Det stora kriget den lilla vardagen. Vallentuna under första världskriget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det stora kriget den lilla vardagen. Vallentuna under första världskriget"

Transkript

1 Det stora kriget den lilla vardagen. Vallentuna under första världskriget Medlemmar i Landstormen i Kårsta. T v Erik Edlind, Eriksdal och Bernhard Ahlgren Ekskogen i närkamp med gevär. Båda har landstormshattar och armbindel med krona på. Fotograf: Okänd Bildnummer: 1278

2 Lördagen den 27 juni 1914 satt Vada kommunstämmas ordförande A.W.V. Eneroth och skrev i kommunalstämmans protokollbok. En kungörelse skulle läsas upp i kyrkan dagen därpå som informerade folket om att årets taxeringslängder fanns tillgängliga i pastorsexpeditionen på Vada prästgård. Originaldokumentet förvaras i Vallentuna kommunarkiv.

3 Under högmässan på förmiddagen söndagen den 28:e juni lästes följande kungörelse upp i Vada kyrka. Originaldokumentet förvaras i Vallentuna kommunarkiv.

4 Under tiden man firade högmässan i Vada och läste upp kungörelsen blev ärkehertigen av Österrike-Ungern Franz Ferdinand och hans hustru Sofie mördade under ett besök i Sarajevo. Bilden nedan kan vara tagen i samband med att mördaren Gavrilo Princip grips men det kan också vara någon av de övriga sju bosnien-serbiska nationalister som deltog i dådet. Attentatet gjorde att Österrike-Ungern, med stöd av Tyskland, den 28juli 1914 förklarade krig mot Serbien. Serbien hade å andra sidan stöd från Ryssland. Den 31:a juli förklarade Tyskland krig mot Ryssland och några dagar senare även mot Frankrike som var allierad med Ryssland. Första världskriget hade börjat. Fotograf: Okänd 1914

5 I samband med krigsutbrottet 1914 mobiliserades de väpnade styrkorna i Sverige. Landstormen var en föregångare till hemvärnet och bestod av äldre män som inte ingick i fältarmén. De hade till uppgift att bland annat skydda fältarméns mobilisering och att försvara och bevaka hembygden. Någon uniform fanns inte för de som ingick i Landstormen I utrustningen ingick däremot en trekantig hatt, en armbindel, ett patronbälte och ett gevär. Personerna på bilden är Landstormssoldater i Kårsta Fotograf: Okänd 1914 Bildnummer. 2107

6 De krigförande nationerna var övertygade om att kriget skulle vara vunnet innan jul Kriget hade ännu inte påverkat vardagslivet i Sverige så mycket. Inga varor var ransonerade och någon direkt fara för att landet skulle dras in i kriget fanns inte. Den 5:e december 1914 hölls det bröllop på Granby gård i Össeby-Garn. Det var dottern på gården, Linnea Pettersson som gifte sig med Georg Norberg hemmahörande på Rävsta gård i Angarn. Som bröllopsfotograf hade man anlitat Linneas morbror, Algot Laurell från Frösunda. Till vänster om bruden sitter hennes mor, Amanda, och till höger om brudgummen sitter hennes far, Albert. Linnea och Georg bosatte sig så småningom i Enebyberg i Täby. Fotograf: Algot Laurell 1914 Bildnummer : 544

7 Granby gård i Össeby-Garn. Amanda Pettersson står i mitten i svart klänning och hennes make Albert sitter till vänster om henne. Längst till höger står en av deras söner, Edvard Pettersson. Fotograf: Okänd ca 1915 Bildnummer: 245

8 Samma dag som bröllopet pågick på Granby gård i Össeby-Garn besköts återigen den franska staden Reims med kanoner. Större delen av staden förstördes under kriget. Bilden visar hur en tysk granat träffar en byggnad i Reims Fotograf: Okänd

9 Samma dag utsattes även den tyska staden Freiburg för ett av krigets första luftangrepp. Bilden är hämtad från decembernumret av tidningen Leipziger Illustrierten Zeitung och visar franska flygplan över staden. Totalt utsattes Freiburg för 25 luftangrepp och 31 personer miste livet i dessa. Illustration: Okänd

10 Frösunda Blåbandsförening sammanfattade årets verksamhet i sitt årsbokslut för år Världskriget pågick men föreningens verksamheter kunde fortsätta som vanligt med olika evenemang, fester och loppmarknader som kallades bazarer. Årsbokslutet förvaras i Vallentuna folkrörelsearkiv

11 På sommaren 1916 var det ännu ingen direkt brist på livsmedel och varor i Sverige. Socker blev den första varan som ransonerades under hösten Föreningar och samfund hade alltså ännu möjlighet att anordna fester där det serverades mat och dryck. Detta var något som skytteföreningen i Össeby-Garn gjorde den 13:e augusti I ett protokoll som fördes vid föreningen sammanträde den 6:e augusti framgår att man skulle erbjuda servering med kaffe och läskedrycker samt att man även skulle bygga en dansbana. Kanske visade sig dansbanebyggandet vara ett alltför stort projekt för på affischen som trycktes till festen nämns ingenting om detta. Handlingarna förvaras snart i Vallentuna folkrörelsearkiv

12 Skytteföreningarna hade sitt ursprung i de Skarpskytteföreningar som hade bildats i mitten av talet. Medlemmarna i skarpskytteföreningarna tränades militärt och hade uniformer. Efter bara några år minskade dock intresset för skarpskytteföreningarna och staten som hade gett bidrag till aktiviteterna beslutade sig för att även ge bidrag till föreningar som bara sysslade med skytte och det var nu som skytteföreningsrörelsen började växa. I nuvarande Vallentuna kommun fanns skytteföreningar i Kårsta, Vallentuna, Frösunda, Markim och Össeby-Garn. Bilden visar några av medlemmarna i Frösunda skytteförening. Från vänster: okänd, Edvard Thorell, Algot Laurell, Johan Andersson och okänd. Fotograf: Okänd. Bildnummer: 3174

13 Samtidigt som man på sammanträdet i Össeby-Garns skytteförening söndagen den 6:e augusti 1916 beslutade att en skyttefest skulle anordnas pågick slaget om Gorizia. Staden Gorizia ligger idag vid gränsen mellan Italien och Slovenien och slaget utkämpades mellan den Italienska och den Österrike-Ungerska armén. På bilden ser man italienska soldater som rycker fram under slaget. Fotograf: Okänd

14 De italienska trupperna betraktade sig som segrare och kunde tåga in i staden den 8:e augusti. Detta var en av Italiens största segrar under kriget men fler än italienska soldater stupade och staden återtogs av Österrike-Ungern året efter. Bilden visar tillfångatagna soldater från Österrike-Ungern efter slaget. Fotograf: Okänd

15 Fram mot hösten 1916 började man inse att det stundade bistrare tider. På Vallentuna kommunalstämmas sammanträde måndagen den 27:e november 1916 föreslog man att varje gård skulle leverera en och en halv famn ved per mantal så att kommunens vedbehov skulle vara tillgodosett inför vintern. Protokollet förvaras i Vallentuna kommunarkiv.

16 I kommunalstämman denna dag deltog bland andra handlaren Gustav Palmblad som hade affär i korsningen Skolvägen Karlbergsvägen. Han syns här, som nummer tre från vänster i den näst bakre raden, på en bild från Vallentuna Blåbandförenings utflykt någon gång under 1910-talet. Fotograf: Okänd. Bildnummer: 986

17 På kvällen efter att mötet i Vallentuna avslutats anföll tyska luftskepp England. Luftskeppen hade dålig precision och användes främst för att bomba städer. På grund av detta var de allmänt hatade och kallades för baby-killers. Bilderna visar brittiska propagandaaffischer från Konstnär: Okänd

18 Nio luftskepp deltog i attacken den 27:e november och av dessa blev två nedskjutna. Bilden visar luftskeppet med beteckningen L.34 sedan det blivit beskjutet och fattat eld. Befälhavaren ombord, Max Konrad Dietrich, var farbror till skådespelerskan Marlene Dietrich. Fotograf: Okänd

19 Jordbruksdepartementet uppmanade kommuner och städer i Sverige att inrätta livsmedelsnämnder. Livsmedelsnämnderna skulle se till att livsmedel som behövdes i kommunen införskaffades och fördelades på bästa sätt. Man skulle också se till att det inte förekom slöseri, att varor som kunde användas som människoeller kreatursföda tillvaratogs. I Vallentuna arbetarekommuns protokollsbok för 1915 till 1917 kan man läsa att Oskar Johansson den 13:e maj 1917 rapporterade att man till livsmedelsnämnden fått 500 kg potatis från ägaren av Bällsta gård att utdela bland de mindre bemedlade. Protokollboken förvaras i Vallentuna föreningsarkiv.

20 När Frösunda Blåbandförening gjorde sitt årsbokslut 1917 beklagade man sig över svårigheterna att anordna basarer och aktiviteter eftersom tillgången på varor var så dålig. De som bodde på landsbygden hade lättare att få tag på mat än de som bodde i större städer. Landsbygdsborna kunde till och med tjäna pengar på att smuggla in smör till städerna och där sälja det på den svarta marknaden. I flera städer, bland annat Västervik och Göteborg uppstod så kallade hungerkravaller då butiker plundrades på mat. Årsbokslutet förvaras i Vallentuna föreningsarkiv.

21 Under 1917 utökades ransoneringen till att även omfatta kaffe, bröd, mjölk och smör. Under 1918 kom även ransonering av kläder. För att kunna köpa ransonerade varor infördes ransoneringskort.

22 Måndagen den 27:e februari 1917 besökte Gustaf Sjöström Vallentuna kommunalnämnds sammanträde och berättade om den olycka som drabbat honom och hans familj. Tre ransoneringskort på socker hade skickats med post till en leverantör i Stockholm men aldrig kommit fram. Kommunalnämnden beslutade att man skulle tilldela familjen tre nya kort. Socker var inte bara gott, det var även en nödvändighet för att kunna konservera sommarens frukter och bär i form av saft och sylt. Saften kunde, om den tillreddes på rätt sätt, bli en värdefull källa till c-vitamin under vintern. Socker var även viktigt i det sociala livet. Att dricka kaffe utan socker ansågs av många som fullständigt otänkbart. Eftersom det gemensamma kaffedrickandet hade en viktig social funktion utvecklades speciella sockerdosor. Med hjälp av sockerdosan kunde eget socker enkelt tas med till kafferep och kalas. Protokollet förvaras i Vallentuna kommunarkiv.

23 Antagligen var Gustaf Sjöström nöjd med kommunalnämndens beslut när han återvände till sin villa som kallades Rosersberg och låg i Kragsta. Fotograf: Okänd. Bildnummer: 4893

24 Samma dag som man på Rosersberg i Kragsta mottog det glada beskedet om de ersatta sockerkorten började australiensiska soldater förstärka de skyttegravar man erövrat dagarna innan. Bilden visar hur australiensiska soldater fyller sandsäckar för att förstärka det frontavsnitt som man erövrat under striderna den 25 och 26 februari 1917 i närheten av den franska byn Le Barque. Fotograf: Okänd

25 På söndagen den 10:e november 1918 beslutade man på den extra kommunalstämman i Kårsta att skicka nämndeman Andersson från Broby som ombud för att fixa lokal till Stockholms läns västra domsaga. Protokollet undertecknades av F. Sundell som även var lärare i Kårsta kyrkskola. Efter mötet diskuterade man kanske de senaste dagarnas händelser i Europa men antagligen hade man ännu inte hört nyheten om att den tyske Kejsaren hade abdikerat dagen innan och flytt till Holland. Protokollet förvaras i Vallentuna kommunarkiv.

26 Fritiof Sundell var även verksam i andra kommunala ärenden. På denna bild tagen någon gång sitter han i mitten vid bordet. De övriga är från vänster. Johansson Söderhall, Carl Lillje Sunnarby, Fritiof Sundell, Oskar Österlund Österlid, Erik Edlind Eriksdal, och Henrik Sundqvist Bertilsberg. Eftersom Österlund och Sundqvist ägde handelsbodar, Edlind ägde handelsträdgård och Lillje samt Johansson var ägare till två av de större gårdarna i Kårsta skulle det kunna vara livsmedelnämnden som har ett sammanträde. Rekommendationerna var nämligen att personer med anknytning till handel och livsmedelsproduktion var de som helst skulle ingå i en sådan nämnd. Fotograf: Zackeus Carlsson Bildnummer 2135

27 Lördagen den 9:e november abdikerade den tyske kejsaren. Ett uppror bland matroser på den tyska flottan den 29:e oktober 1918 hade snabbt fått spridning till västfronten och flera av de större tyska städerna. På bilden syns tyska soldater som anslutit sig till de arbetare som gjort uppror i Berlin i november Fotograf: Okänd

28 Tyskland begärde vapenvila och på måndagen den 11:e november klockan 11 på förmiddagen upphörde striderna. Första världskriget var slut.