Att leva med ITP * Information om sjukdom och behandling för vuxna patienter med kronisk ITP. * Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leva med ITP * Information om sjukdom och behandling för vuxna patienter med kronisk ITP. * Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura"

Transkript

1 Att leva med ITP * Information om sjukdom och behandling för vuxna patienter med kronisk ITP Nplate (romiplostim) R x B02BX04 Indikationer: Nplate är indicerat för vuxna patienter med kronisk idiopatisk (immunologisk) trombo cytopen purpura (ITP) som har genomgått splenektomi och som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immun globuliner). Nplate kan övervägas som andra linjens behandling för vuxna, icke-splenektomerade patienter hos vilka kirurgisk behandling är kontraindicerad. 250 och 500 μg pulver till injektionsvätska, lösning. Ej Förmån. För fullständig information vid förskrivning, varningar, produktresumé och aktuella priser se Datum för översyn av produktresumén: mars 2009 * Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura

2 Introduktion Tanken med den här broschyren är att ge dig information om: n Sjukdomen ITP (kronisk Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura) och hur den påverkar dig. n Nplate, en behandling av kronisk ITP hos vuxna. I broschyren förekommer ord som kan vara nya för dig, dessa förklaras där de först förekommer. Vi hoppas att denna patientinformation ska vara till nytta för dig och ett stöd i din sjukdom och behandling. Innehåll Vad är ITP?... 3 Tecken och symtom på ITP... 4 Att förstå vad trombocyter (blodplättar) är... 6 Vad händer vid ITP?... 7 Hur behandlas ITP?... 8 Beslutsunderlag för behandling av ITP Förslag på förberedelser inför läkarbesök Nplate Ett annat sätt att behandla kronisk ITP hos vuxna Vad händer när jag får Nplate? Vilka biverkningar kan Nplate ge? Att diskutera kring din Nplate -behandling

3 Vad är ITP? ITP är en blodsjukdom som ökar nedbrytningen av- och förhindrar nybildningen av trombocyter (blodplättar). 1 Trombocyter stoppar blödning till följd av skador. 2 ITP står för Idiopatisk Trombocytopen Purpura (man har nu börjat använda benämningen Immunologisk TrombocytoPeni för att markera att sjukdomen har ett immunologiskt ursprung, dvs utgår från immunförsvaret) n Idiopatisk betyder att sjukdomsorsaken är okänd. 1 n Vid ITP innehåller ditt blod inte tillräckligt många trombocyter. 1 Trombocyterna är de celler som får blodet att levra sig när du blöder. De kallas också blodplättar. Trombocytopeni betyder att det inte finns tillräckligt många trombocyter i blodet. n Purpura är purpurfärgade blåmärken orsakade av blödningar under huden, vilket är ett vanligt symtom på ITP. 4 n Hos de flesta vuxna ITP-patienter är sjukdomen kronisk (ej övergående). 3 3

4 Tecken och symtom på ITP Om du inte har tillräckligt många trombocyter kan du få några av symtomen som beskrivs här: Purpura på armen n Purpurfärgade blåmärken på huden. Dessa blåmärken kallas purpura och orsakas av blödningar under huden. 4 Petekier på huden n Små röda eller purpurfärgade prickar på huden. De kan se ut som utslag. Dessa prickar kallas petekier och orsakas av skador i blodkärlen, de förekommer ofta på underbenen. 4 4

5 Hematom på låret n Upphöjda purpurfärgade svullnader i huden som kallas hematom och orsakas av blod som ansamlats under huden. 4 Andra symtom kan vara: n Blödning i näsa och mun inklusive tandköttet. 4 n Annan svårstoppad blödning. 4 n Kraftiga menstruationsblödningar hos kvinnor. 4 Inte alla patienter uppvisar symtom Inte alla personer med ITP uppvisar dessa symtom. Ibland kan ett blodprov visa att antalet trombocyter är för lågt. 3,5 ITP är inte den enda sjukdom som kan orsaka låga trombocytnivåer. För att ställa diagnosen ITP, genomförs därför undersökningar för att utesluta andra orsaker till de låga trombocytnivåerna. 3,4 5

6 Att förstå vad trombocyter är För att förstå vad som händer med trombocyterna vid ITP är det viktigt att veta lite om vad trombocyter är och hur de bildas. Hur bildas trombocyter? Trombocyter är små, diskusformade celler (se bilden till höger). Trombocyterna bildas i benmärgen, tas upp i blodomloppet och cirkulerar genom kroppens blodkärl. Trombocyterna hjälper blodet att levra sig för att stoppa blödning. 8 För många trombocyter bryts ner vid ITP Hos en frisk person varar en trombocyt ca 9 10 dagar, därefter avlägsnas den från blodomloppet och bryts ner i mjälten. 6 Normal trombocytnivå är mellan ca till per mikroliter blod. 2 Antikroppar är proteiner som tillverkas av immunsystemet, deras roll är att angripa främmande celler. Vid ITP angriper anti kroppar trombocyterna som avlägsnas och förstörs mycket snabbare än normalt. 5 Vid ITP produceras inte tillräckligt många trombocyter Vid ITP kan två olika faktorer hindra kroppen från att bilda tillräckligt många trombocyter: TROMBOCYT BLODKÄRL n Antikroppar kan angripa cellerna som bildar trombocyter. 7 n Immunsystemet kan avlägsna TPO (trombopoetin) till sammans med trombocyterna. TPO är ett hormon som bildas i levern. 9 TPO påverkar normalt antalet trombocyter som produceras. Vid ITP förstörs TPO i så snabb takt att benmärgen inte hinner stimuleras till att bilda nya trombocyter. 2 Ökad nedbrytning av trombocyter TPO TROMBOCYT ANTIKROPP Minskad produktion av trombocyter BENMÄRG 6

7 Vad händer vid ITP Även om orsaken till ITP är okänd finns det kunskap om vad som händer vid sjukdomen. Kroppen har ett naturligt försvar mot tex bakterier och virus. Detta försvar kallas immunsystemet (eller immunförsvaret). 2 Verkliga hot mot hälsan utgör t ex infektioner eller andra sjukdomar. Vid ITP reagerar immun systemet som om trombocyterna utgjorde ett hot, det sker på två sätt: 1. Immunsystemet behandlar trombocyterna som främmande celler och förstör dem, vilket sker i mjälten. Mjälten är en del av immunsystemet som filtrerar och lagrar blodceller, inklusive trombocyter. 4,5 2. Immunsystemet hindrar kroppen från att bilda tillräckligt med trombocyter för att ersätta dem som förstörs: n TPO är ett hormon som produceras i levern. TPO påverkar normalt benmärgens förmåga att producera fler trombocyter.vid ITP förstör immunsystemet hormonet TPO. 2 n Immunsystemet skadar också de celler i benmärgen som tillverkar nya trombocyter. 6 Cellerna kan då inte tillverka tillräckligt många trombocyter för att hålla jämna steg med den ökande nedbrytningen av trombocyter. 7 Om dessa två saker sker blir nivån av trombocyter för låg vilket orsakar symtomen på ITP. På grund av att immunsystemet bryter ner trombocyterna är ITP också känt som Immunologisk Trombocytopen Purpura. Det är okänt vad som är anledningen till att immunsystemet attackerar trombocyterna. 1 LEVER BEN MJÄLTE BLOD- KÄRL 7

8 Hur behandlas ITP Är behandling nödvändig? Din läkare beslutar om du behöver behandling. Två anledningar som kan föranleda behandling är: 10 n Hur mycket och hur ofta du blöder. 10 n Din trombocytnivå. 3 Blåmärken och andra symtom på blödning uppträder oftast när antalet trombocyter sjunker under per mikroliter blod. 5 Trombocytnivån kan variera från vecka till vecka. En ökning av trombocytnivån till per mikroliter blod kan vara lämplig för en ITP-patient. 3,10 Aktuella behandlingar vid ITP Läkemedel ITP behandlas ofta till en början med läkemedel. Några av dessa läkemedel påverkar immunsystemet: n Kortison är ofta den första behandlingen vid ITP. Ett vanligt kortisonläkemedel är prednisolon. Patienter behandlas vanligen endast korta perioder med kortison men kan stå på låga doser under längre tid. 10 n IVIG innehåller immunoglobuliner (Ig) som är proteiner producerade av plasmacellerna i blodet. 10 Immunoglobuliner spelar en viktig roll i immunsystemet. De fäster vid främmande ämnen, tex bakterier, och hjälper till att bryta ner dem. Immunoglobuliner ges direkt i ett blodkärl (intravenöst). IVIG (intravenösa immunoglobuliner) är en lösning med koncentrerade antikroppar som hämtas från friska personer. 8

9 Dessa läkemedel påverkar immunsystemet på olika sätt. Men de verkar alla genom att hindra immunsystemet från att göra sig av med trombocyter. Resultatet blir att trombocytnivån ökar. 5 Om dessa läkemedel inte höjer trombocytnivån tillräckligt kan läkaren rekommendera att operera bort mjälten. 10 Att operera bort mjälten Splenektomi är en operation för att ta bort mjälten (se f ig på sid 7). Att avlägsna mjälten minskar nedbrytningen av trombocyter. 5 När mjälten avlägsnats finns de saker du behöver tänka på för att hålla dig frisk. Rådfråga din läkare! Transfusion av trombocyter Om en kraftig blödning inträf far kan patienten behöva en blodtransfusion med trombocyter, vilket ibland även kan behövas före operation. 5 Täta kontroller Ibland kan läkaren besluta att inte ge läkemedel utan istället göra täta kontroller av trombocytnivån. Om trombocytnivån blir så låg att det föreligger omedelbar blödningsrisk blir patienten medicinerad. 10 9

10 Beslutsunderlag för behandling av ITP Vad är viktigt att berätta för min läkare/sjuksköterska? Har du haft någon av följande sjukdomar? n Hjärtsjukdom n Cancer n HIV infection n SLE (systemisk lupus erythematosus) n Hepatit C n Blodpropp n Hepatit B Hur fysiskt aktiv är du? Hur aktiv du är kan påverka valet av behandling. Läkemedel och andra substanser Tar du något av följande? n Receptbelagda läkemedel n Vitamintillskott n Receptfria läkemedel n Hälsokostpreparat Val av behandling Alla behandlingar vid ITP har olika för- och nackdelar. Det är viktigt att diskutera dessa med din läkare. Följ alltid din läkares rekommedationer oavsett vilken behandling du ordinerats 10

11 Förslag på förberedelser inför läkarbesök Eventuella frågor du kan vilja ställa om behandling av ITP n Vilka behandlingsalternativ har jag? n Hur länge behöver jag behandlas? n Hur lång tid tar det att avgöra om min behandling fungerar? n Hur ofta behöver jag få min trombocytnivå kontrollerad? n Kräver min behandling någon speciell diet? n Påverkar eller påverkas min ITP-behandling av mina andra läkemedel eller kosttillskott? n Vilka biverkningar kan jag få? n Finns det några andra symtom eller problem under behandlingen som jag bör upplysa om direkt? n Hur påverkas mitt hälsotillstånd i övrigt av den aktuella behandlingen och sjukdomen? 11

12 Förslag på förberedelser inför läkarbesök (forts) Kontaktinformation till mina vårdgivare Doktor: Telefon: Sjuksköterska: Telefon: Berätta alltid om din aktuella hälsosituation, speciellt om infektioner eller skador. Övriga frågor: Anteckningar 12

13 Medicinering Läkemedel: Behandlingschema: Dos: Läkemedel: Behandlingschema: Dos: Läkemedel: Behandlingschema: Dos: Patientföreningen för blödarsjuka erbjuder stöd och information för ITP-patienter. Du kan kontakta dem enligt nedan eller gå in på deras hemsida. Förbundet Blödarsjuka i Sverige Sturegatan 4, 5tr. Box Sundbyberg

14 Nplate Ett annat tillvägagångssätt att behandla kronisk ITP hos vux Nplate påverkar inte immunsystemet Nplate (romiplostim) är ett protein som används för att behandla låga trombocytnivåer hos vuxna patienter med kronisk ITP. Nplate påverkar benmärgen den del av din kropp som producerar trombocyter (blodplättar) och andra blodceller att producera f ler trombocyter. 11 Nplate fungerar annorlunda än andra ITP-behandlingar då det verkar genom att stimulera kroppen att producera f ler trombocyter. 12 Andra, tidigare beskrivna behandlingar minskar nedbrytningen av trombocyter. Många av dem påverkar också immunsystemet. 10,12 Nplate påverkar kroppen att tillverka fler trombocyter TPO Nplate Kroppen behöver TPO för att hjälpa cellerna i benmärgen att tillverka trombocyter. 2 Patienter med ITP har inte tillräckligt med TPO. 12 Nplate verkar på liknande sätt som kro ppens eget TPO. Det hjälper benmärgscellerna att tillverka f ler trombocyter. 11 Med Nplate påverkas benmärgen att tillverka tillräckligt med trombocyter för att kompensera för ned brytningen av trombocyter vid ITP

15 na Vem kan behandlas med Nplate? n Nplate är en godkänd behandling för vuxna patienter med kronisk Idiopatisk (immunologisk) Trombocytopen Purpura (ITP) som genomgått splenektomi (avlägsnande av mjälten) och som är refraktära (ej mottagliga) för andra behandlingar (tex kortikosteroider eller immunoglobuliner). 11 n Nplate kan övervägas som ett andrahandsval för vuxna icke-splenektomerade patienter (dvs. som har sin mjälte kvar) när kirurgi är kontraindicerat (ej lämpligt). 11 Hur administreras Nplate? Nplate ges som en subkutan injektion (spruta som ges direkt under huden) en gång i veckan. 11 Behandlingsmålet med Nplate? Målet med behandlingen med Nplate är att hålla antalet trombocyter på en nivå lika med eller över per mikroliter blod. 11 Att hålla antalet trombocyter över denna nivå hjälper till att förhindra blödningar. Du behöver inte ha en normal trombocytnivå för att förhindra blödningar. 10 Se senare avsnitt för mer information om behandling med Nplate vad gäller fördelar och risker. Alla ITP-behandlingar har olika för- och nackdelar. Diskutera med din läkare vilka behandlingar som f inns tillgängliga för dig. 15

16 Vad händer när jag får Nplate? Behöver jag ta andra läkemedel tillsammans med Nplate? Detta varierar mellan olika patienter, vissa behöver inte ta några andra läkemedel för sin ITP-sjukdom. När kan jag förvänta mig resultat av behandlingen med Nplate? Detta kan variera mellan olika patienter. Därför kommer din läkare att följa ditt trombocytvärde varje vecka när du börjar med Nplate -behandling. Hur ska jag ta Nplate? För att få Nplate måste du först tala med din läkare. Det är viktigt att känna till för- och nackdelarna med Nplate. 11 n Nplate ges en gång per vecka ett behandlingsschema som är lätt att komma ihåg. 11 n För att Nplate ska vara effektivt är det viktigt att ta det varje vecka som planerat. n Nplate ges som en injektion direkt under huden. Det kallas en subkutan injektion. 11 n Det finns inga begränsningar vad gäller vilken tid på dagen du får din Nplate -injektion eller vad du får äta i samband med denna. Kan jag behandlas med Nplate under graviditet? Nplate har inte prövats på gravida kvinnor och skall därför användas under graviditeten endast då det är absolut nödvändigt

17 Kontroll av din Nplate -behandling n Din trombocytnivån kommer att kontrolleras varje vecka. Dosen av Nplate kan justeras vid behov tills dina värden medger en stabil dos n När dosen är fastställd räcker det med månatliga kontroller. När behandlingen upphör behövs minst två veckors provtagning för att kontrollera att antalet trombocyter inte blir för lågt. 11 n Informera din vårdgivare om eventuella blåmärken eller blödningar under tiden du behandlas med Nplate n Om du missat en planerad injektion bör du se till att du kan få nästa dos så snart som möjligt. n Om du avbryter behandlingen med Nplate kan dina trombocyter åter sjunka till en för låg nivå. Om detta händer löper du risk för blödning. 11 n Om du tar läkemedel för att förebygga blodpropp (antikoagulantia eller antitrombocytbehandling) kommer du att löpa större risk för blödning

18 Vilka biverkningar kan Nplate ge? Alla läkemedel kan ha biverkningar (oönskade ef fekter av behandlingen). Biverkningarna kan variera från patient till patient och behöver inte uppstå hos alla patienter. De f lesta biverkningarna kan behandlas ef fektivt med andra läkemedel. Vanliga biverkningar 11 n Huvudvärk n Ledvärk n Dåsighet n Sömnsvårigheter n Muskelvärk eller svaghet n Smärta i händer och fötter n Buksmärta n Diarré n Matsmältningsbesvär n Pirrningar i händer eller fötter Mindre vanliga biverkningar 11 n Ökning av retikulin i benmärgen. I normal benmärg finns ett fint nätverk av kollagen typ III, även kallat reti kulin (Kollagen är ett fiberprotein som framför allt finns i bindväv, ben, hud, senor och blodkärlsväggar. Vanligt kollagen bildar fiberstrukturer som ger struktur och stadga samt är mycket motståndskraftiga mot slitande krafter). Ökning av retikulin i benmärgen kan störa produktionen av blodkroppar. 11 n Trombocytos, en onormal ökning av antalet trombocyter, vilket kan öka risken för blodpropp. 11 n Trombocytopeni (mycket låg trombocytnivå). När behandlingen med Nplate upphör kan antalet trombocyter sjunka till för låg nivå, vilket ökar blödningsrisken. 11 Tala med din läkare om du misstänker biverkningar av din behandling 18

19 Att diskutera kring din Nplate -behandling Några frågor du kan behöva ställa angående behandlingen med Nplate n Hur länge ska behandlingen pågå? n Hur ofta behöver jag lämna blodprov för att kontrollera trombocytnivån? n Kan du förklara mina eventuella biverkningar? n Är det några symtom eller problem under behandlingen som jag omedelbart bör informera dig om? Anteckningar Hoppas denna skrift gett dig ökad kunskap om sjukdomen ITP och hur den kan behandlas 19

20 Att leva med ITP Det du behöver veta om din ITP-behandling Referenser: 1. Provan D, Newland A. Fifty years of idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP): management of refractory ITP in adults. Br J Haematol. 2002;118: Kaushansky K. The molecular mechanisms that control thrombopoiesis. J Clin Invest. 2005;115: George JN, Woolf SH, Raskob GE, et al. Idiopathic thrombocytopenic purpura: a practice guideline developed by explicit methods for the American Society of Hematology. Blood. 1996;88: Cines DB, McMillan R. Management of adult immune thrombocytopenic purpura. Annu Rev Med. 2005;56: Cines DB, Blanchette VS. Immune thrombocytopenic purpura. N Engl J Med. 2002;346: Gernsheimer T. Pathophysiology and thrombokinetics in autoimmune thrombocytopenia. Blood Rev. 2002;16: Houwerzijl EJ, Blom NR, van der Want JJ, et al. Ultrastructural study shows morphologic features of apoptosis and para-apoptosis in megakaryocytes from patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood. 2004;103: McNicol A, Israels SJ. Platelets and anti-platelet therapy. J Pharmacol Sci. 2003;93: Nichol JL. Endogenous TPO (etpo) levels in health and disease: possible clues for therapeutic intervention. Stem Cells. 1998;16(suppl 2): Stasi R. Immune thrombocytopenic purpura: the treatment paradigm. Eur J Haematol. 2009;82(suppl 71): Nplate [summary of product characteristics]. Breda, The Netherlands: Amgen Europe BV; Kuter DJ, Bussel JB, Lyons RM, et al. Ef f icacy of romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenic purpura: a double-blind randomised controlled trial. Lancet. 2008;371: Kontakta gärna Amgen för ytterligare information: tel måndag fredag, Gustav III:s Boulevard 54. Box Solna Amgen. All rights reserved. SE-NPL NOV-B

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-04

BESLUT. Datum 2010-10-04 BESLUT 1 (5) Datum 2010-10-04 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Zevalin

Vanliga frågor och svar om Zevalin Vanliga frågor och svar om Zevalin Information för patienter och deras familjer Schering Haematology & Oncology Ibritumomab tiuxetan United for success against NHL Inledning Denna broschyr innehåller viktig

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Den här broschyren som du har fått av din läkare/ sjuksköterska är ett tillägg till den muntliga information som du har fått

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Neonatal Trombocytopeni

Neonatal Trombocytopeni Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram vid Neonatal Trombocytopeni Utarbetet 2006 och reviderat maj 201 av Jacek Winiarski och Göran Elinder 1 Innehåll Definition, symptom, orsaker

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN

Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN Praktisk guide till PATIENTEN INNEHÅLL 4 Stöd för behandling med eltrombopag 5 Stödförpackning för behandling med eltrombopag 6 Viktig information

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos amifos Pamidronsyra Vad Pamifos är och vad det används för Pamifos är ett läkemedel som påverkar uppbyggnad och nedbrytning av ben. Läkemedlet tillhandahålls i form av en lösning som kan ges som långsam

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Gamla patientbroschyren bilder Lonquexlipegfilgrastim Din läkare har ordinerat Lonquex Du får Lonquex eftersom du har ett

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Patientinformation Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bendamustine medac 25 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska,

Läs mer

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO)

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Din guide till EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Välkommen till din Eylea-guide Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Neonatal trombocytopeni

Neonatal trombocytopeni Neonatal trombocytopeni Neonatal trombocytopeni 1. Normalvärden lägre a.

Läs mer

Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) ORENCIA ABATACEPT 1 2 ORENCIA ABATACEPT Innehåll Om ORENCIA (abatacept) 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga frågor

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex p a t i e n t i n f o r m a t i o n P a t i e n t i n f o r m a t i o n Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Aranesp 25 mikrogram injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Aranesp 40 mikrogram injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Aranesp 60 mikrogram injektionsvätska,

Läs mer

Ratiograstim (filgrastim)

Ratiograstim (filgrastim) Ratiograstim (filgrastim) Scandinavia Patientinformation om behandling med Ratiograstim för att öka mängden vita blodkroppar OBSERVERA! Det är mycket viktigt att du genast kontaktar din läkare om: Du får

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Patientinformation Hemofili

Patientinformation Hemofili Språk: Svenska / Kinesiska Arabiska Pfizer AB 191 191 90 90 Sollentuna 1 Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B Vid blödarsjuka saknar man eller har brist på en blodlevringsfaktor.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning och det är därför viktigt att rapportera alla eventuella

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Transfusionsmedicin. Anna Willman

Transfusionsmedicin. Anna Willman Transfusionsmedicin Anna Willman Blod En vuxen människa har mellan fyra till sex liter blod Blodkroppar bildas i benmärgen Blodet består av: Röda blodkroppar (erytrocyter) Vita blodkroppar (leucocyter)

Läs mer

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller Novartis Neuroscience Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med För fullständig information se bipacksedeln eller www.fass.se - ditt nya läkemedel En kapsel en gång om dagen

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Att hjälpa kroppens kamp mot cancern

Att hjälpa kroppens kamp mot cancern Att hjälpa kroppens kamp mot cancern hur du skyddar dig mot infektioner Innehåller patientin formation Neulasta Vad är egentligen cancer? Cancer är ett skrämmande ord Cancer kan drabba vem som helst. Lyckligtvis

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Om hepatit C och din behandling

Om hepatit C och din behandling Om hepatit C och din behandling Hepatit C kan behandlas framgångsrikt Vilken påverkan kan hepatit C ha på levern? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor.

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. FERRING PHARMACEUTICALS PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. VAD ÄR CORTIMENT1? Cortiment innehåller budesonid. Budesonid

Läs mer

Blodet. Innehåll. Vad är blod? 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Blodet. Innehåll. Vad är blod? 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Blodet Människan: biologi och hälsa SJSE11 2014-11-17 Annelie Augustinsson Innehåll Vad är blod? Röda blodkroppar = syrgastransport, blodkroppsbildning och blodgrupper Blodplättar = blodstillning; bildning

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Henoch-Schönlein purpura 1. VAD ÄR HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA? 1.1 Vad är det? Henoch-Schönlein purpura kallas också för IgA-vaskulit. Vid Henoch- Schönlein

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer

Inflectra för ulcerös kolit

Inflectra för ulcerös kolit Inflectra för ulcerös kolit Viktig information för att du ska komma igång med din behandling Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra. Introduktion När du påbörjar

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Tjejer har också blödarsjuka

Tjejer har också blödarsjuka Tjejer har också blödarsjuka Vad är rimlig mens? Finns det verktyg för att mäta menstruationsblödningens storlek? Vilka andra symtom är tecken på att man blöder för mycket? Var vänder man sig för att få

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Myelofibros 5 Bakgrund Förekomst och orsaker. 2 Symptom 8 Så ställs diagnos

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Myelofibros 5 Bakgrund Förekomst och orsaker. 2 Symptom 8 Så ställs diagnos Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Myelofibros 5 Bakgrund Förekomst och orsaker 2 Symptom 8 Så ställs diagnos 3 Behandling 10 Behandling av blodbrist Profylax mot blodproppar Behandling mot grundsjukdomen

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Gammaglobulin Behandling, nyheter mm Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Doktor Stephen Jolles, från University of Wales, gav en föreläsning om nyheter inom gammaglobulinbehandling

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer