Skärande verktyg från Sandvik Coromant. Svarvverktyg ALLMÄN SVARVNING AVSTICKNING OCH SPÅRSVARVNING GÄNGNING VERKTYGSSYSTEM 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärande verktyg från Sandvik Coromant. Svarvverktyg ALLMÄN SVARVNING AVSTICKNING OCH SPÅRSVARVNING GÄNGNING VERKTYGSSYSTEM 2012"

Transkript

1 Skärande verktyg från Sandvik oromant Svarvverktyg ALLMÄN SVARVNN AVSTKNN O SPÅRSVARVNN ÄNNN VERKTYSSYSTEM 2012

2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN ur du väljer rätt verktyg för avstickning och spårsvarvning/svarvning ur du väljer rätt verktyg för avstickning och spårsvarvning/svarvning Definiera bearbetningstyp och systemet som ska användas 1 estäm bearbetning: - Avstickning - Ut- och invändig spårsvarvning, axiell spårsvarvning, grund spårsvarvning - Utvändig eller invändig svarvning - Svarvning av hålkälar, profilsvarvning och välj det bäst lämpade systemet. Se översikten. Välj skärgeometri och sort 2 Välj skärgeometri och sort. Välj skärstorlek på respektive beställningssida. Välj verktygssystem och typ av hållare 3 Välj oromant apto eller skaftverktyg beroende på fastspänningsmöjligheter i revolver/spindel. Välj rätt hållarstorlek på motsvarande beställningssida. Skärläget måste passa för skärstorleken. Välj matning och skärhastighet 4 itta rekoenderad matning för skäret. Välj rekoenderad skärhastighet. Startvärden för skärhastighet och matning för olika material anges på skäraskarna. För närmare teknisk information, se Teknisk guide. Symboler för sidhänvisningar: Utvändig bearbetning oromant apto enhet Skär ur du väljer verktyg, översikt nvändig bearbetning Konventionell hållare Reservdelar/tillbehör Sortbeskrivningar oroturn SL invändiga adaptrar Konventionell bom ylsor Skärdata, Rekoenderade skärhastigheter Skräddarsydda alternativ Verktygssystem ållare till avstickningsblad Skärdata, Rekoenderat skärdjup och matning Konverteringstabell, formler och definitioner: AVSTKNN O SPÅRSVARVNN ur du väljer rätt verktyg för avstickning och spårsvarvning/svarvning 2

3 nnehåll AVSTKNN O SPÅRSVARVNN AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Applikationer Avstickning, spårstickning/svarvning, profilsvarvning och svarvning Skäröversikt Skärhållare, översikt Produkter orout 1- och 2-skär Avstickning, spårstickning/svarvning, profilsvarvning och svarvning Kodnyckel för skär Skär Kodnyckel för verktygshållare Utvändiga verktyg nvändiga verktyg orout 3 eggar rund avstickning och spårsvarvning Kodnyckel för skär Skär Kodnyckel för verktygshållare Utvändiga verktyg T-Max Q-ut Avstickning, spårstickning/svarvning, profilsvarvning och svarvning Skär Utvändiga/invändiga verktyg Skär Utvändiga/invändiga verktyg Andra verktygssystem för avstickning och spårstickning/svarvning orothread, svarvning av låsringsspår T-Max keramiskt för spårstickning/svarvning och profilsvarvning orout XS, utvändiga verktyg för bearbetning av små detaljer oroturn XS, invändiga verktyg för bearbetning av små detaljer orout M, invändiga verktyg för precisionsbearbetning ylsor för cylindriska boar EasyFix Reservdelar Momentnycklar Skärdata Rekoendationer för skärdjup och matning samt geometribeskrivningar Rekoenderade skärhastigheter Sortinformation A A AVSTKNN O SPÅRSVARVNN nnehåll 3

4 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Översikt orout 1-2 eggar Förstavalssystemet för all avstickning och spårsvarvning/svarvning orothread 254 För utvändig svarvning av låsringsspår T-Max Q-ut För djup avstickning För invändig bearbetning och axiell spårsvarvning vid små diametrar T-Max För spårsvarvning/ svarvning och profilsvarvning av varmhållfasta superlegeringar Avstickning Allmän spårsvarvning/ svarvning Svarvning av låsringsspår orout 2 skäreggar Skärdjup upp till 20 (0,787 tum) Sida 14 orout 1 egg Skärdjup upp till 20 (0,787 tum) Sida 14 orout 3 eggar Skärdjup upp till 6,4 (0,251 tum) Sida 49 Q-ut Sida 56 T-Max Q-ut Sida 75 orothread 254 Sida 82 orout XS Sida 85 ög precision hos små detaljer ög precision hos små detaljer orout M Sida 92 oroturn XS Sida A325 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Översikt T-Max keramik Sida 83 = Första val =Alternativ 4

5 Översikt AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 eggar För grund avstickning, spårsvarvning och profilsvarvning. oroturn XS För invändig spårsvarvning, svarvning och gängning med hög precision vid bearbetning av små detaljer orout XS För invändig avstickning, spårsvarvning/svarvning och gängning med hög precision vid bearbetning av små detaljer orout M För invändig precisionsspårsvarvning, gängning och svarvning Axiell spårsvarvning Profilsvarvning Svarvning nvändig bearbetning Första stick, diameter från 34 (1,339 tum) Min. hål 25 (0,984 tum) Min. hål 25 (0,984 tum) Min. hål 20 (0,787 tum) earbetning av små komponenter Svarvning av låsringsspår, min. hål 12 (0,472 tum) Min. hål 10 (0,394 tum) Första stick, diameter från 12 (0,472 tum) Min. hål 4.2 (.165 tum) Min. hål 63,5 (2,500 tum) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Översikt 5

6 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skäröversikt Avsticknings- och spårsvarvningsskär Avstickning orout 1-2 orout 3 T-Max Q-ut Q-ut Skärbredd, 123-F 123-M 123-R 123-S 123-M/S F E E E E Skärbredd, tum Sida Avstickning Spårsvarvning orout XS orout 1-2 orout 3 T-Max Q-ut Skärbredd, Skärbredd, tum F MAR/L 123-F 123-M 123-M 123-R 123-N Sida Spårsvarvning Q-ut T-Max Q-ut orout XS Skärbredd, Skärbredd, tum N U MAR/L MAFR/L MAR/L Sida Spårsvarvning, invändigt oroturn XS orout M Skärbredd, Skärbredd, tum XS-.. XS-..X XS-..F M-.. M-..X M-..TE M-.. M-FA/F Sida A334 A338 A AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skäröversikt 6

7 Avsticknings- och spårsvarvningsskär Skäröversikt AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Spårsvarvning Profilsvarvning orothread -låsring T-Max keramik orout 1-2 Skärbredd, Skärbredd, tum /S 123-RM 123-RO 123-RS 123-N 123-AM Sida Profilsvarvning Q-ut T-Max Q-ut oroturn XS orout M T-Max keramik Skärbredd, Skärbredd, tum P P PD N P XS-..R M-..R , Sida A Svarvning orout 1-2 T-Max Q-ut oroturn XS orout M Skärbredd, Skärbredd, tum 123-TF 123-TM T T XS-..T98 XS-..TE M-..T45 M-..T Sida A329 A Ämnen orout 1-2 orout 3 Q-ut orout XS Skärbredd, Skärbredd, tum N123- R/L123- N MAXR/L Sida AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skäröversikt 7

8 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout och T-Max Q-ut Skärgeometrier Skärgeometrier och sorter orout -familjen innehåller många skärgeometrier i flera olika utföranden, alla utformade för ökad produktivitet vid avstickning och spårsvarvning/svarvning. Från de extremt starka -R geometrierna; -4E som klarar intermittenta skär; till de mycket skarpa -RS- och -F-Pskären med diamantegg för icke-järnmetaller. De två sista siffrorna i beställningskoden leder dig till rätt skär, se tabellen nedan Applikationer Låg matning Medelhög matning ög matning Optimering Avstickning 1) Svarvning Profilsvarvning För härdade material Spårsvarvning För härdade material Profilsvarvning av aluminium Svarvning av släppningar Axiell spårsvarvning 1) Avstickning i maskiner med flera spindlar Sorter orout -familjen finns olika hårdmetallsorter som täcker in alla typer av material i arbetsstycket från den mycket slitstarka sorten 3115 till marknadens segaste sort Kubisk bornitrid och skär med diamantskäregg finns också. Slitstyrka Stabila SO P = Stål Förhållanden SO M = Rostfritt stål SO K = jutjärn SO N = Aluminium och icke-järnmaterial SO S = Varmhållfasta superlegeringar Seghet nstabila SO = ärdade material AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärgeometrier och sorter 8

9 Skärhållare, översikt oromant apto skärenheter för avstickning och spårsvarvning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 Spårsvarvning, avstickning, profilsvarvning och svarvning Spår- och profilsvarvning orout 3 Avstickning av rör och små diametrar, spårsvarvning T-Max Q-ut Spårsvarvning, avstickning, profilsvarvning och svarvning x-r/lf123 x-nf123 x-rf123t/u x-r/lf Skärbredd, Skärbredd, Skärbredd, Skärbredd, tum Skärbredd, tum Skärbredd, tum Kopplingsstorlek Kopplingsstorlek 3-4 Kopplingsstorlek 3-8 Sida Sida 54 Sida 66 Stickstål orout 1-2 Avstickning T-Max Q-ut Avstickning Avstickning Avstickning lad för Manchesterhållare lad för SShållare nbyggnadshållare för flerspindelmaskiner N123 R/LF R/L Skärbredd, Skärbredd, Skärbredd, tum Skärbredd, tum Max a r, Max a r, Max. a r, tum Max. a r, tum Sida Sida Verktygshållare till avstickningsblad oromant apto -adapter för avstickningsblad Radiell montering Axiell montering T-Max Q-ut nbyggnadshållare för flerspindelmaskiner x-apa x-apr/l Skärbredd, Skärbredd, tum Max a r, Max. a r, tum Sida 74 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärhållare, översikt 9

10 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärhållare, översikt Skaftverktyg för avstickning och spårsvarvning/svarvning orout 1-2 Spårsvarvning, avstickning, profilsvarvning och svarvning Profilsvarvning rund spårsvarvning och axiell spårsvarvning 0º 7º 45º 70º 0º/90º 0º/90º Axiell spårsvarvning R/LF123 R/LF123 R/LF123/-S NF123 R/LX R/LX R/LX R/L123 R/L123 Skärbredd, Skärbredd, tum Skaftstorlek, Skaftstorlek, tum Sida orout 3 Avstickning av rör och små diametrar T-Max Q-ut Avstickning Spårsvarvning, avstickning, profilsvarvning och svarvning Svarvning av släppningar Axiell spårsvarvning (För skär) 0º 90º RF123T R/L RF123U R/L R/L R/LS R/LF R/L Skärbredd, Skärbredd, Skärbredd, tum Skärbredd, tum Skaftstorlek, Skaftstorlek, Skaftstorlek, tum Skaftstorlek, tum Sida 55 Sida Svarvboar för avstickning och spårsvarvning / svarvning orout 1-2 Spårsvarvning, profilsvarvning och svarvning Profilsvarvning T-Max Q-ut Spårsvarvning, profilsvarvning och svarvning Axiell spårsvarvning (För skär) (För skär) R/LA123 R/LAX123 R/LA R/LAF Skärbredd, Skärbredd, Skärbredd, tum Skärbredd, tum Min. hålstorlek, Min. hålstorlek, Min. hålstorlek, tum Min. hålstorlek, tum om diameter, om diameter, omdiameter, tum omdiameter, tum Sida Sida Skafthållare för QS-hållarsystem, se sidan A232. AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärhållare, översikt 10

11 Skärhållare, översikt AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärhuvuden med oroturn SL-koppling för avstickning och spårsvarvning / svarvning orout SL Spårsvarvning, avstickning, profilsvarvning och svarvning nvändig spår- och profilsvarvning rund spårsvarvning och axiell spårsvarvning Axiell spårsvarvning orout 3 SL rund spårsvarvning R/L123- R/L123- R/L123-A R/L 123 T/U Skärbredd, Skärbredd, Skärbredd, tum Skärbredd, tum SL-kopplingsstorlek, Kopplingsstorlek, Sida Sida 47 T-Max Q-ut SL Spårsvarvning och avstickning nvändig spår- och profilsvarvning Axiell spårsvarvning Spår- och profilsvarvning orout XS SL ög precision hos små detaljer (För skär) (För skär) (För skär) (För skär) R/L R/L151.3 R/L151.3 A/ R/LA R/L SMAL Skärbredd, Skärbredd, tum SL-kopplingsstorlek, Sida Tillbehör ylsor för cylindriska svarvboar EasyFix För bomdiameter, För bomdiameter, tum Sida A321 A322 Tillbehör för skärvätsketillförsel Skärvätskemunstycke Skärvätskeanslutning Skärvätskerör För SL huvuden För svarvbom För SL-skärblad Sida A324 A AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärhållare, översikt 11

12 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärhållare, översikt Skärhuvuden med oroturn SL70-koppling oroturn SL70 Spårsvarvning, avstickning, profilsvarvning och svarvning nvändig spår- och profilsvarvning SL70-RDR / SL70-RSR / SL70-SRDR Skärstorlek, (i, tum) (3/8-1/2) SL70-kopplingsstorlek 70 Sida 102 orout SL70 Spårsvarvning och avstickning nvändig spår- och profilsvarvning Axiell spårsvarvning SL70-R/L123 SL70-R/L123 Skärbredd, Skärbredd, tum SL70-kopplingsstorlek Sida Adaptrar oromant apto adaptrar oromant apto storlek SL70-kopplingsstorlek Sida oroturn SL snabbväxlingsadapter för SL70-skärhuvuden Kopplingsstorlek Maskinsida Verktygssida Sida AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärhållare, översikt 12

13 orout M svarvboar/skär Skärhållare, översikt AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Stålsvarvbom Svarvbom med hårdmetallskaft Skär Spårsvarvning Profilsvarvning Förstickning M-A M-E M M R M X om diameter, omdiameter, tum Skärstorlek Sida Skär ngångsvinkel/ställvinkel κ r 45 /45 κ r 93 /-3 κ r 93 /-3 κ r 117,5 /-27,5 Axiell spårsvarvning Svarvning/ profilsvarvning Svarvning Kopiering Dragsvarvning ängning M-FA/F M T045 M T093 M TE 93 M 030 M T orout XS skaftverktyg för bearbetning av små detaljer orout XS Skafthållare Skär för SL-skärhuvud Avstickning Avstickning Avstickning Avstickninsgshållare SMALR/L/SMALR/L-X R/L SMAL MAR/L-N MAR/L-R MAR/L-L Skärstorlek SL-kopplingsstorlek, Skaftstorlek, Skaftstorlek, tum Sida orout XS Skär för oroturn XS svarvboar Spårsvarvning Profilsvarvning Spårsvarvning Svarvning aksvarvning ängning För hela sortimentet, avstickning, spårsvarvning, gängning och svarvning, se sida A342 MAR/L-T MAR/L MAFR/L MAR/L MATR/L Skärstorlek Sida AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärhållare, översikt 13

14 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar orout 1-2 System med 1 eller 2 skäreggar Förstahandsval för all avstickning, profil- och spårsvarvning. Skärhållare sortiment Det finns ett stort sortiment olika skärhållare för orout skär med 1-2 skäreggar. Skär V-form Rälsform Skärgeometrier Det finns en mängd olika geometrier avsedda för olika bearbetningar och matningsområden. Skärutförande orout 1-2 skär finns i bredder från 1.5 (.059 tum) till 15 (.591 tum). - orout 2-eggar för mest ekonomisk bearbetning. - orout 1-egg för spårdjup större än 50 (1.969 tum) ållare Skärfastspänning Systemet baseras på en patenterad räls och V-form som motverkar höga axiella krafter från båda sidorna. Detta, i kombination med ett långt skär, ger utmärkt stabilitet. orout SL - Flexibel verktygslösning Med användning av oroturn SL-adaptrar och orout SLskärhuvuden kan ett stort antal verktygslösningar utformas, både utvändiga och invändiga, med ett begränsat antal delar. Se sidan 2. Skärsorter För att täcka in alla material i arbetsstycken finns orout skär i en mängd specialutvecklade sorter: - årdmetall - Polykristallin diamant - Kubisk bornitrid - ermet Tillämpningar inom SO-områden: Ännu fler möjligheter med Tailor Made. För mer information om vårt program Tailor Made se sidan 3 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar 14

15 Kodnyckel för orout eggade skär orout 1-2-egg - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN 1 Utförande 2 uvudkod 3 Skärlägesstorlek * orout 1-2 R 123 D K E L F M R N orout 3 T = Skär i högerutförande U = Skär i vänsterutförande L * Utbytbarhet, skärläge: Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. Skärlägesstorlek Storlek, ållare Skärlägesstorlek Storlek, ållare D 1.5 D 4.0 E 2.0 E 5.0, F 2.5 F, E K 6.0 K,, 3.0, F, E L 8.0 L M 9.0 M R 15.0 R 4 Antal skäreggar 5 Skärbredd 6 Frontvinkel 1 eller 2 3 T.ex.: 0400 = 0,157 tum (4 ) T.ex.: 00 = 0 05 = 5 7 örnradie 8 eometribeteckning Första siffra: Typ av bearbetning Andra siffra: T.ex.: 04 = 0,016 tum (0,4 ) A = Aluminium/profilsvarvning E = ER-behandlad skäregg 08 = 0,031 tum (0,8 ) = Avstickning F = Låg matning T = Svarvning M = Medelhög matning = Spårsvarvning R = ög matning R = Profilsvarvning O = Optimerad för speciella områden = Ämne S = Skarp skäregg = Ämne AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 15

16 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Avstickning orout 1-2-egg - Skär Låg matning Medelhög matning ög matning Toleranser, (tum): l a= +0.10/-0 (+.004/-0) r ε= ±0.10 (±.004) Urvalskriterier,, tum P M K N S l a l a r ε in. ψ r α f r ε in. a r max a r max in. Skärläges storlek 1) eställningskod orout 2 skäreggar T F L123F F N123F F R123F F N F R/L F L F N F R F orout 1 skäregg E N123E M F N123F M N M N M N M orout 2 skäreggar D N123D M E N123E M R/L123E M F N123F M R/L123F M N M R/L M N M R/L M L M N M R M orout 1 skäregg F N123F R N R N R N R orout 2 skäreggar F L123F R N123F R R123F R N R R/L R N R R/L R L R N R R R K N123K R P15 P30 P45 P35 P15 P20 P10 M15 M25 M40 M30 K30 K15 K25 N25 S15 S25 S40 S30 1) Vid användning av orout 1-eggade skär ger verktygshållarens a r maximalt skärdjup. 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. För geometribeskrivning, se sidan N = neutralt, R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 16

17 orout 1-2 eggar Avstickning orout 1-2-egg - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Låg matning Toleranser, (tum): l a= ±0.02 (±.0008) r ε= ±0.05 (±.002) Urvalskriterier,, tum P M K N S l a l a r ε in. r α f r ε in. a r max a r max in. Skärläges -storlek 1) T eställningskod orout 2 skäreggar D R/L123D S R/L123D S E R/L123E S R/L123E S F R/L123F S R/L123F S R/L S R/L S P15 P30 P45 P35 P15 P20 P10 M15 M25 M40 M30 K30 K15 K25 N25 S15 S25 S40 S30 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. R = höger, L = vänster = Första val För geometribeskrivning, se sidan AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 17

18 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Spårsvarvning orout 1-2-egg - Skär Låg matning Toleranser, (tum): l a= ±0.02 (±.0008) r ε= ±0.05 (±.002) För låsringsspår l a= (+.004) (+.005) r ε= ±0.05 (±.002) Urvalskriterier,, tum P M K N S l a l a in. r ε r ε in. a r max a r max in. T A A 13A A α f Skärläges -storlek 1) eställningskod orout 2 skäreggar D N123D F E N123E F N123E F N123E F N123E F F N123F F N123F F N123F F N123F F N123F F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F K N123K F N123K F N123K F N123K F N123K F L N123L F N123L F För låsringsspår E N123E F N123E F F N123F F N F N F N F P15 P30 P45 P35 P15 P20 P10 M10 M15 M25 M40 M30 M15 K30 K15 K25 K20 N25 N20 S15 S15 S25 S40 S30 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 18

19 orout 1-2 eggar Spårsvarvning orout 1-2-egg - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Toleranser, (tum): Skärlägesstorlek E-L l a= +0.10/0 (+.004/0) r ε = ±0.10 (±.004) Skärlägesstorlek M l a= ±0.03 (±.001) r ε= ±0.10 (±.004) Urvalskriterier,, tum P M K N S l a la in. r ε r ε in. α f max 2) a r ar max tum 2) Skärläges -storlek 1) eställningskod orout 2 skäreggar T A A 13A A Medelhög matning E N123E M N123E M N M N M N M N M N M K N123K M N123K M L N123L M N123L M orout 1 skäregg M N123M M N123M M N123M M N123M M orout 2 skäreggar M N123M M N123M M P15 P30 P45 P35 P15 P20 P10 M10 M15 M25 M40 M30 M15 K30 K15 K25 K20 N25 N20 S15 S15 S25 S40 S30 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral 2) Vid användning av orout 1-eggade skär ger verktygshållarens a r maximalt skärdjup. För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 19

20 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Spårsvarvning orout 1-2-egg - Skär Toleranser, (tum): l a= ±0.08 (±.003) r ε= ±0.10 (±.004) Urvalskriterier,, tum P M K N S l a l a in. r ε r ε Skärläges in. α f -storlek 1) eställningskod orout 1 skäregg T A A 13A A ög matning R N123R R Medelhög matning orout 1 skäregg R N123R M N123R M N123R M P30 P45 P35 P15 P20 P10 M10 M15 M25 M40 M30 M15 K30 K15 K25 K20 N25 N20 S15 S15 S25 S40 S30 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 20

21 orout 1-2 eggar För spårstickning i härdade material. orout 1-2-egg - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Låg matning Urvalskriterier,, tum l a l a in. r ε r ε in. α f a r max 1) iw Skärläges -storlek 2) Toleranser, (tum): l a= ±0.02 (±.0008) r ε= ±0.05 (±.002) eställningskod orout 1 skäregg ? 3.1 N E ? 3.1 N E ? 3.1 N E ? 3.1 N E ? 3.1 N E ? 3.1 N E ? 3.1 K N123K E ? 2.6 L N123L E orout 1 skäregg ? 3.1 N S ? 3.1 N S ? 3.1 N S ? 3.1 N S ? 3.1 L N123L S ) Vid användning av orout 1-eggade skär ger verktygshållarens a r maximalt skärdjup. 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral = Första val För geometribeskrivning, se sidan AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 21

22 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Profilsvarvning orout 1-2-egg - Skär Låg matning Medelhög matning Toleranser, (tum): -RM l a= +0.10/0 (+.004/0) r ε= ±0.10 (±.004) -RO l a= ±0.02 (±.0008) r ε= ±0.10 (±.0004) Urvalskriterier,, tum P M K N S l a T l a rε rε a r max a r max. in. in. α f 1) tum 1) Skärläges -storlek 2) eställningskod orout 2 skäreggar E N123E RO N123E RO F N123F RO N123F RO N RO N RO N RO N RO N RO N RO N RO K N123K RO L N123L RO A A 13A A S05F orout 1 skäregg N RM N RM L N123L RM orout 2 skäreggar F N123F RM N123F RM N RM N RM N RM N RM N RM N RM L N123L RM P30 P35 P15 P20 P10 M10 M15 M25 M30 M15 K30 K15 K25 K20 N20 N25 S15 S15 S25 S15 S10 1) Vid användning av orout 1-eggade skär ger verktygshållarens a r maximalt skärdjup. 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral = Första val För geometribeskrivning, se sidan AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 22

23 orout 1-2 eggar Profilsvarvning av aluminium orout 1-2-egg - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Urvalskriterier,, tum Toleranser, (tum): l a= ±0.02 (±.0008) N - Medelhög matning l a l a in. r ε r ε a r max in. α f 1) a r max. tum 1) Skärläges -storlek 2) eställningskod orout 2 skäreggar N AM L N123L AM N10 N10 1) Vid användning av orout 1-eggade skär ger verktygshållarens a r maximalt skärdjup. 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. Profilsvarvning av icke-järnmaterial och härdade material Toleranser, (tum): ±0.02 (±.0008) Urvalskriterier,, tum N S l a l a in. D D rε rε a r in. α f max 1) iw Skärläges -storlek 2) eställningskod orout 1 skäregg F N123F1-0300S N S N S N S01025 Låg matning orout 1 skäregg F N123F RS N RS N RS N RS L N123L RS orout 1 skäregg F N123F RE N123F RE N RE N RE N RE N RE L N123L RE N01 S ) Vid användning av orout 1-eggade skär ger verktygshållarens a r maximalt skärdjup. 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. För geometribeskrivning, se sidan N = Neutral = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 23

24 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Svarvning orout 1-2-egg - Skär Toleranser, (tum): l a= +0.10/0 (+.004/0) r ε= ±0.10 (±.004) Urvalskriterier, P M K N S l a rε α f max 1) a r a p max. Skärläges -storlek 2) eställningskod orout 2 skäreggar T A A 13A A Låg matning N TF N TF N TF K N123K TF L N123L TF orout 1 skäregg N TF N TF K N123K TF Medelhög matning orout 2 skäreggar N TM N TM N TM N TM N TM K N123K TM N123K TM L N123L TM N123L TM P15 P30 P45 P35 P15 P20 P10 M10 M15 M25 M40 M30 M15 K30 K15 K25 K20 N20 N25 S15 S15 S25 S30 S15 1) Vid användning av orout 1-eggade skär ger verktygshållarens a r maximalt skärdjup. 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral = Första val För geometribeskrivning, se sidan AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 24

25 orout -skär med 1 skäregg Spårfräsning orout 1-2-egg - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Toleranser, (tum): l a = ±0.02 (±.001) r ε = ±0.05 (±.002) Urvalskriterier, Dimensioner,, inch P M K N S Låg matning Skärläges -storlek1) eställningskod b21 l2 Dm Dmi2) l a r ε α f a r max orout 1 skäregg R/L S R/L S R/L S L R/L123L S R/L123L S R/L123L S P15 M15 K15 N15 S20 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. R = höger, L = vänster 2) Axiell spårstickning minimum diameter första stick. = Första val Profilfräsning Toleranser, (tum): l a= ±0.02 (±.0008) r ε= ±0.05 (±.002) Urvalskriterier,, tum Dimensioner,, inch P M K N S Låg matning Skärläges -storlek1) eställningskod b21 l2 Dm Dmi2) l a r ε α f a r max orout 1 skäregg R/L RS R/L RS R/L RS L R/L123L RS R/L123L RS R/L123L RS P15 M15 K15 N15 S20 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. R = höger, L = vänster 2) Axiell spårstickning minimum diameter första stick. = Första val För geometribeskrivning, se sidan AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 25

26 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Ämnen orout 1-2-egg - Skär 0 ämnen 90 ämnen 45 ämnen T-form Visas i högerutförande Toleranser, (tum): 1) Skäreggshöjd l a ±0-10 (±.004) l 2 ±0.30 (±.012) l21 ±0.30 (±.012) För T-form: Dimension l a l 21 är slipområde för specifika profiler. l a +0.15/-0.05 (+.006/-.002) l 2 ±0.30 (±.012) l21 ±0.30 (±.012) Urvalskriterier,, tum Dimensioner,, inch P M K N S l a r r ε område min redd- reddområde max Skärläges -storlek2) eställningskod l2 l21 s s F 13A 10 10F 13A 10 10F 13A 10 10F 13A 10 10F 13A orout 2 skäreggar L NX123L orout 1 skäregg L R/LX123L orout 1 skäregg L N123L orout 1 skäregg R/L L R/L123L orout 2 skäreggar D N123D E N123E F N123F N N N K N123K L N123L P20 M10 M15 K20 N10 N20 N20 S15 S15 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = neutralt, R = höger, L = vänster Obs! Vidta säkerhetsåtgärder när du ska slipa hårdmetallprodukter. Se sidan 7 för säkerhetsinformation. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2-egg Skär 26

27 Kodnyckel för orout hållare orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN oromant apto Skafthållare Metrisk Tum lad 1 Kopplingsstorlek 2 Utförande 3 ållarutförande = oromant apto R F X D 5m = Kopplingsstorlek D 5m Tum 3 32 (1.260) (1.575) N 5 50 (1.968) 6 63 (2.480) 8 80 (3.150) 4 uvudkod L Skärlägesstorlek 6 earbetningsbegränsningar 7 Skaft/skärenhetsdimension orout 1-2 D K E L F M R orout 3 T = ögerutförande oromant apto eställningskod Tum Skaftstorlek i 1/16 tum t.ex. 08 = 8/16 = 1/2 tum h x b 08 U = Vänsterutförande Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. Max. skärdjup a r i Metrisk 08 = 8 Tum 059 = 0,590 tum Metrisk Siffran ska föregås av 0, t.ex. b = 8 Till exempel: anges med 08 f 1 l lad inch inch Måttangivelser i. h b Fastspänningssystem 9 Antal skärlägen 10 ållarvinkel A D 007 = 7 Fjäderklamp Skruvfastspänning rund Förstärkt 1 Ett skärläge 045 = 45 spårsvarvning skruvfastspänning 070 = 70 2 Två skärlägen äller för hållarutförande = X 11 Specialtillämpning 12 Min. diameter för första stick, för axiell spårsvarvning S = ållare för bearbetning av små Min. diameter för första stick i. detaljer 13 Typ av sväng, för axiell spårsvarvning = svängd A = A svängd AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 27

28 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar oromant apto skärenheter Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning x-r/lf123 x-nf123 Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet. Skärvätsketillförsel: radiellt genom kona ögerutförande Dimensioner,, tum Neutral a r max a r max Skärlägesstorlek D 5m D 5m f 1 f 1 l 1 l 1 uvudtillämpning 1) tum 1) 2) eställningskod tum tum tum Mätskär Nm 3) D 3-R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M E 3-R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M F 3-R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M 6.0 1) a r max. för hållare. För maximal stabilitet, välj en hållare med kortast möjliga a r. N = neutralt, R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Fortsättning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 28

29 orout 1-2 eggar oromant apto skärenheter Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN x-r/lf123 x-nf123 Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet.... Fortsättning Skärvätsketillförsel: radiellt genom kona ögerutförande Dimensioner,, tum Neutral uvudtillämpning a r max a r max Skärlägesstorlek D 5m D 5m f 1 f 1 l 1 l 1 1) tum 1) 2) eställningskod tum tum tum Mätskär Nm 3) K 4-R/LF123K N123K R R/LF123K N123K R R/LF123K N123K R LF123K N123K M RF123K N123K M R/LF123K N123K R R/LF123K N123K R R/LF123K N123K R L 5-R/LF123L N123L M R/LF123L N123L M R/LF123L N123L M R/LF123L N123L M LF123L N123L M RF123L N123L M NF N RM NF N RM NF N RM NF N RM NF N RM NF N RM NF N RM 6.0 1) a r max. för hållare. För maximal stabilitet, välj en hållare med kortast möjliga a r. N = neutralt, R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skärlägesstorlek Skärenhet, storlek Skruv Nyckel (Torx Plus) D, E, F (20P) (25P),, K, L (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 29

30 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Avstickningsblad med två skärlägen Fjäderklamp orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning Utförande 1 lad med böjd förstärkning Utförande 2 lad med rak förstärkning N123 N123 Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet. Utförande 3 N123 lad utan förstärkning Neutralt utförande Dimensioner,, tum uvudtillämpning a r min a r min a r max a r max Utförande 1) tum 1) 1) tum 1) Skärläges -storlek eställningskod b b h h tum tum 2) h 1 h 1 tum l 1 l 1 tum Mätskär D N123D15-21A2 3) N123D M E N123E15-21A2 3) N123E M D N123D15-25A N123D M E N123E20-25A N123E M F N123F30-21A N123F M N123F55-25A N123F M N A N M N A N M N A N M N A N M K N123K55-25A N123K R 1) Ställ in i kortaste läget för max. stabilitet 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) För min. och max. a r vid respektive diameter hos arbetsstycket (D m); se diagraen nedan för skärdjupsbegränsningar. Skärdjupsbegränsning för orout blad med radieförstärkning På grund av förstärkning av bladet varierarr max. skärdjup på arbetsstyckets diameter. (tum) Tum Max. skärdjup Tum Reservdelar Skärlägesstorlek Nyckel 1) D-K ) Måste beställas separat AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 30

31 orout 1-2 eggar Enkelsidigt avstickningsblad Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN lad med böjd förstärkning R/LF123 R/LF123M R/LF123R Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet. Visas i högerutförande Dimensioner,, tum uvudtillämpning ar min a r min a r max a r max 1) tum 1) 1) tum 1) Skärläges -storlek 2) eställningskod b b h h tum tum h1 h 1 tum l 1 l 1 tum Mätskär Nm 3) E R/LF123E N123E M F R/LF123F N123F M R/LF N M R/LF N M M R/LF123M N123M M R/LF123M N123M M R R/LF123R N123R R 4.5 1) För min. och max. a r vid respektive diameter hos arbetsstycket (D m); se diagraen nedan för skärdjupsbegränsningar. 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Skärdjupsbegränsning för orout blad med radieförstärkning På grund av förstärkning av bladet är max. skärdjup beroende på arbetsstyckets diameter. Skruvklampsblad Arbetsstyckets diameter, tum Tum Max. skärdjup Tum Reservdelar Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) E (20P) M (25P) R (25P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 31

32 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Verktygshållare till avstickningsblad orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning Metriskt utförande Dimensioner, Skäreggens höjd på bladen a r max eställningskod b 21 b c f 1 h h 1 h 2 h 7 l 1 l21 l M Tumutförande Dimensioner, tum Skäreggens höjd på bladen a r max eställningskod b 21 b c f 1 h h 1 h 2 h 7 l 1 l21 l M M M M Reservdelar Verktygshållare Tum Klamp Klampskruv Nyckel () M M (6.0) (6.0) M (6.0) M (6.0) M (6.0) (6.0) (6.0) (8.0) Skärvätskeadapter för verktygshållare och adaptrar Dimensioner,, tum Montering Skäreggens höjd på bladen eställningskod b 22 h 21 h 22 l 23 l 24 l 25 D th 21, 25, ¼" ¼" Reservdelar eställningsexempel: 2 st Munstycke Monteringsskruv Plugg Nyckel () för plugg Nyckel () för fästskruv (6.0) (5.0) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 32

33 orout 1-2 eggar Skaftverktyg Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN R/L123 Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet. Metriskt utförande Dimensioner, Visas i högerutförande uvudtillämpning a r max 1) Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär Nm 3) 8 D R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M E R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M F R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M 7.5 1) a r max. för hållare. För maximal stabilitet, välj en hållare med kortast möjliga a r. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. N = Neutral 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Fortsättning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 33

34 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Skaftverktyg Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning R/L123 N123 Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet.... Fortsättning Visas i högerutförande Neutral Metriskt utförande Dimensioner, uvudtillämpning a r max 1) Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär Nm 3) 16 K R/LF123K M N123K R R/LF123K M N123K R R/LF123K M N123K R R/LF123K M N123K R R/LF123K M N123K R R/LF123K M N123K R L R/LF123L M N123L M R/LF123L M N123L M R/LF123L M N123L M R/LF123L M N123L M R/LF123L M N123L M NF M N RM NF M N RM M R/LF123M N123M M R/LF123M N123M M R/LF123M N123M M NF123M N123M M R R/LF123R N123R R R/LF123R N123R R R/LF123R N123R R NF123R N123R R ) a r max. för hållare. För maximal stabilitet, välj en hållare med kortast möjliga a r. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. N = Neutral 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skafthållarstorlek a r a r Skärlägesstorlek metrisk Tum tum Skruv Nyckel (Torx Plus) D, E, F, (20P) D, E, F (20P) (25P) (25P) (25P),, K, L (30P) M (30P) M (25P) R (30P) R (25P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 34

35 orout 1-2 eggar Skaftverktyg Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN R/L123 Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet. Tumutförande Dimensioner, tum Visas i högerutförande uvudtillämpning a r max 1) Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär ft-lbs 3).315 D R/LF123D N123D M RF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M RF123D N123D M R/LF123D N123D M R/LF123D N123D M E R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M R/LF123E N123E M F R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF123F N123F M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M R/LF M N M 5.5 1) a r max. för hållare. För max. stabilitet, välj en hållare i förstärkt utförande. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. Fortsättning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 35

36 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Skaftverktyg Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning R/L123 N123 Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet.... Fortsättning Visas i högerutförande Neutral Tumutförande uvudtillämpning Dimensioner, tum a r max 1) Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär ft-lbs 3).630 K R/LF123K063-16M N123K R R/LF123K063-20M N123K R R/LF123K126-16M N123K R R/LF123K126-20M N123K R R/LF123K126-24M N123K R L R/LF123L063-16M N123L M R/LF123L100-16M N123L M R/LF123L100-20M N123L M R/LF123L138-20M N123L M R/LF123L138-24M N123L M M R/LF123M N123M M R/LF123M N123M M R/LF123M N123M M NF123M N123M M R R/LF123R N123R R R/LF123R N123R R R/LF123R N123R R NF123R N123R R 7.4 1) a r max. för hållare. För max. stabilitet, välj en hållare i förstärkt utförande. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. N = Neutral Reservdelar Skafthållarstorlek a r a r Skärlägesstorlek metrisk Tum tum Skruv Nyckel (Torx Plus) D, E, F, (20P) D, E, F (20P) (25P) (25P) (25P),, K, L (30P) M (30P) M (25P) R (30P) R (25P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 36

37 orout 1-2 eggar Skaftverktyg för bearbetning av små detaljer Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN R/LF123 -S Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet. Skafthållare för QS-hållarsystem, se sidan A242. Metriskt utförande Visas i högerutförande uvudtillämpning Tumutförande Dimensioner, D m max. a r max 1) Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär Nm 3) D R/LF123D S N123D M R/LF123D S N123D M R/LF123D S N123D M R/LF123D S N123D M E R/LF123E S N123E M R/LF123E S N123E M R/LF123E S N123E M R/LF123E S N123E M F R/LF123F S N123F M R/LF123F S N123F M R/LF123F S N123F M R/LF S N M 3.0 Dimensioner, tum D m a r Skärlägesstorlek uvudtillämpning max. max 1) 2) eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär ft-lbs 4) D R/LF123D S N123D M R/LF123D S N123D M R/LF123D S N123D M R/LF123D S N123D M E R/LF123E S N123E M R/LF123E S N123E M R/LF123E S N123E M R/LF123E S N123E M F R/LF123F S N123F M R/LF123F S N123F M R/LF123F S N123F M R/LF S N M 2.2 1) a r max. för hållare R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skafthållarstorlek Skärlägesstorlek Metrisk Tum Skruv Nyckel (Torx Plus) D, E, F (15P) D, E, F (15P) D, E, F, (15P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 37

38 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning orout 1-2 eggar Förstärkta skaftverktyg för avstickning, med reducerad f1 förskjutning. Skruvfastspänning R/LF123 Förstärkt Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet. Metriskt utförande Dimensioner, Visas i högerutförande uvudtillämpning Tumutförande D m max. a r max 1) Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär Nm 3) E R/LF123E D N123E M F R/LF123F D N123F M R/LF123F D N123F M R/LF D N M R/LF D N M R/LF D N M R/LF D N M 6.0 Dimensioner, tum uvudtillämpning D m max. a r max 1) Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär ft-lbs 4) E R/LF123E067-12D N123E M F R/LF123F067-12D N123F M R/LF123F067-16D N123F M R/LF D N M R/LF D N M R/LF D N M R/LF D N M 4.4 1) a r max. för hållare R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skafthållarstorlek Skärlägesstorlek Metrisk Tum Skruv Nyckel (Torx Plus) E, F (20P) (25P) (25P) (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 38

39 orout 1-2 eggar Skaftverktyg för profilsvarvning Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skaft, 0 rakt utförande Skaft, 0 rakt utförande Skaft, 7 vinklat utförande Skaft, 45 vinklat Skaft, 70 vinklat utförande NF123 R/LF123 R/LX R/LX R/LX Neutralt utförande Metriskt utförande Visas i högerutförande Dimensioner, Obs! När orout -skäret med två skäreggar används, ger a r för skäret det maximala skärdjupet. uvudtillämpning a r max 1) Skaftutförande Skärlägesstorlek 2) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär Nm3) 25 0 NF M N RM NF M N RM R/LF N RM L R/LX123L N123L RM R/LX123L N123L RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM 5.0 1) a r max. för hållare N = neutralt, R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Skärlägesstorlek Skafthållarstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (25P) (NF) (30P), L (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 39

40 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Skaftverktyg för profilsvarvning Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning Skaft, 7 vinklat utförande Skaft, 45 vinklat utförande Skaft, 70 vinklat utförande RX R/LX R/LX Obs! När orout -skäret med två skäreggar används, ger a r för skäret det maximala skärdjupet. Visas i högerutförande Tumutförande Dimensioner, tum uvudtillämpning a r max 1) Skaftutförande Skärlägesstorlek2) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär ft-lbs3) L RX123L N123L RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM R/LX N RM 3.7 1) a r max. för hållare N = neutralt, R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i ft lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skärlägesstorlek Skafthållarstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (25P), L (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 40

41 orout 1-2 eggar Skaftverktyg för grund spårsvarvning och axiell spårsvarvning Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skaft, 0 rakt utförande R/LF123 Skaft, 90 vinklat utförande R/L123 Metriskt utförande Visas i högerutförande Tumutförande Dimensioner, Skaftutförande -storlek 1) eställningskod Skärläges uvudtillämpning a r max a r2 b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär Nm 2) R/LF N M 3.5 a r R/LF N M R/LF N M K R/LF123K N123K R R/LF123K M N123K R R/L N M R/L N M 3.5 a r R/L N M K R/L123K N123K R R/L123K M N123K R 4.5 Dimensioner, tum Skaftutförande -storlek 1) eställningskod Skärläges uvudtillämpning a r max a r2 b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär ft-lbs 3) R/LF N M 3.0 a r R/LF N M R/LF N M K R/LF123K N123K R R/LF123K032-16M N123K R R/L N M 2.6 a r R/L N M R/L N M K R/L123K N123K R R/L123K032-16M N123K R 2.4 1) ållare för stickning av grunda spår kan ta flera skärstorlekar. ållare med skärlägesstorlek kan ta skärstorlek E, F och. ållare med skärlägesstorlek K kan ta skärstorlek, och K. Lägg märke till att måtten f 1 och l 3 ovan gäller för R = höger, L = vänster skärstorlekarna resp. K. 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. ållare för grund axiell spårsvarvning ållarens skärlägesstorlek1) Skärlägesstorlek Diameter första stick Maximalt skärdjup Diameter första stick Min Max Tum Tum 123-M, -TF, -M, -RM, -TM E F K K min. max. Reservdelar Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (25P) K (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 41

42 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Skaftverktyg för axiell spårsvarvning Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet. Skaft, 90 vinklat utförande Skaft, 0 rakt utförande Diameter första stick R/L123 R/LF123 min. max. Metriskt utförande Visas i högerutförande Diameter för första stick, Dimensioner, Skaftutförande Skärläges -storlek1) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär Nm2) uvudtillämpning min. max. a r max R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF K R/L123K M N123K TF R/L123K M N123K TF R/L123K M N123K TF L R/L123L M N123L TF R/L123L M N123L TF R/L123L M N123L TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF 5.7 1) a r max. för hållare. För max. stabilitet, välj en hållare i förstärkt utförande. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Fortsättning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 42

43 orout 1-2 eggar Skaftverktyg för axiell spårsvarvning Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN... Fortsättning Metriskt utförande Diameter för första stick, Dimensioner, Skaftutförande Skärläges -storlek1) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär Nm2) uvudtillämpning min. max. a r max R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF K R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF L R/LF123L M N123L TF R/LF123L M N123L TF R/LF123L M N123L TF R/LF123L M N123L TF R/LF123L M N123L TF R/LF123L M N123L TF R/LF123L M N123L TF 6.7 1) a r max. för hållare. För max. stabilitet, välj en hållare i förstärkt utförande. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (25P),, K, L (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 43

44 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Skaftverktyg för axiell spårsvarvning Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning Obs! När du använder orout -skäret med två skäreggar sätter du in ar för skäret, så får du det maximala skärdjupet. Skaft, 90 vinklat utförande Skaft, 0 rakt utförande Diameter första stick R/L123 R/LF123 min. max. Tumutförande Visas i högerutförande Diameter, första stick, tum Dimensioner, tum Skaftutförande Skärläges -storlek1) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär ft-lbs2) uvudtillämpning min. max. a r max R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF R/L M N TF K R/L123K M N123K TF R/L123K M N123K TF R/L123K M N123K TF L R/L123L M N123L TF R/L123L M N123L TF R/L123L M N123L TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF R/LF N TF RF N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF 3.0 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i ft lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. Fortsättning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 44

45 orout 1-2 eggar Skaftverktyg för axiell spårsvarvning Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN... Fortsättning Tumutförande Diameter, första stick, tum Dimensioner, tum Skaftutförande Skärläges -storlek1) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär ft-lbs2) uvudtillämpning min. max. a r max R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF R/LF M N TF K R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF R/LF123K M N123K TF L R/LF123L M N123L TF R/LF123L M N123L TF R/LF123L M N123L TF R/LF123L M N123L TF 4.9 1) a r max. för hållare. För max. stabilitet, välj en hållare i förstärkt utförande. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skärlägesstorlek Skafthållarstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (25P),, K, L (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg Utvändig bearbetning 45

46 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Svarvboar Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - nvändig bearbetning R/LA 123 ylindrisk med plan Max. överhäng 3 x dm m Alla med invändig skärvätsketillförsel Metriskt utförande Dimensioner, Visas i högerutförande uvudtillämpning D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 h h1 l1 l3 dch Mätskär Nm2) E R/LA123E N123E M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M K R/LA123K N123K M R/LA123K N123K M 5.5 Tumutförande Dimensioner, tum uvudtillämpning D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 h h1 l1 l3 dch Mätskär ft-lbs3) E R/LA123E N123E M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M R/LA N M K R/LA123K N123K M R/LA123K N123K M 4.1 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. För skärvätskeanslutning, se sidan A324 Reservdelar Skärlägesstorlek omdiameter, dm m Tum Skruv Nyckel (Torx Plus) D, E, (15P) E (20P) (25P) (25P), (25P), (30P),, K (30P) A320 2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg nvändig bearbetning 46

47 orout 1-2 eggar Svarvboar Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - nvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN R/LA 123 ylindrisk med spår för EasyFix-hylsa Max. överhäng 3 x dm m Alla med invändig skärvätsketillförsel Metriskt utförande Visas i högerutförande Dimensioner, uvudtillämpning D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 l1 l3 dch Mätskär Nm3) D R/LA123D N123D M R/LA123D N123D M E R/LA123E ) N123E M R/LA123E N123E M R/LA ) N M R/LA N M ) R/LA N M ) R/LA N M 5.0 Tumutförande Dimensioner, tum uvudtillämpning D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 l1 l3 dch Mätskär ft-lbs4) D R/LA123D N123D M R/LA123D N123D M E R/LA123E ) N123E M R/LA123E N123E M R/LA ) N M R/LA N M R/LA ) N M R/LA ) N M 3.7 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) När skär med -F-geometri används är minsta håldiameter (D m) 0,984 tum (25 ). 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan ) Max a r är giltig upp till l 3-mått För skärvätskeanslutning, se sidan A324 Reservdelar Skärlägesstorlek omdiameter, dm m Tum Skruv Nyckel (Torx Plus) D, E, (15P) E (20P) (25P) (25P), (25P), (30P),, K (30P) A320 2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg nvändig bearbetning 47

48 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1-2 eggar Svarvboar för profilsvarvning Skruvfastspänning orout 1- och 2-egg - nvändig bearbetning med plan R/LAX123 Max. överhäng 3 x dm m Alla med invändig skärvätsketillförsel Metriskt utförande Visas i högerutförande Dimensioner, uvudtillämpning D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 h h1 l1 l3 dch Mätskär Nm2) R/LAX N AM L R/LAX123L N123L AM 3.0 Tumutförande Dimensioner, tum uvudtillämpning D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 h h1 l1 l3 dch Mätskär ft-lbs3) R/LAX N AM L R/LAX123L N123L AM 2.2 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. För skärvätskeanslutning, se sidan A324 Reservdelar omdiameter, dm m Skärlägesstorlek Tum Skruv Nyckel (Torx Plus), L (30P) A320 2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 1- och 2-egg nvändig bearbetning 48

49 orout 3 orout 3 System med 3 skäreggar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Det produktiva valet för grundavstickning Spår- och profilsvarvning orout 3 Det är utformat för ekonomisk grund avstickning, spårsvarvning och profilsvarvning i massproduktion, med: Spårbredder på 0,5 3,18 (0,020 0,125 tum) Extremt små avstickningsbredder ner till 1 (0,035 tum) Skärdjup till 6,4 (0,252 tum) Mycket snäv tolerans för indexering av skär Maximal mångsidighet en hållare för alla skärbredder verktygshållarsortimentet ingår oromant apto och skafthållare i små till medelstora storlekar orout 3-skär finns även med frontvinkel för tapp- och gradfri avstickning. Skärgeometrier - M, geometri för normala bearbetningsbetingelser - S, med extra vassa skäreggar för användning vid låga skärdata och i stål med låg kolhalt. - RS, full radie, vass egg - S, rak skäregg, vass egg Unikt fastspänningsystem Möjligt att vända skäret direkt i maskinen, genom att lossa skruven några varv. Om skärbrott skulle inträffa koer inte fastspänningsmekanismen att påverkas - vänd bara på skäret och starta maskinen. Ännu fler möjligheter med Tailor Made. För mer information om vårt program Tailor Made se sidan 3 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 49

50 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 rund avstickning orout 3 - Skär N123T3/R123T3/L123T3 N123U3/R123U3/L123U3 Urvalskriterier,, tum Toleranser, (tum): N123 -M l a= ±0.03 (±.001) r ε= +0,-0.10 (+0,-.004) N123 -S l a= ±0.03 (±.001) r ε= +0.10, -0 (+.004,-0) R/L123 -S l a= ±0.07 (±.003) r ε = +0.10,-0 (+.004,-0) P M K N S Låg matning Medelhög D m max. D m max. tum 1) l a l a r ε r ε ar max ar max. Skärlägesstorlek eställningskod tum ψ r tum tum 1) 1) T N123T S N123T S N123T S R/L123T S R/L123T S R/L123T S R/L123T S R/L123T S R/L123T S R/L123T S R/L123T S R/L123T S U N123U S N123U S N123U S R/L123U S R/L123U S R/L123U S R/L123U S R/L123U S R/L123U S R/L123U S R/L123U S R/L123U S T N123T M N123T M N123T M U N123U M N123U M N123U M P30 M25 K30 N25 S25 1) D m max = max. bom- eller rördiameter N = neutralt, R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. = Första val T = högerskär, U = vänsterskär. Skärkodnyckel, se sidan AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 Skär 50

51 orout 3 Spårsvarvning orout 3 - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN N123T3 N123U3 Toleranser, (tum): S l a= ±0.02 (±.0008) Urvalskriterier,, tum För låsringsbredd P M K N S Låg matning l a D m max. D m max. tum 1) l a r ε r ε ar max ar max Skärlägesstorlek eställningskod tum tum tum 1) Tum T N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S N123T S U N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S N123U S P30 M25 K30 N25 S25 1) D m max = max. bom- eller rördiameter N = Neutral 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. = Första val T = högerskär, U = vänsterskär. Skärkodnyckel, se sidan AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 Skär 51

52 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 Spårsvarvning/profilsvarvning orout 3 - Skär N123T3 N123U3 Urvalskriterier,, tum Toleranser, (tum): RS l a= ±0.02 (±.0008) P M K N S Låg matning D m max. D m max. tum 1) l a l a r ε r ε ar max ar max. Skärlägesstorlek eställningskod tum tum tum 1) 1) T N123T RS N123T RS N123T RS N123T RS N123T RS N123T RS N123T RS U N123U RS N123U RS N123U RS N123U RS N123U RS N123U RS N123U RS P30 M25 K30 N25 S25 1) D m max = max. bom- eller rördiameter N = Neutral 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. = Första val T = högerskär, U = vänsterskär. Skärkodnyckel, se sidan AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 Skär 52

53 orout 3 Ämnen orout 3 - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN N123T3 Skäreggshöjd N123U3 Skäreggshöjd Slipningsanvisningar, se teknisk guide. Urvalskriterier,, tum Toleranser, (tum): - l a =± 0,05 (0,0020 tum) P M K N D m max D m max tum F 10F 10F 10F l a l a tum reddområde reddområde a r max ar max min max tum -storlek eställningskod T N123T U N123U T = högerskär, U = vänsterskär. Obs! Vidta säkerhetsåtgärder när du ska slipa hårdmetallprodukter. Se sidan 7 för säkerhetsinformation. Skärkodnyckel, se sidan 15 P20 M10 K30 N20 N = Neutral = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 Skär 53

54 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 - Utvändig bearbetning orout 3 oromant apto skärenheter för grund avstickning, spårsvarvning och profilsvarvning Skruvfastspänning x-r/lf123 Skärvätsketillförsel: radiellt genom kona Dimensioner,, tum Visar skär i högerutförande med skärläge (T) i högerutförande. uvudtillämpning a r max ar max tum Skärläges -storlek 1) eställningskod f 1 f 1 tum D 5m D 5m tum l 1 l 1 tum Mätskär Nm 2) T 3-RF123T M N123T M RF123T M N123T M U 3-LF123U M N123U M LF123U M N123U M 3.0 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) f 1, gäller för kalibreringsskär T = högerskär, U = vänsterskär. Obs! När orout3-skär används ger a r för skäret maximala skärdjupet. Skärhuvud för oroturn SL, se sidan 47. Reservdelar Skärenhet, storlek Skruv Nyckel (Torx Plus) Skruvmejsel (Torx Plus) 1) (15P) (8P) 1) Tillbehör som inte levereras med verktyget. eställs separat AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 Utvändig bearbetning 54

55 orout 3 Skaftverktyg för grund avstickning och spårsvarvning och profilsvarvning Skruvfastspänning orout 3 - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN R/LF123 Metriskt utförande Dimensioner, Visar skär i högerutförande med skärläge (T) i högerutförande. uvudtillämpning Tumutförande a r max Skärläges -storlek 1) eställningskod b f14) h h 1 l 1 l 3 Mätskär Nm 2) 6.4 T RF123T M N123T M RF123T M N123T M RF123T M N123T M RF123T M N123T M RF123T M N123T M RF123T M N123T M U LF123U M N123U M LF123U M N123U M LF123U M N123U M LF123U M N123U M LF123U M N123U M LF123U M N123U M 3.0 Dimensioner, tum uvudtillämpning a r max Skärläges -storlek 1) eställningskod b f14) h h 1 l 1 l 3 Mätskär ft-lbs 3).252 T RF123T023-06M N123T M RF123T023-08M N123T M RF123T023-10M N123T M RF123T023-12M N123T M RF123T023-16M N123T M RF123T023-20M N123T M U LF123U023-06M N123U M LF123U023-08M N123U M LF123U023-10M N123U M LF123U023-12M N123U M LF123U023-16M N123U M LF123U023-20M N123U M 2.2 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft lbs. Använd momentnyckel, se sidan ) f 1, gäller för kalibreringsskär T = högerskär, U = vänsterskär. Obs! När orout3-skär används ger a r för skäret maximala skärdjupet. Skärhuvud för oroturn SL, se sidan 47. Reservdelar Skaftstorlek För skruv huvud För skruvbotten Tum Skruv Nyckel (Torx Plus) Skruvmejsel (Torx Plus) 1) (15P) (8P) (15P) (8P) 1) Tillbehör som inte levereras med verktyget. eställs separat AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 Utvändig bearbetning 55

56 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut T-Max Q-ut System med 1 skäregg För djup avstickning, invändig spårsvarvning och axiell spårsvarvning av små diametrar Skärhållare sortiment Det finns ett brett sortiment av olika skärhållare för T-Max Q-ut skär T-Max Q-ut alternativ - T-Max Q-ut för djup avstickning - T-Max Q-ut för invändig bearbetning och axiell spårsvarvning av små diametrar T-Max Q-ut SL - Flexibel verktygslösning enom användning av oroturn SL-adaptrar och T- Max Q-ut -skärhuvuden för skärtyper och kan ett stort antal verktygslösningar utformas, både utvändiga och invändiga, med ett begränsat antal delar. Se sidan 2. Skärgeometrier Det finns en mängd olika geometrier avsedda för olika bearbetningar och matningsområden. Skärsorter För att täcka in alla material i arbetsstycken finns T-Max Q-ut skär i en mängd olika specialutvecklade sorter: årdmetall Polykristallin diamant Kubisk bornitrid ermet Tillämpningar inom SO-områden: Ännu fler möjligheter med Tailor Made. För mer information om vårt program Tailor Made se sidan 3 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut 56

57 T-Max Q-ut Avstickning T-Max Q-ut - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Toleranser, (tum): 5F l a = ( ) r ε= ±0.05 (±.002) 7E l a= +0.10/0 (+.004/0) r ε= ±0.10 (±.004) 9E Neutral ögerutförande l a= +0.10/0 (+.004/0) l a= +.004/0 (+.010/0) r ε= ±0.10 (±.004) r ε= ±0.10 (±.004) Urvalskriterier,, tum P M K N S l a l a r ε Skärläges -storlek 1) A A 13A A r tum eställningskod tum ψ r ε R E N E N E R E Låg matning N E R E N E R E L E N E R E L E N F R F L F R F L F R F L F R/L F R/L F N F R F L F R F L F R F L F R/L F N F R F L F R F L F R/L F N F R/L F R F L F N F R F L F P30 P45 P35 P45 P20 M25 M40 M30 M35 M15 K30 K15 K25 K20 N20 N25 S15 S25 S40 S30 S30 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = neutralt, R = höger, L = vänster För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 57

58 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Avstickning T-Max Q-ut - Skär Låg matning Medelhög matning ög matning Toleranser, (tum): 3F l a= ±0.03 (±.001) r ε= ±0.03 (±.001) 4E, 5E l a= +0.25/0 (+.010/0) r ε= ±0.10 (±.004) Urvalskriterier,, tum P M K N S l a l a r ε Skärläges -storlek 1) A A 13A A r tum eställningskod tum ψ r ε N151.2-A F N151.2-A F R151.2-A F R151.2-A F R151.2-A F N151.2-A F R151.2-A F R151.2-A F R151.2-A F R151.2-A F N E N E N E R/L E N E R/L E N E R E L E N E R/L E N E N E R E L E N E R E L E N E R E L E N E R E L E N E P30 P45 P35 P45 P20 M25 M40 M30 M35 M15 K30 K15 K25 K20 N20 N25 S15 S25 S40 S30 S30 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = neutralt, R = höger, L = vänster För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 58

59 T-Max Q-ut Spårsvarvning T-Max Q-ut - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Låg matning Toleranser, (tum): l a= ±0.02 (±.0008) r ε= ±0.05 (±.0020) För låsringsspår l a= +0.13/+0.09 (+.005/+.0035) r ε= ±0.05 (±.002) Urvalskriterier,, tum P M K N S l a l a r ε r ε T T A A 13A A tum tum α f Skärläges -storlek 1) eställningskod N151.2-A N N151.2-A N151.2-A N151.2-A N151.2-A N151.2-A N N151.2-A N151.2-A N151.2-A N151.2-A N N151.2-A N151.2-A N151.2-A N N151.2-A N151.2-A N N151.2-A N151.2-A N151.2-A N N151.2-A N För låsringsspår N N N N N N P30 P45 P35 P45 P15 P20 P10 M10 M25 M40 M30 M35 M10 M15 K30 K15 K25 K20 N20 N25 S15 S25 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 59

60 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Spårsvarvning T-Max Q-ut - Skär Toleranser, (tum): För låsringsspår l a = +0.10/0 (+.004/0) l a = /0.13 r ε= ±0.10 (±.004) ( /.005) A-5 l a = > /0.17 l a= ±0.05 (±.002) (> /.007) r ε= ±0.05 (±.002) A-6 l a= ±0.03 (±.001) r ε= ±0.05 (±.002) ög matning Medelhög matning Urvalskriterier,, tum P M K N S l a l a r ε r ε T T A A 13A A tum tum α f Skärläges -storlek 1) eställningskod N151.2-A N151.2-A N N151.2-A N N151.2-A N N151.2-A N N N151.2-A N151.2-A N För låsringsspår N N N N N N P30 P45 P35 P45 P15 P20 P10 M10 M25 M40 M30 M35 M10 M15 K30 K15 K25 K20 N20 S15 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 60

61 T-Max Q-ut Spårsvarvning i härdade material T-Max Q-ut - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Toleranser, (tum): E- l a= ±0.02 (±.0008) r ε= ±0.05 (±.002) Låg matning Urvalskriterier,, tum l a l a r ε r ε tum tum α f iw Skärläges -storlek 1) eställningskod N E N151.2-A125-25E N E N151.2-A185-40E N E N E N151.2-A250-60E ) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 61

62 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Profilsvarvning T-Max Q-ut - Skär Låg matning Medelhög matning Toleranser, (tum): 4P l a= ±0.02 (±.0008) 5P l a= ±0.05 (±.002) Urvalskriterier,, tum P M K N S T T l a l a tum r ε r ε tum Skärlägesstorlek eställningskod N P N151.2-A P N151.2-A P N P N P N151.2-A P N P N151.2-A P N P N151.2-A P N151.2-A P N151.2-A P N P N151.2-A P N P A A 13A A N P N151.2-A P N P N151.2-A P N P N P N151.2-A P N P P30 P45 P20 P10 M10 M25 M35 M10 M15 K30 K25 K20 N20 N25 S15 S25 S30 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 62

63 T-Max Q-ut Profilsvarvning av icke-järnmaterial och härdade material T-Max Q-ut - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Låg matning Urvalskriterier,, tum l a l a r ε r ε Toleranser, (tum): F-P l a= ±0.02 (±.0008) E-P l a= ±0.02 (±.0008) tum tum iw Skärläges -storlek 1) eställningskod N E-P N151.2-A125-30E-P N E-P N151.2-A187-40E-P N E-P N E-P N151.2-A250-50E-P N151.2-A312-60E-P N151.2-A125-30F-P N F-P N F-P N D D10 20 N ) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 63

64 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Svarvning T-Max Q-ut - Skär Låg matning Medelhög matning Toleranser, (tum): l a= +0.10/0 (+.004/0) r ε= ±0.10 (±.004) Urvalskriterier,, tum P M K l a l a r ε r ε Skärläges -storlek 1) T T tum tum eställningskod N T N T N T N T N T N T N T N T N T N T P30 P15 P20 P10 M25 M10 K30 K15 K25 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 64

65 T-Max Q-ut Svarvning av släppningar T-Max Q-ut - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Toleranser, (tum): l a= ±0.02 (±.0008) Medelhög matning Urvalskriteri er,, tum P M K N S l a l a r ε r ε D m min A U, A U D m max Skärläges tum α f α n -storlek 1) T T A 13A 13A A tum tum eställningskod N U N U N U N U N U N U N151.2-A U N151.2-A U P45 P10 M35 M10 M15 K20 N20 S30 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val Ämnen Toleranser, (tum): För slipningsinstruktioner, se Teknisk uide Urvalskriterier,, tum -3 l a= ±0.05 (.002) -4 l a= ±0.04 (.002) M K N S A 13A 13A 13A l a l a r ε r ε reddområde reddområde Skärläges tum tum min max α f -storlek 1) eställningskod N N N N N N N N N N N N N M15 K20 N20 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. Obs! Vidta säkerhetsåtgärder när du ska slipa hårdmetallprodukter. Se sidan 7 för säkerhetsinformation AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 65

66 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut oromant apto skärenheter Skruvfastspänning T-Max Q-ut - Utvändig bearbetning x-r/lf Skärvätsketillförsel: radiellt genom kona Visas i högerutförande Dimensioner,, tum uvudtillämpning a r max a r max Skärläges 1) tum 1) -storlek eställningskod D 5m D 5m tum f 1 f 1 tum l 1 l 1 tum Mätskär Nm 3) RF N E R/LF N E RF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E 5.0 1) a r max. för hållare. För maximal stabilitet, välj en hållare med kortast möjliga a r. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (20P) (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Utvändig bearbetning 66

67 T-Max Q-ut Avstickningsblad med två skärlägen T-Max Q-ut - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Fjäderklamp Skruvfastspänning Skärlägesstorlek Skärlägesstorlek Dimensioner,, tum Neutralt utförande uvudtillämpning a r max a r max Skärläges h h 1) tum 1) -storlek 2) eställningskod tum h 1 h 1 tum l 1 l 1 tum Mätskär Nm 3) N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E 3.5 1) a r max. för hållare. För maximal stabilitet, välj en hållare med kortast möjliga a r. 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) ) ) (20P) 4) Tillbehör som inte levereras med verktyget utan måste beställas separat AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Utvändig bearbetning 67

68 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skaftverktyg för avstickning Fjäderklamp T-Max Q-ut - Utvändig bearbetning R/L Förstärkt Metriskt utförande Dimensioner, Visas i högerutförande Skärläges uvudtillämpning D m max. a r max 1) -storlek2) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L A N E R/L A N E R/L N E R/L N E Tumutförande Dimensioner, tum Skärläges uvudtillämpning D m max. a r max 1) -storlek2) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär R N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L N E R/L A N E R/L N E 1) Välj en förstärkt hållare för max. stabilitet. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. Reservdelar Skärlägesstorlek Nyckel 1) ) eställs separat AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Utvändig bearbetning 68

69 T-Max Q-ut Skaftverktyg Skruvfastspänning T-Max Q-ut - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Djup a r R/L Visas i högerutförande Metriskt utförande Dimensioner, r -storlek2) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär Nm3) uvudtillämpning a max 1) Skärläges R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E R/LF M N E 7.5 Tumutförande Dimensioner, tum r -storlek2) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär ft-lbs4) uvudtillämpning a max 1) Skärläges RF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E R/LF N E 4.6 1) a r max. för hållare. För maximal stabilitet, välj en hållare med kortast möjliga a r. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skärlägesstorlek Skaftstorlek, Skruv Nyckel (Torx Plus) (20P) (25P) (25P (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Utvändig bearbetning 69

70 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skaftverktyg för svarvning av hålkälar Skruvfastspänning T-Max Q-ut - Utvändig bearbetning R/LS Metrisk R/LS Tum Metriskt utförande Dimensioner, Visas i högerutförande uvudtillämpning Tumutförande Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär Nm 2) 20 R/LS N U R/LS N U R/LS N U 3.5 R/LS N U R/LS N U 4.5 R/LS N U R/LS N U 5.0 R/LS N U R/LS N U 5.0 R/LS N U 5.0 Dimensioner, tum uvudtillämpning Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 l 3 Mätskär ft-lbs 3) 20 R/LS N U R/LS N U R/LS N U 1.9 LS N U R/LS N U R/LS N U 2.7 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (20P) (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Utvändig bearbetning 70

71 T-Max Q-ut lad för Manchester-hållare, för avstickning Fjäderklamp T-Max Q-ut - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Dimensioner,, tum Skärläges uvudtillämpning D m -storlek1) eställningskod la b h h1 l1 Mätskär eteckning Manchester-hållare N E T-942, T-1305, T-1400, T-1401, , , , , , , N E , , , N E N E T-940, T-1303, T-1410, T-1411, , , , , , , N E , N E N E N E N E T-946, T-1430, T-1431, N E , , , , , , R N E , , , N E , , , , , , , , ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. Reservdelar Skärlägesstorlek Nyckel 1) ) Tillbehör som inte levereras med verktyget utan måste beställas separat AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Utvändig bearbetning 71

72 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut lad för SS-hållare, för avstickning Fjäderklamp T-Max Q-ut - Utvändig bearbetning Dimensioner,, tum Skärläges uvudtillämpning D m -storlek1) eställningskod la b h h1 l1 Mätskär eteckning, SS-blad N E P2N, P2, P35, T N E N E P3N, P3, P4, P5S, T3, T4, T5S N E N E P5X, P5N, P5, P6, T5, T N E P8X, P8N, P8, P9, P10, T8, T9, T N E N E P8X, P8N, P8, P9, P10, T8, T9, T10 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. Alternativa reservdelar Skärlägesstorlek Nyckel 1) ) Tillbehör som inte levereras med verktyget utan måste beställas separat AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Utvändig bearbetning 72

73 T-Max Q-ut Utbytbara inbyggnadshållare för avstickning i flerspindelmaskiner Fjäderklamp T-Max Q-ut för flerspindelmaskiner AVSTKNN O SPÅRSVARVNN F E F Dimensioner,, tum Skärlägesstorlek1) eställningskod ar b b21 f1 h h1 h5b l1 lc Mätskär 15 MS-RF N151.2-A F MS-RF N151.2-A F MS-RF N151.2-A F MS-RF N151.2-A F MS-RF N151.2-A F MS-RF N151.2-A F MS-RF N151.2-A F MS-RF N151.2-A F MS-RF N151.2-A F ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = ögerutförande Reservdelar Skärlägesstorlek Skärskruv Sexkantsnyckel (storlek) x 5 / 8" SS SMS / 64 ( 9 / 64) 40 1/4" - 20 x 5 / 8" SS ( 3 / 16) Maskinanpassade block för Acme-ridley flerspindelmaskiner Dimensioner,, tum eteckning för jämförbart Acme-block eställningskod l 1 h h 1 b f 1 Modell Maskiner = nboard-position MS-R AZ () 1-1/4" RA MS-R AZ-41483, AZ () 1-1/4" R8, 1-5/8" RN /8" R6, 2" R6 MS-R N/A 2" RA6, 2-1/4" RA6, 2-5/8" RA6, /8" RA6, 3" R6, 4" RA6, 3-1/2" RA6, 3-1/2 R6, 2-5/ 8" RA8, 2-1/4" RA8/R8, 3-1/2" R8 R = ögerutförande Reservdelar locktyp ladfastspänningsskruv Nyckel (Torx Plus) Munstycke MS-R (27P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut för flerspindelmaskiner 73

74 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut för flerspindelmaskiner T-Max Q-ut Utbytbara inbyggnadshållare För avstickning i flerspindelinbyggnadshållare för Davenport-block Fjäderklamp F E F Dimensioner,, tum Skärlägesstorlek1) eställningskod ar b f1 h h1 h5b l1 l2 Mätskär 15 MS-R N151.2-A F MS-R N151.2-A F MS-R N151.2-A F ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = ögerutförande Adapter skiva för Davenport block Dimensioner,, tum eställningskod b 2 b 21 D m1 D m2 f 1 l 1 l21 l 22 r h 1 MSLDAV Reservdelar Skruv Nyckel (Torx Plus) (25P) Dimensioner efter hopsättning Skiva med blad f 1 total = f 1 blad + f 1 skiva h 1 total = h 1 blad - h 1 skiva (neg h 1 total = under vertikal centrumlinje) l 1 total = l 1 blad + l 1 skiva AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut för flerspindelmaskiner 74

75 T-Max Q-ut (Typ 151.3) nvändig spårsvarvning T-Max Q-ut - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Toleranser, (tum): l a= ±0.10 (±.004) r ε= ±0.05 (±.002) För låsringsspår (151.3-A-46) l a= (+.005) l a= ±0.02 (±.0008) (+.0035) Dessa skär kan endast användas i 151.3x-hållare. r ε= ±0.05 (±.002) r ε= ±0.05 (±.0020) Urvalskriterier,, tum Dimensioner P M K N S Låg matning l a l a r ε r ε Skärläges -storlek1) eställningskod αn αf A 13A 13A A tum tum N151.3-A N N151.3-A N151.3-A N151.3-A N151.3-A N151.3-A N N151.3-A N151.3-A N151.3-A N151.3-A N N151.3-A N151.3-A N151.3-A N N151.3-A N151.3-A N N151.3-A N151.3-A N För låsringsspår N N N N N N P30 P45 P35 P45 M25 M40 M30 M35 M15 K30 K20 N25 N20 S25 S30 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 75

76 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut - Skär T-Max Q-ut (Typ 151.3) Axiell spårstickning, invändig spårstickning och svarvning Toleranser, (tum): l a= +0.10/0 (+.004/0) Dessa skär kan endast användas i 151.3x-hållare. r ε= ±0.10 (±.004) Urvalskriterier,, tum Dimensioner P M K N S Låg matning l a l a r ε r ε Skärläges -storlek1) eställningskod αn αf tum tum N N N N P30 P45 P35 P45 P15 M25 M40 M30 M35 K30 K15 N25 S25 S30 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral nvändig profilsvarvning och axiell spårsvarvning = Första val Toleranser, (tum): Dessa skär kan endast användas i 151.3x-hållare. l a= ±0.05 (±.002) Urvalskriterier,, tum Dimensioner P M K N S Låg matning l a l a r ε r ε Skärläges -storlek1) eställningskod αn αf tum tum N P N P N P N P P30 P35 P15 P20 M25 M30 K30 K15 K25 N25 S25 S30 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. N = Neutral För geometribeskrivning, se sidan 124. = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Skär 76

77 T-Max Q-ut (Typ 151.3) Skaftverktyg för axiell spårsvarvning Skruvfastspänning T-Max Q-ut - Utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Förstärkt Skaft, 0 rakt utförande Skaft, 0 rakt utförande Skaft, 90 vinklat utförande R/LF R/LF R/L ållare passar endast för skär Metriskt utförande Visas i högerutförande Diameter för första stick, Dimensioner, uvudtillämpning min. max. a r max 1) a r2 Skaftutförande Skärläges -storlek2) eställningskod b f1 f21 h h1 l1 l3 Mätskär Nm3) ) 25 R/LF N ) R/LF N ) R/LF N R/LF N R/LF N ) 30 R/LF N ) R/LF N R/LF N R/LF N R/LF N ) 40 R/LF N ) R/LF N R/LF N R/LF N R/LF N ) 50 R/LF N R/LF N R/LF N R/LF N ) 30 R/L N R/L N R/L N ) 50 R/L N R/L N ) För maximal stabilitet välj en hållare med kortast möjliga a r. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Förstärkt blad. Reservdelar Diameter första stick Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (30P) min. max AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Utvändig bearbetning 77

78 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut (Typ 151.3) Skaftverktyg för axiell spårsvarvning Skruvfastspänning T-Max Q-ut - Utvändig bearbetning Förstärkt Skaft, utförande 0 Skaft, utförande 0 Skaft, utförande 90 R/LF R/LF R/L ållare passar endast för skär Tumutförande Visas i högerutförande Diameter, första stick, tum Dimensioner, tum uvudtillämpning min. max. a r max 1) Skaftutförande -storlek 2) eställningskod b f1 f21 h h1 l1 l3 Mätskär ft- a r2 lbs 3) ) 25 R/LF N ) R/LF N ) R/LF N R/LF N R/LF N R/LF N R/LF N ) 30 R/LF N ) RF N R/LF N R/LF N R/LF N ) 40 R/LF N ) RF N R/LF N R/LF N R/LF N ) 50 R/LF N RF N R/LF N R/LF N ) 30 R/L N R/L N R/L N ) 50 R/L N R/L N ) För maximal stabilitet välj en hållare med kortast möjliga a r. R = höger, L = vänster 2) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 3) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan ) Förstärkt blad. Reservdelar Diameter första stick Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (30P) min. max AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut Utvändig bearbetning 78

79 T-Max Q-ut (Typ 151.3) Svarvboar för spårsvarvning, svarvning och profilsvarvning Skruvfastspänning T-Max Q-ut - nvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN R/LA ylindrisk, excentrisk Med spår för EasyFix-hylsa A boar passar endast för skär. Max. överhäng 3 x dm m Alla med invändig skärvätsketillförsel Metriskt utförande Visas i högerutförande Dimensioner, uvudtillämpning D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 l1 l3 dch Mätskär Nm2) R/LA M N R/LA M N R/LA Q N R/LA Q N Tumutförande Dimensioner, tum uvudtillämpning D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 l1 l3 dch Mätskär ft-lbs3) R/LA D10M N R/LA D10M N R/LA D12-M N R/LA D12Q N R/LA D12Q N ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. För skärvätskeanslutning, se sidan A324 Reservdelar Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) R/LA (8P) R/LA (8P) R/LA (8P) A320 2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut nvändig bearbetning 79

80 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut - nvändig bearbetning T-Max Q-ut (Typ 151.3) Svarvboar för spårsvarvning, svarvning och profilsvarvning Skruvfastspänning R/LA ylindrisk med spår för EasyFix-hylsa d = R/LA ylindrisk med plan dm m = (0,625 1,5 tum) A boar passar endast för skär. Max. överhäng 3 x dm m Alla med invändig skärvätsketillförsel Metriskt utförande Dimensioner, Visas i högerutförande D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 h h1 l1 l3 dch Mätskär Nm2) R/LA M N R/LA Q N R/LA M N R/LA Q N R/LA R N R/LA S N R/LA Q N R/LA R N R/LA S N R/LA R N R/LA S N R/LA T N R/LA S N R/LA T N R/LA T N Tumutförande Dimensioner, tum D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 h h1 l1 l3 dch Mätskär ft-lbs3) R/LA D N R/LA D N R/LA D N R/LA D N R/LA D N R/LA D N R/LA D N R/LA D N RA D N RA D N R/LA D N R/LA D N RA D N LA D N RA D N ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. För skärvätskeanslutning, se sidan A324 Reservdelar Metrisk Tum Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) R/LA R/LA (8P) R/LA R R/LA D (8P) R/LA R/LA (30P) A320 2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut nvändig bearbetning 80

81 T-Max Q-ut (Typ 151.3) Svarvboar för axiell spårsvarvning Skruvfastspänning T-Max Q-ut - nvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN ylindrisk med plan Skaft, 0 rakt utförande Diameter första stick min. max boar passar endast för skär Max. överhäng 3 x dm m Alla med invändig skärvätsketillförsel Metriskt utförande Visas i högerutförande Diameter för första stick, Dimensioner, D m a r uvudtillämpning min. max. min max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 h l1 l3 Mätskär Nm2) R/LAF A N R/LAF A N R/LAF A N R/LAF A50 3) N R/LAF A50 3) N ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Vid användning av första stickdiametern för skäret N , D m ändras min och f 1 dimensionerna. För skärvätskeanslutning, se sidan A324 Reservdelar Skärlägesstorlek Skruv Nyckel (Torx Plus) (20P) (30P) A320 2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut nvändig bearbetning 81

82 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orothread 254 spårstickningsskär orothread 254 för svarvning av låsringsspår För svarvning av låsringsspår och bearbetning av grunda spår orothread för svarvning av låsringsspår Används med orothread-verktygshållare med 0 underläggsplatta. d D 1 d 1 s s i in. in. 16 3/ / Toleranser, (tum): l a= / (+.005 / +.002) s = ± 0.13 (±.005) Obs! Skär i högerutförande kan användas i högerhållare för utvändig och i vänsterhållare för invändig bearbetning. Skär i vänsterutförande kan användas i vänsterhållare för utvändig bearbetning och i högerhållare för invändig bearbetning. Visas i högerutförande. Urvalskriterier,, tum Dimensioner,, tum P M K N S l a l a rε rε ar max ar max tum tum tum D i eställningskod x x tum z z tum /8 254R/L R/L R/L R/L R/L /2 254R/L R/L R/L P25 M25 K20 N25 S25 R = höger, L = vänster AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orothread 254 spårstickningsskär 82

83 T-Max keramiska skär och hållare T-Max keramik För spårsvarvning och profilsvarvning av varmhållfasta superlegeringar och härdade material - Vass skäregg som ger spår av hög kvalitet - åde för utvändig och invändig bearbetning - Spårsvarvning, bredder från 3,17 till 9,52 (0,125 till 0,372 tum ) - ål ner till 63,5 (2,500 tum) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN A Keramisk sort En sort försärkt med "kiselkarbidwhiskers" Keramiska skär för spårsvarvning och profilsvarvning Toleranser, (tum): s = +0/0.13 (+0/.005) r ε = ±0.10 (±.004) l 1 = ±0.03 (±.001) l a = ±0.03 (±.001) Spårsvarvning Profilsvarvning Profilsvarvning Urvalskriterier,, tum Dimensioner,, tum S l a l a r ε r ε tum tum Skärläges -storlek 1) SO l 1 l 1 s s b n b n tum tum tum γn α f ANS E S-4125-A T S-4125T E S-4187-A T S-4187-T E S-6250-A T S-6250-T S10 10 Spårsvarvning Urvalskriterier,, tum Dimensioner,, tum S l a l a r ε r ε tum tum Skärläges -storlek 1) SO l 1 l 1 s s b n b n tum tum tum γn α f ANS E S A T S T E S A T S T E S A T S T E S A T S T E S A T S T ) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. S AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max keramiska skär och hållare 83

84 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max keramiska skär och hållare Skaftverktyg för keramiska spår- och profilsvarvningsskär Skruvfastspänning R/LF Dimensioner,, tum ögerutförande a r max Skärlägesstorlek eställningskod b f 1 h h 1 l 1 Mätskär Nm 2) 19 1 R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Svarvboar för keramiska spårsvarvnings- och profilsvarvningsskär Skruvfastspänning R/LA ylindrisk med plan Metriskt utförande ögerutförande Dimensioner,, tum D m min a r max Skärläges -storlek1) eställningskod d f1 h h1 l1 l3 Mätskär Nm2) R/LA V ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar eställningskod Skruv Nyckel (Torx Plus) R/LF (30P) R/LA (27P) A320 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max keramiska skär och hållare 84

85 orout XS För utvändig bearbetning av små detaljer orout XS AVSTKNN O SPÅRSVARVNN För utvändig avstickning, spårsvarvning, gängning och svarvning av små diametrar Skärhållare Alla skär passar i saa verktygshållare Finns även som SL-skärhuvud, se sidan 52 orout XS - Utformat för automatmaskiner för bearbetning av små diametrar - Slipade skär och hållare med hög kvalitet - Enkel indexering - ra åtkomlighet vid byte av skär. Skärskruven är lätt att nå från båda sidor, vilket minskar stilleståndstiden och ökar produktiviteten. Det finns fyrkantskafthållare med hög precision inkl. speciella hållare för avstickning nära subspindeln. Spara material Med skärbredder ner till 0,7 (0,028 tum) för avstickning kan man spara stora mängder material. ållare för QS-hållarsystem, se sidan A243 Tillämpningar inom SO-områden: AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout XS 85

86 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Kodnyckel för orout XS Skär för avstickning orout XS - Kodnyckel Skär för svarvning/spårsvarvning Skär för gängning Skafthållare 1 Familjebeskrivning 2 Skär släppningsvinkel 3 Typ av operation = Avstickning M = A = 50 = Spårsvarvning T = ängning F = Svarvning = Dragsvarvning X=Ämnen 4 Skär-/hållarutförande 5 Skärlägesstorlek 6 Skärtjocklek/hörnradie, R = ögerutförande 3 För spårsvarvningsskär med bredd (l a) L = Vänsterutförande 070 = 0,70 (0,028 tum) För dragsvarvningsskär, hörnradie (r ε) 005 = 0,05 (0,002 tum) 7 För avstickningsskär 8 För gängskär 9 För gängskär ( i tredje position) (T i tredje position) Utförande N = Neutral med geometri 60 = V-profil 60 N = Neutral T = Neutral utan geometri L = Vänsterutförande med geometri A = ögerutförande = Vänsterutförande R = ögerutförande med geometri 10 Fastspänningssystem 11 ållarutförande 12 Skaftdimensioner S = Skruvfastspänning AL = 90 t.ex = 10 x 10 (metrisk version) t.ex. 08 = 1/2" x 1/2" (tumversion) 13 Skaftverktygslängd, 14 Ytterligare information : l 1 = 5 tum K : l 1 = 125 X = Specialkonstruerad för att fungera med subspindel AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout XS Kodnyckel 86

87 orout XS skär Avstickning MAR/L -N MAR/L -T orout XS - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN MAR/L -L MAR/L -R Toleranser, (tum): l a : ±0.02 (±.0008) r ε: ±0.03 (±.001) Repeterbarhet: ±0.03 (±.001) entrumhöjd: ±0.03 (±.001) Visas i högerutförande Urvalskriterier,, tum P M N S l a l a r ε r ε D m max D m max tum ar max ar max A A tum tum tum ψ r Skärlägesstorlek1) eställningskod MAR/L N MAR/L N MAR/L N MAR/L N MAR/L R MAR/L R MAR/L R MAR/L R MAR/L R MAR/L R MAR/L L MAR/L L MAR/L L MAR/L L MAR/L T MAR/L T MAR/L T MAR/L T P25 P15 M25 M15 N25 N15 N20 S25 S15 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout XS Skär 87

88 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout XS skär Spårsvarvning orout XS - Skär MAR/L Toleranser, (tum): l a= ±0.025 (±.0008) r ε= ±0.02 (±.001) Repeterbarhet: ±0.025 (±.001) Visas i högerutförande entrumhöjd: ±0.025 (±.001) Urvalskriterier,, tum P M N S - - l a l a tum rε rε tum a r max a r max tum Skärlägesstorlek1) eställningskod MAR/L MAR/L MAR/L MAR/L MAR/L MAR/L MAR/L MAR/L A A P25 M25 N25 N20 S25 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. R = höger, L = vänster AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout XS Skär 88

89 orout XS skär Svarvning, bakplaning orout XS - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Svarvning Dragsvarvning MAFR/L MAR/L Ställvinkel κ r 90 κ r 59 Ställvinkel (.125 inch) Toleranser, (tum): r ε: 0/-0.05 (0/-.002) Repeterbarhet: ±.025 (±.001) Visas i högerutförande entrumhöjd: ±.025 (±.001) Urvalskriterier,, tum P M N S - - r ε r ε Max ap Max ap tum tum Skärlägesstorlek1) eställningskod MAFR/L MAFR/L MAFR/L MAFR/L A A MAR/L MAR/L MAR/L MAR/L P25 P15 M25 M15 N25 N15 N20 S25 S15 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout XS Skär 89

90 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout XS skär ängning V-profil 60 orout XS - Skär MATR Skär i högerutförande MATL Skär i vänsterutförande - -N -A - -N -A Toleranser, (tum): r ε ±0.02 (±.0008) Repeterbarhet: ±0.025 (±.001) entrumhöjd: ±0.025 (±.001) Urvalskriterier,, tum Stigning, Stigning, gängor/tum Dimensioner,, tum P M N S - - r ε r ε tum min. max. min. max. Skärlägesstorlek eställningskod f 1 f 1 tum MATR/L 3 60-A MATR/L MATR/L 3 60-N A A P25 P15 M25 M15 N25 N15 N20 S25 S15 S15 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. R = höger, L = vänster orout XS Ämnen MAXR/L 40 Toleranser, (tum): l a ±0.02 (±.0008) r ε ±0.03 (±.001) Slipningsanvisningar, se teknisk guide. Repeterbarhet: ±0.03 (±.001) Visas i högerutförande entrumhöjd: ±0.03 (±.001) Dimensioner,, tum - Skärlägesstorlek 1) eställningskod tum 3 MAXR/L ) Ska motsvara skärlägesstorleken på hållaren. R = höger, L = vänster l a l a 10F Obs! Vidta säkerhetsåtgärder när du ska slipa hårdmetallprodukter. Se sidan 7 för säkerhetsinformation AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout XS Skär 90

91 orout XS skafthållare orout XS - Skafthållare AVSTKNN O SPÅRSVARVNN SMALR/L Skär i högerutförande, för användning med hållare i högerutförande och vänsterutförande. Metriskt utförande Visas i högerutförande Dimensioner, Skärlägesstorlek1) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär Nm2) 3 SMALR/L 1010K MAxL SMALR/L 1212K MAxL SMALR/L 1616K MAxL Tumutförande Dimensioner, tum Skärlägesstorlek1) eställningskod b f1 h h1 l1 l3 Mätskär ft-lbs3) 3 SMALR/L MAxL SMALR/L MAxL ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. orout XS skafthållare Avstickningshållare vid användning i subspindel SMALR-X Skafthållare för QS-hållarsystem, se sidan A243. Metriskt utförande Dimensioner, Visas i högerutförande Skärlägesstorlek1) eställningskod ar2 max b f1 f2 h h1 l1 l3 Mätskär Nm2) 3 SMALR 1010K 3-X MAxR SMALR 1212K 3-X MAxR Tumutförande Dimensioner, tum Skärlägesstorlek1) eställningskod ar2 max b f1 h h1 l1 l3 Mätskär ft-lbs3) 3 SMALR 08 3-X MAxR ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. R = höger, L = vänster 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. Reservdelar ållartyp Metrisk Tum Skruv Nyckel (Torx Plus) SMALR/L..K3 SMALR/L (8P) SMALR/L..K3-X SMALR/L..3-X (8P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout XS Skafthållare 91

92 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M orout M Ett system för bearbetning av högprecisionskomponenter Spårstickning, gängning och svarvning från 10 (0,394 tum) Axialstickning från 12 (0,472 tum) orout M svarvboar För att öka boarnas stabilitet och åtkomlighet har de utformats med ett excentriskt huvud med ovalt tvärsnitt oar finns i två utföranden - Stålskaft för överhäng upp till 1 x bomdiameter - årdmetallskaft för överhäng upp till 5.5 x bomdiameter Fastspänning av boar - EasyFix-fastspänning för bästa stabilitet och noggrannhet - Konventionella boar med plana ytor orout M utvändiga verktygshållare - Axiell spårstickning ner till 12 (0,472 tum) diameter - Radiell spårstickning - Svarvning av låsringsspår För noggrann bearbetning med mindre vibrationer och exakt centrumhöjd på skäret, använd cylindriska boar med EasyFix hylsor orout M Ett system för invändig bearbetning till snäva toleranser. oroturn XS svarvboar orout M svarvboar T-Max Q-ut och orout svarvboar ängning Spårfräsning Svarvning Min. håldiameter,, tum orout M skär Applikationer Storlek 07 Storlek 09 Min. hål 10 (0,394 tum) Min. hål 14 (0,551 tum) Spårsvarvning Svarvning ängning Axiell spårsvarvning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M 92

93 Skär för svarvning/dragsvarvning orout M - Kodnyckel AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skär till spårsvarvning/förstickning Skär för gängning Svarvboar 1 uvudkod 2 Skärstorlek, 3 Typ av operation M = orout M =Dragsvarvning =Spårsvarvning X =Förstickning R =Profilsvarvning full radie 4 Ställvinkel T =Svarvning (Svarvning) TE =Kopiersvarvning, förlängd f 1-dimension T.ex.: 093 = 93 T =ängning 07 = 7 (.276 inch) FA =Axiell spårstickning A-svängd 09 = 9 (.354 inch) F =Axiell spårstickning -svängd 5 Nosradie, r ε 6 Skärbredd, l a 7 Stigning (Svarvning) (Spårsvarvning) (ängning) : stigning x 100 tum: antal gängor per tum x 10 (TP) T.ex.: 00 = Skarp T.ex.: 100 = 1,00 (0,039 tum) 02 = 0,2 (0,008 tum) 8 ängprofil 9 Min. håldiameter, D m min. 10 nsticksdjup, l 3 (ängning) (Skär) (svarvbom) VM =V profil 60 MM =Metrisk 60 W =Withworth 55 min. hål UN =UN 60 NT =NPT 60 A =AME 29 Tum, t.ex.: Metrisk, t.ex.: SA =STU AME T.ex.: 10 = 10 (0,394 tum) 06 = 0,630 tum 16 = = 0,787 tum 12 = 1,260 tum 12 Utförande 14 omdia., dm m tum 15 Skafttyp R = ögerutförande R = ylindrisk L = Vänsterutförande ngen symbol = med spännplan 13 Typ av bom 16 eometri A = Stålbom med invändig skärvätsketillförsel Tum - = Utan spånbrytande geometri 0625 = 0,625 tum E = om med hårdmetallskaft Metrisk A = Spånbrytande geometri 16 = 16 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Kodnyckel 93

94 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M skär Spårsvarvning orout M - Skär Visas i högerutförande Toleranser, (tum): Toleranser, (tum): l a: +0.05/-0 (+.002/- 0) För låsringsspår r ε ±0.02 (±.0008) l a: /-0 ( /-0 ) l 1: ±0.02 (± 0008) l 1: ± 0.02 (.0008) entrumhöjd: entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/-0) /-0 (.002/-0) - 0 Urvalskriterier,, tum Skärstorlek 1) Dimensioner,, tum P M N S l a l a ar max ar max D m min Dm min f 1 f 1 l 1 l 1 r ε r ε tum tum dm m eställningskod tum tum tum tum M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M L M R M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L För låsringsspår M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L M R/L P25 M25 N25 S25 1) Överensstäer med skärstorlek på hållare R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 94

95 orout M skär Spårfräsning För härdade material orout M - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Toleranser, (tum): l a: +0.05/-0 (+.002/-0) l 1: ±0.02 (±.0008) entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/-0) Visas i högerutförande -0 Urvalskriterier,, tum Skärstorlek 1) Dimensioner,, tum l a l a ar max ar max D m min D m min f 1 f 1 l 1 l 1 r ε r ε tum tum dm m eställningskod tum tum tum tum M R M R ) Överensstäer med skärstorlek på hållare R = höger, L = vänster 15 = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 95

96 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M skär Svarvning/profilsvarvning orout M - Skär Ställvinkel 45 M-07T 045 Svarvning/profilsvarvning Ställvinkel 93 M-07T093 Svarvning Ställvinkel 45 Ställvinkel -3 Toleranser, (tum): r ε: ±0.02 (±.0008) l 1 : ±0.02 (±.0008) entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/-0) Visas i högerutförande Urvalskriterier,, tum Skärstorlek 1) Dimensioner,, tum P M N S rε rε ar max ar max D m min Dm min f 1 f 1 l 1 l 1 l 7 l 7 tum tum dm m eställningskod tum tum tum tum M-07T R/L M-07T L M-07T R P25 M25 N25 S25 1) Överensstäer med skärstorlek på hållare R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 96

97 orout M skär Med spånbrytande geometri orout M - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Svarvning M-07T093 Ställvinkel κ r 93 Ställvinkel -3 Toleranser, (tum): r ε: ±0.02 (±.0008) l 1: ±0.02 (±.0008) Visas i högerutförande entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/-0) Urvalskriterier,, tum Skärstorlek 1) Dimensioner,, tum P M N S r ε r ε ar max ar max D m min Dm min f 1 f 1 l 1 l 1 tum tum dm m eställningskod tum tum tum M-07T093A02-10R/L P25 M25 N25 S25 1) Överensstäer med skärstorlek på hållare R = höger, L = vänster = Första val Se katalogen Svarvverktyg. AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 97

98 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M skär Kopiering/bakplaning orout M - Skär Ställvinkel 93 M-07TE 93 Kopiering Ställvinkel 90 M-07 Dragsvarvning Ställvinkel -3 Ställvinkel 0 Toleranser, (tum): r ε: ±0.02 (±.0008) l 1: ±0.02 (±.0008) entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/-0) Visas i högerutförande Urvalskriterier,, tum Skärstorlek 1) Dimensioner,, tum P M N S r ε r ε ar max ar max D m min Dm min f 1 f 1 l 1 l 1 l 7 l 7 tum tum dm m eställningskod tum tum tum tum M-07TE R/L M R/L 2) P25 M25 N25 S25 1) Överensstäer med skärstorlek på hållare R = höger, L = vänster 2) Skär med förlängd f 1 dimension = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 98

99 orout M skär Svarvning För bearbetning av härdade material orout M - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Ställvinkel κ r 93 Ställvinkel -3 M-07T 93 Svarvning Toleranser, (tum): r ε= ±0.02 (±.0008) l 1= ±0.02 (±.0008) entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002 /-0) Visas i högerutförande Urvalskriterier,, tum Skärstorlek 1) Dimensioner,, tum r ε r ε ar max ar max D m min Dm min f 1 f 1 l 1 l 1 tum tum dm m eställningskod tum tum tum M-07T R ) Överensstäer med skärstorlek på hållare. R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 99

100 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M skär Profilsvarvning och förberedande avstickning orout M - Skär M-07R Profilsvarvning M-07X Förberedande avstickning Toleranser, (tum): l a +0.05/-0 (+.002/-0) r ε ±0.02 (±.0008/-0) l 1 ±0.02 (±.0008) entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/-0) Visas i högerutförande Urvalskriterier,, tum Skärstorlek 1) Dimensioner,, tum P M N S l a l a r ε r ε ar max ar max tum dm m eställningskod D m min. Dm min tum f 1 f 1 l 1 l tum tum tum tum M-07R R/L M-07R R/L M-07R R/L M-07R R/L M-09R R/L M-09R R/L M-09R R/L M-09R R/L M-09R R/L M-09R R/L M-07X R/L P25 M25 N25 S25 1) Överensstäer med skärstorlek på hållare R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 100

101 orout M skär Axiell spårsvarvning orout M - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN M-09FA A-svängd M-09F -svängd A-svängd -svängd Toleranser, (tum): l a= +0.05/-0 (+.002/-0) r ε= ±0.02 (±.0008) l 1= ±0.02 (±.0008) entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/- 0) Visas i högerutförande Urvalskriterier,, tum Skärstorlek 1) Dimensioner,, tum P M N S l a l a r ε r ε D m min D m min tum a r max a r max tum dm m eställningskod f 1 f 1 l 1 l tum tum tum tum M-09FA R/L M-09FA R/L M-09FA R/L M-09FA R/L M-09FA R/L M-09F R/L M-09F R/L M-09F R/L M-09F R/L M-09F R/L P25 M25 N25 S25 1) Överensstäer med skärstorlek på hållare N = neutralt, R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 101

102 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M skär ängning orout M - Skär Metrisk 60 Withworth 55 UN 60 V-profil 60 NPT 60 Toleranser, (tum): l 1: ±0.02 (±.0008) entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/-0) Visas i högerutförande Skärstorlek Stigning Stigning, gängor/tum Dimensioner,, tum P M N S a r max a r max tum D m min D m min tum dm m Stigning, min. max. TP min. max. eställningskod f1 tum f1 l1 tum l1 l7 tum l7 WT tum WT V profile M-07T050VM-10R/L M-07T100VM-10R/L M-07T150VM-10R/L M-07T200VM-10R/L M-07T250VM-10R/L Metric M-07T050MM-10R/L M-07T100MM-10L M-07T100MM-10R M-07T150MM-10L M-07T150MM-10R M-07T175MM-10R/L M-07T200MM-10R/L M-07T250MM-10R/L UN M-07T320UN-10R/L M-07T280UN-10R/L M-07T240UN-10R/L M-07T200UN-10R/L M-07T180UN-10R/L M-07T160UN-10R/L M-07T140UN-10R/L Whitworth M-07T190W-10R/L M-07T140W-10R/L M-07T110W-10R/L NPT M-07T180NT-10R/L M-07T140NT-10R/L P25 M25 N25 S25 1) Överensstäer med skärstorlek på hållare R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 102

103 orout M skär ängning För härdade material orout M - Skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Metrisk 60 Toleranser, (tum): l 1: ±0.02 (±.0008) entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/-0) Visas i högerutförande Skärstorlek 1) Stigning Dimensioner,, tum a r max ar max tum D m min D m min tum dm m eställningskod Metric M-07T100MM-10R M-07T150MM-10R f 1 f 1 tum l 1 l 1 tum l 7 l 7 tum W T W T tum ) Överensstäer med skärstorlek på hållare. R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 103

104 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M skär ängning orout M - Skär AME 29 STU-AME 29 Utan toppning Utan toppning Toleranser, (tum): l 1= ±0.02 (±.008) entrumhöjd: +0.05/-0 (+.002/-0) Visas i högerutförande Skärstorlek 1) Stigning, gängor/tum Dimensioner,, tum P M N S a r max a r max tum D m min D m min tum f 1 f 1 tum l 1 l 1 tum l 7 l 7 tum WT WT tum dm m TP eställningskod Acme M-07T160A-11R M-07T140A-11R M-07T120A-11R M-07T100A-11R M-07T080A-11R STU-Acme M-07T160SA-10R M-07T140SA-10R M-07T120SA-10R M-07T100SA-10R M-07T080SA-10R P25 M25 N25 S25 1) Överensstäer med skärstorlek på hållare R = höger, L = vänster = Första val AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Skär 104

105 orout M Skafthållare för utvändig bearbetning orout M - Svarvboar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN M- Visas i högerutförande Observera: Verktyg i högerutförande använder vänsterskär och vice versa. Metriskt utförande Dimensioner, Skärstorlek 1) eställningskod b f 1 h h 1 l 1 Mätskär Nm 2) 09 M R/L M-09Fx150-xx-xxx 3.0 M R/L M-09Fx150-xx-xxx 3.0 M R/L M-09Fx150-xx-xxx 3.0 M R/L M-09Fx150-xx-xxx 3.0 Tumutförande Dimensioner, tum Skärstorlek 1) eställningskod b f 1 h h 1 l 1 Mätskär ft-lbs 3) 09 M-08A-09R/L M-09Fx150-xx-xxx 2.2 M-10-09R/L M-09Fx150-xx-xxx 2.2 M-12-09R/L M-09Fx150-xx-xxx 2.2 M-16D-09R/L M-09Fx150-xx-xxx 2.2 1) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft-lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. enerellt beror min. hål på skäret. Se motsvarande skärbeställningssida. Reservdelar Skärstorlek Skärskruv Nyckel (Torx Plus) (15P) 94 6 A320 2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Svarvboar 105

106 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Svarvboar ylindrisk orout M - Svarvboar Med spår för EasyFix-hylsa M-A Stålskaft M-E årdmetallskaft Verktyg med högerskär visas. Max. överhäng: 3 x dm t 5 x dm t Alla med invändig skärvätsketillförsel Metriskt utförande omdia. Dimensioner, dm t Skärstorlek 1) eställningskod b 21 l 1 l 3 Mätskär Nm 2) M-A R M M-A R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M Tumutförande omdia. Dimensioner, tum dm t Skärstorlek 1) eställningskod b 21 l 1 l 3 Mätskär ft-lbs 3) M-A R M M-A R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M M-E R M ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. enerellt beror min. hål på skäret. Se motsvarande skärbeställningssida. Reservdelar Skärstorlek Skärskruv Nyckel (Torx Plus) (9P) (15P) 94 6 A320 2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Svarvboar 106

107 orout M Svarvboar med skaft av hårdmetall ylindriskt m. spännplan orout M - Svarvboar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN M-A Stålskaft M-E årdmetallskaft Verktyg med högerskär visas. Max. överhäng: 3 x dm t 5 x dm t Alla med invändig skärvätsketillförsel Metriskt utförande omdia. Dimensioner, dm t Skärstorlek 1) eställningskod b 21 l 1 l 3 Mätskär Nm 2) M-A M M-A M M-E M M-E M M-E M M-E M M-E M M-E M M-E M M-E M M-E M Tumutförande omdia. Dimensioner, tum dm t Skärstorlek 1) eställningskod b 21 l 1 l 3 Mätskär ft-lbs 3) M-A M M-A M M-E M M-E M M-E M M-E M M-E M ) Ska motsvara skärlägesstorleken på skäret. 2) Skärets åtdragningsmoment i Nm. Använd momentnyckel, se sidan ) Skärets åtdragningsmoment i ft lbs. Använd momentnyckel, se sidan 109. enerellt beror min. hål på skäret. Se motsvarande skärbeställningssida. Reservdelar Skärstorlek Skärskruv Nyckel (Torx Plus) (9P) (15P) 94 6 A320 2 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout M Svarvboar 107

108 Turning_Utfyllnadssidor.indd :31:00

109 Momentnycklar för korrekt åtdragningsmoment Momentnycklar för korrekt åtdragningsmoment nformation För att uppnå bästa möjliga resultat med våra verktyg, särskilt för spårsvarvning och avstickning, måste skäret ha rätt åtdragningsmoment. Sandvik oromants sortiment innefattar fyra metriska momentnycklar och fyra tuomentnycklar med bits för olika Torx Plus-storlekar. AVSTKNN O SPÅRSVARVNN A Momentintervall l 2 N T Momentnyckel Nm n-lbs andtag Rak Rak Vinklad Vinklad Rak Rak Vinklad Vinklad it nch Torx Plus P P P P P P P P P P P P P AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Momentnycklar för korrekt åtdragningsmoment 109

110 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar orout skruvklamphållare för utvändig bearbetning Munstycke för oromant apto skärenheter NF Skärenhet, storlek Munstycke R/L Skafthållare oromant apto 1 2 Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) 3-NF (25P) 4-NF NF NF NF M ) (30P) NF M 4-NF (30P) 5-NF NF R/LF123D R/LF123D (20P) R/LF123D R/LF123D R/LF123D (20P) R/LF123D R/LF123D R/LF123D R/LF123D R/LF123D R/LF123D R/LF123D S R/LF123D S (15P) R/LF123D S R/LF123D S (15P) R/LF123D R/LF123D R/LF123 D (20P) R/LF123D R/LF123D R/LF123 D R/LF123D R/LF123D R/LF123 D R/LF123E R/LF123E (20P) R/LF123E R/LF123E R/LF123E (20P) R/LF123E R/LF123E R/LF123E R/LF123E R/LF123E R/LF123E R/LF123E S R/LF123E S (15P) R/LF123E S R/LF123E S (15P) R/LF123E (20P) R/LF123E (20P) R/LF123E R/LF123E R/LF123 E (20P) R/LF123E R/LF123E R/LF123 E R/LF123E R/LF123E R/LF123 E R/LF123E S R/LF123E S (15P) R/LF123E D R/LF123E067-12D (20P) R/LF123F (20P) R/LF123F R/LF123F (20P) R/LF123F R/LF123F R/LF123F R/LF123F R/LF123F S R/LF123F (15P) R/LF123F D R/LF123F067-12D (20P) R/LF123F D R/LF123F067-16D R/LF123F R/LF123F R/LF123 F (20P) R/LF123F R/LF123F R/LF123 F R/LF123F R/LF123F R/LF123 F R/LF123F R/LF123F R/LF123F (20P) R/LF123F R/LF123F R/LF123F R/LF R/LF (25P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (25P) R/LF R/LF R/LF (25P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (20P) R/LF R/LF (25P) R/LF R/LF ) För hållare utan ett M i beställningskoden används skruv AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 110

111 orout skruvklamphållare för utvändig bearbetning Reservdelar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Munstycke för oromant apto skärenheter 3 Skärenhet, storlek Munstycke Skafthållare oromant apto 1 2 Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) R/LF R/LF (25P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF S R/LF S (15P) R/LF R/LF (25P) R/LF R/LF R/LF R/LF (25P) R/LF R/LF R/LF (25P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF D R/LF D (25P) R/LF D R/LF D R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (25P) R/LF M R/LF M ) (30P) R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M (30P) R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M 1) För hållare utan ett M i beställningskoden används skruv AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 111

112 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar orout skruvklamphållare för utvändig bearbetning Munstycke för oromant apto skärenheter 3 Skärenhet, storlek Munstycke Skafthållare oromant apto 1 2 Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) 3-R/LF (30P) 4-R/LF R/LF R/LF R/LF (30P) 4-R/LF R/LF R/LF R/LF M R/LF M ) (30P) R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M ) (30P) R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M ) (30P) R/LF M R/LF M ) (30P) R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M (30P) R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M 4-R/LF (30P) 5-R/LF R/LF R/LF R/LF M R/LF M ) (30P) R/LF M R/LF M R/LF R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M 1) För hållare utan ett M i beställningskoden används skruv AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 112

113 orout skruvklamphållare för utvändig bearbetning Reservdelar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Munstycke för oromant apto skärenheter 3 Skärenhet, storlek Munstycke Skafthållare oromant apto 1 2 Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) 4-R/LF (30P) 5-R/LF R/LF R/LF M R/LF M ) (30P) R/LF M R/LF M R/LF M R/LF M R/LF123K R/LF123K (30P) R/LF123K M R/LF123K032-16M R/LF123K M R/LF123K M (30P) R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M 4-R/LF123 K (30P) 5-R/LF123 K R/LF123 K R/LF123 K R/LF123K M R/LF123K063-16M ) (30P) R/LF123K M R/LF123K063-20M R/LF123K M R/LF123K063-24M R/LF123K063-32M R/LF123K M R/LF123K M ) (30P) R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M (30P) R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M R/LF123K M 4-R/LF123 K (30P) 5-R/LF123 K R/LF123 K R/LF123K M R/LF123K126-16M ) (30P) R/LF123K M R/LF123K126-20M R/LF123K M R/LF123K126-24M R/LF123K126-32M R/LF123L M R/LF123L M R/LF123L M R/LF123L M (30P) R/LF123L M R/LF123L M R/LF123L M R/LF123L063-16M ) (30P) R/LF123L M R/L123L100-16M R/LF123L M R/LF123L100-20M R/LF123L M R/LF123L M R/LF123L M R/LF123L M (30P) R/LF123L M 5-R/LF123 L (30P) 6-R/LF123 L R/LF123 L (30P) 6-R/LF123 L R/LF123L M R/LF123L138-20M ) (30P) R/LF123L M R/LF123L138-24M R/LF123M R/LF123M (30P) NF123M NF123M R/LF123M R/LF123M ) För hållare utan ett M i beställningskoden används skruv AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 113

114 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar orout skruvklamphållare för utvändig bearbetning Munstycke för oromant apto skärenheter 3 Skärenhet, storlek Munstycke Skafthållare oromant apto 1 2 Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) R/LF123M R/LF123M (25P) R/LF123R R/LF123R (30P) NF123R NF123R R/LF123R R/LF123R R/LF123R R/LF123R (25P) R/L R/L (30P) R/L R/L R/L R/L R/L M R/LF M (30P) R/L M R/LF M R/L M R/LF M R/L M R/LF M R/L M R/LF M R/L M R/LF M R/L M R/LF M R/L M R/L M ) (30P) R/L M R/L M R/L M R/L M R/L123K R/L123K (30P) R/L123K M R/L123K032-16M R/L123K M R/L123K M ) (30P) R/L123K M R/L123K M R/L123K M R/L123K M R/L123L M R/L123L M ) (30P) R/L123L M R/L123L M R/L123L M R/L123L M R/LX R/LX (30P) R/LX R/LX R/LX123L R/LX123L (30P) R/LX123L R/LX123L R/LX R/LX (25P) R/LX R/LX R/LX R/LX (30P) R/LX R/LX R/LX R/LX ) För hållare utan ett M i beställningskoden används skruv AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 114

115 orout avstickningsblad Reservdelar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Fjäderklamp ) Avstickningsblad Klämskruv Nyckel (Torx Plus) Skärnyckel N123D15-21A N123D15-25A2 N123E15-21A N123E20-25A2 N123F30-21A N123F55-25A2 N A N A2 Skruvfastspänning N A N A N123K55-25A R/LF123E (20P) R/LF123F (20P) R/LF (20P) R/LF (20P) R/LF123M (25P) R/LF123M (25P) R/LF123R (25P) 1) Alternativa delar beställs separat orout skruvklamphållare för invändig bearbetning Skafthållare 1 2 Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) R/LA123D R/LA123D (15P) R/LA123D R/LA123D (15P) R/LA123E R/LA123E (15P) R/LA123E R/LA123E (20P) R/LA123E R/LA123E (20P) R/LA R/LA (15P) R/LA R/LA (25P) R/LA R/LA (25P) R/LA R/LA (25P) R/LA R/LA (25P) R/LA R/LA (30P) R/LA R/LA (30P) R/LA R/LA (30P) R/LA R/LA (25P) R/LA R/LA (30P) R/LA R/LA (30P) R/LA R/LA (30P) R/LA123K R/LA123K (30P) R/LA123K R/LA123K (30P) R/LAX R/LAX (30P) R/LAX123L R/LAX123L (30P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 115

116 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout 3 utvändiga verktyg Reservdelar Skafthållare oromant apto ) Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) Skruvmejsel 1) RF123T M RF123T023-06M ) (15P) (8P) RF123T M RF123T023-08M ) (15P) (8P) RF123T M RF123T023-10M 3-RF123T M ) (15P) (8P) 4-RF123T M RF123T M RF123T023-12M ) (15P) (8P) RF123T M RF123T023-16M RF123T M RF123T023-20M LF123U M LF123U023-06M ) (15P) (8P) LF123U M LF123U023-08M ) (15P) (8P) LF123U M LF123U023-10M 3-LF123U M ) (15P) (8P) 4-LF123U M LF123U M LF123U023-12M ) (15P) (8P) LF123U M LF123U023-16M LF123U M LF123U023-20M 1) Tillbehör som inte levereras med verktyget utan måste beställas separat 2) För hållare utan ett M i beställningskoden används skruv ) För hållare utan ett M i beställningskoden används skruv Munstycke för oromant apto skärenheter 3 Skärenhet, storlek Munstycke AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 116

117 Reservdelar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärbyte och fastspänning för T-Max Q-ut hållare för utvändig bearbetning med fjäderfastspänning Skafthållare Skafthållare Metrisk Tum Skärnyckel Metrisk Tum Skärnyckel R/L R R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L A R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L A R/L A R/L A R/L R/L A R/L A R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L lad Skärnyckel lad Skärnyckel R/L AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 117

118 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar T-Max Q-ut skruvklamphållare för utvändig bearbetning Skafthållare oromant apto 1 2 Munstycke för oromant apto skärenheter Skärenhet, 3 storlek Munstycke Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) R/L (20P) R/L R/L R/L (30P) R/L R/L R/L R/LF R/LF R/LF (20P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (20P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (20P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (30P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (30P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (30P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (30P) R/LS R/LS R/LS (20P) 4-R/LS R/LS R/LS R/LS (20P) R/LS R/LS R/LS R/LS R/LS R/LS (20P) R/LS R/LS R/LS R/LS R/LS R/LS R/LS R/LS (30P) R/LS R/LS R/LS R/LS R/LS R/LS (30P R/LS R/LS R/LS R/LS R/LS (30P) R/LS R/LS R/L (20P) R/L R/L R/L (30P) R/L R/L R/L R/LF M1 R/LF R/LF (20P) R/LF M1 R/LF R/LF R/LF M1 5-R/LF R/LF M1 R/LF R/LF (20P) R/LF M1 R/LF R/LF R/LF M1 R/LF R/LF R/LF M1 R/LF R/LF (25P) R/LF M1 R/LF R/LF R/LF M1 R/LF R/LF R/LF M1 6-R/LF R/LF M1 R/LF R/LF (30P) R/LF M1 R/LF R/LF R/LF M1 R/LF R/LF R/LF M1 R/LF R/LF (30P) R/LF M1 R/LF R/LF R/LF M1 R/LF R/LF (30P) R/LF M1 R/LF R/LF AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 118

119 Reservdelar T-Max Q-ut skruvklamphållare för utvändig bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skafthållare 1 2 Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) R/LF R/LF (30P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (30P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (30P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF (30P) R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/LF R/L R/LF (30P) R/L R/LF R/L R/LF R/L R/LF (30P) R/L R/LF NF (30P) NF NF (30P) NF R/LF (30P) R/LF R/LF (30P) R/LF AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 119

120 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar T-Max Q-ut skruvklamphållare för invändig bearbetning Skafthållare 1 2 Metrisk Tum Klämskruv Nyckel (Torx Plus) R/LAF A (20P) R/LAF A (20P) R/LAF A30 R/LAF A (30P) R/LAF A50 R/LA R-20 R/LA D (20P) R/LA S-20 R/LA D20-20 R/LA R-25 R/LA D (20P) R/LA S-25 R/LA D20-25 R/LA T-25 R/LA D24-25 R/LA R-30 R/LA D (20P) R/LA S-30 R/LA D20-30 R/LA T-30 R/LA D24-30 R/LA S-40 R/LA D (30P) R/LA T-40 R/LA D24-40 R/LA U-40 R/LA D32-40 R/LA S-50 R/LA D (30P) R/LA T-50 R/LA D24-50 R/LA U-50 R/LA D32-50 R/LA T-60 R/LA D (30P) R/LA U-60 R/LA D24-60 R/LA D32-60 R/LA D12M (8P) R/LA M-20 R/LA D (15P) R/LA Q-20 R/LA D12-20 R/LA M-25 R/LA D (15P) R/LA Q-25 R/LA D12-25 R/LA R-25 R/LA D16-25 R/LA S-25 R/LA D20-25 R/LA Q-30 R/LA D (15P) R/LA R-30 R/LA D16-30 R/LA S-30 R/LA D20-30 R/LA R-40 R/LA D (15P) R/LA S-40 R/LA D (30P) R/LA T-40 R/LA D (30P) R/LA S-50 R/LA D (30P) R/LA T-50 R/LA D24-50 R/LA T-60 R/LA D (30P) R/LA M12-20 R/LA D10M (8P) R/LA M15-25 R/LA D10M (8P) R/LA Q16-30 R/LA D12M63-30 R/LA Q18-40 R/LA D12Q (8P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 120

121 Adaptrar för orout och Q-ut avstickningsblad Radiell montering Reservdelar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Adapter Skruv Nyckel () Klamp Plugg Alternativ skärvätskeadapter 5-APA (6.0) APA (6.0) APA (6.0) APA (6.0) APA (6.0) Axiell montering Adapter Skruv Nyckel () Klamp Plugg Alternativ skärvätskeadapter 5-APR/L (6.0) APR/L (6.0) APR/L (6.0) Adapter för orout och T-Max Q-ut avstickningsblad Adapter Klamp Klampskruv Nyckel 1) Nyckel (Storlek, ) (4.0) (4.0) ) Tillbehör beställs separat AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 121

122 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar Verktygshållare för orout 1- och 2-egg T-Max Q-ut Verktygshållare Metrisk Tum Klamp Klampskruv Nyckel () M M (6.0) M (6.0) M M (6.0) (8.0) Skärvätskeadapter Munstycke Monteringsskruv Plugg Nyckel () Nyckel () (5.0) (6.0) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 122

123 Reservdelar T-Max utvändiga och invändiga verktyg för keramiska skär AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Klamp Klamp Skafthållare för keramikskär ögerutförande Vänsterutförande Klampskruv Nyckel (Torx Plus) R/LF M (30P) R/LF M (30P) R/LF M (30P) R/LF M (30P) T-Max keramiska svarvboar Klamp Klamp Svarvbom ögerutförande Vänsterutförande Klampskruv Nyckel (Torx Plus) R/LA V (27P) R/LA V (27P) R/LA V (27P) R/LA V (27P) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Reservdelar 123

124 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout -skär med 1 och 2 skäreggar Rekoenderad matning och geometribeskrivningar Avstickning Låg matning Radiell matning Skärbredd (l a ),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv Rostfritt stål och kletande material Mycket god spånkontroll vid små matningar. Den positiva geometrin eliminerar risken för löseggsbildning. er mjukt skärförlopp. er god ytjämnhet tack vare wiperutförandet på sidan. Finns som orout 2-skär med 2 skäreggar. Medelhög matning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Avstickning av rostfria stål Rekoenderas även för tunnväggiga rör och komponenter med liten diameter i alla material. Den positiva geometrin eliminerar risken för löseggsbildning. Låga skärkrafter ger minskade vibrationer. Finns som orout-skär med 1 och 2 skäreggar. Matning (f n), /varv, tum/varv ög matning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum rovbearbetning Starka skäreggar minskar risken för eggskador. Lämpligt för avstickning av stångmaterial och intermittenta skärförlopp. För stål och gjutjärn, men även lämpligt för rostfria stål när det krävs en stark skäregg. Finns som orout-skär med 1 och 2 skäreggar. Matning (f n ), /varv, tum/varv Låg matning Radiell matning Skärbredd (l a ), tum Tapp- och gradfri bearbetning. dealisk lösning för att minimera tappoch gradbildning på komponenter, tack vare vass skäregg och frontvinklar på 10 och 15. Rekoenderas för små komponenter. Lämplig för friskärande stål. Finns som orout 2-skär med 2 skäreggar. Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 124

125 orout -skär med 1 och 2 skäreggar Spårsvarvning Rekoenderad matning och geometribeskrivningar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Låg matning Radiell matning Skärbredd (l a ),, tum Axiell matning Skärdjup (a p ),, tum För precisionsspår od precision och repeterbarhet tack vare skärets snäva toleranser. Små skärkrafter och god ytjämnhet tack vare skarp skäregg. Stort antal olika bredder, Utformad för sidsvarvning. Finns som orout 2-skär med 2 skäreggar. Kan beställas som Tailor Made med olika skärbredd och hörnradie. Matning (f n), /varv, tum/varv Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Spårsvarvning i alla material Överlägsen spånkontroll. Minskar spånbredden och ger god ytjämnhet. Medelhög matning M Skärlägesstorlek l a, (tum) 9-11 ( ) Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a),, tum rov spårsvarvning, stark skäregg för svåra förhållanden som spårsvarvning genom gjuthud. ra för att bredda spår. Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 125

126 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout -skär med 1 och 2 skäreggar Rekoenderad matning och geometribeskrivningar Spårsvarvning Radiell matning Skärbredd (l a ),, tum Axiell matning Skärdjup (a p ),, tum Allroundgeometri för spårsvarvning med låg matning i de flesta material. Periferislipad med vass skäregg. Låg matning Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a ),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv Alternativ för finspårsvarvning av härdade material åller snäva toleranser och ger utmärkt ytjämnhet på komponenter. Finns som orout-skär med 1 skäregg. Kubisk bornitridegg Matning (f n), /varv, tum/varv Profilfräsning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Utmärkt för profilsvarvning i alla material Utmärkt spånkontroll, även vid låga matningar och små skärdjup. od ytjämnhet. Finns som orout-skär med 1 och 2 skäreggar. Medelhög matning Matning (f n), /varv, tum/varv Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a ),, tum Axiell matning Skärdjup (a p ),, tum Utmärkt för profilsvarvning av rostfritt stål RSA och andra kletiga material. Överlägsen spånkontroll vid låga matningar och små skärdjup. od ytjämnhet. Skarp skäregg. Finns som orout 2-skär med 2 skäreggar. Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 Matning (f n), /varv, tum/varv AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 126

127 orout -skär med 1 och 2 skäreggar Rekoenderad matning och geometribeskrivningar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Profilfräsning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Allroundgeometri för profilering med tunn spåntjocklek i de flesta material. Periferislipad med vass skäregg. Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Alternativ för finprofilsvarvning av härdade material Mycket god produktivitet och utmärkt ytjämnhet. Finns som orout-skär med 1 skäregg. Kubisk bornitridegg Matning (f n), /varv, tum/varv Matning (f n ), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a), tum Axiell matning Skärdjup (a p), tum Alternativ för finprofilsvarvning av icke-järnmetaller. Mycket god produktivitet och utmärkt ytjämnhet. För användning vid stabila betingelser. Finns som orout-skär med 1 skäregg. Diamantskäregg Matning (f n), tum/varv Matning (f n), tum/varv Profilsvarvning av aluminium Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Första val för profilsvarvning i ickejärnmetaller ra spånflöde ger god ytjämnhet. Skarp skäregg. Finns som orout 2-skär med 2 skäreggar. Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 Matning (f n), /varv, tum/varv AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 127

128 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN orout -skär med 1 och 2 skäreggar Rekoenderad matning och geometribeskrivningar Svarvning och instickssvarvning Låg matning Radiell matning Skärbredd (l a ),, tum Axiell matning Skärdjup (a p ),, tum Första val för instickssvarvning och axiell spårsvarvning. Lämplig för all svarvning i rostfritt stål. Den positiva geometrin eliminerar risken för löseggsbildning. od spånkontroll och ytjämnhet. Wiperutförande på sidan. Finns som orout-skär med 1 och 2 skäreggar. Första val för axiell spårsvarvning. Matning (f n), /varv, tum/varv Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Allmän svarvning Den positiva geometrin eliminerar risken för löseggsbildning. Finns som orout 2-skär med 2 skäreggar. Medelhög matning Matning (f n), /varv, tum/varv Matning (f n), /varv, tum/varv orout skär med 3 skäreggar rund avstickning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Första val för grund avstickning och spårsvarvning Första val i de flesta material Skarp egglinje, spånbrytande geometri För användning vid normal skärhastighet m/min ( ft/min) Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde vid normala skärhastigheter = Rekoenderat startvärde vid låga skärhastigheter Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 Första val för grund avstickning och spårsvarvning vid låga hastigheter För kletiga material och kullagerstål Extremt skarp egglinje med öppen spånformare För användning med icke-järnmetaller vid normal skärhastighet m/min ( ft/min) Skär i högerutförande (R) eller Vänsterutförande (L) ska användas för tapp- och gradfri bearbetning AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 128

129 orout skär med 3 skäreggar Spårsvarvning Rekoenderad matning och geometribeskrivningar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Skärbredd Tum Skärbredd Tum Matning (f n), /varv, tum/varv Matning (f n ), /varv, tum/varv Profilsvarvning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Skärbredd Skärbredd Tum Tum Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde vid normala skärhastigheter = Rekoenderat startvärde vid låga skärhastigheter Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 Matning (f n), /varv, tum/varv AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 129

130 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut skär Avstickning Rekoenderad matning och geometribeskrivningar Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Första val för avstickning av stångmaterial Stark geometri, idealisk för intermittenta skärförlopp. För avstickning av stål och gjutjärn. od spånkontroll vid hög matning. ög matning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv Första val för avstickning av rör Rekoenderas speciellt för tunnväggiga rör och komponenter med liten diameter av alla material. För avstickning av rostfritt stål. ög matning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv Optimerare för minimering av tapp- och gradbildning på komponenter tack vare skarp skäregg och ett brett urval av frontvinklar Rekoenderas för rostfritt stål, kletande och deformationshårdnande material. Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv Ett alternativ för god spånkontroll vid låga matningar Mjukt skärförlopp. Låga skärkrafter. er god ytjämnhet tack vare Wiperutförande. Mycket god spånkontroll. Låg matning Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Optimerare för bearbetning av kullagerstål och för långspånande material od spånkontroll, vilket ger högproduktiv och problemfri bearbetning. Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 130

131 T-Max Q-ut skär Rekoenderad matning och geometribeskrivningar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Spårfräsning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Första val för allmän spårsvarvning. Överlägsen spånkontroll. Minskar spånbredden och ger god ytjämnhet. För spårsvarvning i alla material Medelhög matning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv Alternativt val för precisionsspårsvarvning. od precision och repeterbarhet tack vare skärets snäva toleranser. Låga skärkrafter och god spånkontroll i många material. Skarp skäregg. Kan beställas som Tailor Made med olika skärbredd och hörnradie. Låg matning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv Alternativt val när spånkontroll är mycket viktig vid höga produktionstakter. Rekoenderas speciellt för massproduktion, t.ex. bearbetning av kamaxlar. ög matning Matning (f n ), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a ), tum Alternativ för finspårsvarvning av härdade material åller snäva toleranser och ger utmärkt ytjämnhet på komponenter. Kubisk bornitridegg Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 131

132 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut skär Spårsvarvning Rekoenderad matning och geometribeskrivningar Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Första val för profilsvarvning i alla material. Utmärkt spånkontroll, även vid låga matningar och små skärdjup. er god ytjämnhet. För profilsvarvning i alla material. Medelhög matning Matning (f n), /varv, tum/varv Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Optimerare för profilsvarvning och svarvning av rostfritt stål och varmhållfasta material där det finns risk för löseggsbildning. er utmärkt ytjämnhet. Rekoenderas för rostfria stål och varmhållfasta material. Diamantbelagt (sort D1810) är ett bra alternativ vid finsvarvning av icke-järnmetaller. Matning (f n), /varv, tum/varv Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a ),, tum Axiell matning Skärdjup (a p ),, tum Alternativ för finprofilsvarvning av ickejärnmetaller. Mycket god produktivitet och utmärkt ytjämnhet. För användning vid stabila betingelser Diamantskäregg Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a ),, tum Axiell matning Skärdjup (a p ),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv Alternativ för finprofilsvarvning av härdade material. Mycket god produktivitet och utmärkt ytjämnhet. Kubisk bornitridegg Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar Matning (f n), /varv, tum/varv 132

133 T-Max Q-ut skär Rekoenderad matning och geometribeskrivningar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Svarvning Radiell matning Skärbredd (l a ),, tum Axiell matning Skärdjup (a p ),, tum Förstahandsval för svarvning med T- Max Q-ut. od spånkontroll. Mångsidigt - ett skär kan ersätta två konventionella (ett i vänsterutförande och ett i högerutförande). Medelhög matning Matning (f n), /varv, tum/varv Matning (f n), /varv, tum/varv Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Alternativ, speciellt för svarvning med höga matningar. od spånkontroll. Mångsidigt - ett skär kan ersätta två konventionella. ög matning Matning (f n), /varv, tum/varv Svarvning av släppningar Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Matning (f n), /varv, tum/varv För svarvning av släppningar och hålkärl. Stor släppningsvinkel medger svarvning av mindre diametrar, ner till 23 (0,906 tum) Avstickning Matning (f n ), /varv, tum/varv Första val för flerspindelmaskiner. Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Första val för avstickning i applikationer med låg hastighet. Avstickning och spårsvarvning med skärvätska applicerad. Parallellt wiperutförande för perfekt ytjämnhet. Skärbredder på 1,57, 2,39, 3,17, 3,96 (0,062, 0,094, 0,125, 0,156 tum) Neutral 5, 10 och 15 högerutförande på frontvinkeln Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 133

134 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN T-Max Q-ut skär Rekoenderad matning och geometribeskrivningar nvändig spårsvarvning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Obs! Skärtyp (-4, -7 och -7P) kan bara användas med hållartyp F eller bomtyp A Alternativt val för invändig spårsvarvning av små hålstorlekar. Låg matning Matning (f n), /varv, tum/varv od precision och repeterbarhet tack vare skärets snäva toleranser. Låga skärkrafter och god spånkontroll i många material. Skarp skäregg. Axiell spårsvarvning Medelhög matning Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum Första val för axiell spårsvarvning. od spånkontroll både vid första stick och ursvarvning. Spår med mindre diameter kan svarvas. Utmärkt stabilitet. För axiell spårsvarvning i alla material. Matning (f n ), /varv, tum/varv = Axiell matning, ca. område, tum/varv, första stick = Axiell matning, ca. område, tum/varv, första skär Matning (f n), /varv, tum/varv Första val för invändig svarvning/spårsvarvning od spånkontroll. er god ytjämnhet tack vare Wiperutförandet. Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Axiell matning Skärdjup (a p),, tum För profilsvarvning vid spårsvarvning. od spånkontroll i både axiell och radiell riktning. Mycket lämplig också för invändig profilsvarvning. Matning (f n ), /varv, tum/varv Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 134

135 orothread Svarvning av låsringsspår 254R/L Radiell matning Skärbredd (l a),, tum Rekoenderad matning och geometribeskrivningar AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Alternativ för god ekonomi vid svarvning av låsringsspår. ög produktivitet och tillförlitlighet genom låga skärkrafter och låg vibrationsnivå. Tre skäreggar ger god ekonomi. Rekoenderas för användning i alla material. Matning (f n), /varv, tum/varv = Rekoenderat startvärde. Rekoenderade skärhastigheter, se sidan 138 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Rekoenderad matning och geometribeskrivningar 135

136 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata Rekoenderade skärdata för orout XS Avstickning Skärbredd (l a ),, tum Spårsvarvning Skärbredd (l a ),, tum = Rekoenderat startvärde. Matning (f n), /varv, tum/ varv Matning (f n), /varv, tum/ varv Svarvning Skärdjup (a p),, tum Dragsvarvning Skärdjup (a p),, tum Matning (f n), /varv, tum/ varv Matning (f n), /varv, tum/ varv ängning, (nmatningsrekoendationer) Metrisk 60 Stigning, a p a p tum nap Kan användas för gängtyper: SO-metrisk UN NPT ap = totalt gängdjup nap = antal passeringar Rekoenderade skärhastigheter Skärhastighet (v c), m/min (ft/min) Sort 1025/ ( ) ( ) ( ) (65-165) UN 60 Stigning, gängor/ tum a p a p tum nap AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 136

137 Rekoenderade skärdata för orout M Skärdata AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Svarvning Skärstorlek 07 Skärdjup (a p ),, tum Spårsvarvning och axiell spårstickning Skärbredd (l a ),, tum Matning (f n ), /varv, tum/ varv Matning (f n ), /varv, tum/ varv = Rekoenderat startvärde. ängning, (nmatningsrekoendationer) änga Skär a p a p tum nap änga Skär a p a p tum nap V-profil 60 M-07T050VM-10R/L AME 29 M-07T160A-11R M-07T100VM-10R/L M-07T140A-11R M-07T150VM-10R/L M-07T120A-11R M-07T200VM-10R/L M-07T100A-11R M-07T250VM-10R/L M-07T080A-11R Metrisk 60 M-07T050MM-10R/L STU-AME 29 M-07T160SA-10R M-07T100MM-10R/L M-07T140SA-10R M-07T150MM-10R/L M-07T120SA-10R M-07T175MM-10R/L M-07T100SA-10R M-07T200MM-10R/L M-07T080SA-10R M-07T250MM-10R/L UN 60 M-07T320UN-10R/L M-07T280UN-10R/L M-07T240UN-10R/L M-07T200UN-10R/L M-07T180UN-10R/L M-07T160UN-10R/L M-07T140UN-10R/L Withworth 55 M-07T190W-10R/L M-07T140W-10R/L M-07T110W-10R/L NPT 60 M-07T180NT-10R/L M-07T140NT-10R/L a p = totalt gängdjup nap = antal passeringar Rekoenderade skärhastigheter Skärhastighet (v c), m/min (ft/min) Sort 1025 Sort ( ) ( ) ( ) (65-165) ( ) AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 137

138 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata Rekoenderade skärhastigheter, metriska värden Rekoendationerna gäller vid bearbetning med skärvätska. SO P Stål Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA T h ex, feed f n, /r M M-nr Nr Material N/ 2 Skärhastighet (V c), m/min Olegerat P1.1.Z.AN 01.1 = % P1.2.Z.AN 01.2 = % P1.3.Z.AN 01.3 = % Låglegerat 5% P2.1.Z.AN 02.1 Ej härdat P2.5.Z.T 02.2 Seghärdat P2.5.Z.T 02.2 Seghärdat öglegerat >5% P3.0.Z.AN lödgat P3.0.Z.T ärdat verktygsstål jutgods P1.5..UT 06.1 Olegerat P2.6..UT 06.2 Låglegerat (legeringsämnen 5%) P3.0..UT 06.3 öglegerat (legeringsämnen >5%) P3.2..AQ Manganstål, 12 14% Mn SO M Rostfritt stål Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA T h ex, feed f n, /r M M-nr Nr Material N/ 2 Skärhastighet (V c), m/min Ferritiskt/Martensitiskt Stångmaterial/ smide P5.0.Z.AN Ej härdat P5.0.Z.P P-härdat P5.0.Z.T ärdat Austenitiskt Stångmaterial/ smide M1.0.Z.AQ Austenitiskt M1.0.Z.P P-härdat M2.0.Z.AQ Superaustenitiskt Austenitiskt-ferritiskt (Duplex) Stångmaterial/ smide M3.1.Z.AQ Ej svetsbar 0,05% M3.2.Z.AQ Svetsbart < 0,05 % Ferritiskt/Martensitiskt jutet P5.0..UT Ej härdat P5.0..T ärdat Austenitiskt jutet M1.0..UT Austenitiskt P-härdat Austenitiskt-ferritiskt (Duplex) jutet M3.1..AQ Ej svetsbar 0,05% M3.2..AQ Svetsbart < 0,05 % SO K jutjärn Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA h ex, feed f n, /r M M-nr Nr Material N/ 2 Skärhastighet (V c), m/min Aducergods 07.1 Ferritiskt (kortspånande) K1.1..NS 07.2 Perlitiskt (långspånande) rått gjutjärn K2.1..UT 08.1 Låg hållfasthet K2.2..UT 08.2 ög draghållfasthet Segjärn, nodulärt gjutjärn K3.1..UT 09.1 Ferritiskt K3.3..UT 09.2 Perlitiskt K3.4..UT 09.3 Martensitiskt AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 138

139 Skärdata AVSTKNN O SPÅRSVARVNN SEET >>>> A SEET >>>> A SEET >>>> AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 139

140 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata Rekoenderade skärhastigheter, metriska värden Rekoendationerna gäller vid bearbetning med skärvätska. SO N cke-järnmaterial Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA D h ex, feed f n, /r M-nr M Nr Material N/ 2 Skärhastighet (V c), m/min Aluminiumlegeringar N1.2.Z.UT Smidda eller smidda och kallbearbetade, icke åldrade ( ) 1900 ( ) 1800 ( ) N1.2.Z.A ( ) 1900 ( ) 1800 ( ) Aluminiumlegeringar N1.3..UT jutna, icke åldrade ( ) 1900 ( ) 1800 ( ) N1.3..A jutna eller gjutna och åldrade ( ) 1900 ( ) 1800 ( ) Aluminiumlegeringar jutna, 13 15% Si ( ) 500 (630-65) 450 (560-55) N1.4..NS jutna, 16 22% Si ( ) 350 (440-45) 300 (375-38) Koppar och kopparlegeringar N3.3.U.UT 33.1 Friskärande legeringar, 1% Pb (750-75) 500 (630-65) 500 (630-65) N3.2..UT 33.2 Mässing, blybronser, 1% Pb (750-75) 500 (630-65) 500 (630-65) N3.1.U.UT 33.3 rons och oblyad koppar, inklusive elektrolytkoppar (375-38) 300 (375-38) 300 (375-38) SO S Varmhållfasta superlegeringar Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA S05F h ex, feed f n, /r M-nr M Nr Material N/ 2 Skärhastighet (V c), m/min ärnbaserade S1.0.U.AN lödgade eller upplösningsbeh S1.0.U.A Åldrade eller upplösningsbehandlade och åldrade Nickelbaserade S2.0.Z.AN lödgade eller upplösningsbeh S2.0.Z.A Åldrade eller upplösningsbehandlade och åldrade S2.0..NS jutna eller gjutna och åldrade Koboltbaserade S3.0.Z.AN lödgade eller upplösningsbeh S3.0.Z.A Upplösningsbeh. och åldrade S3.0..NS jutna eller gjutna och åldrade Titanlegeringar Rm 1) S4.1.Z.UT 23.1 andelsrent (99,5% Ti) S4.2.Z.AN α, nära α och α + β legeringar, glödgade S4.3.Z.A α + β åldrade legeringar, β legeringar, glödgade eller åldrade SO Material Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA h ex, feed f n, /r M N/ 2 M-nr Nr ärdade material Skärhastighet (V c), m/min Extra hårt stål 1.3.Z.A 04.1 ärdat R Kokillhärdat 2.0..UT 10.1 jutna eller gjutna och åldrade ) Rm = dragbrottgräns, mätt i MPa. AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 140

141 Skärdata AVSTKNN O SPÅRSVARVNN A SEET >>>> 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 1500 ( ) 400 (500-50) 400 (500-50) 400 (500-50) 250 (315-31) 250 (315-31) 250 (315-31) 350 (440-45) 350 (440-45) 350 (440-45) 400 (500-50) 400 (500-50) 400 (500-50) 250 (315-31) 250 (315-31) 250 (315-31) SEET >>>> A SEET >>>> AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 141

142 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata Rekoenderade skärhastigheter, tumvärden Rekoendationerna gäller vid bearbetning med skärvätska. SO P Stål Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA T h ex, tum matning, f n tum/varv M M-nr Nr Material lbs/tum. 2 Skärhastighet (V c) ft/min Olegerat P1.1.Z.AN 01.1 = % 216, P1.2.Z.AN 01.2 = % 233, P1.3.Z.AN 01.3 = % 247, Låglegerat 5% P2.1.Z.AN 02.1 Ej härdat 249, P2.5.Z.T 02.2 Seghärdat 268, P2.5.Z.T 02.2 Seghärdat 298, öglegerat >5% P3.5.Z.AN lödgat 282, P3.5.Z.T ärdat verktygsstål 435, jutgods P1.5..UT 06.1 Olegerat 225, P2.6..UT 06.2 Låglegerat (legeringsämnen 5%) 230, P3.0..UT 06.3 öglegerat (legeringsämnen >5%) 300, P3.2..AQ Manganstål, 12 14% Mn 420, SO M Rostfritt stål Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA T h ex, tum matning, f n tum/varv M-nr M Nr Material lbs/tum. 2 Skärhastighet (V c) ft/min Ferritiskt/Martensitiskt Stångmaterial/ smide P5.0.Z.AN Ej härdat 262, P5.0.Z.P P-härdat 411, P5.0.Z.T ärdat 340, Austenitiskt Stångmaterial/ smide M1.0.Z.AQ Austenitiskt 259, M1.0.Z.P P-härdat 414, M2.0.Z.AQ Superaustenitiskt 328, Austenitiskt-ferritiskt (Duplex) Stångmaterial/ smide M3.1.Z.AQ Ej svetsbar 0,05% 286, M3.2.Z.AQ Svetsbart < 0,05 % 356, Ferritiskt/Martensitiskt jutna P5.0..UT Ej härdat 246, P5.0..T ärdat 311, Austenitiskt jutna M1.0..UT Austenitiskt 248, P-härdat 356, Austenitiskt-ferritiskt (Duplex) jutna M3.1..AQ Ej svetsbar 0,05% 258, M3.2..AQ Svetsbart < 0,05 % 326, SO K jutjärn Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA h ex, tum matning, f n tum/varv M-nr M Nr Material lbs/tum. 2 Skärhastighet (V c) ft/min Aducergods 07.1 Ferritiskt (kortspånande) 115, K1.1..NS 07.2 Perlitiskt (långspånande) 131, rått gjutjärn K2.1..UT 08.1 Låg hållfasthet 130, K2.2..UT 08.2 ög draghållfasthet 140, Segjärn, nodulärt gjutjärn K3.1..UT 09.1 Ferritiskt 130, K3.3..UT 09.2 Perlitiskt 194, K3.4..UT 09.3 Martensitiskt 307, AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 142

143 Skärdata AVSTKNN O SPÅRSVARVNN SEET >>>> A SEET >>>> A SEET >> AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 143

144 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata Rekoenderade skärhastigheter, tumvärden Rekoendationerna gäller vid bearbetning med skärvätska. SO N cke-järnmaterial Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA D h ex, tum matning, f n tum/varv M M-nr Nr Material lbs/tum. 2 Skärhastighet (V c) ft/min Aluminiumlegeringar N1.2.Z.UT Smidda eller smidda och kallbearbetade, icke åldrade 58, ( ) 6250 ( ) 5900 ( ) N1.2.Z.A , ( ) 6250 ( ) 5900 ( ) Aluminiumlegeringar N1.3..UT jutna, icke åldrade 87, ( ) 6250 ( ) 5900 ( ) N1.3..A jutna eller gjutna och åldrade 101, ( ) 6250 ( ) 5900 ( ) jutna, 13 15% Si 101, ( ) 1650 ( ) 1500 ( ) N1.4..NS jutna, 16 22% Si 101, ( ) 1150 ( ) 980 ( ) Koppar och kopparlegeringar N3.3.U.UT 33.1 Friskärande legeringar, 1% Pb 79, ( ) 1650 ( ) 1650 ( ) N3.2..UT 33.2 Mässing, blybronser, 1% Pb 80, ( ) 1650 ( ) 1650 ( ) N3.1.U.UT 33.3 rons och oblyad koppar, inklusive elektrolytkoppar 196, ( ) 980 ( ) 980 ( ) SO S Varmhållfasta superlegeringar Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA S05F h ex, tum matning, f n tum/varv M-nr M Nr Material lbs/tum. 2 Skärhastighet (V c) ft/min ärnbaserade S1.0.U.AN lödgade eller upplösningsbeh. 348, S1.0.U.A Åldrade eller upplösningsbehandlade och åldrade 359, Nickelbaserade S2.0.Z.AN lödgade eller upplösningsbeh. 383, S2.0.ZA Åldrade eller upplösningsbehandlade och åldrade 420, S2.0..NS jutna eller gjutna och åldrade 436, Koboltbaserade S3.0.Z.AN lödgade eller upplösningsbeh. 391, S3.0.Z.A Upplösningsbeh. och åldrade 432, S3.0..NS jutna eller gjutna och åldrade 450, Titan Koersiellt rent Rm 1) S4.1.Z.UT 23.1 (99.5% Ti) 188, Titanlegeringar S4.2.Z.AN α, nära α och α + β legeringar, glödgade α + β åldrade legeringar, β legeringar, glödgade eller åldrade 203, S4.3.Z.A , SO ärdade material Specifik skärkraft k c1 rinell hårdhet <<<< SLTSTYRKA h ex, tum matning, f n tum/varv M lbs/tum. 2 Skärhastighet (V c) ft/min M-nr Nr Material Extra hårt stål 1.3.Z.A 04.1 Seghärdat 625, R Kokillhärdat 2.0..UT 10.1 jutna eller gjutna och åldrade 326, ) Rm = dragbrottgräns, mätt i MPa. AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 144

145 Skärdata AVSTKNN O SPÅRSVARVNN A SEET >>>> 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 4900 ( ) 1300 ( ) 1300 ( ) 1300 ( ) 820 ( ) 820 ( ) 820 ( ) 1150 ( ) 1150 ( ) 1150 ( ) 1300 ( ) 1300 ( ) 1300 ( ) 820 ( ) 820 ( ) 820 ( ) SEET >>>> A SEET >>>> AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Skärdata 145

146 AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Sortbeskrivningar Sorter för avstickning och spårsvarvning Rostfritt stål jutjärn Varmhållfasta legeringar och superlegeringar Stål cke-järnmaterial ärdade material Sortsymbolernas placering och form indikerar lämpligt användningsområde. Användningsområ dets centrum. Rekoenderat användningsområde. Slitstyrka Seghet = assorter = Tilläggssorter AVSTKNN O SPÅRSVARVNN Sortbeskrivningar 146