Den regionala mötesplatsen På lika villkor arrangerades den november i Skellefteå.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den regionala mötesplatsen På lika villkor arrangerades den 15 16 november i Skellefteå."

Transkript

1 Vägar till ett dynamiskt näringsliv med fokus på kvinnors företagande, dess betydelse för näringslivet och hur det är en del av det regionala tillväxtarbetet. Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten driver programmet Främja kvinnors företagande i Västerbotten respektive Norrbotten. Initiativet till den regionala mötesplatsen På lika villkor har tagits tillsammans till Tillväxtverken som ansvarar för programmet på nationell nivå. Den regionala mötesplatsen På lika villkor arrangerades den november i Skellefteå. Ur innehållet: Kvinnors företagande, ett tillväxtområde Lika självklart att vara företagare som att ha en anställning Kvinnor har alltid varit företagsamma Digitalt entreprenörskap, bloggande kvinnors väg från hobby till jobb Nätverk på Facebook, fast i verkligheten Rättviseförmedlingen låter fler röster berätta hur världen ser ut Två års tjänstledighet för att starta ett företag Rapporter från flera av konferensens miniseminarier

2 Kvinnors företagande, ett tillväxtområde Antalet kvinnor som startar företag ökar, men bara 25 procent av de nystartade företagen drivs av kvinnor. Att få fler kvinnor att starta företag ser Tillväxtverket som ett tillväxtområde. Kvinnors företagande utvecklar nya affärsidéer och affärsmodeller som kan ge Sverige ökad konkurrenskraft, säger Anita Utterström, kommunikatör, Tillväxtverket. Andelen företag som drivs av kvinnor har ökat med 13 procent sedan 2006, samtidigt har lönenivåerna för kvinnor som är företagare stigit med 44 procent. Den totala nettoomsättningen uppgår till 364 miljarder kronor vilket är en ökning med en miljard på fyra år. I Norrbotten var ökningen av företag drivna av kvinnor hela 17 procent och i Västerbotten 14 procent. Företagens villkor och verklighet företagare har svarat på en enkät som visar att företag drivna av kvinnor har en högre tillväxtvilja. Trots det får kvinnor kämpa mer för att lyckas, säger Anita Utterström. Utmaningen är att bygga en strategi gör att kvinnor kan ta del av stödformer i samma omfattning som män. Anita Utterström menar att många finansiärer tror att de med en jämn könsfördelning bland personalen också ger en jämställd rådgivning. Kvinnors ansökningar avslås oftare än männens Men det är enligt Anita Utterström inte sant. Kvinnors ansökningar avslås i högre grad än männens. En anledning är ingrodda attityder och stereotypa bilder av den riktiga entreprenören. När kvinnor beskrivs som företagare används 75 procent negativa attribut och för män 71 procent positiva, säger Anita Utterström. Hon visar exempel där män omnämns som unga och lovande och kvinnor i jämförbara situationer som unga och oerfarna. Män betraktas som risktagande och kvinnor har istället behov av stöd. Män som spenderar pengar omnämns som framgångsrika medan kvinnor betraktas som slösaktiga. Ingrodda könsroller Män som spenderar pengar omnämns som framgångsrika medan kvinnor betraktas som slösaktiga Anita Jutterström pekar på medias förstärkning av stereotypa bilder där kvinnor som företagare skildras som den sminkade superhjältinnan eller leende lagomföretagaren. Alla beskrivningar av kvinnor som leende flickor underminerar deras kompetens, säger Anita Jutterström. Bilden som leende flickor underminerar kompetensen Beskrivningen om kvinnor som leeende flickor underminerar kompetensen. Tillväxtverket ser fler vägar till förändring och tillväxt. Regionala konferenser, referensgrupper och dialoger med kompetenshöjande satsningar för beslutsfattare och handläggare i alla län, exempelvis genom att visa en varierad bild av företagande, företagsnätverk. Kvinnor som berättare sin historia av att vara företagare Regionalt tillväxtansvariga tror Anita Jutterström har en viktig roll och Tillväxtverket har 800 ambassadörer för kvinnors företagande som synliggör, och berättar sin historia av att vara företagare. Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten inledde konferensen. Programmet Kvinnors företagande och den här konferensen har betydelse. På alla sätt måste vi belysa möjligheten med företagande och att jobba långsiktigt för att skapa lika villkor. Anita Utterström, kommunikatör vid Tillväxtverket och Jessica Rönnberg, kommunikationschef vid Länsstyrelsen i Norrbotten, tillika moderator för konferensen. Lika självklart att vara företagare som att ha en anställning Marita Ljung, statssekreterare åt Annie Lööf tycker att det ska vara lika självklart att vara företagare som att ha en anställning. Klyftan till att bli företagare behöver minska och trygghetssystemen behöver förenklas. Vi har inte en jämställd ekonomi och vi måste hitta vägar till ett dynamiskt näringsliv med företag och innovationer, säger Marita Ljung. Marita Ljung nämner några exempel på förbättringar: att Almi och Innovationsbron slås ihop, omreglering av apoteksmarknaden, RUT och LOVen där kvinnor står för 60 procent av allt nyföretagande. Jag blir irriterad när man diskuterar vinster i välfärden, för det drabbar i huvudsak kvinnor. Aldrig har man diskuterat män som driver företag för att asfaltera vägar av skattepengar, säger Marita Ljung. Innovationskraften måste stärkas Framtida utmaningar med klimatet, demografi med en åldrande befolkning ska vara grund för en innovationsstrategi. Innovationskraften måste stärkas och vi tävlar inte längre mellan regioner i Sverige utan med hela världen, säger Marita Ljung. Marita Ljung, statsråd och statssekreterare åt Annie Lööf Men samtidigt har Sverige en exportberoende ekonomi och därför går det inte att endast vänta på ett jämställt näringsliv för en stärkt konkurrenskraft. Få kvinnor i styrelserna Vid en jämförelse med Indien är det många fler svenska kvinnor som arbetar och startar företag. Men Marita Ljung menar att det är ett relativt konstaterande och pekar på att endast tre procent av de svenska börsbolagens vd:ar är kvinnor och väldigt få kvinnor i ledningsgrupperna. Svaret jag hör är att det saknas kompetenta kvinnor, men att så få kvinnor skulle vara kompetenta, det tror jag inte, säger Marita Ljung.

3 Marita Ljung är dock övertygad om att det går att förändra och nämner tiden med Maud Olofsson som näringsminister då hon såg till att 49 procent av ordföranden i statliga bolag numera är kvinnor. Hon menar att man måste titta utanför sina traditionella nätverk och framhåller Styrelsekraft som ett sätt att få fram fler kvinnor på chefspositioner och i styrelser. Tre av fyra kvinnor som deltagit har numera en styrelsepost och uppdrag i börsnoterat företag. Jag undrar hur näringslivet inte har råd att dra nytta av kvinnors kompetens då alla studier visar att jämn könsfördelning leder till bättre resultat, säger Marita Ljung. Kvinnor yngre och mer välutbildade Om kvinnor startade lika många företag som startas av män, då skulle det ge nya jobb. Kvinnor som startar företag är yngre och mer välutbildad än män som startar företag och kvinnorna vill i högre grad satsa på expansion. Regionernas attraktivitet Jämställdhetsaspekten har betydelse i tillväxtarbete, ändå har bara 7 av 21 regioner handlingsplan för jämställd tillväxt, där alla har lika rätt att ta del av det offentliga stödsystemet.. Utvärdering av företagsstöd i Norrbotten I Norrbotten är 28 procent av andelen företagare kvinnor, men med en smalare branschbild och fler företag inom kultur tjänstesektorn. Många aktörer som ger stöd till företag riktar sig brett till alla. Kvinnor byter mer ofta än män bransch när de startar sina företag. Aktörernas information är ofta generell och fungerar reaktivt till de som efterfrågar tjänster. Flera aktörer uttrycker en vilja att jobba mer proaktivt i ett gemensamt system. Medvetenheten finns om att satsningar på kvinnors företagande kan stärka tillväxtarbetet. Men för att nå fler kvinnor behöver vi driva nätverk, synliggöra förebilder och fokuserar mot särskilda branscher Läs mer om utvärderingen på: Vi startar företag för att vi vill, inte för att rädda Sverige Kvinnor har alltid varit företagsamma Carin Holmkvist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm menar att innovationer är att med nya kombinationer eller med nya material, skapa nya varor till en ny marknad. Ishotellet tycker hon är ett bra exempel. Men samtidigt behöver nyskapande inte vara en innovation och att det allra mest enkla kan ge stora pengar. Kvinnor är ofta bra på små nyskapande idéer som inte kostar så mycket och så cachar man hem pengar, berättar Carin Holmkvist. Ursprungsentreprenören var Gud eller Skaparen som gjorde Adam, men när han kände sig ensam så kombinerade han material och tog ett revben och gjorde en kvinna. Kvinnorna var månglerskor och sålde på torget Kvinnor har alltid varit företagsamma och Carin Holmkvist nämner lantbruket, dalkullor for omkring och gjorde hårarbeten och som månglerskor sålde kvinnor varor på torgen. Dessutom har kvinnor alltid varit företagsamma, men inte alltid varit företagare infördes rätten för kvinnor att bedriva näringsverksamhet och allmän rösträtt infördes inte förrän Först 1874 fick en gift kvinna bestämma över sin egen inkomst och det här är människor vi fortfarande minns, säger Carin Holmkvist. Själva företagandet som form är däremot en relativt ny företeelse, samtidigt som varje individ i alla tider, både har köpt och sålt varor. Ostindiska kompaniet var det första riktiga företaget. Innan dess hade varje import varit ett enskilt projekt där människor gick samman och finansierade enskilda resor. Carin Holmkvist berättar om hur vi nu fått världsomspännande företag, en global marknad och global konkurrens, där tillverkningsindustrin går mot samma system som jordbruket med få anställda och hög produktivitet. Internethandeln som tar över och små butiker som slår igen. Statistik visar att det är Utvärdering av företagsstöd i Västerbotten I Västerbotten drivs 27 procent av företagen av kvinnor och 33 procent av nya företag startas av kvinnor och det har skett en liten ökning under senare år. Affärsrådgivning till nystartade företag lockar lika många kvinnor som män. Men innovationsrådgivning drar många fler män och likaså när det handlar om rådgivning till etablerade företag. Det är väldigt ojämställt när man tittar på fördelning av finansiering överlag. Mindre ojämnt är Almis microlån och arbetsförmedlingen som lyckas lite bättre med fördelning av sina stödformer. Många stödformer gynnas av män och en nackdel för kvinnor är kravet om att affärsidéer ska baseras på innovationer. Kvinnor är dessutom verksamma i branscher där kapitalbehovet är mindre. En framgång är att alla organisationer numera mäter hur deras insatser fördelas och vi har skapar medvetenhet om hur det ser ut. Läs mer om utvärderingen på Carin Holmkvist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm pekar på statistik som visar att vi relativt sätt med andra länder har väldigt få företag åringar som handlar mest på nätet. Men för att en internethandel ska överleva måste logistiken fungera. Kvinnor mer verksamma inom service än i tillverkning Hon beskriver att ökningen av nystartade företag är inom tjänstesektorn. Samtidigt har kvinnor alltid varit mer verksamma i service än i tillverkning. Lärare och sjuksköterskor startar företag i andra branscher än vad de är utbildade till och Carin Holmkvist menar att man måste få göra det man vill och tycker är roligt. Det kan också upplevas som en stor social process att fler kvinnor ska vara företagare. Drömmen att vara heltidsarbetande och klara allt fungerar inte och många kvinnor jobbar deltid. Dubbelarbetet löser svenska familjer fortfarande genom att kvinnan går ner i tjänst och får då lägre pension. Så länge som kvinnor och män väljer olika utbildningar kommer de också starta olika företag. Få företag jämfört med andra länder Men det är inte riktigt sant att lösningen på Sveriges konkurrenskraft sitter i att kvinnor ska starta företag, säger Carin Holmkvist och förtydligar att om svenska kvinnor skulle starta lika många företag som män så skulle Sverige ändå ha få företag jämfört med andra länder. Vi startar inte heller företag för att rädda Sverige utan för att vi vill. I muslimska länder arbetar 25 procent av kvinnorna och 11 procent startar företag. Och i basarerna finns inga kvinnor och kvinnor jobbar inte i affärer. I de länderna behöver kvinnor fortfarande ha en förmyndare. Då gäller det att skaffa rätt förmyndare som ställer upp på det man vill göra. Det här är hinder som vi inte har i Sverige, säger Carin Holmkvist. Statistik visar att det trots allt är större skillnad mellan länder än mellan kvinnor Företagande som en ny form av anställning, då är vinsten inte viktigast och män och i utvecklingsländer är det fler som driver företag Inte vinsten som är värdeskapande Carin Holmkvist menar att stereotypa bilder hämmar företagande bland kvinnor och finansieringssystemen är byggda för att stimulera vinster men det är inte säkert att det är själva vinsten som är värdeskapande. Många företag går inte med vinst utan bara går runt. Lönerna är viktigare. Det ska gå runt och det ska gå bra och vi ser allt mer att företagande tar över anställningen som normal grundform. Hon beskriver att dagens upphandlingsmodell gynnar stora företag och missgynnar kvinnor som oftast driver små företag. I USA finns det andra styrregler som reglerar att man måste upphandla en kompott där olika typer företag måste ingå.

4 Digitalt entreprenörskap bloggande kvinnors väg från hobby till jobb Clara Lidström, bloggare och företagare har gått från att vara hobbybloggare till att omsätta trafik till kronor och ören. Hon har nu unika besökare i månaden. Sociala medier gör företagen mer produktiva men många företagsledare är tveksamma och man börjar med att fråga om hur man tar ett företag till Facebook och måste man ha strategier eller räcker det med teknik? berättar Annakarin Nyberg, disputerad internetforskare. Försörjer hela min familj I Underbara Claras värld är det en tjusig och tillrättalagd kvinna som bloggar om livet i inlandet och livet som Clara. Hundratusentals läsare vill läsa om Clara och dunka henne i ryggen, och hur är det, omger hon sig bra med vänner på nätet? Det finns mycket föreställningar om bloggare och många ser mig som en bimbo, men för mig är det annorlunda, jag försörjer hela min familj på min blogg, berättar Clara Lidström. Bloggandet har lett till skribentjobb på Västerbottens Folkblad, hon är numera författare och programledare och deltar i Godkväll på svt. Men hon skriver även krönikor och debattartiklar. Bloggen har utvecklats till Underbaraclara AB. Men bloggen är kärnan i allt jag gör och den började som liten och ful med få besökare, som långsamt vuxit och har nu försörjt mig i fyra år, säger Clara Lidström. Clara Lidström har nu gett ut en bok som direkt såldes slut i Sverige och nu även ska lanseras i USA. Stort bekräftelsebehov Bloggandet ett sätt att driva företag som är i ständig förändring Annakarin Nyberg berättar om sin forskning där hon lyfter fram åtta kvinnor som alla har gemensamt att de började med en hobbyblogg som de idag har sin försörjning ifrån. Ingen av dem startade med avsikten att starta företag och hade från början ingen erfarenhet av nätet och teknik. När andra tittar in i bloggosfären då kan det uppfattas som ytligt trams och att det är en bloggare med stort bekräftelsebehov Men här surnade jag till och jag vill med min forskning visa att det går att driva ett företag genom en blogg, säger Annakarin Nyberg. Självklarhet att visa vem man är Hon ställde sig frågan vad det var de skapade och vad som gjorde det möjligt. Det visade sig att många började med sin blogg i smyg. Många valde också att till en början blogga anonymt. Men idag är det få som väljer att vara anonyma, det är istället en självklarhet att visa vem man är och att bygga relationer till sina läsare. För det är just relationer och nätverkande bloggandet handlar om. Bloggarna som Annakarin Nyberg studerade Annakarin Nyberg, disputerad internetforskare och Clara Lidström, företagare och bloggare berättar om internet som en plats att driva företag och för förtag att bli synliggjorda. såg inte heller varandra som konkurrenter utan man har istället hjälpt varandra att bli synliggjorda. Clara Lidström berättar om hur de har hjälpt till att kommentera varandras bloggar och har ibland uppfattats av utomstående som om de har en kör av positiva och okritiska läsare. Jag har upplevt att bekräftelse kan vara provocerande, säger Clara Lidström. Svårt att förknippa sig med att vara företagare Däremot hade alla bloggarna i studien svårt att förknippa sig med att vara företagare, även om de drev ett företag. Svaret Annakarin Nyberg fick när hon ville göra intervjuer till boken var att ingen ville kalla sig entreprenör eller företagare, de försörjde ju bara sig själva och sin familj. Är nätet fullt? Ryms det fler trädgårdsbloggare, politiska bloggar eller Underbara Claror? Eller är nätet fullt? Nätet är inte fullt, istället är bloggandet ett sätt att driva företag som är i en ständig förändring för hela tiden förändras villkoren för hur vi kommunicerar och interagerar. Just nu är det populärt med microbloggar på Twitter, men det är inte säkert att vi gör det imorgon, berättar Annakarin Nyberg. För att lyckas behöver man svara på några stora frågor. Hur bygger jag kundrelationer, varumärke och hur använder jag nätet som marknadsföring? Man måste hitta sitt ämne och sitt sammanhang där man ska vara aktiv. Vilka vill jag leka med där ute och är jag beredd att lägga ner den tid som behövs för att vara synlig på nätet? Fast idag menar Annakarin Nyberg att det här inte är en fråga för stora företag. För att över huvud taget existera, då måste man finnas där. Genom nätverk på Facebook kan vi utveckla samtalet och vidga frågorna Nätverk på Facebook, fast i verkligheten Petra Pihl från Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda och projektledare för projektet Företagsam kvinna i Tornedalen har kommit med idén att använda nätverkande på Facebook direkt på konferensen. Hon har sett både nyttan och intresset genom den Facebook-sida med företagare som hon administrerar i Tornedalen. Där samverkar vi om gemensamma säljningstillfällen, marknader och man peppar varandra och ger feedback. Om tre kommuner kan samverka så bra och samlat så här kan vi ta chansen att dra igång ett nätverk för hela norra Sverige, berättar Petra Pihl. Möjlighet till förlängning av kontakter Vad Petra Pihl vet så har den här formen av kombinerat nätverkande i verkligenheten genom Facebook aldrig prövats. Jag tycker det här ger en möjlighet att förlänga det nätverk man fysiskt etablerar vid en konferens. Kontakter som ibland går förlorade när man kommer hem. Hon tycker att konferenser om företagande alltid ska innehålla en timme nätverkande på Facebook. Genom att fortsätta kan vi utveckla samtalet och vidga frågorna. Ju fler användare vi blir ju mer naturligt blir det att medverka i nätverkande på nätet, säger Petra Pihl.

5 Rättviseförmedlingen låter fler röster berätta hur världen ser ut Rättviseförmedlingen utmanar föreställningar om könsroller och har gjort det på stora företag som EMI, P3, MySpace och Facebook. Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen berättar om när hon jobbade med marknadsföring och PR och skippade pressmeddelande. Genom att berätta direkt på Facebook kan vi kringgå hierarkin och prata direkt med fansen. Och där fansen var, där ville ju även media vara, säger Lina Thomsgård. 76 procent av de som kommer till tals i tidningar och andra medier är män. När det handlar om expertutlåtanden är det 80 procent män. Vi skildrar världen fel när vi bara låter 24 procent av de som berättar vara kvinnor. Kvinnor med annat ursprung eller sexualitet som avviker från normen är ännu färre, berättar Lina Thomsgård. Man kontakter den man alltid har kontaktat Hon berättar att inom musikvärlden bokar man killar och fyller på med en tjej på slutet. Då säger man att man gjort ett försök och kan sen säga att det inte finns fler tjejer. Det handlar om vana att man ringer den man alltid har ringt. Producenten tyckte att jag var jobbig Rättviseförmedlingen vill göra den där extra ansträngningen. Lina Thomsgård berättar hur det började efter att hon varit på massor med galor och räknat vilka som stod på scenen. Producenten tyckte att jag var jobbig och sa att de hade bokat en tjej och att hon dessutom var från Japan, men att hon tyvärr hade blivit sjuk. Mitt svar var då, att om du inte vill att alla ska vara helsvenska män, då låter du mig vara med i arbetsgruppen, alldeles gratis. I ett annat sammanhang lovade Lina Thomsgård att fixa 100 tjejer som DJ. Måndagen efter kunde hon leverera en lista med 130 kvinnliga DJs. Rättviseförmedlingen började som ett ideellt projekt, men söker nu andra finansieringslösningar. Fler än helsvenska manliga kompisar Lina Thomsgård är inte förtjust i modellen med projektmedel. Det är ett sjå, tre gånger mer tid att redovisa än vad man får genom att bara äta nudlar, uttrycker Lina Thomsgård. Rättviseförmedlingens Facebook-sida har gillare och vänder sig till alla som söker bra folk och för alla som vill dela med sig av sina egna erfarenheter. Det viktigaste är inte att vi blir anlitade av alla stora medier, det viktiga är att människor kan dela med sig av sina erfarenheter och att vi visar att det finns fler att anlita än sina helsvenska manliga kompisar, säger Lina Thomsgård. Två års tjänstledighet för att starta ett företag Harriet Classon (S) avslutar konferensen och beskriver dagen som en nödvändig kick. Vi måste granska hur våra beslut påverkar jämställdheten och att vi i kommande program för strukturfonder inte låser in oss i begränsande formuleringar, säger Harriet Classon. Hon menar att man måste ställa frågan varför oftare och på så sätt föra utvecklingen framåt. Region Västerbotten kan också påverka genom ägardirektiv och till exempel hur Almi finansierar företag i länet. Skellefteå kommun har fattat ett beslut att man kan få två års tjänstledighet när man vill starta ett företag. Antagligen kommer de inte tillbaka, men kanske är det tryggheten i att ha tjänsten kvar som gör att de vågar satsa på sin idé, säger Harriet Classon. Producenten tyckte att jag var jobbig Fotoutställningen Stötta manligt företagande

6 Facebook fast i verkligheten Komikern Åsa Persson leder workshopen tillsammans med Petra Pihl från Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda och projektledare för projektet Företagsam kvinna i Tornedalen. Petra Pihl har kommit med idén att använda nätverkande på Facebook direkt på konferensen. Hon har sett både nyttan och intresset genom den Facebook-sida med företagare som hon administrerar i Tornedalen.

7 Vad är en innovation? Lena Forsberg som är forskare och arbetar på Centek vid LTU, förklarade att begreppet innovation innebär att man hittar nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Ett innovationssystem är, enligt Världsbankens definition, ett nätverk av organisationer, företag och individer som fokuserar på att introducera nya produkter/processer och organisationsformer till ekonomisk (kommersiell) användning. Lisa Lundgren och Pernilla Abrahamsson arbetar som projektledare med projektet Innovationssluss i Norrbotten respektive Västerbotten. I projektet kan man få stöd med att utveckla sin idé inom vården. De arbetar med fokusgrupper, evalueringsråd det vill säga mindre marknadsundersökningar och med att testa idéerna. Via projektet kan man också få hjälp med att hitta rätt kontakt för finansiering, utveckling och licensiering med mera. Projektet samverkar och koordinerar med andra befintliga aktörer. Lisa Lundgren, projektledare för Innovationssluss Norr i Norrbotten Emma Hörnblad från SLU Holding berättade om projektet Startgrop, ett projekt inom Främja kvinnors företagande som arbetar med inspiration och är ett Pernilla Abrahamsson nätverksprogram för kvinnliga kombinatörer på SLU. Projektet är till för kvinnor som har sin bas i forskning och utbildning inom den gröna sektorn. Projektet ska bland annat ge innovationssupport, hjälpa till att få fram idéer och gå vidare med sin affärsidé. Man har jobbat med inspirationsdagar och nätverkskvällar. Malin Nilsson- Correia, Almi Nord AB Metoder för tillväxt Maria Hedblom Skogtekniska klustret Skogstekniska klustret består av 10 företag inom skogsmaskinbranschen i norra Sverige. Klustret bedriver skogsbrukstekniskt process- och utvecklingsarbete i samarbete med akademi, forskare och skogsbolag. I klustrets företag arbetar personer varav endast 140 är kvinnor. Hela skogsnäringen sysselsätter personer varav 84 procent är män. För att ändra på det och se till att ta vara på även kvinnors kompetens jobbar man, tillsammans med länsstyrelsen i Västerbotten, med en branschanpassad jämställdhetsstrategi som syftar till att både kvinnor och män ska inse de stora arbets- och karriärmöjligheter som finns inom skogen. Maria poängterade att jämställdhet är extra viktigt i en mansdominerad bransch. Hon betonade även hur samverkan ger tillväxt och att genusfrågan och förekomsten av framgångsrika kvinnor är oerhört betydelsefullt för ett dynamiskt näringsliv. Det är av stor vikt att inhämta kunskap om makt och kön för att kunna fatta insiktsfulla och bra beslut vilket även är en framgångsfaktor och konkurrensfördel. Monica Wikström-Johansson Partnerinvest Norr AB Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Västerbotten och Norrbotten, som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Bolaget investerar alltid tillsammans med en investeringspartner. Det kan vara andra riskkapitalbolag eller affärsänglar, svenska eller utländska. Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret. Under rubriken Nätverk för fler och bättre affärer berättade Monica Wikström-Johansson om bolagets start av tre olika nätverk: Talangerna i Norr (arbetsnamn)- ett nätverk bestående av ett antal handplockade tillväxtföretag drivna av kvinnor i Norroch Västerbotten som träffas ca 2 gånger per år. Finansinvest i Norr (arbetsnamn) nätverk av kvinnor som på något sätt jobbar med finansiering och investeringar i Norrbotten. Deltagarna består av allt från privata investerare, banker, offentliga finansiärer, bankfolk m.fl. Nätverket hade sin Lena Forsberg, forskare och arbetar vid Centek, LTU Monica Wikström Johansson, PartnerInvest Norr

8 första träff våren 2012 och kommer att ha sin andra träff i Pajala i slutet av november. Affärsängelnätverk - nätverk av förmögna personer (i huvudsak företagare som sålt av sin verksamhet) i Norr- och Västerbotten eller med anknytning till länen. Syftet är att hitta investeringspartners i de företag där Partnerinvest väljer att gå in med ägarkapital. Man försöker medvetet hitta den rätta investeringspartnern för att även bidra med kompetens till det företag man investerar i. Syftet med nätverken är just att göra fler och bättre affärer och Monica poängterade också att bra folk känner som regel bra folk! Birgitta Lundström - Priorum Birgitta Lundström berättade om deras satsning med Business Success Team Norrbotten. Business Success Team går ut på att en grupp bestående av max 8 personer (företagare) träffas en gång/månad under ett års tid. Syftet är att hjälpa varandra att utveckla det egna företaget och nå sina mål. Nyckelorden för gruppen är utveckling, mål, ge och ta, motivation, struktur, bidra med kunskap och kompetens, måluppfyllelse, gruppdynamik, fira framgång tillsammans. Utmärkande för metoden är att man har en strikt mötesordning och disciplin. Alla ges samma utrymme och tiden noteras noggrant. I dagsläget har det startats två grupper med sex deltagare i varje grupp i Norrbotten en i januari och en i maj Ledorden för Business Success Team är: Get together is the beginning, Stay together is the improvement, Work together is the success. Birgitta Lundström - Priorum och Ingela Uvberg Nordell, Winnet Norrbotten, som även var värd för miniseminariet Metoder för tillväxt. Kicki Fagerlund och Tove Liliequist Lucky Star Music AB Kicki och Tove berättade om projektet Du är Queen som är ett projekt inom Främja kvinnors företagande. Du är Queen riktar sig till kvinnliga musiker i Västerbotten som vill göra en professionell satsning på sin musik. Man har bl.a ordnat ett antal inspirationshelger med olika teman som exempelvis entreprenörskap, finansiering, hur funkar musikbranschen, marknadsföring, promotion, försäljning och musikjuridik. Du är Queen jobbar också med opinionsbildning för att belysa jämställdhetsproblematiken i musikbranschen. Branschen är tuff, mansdominerad och det är ofta svårt att ta betalt för sina spelningar. Många uppdragsgivare vill betala svart eller inte alls och kvinnliga musiker ses inte alltid som företagare utan anses vara en fritidssysselsättning. Resultatet av projektet är inte utvärderat men man har byggt nätverk och på så sätt skaffat fler spelningar för deltagarna. Syftet med nätverken är att göra fler och bättre affärer Kicki Fagerlund i mitten och Tove Liljequist till höger berättade om projektet Du är Queen. Sophia Henricsson berättade om hur det är att vara och artist och få känna sig som en Queen. Anna-Stina Svakko, Astu Design Sámi Craft & Art Att utveckla bärkraftiga företag Design i glesbygd, Anna-Stina Svakko Anna-Stina Svakko har sitt ursprung i Kiruna men bor nu i Porjus. Där startade hon 2003, sitt företag Astu Design Sámi Craft & Art som designar och syr modekläder med samisk inspiration. Anna-Stina är en färgstark personlighet med samiska rötter vilket har format Astu design och hennes företagande. sitt eget ursprung och kombinera samisk teknik med modern teknik. Hon använder mest naturmaterial men gillar att mixa med märkestyger från Armani, Gucci och Yves Saint Laurent. Kombination av form och praktiskt bruk i nutid En källa till inspiration är för henne att få möjlighet att experimentera och blanda det traditionella med det moderna, en kombination av form och praktiskt bruk i nutid. Mästarbrev i samisk mjukslöjd Hon är specialiserad inom samisk traditionell dräktsömnad och har mästarbrev i samisk mjukslöjd. Anna-Stina Svakko är utbildad inom praktisk pedagogik och har arbetat som lärare inom samisk textil. Hon har även studerat konst i tre år för att utvecklas i sitt skapande. Anna-Stina Svakko gör mer än att sy samiska dräkter, hon föreläser, har kurser och utbildningar, gör smycken, skriver och målar. Att ständigt gå vidare är viktigt för hennes överlevnad i glesbygden. Hämtar kraft från naturen Anna-Stina Svakko hämtar sin kraft från naturen och skapar utifrån den. Hon menar att Överlevnad har format folket, hantverket och konsten vi format idag. Hon känner glädje av att återge känslan av arktisk miljö i kombination med hennes rötter. Anna-Stina Svakko älskar att göra det ingen förväntar sig och anser att hon lyckats bäst som företagare genom att använda Naturupplevelser som specialitet, Victoria Kärrman Victoria driver tillsammans med sin man företaget På Land och Vatten och en sättfiskodling tre mil väster om Älvsbyn sedan 12 år tillbaka. Victoria tog jägarexamen redan som 12-åring och har ett starkt naturintresse. Hon är utbildad naturguide och har specialiserat sig på naturupplevelser. Paret började i liten skala och arrenderade en mindre anläggning. Där arrangerade de till att börja med konferenser men verksamheten har sedan utökats med allt fler aktiviteter som tillkommit. De erbjuder bland annat fiske, forsränning, jaktupplevelser och intensivkurser i jägarexamen. Överlevnad har format folket, hantverket och den konst vi formar idag. Intalienare vill fiska gädda Alla aktiviteter kompletterar varandra beroende på säsong. Deras kunder är företag, privatpersoner och utländska gäster. Idag

9 äger paret anläggningen och de har både boende och vedeldad badtunna och bastu. De försöker hela tiden utveckla sitt företag genom nya aktiviteter, gäddfiske är på stark frammarsch hos italienare och fransmän, rehabilitering och aktiviteter för funktionshindrade och vidareförädling av fisk. Drivkraften hämtar Victoria från naturen, hennes starka naturintresse motiverar henne att hela tiden söka nya utmaningar. Det är roligt att ingen dag är den andra lik, tycker Victoria. Ett råd på vägen från Victoria är att nätverka så mycket som möjligt, det är viktigt när man är ensam i sitt jobb. Start Entreprenörskap och företagande Start Entreprenörskap och företagande är ett EU-finansierat projekt i samarbete med Piteå - och Skellefteå kommun. Övriga finansiärer är Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten. Målet med projektet är att stärka samarbetet med andra aktörer och möjliggöra start av nya företagare. Starts huvudsakliga arbetsområden är: Rådgivning och inspiration Seminarieserier Workshops och temaseminarier Föreläsningar till befintliga företag i samverkan med näringsliv Mentorskap och coachning Nätverkande mellan företag i kommunen och i regionen. För de som vill starta eget företag erbjuder Start individuell Tygern återbruk Terese Östling, rådgivning och har till uppgift att vara ett bra stöd under hela processen från idé till färdigt företag. Start arrangerar även föreläsningar med anknytning till näringslivet. För de som redan har ett företag erbjuder Start kompetenshöjande aktiviteter som seminarieserier, workshops, mentorskap och coachning. Vid nystart är det fler kvinnor än män som är i kontakt med projektet Start men det är fler män än kvinnor som startar företag. Däremot kommer fler kvinnor tillbaka till Start efter att ha funderat en gång till. Den vanligaste frågan som Start får är: funkar den här idén? Intresserade åhörare, till vänster: Petra Pihl, Sverigefinska folkhögskolan. Slow Fox, Sofia Henricsson, Cornelia Lohf Tourism & Consulting North AB, och nedan Monica Äijä-Lenndin, Centek AB Essence of Lapland Eva Gunnare,

10 Kontakt: Monica Lejon Nils Sandberg Enheten för tillväxt och kommunikationer Finansiering och projektstöd Länsstyrelsen i Norrbotten Region Västerbotten , Text, foto och redigering: Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Regeringen vill att fler kvinnor ska bli företagare, det är en viktig tillväxtfråga för Sverige. Genom de här satsningarna hoppas jag fler kvinnor vill starta, driva och växa i sina företag Anders Ebefeldt,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Hur snacket går & vem som får pengarna Jeaneth Johansson & Malin Malmström Vem är innovatör/entreprenör Sociala konstruktioner Konstruktioner

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Om konsten att jämställdhetssäkra ett landsbygds program

Om konsten att jämställdhetssäkra ett landsbygds program Om konsten att jämställdhetssäkra ett landsbygds program Kortversion av rapporten Jämställdhet företagsstöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2012 av Caroline Wigren-Kristoferson. 2 Visst kan landsbygdsprogrammet

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

KVINNOFÄLLOR I SVERIGE 2014

KVINNOFÄLLOR I SVERIGE 2014 KVINNOFÄLLOR I SVERIGE 2014 Tack Tillväxtverket! Kvinnors Entreprenörskap Sverige 3.0 är Sveriges första och enda kärleksfulla revolution som kommer att verka för att förändra, förädla och förbättra förutsättningar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2014-01-28 RS140069 Ann-Mari Bartholdsson Näringsliv 035-179887 Ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 Förslag

Läs mer

Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet

Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet Konferensen är ett led i projektet Friskare Skogsvattens arbete att genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med skogsägare

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell Jacob Jacob har flera nära kompisar. De hänger mycket både i skolan och på fritiden, har många gemensamma intressen och har jättekul tillsammans. Jacobs familj tycker det är konstigt att de flesta av kompisarna

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Winnet Kalmar län www.kalmarlan.winnet.se kalmarlan@winnet.se Besöksadress: Båtgatan 5, Oskarshamn Postadress Box 137, 572 23 Oskarshamn

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer