND Utmärkelse för stöd till distributörer fallstudie Nya distributörer får hjälp genom introduktionsprogrammet Welcome to Amway (WTA) som erbjuder en introduktion till Amway och vårt sätt att arbeta. I Europa erbjuds det nya WTA för närvarande i Storbritannien, Irland, tyskspråkiga länder och Italien. Under 2010 deltog över nya distributörer. Det finns planer på att föra ut det här nya programmet till hela resten av Europa. Amway Academy har också skapat ett europeiskt nätverk. Det gör att våra utbildare kan samverka med andra experter på området och få kunskap om det senaste när det gäller utveckling, metoder och utvärderingsverktyg för utbildningar. Nätverket omfattar nära kontakt med företag som, precis som Amway, arbetar på att utveckla och implementera professionella utbildningslösningar. Amways upplevelsecenter På det europeiska huvudkontoret i München finns vårt Amway Experience Center. Centret informerar distributörer och utomstående om Amway liksom om företagets produkter och affärsmodell. Dessutom har nästan alla filialer i Europa ett eget upplevelsecenter (t.ex. Istambul, Madrid och Wien), ett utställningsrum eller en mindre version av ett upplevelsecenter. Det här gör att distributörerna själva kan få ta del av Amways produktsortiment. ROBYN CREWE Affärsutvecklingschef vid Amway Irland Robyn Crewe tilldelades irländska Direktförsäljningsföreningens utmärkelse för Bästa stöd i oktober Utmärkelsen delas ut till den medlem av personalen (från 16 direkthandelsföretag i Direkthandelsföreningen) som har gett det mest enastående stödet till distributörer under det gångna året. Som mentor och affärsrådgivare har Robyn samarbetat med framgångsrika Amway-distributörer för att få deras verksamhet att växa. En nyckel till Robyns framgångar har varit hans produkt- och affärsutbildning speciellt för nya distributörer. Amways upplevelsecenter i München HÅLLBARHETSRAPPORT

22

23 Miljön Miljöåtagande och hållbarhetshantering.

24 Hantering av vår miljöpåverkan Minskning av miljöpåverkan medför anpassning av vår verksamhet. Under 2010 har vi börjat utveckla ett mer heltäckande miljöhanteringssystem och därför kommer vi att lansera vår nya miljöhandbok i hela vår europeiska verksamhet. Vi har påbörjat ett program med ökad hållbarhet för våra lokala och internationella evenemang. Ett annat exempel på positiva hållbarhetsåtgärder är vårt beslut att flytta tillverkningen av vissa hemvårdsprodukter från USA till Europa, vilket kommer att medföra minskade koldioxidutsläpp från transport med upp till 79 %. Förbättrad miljöhantering Vi har åtagit oss att förbättra vårt miljöhanteringssystem för varje år som går. Vårt mål att åstadkomma ett mer fullständigt miljöhanteringssystem under det Globala rapporteringsinitiativet (GRI) år 2011 och framöver kommer att förbättra vårt system ännu mer. Människor spelar en stor roll när det gäller att minska vår miljöpåverkan, inklusive energi, avfall och vattenanvändning på våra kontor. Därför har vi utvecklat en ny Miljöhandbok. Handboken kom kommer att lanseras 2011 är en användarvänlig guide som hjälper chefer och personal att spara energi, minska vattenanvändningen och hantera avfall på ett effektivare sätt. Produkternas sammansättning och förpackningar kommer fortsättningsvis att uppfylla våra höga kvalitetsoch prestationskrav och kommer fortsättningsvis att genomgå samma rutiner för råmaterialinskaffning, kvalitet och produktion. Lokal tillverkning av de här hemvårdsprodukterna kommer inte bara att öka effektiviteten genom förkortade beställningstider, utan kommer också att medföra upp till 79 % mindre koldioxidutsläpp under transporten. Transport och koldioxidutsläpp Som företag vill vi ta vårt ansvar när det gäller klimatförändringarna genom att minska vårt koldioxidavtryck. Förutom en minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp på våra kontor och i våra byggnader har vi hittat potentiella metoder att minska utsläpp under internationell transport. Traditionellt har vi t.ex. producerat alla våra hemvårdsprodukter i USA. Under 2010 kommer vi att påbörja produktion av Dish Drops Flytande diskmedel, L.O.C. Allrengöringsmedel, SA8 Delicate och AMWAY Ugnrengöringsmedel i Europa. Dessa produkter planeras komma ut på marknaden från cirka oktober Miljöhandboken 24 MILJÖN

25 Gröna evenemang och anställdas resor Som en del av det kontinuerliga arbetet för att minska vår miljöpåverkan introducerar vi ett program som ska göra våra evenemang miljövänligare. Inom Amway Europe deltar totalt distributörer i lokala evenemang varje år. Dessutom deltar i medeltal över distributörer i vart och ett av våra veckolånga internationella evenemang på hotell eller kryssningsfartyg i genomsnitt övernattningar för varje evenemang. Vårt mål är att upprätthålla de här evenemangens positiva resultat för distributörerna och samhället i stort, samtidigt som vi minskar de negativa miljömässiga, sociala och ekonomiska följderna. Vi har åtagit oss att uppnå ett BS 8901-certifikat: den brittiska standarden som utvecklats speciellt för att hjälpa evenemangsbranschen att bli mer hållbar. Och vi strävar efter att motsvara det internationella ISO certifikatet när det anammats av den Internationella standardorganisationen. Vår europeiska verksamhets storlek och distribution gör att våra anställda reser en hel del. Som en del av vår utveckling av GRI-rapporteringsstandarder har vi påbörjat ett program för mätning av antalet flygresor som våra anställda gör och koldioxidutsläppen från dessa. Under 2010 registrerade vi flygresor med över 13 miljoner km som producerade 4423 ton koldioxid. Vi har tillämpat en reseguide för anställda för att minska onödiga flygresor. Affärsresor kan t.ex. endast planeras in om en tele/videokonferens inte är möjlig. Totalt videokonferenser genomfördes under 2010 över hela Europa och vi bevakar resultatet av det här initiativet. FRANKRIKE fallstudie Engagemang hos anställda för hållbarhet CAROLINE DUARD Affärskonsult, Amway Frankrike Caroline vill leva ett grönt liv och arbetar aktivt för miljöfrågor på lågstadieskolor på sin fritid. Det är mycket viktigt för mig att arbeta för ett företag som bryr sig om andra och skyddar miljön. Hållbarhet är något jag är verkligt passionerad över. Jag tycker det är utmärkt att vi som anställda kommer att delta i undersökningen 2011 vi kan alla dra vårt strå till stacken för att forma en hållbar framtid för Amway. Videokonferensrum ökar effektiviteten och minskar koldioxidutsläppen. HÅLLBARHETSRAPPORT

26 Smarta byggnader Att spara energi i våra byggnader är ett bra sätt att hjälpa till att motverka klimatförändringar och att spara pengar. På vårt europeiska huvudkontor i Puchheim nära München har vi minskat gaskonsumtionen med 43 % och elkonsumtionen med 22 % på 2 år. Och i Krakow är vårt toppmoderna kontor utformat med miljövänliga funktioner. Byggnader och energi På Amway inser vi att bättre byggnadsdesign kan minska energiåtgången, förbättra koldioxidavtrycket och spara pengar. Alla vinner. Därför granskar vi vår energikonsumtion och våra koldioxidutsläpp 1 hela vår europeiska verksamhet. Vi har redan börjat minska energikonsumtionen och koldioxidutsläppen vid vårt europeiska huvudkontor i München. Under de två senaste åren har vi minskat gaskonsumtionen med 43 % och elkonsumtionen med 22 %. Vi har lyckat med de här besparingarna genom olika åtgärder, inklusive energisnål belysning, smarta nattreglage, termostater och en ökad medvetenhet bland personalen. Och vi vill gå ännu längre. Under 2011 har vi åtagit oss att utveckla GRI-standarder i hela vår europeiska verksamhet, för att garantera att vår energi- och koldioxidhantering motsvarar bästa praxis. Gaskonsumtion vid Amway Europes huvudkontor Gaskonsumtion (m 3 ) Elkonsumtion vid Amway Europes huvudkontor Elkonsumtion (MWh) MILJÖN

27 Grön design i Krakow fallstudie Vårt nya Krakow-kontor är inhyst i en Klass A-byggnad i Krakows affärspark som byggts med toppmoderna material och infrastruktur av hög kvalitet. Kontoret är designat med speciella miljövänliga funktioner. Exempel på gröna funktioner är installation av temperaturregulatorer och energisnål belysning. Dessutom sköts kontoret med tanke på miljön. Kontoret är bland annat stolt över att man reglerar el, uppvärmning, vatten och avfall på ett hållbart sätt, reglerar sophanteringen, återanvänder konsumtionsvaror, använder återvunnet papper, har en miljövänlig inköpspolicy och utbildar personal och kunder i miljötänkande. POLEN Grönt kontor-certifikat för Krakow Som ett erkännande för de här byggnadsfunktionerna och hanteringsmetoderna tilldelades vi ett Grönt kontorcertifikat av Miljöpartnerskapsfonden. Vårt nya kontor i Krakow har tilldelats ett Grönt kontor-certifikat av Miljöpartnerskapsfonden. Certifikatet delas ut till organisationer som uppfyller kriterier på över 20 olika miljöområden. Områdena inkluderar bland annat: Installation av värmeregulatorer Energisnål kontorsutrustning Energisnål belysning Granskning av energikällor: el, gas, biomassa och annat bränsle Återanvändning av konsumtionsvaror Återvunnet papper Minskad pappersanvändning Minskning, lagring och bevakning av avfall Bullerskydd Hållbara inköp av kontorsmaterial Biologiskt nedbrytbara städprodukter Åtgärder för minskning av avfall Uppmuntran till användning av ekologiska lösningar (t.ex. genom interna nyhetsbrev och information på webbplatser) Amways nya Business Center Europe, Zabierzov nära Krakow. HÅLLBARHETSRAPPORT

28 Produkter, förpackningar och livscykelanalys Användande av produkter, processer och förpackningar som minskar miljöpåverkan är ett viktigt mål för vår miljöpolicy. De lådor vi använder för att transportera våra produkter tillverkas av 60 % återvunnet material, med lös fyllning av 100 % biologiskt nedbrytbar majsstärkelse. Med hjälp av livscykelanalys kan vi fortsätta att minska våra produkters miljöpåverkan, medan Nutriway vitamin- och mineralmärket som ägs av Amway odlar, skördar och bearbetar växter på sina egna hållbart skötta gårdar. Återvunna förpackningar Varje år distribuerar vi miljontals produkter över hela Europa som behöver förpackningar för lagring och transport. Förpackningarna garanterar att de produkter vi använder är skyddade, säkra, lättanvända och tydligt märkta. Vi har åtagit oss att minska våra förpackningars miljöpåverkan. Som en del av det här åtagandet tillverkas våra transportlådor av minst 60 % återvunnet material och de inre kartongskiljeväggarna av 100 % återvunnet material. De kan också lätt återanvändas eller återvinnas där det finns anläggningar tillgängliga. Vi har också introducerat koldioxidneutral lös fyllning i våra förpackningar. I stället för lös fyllning av plast använder vi oss av majsstärkelse som är till 100 % biologiskt nedbrytbart. Under 2010 introducerade vi också en etikett som informerar kunden om det förpackningsmaterial vi använder. Livscykelanalys: Minimering av miljöpåverkan Livscykelanalys (LCA) är en del av företagets arbete med att minimera produkters och processers miljöpåverkan. Analys av påverkan inkluderar luftutsläpp, vattenutsläpp, fast avfall och energianvändning. LCA är ett stöd för vår hållbarhetsprincip, i syfte att utveckla nya, innovativa, lönsamma och hållbara produkter och för att förbättra hållbarheten hos befintliga produkter samtidigt som konsumentbehov och kostnader balanseras. Fördelarna med LCA inkluderar bland annat effektiv identifikation och prioritering av miljömässiga förbättringar under designfasen; mer information som underlag för beslut i samband med forskning och utveckling; skapande av relevantare indikatorer för miljöpåverkan; möjlighet att utvärdera påståenden om miljömässiga fördelar; samt större miljömässig och hållbarhetsmässig medvetenhet inom hela företaget. Förpackningsetiketter som tagits fram för konsumentinformation 28 MILJÖN

29 nyckelfaktorer Nutrilites/Nutriways hållbara odlingsprinciper Vi följer ett antal nyckelprinciper för hållbarhet på våra gårdar: Integrering och mångfald bland gårdens växter, djur och människor. Skydd av habitat - naturliga miljövänliga områden inom gårdens gränser för att bevara mångfalden bland infödda växter och djurarter. Naturlig jordnäring - bevarande av jordhälsan med hjälp av 45 till 50 naturliga element. Ingen smitta - skapande av en frisk och blomstrande bas. Bevarande och odling av en stor variation olika frön. Spårbarhet för alla arbeten som utförts på varje åker. Socialt ansvar - garanti att gården är en livskraftig och givande verksamhet som erbjuder ekonomisk trygghet och hållbarhet för de familjer som är beroende av den. Hållbara odlingsmetoder Som en del av vårt hållbarhetsengagemang odlar, skördar och bearbetar NUTRILITETM/NUTRIWAYTM vitamin- och mineralmärket som ägs av Amway växter på sina egna gårdar med hållbara odlingsmetoder. Gårdarna använder naturliga processer för att skapa god jordmån och näringsrika växter. Dessutom förlitar vi oss på naturliga fiender som nyckelpigor i stället kemiska bekämpningsmedel när det gäller att skydda växterna från skadedjur. Nutriways gårdar blandar odlingsmetoder, jordpreparation och hållbar gårdsförvaltning. Jorden är ett levande system och förvaltning av jordens eget material och organismer är en viktig del i hållbara odlingsmetoder. Alla Nutriways gårdar följer ett program med kontinuerlig jordförbättring som innefattar grödor, gröna gödslingsgrödor, kompost och andra naturliga källmaterial som behövs för att grödorna ska frodas. Hållbart skött Nutrilite/Nutriway-odling. HÅLLBARHETSRAPPORT

30

31 Samhället Hjälp till förbättring av människors liv lokalsamhällena.

32 One by One-kampanjen för barn Amway Europe och dess distributörer stödjer lokalsamhällen runt om i Europa och resten av världen. Amways One By One-kampanj för barn samordnar våra olika välgörenhetsprogram som stöder utsatta barn och hjälper till att finansiera lekskolor, lek- och upplevelserum, samt sjukhusvård för barn och ungdomar. Under 2010 samlade vi in över 2,8 miljoner USD och distributörer investerade över timmars frivilligarbete. fallstudie RUMÄNIEN Hjälp till barn i lokalsamhällen London till Rumänien: Cykling för att ge barn bättre livsvillkor Ända sedan Amway grundades år 1959 har företagsmedborgarskap varit en viktig del av vår filosofi. One by One-kampanjen för barn är ett perfekt exempel på detta. Kampanjen använder resurserna hos Amways globala värdekedja distributörer, anställda, samarbetspartner och konsumenter för att ändra barns livsvillkor runt om i världen. Sedan lanseringen 2003 har One by One hjälpt över 8 miljoner barn, donerat 2,3 miljoner timmar frivilliginsatser och samlat in 141 miljoner USD för barnändamål runt om i världen. Över 2,8 miljoner USD donerade för samhällsprojekt I de länder och lokala samhällen där Amway Europe bedriver verksamhet stöder anställda och distributörer ett stort antal olika frivilligorganisationer som tillhandahåller resurser för barns liv, framsteg, inlärning och naturligtvis lek. Under 2010 samlade Amway Europe genom insamlingar och donationer in över 2,8 miljoner USD. BOGDAN CRISTEA Amway-distributör Vårt cykellopp var en verkligt inspirerande upplevelse. Med hjälp av Amways One by Onekampanj lyckades vi hjälpa de här barnen och ungdomarna till ett bättre liv. I augusti 2010 cyklade Amway-distributören Bogdan Cristea och hans team hela vägen från London till barnhemmet Odobescu i regionen Timisoara i Rumänien. Teamet cyklade km under 18 dagar och färdades genom åtta olika länder - och samlade in över USD med hjälp av Amway Storbritannien, Amway Rumänien och Amway Tyskland. En del av donationerna kommer att användas för att expandera barnhemmet Odobescu, för att ge plats åt fler barn. Ytterligare pengar som samlades in kommer att ge stöd åt programmet Doina Pocioianu terapi genom konst som har hjälpt över 750 barn med speciella behov sedan starten SAMHÄLLET

33 Amway Europes donationer till One by One-projekt Distributörer och anställda, $ Företaget, $ Stödjande av UNICEF:s arbete Under de senaste tio åren har Amway Europe stött UNICEF (FN:s barnfond) under paraplykampanjen One by One. UNICEF är den största mottagaren av donationer från One by One och mottog över 1,1 miljoner USD enbart under Projekten inkluderar lek- och upplevelserum i Ryssland, daghem i Turkiet, Amway Europes distributörers och anställdas åtagande i samband med UNICEF:s donationsprogram, samt stöd till hjälparbetet efter jordbävningen i Haiti. Amway Europes One by One-donationer till UNICEF-projekt Uppmuntrar anställda och distributörer att engagera sig Övriga donationer, $ Haiti, $ För att uppmuntra till lokalt stöd får anställda en dag ledigt per år för att stöda organisationer som daghem, sjukhus, skolor och barnhem. Samtidigt deltar Amways distributörer i insamlingar och donerar tid och energi för lokala projekt. Totalt investerade anställda och distributörer över timmar i frivilliga insatser under Lek- och upplevelserum, $ Donationsprogram, $ Daghem, $ Flickor på Atatürk Lekskola byggd av Amway och UNICEF i Van. HÅLLBARHETSRAPPORT

34 Exempel på One by Ones projekt som stöds av Amway Europe Land Projekt Samhället 1 Danmark Promenera dig till ett friskt hjärta 2 Finland Naisten Kymppi 3 Frankrike Theodora och Paris välgörenhetslopp 4 Grekland Ett barns leende 5 Italien Abruzzo katastrofhjälp 6 Kroatien Alla barn behöver en familj 7 Polen AKOGO-fonden 8 Rumänien* 9 Ryssland Hjälper för tidigt födda spädbarn med hjärtsjukdomar Stöd till föräldralösa barn Ett barns leende Donationer till Danska hjärtfonden på över 25 olika platser i Danmark. Amways distributörer och anställda sprang för UNICEF, som stöd för daghem i Van i Turkiet. Stöd till klowndoktorer som underhåller barn på sjukhus. Programmet är inriktat på vård av barn på barnhem och skydd av deras rättigheter. Amway stödde det här projektet genom donationer, produkter och frivilliginsatser. Frivilliginsatser och donationer som stöd för katastrofhjälpen efter jordbävningen i Abruzzo. Stöd för forskning kring fosterfamiljer från barnets perspektiv Stöder byggandet av Väckarklockskliniken som ska ge långvarig rehabilitering för barn som lider av neurologiska sjukdomar. Amway Europe och distributörerna gick samman och köpte två högteknologiska medicinska apparater som utformats speciellt för spädbarnsavdelningar, för att hjälpa nyfödda barn med hjärtsjukdomar. Amway och UNICEF öppnade 30 nya lek- och upplevelserum på ryska sociala och medicinska institutioner i 22 städer. Amways distributörer donerade också hemvårds- och kroppsvårdsprodukter till barnhem. 10 Schweiz Schweiziska barnhem Ger Amway-produkter till barnhem i landet. 11 Slovakien Arabeska 12 Slovenien UNICEF:s trasdocksauktion Stöder gymnastik, dans och utbildningsaktiviteter för barn med mentala hälsoproblem. Det här initiativet hjälpte till att samla in pengar för UNICEF:s projekt att vaccinera barn mot infektionssjukdomar. 13 Spanien Theodoras barnfond Stöd till klownterapi för barn på sjukhus. 14 Storbritannien Behövande barn 15 Tjeckien Kolecko - Barnens traumaklinik 16 Turkiet* Tegelsten för tegelsten 17 Tyskland Ronald McDonalds barnfond och olika lokala välgörenhetsdonationer 18 Ukraina Vägen till framgång 19 Ungern Global handtvättardag 20 Österrike Skola för livet Donation till MK Dons SET för deras cykellopp från Land s End till John O Groats. Det här projektet gav pengar för att hjälpa barn som skadats i olyckor, framför allt trafikolyckor. Van är en isolerad provins i Turkiet där bara 11 % av alla barn har tillgång till lekskolor. I samarbete med UNICEF har Amway finansierat två nya lekskolor i regionen. Partnerskap med Ronald McDonalds hus-välgörenhet med insamlingar för UNICEF och ett antal lokala projekt i Tyskland. Det här projektet hjälpte föräldralösa tonåringar att förbereda sig för ett självständigt liv efter barnhemmet, genom att utveckla deras praktiska kunskaper och förmågor. Det här projektet skapar medvetenhet bland barn kring vikten av handhygien - en av de billigaste och effektivaste hälsoinsatserna. Hjälper barn med inlärningssvårigheter med hjälp av speciellt utformade teaterlektioner. Amway stödde programmet genom en Skola för livet-musikal * Paneuropeiskt projekt 34 SAMHÄLLET

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

PRODUKTER Antal produkter: mer än 450. Produktvarumärken (exempel):

PRODUKTER Antal produkter: mer än 450. Produktvarumärken (exempel): Fakta om Amway Företag: Amway Corporation Industri: Direkthandel Grundare: Rich DeVos och Jay Van Andel (privatägt) Grundades: 1959 Grundades i Europa: 1973 Huvudkontor: Ada, Michigan, USA Huvudkontor

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Upplägg Skäl och förutsättningar för mottagande och etablering Växjös erfarenheter av verksamhet med ensamkommande Information om boendet på Skyttegatan

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Välj språk. Swedish.

Välj språk. Swedish. Page 1 sur 10 Välj språk Swedish Efterlevnadsundersökning gällande Supply Chain Initiative - 2016 Välkommen till Dedicateds webbenkät. Den webbaserade metoden garanterar att företagets svar behandlas konfidentiellt.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare Datum, Bild 1, Författare Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen 18 november 2011 Lena Jupiter Larsson, FMV Datum, Bild 2, Författare Agenda Presentation av uppdrag: Fas 1 Inhämtning Underlag och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

EFPIA Disclosure Code (uppförandekod om öppen rapportering) Rapportering för 2016 Shire Pharmaceuticals (inklusive Baxalta US Inc.

EFPIA Disclosure Code (uppförandekod om öppen rapportering) Rapportering för 2016 Shire Pharmaceuticals (inklusive Baxalta US Inc. EFPIA Disclosure Code (uppförandekod om öppen rapportering) Rapportering för 2016 Shire Pharmaceuticals (inklusive Baxalta US Inc.) 1 Sektion 1: Rapporteringsmetod för 2016 års data Den 3 juni 2016 förvärvade

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer