Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening"

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening Datum: Måndag 8 juni 2015 Tid och plats kl 18:00 20:00 i Majtorpskolans matsal Närvarande: Marianne Ekstedt, Malin Ljungberg, Britt-Marie Hellman Wiremark (delvis), Sofia Smitt, Magnus Johansson, Rickard Hillebrink Ej närvarande: Nils Mårtensson, George Aphrem, Madelene Öhrn, Marlene Byström, Rim Malki, Linda Hedlund, Styrelsemöte 1 Öppnande av mötet Mötet förklarades öppnat. 2 Närvarande, utse sekreterare Till sekreterare valdes Malin Ljungberg. 3 Utse justerare Till justerare valdes Sofia Smitt. 4 Sammanfattning av föregående möte Malin gjorde en sammanfattning av föregående protokoll. En reflektion var att vibör samla all dokumentation gällande föreningen. Malin kommer att lägga upp ett konto där vi spara allt material och sedan får styrelsen tillsammans lägga upp struktur och fylla med innehåll. 5 Genomgång aktivitetslista ta No Uppgift Följ upp hur incidentrapporteringen analyserar och hur kan 1 Föräldraföreningen få statstik gällande incidenter på Majtorpskolan. Kontakta LT för ett nytt reportage om situationen på Röda efter 2 omorganisationen. Ansvarig Klart Kommentar Malin Klar! George - 3 Hur kan Föräldrastyrelsen få statusrapporter om incident rapporteringar. 4 Marianne följer upp med Andreas Hallström under majmånad. Malin Marianne Klar! Pågår! 5 Rapportera månadssaldo på konto till sekreteraren första veckan i varje Varje George månad månad - 6 Magnus fixar 3st lottringar från Clas Ohlson och lämnar in till Blå paviljongen 7 Malin kollar med George om han kan köpa 3st korgar likt förra året Klar! Klar!

2 8 Malin försöker få sponsring på maten till grillen Klar! 9 Malin gör schema för grillen Klar! 10 Malin följer upp med Linda om hur rummen skall kunnas användas. Klar! 6 Sammanfattning Majtorpskolans dag Majtorpskolans dag fick i år ett överskott på :-, som oavkortat kommer att gå tilbaka till barnen. Intäkterna var :- och utgifterna 6802:-. Magnus lämnade över pengarna till Malin eftersom George inte var där. Malin lämnar över pengarna till George. En ekonomisk redovisning av Majtorpskolans dag finns bifogad till protokollet. Bra - Sätta upp namninsamling vid fixardagen för att hjälpa till på Majtorpsskolans dag. Alla som hade skrivit upp sig tacka ja till att hjälpa till! - Organisationen av lotteriet fungerade jättebra med en tidpunkt för dragning och även en lista där namn och lottnummer kunde skrivas upp om man inte var kvar vid tidpunkten för lottdragning. Massor av människor samlades och alla priserna kunde delas ut. - Caféet hade två vuxna som var med hela tiden och det flöt på bra. Förbättringspunkter - Bra att ha en arbetsledare som inte är med i själva aktiviteten på de stora aktiviteterna (Grillen och caféet) - Verifiera i god tid att alla elever som anmäler sig till caféet har en vuxen med sig. - Poppa mer popcorn då de tog slut snabbt. (5påsar 1 literx60) Kolla med Linda. - Besökarna fick uppfattning av att både grill och caféet slutat sälja för det tog slut, vilket inte stämmer. Det blev både hamburgare, korv och kaffebröd över. Detta bör vi tänka på till nästa år hur logistiken skall fungera. - Till Lotteriet måste både korg och cellofan inhandlas! - Vi har dragit in mindre pengar i år. En orsak är att vi har sålt mindre i grillen i år, men vad mer kan det bero på? o Var det mindre besökare? o Var det lägre priser i grillen? o Tidpunkten 15-17, var det inte förra året? o Oklart att växelpengar skulle finnas till alla aktiviteter. Många kom och frågade grillen om växelpengar. Föräldraföreningen hade ordnat växelpengar endast till grillen (1000:-). Vi beslutade att vi sparar 2000:- växelpengar hos kassören till alla aktiviteter nästa år: Grillen 1000:-, Caféet 500:- och övriga 100:- (Chokladhjulet, Lotteriet, Loppis, Popcorn) - Förslag att bara ha Kycklingkorv istället för fläskkorv, så alla kan äta. 7 Skolstart Uppropsdagen 17 augusti är en hel skoldag. Personalen planerar att lägga Rolig skoldag första dagen.

3 Mötet beslutade att ta fram en folder om föräldraföreningen och uppdatera lappen om föräldraföreningens styrelse. Malin verifierar så att kontot är kopplat till Föräldraföreningen. Personalen tittar på hur klasstillhörighet kan stärkas inför hösten med t ex klassförälder. Brittis kommer tillbaka till föräldraföreningen med när det första föräldramötet är, så kommer Föräldraföreningen att delta och presentera sig. På det mötet skall vi även få in en ny representant för Röda Paviljongen. 8 Skolmiljön a) Utemiljö Skolgården Vi har fått ett preliminärt svar och det finns en plan från Telge Fastigheter. 1. Jämna till fotbollsplan så den blir mer spelbar 2. Bygga en balanslek/ hinderbana. 3. Eventuellt ersätta lekstugorna vid vita/gula med något annat. Det finns ingen tidplan ännu. Marianne har haft mailkontakt med Andreas om status, med kopia till Telge Fastigheter. Kameror på skolgården Marianne följer upp till hösten med Andreas. Kamerorna drevs till stor dela av den tidigare säkerhetschefen vid kommunen som nu har slutat. Vi vet inte vem den nya är. b) Innemiljö Grupprum Det finns inga grupprum och det sker undervisning i kapprummet vilket inte är optimalt. En utvärdering över rummen har börjats gjort av personalen tillsammans med Irene Karlovini. Gula har varit först ut. Det verkar som arbetet har fortsatt, men vi har ingen status i dagsläget. Målning Bordläggs till nästa möte. Ljudmiljön Bordläggs till nästa möte. c) Säker skolväg Skall vi ta en aktion till hösten? Vi tar beslut på första mötet om var och när. Sofie tittar på att ta fram ett material att dela ut till hösten. I höstas tog vi kontakt med parkeringsbolaget och Polisen för bevakning första veckan, kanske något att se till att det sker första skolveckan. Detta gäller främst T korset vid Högåsavägen/Höglandsvägen, samt Klätterstigen. d) Barn med speciella behov Marlene kunde inte närvara vid mötet och ingen närvarande hade status i frågan. Det har kommit förslag från ledningen på Rosenborg att Föräldraföreningen som aktivitet kunde informera föräldrar generella om hur stöd kan sökas gällande barn med speciella behov. Förslaget tas med till nästa möte och övrigt bordläggs punkten till nästa möte. 9 Aktuella frågor från personalen

4 Rastboden nu behövs det eventuellt nya saker. Personalen önskar sponsring för leksaker till utelek, med ca 5000kr. Vi väntar på input från kassören om det finns utrymme för detta. Malin följer upp. Under kommande vecka så kommer treorna att åka till järnåldersbyn Hogslaby vid Hågelby Gård i Tumba. 10 Ekonomin, samt saldo Saldo per : Xx xxx kr Budget Budget för 2015 visar på större utgifter än inkomster. 11 Lärplattformen Det finns fortfarande önskemål från föräldrar att få en lärarledd introduktion av Lärplattformen. Det finns även en Ping Pong app som kan användas för att kunna ta del av informationen på Lärplattformen. Skolan hänvisar ofta till att information läggs ut via Lärplattformen, men frågan kom upp under mötet hur många föräldrar som har registrerat sig på Lärplattformen och hur många som aktivt går in på lärplattformen. För information till föräldrar bör flera kommunikationsvägar användas. 12 Övriga frågor Informationsbehov Information om lärarbytet på Gula och Blå Paviljongerna har varit bristfällig. Bland annat så har information gått ut via veckobrev på Gula Paviljongen om att lärare skall sluta, men ingen åtgärdsplan. Följdinformationen har inte nått alla föräldrar om hur det ser ut under hösten. Veckobreven borde finnas för alla paviljonger och bör gå ut både via mappen och via lärplattformen. Rutiner för hur olika typer av händelser skall informeras på olika sätt bör finnas. Sofia och Marianne tittar på vilka förbättringsområden vi ser. Incidentrapportering Vi kommer att under hösten få information gällande incidenter och olyckor månadsvis från ledningen. I september kommer en rapport för det som finns för läsåret 2014/2015. Bibliotek En bibliotekarie har rekryterats för Rosenborgsenheten. Klassidentitet Personalen har tagit till sig föräldrarnas önskemål. Mötet diskuterade hur vi skulle hjälpa skolan till att stärka klass identitet.

5 Styrelsens sammansättning Styrelseledamöterna Magnus Johansson och Rickard Hillebrink lämnar nu styrelsen i samband med att deras barn flyttar upp till mellanstadiet och därmed lämnar Majtorpsskolan. Övriga ledamöter tackade för deras insats och engagemang i styrelsearbetet! Till hösten skall en ny representant från förskoleklasserna i Röda Paviljongen väljas in i styrelsen, då Georg Aphrem och Madeleine Öhrns barn flyttar upp till 1:an. 13 Nästa möte Nästa möte beslutades till måndag 10/8 kl 18:00 20:00. Malin bokar lokalen. Nyckelansvarig och fikaansvarig: Marianne 14 Mötet avslutas Mötet förklarades avslutat. Vid protokollet Malin Ljungberg Justerat Sofia Smitt Bilaga Frågor till föräldrarådet- No Uppgift Ansvarig Klart Kommentar