Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket"

Transkript

1 Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket Närvarande: Anna Bergh, David Ericsson, Elin Holmroos, Elina Thorsson, Kristina Lundberg, Maria Svernhage, Oskar Maxon, Sofie Henriksson och Therese de Haan 52 Mötet öppnades 53 Oskar Maxon valdes till justerare 54 Rapporter a) FN - har möte imorgon. Inget i handlingarna som berör kåren i så stor utsträckning. Elin hör av sig på mail om något skulle dyka upp. Verksamhetsplanen för FN kom ut (och är redan antagen). BVF får inga pengar till toxikologiundervisningen. Frågan är nu vilka effekter det kommer att ha på utbildningen? Avvaktar svar. b) PN - har inte varit sedan sista styrelsemötet. c) GUN - har inte varit sedan sista styrelsemötet. Hålls under nästa vecka d) UN - Hade möte om modellen för tilldelning av ekonomiska medel. Siffrorna som inte stämde, och som många reagerat på, visade sig bara var schablonvärden. Dessa siffror kommer nu att arbetas om. e) Utbildnings utskottet - har inte varit sedan sista styrelsemötet. Möte på måndag. f) SLUSS - utbildningsdagarna nu i helgen. Info finns på mail.

2 g) SamSU - ska få kommentarer av John-Filip, som var på sista mötet. h) Uppsala - Krissamverkansmöte imorgon. i) UO - Inget möte sedan sist. Johan skickar ut reklam för tunnan imorgon. Maria försöker få ihop löpmagen till helgen. j) EkU - De som har fått dubbla studentkort kan klippa det ena. Hundgårdarna går mycket plus. De som är ansvariga vill satsa på att "uppdatera" hundgårdarna eftersom SLU gärna ser att det blir lite mer som en park och har gett en lista på vad de önskar att kåren fixar. De som ansvara för hundgårdarna vill gärna ordna så att bara de som utnyttjar elen i hundgårdarna betalar för den. Nya priser är på gång och om man har åsikter kring det får man kontakta Maria Svernhage eller Malin Josefsson. k) Doktorander - Therese har fått mail av Oskar Karlsson angående doktoranderna och VMFs roll i deras studiebevakning. Mailet kommer att vidarebefordras till alla i styrelsen och det är bra om alla funderar kring frågorna i mailet eftersom Oskar Karlsson eventuellt kommer på nästa styrelsemöte. Elin har mailat Martin Norling och presenterat styrelsen samt bjudit in honom till våra möten. l) Övriga rapporter: 10 tips på tillgänglighet -Kursen som Elina var på handlade om hur kårerna kan jobba för att göra det möjligt för alla att bli kåraktiva. En checklista med punkter för att göra det lättare för personer med t.ex. synoch hörselskador, dyslexi samt rullstolsbundna. Finns också en bok om detta som SFS har gett ut. Om man tittar på listan har VMF ganska bra tillgänglighet, men vi kan bli bättre på att t.ex. skicka ut protokoll, handlingar, dagordningar m.m. inför möten så att personer som kanske inte läser så snabbt har tid att läsa allt i lugn och ro. Vi bör också bli bättre på att ha pauser om våra möten blir långa. Vi beslutade att vi skulle göra upp en regellista för detta och att dessa skulle finnas i utskottens lathund i framtiden. 55 Kommunikation inom styrelsen - Vi bör bara använda sms-gruppen om det är något viktigt och inte för mindre grejer. Svara på mail - hinner man inte läsa ett mail så kan man meddela det som svar, så att den som skickat vet om det. Viktigt att

3 svara på mail så snabbt man kan om det är ett mail som är riktat till hela styrelsen/en fråga - kan man vänta 24 h så att alla i styrelsen har chansen att komma med åsikter. 56 Utvärdering överlämningshelg - Planera mer vem som gör vad så att arbetsuppgifterna fördelas bättre. "Behöver vi alkohol?" var en av frågorna som lyftes under utvärderingen. På frågan "Hur länge ska vi vara där?" fick vi olika svar, men kontentan är nog att det är bra som det är och att man inte bör vara borta längre. Vissa angav att det tyckte att vi redan hade diskuterat de punkter som togs upp upprepade gånger. det kan dock vara svårt att ändra på detta när man har en blandning av gamla och nya kårfunktionärer. Kanske samla fler punkter från UO. Kommunikationsmissar inom styrelsen vad det gäller lekarna. Leken "älskling, älskling" bör inte lekas på överlämningshelger och man kanske inte ska ha laglekar utan mer jobba med samarbetslekar. Sofie och Maria kommer att skriva ihop en text om detta till nästa år nu när vi har det färskt i minnet, så att inte samma miss sker igen. 57 Verksamhetsplan - ska sättas ihop till nästa vecka då den ska mailas ut inför föreningsmötet. 58 Styr-UO-möte Johan vill ta upp hur vi lockar fler till kårhuset i höst när allt flyttar ner till nya VHC. Det var också en av farhågorna som togs upp under överlämningshelgen. Vi ska fixa en hundpolicy som vi kan sätta upp på kåren. Under överlämningshelgen beslutade vi att några personer i varje klass skulle ta på sig att gå ut i sin klass och fråga de som inte är kåraktiva "Varför är du inte medlem?" samt "Vad skulle kunna få dig att hänga mer på kåren?". Påminn om detta under mötet. Infopunkt till UO - generell policy om att man ska ha SLUSS-kårleg. Det är några som inte vet om det - bra om vi kan lägga till det i UO-lathunden. Vi bör också nämna att SLUs ledning kommer på FiQ på tisdag och att det är bra om så många som möjligt av UO kommer på den informationen.

4 Vi måste informera om vad styrelsen jobbar med. En annan punkt som vi bör följa upp från överlämningshelgen är "förmåner för medlemmar". Maria kommer att leda Styr-UO-mötena. 59 Föreningsmötet - Informera om vår nya hundpolicy (som vi fixar under styr-uomötet). Eventuellt förändring av stadgarna vad det gäller namn på poster inom utskotten. Vi kommer att kolla kårleg i dörren, så att vi vet att alla som kommer är medlemmar och får rösta. Eventuellt kan David kolla i datorn om någon skulle missa att ta med sitt kårleg. 60 Utrymningslarm/brandlarm - Vid brandinspektion genomförd av Uppsala Brandservice kom det upp en del kritik rörande kårens brandlarm och brandsäkerhet. Beslut: Vi beslutade att KU får mandat att åtgärda följande saker: Koppla belysningssystemet i stora salen till brandlarmet, så att ljuset tänds automatiskt då brandlarmet går. Detta ska göras via Helvar samt certifierad elektriker. Sätta in fler detektorer där det behövs för att fylla upp kraven. Detta ska göras i enlighet med offerten från Uppsala Brandservice (eller motsvarade i och med att offertens giltighetstid har gått ut). Införskaffa en brandsläckare att ha bakom bardisken (har redan gjorts). 61 Löpmagen - Punkter att skriva om; överlämningshelgen, utbildningsdagarna, att prorektor Torbjörn kommer hit och pratar samt den rådande arbetssituationen. Det kom också uppe ett förslag på att vi skulle skriva om VMFs aktivitet i media den senaste tiden (regionalnytt, UNT m.m.) Kina tog på sig att skriva en text om det och skicka den till Maria. Relaxen får stå i utskotts-rutan i det här numret. Vi beslutade att det skulle ta för mycket plats att presentera nya styrelsen och nya UO och att det var bättre att hänvisa till hemsidan. 62 Utbildningsdagarna - Inte så mycket nytt. Oskar Maxon inväntar inköpslista från FiQ. Det verkar ha löst sig med frukosten (FiQ har hittat aktiva). Alla som ska vara med under helgen bör läsa igenom broschyren "vad varje SLU-student behöver veta". Vi diskuterade vilka som skulle gå vilka spår (på schemat) under utbildningshelgen. viktigt att vi delar upp oss.

5 63 Doktorander - Eventuellt kommer Oskar Karlsson på besök nästa styrelsemöte den 26:e februari. Han har mailat punkter till Therese som doktoranderna funderar över. Bra om alla i styrelsen funderar över dem till nästa möte, så att det blir en bra diskussion. Mailet har vidarebefordrats till styrelsen (Sök på "Doktorandrådet", om ni vill hitta det i inkorgen). 64 Rutiner - Vi beslutade att protokollen ska skickas ut 2 dagar efter mötet (eller så snart som möjligt efter det) och att det är okej att skicka ut det trots att det inte är justerat. Vi beslutade också att punkter till dagordningen skickas in innan dagar innan möten samt att dagordningen skickas ut kvällen innan mötet. "att göra"-listan kommer i fortsättningen att finnas på googledocs. 65 Styrelsen och studenthälsan - Förslag att styrelsen som grupp skulle gå och prata med någon från studenthälsan om gruppdynamik m.m. Det tyckte alla lät som en bra idé, men vi bestämde vi att vi skulle avvakta till första veckan i april. Sofie mailar studenthälsan. 66 Bjuda in SLUSS-kårer till sittningar? - skickar vi anmodningar till de andra SLUSSkårerna? Vi borde göra det! Vi borde även anmoda nationerna och kårerna i Uppsala. Vi måste också bli bättre på att svara på de inbjudningar som skickas till oss. Om vi väljer att inte gå bör vi skicka ett "tack, men nej tack" som svar. Oskar Maxon kommer att maila styrelsen när det kommer nya anmodningar/inbjudningar i fortsättningen. 67 Nyckelfrågan Beslut: Vi godkände Olivia Björnssons förslag till posternas nyckeltillgång i enlighet med Bilaga 1. Vi godkände också hennes förfrågan om tillåtelse att beställa föreslaget antal nycklar från SweSafe AB (enligt förslaget - bilaga 1). Dessutom fattade vi beslut om att personer inom utskott som inte har nyckel ska kunna ansöka om nyckel hos nyckelpigan för kortare perioder (t.ex. specifika event) då de är i behov av en nyckel. Om någon vill ansöka om att få en nyckel under en längre period måste dock styrelsen ta beslut om detta. I samtliga fall då en nyckel lämnas ut ska ett nyckelkontrakt fyllas i där det anges under vilken period nyckeln lånas ut. Nyckelkort har getts ut till städare och till Wallins för att de ska kunna komma in.

6 68 Info om busspriser - Debattartikel från kårerna där Elin och Sofie bidrog med kommentarer från VMF. Tyvärr visade det sig att beslutet redan hade klubbats igenom då den publicerades. Har varit svårt att framföra studenternas åsikter i frågan - har inte riktigt tillfrågats. Trots att debattartikeln publicerades lite för sent verkar den ha haft lite effekt i alla fall. Kommunalpolitikerna överväger nu att eventuellt ordna rabatt på enkelresor för studenter. 69 Övriga frågor a. Policy om kårleg - Diskuterades redan tidigare. Vi måste bli mer noga med att kontrollera kårleg. b. info-tv i entrén - Elina kommer att höra av sig till Michael Segall för att höra hur vi ska göra. Michael Segall har redan tidigare pratat om att detta vore bra för kåren och har säkert en del åsikter. Han vet nog också vad man måste tänka på och vilka krav man måste ställa på en sådan TV. Elina kommer också att maila ULS och höra med dem hur deras skärmar funkar. 70 Att-göra-listan/Åtgärdspunkter a. Besök VHC? - David och Elin har båda mailat, men de har inte fått svar. Det är kanske även aktuellt för årskurs 4 som kommer att vara mitt inne i kliniksnurran Under flytten b. Ulls-Hus-möten - Erik Cederlund tar det. c. Bjuda in QS studenter till etikdag? Kina pratar med Marie Sterning. d. Uppdatera texten på hemsidan samt lägga upp bilder - det är på gång. Elin vill ha bilden med UO och styrelsen som togs på överlämningshelgen till en artikel. Johan Lundbladh är dock inte med på bilden som vi tog under överlämningshelgen. Vi bör fråga honom om det är okej att vi använder den till artikeln ändå. e. Faktura Uppsala kommun - fakturan har skickats. Vi måste dock fixa en länk på hemsidan. Segall och Ida har lovat att hjälpa Elina med det. f. Arbetsordning - behöver vi inte - står i stadgarna.

7 71 Kommande möten - 26:e februari klockan 16.30, 20 mars klockan 16.30, 2 april klockan 16.30, 22 april klockan (Den 22 april kommer vi inte att beställa fika från FiQ). Lokal - troligtvis biblioteket för samtliga möten. 72 Mötet avslutades Elin Holmroos, ordförande Therese de Haan, sekreterare Oskar Maxon, justerare