Många säger: Ni har så bra förutsättningar, ni har ju fjärrvärmen. Men den har inte funnits alltid. Vi startade från noll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många säger: Ni har så bra förutsättningar, ni har ju fjärrvärmen. Men den har inte funnits alltid. Vi startade från noll."

Transkript

1 Många säger: Ni har så bra förutsättningar, ni har ju fjärrvärmen. Men den har inte funnits alltid. Vi startade från noll. Ulf Johnsson, tidigare kraftverkschef för VEAB. I slutet av 60-talet och början av 70-talet var luftmiljön oerhört dålig, allra sämst var den i södra Sverige. Det var ett av skälen till att Växjö satsade på ett fjärrvärmeverk. Vid den här tiden beslöt politikerna att bygga ut stadsdelen Teleborg. Av miljöskäl bestämde man sig för att där inte skulle få finnas några skorstenar. En konsultfirma där jag var anställd, hade gjort en utredning om fjärrvärme. Den kom fram till att det var en bra idé. Om man dessutom byggde ett kraftvärmeverk som samtidigt producerade både el och fjärrvärme, så skulle det också bli lönsamt. Så kom det sig att det blev beslut om fjärrvärme i hela staden. Samtidigt som fjärrvärmen började byggas, 1970, projekterade man för ett kraftvärmeverk. Det var både unikt och djärvt. I de flesta fall byggde man först upp ett fjärrvärmenät, och när man sedan fått tillräckligt många kunder byggde man ett kraftvärmeverk. Allt gjordes på väldigt kort tid, Sandvik 1 togs i bruk Sådana kraftfulla satsningar ser jag behov av i många länder idag. Ofta får de sin el från kraftverk som eldas med fossila bränslen, men inte tar till vara på värmen utan kyler bort den! Hela Sandviksverket byggdes som om det låg på en vattentäkt. Därför var det väldigt hårda miljökrav redan från början. Det var förutseende, för sådant är jobbigt och dyrt att fixa till i efterhand. Då var jag inte anställd, men det var bra projektledare och kloka politiker som såg till att det blev så. En enda skorsten Allting utgick från olja på den här tiden. Priset var lågt och man kunde tjäna pengar på att sälja el baserad på olja. Det var därför man 1969 tog beslutet att bygga fjärrvärme och kraftvärmeverk samtidigt, för att förbättra ekonomin för verksamheten. När första oljekrisen kom med kraftig prisökning, så blev elproduktionen olönsam. Jag var ansvarig för såväl fjärrvärmen som kraftvärmeverket under den perioden. Vi sålde på fjärrvärmens miljöfördelar, det gick inte att sälja på prisöverlägsenhet som man gör idag. Med vår oljebaserade fjärrvärme konkurrerade vi med oljan i fastigheternas egna värmepannor. Vi kunde visa på tydliga lokala miljöförbättringar och fick med oss de stora fastighetsbolagen, regementet och lasarettet. Att vi kunde eliminera alla dessa tankbilar som skulle in i staden och fylla på oljetankar i varenda fastighet, var ett starkt argument. Många halvdåliga värmepannor som släppte rök rakt ut i staden gjorde att man ständigt befann sig i en obehagligt hög halt av rökgaser. Därför blev det en mycket stor förbättring när vi buntade ihop all förbränning till ett enda ställe och skickade upp det i en hög skorsten ovanför inversionsskiktet (ett lock mellan varm och kall luft som bildas över städer och stänger in avgaser och luftföroreningar). Vi har haft hur många studiebesök som helst, de har kommit från hela världen för att ta del av våra erfarenheter av biobränsleanvändning. Många säger: ni har så bra förutsättningar, ni har ju fjärrvärmen. Men den har inte funnits alltid. Vi startade från noll.

2 Alternativ till oljan Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ÖEF, kom att spela en stor roll när det gällde att introducera biobränsle i Växjö. Initiativet kom redan år Det är lite kul, för det var före den första oljekrisen. ÖEF var en tung instans på den här tiden, ekonomiskt försvar var viktigt och vi hade ett totalt oljeberoende i Sverige. Därför var vi fruktansvärt utpressningsbara. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar hade sett hur finnarna hade börjat använda torv som bränsle, i stor skala. Torv är ju ett inhemskt bränsle i Finland och Sverige och var därför intressant ur beredskapssynpunkt. Företrädare för Överstyrelsen frågade runt i landet om någon skulle vilja prova att elda med torv. Vi var tre kommuner som tyckte det var intressant, så vi for till Finland för att titta hur de hade gjort. Vi insåg då att det tar tre år att få fram torv. Beredskapsplanering är bara gjord för kriser som varar i högst ett år. Vi konstaterade att det som krävdes var något annat, ett bränsle som man kunde få fram snabbt. Då insåg vi att det enda inhemska bränsle som uppfyllde det kravet var trädbränsle! I mellantiden hade vi byggt en panna till, en hetvattenpanna för fjärrvärme. Den hade vi förberett så att den skulle kunna kompletteras med utrustning för kriseldning med ved. Vi spann vidare på det där och lämnade in en ansökan om bidrag för att elda med trädbränsle. Argumentet var att vinna erfarenheter för landets beredskapsplanering. Elda skulle vi göra på sommaren när vi ändå hade lågsäsong och vår oljebaserade elproduktion var avställd. Det var för att sänka kostnaderna eftersom trädbränsle var dyrare än olja vid den här tiden. Vi fick stöd med hundra procent av kostnaderna för projektet, och drog omedelbart igång. De första kontakterna vi tog med skogsfolket för att få tag i bränsle var inte så upplyftande: Nä, det går inte för det bränslet finns ju inte, sa de! Det handlade om små mängder men det var en ny produkt. Redan när vi från början projekterade Sandviksverket undersökte vi faktiskt om vi skulle kunna elda med bark i vår hetvattenpanna. Det fanns alltså en tanke på biobränsle redan då. Lessebo bruk hade precis byggt en ny barkpanna och från skogsbranschen sa man att all bark i regionen var inbokad, därför lade vi ner den idén. Första biobränslet Åren jobbade vi intensivt med att projektera, upphandla och bygga biobränsleanläggningen och sommaren 1980 eldade vi för första gången med trä. En pjuttefjutt jämfört med idag. Vi hade mycket bekymmer, naturligtvis, stod där i rök och damm, men vi löste problemen och fullföljde det vi hade åtagit oss. Som motprestation för de bidrag vi fick, skulle vi bygga en samlingssal där vi kunde ta emot besökare från branschen. Vi informerade om vad vi hade gjort och delade med oss av våra erfarenheter. Sedan kunde besökarna åka hem och göra förprojekteringar på samma sätt och med samma teknik. Därmed skulle omställningstiden från olja till trädbränslen kunna halveras vid en oljekris, den är annars alltför lång. Det kom mängder med besök från kollegor i branschen. Flera förberedde sedan eldning med trädbränsle, utifrån våra erfarenheter. Som jag minns det fick även de visst stöd från ÖEF.

3 Växjö Energi var först i Sverige med att elda trädbränslen i full skala för fjärrvärme, och därmed möjligtvis först i världen. Sommaren 1980 kom kriget mellan Iran och Irak och oljepriserna stack upp helt horribelt. Då var det bara att konstatera att vi hade en anläggning som kunde elda trädbränsle, som vi då naturligtvis utnyttjade till fullo. Priset på olja var så högt att den bara måste bort. Oljebaserad elproduktion var förstås fel, så den ställde vi av. Vi kunde försörja staden med trädbränslen till cirka 40 procent och det var en stor besparing jämfört med att elda olja. Eftersom oljan var så dyr ville vi ersätta även de resterande 60 procenten. Dessutom ville vi ha ett bränsle till vår elproduktion, som var så billigt att det skulle bli lönsamt att producera el igen. Vi hade ju nyligen investerat i elproduktion i vårt kraftvärmeverk, som nu inte utnyttjades. Staten ville kol Enligt vad jag kallar den konventionella klokheten gällde det vid den här tiden att ställa om från olja till kol. Det var ju det alla gjorde. Risken för störningar var mindre eftersom kolet kom från andra länder än oljan och priset var väldigt lågt. Energi- och miljöskatter var inte uppfunna. Men de som började ställa om till kol fick ofta den lokala opinionen emot sig. Det var inte populärt i miljörörelsen och i de politiska grupperna. Därför tog det i flera fall mycket lång tid att få nödvändiga tillstånd för att elda kol. Under tiden tvingades de att använda den dyra oljan. Vi diskuterade att bygga om kraftverks-ångpannan för att kunna producera el- och värme med trädbränslen. Det hade ingen gjort tidigare. Merkostnaderna jämfört med att bygga om en hetvattenpanna till fick vi täckta av pappa staten, så vi beslöt oss för att göra det. Så här i efterhand är det lite festligt att det bara ett år tidigare hade gjorts en expertstudie av möjligheterna att bygga om oljeeldade kraftverksångpannor till biobränsleeldning. Det bedömdes som inte möjligt. I expertgruppen ingick även jag! Man ska akta sig för expertutlåtanden! Vi tänkte att ingen borde vara negativ ifall vi började använda mer trädbränsle. Trä kunde väl ingen säga nej till!? Tekniken köpte vi faktiskt från grannen, Fläktfabriken, som hade utvecklat ett sätt att mala och torka trä till pulver för eldning i cellulosafabriker och pannor. Det fanns en anläggning som vi var och tittade på i Piteå. De hade väldiga bekymmer med den. Vi konstaterade att vi skulle kunna förenkla tekniken en hel del, så vi åkte hem och gjorde det, ganska rejält. Sedan köpte vi en sådan anläggning. På den tiden var det en kraftig statlig styrning, ett ganska socialistiskt samhälle, skulle man kunna säga. Det var inte så mycket med fria marknader. Skulle man använda träfiberråvara så var man tvungen att gå till regeringen, oavsett om man skulle koka massa, såga bräder eller elda upp den. Uppfattningen var att träfiber var en bristvara. Vi lämnade in en ansökan om att få öka vår användning av trädbränslen. Vi trodde det skulle vara enkelt eftersom vi hade fått statsbidrag för att bygga om anläggningen till trädbränsleeldning. Under tiden blev det regeringsskifte och Birgitta Dahl tillträdde som energiminister, 1982.

4 Hon tog in remissvar från dem som hade med saken att göra. Fackföreningarna på cellulosasidan satte sig emot eldning med träfiber. Och det hade ju varit besvärande för en nytillsatt socialdemokratisk minister att gå emot fackföreningarna. Det satte stopp för projektet, faktiskt. Vi sa då Ok, får vi inte trä så eldar vi kol som alla andra, det var ju vår utväg. Från kol till torv Då kom regeringen fram till att det i första hand var torv som skulle ersätta oljan. Man införde stöd för både torvförbränningsanläggningar och torvproduktion. Vi fick elda med träfiber om vi lovade att samtidigt satsa hårt på torv. Torveldning var plötsligt höjden av visdom. Nu är det ju så att det som är populärt ena dagen är borta nästa. Det har hänt ett antal bränslen och system genom åren och det drabbade så småningom även torven. Nåväl, i slutet av 1983 tog vi den ombyggda ångpannan i drift med träd- och torvbränslen och därmed var vi också först i Sverige med att använda biobränslen för kombinerad el- och värmeproduktion i kraftvärmeverk. Varje år skulle vi rapportera till regeringen hur mycket torv och träråvara vi använde. Vi fick kritik för att vi inte satsade tillräckligt hårt på torven. Det började brytas torv i Sverige i stora mängder. Länsstyrelsen hade i uppgift att underlätta det. Vi valde att köpa på marknaden istället för att engagera oss i torvbrytning, som vi inte hade någon kompetens inom. Det som är lite lustigt så här i efterhand, är att man inte fick fram så mycket torv som behövdes. Därför var det många som tvingades att elda med trä istället för torv. Då fick de bassning och hot om att betala tillbaka sina statsbidrag. Det blev en viss kalabalik, men vi ökade successivt vår torvandel Växjö var först Detta var i slutet av 80-talet. Praktiskt taget all fjärrvärme i Växjö var då baserad på biobränsle. Målsättningen för Sverige hade blivit att satsa hårt på biobränsle. Där var Växjö Energi en föregångare. Jag gick in i Svenska Bioenergiföreningens styrelse (SVEBIO). Det är en intressant förening med representanter för hela kedjan från skog till bord. Trots vår litenhet hade vi bra tyngd i kontakterna med regering, riksdag och myndigheter. Biobränsle är idag befriat från koldioxidskatt eftersom den betraktas som koldioxidneutral, sett över trädens omloppstid. Man får elcertifikat för att producera el med torv, men i europeiska koldioxidsystem betraktas torv som fossilt och man måste betala utsläppsrätter för det. I alla länder utom Sverige och Finland drar man paralleller till brunkol. Här betraktar man torven som ett biobränsle eftersom den beräknas vara koldioxidneutral inom en rimlig tidsperiod. I Växjö kommun ska nu torven fasas ut. Det innebär en risk för ökade driftproblem då torven har en gynnsam inverkan på förbränningsbetingelserna i ångpannan. Detta kan eventuellt innebära en ökad oljeanvändning. Man kan ju tycka att vi lever i Sverige med svenska spelregler men nu vill man lägga på egna spelregler också.

5 Kommunerna sålde ut Det var några år när väldigt många kommunalägda energibolag såldes till de stora kraftbolagen. Den nya Nationalkapitalismen kallar jag det. Det framfördes som att det skulle öka mångfalden men det blev precis tvärtom. Man sålde till Vattenfall som är statligt, Fortum - statligt finskt, till statligt norskt, fransk och till Eon som är tyskt. Snacka om att öka konkurrensen och mångfalden! Det var ju precis tvärtom. Sedan några år har det nästan inte varit någon ytterligare utförsäljning. Kommunerna har insett att de sitter på guldägg. Växjö skulle inte ha haft så mycket grönt att tala om ifall inte VEAB varit i kommunal ägo. Specialbyggd anläggning I början av 90-talet funderade vi på att uppföra en kraftvärmeanläggning som var specialbyggd för biobränsle. De vi hade var ju ombyggda oljeanläggningar, de var tungkörda och inte bästa tänkbara. Då bestämde någon av alla kloka regeringar att Sverige skulle genomföra en förtida kärnkraftsavveckling. Sedan drabbades man av eftertanken och insåg, att innan man kan stänga av kärnkraftverken måste man ha något att ersätta dem med. Då senarelade man den förtida kärnkraftavvecklingen. För att göra detta trovärdigt avsatte man en miljard kronor som skulle gå till att bygga anläggningar detta för att göra det politiskt möjligt att senarelägga den förtida kärnkraftsanläggningen. Jag tycker det är lite roligt. Av den miljarden fick vi miljoner, det täckte merkostnaden för en anläggning som skulle producera både värme och el, jämfört med en anläggning som bara kunde producera fjärrvärme vilket var vårt alternativ, så det var väldigt bra för VEAB. Sandvik 2 Vi tog beslutet på sensommaren 1994 och Sandvik 2 blev färdig månader tog det. Vi höll budgeten, vi höll tidplanen och vi höll förväntad prestanda. Ett av skälen till att vi kunde göra det var att vi väntade med investeringsbeslutet tills vi hade bindande anbud på huvuddelarna och ett miljötillstånd som vi kunde leva upp till. Vi satte press på alla, även på oss själva. Vi lyssnade av vilka miljökrav man ville ställa på oss och gjorde en miljöansökan som uppfyllde de kraven. Det tog sedan några år att trimma in anläggningen. Ett av våra bekymmer var att vi inte lyckades elda med 100 procent trädbränsle utan att få igensättningar i pannan med dyrbara stopp som följd. Då blev vi tvungna att elda olja för att klara värmeförsörjningen av staden. Vi lärde oss att det behövs cirka 10 procent torvinblandning för att få en störningsfri drift och sedan dess har anläggningen, som vi kallar Sandvik 2, varit stommen i el- och värmeproduktionen såväl ekonomiskt som tekniskt. Efter att Sverige införde koldioxidskatt på de fossila bränslena har biobränsle varit det självklara valet i Sverige. Jag tror att det på sin tid var ett väldigt unikt beslut. Några år senare införde man också el-certifikat för miljövänlig el. Det var bingo för VEAB som satt där med sin färdiga anläggning.

6 Det biobränsle som från början var ganska ointressant för skogsägarna är idag mycket intressant för dem. De har fått ett sortiment till, vilket har förbättrat deras ekonomi. Det vi eldar mest med är hyggesrester, d v s grenar, toppar och på senare tid också en del stubbar. Dessutom eldar vi restprodukter från sågverksindustrin. Det är en något flytande gräns mellan massaved och biobränsle. Om priserna på massaved sjunker, kan det istället säljas som biobränsle. Väldigt tidigt kom vi på att vi skulle sprida tillbaka askan från förbränningen ut i skogen, för att återföra näringsämnen och mineraler. Idag anser de flesta bedömare att askan måste tillbaka om vi ska ha ett helt uthålligt system. Först fick vi på nöten, för det var inte tillåtet att sprida aska ur miljövårdssynpunkt. Då betraktades det som avfall. Idag är det ett krav! Kunskap växer fram efter hand och allt är inte så självklart som det kan verka i efterhand! Lyssnat och tolkat Vi har lyssnat med örat mot rälsen och lyckats tolka de politiska signalerna någorlunda rätt och så vi har haft lite flax, naturligtvis. Det har också varit av stort värde att delta i olika grupperingar. Om man bara sitter hemma på sin kammare så får man inte all den information och de impulser som man så väl behöver. Jag har suttit i SVEBIO:s styrelse, Fjärrvärmeföreningens råd, flera arbetsgrupper, och haft andra liknande uppdrag. Då träffar man väldigt duktiga kollegor och människor med helt annan bakgrund. Vi har kunnat utbyta erfarenheter i en öppen atmosfär och det har gett oerhört mycket. Jag brukar säga att det har varit vårt universitet. Ofta är det så vi har fått fram idéer som sedan visat sig vara bra. Fantasin skulle inte räcka till att bara köra sitt eget race instängd i sin egen kammare. Idag är biobränslena den största energikällan i Sverige, mer än olja, inklusive bensin och drivmedel. Det är stort och det kan bli större, det finns fortfarande en stor outnyttjad potential! Det finns forskare som anser att vi skulle kunna ersätta all förbrukning av fossila bränslen i världen med biobränslen. Jag har svårt att tro det, för det kräver vattentillgångar och tillgång till mark som vi sannolikt inte har. Däremot anser jag att det finns en mycket stor potential att öka biobränsleanvändningen i världen och att den internationella handeln med biobränslen kan öka avsevärt från dagens blygsamma nivå. Världsmedia hos VEAB En sommar hade en sommarvikarie på Smålandsposten sett i ett TT-telegram att en journalist på en stor fransk dagstidning skulle komma till Växjö. Vad ända in i glödheta skulle en fransk journalist göra i Växjö, tänkte han och rotade i det. Jo, han skulle till VEAB. Det blev en artikel om att det kom så många journalister och att uppmärksamheten var stor runt om i världen. Det var jättebra, för Växjöborna var inte medvetna om det här. För oss var det inget märkvärdigt alls, det var en vanlig dag på jobbet. Det kom jämt en massa journalister från TV och tidningar. Ett gäng japaner från nationell TV var här i flera dagar och filmade, bland annat från en helikopter för att få överblick. Jag har tagit emot studiebesök när jag har kunnat. Dels är det ett sätt att marknadsföra verksamheten, dels ger det oerhört mycket. Det kommer duktiga människor och ställer bra frågor, samtidigt får jag lite inblick i deras värld. Det är väldigt spännande och utvecklande.

7 Jag minns besöket av BBC-journalisten som gav oss epitetet Europas grönaste stad. Han ställde bra frågor och vi pratade om verksamheten och hur vi planerade att bygga ut fjärrvärmen så att den i framtiden skulle kunna försörja hela staden. Jag visade en karta över Växjö där fjärrvärmeområdena var markerade med grönt, och de framtida utbyggnadsetapperna visades med olika färger. Jag minns att jag sa att den gröna staden Växjö blir allt grönare. Möjligen hade han den bilden i minnet när han gjorde sitt uppmärksammade radioreportage. Flera genombrott Vi har passerat ett antal händelser som jag har upplevt som genombrott: När biobränsle blev billigare än obeskattad olja och när biobränsle blev ungefär i kostnad som obeskattad kol. Det var jättestort, tidigare hade alla kallat kolet för King Coal och trott att det alltid skulle vara billigast. Det senaste stora genombrottet är att bioenergin sedan några år står för en större andel av Sveriges energiförsörjning än alla oljeprodukter tillsammans inklusive bensin och diesel! Jag var anställd på VEAB i 35 år, fram till Jag är väldigt glad att VEAB fortsätter att utvecklas, att man inte går in i en förvaltningsfas eller tappar gnistan. Nu har de introducerat fjärrkyla som också den produceras med biobränslen och som även gör att den biobränslebaserade elproduktionen ökar, det tycker jag är väldigt bra!

Anders Franzén, f d planeringschef, Växjö kommun

Anders Franzén, f d planeringschef, Växjö kommun Vi fick mer och mer besök vilket innebar att vi var tvungna att se de internationella relationerna som en del av vårt arbete. Jag uppmuntrade det, för jag tycker det är rätt roligt att vara ute och prata

Läs mer

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme #1, 07 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk reko: En garant för ett reko pris Framtidens värme är här Lena Sommestad tror på fjärrvärme »Framtiden

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

Fjärrvärme A Real Success Story

Fjärrvärme A Real Success Story Fjärrvärme A Real Success Story Idén bakom fjärrvärmen är enkel. Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga energiresurser kan lokala värmebehov tillgodoses på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Energi - Kvinnligt eller Manligt?

Energi - Kvinnligt eller Manligt? Energi - Kvinnligt eller Manligt? N Y A p e r s p e k t i v i e n e r g i d e b a t t e n Är unga tjejer verkligen intresserade av energi? Vi har svaret Kvinnlig kompetens behövs i energibranschen. Energiprofiler

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK. Sidorna 2, 3, 6 och 7. Enkät: Vad tycker du om beslutet att avveckla 1 Barsebäck?

INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK. Sidorna 2, 3, 6 och 7. Enkät: Vad tycker du om beslutet att avveckla 1 Barsebäck? Nr. 3 november 2004 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK BILD: PIERRE MENS Barsebäck i september 2004. Samtidigt som beskedet om avveckling kom går Barsebäck mot sitt kanske bästa

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Tillväxtreligion och klimatkamp

Tillväxtreligion och klimatkamp Tillväxtreligion och klimatkamp En text om klimat och politik Utgiven av Ungsocialisterna www.ungsoc.se www.socialistiskapartiet.se Inledning Människan står inför sitt största hot någonsin klimatförändringen.

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Berättelsen om Ingo Och miljövänligt företagande

Berättelsen om Ingo Och miljövänligt företagande Berättelsen om Ingo Och miljövänligt företagande Student: Lärare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Mälardalens Högskola Sidan 1 av 11 Innehållsförteckning I. Ingo... 3 II. Ingo vaknar upp... 4 III. Ingo

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer