Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011"

Transkript

1 Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

2 FOKUS DALBY Sagt om: Dalbys identitet...5 Dalby växer...7 Lek och rekreation i Dalby...9 Hållbart Dalby...11 Nytta och nöje i Dalby...15 Vi rör oss i Dalby...19 Centrum och service i Dalby...25 Dalbys framtid är vår...27 Bra platser i Dalby...30 Dåliga platser i Dalby Utgivning: Projekt Fokus Dalby i mars 2012 Text: Dalbybor, i redigering av Eva Andreasson & Matias Rankinen, Alltext. Omslagsbild: Gunnar Menander Grafisk form och original: Annika André

3 Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 Förord Lunds kommun beslutade 2010 att genom en särskild satsning, Fokus Dalby, bland annat ge dalbyborna möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i Dalby. Dalby är en ort i Lunds kommuns östra delar. Enligt kommunens översiktsplan skall orten byggas ut kraftigt. Under 2011 inbjöds dalbyborna att komma med förslag och idéer kring det framtida Dalby. Detta skedde genom öppna möten, enkäter, temakvällar och genom Arbetsboken. Arbetsboken Arbetsboken är ett sätt att arbeta fram förändringar baserade på de berördas egna synpunkter. Metoden består av tre delar. I Arbetsbok 1 har boende och verksamma i Dalby svarat på ett antal frågor om Dalby. Alla inkomna synpunkter sammanställdes oredigerat i Arbetsbok 2. På så sätt kunde alla som deltagit i Arbetsbok 1se vad alla andra svarade. I din hand håller du nu Arbetsbok 3 där vi sammanfattat Arbetsbok 2 men också arbetat in de synpunkter och förslag som kommit in till Fokus Dalby på annat sätt. Sagt om Dalby ur vår synpunkt sett - skickas ut till samtliga hushåll och till beslutsfattare och förvaltningar i Lunds kommun. Skriften kommer också att finnas på Dalby bibliotek. Vad händer nu? Kommunens förvaltningar kommer under 2012 att få tillfälle att värdera och ta ställning till förslagen. Ambitionen är sedan att varje förvaltning under våren 2013 skall återkomma till dalbyborna och berätta hur man tagit hand om förslagen. Tack Projektets styrgrupp och projektgruppen riktar ett stort tack till alla er som varit med och bidragit till skriften och därmed till Dalbys framtid. Lund den 22 mars 2012 Lars Bergwall Ordf Styrgruppen Kerstin Brattgård Projektledare Fokus Dalby Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - 3 Arbetsbok 1, 2 och 3

4 En liten trevlig ort som har det mesta man behöver nära. Nära till både naturen och stan. Man får den mesta service man vill ha men en mycket lugnare tillvaro än i stan. 4 foto: Ingvar Nilsson

5 Dalbys identitet För att reda ut Dalbys identitet har dalbyborna fått svara på frågan: Vad är Dalby för dig? Många olika åsikter kommer fram, men en sak är tydlig: Dalbyborna är stolta över sin by. Många av de svarande tar upp naturen som ett av Dalbys starkaste kort. Ord som innehåller natur återkommer, till exempel naturnära, naturupplevelser och naturvärden. Naturen i sig beskrivs som fantastiskt vacker, underbar och nära. Just närheten till naturen ger utrymme för såväl rekreation som kontemplation. En svarande uppskattar särskilt blandningen mellan fri och tillrättalagd natur: Det är som en blandning mellan landsbygd med gårdar och villasamhälle, säger hon. Nära är ett återkommande ord också i fysisk mening. De svarande uppskattar närheten till Lund och Malmö, men även till Köpenhamn och till tåg och flyg det ger närhet till världen! Många gillar också bykänslan. Socialt och kontemplativt säger en svarande om Dalby, och menar att byn är tillräckligt stor för att inte bara ha en lanthandel. Man kan också komma iväg på timslånga promenader utan att träffa en enda människa. De flesta dalbybor uppskattar att man känner igen många av de andra boende i byn. Det är lätt att stanna och prata med folk. Alla är dock inte positiva. Många menar att Dalby bara är en sovstad eller pendlingsort till Malmö och Lund. Vad detta beror på är man inte helt överens om. Vissa påpekar att det är till följd av ett otroligt trist centrum. Andra uttrycker liknande saker men med mer positivt laddade ord: Dalby är hemma, en plats där man kan andas ut efter en dag i stan. Det tas också upp att dalbyborna ur ett etniskt perspektiv är en mycket homogen grupp och att detta leder till att många i byn har fördomar. En del svarande skulle gärna vilja se en mer mångkulturell befolkning. Många dalbybor känner sig nöjda över att byn är mindre än en storstad. En sådan till synes enkel sak som att bli hälsad på i affären är för många viktigt. Man känner sig som en individ och människa istället för som en del av ett system. Som en svarande uttrycker det: Storstadens stress hålls på avstånd. En annan fördel som lyfts fram med Dalbys litenhet är att det är enkelt att samla invånarna kring gemensamma projekt. Många svarande tycker att en av Dalbys största fördelar är dess kulturhistoriska värde. I första hand tas kyrkan upp, och det påpekas att den är Nordens äldsta i sitt slag som fortfarande används. En dalbybo skulle gärna se att man lättare kan föra historien vidare, då Dalby bär på många berättelser. Ett sätt skulle kunna vara genom att sätta ihop ett kompendium, till exempel i form av ett projekt att samla byns äldre kring. 5

6 Jag vill bo i ett hus som ser vackert ut. Med stor uteplats, med fruktträd, en vacker damm och bänkar att sitta på. Mycket blommor. 6 foto: Gunnar Menander

7 Dalby växer Många dalbybor är skeptiska till utbyggnaden av byn, och framhåller att man bör satsa på kvalité framför kvantitet. Att det är viktigare att Dalby är en god plats att växa upp på, snarare än bara stort. För vissa är argumenten mot utbyggnaden främst känslomässiga. Man är rädd att den gemytliga lilla orten ska förstöras. Till exempel är vissa oroade över att naturen i och runt byn ska påverkas negativt av utbyggnaden. Många tycker att naturen är Dalbys starkaste kort. Andra ser mer praktiska problem med utbyggnaden, till exempel att kommunikationerna till och från Dalby inte fungerar tillräckligt tillfredsställande i dagsläget. Det är ett problem som måste lösas innan en eventuell utbyggnad tar fart. Vissa är så skeptiska gentemot utbyggnaden av Dalby att de kan tänka sig flytta om det byggs mer. Däremot finns också de dalbybor som ser en annan sida av myntet och är positivt inställda till byggandet. Någon tycker att det behövs fler hållbara bostadsområden i stil med Solbyn, och många månar om miljöaspekterna. Byggandet bör inte påverka natur- och kulturlivet, allt bör göras så miljövänligt som möjligt. Till exempel önskas en återvinningscentral. Ett annat förslag som kommer fram är att installera solceller på alla kommande byggnader. Många tycker att det behövs fler lägenheter för att öka variationen i Dalby. Två tydliga problem uppmärksammas. Det är brist på billiga hyresrätter för ungdomar, vilket måste åtgärdas för att dalbyungdomarna ska välja att bo kvar. Det är också avsaknad av små, billiga hyresrätter för de som närmar sig pensionen. Många påpekar att Hällbodal är en bra plats för seniorboenden men att det är bråttom. Någon menar att bra boendelösningar för pensionärerna även gynnar yngre familjer, då det leder till att fler hus blir lediga för inflyttning. De äldre ska inte behöva bo kvar i hus med trädgårdar de inte orkar sköta bara för att det inte finns andra alternativ. Ett annat förslag är att bygga seniorbostäder på idrottsplatsen och förflytta idrotten till Påskagänget där fler unga bor. Vad gäller Dalby centrum är de flesta dalbybor eniga om att det är en plats som behöver utvecklas och byggas på. Vissa framhåller dock att man bör satsa på att bygga uppåt, snarare än utåt. Centrum får gärna bli en tätare plats med mer liv och rörelse under hela dygnet, till exempel genom ett lägenhetsplan ovanpå butikerna. På så sätt minskar man skadegörelse samtidigt som man ökar besöken på kaféer, restauranger och i butiker. Grundläggande tillgångar som vårdcentral, apotek, systembolag och mataffärer får inte försvinna. Man framhåller att det bör satsas rejält på centrum, så att det inte blir halvdant. De flesta dalbybor är nöjda med sitt boende i nuläget, vilket oftast är i form av en friliggande villa. Många vill också flytta till en sådan. Det är för de flesta viktigt att bykänslan inte går förlorad. Man vill se åkrar utanför fönstret och husen får inte se likadana ut. Trädgården är viktig för den typiska dalbybon. Vissa har dock svårt att hitta en lämplig bostad för en flerbarnsfamilj med barn ovan förskoleåldern; husen är oftast för små. 7

8 Dalbys gröna områden skall värnas om och de kan vara så fina och orörda som de är. Människan kan anpassa sig till detta. Allt behöver inte tillrättaläggas. 8 foto: Gunnar Menander

9 Lek och rekreation i Dalby När man frågar dalbyborna hur byns grönområden bör tas tillvara är två ord mer återkommande än andra: lek och rekreation. Det är tydligt att många har valt att bosätta sig i Dalby just för att få känna närheten till naturen idéerna är många! Många dalbybor efterfrågar fler parker, och idéer kring vad man vill göra i dessa parker är det allt annat än brist på. Man vill ha gott om utrymme för lek och liknande aktiviteter, hellre en stor lekplats än många små. Parkerna ska också kunna utgöra trevliga generationsöverskridande mötesplatser på sommaren. Någon vill se en ankdamm med möjlighet att mata änder och andra fåglar. Någon annan vill se en boulebana. Det finns till och med ett önskemål om karuseller och pariserhjul i parken. En svarande menar att en del av ytorna skulle kunna användas för odling i liten skala. Detta är ett sätt att hålla igång den biologiska mångfalden och ekosystemet. Det går också hand i hand med andra dalbyprojekt som till exempel Solbyn! Vissa tänker sig också att det gröna i Dalby skulle kunna hjälpa byn att bli ännu mer estetiskt tilltalande. Detta kan ske till exempel genom att man planterar trädalléer och trädplanteringar. Dessutom borde Naturbussen börja köra igen. Eftersom ett utmärkande skäl att söka sig till Dalby är att komma närmare naturen är många av de svarande oroliga över byns utbyggnad. Även om man ser att byggandet har viktiga syften menar de allra flesta att det inte under några omständigheter får påverka naturen negativt. Som en svarande uttrycker det: Det är naturen som lett till att vi flyttat hit från Lund. Men den befintliga naturen krymper oroande. Snart är Dalby en småhusförort som alla andra med utrullade villamattor. Detta får inte ske! Många menar också att grönområdena omkring Dalby kanske inte behöver fixas, utan bara kan få vara. Människan kan anpassa sig till detta säger en dalbybo och menar att allt inte behöver tillrättaläggas. Låt naturen vara kvar instämmer någon annan. En svarande påpekar att man i takt med utbyggnaden av Dalby faktiskt också måste anlägga fler parker och lekplatser inom byn, eftersom avstånden till skog och mark hela tiden blir större. Dalbyborna gillar promenader och motion. Man ser gärna att grönområdena får vara ifred men att stigarna eventuellt kan röjas upp bättre för hälsosamma promenader och joggning. Det skulle också kunna sättas ut lite bänkar längs med promenadstråken för den som behöver en vilopaus då och då. Någon menar också att många av dalbyborna spelar golf, och att en golfbana därför vore på sin plats. Ett stort antal dalbybor är hundägare och skulle gärna se fler hundrastplatser. Det finns fina grönområden där man lätt kan hägna in en bit säger en svarande som ett förslag på hur man kan lösa det här. Även fler hundlatriner efterfrågas för att minska nedskräpningen i samband med hundpromenader. Tydligt är alltså att det behövs lekplatser för de minsta och promenadstråk för de vuxna. Men många svaran- 9

10 foto: Gunnar Menander 10 de påpekar att det finns en viktig grupp dalbybor som lätt hamnar utanför: ungdomarna. Förslag såsom skateboardbanor, mountainbikeslingor och fotbollsplaner kommer upp. Många av dalbyborna tycker att grönområdena skulle gå bra ihop med ett bredare kulturliv. En svarande föreslår till exempel att Lejonmarknaden och musikfestivalen kan göras större på Pinnmöllan. En annan menar att man bör ta inspiration från Sommarscen Malmö och försöka ha gratis kulturevenemang i alla stadsdelar. Ytterligare ett förslag är att göra Siporexområdet till ett musik- och kulturcentrum med scener, replokaler och evenemang. Det föreslås också att det bör byggas en camping i anslutning till ett eventuellt kulturcentrum, för att locka besökare från andra orter att besöka evenemangen. Andra mer spridda önskemål innefattar bland annat en borgerlig begravningsplats, fruktträd, en rejäl upprustning av Trekanten i centrum, skridskobana, en park med sommarcafé och konstutställningar utomhus.

11 Hållbart Dalby Håll Dalby rent och snyggt! Många av dalbyborna tycker att det behöver städas i byn. Det får inte förekomma skräp på gatorna, helst inte ens cigarettfimpar. En svarande har en idé om en gemensam städdag i Dalby där någon form av belöning ges av kommunen. Helt enkelt ett billigt och trevligt sätt att få undan skräpet. Ett sätt att arbeta förebyggande mot nedskräpningen är genom att sätta upp fler papperskorgar på andra ställen än i centrum samt askkoppar vid busshållplatserna, eftersom det i dagsläget inte finns tillräckligt många. Det efterfrågas också möjlighet till att lämna batterier och glödlampor till återvinning i anslutning till centrala butiker. Att hålla växtligheten inne i Dalby snygg och välskött är även det ett enkelt sätt att göra byn trevligare rent estetiskt. Bort med ogräs och vildvuxna gräsmattor tycker dalbyborna och önskar istället mer blommor. Världens miljö börjar med platsen där man bor. Vi kan inte påverka hur Dalby kommer att se ut miljömässigt i framtiden, därför att Dalby är en del av en större värld, men vi kan påverka hur vi påverkar! Men hållbarhet och miljö handlar inte bara om hur en plats ser ut. Det är också viktigt att leva hållbart och att försöka göra detta tillsammans. Ett återkommande exempel på hur man lever hållbart tillsammans är Solbyn, och de svarande menar att där finns inspiration att hämta till hela Dalbys utveckling. Om inte annat borde åtminstone en till Solby planeras. En av de svarande har ett annat exempel på hållbart leverne: att till exempel Vårdcentralens personal kan cykla till många av sina hembesök istället för att köra bil. Bra för alla, menar hon! Många påpekar att det behövs en komplett återvinningscentral i Dalby. I dagsläget måste dalbyborna köra bil till Gastelyckan i Lund för att bli av med vissa av sina sopor, till exempel trädgårdsavfall. Detta leder till att när man vill göra något miljövänligt såsom att återvinna så måste man ändå köra bil, och nyttan känns då inte tillräckligt stor. Trafik och miljö De flesta dalbybor är eniga om att bilismen måste minska. Det finns en tanke om att centrum borde anpassas mer för fotgängare och göras mindre bilvänligt. En svarande påpekar dock att det är bättre att sänka hastighetsgränserna än att sätta in farthinder, eftersom dessa sliter på bilarnas stötdämpare. Många är överens om att hastighetsgränsen borde vara 30 km i hela byn. Någon annan menar att man kan föra in biltrafiken via en ringlinje istället för genom centrum. Om kollektivtrafiken blir mer heltäckande och samordnad kommer även det att leda till mindre bilkör- 11

12 12 ning, tror man. En svarande menar till och med att Dalby är så pass dåligt anpassat för de utan bil att hon aldrig hade flyttat till byn om hon hade känt till det innan. Hon får medhåll från flera andra dalbybor som menar att de kan tänka sig att avstå från bilen först när de allmänna kommunikationerna fungerar bättre. Det kommer upp en tanke om att bussresan mellan Dalby och Lund inte borde kosta mer än en bussresa inom Lund. Dalby är ju en förort och dessutom en del av Lunds kommun! Samma svarande kommer också med en idé inspirerad av Göteborg: fri kollektivtrafik för pensionärer under vissa tider på dygnet och på helgerna. Många ser att bussarna gärna får drivas med biogas eller liknande miljövänligt alternativ. Vad gäller kollektivtrafik i form av tåg är åsikterna delade. Många dalbybor tycker att tåg är en utomordentlig lösning för att koppla samman Dalby med till exempel Lund och Malmö. Det är miljövänligt, snabbt och en mer hållbar lösning än buss! Andra menar att tåg som spränger rakt genom naturen flera gånger i timmen vore en katastrof för Dalby, åtminstone för den som bor nära rälsen. En annan svarande håller med och tycker inte alls att en tågbana hör hemma i naturen. I så fall får den dras längs med väg 11. Alternativt skulle vägen istället kunna utökas med en extra fil för mer busstrafik. En dalbybo påpekar att byn blir förorenad till följd av att Dalby just är en pendlingsort. Hon menar att betydligt fler företag skulle kunna finnas i Dalby och skapa arbetstillfällen på hemmaplan. Ett annat kreativt förslag är att låta vissa pendlande dalbybor arbeta på distans ett par dagar i veckan. I så fall skulle man kunna skapa en kollektiv arbetscentral i byn där dessa samlas och sköter sina respektive jobb från samma plats. Om den utrustas med enklare kontorsservice kommer gemenskapen av sig själv. Vissa svarande ser också mer akuta hot mot Dalbys miljö. Dessa innefattar att bensinmacken St1 ligger mitt i ett bostadsområde nära Nyvångsskolan och att Shellmacken ligger bredvid ett dagis. Detta bidrar inte bara till mer avgaser i de berörda områdena utan skulle också kunna vara förödande vid en eventuell brand. Vid dagiset finns också en lastbilscentral, något man ser som mycket opassande. Veberödsvägen återkommer i svaren och många dalbybor ser olika problem med den. En svarande föreslår fartkameror på vägen för att få bukt med fortkörning. Någon annan upplever sina barns skolväg där som otrygg. Ytterligare en svarande menar att den lockar till sig tung trafik som inte har något ärende i Dalby utan endast är på genomfart. Den tunga trafiken bör ledas runt byn, för att minska otryggheten och avgaserna. Allégatan är också ett problem och uppges locka till sig alldeles för många parkerade bilar, samtidigt som de boende där känner avgaser komma in genom fönstret. En svarande påpekar att om man stänger av Allégatan mellan Hällestadsvägen och Kristers väg skulle biltrafiken i centrum minska. Många andra håller med.

13 Dalbyborna är överens om att cyklandet bör öka i byn. Det är hälsosamt, miljövänligt och leder till att byn blir mer levande. Detta skulle kunna ske på olika sätt, till exempel genom kampanjer som uppmuntrar och inspirerar invånarna till cyklande. Att förbättra cykelvägarna, bland annat genom att göra dem säkrare, skulle troligtvis också leda till mer cyklande. Vissa känner sig inte bekväma med att cykla på bilvägen. Om man uppförde fler cykelparkeringar och installerade offentliga cykelpumpar skulle det bli enklare för alla att cykla. Vissa dalbybor efterfrågar också stationer med lånecyklar! Utöver det finns önskemål om en bemannad cykelverkstad där man kan få låna verktyg för att själv laga sin cykel. I princip alla dalbybor ser flygtrafiken över byn som ett bekymmer. Medan somliga anser att den bör försvinna helt menar andra att den egentligen inte går att göra något åt och att man därför får jobba extra hårt på alla andra punkter. Någon föreslår att vissa plan kanske kan ändra rutt för att minska bullret och miljöpåverkan åtminstone delvis. Ytterligare en Dalbybo menar att flygtrafikens effekt på miljö och människor måste utredas oavsett vad man kan göra åt den. Vissa är extremt upprörda och menar att flygtrafiken bidrar till koldioxidsläpp över Dalby och förstörd nattsömn; att den absolut inte får byggas ut mer och att åtgärder måste vidtas. 13 foto: Annika André

14 Jag bor och lever här och gör vad jag kan. Tar egna initiativ till evenemang och är med på det som händer. 14 foto: Gunnar Menander

15 Nytta och nöje i Dalby Dalbyborna är måna om att kunna ha en bra fritid i byn. Önskemålen innefattar allt från bättre badmöjligheter till ett mer utvecklat föreningsliv och kan med fördel samlas under egna rubriker. Bad Dalbyborna är överens om att Dalbybadet inte under några omständigheter får försvinna. Det inte bara samlar invånarna och håller barnen aktiva det förgyller hela somrarna! Många svarande tycker dock att priserna bör sänkas då badet är extremt viktigt framför allt för dem som redan har svajig ekonomi, eftersom de kanske inte har råd att åka på semester. En svarande berättar att hon förra sommaren inte hade råd att besöka badet, och att det gjorde henne ledsen. Många tycker också att öppettiderna ska bli bättre, någon minns ett år då badet hade öppet kl 8.00 och man kunde simma innan frukosten. Det kommer också upp ett förslag om en minibuss som kan köra till och från badet en gång i timmen under säsong. Bad tycks vara populärt. Dalbyborna vill nämligen inte bara ha Dalbybadet utan också en ny simhall för inomhusbad året om. De flesta är dock noga med att påpeka att detta absolut inte får byggas på bekostnad av det nuvarande badet. Man vill ha en simhall som komplement, inte som en ersättare till sommarens samlingsplats. En simhall skulle vara ett lyft för det badtokiga Dalby! I en sådan vill man ha simskola för barnen, bubbelpool, handikappanpassad bassäng och gärna ett gym. En svarande föreslår att lokalerna kan inhysa andra arrangemang än bara simning, till exempel bordtennis och utställningslokal för hantverkare. På så vis skulle det bli en samlingspunkt. Bildning Många av dalbyborna gillar att bilda sig. De önskar fler föreläsningar och studiecirklar. En svarande menar att det gärna får byggas en naturlig mötesplats för dessa syften, och kanske någon större lokal för arrangemang av det lite festligare slaget. Studieförbunden med dess eldsjälar måste överhuvudtaget uppmuntras och breda program efterfrågas med allt från möbelsnickeri till trädgårdsskötsel och språkkurser. Fritidsaktiviteter När det gäller utbudet av fritidsaktiviteter är många av de svarande överens: ungdomarnas önskemål bör prioriteras. Dalby har ett ganska bra utbud av fritidsaktiviteter men tyvärr inte tillräckligt för dem som är mellan barn- och vuxenlivet. Vissa menar att detta bidrar till runtdrivande och förstörelse som inte gynnar någon. Det mest återkommande önskemålet är en skateboardpark, eller åtminstone en ramp. Dalbys ungdomar har försökt få till detta länge och behovet är stort. En svarande föreslår att man skulle kunna bygga en ramp till exempel på ängen vid Hagalundsskolan. Det är också av stor vikt att ungdomarna har någonstans att ta vägen på kvällar och helger. Som nämnts tycker många av dalbyborna att det pågår för mycket runtdrivande, och att de som inte driver runt istället fastnar hemma framför datorerna. En svarande po- 15

16 16 ängterar att det måste finnas mer att samlas kring än fotboll och innebandy. En annan håller med och ber om alternativ till de ungdomar som inte vill engagera sig i lagsporter. Detta kan innefatta allt från den åtråvärda skateboardrampen till en klättervägg och till konst- och musikkurser. Andra förslag är till exempel en crossbana, diskotek (på behörigt avstånd från boende), en till fotbollsplan med konstgräs, ridskola med tillhörande ridvägar och 4H-gård. En svarande påpekar att vissa lösningar är enkla, till exempel kan man billigt och snabbt göra en skridskobana vintertid genom att spola en plan. För de ungdomar som vill engagera sig i lagsport behövs en till idrottshall, då många föreningar och lag nu slåss om för lite halltid vilket leder till att många Dalbyungdomar tvingas träna i Lund. En av de allra mest föreslagna lösningarna för att minska runtdrivandet och ge ungdomarna en plats att vara på kvällstid stavas fritidsgårdar. Dalbyborna framhåller att ungdomarna behöver ett eget forum att vistas i. Allaktivitetshuset tas upp som en bra plats som mycket väl skulle kunna ha aktiviteter i form av ungdomsfilm, disco, ovanliga sporter som capoeira med mera. En svarande föreslår att ungdomar borde ges möjlighet att engagera sig i projekt, till exempel lättare företagsverksamhet som de till och med kan tjäna pengar på. De kan också sysselsättas med andra typer av lättare jobb som gynnar Dalby, till exempel att hålla ordning på stenbrottet, men på den typen av arbetsplatser med risker måste givetvis vuxenstöd finnas med. De äldre tycks i nuläget vara relativt nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter. En dalbypensionär uttrycker: För mig är det mer än tillräckligt! och berättar om kyrkan som erbjuder såväl utflykter som musik och sopplunch, biblioteket med sina föredrag och filmvisningar samt pensionärsföreningens månadsmöten med studiebesök och bussutflykter. Det efterfrågas dock möjligheter att dansa för dem som är över 55, och Tantbaletten i Lund pekas ut som ett föredöme. Givetvis finns det utrymme för förbättring även i de vuxnas utbud av fritidsaktiviteter. Till exempel påpekas det att fler möjligheter för fritidscykling behövs då stora delar av skogen är förbjuden att cykla i. En dalbybo har en vision om att kunna söka bidrag till exempelvis grillkol och korv för att stärka gemenskapen med grannarna. En annan vill se prova-på-aktiviteter för vuxna och menar att det är svårt för vuxna att börja spela till exempel innebandy eller damfotboll på amatörnivå. Skryllegården skulle behöva fler olika sorters pass, till exempel aerobics, gympa och zumba. Föreningsliv Dalbyborna menar att det i byn finns en stark föreningsanda som måste fortsätta främjas! Lions och liknande sällskap tas upp som exempel. Vissa påpekar att det behöver skjutas mer pengar till föreningarna för att alla ska kunna ta del av dem. Till exempel berättar en svarande att hon inte fick plats i gympagruppen förra terminen.

17 Vissa aktiviteter är givetvis mindre populära än andra. De lite ovanligare aktiviteterna skulle kunna samköras med Södra Sandby för att höja deltagarantalet tillräckligt. Kultur Vad gäller kulturlivet tycker dalbyborna att det finns ett gott utbud, men att det kan förbättras ännu mer. Det ses som väldigt positivt att biblioteket anordnar kulturella evenemang som till exempel filmvisningar och författarkvällar. Anslagen till detta får inte minska. En svarande föreslår olika rundturer i Dalby med mp3-guidning, en billig och enkel kulturyttring som håller kunskapen om Dalby levande. En annan vill se ett konst- och hantverkshus där människor kan mötas för att skapa tillsammans. Någon tycker att det behövs en teater och någon annan tycker att musik och teater från Lund skulle kunna besöka Dalby ibland. Det är tydligt att det finns ett starkt intresse för kultur i byn. Lokaler och mötesplatser Tydligt är att det i Dalby råder brist på lokaler och mötesplatser. Kulturen, idrotten och föreningarna finns, men de har inte tillräckligt med utrymme att husera på. Som en svarande uttrycker det: Kultur, föreningar och frivilliginsatser bör stimuleras genom bra lokaler till ett lågt pris. Det vinner alla på.. Det behövs en ny hall för idrott och den får gärna ha flyttbara väggar. I nuläget slåss föreningarna om halltid, vilket leder till att många träningar blir för sena för vissa deltagare och att man istället utövar sporten på andra platser än Dalby, som till exempel Lund. För ungdomarna och barnen som inte får köra bil är det här ett problem. I en ny idrottsanläggning finns önskemål om såväl squash- och tennisbanor som en danslokal med möjlighet att prova alla möjliga sorters dans och även träna ensam. Om en boulebana kunde inrymmas under samma tak skulle det rädda vintrarna för Dalbys boulefantaster. Vissa vill också ha ett aktivitetshus, eller ett byahus. Det skulle kunna fungera som en mötesplats för byns invånare, där de gemensamt kan träffas och till exempel grilla, baka eller fika. I anslutning till detta önskas även bowlingbanor, biljardbord och möjlighet till pilkastning. Det efterfrågas också mer inofficiella mötesplatser såsom biografer och caféer. Gästis utpekas som ett bra ställe att träffa människor på, men man skulle också vilja ha en mer renodlad pub med uteservering. Överhuvudtaget efterfrågas fler restauranger i centrum. Motion Även om det finns tydliga önskemål om en ny idrottshall är Dalbyborna medvetna om att byn kan användas för motion på andra sätt. Det finns gott om löpspår, till exempel i Skrylle men de skulle behöva vara upplysta. Somliga menar att det skulle behövas ett bättre gym än det nuvarande: centralt, med träningspass och utan ett års bindningstid. Gymmet i Skrylle är svårt att ta sig till utan bil. En svarande föreslår att Skrylle bör fortsätta utvecklas in mot Dalby för att på så vis hamna närmre. 17

18 Kör snabbt hit, men sakta här! Spårväg nu!!! Sikta mot Köpenhamn 18 foto: Bi Gudmundsson

19 Vi rör oss i Dalby Det är viktigt för Dalbyborna att de lätt kan förflytta sig till och från byn, såväl som inom den. De har synpunkter både på sina möjligheter att själva köra och cykla, men också på kollektivtrafiken. Som en svarande uttrycker det: Kör snabbt hit, men sakta här! Trafik inom Dalby Vad gäller trafiken inom centrum är åsikterna delade. Många är av uppfattningen att trafiken i bykärnan gott skulle kunna stängas av. Andra menar att äldre och sjuka inte kan bära sina varor långt och att det därför är av vikt att man kan ta sig vart som helst i byn med bil. Vissa ställer sig frågande till varför tung trafik i stil med traktorer och lastbilar får köra genom Dalby. Ett förslag är att smalna av Hällestadsvägen så att den blir mer fördelaktig för gång- och cykeltrafikanter och mindre fördelaktig för bilar, men ändå fungerar. Trafiken runt Nyvångsskolan beskrivs som extra problematisk och svarande efterfrågar tyst asfalt, 30-gräns och avsmalnade vägar i området. En dalbybo menar att många kör mot rött precis utanför skolan. Skolgatan lider också av för höga körhastigheter vilket är en fara för cyklisterna som korsar den. Det framkommer också att Påskagänget hade behövt en egen infart, då all den nya trafiken dit i nuläget leds genom byn. Vintertid behöver trottoarerna snöröjas bättre och sommartid måste buskar och dylikt hållas efter. En flerbarnsmamma beskriver hur hon flera gånger tvingats från trottoaren till körbanan då hon gått med små- barn och barnvagn, helt enkelt för att trottoaren inte varit framkomlig. Parkering Behovet av fler parkeringsplatser i centrum är stort. För att uppmuntra Dalbys pendlare att åka buss till jobbet behövs någonstans att ställa bilen i centrum för de som inte redan bor där. Framför allt de boende i Torna Hällestad, Sjötorp och Bonderup upplever det som problematiskt att pendla eftersom de måste ta bilen till bussen. Parkeringsplatserna har för kort parkeringstid och det lilla utrymme som finns tar snabbt slut. En svarande påpekar att de som är lite äldre kanske känner sig trygga med att köra bil i Dalby, men inte utanför. Även denna målgrupp behöver parkeringar i centrum för att lätt kunna ta bussen bort. Parkeringar i centrum behövs också av andra skäl, till exempel för de som kvällstid går på föreläsningar och andra aktiviteter där. Cyklister och fotgängare Ett återkommande önskemål är belysta cykelvägar mellan Dalby och Lund. Överhuvudtaget behöver cykelbanan där bli trevligare, kanske genom ett vindskydd? Den skulle också må bra av växtlighet och framför allt av att håligheter i själva vägen täpps till. En svarande tipsar om en cykellift som används i Trondheim och menar att något liknande skulle göra cykelvägen mer attraktiv då uppförsbacken på vägen hem till Dalby är väldigt jobbig. En annan dalbybo framhåller att man borde göra PR för cykelturen mel- 19

20 20 lan Lund och Dalby under sommarhalvåret, så att fler utnyttjar den. Längs med Sandbyvägen önskas cykelbana, då den nuvarande inte går hela vägen. Just Sandyvägen tas upp som en säkerhetsrisk överhuvudtaget. En svarande påpekar att de höga staketen längs med vägen skymmer sikten över sidogatorna, bland annat för barn som är på väg till skolan. Ena sidan saknar trottoar helt och den andra är för smal för möten men ska ändå lyckas inrymma både fotgängare och cyklister. En annan så kallad problemväg är Veberödsvägen. Flera svarande uppger hur det buskörs och att hastigheterna är alldeles för höga i förhållande till att det bor så många barn längs med vägen. Hastigheten på vägen måste begränsas, även med fysiska hinder! Olyckor kommer inträffa! som en upprörd dalbybo foto: Gunnar Menander uttrycker det. Övergångsställena måste överhuvudtaget utvecklas för att göra det säkrare för Dalbys barn. Även inom Dalby vill man ha bilfria cykelvägar med belysning och som dessutom ansluter till varandra. Vissa svarande uppger att trottoarerna i byn är för smala eller att gång- och cykelväg på vissa ställen saknas helt, till exempel på Pinnmöllevägen vid förskolan Östra Möllagård. Om ett nät av cykel- och gångvägar ska läggas är det viktigt att de också ansluter till det nya stationsområdet och de mindre centrala delarna av Dalby. En svarande pekar specifikt ut bristen på smidiga gång- och cykelvägar mellan områdena söder om centrum upp till Nyvångsområdet. Dalbyborna framhåller att det behövs mer utrymme för att ställa cyklar vid busstationen. I dagsläget är det för trångt vilket leder till att cyklarna välter. Man önskar också ett varmt väntrum vid busstationen samt en offentlig och kostnadsfri cykelpump. Flera svarande önskar bättre gång- och cykelväg till Dalby stenbrott med belysning. Samma önskemål finns för vägarna till Skrylle och Knivsåsen. Bussar Vad gäller kollektivtrafiken inom och till Dalby är åsikterna delade. Många tycker att det fungerar väl, men de allra flesta tycker att det finns stort utrymme för förbättringar. Ett av de största problem tycks vara att ta sig till Malmö. Som en pendlande dalbybo uttrycker det: Det tar redan nu 70 minuter att komma till arbetsplatsen

21 i Malmö och jag bor bara på fem minuters gångavstånd från busstationen. En annan svarande instämmer: Man får planera två timmars resväg för att ta sig till Malmö! Skandal!. Vissa tycker att snabbussen 175 har löst problemen en aning och att den måste finnas kvar. Flera svarande påpekar att Skånetrafiken har planer på att dra in busslinjen i december 2012, och att detta inte får ske. Detta för att dalbyborna ska slippa pendla till Malmö genom Staffanstorp, vilket tar längre tid. Många är övertygade om att fler kommer att ta bilen om busslinje 175 dras in och ersätts med fler bussar på linje 174, något som rimmar illa med planerna på att bygga ut Dalby. Istället bör en helomvändning ske: 175:an ska gå med halvtimmestrafik! En dalbybo kallar för övrigt bussen på linje 175 för rätt skruttig och menar att den borde ersättas med något fräschare. Man önskar också tätare mellan direktbussarna till Malmö, hela dagen. Någon påpekar att det är bättre att ha tätare mellan bussarna generellt än att bara dubbla antalet under rusningstid, då de ändå är överfulla. Det behövs också senare bussturer för att kunna ta del av kvälls- och nattlivet i Malmö. Man ska klara sin vardag utan bil konstateras det. Problemen tycks vara allra störst på helgerna. Till Lund fungerar kollektivtrafiken mer tillfredsställande, men även den kan förbättras. En upprörd dalbybo förklarar problematiken i att inte kunna åka stadsbuss till Lund: När vi betalar skatt tillhör vi Lunds kommun. Då vi behöver åka buss till Lund tillhör vi däremot landsbygden. Jämför med Malmö. Där går stadsbussarna till Oxie och andra kranskommuner. Skall vi betala skatt till Lund så kan vi också kräva att kunna åka stadsbuss dit. Många vill också se bättre frekvens i bussturerna till Lund och vissa jämför med Södra Sandby som har täta bussturer dit. Om turerna blir tätare bör de gå oftare till Bankgatan också. Just nu går de mest till Centralen. Många dalbybor åker till Lund för att spendera tid i centrum och då passar Bankgatan bättre. På helgerna uppges det vara krångligt att ta sig in till Lund, till exempel kan man inte ta sig till de södra och centrala delarna med buss. Kvällstid råder samma problematik som till Malmö: det är inte tillräckligt lätt att njuta av Lunds kvälls- och nattliv. Även under rusningstid på vardagarna borde direktbussarna gå oftare, eftersom de i dagsläget är överfulla och många resande får stå. En svarande upplever stora problem med bussarna till Lund morgontid och pekar på att det inte går någon buss alls mellan och 08.25, en kritisk tid för barnlämning på dagis, skolbarn och anställda inom många områden. En av de svarande har en konkret mångsidig lösning för att komma till rätta med flera av problemen i ett svep: hon föreslår att busslinjerna istället för att köra rakt nedför Lundavägen kan åka via Sandbyvägen och Norrevångsvägen. På så sätt skulle fler Dalbybor få tillgång till en nära busshållplats samtidigt som det 21

22 22 skulle bli lättare att ta sig till Dalby hage och Dalbybadet även för Lundaborna. De som bor i Torna Hällestad, Pinnmöllan och liknande ytterområden behöver också kunna ta del av kollektivtrafiken. Ett enkelt sätt vore med anslutningsbussar i form av en så kallad matarslinga : en busslinje som ser till att ge ett ständigt flöde med resenärer till bussstationen. En svarande menar att det inte går att fortsätta bygga ut Dalby i hög takt utan att fixa fungerande kommunikationer. Går det inte att lösa bättre kollektivtrafik inom och till Dalby kanske man borde bygga i Lund istället, påpekar hon. En annan Dalbybo föreslår att de boende i byn borde kunna förhandla fram ett särskilt avtal som ger billigare pendlarkort inom en zon till Lund, och till Malmö. Detta skulle alla vinna på inklusive bussbolaget, fastslås det. Utöver Malmö och Lund ser man gärna att bussförbindelserna till runtliggande orter såsom Genarp och Södra Sandby förbättras. Inom själva byn borde det finnas en miljövänlig busslinje som omfattar bland annat kyrkan, skolorna, Skrylle och nya stationsområdet. Ordet elbuss dyker upp. Vissa är dock emot detta och menar att det inom Dalby är gång- och cykelavstånd till allt. Andra menar att sjuka, gamla och handikappade inte har samma definition av gångavstånd som friska och unga människor och att de skulle må bra av en buss i byn. Någon påpekar att ingen skulle vilja ha den bussen på sin gata, men att den kanske skulle kunna köra på de större vägarna som Genarpsvägen, Pumpvägen, Veberödsvägen, Torna Hällestadsvägen och Sandbyvägen. Detta skulle kunna vara en utgångspunkt för en ringlinje. Vintertid är buss inom Dalby extra viktigt, då det är tungt för små barn att pulsa långa sträckor i snön för att ta sig till skolan. Spår och räls Trots starka protester från vissa håll tycks det vara klart att majoriteten av dalbyborna vill ha tåg till byn. Många kreativa förslag på rälsdragning kommer upp. Om det ska satsas på spårvagnar till Lund verkar många vara överens om att det borde finnas hållplatser även inom byn, till exempel på Pinnmöllan, Påskagänget, gamla järnvägsstationen och Gästis. En svarande framhåller att det är viktigt att spåret dras centralt och inte bara till gamla stationsområdet. Vissa svarande har konkreta förslag på hur en spårvagnslinje skulle kunna se ut. Ett av dessa innefattar en linje byggd från Dalby med stoppen Gastelyckan, Mårtenstorget, Lundagård, Skissernas Museum, Lasarettsblocket och Kårhuset. En annan dalbybo har tänkt ut hur spåret skulle kunna dras inne i Dalby. Förslaget är att spåret får komma in till Dalby via Domkyrkovägen med en hållplats precis där bebyggelsen börjar. Det kan sedan fortsätta via Biskopsvägen och Domaregatan för att sedan ha nästa anhalt vid Södra idrottsplatsen, i form av en centrumhållplats. Nästa stopp kan bli i Östra Dalby, genom att

23 spåret dras längs med Möllevägen öster ut på Hällestadsvägen och in i området sydöst om Pinnmöllevägen där en hållplats anläggs. Spåret dras sedan vidare söderut genom Pinnmölleparken och ansluter till banvallen i Dalby-Hällestad, där det kan fortsätta hela vägen till Genarpsvägen och det gamla stationsområdet. Många ser gärna att det dras järnväg till Malmö. Någon svarande tycker till och med att det ska finnas en stor tågstation för möjlighet att åka till Stockholm, Göteborg, Småland och andra områden i Sverige. En sådan skulle sätta Dalby på kartan! Om det ska satsas på järnväg ser man helst att den är tvåspårig för att klara Dalbys framtida tillväxt och många är också positiva till att den går till Simrishamn. Den planerade Simrishamnsbanan tycks alltså vara välkommen! Vissa svarande vill också att den till och med går till Köpenhamn. Alla är dock inte positivt inställda till Simrishamnsbanan eller en järnväg överhuvudtaget. Anledningarna är flera. Vid sidan av de miljömässiga och naturestetiska argumenten som går att läsa under rubriken Hållbart Dalby tycker svarande att kostnaderna för att bygga en järnväg är orimligt stora i förhållande till vad man kan få ut av den. Någon annan ifrågasätter varför dalbybor skulle ha ett så trängande behov av att åka snabbt till Simrishamn, och påpekar att det faktiskt går att resa dit utan en specifik Simrishamnsbana. 23 foto: Jan Sterngren

24 Saknar ett bra och billigt utbud av ekologisk och vegetarisk mat. Även vanlig mat är dyr. Synd att man måste ta bilen och storhandla. 24 foto: Gunnar Menander

25 Centrum och service i Dalby Svaren haglar när Dalbyborna får frågan om vilken sorts service och butiker som kommer att behövas när byn utvecklas. Det finns också många synpunkter på centrums utseende och hur det fungerar som samlingspunkt. Centrums utveckling Flera svarande framhåller att näringsidkare i centrum måste få stöd. De höga lokalhyrorna bidrar till höga priser i butikerna vilket bidrar till att folk blir mindre benägna att handla, varpå affärerna läggs ner, menar en dalbybo. I nuläget ser det tråkigt ut med alla tomma lokaler. Centrum bör byggas på höjden snarare än spridas ut över Dalby: det måste förtätas. Behåll centrum i centrum! och liknande formuleringar är återkommande svar från Dalbyborna. Affärerna bör också hålla öppet längre för att bykärnan ska kännas mer levande. Dessutom är parkeringsplatsen för liten vilket leder till att det är svårt att locka dit tillräckligt mycket folk. Rent estetiskt tycker många att centrum behöver rustas upp. En svarande använder sig av ordet 70-talsångest för att beskriva vad hon tycker om centrums utseende. Deprimerande och dött är andra ord som används. Dalbyborna tycker att centrumkärnan behöver rustas med mer grönt, trä och eventuellt vatten. Den ska vara omfamnande och ha bykänsla. Även trekanten bör rustas upp med blommor. Trygghet i centrum Att polisen får vara kvar ses som en självklarhet, då de har god lokalkännedom som riskerar att försvinna om polis måste åka in från andra orter. Somliga påpekar dock att polisen behöver synas lite mer. En privat vårdgivare i samarbete med Region Skåne skulle öka valfriheten vad gäller vård i Dalby, vilket även det är tryggt. Trygghet kan också skapas genom att ha större spridning på centrums verksamheter för att på så sätt skapa liv och rörelse över hela dygnet. Butiker och näringsliv Dalbyborna är väldigt nöjda med att byns centrum har ett grundläggande serviceutbud med både Systembolag och vårdcentral samt bibliotek och apotek, men som alltid finns det utrymme för förbättringar. Många svarande ser gärna att det kommer en ny livsmedelsbutik till byn, och vissa ser helst att det är en ICA. Det är viktigt att öka mångfalden bland mataffärerna, för att ge valfriheten att handla på andra butiker än Hemköp och Konsum, som vissa anser vara dyra. Lågpriskedjor som Lidl och Netto är önskvärda. En dalbybo pekar på det orimliga i att byn har tre biltvättar men bara två mataffärer. Somliga framhåller dock att affärerna i centrum gärna får hållas små och specialiserade, då de flesta dalbybor idag åker till Lund och Malmö för att storhandla, och även till ICA Anderssons i Södra Sandby. Man är rädd att om större affärer etablerar sig på andra håll inom Dalby kan det innebära döden för centrumkärnan. An- 25

26 26 dra ser gärna till exempel ett ICA Maxi, men då i utkanten av Dalby. Någon påpekar att en större mataffär i centrum med filialer i de nybyggda områdena kanske skulle kunna hålla nere priserna. Man ser väldigt positivt på det nya stenugnsbageriet och den moderna lanthandeln Bönor & Blad. Ambitiöst! säger en svarande om projekten och hoppas att dalbyborna kommer att handla tillräckligt i butikerna så att de bär sig ekonomiskt. Tydligt är att just den typen av specialiserade butiker är önskvärda. Det efterfrågas bland annat second hand-butik, konstgalleri, datorbutik, musikaffär, internetcafé, en butik med sportigt utbud, skobutik och mycket mer. I dagsläget får man ofta åka iväg för att handla produkter som exempelvis bläck till skrivaren något man alltid behöver men inte köper så ofta. Både barn och vuxna ser gärna att det barntäta Dalby också får en leksaksaffär. Flera svarande saknar den gamla järnhandeln som erbjöd bland annat cykelservice, och många efterfrågar någon form av cykelverkstad. Dalbyborna är miljömedvetna och önskar såväl torghandel med inhemska grönsaker som en ekologisk butik. Med tanke på att det finns mycket bönder i trakterna vore det trevligt att få in just deras närproducerade varor i butikerna. Flera dalbybor framhåller att behovet av pizza nu är mättat och att inga fler pizzerior behövs. Istället ser man hellre restaurangverksamhet av andra sorter, till exempel thai- eller kinamat. Även sushi, en restaurang med svensk husmanskost och en irländsk pub efterfrågas. Högst upp på dalbybornas önskelista finns uteserveringar. Både sådana med utskänkningstillstånd och möjligheten att ta en drink, men även vanliga kaféer med sittplatser utomhus önskas. Väldigt många sörjer att Arnes kakbod försvann och vill ha ett nytt konditori. foto: Bi Gudmindsson

27 Dalbys framtid är vår Tydligt är att Dalbyborna vill ha inflytande över sin by. De allra flesta är positivt inställda till arbetsboken och tycker att den har gett dem en god möjlighet att göra sig hörda, men vissa vill vara med och hjälpa till mer än så. Debattkvällar och öppna möten Dalbyborna vill gärna att det anordnas fler informationsträffar och öppna möten de vill vara med och diskutera byns framtid! Tingshuset tas upp som ett exempel på ett bra forum för detta och man ser gärna att politikerna är med på mötena och informerar samt debatterar med deltagarna. Det är dock svårt att hitta en lämplig tid som passar de flesta, barnfamiljer har till exempel svårt att närvara kvällstid. Det är viktigt att så många som möjligt känner att de kan delta och framför allt är det viktigt att mötena sker regelbundet och inte blir engångsföreteelser. 27 foto: Gunnar Menander

28 28 Fler enkäter Många ser enkäter som ett väldigt bra sätt att göra sig hörd, då man kan fylla i dem när man själv hinner och inte behöver avsätta en bestämd timme. De som kommer till informationskvällarna kanske inte är helt representativa fastslår en dalbybo och menar att enkäter kan fånga upp fler svar. Det är väldigt positivt om enkäterna går att fylla i på webben också. Helt enkelt: arbetsboken applåderas och kallas bland annat för ett fantastiskt initiativ! Man ser gärna att möjligheten återkommer. Fokusgrupper Det finns bland flera dalbybor ett starkt intresse av att dra ett extra strå till stacken de vill hjälpa till genom att delta i olika fokusgrupper. Det som är genomgående är att alla vill hjälpa till kring de ämnen och teman de har mest intresse av och kunskap om. Någon vill komma med åsikter kring miljö och trädplantering, någon annan vill komma med förslag på hur gatorna kan läggas, en tredje vill diskutera affärsutbud. Det tycks finnas underlag för att starta mindre fokusgrupper bestående av dalbybor. Information Dalbyborna är glada över att få vara med och påverka, men pekar på att de också måste få veta vad de har åstadkommit. Kommunen måste ständigt uppdatera dalbyborna med information om vilka förändringar som planeras i Dalby och hur de har fastslagits. Arbetsprocessen bör helt enkelt bli mer transparent. Man ser gärna att information skickas hem i brevlådan och att aktuella förändringsplaner ställs ut på biblioteket. Utan sådana här åtgärder blir det svårt för dalbyborna att ta ställning till förändringarna. Ett par svarande verkar uppgivna. En pekar på att besluten fattas av politiker i Lund som inte riktigt vet vad de beslutar om. En annan hoppas på Dalbys framtid men tycker att det i nuläget inte finns tillräcklig köpkraft bland dalbyborna och att lokalhyrorna i centrum gör det omöjligt att driva något. Kanske skulle företagarna behöva mer stöd av kommunen? Ytterligare en svarande menar att flera av förslagen som nu diskuteras har varit uppe i flera år men att inget händer. Den absoluta majoriteten är dock väldigt intresserade av att fortsätta vara delaktiga i Dalbys framtid och projektet Fokus Dalby tas emot med öppna armar! Viktigt att skapa en tolerant och öppen miljö där alla barn och unga ska känna att de har plats. Ska finnas möjlighet att utveckla flera olika sidor och intressen.

29 foto: Bi Gudmundsson 29

30 30 karta: Birgitta Nilsson

31 BRA platser i Dalby (enligt dalbyborna, på ett öppet möte i Dalby 6 februari 2011) Siffrorna återfinns på kartan till vänster 1. Nära natur 2. Utveckla koloniområdet 3. Skytte på Siporex 4. Levande centrum 5. Utsikt till kontinenten 6. Blommande backar 7. Spännande våtmark 8. Brända tomten 9. Dalby Hage 10. Nya Dagis 11. Bra lekplats 12. Bra möjlighet att snygga till och göra tillgängligt 13. Möjlighet att åka skidor 14. Lätt att komma ut på stigar 15. Knyt samman Påskagänget med övriga Dalby samtidigt som Galgabacken görs tillgänglig med stigar över grönområdet. 16. Gamla spåret intressant men saknar nog sittplatser fikaplatser 17. Hundrastgård 18. En uppväxt oas med fruktträd m m. Bevara! Utveckla med en gång + en bänk. Fin utflyktsplats för Kattfotens barn. 19. Nästan en befintlig park inramad med uppväxta träd. Plats för både hundrastplats/lekplats/gångar/grill. 20. Jättefin bollplan med skatemöjlighet. 21. Fin öppning med kulle och vatten. 22. Fotbollsplan? 23. Bra fotbollsplaner 24. Äppledjungeln 25. Rökepipedammen 26. Fina innegårdar, om man fixar lite! 27. Fantastisk park med många lekplatser! 28. Nordens första kanikstiftelse och äldsta bevarade kyrka + stall som varit i bruk i ca 700 år. 29. Bygg inte här! 30. Vi behöver natur som växer fritt! 31

32 32 karta: Birgitta Nilsson

33 DÅLIGA platser i Dalby (enligt dalbyborna, på ett öppet möte i Dalby 6 februari 2011) Siffrorna återfinns på kartan till vänster 1. Bullerplank behövs längs vägar 2. Bättre förbindelser/tätare turer 3. Öppna offentliga toaletter 4. Flytta vårdcentralen och bygg större centrum 5. Flytta idrottsplatsen till söder om badet 6. Bullrig bensinstation med lastbilar 7. Fel placering av bensinstation 8. Morgonsim saknas på badet 9. Personalen på Fritids behövs mer än på badet på sommaren 10. Fler busslinjer gå längre i Dalby 11. Nergång, gång- och cykelväg till spåret. Även för barnvagn 12. Gång- och cykelväg saknas 13. Övervuxet vattenhål. Röj, sanera och gör det till en damm för ankor 14. Förbättra framkomligheten utan att det blir ett spikrakt cykelspår. Tänkt för gående med vagn/ rullator + mötesplats för människor (föräldragruppen) 15. Gör stigen tillgänglig för vagnar/rullatorer 16. Gör något åt Hällbodal! Idag är det ett tillhåll för ungdomar 17. Övertrafikerad väg. Speciellt hög hastighet på sommaren. 18. Rörig trafiksituation när föräldrar hämtar och lämnar barn, vilket inte går att förhindra att de gör. 19. Fler livsmedelsaffärer önskvärt. Idag finns det fler pizzerior/snabbmatsplatser än livsmedelsbutiker! 20. Fler cykelställ! Plantera vintergröna buskar på Allaktivitetshusets västra sida. Gör snyggt på gården. Öppna upp lite mot Hällestadsvägen. 21. Fler hundbajstunnor behövs i hela Dalby. 22. Fler p-platser vid vårdcentralen 23. Militär hangarplats? Skate/ungdomspark 24. Tomt, trist (trots centralt läge) Skate? Plantera stora träd så det blir vackrare. 33

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro 2017-11-08 Den 8/11 hölls den femte medborgardialogen av fem för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan. Detta är vad deltagarna i Fellingsbro

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05 Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 Syftet med grupparbetet var att utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Framtidsbilderna visade två olika sätt att sammanfatta kunskap och idéer

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 Åse Båvmark 2012-10-10 Innehåll Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen utanför Tensta konsthall till en levande

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Jag tycker att skolorna i Tensta är bra... Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar

Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar Mer grönt på skolgården Vi på Sövestads skola vill få mer grönt på skolgården Jättekul!!! Fundera ut ett förslag hur er skolgård kan göras grönare. Ta kontakt med er

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Sammanfattning från informationsmötet och workshoppen på Träffpunkten

Sammanfattning från informationsmötet och workshoppen på Träffpunkten Sammanfattning från informationsmötet och workshoppen på Träffpunkten 2014-02-06 Jag kom hit [till Brandbergen] för att en mäklare övertalade mig, nästan lurade hit mig, och vad jag blev förvånad, inte

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19

Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19 Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19 Alla gruppers samtliga synpunkter återges ordagrant i denna sammanställning. De är kategoriserade utifrån rubriker satta av kommunens tjänstemän. Syftet

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande: 1 Luleå 2015-11-20 Till/ Framtidens skola Luleå kommun 971 85 Luleå Synpunkter på del av materialet Framtidens skola i Luleå avseende förskolor på Hertsön I Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur

Läs mer

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Enkät från Öppet Stadshus 2014 Bakgrund Öppet Stadshus anordnas varje år av ungdomsombuden tillsammans med tjänstemän och politiker. Alla ungdomar som går i

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

Kv. Gärdesängen. Dalby

Kv. Gärdesängen. Dalby Kv. Gärdesängen Dalby En ort på frammarsch Dalby ligger knappt en mil öster om Lund, och är ett samhälle med gamla anor. Sedan länge ligger här en av nordens äldsta stenkyrkor Dalby heligkorskyrka. Kyrkan,

Läs mer

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus ÖDEBORG DIALOGMÖTE Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna BOENDE Antal Kommentarer, önskemål, förslag För lite bostäder, för få lägenheter, varför byggs inte nytt? Avsaknad av byggnation,

Läs mer

Hjärups Byalags synpunkter på Förslag till fördjupad översiktsplan Hjärup-06 av den 2006-09-01

Hjärups Byalags synpunkter på Förslag till fördjupad översiktsplan Hjärup-06 av den 2006-09-01 Hjärups Byalag Hjärup 061105 c/o Jens Svefors Banmästargården 20 24563 Hjärup e-post: info@jenssvefors.com Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärupsbornas intressen KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer