Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.flyghistoria.org/images_minnesten/de..."

Transkript

1 Flygminnesmärken Flyghaveriet i Göteryd hösten 1963 (nuvarande Älmhults kommun) Hem Aktiviteter Aktuellt Flyghistoria Flyglitteraturgruppen Flygminnesmärken Forum Kansli och arkiv Länkar Medlemmar, Regioner Medlemsservice Pressreleaser Publikationer Kontakta oss INLEDNING: Av en tillfällighet hittade jag Er hemsida, "Flyghistoriska minnesmärken". Då kom jag ihåg ett minnesmärke som arrangerades efter en flygolycka i september månad Vid kontroll om denna begravningsplats fanns med, upptäckte jag att Ni är osäkra på uppgifterna och platsen. Det är anledningen till att jag nu skriver detta brev för att klarlägga händelserna kring flyghaveriet och det minnesmärke som uppfördes i efterhand. Jag var nämligen en av de allra första som nådde fram till haveriplatsen måndagen den 30 september KORT BAKGRUND: Först en kort bakgrund om mig själv och varför jag hittade haveriplatsen i Hästberga mosse, väster om Göteryds kyrka i nuvarande Älmhults kommun (intill väg 120 från Traryd-Älmhult). Mitt namn är Olle Karlsson (adress, mm, nedan). Våren 1963 hade jag tagit realexamen och ville ut på arbetsmarknaden för att tjäna pengar. Föräldrarnas tjat om fortsatta studier hjälpte inte. Jag hade redan ordnat jobb som elektriker vid sulfatfabriken i Delary (det heter Delary utan "d" på slutet!). Delary brukssamhälle var vid denna tid, 1963, huvudort i Göteryds kommun, och sulfatfabriken var den största arbetsplatsen i kommunen. I Delary låg inte bara fabriken, utan också en välutrustad och välorganiserad borgarbrandkår. Sommaren 1963 när jag börjat min fasta anställning på brukets elverkstad, gick jag också med i borgarbrandkåren. En stor del av brandkåren finansierades av bruket och det fanns ett speciellt fördelaktigt avtal för alla brandmännen i kåren. Jag var alltså på mitt arbete som elektriker när larmet kom på förmiddagen, måndagen den 30 september Elektrikerjobbet och planerna på att bli elingenjör tog slut för min del tre år senare, 1966, då jag sadlade om och blev journalist. Ett yrke som jag utövat sedan dess. OLYCKSDAGEN: Omkring kl 10, måndagen den 30 september 1963, larmades vår brandkår till Göteryds kyrkby (åtta kilometer från Delary och brandstationen) för en "olyckshändelse". Vi skulle meddela larmcentralen över radio när vi närmade oss Göteryds kyrkby. Det gjorde vi också och fick vidare vägbeskrivning att vi skulle åka till byn Hästberga och svänga av på en liten väg mot Sjuhult. Nu fick vi också veta att det gällde ett flyghaveri och att brandfaran var extrem stor på- och vid nedslagsplatsen. Dessutom skulle vi spärra av området och söka efter eventuella överlevande som klarat sig genom att hoppa i fallskärm. Planet hade två mans besättning. Vi fick också besked om att larmet kommit från flottiljen i Ljungbyhed, och att flygvapnet redan hade personal som var på väg i bil. Dessutom var beredskapsstyrkan från I 11 i Växjö larmad för att avlösa oss. Vidare var polis på väg för att assistera oss, och hålla den mindre vägen fri från obehöriga fordon, det vill säga nyfikna. Vad vi däremot inte fick exakt besked om var nedslagsplatsen. Inte mer än inom "ett tänkbart område". Det var inte mer exakt än en ruta på cirka 500 X 500 meter! När vi kom fram upptäckte vi att vår karta stämde alldeles perfekt, det var svårforcerad mossmark. Vår styrka på nio, eller möjligtvis tio man, spred oss i en skallgångskedja och traskade på mot mossen som var bevuxen med tuvigt gräs och täta snår av sälg- och videbuskage. Själv gick jag ungefär i centrum av vår ca 150 meter breda kedja. Efter några 100 svårforcerade meter kände jag och en kollega lukten samtidigt. Långt innan vi såg kratern i mossen, kände vi pustar av flygfotogen. När vi konstaterat kraschen, och även konstaterat att minst en människa var död (vi fann avslitna delar av en människokropp), avdelades några man att avgränsa nedslagsplatsen för utredarna som var på väg, samt givetvis för brandfaran. Vi tog till ett stort område så att inget egentligen syntes från avspärrningen. Övriga i styrkan satte igång med att söka efter en överlevande genom att kamma över 1 av :01

2 området i cirklar runt nedslagsplatsen. Så länge vi höll på med detta sökande fann vi varken någon människa eller fallskärm. "POLISBRUTALITET": En stund efter vi hade funnit nedslagsplatsen anlände den första polispersonalen. Det var två poliser som tillhörde statspolisen från Växjö. De hade befunnit i Älmhultstrakten när de larmades. Den svenska polisen var 1963 ännu inte "förstatligad". Statspolisen (länspolisen) hade emellertid ansvar för att övervaka trafiken, besiktningar och trafikfrågor över hela länet. De båda poliserna hade tagit sig från vägen ner till oss vid nedslagsplatsen. En av polismännen, en stor kraftig karl, plockade fram en cigarr och satte i munnen och skulle just tända. Jag upptäckte det, men min äldre kollega stod närmre den rökande polisen. Sekunden innan han fick eld på sin tändare, träffades polismannen av ett kraftigt slag över cigarren och munnen. Min äldre kollega, Jan Johansson, reagerade blixtsnabbt och slog cigarren ur mun på polisen. Ja, han träffade delvis polisen på munnen också! Efter första chocken, tackade polisen för "smällen på käften"! Polismännen återgick snabbt till sin huvuduppgift, nämligen att hålla rent på den mindre byvägen. LÅNG VÄNTAN: Det blev en lång väntan för fem av oss. Vi beordrades nämligen att stanna kvar vid avspärrningen till dess den militära personalen anlände från Ljungbyhed och Växjö. Övriga återgick till stationen med brandbilen. Kvar hade vi kommunikationsradio och ett antal skumsläckare om någon "objuden gäst" skulle ta sig in och brand skulle uppstå. Kratern ner i mossen, som var djup när vi kom till platsen, började nu rasa samman och fyllas med vatten. På kanten upp kunde vi inte undgå att se ett par avslitna kroppsdelar. Vi själva undvek att gå nära kratern, då vi inte ville förstöra för utredarna. Framåt eftermiddagen började journalister (läs: fotografer) att dyka upp. En fotograf försökte muta oss med cigarretter för att få gå in och ta en bild och sedan gå i samma fotspår tillbaka. Jan Johansson, som nu hade befälet över vår lilla grupp, plockade av fotografen såväl cigarrettaskar som tändare och tändstickor! (1963 var brottsrubriceringen "egenmäktigt förfarande" tydligen okänt även bland journalister?). Fotografen fick igen allt när han lämnade området efter att han tagit en bild på oss och avskärmningen med buskar i bakgrunden. Jag kom ihåg att brandchefen, som återvänt till stationen, fixade fram smörgåsar, dricka och kaffe till oss från bruksmässen. FLYG I LUFTEN: Efter cirka en timme hörde vi flyg i luften ovan för oss. Vi fixade en enkel markering på marken som vi hoppades skulle uppfattas i luften, när vi väl konstaterat att propellerplanet var ett militärplan. Jag tror att piloten såg vår markering. Efter flera timmar anlände den militära personalen från Ljungbyhed och Växjö ungefär samtidigt. Flygofficeren, jag har glömt namnet, noterade våra uppgifter hur vi hittat nedslagsplatsen och i övrigt hur vi hade agerat. Han kommenderade ut beredskapspersonalen som tog över och gick själv med oss några hundra meter upp mot vägen till en glänta där vi satte oss att fika gemensamt. När vi berättat vad vi sett och hur vi hade jobbat skrev han ner namnen på de brandbefäl som var med, och berättade i stora drag hur flottiljens personal skulle jobba de närmsta timmarna (det skulle visa sig bli dagar och veckor!). Vi fick mycket beröm för vårt jobb när han tackade oss. Senare kom också ett officiellt tack från flygflottiljen till vår brandkår. FORTSÄTTNINGEN: Den militära personalen lyckades aldrig få upp planet ur mossen. Vissa delar av det söndersprängda planet fick man upp men det mesta finns kvar fortfarande, bland annat Vampirens motor. Däremot fick man upp så pass många likdelar att man kunde konstatera att såväl flygeleven som flyginstruktören följt med planet ned i marken. Dock fick man inte upp tillräckligt för att de båda omkomna skulle kunna jordfästas traditionellt. När försöken att bärga planet och kropparna avblåstes efter några veckor, ordnade man jordfästningen på ett annat sätt. VIGD MARK: Svenska kyrkan beslöt att viga ett stycke mark över kratern, och därmed anlägga en kyrkogård för jordfästning. När markbiten var hägnad med grind och allt, utlystes jordfästningen. Tyvärr har jag glömt datumet, men det finns bevarat på en minnestavla. Dåvarande biskopen i Växjö stift, David Lindquist, kyrkoherden i Göteryds församling, Henning Erlandsson, med flera kyrkliga företrädare fanns på plats jordfästningsdagen, liksom anhöriga, arbetskamrater och kurskamrater från flottiljen. Ett vackert träkors med minnestavlor resten mitt i inhägnaden, exakt där planet gått ned i mossen, och frid lystes över graven. En spång lades också ut så besökare kunde gå torrskodda till begravningsplatsen (kyrkogården). Jag var inte själv med vid begravningen, men besökte graven en kort tid efter. 2 av :01

3 UPPRUSTNING: Avslutningsvis lite om minnesplatsens vidare öde. Som sagt började jag en anställning som journalist årsskiftet Jag anställdes på tidningen SMÅLÄNNINGEN i Ljungby, en typisk svensk lokaltidning som utkom, och utkommer, fem dagar i veckan (måndag-fredag). Smålänningen är den stora dagstidningen i västra Kronobergs län, Ljungby-. Älmhults- och Markaryds kommuner. Jag stationerades de första åren på tidningens lokalredaktion i Älmhult, som täckte bland annat Göteryds kommun. Någon gång, antingen sommaren 1967 eller sommaren 1968, åkte jag ut med en kamera och tittade till graven/kyrkogården på mossen. Jag möttes av fräscha blommor och en i övrigt välansad begravningsplats. Staketet, grinden och korset var lika fint som när det var nytt. Jag förstod att någon skötte graven regelbundet, antingen militär personal eller Göteryds kyrkogårdsförvaltning. Jag tog en bild och skrev några rader i tidningen den gången. Sedan flyttades jag till tidningens huvudredaktion i Ljungby, och 1975 slutade jag min anställning efter att jag erbjudits ett nytt spännande jobb på en tidskrift. Under 15 år, fram till 1989, bodde jag och arbetade jag på andra orter i Sverige övertalades jag att flytta "hem" och börja på Smålänningens huvudredaktion i Ljungby som natt- och nyhetschef. Sommaren 1990 hade vi en ung och mycket flitig sommarvikarie på vår Älmhultsredaktion. Vid ett tillfälle ringde han mig och undrade om inte jag hade några bra reportagetips från Älmhultsområdet. Han visste att jag var uppvuxen i området och kände många människor. Då kom jag att tänka på begravningsplatsen på Hästberga mosse. Det gick emellertid inte att förklara vägen till mossens kyrkogård, och frågan var om jag själv skulle hitta den efter över 20 år? En lördag bestämde vi möte vid Göteryds kyrka, för att jag skulle hjälpa honom att hitta denna ovanliga kyrkogård. Intill den lilla byvägen mot Sjuhult hade barrskogen vuxit upp och jag var inte ens säker på var "ingången" från vägen låg. Den stig som fanns vid jordfästningen, efter människor och maskiner, syntes inte ett spår av. Jag hittade kanten av mossen, som faktiskt verkade utdikad sedan jag varit där senast. Efter en kvart fann jag rester av spången som lagts ut, och en stund senare hittade jag också gravplatsen. Men den här gången var inte begravningsplatsen någon vacker syn. Visserligen var staketet runt den lilla kyrkogården intakt, men flagnat, liksom grinden och det stora träkorset. Minnestavlorna hade börjat ärga, men de gick att läsa. Min unge kollega fotograferade platsen, sedan gav jag honom tips på personer som kunde känna till gravplatsens öde. Bland annat flottiljen i Ängelholm, kyrkoförvaltningen i Göteryd och hembygdsföreningen i Göteryd. I Ängelholm hade man aldrig höst talas om graven och det samma gällde kyrkoförvaltningen som hade bytt funktionärer sedan början av 1960-talet. Men hembygdsföreningens ordförande i Göteryd, Arne Magnusson, kom ihåg flygolyckan och när marken vigdes till kyrkogård. Men han visste inte var den låg. Min kollega bestämde träff med hembygdsordföranden några dagar senare, och den sommaren och hösten restaurerades begravningsplatsen. Smålänningen publicerade ett reportage med bilder på den upprustade platsen. Om hembygdsföreningen ordnade upprustningen, och/eller kyrkogårdsförvaltningen, och/eller militära myndigheter kom jag inte ihåg. Men gravplatsen var fräsch igen. YTTERLIGARE ÅR: Sedan den sommardagen 1990 (med lite reservation att det var sommaren 1991) har jag inte varit på platsen. Men jag kommer att åka dit inom kort, nu när jag blev påmind om den igen genom Er hemsida. Om Du/Ni skulle vilja besöka denna märkliga flygkyrkogård i sydvästra Småland, så är jag 3 av :01

4 SFF villig att ställa upp som vägvisare. Det är nämligen mycket svårt att hitta platsen på muntlig beskrivning. TILL SIST, VAD HÄNDE?: En fråga återstår att besvara. Vad orsakades flyghaveriet av? Jo, två Sk 28 Vampire, alltså skolversioner av J 28, övade formationsflygning över området. De båda planen kolliderade i luften. Det andra planet kunde ta sig tillbaka till Ljungbyhed nätt och jämnt. Piloten fick hoppa över flygfältet i Ljungbyhed då planet var nästan manöverodugligt för landning. Piloten i det planet såg hur kollegan miste flygförmågan och gick vinkelrätt ner mot marken efter kollisionen. Han såg emellertid inte när planet slog i marken, och han kunde inte manövrera det egna planet runt området på grund av skadorna vid sammanstötningen. Däremot slog han larm till flottiljen, ett larm som vidarebefordrades till vår brandkår i Delary. Hela haveriet gick mycket snabbt, men givetvis hoppades man på att flygeleven och flyginstruktören hade hunnit hoppa. Med larmet till vår brandkår ingick det att leta så snabbt som möjligt efter eventuellt överlevande i närområdet. Det här brevet är skriven ur minnet, 39 år efter olycksdagen den 30 september Kontakta mig gärna om ni har intresse av att dokumentera denna minnesplats. Bland annat har jag tillgång till tidningslägg från denna tid som kanske kan ge ännu mer detaljer FOTNOT: I dagligt tal heter hos lokalbefolkningen mossen "Hästbergamossen", då byn Hästberga ligger närmst. Men enligt generalstabens karta är namnet "Sjuhults mosse" det rätta. Grannbyn heter nämligen Sjuhult. Olle Karlsson. journalist, Ljungby Foton från 2004 tagna av Björn Tannfelt 4 av :01

5 SFF Metallplåt med lärarens namn, Flyglärare Evert Henriksson Vägbeskrivning: Hästberga mosse, väster om Göteryds kyrka i nuvarande Älmhults kommun (intill väg 120 från Traryd till Älmhult). Det är nästan omöjligt att hitta platsen utan hjälp. Haveriplatsen vid Hästberga/Sjuhult har koordinaterna X= Y= enligt system RT 90. Long/Lat N / E Tillbaka 5 av :01

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

reportage FÅNGAD AV EN SEKT

reportage FÅNGAD AV EN SEKT reportage FÅNGAD AV EN SEKT VI KÄNNER INTE IGEN VÅR DOTTER LÄNGRE För tre år sedan blev deras dotter Sofi inlurad i mormonkyrkan. Varje dag sedan dess har varit en kamp för att få tillbaka henne, berättar

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Del 9: Flag, andra sejouren 1987 Av Bo Simonsson

Del 9: Flag, andra sejouren 1987 Av Bo Simonsson Del 9: Flag, andra sejouren 1987 Av Bo Simonsson Eftersom jag skulle jobba för Dianetikhuset fick jag litet extra backup. Jag behövde inte bo på hotellet och betala dyrt för det. Istället fick jag bo i

Läs mer

En rapp och spännande reportagebok om tolv brott som skakat Sverige i modern tid

En rapp och spännande reportagebok om tolv brott som skakat Sverige i modern tid Spännande och initierat om svenska brott som engagerar. Rekommenderas! CAMILLA LäCkBeRg En rapp och spännande reportagebok om tolv brott som skakat Sverige i modern tid BRA BÖCKER ETT HELIKOPTERRÅNET I

Läs mer

VECKANS. Dramat i Knutby -en osannolik sannsaga. Ur Nordisk Kriminalkrönika 2005. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Dramat i Knutby -en osannolik sannsaga. Ur Nordisk Kriminalkrönika 2005. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT N K2 00 5 VECKANS Dramat i Knutby -en osannolik sannsaga www.spifab.se www.facebook.com/spifab Ur Nordisk Kriminalkrönika 2005 vecka 31 2011 Dramat i Knutby en osannolik sannsaga Av Kennet Ågren,

Läs mer

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT VECKANS Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007 www.spifab.se www.facebook.com/spifab vecka 27 2011 Fallet Bobby skakade hela landet Av Karl-Olof Ackerot, f d kriminalkommissarie,

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Bennys seger över patron. Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia.

Bennys seger över patron. Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia. Bennys seger över patron Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia. Innehåll 1. Introduktion 2. Pappersindustriarbetaren Karlsson... 6 3. Förbundsorföranden Ekbåge... 28 4. Förhandlingsombudsmannen

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL Uppföljning tio år efter Backabranden Ann Hanbert LarsÅke Lundberg Lars Rönnmark Innehåll Förord att läsa före och/eller efter 4 Inledning 6 Kapitel 1. Det magiska mötet 9 Tidsaxel

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Brutalt rån i Grebbestad gav 41 års fängelse

Brutalt rån i Grebbestad gav 41 års fängelse VECKANS www.spifab.se www.facebook.com/spifab Brutalt rån i Grebbestad gav 41 års fängelse Ur Nordisk Kriminalkrönika 2006 vecka 48 2012 Brutalt rån i Grebbestad gav 41 års fängelse Av Thord Haraldsson,

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Återkomst från Flag 1986

Återkomst från Flag 1986 Återkomst från Flag 1986 Detta är en fortsättning på min berättelse som jag publicerat här på bloggen. Jag har tidigare berättat om hur det gick till när jag lånade ihop pengar för att åka till Flag och

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828 2000 av Josef Hemmingson 000716->000828 2000 Kapitel 1. Förord 2. Födelsen 3. När gräset blev grönt 4. Du skall icke stjäla 5. Sanningen 6. Nattens relationer 7. Filosofen 8. En amerikansk pub 9. Den mes

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Finska arbetare minns och berättar

Finska arbetare minns och berättar Finska arbetare minns och berättar Medlemmar i Volvos Verkstadsklubb låter minnena rulla En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet 2006 Landsorganisationen i Sverige

Läs mer

STROKE så drabbade den mig Om en sjukdom

STROKE så drabbade den mig Om en sjukdom STROKE så drabbade den mig Om en sjukdom Låt mig konstatera att jag inte är läkare. Jag kan därför inte ge mig in på någon vetenskaplig analys av sjukdomen. Det kommer att handla om mina egna erfarenheter

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 4 december 2013, Årgång 14. Minnen från barnmisshandel och från annan misshandel

MILJÖBILDER. Nr 4 december 2013, Årgång 14. Minnen från barnmisshandel och från annan misshandel MILJÖBILDER Nr 4 december 2013, Årgång 14 Minnen från barnmisshandel och från annan misshandel De som utsatts för kränkande behandling vid sin vistelse på barnhem eller fosterhem kan, i vissa fall, få

Läs mer

Rune Wendehög, Porrfotograf

Rune Wendehög, Porrfotograf Rune Wendehög, Porrfotograf Att gillra en riktigt smutsig sexfälla är en vanlig metod inom underrättelsetjänsterna. Efter att fällan slagit igen, hotar man att visa bilderna för anhöriga om inte vederbörande

Läs mer

Novellen om svaren som aldrig kom.

Novellen om svaren som aldrig kom. 1 Novellen om svaren som aldrig kom. Kap1 Larmcentralen i Västra Götaland får en söndagsmorgon ett något ovanligt samtal. En upphetsad pojkröst får flämtande fram att han står framför en stor vit husbil

Läs mer

TRÄSKOPOST ÖSTRA FRÖLUNDA. 2013 Nr 4 Årgång 25

TRÄSKOPOST ÖSTRA FRÖLUNDA. 2013 Nr 4 Årgång 25 ÖSTRA FRÖLUNDA TRÄSKOPOST 2013 Nr 4 Årgång 25 En stor utställning av gamla julbonader öppnade på Ulfshed den 9 november. Bröderna Nils och Jarl Johansson från Överlida har en samling om ca 2000 gamla bonader,

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer