Årsmöte Sandviks Tomtägareförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2014. Sandviks Tomtägareförening"

Transkript

1 Årsmöte 2014 för Sandviks Tomtägareförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl

2 Välkomna Styrelsen Verksamhetsberättelse för Sandviks Tomtägareförening. Styrelsen under 2012 Ordförande Per Anders Pelle Lindgren Vice Ordförande Thomas Feierbach Kassör Lena Bristrand Sekreterare Leif Gustafsson Ledamot Gunnar Göthberg Ledamot Daniel Wester Ledamot Hans Rickberg Suppleant Margareta Lexmark/Skönström Suppleant Thomas Karlsson Tomtområdesansvarig Gunnar Göthberg och bomansvarig Daniel Westertom okt. Från november Annika Körling och Silo Hallberg. Styrelsens kommentar. Under en tid har föreningen haft problem med att få in föreningsavgifter i tid. Ett par större skulder, på grund av eftersläp i avgifter, har reglerats under året. All hantering med påminnelser och ytterligare flera påminnelser är både kostsamt för föreningen och tar tid för styrelsen att bevaka och följa upp. Styrelsen är skyldig att se till att beslutade avgifter kommer in. Om styrelsen inte gör vad som kan göras, så kan styrelseledamöterna bli betalningsansvariga för de samfällighetsavgifter som inte betalats in. På grund av detta kommer striktare betalnings- och påminnelserutiner hädanefter att tillämpas, vilka är helt i enlighet med vad Villaägarnas Riksförbund rekommenderar för samfälligheter. De nya rutinerna innebär att endast en påminnelse kommer att skickas ut. Det sker omgående efter förfallodatum, om inte avgiften har betalats. Om inte påminnelsen betalas i tid så kommer ärendet att omgående lämnas över till Kronofogden för hantering. 2

3 Utförda arbeten och information för verksamhetsåret. Hjärtstartarna. Hjärtstartare har installerats och satts upp vid Båthuset och anslagstavlan vid Bastholmen. Bedömningar som gjordes i samråd med sakkunniga visade att det för det första var mer lämpligt att, både ekonomiskt och förvaltningsmässigt, hyra eller leasa startarna. Styrelsen beslutade också att bara skaffa in två startare istället för tre. Fördelarna med detta är att funktions-och förvaltningsansvaret för startarna finns hos sakkunniga personer i det företag som har ett avtal med Sandviks Tomtägareförening. Vi som avtalspart reagerar på eventuella fel meddelar vår motpart som rättar till vid funktionsfel. Ekonomiskt går det i stort sett jämt upp över den 3-årsperiod avtalet löper. Dessbättre har inte startarna behövt användas men det är ett inslag av säkerhet för våra medlemmar, anhöriga och besökare till vårt område. En utbildningsdag har genomförts i Båthuset och flera utbildningstillfällen kommer att arrangeras under Dagar och tider kommer att anslås på anlagstavlorna och hemsidan. Under vinterhalvåret finns startarna hos Annika Kjörling och Karl-Magnus Ohlsson. Till kommande vintrar talar mycket för att vi ska försöka sätta upp värmeskåp för startarna. Annika Körling och Karl-Magnus Ohlsson tillsammans med styrelsens Margareta Lexmark- Skönström och Thomas Karlsson har hållit i trådarna på ett mycket bra sätt. Kommunalt vatten och avlopp. Sandviks Tomtägareförening gavs under året möjlighet att lämna in ett yttrande över den VAplan som var ute på remiss. Efter sammanträde med representanter för Nynäshamns Kommun sammanställde föreningen ett yttrande som är i stort sett helt positivt till att ett kommunalt nät för vatten och avlopp installeras i vårt område. Enligt planen ska vi ha kommunalt VA från och med 2027 men det kan finnas möjligheter att tidigarelägga införande. Detta kräver, i så fall, betydande insatser från Sandviks Tomtägareförening. Dessa tidigare insatser kommer att göra den totala investeringen mindre kostsam för Sandviksmedlemmarna men omfattning i pengar och arbete går i skrivande stund inte att redogöra för. MEN STYRELSEN JOBBAR PÅ - allt för att få det så bra som möjligt. Alla i styrelsen omfattas ju av samma problematik i sammanhanget som alla medlemmar. 3

4 Tidplan för det fortsatta arbetet med VA-planen VA-planen består av en strategi och en handlingsplan. Miljö-och Samhällsbyggnadsbyrån har den 23 januari 2014 antagit VA-planen som den 19 februari behandlats i Nynäshamns Kommunstyrelse och i skrivande stund känner vi inte till vad som beslutats. VA-planen kommer att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 mars. Handlingsplanen kommer bland annat att innehålla en tidplan för VA-utbyggnaden, anläggningsavgifter (anslutningsavgifter) och handlingsplaner för de områden som inte ansluts/väntar på att anslutas. Hemsida för vidare information är/ Nedanstående dokument läsvärda: VA-strategi Nynäshamns kommun VA-plan. Tyrén, slutrapport från år 2006 på kommunens hemsida Bommen. Förvaltning av vägbommen är ett ansvarsområde för Tomtägareföreningen. I förvaltningen ingår drift och underhåll samt administration av brickor, fjärrkontroller och porttelefonnummer. Under året har hanteringen av bommen lagts utanför styrelsen med iakttagande av de säkerhets - och sekretessbestämmelser som måste säkerställas. Detta betyder att kostnaden för bommens hantering kommer att öka under Under 2013 har vi haft ett antal driftstörningar på bommen, de flesta av dessa berodde på de åskväder som passerade över oss under sommaren, åskvädren var inte så många, men träffsäkerheten var desto bättre. Mjukvaran tog en del skada av detta, och G3 fick komma och ladda ner det hela igen. Vid bytet av bomkod under året var det många som började använda porttelefonin igen, vilket är bra, det är ju så systemet är tänkta att fungera. Den fasta koden vid stolpen är ju till för hemtjänst/färdtjänst och dylikt. Har man vänner som kommer på besök, kan man med fördel använda sig av porttelefonin, som ju enklast kopplas till mobiltelefonen, varpå man hör vem som kommer och öppnar sedan som vanligt med 5an. Den fasta koden bör dock ändras med jämna mellanrum, annars sprids även den nya ut igen, och då faller ju egentligen hela iden med att ha en bom. Bommen har varit uppställd vid ett 20-tal tillfällen i samband med mäklarvisningar. 4

5 Bredband och digital kommunikation. Under stämman 2013 beslutade medlemmarna att styrelsen skulle utse en arbetsgrupp som har att utreda förutsättningarna för en eventuell bredbandslösning, antingen via fiber eller mobilt. Arbetsgruppen har träffats och för närvarande pågår undersökningar för att se vilken lösning som skulle kunna fungera för vårt område. I sammanhanget ska vi komma ihåg att en fiberlösning kan komma till stånd i samband med anslutningen till det kommunala VA-nätet eftersom det då med förhållandevis små medel går att få ner en fiberkabel vid samma grävningstillfälle. Det är då intressant att se om och hur en mobil läsning skulle kunna se ut under tiden fram till en fast förbindelse för digital kommunikation om nu det är det vi vill ha. Medlemmarna har, under en föreningsstämma, att besluta i frågan. Arbetet fortsätter. Tomt och Grönområden. Städdagar. Det genomfördes två städdagar under året den 14 april och 20 oktober. Det var som vanligt en god anslutning till städarbetet. Styrelsen vill uttrycka ett stort tack till alla som deltog i städarbetet, samt till de tomtägare som på eget initiativ utfört diverse röjningsarbeten på våra gemensamma ytor löpande under säsongen. Styrelsen vill även rikta ett stort tack till de som varit städområdesansvariga under året. Städområdesansvariga under året har varit: Syd Jan Johansson tomt 263, Karl-Magnus Ohlsson tomt 245, Håkan Werner tomt 130 Öst Gunnar Göthberg 174, Kenneth Gustavsson tomt 224 Väst Pia Wall tomt 98, Thomas Karlsson tomt 16 Norr Peter Kjörling tomt 44 Midsommarfesten. Midsommarfesten genomfördes på traditionellt sätt med resning av midsommarstång, dans kring stången, lotterier och lekar samt dans i båthuset på kvällen. Ett jättestort tack till alla er som var och jobbade under dagen/kvällen. Ni är värda all uppmärksamhet och beröm. Observera att framtida midsommarfester förutsätter att flera medlemmar engagerar sig och deltar i arrangemanget före, under och efter. Styrelsen uppmanar och ber er att hjälpa till. Skicka ett meddelande till någon i styrelsen eller lägg en lapp i styrelsen brevlåda vid bommen om att ni vill vara med i midsommarkommittén. 5

6 Plantering och Välkomst-orienteringstavla vid bommen. Vi fortsätter att ta hand om planteringen för att ge ett välkomnande intryck vid inpassage till Sandvik. De flesta av er har säkert uppmärksammat att det kommit upp en tavla vid infarten till området i korsningen Sandviksvägen/Risslevägen. Tavlan ger en någorlunda visuell bild av hur området ser ut och tavlan som sådan är skänkt av en medlem. Vassröjning Vassröjning har i begränsad omfattning genomförts under året. Våtmarksprojektet. Projektet som sådant har ändrat karaktär och inriktning och är väl inte ett projekt längre utan består numera av ett antal olika delar. Projektet som sådant läggs ner. Krondiket. Under året har Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund (SMOHF), som är tillsynsmyndighet för vatten och avloppsanläggningar i Södertörnskommunerna, har genomfört mätningar av vattnet som rinner i Krondiket. Dessa mätningar visade upp värden som inte är tillfredsställande och resulterade i att tillsynsmyndigheten utförde kontroller av ett ganska stort antal anläggningar för vatten och avlopp i anslutning till Krondiket och i dikets omgivningar. Dessa kontroller resulterar i sin tur i ett antal påpekanden av sådan art att åtgärder måste vidtas av fastighetsägare omgående eller tämligen omgående. Åtgärderna kan/får inte vänta tills dess vi har kommunalt vatten och avlopp. Viltvård. Vildsvinen. Föreningen har problem med vildsvin som bökar upp och ställer till det på våra fastigheter och gemensamma ytor och varje gång styrelsen träffas så upptar denna fråga en stor del av vår tid. Tyvärr har det blivit så att hela Mellansverige har stora problem med vildsvinen och Sandviksområdet är inget undantag. Ett fåtal fastighetsägare har nyttjat erbjudandet från Granngården för inköp av vildsvinsstängsel till rabatterade priser. 6

7 Vi söker extern expertis för att få förslag på åtgärder på grund av att frågan är så starkt förknippad med tidigare konvulsioner i jaktfrågor. Bävern. Den eller de fördämningar som bävern eller bävrarna byggt har tagits bort på något sätt. Ytterligare insatser torde komma att behövas om bävern kommer tillbaka. Vi kan inte tillåta att få våra vägar mm underminerade med stora reparationskostnader som följd. Stöld/inbrott. Utdrag ur Nynäshamnspolisens statistik Kommentarer till ovanstående statistik: Nynäshamn Stöld från båt Stöld av båtmotor Stöld av båt Inbrott i fritidshus Inbrott i villa Statistik för regionen Nynäshamn ingår Lisö (inkl. Sandvik), Torö, Sorunda och Ösmo. Sandvik Bommen installeras Stöld från båt Stöld av båtmotor Stöld av båt Inbrott i fritidshus Inbrott i villa Kommentarer till ovanstående statistik: Statistiken som gäller för Sandvik och är också medräknat i Nynäshamns siffror i första tabellen. 7

8 Avvikelser i jämförelse med budget för Alternativ 1 med hjärtstartare. Org.nr: Intäkter/ 2013/ Utfall/ Kommentarer/ Medlemsavgifter 265 x Skulder för tidigare obetalda avgifter nu reglerade Inpasseringsbrickor Intäkter midsommar Räntor Övrigt Ersatta skador, försäkring Summa Kostnader/ 2013/ Utfall/ Kommentarer/ Hjärtstartare 3 st Leasing av 2 st. startare istället för köp. Initial investering i skåp och utbildning. Midsommarfest Föreningsstämmor och medlemsmöten Reserverade medel för informationsmöte i VA-frågor som inte har behövts. 8

9 Kostnader/ 2013/ Utfall/ Kommentarer/ Himmerfjärdens Naturvårdsför Ingår i Övriga kostnader Grönområden Återbetalning städdagar Färre deltagare i städning än uppskattat. Bommen Kostander för bomproblem har hållit sig på en lägre nivå. Inpasseringsbrickor Färre brickor. Se även intäkter. Driftskostn. Övrigt Elkostnader Försäkringar Övriga kostnader Inkl. Himmerfjärdens Naturvårdsförening Telekostnader Administration inkl. revision Föreningshusets tjänster har kostat oss mer än beräknat. 9

10 Kostnader/ 2013/ Utfall/ Kommentarer/ Arvoden Arvoden, inklusive sociala avgifter. Arbetsgivaravgifter Ingår ovan Bankkostnader Utjämning Summa Ekonomi. Resultaträkning. xxxxxxxxxxxxxxx Balansräkning. xxxxxxxxxxxxxxx Upplysningar bokslutsnoteringar. xxxxxxxxxxxxxxxx REVISIONSBERÄTTELSE. Verksamhetsplan för Fortsatt gallring i allmän mening kommer att ske i området, främst under städdagarna då vi tillsammans kan ta krafttag. Tips om nödvändig gallring kan lämnas per Mail till ansvarig i styrelsen för Grönområde. De två årligen igenkommande städdagarna kommer att hållas lördagen 11 april samt lördagen den 12 oktober. Dessa kommer även att anvisas på Hemsidan, i Sandviksnytt samt på anslagstavlan. Till många insatser behövs frivilliga krafter som ställer sin person förmåga, och i många fall även teknisk utrustning, till förfogande för arbetsgrupper som i samverkan kan utföra angelägna arbetsinsatser. Kontaktpersoner är respektive områdesansvarig styrelseledamot. 10

11 Information från styrelsen kommer under året att, utöver anslag på anslagstavlorna och på hemsidan, skickas via e-post till de medlemmar som meddelat sin e-postadress till föreningen. Aktivitet 1. Ombyggnad av Bastholmens vindskydd till Bastu. Arbete utförs av medlemmar. Arbetskostnad beräknas till 0:-. Brandskyddsinspektion inkluderat i kostnad. En driftskostnad i form av sotning/brandskyddsinspektion med intervall enligt gällande förordningar kommer att tillkomma fortsättningsvis under följande år. 2. Uppförande 2 av soldäck mellan Badbryggan och brygga 1 enligt tidigare väckt förslag. Arbete utförs av medlemmar. Arbetskostnad beräknas till 0:- 3. Uppställning av två torrtoaletter, en vid Bastholmen och en vid Båthuset. Årlig driftkostnad, 9 500:-, för tömning av toaletterna från och med Ingen övrig service eller driftskostnad tillkommer. 4. Uppförande 4 av omklädningsutrymme vid Båthuset. Arbete utförs av medlemmar. Arbetskostnad beräknas till 0:- Beräknad kostnad (inkl. moms) El indraget 5 till Båthuset, inkoppling och grävning Midsommarfest Målning 5 Båthus Mark och 9 grönområden: Verktyg, inköp av grensåg Mark och grönområden: arbete och material: städdagar, gräsklippning, underhåll trappor, spångar m.m. enligt anmärkningar vid inspektion, åtgärd vid Bastholmens parkering Värmeskåp till Hjärtstartarna samt fortsatt utbildning

12 Aktivitet 11. VA- Projektet: 1 Extra budget för eventuella konsultarvoden och reseersättningar. Beräknad kostnad (inkl. moms) Bredbandsprojektet, 1 diverse omkostnader Förslag till budget för (Inkl. nyanläggningar) Intäkter/ 2014 Noteringar Medlemsavgifter 265 x Inpasseringsbrickor Motsvarande post i inköpsutgifter ingår under kostnader för Bom. Räntor 500 Summa Kostnader/ Ombyggnad av Bastholmens vindskydd till Bastu. Uppförande av soldäck mellan Badbryggan och brygga 1 enligt tidigare väckt förslag. Uppställning av torrtoaletter vid Bastholmen och Båthuset. Uppförande av omklädningsutrymme vid Båthuset Noteringar Aktivitet Aktivitet Aktivitet 3. Driftkostnad för toaletterna, 9 500:-, inkluderad i driftbudget Aktivitet 4. 12

13 Intäkter/ 2014 El indraget till Båthuset Aktivitet 5. Återbetalning städdagar Midsommarfest Aktivitet 6. Org.nr: Noteringar Skötsel av mark & grönområden Aktivitet 8.& 9. Drift och underhåll, byggnader och övriga anläggningar Bom - drift och service, inkl. porttelefon Driftkostnad toaletter (1.), målning båthus (7.), övrigt, inklusive övriga, oplanerade reparationer, av pumpar, byggnader m.m Personalkostnad, porttelefon, larmtjänstavtal, försäkring samt :- för inköp av inpasseringsbrickor Hjärtstartarna Leasingkostnad samt aktivitet 10. Projekt VA-inst Del av aktivitet 11 Projekt Bredband Aktivitet 12. El-kostnader, anläggningsdrift Försäkringar, ansvar, egendom Föreningsstämmor och medlemsmöten Administration Övriga kostnader Höjd kostnad pga. Anslutning av Båthus Exklusive bom Ordinarie stämma samt reservation för extrastämma pga. den kommande VA-installationen aktivitet Föreningshusets avgifter, webb, tryck, kontorsmateriel, porto revisionskostnad och annan administration Inkl. Himmerfjärdens Naturvårdsför. 13

14 Intäkter/ Arvoden och ersättningar, styrelse inkl. soc. avgifter. (1/3 av 2,75 x prisbasbelopp 2013.) Noteringar Org.nr: Bankkostnader 500 Resultat Balanseras mot tidigare överskott, se resultaträkning Summa Förslag till budget för (exklusive nyanläggningar, punkt 1. tom. 4.) Intäkter/ 2014 Noteringar Medlemsavgifter 265 x Inpasseringsbrickor Motsvarande post i inköpsutgifter ingår under kostnader för Bom. Räntor 500 Summa Kostnader/ 2014 Noteringar El indraget till Båthuset Aktivitet 5. Återbetalning städdagar

15 Kostnader/ 2014 Midsommarfest Aktivitet 6. Skötsel av mark & grönområden Aktivitet 8.& 9. Org.nr: Noteringar Drift och underhåll, byggnader och övriga anläggningar Bom - drift och service, inkl. porttelefon Målning båthus (7.), övrigt, inklusive övriga, oplanerade reparationer, av pumpar, byggnader m.m Personalkostnad, porttelefon, larmtjänstavtal, försäkring samt :- för inköp av inpasseringsbrickor Hjärtstartarna Leasingkostnad samt aktivitet 10. Projekt VA-inst Del av aktivitet 11. Projekt bredband Aktivitet 12. El-kostnader, anläggningsdrift Försäkringar, ansvar, egendom Föreningsstämmor och medlemsmöten Administration Övriga kostnader Arvoden. (1/3 av 2,75 x prisbasbelopp 2013) Höjd kostnad pga. anslutning av Båthus Exklusive bom Ordinarie stämma samt reservation för extrastämma pga. den kommande VA-installationen Föreningshusets avgifter, revisionskostnader, webb, tryck, kontorsmateriel, porto och annan administration Inkl. Himmerfjärdens Naturvårdsför Bankkostnader. 500 Resultat Summa Balanseras mot tidigare överskott, se resultaträkning

16 Fastställande debiteringslängd och utdebitering för Tomtägareföreningen. Medlemmarna måste först besluta om nyanläggningar av punkt 1-4. Därefter kan vi besluta om debitering. Styrelsen föreslår årsstämman besluta enligt Debiteringslängden utgörs av medlemsmatrikel per den 30 mars 2014, vilken finns tillgänglig för kontroll på stämman. 265 fastigheter erlägger kr per fastighet som inkluderar nyanläggningspunkt 1 tom. 4. Alternativt/ 265 fastigheter erlägger kr enligt budget där nyanläggningspunkt 1 4 exkluderas. Motioner och förslag till beslut. Motion beträffande träspång vid Plåtviken. Jag yrkar på att den träspång med tillhörande räcke som byggts och borrats ner på udden vid plåtviken rivs. Borde strida mot strandskydd och är också självsvåldigt uppsatt utan samtycke från styrelsen eller grannboende. Johan Lindhé Tomt 136 Styrelsens utlåtande. Styrelsen har genom motionärens påpekande, under ronderingar i området och på annat sätt noterat att det uppförts en spång eller liknande och en del andra installationer vid Plåtvikens strand. Oavsett om dessa installationer strider mot strandskyddet eller ej så är det inte upp till någon medlem eller gruppering av medlemmar att utan medgivande uppföra fasta installationer på vår gemensamma mark. Det torde finnas andra egna anläggningar på förenings mark än de nu aktuella och uppmärksammade och problemet med dessa anläggningar är lika stort till alla delar var de än är placerade inom föreningsområdet utanför respektive fastighetsägares egen tomtmark. 16

17 Allt som är uppfört och byggt på vår gemensamma mark ligger under styrelsens ansvarsområde och Tomtägareföreningen lika väl som våra Samfälligheter ansvarar för underhåll och säkerhet på och i anläggningarna. Det är då inte möjligt att acceptera att anläggningar bara kommer till. Till detta kommer likabehandlingsprincipen. Det som någon medlem tillåts göra på och i våra allmänningar blir alla andra medlemmars rättighet. Nu vill inte styrelsen föreslå stämman att lägga en våt filt över alla egna initiativ för trivsel och välmående inom området men det hela måste ske under ordnade former och i överensstämmelse med gällande lagar, regler och förordnanden. Styrelsen föreslår årsstämman besluta att Alternativ 1/ Styrselsen via berörda myndigheter tar reda på vad som kan och får göras på och i strandskyddade områden och inom ramen för gjorda förrättningar och stadgar mm för våra tre föreningar. Där så är möjligt och angeläget, utreda förutsättningarna för avsteg från gällande lagar, regler och förordnanden. Om avsteg är möjliga skall förslagen underställas styrelsen och, om så krävs, föreningsstämmans beslut. Alternativ 2/ Styrelsen får försöka ta reda på vem eller vilka som uppfört installationerna vid Plåtviken och uppmana dessa att snarast möjligt ta bort installationerna. Om inte klarhet kan erhållas över vilka installatörerna är så ska styrelsen se till att installationerna är avlägsnade senast 31 maj 2014 och, att om så måste ske, materialet förvaras vid Baracken på Risslevägen i tre månader innan destruktion. Identifiera och åtgärda andra uppförda anläggningar inom hela vårt område som strider emot gjorda förrättningar, gällande lagar, regler och förordnanden. 17

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Protokoll

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2014-04-24 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighetsförening nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl 19.30 Församlingsgården,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Blåkragevägens Samfällighet

Blåkragevägens Samfällighet Blåkragevägens Samfällighet Org.nr. 716420-6216 ÅRSBOKSLUT Omfattar 2013-01-01-2013-12-31 Åresredovisningen omfattar sid -Verksamhetsberättelse 2 -Resultaträkning 3 -Balansräkning 4 -Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende Årsredovisning Raftötångens Samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 1 maj 2012-30 april 2013 Förvaltningsberättelse. Styrelsen för Raftötångens Samfällighetsförening avger härmed följande berättelse

Läs mer

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Svensboda den 5 september 2016 Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Välkommen till arbetsdagen och föreningsstämman i SSF och medlemsmötet i SNF lördagen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Ulrika

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Ulrika Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Ulrika Torsdagen den 5 maj 2011 kl 19.00 (insläpp från 18.40) St Pauli församlingshem Kungsgatan 17 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Kallelse extra årsstämma

Kallelse extra årsstämma Kallelse extra årsstämma Extra årsstämma 2017 i Sörskogens samfällighetsförening Tid: Måndagen den 9 oktober kl. 19:00 Plats: Huddingegymnasiets Aula, Gymnasietorget 1 Årsstämman är beslutande organ för

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun 1. Stadgar för Innertavle IT ekonomisk förening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Innertavle IT ekonomisk förening Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Svedenäs Södra Tomtägarförening

Svedenäs Södra Tomtägarförening Svedenäs Södra Tomtägarförening Styrelsens årsberättelse 2013-04-01 2014-03-31 1. Verksamhet Styrelsen har fullgjort de uppgifter som årsmötet 2013 beslutade, införlivande av Vattenföreningen samt underhåll

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. FRITIDSSTUGEFÖRENINGEN KOPPARMORA, EKONOMISK FÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 29 maj 2005, Värmdö bygdegård 1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2015-04-28 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighet nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl 19.30 Församlingsgården.

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Resarö Vägförening 2009-02-25

Resarö Vägförening 2009-02-25 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte lördag 21 mars 2009 kl 10.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20 Senaste nytt: 2015-05-30, Läget och sammanfattning om Sjökrogen Ännu inget beslut om Sjökrogens framtid. Skall upp igen vid extrastämma inom kort. Det råder en hel del diskussioner just nu, om vad som

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer