Att leva med ITP * Information om sjukdom och behandling för vuxna patienter med kronisk ITP. * Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leva med ITP * Information om sjukdom och behandling för vuxna patienter med kronisk ITP. * Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura"

Transkript

1 Att leva med ITP * Information om sjukdom och behandling för vuxna patienter med kronisk ITP Nplate (romiplostim) R x B02BX04 Indikationer: Nplate är indicerat för vuxna patienter med kronisk idiopatisk (immunologisk) trombo cytopen purpura (ITP) som har genomgått splenektomi och som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immun globuliner). Nplate kan övervägas som andra linjens behandling för vuxna, icke-splenektomerade patienter hos vilka kirurgisk behandling är kontraindicerad. 250 och 500 μg pulver till injektionsvätska, lösning. Ej Förmån. För fullständig information vid förskrivning, varningar, produktresumé och aktuella priser se Datum för översyn av produktresumén: mars 2009 * Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura

2 Introduktion Tanken med den här broschyren är att ge dig information om: n Sjukdomen ITP (kronisk Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura) och hur den påverkar dig. n Nplate, en behandling av kronisk ITP hos vuxna. I broschyren förekommer ord som kan vara nya för dig, dessa förklaras där de först förekommer. Vi hoppas att denna patientinformation ska vara till nytta för dig och ett stöd i din sjukdom och behandling. Innehåll Vad är ITP?... 3 Tecken och symtom på ITP... 4 Att förstå vad trombocyter (blodplättar) är... 6 Vad händer vid ITP?... 7 Hur behandlas ITP?... 8 Beslutsunderlag för behandling av ITP Förslag på förberedelser inför läkarbesök Nplate Ett annat sätt att behandla kronisk ITP hos vuxna Vad händer när jag får Nplate? Vilka biverkningar kan Nplate ge? Att diskutera kring din Nplate -behandling

3 Vad är ITP? ITP är en blodsjukdom som ökar nedbrytningen av- och förhindrar nybildningen av trombocyter (blodplättar). 1 Trombocyter stoppar blödning till följd av skador. 2 ITP står för Idiopatisk Trombocytopen Purpura (man har nu börjat använda benämningen Immunologisk TrombocytoPeni för att markera att sjukdomen har ett immunologiskt ursprung, dvs utgår från immunförsvaret) n Idiopatisk betyder att sjukdomsorsaken är okänd. 1 n Vid ITP innehåller ditt blod inte tillräckligt många trombocyter. 1 Trombocyterna är de celler som får blodet att levra sig när du blöder. De kallas också blodplättar. Trombocytopeni betyder att det inte finns tillräckligt många trombocyter i blodet. n Purpura är purpurfärgade blåmärken orsakade av blödningar under huden, vilket är ett vanligt symtom på ITP. 4 n Hos de flesta vuxna ITP-patienter är sjukdomen kronisk (ej övergående). 3 3

4 Tecken och symtom på ITP Om du inte har tillräckligt många trombocyter kan du få några av symtomen som beskrivs här: Purpura på armen n Purpurfärgade blåmärken på huden. Dessa blåmärken kallas purpura och orsakas av blödningar under huden. 4 Petekier på huden n Små röda eller purpurfärgade prickar på huden. De kan se ut som utslag. Dessa prickar kallas petekier och orsakas av skador i blodkärlen, de förekommer ofta på underbenen. 4 4

5 Hematom på låret n Upphöjda purpurfärgade svullnader i huden som kallas hematom och orsakas av blod som ansamlats under huden. 4 Andra symtom kan vara: n Blödning i näsa och mun inklusive tandköttet. 4 n Annan svårstoppad blödning. 4 n Kraftiga menstruationsblödningar hos kvinnor. 4 Inte alla patienter uppvisar symtom Inte alla personer med ITP uppvisar dessa symtom. Ibland kan ett blodprov visa att antalet trombocyter är för lågt. 3,5 ITP är inte den enda sjukdom som kan orsaka låga trombocytnivåer. För att ställa diagnosen ITP, genomförs därför undersökningar för att utesluta andra orsaker till de låga trombocytnivåerna. 3,4 5

6 Att förstå vad trombocyter är För att förstå vad som händer med trombocyterna vid ITP är det viktigt att veta lite om vad trombocyter är och hur de bildas. Hur bildas trombocyter? Trombocyter är små, diskusformade celler (se bilden till höger). Trombocyterna bildas i benmärgen, tas upp i blodomloppet och cirkulerar genom kroppens blodkärl. Trombocyterna hjälper blodet att levra sig för att stoppa blödning. 8 För många trombocyter bryts ner vid ITP Hos en frisk person varar en trombocyt ca 9 10 dagar, därefter avlägsnas den från blodomloppet och bryts ner i mjälten. 6 Normal trombocytnivå är mellan ca till per mikroliter blod. 2 Antikroppar är proteiner som tillverkas av immunsystemet, deras roll är att angripa främmande celler. Vid ITP angriper anti kroppar trombocyterna som avlägsnas och förstörs mycket snabbare än normalt. 5 Vid ITP produceras inte tillräckligt många trombocyter Vid ITP kan två olika faktorer hindra kroppen från att bilda tillräckligt många trombocyter: TROMBOCYT BLODKÄRL n Antikroppar kan angripa cellerna som bildar trombocyter. 7 n Immunsystemet kan avlägsna TPO (trombopoetin) till sammans med trombocyterna. TPO är ett hormon som bildas i levern. 9 TPO påverkar normalt antalet trombocyter som produceras. Vid ITP förstörs TPO i så snabb takt att benmärgen inte hinner stimuleras till att bilda nya trombocyter. 2 Ökad nedbrytning av trombocyter TPO TROMBOCYT ANTIKROPP Minskad produktion av trombocyter BENMÄRG 6

7 Vad händer vid ITP Även om orsaken till ITP är okänd finns det kunskap om vad som händer vid sjukdomen. Kroppen har ett naturligt försvar mot tex bakterier och virus. Detta försvar kallas immunsystemet (eller immunförsvaret). 2 Verkliga hot mot hälsan utgör t ex infektioner eller andra sjukdomar. Vid ITP reagerar immun systemet som om trombocyterna utgjorde ett hot, det sker på två sätt: 1. Immunsystemet behandlar trombocyterna som främmande celler och förstör dem, vilket sker i mjälten. Mjälten är en del av immunsystemet som filtrerar och lagrar blodceller, inklusive trombocyter. 4,5 2. Immunsystemet hindrar kroppen från att bilda tillräckligt med trombocyter för att ersätta dem som förstörs: n TPO är ett hormon som produceras i levern. TPO påverkar normalt benmärgens förmåga att producera fler trombocyter.vid ITP förstör immunsystemet hormonet TPO. 2 n Immunsystemet skadar också de celler i benmärgen som tillverkar nya trombocyter. 6 Cellerna kan då inte tillverka tillräckligt många trombocyter för att hålla jämna steg med den ökande nedbrytningen av trombocyter. 7 Om dessa två saker sker blir nivån av trombocyter för låg vilket orsakar symtomen på ITP. På grund av att immunsystemet bryter ner trombocyterna är ITP också känt som Immunologisk Trombocytopen Purpura. Det är okänt vad som är anledningen till att immunsystemet attackerar trombocyterna. 1 LEVER BEN MJÄLTE BLOD- KÄRL 7

8 Hur behandlas ITP Är behandling nödvändig? Din läkare beslutar om du behöver behandling. Två anledningar som kan föranleda behandling är: 10 n Hur mycket och hur ofta du blöder. 10 n Din trombocytnivå. 3 Blåmärken och andra symtom på blödning uppträder oftast när antalet trombocyter sjunker under per mikroliter blod. 5 Trombocytnivån kan variera från vecka till vecka. En ökning av trombocytnivån till per mikroliter blod kan vara lämplig för en ITP-patient. 3,10 Aktuella behandlingar vid ITP Läkemedel ITP behandlas ofta till en början med läkemedel. Några av dessa läkemedel påverkar immunsystemet: n Kortison är ofta den första behandlingen vid ITP. Ett vanligt kortisonläkemedel är prednisolon. Patienter behandlas vanligen endast korta perioder med kortison men kan stå på låga doser under längre tid. 10 n IVIG innehåller immunoglobuliner (Ig) som är proteiner producerade av plasmacellerna i blodet. 10 Immunoglobuliner spelar en viktig roll i immunsystemet. De fäster vid främmande ämnen, tex bakterier, och hjälper till att bryta ner dem. Immunoglobuliner ges direkt i ett blodkärl (intravenöst). IVIG (intravenösa immunoglobuliner) är en lösning med koncentrerade antikroppar som hämtas från friska personer. 8

9 Dessa läkemedel påverkar immunsystemet på olika sätt. Men de verkar alla genom att hindra immunsystemet från att göra sig av med trombocyter. Resultatet blir att trombocytnivån ökar. 5 Om dessa läkemedel inte höjer trombocytnivån tillräckligt kan läkaren rekommendera att operera bort mjälten. 10 Att operera bort mjälten Splenektomi är en operation för att ta bort mjälten (se f ig på sid 7). Att avlägsna mjälten minskar nedbrytningen av trombocyter. 5 När mjälten avlägsnats finns de saker du behöver tänka på för att hålla dig frisk. Rådfråga din läkare! Transfusion av trombocyter Om en kraftig blödning inträf far kan patienten behöva en blodtransfusion med trombocyter, vilket ibland även kan behövas före operation. 5 Täta kontroller Ibland kan läkaren besluta att inte ge läkemedel utan istället göra täta kontroller av trombocytnivån. Om trombocytnivån blir så låg att det föreligger omedelbar blödningsrisk blir patienten medicinerad. 10 9

10 Beslutsunderlag för behandling av ITP Vad är viktigt att berätta för min läkare/sjuksköterska? Har du haft någon av följande sjukdomar? n Hjärtsjukdom n Cancer n HIV infection n SLE (systemisk lupus erythematosus) n Hepatit C n Blodpropp n Hepatit B Hur fysiskt aktiv är du? Hur aktiv du är kan påverka valet av behandling. Läkemedel och andra substanser Tar du något av följande? n Receptbelagda läkemedel n Vitamintillskott n Receptfria läkemedel n Hälsokostpreparat Val av behandling Alla behandlingar vid ITP har olika för- och nackdelar. Det är viktigt att diskutera dessa med din läkare. Följ alltid din läkares rekommedationer oavsett vilken behandling du ordinerats 10

11 Förslag på förberedelser inför läkarbesök Eventuella frågor du kan vilja ställa om behandling av ITP n Vilka behandlingsalternativ har jag? n Hur länge behöver jag behandlas? n Hur lång tid tar det att avgöra om min behandling fungerar? n Hur ofta behöver jag få min trombocytnivå kontrollerad? n Kräver min behandling någon speciell diet? n Påverkar eller påverkas min ITP-behandling av mina andra läkemedel eller kosttillskott? n Vilka biverkningar kan jag få? n Finns det några andra symtom eller problem under behandlingen som jag bör upplysa om direkt? n Hur påverkas mitt hälsotillstånd i övrigt av den aktuella behandlingen och sjukdomen? 11

12 Förslag på förberedelser inför läkarbesök (forts) Kontaktinformation till mina vårdgivare Doktor: Telefon: Sjuksköterska: Telefon: Berätta alltid om din aktuella hälsosituation, speciellt om infektioner eller skador. Övriga frågor: Anteckningar 12

13 Medicinering Läkemedel: Behandlingschema: Dos: Läkemedel: Behandlingschema: Dos: Läkemedel: Behandlingschema: Dos: Patientföreningen för blödarsjuka erbjuder stöd och information för ITP-patienter. Du kan kontakta dem enligt nedan eller gå in på deras hemsida. Förbundet Blödarsjuka i Sverige Sturegatan 4, 5tr. Box Sundbyberg

14 Nplate Ett annat tillvägagångssätt att behandla kronisk ITP hos vux Nplate påverkar inte immunsystemet Nplate (romiplostim) är ett protein som används för att behandla låga trombocytnivåer hos vuxna patienter med kronisk ITP. Nplate påverkar benmärgen den del av din kropp som producerar trombocyter (blodplättar) och andra blodceller att producera f ler trombocyter. 11 Nplate fungerar annorlunda än andra ITP-behandlingar då det verkar genom att stimulera kroppen att producera f ler trombocyter. 12 Andra, tidigare beskrivna behandlingar minskar nedbrytningen av trombocyter. Många av dem påverkar också immunsystemet. 10,12 Nplate påverkar kroppen att tillverka fler trombocyter TPO Nplate Kroppen behöver TPO för att hjälpa cellerna i benmärgen att tillverka trombocyter. 2 Patienter med ITP har inte tillräckligt med TPO. 12 Nplate verkar på liknande sätt som kro ppens eget TPO. Det hjälper benmärgscellerna att tillverka f ler trombocyter. 11 Med Nplate påverkas benmärgen att tillverka tillräckligt med trombocyter för att kompensera för ned brytningen av trombocyter vid ITP

15 na Vem kan behandlas med Nplate? n Nplate är en godkänd behandling för vuxna patienter med kronisk Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura (ITP) som genomgått splenektomi (avlägsnande av mjälten) och som är refraktära (ej mottagliga) för andra behandlingar (tex kortikosteroider eller immunoglobuliner). 11 n Nplate kan övervägas som ett andrahandsval för vuxna icke-splenektomerade patienter (dvs. som har sin mjälte kvar) när kirurgi är kontraindicerat (ej lämpligt). 11 Hur administreras Nplate? Nplate ges som en subkutan injektion (spruta som ges direkt under huden) en gång i veckan. 11 Behandlingsmålet med Nplate? Målet med behandlingen med Nplate är att hålla antalet trombocyter på en nivå lika med eller över per mikroliter blod. 11 Att hålla antalet trombocyter över denna nivå hjälper till att förhindra blödningar. Du behöver inte ha en normal trombocytnivå för att förhindra blödningar. 10 Se senare avsnitt för mer information om behandling med Nplate vad gäller fördelar och risker. Alla ITP-behandlingar har olika för- och nackdelar. Diskutera med din läkare vilka behandlingar som f inns tillgängliga för dig. 15

16 Vad händer när jag får Nplate? Behöver jag ta andra läkemedel tillsammans med Nplate? Detta varierar mellan olika patienter, vissa behöver inte ta några andra läkemedel för sin ITP-sjukdom. När kan jag förvänta mig resultat av behandlingen med Nplate? Detta kan variera mellan olika patienter. Därför kommer din läkare att följa ditt trombocytvärde varje vecka när du börjar med Nplate -behandling. Hur ska jag ta Nplate? För att få Nplate måste du först tala med din läkare. Det är viktigt att känna till för- och nackdelarna med Nplate. 11 n Nplate ges en gång per vecka ett behandlingsschema som är lätt att komma ihåg. 11 n För att Nplate ska vara effektivt är det viktigt att ta det varje vecka som planerat. n Nplate ges som en injektion direkt under huden. Det kallas en subkutan injektion. 11 n Det finns inga begränsningar vad gäller vilken tid på dagen du får din Nplate -injektion eller vad du får äta i samband med denna. Kan jag behandlas med Nplate under graviditet? Nplate har inte prövats på gravida kvinnor och skall därför användas under graviditeten endast då det är absolut nödvändigt

17 Kontroll av din Nplate -behandling n Din trombocytnivån kommer att kontrolleras varje vecka. Dosen av Nplate kan justeras vid behov tills dina värden medger en stabil dos n När dosen är fastställd räcker det med månatliga kontroller. När behandlingen upphör behövs minst två veckors provtagning för att kontrollera att antalet trombocyter inte blir för lågt. 11 n Informera din vårdgivare om eventuella blåmärken eller blödningar under tiden du behandlas med Nplate n Om du missat en planerad injektion bör du se till att du kan få nästa dos så snart som möjligt. n Om du avbryter behandlingen med Nplate kan dina trombocyter åter sjunka till en för låg nivå. Om detta händer löper du risk för blödning. 11 n Om du tar läkemedel för att förebygga blodpropp (antikoagulantia eller antitrombocytbehandling) kommer du att löpa större risk för blödning

18 Vilka biverkningar kan Nplate ge? Alla läkemedel kan ha biverkningar (oönskade ef fekter av behandlingen). Biverkningarna kan variera från patient till patient och behöver inte uppstå hos alla patienter. De f lesta biverkningarna kan behandlas ef fektivt med andra läkemedel. Vanliga biverkningar 11 n Huvudvärk n Ledvärk n Dåsighet n Sömnsvårigheter n Muskelvärk eller svaghet n Smärta i händer och fötter n Buksmärta n Diarré n Matsmältningsbesvär n Pirrningar i händer eller fötter Mindre vanliga biverkningar 11 n Ökning av retikulin i benmärgen. I normal benmärg finns ett fint nätverk av kollagen typ III, även kallat reti kulin (Kollagen är ett fiberprotein som framför allt finns i bindväv, ben, hud, senor och blodkärlsväggar. Vanligt kollagen bildar fiberstrukturer som ger struktur och stadga samt är mycket motståndskraftiga mot slitande krafter). Ökning av retikulin i benmärgen kan störa produktionen av blodkroppar. 11 n Trombocytos, en onormal ökning av antalet trombocyter, vilket kan öka risken för blodpropp. 11 n Trombocytopeni (mycket låg trombocytnivå). När behandlingen med Nplate upphör kan antalet trombocyter sjunka till för låg nivå, vilket ökar blödningsrisken. 11 Tala med din läkare om du misstänker biverkningar av din behandling 18

19 Att diskutera kring din Nplate -behandling Några frågor du kan behöva ställa angående behandlingen med Nplate n Hur länge ska behandlingen pågå? n Hur ofta behöver jag lämna blodprov för att kontrollera trombocytnivån? n Kan du förklara mina eventuella biverkningar? n Är det några symtom eller problem under behandlingen som jag omedelbart bör informera dig om? Anteckningar Hoppas denna skrift gett dig ökad kunskap om sjukdomen ITP och hur den kan behandlas 19

20 Att leva med ITP Det du behöver veta om din ITP-behandling Referenser: 1. Provan D, Newland A. Fifty years of idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP): management of refractory ITP in adults. Br J Haematol. 2002;118: Kaushansky K. The molecular mechanisms that control thrombopoiesis. J Clin Invest. 2005;115: George JN, Woolf SH, Raskob GE, et al. Idiopathic thrombocytopenic purpura: a practice guideline developed by explicit methods for the American Society of Hematology. Blood. 1996;88: Cines DB, McMillan R. Management of adult immune thrombocytopenic purpura. Annu Rev Med. 2005;56: Cines DB, Blanchette VS. Immune thrombocytopenic purpura. N Engl J Med. 2002;346: Gernsheimer T. Pathophysiology and thrombokinetics in autoimmune thrombocytopenia. Blood Rev. 2002;16: Houwerzijl EJ, Blom NR, van der Want JJ, et al. Ultrastructural study shows morphologic features of apoptosis and para-apoptosis in megakaryocytes from patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood. 2004;103: McNicol A, Israels SJ. Platelets and anti-platelet therapy. J Pharmacol Sci. 2003;93: Nichol JL. Endogenous TPO (etpo) levels in health and disease: possible clues for therapeutic intervention. Stem Cells. 1998;16(suppl 2): Stasi R. Immune thrombocytopenic purpura: the treatment paradigm. Eur J Haematol. 2009;82(suppl 71): Nplate [summary of product characteristics]. Breda, The Netherlands: Amgen Europe BV; Kuter DJ, Bussel JB, Lyons RM, et al. Ef f icacy of romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenic purpura: a double-blind randomised controlled trial. Lancet. 2008;371: Kontakta gärna Amgen för ytterligare information: tel måndag fredag, Gustav III:s Boulevard 54. Box Solna Amgen. All rights reserved. SE-NPL NOV-B

BESLUT. Datum 2010-10-04

BESLUT. Datum 2010-10-04 BESLUT 1 (5) Datum 2010-10-04 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Gamla patientbroschyren bilder Lonquexlipegfilgrastim Din läkare har ordinerat Lonquex Du får Lonquex eftersom du har ett

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Information till dig som får Raptiva

Information till dig som får Raptiva McBride Information till dig som får Raptiva Serono Nordic AB, Box 1803, 171 21 Solna. Tel 08-562 445 00. EN PATIENTINFORMATION INNEHÅLL Psoriasis är en vanlig sjukdom........................ 2 Vad är

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Myelofibros 5 Bakgrund Förekomst och orsaker. 2 Symptom 8 Så ställs diagnos

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Myelofibros 5 Bakgrund Förekomst och orsaker. 2 Symptom 8 Så ställs diagnos Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Myelofibros 5 Bakgrund Förekomst och orsaker 2 Symptom 8 Så ställs diagnos 3 Behandling 10 Behandling av blodbrist Profylax mot blodproppar Behandling mot grundsjukdomen

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram för barn med ITP

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram för barn med ITP Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram för barn med ITP Uppdaterat 2012 för VPH av Iris Treutiger Ursprungligen utarbetat av Iris Treutiger och Göran Elinder 1997 Innehåll Bakgrund

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera? 2 Diagnos 7 Symtom vid polycytemia vera Så ställs diagnos 3 Behandling 9 Blodtappning Cytostatika Acetylsalicylsyra

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Så här använder du denna broschyr Cancerbehandlingar kan orsaka

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Till dig som behandlas med EnbrEL

Till dig som behandlas med EnbrEL Till dig som behandlas med EnbrEL PATIENTINFORMATION STÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion av Enbrel 10 Instruktion

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Patienter som får behandling som sänker antalet blodstamsceller (myeloablativ behandling) följt av benmärgstransplantation (BMT)

Patienter som får behandling som sänker antalet blodstamsceller (myeloablativ behandling) följt av benmärgstransplantation (BMT) VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Filgrastim kan användas - för att öka antalet vita blodkroppar efter behandling med kemoterapi för att hjälpa till

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Patientinformation metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika infl ammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) Patientinformation En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metoject /Metojectpen metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Bäste förälder, Ditt barn

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Förstå din Plegridy - behandling

Förstå din Plegridy - behandling Behandlingsdagbok Information i denna broschyr är avsedd som ett led i behandlande läkares patientinformation om Plegridy. Texten är baserad på bipacksedel och produktresumé för Plegridy. Se även www.fass.se.

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Information till deltagare i forskningsstudien:

Information till deltagare i forskningsstudien: Information till deltagare i forskningsstudien: En single-center studie för utvärdering av ViscoGels säkerhet samt dess säkerhet och effekt som adjuvans i Act-HIB vaccinet administrerat intramuskulärt

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/739006/2014 Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Zontivity och den

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer